ve formátu PDF

Transkript

ve formátu PDF
Současné bezpečnostní hrozby
1. Nové bezpečnostní hrozby: terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, transnacionální
organizovaný zločin (Teorie a praxe bezpečnosti,
• Comparative Security Policy: Counterterrorism, Úvod do strategických studií, Lidská bezpečnost)
• Baylis, John et al (2002/2007) Strategy in the Contemporary World. Oxford University Press
• William Walker, Nuclear Order and Disorder, International Affairs, 76:4, 2000
• Scott Sagan, Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb, International Security, 21,
Winter 1996/1997
• Bovenkerk, Frank and Bashir Abu Chakra (2004), ?Terrorism and Organized Crime?, Forum on Crime and Society,
vol. 4, Nos. 1 and 2
• Dishman, Chris (2001), Terrorism, Crime, and Transformation, Studies in Conflict and Terrorism, 24
• Makarenko, Tamara (2004), The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organized
Crime and Terrorism, Global Crime, Vol. 6, No. 1
• Louise E., Shelley and John Picarelli, Methods not Motives: Implications of the Convergence of International
Organized Crime and Terrorism, Police Practise
• and Research, 3, 4, 2002
• Dalby Simon (1997): Environmental Security. Minnesota: Minnesota University Press
• Crenshaw, Martha. “Terrorism and Global Security.” In Leasing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided
World, edited by Chester A. Crocker,
• Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, 67-81. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2007.
2. Globální a mezinárodní terorismus ("starý" a "nový" terorismus, teorie vln, proměny terorismu) (Teorie a praxe
bezpečnosti, Comparative Security Policy:
Counterterrorism)
• Rapoport, C., David (2009) Four Waves of Modern Terrorism, UCLA http://www.international.ucla.edu/article.asp?
parentid=47153
• Hoffman, Bruce (2006) Insiside Terrorism, Columbia University Press
• Mark Segdwick, AQ and the Nature of Religious Terrorism, Terrorism and Political Violence, 16, 4, 2004
• John Gray, Al Kajda a co to znamená být moderní
• Hoffman, Bruce. "The Changing Face of Al Qaeda and the Global War on Terrorism." Studies in Conflict & Terrorism
27, no. 6 (Nov-Dec 2004): 549-60.
3. Kořeny terorismu, financování a podpora terorismu (význam a kritika přístupu, způsoby podpory terorismu a jejich
vývoj) (Teorie a praxe bezpečnosti, Comparative Security Policy: Counterterrorism)
• Edward Newman, Exploring the Root Causes of Terrorism, Studies in Conflict and Terrorism, 29, 2006
• Hoffman, Bruce (2006) Insiside Terrorism, Columbia University Press
• Tore Bjorgo (2005) Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, Ways Forward
• John Horgan (2005) Psychology of Terrorism, Frank Cass
• Comras, Viktor Al Qaeda Finances and Funding to Affiliated Groups, Strategic Insights, 4, 1, 2005
• Basile, Mark, Going to the Source: Why Al Qaeda?s Financial Network Is Likely to Withstand the Current War on
Terrorist Financing, Studies in Conflict and
• Terrorism, 2004
• Ganor, Boaz. "Terror as a Strategy of Psychological Warfare." 07/15 2002. International Policy Institute for CounterTerrorism.
• Post, Jerrold M., Ehud Sprinzak, and Laurita M. Denny. "The Terrorists in Their Own Words: Interviews with 35
Incarcerated Middle Eastern Terrorists." Terrorism & Political Violence 15, no. 1 (Spring 2003): 171-85.
4. Protiteroristické politiky EU, USA a ostatních aktérů před a po 11. září (Comparative Security Policy: Counterterrorism)
• Edwards, Geoffrey, and Christoph O. Myer. "Introduction: Charting a Contested Transformation." Journal of Common
Market Studies 46, no. 1 (January
• 2008): 1-25.
• National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. The 9/11 Commission Report. 2004. http://
www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf. Accessed 09/05/2005.
Compiled 27.6.2014 8:28:06 by Document Globe ®
1
•
•
•
Shapiro, Jeremy, and Daniel Byman. "Bridging the Transatlantic Counterterrorism Gap." The Washington Quarterly
29, no. 4 (Autumn 2006): 33-50.
Reinares, Fernando. European Democracies Against Terrorism: Governmental Policies and Intergovernmental
Cooperation. Burlington, US: Ashgate Publishing Company, 2000.
Zimmermann, Doron and Andreas Wenger. How States Fight Terrorism: Policy Dynamics in the West. Boulder, CO:
Lynne Rienner Publishers, Inc., 2007
5. Proliferace zbraní hromadného ničení (význam, teoretická diskuze, deterrence, protiproliferační opatření (Úvod do
strategických studií, Teorie a praxe bezpečnosti)
• John Mueller, The Essential Irrelevance of Nuclear Weapons: Stability in the Postwar World, International Security,
13/2, 1988
• Nina Tannenwald, Stigmatizing the Bomb: Origins of the Nuclear Taboo, International Security, 29/4, Spring 2005
• Alex H. Montgomery, Ringing in Proliferation: How to Dismantle an Atomic Bomb Network, International Security,
30/2, Fall 2005
• Chaim Braun, Christopher F. Chyba, Proliferation Rings: New Challenges to the Nuclear nonproliferation Regime,
International Security, 29/2, Fall 2004
• William Walker, Nuclear Order and Disorder, International Affairs, 76:4, 2000
• Scott Sagan, Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb, International Security, 21,
Winter 1996/1997
6. Ozbrojené konflikty: přístupy k jejich klasifikaci a analýze (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost, Mezinárodní
aspekty regionální bezpečnosti)
• Dick, C. J.: The Future of Conflict: Looking Out to 2020. Defence Academy of the United Kingdom, 2003.
• Eriksson, Mikael – Wallensteen, Peter: Armed Conflict, 1989-2003. Journal of Peace Research, vol. 41, no. 5, 2004,
s. 625-636.
• Gleditsch, Nils Petter et al: Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. Journal of Peace Research. Vol. 39, No. 5
(Sep., 2002), s. 615-637.
• Nye, Joseph S.: Understanding International Conflicts: Introduction into Theory and History. Harper Collins, 1993.
• Waisová, Šárka: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Portál, 2005
• Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
• Harvey, Frank P. (ed.): Conflict in World Politics: Advances in the Study of Crisis, War and Peace. Macmillan, 1998.
7. Mezistátní ozbrojené konflikty po skončení studené války (příklady; vývojové tendence, předmět sporu; způsoby
řešení) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)
• Correlates of War, www.correlatesofwar.org
• Dick, C. J.: The Future of Conflict: Looking Out to 2020. Defence Academy of the United Kingdom, 2003.
• Eriksson, Mikael – Wallensteen, Peter: Armed Conflict, 1989-2003. Journal of Peace Research, vol. 41, no. 5, 2004,
s. 625-636.
• Gleditsch, Nils Petter et al: Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. Journal of Peace Research. Vol. 39, No. 5
(Sep., 2002), s. 615-637.
• Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
• Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
8. Vnitrostátní ozbrojené konflikty o moc po skončení studené války (podstata, možnosti řešení, otázka demokratizace,
insecurity dilemma a nefunkční státy) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)
• Dick, C. J.: The Future of Conflict: Looking Out to 2020. Defence Academy of the United Kingdom, 2003.
• Eriksson, Mikael – Wallensteen, Peter: Armed Conflict, 1989-2003. Journal of Peace Research, vol. 41, no. 5, 2004,
s. 625-636.
• Gleditsch, Nils Petter et al: Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. Journal of Peace Research. Vol. 39, No. 5
(Sep., 2002), s. 615-637.
• Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
• Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
9. Vnitrostátní ozbrojené konflikty o území po skončení studené války (problematika diskriminace, autonomie,
federalizace a nezávislost jako možnosti řešení)
(Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)
• Dick, C. J.: The Future of Conflict: Looking Out to 2020. Defence Academy of the United Kingdom, 2003.
• Eriksson, Mikael – Wallensteen, Peter: Armed Conflict, 1989-2003. Journal of Peace Research, vol. 41, no. 5, 2004,
s. 625-636.
• Gleditsch, Nils Petter et al: Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. Journal of Peace Research. Vol. 39, No. 5
(Sep., 2002), s. 615-637.
Compiled 27.6.2014 8:28:06 by Document Globe ®
2
•
•
Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
10. Konfliktní komplex (vymezení, postupy a institucionální rámce při jejich řešení, role velmocí) (Ozbrojené konflikty
a mezinárodní bezpečnost)
• Buzan, Barry - Waever, Ole – de Wilde, Jaap: Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických
studií, 2005.
• Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
11. Prevence konfliktů (definice, nástroje, aktéři) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)
• Crocker, Chester A. – Hampson, Fen Osler – Aall, Pamela (eds.): Turbulent Peace. The Challenges of Managing
International Conflict. United States Institute of Peace, 2001.
• Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
• Waisová, Šárka: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Portál, 2005
• Zartmann, I. William – Rasmussen, J. Lewis (eds.): Peacemaking in International Conflict. Methods & Techniques.
USIP Press, 1999.
12. Postkonfliktní rekonstrukce (vymezení, aktéři, fáze, složky) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)
• Crocker, Chester A. – Hampson, Fen Osler – Aall, Pamela (eds.): Turbulent Peace. The Challenges of Managing
International Conflict. United States
• Institute of Peace, 2001.
• Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
• Waisová, Šárka: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Portál, 2005
• Zartmann, I. William – Rasmussen, J. Lewis (eds.): Peacemaking in International Conflict. Methods & Techniques.
USIP Press, 1999.
13. Mírové nástroje řešení konfliktů (kategorie a příklady, způsoby použití, kritické zhodnocení) (Ozbrojené konflikty a
mezinárodní bezpečnost)
• Vayrynen, Raimo: New Directions in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation. Sage, 1991.
• Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications,
2002.
• Crocker, Chester A. – Hampson, Fen Osler – Aall, Pamela (eds.): Turbulent Peace. The Challenges of Managing
International Conflict. United States
• Institute of Peace, 2001.
14. Současná bezpečnostní situace v oblasti Blízkého Východu (aktéři, problémy, konflikty) (Teorie a praxe bezpečnosti,
Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti)
• Paul Francis Diehl, A Road Map to War: Territorial Dimensions of International Conflict, Vanderbildt, 1999, pp. 3-36
• Michael Eisenstadt, The Palestinians: Between State Failure and Civil War, December 2007, Washington - http://
www.washingtoninstitute.org/download.php?file=PolicyFocus78ForWeb.pdf
• Joel S. Migdal, Vision and Practice: The Leader, the State, and the Transformation of Society, International Political
Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 9, No. 1
• Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
15. Současná bezpečnostní situace v subsaharské Africe (aktéři, problémy, konflikty) (Regionální aspekty mezinárodní
bezpečnosti, Lidská bezpečnost)
• Coyne, Christopher J.: Reconstructing Weak and Failed States: Foreign Intervention and the Nirvana Fallacy. Foreign
Policy Analysis (2006) 2, s. 343-360.
• Faria, Fernanda: Crisis Management in Sub-Saharan Africa. Occasional Paper No. 51, EU Institute for Security
Studies, www.iss.europa.eu, April 2004, s. 11-30.
• Prendergast, John – Thomas-Jensen, Colin: Blowing the Horn. Foreign Affairs, Mar/Apr2007, Vol. 86 Issue 2, s.
59-74.
• Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
16. Současná bezpečnostní situace v postsovětském prostoru (aktéři, problémy, konflikty) (Teorie a praxe bezpečnosti,
Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti)
• Svante E. Cornell, Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective, World Politics
54, 2002
• James Hughes and Gwendolyn Sasse, Ethnicity and Territory in the Former Soviet Union: Regions in Conflict, Cass
2002 (především kapitola Hughes,
• Sasse Comparing Ethnic Conflicts in Post-Soviet Transition States)
Compiled 27.6.2014 8:28:06 by Document Globe ®
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Jack Snyder, Edward Mansfield, Democratization and the Danger of War, International Security, 20,1, 1995
Jack Snyder, Edward Mansfield, Democratic Transitions, Institutional Strength, and War, International Organization,
56, 2, 2002
Rick Fawn, Jeremy Laskins (eds.), International Society after the Cold War, London MacMillan 1996 (především
kapitola Fawn a Mayall, Recognition, SelfDetermination and Secessionism in Post-Cold War International Society
Henry, E., Hale, The Parade of Sovereignities: Testing Theories of Secession in the Soviet Setting, British Journal
of Political Science, 30:1, January 2000
Dov Lynch, Separatist states and Post-Soviet Conflicts, International Affairs, 2002
Jack Snyder, From Voting to Violence, W. W. Norton, 2002
Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
17. Současná bezpečnostní situace v oblasti jižní Asie (aktéři, problémy, konflikty) (Regionální aspekty mezinárodní
bezpečnosti)
• Alavi, Hamza: Pakistan between Afghanistan and India. Middle East Report, No. 222 (Spring, 2002), s. 24-31.
• Jones, Rodney W.: Prospects for arms control and strategic stability in South Asia. Contemporary South Asia 14(2),
(June, 2005), s. 191–209.
• Looney, Robert: Failed Economic Take-Offs and Terrorism in Pakistan: Conceptualizing a Proper Role for U.S.
Assistance. Asian Survey, Vol. 44, No.
• 6 (Nov. - Dec., 2004), s. 771-793.
• Rubin, Barnett R. – Siddique, Abubakar: Resolving the Pakistan- Afghanistan Stalemate. Special Report 176, United
States Institute of Peace, www.usip.org,
• October 2006, 20 s.
• Sridharan, E.: International Relations Theory and the India–Pakistan Conflict. India Review, vol. 4, no. 2, April, 2005,
s. 103–124.
• Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
18. Současná bezpečnostní situace v oblasti Dálného Východu (aktéři, problémy, konflikty) (Regionální aspekty
mezinárodní bezpečnosti)
• Goldstein, Avery: Power Transitions, Institutions, and China’s Rise in East Asia: Theoretical Expectations and
Evidence. The Journal of Strategic Studies, Vol. 30, No. 4–5, August–October 2007, s. 639 – 682.
• Hemmer, Christopher – Katzenstein, Peter J.: Why Is There No NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism, and
the Origins of Multilateralism.
• International Organization, Vol. 56, No. 3 (Summer 2002), s. 575-607.
• Christoffersen, Gaye: The Role of East Asia in Sino-American Relations. Asian Survey, Vol. 42, No. 3 (May - Jun.,
2002), s. 369-396.
• Scobel, Andrew: Crouching Korea, Hidden China: Bush Administration Policy toward Pyongyang and Beijing. Asian
Survey, Vol. 42, No. 2 (Mar. - Apr., 2002), s. 343-368.
• Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se
19. Bezpečnostní politika ČR: Hlavní bezpečnostní hrozby a rizika ČR, ochrana kritické infrastruktury (Bezpečnostní
politika ČR)
• Balabán, Miloš et al. (2007) Kapitoly o bezpečnosti, Karolinum
• Gnessotto, Nicole et al (2006) The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025. European Union Institute
for Security Studies. Paris
20. Koncepce bezpečnostní politiky ČR v rámci EU a NATO (Bezpečnostní politika ČR)
• Balabán, Miloš et al. (2007) Kapitoly o bezpečnosti, Karolinum
• Klíčové české bezpečnostní dokumenty (viz sylabus)
Compiled 27.6.2014 8:28:06 by Document Globe ®
4

Podobné dokumenty

varianta B

varianta B II. Jedna skupina písmen se od ostatních čtyř skupin v řádku liší, je sestavena podle jiného pravidla. Najděte ji a zakroužkujte malé písmeno nad ní.

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF Bull, Hedley (1991) The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. London, pp.51-73. Burchill, Scott et al. (2005) Theories of International Relations. Basingstoke: Palgrave. Buzan, Ba...

Více

06 / 2013 - Ledviny.cz

06 / 2013 - Ledviny.cz zlaté, pět stříbrných a tři bronzové medaile.

Více

rights and responsibilities of patients and other persons

rights and responsibilities of patients and other persons registered in the Czech Republic or from persons permitted to perform religious activities (hereinafter referred to as “clergy”), in accordance with internal regulations and in a manner which does ...

Více