pdf - Český národní symfonický orchestr

Komentáře

Transkript

pdf - Český národní symfonický orchestr
Jen pár slov...
Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš
potlesk.
Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku,
či na festivalech Prague Proms.
A já věřím, že v dalších sezonách, které máme
možnost realizovat, i díky nemalé podpoře stále
více vstřícnějších mecenášů, si na Český národní
symfonický orchestr najdete čas.
Váš Jan Hasenöhrl
In just a few words...
A deep satisfaction, hopes and energy to continue
in the next seasons. This is exactly what I feel when
playing to a full house, and when I hear your heartfelt
applause.
For 19 years already, we have been meeting together during the concert seasons, or at Prague Proms.
I do believe that you will always find time to attend
our concerts. The Czech National Symphony Orchestra will be able to carry out the next seasons thanks to
a considerable support of still more helpful partners.
Yours sincerely, Jan Hasenöhrl
říjen
listopad prosinec
leden
19 ___________________
21 ___________________
20 ___________________
22 ___________________
21 ___________________
23 ___________________
22 ___________________
24 ___________________
25 ___________________
26
I.
koncert
Petr Altrichter – dirigent
Eldbjørg Hemsing – housle
Franck, Bruch, Čajkovskij
23
II.
koncert
12
III.
koncert
Kryštof Marek – dirigent
Jan Hasenöhrl – trubka
Lalo Schifrin – klavír
Aleš Bárta – varhany
Giovanni Octet
La Parada
Golias Orchestra
Ives, Ravel, Rachmaninov
13 ___________________
27 ___________________
26 ___________________
28 ___________________
27 ___________________
29 ___________________
11 ___________________
Clarke, Mozart, Schifrin
25 ___________________
březen duben
18 ___________________
Tomáš Brauner – dirigent
Kemal Gekič – klavír
24 ___________________
únor
14 ___________________
15 ___________________
16 ___________________
17 ___________________
14 ___________________
19 ___________________
15 ___________________
16
IV.
koncert
Libor Pešek – dirigent
Dagmar Pecková – mezzosoprán
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr
Kühnův dětský sbor
Jiří Chvála – sbormistr
20 ___________________
21 ___________________
22
V.
koncert
20 ___________________
19 ___________________
21 ___________________
20 ___________________
21
VI.
koncert
Steven Mercurio – dirigent
Marcel Javorček – klavír
Bernstein, Grofé, Gershwin
22 ___________________
23 ___________________
24 ___________________
25
VII.
Mahler
Marcello Rota – dirigent
Miloš Jahoda – violoncello
DIV4S
22 ___________________
17 ___________________
Mozart, Haydn, OPERA GALA
23 ___________________
Libor Pešek – dirigent
Anna Chierichetti – soprán
24 ___________________
Berlioz, Strauss
25 ___________________
26 ___________________
26 ___________________
27 ___________________
18 ___________________
19 ___________________
20 ___________________
23 ___________________
24 ___________________
25 ___________________
26 ___________________
koncert
I. abonentní koncert / concert
26. října 2011
October 26, 2011
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Municipal House, Smetana Hall, 7:30 PM
EldbjØrg
Hemsing
Petr Altrichter – dirigent
Eldbjørg Hemsing – housle
Petr Altrichter – conductor
Eldbjørg Hemsing – violin
program
program
César Franck
Prokletý lovec, symfonická báseň
César Franck
Le chasseur maudit (The Accursed Hunter),
Tone Poem
Max Bruch
Koncert pro housle a orchestr
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 5
Max Bruch
Violin Concerto
Piotr Iliych Tchaikovsky
Symphony No. 5
2O11/2O12
the hunt!
Set out on
www.eldbjorghemsing.com
SYNOT TIP
patron vážné hudby
Petr Altrichter
mpanying
ing acco e comst
re
te
in
Quite
ted all thre
ns origina
zejí vznik
o
á
ti
v
o
ro
m
p
e
e
ram.
emoc
.
ns on prog
u
o
rt
ti
Zajímavé
si
e
o
c
n
p
o
k
ladeb
mpovšech tří sk
ch’s conte traru
B
d
x
je
a
i
M
his
otě velm
Although
him with
to měl v živ Současníci
roached
p
pposire
o
s
.
Max Bruch
n
o
rie
e
n
p
ra
enová
d his o
jm
n
o
la
a
p
sk
le
st
y
še
o
st
u
n
l
nod
in music,
tradič
ditiona
ndencies
že
te
li přílišnou
l,
a
si
ít
w
č
lá
e
y
h
n
v
ro
u
m
oal was to
nou p
tion to
that his g
n sám jed
dy
o
d
te
ly
e
le
u
sí
a
u
rg
,
a
b
m
e
a
h
d
ti
immediate
Bruc
diinu a dě
Co
that was
re
c
e
si
u
Th
m
s.
musí živit ro terá se lidem líbí.
e
e
c
writ
his audien
u, k
psát hudb
pealing to
líbit.
We all will
p
.
m
a
d
á
d
n
a
se
to
e
d
re
u
o
B
m
t?
g
doda
is nothin
music.
nechal
enjoy this
ly
lik
in
to
a
a
rt
n
e
c
se
ajkovskij
ové kriPetr Iljič Č
s enthusireakcí dob neí
n
v
ti
a
public wa s after
g
e
e
n
a
th
t
si
–
h
u
ii
g
d
n
u
o
fo
o
p
m
Alth
f critic
a
u Pátou sy
isgrace o
d
Fifth
e
th
,
tiky na svo ladné reakce publik
ic
ast
haikovsky’s or
Tc
k
f
o
la
m
o
sk
re
řit
h
ie
auth
dbal p
at o svýc
the prem
rried the
pochybov
loníte
y had ca
řik
n
P
o
.
began
h
h
p
c
- až začal
e
e
h
m
st
y
t
S
ay tha
schopno
a
w
n
h
h
,
c
t.
c
h
ý
c
k
su
ls
te
in
te
da
120 le
himself ou
away
d written
oo více než
h
a
p
h
h
to
s,
it
í
e
e
n
w
h
n
á
e
k
d
v
se
agre
osuzo
to thin
i onu při p
ou tend to
č
y
o
tu
ld
R
u
u
f
n
o
o
?
w
ra
e
st
Who
erpiec
veledíla
st
o
a
h
é
m
k
is
c
ti
th
n
g
to roma
if reviewin
?
vci řeší
lo
m
is
m
c
ti
té
n
le
a
k
m
k v Pro
c
ží
n
a
rá
y
Fr
r
v
sa
v
d HuntsA Cé
na lo
e Accurse
ž
uže, který
Th
o
m
c
’s
,
e
k
m
b
n
e
lé
a
lit
b
Fr
pro
mod
t from th
Cesar
poledních
s a Coun
o
rn
d
lie
c
ě
re
n
b
.
is
o
o
h
c
ře
v d
dob
ul of
man
opadnout
ho forgetf
y
w
a
,
d
d
n
n
u
la
S
e
nemůže d
Rhin
ng on
rozgoes hunti
ll.
y
,
e
d
ty
k
w
u
t
ě
d
u
n
s
o
u
u
ll
fa
jso
gio
h can not
vyinspirace
Autorské
rning whic
lmi často
o
e
m
v
y
k
d
e
ýsl
vytodivné, v
zajímavě
s unusual,
u těchto
sometime
.
o
O
k
re
S
a
ja
N
s
í,
Č
n
jíc
u
o
rt
a
nik
raordinary
once
Inspirati
s often ext out the
říspěvků k
rult
p
zá
su
h
re
c
u
ý
o
n
e
js
th
ra
b
ab
sólisté
and
holds true
dirigent i zmíněných
is exactly
Orchestr,
u
works on
th
d
–
g
la
k
in
ý
st
v
ého
f intere
o
n
o
ductor,
ti
c
kou přesn
sele
estra, con
h
rc
o
e
Th
í.
ly guaremoc
program.
ndoubted
u
ts
is
lo
so
tion of the
and the
interpreta
a lov!
n
e
is
se
c
e
re
jt
p
e
a
d
Vy
antee
otions.
tioned em
aforemen
www.synottip.cz
II. abonentní koncert / concert
23. listopadu 2011
November 23 / 2011
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Municipal House, Smetana Hall, 7:30 PM
tomáš
brauner
Tomáš Brauner – dirigent
Kemal Gekič – klavír
Tomáš Brauner – conductor
Kemal Gekic – piano
program
program
Charles Ives
The Unaswered Question
(Otázka bez odpovědi)
Charles Ives
The Unaswered Question
Maurice Ravel
Klavírní koncert pro levou ruku
Maurice Ravel
Piano Concerto for the Left Hand
in D major
Sergej Rachmaninov
Symfonie č. 2 e moll
Sergei Rachmaninoff
Symphony No. 2 in E minor
ion
d quest n
re
e
sw
n
a
rk of a
An un
of the wo Charles
otáze
tl
u
ti
o
n
e
e
z
th
ě
in
odpov
mposer
Onou nez skladby americkéerican co rnal question
m
A
u
v
ete
set
kou z náz
rlese Ivese
s is ‘the
a
e
h
Iv
C
le
e author 8,
h
te
T
,
a
é
’.
d
e
tn
la
c
o
sk
n
m
sa
ho
in 190
of existe
existence . Na tuto
is sci-fi trip rchestra
th
r
je otázka
fo
ru
o
t
st
u
o
ém pro
n for o
v kosmick vu se autor vydal
t a versio the middle of
u
b
ra
in
sci-fi výp
století.
premiered . Since the work
minulého
m
e
ry
tk
á
tu
č
n
ed,
za
last ce
ly perform ore
k
a
ra
t
ly
a
e
,
v
lo
ph
is relati
lativně má
tional Sym
Hraje se re eského národního
Czech Na ffers a unique
e
th
ra o
koncert Č ho orchestru je ojey Orchest to hear it.
n
é
k
ity
symfonic
opportun
ležitostí.
ří
p
u
lo
ě
ork
in
d
egan his w for
b
l
rt
e
e
v
c
a
n
R
o
e
K
j
Mauric
ncerto
Ravel svů psal pro
Piano Co receiving
e
Maurice
u
th
o
k
n
ru
o
r
levou
Paula
Hand afte the Ausft
pro klavír
e
tu
L
is
ír
e
v
th
la
o k
on from
rakouskéh a, který o pravici
commissi aul Wittgenstein,
a
in
ž
e
U
st
ist P
válce.
Witgen
trian pian st his right arm in
. světové ílo veliký
1
v
lo
l
d
še
a
ři
h
p
miere
who
ře mělo d
r I. The pre suca
W
d
rl
o
při premié n doprovází kažthe W
taneous
te
an instan ery following
úspěch a lší uvedení. Tentos
a
w
a
ll as ev
dé jeho d e sólový part choress as we . At this concert
c
d
e
.
v
kič
nce
krát pro
Kemal Ge
performa rt will be played by
ta
is
n
ia
p
a
vatský
Gekic.
the solo p
ist Kemal
a
n
R
ia
p
je
n
e
a
ti
rg
e
Croa
mfonie S
Druhá sy a byla pro autora
‘s Symv
hmaninoff emely
c
a
R
i
chmanino důležitá, obával
e
Serg
ě
was extr
y No. 2 e author. He
mimořádn následovat chladn
o
h
p
e
for th
se, že bud ko u symfonie prvimportant ol reception would
ja
í
st
tí
o
je
o
utečn
né při
feared a c er his first symphony.
se stal sk
ft
a
s
a
ní. Opak inov byl nadšen.
w
second
follo
n
trary, the nd the
n
o
c
e
a Rachma
th
,a
On
at success
was a gre ught Rachmaninoff
triumph bro itement.
c
earned ex
www.kemalgekic.com
www.tomasbrauner.com
Kemal Gekič
2O11/2O12
České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113
Hlavní partner
Českého národního
symfonického orchestru
III. abonentní koncert / concert
12. prosince 2011
December 12, 2011
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Municipal House, Smetana Hall, 7:30 PM
Jan
Hasenöhrl
Kryštof Marek – dirigent
Jan Hasenöhrl, Jan Burian,
Josef Matějka & Lukáš Koudelka – trubky
Jiří Novotný – trombon
Golias Orchestra
Antonín Hradil – koncertní mistr
Kryštof Marek – conductor
Jan Hasenöhrl, Jan Burian,
Josef Matějka & Lukáš Koudelka – trumpets
Jiří Novotný – trombone
Golias Orchestra
Antonín Hradil – leader
program
program
Johann Pachelbel - Kánon D dur pro smyčce
Johann Pachelbel - Canon in D for Strings
Johann Sebastian Bach - Chorale „Jesus
bleibt meine Freude“ (z kantáty BWV 147)
Johann Sebastian Bach - Chorale “Jesus
bleibt meine Freude“ (from Cantate BWV 147)
Giuseppe Torelli - Sinfonia C dur pro čtyři
trubky a orchestr
Giuseppe Torelli - Sinfonia in C for four
Trumpets and Orchestra
Lalo Schifrin - Koncert pro trubku a orchestr
(světová premiéra, věnováno Janu Hasenöhrlovi)
Lalo Schifrin - Concerto for Trumpet and Orchestra (Word premiere, dedicated to Jan Hasenöhrl)
Joe Zawinul - Birdland
Joe Zawinul - Birdland
Bobby Shew – Nadalin
Bobby Shew – Nadalin
2O11/2O12
Možná je ten správný
čas dozvědět se více
o službách Citigold.
and
omposer
c
s
u
o
m
The fa
ifrin is co
ý
h
n
c
v
S
la
s
lo
a
tí
L
se vrá
pianist
ue.
lo
a
L
Do Prahy
ta
ck to Prag
is
a
n
b
ia
g
p
in
a
m
ro
skladatel
Koncert p
t
e
z
e
v
ři
P
.
r Trumpe
u
fo
n
a
o
J
Schifrin
rt
e
ím
c
n
n
ediHis Co
věnová
sólo
tra was d rl,
trubku s s
i
s
e
h
rý
rc
te
O
k
and
ovi,
nöh
Hasenöhrl
Jan Hase
skladA
to
.
d
je
te
ith
ra
a
h
c
a
the solo w
slný
y
y
s chutí z
m
la
o
p
l
p
il
w
a
who
dá n
. The piere
rů
u
s
to
ba se vy
a
u
a
le
p
nter
hudbou
a great
pe
to encou
p
souboj s e
g
s
in
iu
o
G
g
ých.
ce is
eppe
lbel,
osvědčen
sic of Gius
e
u
h
c
m
a
e
P
th
l,
n
h
wit
han
Pachelbe
h,
c
n
n
a
Torelli, Jo
B
a
h
o
n
J
a
ch,
Torelli,
Sebasti
astian Ba
hew
Johann
b
S
e
y
S
b
b
n
o
n
y
B
ul a
Joha
nd Bobb
a
l
Joe Zawin
u
in
.
w
ři
ryši soupe
Joe Za
cted by K
u
jsou oněm
d
n
o
C
.
who
Shew
- a man
předek
e
re
d
a
u
M
b
f
to
ert
h
erlapping
v
íc
o
c
Ale konc
jí
a
re
ik
n
n
e
y
g
you
loves
hrou v
dníis bringing
vším sou
ro
rt
á
e
n
c
n
o
o
h
c
é
d
esk
this
oloists an
s
t
sólistů a Č ého orchestru
n
e
ll
e
c
ick
the ex
který
ho symfon
.
,
e
ž
u
m
ím
nsembles
n
e
e
d
e
v
ta
d
n
po
ige
s is
á rád, dir
of legend
přesahy m a.
g
n
ti
e
e
nsioark
The m
multidime
Kryštofa M
a
g
in
is
m
pro
ce.
je víceu
b
li
s
d
l experien
n
a
e
n
g
le
í
n
á
Setk
zážitek.
rozměrný
Jako klient exkluzivního programu bankovních služeb Citigold se nemu-
rin
síte zabývat tím, která z nabízených sportovních či kulturních akcí je lepší
Lalo Schif
a kde Vám bude dobře. V rámci programu Citigold budete dostávat pozvánky na vybrané kulturní a sportovní akce té nejvyšší kvality.
Pro více informací o exkluzivních bankovních službách programu
Citigold kontaktujte VIP telefonní linku Citigold 800 955 955.
arek
www.citigold.cz
Kryštof M
www.janhasenohrl.com
www.krystofmarek.com
www.schifrin.com
Citigold
Citibank Europe plc, company established and existing under the Irish law, registered seat at Dublin, North Wall Quay 1, Ireland, registered in the Register of Companies in the Republic of Ireland, under the number 132781, conducting its business in the Czech Republic through Citibank Europe plc, organizačn složka,
registered seat at Prague 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, Postal Code 158 02, Reg. No. 28198131, registered in the Commercial Register with the Municipal Court in Prague, Section A, Insert 59288 („Citibank“).
Vánoční koncert
Christmas Concert
20. prosince 2011
December 20, 2011
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Smetana Hall of Municipal House, 7:30 PM
libor
pešek
Libor Pešek - dirigent
Sólisté v jednání
Český národní smíšený sbor ČNSO
Libor Pešek - conductor
Soloists to be announced
Czech National Mixed Choir of the CNSO
program
program
Johann Pachelbel
Kánon D dur
Johann Pachelbel
Canon in D
Johann Sebastian Bach
Ochestrální suita č. 2, b moll, BWV 1067
Johann Sebastian Bach
Suite No. 2 in B minor, BWV 1067
Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční
Jakub Jan Ryba
Czech Christmas Mass
2O11/2O12
MASS
HRISTMAS
C
H
C
E
Z
henoTHE C
Czech p
a
d
re
e
d
ularity
is consi
vánoční
ith its pop
zi
še
w
e
m
m
á
jí
s
sk
a
e
se
Č
´t be
jak
menon
s - it can
a
ybovka“,
o
m
n
„R
st
li
fe
ri
o
h
ý
b
C
e
n
esk
ork of
during
říká, je č
ny other w
a
m
ty
e
n
to
h
a
ě
k
d
zi
b
re
u
m
rita
compa
jí popula
t s žáda
mén a je
n
v
o
sr
music.
á
ned
Vánoc se
65, Pře.
u
o
skladb
A (Born 17
B
u
Y
o
R
jin
N
u
A
J
o
n
š) comJAKUB
ji
15, Voltu
)
8
5
1
1
8
d
1
ie
–
D
765
his own
štice.
,
rk using
N RYBA (1
ě
o
A
J
in
w
št
B
e
e
U
K
th
č
A
v
J
t
ed that
posed
vlastní tex
s convinc
laa
z w
„
e
že
h
,
s
napsal na
ru
zo
the listetext, a
yl toho ná
á
ers and
g
m
n
e
si
n
e
ů
th
protože b
enefits
žalm
both
religious b
í,
ívaných
jíc
o
n
a
ív
e
v
zp
a
i
tinsky zp
h
n
n.
ners
ý užitek a
lms in Lati
g the psa
nábožensk ající“.
in
g
n
si
ch
ani poslou
y his fataught b
elv
n
l
e
ě
e
b
m
u
g
tý
e violin,
Havin
ko osmile
čil
played th alreau
a
a
b
ír
y
v
R
Ryba už ja
la
ther,
hrát na k
the organ
ny. Studo
iano and
mi dobře
a
p
rh
e
t. In 1870
a
th
v
a
usle
e of eigh
nág
m
a
y
e
g
th
é
se na ho
t
k
ic
study at
dy a
ze piarist
rague to
P
ačzn
to
l
t
a
n
k
val v Pra
e
ís
Z
He had
he w
filozofii.
ě
mnasium.
y
m
G
ro
(k
st
ri
í
n
ia
zium, poté
P
scope
ělá
the
d a vzd
enormous
n
činy
a
m
ě
d
n
e
ný rozhle
é
iv
jm
ducation
rece
samozře
e and e
ting
la
d
,
le
y
w
k
o
ls
češtiny a
n
a
it
s able to
of k
couzsky,
ch he wa
stal
ze
se
C
d
6
s
8
e
četl fran
7
d
1
si
(be
, Latin an
y). V roce
ch, Italian
níšku
n
o
re
M
h
F
v
w
sky i řeck
in
r,
m
d
e
rea
m učitele
re his fath called
ůsofo
p
e
i
b
rt
)
pomocný
sm
k
e
o
e,
Gre
1788 až d
r in Přeštic
a od roku
itále.
a teache
s
- where
žm
a
k
o
w
u
R
m
v
l
o
ite
to Nep
k
c
a
bil jako uč
b
him
ssistant be
acher´s a
te
a
f
b
o
y
R
st
o
r,
a p
weve
r
cant. Ho
n. He late
came va
si
this po tio
t
e
in
g
r
t
e
o
h
n
c
did
nt tea
the assista 8 he worbecame
78
1
d since
Mníšek an cher in Rožmitál.
ea
ked as a t
SKUPINA ČEZ,
HLAVNÍ PARTNER
ČNSO, VÁM PŘEJE
PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK
Jakub Jan
Ryba
SKUPINA ČEZ
www.cez.cz
IV. abonentní koncert / concert
16. ledna 2012
January 16, 2012
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Municipal House, Smetana Hall, 7:30 PM
Dagmar
Pecková
Libor Pešek – dirigent
Dagmar Pecková – mezzosoprán
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr
Kühnův dětský sbor
Jiří Chvála – sbormistr
Libor Pešek – conductor
Dagmar Pecková – mezzo
Czech Philharmonic Choir of Brno
Petr Fiala – choirmaster
Kühn’s Children Choir
Jiří Chvála – choirmaster
program
program
Gustav Mahler
Symfonie č. 3
Gustav Mahler
Symphony No. 3
2O11/2O12
www.dagmarpeckova.com
www.choirphilharmonic.cz
www.kuhnata.cz
Libor Pešek
ymphony
ational S ith the
N
h
c
ze
The C
ntinuing w
stra is co of a complete
ý orchee
k
h
ic
rc
n
O
fo
m
dní sy
mproject
. On
Český náro je v kompletaci sy a
recording
nic cycle goo
h
p
u
n
m
č
d
sy
ra
le
str pok
ra. 16.
hestra is
Mahler
va Mahle
e
etí.
th the orc
fonií Gusta řadu autorova Tř l
anuary 16 Symphony No.3. Th
J
a
y
a
v
rd
n
b
o
řiz
d
c
p
zí
e
á
re
lo
h
rm
přic
ing to
perfo
ltové só
e
a
b
a
ill
n
w
u
si
r
o
rt
k
le
a
sk
Libor Peše eskou mahlerov
alto solo p ková who, as Mah
.
č
u
n
c
o
o
e
v
u
ti
P
o
o
a
r
k
úspěšn
r Pec
the invit
Dagma
or
u Dagma
hilaccepted
specialistk ský filharmonický sb
specialist, ešek. The Czech P
e
e
P
Č
th
r
o
é
d
b
k
r.
n
Li
o
a
ta
A from
f Brno
ětský sb
o
d
ir
v
o
ů
h
n
h
C
n
ü
re ‘s
Brno a K
harmonic
onic Child this
rm
a
ii
n
ilh
h
fo
P
m
ipate in
l Třetí sy
Prague
also partic
ahler psa
hoir will a vent.
Gustav M zmáchl se do nevíd
C
(a
o
nt e
tři roky a r téměř 100 minut l
magnifice
a
v
že
o
á
n
po
mers to
né stop
three sum
ště dokom skončila
r
je
le
tu
h
e
a
zl
M
o
f his symto v r
It took
nakonec
longest o
rá
e
se
te
l
th
k
our
a
,
v
se
á
tu
o
h
ě
p
7. v
com
. Nec
tely one h e
ii)
a
n
im
fo
x
m
ro
o
p
sy
c
p
,
th
ve Čtvrté lní přírodou a tím
phonies (a He even finished
ny
o
ullf).
it
a
d
h
a
se
u
d
t
ovlivnit ok la lesní zvěř, květi
n
u
a
ent, b
m
e
ě
lé
v
v
h
ě
o
ic
d
rá
h
m
n
p
y
a
w
und
mu v
Pan,
seventh
e core aro ony. Natlidé, bůh
o
th
,
n
s
e
d
a
c
je
u
ly
il
lo
te
č
a
na
tima
ymph
ma, jak ozn
e Fourth S d Mahler as
či láska sa
he built th
te
h
lig
e
y
ty d
re’s beau nt in the Symphon
livé věty.
tu
e
a
rid
n
v
su
e
íla
e
d
ry
th
at
ého
it is ve
ned to wh im and
kvalitě sv ak své přío
te
l
lis
y
b
e
r
H
.
to
h
Au
a t
No.3
svědčen,
ature told
eras conunding n
prosto pře slistce Natalii Bau si
ro
vements
o
m
u
o
te
e
h
e
th
d
i,
parts of
ove
telkyn
named
different
řekl: „Ned ie bude
h
it
rý
p
w
r
s
e
n
n
o
h
ti
, man.
-Lec
mfon
versa
rs, animals
e
, jak ta sy
it
w
v
o
a
fl
:
st
d
re
ře
p
natu
d about
znít!“
convince at he
í
so
n
st
s
a
la
v
w
it na
Mahler
work th
přesvědč
ist
y of the
Přijďte se
iend, violin s
the qualit
fr
se
lo
c
is
h
about it
uši.
informed
Lechner
re
u
a
B
imagine
Natalie
can not
u
o
to
„Y
t:
n
is going
conte
mphony
sy
e
th
how
sound!“
e!
d hear it lif
Come an
Desiree Isabella Vittoria Sofia
DIV4S
V. abonentní koncert / concert
22. února 2012
February 22, 2012
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Municipal House, Smetana Hall, 7:30 PM
Marcello Rota – dirigent
Miloš Jahoda – violoncello
DIV4S – Desiree, Isabella, Vittoria a Sofia
Marcello Rota – conductor
Miloš Jahoda – cello
DIV4S – Desiree, Isabella, Vittoria and Sofia
program
program
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni, předehra k opeře
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni, Overture
Joseph Haydn
Koncert pro violoncello a orchestr
Joseph Haydn
Concerto for Cello and Orchestra
OPERA GALA
OPERA GALA
2O11/2O12
www.div4s.com
www.marcellorota.com
o
Miloš Jah
da
Marcello
Rota
4
překonají
e
outdo
c
h
le
ry
pranos to
so
Tři teno
r
u
fo
The
nors!
soprány!
e three te
th
la
krásné it
Isabella,
jsou čtyři
to
,
S
4
, IsaDesiree,
IV
e
D
–
re
si
e
S
four
D
4
DIV
ačky,
ré
Sofia are
te
k
d
n
,
ské zpěv
a
a
fi
o
a
S
ri
disVitto
toria a d
n vocalists
ře
lia
p
a
It
lli
bella, Vit
l
e
fu
c
elli
beauti
ndrea Bo
drea Boc
í
n
d
A
z
rá
y
b
b
objevil A
y
ob
presticovered
a od té d
ago. The
rs
třemi lety
a
e
y
e
llabthre
ódia.
tinuous co
n
o
c
světová p
d
n
a
elli
gious
estro Boc
a
ý
n
m
č
e
h
it
m
ji
w
ý
v
wed.
oration
y tento
ladworld follo
sk
e
Do Prah
th
é
k
d
c
n
si
u
aro
na kla
pohled
Marcello
t
cle
n
e
ig
ir
d
í
al specta y
n
to
o
ě
ti
sv
p
e
by přiváž
r
c
ě
x
b
The e
rague b
pívají vý
ught to P
Rota. Zaz
ro
b
e
í.
b
ri
á
ill
w
e DIV4S
rních
ta and th
o
R
vých ope
llo
e
rc
n of
Ma
a selectio
ga,
e
in
c
u
m
d
o
o
D
tr
will in
te na
Zapomeň
í!
č
z
arias.
he
DIV4S jsou
4S are
ozingo – DIV
a
m
d
o
o
D
h
t
a
J
e
Forg
– Miloš
tty!
partem
A navíc
m
ý
v
lo
more pre
só
er
llo
e
c
n
dobí več
lo
vio
da will
rtu pro
Miloš Jaho
na.
–
d
y
n
v Konce
a
io
H
it
d
a
h
d
g with
In a
r Josep
e evenin
th
a orchest
te
a
g
ydn‘s
varie
ce of Ha
n
a
rm
o
rf
the pe
certo.
Cello Con
VI. abonentní koncert / concert
21. března 2012
March 21, 2012
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Municipal House, Smetana Hall, 7:30 PM
Steven
Mercurio
Steven Mercurio – dirigent
Marcel Javorček – klavír
Steven Mercurio – conductor
Marcel Javorček – piano
program
program
Leonard Bernstein
Candide, předehra k operetě
Leonard Bernstein
Candide, Overture
George Gershwin
Rapsodie v modrém
George Gershwin
Rhapsody in Blue
Ferde Grofé
Grand Canyon Suite
Ferde Grofé
Grand Canyon Suite
George Gershwin
Američan v Paříži, symfonická báseň
George Gershwin
An American in Paris, Tone Poem
SO, the
dáy the CN
o
b
p
d
v
e
te
n
d
u
se
will be
Pre
í den b
foof spring
m
y
sy
a
Druhý jarn
d
o
íh
d
n
n
des
seco
o národ
day. Besi
.
ý
”
k
n
c
a
ri
c
e
ri
ní Českéh
m
e
in, and
an “Am
rchestru A steina
of Bernste
nického o
c
rn
si
e
u
B
m
a
e
ra will
th
onard
je
e orchest
ra
h
th
a
,
z
Vedle Le
in
a
w
in
h
ven
Gers
Gershw
ton of Ste d
ev
a
b
te
S
e
a George
ím
th
n
under
he Gran
od vede
perform T
orchestr p ještě suitu Grand
o
ri
u
rc
e
Ferde
M
ria
Suite by
Ferde
na Mercu
le
n
te
o
a
y
d
n
bestCa
d skla
dered his
dílo
si
n
to
o
Canyon o
C
to
.
en
e
Grofé
Americ
suite is oft
e
a
th
sc
,
o
rk
T
o
Grofé. V ro
w
u
d its
known
motný Art
í
scores an
st
á
lm
č
fi
u
nahrál sa
in
so
r Artuquoted
něž tak je
ared afte
nnéso
e
nini a rov
ty
jm
ri
o
la
jn
u
e
pop
ed it.
, mj i st
řady filmů
nini record
ovaného
a
im
sc
n
o
T
a
o
ro
h
vé
neye
ho oskaro
Walta Dis
e
includes
ic
d
e
z
m also
ra
snímku
g
ro
p
RhapThe
ershwin’s
G
g
(1958).
in
h
is
v
solo
a ra
aturing a
ofe
in
w
e
h
lu
rs
B
e
Jasody in
jící dílo G
f Marcel
o
se
e
m
c
ré
n
Další strhu
d
a
o
hestral
perform
sodie v m
rčefollow orc aris,
o
v
vo – Rap
to
a
J
,
k
e
m
vorč
arcele
an in P
sólistou M plní Američana
s Americ
re
u
rt
e
v
o
o
d
dide.
retě
kem tak
hru k ope
d the Can
e
n
d
a
ře
p
a
i
v Paříž
is the
the CNSO exly
d
Candide.
te
b
u
o
Und
No. 1
ní klasiky
Republic’s
á
g,
h
lín
c
e
ro
z
p
C
í
um
terweavin
in
je
n
re
n
ě
e
V Česku
rn
g
o
cheerpert in
NSO nesp vělých
g to be a
in
o
a jazzu Č
g
sk
is
r
e
is
č
th
so
to ve
g.
líp, bude
ful evenin
nálad.
www.stevenmercurio.com
Marcel Javorček
2O11/2O12
VII. abonentní koncert / concert
25. dubna 2012
April 25, 2012
Smetanova síň Obecního domu, 19:30
Municipal House, Smetana Hall, 7:30 PM
libor
pešek
Libor Pešek – dirigent
Anna Chierichetti – soprán
Libor Pešek – conductor
Anna Chierichetti – soprano
program
program
Héctor Berlioz
Římský karneval, předehra op. 9
Héctor Berlioz
Roman Carnival, Overture, Op. 9
Richard Strauss
Čtyři poslední písně pro soprán a orchestr
Richard Strauss
Four Last Songs for Soprano and Orchestra
Richard Strauss
Don Juan a Macbeth, symfonické básně
Richard Strauss
Don Juan and Macbeth, Tone Poems
HLEDÁTE NOVÝ DŮM?
2O11/2O12
příchutí
with
ý večer s sk
v
o
evening
ss
bou
a
a
e
í
Str
th
lš
a
d
d
noSpen
to bude
rlioz on a f
e
á
B
n
o
d
h
n
Berlioze,
é
a
sk
Strauss
ncert o
ncert Če
orription co
o
nentní ko
h
sc
é
b
k
su
ic
r
n
e
th
Symphosymfo
National
h
rodního
c
e
z
C
the
ra!
chestru.
y Orchest
n
k
or Peše
the Chief
irigent Lib
fd
šé
o
h
baton of
e
e italJ
e
d
e
th
v
r
o
e
p
e ord
Un
rád
or Pešek th
hieib
L
C
r
nesporně
u
to
n
c
n
u
A
Italicond
nistku
company
c
a
ill
skou sopra slavných Strauw
etti
chestra
e
a Chierich h
n
íc
n
n
A
d
o
e
richetti v
n
sl
the fa
an sopra
tyřech po
ast Songs,
L
r
ssových Č
u
o
F
e
h
trauss.
in T
Richard S
f
o
rk
písních.
o
w
mous
známé
í,
n
d
e
sl
ntly perpo
is freque
ě aub
Po této
th
d
h
la
g
sk
u
o
as the
Th
hrané
naposition w
m
u
o
d
a často
c
řa
d
a
e
ted
form
řijdou n
–
al comple n
fi
é
n
s
r‘
ra
torově, p
se
y
o
nti
comp
o skladb
m will co
ra
th
g
e
b
ro
c
p
opak jeh
a
e
M
s – the
work, th
é básně
early work
is
h
symfonick
h
it
w
cbeth
nue
an.
oems Ma
p
ic
a Don Ju
n
o
h
symp
an.
m nádto
ři
p
nd Don Ju
a
a
ý
n
ž
á
v
v
Tento
Berliozů
id eveer doplní
č
e
v
ví?
ý
ut splend
rn
b
o
e
s
d
h
u
k
o
ri
A
se
erlioz‘s
This
rneval.
s also B
ohe
i d
u
lu
Římský ka
d
c
in
řa
who
ning
řijde na
al. And
iv
rn
a
Možná p
C
Roman
ct even
may expe
e
ňostroj?!
W
s?
w
kno
rks?!
the firewo
MÁTE NEMOVITOST K PRONÁJMU?
PRAHA
číslo 218
A STŘE
od 14.
Y
NÍ ČECH
3. 2011
3. do 20.
VÝCHOD
od od 7.
do 27.
DNÍ ČE
CHY
3. 2011
číslo 90
ČA SO
OB IL
EB A M
PI S, W
‘†͛ǡ͡
‹ŽǤ‘”—
˜«Ǥ’‘
PL NÝ
œ‡—
NE M OV
IT OS TÍ
Ǥ•–žÀƒ‘͚͙͘͘
ǡ’ƒ”ČAæÀ’Žƒ–‘—’”‘”
ǡ’âÀ’‘Œ‡ ƒŽ—Ž‘˜ž‘•˜ý
SO
PI S, W
EB A M
OB IL
PL NÝ
NE M OV
IT OS TÍ
®
†õ«Ǥ͙‡͞ލ
†‹•’‘œ‹…
͙͚͟²
—ā‹–Ǥ’ŽǤǣ
- MAL ŠOV
ICE
É
rním
KRÁ LOV
s mode
stavba , 5+kk, 2x
etická dřevo
garáž
m2 .
Poz.: 573
Nízkoenergv HK. Před. disp.:
balkon.
designem koupelna, WC,
2x
terasa,
151 887
+420 602
|
TAN A
000 Kč
4 390
HRA DEC
†õ«Ǥ͚‡͜ލ
†‹•’‘œ‹…
͙͘͠²
—ā‹–Ǥ’ŽǤǣ
†õ«Ǥ͛‡͜ލ
†‹•’‘œ‹…
͙͘͠²
—ā‹–Ǥ’ŽǤǣ
PAR
‘„‘†±˜
Ǥ~ƒŽ‘—†ƒ
‘”›Ǧ—ŽǤ”
ǡ’Žž‘˜ƒ
±†‘‘«‡
À’⇎‘”
À
‘—͚͙͙͘Ȁ
͚͙͚͘
MY
ICKÉ DO
±
NERGET
” žŽ ‘˜
ZKOE–‹
”ƒ †… ‡
͚͝͠͝͠
NOVÉ NÍ
« ž• –‡ŽǤǣ͙͛͘͞
˜ Ž ‹† ± •ǦŠƒ—•Ǥ…œ
Ž‘ƒŽ‹–ƒ˜
˜À…‡ƒǣ
™™™Ǥ
NÍZKO
Více inf
ENERGE
ormací
A
POTŮČK
- UL. J.
kanc.ploh
DUBICE
skladové,
vacíc
– prodejní, na, 8 parko
m2 .
objektu
Prodej dová rampa, kotelcelkem 1480
chy, nákla eré IS. Pozemky
R.O.
míst. Vešk
TICKÉ
na stran
ě 51
BYDLEN
Í OD 2,
S
SPOL.
OVÁ
262
HLAVÁČ
602 186
REA LITY Kč | + 420
000
7 900
RADY
A TIPY
4 MIL.
KONS
Prodej
a podkroví.
PAR
y RD 4+1 DČOV a IS.
ou,
novostavb
Prodej se spodní stavb PA, 15km od HK.
pozemku lokalita 8km od
PRA HA
Příjemná
777 10, STR
O.
AŠNICE
Byt 4+kk
774 778
EST S.R.
+ 420
,
VP INV v RK |
speciální 131m 2 s jižní
50 m 2 teras
akce: vyba
mace
Infor
požadavk
ů kupujícíhovení interiéru ou. Nyní
bytu dle
do 500
000,- Kč
KADLEC
v ceně!
RK S.R.
11 900
O.
000 Kč
|
737 289
996
NABÍDK
A NEMO
VITO
KČ
OD REA
L-CITY
TR
O REKO UKTIVNĚ
NSTRUK
CI
DUBICE
PRŮHON
ICE
Nadstand
3+kk, 4+kkardní byty v centr
u Průhonic,
, 5+kk.
Více
Nyní
na www
OFES
ceny.
.bytypruh nové
ÍCHonicePR
.cz
ITN
MIK
ROT
AL
ECH
RE
STÍ OD Info v RK NA S. R. O.
|
604 871
677
ŠEHO
LŮ Z VA
IONÁ
BUŠ TĚH
RAD
REGION
Domy doko
nčeny,
otevřen.
k nastě
RD
parku Ořeš 3 až 5+kk, hování, vzorový
s přímým
dům
ín, každ
vstupem
ých 20
min MHD
do
DOM A-JE
do Prah
y.
od 3 300 -DOMA.CZ
000 Kč
|
604 500
923
U
0 ídce
10v nab y.cz
80 ostí alcit
vit e
mo w.r
e
n
ww
ZD
přehled a exklusivita
časopisu
Anna Chierichetti
www.annachierichetti.com
KUPUJETE POZEMEK?
AR
M
A
flexibilita
a dostupnost přes iPhone
a Android aplikace
kompletní souhrn informací
na www.realcity.cz
NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
OD REALITNÍCH PROFESIONÁLŮ
Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.
H&HOTELS GROUP
Like at Home. Even Better
 NejvětšíprodejnadechovýchnástrojůvČR
MLÝN KARLŠTEJN
MLÝN KARLŠTEJN
BiggestStoreforBrass&Windinstruments
 ProdejklavírůapianinYAMAHA
APPIA
SellofGrandandUprightPianosYAMAHA
 Prodejkoncertníchbicíchnástrojů
SellofConcertPercussions
ELYSEE
BELVEDERE
www.hhotels.cz
CARLTON
PRAGUE HOTELS AND LUXURY APARTMENTS
CARLTON
AMOUR RESIDENCE • APPIA RESIDENCES
ARISTON • ARISTON PATIO
BELVEDERE • CARLTON • ELYSEE
ROMANTICKÝ HOTEL MLÝN KARLŠTEJN
ELYSEE APT.
KAVALÍR • MARKÉTA
Brass Studio Prague Arnold Kinkal
Prvního pluku 12, 186 00 Praha 8 - Karlín, Tel./Fax: +420 224 816 861
e-mail: [email protected], www.kinkalbrass.cz
CENTRAL RESERVATIONS:
TEL.: +420 224 220 012
ARISTON
[email protected]
BELVEDERE
KONCERTY CONCERTS
KONGRESY, KONFERENCE CONGRESSES, CONFERENCES
MÓDNÍ PŘEHLÍDKY FASHION SHOWS
PLESY A JINÉ AKCE BALLS AND OTHER EVENTS
TURISTICKÉ PROHLÍDKY GUIDED TOURS
Program / Programme
WWW.OBECNIDUM.CZ
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
prodej vstupenek, publikací, uměleckého zboží
ve stylu secese, rezervace komentovaných prohlídek
tel.: +420 / 222 002 101, e-mail: inf[email protected]
KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY SÁLŮ
pro uspořádání koncertů, kulturních,
společenských nebo obchodních akcí
tel.: +420 / 222 002 164, 129, 130, 166
e-mail: [email protected]
Adresa: Obecní dům a.s., nám. Republiky 5, 111 21 Praha 1
CULTURE AND INFORMATION CENTRE
sales of tickets, books, Art-Nouveau memorabilia;
reservations for Municipal House guided tours
tel.: +420 / 222 002 101, e-mail: [email protected]
SHORT-TERM RENTALS
OF CEREMONIAL AREAS
for concerts, exhibitions and various cultural,
social and business events
tel.: +420 / 222 002 164, 129, 130, 166
e-mail: [email protected]
Address: Obecní dům a.s., nám. Republiky 5, 111 21 Praha 1
Reklama na letišti
Atraktivní formy prezentace
v mezinárodním prostředí
www.mip.cz
Advertising at the Airport
Prestigious forms of presentation
with international impact
SBS “IVA“ působí na českém trhu od počátku roku 1996. V roce
2004 došlo k jejímu rozšíření o dceřinou společnost SBS “IVA“,
s.r.o. a o rok později ještě o SBS “IVA“ J&J, s.r.o.. Předmětem
činnosti výše uvedených společností je poskytování komplexních
služeb v oblasti komerční ochrany osob a majetku. Mnoho našich
stálých klientů využívá standardní i specializované služby, které
charakterizuje vysoká odborná připravenost zaměstnanců,
důsledné dodržování zákonnosti, diskrétnost a spolehlivost.
Maximální bezpečnost a snaha o poskytování stále dokonalejších
a komplexnějších služeb jsou atributy, jejichž dosažení je cílem
nás všech ze společnosti SBS “IVA“, s.r.o..
www.sbsiva.cz
Naším cílem je pomáhat rmám a lidem,
a to především v oblastech tréninku
kompetencí a rozvoje systémů řízení.
trénink kompetencí
Pomáhat vytvořit elitu českých manažerů
a pracovníků, kteří se dokáží prosadit
v mezinárodní konkurenci.
Poskytnout zákazníkům koncept Business
školy, který pomůže vytvořit dobře
obsazenou a kompetentní organizační
strukturu zaměřenou na výsledky a který
manažerům umožní delegování.
Zajistěte si majetek a své peníze dokud je ještě čas
Nevyčerpávejte se komunikací s dlužníky
Věnujte se své práci
Neničte si soukromí kvůli nesolidnosti Vašich dlužníků
Komunikaci s Vašimi dlužníky nechte na inkasní agentuře
Pokud nejsme úspěšní, nic neúčtujeme
rozvoj systémů řízení
Pomáhat organizacím v získání
konkurenční výhody implementací systému
řízení Model Business Excellence.
Pomáhat českým rmám expandovat
do zahraničí a českým manažerům řídit
pobočky v evropských zemích.
www.palatinum.cz
www.svetbezdluhu.cz
www.andreabocelli.com
Partneři 19. sezony / Partners of 19th season
2O11/2O12
PATRON
Zürich 10 / 2002
Rotterdam 10 / 2002
Paris 12 / 2002
München 12 / 2002
Praha 10 / 2003
Stockholm 10 / 2003
Roma 6 / 2004
Dublin 9 / 2003
Belfast 11 / 2004
London 11 / 2004
Sheffield 2 / 2005
Newcastle 2 / 2005
Oslo 2 / 2005
Manchester 2 / 2005
Cork 7 / 2005
Malahide 7 / 2005
Praha 10 / 2005
Dubai 11 / 2005
Horsens 12 / 2005
Helsinki 12 / 2005
Hamar 12 / 2005
Galway 7 / 2006
Kilkenny 7 / 2006
Glasgow 10 / 2006
Manchester 10 / 2006
Birmingham 10 / 2006
London 10 / 2006
Göteborg 10 / 2006
Rotterdam 11 / 2006
Antwerpen 11 / 2006
Zürich 11 / 2006
Oslo 11 / 2006
Helsinki 11 / 2006
Reykjavík 10 / 2007
Košice 5 / 2008
Medjugorje 8 / 2008
Auckland 8 / 2008
Brisbane 8 / 2008
Sydney 8 / 2008
Melbourne 8 / 2008
Perth 8 / 2008
Napoli 10 / 2008
Roma 11 / 2008
HLAVNÍ PARTNEŘI
Hlavní mediální partner
PARTNEŘI A PŘÁTELÉ
mediální PARTNEři
Ticket Art
tel.: +420 222 897 333
www.ticket-art.cz
Ticketpro
tel.: +420 234 704 234
www.ticketpro.cz
Bohemia Ticket
tel.: +420 224 215 031
www.bohemiaticket.cz
Natáčeli ve studiích ČNSO / CNSO STUDIOS CLIENTS
Ute Lemper
Marcus Miller
Ne-Yo
Kevin Costner
Rod Stewart
Kim JangHoon
Michael Kamen
Libor Pešek
J. Morrison & L. Schifrin
Zdeněk Košler
Ennio Morricone
Paul Potts
Maria Borsi
Eva Urbanová
Marcello Rota
Paul Badura-Skoda
James Blunt
Gérard Depardieu
Europe
Luis Bacalov
IL DIVO
koncertovali s ČNSO / CNSO guest performers
koncertovali s ČNSO / CNSO guest performers
Eric Marienthal
Dinara Alieva
Vadim Gluzman
Serj Tankian
Andrea Bocelli
Jiří Bárta
Sting
George Michael
Terence Blanchard
Ivan Moravec
Ralph Towner
Václav Hudeček
Vanessa Mae
Carl Davis
Lee Sklar
Chloe Hanslip
Janice Chandler
Barry Mason
Rustem Hayroudinoff
Zdeněk Tylšar
Jan Tříska
Ignat Solženicyn
Alena Baeva
Karel Gott
Lane Alexander
Jessye Norman
Cecilia Bartoli
Maxim Vengerov
Mstislav Rostropovič
Randy Brecker
Eikichi Yazawa
Tina Arena
Marek Eben
Veronique Sanson
Jiří suchý
Peter Dvorský
ELO
Shlomo Minz
Ellis Marsalis & Paul Freeman
Bobby Shew
LEVEL 42
Moody Blues
Nahrávky ČNSO v koprodukci s japonskou firmou jvc Victor Entertainment, Inc.
CNSO and jvc Victor Entertainment co-production recordings
Katalog/Catalogue CD/DVD
Katalog/Catalogue CD/DVD
OUT 034
OUT 023
OUT 015
OUT 010
OUT 040
OUT 009
CNSO 009
OUT 051
OUT 014
OUT 001
SE 003
OUT 035
CNSO 024
CNSO 036
OUT 050
CNSO 006
OUT 024
OUT 044
OUT 045
OUT 016
CNSO 040
OUT 005
CNSO 005
CDE 004
OUT 011
OUT 026
OUT 019
CNSO 001
CNSO 039
CDE 002
OUT 025
OUT 012
OUT 021
CNSO 007
CNSO 037
OUT 047
Objednávejte na www.cnso.cz nebo na adrese: Český národní symfonický orchestr s.r.o.
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10 – Hostivař a v prodejní síti Bontonland Megastore
vybrané tituly s hudbou, nahranou ve studiích ČNSO / selected titles
Český národní symfonický orchestr
Czech National Symphony Orchestra
Český národní symfonický orchestr patří v současné době, jako jeden z předních českých
souborů, mezi nejvytíženější v Evropě. Koncerty
doma v Praze i na turné v zahraničí se tradičně
těší obrovskému zájmu publika. Orchestr spolu
s vlastním nahrávacím studiem v Praze - Hostivaři
přitahuje stále častěji významné světové hudební a filmové produkce. V nabídce jsou všechny
žánry; klasika, film, jazz, folklor i populár.
studio a chloubou několik zlatých CD za prodej více než 30 000 nosičů, dále Cena Gustava Mahlera za interpretaci jeho děl a zejména
prestižní smlouva s agenturou IMG Artists London
o celosvětovém zastoupení. Dalším významným počinem je dlouhodobý nahrávací projekt
ve spolupráci s tokijským vydavatelstvím Victor
Entertainment, z něhož doposud vzešlo 36 CD
a 8 DVD.
Od roku 2005 začala agentura ČNSO organizovat letní Mezinárodní hudební festival Prague
Proms, jenž každoročně oslovuje publikum svým
originálním programem a hostujícími světově
proslulými umělci. Šéfdirigentem orchestru byl
na počátku roku 2007 jmenován Maestro Libor
Pešek a právě pod jeho uměleckým vedením
nyní orchestr navazuje na vysokou úroveň výkonů v předešlých létech. Od sezóny 2007/2008
koncertuje ČNSO ve Smetanově síni Obecního
domu, ve které se snoubí dostatečně velká kapacita se skvělou akustikou.
Český národní symfonický orchestr, pod taktovkou dirigenta Marcella Roty, v posledních letech
doprovázel italského tenora Andreu Bocelliho
na jeho turné již ve 44 hlavních městech a hudebních centrech nejen Evropy, ale i Spojených
arabských emirátů, Austrálie a Nového Zélandu.
Considered one of Czech´s great orchestras, The
Czech National Symphony Orchestra is respected
today also as one of busiest symphonic ensembles
in Europe. Orchestra´s performances in Prague and
on tour are very much sought-after events. Owned
by the orchestra, the studio in Prague´s Hostivař is
being utilized for recordings of film/TV music, CDs,
DVDs, and many more. In its new era, The Czech
National Symphony Orchestra is also organizing
summer Prague Proms Festival which annually attracts the audience for presenting greatest international interpreters. At the beginning of the year
2007, Maestro Libor Pešek was named the Chief
Conductor with whom the orchestra continues to
present number of high-level standard concerts to
their huge audience. Since season 2007 – 2008 the
concerts of CNSO are held in the beautiful Smetana Hall of Prague´s Municipal House, which with its
capacity is also acoustically wonderful.
Nahrávky souboru se prodávají v USA i Japonsku, úspěšná byla turné po Velké Británii a Irsku,
Francii, Španělsku, Portugalsku, Japonsku a Mexiku. Zázemím orchestru je zmíněné nahrávací
Český národní symfonický orchestr založil v roce
1993 trumpetista Jan Hasenöhrl. U jeho vzniku
stál legendární dirigent Zdeněk Košler. Podpořil
orchestr svými uměleckými zkušenostmi a natočil
s ním několik CD. V létech 1996-2006 převzal šéfdirigentskou taktovku Američan Paul Freeman,
který je nyní čestným hudebním ředitelem. Ambiciózní projekt tohoto symfonického tělesa je
i jeho velkým úspěchem na poli české i světové
hudební scény.
Recorded in orchestra´s studio and famous
Prague´s music halls, The Czech National Symphony Orchestra’s recordings are on sale in the United
States and Japan, and the orchestra takes pride
in several Gold CDs (for more than 30 000 copies sold) which it has produced. Other accolades
include Gustav Mahler Prize, awarded for the in-
terpretation of Mahler’s works, and the prestigious
agreement that the orchestra signed with IMG Artists London for worldwide representation. The next
success is recording project in association with
Tokyo media company Victor Entertainment. Until today 36 CDs and 8 DVDs were recorded upon
the score of this cooperation. Successful tours have
taken place over the British Isles, France, Spain, Japan and Mexico. As one of their most prestigious
tours CNSO considers that with Andrea Bocelli on
the tour of 44 European metropolises.
The Czech National Symphony Orchestra was established in 1993 by trumpet player Jan Hasenöhrl.
A spiritual father at the birth of the CNSO was the
legendary conductor Zdeněk Košler. He was always there for the orchestra with his wide-ranging
artistic knowledge and he recorded several CDs
with them. In the year 1996, the American Paul
Freeman took over as Chief Conductor, and remained in this position for fantastic ten years. The
ambitious project of this orchestra is one of Freeman’s greatest successes on the Czech and world
music scenes. Together with this position he was
also Honorary Music Director of CNSO, at which
position he still remains today.
evo
parter
vpravo
1
1
2
3
2
1
3
2
Smetanova síň Obecního domu / Municipal House, Smetana Hall
4
5
6
7
4
3
5
4
6
5
7
6
7
3
4
3
1
2
1
2
1
2
IV
III
II
I
3
4
3
4
3
4
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
I
3
4
1
2
3
4
1
2
II
3
4
1
2
V
3
4
III
3
4
1
2
VI
1
2
IV
3
4
1
2
3
VII
4
1
2
V
3
4
1
2
VIII 3
VI
3
VIII
4
1
2
VII
3
IX
3
2
1
The tickets for concerts of the CNSO are available on working days from
9:00 am to 4:00 pm (we recommend to call before a pick-up); orders
available also on our website www.cnso.cz
Český národní symfonický orchestr, s.r.o., Weilova 2, 102 00, Praha 10
tel: +420 267 215 388, +420 267 215 576, fax: +420 267 215 361
e–mail: [email protected], www.cnso.cz
On-line předprodej
Zakoupení vstupenek přes portal www.ticket-art.cz .
Možnost výběru konkrétního sedadla on-line.
Nákup vstupenek online platebními kartami Visa, Mastercard, Visa
Electron a prostřednictvím Raiffeisen Bank
On-line sale
www.ticket-art.cz
Select your seat on-line.
We accept Visa, Mastercard, Visa Electron.
Sales also possible via Raiffeisen Bank.
Hromadné objednávky
tel.: 222 897 551, (552), fax: 222 897 550, e-mail: [email protected]
On-line prodejní síť vstupenek Ticket Art pokrývá celou republiku (více
než 200 on-line prodejních míst), součástí této sítě jsou všechny pobočky
cestovní kanceláře Čedok.
Bulk orders
tel.: +420 222 897 551, (552)
fax: +420 222 897 550
e-mail: [email protected]
The sale point network covers whole Czech Republic, and the tickets are
also available at every branch of the travel agency Čedok.
parter
U ČNSO si můžete vstupenky objednat telefonicky, elektronicky nebo na
webových stránkách. Při osobním vyzvednutí doporučujeme předem
zavolat (od 9:00 do 16:00 hod).
Český národní symfonický orchestr, s.r.o., Weilova 2/1144, 102 00, Praha 10,
tel.: 267 215 388, 267 215 576, fax: 267 215 361, e-mail: [email protected],
www.cnso.cz
vlevo
Ticket advance booking
Obecní dům
Vstupenky na koncerty možno zakoupit denně v Kulturním a informačním
středisku OD od 10.00 – 19.00 hod. a také vždy od 17.30 do 19.30 před
začátkem koncertu v levé historické pokladně Obecního domu.
Adresa: Kulturní a informační středisko Obecního domu,
nám. Republiky 5, Praha 1, tel: 222 002 101
Předprodeje ostatní
BohemiaTicket
Na Příkopě 16, Praha 1, [email protected], tel./fax: 224 215 031
Po – Pá: 10 – 19, So: 10 – 17, Ne: 10 – 15
1
2
3
4
5
6
7
Předprodej jednotlivých vstupenek
TICKETPRO, a. s.,
e-mail: [email protected], fax: +420 234 704 204, www.ticketpro.cz
vpravo
1
2
3
4
5
6
7
3
2
1
Ceny jednotlivých vstupenek
I. kategorie:
550 Kč
II. kategorie:
450 Kč
III. kategorie:
300 Kč
IV. kategorie:
200 Kč
V. kategorie:
100 Kč
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3 VIII
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
VII
VI
V
IV
III
II
I
Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.
Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
Zbývající vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu,
2 hodiny před jeho začátkem.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
Sleva ZTP a ZTP-P
Držitelé průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod)
obdrží slevu 50% po předložení příslušného dokladu.
Slevu pro držitele průkazek ZTP a ZTP-P lze uplatnit pouze u ČNSO,
tel. 267 215 388, fax: 267 215 361, e-mail: [email protected]
Při vstupu do sálu je pořadatel oprávněn vyžadovat ke kontrole kromě
vstupenky rovněž i příslušný doklad, na jehož základě byla sleva poskytnuta.
Municipal House
Tickets for concerts are available in the Municipal House Box Office daily
from 10 am to 7 pm, and in the Municipal House Historical Box Office on
the concert day from 5.30 pm to 7.30 pm.
Address: Kulturní a informační středisko Obecního domu
nám. Republiky 5, Praha 1, tel: +420 222 002 101
Other Sale Points
BohemiaTicket
Na Příkopě 16, Praha 1, [email protected], tel./fax: +420 224 215 031
Mon – Fri:10 am – 7 pm, Sat: 10 am – 5 pm, Sun: 10 am– 3 pm
TICKETPRO, a. s.
e-mail: [email protected],
fax: +420 234 704 204,
www.ticketpro.cz
Prices of single tickets
I. category:
550 CZK
II. category:
450 CZK
III. category:
300 CZK
IV. category:
200 CZK
V. category:
100 CZK
Tickets can not be RETURNED or REFUNDED.
Lost tickets can not be refunded.
Programs subject to change
Tickets can also be purchased at the venue two hours before event.
Information for Disabled concert-goers
Disabled concert-goers (and one companion) receive a 50% discount on
a ticket price.
To claim this discount please contact CNSO
(+420 267 215 388, fax: +420 267 215 361, e-mail: [email protected])
Appropriate identification is required.
Carl Davis uvádí
pop
rvé
v
ost
rav
ě
Grafika / Design: Družstvo grafiků Stochov
Výroba / Print: AF BKK, s. r. o., www.afbkk.cz
Texty / Sleeve Note: Otakar Svoboda
Anglické překlady / Translation: Jan Vítek
Fotografie / Photos: STUDIO MALÝ,
Archív ČNSO / CNSO Archive
Náklad / Circulation: 5000 ks / pcs
Změna vyhrazena
Program subject to change
15.10. 2011 v 19h
Ostrava
čEZ aréna
Český národní symfonický orchestr, s. r. o.
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10
tel.: 267 215 576
fax: 267 215 361
e–mail: [email protected]
www.cnso.cz
© ČNSO 2011
notes

Podobné dokumenty

Hala KD J unior PROGRAM FF 2008 nekuřácký

Hala KD J unior PROGRAM FF 2008 nekuřácký F = film, seriálová epizoda T = české titulky k filmu a seriálu v originále Účastník může být vyloučen z FF za nedodržování pravidel účasti. Výňatek: Nosit vstupenku trvale viditelně a podepsanou. ...

Více

Kompletní katalog pronájmové techniky

Kompletní katalog pronájmové techniky VDK TECHNIKA, PREZENTAČNÍ DOPLŇKY

Více

10 % sleva z ceny základního vstupného na www.cnso.cz. Slevu

10 % sleva z ceny základního vstupného na www.cnso.cz. Slevu Český národní symfonický orchestr patří v současné době jako jeden z předních českých souborů k nejvytíženějším v Evropě. Koncerty doma v Praze i na turné v zahraničí se tradičně těší obrovskému zá...

Více