ROBUSTpipe miLiTaRy

Transkript

ROBUSTpipe miLiTaRy
ELEKTRO
ROBUSTpipe military
chránička nové generace
PIPES FOR LIFE
ROBUSTpipe MILITARY
Obsah
1.
Základní údaje o systému
3
1.1.
Konstrukce trubek
3
1.2.
Chemické vlastnosti
4
1.3.
Fyzikální a materiálové vlastnosti
4
1.4.
Dovolené poškození trubek
5
1.5.
Požární klasifikace
5
1.6.
Použití
5
2.
Sortiment ROBUSTpipe MILITARY
6
Naše technické poradenství se zakládá na normách, výpočtech a dosavadních poznatcích. Nemáme možnost ovlivnit podmínky
použití či pokládky námi nabízených výrobků. Uvedené údaje mají pouze doporučující charakter. Záruky se vztahují na kvalitativní parametry našich výrobků. V případě škody se naše ručení vztahuje na hodnotu námi dodaného zboží.
Vyhrazujeme si právo dodávky zboží odlišného od zobrazení uvedeného v katalogu.
V objednávkách prosím používejte naše objednací čísla.
Prospekty jsou neustále aktualizovány, aktuální verzi dokumentu naleznete na www.rewan.sk.
2/2015
2
ROBUSTpipe MILITARY
robustpipe military
PROČ POUŽÍVAT TRUBKY ROBUSTpipe MILITARY:
•
snížené riziko selhání poškozené trubky
•
robustní ochrana proti poškození
•
odolnost bodovému zatížení
•
bezpísková pokládka do výkopu
•
zvýšená odolnost proti bodové korozi za napětí
•
není omezen druh zásypového materiálu
•
prodloužená životnost
•
vhodné pro všechny bezvýkopové technologie
•
zlepšená svařitelnost
•
snadná detekce pod zemí
(v případě použití detekčního vodiče)
1. Základní údaje o systému
V současnosti jsou nejdokonalejší vývojovou řadou kabelových chrániček právě trubky ROBUSTpipe MILITARY.
1.1. Konstrukce trubek
ochranná vrstva - polymerní pěna
Detekční vodič - volitelná varianta
Trubky ROBUSTpipe Military jsou trubky z HDPE a s
dodatečným ochranným pláštěm z pěnového polyetylénu
v barvě khaki. Tloušťka pláště je u všech průměrů min. 3 mm.
Povrch je hladký a houževnatý, proto ulehčuje zatahování
trubek a zároveň jim poskytuje velmi účinnou ochranu proti
poškození. Opláštění je s vnitřní trubkou vázáno pouze fyzikálními silami, proto jej lze jednoduše sloupnout. Loupání je
nutné před spojováním trubek.
Mezi základní trubkou a ochrannou vrstvou je možná varianta
vloženého integrovaného měděného signalizačního vodiče
o min. průřezu 1,5 mm2 (obr. 1), který umožní lokalizaci trubky
a kontrolu její celistvosti. Navíc je ochranným pláštěm velmi
dobře chráněn proti poškození i korozi ve vlhku nebo účinkem
bludných proudů. Jeho průřez je dostačující pro všechny běžné vyhledávací metody.
Trubka HDPE
Obr. 1
3
PIPES FOR LIFE
ROBUSTpipe MILITARY
Trubky v průměrech 25 - 225 mm se dodávají v tyčích
o délce 6 nebo 12 m, v návinech o délce 100 m potom
dimenze do 110 mm včetně.
1.3. Fyzikální a materiálové vlastnosti
Díky pružnosti plastové trubky odolávají krátkodobým přetížením i dynamickému zatěžování lépe než trubky tuhé.
Mají rovněž vysokou odolnost proti vlivům sedání zeminy
a technické seismicity (třída odolnosti D podle ČSN 73 0040.)
D
Nezanedbatelným fyzikálním parametrem plastů je jejich
vysoká tepelná roztažnost, asi 10 až 15 x větší proti známým
kovům, což je nutno brát v úvahu při některých aplikacích.
Test odolnosti ochranného pláště
min. 3 mm
S – tloušťka stěny
Obr. 2
Odolnost ochranného pláště ROBUSTpipe MILITARY proti
poškození se zkouší za normální teploty, kdy se provede
vryp do ochranného pláště zkušebním břitem s definovanou
geometrií. Břit má rozměry pouhých 0,25 x 0,45 mm.
Zatěžovací síla břitu je funkcí průměru trubky, posun břitu
100 mm/min., délka vrypu min. 600 mm. Hloubka poškození
nesmí přesáhnout 75% tloušťky ochranného pláště (obr. 4).
Poznámka: Rozměr trubky ROBUSTpipe Military určuje
vnitřní HDPE trubka (po sloupnutí ochranného pláště), proto
je skutečný vnější průměr trubky asi o 6 mm větší než uvádí
popis trubky!
Příklad značení ROBUSTpipe MILITARY
PIPELIFE-materiál-ROBUST PIPE-OCHRAN. POVLAK PEHD-rozměr-datum výroby-délkoý údaj
Tubky ROBUSTpipe jsou chráněny patentem č. 295195 (Úřad
průmyslového vlastnictví).
1.2. Chemické vlastnosti
Polyetylénové trubky PIPELIFE jsou vyráběny z lineárního
polyetylénu. Říká se mu také vysokohustotní polyetylén, High
Density Polyethylene, používá se pro něj označení HDPE,
PEHD nebo l-PE.
PE je materiál složený z uhlíku a vodíku. Vykazuje velmi dobrou korozní odolnost a rezistenci vůči bludným proudům.
Rovněž odolnost celé řadě chemikálií, především těm, které
se mohou běžně vyskytovat v zeminách je vynikající.
HDPE je moderní trubní materiál a stal se standardem v oblasti ochranných trubek uložených v zemi.
4
Zkouška odolnosti ochranného pláště
Obr. 4
ROBUSTpipe MILITARY
1.4. Dovolené poškození trubek
1.6. Použití
Povolené poškození trubek při použití pro tlakové aplikace:
ROBUSTpipe military lze pokládat do jakéhokoliv výkopku,
vždy s ohledem na zachování funkce schopnosti systému. Jsou
vhodné pro všechny metody bezvýkopové technologie pokládky.
Běžné HDPE chráničky
obsyp pískem
max. 10%
ROBUSTpipe military
poškození nesmí být
hlubší než tloušťka
ochranného pláště
Při menším rozsahu poškození lze vadnou část trubky odřezat nebo vyřezat.
Potrubí z HDPE lze použít na staveništích skupiny 1 (podle
tabulky 1 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, z hlediska parametru vodorovného poměrného
přetvoření a poloměru ohybu).
Trubky jsou odolné všem běžným složkám půdy a umělých
hnojiv.
Přehled použití HDPE trubek dle rizika poškození
Maximální hloubka poškození
stěny trubek
Druh trubek
Metoda pokládky
HDPE
Rp MILITARY
Do výkopu „písková“
+
+
Do výkopu, zrno do 200 mm
-
+
Do výkopu bez omezení zrnitosti
-
+
Pluhování
-
+
Frézování
-
+
Řízené podvrty
-
+
+
riziko při pokládce malé
riziko při pokládce střední
riziko při pokládce velké
1.5. Požární klasifikace
Tabulka 1
Polyetylén je hořlavý materiál.
(další vlastnosti vz tab. 2.)
Veličina
Jednotka
PE 100, PE 100RC
Teplota vzplanutí
ºC
Teplota vznícení
Pomocný materiál
Papírové obaly
Smrkové dřevo (palety)
340
275
360
ºC
390
427
370
Výhřevnost
MJ/kg
44
10,3 – 16,2
17,8
Hustota
kg/m³
940
1200
550
voda, pěna
prášek
voda se smáčedlem
střední, lehká pěna
voda, vod. mlha
střední, lehká pěna
Vhodné hasivo
Tabulka 2
5
ROBUSTpipe MILITARY
2. Sortiment ROBUSTpipe
MILITARY
PIPES FOR LIFE
Popis výrobku:
Trubky pro ochranu kabelů se vyrábí z HDPE ochrannou
vrstvou, která zajistí odolnost zatížení ≥1450/20cm2 bez
nutnosti pískového obsypu.
Barva: khaki nebo dle přání zákazníka)
Vlastnosti materiálu:
• vysoká odolnost proti stárnutí
• trvanlivost barvy
• střední mechanická odolnost
• chemická odolnost dle ISO TR 10358
• teplotně stabilní: od -25 °C do +60 °C
Oblast použití:
V prostředí s vyššími nároky na dopravu a montážž
Kód položky
D
Popis
Poloměr
ohybu
Mechanická
odolnost
Kruhová
tuhost
ROBUSTpipe MILITARY
[mm]
[N]
[kN/m2]
Vnitřní
průměr
D1
zatahovací
síla
[mm]
[kN]
RP025030100
25
RP 25X3,0 100M
625
≥1450/20cm
≥20,3
31
19
1
RP032030100
32
RP 32X3,0 100M
800
≥1450/20cm
≥20,3
38
26
1,5
RP040350100
40
RP 40X3,5 100M
1000
≥1450/20cm
≥20,3
46
33
2,5
RP050046100
50
RP 50X4,6 100M
1250
≥1450/20cm
≥20,3
56
40,8
4
RP063058100
63
RP 63X5,8 100M
1575
≥1450/20cm
≥20,3
69
51,4
7
RP090052100
90
RP 90X5,2 6M
2250
≥1450/20cm
≥20,3
96
79,6
14
RP110063006
110
RP 110X6,3 6M
2750
≥1450/20cm
≥20,3
116
97,4
21
RP125071006
125
RP 125X7,1 6M
3125
≥1450/20cm
≥20,3
131
110,8
26
RP140083006
140
RP 140X8,3 6M
3500
≥1450/20cm
≥20,3
146
123,4
34
RP160091006
160
RP 160X9,1 6M
4000
≥1450/20cm
≥20,3
166
141,8
43
RP180107006
180
RP 180X10,7 6M
4500
≥1450/20cm
≥20,3
186
158,6
56
RP200119006
200
RP 200X11,9 6M
5000
≥1450/20cm
≥20,3
206
176,2
70
RP225128006
225
RP 225X12,8 6M
5625
≥1450/20cm
≥20,3
231
199,4
85
LOUPAČ ROBUSTNÍCH TRUBEK S DVOUBŘITÝM NOŽEM
Obj. číslo: RPL
NÁHRADNÍ NŮŽ K LOUPAČI*
Obj. číslo: RPLN
NÁHRADNÍ DRŽÁK K LOUPAČI
Obj. číslo: RPLD
Opotřebený nůž lze v držáku obrátit a využít jeho druhý břit.
Obj. číslo:
SMRŠŤOVACÍ MANŽETA
MSxxx/yyy (xxx = délka manžety,
yyy = vnější průměr základní trubky)
Manžety jsou dodávány v délkách 225 nebo 450 mm a to vždy pro příslušný vnější průměr trubky.
Obj. číslo:
SMRŠŤOVACÍ RUKÁVEC
RS330/yyy
yyy = vnější průměr základní trubky)
Teplem smrštitelný rukávec, základní šířka 330 mm.
6
Váš dodavatel | Váš dodávateľ
Zastúpenie Pipelife ELEKTRO
Slovensko:
Rewan s.r.o.
výhradný dovozca
Zastoupení Pipelife ELEKTRO
Česká republika:
Rewan Czech republic s.r.o.
výhradní dovozce
Slovensko – stred a východ
Zlatovská cesta 27
911 05 Trenčín
Tel: + 421 32 649 10 62
Mobil: + 421 911 366 601
Vídeňská 119
619 00 Brno
Česká republika
Slovensko – západ
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 3211 25 81
Mobil: + 421 911 635 535
Mobil: + 421 905 649 872
E-mail: [email protected]
Tel: + 420 547 137 260
Mobil: + 420 732 949 321
Mobil: + 420 730 895 758

Podobné dokumenty

1. pololetí 2006 - Nemocnice Na Homolce

1. pololetí 2006 - Nemocnice Na Homolce NEORECORMON 1 000 IU inj sol 6x0.3ml NEORECORMON 50 000 IU inj psolqf1via+1amp NEOTIGASON 25 MG por cps dur 30x25mg NEPHROTECT inf 10x500ml NEUPOGEN inj sol 5x1.6ml NEUPOGEN inj sol 5x1ml NIMBEX in...

Více

zde - Ing. Tomáš Podešva

zde - Ing. Tomáš Podešva menem při jeho realizaci a následném užívání. Výsledkem je rodinný dům v pasivním energetickkém standardu, jehož pořizovací náklady nepřekročily hranici 3 mil. korun a jeho roční náklady na vytápěn...

Více

Tlakové poTrubí pE 100 a pE 100rC

Tlakové poTrubí pE 100 a pE 100rC 2.7. RC materiály u Pipelife Czech s.r.o. RC materiály jsou i po letech používání předmětem dohadů o jejich skutečné kvalitě. Jedním z důvodů je vysoká odolnost těchto materiálů proti selhání a s...

Více

cmn 2011_14_100pc.indd

cmn 2011_14_100pc.indd potěší především model Zaskar, který najdeme v nabídce i v celoodpružené, a dokonce i devětadvacítkové verzi. Topmodel se stříbrně lakovaným, kovově se tvářícím rámem má navíc vidlici Rock Shox v m...

Více

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ trepanačními (korunovými) vrtáky (tzv. na jádro). Trepanačními vrtáky se materiál odřezává pouze v mezikruží šířky 20 až 50 mm. Uvnitř zůstává jádro, které se posouvá dutinou vrtáku spolu střískami...

Více

Podrobný položkový rozpočet 100128 056

Podrobný položkový rozpočet 100128 056 Akce : Rekonstrukce památníku dr.Emila Holuba v Holicích,Holubova č.p.768,HOLICE

Více

FLOWTITE

FLOWTITE Pokud je třeba trubky skládat na sebe, nejlepší je pokládat je na ploché dřevěné podložky (minimální šířka 75 mm), ve čtvrtinách s klíny (viz obrázek 2–4). Pokud existuje, použijte původní dřevo z ...

Více

XXI. ro£ník BRKOS 2014/2015 Zadání 1. série BRKOS neboli Brn

XXI. ro£ník BRKOS 2014/2015 Zadání 1. série BRKOS neboli Brn BRKOS neboli Brn¥nský koresponden£ní seminá° je matematická sout¥º pro st°edo²koláky se zájmem o matematiku a pro dal²í podivná individua. Dává vám moºnost zdokonalit se ve formulaci svých my²lenek...

Více

TSE nástavby "L"

TSE nástavby "L" čtyřkřídlá

Více