zde - Katedra silničních staveb - České vysoké učení technické v

Transkript

zde - Katedra silničních staveb - České vysoké učení technické v
Státní závěrečná zkouška
bakalářského studia FSv ČVUT v Praze
studijního oboru „Konstrukce a dopravní stavby“
Státnicový předmět: Silniční stavby (SS)
Katedra, na které je předmět Silniční stavby zkoušen: K136
Komise č. 1
zasedá ve čtvrtek dne 23.6.2016 od 8.30 hod.
v budově B, 2. patro, zasedací místnosti č. B265
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6
Složení komise:
Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (předseda) – K136
Ing. Petr Pánek, Ph.D. – K136
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – K136
Ing. Jaromíra Ježková – K136
Ing. Jan Valentin, Ph.D. (místopředseda) – K136
Ing. Filip Eichler, Ph.D. – K136
Ing. Michal Uhlík, Ph.D. – K136
Tajemník:
Ing. Petr Frančík - K136
Časový rozpis zkoušek:
Čas
číslo
Jméno studenta
Zaměření - katedra
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
Všichni studenti: Začátek zkoušky, představení zkušební komise, základní informace
1
Boukal Matěj
2
Dostál Miroslav
3
Fousová Markéta
4
Hájková Petra
5
Huněk Jan
6
Chmelíková Monika
7
Jiráň Ivo
8
Kálal Ondřej
9
Křížek Martin
10
Kunc Petr
11
Lambert Jan
12
Landa Filip
K136
13
Mai Walter
14
Merva Milan
15
Mytyzek Šimon
16
Pařízek Lukáš
17
Pekník Tomáš
18
Píha Lukáš
19
Pinkava Jan
20
Polehla Jiří
21
Seifrt Jaroslav
22
Šamulková Michaela
23
Štangl Tomáš
24
Tancošová Nikola
25
Havelka Oldřich
K135
26
Škeřík Jan
K220
27
Sochor Pavel
16.00
Závěrečné vyhlášení výsledků státní zkoušky
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA bakalářského studia
OBHAJOBA bakalářské práce
Katedra:
Studijní obor1):
Silničních staveb (K 136)
Konstrukce a dopravní stavby
Termín zasedání komise:
Datum:
27.6.2016
Hodina zahájení:
8:30 hod.
Místnost:
B265, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6
Složení komise:
Předseda:
Místopředseda:
Ing. Jan Socha - AGA-Letiště, s.r.o.
Ing. Jan Valentin, Ph.D. - ČVUT, K136
Členové:
Ing. Ivana Zobačová – PK Flora
Doc. Ing. Petr Slabý, CSc. - ČVUT, K136
Ing. Jaromíra Ježková - ČVUT, K136
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - ČVUT, K136
Ing. Michal Uhlík, Ph.D. - ČVUT, K136
Ing. Lucie Soukupová - ČVUT, K136
Tajemník:
Seznam studentů:
Student
Obor
Hodina obhajoby
Landa
Filip
8.30
Hájková
Petra
9.00
Huněk
Jan
9.30
Pekník
Tomáš
10.00
Kálal
Ondřej
Chmelíková
Monika
11.00
Jiráň
Ivo
11.30
Dostál
Miroslav
12.00
Tancošová
Nikola
12.30
KD
10.30
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA bakalářského studia
OBHAJOBA bakalářské práce
Katedra:
Studijní obor1):
Silničních staveb (K 136)
Konstrukce a dopravní stavby
Termín zasedání komise:
Datum:
28.6.2016
Hodina zahájení:
8:30 hod.
Místnost:
B265, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6
Složení komise:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:
Ing. Hana Staňková – SUDOP PRAHA a.s.
Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - ČVUT, K136
Ing. Bohuslav Novotný, DrSc.
Doc. Ing. František Luxemburk, CSc. - ČVUT, K136
Ing. Jaromíra Ježková - ČVUT, K136
Ing. Petr Pánek, Ph.D. - ČVUT, K136
Ing. Filip Eichler, Ph.D. - ČVUT, K136
Ing. Pavla Vacková - ČVUT, K136
Seznam studentů:
Student
Obor
Hodina obhajoby
Boukal
Matěj
8.30
Mai
Walter
9.00
Píha
Lukáš
9.30
Fousová
Markéta
10.00
Mytyzek
Šimon
10.30
Pinkava
Jan
11.00
Kunc
Petr
11.30
Štangl
Tomáš
Pařízek
Lukáš
12.30
Polehla
Jiří
13.00
Křížek
Martin
13.30
Seifrt
Jaroslav
14.00
Šamulková
Michaela
14.30
Merva
Milan
15.00
Lambert
Jan
15.30
KD
12.00
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA magisterského studia
Studijní program:
Studijní obor: 1)
Katedra:
Stavební inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Silničních staveb (K 136)
Termín zasedání komise:
Datum:
Hodina zahájení:
Místnost:
27.6.2016
13:00 hod.
B265, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6
Složení komise:
Předseda:
Místopředseda:
Ing. Jan Socha - AGA-Letiště, s.r.o.
Ing. Jan Valentin, Ph.D. - ČVUT, K136
Členové:
Ing. Ivana Zobačová – PK Flora
Doc. Ing. Petr Slabý, CSc. - ČVUT, K136
Ing. Jaromíra Ježková - ČVUT, K136
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - ČVUT, K136
Ing. Michal Uhlík, Ph.D. - ČVUT, K136
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - ČVUT, K135
Ing. Lucie Soukupová - ČVUT, K136
Tajemník:
Seznam studentů:
Student
Bc. Tittelbach
Matyáš
Bc. Malinská
Lucie
Bc. Král
Tomáš
Obor
Hodina obhajoby
13.00
KD
14.00
15.00
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
________________________
Informace pro katedry:
Formulář sestavuje katedra, na které student zapisoval DP.
1)
V případě, že je komise určena pro studenty více oborů, uveďte všechny tyto obory.
Katedra, která nesestavuje samostatnou komisi SZZ, odstavec o složení komise nemusí vyplňovat, lze
pouze uvést: viz komise katedry … dne… I při odkazu na jinou katedrovou komisi je nutné tento
formulář
sestavit a zveřejnit na webu, neboť studenti vyhledávají údaje o své SZZ dle kateder,
na kterých
zapisovali DP.
2)
Zkratky oboru uveďte u jmen studentů v případě, že je v záhlaví dokumentu uveden více než jeden
studijní
obor.
Komise lze číslovat v rámci katedry – nepovinné.
Z katedry zasíláno:
správci webu FSv e-mailem pro zveřejnění studentům
studijnímu oddělení 1x

Podobné dokumenty

Historie-Muzeologie mgr.

Historie-Muzeologie mgr. OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE – MUZEOLOGIE (magisterské studium) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědic...

Více

Forma státu podle hlavy státu

Forma státu podle hlavy státu Forma státu podle hlavy státu Monarchie-vláda jedince-obvykle dědičná

Více

Studijní program 7202T Mediální studia

Studijní program 7202T Mediální studia či rozpočtových organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru jim umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi. Studium je na základě platné akreditace organizo...

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti

Seznam aktivit a publikační činnosti Sociologie a andragogika Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Státní závěrečná zkouška sociologie – teorie a metoda v sociologii, sociologie práce a sociologie podniku Státní závěre...

Více

INFORMACE O ŘEŠENÍ

INFORMACE O ŘEŠENÍ vědních oborů. Představují základní stavební prvky studijního programu, jež umožňují přizpůsobit strukturu a obsah vzdělávání vývoji požadavků trhu práce při současném zachování profilu absolventa....

Více

Reference společnosti

Reference společnosti Autorizovaná stavební, projekční a realitní společnost EUROprojekt build and technology s.r.o. vznikla za účelem vybudovat na našem trhu komplexní firmu s nejvyššími ambicemi. Vzhledem k přístupu k...

Více

Přiřazovací problémy

Přiřazovací problémy výnos byl co možná nejvyšší), je možné od největšího prvku matice odečíst ostatní, a tak získat jakousi ztrátu proti nejlepší variantě. Tu můžeme následně minimalizovat. !Bob, Tom a Jana si pomocí ...

Více

Výsledky 28. ročníku lesního běhu v Herálci 2011

Výsledky 28. ročníku lesního běhu v Herálci 2011 Slavoj Čáslav SK Chotěboř Ski Team Herálec Nížkov Herálec

Více

Zdravotnická zařízení v Poděbradech 2015

Zdravotnická zařízení v Poděbradech 2015 Lázně Poděbrady, a. s., Libenský Náměstí T. G. M. 437 Tel.: 325 614 766, 325 606 602 Balneo v léčebně Libenský je v rekonstrukci, dokončení ve 2. polovině roku

Více