Závěrečná zpráva - Metropolitní univerzita Praha

Transkript

Závěrečná zpráva - Metropolitní univerzita Praha
Příloha III
2013/2014
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU
Jméno a příjmení studenta:TOMÁŠ KREJCAR
Kontaktní e-mail: [email protected]
Země, město pobytu: Thajsko, Bangkok
Datum začátku pobytu: 18. října 2013
Datum konce pobytu: 2. září 2014
Název domácí univerzity: Metropolitní univerzita Praha
Katedra: Mezinárodní teritoriálni studia
Obor: Mezinárodní vztahy a Evropská studia
Ročník: 1.
Typ studia:
bakalářský
magisterský
doktorský
Název zahraniční univerzity: Suan Sunandha Rajabhat University
Katedra: International College
Obor: International Business
Web školy: www.ssruic.com
Před odjezdem
Kde jste získal/a informace o studijním pobytu? Na naší univerzitě MUP
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční univerzitu? Výpis známek
z MUP(transcript of records), přihláška ke studiu, learning agreement
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? V mém případě jsem všechny
potřebné dokumenty oskenoval a poslal emailem na Thajskou univerzitu a čekal, jak se
univerzita vyjádří. Vše se vyřizovalo přes elektronickou poštu.
Jaké další dokumenty (např. vízum) jsou potřeba vyřídit před odjezdem? cestovní
pojištění, studentské vízum a ještě jsem si nechal u mé doktorky udělat mezinárodní očkovací
průkaz, ale není nutností.
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční univerzitě? na
webových stránkách univerzity www.ssruic.com
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční univerzitě? V Anglickém jazyce
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka přípravy,
typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční školou)? Žádná
jazyková příprava neproběhla
Jak byste ohodnotil/a svou úroveň jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve
škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné)? 3
Průběh studijního pobytu
Příloha III
2013/2014
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní smlouvu (Learning Agreement)? Ano
předběžně ano, později jsem dodatečně poslal i s mými vybranými předměty a doplnil podpis
ředitelky na zahraniční univerzitě
Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu? Ano celkem tuším 3x
Kdy začíná a končí na zahraniční škole zimní/letní semestr? Na zaraniční univerzitě mají
trimestry a každý trimestr začína trochu jinak. Ale v mém případě 1. semestr začína prvním
srpnem a končí v prosinci, 2. semestr začíná od ledna do května, 3. semestr začíná od června
do července
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (omezení pro výběr kurzů;
možnosti změny kurzů) Registrace je možná ještě před odjezdem, ale když jsem přijel bylo
vše úplně jinak, měnění kurzů a možnosti jsou omezené jelikož jeden předmět trvá 3 hodiny a
já měl 9 předmětů, bylo velice složité to nakombinovat tak, aby se mi to nekrylo
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Entrepreneurship,
Corporate social responsibility, Man and Global Society
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? Ano
Jaký je systém hodnocení na zahraniční škole? Systém hodnocení je podobné jako ve
Spojených státech (A,B,C,D)
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) na zahraniční škole a porovnejte s Vaší
domácí školou. Kdybych měl porovnat studium na MUP a na zahraniční škole, tak MUP je
mnohem náročnější, ale na zahraniční univerzitě, to byla spíše škola hrou, projekty,
prezentace, je zde bližší vztah učitele a studenta. Ale co se týká teorie a probírané látky, tak je
to na úrovni českých středních škol i chování studentů tomu nasvědčuje
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Ne
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v
rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) Vše bylo dostupné online od učitelů, nebo od
spolužáků
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Kvalita výuky na
zahraniční škole se nedá s MUP srovnávat, výuka je na úrovni českých středních škol
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? Škoní knihovna je nově opravená
obrovská budova s nejnovějšími počítačí a velikým množstvím knih, ale 70% knh v thajštině.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)? Přístup na internet je neomezený v budově školní knihovny, vlastní
notebook do hodin není potřeba, možnosti tisku a kopírování jsou na každém rohu v
univerzitním kampusu a v celém kampusu je univerzitní wifi
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty (např. buddy systém, společná setkání, kulturní akce, …)? Ne
nepořádá, jelikož tolik zahraničních studentů zde nemají byl jsem jediný. Spíš jsem se účastnil
hromadných akcí, které nebyli vyloženě pro zahraniční studenty.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Ano
Praktické otázky
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Nejdříve v bytě zařízeném univerzitou a poté
v bytě u kamaráda
Cena Vašeho ubytování (měsíčně): 6500 THB
Příloha III
2013/2014
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt): Nejdřív jsem bydlel v pokoji
poblíž Kaosan Rd, později jsem se přestěhoval ke kamarádovi. Vybavenost prvního pokoje,
který mi zařídíla univerzita byl hodně sromný, ale se vším co bylo potřeba. Připojení
k internetu občas šlo a občas nešlo ale je v celém městě skoro na každém rohu skoro v každé
restauraci. Poté jsem si koupil SIM kartu s internetem, takže jsem byl dostupný 24 hodin
denně.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Ubytování jsem řešil hned poté co jsem se
dozvěděl, že mě přijali. Tudíž skoro půl roku dopředu. A teď z mé zkušenosti se smlouvání a
dohadování s Thajci doporučuji co nejdříve( a připravte se na to, že to stejně bude jinak)
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? O stravování není v Thajsku
nikde nouze, ať už to jsou stánky s jídlem na ulici, které jsou většinou nonstop otevřené,
restaurace a nebo poslední záchrana obchodní řetězec 24 hodin otevřený 7/11, který je na
každém rohu.
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR): Potraviny dovážené
z USA či Evropy jsou dražší než v ČR. Třeba kilo brambor v ČR cca 10 Kč v Thajsku i 40 Kč
za kilo. Sýry a uzeniny v ČR například 10 plátků Eidamu 20Kč v Thajsku 200Kč. Ale mořské
plody naopak levné, rýže, nudle a vše z Asie je mnohem mnohem levnější. Na ulici se dá
najíst za 20 Kč - 50 Kč
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či
letenky: Z letiště koupit lístek na vlak(Airport link) za 45 THB, který Vás odveze na Phaya
Thai zastávku (BTS-skytrain) a odtud BTS dále kam potřebujete. Cenově nejvýhodnější, cca
za celou cestu z lětiště do centra města zaplatíte 40-60 Kč. Taxi z letiště do města stojí
přibližně 350Kč.
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)? Je teoreticky 7
možností dopravy: Autobus, tuk tuk, taxi, mototaxi,BTS,MRT,minivan. Nejvýhodnější jsou
místní linky autobusů(od 5Kč až po 18Kč), poté taxi se zapnutým taxametrem(záleží na
vzdálenosti), dále pak mototaxi tam je potřeba s cenou smlouvat stejně tak jako jízda tuk
tukem. NA TOTO POZOR SMLOUVAT!! a v samotném centru Bangkoku funguje skytrain a
MRT(metro) a jelikož v centru jsou třeba i 4 hodinové kolony BTS a MRT se vyplatí. Ceny se
zase odvíjejí od vzáleností ale nejdražší jízdenka je za 30 Kč. Minivan je dobrý na delší
vzdálenosti například na výlety 100km a více km od Bangkoku cena se odvíjí opět na
vzdálenosti.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu? (např. povolení k pobytu) Povolení k pobytu
jsem nevyřizoval, vše bylo přes zahraniční univerzitu. Jen jsem podepisoval nájemní smlouvu
na první měsíc. Zaplatit nájem a jeden nájem předem.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; vyžaduje zahraniční
škola nějaké speciální pojištění): Pojištějí jsem měl od České pojišťovny, přibližě za 6000
Kč na celý rok.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ano, navštívil jsem zubaře.
Pracoval/a jste během studijního pobytu? Ano, pracoval jsem na zahraniční univerzitě jako
pomocná síla v International affairs office a učitel anglického jazyka(English conversation)
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost)? Cestování po
celé Jihovýchodní Asii, trénování Muay Thai (Thajského boxu)
Financování
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? +-15000Kč
Příloha III
2013/2014
- z toho stravování 4000
- z toho ubytování 6000
- z toho na cestování a volný čas 5000
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí;
používání české platební karty): Zahraniční účet jsem neměl, používal jsem české platební
karty, doporučuji jednu kartu VISA a druhou MASTER CARD.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění,
kopírování, materiál, apod.)? Neplatil jsem nic
Získal jste stipendium na Váš studijní pobyt? Pokud ano, uveďte prosím název instituce
(+ web), u které je možné se o stipendium ucházet: NE
Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole): 4
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole): 1
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou (hodnocení jako ve škole): 2
Je podle Vás nabídka Vaší domácí univerzity ve smyslu výběru partnerské instituce pro
studijní pobyt dostatečná? Myslím si, že ano
Jestliže NE, v čem je nedostatečná?
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve
škole): 4
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano
Myslíte si, že Vám studijní pobyt pomůže při hledání zaměstnání? Ano
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu budete po dokončení studií
zvažovat práci v zahraničí? Ano
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Nejvíce jsem ocenil to, že jsem dospěl a
změnil pohled na Svět.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? NE
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou)? No spíš si nebrat
nic, vše se tam dá koupit a hlavně zapomeňte na to, myslet jako Evropan, ASIE je naprosto
odlišná a časem Vás naprosto pohltí jako mě.
Odkaz na fotogalerii, blog apod.: Facebook Tomáš Krejcar
Uveďte další nápady a připomínky co se týče cestování po Jihovýchodní Asii doporučuji
k cetování tyto servery: www.agoda.com, www.booking.com, www.airasia.com,
www.jetstar.com, www.nokair.com
Příloha III
2013/2014

Podobné dokumenty