Přehled dílčích usnesení 21.2.2013

Komentáře

Transkript

Přehled dílčích usnesení 21.2.2013
PŘEHLED PŘIJATÝCH DÍLČÍCH USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘICE
KONANÉHO DNE 21. 2. 2013
Dílčí usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Mořice konaného dne 26. 11. 2012 a bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru za rok 2012.
Dílčí usnesení č. 2:
Zastupitelsvo obce Mořice schválilo program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce
Mořice.
Dílčí usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí zprávu starosty obce, předsedů výborů a komisí.
Dílčí usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo žádost o převedení pozemku p.č. 145 ve vlastnictví ČR na
obec.
Dílčí usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Mořice revokuje dílčí usnesení č. 4.
Dílčí usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo žádost o převedení pozemku p.č. 140 ve vlastnictví ČR na
obec.
Dílčí usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo zřízení bankovního účtu u ČNB.
Dílčí usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo nařízení obce č. 1/2013 Tržní řád.
Dílčí usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo přísedící u soudu Zdeňku Karáskovou, narozenou 25. 4. 1943,
starobní důchodkyni, trvale bytem Mořice č.p. 61.
Dílčí usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo přihlášení a účast obce v soutěži Vesnice roku 2013.
Dílčí usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vzájemný zápočet závazku a pohledávek Zuzaně
Weinfurnerové, kdy se nájemné za rekreační prostor obce za období 7, 8, 9/2012 ve výši 2 267,--Kč
vzájemně započte s materiálem a službami, které byly vynaloženy na opravu a údržbu rekreačního
prostoru obce a požární nádrže také ve výši 2 267,--Kč.
Dílčí usnesení č. 11.
Zastupitelstvo obce Mořice schválilo vzájemný zápočet závazku a pohledávek, kdy se nájemné za
období 10,11,12/2012 a 1,2,3,4/2013 ve výši 11 660,--Kč vzájemně započte s materiálem a
službami při opravě podlahy. Po odchodu pí Volkové Konečné z provozovny (Sport bar music
Mořice) zůstane podlaha (jedná se o linoleum) v majetku obce.
Dílčí usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Mořice schvaluje vymáhání pohledávek od nájemců bytových a nebytových
prostor soudní cestou. Jedná se o ty nájemníky, kteří nemají stanovený splátkový kalendář,
splátkový kalendář nerespektují, nedodržují termíny splátek, anebo ti nájemníci, kteří nemají jinou
dohodu s obcí Mořice o splácení dlužných částek.
Zapsala dne 21. 2. 2013
Ověřili:
Schválil:
Zdenka Loučková
…...............................
Petra Malyšková
…...............................
Petr Kučka
…...............................
Jaroslav Knap
…...............................

Podobné dokumenty

která měla nejnižší nabídkovou cenu. Dále se firmy

která měla nejnižší nabídkovou cenu. Dále se firmy Zápis č. 9/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 19. 5. 2008 Místo konání : oÚ Čakov

Více

Usnesení ZO č. 8 ze dne 25.8.2015

Usnesení ZO č. 8 ze dne 25.8.2015 USNESENÍ č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Stěbořice konaného dne 25. 8. 2015 USN.Č. 8/54 – 8/60 Zastupitelstvo obce

Více

Odchov albina Testudo hermanni boettgeri

Odchov albina Testudo hermanni boettgeri Odchov albina Testudo hermanni boettgeri Napsal uživatel Administrator Sobota, 11 Září 2010 11:20 - Aktualizováno Pondělí, 13 Září 2010 10:01

Více

Vzdělávací program Charitativní a sociální práce_denní

Vzdělávací program Charitativní a sociální práce_denní práci. Podle statistik lze předpokládat, že právě z této cílové skupiny bude v budoucnu v sociální práci nejvíce klientů. Je tak pravděpodobné, že mnoho studentů v zařízeních poskytujících služby p...

Více

allura

allura se často stává v případě rozvoje trendu, nabídka vinylových dílců prudce expandovala. Nyní je čas začít se orientovat na kvalitu výrobků. Luxusní vinylové dílce společnosti Forbo vydrží po mnoho ná...

Více

Splátkový prodej fotografického zboží

Splátkový prodej fotografického zboží Brašna MATIN PONY 17 Brašna MATIN PONY 18 Fotografická brašna EXTREME 20 Fotografický Foto batoh KING KONG 20 Fotografický Foto batoh XXL KING KONG 30 POLAROID Fotografický kufřík typ: S

Více