R - prolaps dělohy

Komentáře

Transkript

R - prolaps dělohy
Kód zm. říz.:633-2012-16
Číslo výkonu:
ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKČNÍ OPERACE UROGENITÁLNÍHO
PROLAPSU A DEFEKTŮ PÁNEVNÍHO DNA
Tento registrační list (RL) předložen jako:
x návrh nového výkonu
návrh změny údajů u výkonu číslo
návrh na vyřazení výkonu číslo
Navrhovaný kód výkonu:
Autorská odbornost:
(633) gynekologie a porodnictví - skupina 3
Popis:
Indikace pro recidivující stav po primárně provedené operaci pro prolaps jinou technikou
1.Navazuje na operační výkon “Zavedení portů pro robotickou operaci“, který se vykazuje samostatně v počtu 1x.
2.Dále se vykazuje výkon 76801 použití televizního řetězce a 10 min. v násobcích podle skutečně spotřebovaného času
výkonu
3.Případně další provedené výkony přičti
Čím výkon začíná:
Navazuje na operační výkon“Zavedení portů pro robotickou operaci“, který se vykazuje 1x.
Obsah a rozsah výkonu:
Vytvoření kapnoperitonea, napojení robotických ramen na operační porty, zjednání přístupu k poševnímu apexu s rozrušením
případných srůstů . Preparace na úrovní poševního apexu – odpreparováno peritoneum z apexu poševního. Vzadu ostře
proniknuto do rektovaginálního septa mezi sakrouterinními vazy .Preparace probíhá až na úroveň anorektální junkce .
Oboustranně vypreparovány svaly dna pánevního (levator ani) Na přední stěně poševní preparace vesikovaginálního septa
dle rozsahu defektu v předním oddílu pánevním. Sesunutí močového měchýře výrazně kaudálně. Dále provedeno protětí
nástěnného peritonea od promontoria pararektálně vpravo kaudálně až k oblasti otevřeného rektovaginálního septa.
Rozpreparován presakrální prostor na úroveň S2. .Do rozpreparovaného rektovaginálního prostoru vložena polyesterová
(polypropylenová) síťka, fixována nevstřebatelnými Ti cron stehy k levátorům, sakrouterinním a kardinálním vazům a po
přeložení k přední stěně poševní. Ve výši fundu poševního fixovány k poševní stěně oba listy pásky. Extrakorporální uzlení.
Peritonealisace oblasti fundu poševního .Po kontrole přiměřené tense fixace síťky do periostu obratle neresorbovatelným
stehem. Důsledná peritonealisace síťky uložené pararektálně vpravo. Irrigace a sukce, tretroperitoneálně a do CD zavedeny
Redonovy drény. zrušeno kapnoperitoneum. Sutura incisí po vrstvách jednotlivými stehy . Výkon prováděn v celkové
anestezii.
Kontraindikace výkonu : souvisejí s celkovým stavem pacientky a její schopnosti zvládnout výkon v Trendelenburgově
poloze .
Čím výkon končí:
Suturou kožních incizí s následnými kroky, tak, jak jsou popsány v obsahu výkonu “Zavedení portů pro robotickou operaci.
Poznámka:
Nutno doplnit :
0046055 endo bag 7x5cm
00801602 lepení Cosmopor 10x8 a 0080159 7,2x5
Přístroje ujasnit :
robotické laparo - použit kod M0008
Chirur.síto - velká chrirugie použit kod A001059,
gynekol. onkolog.síto použit kod A001060
Robotické ZUM nelze zadávat v nutném množství a cenou /dán požadavek/ jedná se o :
0151180 1x 17 510,88 Kč, 0151183 1x 14 744,44Kč, 0151189 2x 12 038,50Kč, 0151210 1x 1 094,44, 0151197 1x 10 123,15
Kč
Laparoskopické ZUM : A000384 1x, A000387 1x, A000388 1x, A000389 1x, A001338 1x
Podmínky:
Roboticky asistovaná rekonstrukční operace urogenitálního prolapsu a defektů pánevního dna včetně sakrokolpopexe je
součástí indikačních schémat robotické chirurgie. V ČR tento výkon dosud není registrován. Zařazení znamená rozšíření
možností individualizace přístupů při operační léčbě těchto stavů. Principy robotické chirurgie navazují na využití
laparoskopie jejíž možnosti však významně překonávají zejména díky manipulačním schopnostem nástrojů v prostorově
omezeném operačním poli.
posouzení medicínské efektivity:
Celoživotní riziko urogenitálního prolapsu prolapsu ženských pohlavních orgánů je 11%. Etiologie je multifaktoriální s
významným vlivem věku, porodního traumatu a celkového stavu pacientky. Vzhledem k všeobecnému stárnutí populace
významně stoupá počet pacientek s těmito stavy Predikce USA 2030 až 66% obyvatel bude starší 65 let , v roce 2050 až 85%
Existuje velmi vysoká variabilita těchto nálezů v závislosti na multifaktoriální etiologii. Řešení vyžaduje vždy individuální
přístup. Komplexní rekonstrukční operace prolapsu a defektů pánevního dna je náročná protože vždy představuje
opakovanou operaci po předchozím primárním řešení.. Využití robotické chirurgie přináší výhody snazší preparace a
stehové fixace implantátů ke strukturám pánevního dna při zachování minimální invazivity,včetně, zkrácení hospitalizace i
rekonvalescence . Úspěšnost této operace je uváděna více než v 90%.
porovnání:
Roboticky asistovaná rekonstrukce prolapsu a defektů pánevního dna představuje komplexní řešení defektů v předním ,
středním i zadním oddílu pánevním.. Tato tzv multikompartmentová operace má laparoskopickou a roboticky asistovanou
alternativu. Endoskopický přístup umožňuje dosažení hlubokých struktur pánevního dna nedosažitelných z klasického
Datum tisku:
23.01.2013 13:44
-1-
Autor tisku:
MUDr. Jan Votoček, Česká chirurgická společnost
Kód zm. říz.:633-2012-16
Číslo výkonu:
otevřeného přístupu. Laparoskopický přístup je pro pacientku minimálně invazivní s krátkou rekonvalescenci. Od lékaře
však vyžaduje letitý výcvik s rozsáhlými zkušenostmi v laparoskopické operativě vysokého stupně obtížnosti. včetně
operativy v retroperitoneu a znalosti technik endošití..Roboticky asistovaný přístup spojuje výhody minimálně invazivního
laparoskopického přístupu pro pacientku s výhodou snazšího provedení operace. Díky manipulačním schopnostem nástrojů
a třídimenzionální vizualizaci operačního pole lze snáze preparovat cílové struktury v prostorově omezeném operačním
poli. Snazší je i provedení endošití uplatňované u této operace při fixaci implantátu, jeho závěsu i překrytí peritoneem.
Snazší zvládnutí techniky vede i k omezení peroperačních komplikací.Výhodou je i snazší a kratší zácvik operatéra a dobrá
reproduktibilita operace
očekávaný ekonomický dopad:
Roboticky asistovaná rekonstrukční operace prolapsu a defektů pánevního dna včetně sakrokolpopexe je výkonem, který je
určen pro část pacientek s urogenitálním prolapsem a defekty pánevního dna. Omezení je dáno zejména celkovým stavem
pacientky a schopností zvládnout výkon v Trendelenburgově poloze. Výhody jsou patrné zejména u mladších pacientek
včetně obesních s předpokladem rychlejší rekonvalescence, omezením pooperačních komplikací , zachování sexuálních
funkcí a dobré kvality života QoL. Operace má referovanou úspěšnost až 96% s nízkým procentem komplikací a reoperací
Primárně vyšší cena operace je kompenzována velmi dobrým pooperačním efektem i v dlouhodobém follow up s omezením
výdajů na řešení pooperačních komplikací, či recidivy nálezu.
způsob úhrady v dalších zemích:
V zemích EU pokud je robotická operativa hrazena z prostředků ZP je to propláceno centrům, která se robotické operativě
věnují historicky od začátku.
Roboticky asistovaná rekonstrukční operace urogenitálního prolapsu a defektů pánevního dna včetně sakrokolpopexe je
součástí indikačních schémat robotické chirurgie. V ČR tento výkon dosud není registrován. Zařazení znamená rozšíření
možností individualizace přístupů při operační léčbě těchto stavů. Principy robotické chirurgie navazují na využití
laparoskopie jejíž možnosti však významně překonávají zejména díky manipulačním schopnostem nástrojů v prostorově
omezeném operačním poli.
zpracovatel:
MUDr. Vladimír Dvořák. MUDr.Daniel Struppl
email:
[email protected]
telefon:
datum:
13.5.2012
V případě schválení návrhu RL Pracovní skupinou k Seznamu zdravotních výkonů je nutné zaslat originál (1x) schváleného
registračního listu (podepsaného a orazítkovaného) na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor dohledu nad zdravotním
pojištěním, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
Kategorie: P - hrazen plně
Omezení místem: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí: 1xdenně
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 240.0
Sazba režie: 10.33
Body: 30767
Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce
10.0
L3
operatér
20.0
L2
asistent
Praxe Čas
Poznámka
240.0
240.0
Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:
Kód
0084494
ATC
B05BB01
Název
INFUSIO NATRII CHLORATI
ISOTONIKA MEDIEKOS
Přímo spotřebované materiály - PMAT:
Kód
A000103
A000075
A000110
A000111
A000552
A000006
0054469
A000838
A000841
A001038
A000384
Doplněk
infsol1x2000mlvakpp
23.01.2013 13:44
-2-
Autor tisku:
Jedn.Cena
56.54
Body
1 861,44
957,36
2 818,80
Množství
2.0
Body
113,08
113,08
Název
COATED VICRYL+NEEDL. 35MM(W9140)
COATED VICRYL(W9016)
COATED VICRYL+NEEDL. 40MM(W9321)
COATED VICRYL+NEEDL. 40MM(W9368)
cévka - typ dle obsahu výkonu
rukavice chirurgické sterilní
Redukce na trokar, průměr 10/12 mm (R 1810)
Břišní rouška 45 x 45 cm s rtg kontrastní páskou, sterilní bal 5 ks
operační plášť sterilní
insuflační hadice
Držák trokarů
Datum tisku:
Jedn.cena
65.64
146.63
87.98
90.77
0.0
6.81
514.2
72.4
57.0
1100.0
2496.0
Množství
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
9.0
3.0
1.0
6.0
1.0
3.0
Body
65,64
146,63
87,98
90,77
0,00
61,29
1 542,60
72,40
342,00
1 100,00
7 488,00
MUDr. Jan Votoček, Česká chirurgická společnost
Kód zm. říz.:633-2012-16
A000002
0080577
0085181
A000025
A000309
A000041
A000001
A000291
0000337
A000059
M5745
0087164
27248
0048654
Stříkačka 10 ml
NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CURAPOR STERILNÍ
JEHLA INJEKČNÍ LUER ŽLUTÁ
Redovac 400 ml drenážní systém se spoj. had
rouška ústní
čepelka jednorázová
Stříkačka 5 ml
Stříkačka trojdílná s gumovým pístem
GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ
Elektroda neutrální
Katetr močový - uzavřený systém
SÁČEK URINÁLNÍ SU 20 V1
Hadice spojovací k odsávaní hladká
PROSTŘEDEK HEMOSTATICKÝ SURGICEL 1906GB,1906EE 5X1,25CM
ZUM:
Kód
A000387
A000384
A000389
A000388
0151197
0151183
0151193
0151189
0151180
0151210
ZULP:
Kód
0062319
Přístroje:
Číslo výkonu:
121.0
9.5
63.6
84.8
1.2
2.7
86.63
3.9
40.0
40.0
137.0
12.94
200.55
260.0
Název
Kleště (ProGrasp Forceps)
Držák trokarů
Monopolární kleště na pálení
Kleště na střeva (Bowel Grasper)
KLEŠTĚ - 8MM - DEBAKEY
KAUTER BIPOLÁRNÍ - 8MM - KLEŠTĚ MARYLAND
KLEŠTĚ - 8MM
JEHELEC - 8MM - VELKÝ
KAUTER MONOPOLÁRNÍ - 8MM - ZAHNUTÉ NŮŽKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ - KRYTKA NA MONOPOLÁRNÍ NŮŽKY (PRO TIP
COVER ACCESSORY 400180 PRO MONOPOLAR PZT KÓD 0
Popis použití
Název
BETADINE (CHIRURG.)
Popis použití
0.02
3.0
0.03
1.0
6.0
2.0
0.02
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2,42
28,50
1,91
84,80
7,20
5,40
1,73
3,90
40,00
40,00
137,00
12,94
200,55
260,00
11 823,66
Body
Kód
Název
Cena
Dob.živ
Nákl.údr
Dob.použ
P0190
A000855
Odsávačka
70000.0
elektrokauter v oper výkonech chir
200000.0
oborů
Robotický operační systém
4.2271989E7
Laparoskop s kompl. příslušenstvím
325000.0
operační síto laparoskopické
292070.0
síto gynekologické abdominální
280460.0
Pumpa aspirační + proplach
125000.0
10.0
10.0
7000.0
10000.0
4.0
4.0
Podíl z
č.výk.
1.0
1.0
6.0 3587850.0
5.0
9750.0
5.0
8762.0
5.0
8414.0
3.0
6250.0
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
P0408
M0008
A001059
A001060
M1514
58,33
125,00
14 768,31
311,46
279,90
268,77
199,65
16 011,42
Body celkem
náklady přímé: 30 766,96
náklady přímé po zaokrouhlení:
30767
Datum tisku:
23.01.2013 13:44
-3-
Autor tisku:
MUDr. Jan Votoček, Česká chirurgická společnost

Podobné dokumenty

R - sakrokolpopexe

R - sakrokolpopexe peritonea od promontoria pararektálně vpravo kaudálně až k oblasti otevřeného rektovaginálního septa. Rozpreparován presakrální prostor na úroveň S2. Následně k přední a zadní poševní stěně fixován...

Více

anální mukosektomie

anální mukosektomie Ošetřením a desinfekcí operačního pole, přiložením obvazu, zabezpečením případných drénů a sepsáním operačního protokolu s podrobným popisem nálezu a operačního postupu. V případě schválení návrhu ...

Více

Akutní kardiovaskulární příhody ve vnitřním lékařství

Akutní kardiovaskulární příhody ve vnitřním lékařství INR 2-3 souběžně min 3dny s heparinem  nebo nová antikoagulancia (rivaroxaban  Alternativa k LMWH:  léčba heparinem (UHF): kontinuální infuzí cca 30000j/den, kontroly 2-3x denně PTT , cílem je 2...

Více

R - hysterektomie

R - hysterektomie MUDr. Vladimír Dvořák, Prof.MUDr.Radovan Pilka, Ph.D. email: telefon: datum: V případě schválení návrhu RL Pracovní skupinou k Seznamu zdravotních výkonů je nutné zaslat originál (1x) schváleného r...

Více

51761 - R - játra

51761 - R - játra email: telefon:

Více