Kvalita zdravotní péče a akreditace - ČSAZ

Transkript

Kvalita zdravotní péče a akreditace - ČSAZ
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
III. Celostátní konference
Kvalita zdravotní péče a akreditace
středa 17. října 2012, Diplomat Hotel, Praha 6
Pod osobní záštitou
Doc. MUDr. Leoše HEGERA, CSc., ministra zdravotnictví ČR
Doc. MUDr. Bohuslava SVOBODY, CSc., primátora hlavního města Prahy
Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., senátora Parlamentu České republiky
Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR
Hlavní partneři konference
Generální partner konference
Kvalita a bezpečí a akreditace ve zdravotnictví jsou žhavými tématy dnešní doby.
Definicí kvality zdravotní péče je několik, obecná definice říká, že kvalita péče je „dělat
správné věci správným způsobem“.
Zdravotnická zařízení (ZZ) i zřizovatelé ZZ v ČR řeší otázku, zda zvyšovat kvalitu a bezpečí
pacientů (zavést systém řízení kvality, tzn. akreditovat nebo certifikovat) a co jim to jako nemocnici
přinese. Zavádění systému řízení kvality podporuje Ministerstvo zdravotnictví i další zřizovatelé ZZ
(kraje, města, soukromé subjekty), je zahrnuto v platné legislativě a současně je akreditace pro ZZ
výhodou při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.
Tato konference by měla odpovědět na mnohé z často pokládaných dotazů ohledně zavádění
systému řízení kvality a bezpečí zdravotní péče, akreditačních standardů a procesu hodnocení kvality
a bezpečí, včetně práce s platnou legislativou a její převedení do praxe ZZ.
Konference je určena pro management zdravotnických zařízení, právníky, manažery kvality a
další pracovníky, odpovídající za program zvyšování kvality a bezpečí ve ZZ, lékaře a nelékařská
zdravotnická povolání, zodpovídající za zavádění systému řízení kvality ve ZZ.
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Hněvotínská 530, 783 47 Hněvotín, IČ: 29446520
Email: [email protected], mobil: 724 248 636
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Program konference
9.00-9.30
Slavnostní zahájení kongresu, úvodní slovo kvalitě a bezpečí v českých ZZ
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví MZ ČR
MUDr. Ferdinand Polák, náměstek ministra pro zdravotní péči
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor Parlamentu ČR
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel ČPZP
Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, generální ředitel ZP MV ČR
Ing. Pavel Šiška, obchodní ředitel IBM
9.30-9.45
Kvalita a bezpečí pacientů pohledem MZ ČR
MUDr. Ferdinand Polák, náměstek ministra pro zdravotní péči, MZ ČR
9.45-10.00
Pohled VZP ČR na garanci kvality (akreditace/certifikace) a budoucí vize
JUDr. Lenka Havlasová, ředitelka odboru smluvní politiky, úsek zdravot. péče, VZP
10.00-10.15 Kvalita a bezpečí pacientů pohledem ČPZP
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel ČPZP
10.15-10.30 Kvalita a bezpečí pacientů pohledem Zdravotní pojišťovny minist. vnitra ČR
Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, generální ředitel ZP MV ČR
10.30-11.00
Coffee break
11.00-11.15 Systém a pořádek ano, hodnocení výsledků ano, kvalitaření ne
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor Parlamentu ČR
11.15-11.30 Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a.s.
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D., Oblastní nemocnice Jičín a.s.
11.30-11.45 Sledování kvality ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL
MUDr. Filip Horák, MBA, předseda představenstva AGEL a.s.
11.45-12.00 K akreditaci kvalitně, objektivně a bez stresů
RNDr. Renata Podstatová, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví
12.00-12.15 Přeměna dat v informace při poskytování zdravotní péče
Ing. Petr Mašek, IBM
12.15-12.30 Využití informací ve zdravotní péči - Prediktivní Analýza
Ing. Matěj Adam, IBM
12.30-13.30
Oběd
13.30-13.45 Efekty zavedení spoluúčasti v českém zdravotnictví
Ing. Michal Zděnek M.A., Norwegian School of Economics a NERV
13.45-14.00 Komplexní přístup k zajištění kvality a bezpečí pacienta ve FN Hradec Králové
Mgr. Hana Drábková, FN Hradec Králové
14.00-14.15 Zajištění kvality ošetřovatelské péče ve FN HK - nejde vše jak bychom si
představovali
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., FN Hradec Králové
14.15-14.30 Kvalita zdravotní péče pohledem médií
Lenka Petrášová, MF Dnes
14.30-14.45 Antimikrobiální chirurgické rukavice
Jana Bednaříková, B. Braun Medical
14.45-15.00 Akreditace systému kvality - náklady a výnosy z pohledu ZZ
Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D. a kolektiv, Nemocnice ve Frýdku Místku
15.00-15.15 Diskuse, závěrečné slovo
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Hněvotínská 530, 783 47 Hněvotín, IČ: 29446520
Email: [email protected], mobil: 724 248 636
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Všeobecné informace
Přihlášky pro pasivní účast zasílejte na email: [email protected] uveďte jméno účastníka /
účastníků a fakturační údaje vašeho zařízení, obratem zašleme daňový doklad z důvodu identifikace
platby
Konferenční poplatek
500 Kč bez DPH do 30. 9. 2012
700 Kč bez DPH od 1. 10. 2012 a na místě
Konferenční poplatek zahrnuje materiály ke konferenci, účast na odborném programu, oběd,
kávu a občerstvení v průběhu konference.
Příjezd do Hotelu Diplomat v Praze Dejvicích:
Parkovat je možno v garážích Hotelu Diplomat.
Adresa:
Hotel Diplomat
Evropská 15, Praha 6 - Dejvice, 160 41
Tel.: +420 296 559 111, Fax: +420 296 559 215
Web: www.diplomathotel.cz
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Hněvotínská 530, 783 47 Hněvotín, IČ: 29446520
Email: [email protected], mobil: 724 248 636