Výukový materiál

Transkript

Výukový materiál
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Výukový materiál
Název materiálu: Houby
Cíl:
Opakování a prohlubování učiva o houbách, práce s pojmy, zábavné opakování. Šablona:
III/2
Sada:
7
Pořadové číslo:
125
Autor:
Milena Herrmanová
Ověření ve výuce:
4. ročník
Prohlášení:
Datum ověření: 6.12.2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK.
Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
Datum:13.11.2012 Podpis:Milena Herrmanová
1
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
HOUBY
Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník ZŠ Upevňování a prohlubování poznatků
o houbách, části těla hub, druhy hub, práce s pojmy, zábavné opakování
­ přiřazování
­ hra
­ třídění
Metodické pokyny jsou rozpracovány na jednotlivých stránkách.
Vypracovala: Milena Herrmanová
ZŠ a MŠ Rybník
2
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
HOUBY
Houby jsou samostatná skupina.
Nejsou rostliny ani živočichové.
3
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Části těla hub
Správně sestav
plodnice
klobouk
podhoubí
třeň
Kontrola je na další stránce.
4
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Části těla hub ­ kontrola
klobouk
plodnice
třeň
podhoubí
5
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Doplň větu:
Některé houby mají pod kloboukem ...
lupeny
Kontrola
6
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Doplň větu:
Některé houby mají pod kloboukem ...
rourky
Kontrola
7
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
lupeny
January 26, 2013
rourky
8
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Čím se rozmnožují houby?
9
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Jedovaté muchomůrky
Správně přiřaď názvy k obrázkům.
Kontrola ­ klikni na obrázek.
Muchomůrka citronová
Muchomůrka tygrovaná
Muchomůrka zelená
Muchomůrka tygrovaná
Muchomůrka zelená
Muchomůrka červená
Muchomůrka červená
Muchomůrka citronová
10
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Jedlé houby
Kontrola na další stránce
Názvy hub se pomíchaly. Dokážeš je správně přiřadit? Suchohřib hnědý
Bedla vysoká
Hřib smrkový
Klouzek modřínový
Kozák březový
Křemenáč březový
11
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Jedlé houby ­ kontrola
Názvy hub se pomíchaly. Dokážeš je správně přiřadit? Kozák březový
Křemenáč březový
Bedla vysoká
Hřib smrkový
Suchohřib hnědý
Klouzek modřínový
12
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Správně přiřaď názvy hub k obrázkům.
13
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Rozstřiď houby na jedlé a jedovaté. 14
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Která z těchto hub není jedovatá a přesto ji nemůžeme jíst pro její chuť?
hřib dubový
hřib satan
klouzek modřínový
hřib žlučový
muchomůrka růžovka
kozák březový
bedla vysoká
muchomůrka zelená
křemenáč osikový
ryzec pravý
Označ ji kliknutím na její jméno.
15
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Zásady sběru hub
Zamysli se a řekni alespoň čtyři zásady správného sběru hub.
Která houba se jmenuje jako jedno lesní zvíře?
Liška
Odpověď pod košíkem ­ klikni.
16
VY_32_INOVACE_125_PŘ­4.roč­Houby.notebook
January 26, 2013
Zdroje: vytvořeno v programu SMART Notebook 10 obrázky z galerie SMART Notebook 10
vlastní fotografie autorky
17

Podobné dokumenty

členovci v lese

členovci v lese 3. Do skupiny korýšů patří stínka obecná vyskytující se v lese. Vymyslel bys další zástupce korýšů? Nápověda: žijí ve sladkých i slaných vodách. 4. Mravenec patří do skupiny hmyzu. S použitím obráz...

Více

Pololetní písemná práce pro 4

Pololetní písemná práce pro 4 základní vzdělávání, první stupeň

Více