Katalog OSIV 2016 - Jaro

Komentáře

Transkript

Katalog OSIV 2016 - Jaro
JARO
2016
Obchodní zastoupení
Příbram
Benešov
Ing. R. Novotná, Ph.D. tel.: 724 992 667
e-mail: [email protected]
3URGHMPDORVSRW×HEQÍKR
EDOHQÍWUDYQÍFKVPÌVÍ
0ÁONRYÁ
WHO
PDONRYD#GUX]LQDF]
Pelhřim
mov
čásst Jiindřichův Hradec
čásst Havlííčkův Brod
P. Buřič, tel.: 606 680 101
e-mail: [email protected]
Bc. M. Flašková - Pitoňáková, tel.: 778 474 845
e-mail: [email protected]
Tábor
čásst Jiindřichův Hradec
Ing. V Nousek, tel.: 724 141 671
e-mail: [email protected]
.XWQi+RUD
Jih
hlava
Třebíč
Znojm
mo
Žďár
ďár
á nad
d Sázavou
Ing. J. Kratochvílová, tel.: 606 648 415
e-mail: [email protected]
ĚŽ
SOUT
O
NU JANA FUXY...
E
C
SEMIFINÁLE 2. ROČNÍKU
Po zhodnocení podzimní sezony a předběžném hodnocení sezony jarní byli nominováni tito semifinalisté:
AGRINO Oldřichov • Agrodružstvo Počátky • Agrospol Mladá Vožice • Agrospol Starý Pelhřimov • Beneš Jan, Stanovice • Brož Petr, Sviny • Chuchel Jan, Červená Řečice • JASANKA Chabrovice • Kadlec – zemědělství • Neveklov, Stranný • Podblanicko Louňovice p.B. • RD PLEVIS Pleše
• ZD Dešov • ZD Klecany • ZD Krasonice • ZD Lukavec • ZD Menhartice • ZD Mysletice • ZD Netřebice • ZD Pluhův Žďár • ZD Rodvínov • ZD Sedlejov • ZD Staré Hobzí • ZD Telč • ZD Velká Chyška
• ZEOS-L Litkovice • ZOD Blata Sedlec • ZOD Podhradí Choustník
Z nich budou po ukončení uznávacích řízení osiv
jařin vybráni tři finalisté do těchto kategorií:
1. Nejlepší množitel (co do kvality a množství vyprodukovaného osiva)
2. Největší množitel (co do počtu kvalitních porostů s kvalitním osivem)
3. Nejlepší množitelský porost (aby měli šanci i ti nejmenší zemědělci)
O termínu slavnostního vyhlášení a předání cen
vítězům soutěže budete informováni
prostřednictvím agronomů Družiny Dačice.
ALBIIT
....obsahuje čistou účinnou látku poly-beta-hydroxy máselnou kyselinu z půdních bakterií Bacillus megaterium a Pseudomonas aureofaciens. V přirozených
přírodních podmínkách žijí tyto bakterie na kořenech rostlin, stimulují jejich růst, chrání je před chorobami a nepříznivými podmínkami okolního prostředí.
Základní funkce ALLBITu
u:
zvyšení výnosu o 5 až 20 % ✳
imunizace rostlin ✳
zvyšení zásoby výživných látek v rostlinách ✳
spolu s fungicidy proti houbovým chorobám ✳
✳ zlepšení kořenového systému
✳ zvyšení odolnosti rostlin k suchu a jiným stresům
✳ vliv na mikrobiální společenství snížení množství mykotoxinů v plodinách
✳ spolu s herbicidy pro snížení herbicidního stresu
Používá se na moření osiva a na listovou plochu spolu s hnojivy a pesticidy.
APLIKAČNÍ DÁVKA
PRO PŘEDOSEVNÍ/PŘEDSADEBNÍ OŠETŘENÍ
Obiloviny
40 ml/t
Řepka
50 ml/t
APLIKAČNÍ DÁVKA PRO
1 OŠETŘENÍ BĚHEM VEGETACE (MIN. 2 OŠETŘENÍ)
Obiloviny
40 ml/ha Řepka
60 ml/ha
Zelenina
2 ml/kg
Slunečnice
300 ml/t
Zelenina
30 ml/ha Slunečnice
40 ml/ha
Brambory
100 ml/t
Kukuřice
100 ml/t
Brambory
50 ml/ha Kukuřice
40 ml/ha
Cukrovka
75 ml/t
Luštěniny
50 ml/t
Cukrovka
40 ml/ha Luštěniny
y
40 ml/ha
l/
Přidává ALBIT ke všem mořidlům
při finalizaci certifikovaných osiv
A
M
R
A
ZD
GREENING
Družina Dačice nabízí svým
zákazníkům míchání směsí pro GREENING
Příklad směsí:
70 – 90 %
10 – 30 %
Hořčice
+
Svazenka
Ředkev
+
Svazenka
Ředkev
+
Hořčice
Pohanka
+
Svazenka
Jílek
+
Svazenka
Zast.
V ČR
Registr.
Poznámka
3,5-4,5
SELGEN
2007
střední HTZ
odol.padlí (gen Mlo)
a fuzariozám
3,5-4,5
LIMAGRAIN
2005
vysoká HTZ
vyšší
odol.poléhání a lámavosti stébla
3,5-4,5
SELGEN
2014
vysoký podíl
předního zrna
střední
střední
odol.padlí,rzím, poléhání
3,5-4,5
LIMAGRAIN
2008
vysoký počet zrn
v klase
PP
střední
vysoké
odol.padlí (gen Mlo)
a rzi ječné
3,0-4,0
LIMAGRAIN
2013
vysoký podíl
předního zrna
slad.
ČP
PP
střední
střední
menší odol.padlí
3,5-4,5
LIMAGRAIN
2002
stále žádaná odrůda
MARTHE
slad.
SR
nižší
střední
odol.padlí travnímu
3,0-4,0
SAATEN
UN.
2008
vysoká HTZ
OVERTURE
slad.
PP
střední
vysoké
výborný, odol.padlí
(gen Mlo)
3,5-4,5
LIMAGRAIN
2014
vysoký podíl
předního zrna
PETRUS
slad.
ČP
SR
střední
vysoké
výborný, odol.padlí
(gen Mlo)
3,5-4,5
LIMAGRAIN
2013
nejranější slad.
odrůda
SEBASTIAN
slad.
P
nižší
vysoké
menší odol.padlí
3,5-4,0
SELGEN
2005
středně velké zrno
XANADU
slad.
SR
nižší
vyšší
odol.padlí a poléhání
3,0-4,0
SAATEN
UN.
2005
odolává přísuškům
Ranost
Výsevek
MKS/ha
JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ
Vzrůst
Odnožování
Zdravotní stav
PP
střední
střední
odol.padlí (gen Mlo)
a rh.skvrnitosti
slad.
ČP
PP
střední
střední
FRANCIN
slad.
ČP
PR
nižší
KANGOO
slad.
PP
LAUDIS
550
slad.
MALZ
Odrůda
Kvalita
AKSAMIT
slad.
ČP
BOJOS
|6|
Ranost
Vzrůst
Výsevek
MKS/ha
Zast. V
ČR
Registr.
JEČMEN JARNÍ KRMNÝ
Poznámka
AZIT
krmný PP
střední
vyšší
odol.padlí, h. skvrn.,
poléhání
3,5-4,5
LIMAGRAIN
2008
vysoká HTZ
DELPHI
krmný
SR
/slad.
nižší
střední
odol.padlí travnímu
3,0-4,0
SELGEN
2011
velké zrno
GLADYS
krmný
PP
/slad.
střední
vyšší
odol.padlí (gen Mlo) a rzi
ječné
3,5-4,0
LIMAGRAIN
2010
vysoká HTZ
GRACE
krmný SR
střední
střední
střední odol padlí a skvrn.
3,0-4,0
BOR
2010
výnosná
HERIS
krmný PR
nižší
vyšší
stále velmi dobrý
3,5-4,5
LIMAGRAIN
1998
vydrží i bez fung.
ochrany
WIEBKE
krmný
vyšší
střední
odol.padlí travnímu
3,5-4,2
SAATEN
UN.
2012
snáší sucho a lehké
půdy
Odrůda
Kvalita
R
Odnožování
Zdravotní stav
TRITIKALE JARNÍ
Ranost
Vzrůst
Odnožování
Zdravotní stav
Výsevek
MKS/ha
Zast.
V ČR
Registr.
Poznámka
ANDRUS
SR
vysoký
nízké
odol.rzím a list.
skvrnitostem
4,5-5,0
OSEVA UNI
EU
velké zrno, vysoká
OH
NAGANO
SR
nízký
střední
odol.rzím a padlí
4,0-5,0
OSEVA
AGRO
EU
vysoká OH, velký
výnos
SOMTRI
P
vysoký
střední
odolnost poléhání
4,0-5,0
LIMAGRAIN
EU
zrno, siláž, bioplyn
Odrůda
|7|
Ranost
Vzrůst
Odnožování
Zdravotní stav
Registr.
Odrůda
Výsevek
MKS/ha
PŠENICE JARNÍ
Poznámka
PR
nízký
střední
odol.padlí travnímu
3,8-4,0 SELGEN 2013
vysoká OH
potr. E
PR
střední
střední
střední odol.chorobám
4,0-5,5 SELGEN 2012
vysoká OH, vysoký
obsah N-l.
potr. A
SR
střední
střední
odol.padlí a braničnatkám 4,0-5,0 SELGEN 2011
odolnost poléhání
Kvalita
ALONDRA
potr. B
ASTRID
DAFNE
EPOS
potr. E
SR
střední
vyšší
odol.rzi a braničnatkám
GRANNY
potr. A
PR
střední
střední
odol.padlí travnímu
KWS SCIROCCO potr. E
PR
střední
vysoké
odol.padlí a fuzariozám
SEANCE
potr. B
PR
střední
střední
SEPTIMA
potr. A
PR
nízký
střední
Zast. V
ČR
LIMAGRAIN
4,0-5,0
EU
PŘESÍVKOVÁ
4,0-4,5 SELGEN 2004
SOUFFLET
4,0-4,5
PŘESÍVKOVÁ
2011
vysoká HTZ, výnosná
odol.padlí travnímu
4,0-5,0 SELGEN 2009
vysoká OH, výnosná
odol.rzi a braničnatkám
3,5-5,5 SELGEN 2008
vysoký obsah N-l.
TYBALT
potr. A
PP
nižší
střední
odol.rzi a padlí
4,0-5,0
OSEVA
PRO
VÁNEK
potr. E
SR
střední
nižší
odol. poléhání, méně
odol.padlí
4,0-5,0
SOUFFLET
EU
odolnost poléhání
2004
velké zrno, vysokáHTS
seznam použitých zkratek
Typ: L liniová odrůda
H hybridní odrůda
S syntetická populace
|8|
Ranost: VR velmi raná
R raná
PR poloraná
SR středně raná
PP polopozdní
P pozdní
MKS
TKS
HTS/HTZ
OH
milion klíčivých semen
tisíc klíčivých semen
hmotnost tisíce semen/zrn
objemová hmotnost
GREGOR
žlutý
Zast.
V ČR
Registr.
žlutý
Výsevek
MKS/ha
ATEGO
Odrůda
OVES SETÝ PLUCHATÝ
Poznámka
4,0-5,0
SELGEN
2002
zaset co nejdříve
odol.rzi travní
4,0-5,0
SELGEN
2011
vysoká OH
4,0-5,0
SELGEN
2011
vysoká OH
Ranost
Typ dle
barvy
zrna
Vzrůst
Zdravotní stav
SR
nízký
odol.poléhání, menší odol.
padlí
R
střední
SR
střední
OBELISK
žlutý
R
vysoký
dobrá odol.poléhání
4,0-5,0
SELGEN
2010
nízký podíl pluch
POSEIDON
žlutý
PP
nízký
odol.rzi ovesné a padlí, méně
poléhání
3,0-4,2
SAATEN
UN.
2013
i pro pozdní výsevy
RAVEN
černý
PP
střední
střední odolnost rzím i padlí
4,0-5,0
SELGEN
2008
vysoká OH
ROZMAR
žlutý
PP
vysoký
střední odolnost rzím i padlí
4,0-5,0
SELGEN
2006 i pro pěst na zeleno
VOK
žlutý
PP
střední
méně odol.rzím a padlí
4,0-5,0
SELGEN
2002
Vzrůst
Odol.
(cm) poléhání
Zdravotní stav
stabilní výnos
OVES SETÝ NAHÝ
Zast.
V ČR
Registr.
Odrůda
Výsevek
MKS/ha
žlutý
Ranost
KOROK
odol.rzi ovesné a padlí, méně
poléhání
Poznámka
KAMIL
SR
104
vysoká
odol.padlí travnímu
4,0-5,0
SELGEN 2011 vysoký obsah tuku, vysoká HTZ
OLIVER
SR
103
vysoká
výborný
4,0-5,0
SELGEN 2012 nízký obsah tuku, vysoký výnos
OTAKAR
SR
106
střední
odol.padlí a rzi ovesné
4,0-5,0
SELGEN 2011
výnosný, rané zrání
SAUL
SR
110
vysoká
středně dobrý
4,0-5,0
SELGEN 2006
méně tuku, nenáročný
|9|
kulatý
0,8-1,0
LIMAGRAIN
střední
kulatý
0,8-1,0
SELGEN 2007 OZIMÝ - setí po 15.10.
vyšší
kulatý
0,9-1,0
SELGEN 2012
odol.suchu a jarním
mrazíkům
vejčitý
0,9-1,0
SELGEN 2011
rychlý poč. růst - do
senáží
IMPULS
zelená semi-leafles PP střední kosočtverečný 0,9-1,0
SELGEN 2014
vynikající odol.
poléhání
PROPHET
zelená semi-leafles SR střední
vysoká barevná
vytovnanost
Barva
zrna
Typ
Vzrůst
AUDIT
žlutá
ENDURO
žlutá
ESO
žlutá
semi-leafles PR
GAMBIT
žlutá
semi-leafles PR vysoký
SALAMANCA
žlutá
semi-leafles SR vysoký
úponkový
R
semi-leafles SR střední
Registr.
Zast.
V ČR
Odrůda
Ranost
Tvar zrna
Výsevek
MKS/ha
HRÁCH SETÝ
Poznámka
2010 vysoká odol. poléhání
kulatý
0,8-1,0
LIMAGRAIN
kulatý
0,9-1,0
SAATEN
2011
UN.
2007
vysoký výnos N-látek
Přidává ALBIT ke všem mořidlům
při finalizaci certifikovaných osiv
A
M
ZDAR
| 10 |
KUKUŘICE
Odrůda
FAO
Využití
Balení
Zast. V ČR
Poznámka
TEKNI CS
170
siláž
50 000
CAUSSADE
vh.pro zásev po oz.žitu, BIOPLYN
LAGNI CS
240
siláž
50 000
CAUSSADE
vysoký výnos suché hmoty
SEIDI CS
270
siláž
50 000
CAUSSADE
výrazný staygreen, pro BIOPLYN
SKALI
240
siláž
50 000
CAUSSADE
excelentní vzhled, nepoléhá
KASERI
260
siláž
50 000
CAUSSADE
vysoko nasazené plně dopylene palice
NOVIRELO
S 240 / Z 250
zrno / siláž
50 000
CANDOR
odol.chladu, SUCHU a horším půdám
ES CARGO
260
siláž
80 000
AGRIFINAL
velmi plastický, vh. pro BIOPLYN
ES TECHNO
Z 220 / S 230
zrno / siláž
80 000
AGRIFINAL
velmi raná zrnovka, vh. pro BIOPLYN
LAPERI CS
250
zrno
50 000
CAUSSADE
nízká sklizňová vlhkost zrna
CARAMI CS
300
zrno
50 000
CAUSSADE
zub, výborné uvolňování vody ze zrna
DRUŽINA DAČICE je schopna pro vás zajistit všechny dostupné hybridy firem:
CAUSSADE
SA ATBAU LINZ
LIMAGRAIN
PIONEER
SYNGENTA
AGROFINAL
SA ATEN UNION
DEKALB
OSEVA BZENEC
KWS
| 11 |
TRAVNÍ SMĚSI
NEZEMĚDĚLSKÉ
1. Hřišťová směs
Travní směs určená pro zakládání hustých travních porostů pro sportovní účely, jež jsou
odolné sešlapávání.
Kostřava červená – KV
Viktorka
10%
Kostřava červená – DV
Reverent
10%
Kostřava červená trs.
Valaška
10%
Lipnice luční
Balin
10%
Jílek vytrvalý
Linar
60%
2. Parková směs
Travní směs určená pro parkovou úpravu zahrad, zahrádek a větších parkových celků.
Působí radost z příjemného zeleného a jemného trávníku, který je též vhodný k rekreačním účelům.
Psineček tenký
Teno
5%
Lipnice luční
Balin
10%
Jílek vytrvalý
Maja
35%
Kostřava červená – KV
Viktorka
20%
Kostřava červená – DV
Reverent
10%
Kostřava červená trs.
Valaška
10%
Kostřava ovčí
Ridu
10%
| 12 |
3. Směs pro rychlé ozelenění
Travní směs vhodná pro osetí ploch s cílem rychlého zapojení porostu. Vhodná pro osévání
silničních svahů, říčních náspů, ale i ostatních ploch kolem hospodářských budov.
Jílek mnohokvětý
Mitos
10%
Jílek jednoletý
Rožnovský
30%
Jílek vytrvalý
Merlinda
10%
Jílek vytrvalý
Prana
5%
Kostřava červená - DV
Reverent
10%
Bojínek luční
Alma
10%
Psineček veliký
Rožnovský
10%
Kostřava rákosovitá
Quantum
10%
Festulolium
Hykor
5%
4. Směs pro rychlé ozelenění II.
Jílek jednoletý
Koga
Jílek mnohokvětý
Mitos
Jílek vytrvalý
Prana
Kostřava červená
Reverent
25%
25%
30%
20%
ZEMĚDĚLSKÉ
5. Luční směs
Travní směs s podílem jetelů pro 5–8 roků. Je to směs velmi výnosná, která se hodí ke zkrmování
domácími hospodářskými zvířaty a to přímo v zeleném stavu nebo jako konzervovaná či suchá píce.
Kostřava červená – DV
Reverent
15%
Jílek mnohokvětý
Turtetra
5%
Jílek vytrvalý
Nui
20%
Jílek vytrvalý
Korok
10%
Bojínek luční
Alma
20%
Jetel luční
Chlumecký
10%
Lipnice luční
Balin
5%
Festulolium
Lofa
10%
Kostřava rákosovitá
Kora
5%
6. Luční směs pro sušší stanoviště
Kostřava červená – DV
Reverent
Festulolium
Lofa
Jílek vytrvalý
Prana
Jílek vytrvalý
Nui
Kostřava rákosovitá
Kora
Bojínek luční
Alma
25%
15%
5%
20%
15%
20%
7. Luční směs pro vlhčí stanoviště
Kostřava červená – DV
Reverent
Psineček veliký
Václav
Festulolium
Lofa
Jílek vytrvalý
Nui
Jílek vytrvalý
Korok
Bojínek luční
Alma
Jetel luční
Chlumecký
Kostřava rákosovitá
Kora
Jílek mnohokvětý
Mitos
20%
10%
10%
20%
10%
15%
5%
5%
5%
TRAVNÍ SMĚSI
8. Jetelotravní směs
Travní směs s vyšším podílem jetele lučního na 2-3 užitkové roky. Poskytuje 2-3
seče píce vhodné pro přímé zkrmování i senážování. Intenzivní směs vhodná pro
výživu dojnic.
Jetel luční
Chlumecký
40%
Bojínek luční
Alma
10%
Kostřava rákosovitá
Quantum
10%
Festulolium
Hostyn
10%
Jílek vytrvalý
Nui
20%
Jílek mnohokvětý
Turtetra
10%
9. Pastevní směs
Travní směs s podílem jetele plazivého na 6 až 8 užitkových let. Hodí se jak ke
zkrmování v zeleném stavu tak ke spásání hospodářskými zvířaty. Obsahuje vyšší
procento zastoupení výběžkatých trav, které půdu zpevňují a nedochází tak při
spásání k rozšlapání porostu.
Kostřava červená – DV
Reverent
15%
Jílek vytrvalý
Nui
25%
Jílek vytrvalý
Korok
10%
Bojínek luční
Alma
10%
Jetel plazivý
Huia
5%
Lipnice luční
Balin
10%
Psineček veliký
Rožnovský
5%
Festulolium
Lofa
10%
Kostřava rákosovitá
Kora
10%
| 13 |
OSTATNÍ PLODINY
JE
ETEL LU
UČNÍ Bonus, Chlumecký
VOJT
TĚŠK
K A SETÁ
PELU
UŠK A JARNÍ Arvika
PELU
UŠK A OZIMÁ Arkta
BOB OBECN
NÝ Amulet, Fuego
LU
UPIN
NA ÚZKOLIS
STÁ Kalif
HOŘČIC
CE BÍLÁ Polárka
SV
VAZENK A
MÁK SET
TÝ
PRO
OSO SETÉ
K APUSTA KRMNÁ
LE
E N O L E J NÝ
KMÍN KOŘEN
N NÝ
6
1
0
2
29. 6.
Nákup, prodej a skladování :
• krmných a potravinářských obilovin, sladovnického ječmene a řepky
Posklizňová úprava :
• sušení, čištění obilovin a řepky
Výroba a prodej krmných směsí :
• pro drůbež a prasata
• prodej mačkaných obilovin a šrotů
• prodej krmných obilovin
Maloprodejna :
• hospodářských potřeb
• prodej nafty
• prodej stavebnin
Kontakt :
Málek 602 142 574 nákup, prodej
Budínová 602 843 584 provoz
Chamradová 778 402 992 maloprodejna
D 327ġ(%<
3520<6/,9267
D 5<%Éġ6.e
327ġ(%<
D OUTDOOROVÉ
2%/(ÿ(1Ì
OSIVO A SADBA, SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ
Masarykova 277/I, 380 01 Dačiče
tel./fax: +420 384 420 055
Krmné plodiny:
Ječmen
Ječmen-šrot
Pšenice
Pšenice – šrot
Kukuřice
Kukuřice – šrot
Žito
Tritikale
Oves pluchatý žlutý
Oves – šrot
Oves pluchatý černý
Oves nahý
Proso žluté
Směsi pro ptáky :
pro venkovní zpěvné ptactvo
pro malé a střední papoušky
pro velké papoušky
pro holuby
Proso zelené
Proso červené
Lesknice
Slunečnice černá
Řepka ozimá
Ostropestřec
Mák
Hrách zelený
Hrách žlutý
Lupina
Pohanka
Peluška
Sladový květ
Družina Dačice nabízí prodej krmných plodin
v malospotřebním balení od 1 do 50 kg
slunce na
vašich polích
Pšenice ozimá
AKTEUR
ALTIGO
ANNIE
ARTIST
AVENUE
BAGOU
BERNSTEIN
BOHEMIA
CARMINA
DAGMAR
ELIXER
ELLY
EVINA
FAKIR
FEDERER
GENIUS
GORDIAN
GRIZZLY
JB ASANO
JINDRA
JULIE
KWS SANTIAGO
LAVANTUS
LEAR
MATCHBALL
NORDIKA
PATRAS
PAPAGENO
PENALTA
POTENZIAL
REBEL
REFORM
SOFRU
SOSTHENE
TACITUS
TIGUAN
TOBAK
TURANDOT
VANESSA
VIRIATTO
YETTI
Ječmen ozimý
KWS GLACIER
KWS MERIDIAN
LANCELOT
MARISSA
PADURA
SATURN
TITUS
TRAVIRA
Tritikale ozimé
GRINGO
KINERIT
KVIDO
Hrách ozimý
ENDURO
Žito ozimé
ASCARI
AVENTINO
GONELLO
HERAKLES
KWS PROGAS
SU STAKKATO
AKK
KKATO
K
KAT
K
KA
AT
ATO
ATO
TO
WIANDI
DI
DI
Inkarnát
Peluška ozimá
ARKTA

Podobné dokumenty