Stáhnout PDF soubor - RPIC

Transkript

Stáhnout PDF soubor - RPIC
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY
Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky
v rámci projektu „První krok do podnikání“
Název zakázky:
Dodávka výpočetní techniky určené pro projekt První krok do podnikání realizovaný
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Zadavatel:
RPIC – EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.
Blahoslavova 72/4
750 02 Přerov
IČ: 25 36 48 12
DIČ: CZ25364812
zastoupena: Ing. Františkem Schropferem
Odpovědná osoba:
Ing. František Schropfer – manažer projektu
tel: 581 204 397
fax: 581 204 397
email: [email protected]
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Boušková
tel: 581 204 397
fax: 581 204 397
email: [email protected]
Vymezení druhu a předmětu dodávky:
Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky pro projekt První krok do
podnikání.
Předmět dodávky :
2 ks notebooku v minimální konfiguraci :
Procesor Intel Pentium M 735 1,7 GHz, chipset Intel, 1024 MB DDR, 80 GB (5400
otáček, 8 MB), mechanika DVD+/-RW DL, samostatná grafická karta 128MB, LCD
15,4“ TFT WXGA – 1280x800, faxmodem V.90 56kB/s, WLAN (b/g), LAN 10/100-
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.
Sídlo Přerov:
Pobočka Olomouc:
Blahoslavova 72/4
750 02 PŘEROV
tel./fax: +420 581 204 397-8
e-mail: [email protected]
Kosmonautů 8
772 00 OLOMOUC
tel./fax: +420 587 433 259
e-mail: [email protected]
www.ekonomservis.cz
CERTIFIKACE KVALITY
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY
based T, 1x FireWire, touch pad, baterie Li-Ion, mikrofon, 2x repro, 3x USB, 1 VGA,
1xTV-out, 1xLine-out, 1xMic-in, PC Card typ II, váha do 3 kg, XP Home, USB optická
myš, brašna vhodná pro nabízený notebook, výdrž na baterie minimálně 3,5 hodiny,
záruka 24 měsíců,
1 ks notebooku v minimální konfiguraci :
Procesor Intel Pentium M 750 Core 1,8 GHz, 2 MB cache, chipset Intel, 1024 MB
DDR, 100 GB (5400 otáček, 8 MB), mechanika DVD+/-RW DL, samostatná grafická
karta128MB, LCD 15,4“ TFT WXGA – 1280x800, faxmodem V.90 56kB/s, WLAN
(b/g), LAN 10/100-based T, 1x FireWire, touchpad, baterie Li-Ion, mikrofon, 2x repro,
4x USB 2.0, 1x VGA, 1xTV-out, 1xLine-out, 1xMic-in, PC Card typ II, váha do 4 kg,
XP Home, USB optická myš, brašna vhodná pro nabízený notebook, výdrž na
baterie minimálně 4 hodiny, záruka 24 měsíců
Všechny dodávané notebooky musí splňovat HW nároky WIN Vista.
3 ks SW Microsoft Office 2003 Profesional
3 ks SW antivirový program NOD32 nebo srovnatelný ekvivalent
3 ks tiskárny HP ColorLaserJet 2820mfp
Ostatní požadavky
• Zboží bude dodáno na adresu zadavatele, tj. RPIC- EKONOMSERVIS Přerov s. r.
o.,Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov. Doprava zboží bude zahrnuta v ceně dodávky.
• Instalace softwaru a techniky bude rovněž zahrnuta v ceně dodávky. Zároveň bude
vyzkoušena funkčnost veškerého dodaného zboží.
• Nabízené zboží musí být vyráběno podle norem certifikace jakosti ISO 9001,
případně obdobných mezinárodních standardů. Všechny nabízené výrobky musí být
opatřeny protokolem o shodě.
• Záruční servis bude zajištěn po dobu 24 měsíců.
• Zájemce předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů
b) prohlášení, že: - není v likvidaci
- proti němu v uplynulých 3 letech nebyl prohláše konkurs
nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného
činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s
výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a
není v prodlení se splácením splátek.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY
• Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v
soutěži.
Nabídková cena :
Cena jednotlivého předmětu nabídky včetně DPH nesmí překročit částku 40.000 Kč.
Souhrn cen nabídky nesmí překročit částku 235.000,00 Kč vč. DPH.
Platební podmínky
Platba do 14 dnů ode dne doručení úplného daňového dokladu do sídla zadavatele
bezhotovostně na účet dodavatele. Daňový doklad lze vystavit po převzetí poslední
části dodávky.
Termín dodávky :
Do 10 kalendářních dnů od data oznámení výsledků nabídkového řízení.
Formální požadavky na formu nabídky :
2 x originál nabídky s přesným označením předmětu nabídky a jeho technickým
popisem minimálně v rozsahu uvedeném v nabídkové dokumentaci. Nabídka
v českém jazyce podepsaná statutárním zástupcem dodavatele, fotokopie dokladu
opravňujícího dodavatele k dodávce předmětu nabídky, specifikace způsobu
zajištění záručních a pozáručních oprav předmětu dodávky. Součástí nabídky bude i
návrh kupní smlouvy na realizaci dodávky. Nabídka v zalepené obálce, adresované
zadavateli, v levém horním rohu bude obálka označena textem „Nabídkové řízení –
výpočetní technika pro projekt „ První krok do podnikání“ – NEOTEVÍRAT. Bude-li
nabídka doručena poštou, může být toto označení uvedeno na obálce, která bude
vložena do obálky, ve které se uskuteční přeprava. Uzavírací část obálky bude
přelepena a tato přelepka bude opatřena razítkem dodavatele a podpisem jeho
statutárního zástupce.
Průběh zadávacího řízení:
Termín doručení nabídky:
do 10.března 2006, 12:00 hodin
Místo doručení nabídky :
sídlo firmy RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o., Přerov, Blahoslavova 72/4, I.patro,
k rukám Ing. Bouškové Petry
Termín otvírání obálek:
10. března 2006, 14:30 hodin
Místo otvírání obálek:
sídlo firmy RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o., Přerov, Blahoslavova 72/4, I.patro.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY
Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny
předložené nabídky a nevrátit jejich obsah dodavatelům.
Kritérium hodnocení nabídky :
Kritéria hodnocení formální správnosti :
Dodržení termínu a způsobu doručení nabídky, počet výtisků nabídky a splnění
minimálního obsahu nabídky, splnění minimálních technických požadavků na
dodávku – při nesplnění formální stránky nabídky bude tato z nabídkového řízení
vyřazena.
Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky :
Kritériem výběru je nejnižší nabídnutá cena.
V Přerově, dne 27.2.2006

Podobné dokumenty

prohlášení dodavatele

prohlášení dodavatele Adresa, sídlo, místo podnikání:

Více

usnesen í

usnesen í LOGITECH Z523, repro EASY METRO ET - 615, 2 ks repro EASY REDSTAR RS - 303, repro REDSTAR RS -220, repro GENIUS SP-HF 1200A, ARMOR HP COLORLASERJET 5500, repro LABTEC ARENA 685, 2 ks repro REDSTAR ...

Více

ke každé kopírce bonusový dárek pro vás

ke každé kopírce bonusový dárek pro vás Multifunkční laserové zařízení vše-v-jednom (kopírka,tiskárna, skener) • rychlost tisku, kopírování 20kopií / min (A4) • rozlišení: 600 x 600 dpi • vyhlazování 1200 x 600 dpi • paměť 64 MB • rozhra...

Více

Ceník VESTAX

Ceník VESTAX gramofon, pohon DD, stříbrné linear.type raménko, ASTS, pitch ±10%, ultrapitch ±50%, revers, rozhraní gramofon, pohon DD, linear.type raménko, ASTS, pitch ±10%, ultrapitch ±50%, revers, rozhraní MI...

Více

Historická fotografie z Petrské čtvrti pořízená v roce 1928 Slovo

Historická fotografie z Petrské čtvrti pořízená v roce 1928 Slovo osláním této akce je především upozornit na vyučované obory v oblasti uměleckořemeslného kovářství a  řezbářství, připomenout, že česká řemeslná zručnost, pracovní dovednosti a  tradice strojírensk...

Více

ceník Wharfedale Pro

ceník Wharfedale Pro cinch(phono) vstupy, 8.5 kg

Více