zde - Hotelovka.cz

Transkript

zde - Hotelovka.cz
NABÍDKY PRAXÍ PRO ROK 2015
Nabídka č.1
EVROPA
Ojedinělá a velmi atraktivní nabídka, která přichází od bývalého absolventa naší školy,
který je ředitelem říční lodi RIGOLETTO firmy SijFa Cruises.
Jedná se o pracovní pobyt na pozici číšník, servírka, barman, barmanka.
Délka praxe:
4 měsíce. (červen – září)
Počet volných míst:
2
Termín podání přihlášek: do 16. ledna 2015
Podmínky:
solidní znalost němčiny a angličtiny
V případě vyššího počtu zájemců bude proveden výběr uchazečů do 23. ledna 2015
Do poloviny měsíce února 2015 budou sepsány smlouvy mezi praktikanty a SijFa Cruises.
Bližší podmínky budou projednány se zájemci osobně.
Nalodění a vylodění ve Vídni.
Výhody:
- podmínky praxe garantuje absolvent naší školy
- v průběhu plavby po evropských řekách poznáte velkou část Evropy od Nordsee, Rhein,
Main, Neckar, Donau až k Schwarzem Meer.
- budete nuceni komunikovat v obou cizích jazycích
Nabídka č. 2
Caorle
severoitalské městečko
Jedná se o pracovní pobyt na pozici:
2x servírka
1x barmanka
1x kuchař
Termín praxí:
květen - září
Délka praxe:
minimálně 1 měsíc
Termín podání přihlášek: do 6. února 2015
Výhody:
- praxe nabízí paní Monika di Lenardo – česky mluvící
- v případě zájmu o praxe je ochotna přijet a vše osobně vysvětlit
Nabídka č. 3
Letní stáž v Itálii
organizuje Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.
Žákům je zajištěno: ubytování, stravování a pitný režim
Žáci si přispívají: na administrativu: Kč 4.000,--, na dopravu Kč 6.000,-Účastníky projektu jsou žáci a čerství absolventi SOU a SOŠ.
Hostitelské organizace jsou renomované hotelové resorty, rodinné hotely, restaurace,
kadeřnické a kosmetické salony.
Koordinátorem projektu je agentura IGP s.r.o. (Italy Gastro Promotion s.r.o.)
Pracovat lze na pozicích:
Animátor, číšník/servírka, barman/barmanka, recepční, plavčík, kosmetička, masér,
kadeřnice/kadeřník, housekeeping, hosteska.
Cíl projektu: zvýšení zájmu o obor, o studium cizích jazyků, osvojení nových vědomostí,
dovedností, získání zkušeností, rozšíření kulturního a odborného přehledu a lepší uplatnění na
trhu práce.
Stážistům je zajištěno:
- stipendium 400 – 600 Euro měsíčně netto
- bezplatné ubytování v místě stáže
- bezplatná strava a pitný režim v místě stáže
- bezplatné odborné zaškolení na místě stáže
- příspěvek na leteckou dopravu na Sardinii a zpět do ČR
Délka stáže pod vedením italských profesionálů 2 – 4 měsíce dle programu.
Místo stáže: Sardinie, Dolomity, Jaderská riviéra
Požadavky:
- věk 18 – 25 let
- délka pobytu minimálně 2 – 4 měsíce (červen – září)
- výhodou je znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny
- ochota učit se od italských profesionálů
- ochota přizpůsobit se italské kultuře a dennímu režimu
- kvalitně odvedená práce
- zodpovědnost a samostatnost
- spolupráce v mezinárodním kolektivu
- dobrý zdravotní stav
Termín podání přihlášek: do 6. února 2015
Nabídka č. 4
Rakousko
Zajímavá nabídka od česky mluvícího majitele pan Svobody.
Jedná se o pracovní pobyt na pozici číšník, servírka.
Délka praxe:
1 - 4 měsíce (červen – září)
Počet volných míst:
1
Termín podání přihlášek: do 6. února 2015
Podmínky:
solidní znalost němčiny a angličtiny
Lokalita: Městečko Tulfes v těsné blízkosti Innsbrucku.
Familie Svoboda
Tato nabídka je zatím NEAKTIVNÍ.
O podrobnostech zatím s majitelem jednáme!
PŘIHLÁŠKA K ZAHRANIČNÍ PRAXI
Třída: ____________
PŘÍJMENÍ: ______________________
JMÉNO: __________________
Mám zájem o praxi na lodi (nabídka č.1)
Podpis: ______________
Mám zájem o praxi v Itálii Caorle (nabídka č.2)
Podpis: ______________
Mám zájem o stáž v Itálii od ACK (nabídka č.3)
Podpis: ______________
Mám zájem o praxi v Rakousku (nabídka č.4)
Podpis: ______________
V ………………………….. dne ………………………
Poznámka:
Uvedené praxe jako škola neorganizujeme. Pouze se našim žákům snažíme pomoci a
připravujeme jim nabídky pro snazší orientaci.
Na základě podaných přihlášek proběhne individuální jednání se zájemci, případně pak
s jejich zákonnými zástupci.
Případná kontrakt bude realizován mezi žákem a vybranou organizací.
V případě zájmu o zahraniční praxi
si „PŘIHLÁŠKU“
vytiskněte z tohoto dokumentu!