Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-30 - Castrol

Transkript

Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-30 - Castrol
Informace o produktu
Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-30
Formulován na míru moderním motorům
Popis
Inteligentní molekuly oleje Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30 chrání Váš motor od okamžiku nastartování.
Ulpívají na součástkách motoru jako magnet a tím výrazně snižují* opotřebení.
Inikátní formulace olej Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30 přináší ochranu Vašeho motoru, kterou můžete
vidět, slyšet a cítit.
Oleje Castrol Professional jsou nyní certifikovány jako neutrální z hlediska CO2 dle nejvyšších globálních standardů.
Technologie mikrofiltrace je Vaší zárukou profesionální kvality.
Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30. Okamžitá ochrana od momentu nastartování.
* Test opotřebení Sequence IVA wear test
Použití
Ford-Castrol Magnatec Professional D 0W-30 je určená pro použití ve vozech Ford, kde výrobce vyžaduje motorový olej
viskozitní třídy SAE 0W-30 a výkonnostní specifikace Ford WSS-M2C950-A.
Výhody
Inteligentní molekuly oleje Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30:
jsou kombinovány se syntetickým základovým olejem tak, aby poskytovaly zvýšenou ochranu při široké škále
provozních teplot,
poskytují nepřetržitou ochranu za všech jízdních podmínek, stylů a teplot.
Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30 5W-30 poskytuje vynikající výkonnost i za těch nejnižších teplot.
Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30 splňuje a převyšuje požadavky nové výkonnostní specifikace Ford WSSM2C950-A.
Page: 1/2
Typická charakteristika
Název
Metoda
Jednotky
undefined
Kinematická viskozita při 100 °C
ASTM D445
mm²/s
9,6
Hustota při 15 °C
ASTM D4052
g/ml
0,847
Viskozita, CCS při -35 °C (0W)
ASTM D5293
mPa.s (cP)
5800
Kinematická viskozita při 40 °C
ASTM D445
mm²/s
45
Viskozitní index
ASTM D2270
-
203
Bod tuhnutí
ASTM D97
°C
-50
Bod vzplanutí, PMCC
ASTM D93
°C
206
Sulfátový popel
ASTM D874
% hm.
0,78
Výkonnostní specifikace produktu
Meets Ford WSS-M2C950-A
Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-30
11 Sep 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.
Castrol Lubricants (CR) , s.r.o., V Parku 2294/2 , 148 00 Praha 4
296,770,311
www.castrol.cz
Page: 2/2

Podobné dokumenty

Castrol EDGE 0W-30 - autodily

Castrol EDGE 0W-30 - autodily Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence. V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání....

Více

Castrol EDGE 5W-40 - autodily

Castrol EDGE 5W-40 - autodily Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence. V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání....

Více

ProduktInfo - Autodíly Ostrava–Jih

ProduktInfo - Autodíly Ostrava–Jih Castrol Magnatec 5W-40 C3 je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji, které odpovídají specifikacím vydávaným výrobci automobilů. Vynikající výkonnost tohoto produktu však může být plně využ...

Více

Havoline® Diesel Extra SAE 10W-40

Havoline® Diesel Extra SAE 10W-40 Havoline Diesel Extra SAE 10W-40 je vysoce výkonný částečně syntetický motorový olej, s vysokým obsahem sulfátového popela a vysokým TBN pro osobní automobily s naftovým motorem, který splňuje nejn...

Více

Castrol EDGE 0W-30

Castrol EDGE 0W-30 Popis a použití: Castrol EDGE 0W-30 je vysoce výkonný syntetický motorový olej nové technologie firmy Castrol speciálně vytvořený tak, aby splňoval požadavky vysoce výkonných motorů, poskytoval výt...

Více