M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á

Transkript

M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á
Uzávěrka měsíčních plánů 2012
Co novinka programu obsahuje?

Hlavní myšlenkou nového okna bylo zachování hromadného
uzavírání zaměstnanců. Tato funkce je velice efektivní a rychlý způsob
jak uzavřít měsíční plán pro zaměstnance na celém oddělení. Vzhledem
okna jsme pak chtěli především upozornit, které položky při uzávěrce
může uživatel ovlivnit a které již ne. Usnadnění vyplňování jednotlivých
položek pak řešíme přes automatické výpočty. Kdykoli uživatel nějakou
položku změní, dojde k přepočtu zbývajících hodin, odpracovaných nad
fond plánované doby.
325610181, 603599920

Oddíl s těmito tlačítky, nám umožňuje
přehledně zobrazit doplňkové informace
v případě, že je budeme potřebovat.
[email protected]
Tento zásah do programu nám umožnil uzávěrku obohatit o několik
dalších položek, které jsou v praxi běžně používány. Jedná se o evidenci
odpracované doby do úvazku pro zaměstnance se zkráceným úvazkem a
dále pak evidenci přesčasu který se neproplácí, jelikož zaměstnanec
pobírá příplatek za vedení .
MAILINGOVÉ TIPY PROGRAMU ATTAX/DOCHÁZKA
Provedli jsme úpravu docházkového systému a obohatili ho o novou
možnost uzavírání měsíčních plánů zaměstnanců. Uzavírání měsíčních
plánů jsme chtěli udělat rychlejší, snadnější a přehlednější než bylo
doposud. Uživatelská praxe zhodnotí, zda se nám to povedlo.
Ivar a.s. , Bílkova 127 , Poděbrady -Kluk, 29001
Nové uzavření měsíce
Nastavení v programu:
Pokud chceme využít nového typu uzavírání měsíčních plánů, musíme v programu
Cevis zvolit volbu v menu Docházka > Nastavení docházky. Na zobrazeném okně
zvolíme záložku „Uzávěrka” a zaškrtneme příslušnou
volbu.
Při uzávěrce lze aktivovat dva typy přesčasu. Pokud tedy vaše organizace rozlišuje
přesčas na dva typy, zvolte ještě možnost
této volby by se vám při uzávěrce nabízel pouze jeden typ přesčasu.
. Bez
Doplňková nastavení:
Pokud má zaměstnanec zkrácený úvazek, případně se jedná o zaměstnance s
příplatkem za vedení a chcete tuto hodiny správně evidovat, je nutné toto zdělit i
programu. V přehledech docházky na záložce Celkem je k dispozici nový oddíl
pojmenovaný Parametry plánu kde lze příslušnou položku zvolit.
Toto nastavení se následně projeví při uzávěrce plánu, kde se nabídnou příslušná pole.
Pokud máte zájem o aktualizaci stačí napsat žádost na adresu [email protected]. Na této
adrese také odbavujeme Vaše dotazy ohledně všech našich programů.
2

Podobné dokumenty

M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á

M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á uznávání přesčasů zaměstnance. Editace buď probíhá přes funkční tlačítka, případě přes pravé talčítko myši. Je možné kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný den v prostřední části a nechat si zob...

Více

zde

zde Ivar a.s. , Bílkova 127, Poděbrady -Kluk, 29001

Více

PŘEHLED DOCHÁZKY A SYMBOLY ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED DOCHÁZKY A SYMBOLY ZPRACOVÁNÍ Zpracujte plán zaměstnance Symbol se u zaměstnance objeví pokud jeho plán není vůbec zpracovaný, nebo pokud jsme v plánu/záznamech provedli změny, které ještě nebyli zpracovány a nebo pokud existuj...

Více

D4_Walitza

D4_Walitza ID zaměstnance. Security oddělení může vzduchem přidávat a odebírat přístupová práva na NFC mobilu v reálném čase do jednotlivých budov. Budovy, ve který dnes není online docházkový systém, lze nap...

Více

1. Povinná školní docházka Školský zákon, § 36 Plnění povinnosti

1. Povinná školní docházka Školský zákon, § 36 Plnění povinnosti požádá- li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školsk...

Více

Google Analytics - Jindřich Fáborský

Google Analytics - Jindřich Fáborský Nově teď také sleduji, kolikrát si lidé některý z mých článků uloží jako PDF, z čehož mohu soudit, že je obsah skutečně zaujal. Ale abych nemluvil jen o měření blogu. Pro internetový obchod jsem s...

Více

rukavice - POŽÁRNÍ OCHRANA

rukavice - POŽÁRNÍ OCHRANA - dlaňová část KEVLAR®/SILICONE - funkční membrána PORELLE® - podšívka KEVLAR® - manžeta NOMEX®/KEVLAR® Nová koncepce rukavic: - zkrácená délka rukavic neukončena pružnou manžetou - kompatibilita s...

Více