Název materiálu - Základní škola Javorník

Transkript

Název materiálu - Základní škola Javorník
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
REDIZO: 600 150 585
NÁZEV: VY_22_INOVACE_22_Vazba „There´s (someone)...ing“
AUTOR: Bc. Petra Baťová
ROČNÍK: 9.
DATUM: 16. 3. 2012
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický jazyk, Vazba „There´s (someone)...ing“
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
ANOTACE: Materiál je určen pro žáky devátých ročníků k procvičení a zopakování
vazby „There´s /there are (someone)...ing“, frekvenčních příslovcí a slovní zásoby.
Translate. Přelož.
zjistit-
přátelský-
úzký-
Zavolej mi.-
Něco takového.-
drobné-
imagination-
wind-
careless-
proprietor-
You´re kidding.-
change-
Rewrite the sentenses with adverbs in brackets and translate them.
Přepiš věty s příslovci v závorkách a přelož je.
1. I get up early. (usually) - .......................................................................................
.......................................................................................
2. They aren´t sad. (often) - ......................................................................................
.......................................................................................
3. Peter eats meat. (never) - ......................................................................................
.......................................................................................
4. We have breakfast. (always) - ...............................................................................
.......................................................................................
5. Bears can climb. (normall) - .................................................................................
.......................................................................................
6. Birds can fly. (usually) - .......................................................................................
.......................................................................................
Use „There´s / there are someone ...ing“. Použij tuto vazbu.
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................
6. ...............................................................................................................................
7. ...............................................................................................................................
8. ...............................................................................................................................

Podobné dokumenty

STÁTY SVĚTA

STÁTY SVĚTA STÁTY SVĚTA Přelož následující věty, použij názvy států světa v angličtině. 1) Můj kamarád bydlí v Německu. My friend lives in Germany. 2) Hlavní město Japonska je Tokio. The capital of Japan is To...

Více

TEST 2

TEST 2 2. Doplň tvary slovesa mít: I ________ two sisters. You ________ one brother. He ________ a new book. Who _______ a dog? Ben ________ a new bike. He ________ some biscuits. ________ you _____ any c...

Více

AJ vzor osmileté

AJ vzor osmileté ANGLICKÝ JAZYK - VZOROVÝ TEST (osmileté studium) TRANSLATE-PŘELOŽ Oni si právě hrají na zahradě. Musí hrát na piano každý den. Má rád maso. Adam nesbírá známky. Jejich rodiče žijí v Praze.

Více

COUNTRIES, NATIONALITIES, LANGUAGES

COUNTRIES, NATIONALITIES, LANGUAGES 1/Find twelve countries and write them:/Najdi dvanáct zemí a napiš je./ N D R G O A

Více

Stáhnout - 12. Základní škola Švermova

Stáhnout - 12. Základní škola Švermova Mgr. Fejfarová Jindřiška (anglický jazyk)

Více