Všetko, čo robíš, niečo znamená! Všetko, čo robíš, niečo

Komentáře

Transkript

Všetko, čo robíš, niečo znamená! Všetko, čo robíš, niečo
Explore the rich, magical world of Neverwinter Nights™ 2, featuring a dynamic and rewarding storyline, 9 new races,
new prestige classes and more!
ONLY DVD COMPATIBLE
Všechno, co děláš, něco znamená!
Prozkoumej bohatý magický svět Neverwinter Nights 2, který přináší dynamickou dějovou linku ovlivňovanou vaším
chováním a jednáním, 9 nových ras, nová prestižní povolání a mnohem víc!
Všetko, čo robíš, niečo znamená!
Preskúmaj bohatý magický svet Neverwinter Nights 2, ktorý prináša dynamickú dejovú líniu ovplyvňovanú vašim
správaním a jednaním, 9 nových rás, nové prestížne povolania a oveľa viac!
Rediscover familiar locations and old friends from the Neverwinter Nights™ series.
Create and host your own solo and multiplayer D&D®adventures
using the improved Neverwinter Nights™ 2 Toolset.
Use new spells, feats, and prestige classes from the existing Dungeons and Dragons® 3.5 Edition rules.
Explore the Forgotten Realms, rendered in breathtaking detail.
Play your way - your actions and interactions, the companions you travel with, and the
way your build your stronghold all change the course of your adventure. * Players are responsible for all applicable Internet fees.
Znovuobjevte stará známá místa a přátele ze série Neverwinter Nights.
Vytvořte a veďte svá vlastní single- a multiplayerová dobrodružství v prostředí
D&D s využitím vylepšených nástrojů Neverwinter Nights 2.
Používejte nová kouzla, odbornosti a prestižní povolání z pravidel Dungeons & Dragons verze 3.5.
Prozkoumejte Forgotten Realms vykreslené do fantastických podrobností.
Hrajte po svém – vaše činy a jednání ovlivňují vývoj vašeho dobrodružství.
* Hráči odpovídají za veškeré aplikované internetové poplatky.
Znovuobjavte staré známe miesta a priateľov zo série Neverwinter Nights.
Vytvorte a veďte svoje vlastné single a multiplayerové dobrodružstvá v
prostredí D&D s využitím vylepšených nástrojov Neverwinter Nights 2.
Používajte nové kúzla, odbornosti a prestížne povolanie z pravidiel Dungeons & Dragons
verzia 3.5.
Preskúmajte Forgotten Realms vykreslené do fantastických podrobností.
Hrajte po svojom – vaše činy a jednanie ovplyvňujú vývoj vášho
dobrodružstva.
* Hráči zodpovedajú za akékoľvek aplikované internetové poplatky.
System Requirements
Operating System: Windows® / XP
Processor: 2GHz Intel Pentium®4 or equivalent
processor
Memory: 512MB RAM
Hard Disk Space: 4.6GB free
DVD-ROM Drive: 6x speed or faster
Distribuce v ČR: SeVeN M s.r.o.
Rubešova 10, 120 00 Praha 2
Video: 128MB Direct 3D compatible video card with
DirectX 9.0c compatible driver*
Sound: DirectX® version 8.1 compatble sound card
DirectX®: DirectX® version 9.0c (included) or higher
* Supported video cards: ATI Radeon X1900 series through ATI Radeon 9500
series. NVIDIA GeForce 7900 series through NVIDIA GeForce FX 5500 series.
Distribúcia v SR: SeVeN M s.r.o.
Rudlovská cesta 85, Banská Bystrica
© 2006 Hasbro, Inc. All Rights Reserved. © 2006 Atari, Interactive, Inc. All Rights Reserved. Marketed and manufactured by Atari Europe SASU. Developed by Obsidian Entertainment, Inc. © 2006 BVT
Games Production Fund II Dynamic GmbH & Co. KG, Gruenwald / Munich, Germany. Game technology and toolset © 2006 Obsidian Entertainment, Inc.All Rights Reserved. Atari and the Atari logo are
trademarks owned by Atari Interactive, Inc. Neverwinter Nights, Forgotten Realms and the Forgotten Realms logo, Dungeons & Dragons, D&D and the Dungeons & Dragons logo, and Wizards of the
Coast and it’s logo are trademarks of Wizards of the Coast, Inc., in the U.S.A. and/or other jurisdictions, and are used with permission. HASBRO and its logo are trademarks of Hasbro, Inc. and are used
with permission. Obsidian and the Obsidian logo are trademarks or registered trademarks of Obsidian Entertainment, Inc. This Game created using the BioWare Aurora Engine © 1997 – 2004 BioWare
Corp. All rights reserved. BioWare and the BioWare Aurora Engine and the BioWare logo are trademarks of BioWare Corp. Software platform logo (™ and ©) IEMA 2006. All other trademarks are the
property of their respective owners. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2005 by RAD Game Tools, Inc. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2005 by RAD Game Tools, Inc. Uses Miles Sound System.
Copyright © 1991-2005 by RAD Game Tools, Inc. This product contains software technology licensed from GameSpy Industries, Inc. © 1999-2006 GameSpy Industries, Inc. All rights reserved.
www.nwn2.com
language/jazyk
in-game/text ve hře
manual/manuál
TM
E I IS IS ISF
ISF ISFE ISFE SFE FE
E E I IS
SF ISF SFE SFE FE I
E I I S
SF ISFE SFE FE I FE I
I S S
FE SFE FE I FE I E IS
E I E IS E IS ISF IS
SF SF FE FE
TM

Podobné dokumenty

digitální svět vašich dětí

digitální svět vašich dětí díky systému hodnocení podle věku Pan-European Game Information (PEGI), který je nyní používán ve velké části Evropy. Na přední a zadní straně offline počítačových her je nalepen štítek PEGI s popi...

Více

what`s new in neverwinter nights™ 2?

what`s new in neverwinter nights™ 2? – no random die rolls. Finally, magical items are created in part with essences, which are distilled from monster parts that you’ll acquire from enemies. Creation of potions, scrolls, and wands is ...

Více