Lineární aktuátory a elektronika

Transkript

Lineární aktuátory a elektronika
U Ž I VAT E L S K Á P Ř Í R U Č K A
L i n eá r n í aktuáto ry
a el e k t r o nika
Více o firmě LINAK hledejte na
www.linak.cz
Strana 1 z 116
Obsah
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platnost návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Důležité informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecné pokyny pro montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
9
10
1. Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrostatický výboj (ESD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní popis konstrukce aktuátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záruka a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testování a mytí výrobků s krytím IP66 Washable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mytí kabelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podmínky okolního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Třídy ochran elektrických zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvětlivky k symbolům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ETL značení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapojení systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUMBO systém (speciální informace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
12
13
14
15
15
15
16
16
17
18
19
20
2. Informace o zprovoznění, rozpojení a ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Odstranění závad na pohonech / zvedacích sloupcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odstranění závad na elektronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Informace o jednotlivých typech aktuátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA23 IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA28 Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA43 IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA44 IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
29
33
34
35
35
36
37
39
41
43
44
46
48
50
4. Informace o jednotlivých typech zvedacích sloupků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BB3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BL1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
55
58
58
59
5. Informace o jednotlivých typech kontrolboxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CA30 / CA40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB6 OBMe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB6P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB6S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB8A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB8-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB9 HOMELINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB9 MEDLINE CARELINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB9 CARELINE BASIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
61
65
66
67
67
69
69
70
70
70
71
Strana 2 z 116
CB12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CB20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CBR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
72
72
74
74
6. Informace o jednotlivých typech ovladačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DPH Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FS2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HB20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HB30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HB40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HB50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HB60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HB70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HB80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HD80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HD80 JUMBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HL70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HL80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LSD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
75
75
75
76
76
76
77
79
79
79
80
81
82
83
83
83
84
85
86
86
86
87
87
87
7. Informace o součástech systému JUMBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAJ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAJL Lithium Ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CBJ1 / CBJ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CBJ Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CBJ Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COBO20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CH01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHJ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MBJ1/2/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
88
88
89
91
94
95
96
96
97
97
8. Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
BA18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
CS16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
DJB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
EBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Massage Motor Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
MJB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SLS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SMPS30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Under Bed Light 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9. Opravy a nakládání s výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Rozdělení do skupin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktické informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výkresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strana 3 z 116
104
107
109
116
Předmluva
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za to, že jste si zvolil produkty firmy LINAK®.
Systémy firmy LINAK jsou high-tech výrobky, vycházející z mnoha let zkušeností s vývojem a výrobou aktuátorů, zvedacích sloupků,
elektrických kontrolboxů, ovladačů, nabíječek a dalšího příslušenství.
Tento návod není určen pro koncové uživatele. Slouží pouze jako zdroj informací pro výrobce zařízení či systému a dozvíte se z něj
jak instalovat, používat a udržovat elektroniku LINAK. Je odpovědností výrobce zařízení pro koncové uživatele opatřit je uživatelskou
příručkou, ve které budou popsány všechny bezpečnostní pokyny a která bude koncovým uživatelům předána.
Jsme si jisti, že Vám bude systém od LINAKu bezproblémově sloužit po mnoho let.
Předtím než naše výrobky opustí brány výrobního závodu prochází testem plné funkčnosti a kvality. Budete-li mít i přesto nějaký problém
s naším zbožím, rádi Vám pomůžeme jej vyřešit. Kontaktujte prosím místní zastoupení firmy LINAK.
Na oficiálních zastoupeních firmy LINAK, rozmístěných po celém světě, a u některých dealerů je Vám k dispozici autorizovaný servis, který
je vždy připraven Vám pomoci.
LINAK poskytuje záruku na všechny své výrobky.
Tato záruka se však vztahuje na výrobky používané v souladu s návodem a instrukcemi k jejich používání, řádně udržované a opravované
v servisních centrech firmy LINAK k tomu určených.
Změny v nastavení nebo v hardwaru systému pohonů od firmy LINAK mohou ovlivnit jeho fungování a životnost. Výrobky nesmí být
otevírány ani jinak manipulovány neoprávněnými osobami.
Návod k použití byl sepsán na základě našich poznatků a zkušeností. Mějte však prosím na zřeteli, že naše výrobky jsou neustále vyvýjeny
a zlepšovány, proto se můžete v budoucnu setkat s modifikacemi, které v tomto manuálu nejsou popsány.
LINAK C&S s.r.o.
Strana 4 z 116
Platnost návodu
Tato uživatelská příručka je platná pro tyto výrobky :
(Hledejte prvních 3 - 5 znaků na výrobním štítku)
Pohony :
LA22, LA23, LA23 IC, LA27, LA28, LA28 Compact, LA29, LA30, LA31, LA32, LA34, LA40, LA43, LA43 IC, LA44,
LA44 IC
Sloupky : BB3, BL1, BL4, LC2, LP2, LP3
Kontrolboxy : CA30, CA40, CB6, CB6 OBMe, CB6P2, CB6S, CB7, CB8A, CB8-T, CB9 HOMELINE, CB9 MEDLINE CARELINE,
CB9 Careline Basic, CB12, CB14, CB16, CB20, CBR1
Ovladače :
ACC, ACK, ACL, ACM, ACO, ACP, DPH Medical, FPP, FS, FS2, FS3, HB20, HB30, HB40, HB50, HB60, HB70,
HB80, HD80, HD80 JUMBO, HL70, HL80, IRO, LS, LSD
JUMBO systém : BAJ1/2, BAJL Litium Ion, CBJ1/2, CBJ Care, CBJ Home, COBO, COBO20, CH01, CHJ2, MBJ1/2/3
Příslušenství : BA18, CS16, DJB, EBC, Massage Motor Medical, MJB, SLS, SMPS30, Under Bed Light 2
Strana 5 z 116
Důležité informace
Popis jednotlivých značek použitých v manuálu.
Varování
Nedodržení uvedených instrukcí může vést k vážnému zranění osob.
Nedodržení uvedených instrukcí může vést k poškození či zničení zařízení.
Čtěte prosím následující informace velmi pozorně.
Je velmi důležité, aby si každý, kdo bude zapojovat či jinak pracovat se systémy od LINAKu pozorně pročetl tyto informace a měl k nim kdykoli přístup.
LINAK provádí veškerá nezbytná opatření proto, aby zajistil bezpečnost svých výrobků. Buďte si však prosím vědomi skutečnosti, že je odpovědností
výrobce zajistit a získat certifikace či certifikaci kompletního výrobku nebo zařízení, ve kterém jsou výrobky LINAK použity.
LINAK doporučuje a preferuje používat aktuátory tak, aby pracovaly v tlaku raději než v tahu.
Pohony LINAK nejsou turčeny k použití v zařízení, ve kterém při pohybu pohonu dochází k opakované změně síly z tlačné na tahovou. Při tomto
použití může dojít k namáhání pohonu, které může ovlivnit bezpečnost pohonu a vést k poškození jeho částí, např. :
• Prasknutí oka pístnice či zadního úchytu z důvodu únavy materiálu.
• Deformace součástí.
• Zvýšená hlučnost způsobená změnou směru pohybu vnitřních součástí.
Je-li opakovaná změna pohybu z tlaku na tah zásadní pro funkci zařízení, proveďte důkladné odzkoušení k prověření spolehlivosti funkce.
Zvažte zesílení pohonu (např. použitím ocelových ok pístnic) – kontaktujte firmu LINAK.
Je-li aktuátor použit pro tlačení na zařízení, kde může dojít ke zranění osob následkem jeho poškození (např. zdviž pacientů), je třeba použít speciální
bezpečnostní matici.
Výjimku tvoří aktuátor LA34, který může být použit jak pro tah i tlak, je-li vybaven bezpečnostní maticí pro oba směry pohybu.
Obecně platí, že pohon LA12 není vhodný pro použití v zařízení se změnou síly z tlačné na tahovou.
Osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s fungováním a zásadami používání výrobků či zařízení, ve kterých jsou použity, je nesmějí používat.
Osoby se sníženými nebo omezenými mentálními schopnostmi nesmí používat výrobky nebo zařízení, ve kterých jsou použity, pokud nejsou
dostatečně poučeny nebo pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
“Nestůjte pod zařízením během jeho provozu ani neprovozujte zařízení během montáže / demontáže jeho pohyblivých součástí.”
Děti musí být při používání pod dohledem odpovědné osoby, aby si nemohli hrát s výrobky či zařízeními, ve kterých jsou použity.
Pohony a elektronika LINAK® obecně nespadají do definice použitých součástí směrnice IEC 60601-1:2005 a nejsou takto značeny (IEC 60417-5840).
Při posuzování rizika, zda mohou pohony a elektronika nechtěně přijít do kontaktu s pacientem, se určuje jestli jsou součástí požadavků na použité
sočásti. Všechny příslušné požadavky a testy standardu jsou prováděny jako součást schématu hodnocení IEC CB.
Výstupní napětí
Nominální hodnoty :
Na štítcích výrobků LINAK (kontrolboxy, bateriové zdroje a zdroje napětí) může být uvedeno nominální výstupní napětí pro určité zatížení určitého
výrobku.
V závislosti na typu výrobku a zatížení se s ohledem na kostrukci mohou tyto hodnoty výrazně lišit.
Např. : U výrobku s nominálním výstupním napětím 24VDC se může předpokládané výstupní napětí měnit v závisloti na typu připojeného výrobku
a zatížení a to v rozmezí od cca 20VDC do cca 50VDC v závislosti na konstrukci.
Kombinujete-li kontrolboxy, bateriové zdroje a zdroje napětí LINAK s dalšími výrobky LINAK je kompatibilita zaručena.
Kombinujete-li kontrolboxy, bateriové zdroje a zdroje napětí LINAK s výrobky externích dodavatelů může být zapotřebí provést zvláštní opatření.
Relativní a absolutní výnos polohy pro PLC
Relativní výnos polohy - prstenec z magnetického materiálu a Hall senzor v pohonu s PLC dávají pulzy s přesností až 0,5 mm na každý pulz. Tento
signál může být připojen přímo na standardní digitální vstup PLC.
Absolutní výnos polohy - analogový signál 0-10V z potenciometru, integrovaného v pohonu s PLC (max. zdvih 100 mm). Tento signál může být
připojen přímo na analogový vstup PLC.
Nízká spotřeba energie
V posledních letech je pro uživatele nejrůznějších zařízení stále důležitějším hlediskem spotřeba energie. V porovnání s pneumatickými systémy je
u elektrických pohonů spotřeba energie výrazně nižší.
Klasifikace
Zařízení není vhodné pro použití v prostředí, kde se pracuje s hořlavými anestetickými plyny v kombinaci se vzduchem nebo v prostředí s kyslíkem či
kysličníkem uhličitým (rajský plyn).
Strana 6 z 116
...pokračování
Elektromagnetická kompatibilita
Systémy aktuátorů LINAK nesou označení CE jako osvědčení o shodě s direktivou EMC 2004/108/EC; systémy jsou navrženy tak, aby splňovaly
všechny požadavky příslušných standardů a byly testovány v souladu s nimi.
Je nepravděpodobné, že by se zákazník při používání systému aktuátorů setkal s problémy, způsobenými elektromagnetickou nekompatibilitou.
Nicméně elektromagnetická odolnost je relativní a standardy předpokládají prostředí, ve kterém bude zařízení používáno. Jestliže uživatel zaznamená
neobvyklé chování systému aktuátorů, zvláště je-li přerušované a spojené s přítomností např. mobilního telefonu, mikrovlnného zařízení nebo vysílače
rádiových vln, může to znamenat elektromagnetickou poruchu, mající vliv na správnou funkčnost systému. Vyskytne-li se takovýto problém, přemístěte
systém nebo zdroj záření tak, aby se vzájemně neovlivňovali.
Elektromagnetické emise jsou vyhodnocovány u systému s aktuátorem připojeným ke kontrolboxu LINAK s doplňky nebo k zákazníkem
zabudovanému obvodu elektronického ovladače. Je-li použit v jiném sestavení a s externím zdrojem, měla by být učiněna bezpečnostní opatření, aby
se zabránilo šíření emisí.
Varování
Je-li aktuátor nebo zvedací sloupek používán k tahu v zařízení, kde hrozí poranění osob, platí následující :
Je odpovědností výrobce vhodně upravit konstrukci zařízení, aby zamezil poranění osob v případě, že by aktuátor selhal.
Reziduální riziko
Některé z výrobků obsahují software vyvinutý společností LINAK, která vynaložila maximální úsilí, aby si mohla dovolit své klienty ujistit, že
software je bez chyb a byl vyvinut podle pravidel IEC 60601-1-4 (software pro zdravotnictví). To zahrnuje rizikovou analýzu, která prokázala
malé reziduální riziko na nechtěné zaseknutí aktuátoru za určitých podmínek. Výše zmíněné možnosti musejí být podle výše zmíněných
pravidel zahrnuty do rizikové analýzy kompletního zařízení – více podrobností o reziduálním riziku Vám v případě potřeby poskytne LINAK.
Varování
Mějte na paměti, že v průběhu instalace zařízení, do něhož se aktuátor montuje, nesmí nastat žádná okolnost vedoucí k poranění osob,
například skřípnutí prstů nebo paže. Dodržujte zásady bezpečnosti práce.
Varování
Plastové části systému mohou být při styku s minerálními oleji poškozeny.
Varování
Ujistěte se o dostatku volného místa pro činnost pohyblivých částí.
Varování
Se zařízením nebo aktuátory smí pracovat pouze vyškolený personál.
Varování
V případě zablokování nějakým předmětem při pohybu dovnitř u aktuátoru s volnou maticí způsobí odstranění překážky to, že pístnice
náhle sjede na doraz.
Varování
Neotáčejte plášť pístnice.
Varování
Nepoužívejte agresivní chemikálie. Alespoň jednou ročně kontrolujte poškození a opotřebení.
Varování
Aktuátory a elektronika LINAK nejsou konstruovány pro použití v rámci následujících aplikací :
• Letadla a jiné létající stroje.
• Výbušné prostředí.
• Zařízení pracující s jadernou energií.
Varování
LINAK doporučuje, aby byly aktuátory spíše zatíženy tlakem než tahem. Je-li aktuátor používán ve funkci v tlaku v zařízeních,
kde hrozí poranění osob, (např. zdvižení pacienta), musí být provedena speciální bezpečností opatření. Výjimkou je LA34, který
může být použit jak pro tlaková, tak pro tahová zařízení, je-li vybaven bezpečnostní maticí v příslušném směru pohybu.
Varování
• Je-li zjištěna závada, výrobek musí být vyměněn.
• Nikdy nestříkejte vysokotlakým čističem přímo na výrobek.
Varování
Pohony LINAK, kontrolbox a příslušenství musí být ve finálním výrobku umístěny tak, aby nebyly vystaveny mechanickému poškození.
Je to z důvodu předejití poškození náhodným zaklesnutím předmětu drženého kolemjdoucím nebo násadou smetáku či koštěte během
čištění podlahy. Na nemocničním lůžku mohou být prvky umístěny na platformě pod matrací. Je-li nutné snížit výše uvedená rizika, smí
být vyžadovány další ochranné prvky.
Varování
Nezkratujte baterii, jiná než povolená zátěž snižuje kapacitu baterie a způsobí vytváření síranu olovnatého, který, je-li dlouho ponechán
v tomto stavu, nevratně poškodí baterii. Zamezte nežádoucímu dopadu na osoby a prostředí.
Strana 7 z 116
Varování
Zabraňte cizím osobám a předmětům kdykoli nechtěně aktivovat nožní ovladač nebo ruční ovladač, např. během běžného použití nebo údržby.
Ruční ovládání by mohlo být aktivováno například stlačením mezi matraci a rám postele, nebo když visí na zařízení, které je aktivováno střetem
s jiným zařízením nebo pohybem zařízení do něčeho dalšího – např. zdi, nábytku, jiného zařízení apod.
Varování
Zacházejte s bateriemi opatrně.
Z baterie LINAK se může uvolňovat plynný vodík, proto v jejich blízkosti nemanipulujte s otevřeným ohněm ani s rozžhavenými předměty.
Nikdy nepoužívejte baterie v blízkosti zapalování, pojistek ani jiných součástek, uvolňujících jiskry. Neskladujte baterie v uzavřeném
prostoru, v zařízení je umístěte tak, aby byly odvětrávány. Předejdete tak explozi, ohni, poškození zařízení či zranení osoby.
Nepropojujte kladný a záporný pól baterie LINAK drátem ani jiným vodivým materiálem. Zkratování baterie může způsobit popáleniny,
poškodit baterii či spustit explozi.
Nikdy nepřipojujte baterii LINAK přímo k elektrické síti ani do konektoru na cigaretový zapalovač v automobilu - k dobíjení vždy
používejte nabíječku. Připojení baterie napřímo může způsobit únik kapaliny z baterie, zahřátí baterie, explozi, požár nebo popáleniny
a zranění.
Baterie LINAK obsahují zředěnou jedovatou kyselinu sírovou. Dojde-li při úniku obsahu baterie ke kontaktu s pokožkou či oblečením
umyjte zasažená místa čistou vodou. V případě zasažení očí je okamžitě vymyjte čistou vodou a následně vyhledejte lékařskou pomoc.
Zředěná kyselina sírová může způsobit ztrátu zraku nebo popáleniny pokožky.
Neskladujte ani nepoužívejte baterie LINAK v prostředí, ve kterém je okolní teplota vyšší než 50°C, například uvnitř vyhřátých automobilů,
na přímém slunci, v blízkosti kamen či jiného zdroje intenzivního tepla. Nedodržení těchto pokynů může zkrátit životnost baterie, snížit její
výkon a způsobit její vytečení, poškození nebo zdeformování.
Nepoužívejte sety elektrických kabelů LINAK pro jiná zařízení než pro kontrolboxy a zdroje firmy LINAK.
Pohony a sloupky, které nejsou připojeny ke kontrolboxům LINAK, musí být napájeny zařízením, které je vybaveno systémem vypnutí
při dosažení koncové polohy, např. koncovými spínači LS nebo LSD. Hrozí-li nebezpečí přetížení aktuátoru či sloupku musí být napájení
vybaveno bezpečnostní ochranou proti přetížení (např. PCB CS16). V případě nedodržení těchto pokynů hrozí poškození výrobku.
Výrobky LINAK nesnesou působení silných ředidel, kyselin nebo zásaditých tekutin.
Ovladače jiných dodavatelů
Ovladače firmy LINAK jsou navrhovány speciálně pro kontrolboxy LINAK a jsou konstruovány tak, aby byly vysoce spolehlivé
a přizpůsobivé. Pokud si klient přeje používat své vlastní ovladače, je nezbytně nutné kontaktovat prodejce LINAK a konzultovat s ním
spínače použité v ovladači jiných výrobců. Nevhodné spínače mohou kontrolbox zničit.
Zátěžový cyklus na štítku kontrolboxu musí být neustále brán na vědomí. Je-li překročen, vzniká riziko přehřátí a poškození kontrolboxu.
Pokud na štítku není napsáno jinak, zátěžový cyklus může být maximálně 10% : maximálně 2 minuty aktivního používání následováno
18 minutami klidu. Překračování provozního zátěžového cyklu bude mít za následek nadměrné opotřebovávání výrobku.
Strana 8 z 116
Obecné pokyny pro montáž
Přečtěte si prosím pozorně následující bezpečností informace. Ujistěte se, že všechny osoby, které budou montovat, zapojovat a používat pohony mají
všechny potřebné informace a přístup k montážním pokynům.
Osoby, které nemají potřebné zkušenosti a znalosti o výrobku nesmí tento výrobek používat. Mimoto osoby se sníženýmí fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi nesmí používat výrobek, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly dostatečné poučeny o používání osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost. Osoby bez dostatečných znalostí a zkušeností s výrobkem nesmí tento výrobek používat. Děti musí být pod dozorem, aby bylo
zaručeno, že si nebudou se zařízením hrát.
Varování
Nedodržení uvedených instrukcí může vést k nehodám a vážnému zranění osob. Je důležité, aby všechny osoby, které budou montovat,
zapojovat a používat systém pohonů měly všechny potřebné informace a přístup k uživatelské příručce na www.linak.cz.
• Výrobek nesmí být instalován je-li viditelně poškozen.
• Pokud kontrolbox/TWINDRIVE vydává nezvyklé zvuky nebo zápach, neprodleně jej odpojte od sítě.
• Do každého prostředí používejte pouze výrobky s odpovídajícím IP krytím.
• Čističe a desinfekční prostředky nesmí být vysoce alkalické ani kyselé (hodnota pH 6-8).
• Bez ohledu na zatížení NESMÍ být překračován zátěžový cyklus, uvedený v uživatelské příručce.
• Systémy DESKLINE® mohou být v zařízení použity pouze ve funkci tlaku.
• Kontrolbox/TWINDRIVE musí být připojen k síti o napětí, které je uvedeno na výrobním štítku.
• Systém, který není určen pro použití v tahu, musí být použit pouze ve funkci tlaku.
• Upevňovací šrouby a matice musí být řádně dotaženy.
• Neotevírejte uzavírací kryt pohonu TWINDRIVE za provozu.
• Specifikace uvedené na výrobním štítku nesmí být za žádných okolností překračovány.
• VÝROBKY NESMÍ BÝT OTEVÍRÁNY NEOPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI.
• Používejte pohony pouze v rámci daných pracovních limitů.
• Mějte na paměti, že v průběhu instalace zařízení, do něhož se aktuátor montuje, nesmí nastat žádná situace vedoucí k poranění osob, například
skřípnutí prstů nebo paže.
• Je-li zjištěna závada, výrobek musí být vyměněn.
• Je-li aktuátor nebo zvedací sloupek používán k tahu v zařízení, kde hrozí poranění osob, platí následující : Je odpovědností výrobce vhodně upravit
konstrukci zařízení, aby zamezil poranění osob v případě, že by aktuátor selhal.
• Výrobky řady MEDLINE a CARELINE jsou určeny k provozování v nadmořské výšce menší než 2000 m.n.m.
Nedodržení uvedených instrukcí může vést k poškození či zničení aktuátoru.
• Před zahájením instalace či demontáže se ujistěte, že :
- Pohon není v pohybu.
- Přívod elektrického proudu je odpojen a síťová zástrčka vytažena.
- Pohon je zbaven veškeré zátěže a břemen, která by se mohla při práci na pohonu uvolnit.
• Před uvedením pohonu do provozu zkontrolujte, že :
- Pohon byl instalován v souladu s pokyny v této příručce.
- V zařízení je dostatek volného prostoru pro pohyb pohonu.
- Pohon je připojen k síti/zdroji/transformátoru se správným napětím, který je dimenzovaný a přizpůsobený příslušnému pohonu.
- Napětí uvedené na výrobním štítku pohonu odpovídá napětí zdroje.
- Šrouby a čepy odolají opotřebení.
- Šrouby a čepy jsou bezpečně zajištěny.
• Během provozu
- Všímejte si nezvyklých zvuků a nerovnoměrného pohybu. Neprodleně zastavte pohon v případě, že zpozorujete něco neobvyklého.
- Nezatěžujte pohon bočními silami.
- Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
- Nešlapte ani neskákejte na pohon.
• Není-li zařízení v provozu
- Odpojte přívod proudu nebo vytáhněte zástrčku, aby se předešlo nechtěné aktivaci pohybu zařízení.
- Pravidelně kontrolujte pohon, úchyty a další prvky na přítomnost neobvyklého opotřebení.
•Poznámka
- Je-li k pohybu pohonu používána ruční klička, musí být tato ovládána pouze rukou, v opačném případě hrozí přetížení a poškození pohonu.
•Poznámka
- Při výměně kabelů u pohonů LINAK je důležité postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození konektorů a jednotlivých pinů.
Ujistěte se, že je konektor na správném místě a řádně zatlačen před tím, než namontujete pojistku kabelu / konektoru.
Strana 9 z 116
PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ NEÚPLNÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
LINAK C&S s.r.o.
Náves 37
Majetín
751 03
Česká republika
Tímto prohlašujeme, že níže specifikované typy a modely výrobků řady LINAK DESKLINE® :
Kontrolboxy CBD4, CBD5, CBD6, CBD6S
Lineární pohony
Baselift, DB4, DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23, LA31
Zvedací sloupky
DL1A, DL2, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17
Ovladače
DPA, DPB, DPH, DPF, DPT, DP1C, DP1K, DP1L, DP1V, DP1U, WDPL1
RF ovládání
HB10RF, HB20RF, RFT, RFRL
Příslušenství
BA001, CBD SLS, RFT Box, systém Kick & Click
Tímto prohlašujeme, že níže specifikované typy a modely výrobků řady LINAK HOMELINE® :
Kontrolboxy CB7, CB9H, CBH Advanced, CBH Basic
Lineární pohony
LA27, LA27CS, LA28, LA29, LA31 HOMELINE
Duální phony
TD1, TD3
Ovladače
HB10, HB10RF, HB20, HB20RF, HB40, HB60, HC10, HC10RF, HC20RF
Příslušenství
DC CONNECTOR, DJBH, LED Lightbox, Lightplug001, Massage Motor, SMPS001, SMPS002, SMPS006, TR6, USB Connector
Tímto prohlašujeme, že níže specifikované typy a modely výrobků řady LINAK MEDLINE® & CARELINE® :
Kontrolboxy CA30, CA40, CB6, CB6S OpenBus, CB8, CB9, CB12, CB14, CB16 OpenBus, CB20 OpenBus, CBJ, CBJ-Care, CBJ-Home
Lineární pohony
LA22, LA23, LA27, LA28, LA30, LA31 CARELINE, LA32, LA34, LA40, LA43, LA44
Zvedací sloupky
BL1, BL4, LP2, LP3, LC2
Ovladače
ACC, ACK, ACO, ACL, ACM, ACP, DPH, FS, FS2, FS3, FPP, HB20, HB30, HB40, HB70, HB80, HD80, HD80 JUMBO, HL70, HL80
Příslušenství
BA18, BAJ, CH01, CHJ2, COBO20, DJB, IRO, MJB, MJB, SMPS30, MJB Gateway, MJB Under Bed Light, Scale, SLS
Tímto prohlašujeme, že níže specifikované typy a modely výrobků řady LINAK TECHLINE® :
Lineární pohony
LA12, LA14, LA22, LA23, LA23 IC, LA25, LA30, LA35, LA36, LA37
vyhovují následujícím částem Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC, ANNEX I, základní zdravotní a bezpečnostní požadavky související
s návrhem a konstrukcí strojních zařízení :
1.5.1 Elektrická energie
Příslušná technická dokumentace je v souladu s částí B normy Annex VII a v případě potřeby bude doručena poštou nebo
v elektronické formě příslušným úřadům.
Neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vydáno prohlášení o shodě úplného strojního zařízení,
do něhož má být zabudováno, v souladu s evropskou směrnicí č. 2006/42/ES.
Majetín,2016-02-22
LINAK C&S s.r.o.
ing. Richard Ponížil
jednatel
Strana 10 z 116
1. Popis systému
Použití / typ aplikace
Aktuátory LINAK, zvedací sloupky a elektronika byly vyvinuty
pro použití kdekoli kde je třeba lineárního pohybu.
Výrobky LINAK mohou být použity například pro :
•
Polohování postelí
• Polohování nábytku
• Nastavení výšky a úhlového náklonu
• Zdviže pacientů pro pečovatelská a zdravotnická zařízení
• Polohování průmyslových a zpracovatelských strojů
•
Nastavování zemědělských strojů
• Regulace ventilačních systémů
• Polohování zubařských / gynekologických křesel
• Atd.
Princip systému LINAK
LINAK ovladač
LINAK
kontrolbox
LINAK aktuátor nebo zvedací sloupek
Věnujte zvýšenou pozornost :
• Kontrolboxy musí být připojeny pouze ke zdroji o napětí uvedeném na štítku. Všechny konektory DIN, jack nebo minifit na kontrolboxech
CB6S / CB12 / CB14 / CB16 / CB20 IPX6 Washable by měly být zajištěny zamykacím mechanizmem LINAK.
• Kontrolbox musí být připojen tak, že kabely nejsou zamotány, vystaveny tahu nebo ostrým předmětům, když se zařízení pohybuje různými směry.
• Aby mohly správně pracovat musí být kontrolboxy se síťovým napájením před použitím připojeny k síti.
Před prvním použitím baterií LINAK se prosím ujistěte, že se nabíjely 24 hodin kvůli dosažení správné funkce a prodloužení jejich životnosti.
Pokud zákazník používá baterii jiného výrobce než LINAK, je důležité zkontrolovat, že polarita není obrácená (přehozené plus a mínus). Je to důležité
zejména pro kontrolboxy, které pracují na baterie trvale a také pro kontrolboxy obsahující záložní baterii. Kontaktujte svého nejbližšího dealera LINAK
pro specifikaci typu, kapacity, velikosti apod.
Velikost proudu v kabelu ovladače nesmí překročit 100mA.
Kontrolbox je srdcem systému a propojuje různé připojené jednotky (aktuátory, zvedací sloupky, ovladače a další ovládací panely). Kontrolboxy
se liší svou komplexností. Ty nejjednodušší jsou schopny pouze převádět řídící signály z ovladače do provozního napětí aktuátoru. Nejpokročilejší je
mikroprocesorová řídící jednotka, která má funkce jako paralelní chod několika aktuátorů a jiné komplexní korelace. Většina kontrolboxů LINAK poskytuje
ochranu před elektronickým přetížením (EOP) a jsou navrženy tak, aby chránily aktuátor (kromě LA12, LA29, LA31, LA34) proti přetížení odpojením
proudu v momentě, kdy aktuátor dosáhne koncové polohy. Při použití aktuátorů LA12, LA29, LA31, LA34 se zabudovanými koncovými spínači tyto zastaví
aktuátor v koncové poloze a kontrolbox se odpojí pouze v případě, že je překročen maximální proud. Detailní informace o specifických systémech vám
poskytne firma LINAK.
Aktuátor je zařízení převádějící napětí z kontrolboxu na lineární pohyb. Princip činnosti aktuátoru je takový, že nízkonapěťový DC motorek (5) pomocí
převodového systému (12) roztáčí šroubovici pístnice, na níž je našroubována matice. Jelikož se tato matice (2) nemůže otáčet, pohybuje se matice po
šroubovici vpřed nebo zpět a tím unáší výsuvnou část pístnice.
Rychlost a síla aktuátoru je dána typem motorku, převodu a stoupáním pístnice.
Ovladač je jednotka sloužící k ovládání pohybů systému pohonů firmy LINAK®. Určuje, jestli se bude aktuátor nebo zvedací sloupek pohybovat nahoru
nebo dolů. Ovladače LINAK mají mnoho variant.
Doplňkový ovladač pro ošetřovatele (ACC, ACK, ACL, ACM, ACP, ACO) se používá tam, kde chce zdravotnický personál omezit možnosti pohybu
pacientova lůžka. Často se používá spolu s klasickým ovladačem a vypíná vybrané funkce na hlavním ovladači. Může mít stejné funkce jako ovladač.
Z bezpečnostních důvodů vyžadují některé funkce ACP a ACO (ACC , ACK) aktivaci pomocí dvou tlačítek.
Doporučení
Pro případ nefunkčnosti pohonů či ovladačů nebo výpadku proudu musí výrobce zařízení zvolit jiný způsob nouzového zajištění pohybu,
např. uvolňovač (rychlospouštění). Po servisním zásahu před navrácením zařízení do užívání doporučujeme důkladně otestovat jeho
správnou funkčnost.
Strana 11 z 116
Elektrostatický výboj (ESD)
LINAK považuje problematiku ESD za velice důležitou a letité zkušenosti dokazují, že hodnota 8kV, specifikovaná v IEC601-1-2 či EN50082-2 není
dostatečnou zárukou ochrany elektroniky pro všechna prostředí, ve kterých může být použita.
Zařízení citlivá na elektrostatický výboj (Electro Static Discharge Sensitive - ESDS) dodávaná firmou LINAK jsou v souladu s EN61340.
1. Manipulace a montáž ESDS zařízení.
• Manipulace s citlivými komponenty provádějte pouze v chráněném prostředí (ESD Protected Area - EPA) při dodržování stanovených podmínek.
• Při manipulaci s ESDS zařízením vždy používejte zápěstní řemínky a vodivou obuv (pro uzemnění osoby).
• Mimo EPA prostředí chraňte citlivá zařízení ESD ochrannými obaly.
2. Odpovědnost firmy LINAK a zákazníka.
• ESDS zařízení nesmí být za žádných okolností (přeprava, skladování, manipulace, výroba či kompletace zařízení atd.) vystaveno škodlivému ESD.
• LINAK garantuje životnost ESDS zařízení v případě, že je s ním od výroby v LINAK A/S až po finální montáž u zákazníka nakládáno stejně.
Proto je velice důležité, aby nebyly ESDS komponenty vybaleny z ESD ochranných obalů dříve než v EPA prostředí ve výrobním závodě zákazníka.
Bližší informace o EN61340
EN61340-5-1, Elektrostatika - Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky
EN61340-5-2, Elektrostatika - Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelská příručka
Základní popis konstrukce aktuátorů
9
10
13
1.
2.
3.
4.
Oko pístnice
Pístnice
Prostor pro volnou matici
Umístění brzdy
8
7
5
6
11
4
3
2
1
12
5.
6.
7.
8.
9.
Motor
Motor s optickým senzorem
Motor s potenciometrem
Motor s čítačem pulzů
Zadní úchyt
10.
11.
12.
13.
Zadní úchyt se senzorem tlak/tah
Uvolňovač
Převodovka
Připojovací kabel na 12/24/36V DC
pro připojení ke kontrolboxu
Záruka a servis
Záruka firmy LINAK® pokrývá výrobní vady na produktu počínaje datem výroby. Na produkty řady HOMELINE® je záruční lhůta 36 měsíců,
na MEDLINE® a CARELINE® 18 měsíců a na TECHLINE® 12 měsíců. Na baterie je záruční lhůta 12 měsíců. Záruka je jen do výše hodnoty výrobku.
Záruka firmy LINAK je platná pouze pokud byl výrobek udržován a používán správně a nebylo s ním neoprávněně manipulováno. Výrobek nesmí
být vystaven násilnému zacházení, v takovém případě bude záruka neplatná. Záruka LINAK je platná pouze v případě, že výrobek nebyl otevřen
nepovolanou osobou a byl používán správně.
Všechny výrobky firmy LINAK jsou samozřejmě navrženy tak, aby měly optimální životnost, předpokládaná životnost u určitých aplikací však závisí
také na správném režimu použití.
Strana 12 z 116
IP krytí
Výrobek smí být čištěn následujícím způsobem podle třídy IP ochrany, která je uvedena na výrobním štítku.
IP kód specifikuje stupeň ochrany poskytovaný zakrytováním zařízení. Většina výrobků má pouze ochranu proti stékající vodě (v pořadí druhý znak),
odolnost proti pevným částicím, např. prachu (první znak), není specifikována a tím pádem je v kódu nahrazena písmenem X. Pro některé zvláštní
průmyslové výrobky je jak první, tak druhý znak specifikován. Tento specifický požadavek označení je uveden pouze v případě, že je výrobek adekvátně
testován a schválen.
IP krytí
Pokyny pro čištění
IPX0
Čistěte vlhkým hadříkem
IPX1
Čistěte vlhkým hadříkem
IPX2
Čistěte vlhkým hadříkem
IPX3
Čistěte vlhkým hadříkem
IPX4
Čistěte vlhkým hadříkem
IPX5
Umývejte kartáčem a vodou (nikoli pod tlakem)
IPX6
Umývejte kartáčem a vodou, voda může být pod tlakem, ale systém nesmí být oplachován
přímo vysokotlakým čístičem. Max. 20oC
IPX6 Washable v souladu s IEC 60601-2-52
Čistěte v mycím tunelu v souladu s IEC 60601-2-52
Aby se předešlo odmaštění pístnice, měl by být před umýváním aktuátor v zasunuté poloze a bez zatížení.
Varování
Systémy nesmí být přímo ostřikovány vysokotlakým čističem.
Varování
Propojovací kabely musí během čištění vodou zůstat zapojeny, aby se zamezilo průniku vody.
Varování
Není povoleno čištění parním čističem.
Strana 13 z 116
Testování a mytí výrobků s krytím IP66 Washable
Omyvatelné výrobky LINAK procházejí řízeným testováním v mycím zařízení.
Pojem omyvatelné znamená v terminologii firmy LINAK to, že výrobky prošly tímto konkrétním testováním a ne jiným.
Reference : Norma EN 60601-2-52, která popisuje požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.
Požadavky na mycí proces jsou definovány v Německé normě “Maschinelle Dekontamination” organizace AK-BWA.
Popis : Mycí test provádí firma LINAK v zařízení, které napodobuje mycí proces probíhající v nemocničních mycích tunelech, určených
k mytí nemocničních lůžek a zdravotnického vybavení. Během testu jsou výrobky vystaveny změnám teplot a působení chemikálií.
Aby se předešlo odmaštění pístnice, měl by být před umýváním aktuátor v zasunuté poloze a bez zatížení.
Příprava : Plasty vystavené působení klimatických podmínek mění ve větší či menší míře své charakteristiky a tak jsou jako první krok výrobky vystaveny působení páry. Před první mycí zkouškou jsou výrobky testovány v páře za těchto podmínek : 10 dní v prostředí
s teplotou 65 °C +/- 2°C s normální vlhkostí vzduchu následováno minimálně 16 hodinami v prostředí s pokojovou teplotou.
Procedura : Působení páry 10 dní při teplotě 65°C.
Odpočinek minimálně 16 hodin.
Průběh mycího procesu :
• Mytí alkalickým detergentem v myčce - 2 minuty s vodou o teplotě 70 °C.
• Oplachování neutrálním prostředkem v myčce - 20 sekund s vodou o teplotě 85 °C.
• Sušení a chládnutí v otevřeném prostoru - 10 minut za pokojové teploty přibližně 20 °C.
• Mycí proces je opakován 50x.
Mycí zařízení :
Tlak v ústí trysky nesmí překročit 8 barů, vzdálenost mezi tryskou a elektronickými součástmi musí být minimálně 30 cm.
Používejte pouze ploché trysky.
Voda : Tvrdost vody maximálně 5° dH, nepoužívejte vodu zbavenou minerálů.
Detergenty : LINAK doporučuje tyto výrobky :
• Sekumatic FDR nebo FRE od firmy Ecolab.
• Neodisher Dekonta od firmy Dr. Weigert.
• Thermosept NDR od firmy Schülke nebo podobné s pH hodnoty 5-8 v koncentraci 0,5%.
Oplachovací prostředky : LINAK doporučuje tyto výrobky :
• Sekumatic FKN od firmy Ecolab.
• Neodisher BP nebo TN od firmy Dr. Weigert.
• Thermosept BSK od firmy Schülke nebo podobné s pH hodnoty 5-8 v koncentraci 0,2%.
Požadavky na výrobky :
• Nesmí obsahovat žíraviny.
• Nesmí změnit povrchovou strukturu nebo přilnavost plastů.
• Nesmí změnit vlastnosti maziva.
Mycí proces LINAK dle EN60601-2-52
Myčka LINAK
Strana 14 z 116
Mytí kabelů
Před zahájením mycího procesu!
V zájmu zachování pružnosti kabelů je důležité umístit je tak, aby kabely během mytí svou vlastní vahou nenapínaly své závity.
Toho snadno docílíte umístěním kabelu NA POSTEL nebo zvolte jiný způsob vytvoření opory pro kabel.
Podívejte se prosím na příklad na tomto obrázku
Údržba
Instrukce platné pro všechny výrobky LINAK
• Výrobky LINAK musí být čištěny v pravidelných intervalech, aby se odstranil prach a nečistoty a byla zkontrolována případná mechanická poškození, opotřebení a trhliny – poškozené části musí být vyměněny.
• Výrobky LINAK jsou uzavřené jednotky a nevyžadují žádnou vnitřní údržbu.
• Pouze typ IPX6 je voděodolný a typ IPX6 Washable snese mytí v myčkách.
• V mycích tunelech lze mýt pouze výrobky označené jako IPX6 Washable. Před mytím se ujistěte, že jsou konektory řádně zastrčeny a utěsněny pomocí O-kroužků.
• O-kroužky : Jsou-li v systému nahrazovány součásti s krytím IPX6 nebo IPX6 Washable, musí být zároveň vyměněny také těsnící O-kroužky.
Na kontrolboxech s vyměnitelnou pojistkou zdroje musí být O-kroužek vyměněn pokaždé, když je kryt odmontován. O-kroužky musí být při výměně ošetřeny vazelínou. Ujistěte se, že dosedací plochy jsou čisté a nepoškozené.
Instrukce platné pro všechny aktuátory a zvedací sloupky LINAK
• Aktuátory / zvedací sloupky musí být kontrolovány v místech uchycení, na kabelech, pístnici, krytu a konektorech, stejně tak je třeba kontrolovat správnou funkci aktuátoru / zvedacích sloupků.
• Pro zajištění zachování správného namazání tubusu pístnice musí být aktuátory umývány pouze v plně zasunuté poloze.
Instrukce platné pro všechny kontrolboxy a ovladače LINAK
• Elektronika musí být kontolována na místech připojení, kabelech, krytu a konektorech.
• Prověřte připojení k síti, kabely a přípojky a zkontrolujte jejich správnou funkci (nevztahuje se na bateriové verze).
• Kromě CS16 jsou všechny kontrolboxy uzavřené a bezúdržbové.
• Pravidelně kontrolujte, že je ventilek na externí baterii umístěn správně a je neporušený po celé délce cca 20 mm, viz. obr. 1.
Podmínky okolního prostředí
Skladování a přeprava
Provozování
Teplota
Relativní vlhkost
Atmosférický tlak
+5°C až +40°C
20% až 90% při 30°C – nesráží se
700 až 1060 hPa (provoz ve výšce ≤ 2000 m.n.m.)
Skladování
Teplota
Relativní vlhkost
Atmosférický tlak
-10°C až +50°C
20% až 90% při 30°C – nesráží se
700 až 1060 hPa (provoz ve výšce ≤ 2000 m.n.m.)
Přeprava
Teplota
Relativní vlhkost
Atmosférický tlak
-10°C až +50°C
20% až 90% při 30°C – nesráží se
700 až 1060 hPa (provoz ve výšce ≤ 2000 m.n.m.)
Je-li aktuátor zabudován v zařízení a je během přepravy vystaven působení
tlakových či tahových sil, může dojít k jeho poškození.
Neupusťte aktuátor nebo nepoškoďte kryt během rozebírání nebo přepravy.
Nedoporučujeme používat aktuátor, který byl poškozen.
Zhora uvedené platí pokud to není v následujícím oddíle u specifických výrobků uvedeno jinak.
Strana 15 z 116
Třídy ochran elektrických zařízení
Kontrolboxy LINAK jsou dodávány v izolačních třídách 1 a 2.
Zařízení třídy 1 (s uzemněním)
Zařízení třídy 2 (bez uzemnění)
Při měření odporu uzemnění u kontrolboxů LINAK třídy 1 je doporučeno používat vybavení, které dodává testovací proud ne nižší než 5A. Výsledné
napětí odpovídá odporu uzemnění. Při testování na zařízení poskytujícím proud menší než 5A budou výsledky měření nepřesné.
Je-li izolační pevnost zařízení testována propojením pólů zdroje k přístupné kovové části pohonu (např. 4kV u zdravotnického vybavení
na 240V) může v něm vzniknout korónový výboj nebo dojít k zajiskření. Toto není považováno za selhání izolace.
Aby nedošlo k přetížení různých typů a vrstev izolace, musí být kontrolboxy a pohon výše popsaným postupem (např. 4kV na 240V
kontrolbox 500V na pohon ) testovány samostatně (rozpojeny). Postup je v souladu s IEC 60601-1:2005, čl. 8.8.3.
Vysvětlivky k symbolům
Následující symboly jsou používány na výrobních štítcích výrobků LINAK.
IEC 60417-5172:
UL značení
ZERO standby power hodnota odběru proudu
v režimu standby
UL značení pro Kanadu
Značení regulátora :
Zařízení tř.2 (dvojitý čtverec)
Výrobek s tepelnou pojistkou
Australie / EMC nařízení
IEC 60417-5957:
UL značení pro Kanadu a USA
IPXX
Pouze pro použití v interiéru
IEC 60417-5222:
Ochranné krytí cizí látky (první
znak) voda (druhý znak)
dle EN60529
UL značení
Střídavý proud
Transformátor s bezpečnostní
izolací, obecné
IEC 60417-5840:
AS 3108
Pacient typu B
Australské schvalovací značení
Pacient typu BF
Různé
Uzemnění
Testováno TÜV Rheinland
- LGA
IEC 60417-5019:
Uznáno
Stejnosměrný proud
Uzamčení funkce
Odemčení funkce
Indikátor nabíjení
Ochrana uzemněním
IEC 60417-5002:
Polarita baterie
ISO 7000-0434A:
Pozor, prostudujte si příslušný
dokument
ISO 7000-1641
Značení komponent
Bezpečnostní spínač
Kanada
Uznáno - značení komponent
Uznáno
Značení komponent
pro Kanadu a USA
PSE-značení
Zjednodušené ETL značení
komponent pro Kanadu
a USA.
XXXXXX X: Značka je vždy doplněna 6.
nebo 7. místným kontrolním
číslem.
Kompletní ETL značení
na následující straně.
Provozní pokyny
Elektronický odpad
Shoda s příslušnými
direktivami ES
Recyklovatelné
Čína
Kontrolní značení indikující
znečištění a recyklovatelnost
Strana 16 z 116
ETL-značení
Z důvodu omezeného prostoru není na štítcích úplné značení ETL.
Úplné značení ETL je uvedeno níže.
C/N 120690
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 9901916
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 4008003
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 4008004
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 4008005
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 4008623
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 4008838
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 4008671
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
C/N 4009507
Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1
Strana 17 z 116
Montáž
Aktuátor
Nepoužívejte jiné šrouby na upevnění přírub než ty, které jsou doporučeny firmou LINAK. V případě použití delších šroubů dojde k jejich kontaktu
s vnitřními částmi aktuátoru, což bude mít za následek nesprávnou funkci nebo dokonce poškození aktuátoru.
Během montáže musí být aktuátor vždy
• Zajištěn proti kroucení a ohybu. (viz. obr. 2.)
• Uchycen tak, aby byl pevný, ale mohl se volně pohybovat. (viz. obr. 3.)
• Upevněn tak, aby bylo zabráněno protáčení. (viz. obr. 3.)
• Usazen tak, aby příruby a osa otáčení zařízení byly pod správným úhlem. (viz. obr. 4.)
• Zajištěn šroubem nebo čepem správného rozměru.
• Zajištěn šrouby a matkami z vysoce kvalitní oceli (např. třída 10.8). Závit šroubů nesmí zasahovat až do úchytů na pístnici či v těle pohonu.
• Šrouby a matice musí být řádně dotaženy, aby nedošlo k jejich samovolnému odpadnutí.
• Před montáží zkontrolujte aktuátor, zda není poškozen. Poškozený aktuátor nesmí být namontován. Všímejte si např. poškození krytu či kabelu.
• Nepoužívejte příliš silný moment při dotahování vidličky.
Kontrolboxy
• Montážní šrouby pro připevnění kontrolboxu musí být utaženy s maximálním momentem 1Nm.
• Plocha, na kterou se kontrolbox přidělává, by měla mít povrchovou rovinnost ±0,5mm.
• Systém se nesmí instalovat a rozebírat za provozu.
• Kontrolboxy s čidlem vlhkosti musí být montovány podle obrázku č.5.
• Šrouby a matice musí být vyrobeny z oceli.
• Šrouby a matice musí být utahovány opatrně.
• Kontrolboxy se zemněním (třída 1) utahujte momentem 1-1,2 Nm.
Správná velikost šroubu pro zajištění CB8, CB12, CB14, CB16, CB20 a CUDM je Ø5 mm, pro ACP použijte šroub M5.
Kabely
Před použitím kabelu z něj odstraňte plastový sáček.
Kabely musí být připevněny k zařízení nebo umístěny tak, aby o ně uživatel nemohl zakopnout a poranit se.
Příslušenství
Montážní šrouby pro připevnění příslušenství musí být utaženy s maximálním momentem 1Nm. Šrouby pro připevnění IRO lze dotahovat momentem až 2 Nm.
• Plocha, na kterou se příslušenství přidělává, by měla mít povrchovou rovinnost ±0,5mm.
• Systém se nesmí instalovat a rozebírat za provozu.
• Šrouby a matice musí být vyrobeny z oceli.
• Šrouby a matice musí být utahovány opatrně.
Doporučená velikost šroubu pro zajištění DJB, IRO, MJB, SLS a SMPS30 je M4, pro BA18 použijte šroub M5.
Ovladače
Montážní šrouby pro připevnění ovladače musí být utaženy s maximálním momentem 1Nm.
• Plocha, na kterou se ovladač přidělává, by měla mít povrchovou rovinnost ±0,5mm.
• Systém se nesmí instalovat a rozebírat za provozu.
• Šrouby a matice musí být vyrobeny z oceli.
• Šrouby a matice musí být utahovány opatrně.
Doporučená velikost šroubu pro zajištění ACC a ACL je M4, pro ACP použijte šroub M5 a pro ACM použijte šroub M6.
Podprobnější instrukce pro montáž najdete v technických listech jednotlivých výrobků
nebo v kapitolách 5, 6 a 8 tohoto manuálu.
Strana 18 z 116
Zapojení systému
Nepřipojujte napájecí kabel dokud nejsou aktuátory a ovladače správně připojeny ke kontrolboxu.
Začněte připojením ovladače ke kontrolboxu. Konektor pro připojení ovladače je označen písmeny „HB“.
Zapojte aktuátory do kanálů na kontrolboxu. Jednotlivé kanály jsou označeny čísly (např. „1“, „2“, „3“, …).
Zkontrolujte, že všechny konektory jsou zapojeny správně a jsou pevně zatlačeny do připojovací zdířky. Pevné zatlačení je vyžadováno kvůli tomu, aby
kontrolboxy LINAK splňovaly vysoký stupěň IP krytí, pro který jsou konstruovány.
Zapojte napájecí kabel.
Nyní mohou být aktuátory ovládány stisknutím tlačítka na ovladači. Používejte současně vždy jen jedno tlačítko.
Je-li kontrolbox vybaven speciálním softwarem, může být nutné provedení inicializace. Postup inicializace je popsán v příslušné softwarové specifikaci.
LINAK aktuátor nebo zvedací sloupek
LINAK ruční / nožní ovladač
LINAK
kontrolbox
Dbejte následujících instrukcí
•Kontrolboxy smí být připojeny pouze k napětí uvedenému na výrobním štítku. Všechny DIN, jack nebo minifit konektory na jednotkách
CB6S / CB12 / CB14 / CB16 / CB20 IPX6 Washable by měly být zajištěny pomocí zajišťovacího mechanismu LINAK.
• Kontrolboxy musí být připojeny takovým způsobem, aby kabely nebyly zamotané, vystavené tahu nebo ostrým předmětům v okamžiku, kdy je zařízení posouváno do jiné polohy.
• Kontrolboxy s napájením ze sítě je potřeba před použitím řádně připojit k síti.
Před prvním použitím baterií LINAK se prosím ujistěte, že se nabíjely 24 hodin. Toto nabíjení je potřeba provést kvůli dosažení správné funkce
a prodloužení jejich životnosti.
Používá-li klient baterii jiného výrobce než LINAK, je důležité zkontrolovat, že polarita není obrácená (přehozené plus a mínus). Toto je zásadní
u kontrolboxů, které pracují na baterie trvale a také u kontrolboxů obsahujících záložní baterii. Kontaktujte svého nejbližšího dealera LINAK pro
specifikaci typu, velikosti apod. Ovládací proud v ovladači nesmí přesáhnout 100mA.
Jakýkoli odpojitelný napájecí kabel je považován za odpojovací zařízení.
Nabíjení je povoleno jen v suchém prostředí, konektor zařízení musí být před připojením k napájení důkladně osušen.
Aktuátory mohou být připojeny pouze v souladu s údaji uvedenými na štítku, kde je indikováno napětí (12, 24, 36V DC).
a) Aktuátory s jack konektorem mohou být připojeny pouze ke kontrolboxům LINAK
b) Aktuátory bez konektoru je nutno připojit tak, jak je to znázorněno na obrázcích 6.1 – 6.12.
Aktuátory pracující bez kontrolboxu musí mít napájení aktuátoru vždy vybaveno zařízením, které aktuátor vypíná v koncových polohách, například
LS nebo LSD spínače. Existuje-li riziko přetížení aktuátoru, napájení musí být vybaveno bezpečnostním zařízením proti přetížení (např. CS16-PCB).
Nejsou-li tyto podmínky splněny, může dojít k poškození aktuátoru.
Aktuátory s vnitřní elektronikou nejsou chráněny proti selhání, pokud jsou použity bez kombinace s řízením „power request“ (napájení aktuátoru je
aktivováno až v okamžiku stisknutí tlačítka ovladače).
Strana 19 z 116
JUMBOTM systém (speciální informace)
LINAK JUMBO systém byl speciálně vyvinut k použití ve zdvižích pacientů. Představuje širokou škálu kombinací aktuátorů a kontrolboxů.
Zapojení systému
Přišroubujte montážní lištu (MBJ) k zařízení. Přimontujte k MBJ kontrolbox a baterii (nabíječku CHJ2, je-li součástí).
Jedná-li se o systém JUMBO Home, připevněte kontrolbox přímo k zařízení (není potřeba montážní lišta).
Kontrolbox musí být připevněn vertikálně (konektory míří dolů).
Připojte ovladač ke kontrolboxu. Konektor je na kontrolboxu označen písmeny „HB“.
Zapojte aktuátory do kontrolboxu. Každý kanál je označen číslem (např. „1“, „2“, „3“, …). Kanál 1 musí být vždy použit pro funkci zdvihu
(nahoru / dolů).
Nyní mohou být pohony aktivovány stisknutím příslušného tlačítka na ovladači. Nemačkejte více tlačítek najednou.
Příklad zapojení systému JUMBO do zvedáku pacientů
1
Ovladač
2
Baterie
3
Nabíječ
4
Kontrolbox
5
Síťová šňůra
6
Komponenty systému : Aktuátory Kontrolbox
Baterie Ovladače Nabíječka baterií +
7
Aktuátory
typy LA28, LA32, LA34, LA44
typy CBJ1/CBJ2, CBJC
typy BAJ1, BAJ2, BAJL
typy HB5, HB7, HB8
typ CH01
Konfigurace systému JUMBO
3)
1
1)
2)
1
1
2
2
2
3
3
4
4
3
4
5
6
1 Baterie
1 Baterie
1 Baterie
2 Nouzový STOP
2 Nabíječ
2 Nabíječ
3 Kontrolbox
3 Dioda signalizující připojení k síti
3 Kontrolbox
4 LCD-display zobrazující
stav baterie
4 Dioda signalizující nabíjení
4 Vstup pro ovladač
5 + 6 Vstup pro pohon
Strana 20 z 116
...pokračování
JUMBO Home systém
Strana 21 z 116
2. Informace o zprovoznění, rozpojení a ovládání
Před instalací, rozpojením nebo odstraněním závady
• Zastavte aktuátor / zvedací sloupek.
• Vypněte napájení nebo vytáhněte síťovou přípojku a odpojte konektor aktuátoru / zvedacího sloupku.
• Odstraňte z aktuátoru / zvedacího sloupku veškerá břemena, která by se během práce mohla uvolnit.
Před prvním použitím baterií LINAK se prosím ujistěte, že se nabíjely 24 hodin. Je to v zájmu dosažení správné funkce a prodloužení jejich životnosti.
Před zprovozněním
• Ujistěte se, že byl systém správně sestaven v souladu s uživatelskou příručkou.
• Jednotlivé části (aktuátor, zdvihací sloupky, ovladač atd.) musí být vzájemně propojeny ještě předtím než je kontrolbox připojen k napájení.
• Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá údaji na štítku výrobku.
• Ujistěte se, že je aktuátor / zvedací sloupek připojen k napájení / transformátoru se správným napětím a že toto je dostatečně dimenzováno pro použití s daným aktuátorem.
• Zařízení musí být volně pohyblivé v celém pracovním rozsahu aktuátorů / zvedacích sloupků tak, aby nevznikly žádné kolizní polohy.
• Po montáži zkontrolujte správnou funkčnost.
• Aktuátor / zvedací sloupek nesmí být zatížen nad hodnotu specifikovanou na výrobním štítku.
• Zátěžový cyklus vyznačený na štítku výrobku musí být neustále dodržován. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození výrobku.
Nedodržení zátěžového cyklu může mít za následek výrazné snížení životnosti systému.
Pokud na štítku není uvedeno jinak, zátěžový cyklus může být maximálně 10% : maximálně 2 minuty aktivního používání následováno
18 minutami v klidu.
• Do každého prostředí používejte pouze pohony a sloupky s odpovídajícím IP krytím.
Stupeň IP krytí výrobků LINAK je označen na jejich výrobním štítku.
• Jestliže se jakákoli část jeví jako poškozená, neinstalujte ji, ale vraťte ji na prověření nebo k opravě.
Během provozu
• Poslouchejte, zda zařízení nevydává neobvyklé zvuky a sledujte neobvyklý chod. Okamžitě aktuátor / zvedací sloupek zastavte v případě,
že zpozorujete cokoli neobvyklého.
• Jestliže kontrolbox vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, okamžitě vypněte napájení a externí baterii, je-li součástí systému.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů.
• Před přesunem zařízení tato odpojte ze sítě.
Strana 22 z 116
Odstranění závad pohonů / zvedacích sloupků
Závada
Možná příčina
Řešení
Není slyšet pohyb motoru nebo se nehýbe píst
- Aktuátor není připojen ke kontrolboxu
- Spálená pojistka v kontrolboxu
- Poškozený kabel
- Připojte aktuátor ke kontrolboxu
- Vyměňte pojistku
- Pošlete aktuátor na opravu
Zvýšená spotřeba elektřiny
- Pošlete aktuátor na opravu
Motorek běží, ale pístnice se nehýbe
- Poškozený převod nebo závit pístnice
- Pošlete aktuátor na opravu
Aktuátor neuzvedne plné zatížení
- Spojka je opotřebovaná
- Motor je poškozen
- Pošlete aktuátor na opravu
Je slyšet zvuk motorku, ale pístnice se nepohybuje
- Pošlete aktuátor na opravu
Magnetický snímač či Hall sonda nedává signál
- Pošlete aktuátor na opravu
Motorek běží a uvolňovač nefunguje
nebo je hlučný
- Ovládací rameno uvolňovače se obrací o méně než cca 75°
- Seřiďte bowden uvolňovače
Pístnice se pohybuje pouze dovnitř,
ale nevysouvá se
- Praskla bezpečnostní matice
- Pošlete aktuátor na opravu
Motorek běží příliš pomalu nebo nejede
na plný výkon
- Nedostatečné napájení
- Pokleslo napětí v kabelu
- Zvyšte napájecí napětí
- Zatlačte řádně kabel
Odstranění závad elektroniky
Závada
Možná příčina
Řešení
Indikátor napájení nesvítí
- Systém není připojen ke zdroji
- Připojte systém ke zdroji
- Pojistka vyhořela
- Pokud to systém umožňuje pojistku vyměňte, v opačném
případě odešlete systém na opravu
- Poškozený kabel napájení
- U kontrolboxů s vyměnitelným kabelem jej vyměňte
-
U kontrolboxů s fixním kabelem jednotku odešlete na opravu
- Kontrolbox je vadný
Indikátor napájení svítí, ale aktuátor nepracuje
- Konektor pohonu není správně zastrčen
- Zatlačte řádně konektor do kontrolboxu
do kontrolboxu
- Pošlete kontrolbox na opravu
Relé v kontrolboxu hlasitě cvaká
- Aktuátor je vadný
- Vyměňte aktuátor
- Kontrolbox je vadný
- Vyměňte kontrolbox
Indikátor napájení svítí, ale aktuátor nepracuje
- Kontrolbox je vadný
- Pošlete kontrolbox na opravu
Není slyšet žádné cvakání relé z kontrolboxu
(Neplatí pro CB20/CB6S OBF/CB16 OBF)
- Ovladač je vadný
- Pošlete ovladač na opravu
Kontrolbox má úplně mrtvou baterii a není slyšet - Baterie je úplně vybitá
cvakání relé
- Baterie je vadná
Aktuátor nejede na baterii, ale je slyšet cvakání relé
- Konektor pohonu není správně zastrčen
do kontrolboxu
- Nabijte baterii
- Vyměňte baterii
- Zatlačte řádně konektor do kontrolboxu
- Aktuátor je vadný
- Vyměňte aktuátor
- Kontrolbox je vadný
- Vyměňte kontrolbox
Kontrolbox je v pořádku, ale jeden z kanálů
jezdí s pohonem pouze v jednom směru
- Ovladač je vadný - Kontrolbox je vadný
- Pošlete ovladač na opravu
- Pošlete kontrolbox na opravu
Strana 23 z 116
3. Informace o jednotlivých typech aktuátorů
1. LA22 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
LA22 je aktuátor s motorkem umístěným v ose. Speciálně díky malým rozměrům je
určen pro jednoduché použití v průmyslových a zemědělských strojích či
v rehabilitačních pomůckách.
Díky svým malým vnějším rozměrům a lineární konstrukci vyhovuje LA22 zařízením,
ve kterých je omezený instalační prostor, jako jsou například invalidní vozíky.
2. LA23 (MEDLINE® CARELINE® DESKLINE® TECHLINE®)
Pohon LA23 je malý a silný aktuátor, určený pro použití v tahu či v tlaku (až 2500 N).
Lze jej použít v různých aplikacích, kde je limitujícím faktorem velikost pohonu.
Aktuátor má vestavěné spínače koncových poloh a vedenou matici.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : • Ohnivzdornost : 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
-30°C až +55°C (podle ISO 7176-9)
-45°C až +70°C (podle ISO 7176-9)
CB20, CB16, CB6S, CBJ1/2, CBJC, CBJH, CBD4, 5 & 6*
* funkce SLS v kontrolboxech CBD4, 5 nebo 6 musí být nastavena na hodnoty ignored Up + Down
* v kontrolboxech CBD4, 5 nebo 6 lze nastavit pouze 3, 6 či 12 mm stoupání
* testováno pouze jako samostatný pohon.
IEC60601-1:2005 3 vyd., ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání LA23 v kombinaci CBD4, 5 & 6 nemá certifikaci
Příloha UL94-V0
Varování
• Nezatěžujte aktuátory ohybovými ani bočními silami.
• Používejte aktuátor jen v mezích určených pracovních limitů.
• Je-li předpokládané zatížení LA23 vyšší než 1500N nebo bude-li pohon zatížen v tahu vždy použijte zadní úchyt z oceli.
• Motorky typu B a G (na 24V) musí být použity pouze s příslušnými typy kontrolboxů.
- Motorek typu A : 12V motorek musí být použit v kombinaci s CBD4, CBD5 a CBD6
- Motorek typu B : 24V motorek, který musí být použit s JUMBO; CBJ1/2, CBJC a CBJH nebo obecně v zařízeních, jejichž zdroj energie je převážně bateriový
- Motorek typu G : 24V motorek, který musí být použit s kontrolboxy OpenBusTM (CB20, CB16, CB6s).
• Jestliže je použit aktuátor s délkou zdvihu do 50mm a selže elektrický spínač koncových poloh, mějte prosím na paměti, že vzdálenost před dosažením
mechanické koncové polohy bude prodloužena. Vzdálenost navíc bude 50mm mínus aktuální zdvih. Například jestliže aktuátoru se zdvihem 20mm
selže spínač, bude se pohybovat dalších 30mm, než dosáhne mechanického dorazu. Ujistěte se prosím, že tento proces nepoškodí zařízení.
• Instrukce týkající se oka pístnice : když je pohon montován a připravován pro použití, není povoleno nadměrně otáčet okem pístnice. V případech, kdy
není oko umístěno správně, je povoleno nejdříve sešroubovat oko do nejnižší polohy při maximálním točivém
momentu 2Nm (1) a poté maximálně 1 půlobrat zpět (2).
• Při montáži aktuátoru LA23 do zařízení se ujistěte, že šrouby jsou dostatečné pevné a kvalitní, aby
vydržely zatížení a že jsou řádně a bezpečně dotaženy.
• Neumisťujte břemena na kryt aktuátoru ani jej jinak nezatěžujte. Zamezte nárazu, úderu nebo jakémukoli tlaku
působícímu na kryt.
Strana 24 z 116
...pokračování
Doporučení
• Ujistěte se, že je zámek kabelu správně namontován.
• Ujistěte se, že jsou zátěžový cyklus a provozní teploty dané pro aktuátor LA23 respektovány.
• Ujistěte se, že kabel nemůže být přiskřípnut, natažen nebo vystaven jakémukoli jinému hrubému zacházení.
• Byl-li odstraněn zámek kabelu, je doporučeno zkontrolovat, nebyl-li kabel během odstraňování poškozen. Je-li poškozen, doporučujeme ho nahradit novým.
• Před zapojením se ujistěte, že není kabel, konektor kabelu ani těsnící O-kroužek poškozen. Pokud na těchto částech spozorujete jakékoli poškození
nahraďte je novými.
• Motorky typu B a G (24V) musí být použity pouze s příslušnými typy kontrolboxů.
• Nepřípustné : motorek typu B s kontrolboxem OpenBus™!
Důvod : Aktuátor bude mít příliš velkou sílu, poběží příliš rychle a hlasitě a zkrátí se jeho životnost. Aktuátor se nedožije lhůty dané zárukou.
• Nepřípustné : motorek typu G s 24V napájením!
Důvod : Aktuátor bude příliš slabý, což znamená, že poběží jen pomalu, nebude schopen uzvednout požadovanou zátěž kvůli nízkému proudu.
Aktuátor se nedožije lhůty dané zárukou.
• Pohon LA23 není vhodný pro použití v exteriérech v zařízení, ve kterých je vystaven slunci a dešti.
Nelze-li se tomu vyhnout, je velice důležité, aby byl pohon LA23 namontován v pozici, ve které je dostatečně chráněn. Ochranu pohonu či jeho
zakrytování musí zajistit uživatel.
Při použití LA23 je vhodné, aby normální pozice pohonu byla jeho plně zasunutý stav. Důvodem je to, že při vysunutí pohonu vzniká podtlak, kvůli
kterému může v průběhu času docházet k pronikání vody do vnitřních částí pohonu.
Objednací kódy zámku kabelu :
• Položka číslo : 0231007 (světle šedá) - zámek kabelu (1 kus).
• Položka číslo : 0231037 (černá) - zámek kabelu (1 kus). Níže přikládáme návod jak pracovat se zámkem kabelu pohonu LA23.
a) Montáž zámku kabelu
Zatlačte na díl dokud zámek kabelu nezacvakne.
b) Odjištění zámku kabelu
Krok 1 :
Zasuňte např.
šroubovák pod
úhlem 45° tak, jak
je to znázorněno
na obr. vlevo.
Krok 2:
Pootočte
šroubovákem
a uvolněte tak
zámek kabelu.
Krok 3 :
Nyní můžete
zámek ručně
odstranit.
Poznámka : Jakmile jednou odstraníte zámek kabelu doporučujeme použít pro opětovné zajištění nový.
Strana 25 z 116
...pokračování
Schémata zapojení
Aktuátor bez zpětné vazby
23XXXXXX00XXXXX
M
HNĚDÁ
MODRÁ
M+
M_
}
6 pinový konektor
}
6 pinový konektor
Aktuátor s výnosem signálu z koncových spínačů
23XXXXXX01XXXXX
M
M+
M_
HNĚDÁ
MODRÁ
Common
IN
OUT
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
Aktuátor s Dual Hall sondou
23XXXXXX02XXXXX
Aktuátor s Dual Hall
sondou a PNP
23XXXXXX03XXXXX
M
M+
M_
VCC
HALL
HALL
GND
HNĚDÁ
MODRÁ
+
A
B
_
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
ČERNÁ
}
6 pinový konektor
Poznámka : Barvy zapojení odpovídají kabelu s volnými konci.
Poznámka : Opačný chod pohonu lze zajistit jen s použitím specifických kabelů.
Strana 26 z 116
...pokračování
Aktuátor s Hall potenciometrem a výnosem z koncových spínačů
23XXXXXX2XXXXXX
M
M+
M_
VCC +
ANALOG
GND _
Common
IN
OUT
HNĚDÁ
MODRÁ
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
M+
M_
HNĚDÁ
MODRÁ
VCC +
ANALOG
GND _
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
}
10 pinový konektor
Aktuátor s Hall potenciometrem
23XXXXXX1XXXXXX
M
}
10 pinový konektor
Aktuátor s PWM a výnosem koncových spínačů
23XXXXXX4XXXXXX
M
M+
M_
VCC +
PWM
GND _
Common
IN
OUT
HNĚDÁ
MODRÁ
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
}
10 pinový konektor
Poznámka : Barvy zapojení odpovídají kabelu s volnými konci.
Strana 27 z 116
...pokračování
Aktuátor s PWM
23XXXXXX3XXXXXX
M+
M_
HNĚDÁ
MODRÁ
VCC +
PWM
GND _
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
}
10 pinový konektor
Aktuátor s IC (Integrated Control)
23XXXXXX5XXXXXX
Aktuátor s IC a Hall potenciometrem
23XXXXXX6XXXXXX
Aktuátor s IC a PWM
23XXXXXX7XXXXXX
HNĚDÁ
MODRÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
FIALOVÁ
BÍLÁ
POWER
INPUT
OUTPUT
INWARDS
OUTWARDS
ENDSTOP IN
ENDSTOP OUT
FEEDBACK
SIGNAL GND
}
10 pinový konektor
Výkres č. 0239010-A
LA23 s integrovaným řízením není schválen podle IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání
Poznámka : Barvy zapojení odpovídají kabelu s volnými konci.
Strana 28 z 116
3. LA23 IC (TECHLINE®)
Pohon LA23 je malý a silný aktuátor, určený pro použití v tahu či v tlaku (až 2500N).
Lze jej použít v různých aplikacích, kde je limitujícím faktorem velikost pohonu.
Aktuátor má vestavěné spínače koncových poloh a vedenou matici.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Ohnivzdornost : 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
-30°C až +55°C (podle ISO 7176-9)
-45°C až +70°C (podle ISO 7176-9)
Příloha UL94-V0
Varování
• Pohony LA23 IC (Integrated Control) nejsou vhodné pro použití ve zdravotnickém vybavení.
• Nezatěžujte aktuátory ohybovými ani bočními silami.
• Používejte aktuátor jen v mezích určených pracovních limitů.
• Pro zatížení vyšší než 1500N nebo při zatížení pohonu v tahu vždy použijte LA23 se zadním úchytem z oceli.
• Při montáži aktuátoru LA23 do zařízení se ujistěte, že šrouby jsou dostatečné pevné a kvalitní, aby vydržely zatížení a že jsou řádně a bezpečně dotaženy.
• Motorek typu A : 12V motorek.
Motorek typu B : 24V motorek.
• Jestliže je použit aktuátor s délkou zdvihu do 50mm a selže elektrický spínač koncových poloh, mějte prosím na paměti, že vzdálenost před
dosažením mechanické koncové polohy bude prodloužena. Vzdálenost navíc bude 50mm mínus aktuální zdvih. Například jestliže aktuátoru se
zdvihem 20mm selže spínač, bude se pohybovat dalších 30mm, než dosáhne mechanického dorazu.
• Instrukce týkající se oka pístnice : když je pohon montován a připravován pro použití, není povoleno nadměrně
otáčet okem pístnice. V případech, kdy není oko umístěno správně, je povoleno nejdříve sešroubovat oko do
nejnižší polohy při maximálním točivém momentu 2Nm (1) a poté maximálně 1 půlobrat zpět (2).
Doporučení
• Neumisťujte břemena na kryt aktuátoru ani jej jinak nezatěžujte. Zamezte nárazu, úderu nebo jakémukoli tlaku působícímu na kryt.
• Ujistěte se, že je zámek kabelu správně namontován.
• Ujistěte se, že jsou zátěžový cyklus a provozní teploty dané pro aktuátor LA23 respektovány.
• Ujistěte se, že kabel nemůže být přiskřípnut, natažen nebo vystaven jakémukoli jinému hrubému zacházení.
Objednací kódy zámku kabelu :
• Položka číslo : 0231007 (světle šedá) - zámek kabelu (1 kus).
• Položka číslo : 0231037 (černá) - zámek kabelu (1 kus). Níže přikládáme návod jak pracovat se zámkem kabelu pohonu LA23.
a) Montáž zámku kabelu
Zatlačte na díl dokud zámek kabelu nezacvakne.
b) Odjištění zámku kabelu
Krok 1 :
Zasuňte např.
šroubovák pod
úhlem 45° tak, jak
je to znázorněno
na obr. vlevo.
Krok 2:
Pootočte
šroubovákem
a uvolněte tak
zámek kabelu.
Krok 3 :
Nyní můžete
zámek ručně
odstranit.
Poznámka : Jakmile jednou odstraníte zámek kabelu doporučujeme použít pro opětovné zajištění nový.
Strana 29 z 116
...pokračování
Schémata zapojení
Aktuátor bez zpětné vazby
23XXXXXX00XXXXX
M
HNĚDÁ
MODRÁ
M+
M_
}
6 pinový konektor
}
6 pinový konektor
Aktuátor s výnosem signálu z koncových spínačů
23XXXXXX01XXXXX
M
M+
M_
HNĚDÁ
MODRÁ
Common
IN
OUT
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
Aktuátor s Dual Hall sondou
23XXXXXX02XXXXX
Aktuátor s Dual Hall sondou a PNP
23XXXXXX03XXXXX
M
M+
M_
VCC
HALL
HALL
GND
HNĚDÁ
MODRÁ
+
A
B
_
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
ČERNÁ
}
6 pinový konektor
Poznámka : Barvy zapojení odpovídají kabelu s volnými konci.
Poznámka : Opačný chod pohonu lze zajistit jen s použitím specifických kabelů.
Strana 30 z 116
...pokračování
Aktuátor s Hall potenciometrem a výnosem z koncových spínačů
23XXXXXX2XXXXXX
M
M+
M_
VCC +
ANALOG
GND _
Common
IN
OUT
HNĚDÁ
MODRÁ
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
M+
M_
HNĚDÁ
MODRÁ
VCC +
ANALOG
GND _
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
}
10 pinový konektor
Aktuátor s Hall potenciometrem
23XXXXXX1XXXXXX
M
}
10 pinový konektor
Aktuátor s PWM a výnosem koncových spínačů
23XXXXXX4XXXXXX
M
M+
M_
VCC +
PWM
GND _
Common
IN
OUT
HNĚDÁ
MODRÁ
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
}
10 pinový konektor
Poznámka : Barvy zapojení odpovídají kabelu s volnými konci.
Strana 31 z 116
...pokračování
Aktuátor s PWM
23XXXXXX3XXXXXX
M+
M_
HNĚDÁ
MODRÁ
VCC +
PWM
GND _
BÍLÁ
FIALOVÁ
ČERNÁ
Aktuátor s IC (Integrated Control)
23XXXXXX5XXXXXX
}
10 pinový konektor
Aktuátor s IC a Hall potenciometrem
23XXXXXX6XXXXXX
Aktuátor s IC a PWM
23XXXXXX7XXXXXX
POWER
INPUT
OUTPUT
INWARDS
OUTWARDS
ENDSTOP IN
ENDSTOP OUT
FEEDBACK
SIGNAL GND
HNĚDÁ
MODRÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
FIALOVÁ
BÍLÁ
}
10 pinový konektor
Výkres č. 0239010-A
LA23 s integrovaným řízením není schválen podle IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání.
Poznámka : Barvy zapojení odpovídají kabelu s volnými konci.
Strana 32 z 116
4. LA27 (MEDLINE® CARELINE® HOMELINE®)
LA27 je silný aktuátor, určený pro aplikaci v nábytku, pečovatelských lůžkách nebo
lůžkách domácí péče.
Vestavěný obvod koncových spínačů (CS27)
LA27/CS27 se vypne v koncové poloze. Nemá ochranu proti přetížení.
• Typ LA27CS27 nemá žádné IP krytí a používá se v kombinaci s ovladači HB71 nebo
HB72. Napájení zajišťují jednotky TR6 nebo TR7.
Je důležité, aby bylo napájení 24VDC připojeno správně (viz. obrázek 6.7) jinak může
být CS obvod poškozen.
Volná matice
Funkce volné matice umožňuje aktuátoru pouze tlačit, ale nikoli tahat. Při zasouvání
pístnice aktuátoru je vnitřní trubka vytažena ven ze zubové spojky a volně se protáčí,
proto aktuátor pouze tlačí, ale nikdy netahá.
Test funkčnosti volných matic
Když je pístnice ve zcela zasunuté poloze, musí být možné ji manuálně vytáhnout na celou délku jejího zdvihu a znovu ji zatlačit dovnitř a to bez
velkého odporu a bez použití motoru. Pokud to není možné, kontaktujte nejbližšího dealera LINAK.
Uvolňovač (Quick release)
LA27 s uvolňovačem (QR) je navržen k použití jakožto pohon zádového dílu na pečovatelském / nemocničním lůžku. Funkce uvolňovače umožňuje,
aby byl pacient velice rychle manuálně snížen do nejnižší polohy (CPR) v případě nutnosti.
Test funkčnosti uvolňovače
K otestování správné funkce uvolňovače na pohonu LA27QR je nutné mít jej zabudovaný v zařízení. Uvolňovací bowden musí být dodán, namontován
a seřízen výrobcem zařízení.
Tahová síla potřebná k aktivaci uvolňovače bowdenem je cca 20kg. Minimální síla potřebná k uvolnění aktuátoru otočením je cca 50kg. Aktivujete-li
uvolňovač nechte následně pohon zajet až úplně dolů.
Použití
• Zátěžový cyklus : 2/18; 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
• Zátěžový cyklus : max 5% nebo 1 minuta nepřetržitého provozu následováná 19 minutami klidu - u verze se silou 8000 N.
• Životnost je omezena na 3000 cyklů dle EN1970 - u verze se silou 8000 N.
• Okolní teplota : +5o až +40oC (pohon musí mít stejnou teplotu)
• Certifikace : schváleno dle 3. vydání IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 a CAN/CSA C-22.2 No. 60601-1 EN 60601-1 / UL60601-1
POZNÁMKA : LA27 ve verzi 6000N (274x3xxx1xxx0xZ; Z = A nebo B se šnekovou hřídelí*) pro OpenBus™: Použití v této kombinaci MUSÍ být
odzkoušeno.
S ohledem na menší tření má tato kombinace menší samosvornost vlivem použití šnekové hřídele vyrobené válcováním, přičemž tento typ hřídele
musí být použit kvůli vyššímu výkonu systému OpenBus™.
Problém, který může vzniknout na zařízení :
Samosvornost může být snížena v případě, že je pohon v plně zasunutém nebo plně vysunutém stavu zatížen silou 6000N.
Varování
• Aktuátor nesmí být použit v zatížení tahem. Je-li při zatížení tahem aktivován uvolňovač, může nastat riziko úrazu osob.
• Používejte aktuátor pouze ve stanoveném pracovním rozmezí.
• Nezatěžujte aktuátor ohybovým momentem.
Doporučení
• LA27 není vhodný k tomu, aby na něj byly zavěšeny kontrolboxy CB6S OBL/OBF - tyto musí být namontovány samostatně s využitím příruby.
• LA27 musí mít minimální instalační délku 320mm, aby bylo možné na něj zavěsit kontrolbox CB6.
• Kabel LA27 není součástí pohonu, musí být objednán samosatně.
• Během pohybu pohonu se nesmí měnit orientace zatížení (z tlaku na tah nebo obráceně).
• Alespoň jednou ročně zkontrolujte aktuátor kvůli případnému opotřebení, poškození či nezvyklým zvukům.
• Při použití pohonu ve zdravotnickém vybavení doporučujeme použít bezpečnostní matici.
• Pohony bez řádně zastrčených kabelů nevystavujte působení vody ani je nemyjte.
• Závit šroubů nesmí zasahovat až do úchytů na pístnici.
Poznámka :
Proudová ochrana kontrolboxu CB6 je aktivována jakmile celkový proud na všech kanálech dosáhne hodnoty přibližně 5,1 až 5,4 A. Důsledkem je, že
dva paralelně zapojené pohony LA27 připojené k CB6 nebudou pracovat s maximální silou, uvedenou v technické specifikaci.
Strana 33 z 116
5. LA28 ( MEDLINE® CARELINE® HOMELINE®)
LA28 je aktuátor určený především pro systémy. Je to tichý a výkonný pohon, navržený pro
použití v nábytku, rehabilitaci a nemocničních lůžkách.
Tento aktuátor je rovněž ideální pro použití v zemědělských strojích a širokém spektru
průmyslových aplikací.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně použity
k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených aktuátorů.
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů připadajících
na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku.
Připojení magnetického snímače viz. obrázek 6.8 (LA28R)
Vestavěný obvod koncových spínačů (CS28/CS28S)
Kdykoli aktuátor LA28 se zabudovaným CS28 s PCB typu A, B nebo C dosáhne koncové polohy je aktivován spínač a proud je odpojen. Stejná
aktivace proběhne v případě přetížení pohonu.
LA28 s
• CS28 typu A je standardně s krytím IPX1 a je napojen na ovladač HB41 telefonním konektorem.
• CS28 typu B je standardně s krytím IPX5 a je napojen na ovladač HB41 DIN konektorem. CS32 B je také dostupný s krytím IPX6.
• CS28 typu C je standardně s krytím IP51 a připojuje se na vnější kontakt nebo ovládání Viz. obrázek 6.7.
Volná matice
Funkce volné matice umožňuje aktuátoru pouze tlačit, ale nikoli tahat. Při zasouvání pístnice je vnitřní trubka vytažena ven ze zubové spojky a volně
se protáčí, aktuátor tak pouze tlačí, ale netahá.
Test funkčnosti volných matic
Je-li pístnice ve zcela zasunuté poloze, musí být možné ji manuálně vytáhnout na celou délku jejího zdvihu a znova ji zatlačit dovnitř a to bez velkého
odporu a bez použití motoru. Pokud to není možné, kontaktujte svého nejbližšího dealera LINAK.
Varování
Používejte aktuátor jen v mezích určených pracovních limitů.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Okolní teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : Max. 10% nebo max. 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami v klidu.
+ 5° až + 40°C
CB8, CB12, CB14, a CBJ
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání a CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
Doporučení
• Kontrolboxy LINAK pracují tak, že zkratují motorové kontakty aktuátoru, když aktuátor nepracuje. Toto dává aktuátoru vyšší samosvornost. Není-li
aktuátor připojen ke kontrolboxu LINAK, motorové kontakty musí být zkratovány, aby se zvýšila aktivní samosvornost aktuátoru.
• Maximální zátěž v tahu je 2000N.
• Minimální zdvih pohonu LA28 s volnou maticí je 80mm.
• Napájení pohonů LINAK musí být při dosažení koncových poloh přerušeno z důvodu přetížení.
• Optimální teplota okolí při provozu je 22°C.
• LA28 Kompakt může být použit v zatížení tahem pouze je-li osazen hliníkovou koncovkou.
Další informace
Hladina hluku :
• LA28: dB(A) 45; metoda měření DS/EN ISO 3743-1, nezatížený aktuátor
• LA28S: dB(A) 54; metoda měření DS/EN ISO 3743-1, nezatížený aktuátor
Materiál
• Oka pístnice jsou zajištěna krimpováním a nemohou být odšroubována.
Protective
Ochranné víčko
cap
Krimpování
okapiston
pístnicerod eye
“Crimped”
Pístnice
(netestováno)
Pistonbez
rodoka
without
eye (are not tested)
Strana 34 z 116
6. LA28 Compact ( MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
LA28 Kompakt je malý a silný pohon určený pro použití v systémovém řešení
do zdravotnického vybavení nebo v průmyslovém strojním zařízení.
Ideálním použitím jsou například invalidní vozíky, vyšetřovací a zákroková křesla,
zvedáky pacientů nebo postele.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Okolní teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu
následováno 18 minutami v klidu
+ 5° až + 40°C
CB8, CB12, CB14 a CBJ
IEC 60601-1:2005, 3. vydání, ANSI / AAMI
ES60601-1:2005, 3. vydání a CAN / CSA-22.2
No 60601-1:2008
Doporučení
• Kontrolboxy LINAK pracují tak, že zkratují motorové kontakty aktuátoru, když aktuátor nepracuje. Toto dává aktuátoru vyšší samosvornost. Není-li
aktuátor připojen ke kontrolboxu LINAK, motorové kontakty musí být zkratovány, aby se zvýšila aktivní samosvornost aktuátoru.
• Minimální zdvih pohonu LA28 s volnou maticí je 80mm.
• Napájení pohonů LINAK musí být při dosažení koncových poloh přerušeno z důvodu přetížení.
• Optimální teplota okolí při provozu je 22°C.
• LA28 Kompakt může být použit v zatížení tahem pouze je-li osazen hliníkovou koncovkou.
Další informace
Hladina hluku :
• LA28: dB(A) 45; metoda měření DS/EN ISO 3743-1, nezatížený aktuátor
• LA28S: dB(A) 54; metoda měření DS/EN ISO 3743-1, nezatížený aktuátor
Materiál
• Oka pístnice jsou zajištěna krimpováním
a nemohou být odšroubována.
Protective
Ochranné
víčko
cap
Krimpování oka pístnice
“Crimped” piston rod eye
Pístnice
bez oka (netestováno)
Piston rod without eye (are not tested)
7. LA29 (HOMELINE®)
Aktuátor LA29 řady HOMELINE je speciálně navržen pro použití v interiéru jako pohon
částí křesel a pohovek.
Pohon má velmi malý zástavbový rozměr v tom smyslu, že vzdálenost mezi dvěma
body pro uchycení je i v roztaženém stavu velmi krátká bez ohledu na to jak dlouhý je
celkový zdvih pohonu.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně použity
k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených aktuátorů.
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů připadajících
na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku.
Připojení magnetického snímače viz. obrázek 6.10.
Hall
Tento princip je velice podobný principu magnetického snímače. Hallův senzor je založen na magnetu, který se otáčí. Dva Hallovy senzory jsou umístěny
blízko rotujícího magnetu, což kontrolboxům (CB20/CB6S OBF/CB16 OBF/CBD4/CBD6S) umožňuje detekovat každou změnu směru otáčení.
Oba Hallovy senzory jsou umístěny blízko sebe s malým odstupem. Tento odstup vede k opoždění jednoho z vyslaných pulzů. Podle toho, který z nich
přijde dříve, je odvozen směr otáčení. Proto zde nehrozí sčítání chyb (na rozdíl od magnetického snímače) a Hall je tedy velice přesný systém. Hall není
vhodný do aktuátorů s uvolňovačem - viz. obrázek 10.
Vestavěný obvod koncových spínačů
Spínač koncových poloh je součástí konstrukce aktuátoru. Kdykoli aktuátor dosáhne koncovou polohu, spínač se aktivuje a proud je odpojen.
Varování
Používejte aktuátor jen v mezích určených pracovních limitů.
Strana 35 z 116
8. LA30 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
LA30 je silný aktuátor s rozměry vhodnými pro nejrůznější aplikace.
Pohon může být dodán s vestavěným potenciometrem pro možnost servořízení a také
extra silným rychlým motorkem pro zvýšení jeho výkonu (S-motor).
Kromě využití v průmyslové a výrobní automatizaci či v zemědělských strojích je pohon
vhodný například k natáčení satelitů.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně použity
k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených aktuátorů.
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů připadajících
na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku.
Připojení magnetického snímače viz. obrázek 6.10.
Volná matice
Volná matice pracuje tak, že aktuátor může jen tlačit, nikoli táhnout. Při zasouvání pístnice aktuátoru je vnitřní trubka vytažena ven ze zubové spojky
a volně se protáčí, proto aktuátor pouze tlačí, ale nikdy netahá, viz. obrázek 8.
Test funkčnosti volných matic
Je-li pístnice ve zcela zasunuté poloze, musí být možné ji manuálně vytáhnout na celou délku jejího zdvihu a znova ji zatlačit dovnitř a to bez velkého
odporu a bez použití motoru. Pokud to není možné, kontaktujte svého nejbližšího dealera LINAK.
Varování
Používejte aktuátor jen v mezích určených pracovních limitů.
Použití
• Zátěžový cyklus : 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
• Okolní teplota : + 5° až + 40°C
• Skladovací teplota :
- 40° až + 70°C
• Kompatibilita :
CB8, CB12
• Při použití pohonu LA30 s řídící jednotkou jiného výrobce prosím kontaktujte zástupce LINAK pro podrobnější informace.
Doporučení
Kontrolboxy LINAK pracují tak, že zkratují motorové kontakty aktuátoru, když aktuátor nepracuje. Toto dává aktuátoru vyšší samosvornost. Není-li
aktuátor připojen ke kontrolboxu LINAK, motorové kontakty musí být zkratovány, aby se zvýšila aktivní samosvornost aktuátoru.
Vylepšení systému samosvornosti
H-bridge zajistí, že motor je zkratován, když jsou relé neaktivní.
Tímto způsobem dosahujeme vyšší samosvornosti aktuátoru.
Používáte-li LA30 s konektorem stereo jack, počítejte s opačným chodem motoru než je to obvyklé u mono jack.
Napájení pohonů LINAK musí být při dosažení koncových poloh přerušeno z důvodu přetížení.
Další informace
Hladina hluku :
LA30: dB(A) 50; LA30S: dB (A) 55; LA30L: dB(A) 48.
Metoda měření DS/EN ISO 3743-1, nezatížený aktuátor.
Strana 36 z 116
9. LA31 (CARELINE® HOMELINE® DESKLINE®)
Aktuátor LA31 je velmi tichý a silný pohon, vhodný pro použití v nábytku,
do pečovatelských lůžek či nemocničních postelí.
Standardní pohon LA31 je součástí produktových řad HOMELINE, CARELINE, TECHLINE
a DESKLINE.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně použity
k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených aktuátorů.
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů připadajících
na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku.
Připojení magnetického snímače viz. obrázek 6.10.
Použití
• Zátěžový cyklus : Max 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu.
• Okolní teplota : + 5° až + 40°C
• Systém CARELINE splňuje EN 60601-1
Hall
Tento princip je velice podobný principu magnetického snímače. Hallův senzor je založen na magnetu, který se otáčí. Dva Hallovy senzory jsou
umístěny blízko rotujícího magnetu, což kontrolboxům (CB20/CB6S OBF/CB16 OBF/CBD4/CBD6S) umožňuje detekovat každou změnu směru otáčení.
Oba Hallovy senzory jsou umístěny blízko sebe s malým odstupem. Tento odstup vede k opoždění jednoho z vyslaných pulzů. Podle toho, který z nich
přijde dříve, je odvozen směr otáčení. Proto zde nehrozí sčítání chyb (na rozdíl od magnetického snímače) a Hall je tedy velice přesný systém. Hall není
vhodný do aktuátorů s uvolňovačem - viz. obrázek 10.
Vestavěný obvod koncových spínačů
Spínač koncových poloh je součástí konstrukce aktuátoru. Kdykoli aktuátor dosáhne koncovou polohu, spínač se aktivuje a proud je odpojen.
U zařízení, kde by to mohlo být nutné, doporučujeme k vypínači koncových poloh navíc doplnit mechanický spínač koncových poloh jako dodatečné
bezpečnostní opatření.
Externí uvolňovač
Uvolňovač je umístěn na konci pístnice. Je v něm umístěna pružina spojky, kterou lze uvolnit otočením pláště uvolňovače buď pákou nebo bowdenem.
Následně se může vnitřní pouzdro volně otáčet a díky tlaku na konec pístnice vnitřní pouzdro rotuje a tím se zašroubovává.
Uvolňovač (Quick release)
LA31 s uvolňovačem (QR) je navržen k použití jakožto pohon zádového dílu na pečovatelském / nemocničním lůžku. Funkce uvolňovače umožňuje,
aby byl pacient velice rychle manuálně snížen do nejnižší polohy (CPR) v případě nutnosti.
Nová verze uvolňovače (vestavěný uvolňovač)
Nová verze uvolňovače je součástí spojky v LA31. Zatažením za bowden je spojka odpojena a pístnice se může volně otáčet. Tlakem zařízení na
pístnici se pístnice roztočí a aktuátor zajíždí dovnitř. Díky této nové verzi může aktuátor LA31 zachovat svůj standardní instalační rozměr a má
ochrannou třídu až do IPX6 Washable.
Uvolňovač je používán například k nouzovému snížení zádového dílu postele.
Test funkčnosti uvolňovače
K otestování správné funkce LA31QR je nutné mít aktuátor zabudovaný v zařízení. Uvolňovací bowden musí být dodán a namontován výrobcem
zařízení. Tahová síla potřebná k aktivaci uvolňovače bowdenem je cca 5kg. Minimální síla potřebná k uvolnění aktuátoru otočením je cca 50kg.
Aktivujete-li uvolňovač nechte následně pohon zajet až úplně dolů.
Volná matice
Volná matice pracuje tak, že aktuátor může jen tlačit, nikoli táhnout. Při zasouvání pístnice aktuátoru je vnitřní trubka vytažena ven ze zubové spojky
a volně se protáčí, proto aktuátor pouze tlačí, ale nikdy netahá - viz. obrázek 8.
Test funkčnosti volných matic
Je-li pístnice ve zcela zasunuté poloze, musí být možné ji manuálně vytáhnout na celou délku jejího zdvihu a znova ji zatlačit dovnitř a to bez velkého
odporu a bez použití motoru. Pokud to není možné, kontaktujte svého nejbližšího dealera LINAK.
Strana 37 z 116
...pokračování
Varování
• Pokud aktuátor nepracuje, jak je popsáno výše, může nastat riziko poranění. Aktuátor musí být neprodleně odeslán na opravu do nejbližšího
autorizovaného servisu LINAK.
• Aktuátor nesmí být použit v zatížení tahem, protože při aktivaci uvolňovače by vzniklo riziko úrazu osob.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
• Kryt kabelu bowdenu musí cvaknout dvakrát, aby bylo jisté, že je správně zajištěn.
• Nezatěžujte aktuátor ohybovým momentem.
• Alespoň jednou ročně zkontrolujte aktuátor kvůli případnému opotřebení, poškození či nezvyklým zvukům.
• Pokud je pohon LA31 použit v zařízení, ve kterém je vystaven opakovanému působení dynamických (tlak/tah) namáhání v rozmezí 2000 – 4000 N,
kontaktujte firmu LINAK za účelem stanovení správné specifikace pohonu. Opakované namáhání tlakem a tahem extrémně zatěžuje pohony, což
je třeba brát v úvahu s ohledem na bezpečnost, neboť důsledkem by mohlo být poškození pohonu.
Pohony LA31 určené pro zvedáky pacientů jsou označeny nálepkou upozorňující uživatele na to, že není dovoleno pohon vystavovat
ohybovým silám (např. tahat přímo za pohon při manipulaci se zvedákem).
LA31 s mechanickými koncovými dorazy - bezpečnost zařízení při prvním selhání (first failure) :
Mnoho výrobků našich zákazníků je schvalováno dle EN 60601-1.
Typickými příklady jsou postele, masážní křesla atd.
Norma EN 60601-1 hovoří o tom, že zařízení musí být bezpečné při prvním selhání.
Je odpovědností výrobce zařízení vypracovat analýzu rizik, aby tuto skutečnost ověřil. Pokud je zjištěno riziko je odpovědností výrobce zařízení, aby
zajistil eliminování tohoto rizika.
V analýze rizik je položena otázka týkající se koncového spínače pohonu LA31 : Je tento spínač bezpečný při prvním selhání?
Odpověď na tuto otázku zní : Ne, tento spínač nemůže být při prvním selhání bezpečný. - Faktem je, že v praxi bylo zaznamenáno pouze několik málo
defektních spínačů.
Otázka na zákazníka : - Jaký byl výsledek vaší analýzy rizik, když bylo vaše zařízení schváleno dle EN 60601-1?
Je několik způsobů jak zajistit to, že bude zařízení bezpečné při prvním selhání :
• Použití mechanických koncových dorazů.
• Použití mechanických koncových dorazů v LA31 - je možné.
• Použití bezpečnostního koncového spínače SLS (Safety Limit Switch) v kombinaci s pohonem.
• Delší zástavbová délka.
Speciálním řešením je pohon LA31 s mechanickými koncovými dorazy se stejnou zástavbovou délkou jakou má standardní pohon LA31.
Bližší informace o této možnosti vám poskytne zastoupení firmy LINAK.
Doporučení
• LA31 s brzdou. Brzda v tlaku v pohonu LA31 je aktivní při zasouvání pohonu, podobný princip platí pro brzdu v tahu, která brzdí pohon při
jeho vysouvání. S ohledem na tuto skutečnost odebírá standardní motor proud až 4A a fast motor až 6A. (Měřeno po 5 cyklech za normální
pokojové teploty).
Je-li pohon LA31 s brzdou připojen k CB7 je důležité, aby byla proudová ochrana kontrolboxu nastavena na hodnotu vyšší než 4A.
LA31 s brzdou nelze kombinovat s CB9/CB7 s nouzovým spouštěním. U všech pohonů LA31 s brzdou působí maximální samosvornost vždy pouze
pro tlak nebo tah.
• Pohon LA31 nesmí být vystaven tahové síle větší než 4000N. V zařízení, ve kterém může dojít k vychýlení snese běžná koncovka maximální tahové
zatížení 1500N zatímco flexibilní koncovka snese tahové zatížení až 4000N. Pohon musí být namontován v pravém úhlu (90º) vůči zatížení
a fixačním bodům (s maximální odchylkou 1,5º).
Max. zatížení a bezpečnostní faktor 2.5 dle EN60601-1 :
• Zatížení 6000N je možné pouze na zdvihu 0-250mm.
• Maximální zatížení na zdvihu 250-350mm je 4000N. Detaily najdete na následujících stranách.
• Pohony s délkou pístnice vyšší než 350mm jsou považovány za speciální výrobky, kontaktujte prosím LINAK A/S.
Strana 38 z 116
10. LA32 (MEDLINE® CARELINE®)
LA32 je silný lineární aktuátor s možností osazení pístnicí s kulovou maticí, což mu
dodává skvělé vlastnosti a výkony. Je ideální volbou pro nejrůznější aplikace včetně
polohování nemocniční postele.
LA32 nabízíme s mnoha bezpečnostními prvky : bezpečnostní matice, volná matice,
uvolňovač (rychlospouštění) a také v třídě krytí IPX6 standard.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně použity
k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených aktuátorů.
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů připadajících
na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku.
Připojení magnetického snímače viz. obrázek 6.10.
Použití
• Zátěžový cyklus : Max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami v klidu
• Okolní teplota : + 5° až + 40° C
• Kompatibilita : kontrolboxy LINAK CB8, CB12, CB14 a CS16 (PCB) nebo zabudované CS32 (PCB)
• Při použití pohonu LA32 s řídící jednotkou jiného výrobce prosím kontaktujte zástupce LINAK pro podrobnější informace
• Certifikace : IEC 60601-1:2005, 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání a CAN / CSA-22.2
Není schváleno dle 60601-1:2008
Doporučení
• Kvůli tření v převodovce pístnice je pro rozjezd zasouvání LA32F nutné použít zatížení 800N. Kvůli brzdovému systému, který je umístěn
standardně na všechny aktuátory řady LA32F, bude při pohybu dovnitř v nezatíženém stavu odběr proudu do 3,5A.
• Uvolňovač se aktivuje pomocí Bowdenu silou 25-60 N.
• Oka pístnice jsou zajištěna krimpováním a nemohou být odšroubována.
Ochranné víčko
Protective cap
Krimpování
pístnice
“Crimped”oka
piston
rod eye
Pístnice
bez without
oka (netestováno)
Piston rod
eye
• Pístnice bez ok nebyly testovány.
• LA32 s funkcí uvolňovače a volnoběhu nesmí být nabízena pro vývoj a konstrukci nových zařízení.
Maximální zatížení v tahu je 2000N.
Pohony LA32 určené pro zvedáky pacientů jsou označeny nálepkou upozorňující uživatele na to, že není dovoleno pohon vystavovat
ohybovým silám (např. tahat přímo za pohon při manipulaci se zvedákem).
Volnoběžka pístnice
Všechny aktuátory LA32 s volnoběžkou pístnice či s uvolňovačem mají na výrobním štítku označení W.
Funkce způsobí následující
• Pístnice může být vytažena tahem cca 300N a zůstává v nestlačené pozici.
• Aktuátor netáhne, jen tlačí.
Test funkčnosti
Musí být možné vytáhnout pístnici ven tahem cca 300N a ta musí zůstat v nové pozici bez samovolného uvolnění z této polohy. Pokud to není možné,
kontaktujte svého nejbližšího dealera LINAK.
Vestavěný obvod koncových spínačů (CS32)
Aktuátor LA32 se zabudovaným CS32 s PCB typu A, B nebo C je v případě přetížení vypnut v koncové poloze.
LA32 s
• CS32 typu A je standardně s krytím IPX1 a je napojen na ovladač HB41 telefonním konektorem.
• CS32 typu B je standardně s krytím IPX5 a je napojen na ovladač HB41 DIN konektorem. CS32 B je také dostupný s krytím IPX6.
• CS32 typu C je standardně s krytím IP51 a připojuje se na vnější kontakt nebo ovládání viz. obrázek 6.7.
Strana 39 z 116
...pokračování
Volná matice
Volná matice pracuje tak, že aktuátor může jen tlačit, nikoli táhnout. Při zasouvání pístnice aktuátoru je vnitřní trubka vytažena ven ze zubové spojky
a volně se protáčí, proto aktuátor pouze tlačí, ale nikdy netahá - viz. obrázek 8.
Test funkčnosti volných matic
Je-li pístnice ve zcela zasunuté poloze, musí být možné ji manuálně vytáhnout na celou délku jejího zdvihu a znova ji zatlačit dovnitř a to bez velkého
odporu a bez použití motoru. Pokud to není možné, kontaktujte svého nejbližšího dealera LINAK.
Elektrická ochrana proti zatížení tahem
V zadním úchytu aktuátoru je umístěn mikrospínač, který vypne motor, když je aktuátor vystaven působení tahové síly.
Test funkčnosti elektrické ochrany
Je-li aktuátor správně upevněn / namontován, pohyb pístnice směrem dovnitř se zastaví, pokud je aktuátor vystaven působení tahové síly nebo je-li
jeho pohyb zablokován. Uchycení nesmí být vystaveno tahovým silám. Znázornění upevnění viz. brázek 7.
Uvolňovač (Quick release)
Když je rameno uvolňovače (viz. obrázek 9) otočeno proti směru hodinových ručiček asi o 75°, pístnice se uvolní a může být stlačena směrem
dovnitř. Když se rameno uvolňovače uvolní, otočí se zpět a aktuátor zase pracuje normálně. Bowden nesmí mít velký odpor.
Varování
• Pokud aktuátor nepracuje, jak je popsáno výše, může nastat riziko poranění. Aktuátor musí být neprodleně odeslán na opravu do nejbližšího
autorizovaného servisu LINAK.
• Aktuátor nesmí být použit v zatížení tahem, protože při aktivaci uvolňovače by vzniklo riziko úrazu osob.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
Strana 40 z 116
11. LA34 (MEDLINE® CARELINE®)
LA34 je technologická špička mezi pohony, která díky své inovativní konstrukci utlačí
až 10000 N při rychlosti 5 mm/s a odběru proudu zhruba 7A. Tento odolný pohon je
vyroben z lehkých kompozitních materiálů.
Kompaktní design, výjimečný výkon a absolutní bezpečnost předurčují LA34 k použití
v různých zdravotnických a strojních aplikacích.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně použity
k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených aktuátorů.
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů připadajících
na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku. Připojení magnetického
snímače viz. obrázek 6.10.
Možnosti
• Volná matice : U pohonu uloženého ve vertikální poloze je síla potřebná k aktivaci volné matice maximálně 60 N + hmotnost zařízení. K obnovení
funkce volné matice po jejím rozpojení je zapotřebí síla maximálně 60 N. Pohon má stejnou zástavbovou délku jako standardní pohon.
• Jako speciální artikl je k dispozici modifikovaný držák Bowdenova kabelu, který zaručuje lepší nastavení a vylepšené vedení kabelu.
• Elektrická ochrana proti zatížení tahem : U pohonu uloženého ve vertikální poloze je síla potřebná k aktivaci volné matice maximálně 100 N +
hmotnost zařízení. K obnovení funkce ochrany je zapotřebí síla maximálně 100 N.
Použití
• Zátěžový cyklus : 2/18 – 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
• Okolní teplota : + 5° až + 40° C
• Kompatibilita :
CB9 s EAS, CB12 s EAS, CB14*, CB18, CB20 a CBJ, CB6 OBL/ F, CB16 OBL/ F,
(* = pouze se speciálním SW)
• Certifikace : IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005 3 vydání a CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
pro LA34 24V s pozinkovanými koncovkami a verzi s kompozitními materiály.
Doporučení
• Je-li napájen zdrojem bez proudové ochrany může být při dosažení mechanického dorazu nebo zablokování pohybu pohon či sloupek
vážně poškozen.
• Kontrolboxy LINAK pracují tak, že zkratují motorové kontakty aktuátoru, když aktuátor nepracuje. Toto dává aktuátoru vyšší
samosvornost.
Není-li aktuátor připojen ke kontrolboxu LINAK, motorové kontakty musí být zkratovány, aby se zvýšila aktivní samosvornost aktuátoru.
Varování
Pohon LA34 není vhodný k použití v zařízení, ve kterém je vystaven opakovanému působení dynamických (tlak/tah) namáhání. Opakované
namáhání tlakem a tahem zatěžuje pohony, což je třeba brát v úvahu s ohledem na bezpečnost, neboť důsledkem může být poškození
pohonu. Je-li takovéto namáhání zařízení vlastní, důkladně je otestujte a použijte pohon s oky pístnic z oceli - kontaktujte firmu LINAK.
Pohony LA34 určené pro zvedáky pacientů jsou označeny nálepkou upozorňující uživatele na to, že není dovoleno pohon vystavovat
ohybovým silám (např. tahat přímo za pohon při manipulaci se zvedákem).
Testy ukazují, že pohon LA34 composite se při zatížení menším než 500N může při zasouvání pohybovat nerovnoměrně. Je to způsobeno
vnitřním třením v pohonu, tato skutečnost nemá vliv na jeho bezpečnost.
Není-li pohon LA34 připojen ke zdroji firmy LINAK musí být systém vybaven zařízením pro odpojení proudu.
Přizpůsobení instalačního rozměru N
Standardně může být instalační délka aktuátoru LA34 ručně nastavena o +4 / -0mm (není možné u provedení s volnou maticí). Nastavení smí být
provedeno pouze ručně bez použití nástoje, jelikož tím by vzniklo riziko vyšroubování pístnice a následné poškození či zničení aktuátoru.
Hall
Tento princip je velice podobný principu magnetického snímače. Hallův senzor je založen na magnetu, který se otáčí. Dva Hallovy senzory jsou
umístěny blízko rotujícího magnetu, což kontrolboxům (CB20/CB6S OBF/CB16 OBF/CBD4/CBD5/CBD6) umožňuje detekovat každou změnu směru
otáčení. Dva Hallovy senzory jsou umístěny blízko sebe s malým odstupem. Tento odstup vede k opoždění jednoho z vyslaných pulzů a z toho je dále
odvozen směr otáčení. Proto zde nehrozí sčítání chyb (narozdíl od magnetického snímače) a Hall je tedy velice přesný systém. Hall není vhodný
do aktuátorů s uvolňovačem, viz. obrázek 10.
Potenciometr
Hřídel potenciometru je spojena převodem s pístnicí a zaznamenává počet otáček. Signál z potenciometru je měřen v Ohmech, kdy nejnižší hodnota
je v plně zasunuté poloze. Potenciometr je 10 otáčkový a tím pádem je závislý na zdvihové délce a stoupání pístnice, viz. obrázek 6.5
Strana 41 z 116
...pokračování
Volná matice
Volná matice pracuje tak, že aktuátor může jen tlačit, nikoli táhnout. Při zasouvání pístnice aktuátoru je vnitřní trubka vytažena ven ze zubové spojky
a volně se protáčí, proto aktuátor pouze tlačí, ale nikdy netahá - viz. obrázek 8.
Test funkčnosti volných matic
Je-li pístnice ve zcela zasunuté poloze, musí být možné ji manuálně vytáhnout na celou délku jejího zdvihu a znovu ji zatlačit dovnitř. Při vertikálním
uložení pohonu je síla potřebná k aktivaci volné matice maximálně 60N + hmotnost zařízení. K obnovení funkce volné matice je zapotřebí síla cca
60N. V případě potřeby kontaktujte firmu LINAK.
Elektrická ochrana proti zatížení tahem
V zadním úchytu aktuátoru je umístěn mikrospínač, který vypne motor, když je aktuátor vystaven působení tahové síly.
Test funkčnosti elektrické ochrany
Aktuátor musí být správně upevněn / namontován dle popisu na str. 11. Prohlédněte si způsob upevnění, viz. obrázek 7.
Pokud je pohon upevněn / namontován správně musí se pohyb pístnice směrem dovnitř zastavit v případě, že za pohon zatáhnete nebo je jeho pohyb
zablokován. Detailní informace Vám poskytne zastoupení firmy LINAK.
Uvolňovač (Quick release)
LA34 (34xxxF/H) je vybaven funkcí, která umožňuje pohyb aktuátoru i v případě selhání napájení. Podmínky fungování: Aktuátor musí být zatížen
tlakovou (LA34xxxF) nebo tahovou (LA34xxxH) silou.
Varování
• Pokud aktuátor nepracuje, jak je popsáno výše, může nastat riziko poranění. Aktuátor musí být neprodleně odeslán na opravu
do nejbližšího autorizovaného servisu LINAK.
• Aktuátor nesmí být použit v zatížení tahem, protože při aktivaci uvolňovače by vzniklo riziko úrazu osob.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
Aktivace uvolňovače (Quick release)
Zatáhněte za uvolňovací táhlo ve směru pístnice (ven), čím silněji táhnete, tím rychleji aktuátor sjede. Jakmile táhlo uvolníte, spouštění pohonu se
okamžitě zastaví. Nouzové uvolnění je aktivováno, pokud je zatížení aktuátoru vyšší než 100 – 150kg. Po ukončení nouzového uvolnění je aktuátor
připraven pro běžné použití.
Opatření pro případ selhání hlavní matice (Bezpečnostní matice)
Pohon LA34 je standardně vybaven bezpečnostní maticí pro tlak a může být vybaven také bezpečnostní maticí pro tah. Pohony s bezpečnostní maticí
pro tlak pracují pouze jsou-li použity ve funkci tlaku. Bezpečnostní matice je aktivována v okamžiku, kdy selže hlavní matice. V takovém případě je
možné pouze sjet s pohonem do plně zasunutého stavu. Bezpečnostní matice pro tah je určena pro pohony použité ve funkci tahu a pracuje opačně
než je popsáno výše.
Pohony s poškozenou hlavní maticí demontujte a odešlete na servis.
Vestavěný obvod koncových spínačů
Spínač koncové polohy je součástí konstrukce pohonu. Jakmile aktuátor dosáhne koncové polohy aktivuje se spínač a proud je odpojen.
Strana 42 z 116
12. LA40 (MEDLINE® CARELINE® )
LA40 je výkonný pohon s nízkou hlučností, který je k dispozici v provedení se
silou 6000N a 8000N. Na základě svých obsáhlých znalostí a zkušeností
s předchozími typy pohonů vyvinul LINAK novou převodovku a brzdu, které
zvyšují efektivitu nového pohonu LA40.
Toto inovativní řešení je chráněno několika patenty.
Použití
• Zátěžový cyklus :
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita :
• Relativní vlhkost : • Atmosférický tlak : • Certifikace :
10%, 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami v klidu
+5o C až +40o C
-10o C až +50o C
CB6, CB6P2, CB6OBL,CB6OBF, CB6OBMe, CB16OBL, CB16OBF, CU20
20% až 90% při 30oC - nesráží se
700 až 1060 hPa
IEC60601-1, 3. vydání, ANSI, AAMI ES60601-1:2008, 3, vydání a CAN / CSA 22.2 No 60601-1:2008,
ND (National Deciation, AU/NZ) - schvalování probíhá
Selže-li elektrický spínač koncových poloh bude se pohon zasouvat nebo vysouvat dokud nedosáhne mechanického dorazu.
Zařízení musí být zkonstruováno tak, aby v případě selhání elektrických koncových spínačů odolalo.
Minimální délka pohonu při dosažení mechanického koncového dorazu : nominální BID - 7 mm.
Maximální délka pohonu při dosažení mechanického koncového dorazu : nominální BID + nominální délka zdvihu + nárůst + 7 mm.
Doporučení
• Napájení bez proudové ochrany může aktuátoru způsobit vážné poškození, dosáhne-li mechanického dorazu nebo je pohyb aktuátoru zablokován
jiným způsobem.
• Spojovací šrouby musí být vybrány tak, aby měly nezbytnou pevnost k zaručení maximální možné bezpečnosti podle požadavků úřadů a zkušeben.
• Pokud chcete na LA40 připevnit kontrolbox CB6 musí mít pohon minimální instalační délku 380mm.
• Nezatěžujte aktuátor ohybovým momentem. Aktuátor nesmí být použit jako držadlo, např. k tažení zvedáku pacienta do strany.
• Aktuátor nesmí být vystaven mimoosovému zatížení, mohlo by ho to poškodit.
• Aktuátor nesmí být vystaven nárazu nebo jakékoli formě tlaku na kryt.
• Aktuátor nesmí být vystaven přetížení. To může rapidně snížit jeho životnost nebo přinejhorším způsobit jeho nevratné poškození.
• Aktuátor nesmí být použit v tahových zařízeních, může to způsobit jeho destrukci.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
• Spojovací šrouby a příruby kontrolujte v rámci servisu a vyměňte je, jeví-li jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
• Ujistěte se, že je zámek kabelu správně namontován.
• Ujistěte se, že jsou zátěžový cyklus a provozní teploty dané pro aktuátor LA40 respektovány.
• Ujistěte se, že kabel nemůže být přiskřípnut, natažen nebo vystaven jakémukoli jinému hrubému zacházení.
• Pohon LA40 není vhodný pro použití v exteriérech v zařízení, ve kterých je vystaven slunci a dešti.
Instrukce týkající se otáčení oka pístnice – LA40
Když je pohon montován a připravován pro použití, není povoleno nadměrně otáčet okem pístnice.
V případech, kdy není oko umístěno správně, je povoleno nejdříve sešroubovat oko do nejnižší polohy
při maximálním točivém momentu 2Nm (1) a poté maximálně 1 půlobrat zpět (2).
Strana 43 z 116
13. LA43 (MEDLINE® CARELINE® )
LA43 se vyrábí v provedení se silou 8000N, což zaručuje bezpečnou manipulaci
s klientem. V pohonu LA43 nabízí LINAK výrobek, který je díky svým bezpečnostním
prvkům, nízké hlučnosti a skvělému výkonu správnou volbou pro zdravotnické
vybavení, jako jsou zvedáky pacientů, postele, zubařská křesla atd.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Provozní teplota :
• Skladovací teplota :
• Kompatibilita :
• Certifikace :
10%, 2 minuty nepřetržitého provozu následováno
18 minutami v klidu
+5ºC až +40ºC
-10ºC až + 50ºC
CBJ1/2, CBJ-Home, CBJ-Care, CB6S, CB16, CB20
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005,
3 vydání (probíhá)
Doporučení
• Aktuátor není vhodný pro venkovní zařízení.
• Napájení bez proudové ochrany může aktuátoru způsobit vážné poškození, dosáhne-li mechanického dorazu nebo je pohyb aktuátoru zablokován
jiným způsobem.
• Pokud v zařízení hrozí zatížení pohonu tahovými silami, musí být vybaveno elektrickou ochranou před zatížením v tahu nebo volnou maticí, která
zabrání poškození aktuátoru tahem.
• Pracuje-li aktuátor bez zatížení, (např. volný na stole), může se aktivovat elektrická ochrana před zatížením v tahu a aktuátor se nebude moci
pohybovat dovnitř. Zatlačte na zadní úchyt a aktuátor bude opět funkční.
• Spojovací šrouby musí být vybrány tak, aby měly nezbytnou pevnost k zaručení maximální možné bezpečnosti podle požadavků úřadů a zkušeben.
• Nezatěžujte aktuátor ohybovým momentem. Aktuátor nesmí být použit jako držadlo, např. k tažení zvedáku pacienta do strany.
• Aktuátor nesmí být vystaven mimoosovému zatížení, mohlo by ho to poškodit.
• Aktuátor nesmí být vystaven nárazu nebo jakékoli formě tlaku na kryt.
• Aktuátor nesmí být vystaven přetížení. To může rapidně snížit jeho životnost nebo přinejhorším způsobit jeho nevratné poškození.
• Aktuátor nesmí být použit v tahových zařízeních, může to způsobit jeho destrukci.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
• Je doporučeno servisovat aktuátor podle relevantních národních norem pro koncová zařízení, ve kterých jsou aktuátory použity.
• Spojovací šrouby a příruby kontrolujte v rámci servisu a vyměňte je, jeví-li jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
• Bezpečnostní funkce : V rámci servisních prohlídek kontrolujte správnou funkci bezpečnostní matice.
Funkce je kontrolována použitím přímého tahu za zadní úchyt silou maximálně 100N. Aktuátor nesmí být schopen se zasunout.
Poté zatlačte zadní úchyt proti krytu a aktuátor se zasune dovnitř.
• Aktuátor by měl být pravidelně čištěn, aby byla zachována dobrá úroveň hygieny.
• Po servisním zásahu před opětovným uvedením do provozu musí být znovu zkontrolována správná funkce zařízeni.
• Nešlapte ani neskákejte na pohon, aby nedošlo k poškození krytu motoru.
Zvedáky pacientů a vertikalizační zařízení
• Do zvedáků pacientů musí být použity pohony s dlouhou zástavbovou délkou.
• Nedotýkejte se vnitřního ani vnějšího tubusu pístnice když je aktuátor v pohybu, aby nedošlou k uskřípnutí mezi maticí pro manuální spouštění
a vnějším tubusem pístnice.
• Při použití ve zvedácích pacientů vždy používejte pohony s elektrickou ochranou proti přetížení tahem.
Pohony LA43 určené pro zvedáky pacientů jsou označeny nálepkou upozorňující uživatele na to, že není dovoleno pohon vystavovat
ohybovým silám (např. tahat přímo za pohon při manipulaci se zvedákem).
Varování
Není povoleno přizpůsobovat zástavbové rozměry šroubováním pístnice aktuátoru LA43, může to způsobit jeho selhání.
Samosvornost
• Kontrolboxy LINAK pracují tak, že zkratují motorové kontakty aktuátoru, když aktuátor nepracuje. Toto dává aktuátoru vyšší samosvornost. Není-li
aktuátor připojen ke kontrolboxu LINAK, motorové kontakty musí být zkratovány, aby se zvýšila aktivní samosvornost aktuátoru.
Strana 44 z 116
...pokračování
Manuální spouštění
Následující obrázky ukazují nouzové uvolnění.
Obr. 1 Manuální spouštění
V případě selhání napájení je možné mechanicky snížit pacienta umístěného na zvedáku. Otočíte-li ručně držadlo po směru
hodinových ručiček, aktuátor se může plně zasunout.
Zapojení a zajištění konektoru (Smart cable lock)
Tyto obrázky ilustrují zapojení konektoru a zajištění zámkem kabelu
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Inclined surface
Krok 1:
Zasuňte kabel do konektoru.
Ujistěte se, že je O-kroužek
správně zasunut.
Krok 2:
Zasuňte zámek kabelu.
Ujistěte se, že je otočen
zešikmenou částí nahoru.
Strana 45 z 116
Krok 3:
Zatlačte zámek kabelu do otvoru.
Pro usnadnění současně zatlačte
konektor kabelu směrem dolů.
14. LA43 IC (MEDLINE® CARELINE® )
LA43 s inteligentním ovládáním (IC) umožňuje sestavit jednoduchý systém sestávající
se z 1 nebo 2 aktuátorů, spínaného zdroje (SMPS) a ručního ovládání nebo nožního
ovladače. Systém je výhodný například tam, kde není v zařízení dostatek volného
prostoru pro klasický kontrolbox.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
+5º C až +40º C
-10º C až + 50º C
SMPS30
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005
Doporučení
• Aktuátor není vhodný pro venkovní zařízení.
• Napájení bez proudové ochrany může aktuátoru způsobit vážné poškození, dosáhne-li mechanického dorazu nebo je pohyb aktuátoru zablokován
jiným způsobem.
• Pokud v zařízení hrozí zatížení pohonu tahovými silami, musí být vybaveno elektrickou ochranou před zatížením v tahu nebo volnou maticí, která
zabrání poškození aktuátoru tahem.
• Pracuje-li aktuátor bez zatížení, (např. volný na stole), může se aktivovat elektrická ochrana před zatížením v tahu a aktuátor se nebude moci pohybovat
dovnitř. Zatlačte na zadní úchyt a aktuátor bude opět funkční.
• Spojovací šrouby musí být vybrány tak, aby měly nezbytnou pevnost k zaručení maximální možné bezpečnosti podle požadavků úřadů a zkušeben.
• Nezatěžujte aktuátor ohybovým momentem. Aktuátor nesmí být použit jako držadlo, např. k tažení zvedáku pacienta do strany.
• Aktuátor nesmí být vystaven mimoosovému zatížení, mohlo by ho to poškodit.
• Aktuátor nesmí být vystaven nárazu nebo jakékoli formě tlaku na kryt.
• Aktuátor nesmí být vystaven přetížení. To může rapidně snížit jeho životnost nebo přinejhorším způsobit jeho nevratné poškození.
• Aktuátor nesmí být použit v tahových zařízeních, může to způsobit jeho destrukci.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
• Je doporučeno servisovat aktuátor podle relevantních národních norem pro koncová zařízení, ve kterých jsou aktuátory použity.
• Spojovací šrouby a příruby kontrolujte v rámci servisu a vyměňte je, jeví-li jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
• Bezpečnostní funkce : V rámci servisních prohlídek kontrolujte správnou funkci bezpečnostní matice.
Funkce je kontrolována použitím přímého tahu za zadní úchyt silou maximálně 100N. Aktuátor nesmí být schopen se zasunout.
Poté zatlačte zadní úchyt proti krytu a aktuátor se zasune dovnitř.
• Aktuátor by měl být pravidelně čištěn, aby byla zachována dobrá úroveň hygieny.
• Po servisním zásahu před opětovným uvedením do provozu musí být znovu zkontrolována správná funkce zařízeni.
• Nešlapte ani neskákejte na pohon, aby nedošlo k poškození krytu motoru.
Varování
Není povoleno přizpůsobovat zástavbové rozměry šroubováním pístnice aktuátoru LA43 IC, může to způsobit jeho selhání.
Bezpečnostní koncept se světelnou indikací
Uživatel zařízení je důležitým prvkem konceptu bezpečnosti. Světelná indikace SMPS30 svítí zeleně dokud není aktivováno tlačítko na ovladači. Jakmile
je stisknuto tlačítko rozsvítí se oranžová kontrolka. Oranžová barva znamená aktivaci power request. Svítí-li oranžové světlo i když není stisknuto tlačítko
ovladače znamená to, že je v systému chyba a uživatel musí zajistit servis.
Strana 46 z 116
...pokračování
Zapojení kabelů
Připojení SMPS,
4.pólový minifit
konektor
Záslepka nebo druhý aktuátor,
6. pólový minifitit konektor
Ruční / nožní ovladač,
10. pólový modular jack /
6. žilový standardní kabel
Obr. 1
Krok 1:
Obr. 2
Krok 2:
Zasuňte kabely do konektorů.
Navlékněte zámek kabelů.
Ujistěte se, že jsou O-kroužky správně zasunuty.
Ujistěte se, že jsou kabely zasunuty
ve správných konektorech.
Obr. 3
Krok 3:
Nasaďte zámek kabelů a zajistěte jej šrouby.
Šrouby utahujte maximálně silou 0,4 Nm.
Zajištění kabelů zámkem
Zámek kabelů utáhněte dvěma šrouby maximální silou 0,4 Nm.
Strana 47 z 116
15. LA44 (MEDLINE® CARELINE® )
LA44 se vyrábí v provedení se silou 10000N a 12000N, což zaručuje zvedáku pacientů
bezpečnou manipulaci s klientem. Aktuátor LA44 od firmy LINAK je výrobek se širokou
škálou bezpečnostních prvků, nízkou hlučností a skvělým výkonem. Jako takový je
pravou volbou pro zdravotnické pomůcky, jako jsou např. zvedáky pacientů, postele,
zubařská křesla atd.
Vestavěný obvod koncových spínačů
Spínač koncových poloh je součástí konstrukce aktuátoru. Kdykoli aktuátor dosáhne
koncovou polohu, spínač se aktivuje a proud je odpojen.
Volná matice
Volná matice pracuje tak, že aktuátor může jen tlačit, nikoli táhnout.
Bezpečnostní opatření
• Aktuátor není vhodný pro venkovní zařízení
• Napájení bez proudové ochrany může aktuátoru způsobit vážné poškození, dosáhne-li mechanického dorazu nebo je pohyb aktuátoru zablokován
jiným způsobem.
• Pokud v zařízení hrozí zatížení pohonu tahovými silami, musí být vybaveno elektrickou ochranou před zatížením v tahu nebo volnou maticí, která
zabrání poškození aktuátoru tahem.
• Pracuje-li aktuátor bez zatížení, (např. volný na stole), může se aktivovat elektrická ochrana před zatížením v tahu a aktuátor se nebude moci
pohybovat dovnitř. Zatlačte na zadní úchyt a aktuátor bude opět funkční.
• Spojovací šrouby musí být vybrány tak, aby měly nezbytnou pevnost k zaručení maximální možné bezpečnosti podle požadavků úřadů a zkušeben.
• Nezatěžujte aktuátor ohybovým momentem. Aktuátor nesmí být použit jako držadlo, např. k tažení zvedáku pacienta do strany.
• Aktuátor nesmí být vystaven mimoosovému zatížení, mohlo by ho to poškodit.
• Aktuátor nesmí být vystaven nárazu nebo jakékoli formě tlaku na kryt.
• Aktuátor nesmí být vystaven přetížení. To může rapidně snížit jeho životnost nebo přinejhorším způsobit jeho nevrtané poškození.
• Aktuátor nesmí být použit v tahových zařízeních, může to způsobit jeho destrukci.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
• Je doporučeno servisovat aktuátor podle relevantních národních norem pro koncová zařízení, ve kterých jsou aktuátory použity.
• Spojovací šrouby a příruby kontrolujte v rámci servisu a vyměňte je, jeví-li jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
• Bezpečnostní funkce : V rámci servisních prohlídek kontrolujte správnou funkci bezpečnostní matice.
Funkce je kontrolována použitím přímého tahu za zadní úchyt silou maximálně 100N. Aktuátor nesmí být schopen se zasunout.
Poté zatlačte zadní úchyt proti krytu a aktuátor se zasune dovnitř.
• Aktuátor by měl být pravidelně čištěn, aby byla zachována dobrá úroveň hygieny.
Pohony LA44 určené pro zvedáky pacientů jsou označeny nálepkou upozorňující uživatele na to, že není dovoleno pohon vystavovat
ohybovým silám (např. tahat přímo za pohon při manipulaci se zvedákem).
Samosvornost
• Kontrolboxy LINAK pracují tak, že zkratují motorové kontakty aktuátoru, když aktuátor nepracuje. Toto dává aktuátoru vyšší samosvornost. Není-li
aktuátor připojen ke kontrolboxu LINAK, motorové kontakty musí být zkratovány, aby se zvýšila aktivní samosvornost aktuátoru.
Použití
• Elektrická ochrana proti zatížení tahem : Elektrickou ochranu lze kombinovat s manuálním spouštěním. V zadním úchytu aktuátoru LA44 je umístěn
mikrospínač, který vypne motor, když je aktuátor vystaven působení tahové síly. U pohonu uloženého ve vertikální poloze je síla potřebná k aktivaci volné matice maximálně 100 N + hmotnost zařízení. K obnovení funkce ochrany je zapotřebí síla maximálně 100 N.
• Volná matice : U pohonu uloženého ve vertikální poloze je síla potřebná k aktivaci volné matice maximálně 60 N + hmotnost zařízení. K obnovení funkce volné matice po jejím rozpojení je zapotřebí síla maximálně 60 N.
• Zátěžový cyklus : 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
• Provozní teplota : +5ºC až +40ºC
• Skladovací teplota : - 10ºC až + 50ºC
• Kompatibilita : CBJ1/2, CBJ-Home, CBJ-Care, CB6s, CB16, CB20
• Certifikace : IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI, AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání a CAN / CSA 22.2 No 60601-1:2008.
Strana 48 z 116
...pokračování
Manuální spouštění
Následující obrázky ukazují : a) Nouzové uvolnění
b) Jak zapojit či odpojit konektor, používáte-li “Smart cable lock”
Obr. 1 Manuální spouštění
V případě selhání napájení je možné mechanicky snížit pacienta umístěného na zvedáku. Otočíte-li ručně držadlo
po směru hodinových ručiček, aktuátor se může plně zasunout.
Zapojení a zajištění konektoru (Smart cable lock)
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Turn 90°
Krok 1:
Tři výstupky v této pozici indikují, že je zámek
v odemčené poloze.
Krok 2:
Umístěte a zasuňte konektor do zdířky.
Krok 3:
Uchopte zámek za výstupky a otočte jím o 90°
kterýmkoli směrem, kabel tím bude plně uzamčen.
Odpojení konektoru (Smart cable lock)
Výstupky indikují uzamčenou
Zde stlačte nástrojem
Obr. 1
Uvolněte zámek za použití nástroje (ze strany uvedené na obrázku) tím, že zmáčknete
uzávěr (skrze malý otvor na straně zámku).
Zároveň otočte zámek o 90° jakýmkoli směrem a uvolněte konektor.
Netlačte na této straně
Turn to open
Varování
• Nezatěžujte aktuátor ohybovým momentem. Aktuátor nesmí být použit jako držadlo, např. k tažení zvedáku pacienta do strany.
• Aktuátor nesmí být vystaven mimoosovému zatížení, mohlo by ho to poškodit.
• Aktuátor nesmí být vystaven nárazu nebo jakékoli formě tlaku na kryt.
• Aktuátor nesmí být vystaven přetížení. To může rapidně snížit jeho životnost nebo přinejhorším způsobit jeho nevrtané poškození.
• Aktuátor LA44 nesmí být použit v tahových zařízeních, může to způsobit jeho destrukci.
• Nedotýkejte se vnitřního ani vnějšího tubusu pístnice když je aktuátor v pohybu, aby nedošlou k uskřípnutí.
• Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
• Není povoleno přizpůsobovat zástavbové rozměry šroubováním pístnice aktuátoru, může to způsobit jeho selhání.
Doporučení
• Je doporučeno servisovat aktuátor podle relevantních národních norem pro koncová zařízení, ve kterých jsou aktuátory použity.
• Spojovací šrouby musí být vybrány tak, aby měly nezbytnou pevnost k zaručení maximální možné bezpečnosti podle požadavků úřadů a zkušeben.
• Spojovací šrouby a příruby kontrolujte v rámci servisu a vyměňte je, jeví-li jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
• Bezpečnostní funkce : V rámci servisních prohlídek kontrolujte správnou funkci bezpečnostní matice. Funkce je kontrolována použitím přímého tahu
za zadní úchyt silou maximálně 100N. Aktuátor nesmí být schopen se zasunout.
Poté zatlačte zadní úchyt proti krytu a aktuátor se zasune dovnitř.
• Aktuátor by měl být pravidelně čištěn, aby byla zachována dobrá úroveň hygieny.
• Alespoň jednou ročně zkontrolujte aktuátor kvůli případnému opotřebení, poškození či nezvyklým zvukům.
Strana 49 z 116
16. LA44 IC (MEDLINE® CARELINE® )
Aktuátor LA44 s inteligentním ovládáním (IC) umožňuje sestavit jednoduchý systém
sestávající se z 1 nebo 2 aktuátorů, spínaného zdroje a ručního ovládání nebo nožního
ovladače.
Systém je výhodný například tam, kde není v zařízení dostatek volného prostoru
pro klasický kontrolbox.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : 10%, 2 minuty nepřetržitého provozu následováno
18 minutami v klidu
+5º C až +40º C
-10º C až + 50º C
SMPS30
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES606011:2005 3 vydání probíhá
Zapojení kabelů
Záslepka nebo druhý aktuátor,
6. pólový minifitit konektor.
Připojení SMPS,
4.pólový minifit konektor.
Ruční / nožní ovladač,
10. pólový modular jack /
5. žilový standardní kabel.
Zapojení kabelů a jejich zajištění
Zámek kabelů utáhněte dvěma šrouby maximální silou 1,5 Nm.
Bezpečnostní opatření, doporučení a varování - viz. manuál k LA44
Strana 50 z 116
4. Informace o jednotlivých typech zvedacích sloupků
1. BB3 (MEDLINE® CARELINE®)
Vestavný pohon BB3 je optimální volba pro vertikální zdvih nemocniční postele,
pečovatelského lůžka či lůžka domácí péče, kam díky svému designu snadno zapadne
a propojíte ho s vlastním stabilizační vedením.
BB3 je třídílný teleskopický aktuátor, splňující normu EN 1970 a je vhodný do postelí
s požadovaným zdvihem 350mm až 750mm.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně
použity k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených
aktuátorů.
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů
připadajících na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku.
Připojení magnetického snímače viz. obrázek 6.10.
Varování
Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních
limitů.
• Sloupky musí být před použitím správně namontovány a musí být zamezeno rotaci jednotlivých segmentů.
• Zařízení musí být namontováno krytem motoru nahoru.
2. BL1 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
BL1 je třístupňový polohovací sloupek, používaný například v nemocničních postelích,
v lůžkách pro pečovatelská zařízení, v křeslech pro provádění zákroků, v lehátkách
či zubařských křeslech. Polohovací sloupek BL1 je kompaktní a má dlouhý zdvih.
Jednotlivé stupně třídílného profilového vedení se překrývají a díky tomu je sloupek
i při maximálním vysunutí velice tuhý a stabilní.
Polohovací sloupek ukrývá aktuátor s otevřenou pístnicí a řetězovým pohonem profilů,
který je prakticky nehlučný.
Použití
• Zátěžový cyklus :
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : 10%, 2 minuty nepřetržitého provozu následováno
18 minutami v klidu
+ 5°C až + 40°C
max. 50°C
CB6 OBL, CB6 OBF, CB16 a CB20
IEC60601-1:2005 3 vyd., ANSI / AAMI ES60601-1:2005,
3 vydání, CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
Probíhá schvalování verze BL1 s kabelem vedeným skrz sloupek.
Důležité
Není-li aktuátor připojen ke kontrolboxu LINAK, motorové kontakty musí být zkratovány, aby se zvýšila aktivní samosvornost aktuátoru.
Doporučení
•Dodržujte prosím důležité pokyny pro montáž BL1.
• Max. skladovací teplota : +50°C.
• BL1 se smí používat pouze v zatížení tlakem. Vstup kabelu je umístěn na nejmenším (vrchní) nebo největším (spodní) profilu.
• Pokud myjete BL1 podle parametrů IPX6, není povoleno stříkat vodu přímo na plastové rámy mezi profily. Přímé stříkání je povoleno jen
na hliníkové profily.
Varování
• BL1 váží 9,8 kg, buďte při manipulaci s ním opatrní a NEUPUSŤTE JEJ !
• Během pohybu sloupku v zařízení nic nenastavujte, aby nedošlo k poranění osob !
• LINAK doporučuje ve zdravotnických aplikacích používat sloupky s bezpečnostními maticemi !
• Prasknutí řetězu způsobí prudké zasunutí na poloviční výšku aktuálního zdvihu. Proto sloupek nepřetěžujte !
• BL1 je navržen pro zatížení tlakem, dynamické tahové síly mohou poškodit sloupek a způsobit tak nefunkčnost nebo zničení zařízení !
• Neuvolňujte žádné šrouby na BL1, může to způsobit poškození sloupku !
• LINAK doporučuje pravidelné prověřování zemnící ochrany třídy 1 (Class 1) na zařízení, aby se předešlo přerušení zemnícího vodiče.
Poškozené nebo vadné části musí být vyměněny.
Strana 51 z 116
...pokračování
BL1 - souprava koncových desek bez kabelu vedeného skrz :
Rozměry horní desky
Rozměry dolní desky
BL1 - souprava koncových desek s kabelem vedeným skrz :
Rozměry dolní desky
Rozměry horní desky
Kabel motoru
Kabel ručního ovladače
Kabel ručního ovladače
Možnosti - připojení v horní desce :
• Kabel motoru a kabel ovladače
• Kabel motoru
• Bez připojení (kabel motoru připojen v dolní desce)
Možnosti - připojení v dolní desce :
• Kabel motoru
• Kabel ovladače
• Bez připojení (kabel motoru připojen v horní desce)
Mějte na paměti, že síla dolní desky je 12 mm. Síla dolní desky bez konektorů pro připojení je 10 mm.
Strana 52 z 116
...pokračování
Rozměry horní desky
Kabel motoru
Výkres č. 0801263-A
Montážní pokyny pro BL1
• BL1 se používá v zatížení tlakem a může být namontována oběma způsoby (nejmenší profil dolů nebo nahoru).
Poznámka : Výstup kabelu je vždy umístěn na konci nejmenšího profilu.
• Montáž BL1 je velice jednoduchá, použijte všechny 4 montážní otvory na obou koncových plátech.
• Pro upevnění sloupku použijte na obou stranách 4 samořezné šrouby dodané se sloupkem. Použijte EJOT PT typ DG ø8, šroub musí
být zašroubován minimálně 30mm do těla hliníkového profilu. Utahovací moment 15 – 17Nm.
• Pokud byl sloupek ze zařízení demontován je velice důležité, aby byly samořezné šrouby umístěny do stejných závitů, aby se zajistila
stejná pevnost a kvalita upevnění. Z tohoto důvodu také nedoporučujeme, aby byly šrouby uvolňeny více než dvakrát.
Montážní otvory
Montážní otvory
0.6
0.8
Odtoková
drážka
Odtoková
drážka
Montážní otvory
Montážní otvory
Drawing no.: 0807000-1Výkres č. 0807000-1
Strana 53 z 116
Motáž BL1 s kabelem vedeným skrz :
Montážní otvory
Montážní otvory
Odtoková
drážka
Odtoková
drážka
Montážní otvory
Montážní otvory
Výkres č. 0807001-1
Montážní deska zařízení musí pokrývat celou horní plochu BL1 a být dostatečně silná, aby unesla zatížení.
Nezapomeňte zajistit kabel vycházející z horní strany sloupku k zařízení tak, aby nemohl být při pohybu zařízení vytáhnut z konektoru.
Doporučujeme použít kabel LINAK :
• Kabel motoru se zámkem pro BL1 : 0808040
• Kabel ovladače se zámkem, vedený skrz BL1 : 0808046
Používejte jen šrouby, které jsou součástí soupravy, utahovací moment max. 2,7 Nm.
Elektrostatický výboj (ESD)!
Jsou-li použity natřené horní a spodní pláty, neexistuje žádné elektrické vodivé spojení opačných konců sloupku BL1. Abyste se tedy
vyhnuli problémům v oblasti ESD, zvažte možnost samostatného vodivého propojení horního a spodního rámu postele.
Vodivé spojení proveďte kabelem s očky o průměru 8mm usazenými pod 8mm šrouby na horní i dolní krycí desce.
Je-li kabel motoru připojen ke konektrou v dolní desce, nezapomeňte pro zaručení krytí IPX6 nasadit záslepky na konektory v horní desce.
Strana 54 z 116
3. BL4 (MEDLINE® CARELINE®)
BL4 je čtyřstupňový sloupek, určený hlavně pro zdvih nemocniční postele či lůžka
pečovatelských zařízení. Lze jej použít v jakémkoli zařízení, kde je potřeba kompaktní
pohon s nízkou zástavbou a dlouhým zdvihem.
Uvnitř sloupku pracuje prakticky bezhlučný aktuátor BB3, sloupek jako celek vyhovuje
požadavkům na polohování postele co do zatížení, rychlosti a délky zdvihu.
Magnetický snímač
Magnetický snímač vysílá pulzy v závislosti na otáčení pístnice. Ty jsou následně použity
k výpočtu pozice pístnice stejně jako k ovládání několika paralelně řízených aktuátorů.
Použití
• Zátěžový cyklus :
• Okolní teplota : • Kompatibilita :
až 10% nebo max. 2/18 min.
+ 5oC až + 40o C
CB9AF, AL, AM, CB12H (speciální verze), CB14 a kontrolboxy OpenBus™ (např. CB20)
Technická specifikace
Zatížení v tlaku : Zatížení v tahu (dynamické) : Zatížení v tahu (statické) : Ohybový moment (statický) : Ohybový moment (dynamický) : Zátěžový cyklus : Ochranná třída : Provozní teplota : Skladovací teplota : max. 1500N, viz. štítek
0N
max. 600N
max. 500Nm
max. 250Nm
10% max. 2 min / 18 min, viz. štítek
IPX4, IPX6 a IPX6 Washable
+5°C až +40°C
max. 50°C
Váš nejbližší dealer LINAK Vám poskytne informaci o přesném počtu pulzů připadajících na délku jednoho záběru, který závisí na typu motorku.
Připojení magnetického snímače, viz. obrázek 6.10.
• V koncových plotnách krytování sloupku jsou umístěny montážní otvory.
• Sloupek musí být v zařízení namontován tak, aby se jeho jednotlivé části nemohli vůči sobě otočit.
• Sloupek musí být namontován vždy krytem motoru nahoru.
• Montážní příruba umístěná na těle sloupku musí být adekvátně dotažena a správně nastavena.
Varování
• Používejte sloupky jen v rámci daných pracovních limitů!
• BL4 váži 8,2 kg, buďte při manipulaci s ním opatrní a NEUPUSŤTE JEJ!
• Během pohybu sloupku v zařízení nic nenastavujte, aby nedošlo k poranění osob!
• BL4 je navržen pro zatížení tlakem, dynamické tahové síly mohou poškodit sloupek a způsobit nefunkčnost či zničení zařízení!
• Neuvolňujte žádné šrouby na BL4, může to způsobit poškození sloupku!
• Verze IPX6 Washable nesmí být demontována a následně zamontována bez toho, aby byl vyměněn kryt motoru z důvodu zachování vodotěsnosti!
• Mezi jednotlivými mycími cykly musí uplynout alespoň 4 hodiny, aby teplota BL4 opět klesla na normální úroveň.
Doporučení
• Skladovací teplota : max. +50°C.
• BL4 se používá pouze v zatížení tlakem a sloupek musí být vždy namontován krytem motoru nahoru.
• Aktuátory, které mají dorazový koncový spínač, nejsou kompatibilní s BL4 a systémy CB9.
• Když sloupek dosáhne koncové polohy (koncový spínač ve sloupku bude aktivován) a je-li tlačítko na ručním ovládání stále stisknuto, může v závislosti
na zatížení sloupku dojít k cukání sloupku, dokud tlačítko ovladače neuvolníte.
Doporučení pro omyvatelné (washable) provedení
• Verze IPX6 Washable nesmí být demontována a následně zamontována bez toho, aby byl vyměněn kryt motoru z důvodu zachování vodotěsnosti.
• Mezi jednotlivými mycími cykly musí uplynout alespoň 4 hodiny, aby teplota BL4 opět klesla na normální úroveň.
Strana 55 z 116
...pokračování
Montážní pokyny pro BL4
• BL4 musí být před uvedením do provozu namontován vertikálně s motorem nahoře. Sloupek nesmí být aktivován ještě před upevněním –
v takovém případě hrozí poškození ovládacího systému koncových spínačů vlivem rotace.
• Jak kryt motoru, tak spodní tubus (s největším průměrem) musí být v zařízení zajištěn tak, aby nemohlo dojít k vzájemné rotaci
jednotlivých částí sloupku.
• Doporučuje se zkontrolovat proudový odběr pro stanovení správného dotažení šroubů upevňovací příruby. Pokud se proud zvýší, byla
příruba na sloupku BL4 příliš utažena.
Horní příruba
(nedodává LINAK)
Otvory pro montáž BL4
k zařízení
Montážní příruba pro
spodní tubus (nedodává
LINAK)
Nákresy přírub slouží pouze pro
účely návodu
Síla působící na přírubu musí
být rozložena po celém jejím
průměru a po délce min.
150mm
LINAK může dodat montážní
příruby pro spodní tubus položka číslo 0673003
• Montážní deska zařízení musí pokrývat celou horní plochu BL4 a musí být dostatečně silná, aby unesla zatížení.
• Doporučujeme využít všechny 4 montážní otvory k upevnění BL4 k zařízení.
• Šrouby musí být bezpečně fixovány – např. samojistící maticí.
• Nezapomeňte zafixovat kabel ke krytu pomocí stahovací pásky. Použijte fixační očko poblíž zdířky konektoru.
Na kabelech BL4 se sponkou musí být tato vyměněna.
• Elektrostatický výboj (ESD)!
Jsou-li použity natřené horní a spodní pláty, neexistuje žádné elektrické vodivé spojení opačných konců sloupku BL4. Abyste se tedy
vyhnuli problémům v oblasti ESD, zvažte možnost samostatného vodivého propojení horního a spodního rámu postele.
Pokud montujete do zařízení více než jeden sloupek BL4, musíte zvážit způsob fixace
Pevný fixační bod
Pohyblivý fixační bod
Pevný fixační bod
Pevný fixační bod
Příklad 1:
Příklad 2:
Strana 56 z 116
...pokračování
Důvod, proč je důležité upevnit jen jeden sloupek je, že sloupky se
nebudou pohybovat přesně paralelně, i když používáte zpětnou vazbu
jako například Hall.
Je-li fixně upevněn více než jeden sloupek, může to vést k nebezpečným
situacím.
Pracuje-li zařízení s funkcí trend / antitrend, musí být u jednoho či více
sloupků BL4 použito posuvné uchycení.
Tím zamezíte nepřípustnému ohnutí sloupků, ke kterému došlo
na obrázku.
Montážní příruba LINAK - položka č. 0673003-A
Pokyny k montáži přírub pro sloupky BL4 dodávané firmou LINAK, položka č. 0673003
Montáž přírub k zařízení :
• Příruby musí být montovány k zařízení za použití dvou prizmatických drážek.
• Do každé z nich použijte alespoň 3 šrouby typu M8.
• Utahovací moment šroubů musí být 22,7 – 26,1Nm.
• 3 šrouby musí být umístěny ve stejné výšce jako 3 otvory.
Montáž přírub k BL4 :
• BL4 musí po montáži do aplikace přiléhat k celé styčné ploše příruby.
• 3 šrouby a matky musí být upevněny ve 3 otvorech, použijte typ M6.
• Utahovací moment šroubů musí být 10,3 ± 0,3Nm.
2 prizmatické drážky
3 otvory
Upevňovací body musí být opětovně dotaženy alespoň jednou ročně a to výše uvedenou silou.
Strana 57 z 116
4. LC2 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
Sloupek LC2 vychází ze sloupku LP2, oproti kterému má však lepší
stabilitu proti kroucení a integrované koncové spínače.
Je určen pro vertikální zvedání a smí být použit pouze pro tlačení
břemene. Může pracovat pouze v tlaku, nikdy nesmí tahat.
Může pracovat samostatně nebo jako součást systému více paralelně propojených sloupků při použití kontrolboxu s mikroprocesorem.
Je vhodný k použití do zařízení, ve kterém působí zároveň kroutící i ohybové momentové síly.
Varování
Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
5. LP2 (DESKLINE® MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
Sloupky s vertikálním zdvihem typu LP2 jsou ideální pro zvedání těžkých břemen
a zařízení.
Design sloupů LP2 umožňuje snadné sestavení kompletního systému připojením
kontrolboxů a ovladačů z nabídky společnosti LINAK.
Pokročilá technologie a kvalita provedení polohovacích sloupků LP2 umožňují jejich
zapojení do paralelního systému s až 4 pohony, možností je také funkce paměti polohy.
Polohovací sloupek LP2 je ideální volbou pro náročné provozy a zařízení zvedající velká zatížení, jako jsou výrobní pracoviště a různá pracoviště techniků
a operátorů.
• V plotnách na obou koncích sloupku jsou montážní otvory.
• Sloupek musí být montován nejširším profilem nahoru.
Varování
Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
Varování
Zajistěte dostatečně pevné a bezpečné spojení sloupku a zařízení.
Varování
Šrouby pro upevnění montážní příruby utahujte odpovídajícím momentem.
Varování
Sloupek nemůže být použit ve funkci tahu.
Varování
Max. ohybový moment : LP22 = 550 Nm
LP25 = 1000 Nm
Strana 58 z 116
6. LP3 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
LP3 je určen pro vertikální zvedáky. Jeho předností je odolnost proti ohybovému
momentu, daná použitím efektivního teleskopického systému.
Polohovací sloupek LP3 je určen pro zařízení s požadavkem na malé instalační rozměry
a přitom velkou nosnost.
V porovnání se sloupkem LP2 má LP3 nižší zástavbovou délku a může se vysouvat vyšší
rychlostí.
Tento teleskopický sloupek je kompatibilní s kontrolboxy společnosti LINAK, může jezdit samostatně nebo jako součást systému 2 sloupků, možností
je také využití paměti na polohy.
LP3 je skvělou volbou pro výškově polohovatelná křesla, operační stoly, výrobní pracoviště, nastavitelná pracoviště techniků atd.
Sloupek smí být zatížen maximálním ohybovým momentem v prvních 80% zdvihu.
Maximální ohybový moment bude redukován na 50%.
Sloupek musí být montován nejširším profilem nahoru!
• V plotnách na obou koncích sloupku jsou montážní otvory.
• Sloupek musí být montován nejširším profilem nahoru.
Varování
Používejte aktuátor jen v rámci daných pracovních limitů.
Varování
Zajistěte dostatečně pevné a bezpečné spojení sloupku a zařízení.
Varování
Šrouby pro upevnění montážní příruby utahujte odpovídajícím momentem.
Varování
Sloupek nemůže být použit ve funkci tahu.
Varování
Max. ohybový moment : LP3 = 375 Nm
Strana 59 z 116
5. Informace o jednotlivých typech kontrolboxů
Pokud není kontrolbox po montáži na viditelném místě, všechny informace týkající se omezení použití by měly být vyznačeny na finálním výrobku.
Výstupní napětí
Na kontrolboxech připojených k napájení je napětí závislé na zatížení aktuátoru. Napětí bez zatížení může dosáhnout 50V.
Kontrolboxy připojené k baterii mohou dosáhnout napětí 30V během nabíjení a bez zátěže.
Kontrolboxy s baterií
Před prvním použitím baterií LINAK se prosím ujistěte, že se nabíjely 24 hodin kvůli dosažení správné funkce a prodloužení jejich životnosti.
Varování
Pečlivě prostudujte následující požadavky na údržbu, výměnu a likvidaci baterií, aby bylo dosaženo bezpečného a spolehlivého provozu.
Údržba baterií
Baterie vyměňujte nejpozději po 4 letech, v závislosti na režimu použití může být výměna nutná dříve. Časté vybíjení vysokým proudem zkracuje
životnost baterie. Pro dosažení optimální životnosti musí být baterie dobíjeny co možná nejčastěji. Baterie musí být nabíjeny nejméně každý třetí měsíc
– jinak budou zničeny kvůli samovybíjení. Je doporučeno testovat funkčnost baterie nejméně jednou ročně.
Výměna baterií
Baterie smí být nahrazeny pouze stejným typem baterie nebo mechanicky a elektricky ekvivalentním typem. Baterie musí být nové nebo udržované
nabíjením alespoň každý třetí měsíc. Baterie, které jsou v setu, musí být nahrazeny bateriemi s identickým výrobním kódem. Neshoda výrobních kódů
může vést k výrazně snížené životnosti.
Před montáží se ujistěte, že je bateriový set správně propojen, což můžete porovnat se schématem v prostoru na baterie. Zkontrolujte, že žádný
konektor není uvolněn.
Varování
Z výroby je prostor na baterie hermeticky oddělen od prostoru pro elektroniku. Při výměně baterií nesmí být tato separace poškozena
nebo upravena, protože by to mohlo umožnit průnik bateriového plynu do prostoru pro elektroniku, čímž by vzniklo riziko exploze.
Při výměně baterií u voděodolných výrobků (IPX5 a IPX6) musí být učiněna taková opatření, aby těsnící materiál (silikonový kroužek nebo
těsnící výplň) nebyly poškozeny a následně byly opět správně umístěny v drážkách. Na závěr výměny utáhněte šrouby krytu silou asi 1Nm.
Pokud je těsnění poškozeno, musí být nahrazeno novou silikonovou bužírkou (LINAK – položka č. 0008004, role 100m).
Likvidace baterií
Baterie obsahující olovo a kyselinu mohou být vráceny společnosti LINAK nebo zlikvidovány stejným způsobem jako autobaterie.
Varování
Prostor pro baterii je vybaven odvětrávacím otvorem, který zajišťuje správné a nutné větrání bateriového prostoru. Toto větrání nesmí být
blokováno nebo zakryto, jinak hrozí riziko exploze.
Byl-li výrobek vystaven mechanickému poškození (upuštěn na zem, naražen / skřípnut v zařízení nebo silným nárazem), musí být odeslán
do autorizované dílny kvůli kontrole neprodyšnosti separace baterie a elektroniky.
Použití kontrolboxů s řízením rychlosti
Řízení rychlosti pohonů se běžně řeší použitím PWM (pulzně šířková modulace), která s vysokou frekvencí odpojuje a zapojuje motor.
Ve výjimečných případech může být při spínání motoru zaznamenána natolik silná vazba mezi pohonem, rámem zařízení a zemí, že je generován
nepatrný proudový šum, který překračuje povolené limity EMC (elektromagnetické kompatibility). Zmíněný proud je však extrémně nízký a pro
uživatele či pacienta nepředstavuje žádné riziko.
Vznik vazby je ovlivněn mechanickou podobou každého zařízení a proto neexistuje jednotný návod jak ji eliminovat. Použití plastových pouzder nebo
podobná opatření mohou zlepšit vlastnosti zařízení.
Pokud zařízení vykazuje známky tohoto jevu, snadno jej odstraníte propojením zemnění kontrolboxu s rámem zařízení, nejlépe kabelem se sériově
zapojeným odporem a kondenzátorem.
Test EMC definovaný v IEC60601-1-2, použitelný pro všechny zdravotnické výrobky, ukáže zda se konkrétní zařízení potýká s výše popsaným jevem.
Bližší informace a pomoc s řešením problému vám poskytne firma LINAK A/S.
Požadavky na upravené nebo vlastní řídící jednotky
Používáte-li upravené nebo své vlastní řídící jednotky v kombinaci s pohony LINAK musíte vzít v úvahu možnosti jejich vzájemného propojení stejně
jako účel, ke kterému bude pohon používán (s nebo bez zpětné vazby).
Pohony se zpětnou vazbou
Například řešení využívající potenciometr má specifické technologické charakteristiky, kvůli kterým může dojít k problémům s kvalitou, jsou-li
potenciometry použity mimo rámec své specifikace.
Propojení
Propojení pohonu s řídící jednotkou se netýká pouze použití správných konektorů (např. samec - samice).
Je třeba brát v úvahu také přenos mezi kontakty, kabely, zapojení kabelů a konektorů, materiál povrchu PINů konektorů, pájení konektorů k PCB atd.
Pokud používáte pohon LINAK se zpětnou vazbou a dochází ke špatému přenosu do upravené nebo vlastní řídící jednotky
– LINAK garantuje pouze zpětnou vazbu o napětí 500 mV (+/- 250 mV).
Strana 60 z 116
1. CA30/CA40 (MEDLINE® CARELINE®)
Kontrolboxy CA30 a CA40 byly vyvinuty jako
součást nové platformy kontrolboxů, určené
pro oblast pečovatelství a rehabilitací, mohou
pracovat například s pohony LA27 a LA31.
Kontrolbox lze namontovat samostatně
a to pomocí integrovaných přírub, můžete jej
však namontovat také přímo na některé typy
pohonů, vybavené příslušnou přírubou.
LED indikátor
CA30/CA40 jsou osazeny LED diodami tří barev pro indikaci napájení ze sítě nebo z baterie.
Připojeno K SÍTI
Barva LEDky
Indikace provozu
Zelená
Ze sítě, neaktivováno ručním nebo nožním ovladačem.
Systém funguje správně a je připraven pro normální provoz.
Oranžová
Ze sítě a neaktivováno ručním nebo nožním ovladačem.
Systém má poruchu a neměl by být provozován.
Žlutá
Výstraha - Ze sítě a aktivováno ručním nebo nožním ovladačem.
Systém funguje správně.
Žlutá
Výstraha - Ze sítě, ale neaktivováno ručním nebo nožním ovladačem.
Systém má poruchu a neměl by být provozován.
Nepřipojeno k síti, se záložním BATERIOVÝM zdrojem
Barva LEDky
Indikace provozu
Oranžová
Z baterie a aktivováno ručním nebo nožním ovladačem.
Systém funguje správně.
Žádná LED
Z baterie, ale neaktivováno ručním nebo nožním ovladačem nebo CA30/CA40
není připojena k síti.
Strana 61 z 116
...pokračování
CA30-CA40 - montáž k rámu
Výkres č. 1013W4008
Mountážní příruba (plochý rám) - artikl č. 1015W1001
Výkres č. 1013W4002
Strana 62 z 116
...pokračování
12.2
40
Montážní příruba (rám v úhlu) - artikl č. 1015W1006
Ø4.5
125.9
23.9
29.7
62
14.86
(2X)Ø6.1
Výkres č. 1013W4002
Doporučujeme montovat CA30/CA40 v pozici umožňující odtékání vody.
Doporučený moment při dotahování : 0,6Nm +/-0.1
Montáž kabelu a zámku kabelu
CA30/CA40 mají jedinečný design horního víka, které při zaklapnutí slouží jako zámek kabelů.
Při plném otevření dojde k zajištění horního víka v této pozici a je umožněn volný přístup ke kabelům.
Horní víko může být odstraněno, přizvedněte jej o pár stupňů a výtahněte směrem od krytu.
Ilustrace :
Strana 63 z 116
Doporučení
• Mějte na paměti, že CA30/CA40 mají běžně proud omezen na 8A, což může s některými typy pohonů způsobit přetížení.
• Mějte na paměti, že oproti stávajícím analogovým kontrolboxům mají CA30/CA40 změněnou konfiguraci kanálů.
Provoz na baterii
CA30/CA40 jsou připraveny na připojení baterií typu BA19 nebo BA21. Typ BA18 není kompatibilní.
V CA30/CA40 není nabíječka ani bzučák, ty jsou uloženy přímo v bateriích BA19/BA21. CA30/CA40 nabíjejí BA19/BA21 napětím 30V s 300mA.
Baterie používají 4P minifit konektor se stejným krycím výliskem jako kabel motoru s konektorem minifit. Není-li baterie připojena zaslepte vstup
záslepkou 0961318.
EOP (Elektronická Ochrana proti Přetížení)
Poznámka - společné / individuální měření proudu
Defaultně je hodnota pro odpojení proudu na každném kanálu nastavena na 8A. Celková hodnota proudové ochrany (odpojení) je nastavena na 8A.
Pokud pracuje více kanálů najednou rozdělí se těchto 8A mezi ně.
Kabel motoru
Vždy používejte kabel se šesti vodiči.
Používejte kabely motoru s úhlovým konektorem.
Strana 64 z 116
2. CB6 (MEDLINE® CARELINE®)
Kontrolbox CB6 je speciálně vyvinut k propojení s pohonem LA27 pro využití ve zdravotnictví
a oblasti rehabilitací.
Kontrolbox je navržen tak, aby mohl být připevněn k tělu lineárního aktuátoru LA27, stejně jako
u systému CB9 - LA31.
Řídící jednotka CB6 má LED indikátor připojení k síti, vyměnitelné zdrojové kabely a pojistné zámky
všech kabelů.
Kontrolbox CB6 komunikuje s pohonem LA27 pomocí koncových signálních spínačů vestavěných
do pohonu. Přívod proudu je tak odpojen přímo v kontrolboxu, nikoli až v aktuátoru.
Díky tomuto řešení je zaručeno, že poté, co dosáhne pohon koncové polohy, se může rozjet pouze
v opačném směru.
Použití
• Zátěžový cyklus : 2/18; 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
• CB6 je schválen dle EN60601-1 / UL60601-1
• CB6 lze kombinovat pouze s LA27 a HB30 / HB70 / HL70 / HB80 / HL80.
Doporučení
• Mějte na paměti speciální konfiguraci ovladačů pro řízení pohonů na jednotlivých kanálech (např. CH1, 2, 3 by mělo být CH1, 3, 4).
• Stejné typy kabelů jako pro CB9 CARELINE a CB12.
Zapojení systému :
• Nepřipojujte napájecí kabel dokud nejsou aktuátory a ovladače správně připojeny ke kontrolboxu.
• Začněte připojením ovladače ke kontrolboxu. Konektor pro připojení ovladače je označen písmeny „HB“.
• Zapojte aktuátory do kanálů na kontrolboxu. Jednotlivé kanály jsou označeny čísly (např. „1“, „2“, „3“, …).
• Zkontrolujte, že všechny konektory jsou zapojeny správně a jsou pevně zatlačeny do připojovací zdířky.
Pevné zatlačení je vyžadováno kvůli tomu, aby kontrolboxy LINAK splňovaly vysoký stupěň IP krytí, pro který jsou konstruovány.
• PŘIPOJTE síťový kabel a zapněte proud!
• Nakonec připojte pomocí speciálního T-kabelu nebo normálního kabelu (podle specifikace systému) baterii (BA18).
• Nyní mohou být aktuátory ovládány stisknutím tlačítka na ovladači. Používejte současně vždy jen jedno tlačítko.
Je-li kontrolbox vybaven speciálním softwarem, může být nutné provedení inicializace. Postup inicializace je popsán v příslušné softwarové specifikaci.
Zapojení systému CB6
Dbejte následujících instrukcí :
• Kontrolboxy smí být připojeny pouze k napětí uvedenému na výrobním štítku.
• Kontrolboxy musí být připojeny takovým způsobem, aby kabely nebyly zamotané, vystavené tahu nebo ostrým předmětům v okamžiku, kdy je
zařízení posouváno do jiné polohy.
Strana 65 z 116
3. CB6 OBMe (MEDLINE® CARELINE®)
CB6OBMe je výkonný kontrolbox se spínaným zdrojem, vhodný zejména pro použití v nemocničních
postelích, lehátkách na vyšetření či zákroky a dalším zdravotnickém vybavení. Univerzální vstupní
napětí umožňuje použití stejné řídící jednotky kdekoli na světě bez ohledu na to, s jakým napětím
pracuje místní síť.
Certifikace
CB6 OBMe je schválen dle UL60601-1 a EN60601-1.
Přehled kombinací
CB6 OBMe je určen k použití s :
LA27 std. motor (kabel typu ‘B’),
LA27 std. motor (kabel typu “A” = zakódovaný) s / bez Hall
LA31 std. / fast motor s / bez Hall
LA34 std. / small / fast motor s / bez Hall (fast motor ne s max. zatížením),
LA44 std. / fast motor with / without Hall (fast motor ne s max. zatížením),
BL1 (pouze s +35% transformátorem) s / bez Hall,
HB7x, HL7x, HB8x, FSE/FSL, FS2, MJB, DJB, ACO, ACC, ACK.
CB6 OBMe – s transformátorem je schválen pro provoz v třídě 1 (CLASS I) vč. příslušných labelů (bez
zemnícího kabelu).
CB6 OBMe – s SMPS není schválen pro provoz v třídě 1 (CLASS I) zejména kvůli designu krytu.
Nicméně tištěný obvod (PCB) je osazen dvěma pojistkami (fázová, neutrální) a je doporučen
pro provoz ve třídě 1 (CLASS I).
Použijete-li kabel se zemněním získáte zařízení třídy 1 (CLASS I), i když výrobní štítek uvádí třídu
2 (CLASS II)! Ve finále musí výrobce žádající zkušebnu o schválení zařízení zjistit zda je toto řešení
konkrétní zkušebnou akceptováno.
Doporučení
Provoz na baterii :
• Pokud je napětí baterie nízké ozve se při každé aktivaci HB/ACx zvukový signál. Nízké napětí znamená to, že je nutné baterii nabít, aby byla
zachována její životnost. Nízké napětí baterie odpovídá hodnotě cca 19 V (+/- 5%).
• Pokud je napětí baterie na kritické úrovni jsou okamžitě zastaveny veškeré funkce systému. Kritická úroveň napětí odpovídá hodnotě
cca 17,5 V (+/- 5%).
• I při použití záložní baterie dojde k nabíjení až po připojení k síti.
• Baterie skladované při teplotě 25° je třeba dobíjet každých 6-7 měsíců.
• Před prvním použitím baterií LINAK se ujistěte, že byly nabíjeny alespoň 24 hodin, aby byla zajištěna jejich správná funkce a dlouhá životnost.
• Nejdelší životnosti dosahují baterie, které jsou nabíjeny na plnou úroveň.
Používáte-li ovladač HB s podsvícením :
• Pokud je CB6 OBMe napájen ze sítě :
- Po aktivaci tlačítka HB se podsvícení plně rozsvítí. Po uvolnění tlačítka HB se podsvícení po uplynutí cca 10-15 sekund opět ztlumí.
Podsvícení se vypne po uplynutí 2 minut.
Výjimka : Během procesu nabíjení zůstane podsvícení HB ztlumeno až do doběhnutí nabíjení.
• Pokud je CB6 OBMe napájen baterií :
- Po aktivaci tlačítka HB se podsvícení plně rozsvítí. Po uvolnění tlačítka HB se podsvícení po uplynutí cca 10-15 sekund opět ztlumí.
Monitoring prvního selhání (1st Failure safe monitoring)
U platformy OBMe je řešen dvojím způsobem. Protože může být obtížné kontrolovat LEDky (hardware) při umístění CB6 OBMe
pod postelí je používán rovněž softwarový monitoring.
• CB6 OBMe je vybaven indikací prvního selhání (1st Failure safe indication) řízenou hardwarem (power request). Za normláního provozu (selhání
není zachyceno) se LED kontrolka napájení po aktivaci tlačítka ovladače (HB) rozsvítí žlutě.
Strana 66 z 116
...pokračování
Rozsvítí-li se LED žlutě aniž došlo k aktivaci tlačítka ovladače (HB) znamená to, že došlo k selhání (1st Failure).
Poznámka : Ačkoli svítí žlutá LED ještě před aktivací ovladače (HB) je možné ovládat CB6, nicméně došlo k selhání CB (1st. Failure) a je třeba toto
selhání odstranit, aby se předešlo dalšímu selhání, které by mohlo způsobit nebezpečnou situaci.
• Pro splnění bezpečnostních požadavků musí být zařízení vybaveno bezpečnostním konceptem dvojitých spínačů. Bližší informace o bezpečnostním konceptu OpenBus™ Vám poskytne zastoupení firmy LINAK.
• Bezpečnostní funkce musí být monitorována a tento monitoring je implementován v SW. V případě selhání (fatální chyby) je zablokována jakákoli funkce všech kanálů. Fatální chyba CB6 OBMe se projeví takto :
• Indikace selhání :
Všechny LED na ACO blikají
Bzučák v CB6 OBMe vydává při aktivaci tlačítka ovladače krátké zvuky
Chybu lze resetovat na ovladači aktivací tlačítek H0 a H1 NEBO H10 a H11.
Kompatibilita – CB6 OBMe :
• CB6 OBMe podporuje digitalní a analogové signály.
4. CB6P2 (MEDLINE® CARELINE®)
Platforma CB6P2 byla vyvinuta na základě požadavku zákazníků po výkonném a optimalizovaném
řešení, které lze propojit se stávajícími vstupními zařízeními (ovladači) s analogovým signálem.
Systém je založen na technologii OpenBus™, je však určen pro použití se stávajícími analogovými
ovladači (např. HB40) a z tohoto důvodu k němu nelze připojit žádné příslušenství OpenBus™.
Přehled kombinací
CB6P2 je určen k použití s :
LA27 std. motor s Hall (kabel typu ‘A’),
LA27 std. motor (kabel typu ‘B’),
LA31 std. / fast motor s / bez Hall,
LA34 std. / small / fast motor s / bez Hall (fast motor bez max. zátěže),
LA44 std. / fast motor s / bez Hall (fast motor bez max. zátěže),
BL1 (pouze s 270W transformátorem) s / bez Hall,
HB7x, HL7x, HB8x, ACL/ACM/ACP (typu HB40)
Doporučení
Provoz na baterii :
• Pokud je napětí baterie nízké ozve se při každé aktivaci HB/ACx zvukový signál.
Nízké napětí znamená to, že je nutné baterii nabít, aby byla zachována její životnost. Nízké napětí baterie odpovídá hodnotě cca 19 V (+/- 5%).
• Pokud je napětí baterie na kritické úrovni jsou okamžitě zastaveny veškeré funkce systému.
Kritická úroveň napětí odpovídá hodnotě cca 17,5 V (+/- 5%).
• I při použití záložní baterie dojde k nabíjení až po připojení k síti.
• Baterie skladované při teplotě 25° je třeba dobíjet každých 6-7 měsíců.
• Před prvním použitím baterií LINAK se ujistěte, že byly nabíjeny alespoň 24 hodin, aby byla zajištěna jejich správná funkce a dlouhá životnost.
• Nejdelší životnosti dosahují baterie, které jsou nabíjeny na plnou úroveň.
5. CB6S (MEDLINE® CARELINE®)
CB6S je součástí produktové řady LINAK OpenBus™, přinášející flexibilní řešení pro všechny typy
elektrických lineárních pohonů. Je možné připojit ho k LA27C, LA31, LA34, BL1, BL4 s minifit
konektorem a standardním spínačem koncových poloh / spínačem signálu. Dbejte prosím na to, aby
byly aktuátory používány v mezích svých pracovních limitů v zájmu zachování správné funkce a plné
kompatibility v rámci daného systému.
V nabídce jsou 3 verze :
CB6 OBL, CB6 OBMe a CB6 OBF (OBL = OpenBus Light - princip RELÉ ;
OBM = OpenBus Medium - princip RELÉ ; OBF = OpenBus Full - princip FET.
Mikroprocesor
Všechny kontrolboxy s mikroprocesorem musí před uvedením do činnosti projít inicializačním
procesem. Popis takového inicializačního procesu získáte od svého dodavatele LINAK. Pokud je
vyměněn aktuátor, mikroprocesor musí opět projít inicializací (aktuátory s Hall nebo magnetickým
snímačem). Pokud měníte software, ujistěte se prosím, že používáte správnou verzi.
Strana 67 z 116
...pokračování
Varování
Ochrana proti přehřátí :
Pouze OBF
Kontrolbox (CB) je vybaven tepelnou ochranou, která zabrání přehřátí FET tranzistorů použitých k řízení pohonu.
Při aktivaci tepelné ochrany je pohyb všech pohonů zastaven a rozezní se bzučák - nepřetržitě na dobu 5 sekund. Tento alarm se rozezní pokaždé,
když bude aktivován ovladač (HB, ACP atp.) dokud kontrolbox (CB) dostatečně nezchládne, po dostatečném ochlazení bude pohyb pohonů znovu
umožněn.
Systém monitorování teploty sleduje nárůst teploty, nikoli absolutní teplotu. Systém monitorování teploty byl navržen pro provoz za teploty prostředí
až 40 stupňů. Je-li napájený kontrolbox (CB) vystaven teplotě vyšší než 40 stupňů po dobu několika hodin přizpůsobí se této teplotě. V takovém
případě vzniká riziko poškození FET tranzistorů, protože nedojde k aktivaci tepelné ochrany.
Po naprogramování kontrolbxu (CB) novým software dojde při prvním připojení k napětí k automatické inicializaci referenční hodnoty tepelné ochrany,
používané systémem monitorování teploty. Dojde-li k tomu v prostředí s nízkou teplotou nastaví se referenční teplota podle toho a následně může
docházet k příliš časné aktivaci výstrahy (signalizována nepřetržitým pípáním)!
Po prvním připojení k napětí se v průběhu času referenční teplota mění v závislosti na teplotě prostředí, tento proces se opakuje každých 5 hodin
(probíhá v kontrolboxu pokud je nepoužíván a připojen k síti). Počítadlo intervalu 5 hodin (využívané procesem nastavení referenční teploty) je
reiniciováno po každé aktivaci ovladače nebo ovládacího panelu. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby byl kontrolbox (CB) ponechán po dobu 5 hodin
v prostředí, ve kterém bude používán, aby se správně nastavila normální provozní teplota.
Provoz na baterii :
OBL a OBF
• Pokud je napětí baterie nízké ozve se zvukový signál.
(Nízké napětí znamená to, že je nutné baterii nabít, aby byla zachována její životnost. Nízké napětí baterie odpovídá hodnotě cca 19 V (+/- 5%).
• Pokud je napětí baterie na kritické úrovni jsou okamžitě zastaveny veškeré funkce systému.
(Dojde-li přesto k pokusu o aktivaci systému může dojít k nevratnému poškození baterie nebo poškození systému pohonů. Při dosažení kritické úrovně napětí baterie hrozí riziko, že procesor bude nesprávně monitorovat koncové polohy pístnice, což může vést ke zničení pohonu. Kritická úroveň napětí odpovídá hodnotě cca 17,5 V (+/- 5%).
• Záložní bateriový zdroj připojený k CB6S se nabíjí pouze je-li jednotka připojena k síti.
• Baterie skladované při teplotě 25° je třeba dobíjet každých 6-7 měsíců.
• Před prvním použitím baterií LINAK se ujistěte, že byly nabíjeny alespoň 24 hodin, aby byla zajištěna jejich správná funkce a dlouhá životnost.
• Nejdelší životnosti dosahují baterie, které jsou nabíjeny na plnou úroveň.
Používáte-li ovladač HB s podsvícením :
OBL
•
•
Pokud je CB6S OBL napájen ze sítě :
- Není-li ovladač (HB) používán je jeho podsvícení ztlumeno.
- Po aktivaci tlačítka HB se podsvícení plně rozsvítí.
Po uvolnění tlačítka HB se podsvícení po uplynutí cca 10-15 sekund opět ztlumí.
Pokud je CB6S OBL napájen baterií :
- Není-li ovladač (HB) používán je podsvícení ovladače vypnuto.
- Po aktivaci tlačítka HB se podsvícení plně rozsvítí.
Po uvolnění tlačítka HB se podsvícení vypne.
Monitoring prvního selhání (1st Failure safe monitoring)
OBL
•
CB6S OBL je vybaven indikací prvního selhání (1st Failure safe indication) řízenou hardwarem (power request).
Za normálního provozu (selhání není zachyceno) se LED kontrolka napájení po aktivaci tlačítka ovladače (HB) rozsvítí žlutě.
Rozsvítí-li se LED žlutě aniž došlo k aktivaci tlačítka ovladače (HB) znamená to, že došlo k selhání (1st Failure).
Poznámka : Ačkoli svítí žlutá LED ještě před aktivací ovladače (HB) je možné ovládat CB6, nicméně došlo k selhání CB (1st. Failure) a je třeba toto
selhání odstranit, aby se předešlo dalšímu selhání, které by mohlo způsobit nebezpečnou situaci.
Doporučení
VÝMĚNA ZA PROVOZU
Odpojování ani připojování kabelů k systému OpenBus™ není povoleno pokud je kontrolbox (CB) napájen ze sítě!
V případě nutnosti dodržujte tento postup :
1. Odpojte síťový kabel a počkejte 5 sekund.
2. Připojte nebo odpojte požadovaný kabel.
Nedodržení tohoto postupu může vést k poškození řídícího okruhu OpenBus™. Riziko poškození okruhu se zvyšuje, pokud má příslušenství vysoký startovací
proud.
Strana 68 z 116
6. CB7 (HOMELINE®)
V porovnání s ostatními kontrolboxy LINAK vyniká CB7 svými malými rozměry a kompaktním
designem.
CB7 lze zasunout do krytu pohonu LA31 a tím z nich vytvořit kompaktní jednotku, ideální
např. pro křesla, ve kterých je k dispozici pouze omezený zástavbový prostor.
Funkce kontrolboxu je rozdělena na dvě části : řídící jednotka CB7, která se pomocí drážek zasouvá
do pohonu LA31 a samostatné externí napájení – transformátor TR6 nebo TR7, který může být
připevněn na zdi nebo poblíž zásuvky elektrické sítě.
Samotný kontrolbox CB7 pracuje pouze s nízkým napětím 24V a propojení mezi ním
a transformátorem TR6 je zajištěno síťovým kabelem.
7. CB8A (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
CB8A je bateriový kontrolbox, řídící až 3 samostatně jezdící aktuátory.
Jeden z kanálů slouží pro nabíjení baterie nebo pro nouzové zastavení.
Jednoduchý design a vysoká kvalita konstrukce předurčují CB8A k použití
v postelích, křeslech, stolech a zařízeních, jejichž mobilita nemůže být
omezena přívodní síťovou šňůrou.
Použití
• Zátěžový cyklus : • Okolní teplota : • Certifikace : max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami v klidu
+ 5o až +4 0o C
IEC60601-1:2005 3 vydání ANSI/AAMI, ES60601-1:2005 3 vydání.
Varování
Aby se předešlo poranění, nouzové zastavení by mělo být aktivováno během jakékoli manipulace se zařízením (převoz, posouvání atd.).
Doporučení
•
•
•
•
•
•
•
•
Poznámka : max. souhrný odběr poudu je 10A.
Měření probíhá pro každý kanálu zvlášť, ale jakmile celkový odběr proudu dosáhne 10A kontrolbox odpojí přívod proudu. CB a pohon jsou tak chráněny
pomocí společného měření.
Externí nabíječka CH01 musí být objednána samostatně. Během nabíjení nabíječkou CH01 lze aktivovat pohony, nicméně toto není doporučeno, protože by mohlo dojít k poškození kontrolboxu či nabíječky CH01.
Baterie BA0801 pro verze M, G, H, Q, R (2 kanály) a verze M (3 kanály) musí být objednána samostatně.
Na 3 kanál kontrolboxu CB800XXXXN-X0 musí být připojeno externí zařízení pro nouzové zastavení (NC) nebo musí zkratován, aby byla umožněna správná
funkčnost a nabíjení baterie.
Pokud používáte kontrolbox CB8A s nouzovým zastavením, musí být tato funkce vypnuta před nabíjením baterií.
Akustický alarm se ozve v případě kritického stavu baterií, pak je nutné provést nabití. Alarm se aktivuje při cca 17 – 18 VDC.
Pokud je zvolena možnost N pro CH3, externí nouzové zastavení musí být připojeno ke kanálu 3, jinak nebude CB8A pracovat.
Důležité : odpojení proudu (current cut-off)
Odběr proudu každého pohonu je monitorován a je odpojen jakmile dosáhne dosáhne určité hodnoty.
Protože jednotllivé pohony nemají stejný odběr proudu, musí být hodnoty nastaveny různě.
Proto je nutné specifikovat připojení pohonů k jednotlivým kanálům :
CURRENT CUT-OFF (A)
2 A (2,35 +/- 0,35 Amp)
3 A (3,00 +/- 0,35 Amp)
4 A (4,00 +/- 0,50 Amp)
5 A (5,35 +/- 0,50 Amp)
6 A (5,90 +/- 0,70 Amp)
Strana 69 z 116
Hodnoty
v závorkách
představují
tolerance.
8. CB8-T (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
Kontrolbox CB8-T je vyvinut k použití s aktuátory a ovladači společnosti
LINAK. Kontrolbox CB8-T může řídit až 2 nezávislé pohony.
Jednoduchý kompaktní design v kombinaci s vysokou kvalitou je ideální
pro použití v postelích, křeslech, stolech a mnoha jiných zařízeních.
Důležité : odpojení proudu (current cut-off)
CURRENT CUT-OFF (A)
Odběr proudu každého pohonu je monitorován a je odpojen jakmile dosáhne dosáhne určité hodnoty.
2 A (2,35 +/- 0,35 Amp.)
Protože jednotllivé pohony nemají stejný odběr proudu, musí být hodnoty nastaveny různě. Proto je
nutné specifikovat připojení pohonů k jednotlivým kanálům :
3 A (3,00 +/- 0,35 Amp.)
4 A (4,00 +/- 0,50 Amp.)
Hodnoty
v závorkách
představují
tolerance.
5 A (5,35 +/- 0,50 Amp.)
6 A (5,90 +/- 0,70 Amp.)
9. CB9 (HOMELINE®)
Kontrolbox CB9 byl vyvinut pro použití v pečovatelském a rehabilitačním sektoru.
CB9 může být plně integrován s LA31, což šetří místo a kabeláž, může být instalován také samostatně.
Kontrolbox CB9 HOMELINE se vyrábí v analogovém (Ax) nebo mikroprocesorovém (Px) provedení.
10. CB9 (MEDLINE® CARELINE®)
Kontrolbox CB9 CARELINE® byl vyvinut pro použití s LA31/LA31R, LA34/LA34R* v pečovatelském
a rehabilitačním sektoru. CB9 může být plně integrován s LA31, což šetří místo a kabeláž. Může však
být instalován samostatně.
Volitelné přívodní šňůry, elektronická ochrana proti přetížení (EOP), EAS, zdrojová šňůra se zeměním
(třída 1) a vyměnitelná pojistka činí z CB9 CARELINE skvělou volbu pro jednoduché nemocniční
postele, pečovatelská lůžka a lůžka domácí péče.
Kontrolbox CB9 CARELINE® se vyrábí v analogovém (Ax) nebo mikroprocesorovém (Px) provedení.
Použití
• Zátěžový cyklus : max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami v klidu
• Okolní teplota : + 5° až + 40°C
• Kompatibilní s až 4 pohony typu LA31/LA31R a LA34/LA34R připojenými 4 pólovým DIN konektory
• Kompatibilní s BA18
• Schváleno pro zdravotnictví dle EN 60601-1/UL 60601-1
Doporučení
LA34 s fast motorem nejsou kvůli vysokému odběru proudu kompatibilní se žádnou standardní verzí CB9. Při použití LA34 použijte vždy
standardní nebo small motor v kombinaci s CB9 s EAS.
Aktuátory s magnetickým spínačem by neměly být připojovány k typům AC, AJ, AK, AF, AL nebo AM kvůli neshodám mezi vedením signálu
kontrolboxu a vedením signálu magnetického spínače!
Strana 70 z 116
11. CB9 CARELINE Basic (MEDLINE® CARELINE®)
Kontrolbox CB9 CARELINE® Basic je určen k použití s pohony LA31 a LA34 ve vybavení pro
zdravotnictví. CB9 a LA31 lze snadno spojit v jednu jednotku nebo mohou být namontovány
samostatně. Volitelné přívodní šňůry, elektronická ochrana proti přetížení (EOP), EAS, zdrojová šňůra se
zeměním (třída 1) a vyměnitelná pojistka činí z CB9 skvělou volbu pro jednoduché postele do nemocnic,
lůžka do pečovatelských domů či postele pro domácí péči. CB9 CARELINE® Basic se vyrábí pouze
v analogovém (Ax) provedení.
Mikroprocesor
Všechny kontrolboxy s mikroprocesorem musí před uvedením do činnosti projít inicializačním procesem.
Popis inicializačního procesu získáte od svého dodavatele LINAK.
Interní nabíječka
Kompatibilní s BA18.
Pokud je použita jiná nabíječka než LINAK®, musí odpovídat následujícím specifikacím :
Nabíjecí napětí : 27,6 VDC ± 2% ; Proud nabíječky : < 300 mA.
EOP (Elektronická Ochrana proti Přetížení)
AC a AF: měření proudu na kanálech CH1, CH2, CH3 a CH4. Přesáhne-li celkový proud 5A všechny kanály budou odpojeny.
AJ a AL: měření proudu na kanálech CH1+2. Proud bude odpojen, jakmile proud na obou kanálech dosáhne hodnoty cca 3,4A a 7A na kanálech CH3+4.
Poznámka : CH1+2 jsou určeny pro připojení LA31 a CH3+4 pro připojení LA31/LA34.
AK a AM: měření proudu na kanálech CH1, CH2, CH3 a CH4. Přesáhne-li celkový proud 7A všechny kanály budou odpojeny.
AS : individuální měření proudu na kanálech CH1, CH2, CH3 a CH4. Proud bude odpojen pouze v případě, že hodnota proudu na jednom z kanálů
dosáhne 4 A.
Maximální hodnota proudu z transformátoru CB9 je cca 7A.
Px : systém EOP měří pulzně.
Použití
• Zátěžový cyklus : max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami v klidu
• Okolní teplota : + 5° až + 40°C
• Kompatibilní s až 4. pohony typu LA31/LA31R a LA34/LA34R připojenými 4 pólovým DIN konektory
• Kompatibilní s BA18
• Schváleno pro zdravotnictví dle EN 60601-1/UL 60601-1 3. vydání
Doporučení
LA34 s fast motorem nejsou kvůli vysokému odběru proudu kompatibilní se žádnou standardní verzí CB9. Při použití LA34 použijte vždy
standardní nebo small motor v kombinaci s CB9 s EAS.
Aktuátory s magnetickým spínačem by neměly být připojovány k typům AC, AJ, AK, AF, AL nebo AM kvůli neshodám mezi vedením signálu
kontrolboxu a vedením signálu magnetického spínače!
12. CB12 (MEDLINE® CARELINE®)
CB12 je dodáván ve třech základních provedeních, ideálních pro nejrůznější zdravotnické vybavení či
průmyslová zařízení.
CB12 je řídící jednotka s vlastním transformátorem, schopná řídit pohyb až 4 aktuátorů. Kontrolbox
má mnoho vestavěných bezpečnostních prvků, jako je odpojení proudu při zvýšeném odběru, EAS
(Electronic Arc Suppression, zaručující menší opotřebovávání relé) a další volitelné možnosti, jako jsou
záložní baterie, zemnění, upozornění na vlhkost atd.
CB12 se záložní baterií
CB12 se záložní baterií má vestavěný akustický alarm, který se ozve v případě kritického stavu baterií.
Alarm se aktivuje při cca 17 – 18 VDC a následně je nutné provést nabití. Vestavěné baterie nabijete
připojením CB12 k síti, externí baterie připojte na externí nabíječku.
CB12F s proudovou ochranou
Ve stand-by modu CB12F s proudovou ochranou vypne napájení z transformátoru na 3-4 hodiny,
následně zapne napájení na cca 3 vteřiny a pak znovu vypne na 3-4 hodiny. Pokud má kontrolbox
baterii, nebude napájení z transformátoru vypnuto, dokud není baterie plně nabitá.
Externí bateriová nabíječka
Používáte-li nabíječku jiného výrobce než LINAK®, musí odpovídat této specifikaci :
Nabíjecí napětí : 27,6 VDC ± 2%
Proud nabíječky : < 300 mA.
Varování
Aby se předešlo poranění musí být během jakékoli manipulace se zařízením (převoz, servisování atd.) systém s CB12 se záložní baterií
rozpojen a demontován.
Strana 71 z 116
13. CB14 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
Kontrolbox CB14 s mikroprocesorem je vyvinut pro systémy s až pěti pohony nebo pro systém se
dvěma paralelními pohony / sloupky a s funkcí paměti.
Efektivní toroidní transformátor a další volitelné možnosti, jako jsou záložní baterie, zemnění,
upozornění na vlhkost atd. činí CB12 vhodnou pro širokou škálu aplikací.
CB14 se záložní baterií
CB14 se záložní baterií má vestavěný akustický alarm, který se ozve v případě kritického stavu
baterií. Alarm se aktivuje při cca 17 – 18 VDC a následně je nutné provést nabití. Vestavěné baterie
nabijete připojením CB14 k síti, externí baterie připojte na externí nabíječku.
Paměťová pozice v CB14
Když ukládáte paměťovou pozici do CB14, aktuátory musí doběhnout do požadované polohy
a pak musí být stlačen knoflík „store“ (S). Během následujících 2 vteřin musí být aktivováno tlačítko
vybrané paměťové funkce (1, 2 nebo 3).
Mikroprocesor
Všechny kontrolboxy s mikroprocesorem musí projít před uvedením do činnosti inicializačním procesem. Popis takového inicializačního procesu
můžete získat od svého dodavatele LINAK. Pokud je aktuátor vyměněn, mikroprocesor musí opět projít inicializačním procesem (aktuátory s funkcí
Hall nebo magnetickým snímačem).
Pokud měníte software, ujistěte se prosím o použití správné verze software.
Externí bateriová nabíječka
Používáte-li nabíječku jiného výrobce než LINAK®, musí odpovídat této specifikaci : Nabíjecí napětí : 27,6 VDC ± 2% ; Proud nabíječky : < 300mA.
Varování
Aby se předešlo poranění musí být během jakékoli manipulace se zařízením (převoz, servisování atd.) systém s CB14 se záložní baterií
rozpojen a demontován.
14. CB16 (MEDLINE® CARELINE®)
CB16 je součástí produktové řady LINAK OpenBus™. Tato výkonná řídící
jednotka je dodávána v tradičním provedení s transformátorem nebo
ve variantě se spínaným zdrojem SMPS (Switch Mode Power Supply).
Univerzální zdroj SMPS umožňuje použití kdekoli na světě bez ohledu
na to s jakým napětím pracuje místní síť.
Použití
• Certifikace :
• Kompatibilita : • Zátěžový cyklus : • Provozní teplota : • Skladovací teplota : CB16OBF/OBL je schválena dle IEC60601-1:2005 3.vyd., ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3.vydání,
CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008.
LA27 (bez zpětné/kódované zpětné vazby), LA31, LA34, LA43, LA44, BL1 a BL4
2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
+5ºC až +40ºC
- 10ºC až +50ºC
Doporučení
VÝMĚNA ZA PROVOZU
Odpojování ani připojování kabelů k systému OpenBus™ není povoleno pokud je kontrolbox (CB) napájen ze sítě! V případě nutnosti dodržujte tento
postup :
1. Odpojte síťový kabel a počkejte 5 sekund.
2. Připojte nebo odpojte požadovaný kabel.
Nedodržení tohoto postupu může vést k poškození řídícího okruhu OpenBus™.
Riziko poškození okruhu se zvyšuje, pokud má příslušenství vysoký startovací proud.
Použití interního signálu připojení k síti v software nebo u OpenBus
Mějte prosím na paměti, že napájecí signál u kontrolboxů s SMPS je aktivní ještě až 6 sekund po odpojení od sítě.
Provoz baterie
ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE
Vysoce nabitá : > 20 V - normální stav
Středně nabitá : 18-20 V - alarm
Vybitá : < 18 V - kritický stav
Strana 72 z 116
...pokračování
• Pokud je baterie na úrovni ‘Středně nabitá’ bude ochrana baterie při aktivaci tlačítka pípat. (Úroveň baterie Středně nabitá znamená to, že bude
potřeba baterii nabít, aby byla zachována co nejdelší životnost).
• Pokud je baterie na úrovni ‘Vybitá’ funkce ochrany baterie okamžitě zastaví všechny pohyby pohonů v systému. OpenBus je stále aktivní po dobu
cca 15 sekund. (Pokud se přesto pokusíte aktivovat systém může dojít k naprostému vyčerpání baterie nebo může dojít k poškození systému pohonů).
Pokud je baterie na úrovni ‘Vybitá’ (což je kritický stav) hrozí riziko nesprávného monitorování koncové polohy pístnice procesorem a výsledkem
může být kolize pohonu a jeho poškození.
• Nabíjení záložního bateriového zdroje systému CB16 je aktivováno pouze pokud je systém připojen k síti.
• Baterie skladované při teplotě 25° je třeba dobíjet každých 6-7 měsíců.
• Před prvním použitím baterií LINAK se ujistěte, že byly nabíjeny alespoň 24 hodin, aby byla zajištěna jejich správná funkce a dlouhá životnost.
• Nejdelší životnosti dosahují baterie, které jsou nabíjeny na plnou úroveň.
Před zprovozněním CB16OBF
Kontrolbox CB16OBF je osazen mikroprocesorem a proto musí být před použitím inicializován.
Ve většině případů lze inicializaci provést na ovladači stisknutím tlačítek H0 a H1 nebo H10 a H11.
Všechny kontrolboxy s mikroprocesorem musí projít před uvedením do činnosti inicializačním procesem. Popis takového inicializačního procesu
můžete získat od svého dodavatele LINAK.
• Pokud je aktuátor nahrazen, mikroprocesor musí opět projít inicializačním procesem (aktuátory s funkcí Hall nebo magnetickým snímačem).
• Pokud měníte software, ujistěte se prosím o použití správné verze software.
Bezpečnostní opatření
Používáte-li ovladač HB s podsvícením
• Pokud je CB16 OBL nebo OBF napájen ze sítě :
- Během neaktivity HB je podsvícení HB ztlumeno.
- Po aktivaci tlačítka HB se podsvícení plně rozsvítí.
Po uvolnění tlačítka HB se podsvícení po uplynutí cca 10-15 sekund opět ztlumí.
• Pokud je CB16 OBL nebo OBF napájen baterií :
- Během neaktivity HB je podsvícení HB vypnuto.
- Po aktivaci tlačítka HB se podsvícení plně rozsvítí.
Po uvolnění tlačítka HB se podsvícení vypne.
Monitoring prvního selhání
• Indikace selhání :
- všechny LED na ACO blikají
- Bzučák v CB16 vydává při aktivaci tlačítka ovladače krátké zvuky
- Chybu lze resetovat na ovladači aktivací tlačítek H0 a H1 NEBO H10 a H11.
Kompatibilita – CB16 OBL :
• Použití pohonů se zpětnou vazbou není u verze CB16 OBL podporováno. Pokud budou přesto použity nebude funkce systému správná. Důvodem
je to, že signály zpětné vazby (např. signály Hall sondy) jsoou umstěny na stejných PINech jako analogové stop signály - pokud není použita
zpětná vazba.
CB16OBF SMPS - kombinace pohonů a/nebo upravený software
• Kvůli vysokému výstupnímu proudu z CB16OBF SMPS doporučujeme vyzkoušet systém a ověřit životnost připojených pohonů.
Speciálně při použití upraveného software a/nebo při použití kombinací pohonů, které nejsou v souladu s listem kompatibility LINAK
nebo v případě jakýchkoli otázek či pochybností kontaktujte místní zastoupení firmy LINAK.
Strana 73 z 116
15. CB20 (MEDLINE® CARELINE®)
CB20 je platforma s jedinečným systémem bezpečnosti, uchovávající servisní data a umožňující
připojení mnoha různých rozšiřujících příslušenství CB20.
Kontrolbox CB20 se skládá ze 3 modulů :
CP20 = Napájení ; CU20 = Řídící jednotka ; BA20 = Baterie.
Pro zajištění maximální účinnosti baterie BA20 musí být splněno následující :
• Baterie BA20 musí být připojena.
• Napájení musí být připojeno alespoň 12 hodin před použitím baterie.
Použití
• Kompatibilita : • Zátěžový cyklus : • Okolní teplota : • Certifikace : specifické verze LA23, LA27C, LA31, LA34, LA43, LA44, BL1 a BL4/BB3
10% ˜ max. 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami v klidu
+ 5˚ až + 40˚C
IEC60601-1:2005 3.vyd., ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání, CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008
Berte na vědomí
Kontrolbox CB20 je dodáván jako 3 samostatné jednotky - CU20 + CP20 + BA20. Tyto jednotky nejsou smontovány v LINAK A/S.
Mikroprocesor
Všechny kontrolboxy s mikroprocesorem musí projít před uvedením do činnosti inicializačním procesem. Popis takového inicializačního procesu
můžete získat od svého dodavatele LINAK. Pokud je aktuátor nahrazen, mikroprocesor musí opět projít inicializačním procesem (aktuátory s funkcí
Hall nebo magnetickým snímačem). Pokud měníte software, ujistěte se prosím o použití správné verze software.
Externí bateriová nabíječka
Používáte-li nabíječku jiného výrobce než LINAK®, musí odpovídat této specifikaci :
Nabíjecí napětí : 28,0 VDC ± 2% ; Proud nabíječky : < 300mA.
Doporučení
VÝMĚNA ZA PROVOZU
Odpojování ani připojování kabelů k systému OpenBus™ není povoleno pokud je kontrolbox (CB) napájen ze sítě! V případě nutnosti dodržujte tento postup :
1. Odpojte síťový kabel a počkejte 5 sekund.
2. Připojte nebo odpojte požadovaný kabel.
Nedodržení tohoto postupu může vést k poškození řídícího obvodu OpenBus™.
Riziko poškození obvodu se zvyšuje, pokud má příslušenství vysoký rozběhový proud.
• Síťové napájecí kabely musí být objednány samostatně.
Provoz baterie
• Poklesne-li kapacita baterie pod 50% ozve se po stisknutí tlačítka ovladače pípnutí v délce 2 sekund.
• Pokud je systém aktivován a je vytažen síťový kabel, systém se zastaví.
V opačném případě, pokud systém pracuje na baterii a je připojen síťový kabel, systém pokračuje v provozu.
• Indikátor nabíjení může začít blikat v případě, že systém pracuje s vysokým zatížením, které způsobí prudký pokles napětí - v takovém případě se
začnou baterie nabíjet.
• Nabíjení záložního bateriového zdroje systému CB20 je aktivováno pouze pokud je systém připojen k síti.
• Kontrolbox s baterií nabíjejte alespoň jednou za šest měsíců. Nejdelší životnost má baterie, která je nabíjena na plnou kapacitu.
• Před prvním použitím musí být baterie nabíjena alespoň 12 hodin.
16. CBR1 (MEDLINE® CARELINE® HOMELINE®)
Kontrolbox CBR1 byl vyvinut pro použití v kombinaci s rotačním aktuátorem RA40. CBR1 může být instalována
do stejného profilu jako RA40, čímž se šetří místo a kabeláž.
Strana 74 z 116
6. Informace o jednotlivých typech ovladačů
1. ACC (MEDLINE® CARELINE®)
Kompaktní ošetřovatelský ovladač ACC (Attendant Control Compact) je určen pro složitější nemocniční
postele a pečovatelská lůžka následné péče, u kterých potřebuje personál omezit možnosti polohování lůžka
pacientem.
2. ACK (MEDLINE® CARELINE®)
Systém OPENBUS™ umožňuje používání ovládacích klávesnic, které lze snadno integrovat do ovladačů nebo přímo do bočnic lůžka. Takováto
klávesnice společnosti LINAK se nazývá ACK (Attendant Control Keypads).
Ochranná třída krytí závisí na designu a je třeba ji otestovat.
Vlastnosti a možnosti
• IP krytí není standardní vlastností, v případě požadavku na speciální IP krytí kontaktujte LINAK A/S.
Použití
• Kompatibilní s kontrolboxy OpenBus™, např. CB20.
• Okolní teplota : +5˚ až + 40˚C.
• Informace o certifikaci výrobku vám poskytne zastoupení firmy LINAK
Pro standardní ACK firmy LINAK platí
• Barva : šedá RAL 7035.
• Adhezivum u standardního ACK je 3M 468MP.
• Bližší informace o vhodných a nevhodných površích naleznete na webové stránce firmy 3M.
• Doporučená doba tvrzení adheziva je 72 hodin.
• Zákazník nese odpovědnost za správnou montáž na vhodný povrch.
Technické listy a další informace o adhezivech : www.3M.com
Pro speciální zákaznická ACK platí
S ohledem na zvláštnost designu, umístění, použití a po otestování je možné zvýšit IP krytí speciálních panelů ACK jejich vybavením zvláštním těsnícím
lemem, bránícím pronikání vody. Doba montáže a tvrzení adheziva závisí na způsobu použití ACK v zařízení.
Technické listy a další informace o adhezivech : www.3M.com
Doporučení
• Zákazník je odpovědný za to, že kabely budou uloženy volně.
• Přijměte opatření proti ESD (elektrostatický výboj).
• ESDS zařízení nesmí být za žádných okolností (přeprava, skladování, manipulace, výroba či kompletace zařízení atd.) vystavena škodlivému ESD.
• Zákazník nese odpovědnost za správnou montáž na vhodný povrch.
• Klávesnice, tištěné spoje a kabely jsou dodávány odděleně a za jejich správnou montáž nese odpovědnost zákazník.
3. ACL (MEDLINE® CARELINE®)
Zámek ošetřovatelského ovladače ACL (Attendant Control Lock) je přepínač určený pro nemocniční postele
a lůžka pečovatelských zařízení, ve kterých slouží k blokaci jednotlivých funkcí zdravotnickým personálem.
ACL může blokovat kteroukoli funkci ručního ovladače.
4. ACM (MEDLINE® CARELINE®)
Ošetřovatelský mini ovladač ACM (Mini Attendant Control) je určen do nemocničních postelí a pečovatelských
lůžek s požadavkem na možnost blokace jednotlivých polohovacích funkcí ošetřujícím zdravotnickým
personálem.
Kompaktní design a snadné používání dává ošetřovatelům přímou kontrolu nad zamezením pohybu lůžka
do poloh ohrožujících zdraví pacienta.
ACM musí být namontován správně na plochém povrchu, aby byl zajištěn stupeň IP krytí. Zkrat v kabelu může
způsobit pohyb. Abyste zamezili tomuto riziku, zvolte systém OpenBus.
Strana 75 z 116
5. ACO (MEDLINE® CARELINE®)
Ošetřovatelský ovladač OpenBus ACO (Attendant Control OpenBus) je cenově dostupné ovládání s až 15
tlačítky s možností uzamykání jednotlivých funkcí. Uzamknutí tlačítka lze signalizovat žlutými LED diodami.
ACO je kompatibilní s kontrolboxy řady OpenBus™, např. CB6S, CB16 a CB20.
Použití
• Kompatibilní s OpenBus™, např. CB20, CB6S a CB16.
• Okolní teplota : +5˚ až + 40˚C
• Informace o certifikaci výrobku vám poskytne zastoupení firmy LINAK
• ACO IPX6-Washable je schválen dle EN60601-2-52. Aby byly splněny podmínky normy musí být během mycího procesu ACO pověšen za háček.
Doporučení
• Přepínání mezi pozicí odemčeno / zamčeno provedete s pomocí speciálního klíče otočením malého knoflíku (mezi tlačítky) o 20°.
Klíč je určen pouze pro ošetřující personál, je dodáván v plastovém nebo kovovém provedení.
• Klíč objednávejte samostatně - plastový pod číslem 00914516 a kovový 00914721.
• Pro všechny typy : ujistěte se, že symboly na ovladači odpovídají funkci kontrolboxu.
• Vždy používejte uzamykací kroužek a kabely s O-kroužkem.
• Uzamykací kroužek a kabely s O-kroužky musí řádně dosednout, aby bylo zaručeno krytí IP.
• Požadujete-li na ovladači jiné než standardní fólie s potiskem je třeba udělat jejich návrh.
6. ACP (MEDLINE® CARELINE®)
Ošetřovatelský ovládací panel ACP (Attendant Control Panel)
se používá ve složitějších nemocničních postelích a lůžkách
pečovatelských zařízení, u kterých je potřeba omezit možnosti
polohování lůžka pacientem.
ACP umožňuje ošetřovatelům mít plnou kontrolu nad blokací
nebezpečných poloh, do kterých by si mohl pacient lůžko nechtěně
napolohovat.
Doporučuje se čistit všechny povrchy, také povrchy utěsněné víčky a povrchy pod nimi.
(V případě, že je ACP čištěn v mycích tunelech, dejte pozor, aby povrchy zakryté víčky a povrchy pod víčky nebyly čištěny.)
7. DPH Medical (MEDLINE® CARELINE®)
Ovladač DPH je malý panel se dvěma tlačítky pro polohování různých částí zařízení. Panel DPH má modulární konektor pro připojení k MJB a je tak
kompatibilní se systémem OpenBus.
Použití
• Okolní teplota : +5° až +40°
• DPH je kompatibilní s kontrolboxy OpenBus díky modulárnímu konektoru pro připojení k MJB5061101-00 :
Kontrolboxy : CB6S OBL, CB6S OBM, CB6S OBF, CB16 OBL, CB16 OBF, CB20
Modulární rozbočovač (MJB) : MJB5061101-00
• DPH1K10-21007 v kombinaci s MJB5061101-00 vytváří OpenBus kódy :
Šipka nahoru : H0
Šipka nahoru dolů : H1
• V praxi nelze nesprávně zapojit modulární konektor ovladače DPH do MJB5061101-00, konektor lze zasunout jen do správné zdířky MJB.
Strana 76 z 116
8. FPP (MEDLINE® CARELINE®)
FPP lze použít v různých typech postelí díky jeho kompatibilitě s kontrolboxy systému OpenBus™, jako jsou
např. CB6S, CB16 a CB20.
Použití
• Okolní teplota : • Certifikace : • Odběr proudu :
+5° až +40°
LINAK a UL International u DEMKO A/S jsou v procesu schvalování
FPP re. UL60601 a EN60601-1.
15 mA (standardní verze s pěti LED diodami (5x LED á 2 mA = 10 mA)
+ mikroprocesor 5 mA, celkem = 15 mA.
Doporučení
• Výrobce zařízení musí zajistit správnou instalaci FPP do zařízení. Způsob umístění musí být vyhovující hlavně pro koncového uživatele.
• Aby bylo zaručeno správné zajištění zámku, tento musí být ke krytu uzamčen otočením po směru hodinových ručiček.
• Výrobce zařízení musí zajistit správné přitažení šroubů příruby adekvátním momentem, aby byla zajištěna stabilní pozice ovladače FPP.
• Výrobce zařízení musí zvážit umístění přírub pro FPP : pokud je FPP umístěno na pohyblivé části, bude se pohybovat a mohlo by se dotknout pacienta nebo části zařízení. Pokud bude umístěno na pevné části, může se pacient dostat mimo dosah FPP nebo jím může být dokonce zasáhnut.
• Koncový uživatel nesmí na kryt mezi flexibilním ramenem a panelem FPP aplikovat točivou sílu vyšší než 8Nm.
• Koncový uživatel nesmí ohýbat FPP do průměru menšího než 105 mm.
• FPP nesmí být nikdy používáno jako držadlo během manipulace se zařízením.
• Koncový uživatel musí být informován o tom, že FPP nesmí být používáno na jiné, než zamýšlené účely (např. držadlo, stolek atd.).
• Koncový uživatel musí zajistit, aby FPP nenaráželo do věcí nebo osob, je-li zařízením pohybováno.
Montážní pokyny
FPP namontujte do hlavové části postele tak, aby pacient na ovladač viděl a byl schopen jej ovládat jednoduchým stisknutím tlačítka. Po použití
ovladače jej může lehkým pohybem odstrčit z dosahu.
FPP je dodáván s připojeným kabelem. Spodní část ramene je připravena pro montáž dovnitř příruby s otvorem odpovídajím průměru ramene.
Příruba není dodávána firmou LINAK, musí být navržena a vyrobena zákazníkem a musí odpovídat zobrazeným rozměrům. Návrh možné podoby
příruby je zobrazen níže stejně jako rozměry všech částí určených k fixaci.
Rozměry
Ukázka možné podoby příruby
FPP musí být namontován a upevněn takovým způsobem, aby byl zajištěn proti protočení. Z tohoho důvodu jsou v přírubě vyvrtané 4 otvory - jedním
z otvorů veďte pojistný šroub.
V opačném případě může dojít k odsunutí ramene s ovladačem mimo dosah uživatele.
Strana 77 z 116
...pokračování
Obrázky ilustrují různé možnosti polohování a natočení panelu. Samotné rameno lze ohnout a přiblížit či naopak oddálit jej z dosahu uživatele.
Funkce uzamčení
Mezi ramenem a panelem je díl (pojistka) pro uzamčení/odemčení panelu, který uživateli
umožňuje nastavení panelu do preferované polohy.
Uzamčení panelu
Natočte panel do požadované polohy. Jednou rukou přidržte panel a druhou rukou otočte
pojistkou po směru hodinových ručiček. Panel je řádně uzamčen pokud s ním nejde otáčet.
Odemčení panelu
Jednou rukou přidržte panel a druhou rukou otočte pojistkou proti směru hodinových ručiček,
panel je odemčen pokud jím lze volně otáčet.
Strana 78 z 116
9. FS (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
Nožní ovladač FS je modulární systém určený k použití s kontrolboxy společnosti LINAK.
Nožní ovladač společnosti LINAK je ideální pro ovládání fyzioterapeutických lůžek, masérských lehátek,
nemocničních postelí, zubařských křesel, vyšetřovacích křesel, počítačových pracovišť, kancelářských stolů atd.
Lze jej také použít pro průmyslová a výrobní zařízení.
Nožní ovladač
Skládá se z : FS (pedálová jednotka) a FSE (elektronická jednotka), které mohou aktivovat jeden nebo dva
aktuátory. Nožní ovladač se může skládat maximálně ze dvou pedálových jednotek - FSL = Levého nožního
pedálu a FSR = Pravého nožního pedálu a jedné elektronické jednotky.
10. FS2 (MEDLINE® CARELINE®)
Nožní ovladač FS2 je určen k použití s kontrolboxy společnosti LINAK a slouží k ovládání pohybů aktuátorů
a sloupků. Je navržen tak, aby bylo možné jej umístit na podpůrnou plochu.
Nožní ovladač je dodáván v jednoduchém nebo zdvojeném provedení.
Zdvojená verze pracuje tak, že jednotlivé ovladače jsou umístěny na obou stranách postele a umožňují tak
ovládání lůžka bez nutnosti jeho obcházení.
11. FS3 (MEDLINE® CARELINE®)
Adaptér pro umístění na podlahu
Adaptér pro umístění na postel
Nožní ovladač FS3 je modulární systém s ergonomickým designem, vyvinutý pro použití s kontrolboxy LINAK a IC pohony s inteligentním řízením.
Nožní ovladač LINAK® byl ve spolupráci s koncovými uživateli navržen pro snadné a hlavně vylepšené ovládání např. nemocničních postelí či
elektrických lehátek a stolů. Díky tomu je nožní ovladač uživatelsky přívětivý, snadno se čistí a navíc má estetický design.
FS3 je robustní nožní ovládání, které je dodáváno jak v jednoduchém, tak ve zdvojeném provedení k připevnění na podlahu či na postel. Je-li zdvojené
provedení montováno na postel, umisťuje se nožní ovladač po obou jejích stranách, aby bylo možné postel jednoduše ovládat z obou stran. Pro
použití v lehátkách či křeslech je možností použití zdvojené verze, umístěné na podlaze, aby bylo umožněno ovládání různých pohybů zařízení. FS3 je
k dispozici v analogové nebo digitální OpenBus™ verzi.
Použití
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Relativní vlhkost : • Atmosférický tlak : • Kompatibilita : • Certifikace : +5º C až +40º C
-10º C až +50º C
20% až 80% při +30°C
700 to 1060 hPa
LA27CS, LA43 IC, LA44 IC, analogové kontrolboxy a OpenBusTM kontrolboxy
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI
ES60601-1:2005 3 vydání a CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
Mountáž FS3 na lůžko
Pro připevnění FS3 na lůžko použijte šrouby a matice, kterými je vybaven nožní ovladač FS3 v provedení pro upevnění k lůžku (viz. obrázek níže).
Šrouby a matice pro upevnění
7 mm
Šroub M5 x 25
Matice M5
Strana 79 z 116
...pokračování
Před montáží ovladače FS3 k lůžku odšroubujte matici a po umístění ovladače na postel matici znovu našroubujte a řádně dotáhněte.
Matici dotahujte maximálně momentem 2,0 Nm.
Při montáži kabelu ovladače FS3 v provedení pro montáž na lůžko dbejte na správné vedení kabelu drážkou (viz. obrázek níže).
Umístění drážky pro vedení kabelu ovladače FS3 pro montáž k lůžku.
Doporučení
• Netahejte za kabel ovladače, předcházejte pádu ovladače FS3 na podlahu.
• Nehrejte si s ovladačem FS3.
12. HB20 (MEDLINE® CARELINE® HOMELINE®)
Ovladače HB20 kombinují ergonomický design a široký rozsah funkcí jako například paměť a infračervené ovládání.
HB20 je kompatibilní s výrobky OpenBus™ prostřednictvím IR portu (IRO).
Varování
• Upozorněte zákazníka, aby respekotval stupeň IP krytí a aby pravidelně kontroloval správnou funkčnost výrobku. Vadné a opotřebované části musí
být vyměněny.
• Upozorněte zákazníka, že kvůli použití měkkého materiálu na dotekových tlačítkách mohou tlačítka zůstat stlačena, je-li s nimi zacházeno s příliš
velkou silou nebo hrubě.
• Upozorněte zákazníka, že tento ovladač nemá indikaci stavu baterie. Při slabé baterii je dosah IR kratší a je doporučeno baterie vyměnit.
Po výměně baterií musí být funkčnost a dosah IR ovládání odzkoušeny.
• Upozorněte zákazníka, že všechny infračervené porty, které zachytí signál z HB2x budou aktivovány. Mezi jednotlivými HB2x a IRO nefunguje jedinečné párování.
Strana 80 z 116
13. HB30 (MEDLINE® CARELINE® )
Ovladač HB30 je navržen tak, aby z něj měli uživatelé dobrý pocit a aby jim přesně padl
do ruky. Kompaktní rozměry umožňují pohodlné ovládání jednou rukou. HB30 je vhodný
zejména pro zvedáky pacientů a další zdravotnické vybavení, jako jsou lehátka, stoly či křesla
pro vyšetření a zákroky.
Použití
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita : • Certifikace :
+5º C až +40º C
-10° C až +50° C
Analogový JUMBO systém
Analogový JUMBO systém s diodami a verze OpenBus JUMBO
Všechny kontrolboxy OpenBus
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI
ES60601-1:2005 3 vydání a CAN/CSA-22.2
60601-1:2008 (probíhá)
Biokompatibilita ovladače HB30 je testována a schválena dle DS/EN ISO 10993-5:2009, část č.5, která je vyžadována pro zařízení držená v ruce při použití ve zvedácích pacientů.
HB30 má kompaktní design a proto nemůže být certifikován dle EN IEC60601-2-52
(Aplikace prostředí 4 pro pečovatelská lůžka používaná v domácím prostředí (nebo EN1970)).
Identifikace kabelů
Každý kabel má štítek s výrobním číslem pro snadnou identifikaci a určení kontrolboxu.
Montáž kabelu
Krok 1:
Nasaďte zámek kabelu a zasuňte jej
do drážky označené na obrázku.
Krok 2:
Nejprve upevněte kryt kabelu na přední
straně ovladače. Zatlačte jej a mírně pootočte
(viz. obrázek - značky A a B).
Strana 81 z 116
Krok 3:
Zajistěte kryt zatlačením na zadní straně.
...pokračování
Rozpojení kabelu
Krok 1:
Uvolněte kabel zatlačením (např.
šroubovákem) do otvoru na zadní
straně ručního ovladače. Otočte
a vytáhněte.
Doporučení
• Ujistěte se, že používáte správný typ kabelu, odpovídající požadované funkčnosti. V případě nefunkčnosti ovladače zkontrolujte, zda je použit
správný kabel odpovídající použitému kontrolboxu. V případě potřeby kontaktujte zastoupení firmy LINAK.
• Mějte na paměti, že verze HB3X0L0 (analogová s diodou) nelze použít s CBJC. Při použití s CBJC bude dioda stále svítit.
• Ovladač nesmí být ponořen do vody.
• Není–li jinak specifikováno nebo schváleno společností LINAK, ovladač smí být použit jen pro systémy LINAK.
• Nesedejte ani nelehejte na ovladač, může to způsobit nechtěný pohyb lůžka.
• Při výměně ovladače v systému OpenBus™ musí být vypnuto napájení.
• Síla magnetu závisí na tloušťce laku, jeho typu, polepu, síle oceli atd. Je věcí zákazníka ověřit, zda síly držící ovladač na zařízení jsou přijatelné.
• Uživatel / obsluha musí vyhodnotit jakákoli možná rizika, vznikající užitím permanentního magnetu.
• Pro ovladače s magnetem doporučujeme mít stálé místo na zařízení, na kterém bude zaručeno, že ovladač nespadne.
14. HB40 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
HB40 je ovladač určený k použití s většinou kontrolboxů LINAK.
Odolné masivní kompaktní ovladače mají ergonomický design a jsou
ideální pro nejrůznější použití, například jako ovladač pečovatelského
lůžka, výrobního pracoviště nebo průmyslového či zemědělského zařízení
či vybavení.
Během intenzivního čištění musí být HB40 ve vertikální poloze (pověšen
za háček).
Použití
• Okolní teplota : +5º až +40° C
• HB40 je kompatibilní s CB8-T, CB9..AX(ne CH.4) a CB12 (ne CH.4)
• HB40A je kompatibilní s CB8-A bateriovou verzí, v kombinaci s nabíječkou baterií CH01
• HB40E je kompatibilní s CB9Px (kromě CB9..PM/PN) a CB14
• HB44H je kompatibilní pouze s CB9..Ax a CB12 4 kanálový
• HB40T je kompatibilní pouze s CB7 (max. 2 kanály)
Kompatibilita
CB7
HB4xO
CB8
CB8A
x
HB4xA
CB9..Ax
CB9..Px (ne CB9..PM/PN
x*
CB14
x
x
HB4xE
x
HB4xH
HB4xT
CB12
x (4 kanály)
x
* jen pro kanály 1, 2 a 3
Strana 82 z 116
x
x (4 kanály)
15. HB50 (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
Ovladač HB50 je primárně určen pro systém JUMBO a kontrolboxy LINAK
s paměťovou funkcí. Umožňuje uživateli uložení poloh a jejich snadné
a přesné znovunastavení.
HB50 se dá využít v celé řadě aplikací v nemocnicích a pečovatelství
stejně jako pro ovládání průmyslových zařízení.
16. HB60 (HOMELINE®)
Ovladač HB60 je exkluzivně navržen pro polohovací systémy řady LINAK
HOMELINE® : LA31/LA29/LA28C s CB7 a CB9 s nebo bez paměti.
17. HB70 (MEDLINE® CARELINE®)
Ovladač HB70 kombinuje ergonomický vzhled se skvělou funkčností.
LINAK jej nabízí ve třídě ochranného krytí IPX6 jako standard
a k dispozici je další škála variant, jako je ovládání až 5 pohonů nebo
sloupků, paměť či paralelní pohyb pohonů. HB70 je určen pro většinu
kontrolboxů společnosti LINAK.
Použití
• Kompatibilní s většinou kontrolboxů LINAK.
• Schválen dle EN 60601-1, EN 60335-1 a UL 60601-1 jako součást systému pohonů LINAK.
Doporučení
• Ovladač HB7x nelze kombinovat s binárními kontrolboxy CB9..PM/PN.
• K přilepení potisků na ovladače v provedení IPX6 Washable je třeba použít speciální lepidlo.
• HB75xE0 v kombinaci s CB140 nabízí na posledním řádku tlačítek funkci trend a anti-trend na 1 a 2 kanálu kontrolboxu.
• Všechny potisky ovladače nesou kódy W0 (not Washable - neomyvatelný) a WW (Washable - omyvatelný).
Paměť
• K využití paměťové funkce a paraleního chodu pohonů je třeba ovladač kombinovat s řídící jednotkou s mikroprocesorem.
• Při ukládání polohy do paměti řídících jednotek CB20, CB14, CB18MKII a novějších verzí musíte s pohony najet do požadované polohy, stisknout
tlačítko (S) a následně během 2 sekund stisknout tlačítko s číslem paměťové pozice (1, 2 nebo 3).
Strana 83 z 116
18. HB80 (MEDLINE® CARELINE®)
HB80 je ergonomicky optimální ovladač pracující na principu spínačů, který je ideální pro nejrůznější zařízení,
využívající pohony MEDLINE a CARELINE jako například nemocniční lůžka, zvedáky pacientů, pečovatelské
a vyšetřovací vozíky apod.
Ovladač HB80 je dodáván ve dvou provedeních a to s 5 (10 tlačítek) nebo 6 řádky (12 tlačítek).
Použití
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : +5º C až +40º C
-10º C až +50º C
CB6, CB8, CB9, CB12, CB14, CBJ 1/2, CBJ-H, CBJ-C, CB6S, CB16 a CB20
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 3 vydání a CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008.
Verze HB86 má menší vzdálenost mezi tlačítky a nemůže být schválena podle EN IEC60601-2-52 - Prostředí zařízení
4 pro pečovatelská lůžka používaná v domácím prostředí (nebo EN 1970). HB80 je navržen a testován podle IPX6
Washable v souladu s EN IEC60601-2-52 část 201.11.6.6.101 (Strojově omyvatelná zdravotnická lůžka).
Během čištění musí být HB80 ve vertikální poloze (pověšen za háček).
V zájmu udržení pružnosti kabelů je důležité umístit je tak, aby kabely vlastní vahou nenapínaly své závity během mytí.
Doporučení
• Není–li jinak specifikováno nebo schváleno společností LINAK, ovladač smí být použit jen pro systémy LINAK.
• Při výměně ovladače v systému OpenBus™ musí být vypnuto napájení.
• Před mytím zařízení nebo alespoň jednou ročně doporučujeme zkontrolovat ovladač a kabely na těsnost a případné poškození způsobené nešetrným zacházením.
• Pro ovladače s magnetem doporučujeme mít stálé místo na zařízení, na kterém bude zaručeno, že ovladač nespadne.
• Ovladač by měl být pravidelně čištěn, aby byla zachována dobrá úroveň hygieny.
• Vadný či poškozený ovladač HB80 nahrazujte pouze typem s identickou technickou specifikací a funkčností.
• Ovladač nesmí být ponořen do vody.
Ovladače s magnetem :
• Jsou-li ovladače s magnetem připevněny k rovnému povrchu, pohyb nebo otočení kabelu (např. během transportu) může způsobit pohyb ovladače
a vyústit v jeho poškození, např. skřípnutí kabelu.
• Síla magnetu závisí na tloušťce laku, jeho typu, polepu, síle oceli atd. Je věcí zákazníka ověřit, zda síly držící ovladač na zařízení jsou přijatelné.
• Uživatel / obsluha musí vyhodnotit jakákoli možná rizika, vznikající užitím permanentního magnetu.
Varování
• Nesedejte ani nelehejte na ovladač, může to způsobit nechtěný pohyb lůžka.
V zájmu udržení pružnosti kabelů je důležité je umístit tak, aby kabely vlastní vahou nenapínaly své závity
během mytí.
Strana 84 z 116
19. HD80 (MEDLINE® CARELINE®)
HD80 spojuje funkci dvou ovladačů do jediné jednotky. Ovladač je vybaven
uzamykáním funkcí pomocí magnetu, umožňující nastavení dvou úrovní provozu –
jedné pro pacienty či příbuzné a druhé pro ošetřující personál. Díky LED diodám máte
vždy perfektní přehled o tom, které funkce HD80 jsou aktuálně odemčeny či uzamčeny.
Ruční ovladač je určen pro použití v systému OpenBus™.
Použití
• Provozní teplota :
• Skladovací teplota :
• Kompatibilita :
• Relativní vlhkost :
• Atmosférický tlak :
• Certifikace :
+5º C až +40º C
-10º C až +50º C
CB6, CB6S, CB6OBMe, CB16 a CB20 (všechny CB OpenBus)
20% až 90% při 30º C - nesráží se
700 až 1060 hPa
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI/AAMI ES60601-1:2005
3 vydání a CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008
Standardní HD80 - HD84C1J0550004-200120012D1C000
Objednacé kód J90208
Tento ovladač lze použít v kombinaci s ACO. Má dvě úrovně ovládání, kdy první z nich je pacientský mód s bežnými funkcemi jako je zdvih nahoru/
dolů a trend/anti-trend. Pro aktivaci druhé úrovně, módu pro pečovatele, použijte magnetický klíč. Tento mód umožňuje uzamykání jednotlivých
funkcí. LED diody indikují, které z funkcí jsou uzamčeny.
Magnetický klíč - artikl č. 0858008
Varování
• Nesedejte ani nelehejte na ovladač, může to způsobit nechtěný pohyb lůžka.
• Informujte zákazníka, že po ztrátě napětí v systému je nastavení zámků resetováno na defaultní hodnoty. Magnetický klíč vyžaduje zvláštní nastavení v případě použití v systému s malým výkonem či při ztrátě napětí ze sítě. Mějte na paměti, že zámek je resetován při provozu na baterii nebo při ztátě napětí ze sítě.
• Informujte zákazníka, že použití magnetického klíče neprobudí funkce systému s malým výkonem nebo systém, který je v provozu na baterii. Systém se probudí po aktivaci tlačítka a následně magnetický klíč odemkne systém.
• Informujte zákazníka, že silné magnetické pole může změnit nastavení zámku.
• Vždy používejte zamykací mechanismus a O-kroužek.
Doporučení
• Informujte zákazníka, aby používal pouze magnetické klíče dodávané firmou LINAK. Před uvedením zařízení do provozu doporučujeme provést test funkčnosti.
• Ovladač by měl být pravidelně čištěn, aby byla zachována dobrá úroveň hygieny.
• Vadný či poškozený ovladač HD80 nahrazujte pouze typem s identickou technickou specifikací a funkčností.
• Ovladač nesmí být ponořen do vody.
• Není – li jinak specifikováno nebo schváleno společností LINAK, ovladač se smí použít jen pro systémy LINAK.
• Při výměně ovladače v systému OpenBus™ musí být vypnuto napájení.
• Před mytím zařízení nebo alespoň jednou ročně doporučujeme zkontrolovat ovladač a kabely na těsnost a případné poškození způsobené nešetrným zacházením.
• V zájmu udržení pružnosti kabelů je důležité umístit je tak, aby kabely vlastní vahou nenapínaly své závity během mytí.
Ovladače s magnetem
• Jsou-li ovladače s magnetem připevněny k rovnému povrchu, pohyb nebo otočení kabelu (např. během transportu) může způsobit pohyb ovladače
a vyústit v jeho poškození, např. skřípnutí kabelu.
• Síla magnetu závisí na tloušťce laku, jeho typu, polepu, síle oceli atd. Je věcí zákazníka ověřit, zda síly držící ovladač na zařízení jsou přijatelné.
• Uživatel / obsluha musí vyhodnotit jakákoli možná rizika, vznikající užitím permanentního magnetu.
• Pro ovladače s magnetem doporučujeme mít stálé místo na zařízení, na kterém bude zaručeno, že ovladač nespadne.
Strana 85 z 116
20. HD80 JUMBO (MEDLINE® CARELINE®)
HD80 JUMBO má ergonomicky optimalizovaný design, který doslova padne do ruky.
Ovladač je vhodný pro všechy typy aplikací MEDLINE a CARELINE řídícího systému
OpenBus, jako jsou například nemocniční postele, zvedáky pacientů, vyšetřovací
a zákroková křesla atd.
Použití
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Kompatibilita : • Certifikace : +5º C až +40º C
-10º C až +50º C
CBJ-C
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI/AAMI ES60601-1:2005
3 vydání a CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008.
Doporučení
• Není – li jinak specifikováno nebo schváleno společností LINAK, ovladač se smí použít jen pro systémy LINAK.
• Při výměně ovladače v systému OpenBus™ musí být vypnuto napájení.
• Před mytím zařízení nebo alespoň jednou ročně doporučujeme zkontrolovat ovladač a kabely na těsnost a případné poškození způsobené nešetrným zacházením.
• Pro ovladače s magnetem doporučujeme mít stálé místo na zařízení, na kterém bude zaručeno, že ovladač nespadne.
• Ovladač by měl být pravidelně čištěn, aby byla zachována dobrá úroveň hygieny.
• Vadný či poškozený ovladač HD80 JUMBO nahrazujte pouze typem s identickou technickou specifikací a funkčností.
• Ovladač nesmí být ponořen do vody.
Ovladače s magnetem
• Jsou-li ovladače s magnetem připevněny k rovnému povrchu, pohyb nebo otočení kabelu (např. během transportu) může způsobit pohyb ovladače
a vyústit v jeho poškození, např. skřípnutí kabelu.
• Síla magnetu závisí na tloušťce laku, jeho typu, polepu, síle oceli atd. Je věcí zákazníka ověřit, zda síly držící ovladač na zařízení jsou přijatelné.
• Uživatel / obsluha musí vyhodnotit jakákoli možná rizika, vznikající užitím permanentního magnetu.
Varování
• Nesedejte ani nelehejte na ovladač, může to způsobit nechtěný pohyb lůžka.
21. HL70 (MEDLINE® CARELINE®)
HL70 má integrovanou funkci uzamykání tlačítek, díky které můžete
speciálním klíčem blokovat jednotlivé funkce ovladače. Ovladač HL70 je
alternativou HB70 v kombinaci s panely ACM, ACL atd.
22. HL80 (MEDLINE® CARELINE®)
Ruční ovladač HL80 má optimální ergonomický design a umožňuje uzamykání jednotlivých funkcí ovladače.
Je dodáván v několika standrardních verzích s nejrůznějšími symboly a potisky, usnadňujícími koncovému uživateli
orientaci a používání.
Použití
• Certifikace : IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání
a CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
Varování
• Při použití funkce zámku na HL80 zkontrolujte, že tlačítka jsou momentálně uzamčena.
• Funkce zamykání na HL80 deaktivuje pouze právě uzamknutá tlačítka ovladače.
• Nesedejte nebo nelehejte na ovladač, může to způsobit nechtěný pohyb lůžka.
• Uzamknutí kanálu na ovladači HL8x nemusí vždy zabránit aktivaci tohoto kanálu, pokud je stejný kanál ovládán jiným tlačítkem ovladače
(např. současný pohyb) nebo jiným ovladačem.
Strana 86 z 116
...pokračování
Doporučení
• Násilné používání tlačítka na HL80 způsobí zničení klávesnicové fólie nebo vlastního tlačítka.
• Při ztrátě zamykacího klíče ztrácíte možnost plné kontroly nad zařízením.
• Čistěte ovladač pravidelně, abyste udržovali dobrý hygienický standard.
• Pokud je nahrazován vadný Hx80, zkontrolujte, že nový Hx80 má naprosto stejné specifikace a funkcionalitu.
• Ovladač nesmí být ponořen do vody.
• Není–li jinak specifikováno nebo povoleno společností LINAK, ovladač se smí použít jen pro systémy LINAK.
• Pokud měníte ovladače v systému OpenBus, napájení musí být vypnuto.
• Před mytím zařízení nebo alespoň jednou ročně doporučujeme zkontrolovat ovladač a kabely na těsnost a případné poškození způsobené nešetrnýmzacházením.
• Pro ovladače s magnetem doporučujeme mít stálé místo na zařízení, na kterém bude zaručeno, že ovladač nespadne.
Ovladače s magnetem
• Jsou-li ovladače s magnetem připevněny k rovnému povrchu, pohyb nebo otočení kabelu (např. během transportu) může způsobit pohyb ovladače
a vyústit v jeho poškození, např. skřípnutí kabelu.
• Síla magnetu závisí na tloušťce laku, jeho typu, polepu, síle oceli atd. Je věcí zákazníka ověřit, zda síly držící ovladač na zařízení jsou přijatelné.
• Uživatel / obsluha musí vyhodnotit jakákoli možná rizika, vznikající užitím permanentního magnetu.
23. IRO (MEDLINE® CARELINE®)
IRO (Infrared Receiver OpenBus™) je součástí portfolia příslušenství k systému OPENBUS™. Přijímač umožňuje
ovládat pohyby lůžka či postele dálkovým ovladačem (C-type Transmitter).
Varování
• Informujte zákazníka, že jiné ovladače/vybavení, která používají protokol podobný částem protokolu pro komunikaci LINBUS, mohou mít vliv
na pohyb zařízení.
• Informujte zákazníka, že :
- poškozený nebo znečištěný IR výstup může snižovat kvalitu příjmu.
- cizí předmět nesmí blokovat vizuální spojení od vysílače do IRO přijímače.
- IRO musí být namontováno s ohledem na optimální schopnost přijímat signál.
• Informujte zákazníka, že interference s jinými světelnými zdroji (38KHz ±5%, např. neonová světla, sluneční záření nebo hračky) mohou způsobit
dočasné zastavení pohybu.
• Zákazník musí upevnit IRO na chráněném místě na zařízení.
• Informujte zákazníka, že při montáži IRO k zařízení je třeba použít utahovací moment 1,5 – 2,0Nm.
24. LS (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
LS a LSD jsou dva typy koncových spínačů pro pohony LA22, LA30 a LA30S společnosti LINAK.
Typ LS signalizuje dosažení fixních koncových poloh, při aktivaci koncových spínačů vyšle signál do řídící jednotky,
která následně odpojí přívod proudu do motoru.
25. LSD (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
Typ LSD kontroluje délku zdvihu mezi dvěma fixními koncovými polohami a v případě jejich dosažení odpojuje
přívod proudu do motoru.
Strana 87 z 116
7. Informace o součástech systému JUMBOTM
1. BAJ1 & BAJ2 (MEDLINE® CARELINE®)
Tyto bateriové články jsou vyvinuty speciálně pro systém JUMBO.
Bateriové články jsou snadno vyměnitelné díky integrovanému zaklikávacímu
systému. Bateriové články jsou snadno montovatelné pomocí montážních lišt
systému JUMBO.
Na přání zákazníka lze vyrobit speciální potisk krytu.
BAJ1 lze nabíjet nabíječkou systému JUMBO CHJ2 nebo pomocí JUMBO
kontrolboxů CBJ1 či CBJ2 s integrovaným nabíjecím modulem.
BAJ2 lze nabíjet stejně jako BAJ1, ale navíc ji lze dobít přes integrovaný
DC konektor použitím externí nabíječky CH01.
BAJ1 lze dodat také ve speciálním provedení, které lze použít v náročném
prostředí krytých i venkovních bazénů.
Použití
• Zátěžový cyklus : 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
• Okolní teplota : +5° až +40 °C
• Bateriový modul je součástí systému JUMBO, kompatibilní s CBJ1/CBJ2 a CHJ2.
• Certifikace : IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI/ AAMI ES60601-1:2005 3 vydání a CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008
Varování
V pravidelných intervalech kontrolujte, že ventilek na externí baterii je umístěn správně a je neporušený. Konstrukce ventilačního
ventilku umožňuje plynu volně odcházet, ale nezamezí přístupu vody.
2. BAJL, Lithium Ion (MEDLINE® CARELINE®)
Bateriový zdroj BAJL s Li-Ion články byl speciálně vyvinut pro použití
v systému JUMBO, určeném pro zvedáky pacientů a zvedáky ze sedu
do stoje. Baterie má nízkou hmotnost, vysoký výkon a bezpečnost.
Použití
• Kompatibilita :
CBJ Care, CBJ1, CBJ2, COBO, CHJ2 a CH01
• Zátěžový cyklus : 2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu
• Nabíjení :
pomocí nástěnného nabíječe CHJ2 systému JUMBO nebo kontrolboxem JUMBO s integrovaným nabíječem - CH01 (krytí IPX0)
• Doba nabíjení :
Standardní kapacita 3,3 Ah : přibližně 4-5 hodin - Dvojnásobná kapacita 6,6 Ah : přibližně 10 hodin
• Nabíjení v průběhu skladování : Baterie dobijte nejpozději 6 měsíců od data výroby uvedeného na výrobním štítku
• Provozní teplota : +5°C až +40°C
• Skladovací teplota : -10°C až +40°C - Baterie musí být skladovány ve vhodných prostorách a nevystavujte je přímému slunečnímu svitu
• Relativní vlhkost : 20% až 80% při +30°C
• Atmosférický tlak : 700 až 1060 hPa
• Certifikace : IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005,3 vydání probíhá, CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008 probíhá,
IEC62133 2 vydání, UL2054 UN38.3 (potřebné pro přepravu lithiových baterií) probíhá
Montáž
Nemontujte baterii obráceně.
Dodržujte montážní pokyny pro kontrolboxy, např. CBJ1, CBJ2, CBJ Care nebo COBO.
Standby mód
Není-li BAJ Li-Ion po delší dobu (déle než týden) používána nebo je-li uložena ve skladu přejde do standby módu, který šetří energii a předchází
hlubokému vybití.
• Před použitím baterii připojte na nabíječku, aby se přepla se standby módu do aktivního.
• Zvukový signál indikující standby mód se rozezní po uplynutí cca 15 sekund.
Po přepnutí ze standby módu
• Pokud není systém pod napětím je třeba baterii nabít.
• Po nabití bude ovladač a/nebo kontrolbox opět indikovat úroveň kapacity baterie.
Ochrana proti hlubokému vybití
BAJ Li-Ion má ochranu proti hlubokému vybití, zaručující životnost baterie. Tato ochrana je aktivována při vybití baterie.
• Před použitím připojte nabíječku na přibližně 15 sekund, aby se baterie přepla z módu ochrany proti hlubokému vybití.
Strana 88 z 116
...pokračování
Doporučení
• Při překročení skladovací teploty dojde ke zkrácení životnosti baterie a snížení jejího výkonu.
• Při překoročení zátěžového cyklu 2/18 dojde ke zkrácení životnosti baterie a snížení jejího výkonu.
• BAJ Li-Ion není určena pro použití v aplikacích provozovaných v exteriéru ani v prostředí vnitřních bazénů.
• Je-li baterie zcela vybitá před uskladněním ji nabijte.
• Při neúmyslném použití nouzového tlačítka (např. krátká aktivace a deaktivace) po té, co byly pohony v provozu, může vést k chybné indikaci zbývající kapacity baterie. Přibližně po 20 sekundách po aktivaci nouzového tlačítka se však kapacita baterie zobrazí opět správně.
Bezpečnostní prvky
BAJ Li-Ion má několi mechanismů, které ji chrání proti poškození nadměrným používáním.
V případě přehřátí se aktivuje tepelná ochrana. Zdroj nebude pracovat dokud teplota neklesne na normální provozní teplotu. K přehřátí může dojít
nadměrným používáním při vysoké teplotě nebo při překročení zátěžového cyklu.
Přeprava
Li-Ion baterie musí být baleny a přepravovány v souladu s platnými místními předpisy. Přepravu Li-Ion baterií konzultujte s přepravcem.
Varování
Li-Ion baterie se liší od olověných akumulátorů integrovanou ochranou proti hlubokému vybití.
• Ztráta výkonu může nastat kvůli aktivaci ochrany proti hlubokému vybití, k čemuž může dojít pouze při používání baterie navzdory varování.
V takovém případě může bez dalšího varování dojít k tomu, že zařízení nebude možné aktivovat v případě potřeby.
• Je odpovědností zákazníka vzít toto riziko v potaz ve své analýze rizik a případně zajistit alternativní možnosti uvedení zařízení do pohybu,
např. použít uvolňovač nebo manuální spouštění.
• Neotevírejte kryt baterie, poškození článků nebo jejich zkratování může vyvinout nadměrné teplo.
• Li-Ion baterie, které jsou vadné, poškozené nebo které mohou vyvinout nadměrné teplo či způsobit požár nesmí být přepravovány letecky.
• Baterie nesmí být otevírány nepovolanými osobami.
Kompatibilita
Baterie BAJ Li-Ion nejsou kompatibilní s :
• CBJ1, CBJ2 - verze pro bazénové zvedáky
•COBO20
• EBC - elektronické ovládání brzdy (Electronic Brake Control) v kombinaci s CBJ Care
3. CBJ1/CBJ2 (MEDLINE® CARELINE®)
Kontrolboxy CBJ1 a CBJ2 jsou součástí systému JUMBO. JUMBO
je modulární systém, kombinující pohon, kontrolbox (CBJ1/CBJ2),
baterii (BAJ1/BAJ2) a nabíječku (CHJ2) do jednoho flexibilního řešení,
speciálně vyvinutého pro zvedáky pacientů.
Kompletní systém je certifikován pro použití ve zdravotnictví a obsahuje
celou řadu prvků, zvyšujících bezpečnost a komfort pacientů i jejich
ošetřovatelů. Jednotky CBJ1 a CBJ2 jsou vybaveny například funkcí
měkkého startu a dojezdu, nouzového spouštění atd.
CBJ1 a CBJ2 jsou vyráběny také ve speciálním provedení, které lze použít
v náročných podmínkách venkovních či vnitřních bazénů.
Použití
• Zátěžový cyklus : max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu a 18 minut klidu
• Okolní teplota : +5° až +40°
• Pro jeden nebo dva pohony (zvedák a rozevírání pojezdových lyžin)
• Certifikace : IEC60601-1:2005 3 vydání,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 3 vydání,
CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008.
Strana 89 z 116
Doporučení
• Síťový kabel pro CBJ s interním nabíjením objednávejte samostatně.
• Pro zaručení správného připojení k interní nabíječce používejte pouze originální síťové kabely LINAK.
• Během nabíjení nemůže kontrolbox CBJ1-2 řídit žádné pohony.
• Používáte-li nabíječku CH01 můžete při nabíjení řídit pohony, toto však není doporučeno, protože by mohlo dojít k poškození kontrolboxu nebo
nabíječky CH01.
Varování
Aby se předešlo poranění, nouzové zastavení by mělo být zapnuto při (jakékoli) přepravní manipulaci.
Instrukce pro nastavení zařízení se systémem JUMBO.
Nářadí
Pro nastavení musíte mít speciální šroubovák, který lze objednat u firmy LINAK A/S nebo použijte obdobný typ od jiného dodavatele.
Nelze použít běžné šroubováky, protože ty by poškodily uchycení potenciometru.
Z výroby je firmou LINAK A/S JUMBO nastaveno na minimální hodnotu vypínacího proudu.
1.
Připojte pohon ke kontrolboxu JUMBO.
2.
Zatižte pohon požadovaným zatížením.
3.
Otáčejte potenciometrem ve směru hodinových ručiček až do koncové polohy.
4.
Vysouvejte pohon proti působení zatížení a zároveň otáčejte potenciometrem proti směru hodinových ručiček dokud se pohon nezastaví.
5.
Otočte potencimetrem třikrát ve směru hodinových ručiček.
6.
Zkontrolujte zda pohon systému JUMBO uzvedne zatížení.
7.
Pro zajištění IP krytí použijte záslepky 0009020 (světle šedá - RAL7035) nebo 0009019 (tmavě šedá - RAL7016).
Montáž
Při montáži CBJ buďte obzvláště opatrní.
Pokud je CBJ namontován správně, pak splňuje krytí třídy IPx5.
Pokud je CBJ namontován nesprávně, bude se kolem otvorů pro šrouby hromadit voda, což vyústí v nesplnění požadavků na krytí IPx5!
CBJ1/2 s nastavením vypínacího proudu : pro zajištění IP krytí musíte vždy použít ochranné záslepky.
Pokud používáte kontrolbox s nouzovým zastavením, musí být STOP tlačítko aktivováno během čištění, aby jednotka splňovala krytí IPx5.
Během čištění nesmí být odpojen bateriový modul BAJ1/2, v opačném případě zařízení nesplňuje krytí třídy IPx5.
Strana 90 z 116
4. CBJ Care (MEDLINE® CARELINE®)
Kontrolbox CBJ-Care je součástí systému JUMBO. JUMBO je modulární
systém, kombinující pohon, kontrolbox (CBJ Care), baterii (BAJ1/BAJL),
externí (CHJ2) nebo vestavěnou nabíječku a ovladač do jednoho flexibilního
řešení, speciálně sestaveného pro zvedáky pacientů. Výsledný kompletní
systém má vlastnosti, splňující zákazníkovi požadavky na bezpečný
a komfortní zvedák.CBJ Care se dodává ve 3 verzích : s diodami,
s displayem anebo bez diod a displaye.
Ovládací tlačítka mohou být na čelní straně krytu a vy tak máte všechny
funkce snadno po ruce, i když zrovna nemáte v dosahu ruční ovladač. Další
možností je použití T-kabelu na portu číslo 1, čímž získáte až 3 porty pro
připojení pohonů. Třetí kanál pro funkci náklonu zvyšuje užitnou hodnotu
zvedáku jak pro pacienta tak i pro ošetřující personál.
Použití
• Zátěžový cyklus : max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu a 18 minut klidu
• Okolní teplota : +5° až +40°
• Pro jeden nebo dva pohony (zvedák, rozevírání pojezdových lyžin a náklon sedáku či vaku)
• Certifikace :
IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005 3 vydání, CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008
Doporučení
• Před uvedením do provozu doporučujeme resetovat servisní počítadla - dny a počet cyklů do dalšího servisu. Resetování provedete stisknutím tlačítka nahoru a dolů po dobu 5 sekund, vymazání dat bude potvrzeno zvukovým signálem.
• Během nabíjení nemůže kontrolbox CBJ Care řídit žádné pohony.
• Nabíječku, CH01 a/nebo CHJ2 objednávejte samostatně.
• Pro JUMBO Care systém nepoužívejte jiné baterie než BAJ1 či BAJL.
• Síťový kabel pro CBJ Care s interním nabíjením objednávejte samostatně.
• Pro zaručení správného připojení k interní nabíječce používejte pouze originální síťové kabely LINAK.
• Zelený indikátor stavu baterie (zbývající kapacita 100% až 50%) během nabíjení svítí i když není baterie plně nabitá.
Průběh nabíjení případně plné nabití baterie indikuje dioda “CHARGE”(při použití vestavěné nabíječky).
Indikátor nabíjení dioda CHARGE během nabíjení svítí a zhasne až ve chvíli, kdy je baterie plně nabitá.
• Použití tzv. Učebního módu :
Zvedák nikdy nezvedne více než 1,5 násobek maximálního zatížení. Pohon se však nezastaví přesně na přednastavené hodnotě.
Je to způsobeno tím, že pohon odebírá méně proudu dokud jsou jeho součásti v záběhu. Jakmile je při učebním módu zaregistrována maximální hodnota proudu bude kontrolbox schopen pracovat s hodnotou “maximální proud +10%”.
Tím je zaručeno, že zvedák uzvedne požadované zatížení, ale nemůže zvedat více než je 1,5 násobek této hodnoty - jsou-li splněny níže uvedené
podmínky :
- Učební mód je proveden pro konkrétní kombinaci pohonů a kontrolbox, které jsou následně použity společně v jednom zařízení.
- Teplota prostředí je přibližně 20°C +/ - 5%.
- Křivka zatížení : rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším zatížením by neměl být více než přibližně maximálně 10%.
• Funkci registrace aktivuje pouze speciální ovladač (HB7x235-00), standardním ovladačem nelze funkci aktivovat.
• Maximální hodnota pro odpojení proudu, kterou lze zaregistrovat (uložit), je 11A.
• Pokud dojde k výměně pohonu nebo CBJ Care je nutné resetovat hodnoty maximálního zatížení, aby byla zaručena správná hodnota vypínacího proudu nově sestaveného systému jako celku.
• Při práci v Učebním módu vždy používejte plně nabitou baterii.
• Mějte na paměti, že pokud odpojíte servisní rozhraní (service data tool) od JUMBO Care bude trvat 1 hodinu, než se kontrolbox vypne. Znamená to, že display bude svítit ještě hodinu poté co je servisní rozhraní odpojeno. Chcete-li předejít vybití baterie aktivujte nouzové STOP tlačítko.
• Ujistěte se, že pracujete se servisním rozhraním verze 2.5.0 nebo novější neboť pouze tyto verze podporují JUMBO Care druhé generace.
• Dojde-li k výměně kontrolboxu budou veškerá data o pohonech ztracena, protože jsou ukládána právě v řídící jednotce, nikoli v pohonu. Můžete však použít servisní rozhraní pro přenesení dat o pohonu z nahrazovaného kontrolboxu do nového.
• Mějte na paměti, že kontrolbox musí být aktivní, aby bylo možné k němu připojit servisní rozhraní. Kontrolbox před připojením aktivujte pomocí tlačítka pro nouzové spouštění nebo tlačítky ovladače. (přes T-kabel).
Strana 91 z 116
...pokračování
VÝMĚNA ZA PROVOZU
Odpojování ani připojování kabelů k systému OpenBus™ není povoleno pokud je kontrolbox (CB) napájen ze sítě! V případě nutnosti dodržujte tento
postup :
1. Odpojte síťový kabel a počkejte 5 sekund.
2. Připojte nebo odpojte požadovaný kabel
Nedodržení tohoto postupu může vést k poškození řídícího obvodu OpenBus™. Riziko poškození obvodu se zvyšuje, pokud má příslušenství vysoký
rozběhový proud.
Varování
Aby se předešlo poranění, nouzové zastavení by mělo být zapnuto při (jakékoli) přepravní manipulaci.
OBECNÉ FUNKCE
Nouzové spouštění/zvedání :
Při použití BAJ1 lze zvedací rameno spustit stisknutím tlačítka skrytého v otvoru (např. perem) nebo stisknutím
ovládacího tlačítka (pokud na CBJ Care je).
Toto je povolený způsob ovládání spouštění/zdvihu.
Tlačítka pro nouzové spouštění/zdvih se chovají jako normální tlačítka na ručním ovladači (při použití s vybitou baterií
nemají žádnou další funkci).
Funkcionalita systému JUMBO Care s displejem
Níže se dozvíte, co lze vyčíst z displeje verze JUMBO Care. Funkce displejové verze je v podstatě stejná jako u diodové verze, ale z displeje lze vyčíst
více informací.
Ovládací informace
Po dobu stisku tlačítka ovladače je na displeji zobrazena aktivní funkce. Ať už zvedací rameno nahoru, zvedací rameno dolů, nohy
základny od sebe, nohy k sobě nebo náklon sedáku.
Jedinou výjimkou je vybitá baterie (stav 3 a 4 – viz. níže). V tom případě se bude místo ovládacích informací zobrazovat informace o stavu
baterie.
Zobrazení stavu baterie
Úroveň vybití baterie bude zobrazována ve čtyřech stupních :
Stav baterie 1 : Baterie je v pořádku, není třeba nabíjet (100-50%).
Stav baterie 2 : Baterie potřebuje dobít (50-25%).
Stav baterie 3 : Baterie potřebuje dobít (méně než 25%).
V případě stlačení tlačítka na ovladači se ozve bzučák.
Stav baterie 4 : Baterie potřebuje dobít. Při tomto stavu baterie jsou některé funkce zvedáku nedostupné. Je možné pouze
řídit pohyb zvedacího ramene směrem dolů. V případě stlačení tlačítka na ovladači se ozve audio signál
(17V nebo méně). Symbol se přepíná mezi dvěma obrázky 10 vteřin.
Symbol baterie je zobrazen, dokud je modul aktivní, až do odpojení proudu (2 minuty po použití).
•Stav baterie je vyhodnocován na základě její aktuální voltáže. V praxi to znamená, že můžete zaznamenat, že se zobrazovaný stav baterie změní
z 1 na 2 a zase zpět.
Nabíjení baterie
Když je připojen kabel napájení a je aktivováno ovládací tlačítko, symbol je viditelný na displeji dokud po 2 minutách nezhasne. Účelem
signalizace je upozornit uživatele, že není možné použít zvedák dokud je připojen k napájení.
CB6S OBL s nabíječkou není schválenou kombinací, protože nepodprouje funkci indikátoru nabíjení.
Strana 92 z 116
...pokračování
Krátké spojení
Dojde-li ke krátkém spojení zobrazí kontrolbox symbol krátkého spojení s doporučením na prověření zapojení.
Symbol bude zobrazen dokud nebude krátké spojení opraveno.
Servis
Kontrolbox zobrazí symbol “servis” v okamžiku, kdy přijde ten správný čas. Servisní indikátor začne standardně blikat
po 12 měsících nebo po 8000 cyklech (podle toho, co nastane dříve). Když se symbol pro servis zobrazí poprvé, je
doprovázen audio signálem (1 vteřinu), aby byl uživatel upozorněn, že se má na displej podívat.
Text „SERVICE“ bliká třikrát, pak symbol svítí (10 vteřin). Přestože je čas na servisní prohlídku, systém funguje normálně dál.
Přetížení na kanálu 1
Pokud dojde k přetížení (podle předem definovaného limitu proudové ochrany), symbol pro přetížení se objeví na displeji.
Text „MAX“ bliká třikrát, pak symbol svítí (celkem 10 vteřin).
Zobrazované servisní informace
Z displeje lze vyčíst základní servisní informace. Pro získání takovéto informace prosím zmáčkněte na půl vteřiny tlačítko pro zdvih ramene nahoru.
Informace se zobrazí na ½ minuty nebo do doby, kdy budou tlačítka aktivována.
Celkový počet cyklů provedených zdvihovým aktuátorem (kanál č.1).
Celková práce provedená zdvihovým aktuátorem (kanál č.1).
Celkový počet přetížení (kanál č.1).
Počet dnů od posledního servisu / zbývajících do servisní prohlídky
Pokud zvolíte servisní interval “No days” bude displej ukazovat počet dnů uplynulých od posledního servisu /-.
Montáž
Při montáži CBJ Care buďte obzvláště opatrní.
Pokud je CBJ Care namontován správně, pak splňuje třídu krytí IPx4. Pokud je CBJ Care namontován nesprávně, bude se kolem otvorů pro
šrouby hromadit voda, což vyústí v nesplnění požadavků na krytí třídy IPx4! STOP tlačítko musí být během čištění aktivováno, aby jednotka
splňovala krytí IPx4.
Pokud CBJ Care osazen DC konektorem pro externím nabíječ, musíte jej v případě, kdy není využit, opatřit záslepkou 00918174, aby bylo
zaručeno IP krytí.
Pokud je CBJ1/2 osazen DC konektorem pro externím nabíječ (možnosti B, D a F) musíte jej v případě, kdy není využit, opatřit záslepkou
00918174, aby bylo zaručeno IP krytí.
OBECNÉ FUNKCE
Nouzové spouštění/zvedání :
Při použití BAJ1 lze zvedací rameno spustit stisknutím tlačítka skrytého v otvoru (např. perem) nebo stisknutím
ovládacího tlačítka (pokud na CBJ Care je).
Toto je povolený způsob ovládání spouštění/zdvihu.
Tlačítka pro nouzové spouštění/zdvih se chovají jako normální tlačítka na ručním ovladači (při použití s vybitou baterií
nemají žádnou další funkci).
Při použití BAJL mějte na paměti, že ke ztrátě napětí v systému může dojít kvůli aktivaci ochrany proti hlubokému vybití,
k čemuž může dojít pouze při používání baterie navzdory varování.
Strana 93 z 116
5. CBJ Home (MEDLINE® CARELINE®)
CBJ-Home je speciální řešení vyvinuté pro zvedáky pacientů. Kompletní
systém je sestaven z kontrolboxu a baterie, integrovaných v elegantním
modulu.
Systém je certifikován pro použití ve zdravotnictví a má celou řadu prvků,
zvyšujících bezpečnost a komfort. Jednotka CBJ-Home je vybavena
například funkcí měkkého startu a dojezdu, nouzového spouštění,
nouzového zastavení atd.
Použití
• Zátěžový cyklus : max. 10% nebo 2 minuty nepřetržitého provozu
a 18 minut klidu.
• Okolní teplota : +5˚ až +40˚C.
• Certifikace : IEC60601-1:2005 3 vydání,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 3 vydání
Výměna baterie
Baterie by měla být měněna pouze v autorizovaném servisním středisku LINAK.
Je-li CBJH otevřen a baterie měněna neškoleným personálem, vzniká riziko pozdější závady.
CBJH namontujte vždy
pouze ve vertikální
poloze
Doporučení
• Pokud zůstane při nabíjení tlačítko STOP stisknuté, baterie se nebude nabíjet.
• Během nabíjení nemůže kontrolbox CBJ Home řídit žádné pohony.
• Pro nabíjení baterií použijte nabíječku CH01 (nutno objednat samostatně). Pokud objednáváte CBJ se zabudovanou nabíječkou, musí být kabel
k napájení objednán samostatně.
• Poznámka : Vždy montujte CBJ Home s konektory směřujícími směrem dolů.
• CBJ Home není určen k použití s pohony bez koncových spínačů s vypínáním pracujícím na principu proudové ochrany, jako jsou LA28 a LA32.
• Pohon musí být vždy vybaven výměnným kabelem s konektorem mini-fit.
• Pohony připojené ke kanálu č.1 musí být vždy vybaveny volnou maticí.
• Síťový kabel pro CBJ s interním nabíjením objednávejte samostatně.
• Pro zaručení správného připojení k interní nabíječce používejte pouze originální síťové kabely LINAK.
• Při práci v Učebním módu vždy používejte plně nabitou baterii.
• Nelze zaručit, že se pohony zastaví přesně při přednastaveném zatížení, protože motorky mají při zasouvání pohonů menší odběr proudu. Proto
pohony nikdy nedosáhnou hodnoty 1,5 násobku maximálního zátěže, jak stanoví normy.
• Tolerance hodnoty odpojení proudu je +/-10%.
• Maximální hodnota pro odpojení proudu, kterou lze zaregistrovat (uložit), je 8A.
• Pokud dojde k výměně pohonu nebo CBJ Home je nutné resetovat hodnoty maximálního zatížení, aby byla zaručena správná hodnota vypínacího
proudu nově sestaveného systému jako celku.
• Funkci registrace aktivuje pouze speciální ovladač (HB7X161-00), standardním ovladačem nelze funkci aktivovat.
• U verzí s externími nabíječkami, vyrobenými před únorem 2010, aktivujte učební mód stisknutím tlačítka “R” během procesu “učení” (pohon
zdvihu ramene bude fungovat automaticky). U všechny ostatních verzí s externími nabíječkami současně stiskněte tlačítka “R” a “zdvih ramene”.
Varování
Aby se předešlo poranění, nouzové zastavení by mělo být zapnuto při (jakékoli) přepravní manipulaci.
Pokud používáte kontrolbox s nouzovým zastavením, musí být tato funkce vypnuta před nabíjením baterií nebo než je zařízení uvedeno do provozu.
Montážní šrouby na kontrolboxu a nabíječce musí být utaženy s maximálním momentem 1Nm.
Montážní pokyny
CBJ Home upevněte pomocí 2 šroubů :
typ ISO4762-M6x90-8.8 (nejsou dodávány firmou LINAK)
Náhradní díly :
Zámek kabelu sestává z těchto 3 součástí :
• 2 x šroub
• 1 x záslepka pro kanál č.2, není-li použit
• Zámek kabelu
Všechny součásti zámku kabelu jsou zahrnuty pod objednacím číslem 0898001-B.
Strana 94 z 116
6. COBO (MEDLINE® CARELINE®)
COBO je speciální modul, vyvinutý pro použití v kombinaci s bateriovým
zdrojem JUMBO (BAJ1/BAJ2 a BAJL Li-Ion) a řídící jednotkou CU20
Umožňuje také napájení jiným 24V olověným akumulátorem či jiným
zdrojem se stejným napětím.
Bezpečnost
COBO je vybaveno monitrováním FET tranzistorů. Je-li FET poškozen přejde CU20 do módu krytické chyby. V takovém případě je COBO vadné a je
nutno jej vyměnit.
Použití
• Kompatibilita : • Zátěžový cyklus : • Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Relativní vlhkost : • Atmosférický tlak : • Certifikace : LINAK baterie BAJ1, BAJ2 (24 V, 2,9 AH) nebo podobné 26 - 28 V zdroje.
LINAK Lithium Ion baterie (BAJL Li-Ion)
10%, 2 minuty provozu následováno 18 minutami klidu
+5°C až +40°C
-10°C až +50°C
20% až 80%
700 až 1060 hPa
The COBO má certifikaci EMC a je navrženo v souladu s těmito standardy : IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání a CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
Funkce
COBO se zabudovanou nabíječkou má zelený a žlutý indikátor.
Barva diody
Funkce
Zelená svítí
COBO je připojeno k napájení
Žlutá svítí
COBO se nabíjí
Žluté světlo svítí nepřetržitě, dokud nejsou baterie plně nabity.
Při provozu na baterie se CU20 po 2 minutách odpojí, aby byla šetřena jejich kapacita.
CU20 řídí, zda je během procesu nabíjení možné nebo nemožné aktivovat funkce systému.
Montáž
Při montáži COBO buďte obzvláště opatrní.
Pokud je COBO namontováno správně, splňuje krytí třídy IPx5 (IPx4 s interní nabíječkou).
Pokud je COBO namontováno nesprávně, bude se kolem otvorů pro šrouby hromadit voda, což vyústí v nesplnění požadavků na krytí IPx5
(IPx4 s interní nabíječkou).
Doporučení
• Pro použití paměťových funkcí zvolte CU200xxxxx2xxxx.
• Je doporučeno servisovat COBO20 podle relevantních národních norem pro zařízení, ve kterých jsou aktuátory použity.
Každopádně musí být elektronika kontrolována alespoň jednou ročně.
• COBO20 pravidelně čistěte, aby byl zachován hygienický standard. K čištění nepoužívejte chemikálie.
• COBO20 používejte výhradně v kombinaci s CU20.
Varování
• Při použití jiných baterií dávejte při zapojování kabelu pozor na polaritu - červná je kladné napětí.
• Aby se předešlo poranění, nouzové zastavení by mělo být zapnuto při (jakékoli) přepravní manipulaci.
• Při použití 24V olověného akumulátoru nebo pevného zdroje musí být v obvodu mezi zdrojem a COBO integrována 10A pojistka. Pojistka musí být umístěna co nejblíže k baterii.
Strana 95 z 116
7. COBO20 (MEDLINE® CARELINE®)
COBO20 zvyšuje výkon baterie (v porovnání s BA20). Používá se
v kombinaci s CU20 a BAJ1 či BAJ2 (12V, 2,9AH), dá se však
kombinovati s jinými typy 24V baterií.
Modul COBO20 se zabudovanou nabíječkou má zelený a žlutý indikátor. Zelená svítí, když je modul připojen k napájení a žlutá signalizuje nabíjení.
Žluté světlo svítí nepřetržitě, dokud nejsou baterie plně nabity.
Použití
• COBO20 použijte namísto CP20 v kombinaci s CU20 v aplikaci, ve které je potřeba vyšší kapacita baterie.
• Okolní teplota : +5 až 40°C
• Certifikace :
COBO20 má certifikát EMC.
COBO20 je navrženo v souladu s těmito standardy : 60601-1/ UL2601 a EN60601-1-4.
• Při provozu na baterie se CU20 po 2 minutách odpojí, aby byla šetřena kapacita baterie.
Doporučení
• Pro použití paměťových funkcí zvolte CU200xxxxx2xxxx.
• Po aktivaci nouzového zastavení může trvat až 10 sekund, než je systém znovu připraven.
• Pokud používáte vlastní set baterií musíte přidat 10A pojistku.
• Je doporučeno servisovat COBO20 podle relevantních národních norem pro zařízení, ve kterých jsou aktuátory použity.
Každopádně musí být elektronika kontrolována alespoň jednou ročně.
• COBO20 pravidelně čistěte, aby byl zachován hygienický standard. K čištění nepoužívejte chemikálie.
• COBO20 používejte výhradně v kombinaci s CU20.
Varování
Aby se předešlo poranění, nouzové zastavení by mělo být zapnuto při (jakékoli) přepravní manipulaci.
Montáž COBO20
Při montáži COBO20 buďte obzvláště opatrní :
Pokud je COBO namontováno správně, splňuje krytí třídy IPx5. Pokud je COBO namontováno nesprávně, bude se kolem otvorů pro šrouby
hromadit voda, což vyústí v nesplnění požadavků na krytí IPx5.
8. CH01 (MEDLINE® CARELINE®)
CH01 je bateriová nabíječka určená pro baterie v kontrolboxech CB08-XA a všech kontrolboxech JUMBO, ke kontrolboxu připojených přímo nebo
prostřednictvím ovladače HB40A.
Slouží také k nabíjení baterií v bateriovém modulu BAJ2 (systém JUMBO) a CBJH.
Strana 96 z 116
9. CHJ2 (MEDLINE® CARELINE®)
Nabíječka CHJ2 je navržena jako nabíjecí stanice systému JUMBO
připevněná na zdi.
Díky systému SMPS (Switch Mode Power Supply) je nabíjení baterií pomocí
CHJ2 efektivnější.
Doba nabíjení bateriových článků BAJ1 nebo BAJL je přibližně 4 hodiny.
Nabíječka pracuje se vstupním napětím v rozsahu 100 - 240 V AC (50/60 Hz).
Nabíječka signalizuje připojení k síti (zelená LED) nebo nabíjení baterie (žlutá
LED). Schváleno pro použití ve zdravotnictví.
Použití
• Certifikace : • Okolní teplota : IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI/AAMI ES60601:1 2005 3 vydání a CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
+5 až +40 °C
10. MBJ1/2/3 (MEDLINE® CARELINE®)
V závislosti na tom, jak je sestaven Váš JUMBO systém, potřebujete použít jednu z těchto tří montážních lišt. IP ochrana má platnost pouze v případě,
že je systém JUMBO montován vertikálně.
Všechny tři montážní lišty obsahují odpovídající šrouby. IPX1, IPXX a IPX5 jsou dodávány se šrouby z nerezové oceli. Montážní šrouby pro kontrolbox
a nabíječku musí být utaženy maximálním momentem 1Nm.
MBJ1
Pro použití s CBJ1 nebo CBJ2, CHJ2 a BAJ1 nebo BAJ2.
Kombinujete-li kontrolbox, nabíječku a baterii, použijte MBJ1.
MBJ2
Pro použití s CBJ1 nebo CBJ2, CHJ2 a BAJ1 nebo BAJ2.
Kombinujete-li kontrolbox a baterii, použijte MBJ2.
MBJ3
Pro použití s CBJ1 nebo CBJ2, CHJ2 a BAJ1 nebo BAJ2.
Kombinujete-li nabíječku a baterii, použijte MBJ3.
Strana 97 z 116
8. Informace o příslušenství
Pokud má být aktuátor vybaven příslušenstvím, pak je nutné je při objednávání ve společnosti LINAK specifikovat. K dispozici je následující :
1) TR6/TR7 Externí transformátor
Je-li fixní kabelová přípojka u TR6/TR7 poškozena, transformátor musí být nahrazen.
1. BA18 (MEDLINE® CARELINE®)
BA18 je vyměnitelná bez nutnosti otevření kontrolboxu (BA18 je samostatný modul).
Větrání externích baterií BA18 - viz. obrázek 1
V pravidelných intervalech kontrolujte, že ventilek na externí baterii je umístěn správně a je neporušený. Konstrukce
ventilku umožňuje plynu volně odcházet, ale nezamezí přístupu vody.
Použití
• Kompatibilní s CB6, CB6S, CB7, CB9, CB12 / CB14 BT
• Okolní teplota : +5°C až +40°C
2. CS16 (TECHLINE®)
Elektronický proudový spínač CS16 lze připojit mezi aktuátor společnosti LINAK® a napájení jiného výrobce.
V takovémto systému odpojuje přívod proudu v koncové poloze pohonu nebo pokud pohon při svém pohybu narazí
na překážku. Vypínací proud lze upravit změnou součástek na tištěném spoji, který je k dispozici v různých variantách
podle typu připojeného pohonu.
CS16 by měl být zapojen mezi lineárním aktuátorem a napájením, kde slouží k vypnutí napájení, když je aktuátor
v koncové poloze nebo přetížen.
Jelikož je CS16 otevřená deska, musí být nainstalována v zakrytování, aby nebyla poškozena. LINAK® nabízí 1 typ kovového pouzdra.
Nastavení CS16
CS16 má rotační potenciometr pro nastavení hodnoty proudové ochrany. Abyste získali správnou hodnotu, připojte CS16 a pro nastavení maximální
proudové ochrany otočte potenciometr proti směru hodinových ručiček až na doraz.
Následně vystavte aktuátor maximálnímu zatížení, kterému bude v zařízení vystaven. Současně otočte potenciometrem po směru hodinových ručiček, čímž
snižujete nastavený proud, dokud se aktuátor nezastaví (mimo koncovou polohu).
Poté potenciometr otočte asi čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček. Nyní je systém připraven k použití.
3. DJB (MEDLINE® CARELINE®)
DIN propojka DJB se používá v systémech, ve kterých je potřeba připojit ke kontrolboxu více než jen jeden ovladač.
Pomocí DJB můžete k řídící jednotce připojit až 4 ovladače s 8 pinovým DIN konektorem. Propojka je konstruována
tak, že všechny kanály k připojení jsou umístěny na stejné straně.
Díky svému designu DJB snadno začleníte do systému zvedání postele nebo vyšetřovacího lehátka.
Použití
• LINAK kontrolboxy : CB8, CB9/CB9P, CB12, CB14, CBJ a kontrolboxy OpenBus™, např. CB20, CB6S, CB16.
Strana 98 z 116
4. EBC - Elektronické ovládání brzdy (MEDLINE® CARELINE®)
Systém EBC je určen pro použití s kolečky externích dodavatelů, ovládaných systémem
LINAK OpenBus™ či JUMBO Care. EBC - Elektronické ovládání brzdy - může nahradit
tradiční (mechanické) centrální systémy uzamykání koleček, osazených na nemocničních
postelích, pečovatelských lůžkách nebo na dalším zdravotnickém vybavení. Tento nový
systém vnáší více volnosti do tvorby designu tím, že odpadá nutnost mechanického
propojení jednotlivých koleček.
Použití
• Provozní teplota : +5°C až +40°C
• Skladovací teplota : -10°C až +50°C
• Schváleno dle IEC60601-1:2005 3 vydání, ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání a CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
Doporučení
• Vždy používejte zámek kabelů a těsnící O-kroužky.
• Veškeré neobsazené vstupy musí být opatřeny záslepkami, aby bylo zaručeno požadované IP krytí.
• Výměna nebo připojení kabelů systému OpenBus™ nejsou povoleny pokud je kontrolbox pod napětím (výměna za provozu).
Před instalací / servisováním
• Zastavte zařízení.
• Odpojte kabel baterie, zařízení OpenBus™ a následně kolečko.
• Proveďte servisní úkon.
Po instalaci / servisování
• Znovu zapojte kolečko, zařízení OpenBus™, kabel baterie a připojte kontrolbox k síti.
LINAK A/S je dodavatelem pouze systému OpenBus™ a nenese odpovědnost za žádný výrobek externích dodavatelů ani za soulad výrobků
externích dodavatelů se systémem LINAK OpenBus™.
5. Massage motor Medical (MEDLINE® CARELINE®)
Masážní motor lze připojit do nejrůznějších typů lehátek a stolů, křesel nebo lůžek
pro vyšetření a zákroky. Pacient či klient tak může lépe relaxovat, má k dispozici
větší komfort a snáze se uvolní z napětí. Masážní motor lze snadno připojit
ke kontrolboxu do portu, sloužícímu k připojení běžného pohonu – není potřeba
žádná speciální kabeláž, což usnadňuje montáž.
Použití
• Kompatibilita : • Zátěžový cyklus :
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Relativní vlhkost : • Atmosférický tlak : • Certifikace : CB6S OBMe, CB16 OBF, (CB20 probíhá), pro impulzní řízení s OpenBus™ použijte MJB006-0x
10 %, 30 min. max.
+5°C až +40°C
-10°C až +50°C
20 % až 80 % při +30°C
700 až 1060 hPa
testování pro použití ve zdravotnictví se předpokládá
Strana 99 z 116
...pokračování
Montáž
Masážní motor na plotně
Montáž masážního motoru pomocí příruby
Pomocí
4 šroubů
Šroub
Lamela
Příruba
Masážní
motor
Matice
Šrouby dotahujte momentem max. 2 Nm.
Masážní jednotku připevněte čtyřmi šrouby M6 s kulatou hlavou a plochou spodní stranou s délkou 15 až 20 mm + tloušťka příruby.
Utahujte momentem max. 2-3 Nm.
Vždy musí být použity 2 příruby - jedna na každé straně lamely.
6. MJB (MEDLINE® CARELINE®)
Modulární propojka MJB je určena pro systém OpenBus™.
MJB umožňuje připojení více ručních ovladačů nebo ovládacích panelů. Může být také použit jako řídící modul pro
externí zařízení jiných výrobců, například detekce opuštění lůžka, USB nabíječky, podsvícení postele a dalších.
7. SLS (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)
SLS (Safety Limit Switch) je bezpečnostní spínač společnosti LINAK určený pro 24V DC aktuátory LA12, LA22,
LA28, LA28S, LA31, LA32, LA34 a kontrolboxy. Spínač lze upevnit například na rám postele, kde SLS plní funkci
bezpečnostního spínače, přerušujícího v případě potřeby přívod elektrického proudu do pohonu. Pro správnou funkci
je třeba přesně specifikovat, zda se aktuátor vysouvá nebo zasouvá v okamžiku, kdy je SLS aktivován a zastavuje
pohon.
SLS lze také použít jako externí signální spínač, vysílající signál do kontrolboxu. Takovýto signál může omezit nebo
přerušit například funkce postele.
8. SMPS30 (MEDLINE® CARELINE®)
SMPS30 je velmi silný spínaný zdroj, nejčastěji používaný pro vyšetřovací
a zákroková lehátka. SMPS30 je ekologicky šetrné řešení, které má
v porovnání s tradičními trafy mnohem nižší spotřebu energie v režimu
standby. Univerzální vstupní napětí umožňuje SMPS adaptovat se na
jakýkoli světový trh bez ohledu na to, jaké síťové napětí se v dané zemi
používá.
Použití
• Kompatibilita :
• Zátěžový cyklus *:
• Provozní teplota :
• Skladovací teplota :
• Relativní vlhkost :
• Atmosférický tlak :
• Nadmořská výška :
• Certifikace :
LA43 IC, LA44 IC
2 minuty nepřetržitého provozu následováno 18 minutami klidu.
+5°C až +40°C
-10°C až +50°C
20% až 90% při 30°C – nesráží se
700 až 1060 hPa
max. 2000 m.n.m.
IEC60601-1:2005 3 vyd., ANSI / AAMI ES60601-1:2005, 3 vydání, CAN / CSA-22.2 No 60601-1:2008
* PŘI ZÁTĚŽOVÉM CYKLU 10% JE MAXIMÁLNÍ VÝKON DOSAHOVÁN PŘI OKOLNÍ TEPLOTĚ 25°C
Strana 100 z 116
...pokračování
Bezpečnostní koncept
DC stejnosměrný proud je do zařízení přiveden pouze v případě potřeby - po aktivaci tlačítka na ovladači.
Uživatel zařízení je důležitým prvkem konceptu bezpečnosti. Světelná signalizace SMPS30 indikuje :
Připojení k napájení
Zelená svítí
Power request
Žlutá svítí během aktivace ovladače
Kontrola funkčnosti
Žluté světlo se vypne, jakmile je uvolněno tlačítko ovladače – v opačném případě
jsou ovladač nebo jiné komponenty v zařízení vadné. Uživatel se musí obrátit na
servis.
SMPS30 je navržen tak, aby mohl být umístěn na podlaze, na zdi nebo přichycen k zařízení pomocí 4 šroubů za spodní kryt.
Pokud je SMPS30 namontován na zdi nebo na zařízení, musíte jej odmontovat, abyste získali přístup k mechanismu zámku síťového kabelu.
Doporučení
Poznámka
SMPS30 je kompatibilní pouze s LA43 IC a LA44 IC.
SMPS30 není vhodný k použití v exteriéru.
Před instalací, opětovnou instalací nebo řešením problémů
• Zastavte zařízení.
• Vypněte napájení a vytáhněte napájecí kabel.
• Odstraňte ze zařízení veškerou zátěž, která by se při manipulaci se zařízením mohla uvolnit
Před spuštěním
• Ujistěte se, že byl systém instalován tak, jak je uvedeno v uživatelském manuálu.
• Zapojte systém, jednotlivé části musí být připojeny dříve než je SMPS30 připojen k napájení.
Během provozu
• Ujistěte se, že kabely nejsou poškozeny.
• Odpojte SMPS30 od mobilního vybavení ještě před jeho pohybem.
Ochrana zdroje
SMPS30 obsahuje několik mechanismů, které jej chrání před poškozením nadměrným používáním.
• V případě přehřátí se aktivuje tepelná ochrana. Zdroj nebude pracovat dokud jeho teplota neklesne na normální provozní teplotu.
• V případě překročení hodnoty proudu / selhání pohonu se aktivuje ochrana proti přetížení. Zdroj bude pracovat okamžitě po vyřešení problému.
Výměna za provozu
• Nevyměňujte výstupní kabel dokud je SMPS připojen k síti.
Údržba / čištění
• SMPS30 musí být čištěn v pravidelných intervalech, aby byl odstraněn prach a nečistoty a byla zkontrolována případná mechanická poškození, opotřebení a trhliny.
• Systém nesmí být čištěn přímým stříkáním vysokotlakým čističem.
• Propojovací kabely musí zůstat během čištění vodou zapojeny a těsnící O-kroužky řádně zastrčeny, aby bylo zamezeno průniku vody.
• SMPS30 je odolný vůči většině čisticích prostředků a desinfekcí používaných v nemocničním a pečovatelském sektoru.
Dodržujte následující pravidla týkající se čisticích prostředků a desinfekcí
- Nesmí být vysoce zásadité nebo kyselé (pH 6-8).
- Nesmí obsahovat žíraviny.
Strana 101 z 116
9. Under Bed Light 2 (MEDLINE® CARELINE®)
Použití
• Provozní teplota : • Skladovací teplota : • Relativní vlhkost : • Atmosférický tlak : • Certifikace : Podsvícení postele Under Bed Light (UBL2) nabízí výkonné
osvětlení s dobrým šířením světla. UBL2 je určeno k použití
v nemocničních postelích, lůžkách v pečovatelských domech
nebo v domácí péči. Podsvícení postele usnadňuje všem
uživatelům najít cestu v tmavé místnosti a předchází úrazům
způsobeným pádem.
+5°C až +40°C
-10°C až +50°C
10% až 80% při +30°C, nesráží se
700 až 1060hPa
EN62471, IEC60601-1:2005, 3 vydání (probíhá)
Doporučení a bezpečnostní opatření
• Pro montáž UBL2 k zařízení využijte závitové otvory, použijte šrouby M4 Ø12 s podložkou Ø12.
Dotahujte maximálně momentem 2,5 Nm.
• Výměna za provozu
Odpojování ani připojování kabelů k systému OpenBus™ není povoleno pokud je kontrolbox (CB) napájen ze sítě! V případě nutnosti dodržujte
tento postup :
1. Odpojte síťový kabel a počkejte 5 sekund
2. Připojte nebo odpojte požadovaný kabel
Nedodržení tohoto postupu může vést k poškození řídícího obvodu OpenBus™. Riziko poškození obvodu se zvyšuje, pokud má příslušenství vysoký
rozběhový proud.
• Při použití OpenBus™ UBL2 může dojít ke konfliktu s dalším příslušenstvím či ovladači (HB, ACP), doporučujeme systém řádně vyzkoušet.
• Vždy používejte zamykací mechanismus a O-kroužek.
• Pro zajištění IP krytí musíte na neobsazené konektory vždy použít ochranné záslepky.
• UBL2 musí být namontován na rovném povrchu, kryt nesmít být vystaven úderům či nárazům.
Strana 102 z 116
9. Opravy a nakládání s výrobky
Opravy
Systémy a aktuátory LINAK smí opravovat pouze autorizované servisní středisko LINAK. Systémy v záruce musí být odeslány do autorizovaného
servisního střediska LINAK.
Pro snížení rizika vzniku závad musí být všechny opravy prováděny pouze autorizovaným servisem prodeje nebo opraváři společnosti LINAK, jelikož je
třeba zvláštních nástrojů a součástek.
Je-li systém otevřen neškolenou osobou, hrozí riziko pozdějšího poškození zařízení.
Náhradní díly
LINAK dodává součásti pístnic a motorů jako náhradní díly. Při objednávce náhradních dílů uvádějte označení z výrobního štítku.
Nakládání s výrobky LINAK
Výrobky společnosti LINAK mohou být likvidovány tak, že jsou pokud možno roztříděny na jednotlivé materiálové skupiny odpadu určené pro recyklaci
nebo do spalovny.
Doporučujeme výrobky LINAK likvidovat na místech k tomu určených a vynaložit maximální úsilí na recyklaci odpovídajících částí. Jako příklad hlavních
skupin v rámci třídění odpadu můžeme zmínit následující :
Kovy, plasty, kabeláž, hořlavé materiály a materiál do sběrných surovin.
Některé z těchto skupin mohou být rozděleny na podskupiny, např. kov na ocel a hliník nebo plasty na ABS a PP.
Při manipulaci s bateriemi mějte na paměti jejich chemické vlastnosti a riziko zkratování.
Jako příklad třídění níže uvádíme do kterých recyklačních skupin by mohly být výrobky společnosti LINAK zařazeny :
Výrobek
Komponenty
Likvidace
Sloupek / pohon :
Pístnice a motor Plastový kryt
Kabel
Kovový šrot
Recyklace plastů nebo spalovna
Kabelový odpad nebo spalovna
Kontrolbox : Desky plošných spojů
Plastový kryt
Kabel
Transformátor
Baterie
Elektronický odpad
Recyklace plastů nebo spalovna
Kabelový odpad nebo spalovna
Kovový šrot
Nebezpečný odpad
Ovladač :
Plastový kryt
Kabel
Desky plošných spojů
Recyklace plastů nebo spalovna
Kabelový odpad nebo spalovna
Elektronický odpad
V současnosti jsou téměř všechny naše formované plastové kryty vybaveny vnitřním kódem typu plastu s vyznačeným obsahem vláken.
Strana 103 z 116
Rozdělení do skupin
Typ výrobku
Kovový odpad
Kabely
ACC
Elektronika
Plasty - recyklace / spalovna
X
X
ACK
X
X
X
ACL
X
X
X
ACM
X
X
X
ACP
X
X
X
ACO
X
X
X
BA18
Poznámka
X
Olověná baterie
BA20
X
X
Olověná baterie
BADM
X
X
Olověná baterie
BAJ1
X
X
X
X
Olověná baterie
BAJ2
X
X
X
X
Olověná baterie
BAJL
X
X
X
X
Lithium Ion baterie
BB3
X
BL1
X
BL4
X
CA30
X
X
X
CA40
X
X
X
CB12
X
X
X
CB14
X
X
X
CB16
X
X
X
CB20
X
X
X
CB6
X
X
X
X
X
CB6P2
CB6S
X
X
CB7
X
X
CB8-A
X
CB8-T
X
CB9
X
X
X
CBJ1
X
CBJ2
X
CBJC
X
CBJH
X
CBR1
X
CHJ2
X
CS16
X
X
X
X
COBO
X
X
COBO20
X
X
Strana 104 z 116
Rozdělení do skupin
Typ výrobku
Elektronika
Plasty - recyklace / spalovna
X
X
CU20
X
X
CUDM
X
X
X
X
X
CP20
Kovový odpad
Kabely
X
DJB
Poznámka
DPH
FS
X
X
X
X
FS2
X
X
X
X
FS3
X
X
X
X
X
X
HB20
HB30
X
HB40
X
X
X
HB50
X
X
X
HB60
X
X
X
HB70
X
X
X
HB80
X
X
X
HBDM
X
X
X
HD80
X
X
X
HD80 JUMBO
X
X
X
HL70
X
X
X
HL80
X
X
X
X
X
X
X
IRO
LA12
X
X
LA22
X
X
X
X
LA23
LA27
X
X
X
LA28
X
X
X
X
LA29
X
X
X
X
LA30
X
X
LA31
X
X
X
X
LA32
X
LA34
X
X
X
X
LA43
X
X
X
X
LA44
X
X
X
X
X
Strana 105 z 116
Kovový odpad
(FSR+FSR)
Rozdělení do skupin
Typ výrobku
Kovový odpad
Kabely
LC2
hliníkové profily,
pístnice,
motorky,
koncové plotny,
spony
LP2
X
X
LP3
X
X
LS
X
LSD
X
zdrojové
a signální
kabely
X
Elektronika
PCB
Plasty - recyklace / spalovna
kluzáky, příchytky, horní plast.
rámeček, kryt PCB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Massage Motor
MBJ1/2/3
X
MJB
SLS
SMPS30
X
Strana 106 z 116
Poznámka
Praktické informace
Typ výrobku
Popis
Typ výrobku
Popis
ACC
Fólie přilepená na kryt
CBJC
Slepeno a sešroubováno
ACK
Bez krytu, pouze fólie s kabeláží
CBJH
Slepeno a sešroubováno
ACL
Nemůže být otevřen, protože je svařený.
Po odstřižení kabelu je považován za odpad
určený k likvidaci ve spalovně odpadů
CBR1
CH01
Svařeno
Nemůže být otevřen, protože je svařený.
Po odstřižení kabelu je považován za odpad
určený k likvidaci ve spalovně odpadů
CHJ2
Slepeno a sešroubováno
CS16
Sešroubováno, je možné nastavit vypínací proud
COBO
Slepeno a sešroubováno
COBO20
Slepeno a sešroubováno
CP20
Slepeno a sešroubováno
CU20
Slepeno a sešroubováno
CUDM
Slepeno a sešroubováno
DJB
Nemůže být otevřen, protože je svařený.
Po odstřižení kabelu je považován za odpad
určený k likvidaci ve spalovně odpadů
ACM
ACP
Sešroubováno
ACO
Fólie přilepená na kryt
BA18
BA20
Svařeno
BADM
Slepeno a sešroubováno
BAJ1
Slepeno a sešroubováno, symbol typu
baterie je vyznačen na spodní straně krytu
BAJ2
Slepeno a sešroubováno, symbol typu
baterie je vyznačen na spodní straně krytu
DPH
FPP
Fólie přilepená na kryt
FS
BAJL
Slepeno a sešroubováno, symbol typu
baterie je vyznačen na spodní straně krytu
BB3
Vnější tubus (hliník) může být demontována
FS2
FS3
BL1
BL4
Plastový kryt, uvnitř BB3
CA30
Svařeno. Nelze otevírat
CA40
Svařeno. Nelze otevírat
CB12
Sešroubováno
CB14
Sešroubováno
CB20
Slepeno a svařeno. Nelze otevírat
CB6
Slepeno a sešroubováno
CB6P2
CB6S
Slepeno a sešroubováno
CB7
Svařeno ultrazvukem a sešroubováno
HB20
HB30
Svařeno ultrazvukem
HB40
Sešroubováno
HB50
Sešroubováno
HB60
Sešroubováno
HB70
Nemůže být otevřen, protože je svařený.
Po odstřižení kabelu je považován za odpad
určený k likvidaci ve spalovně odpadů
HL70
Nemůže být otevřen, protože je svařený.
Po odstřižení kabelu je považován za odpad
určený k likvidaci ve spalovně odpadů
HB80
Slepeno
HD80
Sešroubováno
HD80 JUMBO
Sešroubováno
CB8-A
Sešroubováno
HL80
Slepeno
CB8-T
Sešroubováno
HBDM
Slepeno a sešroubováno
CB9
Lze rozšroubovat šroubovákem
IRO
Svařeno
CB16
Slepeno a sešroubováno
LA12
CBJ1
Slepeno a sešroubováno
LA22
CBJ2
Slepeno a sešroubováno
Strana 107 z 116
Nemůže být otevřen, protože je slepený.
Po odstřižení kabelu je považován
za kovový odpad
Praktické informace
Typ výrobku
Typ výrobku
Popis
LA23
LA27
Svařeno, nelze otevírat
LA28
Vnější tubus je přilepen k bázi motoru, ale
pístnici uchycenou ve svěráku lze povolit
hasákem
LA29
LA30
LA31
LA32
Vnější tubus je přilepen k bázi motoru, ale
pístnici uchycenou ve svěráku lze povolit
hasákem
LA34
LA43
Sešroubováno
LA44
Sešroubováno
LC2
LC2-2 pracuje na bázi pohonu LA28 a LC2-5
na bázi pohonu LA30.
LC2 používá vlastní koncové spínače, nikoli
systém vypínání proudu pohonů.
LC2 nelze demontovat a opětovně namontovat
s ohledem na použití samořezných šroubů.
Zvedací sloupky s plynovou pružinou otevírejte
pouze jsou-li plně vysunuty - jsou označeny
písmenem “G” na 9 pozici typového čísla
na výrobním štítku.
LP2
LP3
LS
LSD
MBJ1/2/3
MJB
Svařeno, nelze otevírat
Massage
Motor
SLS
Nemůže být otevřen, protože je svařený.
Po odstřižení kabelu je považován za odpad
určený k likvidaci ve spalovně odpadů
SMPS30
Sešroubováno. Nelze opravovat
Strana 108 z 116
Popis
Obrázek 1
Obrázek 2
Odvětrání externí baterie BA18
Výkresy
Ventilation stub
V pravidelných intervalech kontrolujte zda je ventilek na externí baterii
umístěn správně a je neporušený.
Konstrukce ventilku umožňuje plynu volně odcházet, ale nezamezí
přístupu vody.
Obrázek 4
Obrázek 3
o
o
max. ± 1,5
max. ± 1,5
Obrázek 6
1) LA22
R =÷
S=+
3) LA30 a 30S
÷
+
LA30 pohon s čítačem (pouze s 24V L-motorem)
HNĚDÁ
3.9 k
ČERNÁ
Vysouvání
+
+
ČERNÁ
MODRÁ
÷
HNĚDÁ
+
Pulse
+
Zasouvání
Mějte na paměti, že napětí signálu zpětné vazby závisí na zatížení pohonu.
Strana 109 z 116
Výkresy
Obrázek 6
4) LA12
BR = +
BL = ÷
5) LA30, LA30S, LA32 a LA34 s potenciometrem
S
LA34: GR
BL
R
Barvy :
SČerná
BRHnědá
RČervená
OOranžová
GUŽlutá
GŠedá
BLModrá
VFialová
GRZelená
HVBílá
BR
R/GU
+
GU
S
GR.
HV
÷
B
6) LA30, LA30S a LA32 s optickým dekodérem
GU
S
R
GR
+
BL
Pulzy
Zem
+5V DC
÷
OPTICKÝ ENKODÉR
Strana 110 z 116
...pokračování
Výkresy
Obrázek 6
7A-B) LA28/28S/32 s CS28/28S/32 - PC verze A a B
Verze B
Ovladač HB firmy LINAK je
připojen DIN konektorem
Verze A
Ovladač HB firmy LINAK je
připojen telefonním konektorem
BR +
24 VDC
BL ÷
7C) LA28/28S/32 sh CS28/28S/32 - PC-board verze C
Verze C
GU
S
S
GU
GR
GR
R
R
BL
BL
CS28C
CS32C
+
÷
24 VDC
8) LA28, LA28S, LA32 s čítačem pulzů a LA34 s magnetickým spínačem
3,9 kΩ
Pulzy
BL
Strana 111 z 116
÷
S
+
BR
...pokračování
Výkresy
Obrázek 6
9) LSD
HV S
+ ÷
LA22, LA30, LA30S
R
+
BL
÷
11) LA31 TECHLINE
10) LA31, LA34 s magnetickým spínačem
R
S
Čítač pulzů
Motor
Černá
BL
÷
MODRÁ +
MODRÁ -
Červená
HNĚDÁ - = Vysouvání
HNĚDÁ + = Zasouvání
BR
+
12) LA12 PLC
O P E N C O L L E C T O R P N P
O R S W I T C H ./ N O R M A L L Y O P E N
B L U E
V IO L E T
R E A D Y
O U T E N D S W .
Y E L L O W
IN E N D S W .
G R E E N
R E D
O U T W A R D S
O R A N G E
IN W A R D S
P U L S E /
P O T E N T IO M E T E R
P L C IN P U T
P L C O U T P U T
+ 2 4 V
B R O W N
1 K
1 K
3 K 3
1 0 K
3 K 3
1 K
1 K
1 K
1 K
3 K 3
3 K 3
3 K 3
3 K 3
1 0 K
+ 1 0 V
1 0 K
+
-
1 0 K
1 0 K
B L A C K
Strana 112 z 116
...pokračování
Výkresy
Obrázek 6
13) Rozložení pinů minifit konektoru (platí pro 13 a 14)
Minifit
konektor
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
4
5
6
6
5
4
1
2
3
3
2
1
Konektor - čelní pohled
Deska plošného spoje - shora
0273011 s O-kroužkem
BEZ ZPĚTNÉ VAZBY
LA27 kabel s konektorem minifit (LA27 standard; platí pro LA27 výrobních čísel = 27xxxxxxxxxxxx0)
CH1-4 minifit :
3: Hnědá: +
6: Žlutá: -
Při vysouvání (připojení motoru)
Indikace koncových poloh
5: Oranžová: VYSUNUTO
4: Červená: ZASUNUTO
2: Černá: ZEM
Nepoužíván
1: Bez zapojení
(EOS = koncová poloha (End Of Stroke)
LA23/LA31/LA34/BL1/BL4 kabel s konektorem minifit
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
LA27 kabel s konektorem minifit (analogový signál bez Hall)
bez zpětné vazby
bez zpětné vazby
EOS Switch
EOS Switch
Switch com. (GND)
Vbus
M+ (Motor/Power)
EOS out
EOD in
M- (Motor/Power)
Switch com. (GND)
Vbus
M+ (Motor/Power)
EOS out
EOD in
M- (Motor/Power)
Výrobní čísla = 27xxxxxxxxxxxxB
SE ZPĚTNOU VAZBOU
LA23/LA31/LA34/LA44/BL1 kabel s konektorem minifit
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
se zpětnou vazbou
Hall
Hall
Hall GND
Vbus
M+ (Motor/Power)
Hall A
Hall B
M- (Motor/Power)
Hall com. (GND)
Vbus
M+ (Motor/Power)
EOS (analog)
Hall
M- (Motor/Power)
LA34/LA44 kabel s konektorem minifit (Potenciometr)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
LA27 kabel s konektorem minift
se zpětnou vazbou
Výrobní čísla = 27xxxxxxxxxxxxA
BL4 kabel s konektorem minift
Potenciometr
Reed
Pot GND
Vbus
M+ (Motor/Power)
Pot Position
Pot + (3V3)
M- (Motor/Power)
Reed com. (GND)
Vbus
M+ (Motor/Power)
NC
Reed
M- (Motor/Power)
Strana 113 z 116
...pokračování
Výkresy
Obrázek 7
Obrázek 8
o
o
max. ± 1,5
max. ± 1,5
Obrázek 10
Obrázek 9
75
o
Strana 114 z 116
Strana 115 z 116
VÝROBNÍ ZÁVODY
CHINA
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone: +86 755 8610 6656
Fax:
+86 755 8610 6990
E-mail: [email protected]
www.linak.cn
DENMARK
SLOVAKIA
LINAK A/S - Group Headquarters, Guderup
Phone: +45 73 15 15 15
Fax:
+45 74 45 80 48
Fax:
+45 73 15 16 13 (Sales)
E-mail: [email protected]
www.linak.com
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone: +421 51 75 63 414
Fax:
+421 51 75 63 410
E-mail: [email protected]
www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
North and South American Headquarters
Phone: +1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
E-mail: [email protected]
www.linak-us.com
ZASTOUPENÍ
DENMARK
ITALY
NORWAY
SWITZERLAND
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone: +61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail: [email protected]
www.linak.com.au
LINAK Danmark A/S
Phone: +45 86 80 36 11
Fax:
+45 86 82 90 51
E-mail: [email protected]
www.linak.dk
LINAK Italia S.r.l.
Phone: +39 02 48 46 33 66
Fax:
+39 02 48 46 82 52
E-mail: [email protected]
www.linak.it
LINAK Norge AS
Phone: +47 32 82 90 90
Fax:
+47 32 82 90 98
E-mail: [email protected]
www.linak.no
LINAK AG
Phone: +41 43 388 31 88
Fax:
+41 43 388 31 87
E-mail: [email protected]
www.linak.ch
AUSTRIA
FINLAND
JAPAN
POLAND
TAIWAN
LINAK Repräsentanz
Österreich (Wien)
Phone: +43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail: [email protected]
www.linak.at
LINAK OY
Phone: +358 10 841 8700
E-mail: [email protected]
www.linak.fi
FRANCE
LINAK K.K.
Phone: 81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail: [email protected]
www.linak.jp
LINAK Polska
Phone: +48 (22) 500 28 74
Fax:
+48 (22) 500 28 75
E-mail: [email protected]
www.linak.pl
MALAYSIA
REPUBLIC OF KOREA
LINAK A/S Taiwan Representative Office
Phone: +886 2 27290068
Fax:
+886 2 27290096
Mobile: +886 989292100
E-mail: [email protected]
www.linak.com.tw
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone: +60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail: [email protected]
www.linak.my
LINAK Korea Ltd.
Phone: +82-(0)2-6231-1515
Fax:
+82-(0)2-6231-1516
E-mail: [email protected]
www.linak.kr
NETHERLANDS
RUSSIAN FEDERATION
LINAK Actuator-Systems B.V.
Phone: +31 76 5 42 44 40
Fax:
+31 76 5 42 61 10
E-mail: [email protected]
www.linak.nl
000 LINAK
Phone: +7 495 280 14 26
Fax:
+7 495 687 14 26
E-mail: [email protected]
www.linak.ru
NEW ZEALAND
SPAIN
LINAK New Zealand Ltd.
Phone: +64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail: [email protected]
www.linak.co.nz
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone: +34 93 588 27 77
Fax:
+34 93 588 27 85
E-mail: [email protected]
www.linak.es
BELGIUM & LUXEMBOURG
LINAK Actuator-Systems NV/SA
Phone: +32 (0)9 230 01 09
Fax:
+32 (0)9 230 88 80
E-mail: [email protected]
www.linak.be
BRAZIL
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone: +55 (11) 2832 – 7070
Fax:
+55 (11) 2832 – 7060
E-mail: [email protected]
www.linak.com.br
CANADA
LINAK Canada Inc.
Phone: +1 502 253 5595
Fax:
+1 416-255-7720
E-mail: [email protected]
www.linak-us.com
LINAK France E.U.R.L
Phone: +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:
+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail: [email protected]
www.linak.fr
GERMANY
LINAK GmbH
Phone: +49 6043 9655 0
Fax:
+49 6043 9655 60
E-mail: [email protected]
www.linak.de
INDIA
LINAK A/S India Liaison Office
Phone: +91 120 4734613
Fax:
+91 120 4273708
E-mail: [email protected]
www.linak.in
IRELAND
LINAK UK Limited - Ireland
Phone: +44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606(UK Mobile)
+35 387 634 6554 (Republic Of Ireland Mobile)
E-mail: [email protected]
www.linak.co.uk
SWEDEN
ARGENTINA
INDONESIA
SINGAPORE
Novotec Argentina SRL
Phone: 011-4303-8989/8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail: [email protected]
www.novotecargentina.com
Pt. Himalaya Everest Jaya
Phone: +6 221 544 8956/8965
Fax:
+6 221 619 4658/1925
E-mail: [email protected]
www.hej.co.id
Servo Dynamics Pte. Ltd.
Phone: +65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail: [email protected]om.sg
www.servo.com.sg
OSTATNÍ ZEMĚ
COLOMBIA
IRAN
SOUTH AFRICA
MEM Ltda
Phone: +[57] (1) 334-7666
Fax:
+[57] (1) 282-1684
E-mail: [email protected]
www.memltda.com.co
Bod Inc.
Phone: +98 2188998635-6
Fax:
+98 2188954481
E-mail: [email protected]
www.bod.ir
INDIA
RUSSIAN FEDERATION
Industrial Specialised Applications CC
Phone: +27 11 312 2292 or
+27 11 2077600 (Switch Board)
Fax:
+27 11 315 6999
E-mail: [email protected]
www.isaza.co.za
Mechatronics Control Equipments
India Pvt Ltd
Phone: +91-44-28558484/85
E-mail: [email protected]
www.mechatronicscontrol.com
000 FAM
Phone: +7 812 3319333
Fax:
+7 812 3271454
E-mail: [email protected]
www.fam-drive.ru
CZECH REPUBLIC
LINAK C&S S.R.O.
Phone: +420581741814
Fax:
+420581702452
E-mail: [email protected]
www.linak.cz
Mechatronics
Phone: +971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail: [email protected]
Podmínky užití
Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení.
LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme
za aktuálnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů
výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.
Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce “Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží” firmy LINAK.
Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.
Strana 116 z 116
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Phone: + 90 312 4726338
Fax:
+ 90 312 4726635
E-mail: [email protected]
www.linak.com.tr
UNITED KINGDOM
LINAK UK Limited
Phone: +44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
E-mail: [email protected]
www.linak.co.uk
LINAK Scandinavia AB
Phone: +46 8 732 20 00
Fax:
+46 8 732 20 50
E-mail: [email protected]
www.linak.se
DISTRIBUTOŘI
UNITED ARAB EMIRATES
TURKEY
LINAK INTERNATIONAL
Phone: +45 73 15 15 15
Fax:
+45 74 45 90 10
Fax:
+45 73 15 16 13 (Sales)
E-mail: [email protected]
www.linak.com
Copyright© LINAK . 2016.04 . MA-M9-02-196-V . LINAK C&S s.r.o. si vyhrazuje právo na změny
AUSTRALIA

Podobné dokumenty

JUDr. JAN F ndrych , soudniexekutor . DRAZEBNi VYHIASXN

JUDr. JAN F ndrych , soudniexekutor . DRAZEBNi VYHIASXN o ccni'. I)dlcsc uvedevisc ncjniisiho i i n i - r i ' s c d r a T c b n i . j i s t o tl . \z p u s o h . i e . l i hz.a p l u e c r r N i . c ' j r r i T spi. t l h r r ri i r r r 2 i - -ri j s l ...

Více

Návod k obsluze Řada X

Návod k obsluze Řada X ‰‰ Prostředí, které je třeba zvažovat, se může rozkládat až za hranice pozemku. Závisí to na konstrukci domu a dalších činnostech, které v něm probíhají. Přístroj provozujte podle údajů a pokynů vý...

Více

Manuál k systému DL1A s CBD4, CBD5 a CBD6

Manuál k systému DL1A s CBD4, CBD5 a CBD6 Pouze pro trh EU.....................................................................................................................................................7 Pouze pro trh mimo EU............

Více

pohon la14

pohon la14 * ŽLUTÁ/ZELENÁ : Signál z koncového spínače v poloze vysunuto NENÍ galvanicky oddělený! Pokud chcete používat výnos signálu z koncových spínačů musíte napájet vodiče hnědý, modrý, červený a černý, ...

Více

naleznete ZDE.

naleznete ZDE. s automatickým podavačem a další větší investicí je CNC pila, rovněž s automatickým podavačem. Bezchybnou kvalitu výrobků pomůže zajistit i plánovaná investice do 3D měřicích zařízení.

Více

Southend Hospital AE Bereavement_Czech translation

Southend Hospital AE Bereavement_Czech translation pochopitelně snaží, aby úmrtní listy byly vystaveny co nejdříve, v některých případech může z důvodů pracovního vytížení daného lékaře dojít k nevyhnutelnému zpoždění. Upozorňujeme vás, že je ve va...

Více

Southend Hospital BEREAVEMENT_Czech translation

Southend Hospital BEREAVEMENT_Czech translation Vzhledem k tomu, že řadu rozhodnutí budete muset učinit v bolestné době, která s sebou nese vysokou stresovou zátěž, možná by bylo dobré, kdybyste požádali o pomoc a podporu někoho z vašich příbuzn...

Více