Zollner Briketovaci lis zvysuje rentabilitu vyroby

Transkript

Zollner Briketovaci lis zvysuje rentabilitu vyroby
TRENDY/MSV 2014
BRIKETOVACÍ LIS ZVYŠUJE
RENTABILITU VÝROBY
www.mmspektrum.com/141011
Ruf, umístění na MSV: pavilon P, stánek 71
Společnost Zollner zpracovává pomocí briketovacího lisu od společnosti Ruf ročně více než
100 tun hliníkových třísek. Tím redukuje objem této cenné sběrné suroviny na zlomek a oddělí
ji od zbytků řezných olejů a emulzí. Díky zpětnému získávání řezných kapalin a vyšší výkupní
ceně hliníkových briket se náklady na lis za krátkou dobu amortizovaly.
Každý se již s výrobky firmy Zollner Elektronik AG nejspíše někdy setkal, ale název rodinného
podniku z bavorské obce Zandt je znám málokomu. Nicméně to patří k obchodnímu principu, nebo Zollner přebírá výrobní zakázky na mechatronické
produkty jako dodavatel systémů
pro nejrůznější obory a dodává jak jednotlivé výrobky, tak
velké série. Od firmy Zollner
jsou kupříkladu check-in terminály u Lufthansy a automaty na
jízdenky u Deutsche Bahn. Koneckonců i kompletní výkonná
elektronika pro předsériově vyrobený model elektrického vozu
BMW i3 pochází z hlavního závodu v Zandtu. Zakázky ovšem
často zásadně přesahují pouhé
vyrobení podle zadání zákazníka. Na základě poptávky Zollner některé komponenty nebo
i kompletní produkty sám vyvíjí.
Ročně vzniká přes 100 tun
hliníkových třísek
Před necelými 50 lety založil elektrikář Manfred Zollner elektroinstalatérství a obchod s elektropotřebami. Někdejší „jednomužná“
Briketovací lis Ruf 4/2400/60x60 ve firmě Zollner zpracuje
ročně přes 100 tun hliníkových třísek.
firma se mezitím rozvinula do podoby jednoho z největších evropských poskytovatelů elektronických sdělovacích systémů a také
celosvětově náleží do první patnáctky nejlepších podniků v oboru. Zakladatel Manfred Zollner je
Na CNC strojích ve firmě Zollner se obrábějí díly pro mechatronická zařízení
až do velikosti 1 000 x 600 x 400 mm.
18 | MM Průmyslové spektrum | 10 | 2014
V uplynulých letech se však výroba obráběných dílů zásadně
rozrostla, zejména přibyly technologie obrábění v 5 osách. V 18
obráběcích centrech a osmi automatech na podélné a čelní soustružení je ročně zpracováno na
250 tun hliníku, přitom nejméně
100 tun se vrací v podobě odpadu zpět k hutnímu zpracování.
Johannu Dietlovi, vedoucímu výroby CNC systémů, bylo jasné,
že v případě takového množství
bude nutné vyřešit manipulaci s hliníkovými třískami v jeho
vysoce moderní produkci účin-
Třísky ze soustružnických a frézovacích center jsou odváženy
pomocí vysokozdvižného vozíku do násypky lisu.
dodnes aktivní, pracuje pro podnik jako předseda dozorčí rady.
K zákazníkům ze samých počátků, k nimž patří firmy jako IBM,
Miele a Siemens, přibyly v průběhu let další stovky odběratelů.
V hlavním závodu v Zandtu
podnik vyrábí nejrůznější frézované a soustružené díly, přičemž
z 80 % je zde zpracováván hliník, který tak představuje nejvýznamnější surovinu pro výrobu.
Kolem 40 až 50 procent zpracovaného materiálu se přitom mění na hliníkové třísky a přichází nazmar. Dokud vlastní výroba na CNC strojích dosahovala
skromnějších rozměrů a mnoho
dílů bylo nakupováno, byla manipulace s objemnými a řeznou
kapalinu obsahujícími třískami
sice namáhavá, nicméně pro firmu Zollner stále ještě akceptovatelná.
nějším způsobem. Johann vzpomíná: „Tehdy jsme třísky museli
v podniku transportovat na velké
vzdálenosti až ke skladu sběrných
surovin a potřebovali jsme enormně velké skladovací prostory. Kvůli
olejům a emulzím, které ve výrobě na třískách ulpívají, nešlo navíc o nijak čistý proces.“ Ve snaze
optimalizovat výrobu si Dietl neustále vyměňuje zkušenosti s jinými
výrobními podniky. Jakmile v jednom z nich objevil briketovací lis
od společnosti Ruf, hned si byl jistý, že právě tohle je řešení problému s třískami u Zollneru.
Briketovací lis jako součást
výrobního procesu
Firma RUF poskytla spolu s dostatečně rozsáhlým poradenstvím hlavnímu provozu v Zandtu k dispozici zařízení do pronájmu. Jen tak se totiž rozhodující
Vylisované brikety padají
z lisu přímo do sběrných kontejnerů.
činitelé mohli přímo na místě v reálných podmínkách přesvědčit o výkonnosti briketovacího systému. Po úspěšném testovacím provozu zařízení se
majitelé firmy shodli na koupi.
Na začátku roku 2012 byl dodán, sestaven a uveden do provozu stroj RUF 4/2400/60x60.
Díky specifickému lisovacímu
tlaku 2 400 kg.cm–² komprimuje
lis poháněný motorem o výkonu 4 kW hliníkové třísky a vyrábí z nich brikety o rozměru 60 x
60 mm a délce 50 mm. Od doby nákupu vyprodukovalo zařízení u Zollneru ročně na 220 000
těchto briket, přičemž každá má
hmotnost zhruba 450 g.
Ve výrobě lis přináší četné výhody: „Dříve jsme třísky museli převážet do téměř 300 metrů vzdáleného vlastního sběrného dvora,“ konstatuje Gerhard
Köstner, vedoucí kvality v provozu CNC obrábění. Odtud si
třísky dvakrát týdně vyzvedával
kamion obchodníka s kovovým
šrotem. Dnes jsou třísky lisovány do podoby kompaktních briket ještě v samotné výrobní hale
a následně umísovány do přepravek. Tímto způsobem je redukován objem hliníkových odpadů přibližně dvacetinásobně.
Ze stejného důvodu bylo možné
zásadně omezit potřebu skladovacích prostor.
Převážení třísek napříč celým
provozem dříve souviselo ještě
s jedním vleklým procesem: bylo nutné z třísek nechávat po dobu několika dní odkapávat zbytky řezných kapalin. Proces to byl
nesmírně zdlouhavý, a přes-
S pomocí tohoto čerpadla jsou vylisované oleje
a emulze přečerpávány do sběrných nádob.
to se na kovových třískách udrželo ještě značné množství tekutiny. Během přepravy tento fakt
způsoboval problémy, kvůli vibracím při jízdě se totiž mazivo
z třísek uvolňovalo a odkapávalo. I s tímto problémem si lis
od společnosti Ruf hravě poradil. Nyní je možné zbavit hliníkové třísky ulpělých řezných kapalin ihned, bez nutného času
na odkapání, a prakticky úplně během vlastního briketování. „To mimochodem velmi podstatně zvyšuje prodejní hodnotu
hliníku,“ říká spokojeně Johann
Dietl. Vylisované oleje a emulze jsou odváděny přímo ze záchytné nádrže lisovacího zařízení do sběrného kontejneru. Tato
maziva pak přebírá recyklační
provoz a připraví je k opětovnému použití.
Cena lisu se amortizovala
po krátké době
Vyšší cenu za hliníkové brikety
dostává Zollner nejen proto, že
jsou brikety zbaveny olejů, ale
také proto, že jich lze te prodávat najednou podstatně větší
množství. Johann Dietl vysvětluje: „Díky výrazně menší potřebě
místa můžeme hliníkové brikety
shromažovat, až jich je mezi 22
a 25 tunami. Potom je v kamionu
s přívěsem dodáváme – asi čtyřikrát ročně – přímo do závodu
na zpracování hliníku.“ Ve firmě
Zollner se výhody jako úspora
přepravy v rámci podniku a prodej vylisovaných řezných kapalin
spolu s vyššími tržbami z prodeje hliníku rychle sečetly: „Už po
krátké době se zařízení od spo-
Vylisované brikety o průřezu
60 x 60 mm mají podstatně vyšší
výkupní cenu než volné třísky.
lečnosti Ruf amortizovalo,“ shrnuje Johann Dietl. „Navíc,“ jak
doplňuje Gerhard Köstner, „je
celý proces díky oddělení hliníku
od olejů a emulzí podstatně čistější a ekologičtější.“
Náklady na výrobu briket jsou
poměrně nízké – hliníkové třísky jsou u obráběcích center zachycovány do pojízdných sběrných nádob, které jsou vybaveny sklopným mechanismem.
Jakmile jsou nádoby naplněny
přibližně 0,5 m3 třísek, jsou odvezeny k lisu Ruf, zvednuty vysokozdvižným vozíkem nad plnicí násypku a vysypány. Hliníkové třísky jsou pomocí hřídelí
uložených na dně násypky dopraveny do lisu, kde je materiál pěchován, aby jej bylo dostatečné množství na výrobu brikety
v lisovací komoře. Předpěchovaný materiál je následně razníkem
přesunut do lisovací formy, kde je
dosaženo nastaveného lisovacího tlaku. Hotové brikety dopravuje lis po kolejničkách přímo do
sběrných kontejnerů. S výjimkou
plnění třísek a odvozu přepravek
s briketami lis nevyžaduje téměř
žádnou manuální obsluhu. Stačí
pouze stisknout tlačítko start, jakmile se v násypce lisu nahromadí
dostatečné množství třísek. Jakmile jsou třísky spotřebovány, čidlo v násypce odešle signál lisu,
který se poté automaticky vypne.
Ve firmě Zollner se pracuje na
třísměnný provoz. „Lis od společnosti Ruf běží podle potřeby zhruba 1 000 hodin ročně,“ objasňuje
Köstner. Příležitostné promazání
stroje mají na starost jeho spolupracovníci. Servis poskytovaný
společností Ruf bylo třeba volat dosud jedinkrát, když se musel vyměnit díl podléhající rychlému opotřebení. Razník byl obratem vyměněn, a tak nebyla podle Johanna
Dietla ani v nejmenším negativně
ovlivněna produkce. „Se zařízením jsme velmi spokojeni a momentálně zvažujeme, že ho nasadíme i v dalších provozech. Aktuálně provádíme testy se směsmi,
které rovněž obsahují ocelové nebo umělohmotné třísky,“ dodává.
-PK-
Placená inzerce
2014 | 10 | MM Průmyslové spektrum | 19

Podobné dokumenty