NP8 - Naše Praha 8

Transkript

NP8 - Naše Praha 8
NAŠE PRAHA 8
• www.nasepraha8.cz
titul je součástí sítě
3/2015
P rah a 8 l B řeziněves l Ďáblice l Do l n í C h a bry
INZERCE
SC-350243/01
Herečka Iva Pazderková:
Buď te blond a sebevědomí!
Loupeže na Palmovce
a v okolí
Zdejší kriminalisté vyšetřovali již 25 loupeží od začátku
roku.
Více na straně 3
Bohnický hřbitov je zajímavé místo. Parta nadšenců se
pokouší o jeho záchranu.
Více na straně 4
Rozhovor na stranách 8 a 9
N
v c ejčt
4 e e
vý 95 7 lé P nějš
tis 00 ra í
ze
ků
Pomůžete
bohnickému hřbitovu?
INZERCE
Dacia Logan MCV
Autocentrum
Dojáček
Maxi prostor
Minis.r.o.
cena
· Velký zavazadlový prostor: 573 l se snadným přístupem.
· Nízké provozní náklady.
SC-350242/01
nabídka vozů Dacia za bezkonkurenční ceny.
188 Široká
x63 mm
* AKCE uložení pneumatik zdarma.
1/4 podval
AUTOCENTRUM DOJÁČEK spol. s r.o., PŘÍPOTOČNÍ 10A, PRAHA 10 - VRŠOVICE, TEL.: +420 267 216 501, www.dacia.dojacek.cz
SC-350242/01
/dacia.cze
Cena platí od 1.2 do 31. 3. 2015. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Dacia Logan MCV: spotřeba 3,5–9,8 (l/100 km), emise CO2 99–136 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. * Platí při koupi nového vozu Dacia.
inzerce
[email protected]
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
15 Ć#Ć
0
2
9.
ĉZ W
12. '!,ãĆ)0
ĉ
www.landa2015.cz
2
hlavní partner
SC-341912/46
,ß
Æ
$
,
'!
Denní zpravodajství na www.nasepraha8.cz
U NÁS NA OSMIČCE
redaktor:
Michaela Kadlecová
tel.: 775 027 693
[email protected]
Milí čtenáři!
Setkáváme se u dalšího čísla
našeho časopisu, na který
jste si soudě podle vašich
příspěvků za ty měsíce zvykli
a stal se vaším tradičním
společníkem.
To nás pochopitelně těší,
a proto bychom vás chtěli
poprosit, zda byste s námi při
jeho přípravě nespolupracovali. Budeme opravdu rádi,
pokud nám svěříte, co vás
ve vašem okolí zaujalo, ať už
potěšilo, nebo naopak. Pokud
to bude v našich silách, rádi
se na problém blíže podíváme
a budeme o něm referovat.
Pochopitelně budeme také
velmi vděčni za vaše fotografie, třeba z místní události,
které jste se účastnili.
Ať tak či tak, přejeme vám
mírný závěr zimy a hodně
zdraví!
Michaela Kadlecová
praha 8
Palmovce a Libni, zdaleka se vyhni? Od začátku
roku zde řešili policisté i útoky narkomana
n O tom, že okolí stanice metra Palmovka není právě nejbezpečnější, jsme
vám přinesli příspěvek před nedávnou dobou. Nejen toto místo přitahuje
všechny možné živly, není zde nouze o bezdomovce, narkomany a poberty
všeho druhu, kteří zde páchají také trestnou činnost. Od začátku roku se kriminalisté ze Zenklovy, kteří vyšetřují loupeže v okolí, prakticky nezastavili.
Michaela Kadlecová
Libeň – Dohromady řešili
zdejší policisté od začátku
roku 25 loupežných přepadení. Někdy policisté naopak
zjistili, že se vlastně žádná
loupež nestala a že si domnělá
oběť vše vymyslela. Například 20. ledna nahlásil mladík
v Kobylisích loupež, ke které
mělo dojít v ulici Klapkova.
Neznámý útočník měl mla-
díka zvednout za bundu do
výšky, požadovat všechno, co
měl u sebe, a když to napadený odmítl, začala strkanice.
Útočník pak natlačil šestadvacetiletého muže na reklamní
panel a skleněná výplň se
následně rozbila. Neznámý
muž poté vzal telefon, tablet
a klíče a utekl pryč. Kriminalisté nakonec zjistili, že vše se
odehrálo jinak. Opilý mladík
ztratil tablet své přítelkyně,
KRIMINALISTÉ z Palmovky řešili od začátku roku 25 loupeží.
JAK VZNIKLO JMÉNO ĎÁBLICE
a protože se bál její reakce,
nahlásil loupežné přepadení.
Velmi nebezpečný narkoman operoval kolem pražského Krejcárku. Teprve
dvaadvacetiletý muž zde
pětkrát napadl nezletilé hochy, většinou si k nim přisedl
na zastávce nebo v dopravním prostředku a požadoval
peněženku a mobil. V jednom případě dokonce vytáhl
stříkačku s tím, že dotyčného
nakazí, a zasáhl mladíka do
ruky. Již trestaný narkoman
nakonec skončil ve vazbě,
hrozí mu až deset let.
K loupeži nedaleko metra Kobylisy došlo 10. února.
Zde dva opilci požadovali po
dvou kamarádech cigarety.
To ale neměli dělat, protože
jeden z kamarádů srazil lupiče
ranou pěstí k zemi. Kamarádi
se dali na útěk, ale přesto si
stačili všimnout, že se sražený
útočník nezvedá. A tak se vrátili, poskytli mu první pomoc
a přivolali záchrannou službu.
A tomu říkáme šlechetnost!
Chtěli byste nový park?
Ač by se nabízelo, že název
tohoto místa je nějak spojen
se samotným ďáblem, podle
historiků je vše jinak. Ještě
před třicetiletou válkou se
totiž tato osada jmenovala
Dawlice. Název byl odvozen
od jistého Davela, nebo také
Dawela, což měl být první
slovanský usedlík na tomto
místě. Ostatně Ďáblice jsou
místem, které bylo osídlované
od pradávna, dokonce ještě
dříve než samotná Praha! Podle
nejstaršího nálezu tak měly být
Ďáblice zabydlené již za doby
bronzové. Nálezů ze starých
dob zde bylo učiněno mnoho,
jsou to například šperky, nádoby, pomůcky ke tkaní, ale také
třeba hroby se skrčenci. Je
škoda, že v době nálezu, tedy
na začátku minulého století,
jim nebyla věnována ještě
větší pozornost. První písemná
památka, ve které jsou Ďáblice,
tehdy ještě Davlice, vzpomínány, je z roku 1253. V té době
zde stál statek, který získal řád
křižovníků s červenou hvězdou.
Foto: morguefi le.com
Také se vám zdá, že je „Osmička“ poněkud hustě zastavěna
a že zde není moc místa na odpočinek a relax? To by se mělo
změnit. Radnice Prahy 8 totiž chce vybudovat hned několik
nových parků. Komise pro životní prostředí hodlá v nejbližší
době zanalyzovat možnosti na Praze 8 a přijít s návrhem na
místa, kde by se mohly v budoucnu vybudovat nové parky.
S návrhy na tato místa ale mohou přicházet i sami občané. Pokud mají nápad na prostor, kdy by se to mohlo zazelenat, mohou
se s ním svěřit předsedovi komise na e-mail [email protected]
SVÁTKY
27. 2. Alexander, 28. 2. Lumír, 1. 3. Bedřich, 2. 3. Anežka,
3. 3. Kamil, 4. 3. Stela, 5. 3. Kazimír, 6. 3. Miroslav, 7. 3. Tomáš,
8. 3. Gabriela, 9. 3. Františka, 10. 3. Viktorie, 11. 3. Anděla,
12. 3. Řehoř.
3
praha 8
HLEDÁTE MÍSTO?
Radnice Prahy 8 hledá
vedoucího oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti odboru dopravy s termínem
nástupu 16. března. Uchazeč
by měl mít minimálně bakalářské vzdělání, řídicí schopnosti, dobré komunikační
schopnosti, znalost cyklostezek, empaticky vnímat
hendikepované děti a měl by
znát místopis Prahy 8.
Další info na webu praha8.cz.
Pozor na falešné
kontrolory vody!
Po falešných popelářích zde
máme nepravé kontrolory
vody, na které by si měli dát
všichni pozor! Pražské vodovody a kanalizace varují
obyvatele, že se po Praze
pohybují lidé vydávající se
za zaměstnance společnosti
Veolia, prokazují se falešnými průkazy s logem fi rmy
a nabízejí měření tlaku vody
uvnitř bytové jednotky.
„Žádná akce tohoto druhu
pro zákazníky neprobíhá.
Tuto službu dokonce vůbec
klientům nenabízíme,“ zdůraznil tiskový mluvčí PVK
Tomáš Mrázek.
Domácnosti mohou
navštívit tazatelé
V období od 21. února do
15. května vás mohou
v domácnostech navštívit
tazatelé Českého statistického úřadu, kteří se budou dotazovat na životní podmínky
v domácnostech. Toto šetření
má získat údaje o sociální situaci ve 32 evropských městech. Tazatelé, kteří rodinu
navštíví, se musí prokázat
průkazem a také příslušným
pověřením k šetření, které
je platné pouze s občanským
průkazem.
Co se děje kolem vás na www.nasepraha8.cz
Ožije bohnický hřbitov? Magické místo láká!
n Bohnický hřbitov bývá zmiňován
jako jedno z nejmagičtějších míst
v České republice. Zároveň je to také
místo, které je opředené mnoha
pověstmi. Bohužel se hřbitov nenachází vůbec v dobré kondici a chátrá.
Dobrou zprávou ale je, že by se tento
neradostný fakt mohl změnit. A to
díky nadšencům pod vedením Jiřího
Vítka, který se snaží místo zpopularizovat a neblahý stav zvrátit.
Michaela Kadlecová
Jiří Vítek tvrdí, že si ho toto
tajemné míst našlo samo:
„V Bohnicích mimo čas na
vojně žiji celý život a samozřejmě místní hřbitov znám od
malička. Je to vlastně strašně
jednoduché, když jsem viděl,
jak pustne, rozhodl jsem se ho
zachránit. Já tam mohu v současné době pouze odklízet
větve, vyvážet odpadky a provádět komentované prohlídky,
nejsem vlastník ani správce,
jak se mnozí domnívají,“ svěřil
se zpravodaji Naše Praha 8 pan
Jiří Vítek. „Víte, skoro 15 let
jsem pracoval jako profesionální hasič a zachraňoval živé,
nyní mám asi zase patnáct let
pomáhat těm mrtvým!“ směje
se pan Vítek.
PODAŘÍ se zachránit bohnický hřbitov?
Stav hřbitova nedává příliš
důvodů k optimismu, ale
první krůčky k lepšímu jsou
již znát: „Nám se podařilo
odvést 25 tun odpadu, který
byl před kapličkou! Vyčistili jsme celý prostor před
ní a nechali navézt. Máme
očištěnou téměř celou levou
stranu hřbitova, ale celkový
stav je katastrofický. To, že se
o hřbitov 50 let nikdo nestaral, je prostě vidět. Pokud
nedojde okamžitě k částečné
rekonstrukci kaple, tak brzy
spadne. Mohyla již praská a je
to otázka několika zim, kdy se
roztrhne. Cesty jsou rozblácené, neudržované. Zdi se
drolí,“ uvádí Jiří Vítek, který
už do hřbitova investoval ze
svého: „Manželka respektovala první investice, kdy jsem
do čištění investoval téměř
40 tisíc korun a nakoupil třeba motorovou pilu apod. Nyní
rozumně říká, že dávám peníze do něčeho, co mi nepatří,
a měl by se o toto místo starat
stát,“ říká Jiří Vítek.
Pan Jiří Vítek proto nedávno inicioval založení
spolku, který má záchranu
hřbitova ve svém poslání:
„Spolek může lépe získávat
fi nance například spoluprací
s městskou částí nebo magistrátem. ne poutnim místem
pro záhadology a ezoteriky,
už snad není na místě, zájem
z této strany opadl. Nyní je
nejdůležitější místo zachránit
a jednou jako důstojný prostor
otevřít veřejnosti!“ uzavřel
pro Naši Prahu 8 Jiří Vítek.
Celé znění rozhovoru si můžete
přečíst na www.nasepraha8.cz.
chcete na prohlídku?
KAPLE na hřbitově hrozí zřícením, mohyla praská.
Pokud chcete, můžete se vydat
také na prohlídku hřbitova, na tu je
ale třeba se včas objednat! „Prohlídky se nekonají pravidelně, spíš
kdy mám čas a kdy se někdo ozve.
Zájem je velký, ale zase z tohoto
místa nemůžu dělat katedrálu
sv. Víta, proto dělám komentované
prohlídky pouze večer a skupinka
může být maximálně o pěti lidech.
V případě zájmu budu prohlídky
znovu organizovat od dubna. Stačí
napsat na [email protected],“
sdělil nám Jiří Vítek.
Pomůžete bohnickému útulku? Můžete třeba venčit psy!
Věděli jste, že v areálu bohnické léčebny najdete kromě jiného
také útulek, ve kterém se starají o mazlíčky pacientů, kteří
se zde právě léčí? Psí mazlíčkové pak slouží také při terapii. Takový psí mazlíček je určitě dobrým důvodem, proč se
uzdravit!
V současné době se zde starají o kočky, ale i fretky, morčata, králíčky a omezeně o pejsky. Některá z těchto zvířat už
v útulku zůstanou, neboť se může stát, že pacient v léčebně
zemře a jeho příbuzní se už o zvíře nechtějí starat. Pokud tedy
máte zájem o mazlíčka, můžete se sem zajít podívat a případně
4
si nějaké to zvířátko vybrat. Ale to není jediná pomoc, kterou můžete bohnickému útulku nabídnout. Útulek má totiž
omezené možnosti, proto zde uvítají každou pomocnou ruku.
Útulku můžete pomoci při sekání trávy, úklidu u zvířat nebo
třeba při venčení pejsků. Dále sem můžete přinést granule,
desinfekční prostředky, hadry a deky a v neposlední řadě
přivítají vaše dary fi nančního charakteru.
Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice
Tel.: 603 947 295 (paní Šeberová), [email protected], [email protected]
Aktuality z vašeho okolí na www.nasepraha8.cz
praha 8
Přívoz do Karlína se začíná rýsovat
CHCETE HO?
n Zřízení přívozu z Holešovic do Karlína přes ostrov Štvanici je jedním z cílů
nového vedení radnice Prahy 7. V současné době je zprovoznění přívozu
však stále ještě ve fázi jednání.
Vyberte si psa
z místního útulku
Martin Solař
„Aktuálně se projekt koordinuje s Povodím Vltavy a Státní plavební správou. Dochází
mj. k přeměřování dna, aby se
vybrala trasa, po níž se přívoz
může pohybovat. Z toho
budou vyplývat i konkrétní
místa pro možné „zastávky“.
Začínat bychom chtěli přímo
proti vchodu do holešovické tržnice, kde jsou schody
k nábřeží. Zároveň jednáme
Foto: Petr Merta
s hl. m. Prahou a ROPIDem
přřív
ívoz
o možnosti začlenění přívozu POKUD se radnice domluví, bude mezi Prahou 7 a 8 jezdit také přívoz.
do Pražské integrované dopravy,“ uvedl pro Naši Prahu 7
pražské přívozy
Martin Vokuš, tiskový mluvčí
V současné době můžete v Praze využít přepravy pomocí pěti přívozů. Ty jsou
Prahy 7.
označeny P1 až P6. Přívoz P1 jezdí na trase Sedlec–Zámky, přívoz P2 na trase
Jednání na toto téma již
V Podbabě – Podhoří, přívoz P3 mezi Lihovarem a Veslařským ostrovem,
také proběhla s Prahou 8, jepřívoz P5 na trase Kotevní - Císařská louka – Výtoň a přívoz P6 mezi Lahojich pokračování lze očekávat
vičkami a Nádraží Modřany. Přívozy P 1 a 2 jezdí celoročně, jinak od dubna do
v okamžiku, kdy bude znám
října. Na přívoze platí běžné jízdenky MHD, stejně jako předplacené jízdenky.
přesný návrh trati a forma
Intervaly přívozů jsou od 7,5 minut až do dvaceti minut.
provozování přívozu.
Chcete popelnici na bioodpad?
Pečlivým tříděním odpadu pomáháte nejenom
životnímu prostředí, ale také své kapse. Takto
totiž zaplatíte méně za svoz směsného odpadu.
Třídit můžete také bioodpad, mezi který patří
třeba odpad ze zahrady (listí, spadané ovoce,
plevel) nebo třeba zbytky z kuchyně, tedy
slupky od ovoce a zeleniny, jedlé oleje, sáčky
od čaje, či exkrementy zvířat. Nejlevnější
variantou je vybudování kompostu. Pokud
nemáte na kompost místo, můžete bioodpad
odkládat do speciálních hnědých popelnic,
které lze objednat u Pražských služeb, a. s.
Tento odpad je svážen celoročně, nebo pouze
sezónně, od toho se odvíjí cena služby. Službu
lze objednávat na telefonu 284 091 888. Další
možností je odvézt bioodpad do stabilního
sběrného místa v Malešicích v Dřevčické ulici.
Provoz je od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin. Uložení je zdarma, navíc zde mohou
občané získat kompost. (mik)
FENKA SYLVA
Chudinka Sylva po odchytu
psa ani příliš nepřipomínala.
Její srst byla totiž jeden dred
a bylo jasné, že se o ni už
pěkně dlouho nikdo nestaral.
Naštěstí po ostříhání se ukázalo, že je to pěkná psí slečna,
která může někomu udělat
obrovskou radost! Sylva je
totiž moc hodná psí kamarádka, přítulná a hravá, zkrátka
přítelkyně, která vás nikdy
nezklame a bude za vámi
vždy věrně stát. Je to zkrátka
takový psí pohodář, se
kterým si ale užijete spoustu
legrace. Navíc nemá problém
s ostatními psy a hodí se jak
do bytu, tak na zahradu.
Pokud se chcete se Sylvou
zkamarádit, ozvěte se do
třeboradického útulku panu
Dvořákovi na telefon
605 189 844.
INZERCE
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
VÝSTAVA MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ
5. - 8. 3. 2015
www.motocykl-praha.cz
ČESK Á
VÝSTAVNÍ
PREMIÉRA
326 koní
KHIJE
O96GB6
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH
12. - 13. 3. 2015
www.jobsexpo.cz
www.linguashow.cz
EGÕ8>
DA:EØ
I:H>EG
68>
>@
>;
™Eľ>?ă
A
:H>@K6
™OKNI
[email protected]
O
6
?
:
H
I:
™C6Jö
SC-350098/08
VELETRH MOTOCYKL
www.incheba.cz
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Veřejná WC v Praze nikoho nezajímají. Je to ostuda?
„ Pražská veřejná WC jsou poloviční sirotci. Nikdo
se totiž nestará o jejich rozvoj. Neexistuje ucelený
koncept rozvoje těchto zařízení, a to ani v Praze
jako celku, ani v jednotlivých čtvrtích. Smutné.
Oskar Kuptik
Díky iniciativě Pražské informační služby vznikla interaktivní mapa, kterou najdete
na www.geoportalpraha.cz.
S chytrým mobilem užitečná
informace. Bezbariérová WC
najdete na www.vozejkmap.
cz, k dispozici jsou i aplikace
pro Android a IPhone a také
na stránkách Pražské organizace vozíčkářů: http://www.
presbariery.cz/objekty/sluzby/wc.html
Základem pražských veřejných WC jsou ta, která provozuje Dopravní podnik Praha
a firma JC Decaux. Dopravní
podnik jich má v metru 58
(zčásti bezbariérové) a JC
Decaux jich v rámci městského mobiliáře provozuje 20 (tři
bezbariérové).
Bude jich více?
Dobře to nevypadá. „Rozvoj
a výstavbu veřejných toalet
určuje smlouva s městem.
Vše, co si město v tomto
směru přálo, jsme realizovali. V současné době žádný
požadavek ze strany města
neregistrujeme,“ uvedla pro
Naši Prahu Šárka Sokolová
z firmy JC Decaux. Aktivitu
vyvinula Praha 2, která má
v plánu postavit záchodky
na Tylově náměstí. Ty tam už
kdysi byly, ale vznikla z nich
pizzerie. Některé radnice
instalují v době sezony přenosná WC. Například Praha 4
provozuje WC v parku Družba a v sezoně osazuje mobilní
toalety na 20 dětských hřišť
a sportovišť.
Kvalita už za „bůra“
Pokud jste v centru, není
situace s veřejnými WC nijak
zoufalá. Metro, obchodní centra, KFC, McDonalds a některé vstřícné restaurace umožní
člověku v úzkých vyřešit
problém. Bezpochyby vysokou kvalitu zajišťují sloupy či
stánky provozované JC Decaux. Pětikoruna za návštěvu WC v zelených sloupcích
je skutečně jen symbolická
vzhledem k naprosté kvalitě
poskytnutých služeb. V metru
po vás chtějí 10 korun a občas
se najdou bezostyšní majitelé
restaurací za 15 a za 20. Lze
pochopit jejich tvrzení, že
tato částka spolehlivě odradí
vandaly a narkomany.
Na WC se najdou i mrtvoly
Lidé občas žehrají na to, že
i fastfoody chtějí peníze za
návštěvu WC. Bohužel po
zkušenostech s mrtvolami
narkomanů, které se tu a tam
hlavně v centru města nacházely ve volně přístupných
WC, se fastfoody rozhodly
návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít
jako bonus při nákupu. Navíc
si ve většině veřejných WC
určitě všimnete divného
osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor
WC, ty by měly zabránit
viditelnosti žil pod kůží,“
vysvětluje toto opatření Šárka
Sokolová z firmy JC Decaux.
Ultrafialové světlo najdete
i v nových provozech v metru
a obchodních centrech.
Milion za opravy
SLOUP S WC. Vysoký standard zajišťují
WC ve sloupech městského mobiliáře.
Foto: JCDecaux
6
„Každý den jsou minimálně
dvě WC ucpaná hadry nebo
kopcem novin, nacházíme
rozbitá zrcadla a poničené
bezbariérové doplňky. Dochází i opakovaným pokusům
o založení ohně. Ročně platí-
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. Dvacet metrů od těchto cedulí jsou hned dvě veřejná WC,
jedno v Městské knihovně druhé přímo na radnici. Třetí je nedaleko v metru. Stačilo
by málo. Třeba přidat samolepku na ceduli směr metro. Foto: Ivan Kuptík
me milion korun na obnovu,“
říká Šárka Sokolová. „WC na
Žofíně jakýsi vandal vypálil
a tak jsme někdy v roce 2012
přistoupili k tomu, že se za
naše WC platí poplatek. Bývá
to 10 Kč, cenu si ale může
určit provozovatel WC,“ uvedl
pro Naší Prahu Daniel Hodek,
místostarosta Prahy 1. Případů je daleko víc.
Kroky ke kvalitě
Takových veřejných WC, kde
by byla radost spočinout,
příliš v Praze není. Ale přeci
jen se něco děje. Na hlavním nádraží je už delší dobu
v provozu renovované WC
a radost dělá Pražanům i Dopravní podnik Praha, který
loni otevřel dvě nově zrekonstruované veřejné toalety ve
vestibulu stanice Můstek. Jde
o součást projektu modernizace a bezbariérového
zpřístupnění 20 až 25 toalet ve
vybraných stanicích pražského metra. „Letos budeme
rekonstruovat ve vestibulech nejvytíženějších stanic
metra v širším centru, tedy ve
stanicích Jiřího z Poděbrad,
Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Chystáme
i rekonstrukci starších toalet
ve stanicích mimo centrum,
které tolik vytížené nejsou,“
řekl Jaroslav Ďuriš, generální
ředitel DPP.
A bariéry? Škoda mluvit
„S bezbariérovými WC v Praze jsou potíže, není jich moc
a navíc, ne vždy slouží svému
účelu,“ upozornil Naši Prahu
Erik Čipera ze Sdružení Asis-
tence. „Škoda, že se nepodařilo integrovat bezbariérové
WC do nově budovaných bezbariérových vstupů do metra,
doufám, že v těch dalších již
budou,“ řekl Erik Čipera.
Značení snad bude lepší
Loni schválila Rada hl.
m. Prahy usnesení, podle
něhož se má vytvořit nový
systém značení, které by na
WC upozorňoval v dostatečném předstihu. „S dostatečným předstihem“? Kdy
to je? Zástupci Prahy si ale
uvědomují, že značení WC
je málo výrazné. Usnesení
vzniklo před volbami a nová
rada má asi jiné starosti než
zřetelné značení veřejných
toalet.
Očuraná zákoutí jsou drahá
Nejvíce člověka štvou místa,
kde vzniká WC spontánně,
v temných zákoutích. Loni
město vytipovalo taková
místa a zahájilo pravidelný
každodenní úklid. Ta „bezvýznamná“ záležitost stojí tři
miliony korun. Ač strážníci
močení na veřejnosti pokutují, nemohou každého opilce,
doprovázet až domů. Je to boj
s větrnými mlýny.
napište nám
Své zkušenosti s pražskými veřejnými WC. Myslíte si, že by hlavní
město Praha mělo vytvořit koncept
rozvoje veřejných WC? Je jejich
počet dostatečný? Kde vám chybějí? Můžete někoho pochválit za
provoz veřejného WC?
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Roční kupon levnější, Změny MHD už jsou, ale jiné
děti a psi zdarma
LEVNĚJI. Roční kupon bude levnější, ale
bude vypadat takto. Foto: Ivan Kuptík
Od července zlevní roční
kupon MHD. Bude stát 3650
korun místo nynější 4750
Kč. Další výhodou je nulové
jízdné pro osobu doprovázející dítě do tří let. Zdarma se
sveze i pes. Ostatní ujednání
a ceny tarifu PID zůstávají
v platnosti. Ustanovení pro
děti a psy se nevztahuje na
vlaky PID. Opatření inspirované Vídní má posílit zájem
o MHD v Praze.
Doprovod dítěte do tří let
jen s průkazem
Podmínku pro jízdu zdarma
pro jednoho rodiče (či do-
provázející osobu) je průkazka dítěte, kterou dostanou rodiče po zaplacení 20
Kč, dodání věrné fotografie
a předložení dokladu o věku
dítěte, (rodný list, občanský
průkaz). Průkaz se vydává
na nejvýš jeden rok, končí
den předcházející dni
třetích narozenin.
Pes s košíkem a krátké
vodítko
Bezplatná přeprava psa
platí na všechny jízdní
doklady PID mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Pes musí mít při vstupu
a přepravě v nasazený košík
a musí být držen na krátkém vodítku.
Co to bude stát?
Odhady finanční náročnosti
změn a slevy se odhadují na
400 milionů. Petr Dolínek je
ale optimista a domnívá se,
že zlevnění nakonec povede
k většímu nákupu ročních
kuponů. (tik)
Změny, které čekají MHD
při zprovoznění metra 7.
dubna přeci jen přijdou,
ale v jiné podobě. Budou se
týkat jen oblastí dotčených
prodloužením metra. Tedy
Prahy 6.
Kromě zrušené tramvaje linky 2 se ostatní linky
tramvají nezmění, autobusové změny budou znamenat například zkrácení linek
jedoucích po Evropské ulici
k novým stanicím metra.
V Patočkově ulici zůstane
rozsah autobusové dopravy zachován. Od prvního
dne nového provozu bude
sledována a vyhodnocována
aktuální poptávka. „Ostatní
změny navrhované ROPIDem budou v následujícím
období podrobeny širší
diskuzi a doplněny o dosud
nezapracované připomínky městských částí,“ dodal
radní pro dopravu Petr
Dolínek.
Praha 13 je spokojena
Původní změny v některých
případech vycházely vstříc
lidem a ty se zřejmě budou
zavádět později. „Jsem rád,
že se nám podařilo prosadit
všechny hlavní požadavky
na zachování dopravní obslužnosti pro občany Prahy
13. Obhájili jsme zachování
trasy autobusu 174 z Velké
Ohrady přes Luka, zachování linky 168 a dostatečného
počtu spojů na sídliště Velká
Ohrada,“ řekl David Vodrážka, starosta městské části
Praha 13.
Pětka čeká na splnění slibu
„Vítáme zachování linky
167 spojující Anděl s nemocnicí v Motole a podporujeme zkrácení intervalů
na lince 191 v celé její trase.
Budeme dále pokračovat v jednání o vyřešení
dopravní obsluhy oblasti
Cibulek. Uvítali bychom
zřízení zastávky Klamovka
na lince 123 už od 7. dubna,“ řekl Petr Hnyk, radní
pro dopravu Prahy 5.
Kompletní návrh změn
Pražské integrované dopravy
souvisejících s prodloužením
metra A najdete zde: www.
ropid.cz/duben2015.
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/07
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha8.cz
Buďte blond a sebevědomí!
„ Letos pětatřicetiletá herečka Iva Pazderková
působí v Praze řadu let, vystupuje v divadlech na
Fidlovačce, v Komedii i v Hudebním v Karlíně, kde
jsme také dělali rozhovor. Vydala své první autorské
CD. Nejznámější je autorskou postavou Blbé blondýny. Při rozhovoru pro Naši Prahu připustila, že
v hlavním městě je podle ní větší nabídka divadel,
než odpovídá poptávce. Za záchranu Fidlovačky,
která je před zavřením, ale chce bojovat.
Jan Bělohubý, titulní foto: Jan Třeštík
S absolventkou brněnské JAMU
se veřejnost poprvé seznámila
v roce 2004 v pořadu Na stojáka
tehdy v produkci HBO. Od té
doby postava Blbé blondýny
s Ivou Pazderkovou doslova
„srostla“. Zaťukání na mikrofon,
na začátek vždy stejná věta, jež
má zvýšit sebevědomí, „90 –
60 – 90“ i táž na konec „Buďte
blond!“ a mezi tím obvykle
jen rámcově
připravený,
většinou na
improvizaci stojící
komediální výstup. Jistě jste na
otázky o postavě Blbé blondýny
odpovídala už více než tisíckrát,
ale…
Blbá blondýna už není
v televizi, ale stále s ní živě
v rámci pořadu Na stojáka
a Komici s.r.o. vystupuji
v klubech po celé ČR. Nápad
na Blbou blondýnu přišel
před lety úplnou náhodou při
konkurzu na televizní pořad
Na stojáka. Nevěděla jsem
tehdy, co mám na pódiu říkat.
Rozhodla jsem se, že divákům
předivadlováno. Vzpomínám
si dokonce na nějakou statistiku, že v rámci kontinentu je
v Praze dokonce nejvíc divadel na počet obyvatel.
akutní „potřebě“ nové
kabelky aneb „viuttonek není nikdy dost“.
Nebo při vytloukání
klínu klínem dalšími
a dalšími půjčkami. „A ještě mi
desina zbyla!“
Výroky Blbé blondýny se zkrátka stávají
stále známější.
Byla Blbá
blondýna
i důvodem,
že jste
se ocitla
v Praze?
Ne, bylo to
celkem prosté:
bývalý umělecký
šéf Fidlovačky si
mě na JAMU vyhlédl a po absolvování
jsem dostala nabídku
tam jít hrát. Ještě hostuji v Divadle Komedie a zde
v Hudebním divadle v Karlíně v muzikálu Addams
Family.
del, musí lidé přijet odjinud. Tím
logicky tak plně
nevyužívají nebo
poetičněji řečeno
„nezalévají divadelní zahrádku ve
svém okresním
městě“.
Myslím, že pražský divák je přesycený.
Přijde do divadla s postojem „tak mne
bavte, když jsem přišel“.
povím, jak jsem měla těžký
den. A protože jsem blonďatá,
tak mě napadlo, že to řeknu jako blondýna. Ať to má
nějakou formu. Blbá blondýna vystupuje v klubech a na
fi remních akcích už víc než
deset let. Taky se účastnila
osvětové kampaně, která má
za úkol zabránit lidem brát si
nesmyslné půjčky a pomoci
jim, pokud se již do „půjčkového kolotoče“ dostali.
A vysvětluje to po svém: třeba
půjčovat si od lichvářů při
8
Asi logická otázka od
Naší Prahy: Jak byste popsala pestrost
a nabídku pražských
divadel?
Myslím, že je přepestrá.
Hodně se vyprofi lovalo menších souborů
a divadel, které se třeba
věnují specifickým divadelním žánrům. Je dobré,
že je z čeho vybírat.
Je toho až moc?
Myslím, že v Praze je
Jak to myslíte – že to je přes
míru umělecky a kvalitativně, nebo ekonomicky?
Spíš ekonomicky.
V umělecké kvalitě
myslím je poměr pořád
stejný. Buď někdo dělá
něco jen pro výdělek a jen tak levou
zadní, nebo tvoří
s hlubším přesvědčením a potřebou někam
směřovat.
Jestliže
je tady
v Praze
nadbytek
nabídky
diva-
90 – 60 – 90, aneb Blbá blondýna. foto Marek Musil
Vím o lidech,
kteří jezdí hodinu i víc do Prahy
do divadla. Mají
pražská divadla
příliš velkou
spádovost?
Ta spádovost
nás myslím
tady zachraňuje
– tedy alespoň
ta velká divadla.
Ale přitom je zajímavé, že možná
do Prahy lidé jezdí
za něčím jiným, než
s jakým programem
my jezdíme k nim.
Denní zpravodajství na www.nasepraha8.cz
V dnešní době se už dojíždění
tak dramaticky nebere. Když
žijete na menším městě, kde
kulturní vyžití moc není, tak
dojet do velkého spádového
města – i za kulturou, je přirozená věc.
Jestliže je v Praze „předivadlováno“, musí být tedy „konzument“ přesycený.
Podle mého názoru je pražský
divák opravdu přesycený.
Často mám pocit, že když
přijde do divadla, tak je
v něm televizní energie. Je
pasivní. Jako by vyjadřoval
spíše „tak mne bavte, když
jsem si vás zaplatil. Dneska
jsem si vybral vás!“ Nikomu
to nezazlívám - protože halt
se toho nabízí zde moc.
Na Fidlovačce hrajete řadu
let. Toto divadlo podporované magistrátem v lednu ústy
své ředitelky Elišky Balzerové
ohlásilo v souvislosti
s tím, že
jej kulturní
komise rady
magistrátu nadále
nepodpořila grantem, na příští
rok pravděpodobný konec.
Má to co dělat s šíří kulturní
nabídky divadel v Praze?
Jestli se ptáte, zda měla Fid-
lovačka problémy s poptávkou a návštěvností, tak ne.
Naopak, poslední dva roky
se Fidlovačka začala opravdu profilovat jako instituce,
která hraje nejen české klasiky, a to moderní formou.
Ale vždy tak, že se nesnaží
být lepší než tito klasici.
Myslím, že dramaturgie na
Fidlovačce je nyní celkem
jedinečná.
připravit ještě dvě premiéry.
Je samozřejmě velmi zvláštní
pocit připravovat premiéru
tam, kde víte, že koncem
kalendářního roku pravděpodobně divadlo zavře. Chystáme Dohazovačku Thorntona
Wildera (The Matchmaker),
která byla předlohou slavné
Hello Dolly. A samozřejmě
bych si přála dostat geniální
nápad, aby byla Fidlovačka
zachráněna.
Je těžké rozhodovat o finanční
podpoře pro kulturní instituce?
Samozřejmě se jako herečka
z Fidlovačky cítím ublíženě, že jsme grant nedostali,
osobně nepovažuji za správný
tah, že nedostane grant ani
divadlo, jako je Viola, nebo
Divadlo Komedie, které dělá
často české premiéry polských současných dramatiků,
což je ojedinělá dramaturgie.
Ale rozhodování o penězích
na kulturu je složité a nikdy
podle mne nebude takzvaně „spravedlivé“. Takový je
život a nelze nikoho vinit za
odlišný názor na uměleckou
hodnotu.
Jaké projekty chystáte vy osobně? Před půl rokem jste vydala
debutové CD Ukulala, kde jste
autorkou hudby a všech textů
kromě jednoho, a dokonce
muzikanty sama doprovázíte
na ukulele. Na něj hrajete asi
dva roky, byť sama říkáte, že
ne moc dobře.
Sice už chystám písničky na
své druhé autorské album,
které chci letos vydat, ale
k tomu prvnímu albu ještě
dokončuji některé klipy
– jeden sama animuji. No
a ukulelí mám asi pět. Různých velikostí, a tedy i barev zvuků. Mám tenorové
ukulele, barytonové banjo
Co bude čekat Fidlovačku nyní? ukulele, sopránové a konAbychom nemuseli vracet
certní a potom resofonické,
grant z minulých let, tak
které hraje nesmírně krásně
do konce roku 2015 musíme
a nahlas – jsem prostě ta-
rozhovor
profil
Iva Pazderková (*1980)
Narodila se v Uherském Hradišti,
ale od narození žila v Brně. Během
studia na gymnáziu odjela na rok
do USA, po dokončení vystudovala
JAMU. Filmové role jí byly svěřeny
ve snímcích Restart, Maharal,
Pouta a ve snímku Tady hlídám já.
Účinkovala také v seriálech Dokonalý svět, Cukrárna, 4 teens, Neviditelní, Nevinné lži, Život a doba
soudce A. K. a Vraždy v kruhu.
Iva se věnuje i charitativním projektům na podporu seniorů, HIV
pozitivních a postižených následky
rakoviny prsu.
ková sběratelka. U mne je
ukulele prostě trošku postižení! Jsou opravdu krásná.
Jen velká škoda, že na ně
neumím hrát…
INZERCE
VS
NE 1. 3. 2015 OD 18.20
HC SPARTA PRAHA – HC OCELÁŘI TŘINEC
Právě
v prodeji!
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-350183/02
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
68
SC-341347/14
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
9
developeři
Pozvánky a tipy na www.nasepraha8.cz
Češi objevují kouzlo novostaveb,
rekonstrukce je nelákají
„ Pořízení vlastního bydlení je často rozhodnutí na celý život. Vyplatí se důkladně vybírat lokalitu, dispoziční řešení bytu, prověřit dopravní dostupnost, občanskou vybavenost, ale třeba
i možnost budoucí okolní zástavby. Mnoho zájemců o bydlení si dnes také klade otázku, zda
investovat do novostavby, nebo si pořídit starší byt a přestavět jej dle svých představ.
Podle čeho poznáte
dobrého developera?
- Komunikuje s vámi.
- Jeho práce nekončí postavením
domu.
- Je ochoten s vámi projednávat
a realizovat klientské změny.
- Záleží mu na okolí vašeho bydlení.
- Zajímá se o vaše aktuální potřeby
a požadavky.
- Je schopen zajistit i bezpečnost
vašeho bydlení.
- Myslí na bezbariérové zajištění
bydlení i jeho okolí.
- Nenechá vás bydlet na staveništi.
Kupující často zvažuje finanční stránku věci a upřednostňuje nižší pořizovací
cenu bytu. Mnohdy si však
nedokáže představit veškerá
úskalí, jež jsou s koupí staršího bytu spojena. K dosažení
pěkného bydlení, které má
navíc odpovídat požadovaným standardům, však vede
celá řada investic. Ta ve finále
často zvedá celkovou cenu
bytu až o statisíce korun.
„V novostavbách dnes lze
díky moderním technologiím a použitým stavebním
materiálům očekávat nižší
energetickou náročnost,“ říká
Tal Grozner, ředitel české pobočky společnosti StarGroup
a dodává: „Vlastník bytu tak
může na následných platbách
ušetřit nemalé peníze. Naproti
tomu ve starších zástavbách
je třeba počítat s vyššími poplatky do fondu oprav a většími nároky na energie.“
Součástí nových bytových
domů jsou vždy parkovací
stání, čímž odpadá problém
s parkováním, který bývá
u starších zástaveb takřka
pravidlem. Také zde nemůžete počítat s většími úpravami
10
okolí. U nových projektů však
někteří developeři myslí na své
zákazníky nejen jako na kupce
bytu, ale jako na lidi, kteří
zde hledají nejen pohodlný
a klidný domov, ale budou zde
trávit i svůj volný čas. V okolí
novostaveb tak vznikají různá
hřiště a místa pro relaxaci.
V neposlední řadě kupci nových bytů jistě ocení
možnost podílet se na konečné podobě svého bydlení.
Kupujete-li byt ve fázi, kdy
ještě probíhá jeho stavba,
můžete se svým developerem
konzultovat klientské změny,
které povedou ke konečnému
vzhledu, uspořádání i vybavení vašeho bytu. „Dbáme na
individuální přání zákazníka
a nevnucujeme mu nutně
námi nabízené standardní
vybavení. Věříme, že zákazník se bude cítit opravdu jako
doma, pokud vše uzpůsobí
svému vkusu a svým potřebám,“ doplňuje Tal Grozner.
Veškeré tyto benefity nabízí například i projekt Nové
Chabry, jehož výstavba byla
zahájena počátkem loňského
roku. Výstavba je realizována
v jednotlivých etapách a je
promyšlena tak, aby nikdy
neprobíhala v bezprostřední
blízkosti již obydleného domu.
Nejde o další moderní sídliště
nově vystavených věžáků.
Nízké čtyřpatrové budovy propojené cyklostezkou, dětskými
hřišti a prostorem pro venkovní aktivity a cvičení spolu
vytváří útulné bydlení jak pro
rodiny s dětmi, tak mladé páry
či seniory. Klidné a inspirující
prostředí zde naleznou i pracu-
jící manažeři, kteří dojíždějí za
prací a potřebují byt dostupný
centru Prahy.
Neodmyslitelnou součástí
kvalitního bydlení je nejen
dopravní dostupnost, ale
také občanská vybavenost.
Součástí rezidenčního bydlení
Nové Chabry bude i komerční centrum, které nabídne
restauraci, kavárnu, vinárnu,
samoobsluhu, posilovnu či
samoobslužné bankomaty.
Především rodiny s dětmi
pak ocení nově postavenou
mateřskou školu, která bude
rovněž součástí rezidenčního
projektu.
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
developeři
V zeleni, elegantní, nebo na metru.
Jaké je optimální bydlení v Praze?
„ Mladé páry, studenti, lidé dojíždějící za
prací do hlavního města, rozrůstající se
rodiny, rozpadající se rodiny... Situace zahrnují
ty, kteří si chtějí pořídit bydlení. Kde? Za
kolik? Vlastní? Do pronájmu? Na to pomůže
odpovědět speciál časopisu Naše Praha.
těchto bytů jsou výrazně
nižší, než činí celopražský
průměr. Podle aktuálně dostupných údajů trh s novými byty v Praze v loňském
roce překonal předkrizovou
úroveň. Developeři prodali
celkem 5950 nových bytů,
což bylo o 18,6 procenta více
než v roce 2013. V samotném
čtvrtém čtvrtletí developeři
prodali 1700 nových bytů,
oproti stejnému období roku
2013 tak prodeje vzrostly
o 9,6 procenta. Dalších 6750
bytů mají developeři v současné době připravených
k prodeji.
zájem? Zcela dle očekávání vítězí „dvoupokoják“.
O jaké bydlení je v hlavním
Zjevně díky nejoptimálnější
městě největší zájem? Přece
kombinaci velikosti („bydo to, které splňuje co nejvíce
let se v něm může i nevelká
kritérií. Dopravní dostupnost rodina“) a ceny. Podle zdrojů
nejlépe metrem nebo páteřní- se v Praze se za loňský rok
mi tramvajemi případně au2014 prodalo nejvíce nových
tobusy. Ale stejně tak autem,
bytů právě o dispozici 2+kk.
bezpečně a bez dopravních
Zájemci si jich koupili celkem
zácp, přičemž stejné nároky
2249, o 10,6 procenta více
obvykle klademe na parkonež v roce 2013 Jak si vedou
vání, v případě nových bytů
„dvoupokoje“ ve srovnání
nejlépe podzemní a hlídané.
s konkurencí? Na celkových
Mezi důležité podmínky patří prodejních číslech se byty
zeleň a vůbec okolní relaxační 2+kk podílely 37,8 procenty.
prostory. Přičemž se vůbec
Další hojně poptávanou disnemusí nutně dávat rovpozicí byly byty 3+kk (27,6 %)
nítko mezi slovo „zeleň“ za
a 1+kk (21,7 %).
„za městem“. Též je důležitá
Nejvíce nových bytů v Praze
blízkost sportu, nejen jedné
9, následuje 10, 5 a 4
cyklostezky či pro lokalitu
Zdá se, že se nejvíce nových
charakteristické příležitosti
bytů se loni prodalo na území
pro pohyb, ale třeba obecně
Prahy 9, za níž následovaly
bazénu, sportovních hal, oddílů pro školní děti. Mezi další Praha 10, Praha 5 a Praha
4. Vyplývá to ze společných
kritéria počítáme obslužnost
dat společností Ekospol,
(dle věku více třeba školky
Trigema a Skanska Reality.
a školky, či vzdálenost k léPodle některých odborníků
kaři) bezpečnost, plánovaná
bodují tyto lokality třeba
výstavba v okolí, ale i třeba
cenou. Poptávka kupujících
poschodí. A pak ještě taková
se pak stahuje do lokalit,
drobnost, jako vlastní byt
v nichž nabízejí developeři
a jeho cena.
Víte, o jaké byty je při koupi velké projekty se stovkami
bytů v hlavním městě největší poměrně levných bytů. Ceny
Jan Bělohubý
Je bydlení po roku 1989
dostupnější?
Společnost Finep ve spolupráci s agenturou Stem Mark
provedla průzkum, jak po
dvaceti pěti letech od Sametové revoluce Češi vnímají situaci s bydlením. „Bezesporu
dobrou zprávou je, že celých
52 % respondentů uvedlo,
že jsou spokojenější se svým
bydlením v současné době.
Na období před rokem 1989
v tomto ohledu nevzpomínají
rádi,“ říká Tomáš Pardubický,
generální ředitel společnosti
Finep. Jen 16 procent dotázaných je přesvědčeno, že byli
s bydlením spokojenější před
1989, ale i v přístupu k bydlení, a to od pořízení, přes
standardy, až po vybavení. Se
současnou situací jsou spokojenější muži (57 %), než ženy
(47,5 %).
Užitečné odkazy
Cenová mapa stavebních pozemků
v Praze
mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa
Portál územního plánování
www.uppraha.cz
Bytová problematika (magistrát)
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
zivot_v_praze/bydleni/index.html
INZERCE
Moderní bydlení
s metrem na dosah
INZERCE
tradiční residenční lokalita v blízkosti Ďáblického háje
stanice metra v docházkové vzdálenosti
originální architektura, rozlehlé střešní terasy
vysoké standardy vybavení – francouzská okna,
podlahové vytápění, předokenní žaluzie, příprava
pro wellness (whirlpool vany, sauny)
J i s t o ta s p r áv n é v o l b y
atrium-kobylisy.cz
Českomoravská 2408/1a
tel. 725 130 044
SC-350178/02
OZ Praha 9 - Balabenka
SC-350239/04
www.
+420 702 22 00 77
11
kulturní tipy
POHÁDKA
Kulturní přehled je na www.nasepraha8.cz
KONCERT
DIVADLO
Jak se vaří s čerty?
Vezměte své děti na pěknou pohádku,
která jim zpříjemní sobotní odpoledne, které ještě příliš neláká na pobyt
venku! Zajděte do kulturního domu
Krakov, kde mohou děti zhlédnout
pohádku Jak Vendelín s čerty vařil, ve
které se děti přesvědčí, že i čerti mají
mlsný jazýček a že nejmlsnější z nich
je samotný Lucifer. Pohádka začíná ve
tři hodiny odpoledne a za lístky dáte od
80 do 40 korun.
DIVADLO
Ivan Mládek v Krakově
Nejen Wódny muž se představí v Chabrech
Chcete pořádně podráždit své bránice a zároveň si také připomenout nestárnoucí hity?
Zpěvák a bavič Ivan Mládek vystoupí ve čtvrtek 26. února
v kulturním domě Krakov a jako vždy své publikum spolehlivě pobaví. Asi se nenajde u nás ten, kdo by nemiloval skladby jako Jožin z bažin, Horolezci a mnohé další. Mládkovy
skladby u nás zkrátka zlidověly a pobrukuje si je asi každá
generace. Pokud si chcete užít fajn večer s písničkami, které
vždy navodí dobrou náladu, pak přijďte ve čtvrtek 26. února
do kulturního domu Krakov, kde v 19 hodin začíná koncert.
Vstupenky vás přijdou na 160–200 korun.
Amatérské divadlo u nás žije. Důkazem toho je třeba březnový festival ochotnických divadel, který proběhne v Dolních Chabrech.
Zdejší kulturní centrum přivítá například divadlo Nepřijatelní,
které zde odehraje představení Wódny muž. Jeho hlavní
postavou je Tom, mladý rebel, kterého štve konzervativní
společnost a miluje skoro zaniklý jazyk lužickou srbštinu.
Hra vypráví o nejhlubších touhách a frustracích. Představení
se bude hrát 12. března od 19:30 hodin. Na celý festival si
můžete zakoupit permanentku za 380 korun, na jednotlivé
představení vás vyjde na 120 korun.
KONCERT
Pojďte na detektivku
do divadla!
Divadlo Kámen, které sídlí nedaleko
Invalidovny, připravilo večer pro
milovníky detektivních záhad.
Ve čtvrtek 12. března od 19:30 hodin
zde můžete zhlédnout hru Dopis psaný
poštou, ve kterém půjde o nahlížení do
jiných světů a také do jiných poštovních systémů.
DIVADLO
Paleček a Jahelka na jednom pódiu
Miroslav Paleček a Ivo Jahelka jsou naši známí a oblíbení písničkáři, kteří
běžně vystupují sólo. Mimořádně však vystoupí na jednom pódiu, a to v Divadle
Karla Hackera.
Po společném úvodním bloku se v první části představí Miroslav Paleček –
známý z dvojice Paleček a Janík, která patří k legendám českého folku. V originální interpretaci zazpívá nejen oblíbené Ježkárny - písně V+W+J, ale i řadu svých
osobitých autorských skladeb. Ve druhé části pořadu pobaví Ivo Jahelka, který je
známý jako „zpívající právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze
života a perličkami přímo ze soudních síní a předsíní.
VÝSTAVA
Pantomima i písničky v pohádce o Sněhurce
Jak vypadaly knihy za Rudolfa II.? Výstava napoví
Divadlo Karla Hackera nezapomíná také na děti.
Třeba v sobotu 7. března pro ně uvádí představení Sněhurka tak trochu jinak, ve
kterém se děti setkají s tolik milovanou princeznou Sněhurkou, nechybět budou
ani trpaslíci. Děti se ale budou aktivně zapojovat do děje, zazpívají si a rozhodně
se nebudou nudit. Pohádka je vhodná pro děti od 4 let, vstupenka stojí 50 korun
a představení začíná v 15 hodin.
V kulturním centru Dolní Chabry můžete od 3. března do 26. března navštívit
výstavu, kterou zapůjčila Knihovna Akademie věd ČR.
Pokud milujete knihy a zajímá vás také jejich historie, neměli byste zde chybět.
Výstava vás zavede do doby Rudolfa II., období rozmachu, kdy se tisklo nejenom
více knih absolutně, ale tiskly se také knihy z mnoha nových oborů. Vstup na
výstavu je volný, navštívit ji můžete ve 2. patře kulturního centra.
12
Denní zpravodajství na www.nasepraha8.cz
MUZIKÁL
Dracula se vrací!
kulturní tipy
Oskarový Benedict Cumberbatch v Atlasu
Muzikál Dracula je nejúspěšnějším
českým muzikálem všech dob, ve kterém prvně zazářil Daniel Hůlka.
Tento muzikál z něj udělal hvězdu první
velikosti. Hudební divadlo v Karlíně
nyní nabízí obnovenou premiéru tohoto
muzikálu, ve kterém opět bude hrát
Daniel Hůlka, který alternuje s Mariánem Vojtkem, dále se zde objeví Leona
Machálková, nebo Magda Malá, Kamila
Nývltová, nebo Daniela Šinkorová,
Tomáš Trapl a další. Slavnostní premiéry muzikálu se uskuteční ve čtvrtek
4. března a v pátek 5. března vždy od
19 hodin.
UDĚLOVÁNÍ OSKARŮ proběhlo, a pokud vás zaujal také nominovaný snímek Kód Enigmy v hlavní roli se skvělým
Benedictem Cumberbatchem, vypravte se na něj do kina Atlas, kde ho dávají v pondělí 2. března od 20:30 hodin.
Strhující příběh o muži, který přispěl k pádu fašistického Německa a vítězství Spojenců ve druhé světové válce,
aby po jejím skončení byl svou vlastní zemí ponižován, byl jedním z nejlepších loňských fi lmů vůbec a zaujme i vás.
Vstupenky stojí 110 korun.
KŘÍŽOVKA – ... JE NEJDELŠÍ BAROKNÍ PALÁCOVOU STAVBOU V PRAZE.
13
servis
PORADNA
Má pacient právo prohlédnout
si záznamy ve své zdravotnické dokumentaci uložené
u lékaře nebo v nemocnici?
Samozřejmě že má. Toto
základní právo vychází
z Úmluvy o lidských právech
a biomedicíně. Nahlédnout
do své zdravotnické dokumentace může každý za
přítomnosti pověřeného
zaměstnance zdarma.
Můžete dokonce požádat
i o kopie, výpisy či opisy. Za
ty může zdravotnické zařízení požadovat podle zákona
o zdravotních službách úhradu, která nesmí přesáhnout
náklady spojené s pořízením
výpisu či opisu nebo náklady
vynaložené na pořízení kopie
zdravotnické dokumentace.
Cena by měla odpovídat přibližně té, která je běžně účtována za stejné úkony mimo
zdravotnické zařízení.
MUDr. Martin Jan Stránský,
www.ombudsmanprozdravi.cz
Užitečné informace na www.nasepraha8.cz
Jste majiteli psa? A víte, že z něj máte
platit poplatek?
Pejskařů je v Praze více než dost. Pro všechny
ty, kdo zde mají trvalé bydliště, vzniká také
povinnost tohoto psa přihlásit a zaplatit z něj
pravidelný roční poplatek. Za jednoho
psa zaplatíte 1 500 korun, za druhého
a každého dalšího 2 250 korun ročně.
Důchodce, a to i poživatel důchodu
sirotčího, vdovského, vdoveckého
či invalidního, platí 200 korun.
Držitel psa v rodinném domě
platí 600 korun ročně. Poplatek se platí do 31. března
dotyčného roku v celé výši,
pokud je menší než
600 korun, anebo ve
dvou splátkách, a to
do 31. března a 31. srpFoto: morguefi le.com
na. Poplatek se platí za psa, kte-
rý je starší 3 měsíců.
Psa staršího půl
roku je třeba nechat
označit mikročipem, který
odpovídá ISO evropskému
standardu. Evidence chovatelů psů je vedena Magistrátem hl. m. Prahy, odborem
živnostenským a občanskoprávním, Jungmannova
35/29, 110 00 Praha 1. Poplatek
se platí u místního úřadu, odboru
občanskosprávním, na oddělení místních poplatků a pokut. Je
třeba vyplnit přiznání k místnímu
poplatku ze psů, s sebou musíte
mít občanský průkaz pro ověření trvalého bydliště. (kam)
Chcete si objednat kontrolu vodoměru?
V minulém čísle našeho časopisu vás zaujal
příspěvek o možnosti nechat si zkontrolovat
vodoměr na místě, ve vaší nemovitosti.
Vodoměr se tedy nemusí nijak rozmontovávat a odvážet na jiné místo. Tuto službu
nabízí Český metrologický institut v pilotní
fázi. Pokud si chcete tuto službu objednat,
obraťte se na pana Zdeňka Luku, telefon 545
555 108, e-mail: [email protected] Žadateli bude
po přezkoušení vodoměru na místě vydán tzv.
odborný metrologický posudek ČMI s výrokem vyhověl, či nevyhověl s přílohou obsahující popis příslušných technických zjištění.
Žadatel pak v případě záporného výsledku
zkoušky může uplatnit tento posudek u subjektu, který údaje vodoměrů používá pro rozpočet nákladů na vodné a stočné, či dokonce
až u soudu, nebude-li zjednána náprava. (mik)
INZERCE
KOUPÍM
• Spojení půjček bez registru. Úvěr na
exekuci. Oddlužení. Tel.: 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz.
Tel.: 777 601 120
• Prodám nebytový prostor – sauna
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání
1,4 mil. Kč. Tel.: 774 204 549.
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu!
Volejte: 773 484 056
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342.
• Elektroinstalace-opravy i v panelových bytech. Revize. Stavební
dokončení. Tel.: 608 278 778.
14
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 8?
• Koupím Jawa-ČZ, jakýkoli stav i ND.
Škoda 1000 - Rapid, zachov. stav
i nepouž. ND. Tel.: 604 565 190.
Zavolejte nám a my to zařídíme!
příští číslo vychází 13. 3. 2015
SC-341500/47
tel.: 773 161 747
+420 728 999 992
SC-350273/01
• Formulář pro podání inzerátu najdete na www.nasepraha8.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 140 Kč.
SC-341943/70
SC-350169/02
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788.
• Sídlo pro s. r. o./OSVČ Praha 5, 10,
9 od 149 Kč/měs. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz.
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
f/naseprahaosm
SC-350062/03
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
ŠAVLE, MAPY, PŘILBY, BODÁKY,
ČEPICE, FOTKY, OPASKY, KNIHY
Zejména letectvo, pohraniční stráž,
výsadkáři a generalita
• Žaluzie. Akční ceny, zaměření a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285,
www.interierservisgroup.cz.
SC-350212/01
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
řádková inzerce
Praktický servis na www.nasepraha8.cz
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
3. 3.
Dva kovbojové Ennis a Jack se
poznají v létě roku 1963 při hlídání ovcí ve Wyomingu. Oba mladíci toho příliš nenamluví a jednoho dne – k překvapení obou – se
vášnivě pomilují. Po návratu z hor
se rozejdou do svých domovů.
Když se znovu setkají, mají už rodiny s dětmi, ale jejich vzájemný
vztah se nezměnil... V hlavních rolích amerického filmu Heath Ledger a Jake Gyllenhaal.
DETEKTIVNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Smrt v sedle
Policie Modrava
Plán útěku
Kráska v nesnázích
Nový cyklus detektivních příběhů
se odehrává v malebném prostředí Šumavy a jeho hlavní hrdinkou
je kapitánka Jana Vinická v podání půvabné slovenské
herečky Soni Norisové.
75%
Ray Breslin je spolumajitelem
bezpečnostní agentury, která
pracuje pro Federální úřad pro
vězeňství. Jeho úkolem je dostat
se do vězení, zjistit, jaké má
zařízení slabiny, a dostat se ven.
Jednou se však nechá chytit do
pasti ve vězení, kde sám navrhoval
bezpečnostní zařízení. V hlavních
rolích Arnold Schwarzenegger
a Silvester Stallone.
Anna Geislerová, Josef Abrhám
a Roman Luknár v hlavních
rolích milostného trojúhelníku.
I když se ženě a jejím dětem
nabízí lákavá budoucnost plná
blahobytu v italském sídle
milionáře, její sexuální závislost
na jiném muži jí znemožní
změnit svůj život.
80%
NE 1. 3. / Nova / 20:20
Pro pár dolarů navíc
NE 1. 3. / ČT2 / 22:00
Lovec lidí Mortimer (Clint Eastwood) se vydává po stopách obávaného zločince El India, který
uprchl z vězení. Jelikož největší
banka na Západě je v městečku
El Paso, je více než jasné, že jeho
kroky budou směřovat právě
tam... Jeden ze slavných spaghetti
westernů, které točil italský
režisér Sergio Leone.
teční zločinci k provedení loupežného přepadení, v němž
jde i Tomášovi o život. Tomáše
si zahrál Rudolf Jelínek.
80%
ČT 5. 3. / Nova / 22:15
DRAMA
potřebují získat prestiž pro
nacistický stát, jsou nuceni
nastoupit znovu v Praze.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pěsti ve tmě
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mefisto
mohl kolem sebe vytvořit klidný ostrov umění. V hlavní roli
exceluje rakouský herec Klaus
Maria Brandauer.
Bývalý agent CIA Hunter
(Steven Seagal), který vyrostl
v Japonsku, se při objasňování
vraždy tokijského guvernéra
dostane do křížku s příslušníky
yakuzy.
85%
Boxer Vilda Jakub (Marek
Vašut) v roce 1936 kvůli
zásahu trenéra prohraje
v Berlíně s německým boxerem
Kurtem Schallerem. Světový
tisk zpochybní výsledek
souboje a Němci, kteří
PONDĚLÍ
11. 3.
Henrik Hofgen je talentovaný
herec s bezmeznou ctižádostí,
které obětuje vše – své morální
zásady, politické přesvědčení,
umělecké ambice i osobní život.
Marně se klame iluzí, že ve
zvráceném totalitním světě by
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Proč?
90%
kontrole a dosádlo míry vandalství a brutality. Pod filmem
Karla Smyczka je podepsán
jako scenárista Radek John.
ST 11. 3. / ČT2 / 22:25
STŘEDA
ČTVRTEK
6. 3.
Životopisné drama o jednom
z velikánů francouzské
literatury. Spisovatele, který se
dožil pouhých třiačtyřiceti let
(1850–93) a přitom zanechal
velkolepé dílo, ztvárnil Claude
Brasseur.
13. 3.
Země krvavého
slunce
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
70%
V roce 1985 se skupina fandů
a vlajkonošů pražské Sparty
vydala vlakem na ligový zápas
do Banské Bystrice. Jejich chování ovlivněné zřejmě nedávným řáděním fanoušků na
stadionu v Bruselu, se vymklo
KOMEDIE
KRIMIKOMEDIE
Perfect Days
Kamarád do deště
Erika je pohledná žena, je jí
čtyřiačtyřicet let a má všechno
– je hvězdou televizního pořadu
a majitelkou úspěšného kadeřnictví. Přesto jí něco podstatného chybí – a to je dítě. V hlavní
roli Ivana Chylková.
Číšník Michal a taxikář Tomáš
jako nerozluční kamarádi čelí
podrazům ze všech stran…
Zmíněné role vynesly Lukáši
Vaculíkovi a Sagvanu Tofi
obrovkou popularitu u nejmladší
generace diváků.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
ÚTERÝ
5. 3.
Guy de Maupassant
PÁ 6. 3. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
75%
AKČNÍ
ČT 5. 3. / ČT art / 20:20
NE 8. 3. / Nova / 22:40
PO 9. 3. / ČT2 / 21:50
ŽIVOTOPISNÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sedm
Americký krimithriller, ve kterém
policisté v podání Morgana
Freemana a Brada Pitta pátrají po
masovém vrahovi, který své oběti
zabíjí podle sedmi biblických smrtelných hříchů. V roli bestiálního
vraha se objevil oscarový Kevin
Spacey.
ÚT 3. 3. / ČT2 / 22:15
Hlavní postavou dobrodružného příběhu je romantický mladík Tomáš Bouček, jezdčík
v hřebčíně, který je vášnivým
čtenářem kovbojek. Jeho slabost pro tuto četbu dosahuje
takové míry, že ji využijí sku-
NE 8. 3. / ČT1 / 22:05
SO 7. 3. / ČT1 / 20:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / ČT2 / 21:45
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
SO 28. 2. / ČT2 / 21:35
7.– 8. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
9. 3.
Zkrocená hora
28. 2.– 1. 3.
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědný redaktor Michaela Kadlecová, e-mail: michaela .kadlecová@ceskydomov.cz • Manažeři inzerce: Vít Vrbický,
tel.: 603 786 170, e-mail: [email protected] • Jiří Cibulec, tel.: 608 703 497, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 •
náklad 57 400 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21858 • Vychází 27. 2. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
HITY SKUPINY LUCIE -
MUZIKÁL
Hlavní mediální partner
HUDBA/LIBRETO
VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
me
SC-350285/05
KOLLER KODYM DVORÂÁK P.B.CH. / BELKO

Podobné dokumenty

NP6 - Naše Praha 6

NP6 - Naše Praha 6 návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít jako bonus při nákupu. Navíc si ve většině veřejných WC určitě všimnete divného osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor WC, ty by...

Více

Herečka Iva Pazderková: Buďte blond a sebevědomí!

Herečka Iva Pazderková: Buďte blond a sebevědomí! návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít jako bonus při nákupu. Navíc si ve většině veřejných WC určitě všimnete divného osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor WC, ty by...

Více

NP8 - Naše Praha 8

NP8 - Naše Praha 8 lidí stejné a nebo lepší než nádraží západoevropských měst. Podle 88 procent místních budova zlepšuje image města. Vyplývá to z průzkumu agentury SC&C. Cestující si cení zvýšení bezpečnosti a čisto...

Více

Naše Praha 8

Naše Praha 8 NAŠE PRAHA 8 • www.nasepraha8.cz

Více

UMĚLECKÉ DÍLO V KONTEXTU VEŘEJNÉHO PROSTORU UMĚNÍ

UMĚLECKÉ DÍLO V KONTEXTU VEŘEJNÉHO PROSTORU UMĚNÍ AIDS, homosexualita, domácí násilí, apod.) a tak cílí s větším účinkem na konkrétní publikum. Obhajoba a kontroverze Umění v architektuře se začalo výrazně prosazovat v 60. letech 20. století. V 80...

Více