Guidance directive 2012 – seznam zakázaných pozic pro program

Transkript

Guidance directive 2012 – seznam zakázaných pozic pro program
Guidance directive 2012 – seznam zakázaných pozic pro program Work&Travel
1.Pozice, které by mohly dělat špatné jméno a znehodnocovat vážnost výměnného programu.
2.Prodejní pozice, kde je účastník povinen nakoupit zboží do zásoby a poté jej prodávat na vlastní
odpovědnost.
3.Práce v domácnostech (například au pair, zahradník, pečovatel, aj.)
4.Řidič rikši nebo jiného vozidla poháněného lidskou silou.
5.Obsluha nebo řidič vozidla, na které je potřeba licence a to bez ohledu na to, zda toto vozidlo slouží
k převozu osob nebo ne. (příklady těchto vozidel-auta, kamióny, nákladní automobily, těžká technika,
tramvaje, koňské povozy, stěhovací vozy a dodávkové vozy (zmrzlináři, rozvoz pizzy, atd.)
6.Pozice obsahující klinickou péči, kde dochází ke kontaktu s pacienty.
7.Pracovní pozice v erotických službách (včetně, ale ne pouze tyto pozice, doprovodných služeb, prodej
knih a videí pro dospělé a práce v nočních barech) Toto omezení bylo rozšířeno o řadu příkladů, aby bylo co
nejlépe vyloženo a zahrnovalo všechny podniky, které se zabývají nahotou nebo záležitostí sexuální povahy.
Účastníci nemohou být zaměstnáni v žádném podniku s oborem podnikání tohoto zaměření (například
barman v pánském nočním klubu).
8.Pozice, u kterých je pracovní doba pravidelně mezi 10 hodinou večerní a 6 hodinou ranní. Účastník
může být zaměstnán na pozici, při které pracujíce v tomto časovém rozmezí, maximálně po dobu 4 hodin.
9.Pozice, které jsou prohlášeny nebezpečné pro mládež úřadem práce v odstavci E, zákonu 29, část
570.
Kompletní
seznam
těchto
pozic
je
dostupný
na
internetových
stránkách
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title29/29cfr570_main_02.tpl
Tyto zákazy zahrnují (ale ne jenom tyto pozice): služby v oblasti lesnictví, zpracování drůbeže a masa; práce
s těžkými stavebními stroji, práce v obchodní pekárně (s výjimkami pro některé provozy jako je pizza), balič,
kompletovač, práce na pile, aj.
10.Na pozicích, které vyžadují přímý kontakt s klienty, určených Centrem zabývajícím se kontrolou a
prevenci chorob přenášených krví a tělesnými tekutinami (jako tetování, piercing, masáže,
manikúra). Toto zahrnuje pozice v kosmetickém průmyslu, pozicích v rámci klinické péče a další pozice
vyžadující soustavný fyzický kontakt s klientem. Rovněž se zákaz vztahuje na práce, při nichž by byl
pracovník v kontaktu s tělními tekutinami (nezahrnuje práci v uklízeče pokojů, kde pracovník používá
gumové rukavice).
11.Pozice, které jsou placeny pomocí provizí, které více či méně nedosahují na federální a státní
vládou stanovené výše minimálního platu. Vláda stanovuje, že tato podmínka se nevztahuje na pozice, u
kterých je základní plat nahrazen odměnami.
12.Pozice, které souvisí s hraním hazardních her, včetně sázek. (například dealer, sázkař, krupiér
prodejce výherních losů. Některé práce v kasinu jsou povoleny, jako třeba číšník, prodejce dárkových
předmětů, nosič)
13.Pozice, které souvisí s chemickou ochranou proti škůdcům, skladováním, katalogovým/online
objednáváním
14.Pozice kde není stanovena pevná adresa vykonávané práce.
15.Pozice, které splňují specifikace pro jiné programy, u kterých je pracovní povolení J (kempy,
stáže, sekundář) Například účastník letního programu Work&Travel nesmí pomáhat jako táborový vedoucí
na letním táboře.
16.Pozice, které jsou zahrnuty v systému NAICS (the North American Industry Classification System
´s). Jedná se o kategorie odvětví v sektorech 11, 21, 23, 31-33 (přesně uvedeno na stránkách
http://bls.gov/iag/tgs/iag_index_naics.htm).
NAICS 11 – zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost
NAICS 21 – hornictví
NAICS 23 – stavebnictví
NAICS 31XX – potravinářská výroba, výroba nápojů a tabákových výrobků, textilní výroba,
zpracování kůže, šití oděvů, apod.
NAICS 32XX – papírenská výroba, tiskárny, chemická výroba, zpracování plastů, apod.
NAICS 33XX – ocelářská výroba, zpracování kovů, apod.

Podobné dokumenty

tahák - Elektra

tahák - Elektra International trade and tariff data http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes http://www.forschungsdatenzentrum.de/ Statistiques de...

Více

Co je to Proquest

Co je to Proquest - find similar - vyhledá a izoluje vyhledávaný text z dokumentu - obituaries - dostupné pouze pokud databáze obsahuje novinové články (nekrology, …)

Více

Broad Band Antennas

Broad Band Antennas ANTCOM CORPORATION . 367 Van Ness Way, Suite 602 . Torrance, CA 90501, USA . Tel: (310) 782-1076 . Fax: (310) 782-1086 . E-mail: [email protected] . http://www.antcom.com

Více

P/N - Geoobchod

P/N - Geoobchod Antenna Mounts/Adapters: http://www.antcom.com/documents/catalogs/PeripheralAntennaProducts2.pdf FAA Approved Facility ANTCOM CORPORATION . 367 Van Ness Way, Suite 602 . Torrance, CA 90501 . Tel: (...

Více

Katalogový list

Katalogový list PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA: • Blikající světlo • Přívod tlakového vzduchu do koše • 0.8 kW AC invertor • 250 Ah baterie • Systém sklápěcího zábradlí (pouze 3220)

Více

nanočástice emitované spalovacími motory v městském

nanočástice emitované spalovacími motory v městském zjištění motorů v€nevyhovujícím technickém stavu. Poté byly emise částic měřeny gravimetricky, jako celková hmotnost částic zachycená na€filtru, jímž je prosáváno známé množství vzorku výfukových p...

Více

Všeobecné podmínky Klubu STARTIP

Všeobecné podmínky Klubu STARTIP 9.5. V případě úmrtí Sázejícího umožní Sázková kancelář výplatu zůstatku Konta správci dědictví či notáři po předložení příslušných dokladů. Za úkony prováděné státními orgány, exekutory, notáři a ...

Více

Hana Svačinová: Belbinův test – teorie a praxe

Hana Svačinová: Belbinův test – teorie a praxe i) Velmi výhodně využívám svou speciální kvalifikaci a praxi. j) Práce mi dává příležitost pro seberealizaci.

Více