Katalogovy list nizkozdvihovych valcu RSS

Transkript

Katalogovy list nizkozdvihovych valcu RSS
Nízkozdvihové válce !ady RSS
Jedno!inné s vratnou pružinou a dvoj!inné pro nosnosti "0 – 250 tun
•
nosnosti do 250 tun a zdvihy do 76 mm
•
všechny nízkozdvihové válce mají vysoce
výkonnou pružinu pro rychlé vracení
•
válce odpovídají norm# ANSI B30,"
s konstrukcí a zkouškou s bezpe!nostním
faktorem 2:"
•
t#lesa válc$ RSS"002 a RSS"002D mají
speciální antikorozní ochranu a ochranu
proti zad%ení. Tato ochrana odpovídá
norm# ASTM B""7-85 ("00 hodin solné
komory)
Jedno!inné POWER TEAM válce
s krátkým zdvihem %ady RSS s vratnou
pružinou jsou kompaktní válce s malou
zástavbovou výškou a velkým výkonem.
Pobronzovaná pístnice a p%idržovací
kroužky pro plné zatížení zvyšují
spolehlivost válc$.
Možnost dosažení
v#tšího zdvihu pomocí
podkládacích kroužk$
a podp#rných
nástavc$.
TECHNICKÉ PARAMETRY
obsah oleje
nosnost
zdvih
(t)
(mm)
$0
20
30
50
$00
$00
250
38,"
44,5
6",9
60,3
57,2
38,"
76,2
typ
RSS$0$
RSS202
RSS302
RSS502
RSS$002
RSS$002D
RSS2503
www.ulbrich.cz
A
B
C
F
H
vnit!ní
pr"m#r
válce
plocha
pístu
(cm3)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
–
–
–
–
–
2"",6
–
88,9
95,3
""7,5
"27,0
"39,7
"44,5
290,5
"27,0
"39,7
"79,4
"87,3
"96,9
"82,6
366,7
69,9
90,5
"0",6
"23,8
"68,3
"74,6
250,8
"5,9
"5,9
"5,9
"9,"
23,8
23,8*
46,0
38,"
54,8
63,5
79,4
""","
95,3
"39,7
42,9
60,3
73,0
88,9
"27,0
"27,0
203,2
tlak
tah
(cm3)
55,8
"26,3
259,"
373,9
724,9
482,2
2.469
metr. tuny
p!i 700
barech
hmotnost
(cm2)
(t)
(kg)
"4,4
28,6
4",9
62,0
"26,6
"26,6
323,9
"0,2
20,0
29,5
43,6
89,"
89,"
227,8
2,7
4,5
6,7
"0,5
2",4
24,7
99,7
SPX POWER TEAM
8

Podobné dokumenty

Vážení zákazníci, dovolujeme si představit Vám náš nový katalog

Vážení zákazníci, dovolujeme si představit Vám náš nový katalog katalog, který – jak doufáme – šířkou sortimentu uspokojí všechny Vaše představy a požadavky. Vybrali jsme pro Vás kliky a kování vysoké kvality výhradně od evropských výrobců, přičemž jsme kladli ...

Více

lisovací komplet farmer 20 lisovací komplet farmer 20

lisovací komplet farmer 20 lisovací komplet farmer 20 Farmer 20 je kompletní lisovací zařízení určené k lisování olejnatých semen za studena a následnou filtraci oleje. Jedná se především o semena řepky, slunečnice, lnu a dalších olejnatých semen (nap...

Více

Power Team – česky, zkrácená verze

Power Team – česky, zkrácená verze Všechna tělesa válců a přidržovací kroužky řady RLS mají speciální ochranu proti korozi a zadření

Více

česká numismatická společnost pobočka v chebu

česká numismatická společnost pobočka v chebu neznamená, že by bylo možné tuto minci paušálně zahrnout mezi předměty

Více

Petro-Canada : PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 4l

Petro-Canada : PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 4l základovém oleji, jehož ?istota dosahuje 99,9% - nej?istší základový olej na sv?t? dopln?n velmi výkonnými aditivy. Toto složení zaru?uje vyjíme?ný výkon v širokém rozsahu teplot, maximální ochranu...

Více

PETRO-CANADA SYNTHETIC 5W-40 1l 055223593396

PETRO-CANADA SYNTHETIC 5W-40 1l 055223593396 SYNTHETIC má excelentní nízko teplotní tekutost: zajiš?uje rychlý náb?h mazání p?i velmi nízkých teplotách (bod tuhnutí –54°C), poskytuje velmi vysokou ochranu p?i velmi nízkých teplotách. Excelent...

Více

Vývoj motoru - výpočty

Vývoj motoru - výpočty Výpo et zatížení Reak ní síly v ložisku

Více