Tarkett Laminate Pro Installation instructions 2-Lock

Transkript

Tarkett Laminate Pro Installation instructions 2-Lock
Tarkett laminát
Instalační pokyny
T-Lock
Duben 2013
Použití materiálu

Laminátové podlahy Tarkett nejsou určeny do prostor s vysokou
vlhkostí a tam kde je podlaha mokrá (parní lázně, sauny). Pro použití
v koupelnách doporučujeme použít náš systém Aquastyle (viz
zvláštní instalační pokyny).

Tento materiál může být použit na podlahové vytápění.
Instalace laminátové podlahy na podlahové
vytápění
> Vysvětlivky a omezení:
Laminátová podlaha je vhodná pro instalaci na systém podlahového vytápění
za předpokladu, že topné těleso je vloženo do betonu nebo jiného typu
podkladu. Těleso musí být vždy vně a ne na povrchu podkladu. Podlahová
teplota také nesmí přesáhnout 28°C.
> Postup:
Instalace laminátové podlahy je možná i když je podlahové vytápění zapnuto
při nejnižší teplotě (dle normy DIN 4725 a vzhledem k sezóně) a to tak, že se
napřed položí hydroizolační vrstva. Následně se nastaví teplota na 25°C a
nechá se běžet po dobu 3 dnů. Postupně zvyšte teplotu o 5°C až do maxima.
Takto jej nechte běžet po dobu 72 hodin. Dále postupně snižte teplotu o 10°C
dokud nedosáhnete stálé teploty 18°C, která musí být dodržena během a
ještě 3 dny po instalaci.
Nezapomeňte položit 0,2 mm parozábranu!
Prosím poraďte se se svým prodejcem, případně výrobcem podlahového
vytápění.
Doporučované nástroje
 Vysavač
 T-pravítko
 Metr
 Pila – stolní pilka (s dobrými ostrými zuby)/pokosová pila/kotoučová pila/vykružovačka
 Bezpečnostní brýle a bezpečnostní rukavice
Doporučované instalační doplňky
 8 mm mezerníky (nebo instalační pružiny)
 Pěnová podložka
 Lišty, lištové sponky a profily pro perfektní dokončení
Prosím podívejte se na naši brožuru na www.tarkett.com pro celý rozsah doplňků.
Příprava před instalací
 Aklimatizace
Tarkett laminátová podlaha musí být aklimatizovaná při pokojové teplotě.
 Uložte zavřené balíky s laminátem vodorovně minimálně na 48 hodin před instalací a při
stejné teplotě, při jaké bude probíhat samotná pokládka.
 Neodstraňujte plastový obal
 Pokojová teplota musí být minimálně 18°C
 Příprava podkladu
Tarkett laminátová podlaha může být položena na většinu typů podkladů anebo již existujících
podlah. Podklad nesmí být hlučný a musí být pevně zafixován, aby se nehýbal. Dále musí být
čistý, suchý, rovný a bez jakéhokoliv poškození:
 Vlhkost. Změřte vlhkost adekvátním měřícím nástrojem. Vlhkost cementového
potěru/betonu musí být < 2% CM (CM metoda ) a pro anhydritové cementové podlahy
< 0.5% CM.
 Rovnost. Podklad musí být srovnán 3 mm na 1 m (DIN 18202) nebo 2 mm na 2 m.
Srovnejte a vyhlaďte všechny nerovnosti za použití cementové báze a vyrovnávací stěrky.
 Žádné poškození. Zkontrolujte staré dřevěné podlahy, odstraňte všechny hřebíky a
šrouby, abyste zabránili jejímu pozdějšímu skřípání. Podlahu zameťte nebo použijte
vysavač než začnete s pokládkou.
 Beton
 Betonové podklady musí být řádně vytvrzené a vyzrálé, před instalací minimálně 90 dní.
 Dřevo
 Závěsné dřevěné podklady musí mít minimálně 45 cm a od země dobře ventilované.
 Parozábrana nesmí být položena na dřevěnou podlahu/konstrukci.
 Vlhkost dřevěného pokladu nesmí přesáhnout 12%
 Existující podlaha v rolích nebo ve čtvercích
 Stávající podlaha musí být řádně upevněna a v dobrém stavu
 Stávající podlaha musí být jednovrstvá
 Opravte všechny poškozené části
 Koberec
 Koberec s vysokým chlupem a musí být před položením laminátu odstraněn
 Tarkett® laminátová podlaha může být položena přes lepidlo na koberce, pokud byl
instalován na dřevěném podkladu
 Koberec musí být odstraněn pokud je položen na betonu
 Použití pěnové podložky na koberec není doporučováno
DŮLEŽITÉ! Hydroizolační PE fólie o minimální tloušťce 0,2 mm může být položena na všechny typy
podkladů mimo ty dřevěné nebo na dřevěné konstrukci. Doporučujeme použít Tarkett Soundblock
pěnovou podložku, která může snížit kročejový hluk o 18-20 dB. Pro více informací se podívejte do
našeho katalogu nebo na stránky www.tarkett.com.
Příprava místnosti
 Opatrně odstraňte stávající stěnové olištování a přechodové lišty u dveří. Pokud máte
čtvrtkulaté lišty nebo základní stěnové lišty, můžete si je ponechat. Existující čtvrtkulaté
lišty mohou být znovu použity nebo přemístěny. Lišty však musí být dostatečně vysoké,
aby pokryly 14 mm oblast kolem obvodu podlahy.
 Ponechejte nejméně 20 mm mezi povrchem podlahy a spodní částí elektrického topení,
aby byla zajištěna cirkulace teplého vzduchu.
 Podřízněte dveře a přechodové lišty tak, aby se podlaha vlezla pod ně. Použijte vysavač,
abyste odstranili veškeré nečistoty.
Příprava před instalací
 Než začnete
Kontrola materiálu
Před i během pokládky prohlédněte všechny lamely jestli nemají viditelné defekty nebo
poškození.
Neinstalujte poškozené nebo kazové lamely.
Během instalace prohlížejte všechny zámky, které by mohly zabránit správné montáži.
Kontrola místnosti
Určete si směr pokládky lamel. Aby se místnost opticky zvětšila (nebo při pokládce ve
velmi malých místnostech) je výhodné prkna pokládat rovnoběžně s nejdelším rozměrem
místnosti. V opačném případě je pokládejte směrem ke zdroji světla.
Je doporučováno, aby byly skříně postaveny ještě před pokládkou. Přesto pokud se nejprve
položí podlaha, skříně pak musí být zajištěny nebo zabezpečeny připevněním ke zdi.
Neupevňujte skříně prostřednictvím laminátové podlahy.
Místnost pečlivě změřte, aby bylo jasné jestli je kolmá a také proto, abyste určili šíři
poslední řady prken. Pokud je tato menší než 50 mm (mimo zámek), šíře první řady prken
tomu musí být uzpůsobena.
Instalační návod
General installation instructions
Začněte s pokládkou lamel od první zdi směrem z levé strany na pravou. Zámek prkna by
měl být natočen směrem k první zdi.
Mezerníky (minimálně 8 mm) umístěte mezi krátkou a dlouhou stranou prkna a mezi zdí.
Zatlačte krátkým koncem dalšího prkna do rohu prvního a pak položte. Stejným způsobem
ukončete první řadu. Pokud je první startovní zeď nepravidelná, uřízněte podle ní první řadu
prken.
 Obecný návod na instalaci (pokračování)

První a poslední prkno z každí řady musí mít minimálně 30 cm na délku. Poslední prkno z řady
musí být uříznuto, ale pokud by bylo méně než 30 cm, první prkno v řadě musí býto rvoněž
uříznuto. A to tak, aby delší prkno končilo danou řadu. Pokud je zbytek prkna delší než 30 cm,
může posloužit jako první prkno v další řadě. Tímto postupem docílíme nepravidelného
efektu, který může být požadován, avšak také ne. Dále se ujistěte, že jsou prkna rozloženy
minimálně 30 cm mezi krátkou stranu jedné řady a další řadou.

Určete šířku poslední řady prken tak, že změříte vzdálenost od zdi ke zdi a nezapomeňte od ní
odečíst 8 mm dilatační spáry na obou stranách. Pokud je menší než 50 mm (vyjma zámku),
šíře první řady prken musí být podle toho uříznuta. Ujistěte se, že zuby pily řežou do dekorační
vrstvy prkna. Nejlepšího výsledku dosáhnete za použití řezného kotouče.

Pokud je plocha širší nebo delší než 10 m, použijte přechodové lišty. Takto zkrátíme délku řady
a zároveň umožníme materiálu se přirozeně roztahovat. Použijte přechodové lišty také v
oblasti dveří.
 Instalace krok za krokem
1.
Před instalací první řady musí být uříznuta drážka, která
vyčnívá.
2.
První řada. Začněte proti zdi a od rohu, který máte po své
levé straně a pracujte směrem doprava. Mezi podlahu a zeď
umístěte mezerníky tak, abyste vytvořili mezeru 8-10 mm.
3.
Druhé prkno, první řada. Další prkno nasaďte pod úhlem
krátkým koncem a zaklapněte na zem.
4.
Na konci řady otočte poslední prkno tak, aby leželo zámkem
k zámku. Lehce zatlačte na krátký konec proti zdi. Na
přecházejícím prkně označte tužkou místo kde bude
uříznuta krátká strana tak, aby byl umožněn vznikl dilatační
spáry až se zaklapne poslední deska.
3
5. Druhou řadu začněte se zbytkem uříznuté desky. V drážce
položte prkno na zem aniž byste na něj tlačili. Krátkým
koncem položte další desku na místo. Pak zatlačte na desku
dokud nezapadne delší stranou do zámku. Deska by měla
sklouznout krátkým koncem a spojit se. Pokračujte stejným
způsobem s další deskou dokud nebude celá řada hotová.
Ujistěte se, že všechny krátké strany jsou vzdáleny alespoň 30
cm od krátkých stran z předchozí řady. Až bude vyskládána
celá řada v zámcích, najednou ji zatlačte . Tak dosáhnete
hladkého a rovnoměrného spoje.
6. Tip na efektní a rychlou instalaci je pokládat novou řadu prken
návazně na řadu předcházející. Naskládejte krátké strany do
jedné samostatné řady a tu pak najednou nasaďte na místo a
zatlačte.
7. Poslední řada: Když se dostanete k poslední řadě, je možné,
že desky nebudou sedět v šířce. V takovém případě umístěte
desku drážkou ke zdi a položte ji přes poslední desku.
Umístěte náhradní desku na horní, a použijte ji jako vodítko
pro značení desek finálního řádku, který bude v podélně s
řadou. Nezapomeňte na mezeru na dilatační spáry. Pokud
není nutné konečnou řadu desek řezat, musí být pero
uříznuto, aby byll prostor pro dilatační spáru.
8. Pokud není prostor pro sklopení poslední desky, ak můžete
prkno zasunout z boku. Za tímto účelem, pero desky musí být
seříznuti. Použijte dláto pro odstranění jazýčku, která je podél
horní části vnější hrany. Umístěte tenký proužek lepidla D3
firmy Tarkett podél horního okraje.
5
 Speciální instrukce
 Pokud si přejete nebo potřebujete podlahu
odstranit, vysuňte celou řadu zvednutím a jemným
vycvaknutím (po delší straně) (1). Demontujte desky
vodorovně (nezvedat) (2)
 Pokud se dlouhá strana prkna setkává s trubkou od
topení: Vyřízněte otvor o průměru minimálně 16 mm
větší, aby vznikla dilatační spára okolo trubky.
Označte tužkou kde budete řezat. Vyřízněte kousek,
který pak bude objímat trubku, která je nejblíže ke
zdi. Řezejte pod úhledm tak jako je ukázano na
obrázku. Pokud jsou trubky umístěny podél krátké
strany podlahy, řízněte desku pod úhlem 90°angle
přímo přes otvory. Umístěte desku do správné pozice,
přilepte na místo volný kus, vložte mezerník proti zdi
a usaďte objímky kolem trubek.
 Dveřní zárubně mohou být vyjmuty nebo zvednuty,
ale obvykle je jednodušší je podříznout. Použijte
volnou desku jako šablonu pro výšku a podřízněte
zárubeň pilou s ostrými zuby. Natlačte podlahu pod
rám. Ujistěte se, že podlaha není vklíněna mezi
podkladem a rámem.
1.
2.
Konec
 Odstraňte mezerníky po obvodu místnosti. Pokud jste použili instalační pružiny, ponechejte
je na místě. Nainstalujte přechodové lišty. Nepřipevňujte profily skrz laminátovou podlahu.
 Nainstalujte čtvrtkulaté nebo základní obvodové lišty. Tyto musí být dostatečně velké, aby
přikryly 14 mm dilatační spáru. Nepřipevňujte lišty skrz laminátovou podlahu, ale ke zdi.
 Použijte překližku pokud budete stěhovat těžký nábytek nebo přístroje na své místo.
 Abyste ochránili podlahu, používejte filcové podložky nebo jiný typ ochrany na nohy
nábytku.
 Po celou dobu užívání podlahy je doporučená relativní vlhkost v místnosti 45-60% a teplota
musí být udržována mezi 18-24°. Pokud je to nutné, namontujte zvlhčovač/odvlhčovač
vzduchu, abyste zajistili nejlepší podmínky jak pro Vás, tak pro nábytek a v neposlední řadě i
pro podlahu.
Pro další informace prosím kontaktujte naše místní kanceláře.
Western Europe: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 Belgium: Tarkett France Belux – Tel.
+32 16 35 98 80 Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 5406 5870 France: Tarkett SAS – Tel.
+33 1 41 20 42 49 Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30
210 6745 340 Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 Netherlands: Tarkett
Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 76 57 80 760 Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 Portugal: Tarkett SA – Tel.
+351 21 427 64 20 Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00
Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80
United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 Baltic Countries: Ta rkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 Czech Republic:
Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 Poland: Tarkett Polska
Sp. z o. o. – Tel. +48 22 639 31 68 Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 Slovakia: Tarkett France SAS,
org.zlozka - Tel. +421 248 291 317 South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 Ukraine: Tarkett
UA – Tel: +38 (0) 44 569 12 21 Asia and Oceania: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 China: Tarkett Floor
Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 Hong Kong: Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 2511 8716 India:
Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 South East Asia: Tarkett Asia Pacific Ltd – Tel. +65 97 57 36 45 Africa: Tarkett
International: Tel.+33 1 41 20 41 01 Middle Ea st: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 Israël: Tarkett International: Tel. +33
1 41 20 41 01 Latin America: Brazil: Tarkett Fademac - Tel. 55 12 3954 7108 Other countries: Tarkett America Latina – Tel. +55 11
3047 7200 Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. 54 11 48 06 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 Colombia - Panama Caribian: Tarkett Latam Andina - Tel. 57 1 759 5781 / 57 312 273 1566 Bolivia - Ecuador - Paraguay - Peru: Tarkett Latam Sur Oeste
- Tel. 55 11 3047 7233 Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. 52 735 35 63 918 / 52 55 51 07 9524

Podobné dokumenty

Italská románská architektura

Italská románská architektura V Ravenně se nacházely rané byzantské kostely, jimi se pak inspirovaly románské chrámy, ty zase byly inspirací později vznikající renesance. Mozaiky byzantských chrámů tak přešly v geometrické podo...

Více

návod na instalaci - Dřevovláknité desky ABITIBI

návod na instalaci - Dřevovláknité desky ABITIBI Dostávají se vám do rukou výrobky z USA, které se ve světě používají více než 50 let. Uvedený sortiment představuje rozsáhlou nabídku desek s povrchovou úpravou dřeva, palubek, cihel, kamene, obkla...

Více