Program seminářű Odd. zoologie obratlovcű Katedry zoologie Př

Transkript

Program seminářű Odd. zoologie obratlovcű Katedry zoologie Př
Program seminářů
Odd. zoologie obratlovců Katedry zoologie Př. fak. UK
4. 10. Informační seminář (celokatedrový)
11 10. Ch. Dahl (Papua N. G. University, Port Moresby): Amhibian conservation in
New Guinea (celokatedrový seminář).
.
18.10. R. Palme (University of Veterinary Medicine, Wien): Stress hormones in
mammals and birds: Comparative aspects regarding metabolism, excretion and
noninvasive measurements (celokatedrový seminář).
25.10.
1.11.
D. Frynta et al.: V současnosti řešené výzkumné projekty (společně se
zaměřením eko-etol.).
E. Kůs (ZOO Praha): Systematika asijských oslů Equus hemionus ssp. a E.
kiang ssp. a jejich situace v přírodě a v zajetí.
8.11. T. Grim (Universita Palackého, Olomouc): Biodiverzita kontra ochrana přírody:
Jak zaujatost druhovou pestrostí škodí ochraně přírody (společně se zaměřením
eko-etol.).
15.11.
A. Viggiano (Universita di Napoli, Italie): Neurobiologie paměti (= předběžný
název) (celokatedrový seminář).
22.11. R.C. Karn (Butler University, Indianapolis): When mice fall in love …what_s spit
got to do with it ? (celokatedrový seminář).
29.11.
I. Rehák (ZOO Praha): Globální krize přežívání želv.
6.12.
Téma bude upřesněno dodatečně.
13.12.
D. Král, J. Růžička, J. Hájek: Příroda severozápadní Číny. (společně s odd.
entomologie).
20.12.
Informace o nově zadaných dipl. pracích (H. Cimburková, M. Gregorovičová,
M. Haas, D. Ježová, Š. Neužilová, L. Procházková) (společně se zaměřením
eko-etol.).
3.1.
I. Horáček, R. Černý, O. Zahradníček, S. Vrabcová, B. Drozd, V. Soukup et al.:
Projekty výzkumu dentálních a kraniofaciálních struktur.
10.1. P. Musil et al.: V současnosti řešené výzkumné projekty (společně se zaměřením
eko-etol.).
Semináře probíhají vždy v úterý od 15.00 do 16.30 hod.
v Zoologické posluchárně, 2.p., Viničná 7, Praha 2

Podobné dokumenty