Únor 2016

Komentáře

Transkript

Únor 2016
O RioParku
s Pavlem
Starou
ČÍSLO: 2
www.ibulvar.cz
ROČNÍK: 16
CENA: 10 Kč
TREFA STRANA 7 7
Tlumočník Albahri:
BUDU SE
BRÁNIT
Velkým tématem posledních dní byla televizní reportáž Bohumila Rouba, který v Jihlavě natáčel s iráckou uprchlickou rodinou Battů. To, zda hlava rodiny skutečně řekla,
že nebude bydlet v přemalovaném kravíně, řešila nejen média, ale hlavně sociální sítě. A tam svoje schytal
i pardubický tlumočník, který věty uprchlíků překládal, Nazih Albahri. Jak Bulváru řekl v exkluzívním
rozhovoru, s útoky už mu došla trpělivost a bude
se bránit. Jak?
Čtěte na stranách 2 a 3.
BULVÁR MÁ
NOVOU SESTRU:
Velkými změnami prochází východočeská televize
V1. Mediální dům Evropského vydavatelství, do něhož spadá i náš titul Bulvár, získal majoritní podíl v
této jediné televizní stanici na východě Čech. Mění
se logo, mění se televizní tým, změní se program.
Podrobnosti najdete na straně 3.
Tlumočník Albahri:
BUDU SE BRÁNIT
strana 2
(pokračování ze strany 1)
Vrátím se k tomu, čím to všechno
vlastně začalo, tedy k té televizní
reportáži, ve které uprchlík v Jihlavě měl říct něco ve smyslu, že nebude bydlet v přemalovaném kravíně.
To vyvolalo obrovský ohlas a spustilo další události. Můžete mi říct, co
tam tedy skutečně bylo řečeno?
Myslím, že ten problém má trochu jiné
pozadí než jen tu větičku, která tam
padla. Domnívám se, že organizace
Generace 21 slíbila těmto uprchlíkům
něco, o čem nikdo nevíme, co to bylo.
Ale pánovi (Georgis Batto – poz. red.),
se kterým televize dělala rozhovor, byl
při příjezdu sem nabídnut byt, který nebyl podle jeho představ. Byl to starý byt
ve třetím patře, přičemž on má nechodící manželku. Proto byl moc rozčílený
a na dotaz, zda v České republice s rodinou zůstanou, říkal, že pokud jim bude
nabídnuto slušné bydlení, zůstanou, ale
v případě, že jim nabídnou nějaký přemalovaný kravín, tak tady nezůstanou
a vrátí se domů. Tato reakce byla na nabídnutý byt, nebyla jen tak všeobecně.
Z toho můžu vyvodit, že jim byly přislíbeny jiné podmínky, realita s nimi nekorespondovala, a proto byl tak rozčílený.
Musím podotknout, že jsem nikdy neměl problém s žádným křesťanem, naopak, pomáhal jsem všem, ať to byli
muslimové, křesťani, židi nebo ateisti.
Okamžitě se začal řešit překlad
toho, co pan Batto přesně řekl. Z vašeho pohledu byl ten překlad jednoznačný, nebo ta slova mohla mít i
jiné významy?
Ten překlad byl jednoznačný. Ale on
použil arabské slovo, které hodně lidí
nezná. Jestli jste se díval na televizi, tak
jste viděl dalšího tlumočníka, kterému
trvalo pár vteřin, než si uvědomil, co
je to za slovo. Slovo kravín nebo chlév,
to je velmi blízké, ale nejbližší překladu je skutečně ten kravín. Nedá se říct,
že by si myslel něco jiného nebo to nechtěl říct.
téma
Vy jste se s těmi Iráčany v Jihlavě bavil i během natáčení. Co je to
vlastně za lidi? Jsou to lidé, kteří
skutečně potřebují pomoc, prchají před nebezpečím? Ptám se proto,
že člověk prchající před nebezpečím se asi jen kvůli špatnému ubytování nebude ochoten vrátit zpět.
Nemám proti nim vůbec nic. Ale zřejmě
existují lidé, kteří pomoc zasluhují víc
než oni. Když jsme se spolu bavili, tak mi
řekli, že utekli před Islámským státem.
Ptal jsem se jich, jestli někoho z Islámského státu viděli nebo s někým z nich
mluvili. Na to mi odpověděli, že ne, ale
že předpokládali, že už lidé Islámského
státu začínají přicházet do místa, kde
oni žili. Tedy, že uprchli dřív, než se k nim
vliv Islámského státu dostal.
Jinak to jsou lidé, kteří jsou na vysoké
úrovni, jsou bohatí, pan Batto je ředitel
školy a sám v té reportáži uvedl, že jeho
plat by stačil pro pět českých rodin.
Pokud člověk řekne, klidně se vrátím,
tak je to zvláštní. Pokud by v místě, kde
žil, byla válka, byl by tam Islámský stát,
tak se ani nemá kam vrátit.
Vy jste tu reportáž netočil, na nic
jste se sám neptal, ve střižně jste nic
nestříhal, jen jste tlumočil. Přesto
kvůli ní máte problém. Proč a jaký?
Mě to hodně poškodilo. Téměř dvacet
šest let jsem tlumočník, kterým jsem byl
oficiálně jmenován Krajským soudem
v Hradci Králové. Po reportáži se rozjely
vůči mně útoky, že jsem muslim, nemám
rád křesťany, že jsem radikál, džihádista
a jak může televize vzít s sebou k překladu křesťanů muslima a podobně. Hodně mě to poškodilo, i ten humbuk okolo.
Za celou dobu jsem nikdy neměl se svou
prací problém, nikdy mé tlumočení nikdo nenapadl. Opravdu mě to hodně
poškodilo.
Jak se vás to dotklo, jak se to dotklo
rodiny?
Hlavně jde o děti. Mám třináctiletého syna,
ten je poznamenán těmi útoky na mě na so-
BULVÁR
ciálních sítích. Lidé, kteří mě znají, ti mi volají a ptají se, co se děje, lidé, kteří mě neznají,
ti si dělají svůj obrázek. Hodně mi to ublížilo.
Budete se proti tomu nějak bránit,
budete podávat trestní oznámení
nebo to necháte vyšumět?
Ne, určitě to nenechám vyšumět. Vybírám příspěvky, které jsou hodně ostré a
určitě budu podávat trestní oznámení.
Vy jste Syřan, narodil jste se v Sýrii.
Co jste dělal tam a jak jste se dostal
do Čech?
V Sýrii jsem studoval gymnázium a
byl jsem jedním z nejlepších studentů.
Vzhledem k tomu, že jsem byl úspěšný
student, tak mi bylo nabídnuto, že bych
mohl v České republice studovat vysokou školu. To jsem využil a v roce 1983
jsem přiletěl sem a vystudoval v Pardubicích Vysokou školu chemicko-technologickou. Jsem inženýr chemie a od roku
1990, kdy jsem dostudoval, pracuji.
Figurujete v několika firmách, dnes
tedy podnikáte?
Podnikám. Byl jsem dvanáct let správcem konkurzní podstaty, pracoval
jsem jako likvidátor v několika firmách.
Bohudík jsem úspěšný.
Přemýšlel jste někdy o návratu?
Táhlo mě to zpátky, mám obrovskou rodinu, jedenáct sourozenců, třiačtyřicet
synovců a neteří, ale už jsem byl tady,
měl jsem tady děti, podnikání, nemohl
jsem být jednou nohou tady a druhou
tam. I když jsem před válkou často do Sýrie jezdil. Třikrát za rok jsem jezdil domů.
Ještě se vrátím k vašemu tlumočení.
Vy jste soudní tlumočník mezi češtinou a arabštinou. Kolik takových
lidí tady na této úrovni je?
V republice je nás málo, nevím přesně
kolik. Na soudu mi říkali, že by nás bylo
potřeba víc, ale zřejmě je problém udělat zkoušky. Já to dělám dvacet šest let,
jsem pro východní Čechy jediný a hodně
se na mě obrací soudy, policie, ale i soukromé subjekty a lidé. Práce mám dost.
Zkuste mi jako laikovi vysvětlit, jak
je to složité, jak hodně těžké naše
jazyky jsou.
Všeobecně je známo, že arabština je jeden z nejsložitějších jazyků světa. Třeba
když dostanete usnesení soudu, které
máte tlumočit do arabštiny, tak to nemůžete překládat úplně doslova, protože pak byste ztratil význam. Mnoho
tlumočníků zapne google a začne tlumočit… pak už to jde úplně jinam. Je
potřeba jazyku hodně rozumět.
Jak tedy bylo složité naučit se česky?
Začátky byly hrozné, ale mě jazyky
vždycky bavily a učil jsem se je dobře.
Čeština je taky složitý jazyk, tak jsem si
už v prvním ročníku řekl, že buď se ho
budu pořádně učit, nebo se sbalím a
pojedu domů. Během necelých dvou
let jsem byl schopen hovořit a dorozumívat se.
Kolik jazyků celkem ovládáte?
Čtyři. Arabštinu, češtinu, angličtinu a
němčinu.
Neseděli bychom tady dnes nebýt
uprchlické krize. Co vy si o ní myslíte
a jaký je váš odhad budoucího vývoje situace?
Domnívám se, že na uprchlické krizi vydělává hodně států, Spojené státy, Rusko… Je to v podstatě politická hra. Kdyby státy skutečně nechtěly, aby byla
uprchlická krize, stačí na to týden a vše
se zastaví. Musí se odstranit diktátorský
:
BULVÁR
téma
strana 3
BULVÁR MÁ
NOVOU SESTRU:
režim, který v Sýrii zabíjí vlastní lidi, plošně bombarduje a lidé hromadně utíkají.
Stačilo by jen, aby se velmoci domluvily
a odstranily diktátorský režim, který zabil už zhruba půl milionu vlastních lidí.
Jaký bude vývoj? Ještě tak dva nebo tři
miliony lidí ze Sýrie utečou pryč, dojde
k rozdělení Sýrie na tři státy, což mají
v úmyslu Rusáci, kteří pak budou jeden
stát, současný režim, chránit a lidé, kteří přišli do Evropy už za pět nebo deset
let nebudou chtít zpátky.
Jak velké procento z těch, kteří do Evropy přicházejí, je skutečně v ohrožení a kolik je těch, kteří sem přicházejí prostě proto, že v Evropě je líp?
Myslím, že to je tak padesát na padesát.
Padesát procent lidí pomoc skutečně
potřebuje, utíkají před válkou. V Turecku v uprchlických táborech jsou zhruba
tři miliony lidí, v Jordánsku jeden a půl
milionu, v Libanonu taky jeden a půl
milionu. V Sýrii je skoro osm milionů lidí,
kteří přišli o svůj domov. To jsou lidé, kteří opravdu potřebují pomoc.
Zmínil jste, že máte v Sýrii příbuzné.
Máte o nich zprávy?
Moji rodiče tady byli v roce 2013, nemohli se tady vůbec aklimatizovat, nechtěli
tady být. V Sýrii mám teď jen jednoho bratra, v Čechách mám bratry dva, jeden je
dětský lékař ve Faklutní nemocnici v Hradci Králové, druhý dělá poslední ročník stomatologie v Praze. V Německu mám dva
bratry, kteří utekli před válkou. V Sýrii mám
šest sester s dětmi. Zatím tam jsou, žijí v horách, čekají, jak se vyvine situace, a pokud
to bude špatné, tak odtamtud také utečou.
Diváci mohou televizi naladit na no(pokračování ze strany 1)
vých vysílačích a kanálech. „Pro
„Majetkovým vstupem do regionální teleKrálovéhradecko je nyní pozemní
vizní stanice výrazně posiluje naše mediálsignál šířen z vysílače Hoděšoviní skupina. Plánujeme úzkou redakční i obce na kanálu 57, pro Pardubicko
chodní spolupráci mezi tištěnými tituly, inz vysílače K Polabinám (na věži
ternetovými deníky a televizí,“ řekl Jan DoO2 v centru Pardubic) na kaležal, vydavatel Bulváru a nový majoritní
nálu 46,“ doplňuje spolumajivlastník TV V1.
tel TV V1 Miloslav Bartoň
Snahou televize V1 bude být lis tím, že televizi bude
dem mnohem blíže než dopomožné sledovat prosud. „V1 změní i zpravodajství,
bude mnohem více poutavé a
střednitvím internetu
atraktivní pro naše diváky, kteří
na počítači, tabletech
se do něj budou moci zapojit,“
a mobilech.
doplňuje Jan Doležal.
(red)
Na obrazovku východočeské televize V1 se vrací atraktivní moderátorka
Lucie Plíšková.
foto: Martin Přibyl
Odtud vysílá pro diváky z Pardubicka
východočeská televize V1.
foto: Tomáš Kubelka
strana 4
BULVÁR
prezentace
Ministryně přijela bránit inkluzi, podpořila
i technické vzdělávání
„Velký prostor programu paní ministryně v kraji byl věnován inkluzivnímu vzdělávání, jehož ostrý nástup byl nedávno odložen. Jsem rád, že
paní ministryně vnímá naše argumenty týkající se nejen tohoto problému, ale i celého systému financování školství,“ konstatoval hejtman,
který inkluzi jako takovou neodmítá, ale chce, aby pro její uplatnění
byly vytvořeny podmínky v podobě dostatečného množství proškole-
ných pracovníků, kteří by se potřebným studentům mohli individuálně
věnovat tak, aby nebylo ohroženo vzdělávání ostatních studentů.
Ministryně se kromě besedy s učiteli a studenty podívala také do odborných učeben Gymnázia Mozartova v Pardubicích a druhý den zavítala na Technohrátky do Vysokého Mýta. Tam jí žáci učiliště na památku
vysoustružili její portrét.
Na GRAND Festivalu smíchu oslnil
Nasadila vlastní ži
Jan Vondráček v Lidské tragikomedii jiného, teď slaví 10
Během závěrečného Galavečera smíchu byly ve Východočeském divadle slavnostně rozdány ceny XVI. ročníku GRAND Festivalu smíchu. Za nejlepší mužský herecký výkon ji získal Jan Vondráček, který zazářil v komedii Lidská tragikomedie v podání Divadla v Dlouhé. Ocenění za Pardubický kraj, jednoho z partnerů festivalu, předával 1. náměstek
hejtmana Roman Línek. Jelikož se vítěz závěrečného ceremoniálu nezúčastnil, cenu přebrala jeho rozesmátá kolegyně.
„I když jsem neviděl všechna představení, měl jsem štěstí, že Lidskou tragikomedii jsem
si v programu bezděky našel a vybral. Musím říct, že mě výkon Jana Vondráčka uchvátil,
a jsem rád, že stejný pocit měla i odborná porota,“ pěl chválu Línek. Grand festival smíchu je jednou z nejdůležitějších kulturních událostí v Pardubickém kraji, a proto má své
stálé místo v dokumentu Tvář kraje. „Jsme si vědomi jeho obliby a v nejbližší době budeme jednat o navýšení dotace, kterou kraj festivalu i dalším zapsaným akcím poskytuje,“
přislíbil náměstek.
Krásného životního jubilea se dožila paní Jarmila Urbánková. Klientka Domova u fontány v Přelouči oslavila úctyhodné 100. narozeniny. Na pohled by jí ale takto požehnaný věk tipoval málokdo. Bývalá učitelka, která křídám a tabuli zasvětila celý profesní život, je – jak dokládá fotografie – stále pozitivní a zajímá se o dění kolem
sebe. V přístupu k životu strčí do kapsy i o generace mladší.
Koneckonců o jejím naturelu hodně vypovídá
dávná příhoda. Na dovolené ve Vídni paní Ur-
BULVÁR
strana 5
prezentace
Hejtman navštívil první občánky kraje Alexe a Lauru
V době, kdy po obloze létaly světlice a bouchaly petardy, oni se drali na
svět. Prvním občánkem
v Pardubickém kraji se stal
chlapec Alex (na fotografii
vpravo s maminkou), který se narodil deset minut
po půlnoci v Chrudimské
nemocnici. Za necelé dvě
hodiny ho v Pardubicích
následovala holčička Laura
(na fotografii vlevo s hejtmanem). Po měsíci je už v jejich domovech v Tasovicích a Podůlšanech navštívil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
A nepřišel jen tak s prázdnou. Kromě drobných pozorností pro miminka předal rodinám i finanční dar.
„Po několika letech jsme se letos rozhodli navýšit finanční dar rodinám prvně narozených miminek v našem kraji. Věřím, že tato částka přijde rodinám
vhod při hrazení nejrůznějších výdajů, které jsou s narozením potomka spojené,“ vcítil se do nesnadné role rodičů hejtman Netolický. „Podstatné však
je, že miminka se mají čile k světu a dělají svým rodičům radost,“ potěšilo ho.
ivot za záchranu
00. narozeniny
Na Valentýnské odběry
přemluvil Línek i manželku
Patronem Valentýnských
odběrů krve byl tradičně také 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví
Roman Línek. Letos se
poprvé dokázal vžít do
kůže prvodárců. „Po pravdě musím přiznat, že jsem
krev ještě nikdy nedaroval. Při
sedimentaci raději uhýbám zrak,
pohled na krev mi nedělá dobře, a proto chovám velký respekt
ke všem, kteří chodí krev darovat
bánková nasadila vlastní život za záchranu úplně cizího člověka. V okamžiku, kdy každý panikaří, neváhala a skočila do Dunaje pro tonoucího chlapce. Hrdinský čin přinesl někdejší sokolce
dlouhověkost. Není pochyb o tom, že tu s námi
bude ještě dlouho. „Paní Urbánkové přeji, aby
ji dobrá nálada neopouštěla a mohla se i nadále těšit ze společných chvil s rodinou a spolubydlícími,“ nechal se slyšet radní Pardubického kraje
pro oblast sociální péče Pavel Šotola, který stál
v dlouhé řadě gratulantů. Tak ať zdraví slouží!
pravidelně a s takovou samozřejmostí.“ Nakonec
ale přemluvil i manželku, a tak oslavili svátek
sv. Valentýna spolu na
trasfúzce. „Musím říct,
že jsou tady velmi šikovné sestřičky a ve skutečnosti je to mnohem snadnější, než si člověk představuje. Proto jsem rád, že podobné pocity má i mnoho nových a také
mladších dvojic, než jsme my dva, a
že se mnozí z nás mohou stát i pravidelnými dárci krve.“
BULVÁR
prezentace
strana 6
CONGRESS CENTRE V PALÁCI PARDUBICE
CESTOVAT E LS K Ý
FESTI VA L od 17.3.2016 až
do
20.3.2016
ka
k • Pave l L iš
á
b
u
B
h
ic
ř
ork ý
e k • O ld
ová • P e tr H
• Vá cl av Tu r
k
u
a
t
k
Š
is
a
k
y
il
M
m
r
ň
r • M a rt in
n R é va i • Ja
• Da n P ř ib á
Ja
r
e
•
l
k
il
e
t
n
S
á
in
Ja k u b Vá g n e
lh
t
in g l
E g o n Ku
e r ová • M a r
M ilo s l av St
.
r
D
L e n k a K l ic p
h
P
.
r
D
JU
Partneři festivalu:
Webový partner:
Mediální
M
ediální pa
partneři:
PARDUBICKÝ
cestovka s duší
www.CESTOVATELSKYFESTIVAL.cz
program
BULVÁR
strana 7
prezentace
Pardubický kraj čeká další rozvoj dopravy
Loňský rok byl z pohledu investic do silniční a železniční infrastruktury
rekordní. A letošní rok se k němu přiblíží. V regionu se připravuje celá
řada investic jak na silnicích, tak na železnici. Pardubický kraj uvolnil
částku 100 milionů korun především na opravy mostů a věnuje velkou
pozornost nejen napojení rychlostní silnice, resp. nově dálnice D35 na
krajské komunikace, ale také projektům v česko-polském příhraničí.
V česko-polském příhraničí Pardubický kraj, resp. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS) i jeho
polský protějšek připravuje hned
několik projektů. Jde o modernizace komunikací i oblasti aplikování nových technologií do zdejšího
regionu. Jedná se hlavně o zimní
údržbu, zapojení termálního mapování, pohonu vozidel zemním plynem, nové technologie předprojekční přípravy a na opravy silnic.
SÚS je aktivní také v přípravě dopravního uzlu Pardubice. Zpracována je technicko-ekonomická studie, která ukázala, že projekt je proveditelný. Tento uzel, který propojí všechny druhy dopravy, souvisí
samozřejmě i se splavněním Labe.
„Jednáme s ministerstvem dopravy o možném rozdělení projektu
na jednotlivé etapy, teoreticky bychom mohli samostatně realizovat například most ve Valech,“ dodal Miroslav Němec. V rámci Pardubického kraje jsou také připravovány projekty modernizace a výstavby silnic, které napojí krajské město
a region na D35. Jedná se například
o obchvaty Dašic či Rokytna. Některé projekty by mohly být realizovány už v letech 2016 a 2017. Ještě
v únoru pak bude na Státním fondu
dopravní infrastruktury projednána
žádost Pardubického kraje na dotaci k projektům souvisejícím s veřejným logistickým centrem v České
Třebové. Konkrétnější obrysy do-
Informace o investicích tlumočili ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec a náměstek
hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.
stává i memorandum podepsané
vládou ČR a Foxconnem, ze kterého vyplývají i úpravy komunikací v lokalitě pardubické firmy. „Pro
rok 2016 má Pardubický kraj v plánu pětatřicet nových projektů, které bychom chtěli stavebně realizovat do roku 2020. Chceme na ně
čerpat finanční prostředky z operačního programu, kde máme alokováno 1,8 miliardy korun. K tomu
kraj přidává 10 %, dalších 5 % dostaneme jako příspěvek od státu,“
prozradil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Jaromír Dušek. V plánu je i pokračování investic na železnici. V loňském
roce byly dokončeny modernizace tratí za 1,8 miliardy korun, letos a
v roce 2019 budou další projekty ještě pokračovat. Například druhá část
zdvoukolejnění trati mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou. Na roky
2020 – 2022 jsou plánovány modernizace tratí na Českotřebovsku a Orlickoústecku.
Známe vítěze soutěže Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje
Do 6. ročníku největšího výtvarného projektu v České republice - Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje děti přihlásily na 1 560 soutěžních obrázků. Pro porotu bylo náročné z tolika úžasných prací vybrat ty
nejlepší a ocenit jejich autory za snahu, výtvarné cítění i pohled na svět.
Šestý ročník soutěže je datován
rokem 2015. Právě v tomto roce
děti kreslily obrázky ztvárňující kontrast mezi zdravou a nemocnou přírodou. Pak už byla
řada na porotě, která hodnotila
soutěžní práce ve dvou kolech,
a také na veřejnosti. Ta mohla o
svém vítězi hlasovat prostřednictvím webu soutěže. Vybírat
mohli ve čtyřech věkových kategoriích – od dětí z mateřských
škol až po středoškoláky. „Jako
každý rok pořadatelé pro soutěžící připravili i různá podtéma-
130210_INZ_ODPADKY_KN_276x204_OK.indd 1
ta, která mohla některým dětem
napovědět, kudy se ubírat. Namátkou škola v přírodě, zelená
silnice, mosty pro zvířátka nebo
třeba ekologická železnice, která pro tu nejmenší kategorii dostala název ‚mašinka Tom’. Sešla
se řada úžasných prací a porota
to letos opravdu neměla jednoduché,“ řekl Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického
kraje, který nad projektem převzal záštitu společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.
Děti mohly zvolit jakoukoli výtvarnou techniku. Kromě pastelek nejčastěji používaly vodové barvy, někteří zapojili i koláže nebo kresbu
uhlem. Objevilo se také několik linorytů a v nejstarší kategorii i fotografie. Zpracování, které získalo
zvláštní „Hejtmanskou cenu“, bylo
vskutku neobvyklé. „Děti z mateřské školy v Sezemicích nakreslily motiv zapadajícího slunce. To
samo o sobě není ničím výjimečné. Obrázek však namalovaly vlastními prsty s pomocí jedlých barev, které si s pomocí učitelek samy
uvařily. Dobrý nápad a kreativita se musí ocenit,“ uvedl hejtman
Martin Netolický s tím, že sezemické děti recept na barvy poslaly pořadatelům soutěže. Udělena byla i
15.4.13 10:29
130210_INZ_ODPADKY_KN_276x204_OK.indd 1
130210_INZ_ODPADKY_KN_276x204_OK.indd 1
130210_INZ_ODPADKY_KN_276x204_OK.indd 1
jedna zvláštní cena – za ojedinělou
sérii fotografií si odnesl student jevíčského gymnázia Jaromír Koudelka. Ten se fotografování věnuje
už sedm let.
Soutěžní práce hodnotila odborná
porota, v níž se objevili například
akademický malíř František Zálabský, někdejší ředitel pražského Muzea Kampa a výtvarník Jiří Lammel,
malíř Ondřej Kmošek nebo fotograf a držitel řady ocenění Tomáš
Kubelka.
Současně se slavnostním vyhlášením výsledků 6. ročníku soutěže byl spuštěn ročník další, s pořadovým „šťastným“ číslem sedm.
Veškeré informace o něm budou
v brzké době zveřejněny na stránkách www.pomahameprirode.cz.
15.4.13 10:29
15.4.13 10:29
módní
strana 8
Renata
Pavel Rohlík, generální manažer HC
DYNAMO PARDUBICE, s manželkou
B: Krásné šaty, hezká kombinace krajky
a sametu... Jen bych vyměnil černou
kravatu za jinou barvu, jinak super.
R: Krásné šaty, jen doufám, že v těch
botičkách nejsou punčochy, a co se
kravaty týká, souhlas s Bobbem.
HOKEJOVÝ DY
Už popáté odložili hráči pardubického Dynama své hokejk
tánku perníkového města v čele s primátorem Martinem
vlastníkem klubu Romanem Šmidberským a první dámo
vý hokejový fanoušek Pája Cejnar. Vrcholem programu by
NAMO LADIES a dětí ze školy Svítání a zábavně - vědomos
Čáslavou. Tančilo se za zpěvu adoptivního Pardubáka Mich
dres a na oplátku jim věnoval novou píseň Dynamo. A jak s
Pája Cejnar, moderátor plesu a
fanoušek pardubického hokeje
B: Barvy Pardubic... Super!
R: Oblek je fajn, ale Pája tam byl
pracovně a pracovní oblek se
špatně hodnotí.
Martin Charvát, pardubický primátor,
s první dámou města Šárkou
B: Modrá je pro letošní plesovou sezónu
IN! Chválím i modrou kravatu :-)
R: Na sportovní ples sportovní střih
společenských šatů. Navíc v bezva
barvě. Chválím!
Roman Šmidberský, hokejový
boss, s manželkou Lenkou, hlavní
organizátorkou plesu
B: Smoking a krásné jednoduché černé
šaty. Tady vidíte jeden z přesných typů, jak
se obléknout na ples. Líbí se mi i jednouché
šperky na krku a výrazný náramek.
R: Pár je oblečený velmi kvalitně, ale za mě
trochu nenápadně.
Rozesmátý šťastný pár.
Jiří Rozinek, viceprimátor
Pardubic, s manželkou
B: Prostě pohodové plesání :-)
R: Jedny z nejlepších šatů paní
Rozinkové. I když k její pěkné
postavě bych asi volila jiný střih.
Pan náměstek má svůj oblíbený
plesový šat - klasika.
strana 9
policie
Bobb
YNAMO PLES
ky a vydali se tančit. Reprezentační ples opět hostil smeCharvátem a první dámou města Šárkou a majoritním
ou pardubického hokeje Lenkou. Ples moderoval vášniylo taneční vystoupení manželek a partnerek hráčů – DYstní soutěž, kterou vyhrálo družstvo s kapitánem Petrem
hala Hrůzy :-). Frontman obdržel od hokejistů originální
se oblékaly naše celebrity? Na to se podívejte právě teď!
Zleva: Hokejoví útočníci Tomáš
Rolinek a Petr Sýkora
B: Obleková klasika.
R: V dresu vypadají tito borci asi
lépe. Obleky nějak nesedí :-)
Miroslav Novotný, obchodní a marketingový
ředitel HC DYNAMO PARDUBICE a nový člen
představenstva, s přítelkyní Eliškou
B: Dokonalý příklad, jak se obléknout na ples.
R: Za mě úchvatné šatičky.
Zleva: Hokejisté – obránce Petr Čáslava s
manželkou a Michal Mikeska s kamarádkou
B: Dámy mají krásné šaty a oběma to moc sluší.
Pánové jsou za mě také v pořádku.
R: Na mě jsou pánové lehce sportovní, ale dámy to
hravě dotáhly.
Marek Nezveda, ředitel Divize financí a řízení
rizik, člen představenstva ČSOB Pojišťovny,
s manželkou Pavlou
B: Krásná modrá barva a krajka v kombinaci se
saténem. SUPER! Krásné jsou i štrasové doplňky.
R: Modré šaty mě baví a postavě lichotí a smoking
bez komentáře (tedy zdá se mně to býti na fotografii
smokingem).
Pavel Svoboda, ředitel Zdravotnické
záchranné služby Pardubického
kraje, s manželkou
B: Další modré šaty na plese :-) Barva
ladí i s kravatou pána. Jen mně tam
chybí nějaký šperk na krku. Pan ředitel
manželce jistě nějaký pěkný vybere :-)
R: Za mě je to trochu nuda, chtělo by to
doplňky.
strana 10
BULVÁR
prezentace
Zahájení Pardubického hudební
jara je za dveřmi
V pořadí už 38. ročník mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro zahájí svůj program Slavnostním zahajovacím koncertem 3. března. V Sukově síni Domu hudby v Pardubicích vystoupí PKF – Prague Philharmonia. Pod vedením dirigenta Marka Šedivého a
spolu s klavírním virtuózem Ivo Kahánkem přednesou „klenoty romantické hudby“, Koncert b moll P. I. Čajkovského a Dvořákovu Symfonii č. 8 „Anglická“. Vstupenky na koncert
lze zakoupit v Turistickém informačním centru Pardubice a také na www.ticketportal.cz.
Ostatně tam lze také pořídit vstupenky na další koncerty a pořady konané v rámci Pardubického hudebního jara. Na měsíc březen připravili pořadatelé kromě zahajovacího koncertu další čtyři představení. Ve čtvrtek 10. března v Rytířských sálech pardubického zámku vystoupí Ensemble Inégal, s varhaníkem a uměleckým vedoucím Adamem Viktorou, s cyklem 13 skladeb Adama Michny z Otradovic, známým pod názvem „Loutna česká“.
Příběh nejslavnější kurtizány přenesou na podium Divadla
Karla Pippicha v Chrudimi členové Operního souboru Divadla F. X. Šaldy Liberec. Pod taktovkou Martina Doubravského a v režii Martina Otavy nastudovali operu „La traviata“ Guiseppe Verdiho. Na programu festivalu je 13. března.
Východočeské divadlo v Pardubicích bude pro změnu
hostit Baletní soubor Moravského divadla v Olomouci.
V pondělí 21. března diváci uvidí balet Sergeje Prokofjeva, podle libreta Williama Shakespera, „Romeo a Julie“.
Při posledním březnovém koncertu 29. března zazní
v Hudebním sále pardubické radnice ruské violoncellové sonáty v podání známého českého violoncellisty Jiřího Bárty a australského klavíristy působícího ve
Velké Británii Pierse Lana. Na programu jsou skladby
N. Mjaskovského, A. Schnittkeho a S. Rachmaninova.
Bohatá nabídka koncertů a představení v rámci Pardubického hudebního jara ale potrvá až do poloviny měsíce května. Podrobnosti o dalším programu lze nalézt na webových
stránkách festivalu www.pardubickehudebnijaro.cz.
Transporter
www.porter.cz
Nebojím se chtít víc
Norbert, majitel logistické společnosti, Bratislava, Slovensko
„Porter je výzva. Nabízí víc chuti, víc alkoholu, víc zážitků. Mám silné výzvy rád,
proto jsem dokázal z malé spediční firmy vybudovat velkou logistickou společnost.
V životě i v práci je třeba chtít víc. A já se nebojím chtít víc. Proto Porter“.
BULVÁR
trefa
TREFA
Pavel Stara,
předseda představenstva BK JIP Pardubice a projektový
manažer Olympijského parku Pardubice 2016
Basketbalová Beksa, v jejímž čele stojíte, vybojovala v únoru po dlouhém čekání vítězství v Českém poháru. Jak jste tento úspěch
prožíval, zvlášť když jste v předchozím zápase byli sedm vteřin před vyřazením?
Těžko se popisují pocity, které zažíváte v takový moment. Prolítne vám hlavou strašně
moc věcí. Nejsilnější moment byl, že jsem vnímal radost kolem sebe, hráčů, spolupracovníků, fanoušků a cítil hrdost. Pro takové okamžiky to děláte a lidi chodí do hal. Emoce se
daly krájet na silné plátky. To, že v jednom zápase jste nad propastí, abyste v druhém dosáhl vrcholu, to je prostě sport v plné kráse.
Pardubice byly vždy městem hokejovým, dostihovým, teď se stále víc do popředí dostává i basket. Pomůže tomuto zájmu i úspěch
v Českém poháru? A jak jste vlastně úspěšní
v získávání dětí pro tento sport?
Já věřím na dlouhodobou a kontinuální koncepční práci. Není to jen o získání poháru, je
to celoroční intenzivní práce nejen ve sportovní oblasti, ale i charitativní projekty, společenské a unikátní akce. My máme projekty pro všechny věkové kategorie, počínaje
v mateřských školkách, děláme turnaje pro
základní školy, středoškolské hry atd. Navíc
máme všechny mládežnické kategorie. Basketbal je tradičním sportem mnoha generací
v Pardubicích, my jsme následovníci tradice a je na lidech,
jak naši práci vidí.
V době konání olympiády v brazilském Riu
vznikne v Pardubicích olympijský park, jehož manažerem jste se stal. Přibližte, prosím, v čem bude, kromě vysílání sportovních
přenosů, spočívat jeho program?
Olympijský park Pardubice 2016 je velký projekt, který nabídne prezentaci sportu, kultury, neziskového sektoru a mnoho dalšího na
velkém území. Má společenský přesah, poslání a je svým rozsahem výjmečný. V podstatě bude mít náš olympijský den dvě fáze:
denní - aktivní, vyzkoušení si všech sportů na stanovištích, exhibice, ukázky, cvičení.
Tato část je zaměřena hodně na děti, rodiny,
budou příměstské tábory, je to aktivní část
parku. Pak je večerní část, kdy to bude o sledování přenosů z olympiády, kulturním programu a zábavě. Vše je o zážitku a mimořádnosti.
Předpokládám, že zapojení veřejnosti nebude jen divácké. Jaké sporty si tedy v rámci
olympijského parku budeme moci vyzkoušet? Bude možné v těchto sportech i třeba
soutěžit?
Na OH v Riu je 28 sportů a všechny budou zastoupeny i v našem parku + desítky neolympijských sportů. Do tohoto projektu se zapojilo přes 50 sportovních subjektů a ti si připravují své prezentace, ukázky, aktivní prvky. Odezva klubů je skvělá a jsem
přesvědčený, že každý se
bude chtít návštěvníkům
ukázat
v nejlepším
světle a
prezentovat
strana 11
svůj milovaný sport. Budou probíhat turnaje, závody apod. Na každém stanovišti bude
možnost se s hrací kartou zapojit a vyzkoušet
si vše, co kluby nachystají.
Při konání pražského olympijského parku se
v něm objevila řada sportovních osobností, bude tomu tak i v Pardubicích? Se kterými významnými osobnostmi ze světa sportu
spolupracujete a které se tady objeví?
V Pardubicích tomu bude také tak, pracujeme
se sportovními legendami z našeho regionu,
ale i ve spolupráci s ČOV s ostatními olympioniky z celé ČR ať již z minulosti, či současnosti. Budou probíhat autogramiády, rozhovory. Lidé se budou moci vyfotit s osobnostmi. Vždy dáme včas vědět, kdo náš olympijský park navštíví.
Náklady na uspořádání olympijského parku jsou zhruba osm milionů korun. Tyto prostředky jdou na vrub městu, nebo lze získat
podporu i třeba z komerční sféry?
Je to předběžný rozpočet, je jasně definovaná výše města, kraje a ČOV. Zmíněná částka je
i s odhadovanými příjmy z komerčního sektoru. Jaká bude realita se uvidí, probíhají jednání s obchodními partnery a uvidíme, jak budeme úspěšní. Cílem je nenavyšovat finance
z veřejných zdrojů.
Jak si přestavujete návratnost vložených
peněz?
Z pohledu takových projektů je návratnost
veliká. Rozvoj volnočasových aktivit, infrastruktury. Propagace a budování značky města a regionu. Dále podpora podnikatelského
sektoru- hlavně malých a středních firem. Příliv obchodních příležitostí a investic. Motivování dětí a jejich rodičů k aktivnímu způsobu
trávení volného času.
Kolik lidí očekáváte, že by mohlo olympijský
park navštívit?
Budeme se pohybovat v desítkách tisíc. Neumím věštit z křišťálové koule, záleží i na počasí a dalších aspektech a navíc takový projekt
v Pardubicích nebyl. Nicméně spádová oblast
kvůli lokalitě a absenci olympijského parku
v Praze má velký potenciál.
Město ke spolupráci na pořádání olympijského parku přizvalo i místní sportovní kluby. Jaká byla odezva a se kterými bude spolupráce nejužší?
V současné době vyhodnocujeme přihlášky a zapojí se více jak 50 subjektů aktivně.
To je skvělé. Pro nás nemá tento projekt rozměr srovnávací, takže nemá smysl vypichovat jakýkoli sport, vážíme si aktivního přístupu všech.
foto zdroj: Pavel Stara/ PD
strana 12
BULVÁR
publicistika
GURMÁN
HRADECKÝ DAMAŠEK
„Přijďte se zasnít. Ochutnejte Damašek“. Takové je motto nově otevřené dvoupatrové
královéhradecké restaurace NOOR. Když do
podniku na starém městě vstoupíte, užasnete, do jakého prostředí jste se dostali. Luxus,
luxus a ještě jednou luxus. Stylové salonky (zlatý a stříbrný), restaurace,
kavárna.
SKVĚLÁ OBSLUHA
Jen otevřete dveře a už
na vás čeká obsluha, která vás doprovodí až ke
stolu, pomůže vám s kabátem a uloží ho to šatny. To není v Čechách příliš zvykem.
První dojem je zkrátka super!
ČOČKA
Objednali jsme čočkový
krém z červené čočky (79 Kč)
a specialitu - Mix gril Noor
– vhodnou pro 2 osoby
(790 Kč).
Číšník nejprve přinesl originální předkrm jako pozornost podniku, následovala polévka – té se
nedalo nic vytknout.
BAR-MANka
MIX GRIL NOOR
Jídlo servírované na
stříbrném táce obsahovalo: dvě kotletky, Shai
Tauk (kuřecí špíz), Lah-
me Mishui (jehněčí špíz), Kebab Halabi (mleté jehněčí maso) podávané s česnekovým a
rajčatovým dipem, nakládanou damašskou
zeleninou, grilovanou zeleninou a damašskou plackou (790 Kč).
Mleté jehněčí maso bylo výborné, kotletky
a kuřecí špíz na můj vkus trochu vysušené.
K masu jsme si na doporučení číšníka přiobjednali i damašský zeleninový salát. Kdo neholduje masu, uchvátí ho originální vegetariánská jídla, která můžete stylově zapíjet libanonským vínem (od 500 Kč za lahev). Návštěva NOORu určitě stojí za to! Ochutnejte
Damašek :-)
postrach pardubických kaváren a barů
BARMANka šla na kafe
Dobrá zpráva pro všechny Mozarťáky a nejen
pro ně. Na polabinské čtyřce je nová kavárna,
která kromě dobré kávy a výborných zákusků nabízí příjemné posezení v hodně pohodové atmosféře. A právě tam se nedávno vypravila naše Barmanka, aby zjistila, jestli jsou chvalozpěvy na facebooku kavárny pravdivé.
Co zjistila? Že jít na dobrý kafe do Dobrýho kafe je
dobrej nápad. Pokud ale zrovna nejste kávoví nadšenci, budete nad nápojovým lístkem nejspíš hodně dlouho bezradně kroutit očima. Výběr není zrovna pestrý, kromě vody můžete cappuccino zapít
domácí limonádou nebo… dalším cappuccinem.
A protože je naše Barmanka
opravdový milovník barů, zajímala se i o to, čím si to první
i to druhé cappuccino okořenit. K dobré kávě se totiž prý
nejlépe hodí opravdu dobrý rum. Těch tu mají na výběr víc, a tak se zdánlivě nevinné rande s kávou a domácí panna cottou může docela
rychle zvrhnout v pěknou párty. Naštěstí kavárna otevírá brzy ráno, a tak se pak ještě před prací stihnete vyprostit dvojitým espressem. Prostě si dát to dobrý kafe v dobrým
kafi, pokecat s dobrou obsluhou a dobře tak začít den.
Nejen proto udělalo Dobrý kafe
na Barmanku dobrý dojem. Stále je co zlepšovat, ale Barmanka
kavárně prostě fandí!
Jen na závěr ještě dvě drobné
rady: Rozšiřte, prosím, nápojo-
vý lístek a otevírací dobu (i v sobotu a neděli
máme totiž chuť na fakt dobrý kafe).
Hodnocení
Káva: 
Nabídka alko nápojů: 
Nabídka nealko nápojů: 
Nabídka zákusků: 
Obsluha: 
Kuřácké: Ne
Celkové hodnocení:  
BULVÁR
strana 13
publicistika
CO NA TO KRYCHLIČ?
Krychlič v únoru v první odpovědi kritizoval nesmyslnost podchodu na Pernštýňák. Druhá
otázka se týkala hudby. Protože je Václav Kulhánek velkým fanouškem muziky a drží v ní
krok s dobou, zeptali jsme se ho, co říká na (pseudo)kapelu Ortel, která v únoru, k velké radosti Davida Kollera, dorazila do Pardubic. Také jsme se pana Kulhánka zeptali, jak se těší
na kavárnu v Tyršových sadech, pro kterou už prý město našlo provozovatele.
Začátkem roku definitivně
skončila restaurace v podchodu cestou na Pernštýňák Kra
Kra. Co na to říkáte, chodil jste
tam na jídlo?
Občas jsem se o té kauze se známými bavil. Moc nechápu, co městu vadí na tomto provozovateli, ale
nevidím do toho. Nikdy jsem v té restauraci nebyl. Jinak si ale myslím,
že ten podchod je vyloženě na houby, protože mám pocit, že kdykoliv
přecházím, ať už sám nebo s kolem, tak všichni stojí na semaforu
a nikdo nejde podchodem. Oproti
třeba hradeckým podchodům je to
úplně zbytečná věc.
V půlce února měla v Pardubicích koncert kontroverzní kapela Ortel. Zaznamenal jste kauzy
okolo nich, a co na ně říkáte?
To je ta kontroverzní kapela, podobná třeba Orlíku, že? Když začaly vycházet desky Orlíku, tak
jsem je kupoval, ale nijak zvlášť
mě neoslovily. Mám ve své sbírce asi stovku desek s podobnou
tématikou, která spojuje lidi s určitým velmi násilným názorem.
Mám rád téměř veškerou muziku,
ale tenhle styl Ortelu a jemu podobných poslouchám nejméně.
Mě nikdy nezajímaly texty, proto
mi je jedno, jestli ta kapela je an-
glická, italská či jiná. Zajímá mě
hudba, hlas zpěváka, celkové provedení. Skupiny takového žánru mají zvuk velmi zkreslený. Připadá mi, že je to jednolitý proud
hudby, který je přerušovaný mezerami. Nikdy jsem se na koncerty nechodil vyblbnout, nebo dělat hroziče. Asi by mi taková muzika vadila, protože spojuje lidi s názorem, který já nemám. Třeba různé hard rockové kapely, nebo čeští Kabáti, to je můj šálek kakaa. Ortel nebo Orlíci ne.
Koncem ledna se pardubická
radnice dohodla s novým pro-
APARAZZI
P
BULVÁRU ZASAHUJÍ
2015
2016
Dušek vyladil styl
Náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek je pořádný divoch a nevynechá žádnou příležitost k pořádnému řádění. Loni jsme ho vyfotili na silničářské akci,
kterak využil bobů připravených pro děti a divočil s nimi na sněhu. Ovšem Dušek si
návrat do dětství nenechal ujít ani letos. A dlužno říct, že během jednoho roku vyladil styl. Opustil styl „gynda“, nohy pěkně srovnal, drapnul opratě a vydal se na trať.
Kdo ví, třeba trénuje na olympiádu...
(red)
I ZDE JE BULVÁR K DOSTÁNÍ
BULVÁR DOPORUČUJE NÁVŠTĚVU TĚCHTO PODNIKŮ:
Kožešiny - Luděk Slanař, Pernštýnská ulice 34, Pardubice, tel: +420 774 377 177, email: [email protected]
PARDUBICKÝ PERNÍK PAVEL JANOŠ, Věry Junkové 306, Pardubice, tel: +420 466 261 167, email: [email protected]
ČÍNSKÁ RESTAURACE U BÍLÉHO KONÍČKA, Pernštýnské nám. 60, Pardubice, tel: +420 466 513 243,
email: [email protected]
ČOKOLÁDOVNA BAJER, Zelenobranská 2, Pardubice, tel.: +420 775 936 333, email: [email protected]
CAFÉ BAJER, třída Míru 763, Pardubice, tel.: +420 466 511 265, email: [email protected]
Caffetteria, třída Míru 450, Pardubice, tel.: +420 722 569 034, email: [email protected]
Pierre Coffee & Cocktails, třída Míru 95, Pardubice, tel.: + 420 777 270 612, www.pierre-pardubice.cz
vozovatelem kavárny v Tyršových sadech. Zajdete tam na
kafe, až otevřou?
Těším se na to. Ne, že bych byl kavárenský povaleč, co se do kavárny
chodí seznamovat nebo zadarmo
si číst noviny. Ale rád si dávám s přáteli sraz v nějakých podnicích, rád
vyrazím do města. Velmi příjemně mi je třeba v Apatyce na Pernštýnském náměstí. Tam je vždycky klid. Těším se na to, v jakém stylu
novou kavárnu v Tyršových sadech
pojmou, a jsem zvědavý, jaká tam
bude chodit klientela. Myslím, že to
tam bude hezké, hodně prosvětlené
s pěkným výhledem na park.
POSTŘEHY
Z MOZAIKY
Asi za to může únorová chřipková epidemie,
která dorazila do Čech, během níž jsme si konečně všimli, jak ohromný zájem u našich zákazníků vzbuzují ve výkladech Mozaiky knihy
o léčivých rostlinách a alternativních medicínách. Pravda, to nám to trvalo. A nebo to bylo
to nedorozumění se zákazníkem, který žádal
publikaci Řešetlák, a já mu tvrdil, že takovou
pohádkovou postavu v žádné knize nemáme?
Načež mi bylo vysvětleno, že Řešetlák není pohádková postava, nýbrž léčivá rostlina, které se
říká též Rakytník - a už jsme byli doma, Rakytník tu samozřejmě máme. A nyní též publikace:
Jak se léčit rostlinami, Babiččiny bylinky či Zaříkávače nemocí od pana doktora Hnízdila. Úplná lékárna.
Pojďme od chřipky do hor. Vydavatelka z Krkonoš, paní Rezková, si všimla písemného nadání 14leté žákyně Základní školy v Jilemnici Gabriely Jakoubkové a vydala jí knížku rozhovorů s osobnostmi se vztahem k těmto horám. V
zajímavých rozmluvách, které mladá autorka
sbírala celé dva roky, lze najít například Jana
Kanyzu, Naďu Urbánkovou, Jana Pirku, Lou Fanánka a mnoho dalších. Kniha je vyprodaná, v
Mozaice se nachází poslední volný výtisk, ale
podle vydavatelky o Gábině Jakoubkové ještě
určitě uslyšíme.
Stavte se v Mozaice, vedle Krakonoše se na vás
z výkladů bude dívat třeba i nový Kukura.
Richard Horák, knihkupec
Městský útulek
Pardubice
areál Veterinární kliniky
Štrossova 239, 530 03 Pardubice
tel.: 466 610 530
www.utulekpardubice.cz
Chcete nás???
Tonda – kříženec pitbulla,
agresivní na ostatní zvířata
Tom – kříženec středního
vzrůstu, vhodný do bytu i
na zahradu, vůči některým
psům agresivní.
Rita – fenka křížence německého ovčáka
Nero – kříženec pravděpodobně dobrmana a rottweilera ve věku cca 5 - 6 let
strana 14
inzerce
BULVÁR
BULVÁR
strana 15
sport
Y
„Dejte americkému fotbalu šanci!“  PLÍN&US
USY 
vybízí trenér pardubických Stallions Petr Košťál M
Společně s baseballem je americký fotbal (nebo football, jak chcete) americkou sportovní jedničkou. Zápas o titul nazvaný Super Bowl letos slavil padesátku. V jeho finále se utkaly týmy Denver Broncos a Carolina Panthers, necelých
112 milionů diváků u televizních obrazovek vidělo suverénní jízdu hráčů Broncos v čele s hvězdou Peytonem Manningem. Abyste mohli sledovat zápasy amerického fotbalu, nemusíte vstávat v noci a se zalepenýma očima hledat stream
na internetu s přímým přenosem z NFL (americká Národní fotbalová liga, pozn.
red.). Už víc jak třináct let v Pardubicích působí tým Pardubice Stallions, který
v loňském roce vyhrál druhou nejvyšší soutěž a vrátil se do elitní divize. Do letošní sezóny půjde posílen o trojici zahraničních ranařů. Bulváru odpovídal trenér Pardubice Stallions Petr Košťál. „Americký football je nejtaktičtější a nejkolektivnější sport na světě,“ prohlásil mimo jiné v rozhovoru Petr Košťál.
Na začátku února se v USA hrál Super
Bowl, velký svátek amerického fotbalu.
Četl jsem, že vítězný quaterback vítězného týmu Peyton Manning vůbec
necítí dva prsty na ruce. Tou vaší
šiškou se hází neskutečně špatně
i se zdravou rukou, jak je možné,
že Manningovi to jde i s takovým omezením?
Peyton Manning je velká legenda
NFL. Je známý především díky své
schopnosti přečíst soupeřovu obranu a hru celého útoku upravit tak
aby byla v danou chvíli co nejefektivnější. Na této schopnosti mu samozřejmě věk ani zdravotní problémy nic neubírají. Takže i když teď jeho hody vypadají velmi nepěkně, dopravuje míč většinou tam,
kde je to soupeři nejméně příjemné. Navíc
měl letos velkou oporu v obranné hře svého týmu. Denver disponoval skvělou obranou a samotný Super Bowl toho bylo jasným důkazem.
Jak vůbec liga amerického fotbalu v Čechách začala, a kdy vznikli pardubičtí
Stallions?
Americký fotbal jako takový začal v České
republice psát historii na počátku devadesátých let v Praze. Začalo to pár nadšenců,
časem se přidali další a sport se začal rozšiřovat. Podobně tomu bylo i v Pardubicích. Pár kluků začalo v roce 2000 „blbnout“
v parku s míčem a dotáhli to až na založení
týmu v roce 2003. Ale ani jednoho jsem nebyl přímým účastníkem.
Jak jste se vy osobně dostal k americkému fotbalu? Hrál jste ho? Jak dlouho, na
jaké pozici?
K našemu sportu jsem se dostal až v poměrně vysokém věku a celkem náhodou.
O klubu jsem věděl již delší dobu předtím,
jednak z internetu a také s kluky trénoval
jeden můj známý. Pak jednou pár hráčů
Hraní amerického fotbalu není pro
žádná ořezávátka.
zdroj: Jakub Hřib/ Pardubice Stallions
z týmu jelo na finále ligy do Prahy a já dostal možnost se připojit a už jsem tak nějak u
Stallions zůstal. Vzhledem k věku jsem toho
ale už příliš nestihl. Aktivním hráčem jsem
byl čtyři roky, potom mě dostihly problémy
se zády a musel jsem skončit. Hrál jsem na
pozici ofenzivního a defensivního linemana.
Kdybyste měl nalákat člověka, který o
americkém fotbalu v životě neslyšel, co
byste mu o tomto sportu řekl? Proč by
měl přijít na zápas?
Myslím si, že to úplně nejpodstatnější je
tomu sportu dát šanci. Lidé ho často zatracují, protože jim přijde málo akční. Prý se
v něm chvíli hraje a pak dlouho nic. Samozřejmě, že systém hry se nemusí líbit každému, protože jsou mezi hrami přestávky. Pokud ale do hry proniknete a trochu ji porozumíte, zjistíte, že má své velké kouzlo.
Jak moc je vyhrocená rivalita s druhým
pardubickým týmem, který hraje americký fotbal, Pardubice Bucks?
Rivalita samozřejmě nějaká byla. Ostatně více
než jeden tým byste loni našli pouze v Praze, Brně
a právě Pardubicích. Nicméně nyní nevím jak se
celá situace má. Bucks sice loni hráli v druhé lize,
ale letos budou nastupovat až v lize čtvrté. Navíc se tým zbavil jména města ve svém názvu a
bude vystupovat jako East Bohemia Bucks. Takže nyní vlastně ani nevím, jak a kde bude působit
a jestli se tedy jedná o naši přímou konkurenci.
Stallions letos posílili o tři zahraniční
hráče, jaký od nich čekáte přínos mužstvu a jak se vůbec ocitli v Pardubicích?
Jedná se o dva hráče ze Spojených Států a
jednoho z Kanady. Všechno jsou to zkušení hráči, kteří nám pomohou zvýšit šanci na
úspěšné působení v nejvyšší soutěži, kam
se po roce vracíme. Hledání hráčů je dlouhý proces. Ti hráči nejsou profesionálové ve smyslu, jak je tento termín obecně ve sportu vnímán. Prodlužují si footballovou kariéru, která v Severní Americe končí pro většinu hráčů po vysoké
škole. Většinou tu nedělají kromě hraní nic a jsou to pro ně takové prázdniny. Ideální pro ně pak je, když mají ve
své zemi práci, kterou mohou dělat na
dálku. Je to tedy hlavně o sportovní výzvě a poznávání jiných zemí.
Co je potřeba mít nejvíce na paměti při
hraní amerického fotbalu? Co by si měl
každý hráč, nehledě na pozici osvojit?
Neběhat s hlavou dole. A taky mít nízko těžiště.
Jak velkou součástí footballu je bolest, dá se
o něm podobně jako o rugby prohlásit, že pokud tě hra nebolí, tak ho nehraješ pořádně?
Nevím, já takhle football nikdy nevnímal.
Je to tvrdý, kontaktní, někdy se také říká kolizní sport. Ale není to bezduché mlácení do
lidí. Možná to někomu přijde troufalé, ale
aniž bych znal do detailu všechny sporty
světa, troufnu si prohlásit, že americký football je nejtaktičtější a nejkolektivnější sport
na světě. Přirovnání, že se jedná o šachy na
hřišti, je více než výstižné. Bolest je něco, co
je součástí tohoto sportu, ale rozhodně to
na něm není to nejdůležitější.
Stranu
připravuje
sporťák:
LUKÁŠ
ZITKA
 Final Four
Český pohár v basketbalu po
dvaadvaceti letech znovu vyhrály Pardubice! A finále zvládly ve velkém stylu. Děčín vypráskaly rozdílem dvaceti bodů. Přitom to v semifinále vypadalo
s baskeťáky špatně, proti Kolínu se plácali a nakonec vyhráli nejtěsnějším rozdílem jednoho bodu. Finále před vlastními
fanoušky ale přineslo sladkou
tečku. Gratulace od Bulváru!
 Dar od baskeťáků
Derby se Svitavami přineslo nečekanou zápletku. Svitavský
Špaček napadl pardubického
Kotase, do všeho se přimotal
zkušený Pardubák Nečas, jenž
se snažil bránit svého spoluhráče, za což dostal později od disciplinárky pokutu. Na tu se složily pardubické osobnosti, Radek Nečas se ale vybranou částku rozhodl věnovat ve prospěch
nemocné Míšy Hlaváčkové. Od
nás dostává palec nahoru!
 Projekt stadionu
Nekonečný seriál různých studií
a jednání o tom, co s letním stadionem se v půlce února dočkal
dalšího pokračování. Projekt
nyní počítá s moderním stadionem pro necelých pět tisíc diváků a výstavbou několika dalších
hřišť, která by sloužila nejen fotbalistům. Opravy by se měly dotknout celého okolí včetně budovy jatek. Počítá se se „skromnou“ cenou 300 milionů. Super,
kde na to ale město vezme?
 Ostuda v hledišti
Jako by nestačila ostuda na
ledě, už si museli v únoru přisadit
i fanoušci v hledišti. Při zápase se
Zlínem jeden alkoholem posilněný fanoušek napadl časoměřiče. Na trestnou lavici vnikl ve
49. minutě poté, co Jakub Orsava dostal desetiminutový trest.
Takřka okamžitě ovíněného idiota odtáhla městská policie a
dala mu pokutu. Bulvár přeje
dotyčnému, aby po této události
konečně dostal rozum.
BULVÁR
styl
strana 16
Únorovou kočkou tanečnice Iveta OČIMA MILOŠE SPÁČILA
Další dívkou, kterou představujeme na zadní straně Bulváru, je jednadvacetiletá Iveta Kindlmanová. Narazit na ni můžete nejen při výuce tance pro
děti, ale také v nejlepších pražských klubech. „Mým dalším koníčkem je
modeling, odrazovým můstkem k němu bylo vítězství v Czech beauty Star
2015,“ svěřila se Iveta. Tu baví i focení, takže ji vedle Bulváru můžete najít i
v méně známém magazínu Playboy. V soukromí je Iveta prý uzavřená, ale
prý také veselá a ztřeštěná. Pokud se chcete juknout na další Ivetiny fotky,
můžete na www.iveta-kindlmanova.com.
NÁZOR
Filipa Sedláka
Věci levné, jednoduché a v podstatě maličkosti založené na selském rozumu se v politice prosazují paradoxně nejhůře. Kontaktoval mě mladý člověk, který si kolo přestavěl na pojízdnou kavárnu, kterou jste mohli vídat u Zelené brány nebo před budovou ČSOB. Díky konkurenčnímu boji se po roce a půl zjistilo, že
podniká v rozporu s tržním řádem. Napadlo mě jediné. Tak tržní
řád zrušíme nebo změníme. Proč by měl mladý člověk, který dokončil školu, nikomu neškodí ani
neubližuje, platí poplatky a daně a zaměstnává další brigádníky studenty se svým podnikáním skončit? Tak jsem začal vytvářet novelu tržního řádu a to by člověk nevěřil, kolik
klacků pod nohy se najednou objeví. Před
volbami se všichni honosí, jak se bude podnikání podporovat a po volbách panuje jen
mrazivý nezájem. Držte palce, ať se tržní
řád změnit podaří. Pokud ne, tak se
rozlučte nejen s kavárnou na kolečkách, ale i se zmrzlinou u Maťáku a u zdymadla. A to vše jen
kvůli politické nabubřelosti.
BULVÁR, společenský magazín pro Pardubický kraj
Nepatřím k lidem, kteří od sedmi let sbírají známky a i
ve středním věku věnují každou volnou chvilku „okousaným papírkům“. Na jednu stranu by se dalo říct, že
jsem vlastně nikdy nedělal nic pořádně, na druhou
stranu, tu pozitivnější, že se snažím ochutnat všechno,
co život nabízí a na co mám právě chuť. Nevybral jsem
si to, takový holt jsem. Jsou samozřejmě věci, které mě
baví dlouhodobě, je ale mnoho takových, pro které se
nadchnu, nějakou dobu mě drží, pak mě přestanou
bavit a já je opustím. Mám-li dát příklad, vzpomenu
si na první dobrou na sledování golfu. Byly doby, kdy
jsem čtyři dny zíral do tří do rána na turnaj v Augustě a hrozně mě to bavilo. Ráno jsem se slepenýma očima hledal oblečení a prvních pár hodin v práci si připadal jako by mě Tiger Woods praštil driverem do zátylku. Je to už pár let, dneska když při přecvakávání kanálů narazím na golf, kouknu, chvilku sleduju a tradá,
jdu zase dál. Poslední „hobby“, které jsem ochutnal, je
dýmka, chcete-li fajfka. Jako odnaučený kuřák cigaret
a aktivní uživatel elektronické verze téhle neřesti jsem
po dýmce nesáhl ani tak kvůli nikotinu, jako spíš kvůli spouštěči. Čeho? Klidu. Zatímco klasickou cigaretu si
zapálíte, a když přijede autobus, rychle se s ní rozloučíte, a elektronickou cigaretu cumláte jako dítě dudlík,
dýmka je obřad. Připravit tabák, nacpat dýmku, kouřit,
průběžně zapalovat, udusávat, po dokouření čistit...
Docela se mi díky obstrukcím s jejím kouřením spojeným daří při jejím bafání přepnout hlavu na pohodovější level. A dýmka v kombinaci s dobrým čajem a třeba Vančurovým Rozmarným létem, to už je parádní relax. Sice ne zdravý tak jako chroupání mrkve, zato fakt
parádní. Ale uvidíme za pár měsíců nebo let...
[email protected]
VTIP HANKY K.
SEX
ve hvězdách
Beran - Je docela možné, že
jste se museli v minulosti zříci nejen lásky, ale i jiných světských požitků a právě teď vám
to osud mnohonásobně vynahradí po všech stránkách.
Býk - Nechte se vést hlasem
svého srdce i svými touhami
a dovolte nečekanému dobrodružství vnést více radosti, vzrušení a nadšení do vaší
duše.
Blíženci - Toužíte po harmonické pohodě, jistotě a bezpečí
svého domácího zázemí. Mohou se vám splnit i ta nejtajnější toužebná očekávání.
Rak - Doposud jste se sice věnovali sladkému rozjímání a
snění, ale věříte, že i na vás se
konečně štěstí usměje, nastane
změna k lepšímu a vaše zamotaná situace se vyřeší.
Lev - Máte v sobě hodně nápadů a bez odkladů a váhání se
vydáte směrem, který už dříve
upoutal vaši pozornost a využijete vše, co máte na to, abyste se k němu dostali co nejdříve.
Panna - Přesně víte, po čem toužíte a nic vás nedokáže odradit od
vašich záměrů a jejich naplnění.
Váhy - Za hlavu hodíte téměř
všechny své povinnosti a budete natolik zaslepeni láskou a
rozpáleni vášní, že vás nic neodradí od toho, abyste se naplno oddali naplnění svých tužeb.
Štír - Budete hořet touhou zakusit vše sami na vlastní kůži a
vychutnat si vše až do posledního dechu. Tato impulsivnost
nezůstane bez odezvy a v náruči milované osoby si zcela jistě přijdete na své.
Střelec - Své základní impulsy
si držíte zatím na uzdě, dokud
nenastane ta správná chvíle projevit se v celé své kráse a
smyslnosti.
Kozoroh - Vyhýbejte se konfliktům a udržujte se v pozitivním naladění mysli s patřičným
smyslem pro humor. Tento přístup vám zaručí úspěch a pomůže vám v rozvoji osobnosti.
Vodnář - Nemusí být vždy
všechno podle vás. V partnerství se protiklady přitahují. Buďte trpěliví a občas přistupte i na
kompromis.
Ryby - Pod samotnými doteky
se přetváříte na někoho jiného
a zesiluje se i vaše nenasytnost
a chuť oddat se naplno hrám
lásky.
Ročník 16, číslo 2, vychází 26. 2. 2016
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice. Centrální telefon a fax: +420 466 611 139, +420 777 100 388, e-mail: [email protected],
web: www.ibulvar.cz, facebook: www.facebook.com/BulvarPardubice. IČO: 69168741.
Vydavatel: Jan Doležal. Ředitelka vydavatelství: Jarmila Kudláčková. Šéfredaktor: Miloš Spáčil. Redaktoři: Filip Appl, Lukáš Zitka, Kate Fuks (karikatury), Richard Horák (kultura), Miriam Mičková, Renata
Říhová a Luděk Bobb Slanař (módní policisté). Grafika, zlom: Tomáš Kocourek. Jazykové korektury: Iva Málková. Obchodní ředitelka: Leona Dospělová.
Produkce: Leona Šolcová. Inzerce: centrální telefon a fax, e-mail: [email protected]
Předplatné zajišťuje: A.L.L. production spol. s r.o., F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9 tel: +420 234 092 851 (call centrum), http://www.predplatne.cz.
Tisk: NOVO-TISK, a.s. Distribuce: PNS a. s. Cena výtisku: 10,-Kč. Evidenční číslo: MK ČR E 10824, ISSN 1213-6956
Názory spolupracovníků nemusejí vždy vyjadřovat názory listu. Nevyžádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neručíme. Periodicita: měsíčník.

Podobné dokumenty