6. Mzda

Komentáře

Transkript

6. Mzda
UČÍME SE PODNIKAT
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055
Registra
www.kvalitaskoly.cz/podnikavost
6. MZDA
Klíčová slova
•
•
•
•
Hrubá a čistá mzda
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva
Pracovní poměr
Budete umět odpovědět na otázky
• Proč lidé dostávají mzdu?
• Co zahrnuje hrubá mzda?
• Kdy se neodvádí pojistné?
Cíl
• Na základě dovedností, kvalifikace a odpracovaných hodin dostáváme mzdu. Mzda je
odměna za práci v pracovním poměru.
NOVÉ INFORMACE A JEJICH
ICH UVĚDOMĚNÍ
Dohoda o provedení práce
• Dohoda o provedení práce udává všechny náležitosti, také ty, které se týkají mzdy. Je
velmi podstatné mít dohodu o provedení práce, aby nedošlo ke komplikacím.
• Dohoda o provedení práce je vymezená v § 74–77 č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Minimální hodinová odměna je v současnosti 50,60 Kč, horní výše odměny není nijak
omezená
Pracovní smlouva
• Je nejčastěji uzavíraná smlouva
• Je vymezená v § 33–39
39 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• V pracovní smlouvě jsou uvedeny náležitosti o mzdě.
Víte, jak se pohybují mzdy v ČR?
• Minimální mzdav roce 2014 je 8.500 Kč (50,60 Kč/hod.).. Od roku 2015 je stanovena
minimální mzda 9.200
.200 Kč (55 Kč/hod.).
• V prvním pololetí roku 2014 dosáhla průměrná mzda výše 25 159 Kč.
Osobní dovednosti!
• Mzdu dostávám za práci, kterou se snažím dělat co nejlépe.
• Podle kvality práce se odvíjí také mzda.
mzda
• Důležité je, aby mě moje práce bavila, což dělá vše jednodušší.
Hrubá mzda
• Je peněžní odměna před zdaněním a jinými odpočty.
Čistá mzda
• Po zdanění a dalších úpravách je výsledkem výpočtů tzv. čistá mzda. V konečném
výsledku dostaneme méně peněz, než je uvedená hrubá mzda.
PRACOVNÍ LIST
1. Napište ano/ne k těmto tvrzením:
Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, která je vyjádřena v penězích.
Mzda může být také naturální.
Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci.
Mzda je poskytována na základě podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě, ve
vnitřních mzdových předpisech nebo v kolektivní smlouvě.
Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, náhradu mzdy a výkonností složky mzdy
(příplatky, prémie, odměny.)
Náhrada mzdy je mzda za neodpracovaný čas, ale na kterou mají zaměstnanci nárok
(mzda za uznané svátky, dovolenou).
Prémie a odměny se používají ke zvýšení motivace zaměstnanců.
2
Ukázka mzdového listu
Hrubá mzda
Sociální pojištění zaměstnavatel
25,0 %
Zdravotní pojištění zaměstnavatel
9,0 %
Zdanitelná mzda (superhrubá) Základ daně
zaokrouhlen na stokoruny nahoru
Daň ze mzdy před slevami
Slevy na dani na poplatníka
2 070 Kč
Slevy na vyživované dítě
1 117 Kč
Daň po slevách
Sociální pojištění zaměstnanec
6,5 %
Zdravotní pojištění zaměstnanec
4,5 %
Čistá mzda
Hrubá mzda – daň po slevách – sociální a
zdravotní pojištění zaměstnanec
Ukázka výpočtu: Hrubá mzda 20.000 Kč, zaměstnanec nemá děti ani jiné slevy na dani.
Hrubá mzda
Sociální pojištění zaměstnavatel
Zdravotní pojištění zaměstnavatel
Zdanitelná mzda (superhrubá)
Daň ze mzdy před slevami
Slevy na dani na poplatníka
Slevy na vyživované dítě
Daň po slevách
Sociální pojištění zaměstnanec
Zdravotní pojištění zaměstnanec
Čistá mzda
20.000 Kč
5.000 Kč
1.800 Kč
26.800 Kč
4.020 Kč
2.070 Kč
1 950 Kč
1.300 Kč
900 Kč
15.850 Kč
3
Úkol:
Vypočítejte mzdu, kterou jste si stanovili v žákovském minipodniku pro ředitele
podniku.
Hrubá mzda
Sociální pojištění zaměstnavatel
Zdravotní pojištění zaměstnavatel
Zdanitelná mzda (superhrubá) Základ daně
zaokrouhlen na stokoruny nahoru
Daň ze mzdy před slevami
Slevy na dani na poplatníka
Slevy na vyživované dítě
Daň po slevách
Sociální pojištění zaměstnanec
Zdravotní pojištění zaměstnanec
Čistá mzda
Úkol:
Zkuste vypočítat, o kolik korun musíte zvýšit náklady za jeden měsíc ve firmě na
jednoho zaměstnance.
REFLEXE
Zamysleli jste se, jestli Vaše osobní dovednosti odpovídají Vaši představě o výši
mzdy?
A jaké ohodnocení splňuje představy Vašeho vysněného povolání?
4
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE
1. Ing. Pavel Štohl, Učebnice
čebnice účetnictví
ú
2013, ISBN 978-80-87237
87237-59-5,
nakladatelství Pavel Štohl, s. r. o., Znojmo.
Zpracovala: Ing. Pavlína Palová, Ing. Hana Jiříčková
Ji
5

Podobné dokumenty

English Czech Week ending Týden končí Month ending

English Czech Week ending Týden končí Month ending Rok končí Údaje o zaměstnanci Platby Srážky Od počátku roku k dnešnímu dni Platba Adresa Číslo zaměstnance Číslo sociálního a zdravotního pojištění Tabulka sociálního a zdravotního pojištění Daňový...

Více

Fenix - UCA Kontrolní sestava pro neplátce DPH

Fenix - UCA Kontrolní sestava pro neplátce DPH 6 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění. Obrat pro účely DPH se sleduje v hlavní (rozpočtové) činnosti na výnosových účtech (6xx) pomocí předdefinované analytiky na Zj 343, př...

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby - Na konci měsíce pak systém uvede celkový počet hodin, které pracovník spotřeboval k zajišťování jednotlivých úkonů a to pro každý úkon zvlášť. Celkový čas strávený poskytováním služby se zaokrouh...

Více