525-3. Josef_Zacek_list_mejl

Komentáře

Transkript

525-3. Josef_Zacek_list_mejl
Petřín, 2007, kombinovaná technika, 195 x 145 cm
Josef Žáček
26. 5. 1951 narozen v Praze
1977 – 1983Akademie výtvarných umění v Praze,
profesor Oldřich Oplt
Vystavuje od osmdesátých let, samostatně od roku 1986,
zpočátku v neoficiálních prostorách
1988 Výstava patnácti, Moskva a Galerie hlavního města Prahy
1990 cesty po Evropě, USA a Kanadě
1993 stipentijní pobyt, Sant Abbondio, Ticino, Švýcarsko
2005 studijní cesta na ptačí ostrov Runde v Norsku
2006 studijní cesta po monastýrech v Bukovině v Rumunsku
Je zastoupen ve veřejných i v soukromých sbírkách doma i v zahraničí
adresa:Janáčkovo nábřeží 51, 150 00 Praha 5
mobil: 777 630 740
e-mail: [email protected]
www.artlist.cz
Josef Žáček mezi obrazy (foto Karel Cudlín)
J
O
S
E
F
M
A
Ž
L
Á
B
Č
E
K
A
4. 3. – 29. 3. 2009
galerie jiřího jílka, sady 1.máje, šumperk
zahájení ve STŘEDU 4. BŘEZNA v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury
Lemurie II, 2006, olej, plátno, 100 x 80 cm
Krajina se žlutým andělem, 2008, kombinovaná technika, 185 x 135 cm
Hutná a naléhavá je malba Josefa Žáčka, netříští se v detailech,
pokrývá plochu plátna velkorysým gestem ruky a nechává
působit plnou silou. Není planým rozmáchnutím; je varovným
hlasem a duch paměti místa jeho pravým tematem. Setrvává
u kořenů všeho živoucího, co pod náporem chamtivosti doby mizí
a v důsledku zpřetrhaných vazeb pomalu se stává mrtvou kulisou.
Zjevná apokalyptičnost obrazů je tu výstrahou i úzkostným
výkřikem, burcující výzvou i osamělým zoufáním si nad slábnoucím
povědomím o posvátnosti všeho života a spolu s ním i nad naším
znicotněním. Připomíná žalmy proroků, je prosebnou modlitbou
v řeči podobenství tvarů, pradávných symbolů a znaků.
Cosi výhružného v prázdných očních důlcích předků je
otazníkem, úžasem a výčitkou. A přece i tolik mocně povzbudivé
síly z jeho malby vyzařuje; živě přetrvává v rostlinách, ve květech
a v letu ptáků, v tiché přítomnosti andělů, stejně jako v plnokrevném
zobrazení temných těl zvířecích bytostí. Zrcadlí se ve výmluvném
světle jejich očí… Syrová opuštěnost dýchá z cyklu „Genia loci“,
od „Oltáře snů“ neodvratně míří k „Apokalypse“, do propasti
tíživého snu a svědčí tak o našem sebezatracení. Vypovídá o konci
a o marnosti, a přece zároveň i o naději, až zarputile trvající tam
kdesi hluboko v nás. Obojí se prolíná, ale čirá skepse vedla by jen
k odmlčení. Sama malba je tu proto korunním svědectvím víry.
Dvě loňské krajiny se žlutým a červeným andělem ji potvrzují
stejně jako míra pravdivosti a z ní pramenící sugestivní krása celé
jeho malířské výpovědi. Ta v programu galerie najde svoje pevné
místo v pomyslné linii vedoucí od Bohuslava Reynka, Aléna Karla
Diviše a Lubomíra Janečky snad až k Pavlu Preisnerovi a možná
i k Jiřímu Kornatovskému nebo k Petru Jochmannovi, v linii výstav
podobně přesvědčivých. Nejenom mezi nimi je v galerii vítán.
Miroslav Koval, leden 2009
Asian, 2007, kombinovaná technika, 200 x 150 cm
Krajina s ptákem (detail), 2007, kombinovaná technika, 175 x 405 cm
Ptáci (z cyklu Sen o apokalypse), 2006, kombinovaná technika, 200 x 145 cm

Podobné dokumenty

ročník lviii listopad 2003

ročník lviii listopad 2003 připraveni reagovat na působení světa principy zdravé křesanské výchovy. To znamená, že vše, co se dítě dozví ve škole, musíme doma prověřit a uvést na pravou míru. Nemůžeme si myslet, že to, co d...

Více

Zpravodaj speciál

Zpravodaj speciál založila jedinečnou sbírku fotografií. Její výstavy byly za bývalého režimu často vyvzdorované na moci. Vždy byla velmi osobitá a vyhraněná. "Nemám velké ambice. Jen dělat svou práci dobře, pro díl...

Více

ročník lix květen 2004

ročník lix květen 2004 byl schopen vystoupit nejen při bohoslužbách, ale i na samostatném koncertu s programem pravoslavných i západních církevních skladeb. Dne 16. listopadu 1924 však skladatel Archangelskij ve věku 78 ...

Více

22.09.2009 (*)

22.09.2009 (*) Sledujte KPUFO.CZ/PORTAL – je tam zahájena série článků s archeoastronautickou tématikou! Program ČsAAA Musíme si rozmyslet, jaká bude skutečně reálná činnost a konkrétní přínos naší ČsAAA svým čle...

Více

oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou OZNÁMENÍ O DORUČENÍ PÍSEMNOSTI VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a § 26d) zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravot...

Více