Budapešt - Magyar Turizmus Zrt.

Komentáře

Transkript

Budapešt - Magyar Turizmus Zrt.
Mad'arsko
Budapešt´
a okolí
BUDAPEŠT´
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Milenární park
Rybářská bašta
Matyášův chrám
Budínský hrad
Pozemní lanovka
Citadela
Památník osvobození
Markétin ostrov
Parlament
Státní opera
Synagoga
Národní muzeum
Tržnice
Uměleckoprůmyslové muzeum
Hala umění
Muzeum krásných umění
VYSVĚTLIVKY
17.
18.
19.
20.
21.
Zámek Vajdahunyad
Zoologická zahrada
Velký cirkus Hlavního města
Zábavní park (Vidámpark)
Svatoštěpánská bazilika
Kancelář Tourinform
Kostel, synagoga
Divadlo
Muzeum
Plovárna, léčebné lázně
Parkoviště
Trh
Metro M1
Metro M2
Metro M3
Přístaviště
Národní park
Zámek
Hranice regionu
Hrad
Dálnice
Zřícenina
Železniční trať
Muzeum
Trajekt
Léčebné,
Kancelář Tourinform
termální a wellness lázně
Světové dědictví
chráněné UNESCEM
Letiště
Vítejte,
Welcome,
Willkommen,
Bienvenus,
Benvenuti,
Bienvenidos
Budínský hrad a Řetězový most
Most Marie Valerie, Ostřihom
Budapešť, Bazilika
Trefil jste do černého – lze právem říct cestovateli,
který si za cíl své cesty vybral centrální region
Maďarska, Budapešť a její okolí. Toto mínění platí i
vícenásobně, neboť hlavní město státu – jako je v
tomto případě Budapešť – vždy zaujímá centrální
místo v životě země, navíc se Budapešť nachází v
centru i v zeměpisném smyslu. „Trefa je trefná” také
proto, že v Budapešti a jejím okolí je tak bohatý výběr
pozoruhodností a turistických zajímavostí, jaký snad
nikde jinde není v celé Karpatské kotlině.
V důsledku zeměpisné polohy, kterou Maďarsko v
Evropě zaujímá, se na tomto místě utvářelo
kulturní, politické a dopravní centrum státu.
Naše velká evropská, řeka Dunaj, která
protéká regionem, nejenže přiváží a
odváží návštěvníky po své hladině, ale
hraje rozhodující roli také ve vytváření
charakteru a vzhledu krajiny. Není
náhodou, že právě panoráma
dunajského nábřeží v Budapešti
bylo zapsáno do Světového
dědictví. Zde, v regionu
ležícím na obou březích
Dunaje, se sbíhají
vrchovina a nížina, jejichž přírodní hodnoty jsou
zachovávány a o nichž se pečuje ve dvou národních
parcích a četných přírodních rezervacích.
V průběhu bouřlivých dějin se tu postavily – a pak se
rozpadly a zbořily - hrady, zámky a lázně. Na přelomu
posledního tisíciletí byly tu vybudovány wellnessové
objekty, automobilová závodní dráha, golfová hřiště,
tunely metra, nové mosty, skleněné a ocelové paláce a
koncertní síň světové úrovně. Člověk 21. století se však
snaží poznat pro něho dosud neznámý svět nejen
pomocí svých smyslových orgánů – zraku, sluchu a
hmatu – ale chce si vyzkoušet svou sílu a dovednost, je
ale také možné, že by se jen nerad zřekl zdravého
způsobu života, na který si už zvykl. V maďarském
hlavním městě a v jeho okolí se dá vyzkoušet všechno
- od jeskyňářství po létání padákem, od výkonnostní
túry po obyčejný jogging.
Je teda zde co vidět, navštívit a prožít, a to ještě tím
spíše, že to všechno slouží jen jako kulisa pro pulzující
a mladistvý život, který hned uchvacuje návštěvníky.
Díky tomu, přijede-li návštěvník (sám, ve dvou nebo s
rodinou) ať na 1-2 dny, či na 4-5 dní – jak bychom Vám
to i doporučili – anebo na delší rekreaci, nemusí se
obávat, že se bude nudit. V Budapešti a v regionu,
který ji obklopuje, každý den ze 365 dní roku přináší
nějakou událost, a hostitelé se postarají, aby den, který
je navíc v přestupném roku také nebyl výjimkou.
Gratulujeme za „trefu” a přejeme Vám příjemnou cestu
a hezké vzpomínky!
Maďarská turistika a.s.
Světové dědictví
a ještě mnoho jiných -
Budapešť
Fasády na Andrássyho třídě
Hradní čtvrť
Nahoře: náměstí Hrdinů
madarsko.cz
Při příjezdu do Budapešti uděláme nejlépe, když oči
otevřeme až ve středu města, kde se rozvírá před námi
panoráma obou částí města, Dunaje a mostů spojujících
břehy řeky. Ať je ráno, poledne nebo večer, ať stojíme na
vyhlídkové terase Gellértova vrchu nebo pod arkádami
Rybářské bašty, na korze pešťského nábřeží Dunaje či v
kupoli Baziliky, anebo se opíráme o zábradlí Markétina
mostu, pohled, co spatříme, se nám vryje nesmazatelně
do paměti. Při rozhlédnutí se po panoramatech, oživují
se před námi epochy výstavby města, vydáme-li se na
procházku mezi budovami, ulicemi, náměstími, parky a
mezi lidmi, kteří je zaplňují, můžeme se stát účastníky
pulzujícího života nedávné minulosti, dneška a snad i
zítřka.
Střídali se zde Římané s Huny a kočovnými Maďary,
stavitelské aktivity králů s ničivými tatarskými vpády než
se vytvořilo „trojměstí” – Budín na hradním vrchu, Pešť na
rovině a Starý Budín na místě někdejšího římského sídla –
které představují i dnes historická jádra města.
Maďarské hlavní město má mnohé skvosty, které patří
do kategorie „nej-”, největším bohatstvím města je však
bezesporu její zázračná a právem světoznámá poloha.
Tento úsek Dunaje s mosty klenoucími se přes něj
byl v roce 1987 zařazen na Seznam světového dědictví
UNESCO jako první z památek s mimořádnými hodnotami,
nacházející se na území Maďarska. Výhledem na tato
panoramata se můžeme kochat z několika míst a pod
různými úhly: z terasy Hradního paláce, skrz okno vozu
pozemní lanovky „Sikló”, z vrcholu Gellértova vrchu, z
pešťského předmostí Řetězového mostu nebo z balustrády
Markétina mostu. Mezi světové dědictví patří od roku 2002
také nejkrásnější třída hlavního města, Andrássyho třída
spolu: s budovou Státní opery, Staré hudební akademie,
Univerzity výtvarných umění, s kulatým náměstím Kodálye
ozdobeným sochami a Náměstím hrdinů na konci třídy,
v jehož středu je Památník Millenia, často figurující jako
symbol Budapešti.
Důstojné paláce
Mad’arsko
a „budovy zdobené květinami”
„Maďarská soustava výrazových prostředků ne že byla, ale teprve bude.” - řekl a napsal
nejvlivnější architekt maďarské secese, Ödön Lechner (1845-1914). Originalita maďarské secese
je v tom, že moderní funkcionalizmus je skrýván za zvláštní a dekorativní design vytvořený s
využitím bohatství forem a barev lidové ornamentiky. Díla reprezentující tento sloh jsou poznatelná
podle ozdobné barevné majolikové keramiky a secesních kleneb všude po městě, jejich nejhezčími
představiteli jsou Muzeum výtvarného umění (třída Üllői) a Poštovní spořitelna (ulice Hold).
Parlament
Geologický ústav
Prohlížet a objevit město nebo se účastnit života v
něm, je možné různými způsoby. V Budapešti se nám
skýtá zřídka se vyskytující možnost prohlídky města
při jízdě v tramvaji. Součást Světového dědictví,
panoráma Dunaje si můžeme nejlépe vychutnávat
z tramvaje č. 2, dále můžeme objíždět
Vnitřní město moderními tramvajemi s
panoramatickými okny po okružních
třídách od Markétina mostu až po
Petőfiho most.
jako budova kuriozitou a je neopominutelnou součástí
každé prohlídky města. Pod Andrássyho třídou
zapsanou na seznam Světového dědictví vede trasa
nejstarší podzemní dráhy na evropském kontinentě,
kterou se můžeme pohodlně dostat k neorenesanční
budově Státní opery, osmiúhelníkovému centrálnímu
náměstí Oktogon, neobyčejnému muzeu Dům teroru
a samozřejmě na náměstí Hrdinů. Z tohoto náměstí,
které se stalo symbolem Budapešti je dostupný největší
Novogotická budova Parlamentu stojící na břehu
Dunaje je nepochybně nejmarkantnější stavbou pešťské
části města. Na stavbě budovy o délce 268 m, šířce
118 m s 96 metrovou kopulí pracovalo v průměru 1000
dělníků po dobu 17 let. Zde probíhají i v současné
době zasedání jednokomorového parlamentu a tady je
umístěna i Parlamentní knihovna. V sále pod kopulí
je uchovávána od roku 2000 Maďarská svatá koruna.
Největším kostelem hlavního města je Bazilika
Svatého Štěpána, postavená v klasicistickém stylu,
jehož klenotnice, kaple relikvií a kopule umožňující
nádherný výhled do okolí jsou pro návštěvníky také
přístupné. Budapešť je nepředstavitelná bez ulice Váci
(Váci utca) plné elegantních obchodů, po které na
konci procházky dorazíme k Velké tržnici, která je i
park hlavního města, Městské sady se Zámkem
Vajdahunyad, připomínajícím výstavu uspořádanou v
roce 1896 při příležitosti Millenia, a se Széchenyiho
lázněmi, které jsou prohlášené za památný objekt. Zde
se nacházejí také Zoologická a botanická zahrada
hlavního města, Velký cirkus a Zábavný park
(Vidámpark) se 100 let starým kolotočem, které se těší
velké oblibě u dětí.
3
Hrad –
rodiště města
Na vrchu Gellért, kde v 1. století před n. l. žil keltský kmen eraviscus, se ve středověku shromažďovaly
čarodějnice, a město hlídá Citadela postavená v roce 1854 Habsburky, dnes potkáme všude turisty.
Návštěvníci mají namířeno na vyhlídkovou terasu, aby s průvodcovským výkladem anebo bez něho
obdivovali panorama, které se pod nimi rozprostírá. Kdo se zde už zastavil ve dne, nechť se vrátí i v
noci, protože pohled na osvětlenou Budapešť je naprosto nezapomenutelná podívaná.
Nádvoří královského paláce
Rybářská bašta
madarsko.cz
„Tři města jsou perlou Evropy: Benátky na vodě, Florencie
na rovině a Budín na kopcích” – psali středověcí
cestovatelé, a návštěvník se o pravdivosti jejich mínění
může přesvědčit i dnes. Nelitujme času na návštěvu
Hradního vrchu, kter ý patří do Světového
dědictví, věnujme mu aspoň den, rozděleně mezi
občanským městem a královským palácem.
Nejznámějším stavebním komplexem občanského
města ležícího na sever od Parádního náměstí je
Matyášův chrám s Rybářskou baštou postavenou
vedle chrámu na straně hradeb. Neopominutelným
motivem pro fotografa je obraz Rybářské bašty
odrážející se na skleněném průčelí hotelu Hilton.
Ať vyrazíme z náměstí sv. Trojice před kostelem
kteroukoliv ulicí, všude se budeme procházet mezi
domy a paláci barokního stylu skrývajícími zbytky
gotiky, můžeme se zastavit v některé příjemné
hospůdce nebo kavárně a v patinované cukrárně
Ruszwurm si můžeme dát zmrzlinu nebo zákusek.
Při odpočinku na Kapisztránově náměstí se nám skýtá
možnost poslechnout zvonkohru zaznívající z věže
Máří Magdalény a můžeme si vyzkoušet, jaký to
je pocit sedět na hlavni některého z děl stojících
před Vojensko-historickým muzeem. Ti,
kteří projevují zájem o místy hrůzostrašný
podzemní svět, najdou ho po sestupu do
Labyrintu vytvořeného v systému jeskyň a sklepů
táhnoucích se útrobami hory.
Z Parádního náměstí se procházkou před nynějším
Palácem prezidenta republiky dostaneme ke vchodu
bývalé královské Palácové čtvrti. Tady je horní stanice
sto let staré pozemní Lanovky (Budavári sikló)
přijíždějící od Řetězového mostu. (Stojí za vyzkoušení!)
V palácích někdejších panovníků a jejich místodržících
a palatýnů teď jsou muzea (viz dále) a zde se nachází
největší knihovna země, dvory jsou zdobeny sochami
a fontánami. Z prostranství jezdecké sochy turkobijce
Evžena Savojského se otevírá snad nejkrásnější
výhled na město. Je odtud vidět i jeden z nejhezčích
parků města, Markétin ostrov, vzniklý uprostřed
Dunaje a přístupný přes Markétin most projektovaný
Francouzem Ernestem Gouinem.
Hungary
5
Ukryté poklady
předměstí
Když vstoupíme do areálu Herkulovy vily, při troše fantazie uslyšíme povídání Římanů a Římanek
oblečených do tógy a pally a polehávajících na sofách, chvatné kroky sluhů oděných v tunikách a
žbluňkot vína nalévaného do skleniček. Tato budova postavená v 2. století n. l. povstala z trosek v 60.
letech 20. století a dostala jméno podle nádherných mozaikových obrázků
objevených na podlahách. Kromě obrázku souboje Herakla s kentaurem Nessosem připomínají nám
dobu před 2000 lety i znázornění Dionýsovských scén a jeden nádherný tygr.
I když rčení „to nejlepší je uprostřed” platí i v Budapešti,
můžeme objevit mnoho pozoruhodností také v předměstích.
Na Starém Budíně v areálu archeologického parku
a muzea máme možnost se seznámit s pozůstatky
starověkého římského města Aquinca. Pozůstatky
někdejších legionářských lázní (Floriánovo náměstí)
Aquincum
Nahoře: Palác umění
madarsko.cz
dále zbytky amfiteátrů občanského a vojenského města
svědčí o bohaté minulosti sídla provincie s právy Kolonie.
Zůstaneme-li nadále na Budínské straně, části města ležící
na jih od centra chystají pro nás také překvapení. Moderní
budovy, postavené na obou březích Dunaje, v blízkosti
nového mostu naznačují vznik nové městské části – na
pešťském břehu je to nové Národní divadlo a Palác
umění, který po večerech září zvláštními barvami. Okolo
dálnice vedoucí k Balatonu se rozprostírá Park Memento
(Park soch) jako bizarní skanzen komunizmu, kde jsou
shromážděna umělecká díla komunistické éry (1950-1990).
Park soch
Mad’arsko
Sběratelé a sbírky
Kdo by ještě neslyšel o modrém a červeném Mauritiu, o známkách nejvzácnějších a nejdražších
na světě? Nuž tyto známky výjimečně nelze nalézt mezi 13 miliony(!) známkami Muzea známek,
ale na stálé výstavě s názvem „Univerzum – historie známek” je vidět skoro 500 tisíc umělecky
zpracovaných známek uložených ve 3200 výsuvných rámečcích. Vedle známek jsou v muzeu
uchovávány náčrty známek, zařízení na tisk známek, příležitostná razítka, listinné dokumenty, ceny
vyhrané na domácích a mezinárodních výstavách.
Hala umění
Muzeum krásných umění
a Památník tisíciletí
Národní muzeum
Nemá lehký výběr ten, kdo si chce vybrat z více než 220
muzeí Budapešti! Kdo má jen málo času, samozřejmě
navštíví jen ta „největší”. Když se chce seznamovat
s minulostí země, tak si vybere Maďarské národní
muzeum, v případě, že se zajímá o lidové umění a lidový
způsob života, Etnografické muzeum. Po prohlídce
Budapešti, budeme-li mít pocit, že ještě nevíme o městě
všechno, tak zamíříme do Muzea historie Budapešti,
kde máme možnost prohlédnout si i zbytky středověkého
královského paláce. V Budínském hradním paláci čeká
na milovníky krásného umění Maďarská národní
galerie s díly domácích umělců, kdežto tvorba klasických
zahraničních tvůrců našla místa v Muzeu krásných
umění (s - po madridském Prado - nejpočetnější
sbírkou malíře El Greco). Moderní umělecká díla našla
svá místa v Paláci umění a to v Ludwigově muzeu.
Vrcholná uměleckoprůmyslová díla jsou uchovávána v
Uměleckoprůmyslovém muzeu, poklady církevního
umění čekají na své objevitele v Bazilice, Matyášově
chrámu a různých náboženských muzeích. Například
v Budapešti je uchovávána závěť Martina Luthera a ve
městě je nejbohatší judaistická sbírka na světě mimo
Izrael. „Bojovnějším” doporučujeme návštěvu Vojenskohistorického muzea a těm „mírumilovnějším” prohlídku
Muzea maďarského pohostinství. A ti, kteří jsou
při prohlídce města vedeni múzami, mohou navštívit
pamětní výstavy Ference Liszta, Zoltána Kodálye, Bély
Bartóka a Muzeum dějin hudby. „Labužníci” kultury
mohou s průvodcovským vedením potomků umělce
objevit Ateliér a muzeum Pála C. Molnára, nebo se
mohou pokusit pomoci zakladatele sbírky se vyznat mezi
asi 3000 vlajkami v Muzeu vlajek. A co s dětmi, které
se ještě o minulost moc nezajímají? Vezměme je za ruku
směrem do interaktivního světa v Domě budoucnosti a
Paláci divů!
7
Přírodní hodnoty v džungli domů
„Přírodní rezervace v srdci evropského hlavního města s dvěma miliony obyvatel? To nemůže být
pravda!” – může znít pochybovačná otázka a nedůvěřivá odpověď z úst těch, kteří neznají Budapešť.
Snad se podaří je přesvědčit, navštíví-li v rámci procházky Orlí vrch (Sas-hegy) v blízkosti jednoho
z nejfrekventovanějších budínských dopravních uzlů. Nahoře na vrchu během chvíle zmizí hlučné a
zakouřené město a kolem nás se otvírá - také díky znalosti místního průvodce - podivný svět
zvířat a rostlin dolomitové hory.
Budínské hory
Vpravo: Alžbětina rozhledna
madarsko.cz
Málokteré z hlavních měst na světě se může chlubit
takovým přírodním okolím, dokonce chráněnými
přírodními hodnotami na území města, jako
Budapešť. Chráněnými oblastmi jsou
Gellértův vrch týčící se „ve středu” města
a – díky hlavně tamější vápencové flóře
- Orlí vrch (Sas-hegy) obklopený zelení
vilových čtvrtí. Ze sbírek živých rostlin se
dvě - Universitní botanická zahrada
(Füvészkert) a Budínské arboretum
- nacházejí v obydlených oblastech
města, a v důsledku rozvoje města se
dostala na okraj vnitřního města také
Zoologická a botanická zahrada
hlavního města, kde 100 let
starý, ale perfektně restaurovaný
Palmový skleník poskytuje velký
zážitek hlavně milovníkům
rostlin. Hlavní město
má i přírodní
hodnotu, která je
nápadná ze všech
vyhlídkových míst, je to Budínské pohoří, které obklopuje
jako věnec budínské obvody ze severozápadní strany. Jeho
nejvyšším bodem je Jánošův vrch (525 m) s
Alžbětinou rozhlednou, kam se dá vyjet
také sedačkovou lanovkou (Libegő). Tyto
vrchy jsou nejen plícemi města, ale se
svými označenými cestami pro turisty
také základním kamenem zdravého
způsobu života.
Nejcennějšími přírodními
vzácnostmi Budapešti jsou
jeskyně. Z ostatních evropských
hlavních měst se jedině Monako
může chlubit krápníkovou
jeskyní, v Budapešti však je
více veřejnosti přístupných
Mad’arsko
Jeskyně Pálvölgyi
jeskyň. Jeskyně Pálvölgyi nás provádí kouzelným
světem krápníků a Jeskyně Szemlő-hegyi umožňuje
návštěvníkům prohlédnout zvláštní formy aragonitu
(hrachovec). Ten, kdo by chtěl poznat podzemní svět bez
vybudovaných cest a osvětlení, poskytuje mu k tomu
možnost Jeskyně Mátyás-hegyi („Mati”), samozřejmě
pod vedením zkušených jeskyňářů.
9
Co se vidět musí!
Podzemní nemocnice na Budínském hradě.
Když návštěvník vstoupí do podzemního nemocničního sálu, přivítá ho podívaná, při které až mráz
běhá po zádech. Naštěstí zranění ležící v postelích jsou jen voskové figury, součásti výstavy podobající
se panoptiku. Jsme v hloubce téměř dvaceti metrů v útrobách budínského Hradního vrchu, v bývalé
tajné vojenské nemocnici. Nemocnice bezpečná před pumami byla vytvořena ještě v roce 1939 v
jedné uměle rozšířené chodbě vzniklé vymíláním vodou termálních pramenů a její funkčnost byla
udržována – přísně utajeně – i v době existence socialistického režimu.
Co se vidět musí – 10 z nejlepších
1. Interiér
Státní opery
2. Farní kostel
Vnitřního města
madarsko.cz
Průčelí a vnitřní dekorace budovy Státní opery s
kapacitou 1200 diváků byly vytvořeny ve stylu italské
renesance podle představy architekta Miklose Ybla.
Třípatrové hlediště pozlacené 24 karátovým zlatem,
salony a reprezentativní schodiště jsou zdobeny freskami
nejslavnějších maďarských umělců.
V barokním kostele stojícím u pešťského předmostí
Alžbětina mostu zanechaly své stopy umělecké slohy
minulých 1000 let. Návštěvníky zde čekají románské
a gotické stavební prvky, renesanční oltáře, turecký
modlitební výklenek (mihrab), klasicistická, secesní a
moderní umělecká díla.
Mad’arsko
3. Kavárna
New York
Ze 320 budapešťských kaváren oficiálně registrovaných v
letech před první světovou válkou byla a zůstala dodnes
tato nejdekorativnější. Pozlacené točité sloupy, štukové
výzdoby a třpytivá zrcadla vyvolávají představy začátku
let 1900.
4. Synagoga
v ulici Dohány
V třílodní synagoze postavené v byzantsko-maurském
stylu, která je jedna z největších v Evropě, najde
místo téměř 3000 věřících. Na její varhany, které
zaznějí také v programu každoročně uspořádaného
Židovského festivalu hráli kdysi takoví umělci, jako Liszt
a Saint-Saëns.
5. Výhled
z vrcholku Baziliky
6. „Dýmák” (Füsti)
– Park historických
železničních vozidel
Na střechu Baziliky můžeme vyjíždět výtahem nebo
vystupovat pěšky po zdolání 302 schodů. Obejdeme-li
kopuli zvenčí, budeme „obdarováni” na jedné straně
budínským panoramatem a na druhé straně nevšední
podívanou – výhledem na pešťské střechy.
Kdo by nechtěl ve svém dětství řídit lokomotivu,
nasednout na ručně poháněnou drezínu, nebo
nakouknout do jídelního vozu rychlíku Orient Express
slavného z románu Agathy Christie, otočit na točně
lokomotivu vážící několik tun anebo si hrát s vláčky
modelové železnice velikosti pokoje?
11
7. Turecké parní
lázně v lázních
Rudas
U budínského předmostí Alžbětina mostu je opravdovou
podívanou kopulová stavba tureckých lázní, kde hosté
mohou posedávat v páře mezi zdmi vystavěnými pašou
Sokolim Mustafou v letech okolo 1560. Až do nedávné
doby směli tyto lázně navštěvovat jen muži, teď už jsou
otevřeny i pro ženy.
8. Velká tržnice
Tržnice vystavěné na počátku 20. století už chybějí
v dnešním obrazu evropských velkoměst (Londýn,
Paříž), ale v Budapešti byly naštěstí zachovány. Z nich
je nejhezčí, největší (a má nejbohatší sortiment zboží)
Velká tržnice.
9. Svatá koruna
a korunovační
insignie
Navštívit Parlament v Budapešti se musí nejen kvůli
impozantní budově, ale pozoruhodná je také zvláště
ctěná Svatá koruna se žezlem, šavlí a říšským jablkem,
které jsou uchovávány v mohutném sále pod kopulí.
10. Řezy Rigó Janči
a Dobošův dort
madarsko.cz
Sedneme-li si do kterékoli cukrárny, všude najdeme
jak řezy Rigó Janči nazvané po cikánském primášovi
proslulém svou romantickou láskou, tak i karamelem
polévaný dort, jehož původním tvůrcem je cukrář Dobos
C. József.
Mad’arsko
Pozoruhodnosti,
muzea:
Parlament (C/2)
V., Kossuth tér 1–3.
Tel.: +36-1-441-4415
www.parlament.hu
Návštěvy: každý den, provázejí
se minimálně pětičlenné
skupiny, po půl hodinách, vždy
v jiném jazyce, sraz
před bránou č. 10.
Pro občany Evropské unie bezplatně.
ne-čt: 10:00–15:30, pá: 10:00–14:00)
v sobotu zavřeno
Velký cirkus hlavního města (F/1)
XIV., Állatkerti krt. 12/a
Tel.: +36-1-344-6008, www.maciva.hu
E-mail: [email protected]
Vidámpark (Zábavný park) (F/1)
XIV., Állatkerti krt. 14-16
Tel.: +36-1-363-8310
[email protected]
Matyášův chrám (B/3)
I., Szentháromság tér
Tel: +36-1-488-7716
www.matyas-templom.hu
E-mail: [email protected]
po-pá: 09:00–17:00,
so: 09:00-12:00, ne: 13:00-17:00
Muzeum krásných umění
Maďarská státní opera (D/3)
VI., Andrássy út 22.
Tel.: +36-1-331-2550
www.opera.hu; www.operavisit.hu
Návštěvy: Po-Ne v 15:00 a 16:00 hod.
Informace: +36-1-332-8197
Bazilika sv. Štěpána (C/3)
V., Szent István tér
Tel.: +36-1-317-2859, www.basilica.hu
Po-Pá 09:00-16:00, So 09:00-13:00,
Ne 13:00-16:00
(So od 13:00 jsou svatby, Ne do 13:00
mše svaté - proto se v té době
návštěvy nekonají)
Provázené prohlídky v angličtině: Po-Pá
v 11:00, 14:00, 15:30, So v 11:00 hod.
Farní kostel vnitřního města (C/4)
V., Március 15. tér 2.
Tel.: +36-1-318-3108
Návštěva možná denně
v době bohoslužeb
Národní galerie
Velká synagoga a Židovské muzeum v ulici Dohány (D/4)
VII., Dohány utca 2.
Tel.: +36-1-413-5531, www.zsido.hu
ne-čt: 10:00–17:30, pá: 10:00–14:30
(1. listopadu -28. února
Rybářská bašta (B/3)
I., Várnegyed
(vedle Matyášova chrámu)
Vojenskohistorické muzeum (A/3)
I., Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: +36-1-325-1600
út–ne: 10:00–18:00
(1. října–31. března: 10:00–16:00)
Labyrint v podzemí Hradního
vrchu (A/3)
I., Úri utca 9.
Tel.: +36-1-212-0207
www.labirintus.com
po-ne: 09:30–19:30
Pozemní lanovka na Hradní vrch (B/4)
Náměstí Adama Clarka - Budínský hrad
Po-Ne 07:30–22:00 hod.
Každé sudé pondělí mimo provoz!
Muzeum a ruiny města Aquinca
III., Szentendrei út 135.
Tel.: +36-1-250-1650
www.aquincum.hu
15–30. dubna a 1–31. října:
ruiny: 09:00-17:00,
výstavy: 10:00–17:00,
1. května– 30. září: ruiny:
09:00–18:00, výstavy: 10:00-18:00;
v podělí zavřeno
Palác umění
IX., Komor Marcell utca 1.
Tel.: +36-1-555-3001, www.mupa.hu
Národní koncertní síň,
Ludwigovo muzeum a
Národní taneční divadlo
Memento Park (Park soch)
XXII., Balatoni út (silnice č.70) –
na rohu ul. Szabadkai
Tel.: +36-1-424-7500
www.szoborpark.hu
od 10:00 do setmění
Maďarské národní muzeum (D/5)
VIII., Múzeum körút 14–16.
Tel.: +36-1-338-2122, www.mnm.hu
út–ne: 10:00–18:00
Maďarské muzeum zemědělství (F/1)
Budapest, XIV. Városliget, Vajdahunyadvár
(Městské sady, Zámek Vajdahunyad)
Tel.: +36-1-422-0765
www.mezogazdasagimuzeum.hu
út–ne: 10:00–17:00 (v zimě zavírají
ve všední dny o hodinu dříve)
Etnografické muzeum (C/2)
V., Kossuth tér 12.
Tel.: +36-1-473-2400, www.neprajz.hu
út–ne: 10:00–18:00
Historické muzeum města Budapešti-Hradní muzeum (B/4)
I., Szent György tér 2.
Tel.: +36-1-487-8800, www.btm.hu
10:00–18:00 (1. listopadu–28. února:
10:00–16:00), v úterý zavřeno
Maďarská národní galerie (B/4)
I., Szent György tér 2.
Tel.: +36-1-201-9082, www.mng.hu
út–ne: 10:00–18:00
13
Muzeum krásných umění (F/1)
XIV., Dózsa György út 41.
(náměstí Hrdinů)
Tel.: +36-1-469-7100
www.szepmuveszeti.hu
út–ne: 10:00–17:30
Milenární park
Vpravo: Ludwigovo muzeum
Ludwigovo muzeum
Muzeum současného umění (Palác umění)
www.ludwigmuseum.hu
IX., Komor Marcell utca 1.
Tel.: +36-1-555-3444
út–ne: 10:00–20:00, každá poslední neděle v měsíci: pro mladší 26 let bezplatně
Uměleckoprůmyslové muzeum (E/5)
IX., Üllői út 33–37.
Tel.: +36-1-456-5107
www.imm.hu
út 14:00-18:00, st, pá, so, ne: 10:00-18:00,
čt: 10:00-22:00
Muzeum domu teroru (E/2)
VI., Andrássy út 60.
Tel.: +36-1-374-2600
www.terrorhaza.hu
út–ne: 10:00–18:00
Muzeum dopravy
XIV., Városligeti körút 11.
Tel.: +36-1-273-3840
út-pá: 10:00-17:00, so–ne: 10:00–18:00
(od října do května zavírají o hodinu dříve)
Pamětní muzeum
Ference Liszta (E/2)
VI., Vörösmarty utca 35.
Tel.: +36-1-322-9804
www.lisztmuseum.hu
po-pá: 10:00–18:00, so: 09:00–17:00
Pamětní muzeum a archiv
Zoltána Kodálye (E/2)
VI., Andrássy út 89.
Tel.: +36-1-352-7106
st: 10:00–16:00, čt–so: 10:00–18:00,
ne: 10:00–14:00
Národní muzeum
Pamětní dům Bély Bartóka
II., Csalán út 29.
Tel.: +36-1-394-2100
www.bartokmuseum.hu
út–ne: 10:00–17:00
Centrála „Dům budoucnosti“ (A/2)
II., Fény utca 20–22.
Tel.:+36-1-336-4000
www.jovohaza.hu
Palác divů v Centrále
„Dům budoucnosti“ (A/2)
II., Kis Rókus u. 16-20.
Tel.: +36-1-350-6131
po-pá: 09:00–17:00,
so–ne: 10:00–18:00
Park historie železnic
XIV., Tatai út 95.
Tel.: +36-1-450-1497
www.mavnosztalgia.hu
17–26.března a 3.listopadu- 6.prosince:
út-ne 10:00-15:00
27. března-1. listopadu:ne 10:00–8:00
7.prosince-16.března zavřeno
Tajná nemocnice ve skále (A/3)
I. kerület, Lovas utca 4/c
Tel.: +36-30-689-8775
www.sziklakorhaz.hu
Prohlídka pouze s místním průvodcem,
út-ne 10:00-19:00. Začátek poslední
prohlídky v 18:00 hod.
Obrovská výstava na více než 2000 m2 je
dobrodružná cesta v čase do minulosti
Hradního vrchu a do světa válečného
lékařství a vojenských bunkrů. Dějiny
oživuje více než 80 věrných podob voskových figurín vyhotovených nejmodernější technologií pro panoptika v Hradní
jeskyni a od šedesátých let nezměněných
místnostech někdejší Skalní nemocnice.
Zoologická a botanická zahrada
Hlavního města (F/1)
XIV., Állatkerti körút 6–12.
Tel.: +36-1-273-4901
leden, únor, listopad, prosinec:
09:00–16:00; březen, duben, září,
říjen:09:00–17:00; květen-srpen:po-čt:
09:00–18:00,
pá-ne: 09:00–19:00
Alžbětina rozhledna
na Jánošově vrchu
XII., János-hegy
Nádherné panorama se nám otvírá z rozhledny, která je 23,5 m vysoká, postavena
v novorománském slohu, má kruhový
půdorys a terasovité uspořádání.
K rozhledně se nejlépe dostaneme z Moskevského náměstí (Moszkva tér) (M2)
autobusovou linkou č. 22 (na konečnou)
a pak Lanovkou. Provozní doba Lanovky:
10:00-16:00 o víkendech a svátcích při
příznivém počasí nepřetržitě, ve všední
dny a při nepříznivém počasí etapovitě.
Jeskyně Pálvölgyi
II., Szépvölgyi út 162.
Tel.: +36-1-325-9505
www.dinpi.hu
út–ne: 10:15–16:15
Doposud odkrytá délka jeskyně činí 19 kilometrů, z čehož zpřístupněná, vybudovaná a osvětlená část měří 500 m. Trvání
túry: asi 60 minut. Teplota je po celý rok
stálá, 10 stupňů Celsia. Jeskyni lze navštívit jen s místním průvodcem, provázení
začíná každou hodinu a 15 minut.
Jeskyně Szemlőhegyi
II., Pusztaszeri út 35.
Tel.: +36-1-325-6001
10:00–16:00, v úterý zavřeno
Trasa túry činí přibližně 250 m, návštěvníci chodí po pohodlných betonových
stezkách a schodech, podél stěn s po staletí vylučovaným hrachovcem a sádrovcovými krystaly, které jsou zvláštností v
Evropě. Čistý, prachuprostý vzduch v jeskyni umožňuje léčbu nemocných trpících astmatem a onemocněními dýchacího ústrojí.
Trvání túry asi 40 minut.
Další informace:
www.hungary.com
www.budapestinfo.hu
www.museum.hu
Mad’arsko
Co prospívá tělu prospívá i duši
Turci v roce 1541 obsadili Budín a zůstali tady skoro 150 let. Hodně zničili ale i stavěli, v první
řadě džámii a lázně, z lázní se několik zachovalo dodnes. Küčük Ilidžesi (Malé lázně) se jmenovaly
lázně, které dnes mají jméno lázně Rác a zrovna se přeměňují v lázeňské a wellness centrum a Jesil
direkli Ilidža (Zelené sloupové lázně) se jmenovaly lázně Rudas, nacházející se u základního pilíře
Alžbětina mostu. Hosté lázní Rudas se mohou máčet i dnes mezi zdmi postavenými v šedesátých
letech 16. století pašou Sokolim Mustafou.
Széchenyiho lázně
Nahoře: Gellértovy lázně
Parní lázně v Gellértových lázních
Na území Budapešti - jedinečně na světě - vyvěrá
123 pramenů léčivé vody. Prameny přináší 70 miliónů
litrů (!), na různé prvky a minerály bohaté teplé a
vlažné vody, které využívají prvořadně léčebné a
termální lázně ale můžeme se s nimi setkat také
v lahvích nebo dokonce ve studánkách. Lázeňský
život v Budapešti je stejně starý jako město samotné,
neboť již v době Římanů fungovalo 14 lázní v
římském městě Aquincum, stojícím na místě dnešního
hlavního města.
Z celoročně otevřených lázní Léčebné lázně a
plovárna Széchenyi nacházející se v
Městských sadech jsou největším a snad
i nejkrásnějším lázeňským komplexem
Evropy se svými 15 bazény a
nesčetnými službami.
Vodu pramenů vyvěrajících na
budínském břehu Dunaje využívá řada
léčebných lázní, z nichž nejznámější jsou Léčebné lázně
sv. Gellérta. Sloupovitá lázeňská hala secesní budovy
s galerií nad perličkovými lázněmi je zážitkem nejen
pro lázeňské hosty ale i pro návštěvníky. Severně od
Gellértových lázní následují za sebou lázně založené v
době turecké nadvlády, resp. v ranním středověku: lázně
Rudas, Rác, Király a Lukács. Budapešťané, navštěvující
lázně, se dělí na dvě velké skupiny: na příznivce lázní
Rudas a na ty, kteří dají přednost lázním Lukács. I pešťská
strana má své oblíbené lázně, jsou to léčebné lázně
Dagály, rozprostírající se v obrovském parku na břehu
Dunaje.
V letní sezóně se nabídka lázní doplňuje těmi léčebnými
lázněmi a koupališti, které mají jen nekryté bazény.
Jedny z nejoblíbenějších jsou Palatinus na Markétině
ostrově (pešťská hantýrka je nazývá jen „Pala“), velkou
návštěvnost mají však - mezi ostatními i pro svůj
obrovský park plný starých stromů - lázně Római.
15
Léčivé
vody
Využití léčivých vod může být různé. Většinou se v nich koupeme, mohou však mít vynikající
účinky i při pitných kúrách. Vodu lázní Lukács využívali k léčbě už ve středověku, pravda, hnala
i mlýn. V kolonádě ze samého mramoru se chytá crkotající léčivá voda do skleněných džbánů,
doporučuje se vypít po ránu - teplá a pomalu, po doušcích. Pravidelnou konzumací vody lze
zmírnit různé žaludeční, ledvinové a žlučníkové potíže související i se stresovitým způsobem
života, resp. lze jim předejít.
Historické lázně v Budapešti
Lázně Lukács
Nahoře: Lázně Király
Gellértovy lázně
Léčebné lázně a plovárna sv. Gellérta (C/6)
XI., Kelenhegyi út 4.
Tel.: +36-1-466-6166
www.gellertfurdo.hu
Otevírací doba: Po-Ne: 06:00-19:00
Složení vody:
Termální voda s hydrouhličitany vápníku a hořčíku,
sírany, chloridy, obsahující též sodík a značné množství
fluoridových iontů.
Indikace:
Degenerativní onemocnění kloubů, onemocnění páteře,
potíže s meziobratlovou ploténkou, neuralgie, zúžení cév,
poruchy krevního oběhu. V inhalatoriu: léčba/ošetřování
astmatu a chronického zánětu průdušek.
Služby:
Termální bazénové koupele, trakce, vanové koupele s
kysličníkem uhličitým, lékařská léčebná masáž, podvodní
masáž vodními paprsky, osvěžující masáž, kabiny
teplovzdušné a s vlhkou parou, finská sauna, bahenní
zábal, fyzioterapie.
Léčebné lázně a plovárna sv. Lukáše (B/1)
II., Frankel Leo u. 25-29.
Tel.: +36-1-326-1695
www.lukacsfurdo.hu
Otevírací doba: Po-Ne: 06:00-19:00,
Složení vody:
Termální voda s hydrouhličitany
vápníku a hořčíku, sírany, chloridy,
obsahující též sodík a značné množství
fluoridových iontů.
Indikace:
Degenerativní onemocnění kloubů, onemocnění páteře,
potíže s meziobratlovou ploténkou, neuralgie, nedostatek
vápna v kosterní soustavě.
Indikace pitné kúry:
Chronický žaludeční katar, žaludeční vřed, střevní katar,
překyselení žaludku, chronické záněty pánvičky ledvinné
a močovodu, některé formy ledvinových kamenů,
chronické záněty dýchacího ústrojí, žlučníkové potíže.
Služby:
Termální bazénové koupele, trakce, vanové koupele s
kysličníkem uhličitým, lékařská léčebná masáž, podvodní
masáž vodními paprsky, osvěžující masáž, finská sauna,
bahenní zábal.
Léčebné lázně a plovárna Rudas (C/5)
I., Döbrentei tér 9.
Tel.: +36-1-356-1322
www.rudasfurdo.hu
Otevírací doba: Po-Pá: 06:00-18:00, So-Ne: 06:00-17:00
Složení vody:
Radioaktivní termální voda s hydrouhličitany vápníku a
hořčíku, sírany, obsahující též sodík a značné množství
fluoridových iontů.
Indikace:
Degenerativní onemocnění kloubů, onemocnění páteře,
potíže s meziobratlovou ploténkou, neuralgie, nedostatek
vápna v kosterní soustavě.
Pitné kúry:
1. Voda z pramene Hungária: Žaludeční katar, překyselení
žaludku, potíže s pánvičkou ledvinnou, žaludeční choroby
nervového původu.
Mad’arsko
Lázně Rudas
Széchenyiho lázně
2. Voda z pramene Attila: V případě kataru dýchacího
ústrojí, žaludečního a střevního, při potížích močového
měchýře, žlučníku a jater.
3. Voda z pramene Juventus: V případě onemocnění na
vysoký krevní tlak, revmatismu a dny.
Služby:
Termální koupel, vanová koupel, podvodní masáž
vodními paprsky, plovárna, léčebná masáž, osvěžující
masáž, kabiny teplovzdušné a s vlhkou parou.
Léčebné lázně a plovárna Széchenyi (F/1)
XIV., Állatkerti krt. 11.
Tel.: +36-1-363-3210
www.szechenyifurdo.hu
Otevírací doba: Po-Ne: 06:00-22:00
Složení vody:
Termální voda s hydrouhličitany vápníku a hořčíku,
sírany, obsahující též sodík a značné množství fluoridů
a metaborové kyseliny. Voda pitného pramene je
léčivá voda s hydrouhličitany vápníku a hořčíku,
sírany, chloridy, obsahující též alkálie a značné
množství fluoridů.
Indikace:
Degenerativní onemocnění kloubů, chronické a poloakutní
záněty kloubů, doléčení ortopedické a po úrazech.
Služby:
trakce, vanové koupele s kysličníkem uhličitým, léčebná
masáž, podvodní masáž vodními paprsky, osvěžující
masáž, finská sauna s bazény se studenou vodou pro
ponoření se, bahenní zábal, fyzioterapie.
Léčebné lázně Király (B/2)
II., Fő u. 84.
Tel.: +36-1-202-3688
www.kiralyfurdo.hu
Otevírací doba: pro ženy: Po-St: 07:00-18:00; pro muže:
Út-Čt-Pá-So: 09:00-20:00, společně: Ne:09:00-20:00
Složení vody:
Termální voda s hydrouhličitany vápníku a hořčíku,
sírany, chloridy, obsahující též sodík a značné množství
fluoridových iontů.
Indikace:
Degenerativní onemocnění kloubů, onemocnění páteře,
chronické a poloakutní záněty kloubů, potíže s
meziobratlovou ploténkou, neuralgie, nedostatek vápna v
kosterní soustavě.
Služby:
Lékařská léčebná masáž, podvodní masáž vodními paprsky,
osvěžující masáž, masáž nohou, kabiny teplovzdušné
a s vlhkou parou, pedikúra, finská sauna pro 2 osoby a
vanovou koupelí.
Ve formě pitné kúry:
chronický žaludeční katar, žaludeční vřed, střevní
katar, překyselení žaludku, chronické záněty
pánvičky ledvinné a močovodu, některé formy
ledvinových kamenů, chronické záněty dýchacího
ústrojí, ovlivnění poruch metabolismu (dny),
žlučníková onemocnění.
17
Wellness
Dcera krále Bély IV, Svatá Markéta z dynastie Arpádovců by si byla pravděpodobně nikdy
nemyslela, že jednou v budoucnu na ostrově Dunaje pojmenovaném po ní budou vidět v každé
hodině dne lidé, kteří běží, šlapají na kolech nebo provozují kdo ví jaké sportovní aktivity. Kdyby
viděl těsné přiléhavé joggingové kalhoty nebo barevné ochranné přílby, podivil by se také palatin
Josef, který dal na počátku 19. století z ostrova vytvořit park. Díky Atletickému centru, 5,3 km
dlouhé běžecké dráze, tenisovým kurtům, plovárnám a čistému vzduchu bez zplodin z výfuků aut se
ostrov stal opravdovým wellnessovým centrem.
„Wellness je vlastně učebním procesem, ve kterém si
osvojujeme, jak můžeme učinit rozhodnutí vedoucí ke
zlepšení kvality našeho života. Nejde tedy o
jednorázovou terapii, nýbrž o dlouhotrvající proces”.
V budapešťské nabídce wellnessových programů si
milovníci wellnessu najdou všechny možnosti na
pokračování dříve začatých programů, respektive na
vyzkoušení nových procedur a cvičení. Můžou využívat
různé typy masáží (akupresurní masáž,
anticelulitidovou masáž, shiatsu, thajskou a
Yumeiho masáž, sportovní masáž), kombinované
kúry (např. Feldankraisova metoda, Kneippova a
Mayrova kúra, Thalassoterapie), dále celou řadu
ošetření (např. akupresura, rašelinový obklad, Body
Wrapping, koupel Kleopatra, aromaterapie,
peeling).
Nejen v lázeňských hotelech, ale ve všech velkých
budapešťských hotelech (kategorie 4 - 5 hvězd) jsou
k dispozici wellnessová a fitnessová studia, bazény
případně i sportovní hřiště. Některé menší budapešťské
rodinné penzióny také poskytují různé speciální
wellnessové služby.
Hýčkání
Zážitková sprcha
madarsko.cz
K dobré celkové kondici a pocitu být fit, patří i plavání,
popřípadě delší nebo kratší relaxace v teplovodním
bazénu, nemluvě o tom, že většina koupališť a lázní
poskytuje také různé wellnessové služby, kterých lze
využít. Ve většině budapešťských léčebných lázní je k
dispozici plavecký bazén (s temperovanou vodou vhodnou
pro plavání), ale – zvláště v letní sezóně - se nabízí hodně
dalších možností k odpočinku, koupání a opalování se
venku a k pořádnému plavání v bazénech. Nejoblíbenějšími
letními koupališti jsou koupaliště Palatinus na Markétině
ostrově a koupaliště Római na Starém Budíně. Obě dvě se
nacházejí v prostředí velmi pěkného parku, koupaliště
Római je navíc v tak rozlehlém parku, že se tam nikdy
nemusíme obávat přeplněnosti areálu.
Sportovcům se doporučují dva plavecké objekty (Plovárna
Császár-Komjádi a Sportovní plovárna Alfréda
Hajóše), kde se ostatně pravidelně trénují také maďarští
sportovci (plavci, hráči vodního póla).
Čtyřhvězdičkový superior konferenční a wellness hotel
Ramada Resort Budapest má, rozsahem poskytovaných služeb, v Budapešti jedinečné postavení. Nabízí
309 pokoj ů a apartmánů, které jsou všechny připojeny
na internet. Konferenční centrum pojme téměř 1000
osob, hotel má vlastní spa, wellness a fitness oddělení
a zábavné středisko.
Vodní říše Aquaworld Budapest je jedním z největších krytých zážitkových vodních parků v Evropě.
Najdeme zde 11 tobogánů a skluzavek, 17 bazénů,
také bazén pro surfování - jediný v Mad’arsku a další
vodní zážitkové prvky, které unikátně doplňují paletu
mad’arských turistických nabídek. Každé léto jednou
končí, ale vodní zážitky z Aquaworldu zůstávají k dispozici po celý rok.
Poloha
Nachází se v severní části Budapešti, vedle pešt’ského
předmostí mostu Megyeri na okruhu M0.
DALŠÍ INFORMACE A REZERVACE
Ramada Resort – Aquaworld Budapest
H-1044 Budapest, Íves út 16. | t.: +36 1 2313 600 | f.: +36 1 2313 619 | e.: [email protected]
@
ld h
www.ramadaresortbudapest.hu | www.aqua-world.hu
Svět zážitků…
naboso i v lakovkách…
Koupaliště v
Budapešti
Koupaliště Palatinus
XIII., Margitsziget
Tel.: +36-1-340-4505
www.palatinusstrand.hu
Otevírací doba:
od 1. května do 31. srpna
Po-Ne: 09:00-20:00
Složení vody:
Termální voda s malou koncentrací solí, s obsahem hydrouhličitanů vápníku a hořčíku, obsahující též sodík.
Služby:
zážitkový, dětský, koupací, termální bazén a bazén
s umělým vlnobitím, toboganový park, sportovní
hřiště, dětské hřiště.
Koupaliště a plovárna Dagály
XIII.,Népfürdő u. 36.
Tel.: +36-1-452-4500
www.dagalyfurdo.hu
Otevírací doba:
Po-Ne: 06:00-19:00, od 1. května do 31. srpna
Po-Ne: 06:00-20:00.
Složení vody:
Termální voda s hydrouhličitany vápníku a hořčíku, sírany,
chloridy, obsahující též sodík a značné množství fluoridových iontů.
Indikace:
K léčbě degenerativního onemocnění kloubů, chronických a
poloakutních zánětů kloubů, ortopedických a poúrazových
degenerací.
Služby:
dětský, plavecký, termální a zážitkový bazén, sauna, koupaliště, fotbalové hřiště, léčivá masáž, zážitkové lázně, lázně s
umělým vlnobitím.
Koupaliště Palatinus
Vpravo: Koupaliště Római
madarsko.cz
Koupaliště Római
III., Rozgonyi Piroska u. 2.
Tel.: +36-1-388-9740
www.romaistrand.hu
Otevírací doba:
od 1. května do 31. srpna Po-Ne: 09:00-20:00
Složení vody:
Vlažná krasová voda s hydrouhličitany vápníku a hořčíku se stabilní, nízkou koncentrací rozpuštěných látek.
Služby:
tobogán pro rodiny a jednotlivce, tobogán „Černá díra“,
chodba s unášejícím proudem vody, velké a malé chrliče
vody, vřídla, skalka s vodní clonou, bublinková stěna,
miniskluzavky, lezecké sítě, finská sauna.
Lázeňské hotely v Budapešti:
www.danubiushotels.com:
Danubius Grand Hotel Margitsziget
Danubius Health Spa Resort Margitsziget
Danubius Health Spa Resort Helia
Danubius Hotel Gellért
Ramada Resort Budapest
www.ramadaresortbudapest.hu
Další informace:
www.spasbudapest.com / www.heilbaderbudapest.com
Mad’arsko
Sportovní život
přes hory a doly
„Nožka je vždycky po ruce“” – tvrdí jedno přísloví, a to v Budapešti znamená, že když dostaneme
chuť a času máme dost, během půl hodiny můžeme dorazit do Budínských hor. Kdo má čas jen na
„ochutnávku“ ať nasedne na „Libegő” (sedačková lanovka), kterou se dá vyjet na Jánošův vrch
(527 m). Od horní stanice lanovky lze několika minutovou procházkou dojít k Alžbětině rozhledně, z
jejíchž teras je nádherný výhled na okolní vrchy i na město. Zpátky se dá jít pěšky nebo můžeme jet
také Dětskou železnicí.
Nejjednodušší a snad nejznámější formou tělocviku je
běh (jogging). V Budapešti se k tomu nabízí především
Markétin ostrov (běžecká dráha vybudovaná na
břehu ostrova), větší parky a nekopcovité terény mezi
Budínskými vrchy.
Kdo nechce běžet, nýbrž „jen” chodit pěšky, může
si vybrat z nespočetných turistických tras různých
obtížností (lehké, středně obtížné, obtížné). Turistické
cesty a stezky vybudované v pohoří lze pomocí značek
namalovaných na stromech a tabulkách snadno najít a
projít.
Vedle jeskyň přístupných pro širokou veřejnost, které lze
navštěvovat ve vycházkových šatech, podnikaví turisté
toužící po dobrodružstvích si mohou v maďarském
hlavním městě vybrat jeskyni také pro divokou”
jeskynní túru.
Běžci na Markétině ostrově
Vodní turisté: veslaři, kajakáři a kanoisté nalezli domov
na budapešťském úseku Dunaje od druhé poloviny
19. století. Na vodě tohoto úseku řeky trénovali a
trénují dodnes mnozí olympijští vítězové a mistři světa.
Největší sportovní areál pro vodní sporty byl vytvořen
na budínském nábřeží Dunaje zvaném Római-part, ale
těm, kteří mají radši tišší vody (bez lodní dopravy) lze
doporučit Soroksárské rameno Dunaje u ostrova Csepel.
Cyklisté mohou jezdit ve městě na kole po označených
stezkách pro cyklisty o celkové délce přibližně 160 km a
jsou jim k dispozici nespočetné cesty a ulice méně anebo
omezeně frekventované. Jeden úsek trasy EuroVelo
vedoucí podél Dunaje se dotýká území Budapešti. Ten,
kdo nepřivezl s sebou kolo, může si je půjčit, dokonce se
může zúčastnit i prohlídky města na kole.
V Budínských horách čeká na milovníky horské
cyklistiky několik k tomu určených tras označených
symbolem kola Nejlepší terény se nacházejí v oblasti
Hűvösvölgy – Letiště pro kluzáky a Hármashatár-hegy
– Csúcs-hegy.
Vyznavačům jízdy na skateboardu se k tomu nabízí
prostor v Budapešti v četných krytých a nekrytých
skateparcích.
21
Od golfového
míče k bruslím
Městské sady na konci Andrássyho třídy byly vždycky oblíbeným místem oddechu a
sportování. V 19. století si Pešťané sem vyjížděli na koni, chodili sem na procházky, dělali si pikniky
v parku a veslovali na jezeře před zámkem Vajdahunyad. Zimní led malého jezera byl rodištěm
budapešťského bruslařského života a je až dodnes v hlavním městě střediskem „ledních“ aktivit.
Když nadejde zimní počasí milovníci ledu krouží při hudbě na umělém ledě připraveném v korytě
jezera a ostatní obecenstvo se může na jejich klouzání – i pády – dívat ·z útulného mostu klenoucího
se nad jezerem.
O Maďarech se říká, že jsou „jezdeckým národem”, protože
asi před 1100 lety přijeli do Karpatské kotliny na koni
jako jezdečtí nomádi. Budapešť díky své poloze má více
takových městských částí, které poskytují příležitost k
jízdě na koních jak pro začátečníky tak pro pokročilé, pro
terénní jízdu si však raději vyberme některou z jezdeckých
farem nacházejících se v okolí města.
Kdo si zvykl ve svém volném čase
hrát tenis, nemusí se zříci tohoto
zvyku ani při svém pobytu v
Budapešti. Lze si tu vybrat z
téměř 50 tenisových klubů,
které skoro ve všech obvodech
hlavního města provozují a
udržují tenisové kurty nekryté i
kryté.
Také golf patří na světě mezi
nejoblíbenější sportovní aktivity provozované
v přírodě a ve volném čase. Driving Range se nacházejí
v Adyligetu, v 10. obvodě a na ostrově Loděnice
(Hajógyári sziget). Golfem posedlí sportovci mohou
v hlavním městě – zvláště v zimě – holdovat tzv.
indoorovému golfu ve dvou krytých prostorech.
Ti, kteří automobilové závody chtějí nejen sledovat ale
Golf
Umělé kluziště
madarsko.cz
také vyzkoušet – i když jen v menším měřítku – mohou
nasednout za volant a kroužit po budapešťských go-kart
dráhách, věnovat se vlastní zálibě nebo závodit se svými
přáteli.
Mezi nejnovější sportovní šílenství patří i paintball,
a samozřejmě ani tato zábava pro vyplnění
volného času nechybí ze sportovní nabídky
hlavního města.
Ujíždět po letní bobové dráze se
doopravdy nepovažuje za sportovní
disciplinu, ale je skvělou zábavou
pro malé i velké. Toto „sportovní
náčiní” se dá najít na snadno
dostupném místě v příjemném
prostředí na hranici Budapešti.
Sportovní disciplíny provozované v
krytých halách, jako squash a bowling nebo
kavárenské sporty jako kulečník (biliár) a házení
šipek (dart) nabízejí nám příjemné rozptýlení a
možnost sportovních aktivit nejen v zimě a nejen
ve špatném počasí. Také v Budapešti se na mnohých
místech setkáváme s těmito sportovními a zábavnými
možnostmi.
Volný čas
Fitness, wellness
kluby, day spa
Fitness Factory
XIII., Róbert Károly körút 54-58.
Tel.: +36-1-238-0764
Mandala day spa (D/1)
XIII., Ipoly u. 8.
(Dům Kleopatra)
Tel.: +36-1-801-2566
www.mandaladayspa.hu
Biovital wellness center (A/2)
II., Lövőház u. 1-5.
Tel.: +36-1-315-2069
www.biovital.hu
Půjčovna kol,
prohlídka města:
Tenis
Plovárna Komjádi (B/1)
II., Árpád fejedelem útja 8.
Tel.: +36-1-212-0330
www.sulisi.hu
Budapešť Bike (E/3)
VII., Wesselényi u. 18.
Tel.: +36-30-944-5533,
www.budapestbike.hu
Bike Base (D/2)
VI., Podmaniczky utca 19.
Tel.: +36-1-269-5983
www.bikebase.hu
Bringóhintó
(Šlapací otevřený dopravní prostředek
používaný většinou ve velkých parcích)
XIII., Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.
Tel.: +36-1-329-2073
www.bringohinto.hu
Yellow Zebra (C/4)
V., Budapest, Sütő u. 2.
(u náměstí Ference Deáka)
Tel.: +36-1-269-3843
www.yellowzebrabikes.com
WestEnd City Bike (D/2)
VI., Budapest, Váci út 1-3.
Tel.: +36-1-374-6573
www.westend.hu
Tenis
Markétin ostrov
madarsko.cz
Tenisová akademie Római
III., Királyok útja 105.
Tel.: +36-1-240-8616
Po-Pá: 07:00-22:00, So-Ne: 07:00-21:00
Tenisové centrum Szépvölgyi
II., Virág B. u. 39-41.
Tel.: +36-1-388-1591
otevřeno: 07:00-22:00
Tenisová akademie Városmajori
XII., Városmajor u. 63-69.
Tel.: +36-1-202-5337
Po-Pá: 07:00-22:00, So: 07:00-19:00,
Ne: 08:00-19:00
Squash
City Squash & Fitness (A/1)
II., Marczibányi tér 13.
Tel.: +36-1-336-0408
Po-Pá: 07:00-24:00, So-Ne: 08:00-22:00
Top Squash (A/2)
II., Lövőház utca 2-4. ( Mamut I. )
Tel.: +36-1-345-8193
Po-Pá: 07:00-23:00,
So-Ne: 09:00-20:00
Jízda na koni
Koňské centrum Petneházy
II., Feketefej u. 2.
Tel.: +36-20-567-1616
Jízdárna Favorit
XVI. Mókus u. 23.
Tel.: +36-30-966-9992
Gokart
Gokart Budaring
XI., Budaörsi út
(U květinového trhu Floracoop)
Tel.: +36-1-247-4747
www.budaring.hu
Po-Pá: 11:00-22:00,
So-Ne: 10:00-22:00
Gokart Eurocenter
III., Bécsi út 154.
Tel.: +36-1-437-4680
Po-Čt: 14:00-23:00, Pá: 12:00-24:00,
So-Ne: 11:00-23:00
Skateboard
kolečkové brusle
Görzenál
III. Árpád fejedelem útja 46.
Tel.: +36-1-250-4800
Po-Čt: 14:00-19:30, Pá: 12:00-19:30,
So-Ne: 09:00-19:30
Bowling
WestEnd Bowling Club (D/2)
VI. Váci út 1-3
(WestEnd City Center)
Tel.: +36-1-238-7040
Ne-Čt: 10:00-01:00,
Pá-So: 10:00-03:00
Mammut Bowling Club (A/2)
II. Lövőház u. 2-6 . II. poschodí
Tel.: +36-1-345-8300
Ne-Čt: 10:00-01:00,
Pá-So: 10:00-03:00
Strike Bowling Club
XI., Budafoki út 111-113.
Tel. +36-1-206-2754
Po-Čt: 14:00-01:00.,
Pá-So:14:00-03:00.,Ne: 12:00-01:00.
Letní bobová dráha
XI., Poprádi út 1.
Tel.: +36-1-310-4122
Ne:d 1. listopadu od 31. ledna jen o víkendech od 1. února do 30. března otevřeno v závislosti na počasí i ve všední
dny od 1. dubna do 1. listopadu denně od
10:00 do setmění
Bruslení
Budapesti Koriközpont
(Bruslařské středisko)
IV., Homoktövis u. 1.
Tel.: +36-1-435-2060
www.korikozpont.hu
Umělé kluziště v
Městských sadech (F/1)
XIV., Olof Palme sétány 5.
Tel.: +36-1-364-0013
www.mujegpalya.hu
Ledová terasa Westend (D/2)
VI., Váci út 1-3.
Tel.: +36-30-549-9294
Golf
Highland Golf Club
XXII., Dózsa György út 99-103.
Tel.: +36-1-362-8020
www.highlandgolf.hu
www.hungolf.hu
Paintball
www.paintballpark.hu
www.extremepaintball.hu
Čardášová princezna
nebo Cio-Cio-San
Gustav Mahler, Otto Klemperer, Ferenc Erkel, Giacomo Puccini, Béla Bartók, Lamberto Gardelli,
János Ferencsik, Beniamino Gigli, Éva Martonová … jména, jména, jména z historie Státní opery
v Budapešti. Jména těch – samozřejmě jen některých z nich – jejichž díla byla tu přednášena, resp.
kteří nějakou dobu řídili operu, dirigovali orchestr, vystupovali na jevišti. Do neorenesančního
paláce hudby otevřeného na třídě Andrássyho v roce 1884 zavítali prostřednictvím svých děl nebo ve
skutečnosti představitelé celého hudebního světa, od Monteverdiho až po dirigenta Petra Eötvöse.
V Budapešti se dá hltat velkou lžící i kultura: při návštěvě
stálých a dočasných výstav Muzea krásných umění nebo
Maďarské národní galerie, ročně opakovaných festivalech
a programech, jako jsou Jarní festival, Budapešťská pouť,
hudební Festival Sziget či Oslava řemesel, při účasti na
představení nebo koncertě ve Státní opeře a v Paláci
umění. Vedle duchovních požitků se dají uspokojit i
smysly a nezůstanou „o hladu” ani gurmáni, kteří by si
raději dali schůzku s nějakou formou potravy pro žaludek.
Oni by pak neměli zmeškat účast na Klobásovém a
pálenkovém festivalu na Budínském hradě nebo na
Mezinárodním festivalu vín a sektů.
Hudební akademie
Tři úhelné kameny budapešťské vážné hudby jsou
Státní opera, Hudební akademie a Palác umění. Ve
Státní opeře jsou na repertoáru přednostně nejkrásnější
díla mezinárodní i maďarské operní a baletní tvorby.
Budova Hudební akademie, zvláště její vnitřní výzdoba
se považuje za jedno z výtečných děl maďarské secese.
Národní koncertní síň Bély Bartóka (pojme na 1700
diváků), která si našla místo v Paláci umění, si nezadá
se žádnou z vedoucích koncertních síní světa. Varhany
koncertní síně mají 92 registrů, 5 manuálů a zdrojem
skvělého zvuku varhan je 6712 píšťal. V Paláci umění
jsou umístěny Národní taneční divadlo a Ludwigovo
muzeum. Budapešť byla v první polovině 20. století
nazývaná také hlavním městem operety a bylo tu
vystavěno pro tento umělecký útvar vlastní divadlo.
Ke konci století se objevily i na divadelních scénách
hlavního města muzikály hrané všude ve světě.
Můžeme si udělat příjemný večer zhlédnutím některého
muzikálu, předvedeného v divadle Madách nebo
Thália, Veseloherním divadle či Maďarském divadle. V
Budapešti, v Divadle Merlin a Budapešťském německém
divadle se můžeme zúčastnit divadelního představení i v
angličtině nebo němčině.
Ve festivalové horečce
V posledních dvou týdnech měsíce března maďarské hlavní město září vlajkovou výzdobou a to
výjimečně ne na slavnostní přivítání zahraničního státníka nebo na počest státního svátku. Ve městě
je tou dobou „na oslavu” umění uspořádán Budapešťský jarní festival, kde návštěvníky očekávají
vystoupení nejslavnějších maďarských a zahraničních interpretů. Na festivalu světového významu si
všichni účastníci přijdou na své, vedle koncertů klasické a zábavné hudby jsou na programu divadelní
představení, promítání filmů, venkovní (open air) programy a další typické festivalové pořady.
Budapešť je vždy plná událostí, a to nejen „ve
svatostáncích kultury”, v koncertních síních, divadlech,
sportovních halách, ale také na ulicích a náměstích. Rok
je zahájen novoročním koncertem, potom následuje
řada plesů, z nichž nejslavnějším je Ples v Opeře.
Jaro přináší nejen dobré počasí a kvetoucí stromy, ale i
Budapešťský jarní festival, který se od jeho založení v
roce 1981 stal nejdůležitější domácí kulturní událostí
a ne pouze pro Budapešť, ale i pro mnohá další
velkoměsta země. Letní měsíce od června až do srpna
- dá se říci - oplývají událostmi. V tomto období jsou
uspořádány akce s názvem Léto na Řetězovém mostě,
představení Letního festivalu na Markétině ostrově a
Divadla v přírodě ve Városmajoru, programy Letního
operního a baletního festivalu BudaFest.
Nahoře: Ohňostroj na 20. srpna
Budapešťský Jarní festival
Vpravo:Festival vin
madarsko.cz
Programy jednoho z největších hudebních festivalů v
Evropě, Sziget festivalu s více než 1000 vystoupeními
se pořádají začátkem srpna. Ve dnech kolem svátku
20. srpna se můžeme účastnit Slavnosti řemesel, kde
jsou předvedena tradiční lidová řemesla. Svátek se
slaví Leteckou parádou nad Dunajem a půlhodinovým
večerním ohňostrojem, které přinášejí pro všechny
nezapomenutelný zážitek. Na konci měsíce se můžeme
účastnit programů Letního židovského festivalu a na
Festivalu vín a sektů uspořádaném na Budínském hradě
máme možnost ochutnávat maďarská vína. Kdo chce
nejen ochutnávat sekty, ale rád by viděl jejich výrobu,
nechť v době festivalu navštíví i Budafok.
Podzimní programy v rámci Budapešťského podzimního
festivalu jsou věnovány současným uměním. Rok – a
série velkých kulturních akcí – je ukončen Vánočními
trhy na náměstí Vörösmarty v centru města.
Mad’arsko
„Mejdany” pro
obyvatele města a
jejich hosty
Nejkrásnější budapešťský most nad Dunajem, Řetězový most vysněný hrabětem Istvánem
Széchenyim, navrhovaný Tiemym Williamem Clarkem a postavený Adamem Clarkem je na konci
každého letního týdne „obsazen” Budapešťany a zahraničními hosty města. Série programů akce
s názvem Léto na Řetězovém mostě začíná Svátkem mostu na konci června a pokračuje koncerty
vážné, zábavné a jazzové hudby, divadelními představeními, jarmarky řemeslníků a lidových
uměleckoprůmyslových výtvarníků až do poloviny srpna. V těchto dnech je most pro veškerou
dopravu uzavřen a je zpřístupněn pouze pro procházející se návštěvníky.
Vedle významných událostí, které přitahují desetitisíce
diváků samozřejmě najdou pro sebe programy i návštěvníci,
kteří přicestují do města v době, kdy právě neprobíhají
festivaly nebo touží po klidnějších, „familiárnějších”
kulturních „lahůdkách“. Ve stínu „velkých” festivalů jsou
někdy nespravedlivě skryty menší místní festivalové akce
jako festivaly uspořádané v obvodech Františkovo město,
Starý Budín, Alžbětino město. Ovšem tyto oslavy nejsou
určeny pouze místním obyvatelům, můžou se na nich dobře
bavit i hosté přicházející z jiných zemí.
Milovníci hudby a interpretačního umění v tradiční
sezóně (od podzimu do jara) mají bohatý výběr koncertů
a koncertních míst. Koncerty chrámové hudby, které
jsou uspořádány v kostelech různých konfesí především
při příležitosti církevních oslav, ale i v ostatních dnech
roku, poskytují návštěvníkům intimní zážitek na vysoké
úrovni. Budapešť je jednou z bašt
Svátek řemesel
Letecká paráda nad Dunajem
Vpravo: Národní divadlo
maďarského sborového umění, ve výše zmíněných
kostelech, ale i v koncertních síních často vystupují
pěvecké sbory. Tvorby různých trendů soudobé hudby
můžeme objevit nejen v koncertních síních. V klubech,
pubech se můžeme setkat s hudebními styly jazz, blues,
soul, rock, pop a kdo ví ještě jaké a jejich slavnými nebo
méně známými interprety. A třeba když o silvestrovské
noci odcházíme z některého zábavného podniku s
hudbou do pešťských ulic, místo hudby si tam můžeme
poslechnout veselou kakofonii(!).
Série akcí s názvem Léto na Řetězovém mostě může
být v době rekonstrukce Markétina mostu přemístěna
na jiné místo. O tom se můžete, prosím, informovat na
domovských stránkách www.festivalcity.hu!
27
Nejznámější budapešťská
divadla a koncertní síně:
Operetní divadlo
Reduta
Maďarská státní opera (D/3)
VI., Andrássy út 22.
Tel.: +36-1-353-0170
www.opera.hu
Prodejna vstupenek: otevřena pondělí-sobota od
11:00 hod. do začátku představení (v den, kdy se
nehraje do 17:00 hod.); o nedělích a svátcích od
16:00 hod. do začátku představení. V den
dopoledního představení se pokladny otvírají
v 10:00 hod.
Budapešťské operetní divadlo (D/3)
VI., Nagymező utca 19.
Tel.: +36-1-312-4866, www.operettszinhaz.hu
Pokladna: pondělí-pátek: 10:00-19:00,
So-Ne: 13:00-19:00. Pokud se o svátcích nehraje pokladna
je zavřena!
Hudební akademie (D/3)
VI., Liszt Ferenc tér 8.
Tel.: +36-1-462-4679, www.zeneakademia.hu
V období 2009-2013 je budova v rekonstrukci, další
informace vyhledejte na webu.
Divadlo Thalia (D/3)
VI., Nagymező utca 22–24.
Tel: +36-1-312-4230
Národní divadlo
IX., Bajor Gizi park 1.
Tel.: +36-1-476-6800, www.nemzetiszinhaz.hu
Prodejna vstupenek: otevřena ve všední dny od 10:00 do
18:00 hod., v dny pracovního klidu a o svátcích od 14:00
do 18:00 hod, resp. do začátku představení.
Palác umění
IX., Komor Marcell utca 1.
Tel.: +36-1-555-3000, www.mupa.hu
Pokladna: pondělí-pátek 13:00-18:00 hod., sobota a
neděle 10:00-18:00 hod. v dny představení do konce
představení.
Velký obraz: Palác umění
madarsko.cz
Folklorní program:
www.hungariakoncert.hu
Palác Dunaj (C/3)
V., Zrínyi utca 5.
Tel.: +36-1-235-5500
Madáchovo divadlo (E/3)
VII., Erzsébet körút 29–33.
Tel: +36-1-478-2041, www.madachszinhaz.hu
Veseloherní divadlo (C/2)
XIII., Szent István körút 14.
Tel.: +36-1-329-2340, www.vigszinhaz.hu
Mezinárodní divadlo Merlin (D/4)
V., Gerlóczy utca 4.
Tel.:+36-1-317-9338, www.szinhaz.hu /merlin
Reduta (C/4)
V., Vigadó tér 2.
Tel.: +36-1-354-3755, www.tabulas.hu/vigado
Budova je pro rekonstrukci do konce roku 2009 zavřena!
Mad’arsko
Nejdůležitější
události
v Budapešti
Konec února - Veletrh cestovního
ruchu „Utazás“
Hungexpo Zrt.
X., Albertirsai út 10.
Tel.: +36-1-263-6523
www.utazas.hungexpo.hu
Konec března-začátek dubna
-Budapešťský jarní festival
Budapešťské festivalové centrum
V., Szervita tér 5.
Tel.: +36-1-486-3300
www.btf.hu
Budapešťský jarní festival je od roku
1980 největším kulturním festivalem
Maďarska. Nejen domácí ale i
zahraniční hosty očekává přibližně
200 událostí na 50-60 dějištích.
Červen - Panonské vinařské
shromáždění
Vinařský cech Pannon
XIV., Állatkerti út 2.
Tel.: +36-1-468-4045
www.pannonbor.hu
Festival špičkových vín a špičkových
vinařů v Městských sadech. Zájemce
očekávají zázraky maďarské
gastronomie, kulturní programy a
opravdová jarmareční nálada.
Budapešťský Jarní festival
Vpravo: Budapešť maratón
Druhá polovina června Karneval Dunaj
BM Duna Artists Ensemble
XII., Németvölgyi út 41.
Tel.:+36-1-201-6613
www.dunaart.hu
Kulturního karnevalu odehrávajícího
se na centrálních dějištích města
se zúčastňují kromě domácích i
nejznamenitější umělci Evropy i
zámoří. Budou koncerty klasické
hudby, světové hudby (World music),
dechové orchestry, představitelé
soudobého tance a domácí lidové
taneční soubory.
Červen-srpen Festival
prostor-film-hudba
Visualpower Kft.
XI., Kelenföldi út 2.
Tel.: +36-1-204-1402
www.terfilmzene.hu
Bezplatná je návštěva „letního kina
na střeše“ pod širým nebem v centru
města, na střešní terase nákupního
střediska WestEnd. Na filmový
festival oslovující všechny věkové
skupiny očekávají náročné zájemce
dobré zábavy přes 31 dnů, denně od
17:00 do 23:00 hod.
Konec července-začátek srpna
Formule 1 - Velká cena Maďarska
Hungaroring Sport Rt.
2146 Mogyoród, Pf. 10.
Tel.: +36-28-444-444
www.hungaroring.hu
Začátek srpna Festival „Sziget“ (Ostrov)
Sziget Kulturális Szervezőiroda
XIV., Orlay u. 5-7.
Tel.: +36-1-372-0650
www.sziget.hu
Jeden z největších kulturních
mládežnických festivalů Evropy,
kde během jednoho týdne
očekává návštěvníky denně
150-200 programů na více než
60 dějištích. Vystupují zahraniční
hvězdy i nejznámější maďarské
hudební skupiny. Pro přibližně
400.000 návštěvníků se uspořádají
koncerty zábavné hudby, divadelní
představení, promítání filmů,
výstavy a sportovní programy.
Kolem 20. srpna Vinařská vesnice
VI., Városligeti fasor 44.
Tel.: +36-1-321-1602
www.borfalu.hu
Zúčastní se víc než 200 vinařů
a výrobců pálenky, návštěvníky
očekávají řemeslnické trhy, hudební
programy, soutěže vín, možnosti
zabývat se rukodělnou prací.
Kolem 20. srpna - Svátek řemesel
NESZ (Népművészeti Egyesületek
Szövetsége)(Svaz Asociací lidového
umění)
I., Szilágyi Dezső tér 6.
Tel.: +36-1-214-3147
www.nesz.hu
V historickém prostředí Budínského
hradu předvádějí mistři rukodělných
prací po dobu 4 dnů fortel tradičních
lidových řemesel, zapojujíce do
postupu tvorby i obecenstvo. Diváky
baví celý den jarmareční komedie,
pouliční divadlo, loutkové divadlo a
programy pro děti, po večerech pak
tančírna lidových tanců.
Konec srpna - začátek září
Židovský letní festival
Židovské centrum
cizineckého ruchu a kultury
VII., Síp u. 12.
Tel.: +36-1-413-5531
www.jewishfestival.hu
Kulturní festival všech umění
(hudba, tanec, film, výtvarné umění)
předvádějící židovskou kulturu, který se
pořádá každoročně v období jednoho
týdne od poslední srpnové neděle.
Začátek září - „SeptEmber Fest“
Hotelinfo Kft.
1056 Budapest, Váci út 78–80.
Tel.: +36-1-266-3741
www.szeptemberfeszt.hu
„SeptEmber Fest“ je jedním z
nejvýznamnějších gastronomických
festivalů Budapešti.
29
Září - Mezinárodní půlmaratón
NIKE Budapešť
Budapest Sportiroda
XIII.. Váci út 152-156.
Tel.: +36-1-273-0939
www.budapestmarathon.com
Září - Budapešťský mezinárodní
festival vín a sektů
Magyar Szőlő- és Borkultúra Kht.
XII., Somorjai u. 21.
Tel.: +36-1-203-8507
www.winefestival.hu
Festival vín je dnes jednou z
nejvýznamnějších odborných akcí
Střední Evropy, na které si může
osvojit kulturní konzumaci vín, může
se seznámit s výrobci vín, s uměním
a tradicemi spojenými s vinařs tvím
několik desítek tisíc návštěvníků.
Festival sektů a vín v Budafoku
Samospráva městského obvodu
XXII, Budafok-Tétény
1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel.: +36-1-229-2687
www.budafokiborfesztival.hu
Program festivalu byl sestaven tak,
aby každý, počínaje dětmi a konče
seniory, si v něm mohl najít program
odpovídající jeho věku. Kromě
romantických návštěv sklepů (asi 40
km dlouhý sklepní systém Budafoku
nemá obdoby) a gastronomických
zážitků se nabízejí návštěvníkům i
pestré kulturní programy: o zábavu
obecenstva se postarají domácí
i zahraniční národnostní taneční
soubory, dechové a jazzové kapely a
četní oblíbení interpreti.
Vánoční trhy
Nahoře: Budapešťský Podzimní festival
3. víkend v září Dny kulturního dědictví
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(Úřad pro ochranu kulturního
dědictví)
Tel.: +36-1-224-5586
www.oroksegnapok.hu
Každoročně o 3. zářijovém víkendu
slavíme den kulturního dědictví.
Brány otevře několik set budov v
zemi a návštěvníci se mohou v rámci
provázené prohlídky podívat i na
taková „tajná“ místa, která jindy
nejsou návštěvníkům přístupná.
Říjen - Budapešťský
podzimní festival
Budapešťské festivalové centrum
V., Szervita tér 5.
madarsko.cz
Tel.: +36-1-486-3300
www.bof.hu
Tato akce představuje významné
progresivní tvůrce a umělecká
díla současnosti a minulého
desetiletí všech uměleckých
odvětví. Návštěvníky očekávají
hudební, divadelní a taneční
programy a také akce výtvarného
umění.
Konec října - Supermaraton Vídeň
- Budapešť
Atletický svaz župy Pešť
XIII., Lehel u. 20.
Tel.: +36-1-312-8892
www.szupermarathon.hu
Listopad - Budapest Art Fair
Partner‘s 2000 Kft. (s.r.o.)
I., Várfok u. 16.
Tel.: +36-1-319-3369
www.budapestartfair.hu
Budapest Art Fair je
nejrenomovanějším setkáním
obchodníků s uměleckými předměty,
prvním a jediným dějištěm
představení klasického a moderního
umění.
Od konce listopadu - do vánoc Budapešťské vánoce
BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht. (Turistické služby
Budapešti o.p.s.)
V., Vörösmarty tér
Tel.: +36-1-266-0479
www.budapestinfo.hu
Předvánoční trhy hlavního
města společně s více než
150 doprovodnými kulturními
programy se postupem času staly
nejen mezinárodně známou atrakcí
ale tato událost trvající téměř celý
měsíc vyrostla v nejoblíbenější
sérii akcí zimní sezóny.
U veřejnosti oblíbená, a po
celé Evropě pověstná sváteční
atmosféra trhu se těší velké
popularitě především díky
svérázným pavilónům a
jedinečnému sortimentu zboží
v nich prodávaných, vždyť je to
přehlídka porotou posuzovaných
tradičních výrobků, zvláštních
dárkových předmětů a vánočních
ozdob lidové tvořivosti a
uměleckého průmyslu vyrobených
více než 100 řemeslníky.
31.12. Gala a ples v Opeře na
Silvestra
V.I.P. Arts Management Kft.
VI., Hajós u. 13–15.
Tel.: +36-1-302-4290
www.viparts.hu
U příležitosti galakoncertu
uspořádaného v jedné z
nejhezčích budov Evropy vystupují
nejvýznamnější umělci Maďarské
státní opery i zahraniční hvězdy. Po
slavnostní večeři následuje přivítání
Nového roku a pak bál až do ranního
svítání.
Další informace:
www.hungary.com
www.budapestinfo.hu
Kde je každý
host králem
Jménem Gundel je označena nejen jedna z tradičních restaurací města, ale také jeden z
nejchutnějších dezertů, Palačinky a la Gundel. Do smetany uvedené do varu za míchání přidáme
rozinky máčené v rumu, pocukrovanou pomerančovou kůru nakrájenou na proužky, najemno mleté
ořechy, cukr a špetku skořice a povaříme 1-2 minuty až dostaneme mazlavou hmotu. Necháme
trochu vychladnout a přidáme ještě rum. Upečeme 12 palačinek, narovnáme na nich náplň do
pruhu, svineme je do tvaru válečku, potom necháme ležet v teple. Při podávání na talíři flambujeme.
Café Spoon
Hosté přicházející do Budapešti si můžou vybírat - každý
na základě svých požadavků a podle své peněženky - z
nejrůznějších typů ubytování od hotelů mezinárodního
standardu s pěti hvězdičkami přes rodinné penziony až
po kempy. Nejoblíbenější luxusní hotely jsou v obou
městských částech rozloženy podél břehu Dunaje.
Mezi turisty přicházejícími do hlavního města jsou velmi
oblíbené rodinné penziony schované v tichém prostředí
s čistým vzduchem na úbočí a úpatí Budínského pohoří.
Dobře dostupné městské penziony a garni hotely
ve frekventovanějších částech města zajišťují pohodu
především pro obchodní cestující přijíždějící na kratší
dobu.
Maďarsko a tak samozřejmě ani Budapešť
si nelze představit bez výborných pokrmů
maďarské kuchyně. Ke zdejšímu pobytu
neodmyslitelně patří guláš, kuře na paprice,
candát, halušky na Šomlói způsob - ani
nemluvě o dalších znamenitých jídlech. V četných
místech, zvláště v renomovaných restauracích
nabízejících tradiční chuť a atmosféru, můžeme
poslouchat typický prvek maďarského pohostinství,
cikánskou muziku. S jídly s pravou domácí chutí se
můžeme setkat – za velmi příznivé ceny – také v malých
hospůdkách, vývařovnách, snack-barech.
Pečeně na dřevěném talíři
Jako v každé světové metropoli, také v Budapešti najdeme
– vedle restaurací nabízejících chutě maďarské kuchyně –
restaurace s kuchyní skoro všech národů světa. Můžeme se
vypravit na exkurzi do světa vůní a chutí - od japonského
sushi přes izraelský falafel a od pálivé-nakyslé polévky
až po paelu.
V první polovině 20. století byla Budapešť „městem
kaváren”. Pešťští občané, a zvláště spisovatelé, básníci
a další bohémové trávili značnou část svého času v
kavárnách. I když tyto časy už jsou pryč, naštěstí
se kavárny zachovaly v pěkném počtu, dokonce byly
vystavěny i nové ve starém stylu, ve kterých můžeme i
dnes zažít někdejší atmosféru. A chceme-li si ke kávě dát
zákusek, neváhejme navštívit některou renomovanou
cukrárnu.
Maďarská vína jsou stejně tak dobrá, jako maďarská
jídla a nemusíme procestovat celou zemi proto, abychom
poznali ušlechtilá vína různých vinařských oblastí,
stačí navštívit Dům královských vín nebo vinařskou
expozici v Zemědělském muzeu.
K večeru se provoz v pešťských ulicích stává živějším,
„oživnou” puby, hospody, bary, noční zábavní podniky.
Do ulice pronikají střípky jazzové nebo bluesové
melodie nebo prostě jen hluk hovoru společnosti. Také
v Budapešti se vytvářely městské části (náměstí Ference
Liszta, Rádayho ulice), jejichž návštěva je „trendi“.
Ty, kteří by rádi tancovali a při tanci se seznamovali,
lákají četné diskotéky, ale stojí zato navštívit i
tančírny „Táncház” pojmenované podle vesnických
tanečních sálů a propagující maďarskou lidovou hudbu
a tanec. Těm, kteří touží po podívané „pro starší 18
let” doporučujeme návštěvu nočních barů a estrádních
zábavních podniků.
Restaurace
Náměstí Ference Liszta
Loď A38 (D/6)
Budínské předmostí Petőfiho mostu
Tel.: +36-1-464-3946
www.a38.hu
Po-Ne: 11:00-24:00
Alabárdos (Halapartník) (A/3)
I., Országház u. 2.
Tel.: +36-1-356-0851
www.alabardos.hu
Po-Pá: 19:00-23:00,
So: 12:00-16:00 a 19:00-23:00
kuchyně maďarská
Anonymus (Anonym) (F/1)
XIV.,Kós Károly sétány 1.
Tel.: +36-1-363-5905
www.anonymuscatering.hu
Po-Ne: 11:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Nadívaný zelný list
Arany Bárány (Zlatý beránek) (C/4)
V., Harmincad u. 4.
Tel.: +36-1-317-2703
www.aranybaranyetterem.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně maďarská
Aranyszarvas Vendéglő
(Hostinec Zlatý jelen)(C/5)
I., Szarvas tér 1.
Tel.: +36-1-375-6451
www.aranyszarvas.hu
Po-Ne: 12:00-23:00
kuchyně maďarská, zvěřina
Articsóka (Artyčok) (D/3)
VI., Zichy J. u. 17.
Tel.: +36-1-302-7757
www.articsoka.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně mezinárodní
Bagolyvár (Soví hnízdo) (F/1)
XIV., Állatkerti út 2.
Tel.: +36-1-468-3110
www.bagolyvar.com
Po-Ne: 12:00-23:00
kuchyně maďarská
Belcanto (D/3)
VI., Dalszínház u. 8.
Tel.: +36-1-269-2786
www.belcanto.hu
Po-Ne: 12:00-15:00 a 17:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Biarritz (C/2)
V., Kossuth tér 18.
Tel.: +36-1-311-4413
www.biarritz.hu
Po-Pá: 09:00-23:00, So-Ne: 10:00-23:00
kuchyně mezinárodní a mediteránní
Budavári Fortuna
(Fortuna na Budínském hradě)
(B/3)
I., Hess András tér 4.
Tel.: +36-1-375-6857
www.fortuna-restaurant.hu
Po-Ne: 12:00-16:00 a 19:00-24:00
kuchyně maďarská
Búsuló Juhász (B/5)
XI., Kelenhegyi út 58.
Tel.: +36-1-209-1649
www.busulojuhasz.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Cyrano (C/4)
V., Kristóf tér 7.
madarsko.cz
Tel.: +36-1-266-3096
www.cyranorestaurant.info
Po-Ne: 11:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Dionysos Taverna (C/5)
V., Belgrád rakpart 16.
Tel.: +36-1-318-1222
www.dionysos.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně řecká
Fausto’s Ristorante (D/3)
VII., Székely Mihály u. 2.
Tel.: +36-1-877-6210, www.fausto.hu
Po-Ne: 12:00-15:00 a 19:00-23:00
kuchyně mezinárodní a italská
Fülemüle (Filomela) (E/4)
VIII., Kőfaragó u. 5.
Tel.: +36-1-266-7947
www.fulemule.hu
Ne-Čt: 12:00-22:00, Pá-So: 12:00-23:00
kuchyně maďarská a židovská
Gundel (F/1)
XIV., Állatkerti út 2.
Tel.: +36-1-468-4040
www.gundel.hu
Po-Ne: 12:00-16:00 a 18:30-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Kaltenberg (E/5)
IX., Kinizsi u. 30-36.
Tel.: +36-1-215-9792
www.kaltenberg.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Mad’arsko
Polévka ragú
Kárpátia (D/4)
V., Ferenciek tere 7-8.
Tel.: +36-1-317-3596
www.karpatia.hu
Po-Ne: 11:00-23:00
kuchyně maďarská
Vinný sklep
Kéhli
III., Mókus u. 22.
Tel.: +36-1-250-4241
Fax:+36-1-387-6049
www.kehli.hu
Po-Ne:12:00-24:00
kuchyně maďarská
Vpravo: Café Pierrot
Kispipa (Malá fajfka) (E/4)
VII., Akácfa u. 38.
Tel.: +36-1-342-2587
www.kispipa.hu
Po-Ne: 12:00-01:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Márványmenyasszony
(Mramorová nevěsta)(A/4)
1012 Budapest, Márvány u. 6.
Tel.: +36-1-487-3090
www.marvanymenyasszony.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Mátyás Pince
(Matyášův sklep) (C/4)
V., Március 15. tér 7-8.
Tel.: +36-1-266-8008
www.matyaspince.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Múzeum Kávéház
(Kavárna Muzeum) (D/4)
VIII., Múzeum körút 12.
Tel.: +36-1-338-4221
www.muzeumkavehaz.hu
Po-So: 12:00-24:00
kuchyně maďarská a mediteránní
Náncsi Néni Vendéglője
(Hostinec tety Nánči)
1029 Budapest, Ördögárok u. 80.
Tel.: +36-1-397-2742
www.nancsineni.hu
Po-Ne: 12:00-23:00
kuchyně maďarská
Onyx Étterem
(Restaurace Onyx) (C/4)
V., Vörösmarty tér 7-8.
Tel.: +36-1-429-9023
www.onyxrestaurant.hu
Po-So: 12:00-15:00 a 18:00-23:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Premier Étterem és Terasz
(Restaurace a terasa Premier) (E/2)
V., Andrássy út 101
Tel.: +36-1-342-1768
www.premier-restaurant.hu
Po-Ne: 11:00-23:00
kuchyně mezinárodní
Régi Sipos Halászkert
(Rybí restaurace starý Sipos)
III., Lajos u. 46.
Tel.: +36-1-368-6480, +36-1-250-8082
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně maďarská, rybí pokrmy
Remiz Kávéház és Söröző
(Kavárna a pivnice Remíza)
II., Budakeszi út 5.
Tel.: +36-1-275-1396
www.remiz.hu
Po-Pá: 11:00-23:00, So-Ne:09:00-23:00
kuchyně mezinárodní
Robinson Étterem
(Restaurace Robinson) (F/1)
XIV., Városligeti tó
(Jezírko v Městských sadech)
Tel.: +36-1-422-0222
www.robinsonrestaurant.hu
Po-Ne: 12:00-16:00 a 18:00-24:00
kuchyně mezinárodní
Rosenstein Vendéglő
(Hostinec Rosenstein) (F/4)
VIII., Mosonyi u. 3.
Tel.: +36-1-333-3492
www.rosenstein.hu
Po-So: 12:00-23:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Spoon Cafe & Lounge (C/4)
V., Vigadó tér 3.
Tel.: +36-1-411-0933
www.spooncafe.hu
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně mezinárodní
Százéves Étterem
(Stoletá restaurace) (C/4)
V., Pesti Barnabás u. 2.
Tel.: +36-1-318-3608
Po-Ne: 12:00-24:00
kuchyně maďarská a mezinárodní
Na náměstí Ference Liszta, v ulicích Ráday a Hajós si mohou zájemci vybírat z
nabídek četných „trendi“ restaurací.
Královský vinařský dům a muzeum sklepů (B/4)
I. Szent György tér, Nyugati sétány (nám.
sv. Jiřího, Západní promenáda)
Tel.: +36-1-267-1100
www.kiralyiborok.com
Otevřeno: 1. října-30. dubna Út-Ne
12:00-20:00, 1. května - 30. září
Po-Ne 12:00-20:00
V renesančním sklepení se nacházejí na
1400 metrech čtverečních kvalitní vína
22 historických vinařských oblastí Maďarska. V sálech jsou pro návštěvníky k prohlédnutí výstavy maďarských vinných rév,
výroby vína, sektu i pálenky.
33
Gerbeaud Café
Cukrárna Ruszwurm
Vpravo: Dort Szamos
Vinařská výstava v Maďarském
muzeu zemědělství (F/1)
XIV. Magyar Mezőgazdasági Múzeum,
Vajdahunyad vára
(Muzeum zemědělství,
Zámek Vajdahunyad)
Tel.: +36-1-422-0765
www.mezogazdasagimuzeum.hu
Otevřeno: Út-Ne: 10:00-17:00
V novobarokní budově s původní
patinou, ve sklepě pod gotickým
křídlem má místo výstava představující minulost i přítomnost
vinohradnictví a vinařství. Je tu
k vidění interiér klasické lisovny
přenesené z oblasti nad Balatonem,
interiér malorolnického sklepu, lis
pocházející z roku 1825.
Kavárny, cukrárny
Lukács (E/2)
VI., Andrássy út 70
Tel.: +36-1-373-0407
www.lukacscukraszda.hu
Po-Ne: 09:00-20:00
Cukrárna Lukács v Budapešti byla otevřena v roce 1912.
Ruszwurm (B/3)
1014 Budapest, Szentháromság u. 7.
Tel.: +36-1-375-5284
www.ruszwurm.hu
Po-Ne: 10:00-19:00
Ferenc Schwabl cukrář začal podnikat
na budínském hradě, v ulici Szentháromság (Sv. trojice) pod číslem 7 v roce
1827, na tomtéž místě je dodnes bez
přestávky letitá cukrárna.
madarsko.cz
Szamos Cukrászda (C/4)
V., Párisi u. 3.
Tel.: +36-1-317-3643
www.szamosmarcipan.hu
Po-Ne: 10:00-19:00
Ve vnitřním městě pešťském, v ulici Párisi byl otevřen v roce 1987 první Szamošův obchod marcipánu, který
je dodnes jednou z nejpřitažlivějších
malých cukráren v okolí.
Gerbeaud Cukrászda és Kávéház
(Cukrárna a kavárna Gerbeaud (C/4)
V., Vörösmarty tér 7.
Tel.: +36-1-429-9000
www.gerbeaud.hu
Po-Ne: 09:00-21:00
Legendární „Gerbeaud” nacházející se na
náměstí Vörösmarty v srdci Budapešti
se právem může pyšnit tím, že je jednou
z předních, na tradice nejbohatších,
nejstarších, největších a nejslavnějších
cukráren a kaváren Evropy.
New York Kávéház
(Kavárna New York)(E/4)
VII., Erzsébet körút 9-11.
Tel.: +36-1-886-6167
www.newyorkpalace.hu
Po-Pá: 10:00-24:00, So-Ne: 09:00-24:00
Skvost budovy, „nejkrásnější kavárnu světa“, otevřel 23. října 1894 Sandor
Steuer, člen známé kavárnické dynastie.
Nejhonosnější částí budovy se stala
kavárna v přízemí, u jejíchž oken stylově drželo lampy 16 ďábelských faunů
z bronzu - „El Asmodáj”, prastaré
figuríny kávy a myšlení - i tím hlásající
mentalitu kavárny New York.
Auguszt Cukrászda
(Cukrárna Auguszt) (D/4)
V. Kossuth Lajos utca 14-16
Tel.:: +36 - 1-337-6379
Po-Ne 10:00 21:00
Auguszt je přátelská, tradiční rodinná kavárna, fungující od roku 1870.
Zákusky vyrábějí ručně. Ochutnejte
dort E-80, který je kreací k příležitosti 80. narozenin dědečka, Elemíra Auguszta!
Další informace:
www.hungary.com
www.budapestinfo.hu
Kdepak mám
Mad’arsko
kreditní kartu?
Během posledních desetiletí v srdci Budapešti, v okolí Národního muzea vznikla čtvrť knihkupectví.
Je tady víc než půl tuctů antikvariátů o rozloze od několika čtverečních metrů až po mnoho set
čtverečních metrů. Z nich se stal etalonem Centrální antikvariát, který je v hlavním městě již sto
třicet let jedním z míst setkání knižního světa. Sova nad vchodem obchodu nám označuje, že zde
přicházíme do říše vědy a literatury, kde můžeme najít knihy od několika set let starých rarit až po
bestsellery nedávné minulosti. A to nejen v maďarštině!
Ke kultuře země nebo města patří i prodejny a obchody.
Je tedy samozřejmostí, že návštěvník Budapešti
se jde podívat i po obchodech. Všeobecně
uznávané maďarské produkty, tzv. hungarica
jako tokajské víno, porcelán z Herendu,
majolika Zsolnay nebo uherák ze
Szegedu jsou známé – třebaže jen
podle jména – pro většinu turistů.
V Budapešti se nacházejí četná
nákupní střediska, avšak těm, kteří
touží po klidném nákupu v intimnějších
obchodech, lze doporučit známé
nákupní čtvrti města, především
pešťské Vnitřní město, ulici Váci, ulici
Sándora Petőfiho, Lajoše Kossutha a jejich
okolí. Zde se dá najít jak zboží typické
pro Maďarsko – například hodnotné
tvorby lidového umění, výšivky – tak
i světoznámé značky od Nike až po
Estée Lauder. „Lovcům starožitností” lze
doporučit ulici Falk Miksa a podunajský
úsek okružní třídy Svatého Štěpána (Szent
István körút). Pravda, že salón nejznámější módní
návrhářky, Kati Zoóbové se nachází také na okružní třídě
Svatého Štěpána. Chceme-li se podívat po nějakém
bleším trhu, musíme přijet do předměstí na trh, kterému
se po pešťansku říká Ecseri nebo se stavit při vycházce
do Městských sadů v hale Petőfiho (Petőfi csarnok).
(Říkáme-li prvnímu trhu „bleší”, tak ten druhý je ještě
„blešší”.) Staré knihy, a publikace v němčině, angličtině,
francouzštině si můžeme koupit v některém z četných
antikvariátů. Světoznámou maďarskou mletou papriku
nebo zelenou papriku, salám, bonbóny s višní v rumu
můžeme nakoupit v obchodech s potravinami, v tržnicích
a na trzích. Návštěva těch dvou posledních není jen
prostým nákupem, je to událostí, na rozdíl však od
blešího trhu, kde smlouvání při nákupu je povinné, o to
bychom se na trzích nebo v tržnicích marně pokoušeli.
35
urodí nejen v Karpatské kotlině a také
daleko od Evropy. V patře vyčnívajícím
nad kavalkádou potravin se prodávají
předměty lidového umění a nabízejí
chutná jídla a dobrá vína.
IX., Vámház körút 1-3.
Tel.: +36-1-366-3300
Po: 06:00-17:00, Út-Pá: 06:00-18:00,
So: 06:00-14:00
Přístup: Z Kalvínova náměstí tramvají č.
47 nebo 49 do stanice Fővám tér
Porcelan Zsolnay
Nákupní střediska
Westend City Center (D/2)
VI., Váci út 1-3.
Tel.: +36-1-238-7777
www.westend.hu
Po-So: 10:00-21:00
Ne: 10:00-18:00.
Nachází se u stanice metra M3 „Nyugati
tér“ (Západní nám.)
Mammut (A/2)
II., Lövőház u. 2-6.
Tel.: +36-1-345-8020
www.mammut.hu
Po-So: 10:00-21:00
Ne: 10:00-18:00
Nachází se u stanice metra M2 „Moszkva
tér“ (Moskevské nám.)
Aréna Plaza
VIII., Kerepesi út 9.
Tel.: +36 1 880 7000 (informace)
www.arenaplaza.hu
Po-So: 10:00-21:00
Ne: 10:00-19:00
Nachází se u stanice metra M2 „Keleti
pu.“ (Východní nádraží)
Aréna Plaza je co do rozlohy největší
nákupní středisko Maďarska a zároveň i
Střední Evropy.
Tržnice, trhy
Vpravo: Folkortcentrum
madarsko.cz
Nagyvásárcsarnok
(Velká Tržnice) (D/5)
Ve Velké tržnici se najde všechno, co se
Trh s použitým zbožím bleší trh Ecseri
Dostane se tu skoro všechno od drobných
porcelánových figurek po secesní
nábytek, od starých pohlednic po stříbrné
kapesní hodinky, od zvláštních kultových
předmětů čtyřiceti let socialismu po housle.
XIX., Nagykőrösi út 156.
Tel.: +36-1-348-3200
Po-Pá: 08:00-16:00,
So: 08:00-15:00, Ne: 08:00-13:00
Přístup: Z náměstí Boráros autobusovou
linkou č. 54 k Trhu s automobily
(Autópiac).
Nákupní ulice
Váci utca (ulice Váci) (C/4)
Přístup: Nachází se u konečné stanice
metra M1 „Vörösmarty tér“
Ulice Váci, spojující Vörösmartyho
náměstí s náměstím Fővám je srdcem
Vnitřního města, na které se nacházejí
klenotnictví, parfumerie, značkové
prodejny ošacení, butiky a bižutérie.
Stojí za to se podívat i do vedlejších
uliček, protínajících ulici Váci, kde jsou
vedle sebe butiky a vinotéky prodávající
nejlepší maďarská vína.
Folkart Kézművesház (Dům
rukodělné práce Folkart) (C/4)
Dostanou se zde původní rukodělné práce
a předměty lidového umění ze všech
koutů Maďarska.
V., Régiposta u. 12.
(Na rohu ulice Váci a ulice Régiposta)
Tel.: +36-1-318-5143
www.folkartkezmuveshaz.hu
Po-Pá: 10:00-19:00, So: 10:00-16:00
Folkart Centrum (D/5)
V., Váci u. 58. ( u ulice Sörház)
Tel.: +36-1-318-5840
www.folkartcentrum.hu
Po-Ne: 10:00-19:00
Mad’arsko
Prodejna obuvi Vass
Millennium Antik (D/5)
Dostanou se tady porcelány Žolnayho
a herendské, lustry, stolní lampy, krby,
nástěnné hodiny.
V., Váci u. 67.
Tel.: +36-1-318-1478
www.millennium-antik.hu
Antikvity: (C/2)
V ulici Falk Miksa čeká zájemce o
starožitnosti mnoho malých obchodů.
Antikvariáty
Obchod se starožitnostmi
v ulici Falk Miksa
Centrální antikvariát (D/5)
V., Múzeum körút 13-15.
Tel.: +36-1-317-3514
Po-Pá:10:00-18:30, So: 10:00-14:00
Hungarika
(Maďarské speciality)
Značková prodejna porcelánu
„Herendi“ (“Apponyi“) (C/4)
V., József nádor tér 11.
Tel.: +36-1-317-2622
www.herend.com
Přístup: stanice metra „Deák Ferenc tér“
(všechny tři linky metra)
Značková prodejna porcelánu
„Hollóházi“
VII., Rákóczi út 32. (u ulice Nyár)
Tel.: +36-1-413-1463
www.hollohazi.hu
Přístup: metrem M2, autobusem č. 7, 173,
tramvají č. 4 a 6 (stanice Blaha Lujza tér)
Přístup: M2 (stanice Astoria), M3 (stanice
Kálvin tér)
Antikvariát Muzeum (D/5)
V., Múzeum körút 35.
Tel.: +36-1-317-5023
Po-Pá: 10:00-18:00, So: 10:00-14:00
Antiquarium Hungaricum (D/5)
V., Múzeum körút 29.
Tel.: +36-1-318-5857
Po-Pá: 10:00-18:00, So 10:00-14:00
Vpravo: Muzeum Unicum
Značková prodejna Pick
(obchod s potravinami) (D/4)
V., Városház u. 14.
Tel.: +36-1-337-8139
Po-Pá: 07:00-21:00, So 07:00-15:00
Přístup: stanice M3 „Ferenciek tere“
(nám. Františkánů)
Značková prodejna porcelánu
Zsolnay („Bulvár Zsolnay”) (C/1)
XIII., Pozsonyi út 11.
Tel: +36-1-340-5568
www.bulvar-zsolnay.hu
Po-So 10:00-18:00
Přístup: tramvajové linky č. 2, 4 nebo 6,
zastávka „Jászai Mari tér“ (nám. Jászai
Mari)
Zwack Unicum - Budapešťské
Muzeum a Centrála pro
návštěvníky
IX., Soroksári út 26.
(vchod z ulice Dandár)
Tel.: +36-1-476-2383
www.zwack.hu
Přístup: Tramvajová linka č. 2, zastávka
„Haller u.“
Obuv Vass (C/4)
V., Haris köz 2.
Tel.: +36-1-318-2375
www.vass-shoes.com,
www.vass-cipo.hu
Po-Pá: 10:00-18:00, So: 10:00-14:00
Přístup: stanice M3 „Ferenciek tere“
(nám. Františkánů)
37
Trendi tipy
od rána do večera
Navigare necesse est (plavit se je nutné) říkali Římané a ne nadarmo je citují dodnes. Plavit se
i v Budapešti je nutné, dokonce neodpustitelné plavbu vynechat, neboť Dunaj a město patří k
sobě jako meč k pochvě. Můžeme přeplout z jednoho břehu na druhý malou lodí MHD, daleko
lepší však je, nasedneme-li na velkou vyhlídkovou loď. Pohled na město je nejkrásnější z Dunaje.
Zvláště večer, kdy se v řece zrcadlí světla osvětlených budov.
Trendi den od rána do večera
● 6.30 Jen žádné lenošení! Vstáváme brzy, abychom
mohli opravdu vychutnat město. Ještě dobře, že znaje
program jsme šli zavčas spát.
● 14.00 Procházka po Andrássyho třídě. Mezi
Oktogonem a Deákovým náměstím se můžeme setkat se
světovými značkami módy a bytového zařízení.
● 7.00 Namíříme to do Gellértových lázní. Především
uplaveme tak 20 délek v perličkovém bazénu nebo při
příznivém počasí venku pod širým nebem, pak následuje
sauna, máčení se v teplé vodě, případně masáž a 15
minut oddychování. Pozor! Ať neusneme při tom malém
odpočinku!
● 17.00 Vrátíme se do hotelu trochu si odpočinout,
osvěžit se a převléci se.
● 9.00 Pohodlně se umístíme k jednomu stolku Kavárny
Centrál, pokud možno u okna, abychom viděli na život
města. Po lázních přijde vhod bohatá snídaně a k ní
zprávy čerstvých deníků. (A také klevety od vedlejšího
stolu, pokud jim rozumíme.)
● 10.00 Vzhledem k tomu, že touhle dobou už otvírají
obchody, přejdeme po blízké ulici Váci na náměstí Fővám
tér k Velké tržnici. Cestou odoláme pokušení obchůdků,
soustředíme se na tržnici, kde projdeme hlavní cestou a
mrkneme se vzadu k prodejcům hub.
Loď A38
Restaurace Lou-Lou
● 11.00 Tramvají č. 2 přejedeme na náměstí Jászai
Mari (namísto okružní jízdy), podíváme se do Aukčního
domu a galerie Kieselbach v blízké ulici Falk Miksa, kde
nás i provedou, pak se trochu podíváme v prodejnách se
starožitnostmi. Je to jistě stejně zajímavé jako návštěva
muzea.
● 12.30 Autobusovou linkou č. 15 přejedeme do ulice
Sas, naobědváme se v Restauraci a kavárně Mokka a po
obědě si dáme dobrou kávu.
madarsko.cz
● 19.00 Večeře v restauraci Lou-Lou.
● 20.30 Směr loď A38 na Dunaji (poněvadž je to přes
celé město, pojeďme taxíkem). Ještě stihneme kousek
představení o 20:00 a určitě „je naše“ představení o
21:00 (pokud se koná). Mezitím neuškodí jeden dobrý
koktejl.
● 22.00 Vrhněme se do houšti večerního města,
přejděme tedy na pešťskou stranu, na náměstí Ference
Liszta. Nakoukněme sem i tam, dejme si jedno dobré
pivo, hledejme, nebo jen tak najděme známého (ale
může být i neznámý).
● 23.30 Držíme se ještě? Tak po večerním lenošení
může být trochu pohybu. Nakoukněme do Holdudvaru a
pokud se ještě na to cítíme, také do Cha-cha-cha.
● 02.00 Aaaaa-ach! Už je opravdu pozdě. Chytněme
taxík a v hotelu hup do postele!
Budapešť
a její okolí
Panorama z Visegrádu
Szentendre, Hlavní náměstí
madarsko.cz
Podunajská krajina na sever od Budapešti se
narodila ze sňatku řeky s horami. Pozoruhodnosti
tohoto okolí jsou nejlépe dostupné po silnici
táhnoucí se klikatě podél bývalé římské hranice
Limes, po železnici vtěsnané mezi řeku a skalní
úbočí hor na levém břehu nebo po cyklistických
stezkách částečně vybudovaných podél řeky na obou
březích Dunaje. Ti, kteří by si rádi užili současného
výhledu na řeku, okolní krajinu a pobřežní obce,
ať „se nalodí” v Budapešti a připlují ramenem
Dunaje Szentendrei nebo Váci bez zastavení až do
Ostřihomi.
Tam, kde končí pásmo vysokých hor, leží rovinami
harmonicky olemovaná rozmanitá pahorkatina
Gödöllői-dombság zpestřená písečnými přesypy a
sprašovými kopci o výšce 250-350 m.
V nejvzdálenějším jižním-jihovýchodním „koutě”
regiónu (asi ve vzdálenosti 100 kilometrů od
hlavního města) nachází cestovatel typickou
nížinnou krajinu s bohatou flórou a faunou. Vedle
chráněných luk a pastvin, palouků a trávníků,
dolin a kopců, solných jezer zde můžete poznat
uchovávaný svět samot na nížině zatlačený do stále
menší oblasti a dějiny, život a kulturu typických
nížinných městysů.
Ostrov Csepel o rozloze 247 km čtverečních –
nazývaný ve středověku „Magna Insulát” (Velký
ostrov) – je obklopen Dunajem rozvětveným na jižní
hranici Budapešti do dvou větví. Toto území bylo po
příchodu Maďarů do vlasti (10. století) vévodským
sídlem, později potom patřilo po celá staletí ke
statkům královny.
Malé vesnice vzniklé ve středověku v západním-
jihozápadním sousedství Budapešti byly po zkáze
za tureckých dob znovu oživované v 18. století
převážně německými osídlenci. Péčí o minulost
se jejím potomkům všude podařilo zachovat staré
hodnoty, včetně kulturních tradicí zdejších Němců.
V této oblasti se táhnou části Budínského
pohoří mimo město a zde se nacházejí pánve
Zsámbéki a Nagykovácsi, ve kterých kdysi vedla
bývalá královská cesta Via Imperialis spojující
královské sídlo Ostřihom s korunovačním městem
Székesfehérvár.
Po prohlídce středověkých kostelů, církevních
klenotů, zámků, muzeí a chráněných přírodních
památek můžeme po převlečení do overalu a
nasazení přílby sestoupit na dno jeskyň, nebo
můžeme kroužit vysoko ve vzduchu motorovým
drakem (rogalo) nebo padákem. Můžeme si
vyzkoušet závodění v automobilovém závodě, nebo
jako diváci sledovat hvězdy Formule 1. Po vodní
skluzavce či bobové dráze se můžeme sklouznout
s rychlostí tající dech. Lze tu šlapat do pedálů
z kopce a do kopce, pádlovat na Dunaji nebo
projezdit na kole nejkrásnější a nejzajímavější
místa okolí.
Malebná Dunajská
zákruta a vrchy v jejím okolí
Mad’arsko
Není pravděpodobné, že by Visegrádský hrad byl v raném středověku vystavěn
na dnešním místě pro krásný výhled. Tento fakt byl objeven až romantismem 19. století, který potom
svůj objev šířil v cestopisech a na obrazech. Dunaj si totiž v této krajině proráží cestu mezi bývalými
vulkány, vytvářejíc visegrádský průsmyk, lépe známý pod jménem Dunajská zákruta. Při pohledu
z terasy pod zříceninou hradu tvoří nádherný panoramatický obraz řeka opisující oblouky ve tvaru
dvojitého S, 800 metrové vrchy pokryté lesy a skalní úbočí hor podél břehů řeky.
Szentendre, ulice
Visegrád, královský palác
Vpravo: Visegrád, Šalamounova věž
Nejmalebnější částí maďarského úseku Dunaje je
Dunajská zákruta mezi městy Ostřihom a Visegrád. Není
náhodou, že po příchodu Maďarů zde bylo vytvořeno
první knížecí sídlo dobyvatelů uherské vlasti. Ostřihom
byl po dobu 250 let prvním hlavním městem maďarského
státu. Město je už více než 1000 let též sídlem primase
arcibiskupa, hlavy maďarské římskokatolické církve. Zde
stojí největší kostel Maďarska s vestavěnou renesanční
kaplí Bakócz. V klenotnici Baziliky se uchovává církevní
sbírka nedocenitelné hodnoty. Na Hradním vrchu
stojí rekonstruovaný středověký královský palác,
Křesťanské muzeum našlo své místo v biskupském
paláci na úpatí vrchu.
K objevení Dunajské zákruty si můžeme vybrat cestu
po silnici, která se klikatí podél řeky, ale mnozí si zvolí
projížďku lodí nebo rychlolodí (raketou).
V místě, kde se úzké údolí řeky náhle rozšiřuje,
rozprostírá se jedno z nejmalebnějších historických
měst podunajské oblasti, někdejší hlavní město země,
Visegrád. Zde stojí – ve výborném rekonstruovaném
stavu - královský palác známý v celé Evropě, který byl
vystavěn za krále Karla Roberta (14. st.) a přestavěn
v renesančním stylu a rozšířen v 15. století králem
Matyášem. Temeno vrchu týčícího se nad městem je
korunováno Citadelou (Vyšehradem nebo Horním
hradem) vystavěnou v polovině 13. století. Z terasy
hradu se návštěvníkům nabízí nejkrásnější panoráma
Dunajské zákruty.
Na jih od Visegrádu nás doprovází cestou až do městečka
Szentendre, nazývaný též perličkou Dunajské zákruty,
31 km dlouhý a 3-4 km široký ostrov Szentendrei. Toto
městečko může děkovat za svou mediteránní atmosféru
Srbům, prchajícím před Turky, kteří se zde usadili, a v
průběhu tří století tu postavili četné kostely. Szentendre
je od 17. století církevním a kulturním střediskem Srbů
žijících v Maďarsku, v zdejších muzeích jsou uchovávány
nejkrásnější klenoty Srbské ortodoxní církve působící
v Maďarsku. Stojí zato strávit tu třeba celý den mezi
domečky ve stylu baroka a copa, procházet se ulicemi
dlážděnými kočičími hlavami, úzkými uličkami, po různě
zakroucených schodech nebo jít na vycházku do areálu
Národopisného muzea pod širým nebem (skanzen)
nacházejícího se na okraji města, kde je k vidění
maďarská lidová architektura a prvky lidové kultury.
41
Podél
královské cesty
Kdo by nechtěl aspoň jednou nastoupit do „stroje času” a odletět s ním zpět o několik tisíciletí? V
blízkosti Budapešti, v archeologickém parku v Százhalombattě můžeme prožít zážitek, jako bychom i
my - oděni do zvířecích kůží - seděli před domečkem zpola zapuštěným do země a zkoušeli bychom
z pár zrn obilí pomocí mlecích kamenů připravit mouku. Zde se můžeme setkat se světem věků
bronzového a železného, který můžeme pozorovat ne za sklem v muzeu, ale přímo na místě, kde tito
naši předkové kdysi žili, umřeli a byli pochováni pod kopce, po nichž město dostalo své jméno
(halom = kopec).
Budínské hory
Százhalombatta,
Archeologický park
Zsámbék, zřícenina kostela
madarsko.cz
Někdejší královská cesta Via Imperialis spojující Ostřihom
s městem Székesfehérvár vedla přes pánev Zsámbéki
rozprostírající se severozápadně od Budapešti. Osada,
po níž pánev dostala své jméno, je známá v zemi z
dálky viditelnou zříceninou kostela postaveného ve
stylu pozdně románském - raně gotickém, na vrcholu
kopce. Mnoho zájemců přitahuje i Muzeum lamp se svou
sbírkou prezentující historii osvětlování od počátků až po
petrolejové lampy.
Za blízkými temeny vrchů se skrývají rozmanitá turistická
cílová místa Budínské chráněné krajinné oblasti a pohoří
Pilis, po mírných svazích šplhají nahoru ulice obcí kdysi
Němci obydlených. Pro rodiny s dětmi lze
doporučit návštěvu Obory ve městě
Budakeszi, které leží přímo
vedle Budapešti.
Ve městě Érd při Dunaji
moderní centrum města
a vilová čtvrť se
zahrádkami pásovitě
obepínají městskou
část Stará ves. Krásný výhled se otevírá na okolí z
věže obnoveného někdejšího tureckého minaretu
nacházejícího se ve Staré vsi . Ve středu města v jedné
150 let staré kurii je umístěno Maďarské zeměpisné
muzeum, kde se můžeme „setkat” s takovými
světoznámými objeviteli a cestovateli, jako tibetolog
Sándor Kőrösi Csoma, Pál Teleki, po němž je pojmenován
africký vulkán nebo Móric Benyovszky zvolený za krále v
Madagaskaru.
Százhalombatta ležící na pravém břehu Dunaje dostala
své jméno po pravěkých mohylách z doby Hallstattské
kultury. V Archeologickém parku jsou vidět na
původním místě odkryté a rekonstruované 2700 let staré
mohyly z doby železné a pravěké domy, kde v rámci
rukodělného zaměstnání i návštěvníci mohou okusit
život dobové vesnice.
Mad’arsko
Pradávné sopky a dnešní kopce
Jmenovala se vlastně Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, ale už za života, a zvláště po
její tragické smrti, ji znal celý svět jen jako Sissi. Zářivě krásná manželka rakouského císaře a
maďarského krále Františka Josefa I. strávila skoro šest roků v zámku Gödöllő. Zámek se stal
jedním z útulků Sissi. I tuto etapu jejího života oživuje Romy Schneider v legendárním filmu Sissi.
Při výletu do pohoří Börzsöny na levém břehu Dunaje
můžeme chodit po vrcholech 15-20 miliónů let starých
sopek. Mezi kulturní památky krajiny patří význačný
kostel z doby Arpádovců v Nagybörzsöny, poutní kostel
pavlánů v Márianosztra a jeden z nejhezčích kostelů
maďarské secese v Zebegény. Milovníci romantického
lesního cestování mohou jezdit po Börzsöny na třech
úzkokolejkách: tyto „vláčky“ jezdí se svými cestujícími
z Kismaros na Királyrét (Královskou louku), z Kemence
(Pec) do Feketevölgy (Černé údolí) a ze Szob do
Nagybörzsöny.
Gödöllő, Královský zámek
Čím je pro pravý břeh Esztergom (Ostřihom), tímtéž
je pro levý břeh Vác. Pravda, je snad o několik roků
mladší, a není arcibiskupstvím, „jenom!“ biskupstvím.
Je jedním z nejhezčích maďarských barokněklasicistických měst. Kupolové fresky pozdně barokní-raně
klasicistické biskupské katedrály zhotovila jedna z
největších osobností tuzemského a středoevropského
malířství baroka, F. A. Maulbertsch. Zaslouží si
pozornost i Muzeum církevního umění umístěné ve
velkopřevorském paláci. Jedinečnou výstavou v Evropě
se ukazuje „Memento Mori” (Pamatuj na smrt), kde
jsou vystaveny 2-300 let staré pohřební relikvie a těla
mumifikovaná za přirozených podmínek. Ze světských
památek je nejzvláštnějším Triumfální oblouk
postavený při příležitosti návštěvy Marie Terezie.
Též Marie Terezie bydlela v jednom z nejhezčích
barokních paláců Maďarska v Gödöllő, ale budova
prožívající nejednu historickou bouřku se váže spíše k
legendárně hezké manželce Františka Josefa I., k Alžbětě
(Sissi). V blízkém Fót-u navrhoval dvouvěžový kostel
v romantickém slohu Miklós Ybl (stavitel budovy Státní
opery), a o několik kilometrů dále čeká své návštěvníky
botanická zahrada ve Vácrátót.
Vác, Hlavní náměstí
Vpravo: Katedrála ve Fótu
43
Velký ostrov -
a ještě větší rovina
V srbském ortodoxním kostele v Ráckeve přijímají návštěvníky světci, apoštolové, archandělé s
gloriolou kolem hlavy, v pompézních šatech a s atributy v rukou; vousatí čerti s kozími růžky a
šestikřídloví cherubíni. Gotické oblouky a stěny z XV. století ještě více podtrhují dojem z fresek
byzantského slohu z XVIII. století, svíčkami očouzených, jako zvláštního protikladu trůnu Panny
Marie a pozlacených dřevořezeb ikonostasu. Člověk skoro cítí vůni tajícího vosku ze svíček a slyší
zvučné mužské hlasy pravoslavné liturgie.
Ráckeve, Srbský ortodoxní kostel
Cegléd, Velký kostel reformované cirkve
madarsko.cz
Ostrov Csepel o ploše 247 čtverečných kilometrů byl kdysi
majetkem turkobijce knížete Evžena Savojského. On tu
dal postavit známým rakouským architektem Johannem
Lucasem von Hildebrandt zámek v Ráckeve. Ale
nejproslulejší pamětihodností městečka je pravoslavný
gotický kostel. Tu na ostrově se nachází i muzeum jedné
z největších osobností fotografického umění XX. století,
André Kertésze, v malé vesničce, v Szigetbecse.
Nejvýznamnějším lákadlem regionu jsou části Národního
parku Duna-Ipoly: Chráněná krajinná oblast při Ócsa,
uchovávající jedinečné přírodní vzácnosti, a pustiny v
Horním Kiskunság-u v katastru obce Apaj. Památková
budova baziliky v Ócsa je jedním z nejvýznačnějších
památkových objektů země z románské doby. Mezi
starobylými stěnami se organizují velkolepé koncerty v
rámci Hudebních dnů v Ócsa. Blízko Apaj žije největší
stav vymírajícího velkého ptáka pusty, dropa velkého
a zde, na uherské nížině, se pase největší stádo šedého
skotu. V údolí řeky Tápió vyrostla Kincsem, nejznámější
maďarská závodní klisna, jejíž památku uchovává - mimo
jiné - muzeum zařízené v zemanské kurii v Tápiószele
bývalého majitele koně, Ernő Blaskovitse.
Nejvzdálenější body jihovýchodního regionu Středního
podunajského kraje leží asi 100 km od Budapešti.
V charakteristickém městysi Velké uherské nížiny, v
Cegléd-u můžeme vidět ukázku ze života a kultury
venkovského města. Říkají mu město Lajoše Kossutha,
po emblematické osobnosti boje za svobodu vedeného
proti Rakousku v letech 1848-49. Podle sochy Kossutha
(sochař János Horvay), stojící na hlavním náměstí,
modelovali též sochu postavenou v New York-u. V
městském muzeu se nachází nejbohatší sbírka relikvií
Kossutha. V klasicistickém stylu postavený Velký kostel
reformované církve je se svou šedesát metrů vysokou
kopulí je největším kostelem reformované církve ve
Střední Evropě. Podobné rozměry má i kalvínský kostel
původně z XV. století v druhém velkoměstě regionu, v
Nagykőrös, ve kterém si můžete poslechnout při řadě
koncertů zvuk velkolepých varhan.
Mad’arsko
Památky
CEGLÉD (E/8)
Velký kostel reformované církve
2700 Cegléd, ul. Iskola 1.
Tel.: +36 53-311-340
FÓT (C/5)
Farní kostel neposkvrněného početí
2151 Fót, nám. Vörösmarty 2.
Tel.: +36 27-358-083
RÁCKEVE (B/8)
Řecko-katolický srbský kostel
2300 Ráckeve, ul. Viola 1.
Savojského zámek
2300 Ráckeve, ul. Kossuth Lajos 95
SZENTENDRE (C/5)
Kostel Blagovestenska
2000 Szentendre, Fő tér
(Hlavní nám.)
Tel.: +36-26-312-399
Katedrála – kostel Beograd
2000 Szentendre, ul. Alkotmány – ul.
Pátriárka Tel.: +36-26-312-399
Kostel Požarevačka
2000 Szentendre, ul. Kossuth Lajos 1.
Tel.: +36-26-310-554
Kostel Preobaženska
2000 Szentendre, ul. Bogdányi 42.
Dumtsa-ův dům
2000 Szentendre, ul. Péter Pál 6.
Ráckeve,
Savoyského zámek
ÉRD (B/6)
Minaret
2030 Érd, ul. Mecset
ESZTERGOM (OSTŘIHOM) (B/4)
Arcibiskupský palác
2500 Esztergom, ul. Berényi
Zsigmond 2.
Tel.: +36-33-313-878
Ostřihomská bazilika, Klenotnice
2500 Esztergom,
nám. Szent István 2.
Tel.: +36-33-402-354
Hrad
2500 Esztergom,
nám. Szent István 1.
Érd, Minaret
Kaplička a kalvárie na hoře sv.
Tomáše (B/4)
2500 Ostřihom, hora sv. Tomáše
GÖDÖLLŐ (D/5)
Královský zámek v Gödöllő Grassalkovichův zámek
2100 Gödöllő, Královský zámek
Tel.: +36-28-410-124
MÁRIANOSZTRA (B/4)
Farní kostel patronky Uher
2629 Márianosztra, nám. Rákóczi 1.
Tel.: +36-27-370-771
NÓGRÁD (B/3)
Zřícenina hradu
2642 Nógrád,
třída Hunyadi János
ÓCSA (C/7)
Památná bazilika ze XIII. století
2364 Ócsa,
ul. Békési Panyik Andor 2.
Tel.: +36-30-271-2549
45
Římskokatolický kostel - bývalý
Františkánský kostel
2600 Vác, nám. Géza király
Římskokatolický kostel - bývalý
Piaristický kostel
2600 Vác, nám. Szentháromság
Katedrála
2600 Vác, nám. Konstantin
Památková oblast středu města
2600 Vác, nám. Március 15. – nám.
Géza király
Ostřihom, Bazilika
Bývalý Zámek
2072 Zsámbék, nám. Zichy Miklós
Muzea
BÁNK (C/3)
Slovenské národnostní místní
muzeum
2653 Bánk, ul. Petőfi 98.
Tel.: +36 35-342-314
dům Matyáše Rábyho
2000 Szentendre, nám. Rab Ráby 1.
VÁC (C/4)
Kostel Bílých - Římskokatolický
kostel Horního města
2600 Vác, Március 15. tér 22.
(nám. 15. března 22.)
Tel.: +36 27-311-275
Hétkápolna (Sedm kaplí)
2600 Václiget, silnice č. 2 výjezd
směr Budapešť
Derecske dűlő 2.
Královský zámek v Gödöllő
Kamenná brána (vítězný oblouk)
2600 Vác, ul. Köztársaság 69.
Biskupský palác
2600 Vác, nám. Migazzi 1.
Tel.: +36 27-315-124
Římskokatolická kaple - bývalý
Klášter milosrdného řádu
2500 Vác, Március 15. tér 7–9.
(nám. 15.března 7-9)
Vác, Katedrála
Synagoga
2600 Vác, ul. Eötvös
VISEGRÁD (B/4)
Dolní hrad - Šalamounova věž
2025 Visegrád
Tel.: +36 26-598-082
Horní hrad
2025 Visegrád, Hradní vrch
Tel.: +36 26-398-025
Rondel (Kerekbástya)
2025 Visegrád, Fő u. 9-13.
CEGLÉD (E/8)
Kossuthovo muzeum
2700 Cegléd, ul. Múzeum 5.
Tel.: +36 53-310-637
Muzeum bubnů
2700 Cegléd, Szabadság tér 5.
Tel.: +36 53-321-068
ÉRD (B/6)
Maďarské zeměpisné muzeum
2030 Érd, ul. Budai 4.
Tel.: +36 23-363-036
Zříceniny královského paláce,
Muzeum krále Matyáše
Tel.: +36 26-398-026
2025 Visegrád, Fő út
(Hlavní ulice) 29.
ESZTERGOM (OSTŘIHOM) (B/4)
ZSÁMBÉK (A/6)
Klenotnice katedrály
2500 Esztergom, nám. Szent István 1.
Tel.: +36 33-402-354
Bývalé Premonstrátské
proboštství - Kostel a zřícenina
kláštera
2072 Zsámbék, Corvin János u.
Ostřihomské hradní muzeum
2500 Esztergom, nám. Szent István 1.
Tel.: +36 33-415-986
Mad’arsko
Ócsa, Národopisné
muzeum pod širým
nebem „Skanzen“
Křesťanské muzeum
2500 Esztergom, nám. Mindszenty 2.
Tel.: +36 33-413-880
Panoptikum králů
2500 Esztergom, nám. Szent István 1.
Tel.: +36 33-415-986
GÖDÖLLŐ (D/5)
Královský zámek v Gödöllő Grassalkovichův zámek
2100 Gödöllő, Královský zámek
Tel.: +36 20-3164-896
Galerie Varga
2100 Gödöllő, ul. Köztársaság 60.
Tel.: +36 28-418-691
Městské muzeum
2100 Gödöllő, nám. Szabadság 5.
Tel.: +36 28-422-003
KEMENCE (B/3)
Muzeální lesní železnice v Kemence
Kemence, tř. Csarnavölgyi 45.
Tel.: +36 20-388-5743
NAGYBÖRZSÖNY (B/3)
Zsámbék, Muzeum lamp
Vodní mlýn
2634 Nagybörzsöny, nám. Hunyadi 10.
Tel.: +36 20-572-3771
NÓGRÁD (C/3)
Místní muzeum
2642 Nógrád, ul. Sallai 26.
Tel.: +36 35-362-001
ÓCSA (C/7)
Místní muzeum a národopisná sbírka
2364 Ócsa,
ul. Békési Panyik Andor 4–6.
Tel.: +36 30-494-3368
SZÁZHALOMBATTA (B/7)
Muzeum nálepek
2440 Százhalombatta,
ul. Gesztenyés 1–3.
Tel.: +36 23-354-591
Archeologický park
2440 Százhalombatta,
tř. István Király 1.
Tel.: +36 23-350-537
SZENTENDRE (C/5)
SZOB (B/4)
Muzeum marcipánu
Szabó-Szamos
2000 Szentendre,
ul. Dumtsa Jenő 12.
Tel.: +36 26-310-545
Muzeum pohoří Börzsöny
2628 Szob, ul. Szent László 14.
Tel.: +36 27-370-076
Sbírka Barcsay
2000 Szentendre, ul. Dumtsa Jenő 10.
Blaskovichovo muzeum
2766 Tápiószele, ul. Múzeum 13.
Tel.: +36 53-380-061
Muzeum Czóbel
2000 Szentendre, Templom tér 1.
(Kostelní nám. 1)
Tel.: +36 26-312-721
Muzeum sladkostí Dobos
2000 Szentendre,
ul. Bogdányi 2.
Tel.: +36 26-311-660
Muzeum Ferenczy
2000 Szentendre,
Fő tér 6. (Hlavní nám. 6)
Tel.: +36 26-310-244
Muzeum Margity Kovácsové
2000 Szentendre,
ul. Vastagh György 1.
Tel.: +36 26-310-244
Mlýn umění
2000 Szentendre, tř. Bogdányi 32.
Tel.: +36 26-301-701
Dům lidového umění
2000 Szentendre, ul. Rákóczi 1.
Tel.: +36 26-310-244
Národopisné muzeum pod širým
nebem (Skanzen)
2000 Szentendre, tř. Sztaravodai
Tel.: +36 26-502-500
Sbírka srbského ortodoxního
církevního umění
2000 Szentendre,
ul. Pátriárka 5.
Tel.: +36 26-312-399
TÁPIÓSZELE (F/7)
TURA (E/5)
Obecní muzeum
2194 Tura, ul. Rákóczi 30.
Tel.: +36 28-467-885
VÁC (C/4)
Středověký sklep
2600 Vác, ul. Széchenyi 3-7.
Tel.: +36 27-500-750
Memento Mori/Nálezy z krypty
kostela bílých
2600 Vác, Március 15. tér 19.
(nám. 15.března 19)
Tel.: +36 27-500-750
Hinczova sbírka
2600 Vác,ul. Káptalan 16.
Tel.: +36 27-313-463
ZEBEGÉNY (B/4)
Pamětní muzeum Istvána Szőnyi
2627 Zebegény, ul. Bartóky 7.
Tel.: +36 27-370-104
ZSÁMBÉK (A/6)
Muzeum lamp
2072 Zsámbék, ul. Magyar 18.
Vojenskohistorické muzeum
2072 Zsámbék, tř. Szomori,
Stará raketová báze
47
Léčivou vodou
proti stresu
Před námi jsou zalesněné sopečné vrchy pohoří Börzsöny, přes stromy jsou viditelné domy Nagymarose, pod
námi proudí Dunaj. Nenene! Není to popis okolí viditelného z terasy rozhledny vybudované na vrcholu hory.
Je to podívaná, která se nám otevírá sedíce v příjemně teplé léčivé vodě, kde jsme opřeni o kamenné zábradlí
terasovitě uspořádaného bazénu koupaliště Visegrád-Lepencei Strandfürdő. Lázně se zrodily z harmonické
součinnosti člověka a přírody a tuto harmonii si může odnášet s sebou i zde odpočívající host.
Mogyoród, Aquaréna
Vpravo: Thermal Hotel Visegrád
Ostřihom, Aquaostrov
Mojžíš by býval v Budapešti snadno mohl nechat
vytrysknout vodu ze skály, protože zde člověk kamkoli
zapíchne „zázračnou hůl” moderní doby, vrtací zařízení,
skoro všude narazí na pramen léčivé a termální vody.
V Ostřihomi, městě známém svými pamětihodnostmi byl
vybudován na nábřeží Aquasziget (Aqua-ostrov), aby
využíval léčivou vodu, kterou používali již ve středověku
k léčení. Pro hosty garantují celkový odpočinek a
regeneraci zážitkové lázně o vodní ploše 1500 čtverečních
metrů, Svět wellnessu a Středisko zdraví.
Zůstáváme-li i nadále v Dunajské zákrutě, následuje „v
řadě” Visegrád, kde v městské části Lepence, na úpatí
kopce nalezenou 39 stupňovou termální vodu využívají
v bazénech lázní a také ve wellnessovém hotelu Thermal
Hotel Visegrád****, který splní veškeré požadavky.
Milovníci wellness a fitness si mohou libovat v dobrých
účincích wellnessových služeb a čistého vzduchu nejen
přímo u Dunaje, ale i na vrcholu hory Visegrád, v Hotelu
Silvanus.
Stále na pravém břehu, sotva 30 km severně od
Budapešti, slouží k odpočinku a rozptýlení termální
koupaliště v obci Leányfalu. Na levém břehu mezi
Budapeští a Vácem byl vybudován opravdový wellnessový
madarsko.cz
ráj v Gödu, v hotelu Pólus Palace Thermal Golf Club
Hotel, kde můžeme holdovat i golfu – jak naznačuje i
název hotelu.
Kdo se chce seznámit s centrálním regionem, může
odpočívat i na delší dobu v Ráckeve, v „hlavním městě”
ostrova Csepel v jednom z wellnessových hotelů nebo
také může zkusit léčivou vodu či zážitkové lázně
Aqualandu. Nelze vynechat ani nejnovější „atrakci”
města Cegléd, Termální lázně a středisko volného
času. O to, aby se návštěvníci ani na chvilku nenudili, se
postará deset bazénů (s celkovou vodní plochou téměř
1400 m2 ), programy na strávení volného času, léčebné
a wellnessové programy a hotel Best Western Hotel
Aquarell****.
Aquasziget Esztergom (Aqua-ostrov Ostřihom)
2500 Ostřihom, ul. Táncsics Mihály 5.
Tel: +36 33-511-100
Po-Pá: 10:00-20:00, So: 09:00-21:00, Ne: 09:00-20:00
Jedním z deseti bazénů Aqua-ostrova v Ostřihomi je obrovský
krytý zážitkový bazén – s gejzírem, s chodbou s unášejícím
proudem vody, vířivkami a jeskyní.
V krytém prostoru jsou také dvě skluzavky, které doplňují
zábavné prvky – stroboskop a zvukové a světelné efekty.
Mezi zábavné možnosti nekryté části koupaliště patří dva obří
tobogány s bazénem, dětský bazén s uprostřed postaveným
hradem se skluzavkou, zážitkový bazén s vlnovými efekty,
dále i přes zimu fungující plavecký bazén a venkovní
odpočinkový bazén.
Aquaréna
2146 Mogyoród, tř. Vízipark 1.
Tel.: +36 28-541-100, www.aquarena.hu
od konce května do konce srpna: 09:00-19:00.
Aquaréna se nachází na 11,5 ha plochy v Mogyoródu, vedle
Hungaroringu.
V zážitkovém parku je 21 skluzavek a tobogánů, točících se nad
zemí i pod zemí o celkové délce půldruhého kilometru. Mezi
devíti bazény očekává návštěvníky zážitkový bazén, jacuzzi,
třípatrový skákací bazén a také pomalu proudící Líná řeka.
Termální lázně a středisko volného času v Ceglédu
2700 Cegléd, tř. Fürdő 27-29.
Tel.:+36 53-505-000, www.cegleditermal.hu
Po-Ne: 09:00-19:00 (zážitkové lázně jsou otevřené jen od
května do září)
70 km od Budapešti, na okraji Ceglédu vznikl ráj koupališť.
Hosté mohou celoročně využívat bazény nacházející
se v kryté budově Léčebných lázní Cegléd, procedury
napomáhající uzdravení a rehabilitaci a wellnessové služby.
V letní sezóně je v lázních otevřené i koupaliště s venkovními
bazény a hřišti, dále aquapark, kde se nabízí mezi 17
tobogány a skluzavkami vhodnými pro každou věkovou
skupinu na zvýšení hladiny adrenalinu také kyvná skluzavka,
která je jedinečná v Maďarsku.
Aqualand Ráckeve
2300 Ráckeve, ul. Strand 1.
Tel.: +36 24-423-220, www.aqua-land.hu
Po-Čt: 06:00-21:00, Pá: 06:00-01:00,
So: 08:00-01:00, Ne: 08:00-21:00
45 km od Budapešti, v Ráckeve, u konečné stanice
rychlodráhy HÉV se nachází lázeňský a skluzavkový
komplex využívající léčivou termální vodu s teplotou
52 ºC, která tu vyvěrá z hloubky 1040 m. Návštěvníci zde
mohou využít kryté i nekryté termální a zážitkové bazény,
sedací bazény, perličková vodní lůžka, skluzavky, různé
procedury, služeb restaurací a barů. O sobotách i noční
koupání!
Koupaliště Lepencei je momentálně v rekonstrukci. Další
informace můžete dostat v kanceláři Tourinform v Szentendre.
Další informace: www.hungary.com
Can I pay by MasterCard?
We at MasterCard do our best to provide
a smooth card payment experience wherever you may be around the world! If you
are looking for fast, secure and convenient
payment with your MasterCard, you have a
good chance to find it in Budapest, too.
Some tips to help you:
In Hungary, bank card payment is a common and widely accepted means of payment, be it in a restaurant, shop
or at a service provider.
In most cases payment by card is free of charge.
For convenient cash withdrawal you will find more than 4500 ATMs in Hungary - 80 percent of them work around
the clock and are conveniently located in town centers and near bank outlets.
An increasing number of small and medium sized shops now accept cards in Hungary. To identify them, look for
the MasterCard sign at the entrance.
You can also use your payment card at almost all large hypermarkets, fashion stores, petrol stations and pharmacies.
In need of a cab? A large number of taxi companies accept cards in Budapest. To be sure, ask for a taxi that accepts payment cards when ordering one and do check again with the driver.
Do you plan a trip to the countryside? You can pay with your MasterCard at most of the main rail and coach terminals.
Na dvou kolech,
na čtyřech kolech a bez kol
Mad’arsko
Máme s sebou kolo? Nebo jsme si jedno vypůjčili? Tak do sedla a jedeme na Szentendrejský ostrov.
Nejdříve musíme dojet podél břehu do městečka Szentendre. Kdyby se nám ještě nechtělo šlapat, tak
si zvolme i pro své kolo příměstskou rychlodráhu (HÉV). Na ostrov se dostaneme přívozem, pak od
Szigetmonostor jedeme na kole na východní stranu do Horány, a odtamtud po hrázi dále k Surány.
Odtud musíme jet po silnici až k Tahitótfalu (dále na hrázi pouze s povolením!), pak do Kisoroszi k
severnímu konci ostrova, kde si znovu můžeme nastoupit na prám.
Dobogókő
V okolí Budapešti si nemůžeme dovolit zahálet,
lenošit! Pravda, nejsou tu několik tisíc metrů vysoké
hory, stometrové skalní stěny, nebo rychle zurčící
horské řeky, ale jinak tu najdeme snad všechny
možnosti aktivního odpočinku jak na vodě, tak i ve
vzduchu a na souši.
Nejvíce možností poskytuje 8-900 m vysoké středohoří
a 4-600 metrů vysoké pásy kopců se svými značenými
turistickými cestami. Kdo touží po ještě větším
vzrušení, může si zvolit amatérské jeskyňářství,
případně vyzkoušet horolezectví u skály Oszoly
při obci Csobánka. Horským cyklistům nabízejí
speciálně značené trasy mapy Pilis, Visegrádského
pohoří a Börzsöny. Ani silniční cyklistiky nemůže
být nedostatek, především podél Dunaje, a na dvou
velkých ostrovech. Na Dunaji, a na dvou bočních
ramenech, na Soroksárském a na Szentendrejském
Visegrád, Canopy u horního hradu
Hungaroring Adventure Park
Dunaji, si můžeme vyzkoušet své veslařské umění.
Kdo je pro rychlejší postup, sedne si v Szentendre, v
Gödu, nebo v Ostřihomi na motorový člun, nebo na
jet-ski, případně se může nechat táhnout na vodních
lyžích.
Když vodu vyměníme za „suchou zem“, samozřejmě
prvotním cílem návštěvníků s autem-motorkougokartem-quadem je dráha Formule-1 v Mogyoródu a v
jejím sousedství Hungarokart Center a Xtreme Quad Park.
Po vodě a zemi je na řadě vzduch. K letu kluzákem
nebo motorovým letadlem čekají odhodlance
letiště Budakeszi-Farkashegy, Budaörs, Dunakeszi,
Gödöllő a Ostřihom. Výborné jsou podmínky
regionu k létání padákem, nebo rogalem, i k
vzletu teplovzdušným balónem. Kdo po něčem
takovém touží nechť vyhledá místní kluby, nebo
Maďarský letecký svaz.
51
Trofeje
z vody a lesa
„Táááákhle velkou rybu jsem chytil” tvrdí s rozpaženýma rukama pohádkový rybář o velikosti
chycené ryby. Zprávy o 10 kilových kaprech a 60 kilových sumcích přijímá posluchačstvo většinou
nedůvěřivě. Kdo si vyzkouší své rybářské štěstí na maďarských rybářských vodách, nemusí nasadit
své pohádkové umění. Zvláštním zážitkem je, vhazovat návnadu do řek okolo Budapešti (především
na Dunaji a jeho bočních ramenech, nebo na Ipoly /Ipeľ/). Kromě býložravých ryb se dají vždycky
chytat v těchto vodách i „sportovní“ dravé ryby.
Nemá jednoduché rozhodování ten, kdo chce svůj vlasec
„namáčet“ v těchto končinách. Jsou tu především řeky:
Dunaj, boční ramena Dunaje u Szentendre a u Ráckeve, pak
Ipoly, jako jedna z nejromantičtějších rybářských vod.
Ale v regionu je i více než 100 menších i větších rybníků,
kde je kořist i rybářský zážitek skoro předem garantovaný.
V horských loveckých revírech se vždy najde jelen, srnec,
muflon, nebo divočák, zatímco v rovinných krajích se
dostane do rány bažant, zajíc, na vodách divoká kachna,
divoká husa. Kdo se zajímá o přírodu ne kvůli kořisti,
nýbrž pouze pro „své potěšení“, učiní nejlépe, když skočí
do sedla a v organizaci nesčetných jezdeckých farem
a jezdeckých škol se zúčastní terénní jízdy. Jezdci
začátečníci, dokonce i děti mohou tento sport vyzkoušet,
samozřejmě uvnitř ohrady a za dozoru odborníků.
Milovníkům golfu navrhujeme 18 jamkové hřiště ve správě
Polus Palace Golf Club Hotelu v Göd. Šesti jamkové hřiště
nacházíme v Monor a Diósd.
Mezi sálovými „hravými“ sporty je čím dál víc v módě
paintball, k jehož provozování se naskytne možnost
v Szentendre, v Százhalombatta, i Cegléd. Zvláštní a
vzrušující zábavu slibují zimní-letní bobové dráhy
ve Visegrádu, anebo v tomtéž místě lanová dráha Fun
Extreme Canopy. Možnosti zimních sportů jsou v
Maďarsku dosti omezené, tak tedy i v našem regionu,
ale při vhodném počasí se dá holdovat jak lyžování, tak
sáňkování.
Jízda na koni
Propast Rám
Rybářský úlovek
madarsko.cz
Mad’arsko
Bobování
Bobová dráha Visegrád (B/4)
2025 Visegrád, Nagyvillám
Tel.: +36 26-397-397
www.bobozas.hu
Otevřeno i v zimě i v létě!
Lanová dráha
Fun Extreme Canopy (B/4)
2025 Visegrád, Fekete-hegy (Černá hora)
Tel.: +36 30-246-3381
Jezdecký klub Sóskúti (B/6)
2038 Sóskút, Bajcsy Zs. 61.
Tel.: +36 23-347-579
www.lovassport.hu
Hotel Hegyessy Nyerges (D/7)
2200 Monor, Hegyessy tanya 57.
(samota Hegyessy 57)
Tel.: +36 29-410-758
www.nyergeshotel.hu
Myslivna a jezdecká farma
Rózsakúti (D/5)
Golf
Golfový klub Pólus Palace (C/5)
2132 Göd, ul. Kádár 49
Tel.: +36 27-530-500,
www.poluspalace.hu
Golf & Academy Paplapos (D/7)
2200, Monor ul. Paplapos 6.
Tel.: +36 29-411-699,
www.paplaposgolf.hu
Golfový klub Petneházy
1029 Adyliget, ul. Feketefej 6.
Tel.: +36 1-354-1720,
www.golfcentrum.hu
Arborétum ve Vácrátótu
www.canopy.hu
Přihlásit se předem je nutné!
Paintball
Paintball Eldorado (D/5)
2181 Iklad, www.paintball-eldorado.hu
Action Soviet Paintball (C/5)
2000 Szentendre, tř. Dózsa György 28-30.
www.sovietpaintball.hu
Paintball Hungary (C/5)
2000 Szentendre
www.paintballhungary.hu
Pannon Recreation (B/7)
2316 Tököl, www.prcr.hu
Visegrád, Bobová dráha
Golfový klub Kincsem
2711 Tápiószentmárton, tř. Söregi
Tel./Fax: + 36 29-423-056
www.kincsemgolf.hu
Další informace: www.golfhungary.hu
Jízda na koni
Jezdecký park Kincsem (E/7)
2711 Tápiószentmárton, tř. Söregi
Tel.: +36 29-423-056
www.kincsemlovaspark.hu
2183 Galgamácsa, Megyerke tanya
(samota Megyerke)
Tel.: +36 28-579-510
www.galga.hu
Bodor Major (dvůr Bodor) (C/4)
2021 Tahitótfalu
Tel.: +36 26-585-020
www.bodormajor.hu
Stampok Holiday Park (B/4)
2023 Dunabogdány
Tel.:+36-26-590-058
www.stampokpark.hu
Apajpuszta (Apajská pusta)(C/8)
2345 Apaj, Hajós Major (dvůr Hajós)
Tel.: +36 26-311-411
www.apajpuszta.hu
Sarlóspuszta Club Hotel (D/8)
H-2375 Sarlóspuszta-Tatárszentgyörgy
Tel.: +36 29-319-118, www.sarlospuszta.hu
Další informace: www.equinfo.hu
53
Kemence
Rybaření
Maďarský státní svaz rybářů
www.mohosz.hu
Lov
Maďarská celostátní
myslivecká komora
1027 Budapest, ul. Medve 34-40.
Tel.: +36-1-355-6180
www.omvk.hu
Ócsa, Kostel reformované cirkve
Dole: Formule 1
Myslivecký spolek Észak-Börzsöny
(Severní Börzsöny) (B/3)
2638 Kemence, ul. Fő 198.
Tel.: +36 30-934-6106
[email protected]
Horkovzdušný balón
[email protected]
www.balloon.hu
Les Ipeľ a.s. (C/3)
2660 Balssagyarmat, ul. Bajcsy 10.
Tel.: +36 35-300-769
[email protected]
Myslivecký spolek,
Börzsöny-Zrínyi (A/4)
2632 Letkés, Liliom Puszta, Pf.:16.
Tel.: +36 27-376-070
www.vadasztarsasag-borzsony.
internettudakozo.hu
Pilišský lesopark a.s. (B/4)
2025 Visegrád, ul. Mátyás kir. 4.
Tel.: +36 26-598-000, www.parkerdo.hu
Létání, paragliding,
horkovzdušný balón
Maďarský svaz letců
1138 Budapest, ul. Dagály 11/a
Tel.: +36 1-249-9757
[email protected]
madarsko.cz
Flightseeing Tours
1117 Budapest ul. Baranyai 25.
Tel.:+36 20-578-3299
www.flightseeingtours.hu
Hang-gliding
[email protected]
www.hang-gliding.ini.hu
Letecký klub Sirius (C/5)
2151 Fót, ul. Bokor 68.
Tel.: +36 30-911-8275
www.sirius-se.hu
Go kart, quad
Euroring (D/8)
2377 Örkény
Tel.: +36 29-310-320
www.euroring.hu
Go kart Sport (C/4)
2600 Vác, Derecske dűlő 10.
Tel.: +36 30-360-1015
Po-Pá: 12:00-22:00,
So-Ne: 12:00-22:00
Adventure Park (C/5)
2146 Mogyoród, Hungaroring
Tel.: +36 28-542-990
www.adventurepark.hu
Hungarokart Center (C/5)
2146 Mogyoród, ul. Ipar 1.
Tel.: +36 28-540-140
www.hungarokart.hu
Xtreme Quad Park (C/5)
Quad park se nachází v Mogyoródu,
cca 1 min. od Hungaroringu. (výjezd po
18. kilometrovníku)
Informace o dráze/akce:
+36-20-9999-746
Motorový člun, jetski,
vodní lyže
Universum Camping (C/7)
2330 Dunaharaszti, ul. Alsónémedi
Tel.: +36 24-491-000
www.udulokozpont.hu
Mad’arsko
Pěší túry
Národní park Dunaj - Ipeľ
1021 Budapest, tř. Hűvösvölgyi 52.
Tel.: +36 1-391-4610
www.dinpi.hu
Na většinu přírodních hodnot regionu
dohlíží Národní park Dunaj-Ipeľ. Na
jeho webu jsou užitečné informace o
chráněných oblastech, naučných stezkách
a předváděcích místech.
Szénások - oblast s Evropským
diplomem (B/5)
2084 Pilisszentiván, ul. Bányász 17.
Tel./Fax: +36 26-366-129
www.szenas.hu, [email protected]
Vzácné rostlinné druhy, jako například len
(Linum dolomiticum) vyskytující se pouze
zde, byly oceněny Evropským diplomem
uděleným Radou Evropy v roce 1995.
Obora Budakeszi (B/6)
Budakeszi, ul. Szanatóriumi
Tel.: +36 23-451-783
www.vadaspark-budakeszi.hu
Magyar Természetbarát
Szövetség (Maďarský svaz přátel
přírody)
1065 Budapest, tř. Bajcsy-Zs. 31.
Tel.: +36 1-382-7177
[email protected]
www.termeszetjaro.hu
Arboretum Vácrátót (C/5)
Nejbohatší sbírka rostlin v Maďarsku.
2163 Vácrátót, ul. Alkotmány 2-4.
Tel.: +36 28-360-122
www.botkert.hu
Jantarová zelená stezka
Nadace Ökotárs
H-1056 Budapest, ul. Szerb 17-19.
Tel./fax: +36 1-411-3500
www.ambertrail.info
Stezka spojující přírodní a kulturní
hodnoty třech zemí Střední Evropy
(Polska, Slovenska a Maďarska).
Dětská železnice
12 km od Széchenyiho vrchu do
Hűvösvölgy (Chladného údolí) překoná
mezi mírnými svahy Budínských hor. Její
zvláštností je, že až na strojvedoucího celou
železnici provozují děti školního věku.
www.gyermekvasut.hu
Úzkokolejky
Lesní muzejní železnice v
Kemence (B/3) se nachází v
severní části pohoří Börzsöny.
Provozní doba: ve volné dny a dny
pracovního klidu v období od 28.
dubna do 30. září
www.kisvasut.hu
Kismaros, úzkokolejka
Řepkové pole
Místní muzeum Ócsa (C/7)
2364 Ócsa, ul. Andor 4-6.
Tel.: +36 30-494-3368
www.ocsa-tajhaz.hu
Součástí, bohatou na pozoruhodnosti
chráněné krajinné oblasti, je stará ves v
Ócsa, která dodnes zachovala původní
strukturu osady, domy starého stylu i živé
lidové tradice. Můžeme jít na vycházky
k řadě sklepů s rákosovou střechou a po
naučných stezkách ukazujících bažinatou
krajinu.
Lesní úzkokolejka Királyrét (B/4)
Lesní úzkokolejka Királyrét je jednou z
nejstarších lesních železnic Maďarska.
Jezdí od břehu Dunaje přes obec Szokolya
do Királyrétu (Královo pole) v údolí
potoku Morgó sbírajícího vody největší
pánve pohoří Börzsöny.
Provozní doba: celý rok
www.kisvasut-kiralyret.hu
Lesní úzkokolejka v
Nagybörzsöny (B/3)
Lesní úzkokolejka v Nagybörzsöny je
horská železniční trať se zvláštním
vedením trasy, jediná v Maďarsku s
hrotovými úvratěmi. Momentálně
má 8 km dlouhou, křivolakou trať od
Nagybörzsöny do Nagyirtás.
Provozní doba: ve volné dny a dny
pracovního klidu v období od 15.března
do 5.listopadu, od 15.července do 31.
srpna i v pátek.
www.kisvasut.hu
Výletní lodě do Dunajské zákruty
www.mahartpassnave.hu
Užitečné odkazy
www.turistautak.hu
www.dobogokosi.hu
Turistické mapy si můžete pořídit
v kancelářích Tourinform a v
knihkupectvích
Online objednávka na webových
stránkách www.cartographiaonline.com
55
K hudbě nepotřebujeme
tlumočníka
Gin-gong, gin-gong znějí důstojně velké zvony, giling-galang spěchají vedle nich ty menší. Přes
otevřené brány kostela je slyšet zvuk varhan a zpěv je čím dál hlasitější, jak procesí o Božím
těle opouští dům Páně. Jsme na kraji Budapešti, v Csömör, nebo spíše jen stojíme na kraji cesty,
abychom náhodou nešlápli na květinový koberec pokrývající celou silnici. V těchto dnech
kryjí květiny posbírané v zahradách a na poli celé kilometry hlavní ulice tohoto městečka, a je z
nich vykládaná koruna, kříž, obraz Panny Marie.
Visegrád, Mezinárodní palácové hry
Vác, Světská veselice
Vpravo:
Představení v Královském zámku
v Gödöllő
madarsko.cz
V Dunajské zákrutě následuje jeden festival
za druhým - hlavně v létě. Celé léto očekávají
rozmanité programy milovníky lidové-, vážné-,
zábavné a jazzové hudby v Ostřihomi, ale i
milovníci vína jsou vítáni na Vinném festivalu
Regulus. Ve Visegrád mají děti a rodiny v
oblibě Mezinárodní palácové hry - se šermíři,
lukostřeleckým závodem a středověkou
atmosférou. Na skok od Budapešti, v
Szentendre probíhá „Léto v
Szentendre“ s řadou
akcí, s divadelními
představeními,
muzikou a
tancem. Na
levém břehu
Dunaje ve Vác jsou vždy
velkou událostí Vácské
Světské radovánky, když
o posledním víkendu
července oživují barokní
město koncerty,
jarmarky, a dětské
programy.
V Gödöllő v Královském
zámku cestujeme v
čase o 250 roků zpět
v rámci Barokních
zámeckých dnů v
renovovaném barokním divadle. V romantickém kostele
obrovských rozměrů blízkého Fótu je vždy zážitkem
poslechnout si varhaní koncert, zatímco v údolí řeky
Galga se může setkat s opravdovým lidovým uměním
ten, kdo se podívá na dynamické představení Lidového
souboru z Galgahévíz.
Speciálním zážitkem je seriál představení Divadelní a
umělecké báze v Zsámbék - především kvůli ruinám
raně středověkého kostela a bývalé raketové báze,
používaných jako jeviště k představením.
Mad’arsko
Programy
Po celý rok
SZENTENDRE
červen-září
ZSÁMBÉK
červen
CSÖMÖR
AKCE V NÁRODOPISNÉM MUZEU
POD ŠIRÝM NEBEM (SKANZEN)
2000 Szentendre ul. Sztaravodai
Tel:. +36 26 502-500
Fax: +36 26-502-502
E-mail: [email protected]
www.skanzen.hu
Interaktivní rukodělné programy,
tradicionalistická představení, hry.
DIVADELNÍ A UMĚLECKÉ BÁZE V
ZSÁMBÉK
Kulturní dům
Tel.: +36 23-342-318
E-mail: [email protected],
[email protected]
www.zsambekinyariszinhaz.hu,
www.zsambekiszinhazibazis.hu
Divadelní představení, koncerty,
CSÖMÖRSKÉ PROCESÍ O BOŽÍM TĚLE
Katolický kostel a okolní ulice
Tel.: +36 28-445-491
Email: [email protected]
www.gkrte.hu
Národopisné muzeum pod širým
nebem (Skanzen)v Szentendre
promítání filmů, výstavy mezi ruinami
kostela a na opuštěné raketové bázi.
červenec-srpen
OSTŘIHOM
březen-duben
VÁC
červen-září
VÁC
JARNÍ FESTIVAL VE VÁC
Kulturní středisko Imre Madách
2600 Vác, okružní třída
Dr. Csányi L. 63.
Tel: +36 27-316-411
E-mail: [email protected]
www.mimk.vac.hu
VÁCSKÉ LÉTO
Kulturní středisko Imre Madách
2600 Vác, okružní třída
Dr. Csányi L. 63
Tel: +36 27-316-411
E-mail: [email protected]
www.mimk.vac.hu
OSTŘIHOMSKÝ LETNÍ FESTIVAL
Esztergomi Nyári Fesztivál Kht.
(Ostřihomský letní festival o.p.s.)
2500 Esztergom, nám. Széchenyi 1
Tel.:+36 33-501-175
[email protected]
www.esztergomprogram.hu
Rozmanité programy po celé léto XI.
Jazztergom (jazzový festival), IsterGranum Festival lidového umění,
57
Regulus festival vín, Viva la Musica
(koncerty vážné hudby), Kék Duna
Party Time (koncerty zábavné hudby).
Esztergomi Nyári Fesztivál Kht.
(Ostřihomský letní festival o.p.s.)
červenec-srpen
SZENTENDRE
LÉTO A TEÁTRUM V SZENTENDRE
2000 Szentendre, Dunajské korzo 18.
Tel./fax: +36 26-312-657
E-mail: [email protected]
www.szentendre.hu
Na náměstích, ulicích, ve dvorech,
kostelech a kulturních institutech
města se konají o víkendech
divadelní představení, koncerty,
promítání filmů, dětské a
tradicionalistické programy.
začátek července
VISEGRÁD
MEZINÁRODNÍ PALÁCOVÉ HRY VE
VISEGRÁDU
Pro Visegrád Kht. (o.p.s.)
2025 Visegrád, Fő u. (Hlavní ulice) 81.
Tel.:+36 30-933-7749
Fax: +36 26-398-163
E-mail: [email protected]
www.palotajatekok.hu
Středověký jarmark, předvádění
starých řemesel před královským
palácem na Hlavní ulici (Fő utca).
Středověké dětské hřiště a rukodělná
zaměstnání v parku před palácem.
začátek července
GÖDÖLLŐ
FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
Královský zámek v Gödöllő
2100 Gödöllő, Zámek Grassalkovich
Tel.: +36 28-410-124,
+36 28-420-588
Fax: +36 28-422-077
E-mail: [email protected]
www.kiralyikastely.hu
Jedna z nejvýznamnějších akcí
klasické hudby léta přitahuje
nejlepší muzikanty Evropy.
madarsko.cz
Dr. Csányi L. 63.
Tel: +36 27-316-411
E-mail: [email protected]
www.mimk.vac.hu
začátek srpna
GÖDÖLLŐ
BAROKNÍ ZÁMECKÉ DNY
Královský zámek v Gödöllő
2100 Gödöllő, Zámek Grassalkovich
Tel.: +36 28-410-124,
+36 28-420-588
Fax: +36 28-422-077
E-mail: [email protected]
www.kiralyikastely.hu
Návštěvník se octne v období baroka,
v době Antona Grassalkoviche,
zakladatele zámku. Návštěvníky
očekává pestrý jarmark, koncerty,
taneční představení a jiné
pozoruhodnosti.
polovina srpna
SZÁZHALOMBATTA,
RÁCKEVE, TÖKÖL
SUMMERFEST MEZINÁRODNÍ
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL A JARMARK
LIDOVÉHO UMĚNÍ
Tel.: +36 23-358-973,
+36 20-9752-816
E-mail: [email protected]
www.summerfest.hu
Každoročně přijíždějí na festival
tanečníci téměř dvaceti zemí, aby
bohatstvím a krásou svých kultur
oslnili obecenstvo. Představení
na jevišti doprovázejí divadelní
představení letního divadla, rukodělné
a jiné programy lidového umění.
říjen-listopad
VÁC
PODZIMNÍ TÝDNY UMĚNÍ
Kulturní středisko Imre Madách
2600 Vác, okružní třída
Dr. Csányi L. 63.
Tel: +36 27-316-411
E-mail: [email protected]
www.mimk.vac.hu
konec července
VÁC
začátek října
GÖDÖLLŐ
VÁC, SVĚTSKÁ VESELICE
INFORMACE:
Kulturní středisko Imre Madách
2600 Vác, okružní třída
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL HARFY
Královský zámek v Gödöllõ
2100 Gödöllő, Zámek Grassalkovich
Tel.: +36 28-410-124,
+36 28-420-588
Fax: +36 28-422-077
E-mail: [email protected]
www.kiralyikastely.hu
Mítink nejlepších harfenistů v
Královském zámku v Gödöllő.
prosinec
SZENTENDRE
ADVENT A SILVESTR V SZENTENDRE
Instituce vzdělávání a umění v Szentendre.
2000 Szentendre, Dunajské korzo 11/A
Tel./Fax: +36 26-312-657
www.szentendreprogram.hu
V návaznosti na vánoční svátky se
pořádají na různých místech města
sborové koncerty a koncerty komorní
hudby, divadelní představení a
betlémské hry.
prosinec
GÖDÖLLŐ
ADVENTNÍ DNY NA ZÁMKU
Královský zámek v Gödöllő o.p.s.
2100 Gödöllő, Zámek Grassalkovich
Tel.: +36 28-410-124,
+36 28-420-588
Fax: +36 28-422-077
E-mail: [email protected]
www.kiralyikastely.hu
Dva víkendy předvánočního
očekávání vítají hosty programy,
jarmarky rukodělných a
uměleckoprůmyslových
prací po celý den.
prosinec-leden
VÁC
ZIMNÍ SVÁTEČNÍ DNY
Kulturní středisko Imre Madách
2600 Vác, okružní třída
Dr. Csányi L. 63.
Tel: +36 27-316-411
E-mail: [email protected]
www.mimk.vac.hu
Mad’arsko
Důležité informace
Region Budapešť a její okolí - především díky hlavnímu
městu - je snadno dostupný ze všech částí Evropy. A
protože Maďarsko je součástí Evropské unie, dokonce už
ve smyslu schengenské dohody nemá hranice uvnitř Unie,
občané EU sem mohou přijíždět, jako domů. Samozřejmě
i občané států mimo EU jsou vítanými hosty, jen musí
počítat s více formalitami.
UBYTOVÁNÍ
Především v Budapešti, a zvláště o velkých jarních
svátcích nebo v době Formule-1 a v podzimní kongresové
sezóně, se vyplatí rezervovat si ubytování předem. V
těchto obdobích se často zaplní i hotely v okolí hlavního
města. Mimo Budapešť, až na několik výjimek, se
nacházejí hlavně hotely nižší kategorie, výborné rodinné
penziony, a vesničtí hostitelé.
www.hungary.com
www.budapestinfo.hu
www.budapestwinterinvasion.com
www.budapesthotelbooking.com
www.budapest-hotel-guide.hu
www.budapesthotelreservation.hu
www.budapesthotels.com
www.budapesthotelstart.com
www.cometohungary.com
www.hotelhungary.hu
www.hotels.hu
www.hotels-hungary-bookings.com
www.hungarianhotels.net
www.hungarystartshere.com
www.ohb.hu
www.szallasinfo.hu
www.travelport.hu
VÝMĚNA PENĚZ
Výměna peněz je dovolená pouze na oficiálně povolených
místech. Neriskujte výměnu na ulici, můžete dostat
falešné peníze, a je to navíc nelegální.
DOPRAVA
Osobním autem
Dálnice v Maďarsku směřují odevšad k Budapešti a
umožňují rychlou dostupnost hlavního města.
24 -hodinová asistenční služba Maďarského
Automobilového Klubu: +36-1-345-1755.
Volací číslo silniční pomoci: 188
Informace o aktuálních uzávěrkách silnic, objížďkách,
cenách dálničních známek, atd. ve 14 jazycích:
www.autopalya.hu
Plánování trasy automobilu: www.utvonalterv.hu
I mimo hlavní město se musí počítat - především v
aglomeraci - s dopravními zácpami v pracovních dnech v
ranních a večerních hodinách. (Vyplatí se těmto silnicím
pokud možno vyhnout v době: 08.00-10.00 a 16.0020.00 hodin)
Letadlem
Letiště Budapešti (terminály 1 a 2A a 2B) se nachází
30 minut jízdy od centra hlavního města a je dostupné
vlakem (terminál 1), městskými autobusy, letištní
autobusovou linkou a taxíkem.
Letiště
www.bud.hu, +36-1-296-9696
Ferihegy 1- terminál pro nízkonákladové letecké
společnosti
Ferihegy 2A – lety uvnitř schengenského prostoru
Ferihegy 2B– lety z/do zemí mimo schengenský prostor
• Airport minibus
Jeho tarif je přibližně od 10 Euro/osoba do kteréhokoliv
místa ve městě v závislosti na počtu cestujících jedoucích
stejným směrem. Minibus odveze cestujícího z letiště na
udanou adresu. +36-1-296-8555, www.airportshuttle.hu
• Vlak
Z terminálu Ferihegy 1 je bezprostřední vlakový spoj do
centra města (Západní nádraží). Jízda vlakem do centra
trvá asi půl hodiny. Informace: www.bud.hu, jízdní řád:
www.elvira.hu
• Taxi
Taxíky Zóna odvážejí cestující do města za 14-19 euro,
v závislosti na vzdálenosti od letiště.
+36-1- 365-5555, [email protected], www.zonataxi.eu
• Autobus
Od obou terminálů letiště jezdí autobusová linka č. 200E
až ke konečné stanici metra M3. Celková doba jízdy do
centra je asi 70-80 minut.
59
Vlakem
Nonstop objednávka jízdenek po telefonu (MÁVDIREKT):
+36 40 49-49-49
Číslo telefonu pro volání ze zahraničí: +36-1-371-9449
Jízdní řád: www.elvira.hu
V Budapešti jsou tři velká mezinárodní nádraží, u všech je
zastávka metra:
Mnoho turistických zajímavostí se nachází i podél
železničních tras paprskovitě vybíhajících z hlavního
města (informace:www.elvira.hu, resp. železniční tratě
jsou značené i na mapách).
Do Szentendre, Gödöllő a Ráckeve se dá dojet z centra
Budapešti tzv. HÉV-em (příměstskou rychlodráhou).
Informace: www.bkv.hu/hev, +36 1 BKV-INFO (+36
1-258-4636)
předem a v dopravním prostředku (v metru při vchodu
do metra, nebo na nástupišti) se musí před jízdou
v označovacím strojku označit. Jízdenky mohou
kontrolovat v dopravních prostředcích, nebo u vchodu
do metra event. u východu z metra kontroloři vybavení
páskou na rukávu a legitimací s fotografií, proto
uchovejte jízdenky až do ukončení jízdy.
Autobusem
Podniky Volán-u provozují 48 autobusových linek mezi
Budapeští a zahraničními cílovými stanicemi.
Mezinárodní linky přijíždějí na autobusové nádraží
Népliget, což je na trati metra M3. Jednotlivá místa
regionu jsou dostupná z autobusových nádraží,
nacházejících se na různých místech města.
Jízdní řád: www.volan.hu
Nákup jízdenek online: www.volanbusz.hu
Informace o vnitrostátních a zahraničních linkách:
+36-1-382-0888, [email protected]
Népliget +36-1-219-8063
Stadionok +36-1-220-6227
Árpád híd +36-1-412-2597
Etele tér +36-1-382-4905
Széna tér +36-1-201-3688
Plánování trasy: www.utvonalterv.hu
Bezplatná informační služba DP Budapešti:
+36 80-406-611
Lodí
Rakety jezdí v sezóně lodní dopravy na Dunaji mezi
Budapeští a Vídní a mezi Budapeští a Bratislavou podle
jízdního řádu. Je zajímavé zúčastnit se denní nebo
noční prohlídky města lodí, nebo jet na lodní výlet do
okolí města.
Informace:
• Mahart Passnave Kft. (s.r.o)
www.mahartpassnave.hu
[email protected]
• Legenda Kft.(s.r.o)
www.legenda.hu
[email protected]
+ 36-1-317-2203
Hromadná doprava v Budapešti
Budapešťskou síť městské hromadné dopravy tvoří
více než 180 autobusových, 14 trolejbusových, 29
tramvajových linek, dále 3 linky metra a ozubená
dráha. Linky jezdí zpravidla od 4:30 do 23:00 hodin.
Přehledný plánek ucelené sítě městské hromadné
dopravy najdete na informačních tabulích umístěných
při vstupu do metra. Na nich se uvádějí podmínky
přepravy i v němčině i v angličtině. Jízdenky se
prodávají ve stanicích metra, v automatech, v trafikách,
nebo v novinových stáncích. Jízdenky se musí zakoupit
madarsko.cz
Druhy jízdenek:
• Linková jízdenka (na 1 cestu, bez přestupu)
• Denní jízdenka
• Turistický kupon na 72 hodin
• Týdenní kupon na 7 dní (vystavené na jméno)
• Karta Budapešť na 48 nebo 72 hodin
Další informace: www.bkv.hu
Karta Budapešť
Kartou Budapešť můžete použít prostředky hromadné
dopravy bezplatně, navíc poskytuje slevy nebo
bezplatnost u četných atraktivit, v muzeích, při prohlídce
města, v lázních, rent a car-u, nebo v restauracích.
Zároveň platí i pro spolucestující dítě mladší 14 let.
Karta se dá zakoupit na asi 250 bodech hlavního
města (na letišti, v hotelech, v cestovních kancelářích,
v turistických informačních kancelářích, ve větších
pokladnách u metra), ale je dostupná i v zahraničních
cestovních kancelářích.
Další informace a objednávka online:
www.budapestinfo.hu
Mad’arsko
Zahraniční zastoupení
Maďarské turistiky a.s.
BELGIE, NIZOZEMSKO
Office du Tourisme de Hongrie
(Toeristische dienst van Hongarije)
B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 365
(B-1050 Brussel, 365 Louizalaan)
Tel.: (32 2) 346 8630, 648 5282
Fax: (32 2) 344 6967
E-mail: [email protected]
www.visithongrie.be; www.visithongarije.be
ČESKÁ REPUBLIKA
Maďarská Turistika
170 06 Praha 7, P.O.Box 552
170 00 Praha 7, Schnirchova 29
Tel.: (+420) 283 870 742
Fax: (+420) 283 870 743
E-mail: [email protected]
www.madarsko.cz
FRANCIE
Office du Tourisme de Hongrie
75116 Paris, 140 avenue Victor Hugo
Tel.: (33 1) 5370 6717
Fax: (33 1) 4704 8357
E-mail: [email protected]
www.hongrietourisme.com
IZRAEL
Hungarian National Tourist Office
Menachem Begin 148., Tel Aviv, Israel
Tel.: 00-972-5453-65937
Fax: 00-972-3609-0384
E-mail: [email protected]
www.hungary.org.il
ČÍNA
Embassy of the Republic of Hungary
100600 Beijing, Chaoyang District,
Dongzhimenwai dajie 10.
Tel.: (86 10) 6532 1431, Fax: (86 10) 6532 2458
E-mail: [email protected]
www.xiongyali.cn
ITÁLIE
Ufficio Turistico Ungherese
20145 Milano, Via Giotto 3.
Tel.: (39 02) 4819 5434
Fax: (39 02) 4801 0268
E-mail: [email protected]
www.turismoungherese.it
DÁNSKO
Ungarns Turistkontor
2000, Frederiksberg, P.O. Box 55
Tel.: (45 39) 161 350, fax: (45 39) 694 522
E-mail: [email protected]
www.ungarn.dk
JAPONSKO
Hungarian National Tourist Office
106-0031 Tokyo, Minato-ku,
Nishiazabu 4-16-13, 28 Mori Building 11F
Tel.: (81 3) 3499 4953, fax:(81 3) 3499 4944
e-mail: [email protected], www.hungarytabi.jp
61
NĚMECKO
Ungarisches Tourismusamt,
Regionaldirektion Berlin & Deutschland Ost
Wilhelmstraße 61, 10117 Berlin
Tel.: (49 30) 243-146-10, Fax: (49 30) 243-146-13
E-mail: [email protected]
www.ungarn-tourismus.de
Ungarisches Tourismusamt, Regionaldirektion
Deutschland Süd
D-81929 München Stefan-George-Ring 29
Tel.: (49 89) 309 040 311, Fax: (49 89) 309 040 510
E-mail: [email protected]
www.ungarn-tourismus.de
Ungarisches Tourismusamt, Regionaldirektion
Deutschland Mitte, Nord & West
D-60528 Frankfurt am Main, Lyoner Strasse 44-48
Tel.: (49 69) 9288 460, Fax: (49 69) 9288 4613
E-mail: [email protected]
www.ungarn-tourismus.de
POLSKO
Narodowe Przedstawicielstwo
Turystyki Wegierskiej w Polsce
00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/16
Tel.: (48 22) 856 5055, fax: (48 22) 848 3308
E-mail: [email protected], www.wegry.info.pl
RAKOUSKO
Ungarisches Tourismusamt
A-1010 Wien, Opernring 1/R/707
Tel.: (800) 36 00 00 00, Fax: (43 1) 585 20 1215
E-mail: [email protected]
www.ungarn-tourismus.at
RUMUNSKO
Magyar Turizmus Zrt. - Reprezentanta
400 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109
Tel.:/fax: (40 264) 440 547
E-mail: [email protected], www.hungarytourism.ro
RUSKO
Buro Sovetnika po Turizmu Vengerskoj Respubliki
120169 Моscow, Povarskaya str. 21.
Tel.: +7(495) 632-01-44
Fax: +7(495) 632-01-53
E-mail: [email protected]
www.vengria.ru ; www.spavengria.com
SLOVENSKO
Veľvyslanectvo Maďarskej
republiky-Obchodná Kancelária
811 06 Bratislava, Cukrova 14.
Tel.: (421 2) 59 324 217
Fax: (421 2) 59 324 216
E-mail: [email protected]
www.madarsko.sk
madarsko.cz
VELKÁ BRITÁNIE
Hungarian National Tourist Office
SW1X 8 AL London, 46 Eaton Place
Tel.: (800) 36 00 00 00
Fax: (44 207) 823 1459
E-mail: [email protected]
www.gotohungary.co.uk
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Hungarian National Tourist Office
350 Fifth Avenue, Suite 7107
New York, NY 10118
Tel.: (212) 695-1221
Fax: (212) 695-0809
ŠPANĚLSKO
Oficina Nacional de Turismo de Hungría
28020 Madrid, Avenida de Brasil 17., piso 10, puerta B
Tel.: (34 91) 556 9348
Fax: (34 91) 556 9869
E-mail: [email protected],
www.hungriaturismo.com
ŠVÉDSKO
HUNGARIAN TOURIST OFFICE
for Northern Europe
(Ungerska Turistbyrån i Norden)
Box 16288, SE-10325 Stockholm Sweden
Tel.: (46 8) 20 40 40
Fax: (46 8) 611 7647
E-mail: [email protected]
SE: www.ungernturism.org
DK: www.ungarn.dk
FI: www.unkarinmatkailu.fi
NO: www.ungarnturisme.com
ES: www.ungari.org
LV: www.ungarija.org
LT: www.vengrija.org
ŠVÝCARSKO
Ungarisches Tourismusamt Schweiz und
Liechtenstein
Minervastrasse 149/ Hegibachplatz - 8032 Zürich
Tel.: (800) 36 00 00 00, Fax: 41 43 818 51 14
E-mail: [email protected]
www.ungarn-tourismus.ch
www.hongrie-tourisme.ch
UKRAJINA
Posolstvo Ugorskoji Respubliki
Informacijne Bjuro ”Ugorshina-Turizm”
01034 Kyiv, Rejtarska 31/16
Tel.:/fax (380 44) 278 0811, 494 1900
e-mail: [email protected]
www.ugor.com.ua
THEMATIC MUSIC NIGHTS
GOURMET CUISINE –
EVEN AFTER MIDNIGHT!
EXCLUSIVE ENVIRONMENT
REASONABLE PRICES
FULL BAR
Vydavatel: Magyar Turizmus Zrt. 2009
Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóság
www.hungary.com
Fotografie: HNTO Archive, Tourinform-Pest Megye, Tibor Rigó, András Tumbász, BTH Kht.
Tiskárna: Komáromi Nyomda (Komárom Press)
Bezplatný exemplář

Podobné dokumenty

1983-02 (154)

1983-02 (154) je již sice úplně obsazen, takže další zájemci budou muset využít i individuálních cest. Význam, jaký Maďarská lidová republika této akci přikládá, je patrný z toho, že záštitu nad kongresem převza...

Více

Vítejte v Maďarsku

Vítejte v Maďarsku místo, kde se provádějí léčebné lázeňské kúry. Někdy se za lázně velice úzce považuje výlučně léčivý pramen (nebo prameny), u nichž byly nebo jsou zřízeny objekty sloužící k uzdravování prostřednic...

Více

Stáhnete si Pruvodce Budapešt

Stáhnete si Pruvodce Budapešt Město s bohatou kulturní minulostí a jedinečným kulturním dědictvím Vám nyní odhalí zcela novou tvář. V loňském roce, kdy jsme obyvatele evropských velkoměst lákali na „letní toulky po Budapešti“, ...

Více

maďarsko - visegrád 2013

maďarsko - visegrád 2013 odcizeno. Některé evropské státy provádějí kontrolu již na hranicích a v případě, že nebudete schopni doložit souhlas majitele vozidla s jeho užitím, může vám být znemožněn vjezd na území státu. Oh...

Více

BIB # list Spartan SPRINT Jasna SK, Saturday Jan

BIB # list Spartan SPRINT Jasna SK, Saturday Jan BIB # list Spartan SPRINT Jasna SK, Saturday Jan 24th, 2015 Štartová listina Spartan SPRINT Jasná SK, Sobota 24. jan 2015 A Magyar Spartan SPRINT Jasna SK, BIB listája, 2015 Jan 24., Szombat. All w...

Více

zde - UPC

zde - UPC mistrovských děl spolu s tím, že Budapešť je městem kaváren, termálních lázní, gastronomických lahůdek, kultury a pohostinných obyvatel, svým hostům poskytuje nevšední zážitky a vybízí je k novým a...

Více

Acanthaceae 1. Barleria cristata L., ex BG Glasgow 2. Lepidagathis

Acanthaceae 1. Barleria cristata L., ex BG Glasgow 2. Lepidagathis 85. Dianthus petraeus WALD. et KIT., ex BG München 86. Edraianthus serbicus PETROVIČ, ex BG Jena 87. Lychnis sibirica L. 88. Minuartia langii (REUSS) HOLUB 89. Saponaria persica BOISS., ex BG MU Br...

Více

RESTAURACE a zábavní podniky

RESTAURACE a zábavní podniky nov˘ch hotelÛ a provádí se rekonstrukce star˘ch ubytovacích zafiízení, rodí se nové kulturní a turistické instituce. Hlavní mûsto je mimofiádnû pfiitaÏlivé tím, Ïe se do podvûdomí dostalo jako jedno z...

Více