EU SME Centrum poskytuje malým a středním

Transkript

EU SME Centrum poskytuje malým a středním
EU SME Centrum poskytuje malým a středním podnikům (MSP) Evropské unie kompletní škálu
praktických podpůrných služeb a asistence při zakládání, rozvoji a provádění obchodních aktivit na
čínském trhu.
Prostřednictvím nabízené podpory v oblasti poskytování informací, důvěrného poradenství, vytváření
sítí akcí a školení se Centrum zaměřuje na kritické počáteční fáze strategie pronikání MSP na trh.
Centrum působí také jako platforma usnadňující součinnost mezi členskými státy na jedné straně a
veřejným a soukromým sektorem poskytovatelů služeb MSP EU na straně druhé.
Odbornost
Náš tým odborníků asistuje prostřednictvím poskytování bezplatného praktického poradenství a
služeb podpory MSP v rozvoji podnikání, obohacuje je reálnými znalostmi a nástroji potřebnými ke
snadnějšímu pronikání a zvýšení konkurenceschopnosti na čínském trhu. Škála našich bezplatných
služeb zahrnuje:
Rozvoj podnikání – poskytování tržních informací, rozvoj podnikání a marketingové poradenství;
Právo – právní informace, prvotní poradenství (tzv. „zeptejte se odborníka“) a praktické příručky;
Normy – požadavky norem a směrnic pro certifikaci a posuzování kvality při exportu do Číny,
nástroj pro vyhledávání databází norem a směrnic pro certifikaci a hodnocení kvality;
Lidské zdroje a vzdělávání – vzdělávací programy v různých průmyslových odvětvích a
horizontech, databáze dostupných školících kurzů, poradenství v otázkách lidských zdrojů;
Přístup k adresáři poskytovatelů služeb a informačním databázím;
Hot-desking – bezplatné využití provizorních kancelářských prostor v EU SME Centru za účelem
průzkumu místních obchodních příležitostí;
Jakékoli jiné další praktické či užitečné podpůrné služby pro MSP EU, jež chtějí vyvážet nebo
investovat v Číně, a nasměrování MSP na další specializované poskytovatele služeb.
Kontaktujte nás (v anglickém jazyce) na: [email protected]
EU SME Centre
Room 910, Sunflower Tower
No. 37 Maizidian West Street
Chaoyang District 100125
Beijing, P.R.C.
T: +86 10 85275300 / F: +86 10 85275093
www.eusmecentre.org.cn
EU SME Centrum je projekt financovaný Evropskou unií