Kulturní léto v Kácově 2011

Transkript

Kulturní léto v Kácově 2011
KULTURNI
sobota11.6.2011
Sobota26.6.2011
Sobota2.7.2011
Sobota2.7.2011
NedEle
3.7.2011
Pond61i4.7.2011
ltefi 5.7.2ort
sobora16.7.2011
Sobota23.7.2011
Sobota30.7.2011
Sobota13.8.2011
Pdtek19.8.2011
sobota20.8.2011
Ned6le21.8.2011
sobota27.8.2011
a
a
a
-
LETO V I{ACOVE 2OLL
-7,00 hodin- rybochovn6
zaiizenina Radin6vsi
D6tsk6rybSisk6z6vody
hodin
Otevieniprijtovnylod6ku ieky 14,00-17,00
L4,00
hodin
Historickry'
Serm nazdmku
- od 22,00hodinnaz6mku
Promit6nikina- bratiieadikov6
- od 22,00hodinnazdmku
Promitdnikina bratiidadikov6
- od 22,00hodinnaz6mku
Promitdnikina- bratiidadikov6
Promitdnikina- bratii dadikov6- od 22,OOhodin na ziimku
hodin,hudba:Sv6{aChalupa
SRK- neckyj:ida- 14,00hod.; L7,OO-2O,OO
K6cov"- celodenni - na
TJSokolKdcov- Volejbalovfturnaj ,,Spla5en'i
stadionu
hodin u ieky
SRK- hudba:ZdendkJeiiibek- L7,OO- 2O,OO
- 17,OO
- 20,00hodinu ieky
SRK- kapelaStandyJelinka
- 20,00hodin
-v sokolovn6
Diskot6ka
- 20,00hodin
- v sokolovn6
pout; Diskot6ka
Tradidnik6covskd
- dopoledne
pou{; 5neii zdvody- naautobusov6
zast6vce
Tradidnik5covskd
Kiicovsk,ib6h
VeteranRallye
Sobota24.9.2011
Sobota1.10.2011
SDH- diilkov6dopravavodyK6cov- eestin
jarmark
Kdcovskry'
Konecsez6ny- hudbau ieky NaSkalce17,00- 20,00hodin
cuP- 10,30hodin
zruiskvmaratonGALAXY
- 14,00hodin
MuzeazdmkuKdcov
Ukonienisez6ny
Vikend1.10.a 2.IO.2OII
Motocyklov6zdvody
sobota10.9.2011

Podobné dokumenty

Článek Petra Kováře v časopise Reflex

Článek Petra Kováře v časopise Reflex na dtvrt6mmist6, Kr6tcepied podepsdnimmnichovVelk6pardubicale sklidilaovacet6m6fjako vit6z. sk6hoHitlerovadiktdtuv zAi( 1938 Pii prvnipov6ledn6 Z a r o k s e o j e d n up i i d k uz l e p 5 i l i ....

Více

Květen - Městské kulturní středisko Konice

Květen - Městské kulturní středisko Konice město udělat nový výběr provozovatele. Výpočet se odvíjí mimo jiné od množství napojených, proto také v Prostějově je stočné nižší. Ing. Doseděl – Stočné je závažná otázka. Doporučoval bych pozvat ...

Více

Zpravodaj_2014_78

Zpravodaj_2014_78 Vysokého nad Jizerou si odvezl soubor z Horšovského Týna s představením Šanghaj. V rámci přehlídky se tradičně koná přijetí zástupců souborů u starosty. Tentokrát se tato malá slavnost konala v muz...

Více

Usnesení z 26. veřejného zasedání

Usnesení z 26. veřejného zasedání 640 - pron6jem nebytovych prostor na z6mku v K6covd dp. 1 na Il. zftmeckdmn6dvoii (sklad) o vymdie 4I,74m2,zacentr 4174,-KEzaroknadobuneurditoupaniMiroslavdPivoikov6,bytem K6cov 282,285 09 K6cov, j...

Více

Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří

Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří kličková diuretika u edému DKK bez známek selhání, jako monoterapie HT thiazidová diuretika u nemocných s dnou betablokátory v kombinaci s verapamilem, neselektivní u nemocných s CHOPN Ca bloká...

Více