Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu

Transkript

Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu
Česká geologická služba – Geofond
Kostelní 26, 170 06 Praha 7, tel. 234 742 111
Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu
za rok 2010
Signaturní řada „P“
(P126700 – P129899)
Praha, únor 2011 Přírůstková kniha
GF P126700
GF P126701
GF P126702
GF P126703
GF P126704
GF P126705
GF P126706
GF P126707
GF P126708
MIČKE, Radek; 2009
Kuří, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná studna,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Přední Výtoň, parcela č. 442/10, zdroj podzemní vody vrtaná studna pro srubový RD, výsledky hloubení
průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších
předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Vydří, vodní zdroj pro zásobování stavení na č.p. 26 vrtaná studna, dokumentace skutečného provedení studny,
výsledky doplňujícího hydrogeologického průzkumu
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Nová Včelnice, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších
předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Střítež u Kaplice, individuální zdroj podzemní vody vrtaná studna, výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Dolní Němčice, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších
předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Bílý Kámen, výsledky hydrogeologického průzkumu - posílení
vodních zdrojů veřejného vodovodu Vyskytná nad Jihlavou
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Jihlava, zdroje podzemní vody pro zásobování budoucího
firemního areálu Podlahářství Bořivoj Šťáva, výsledky
hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické vyjádření dle
§ 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění jako podklad k povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Kamenný Újezd, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna u rekreační chaty, hydrogeologické vyjádření dle §
9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění jako podklad k povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
1
Přírůstková kniha
GF P126709
GF P126710
GF P126711
GF P126712
GF P126713
GF P126714
GF P126715
GF P126716
MIČKE, Radek; 2009
Kamenný Újezd, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna pro rekreační chatu, hydrogeologické vyjádření dle
§ 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění jako podklad k povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Chlístov u Okrouhlice, parc. č. 1653/40, kopaná studna zdroj užitkové vody v RD a na zálivku, hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění jako podklad k povolení odběru
podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Svatý Jan nad Malší, individuální zdroj podzemní vody vrtaná studna, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění jako
podklad k povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Janov u Mladé Vožice, zdroj podzemní vody pro
rekonstruovaný kulturní dům - vrtaná studna,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb.., o vodách v platném znění jako podklad k
povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Peč, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná studna,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Řetůvka, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná studna
pro novostavbu RD, výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, ods. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Malý Ratmírov, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna pro rekreační chatu, hydrogeologické vyjádření dle
§ 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění
pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Mosty, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná studna,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
2
Přírůstková kniha
GF P126717
GF P126718
GF P126719
GF P126720
MIČKE, Radek; 2009
Srch, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná studna,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb.., o vodách v platném znění jako podklad k
povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
Nechanice, individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění jako
podklad k povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
6.1.2010
MICHÁLKOVÁ, Marta; 2009
České Budějovice - České Vrbné - GTP, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.1.2010
BOUŠKA, Martin; 2009
Klatovy - silnice I/27 - okružní křižovatka - GTP,
závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.1.2010
GF P126721
BOUŠKA, Martin - PUPÍK, Václav; 2009
Folmava - silnice I/26 - hraniční přechod - GTP, závěrečná
zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.1.2010
GF P126722
BOUŠKA, Martin - PUPÍK, Václav; 2009
Starý Plzenec - Radyňská ulice - geotechnický průzkum,
závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.1.2010
GF P126723
BOUŠKA, Martin; 2009
Plzeň - ulice V Radčicích - geotechnický průzkum,
závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
GF P126724
GF P126725
GF P126726
6.1.2010
ŘEZÁČOVÁ, L.; 2008
Monitoring podzemních vod na lokalitě odkaliště Božkov za
rok 2009, zhodnocení monitoringu znečištění podzemních
vod, roční zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
ŘEZÁČOVÁ, L.; 2009
Líně - monitoring 2009, postsanační monitoring podzemních
vod, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
RADA, Jiří; 2009
Vodní zdroj pro jatky Blovice - hydrogeologický průzkum,
závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
3
Přírůstková kniha
GF P126727
RADA, Jiří; 2009
Vybudování monitorovacích vrtů na Zbirožsku - sanační
průzkum, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
GF P126728
MATYÁŠ, František; 2009
Inženýrsko geologický oprůzkum na elektrickém vedení 110
kV u města Kolín (stožáry č. 7-12), závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
GF P126729
RADA, Jiří; 2009
Ochranná pásma vodního zdroje obce Lipová, hydrogeologický
návrh OPVZ a návrh ochranných opatření, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
GF P126730
RADA, Jiří; 2009
Ochranná pásma vodního zdroje obce Mýtina, hydrogeologický
návrh OPVZ a návrh ochranných opatření, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
GF P126731
RADA, Jiří; 2009
Ochranná pásma vodního zdroje obce Doubrava,
hydrogeologický návrh OPVZ a návrh ochranných opatření,
závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
MATYÁŠ, František; 2009
Inženýrsko geologický průzkum na elektrickém vedení 22 kV
mezi obcemi Liběchov a Křivenice (stožáry č. 98 a 99),
závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
6.1.2010
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Krásné Pole, ulice
Branecká - rodinný dům, parcela 891/1
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126732
GF P126733
GF P126734
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Opava, Nákladní a
Kasárenská ulice - 2 bytové domy
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126735
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Ostrava Přívoz,
ulice Sokolská - polyfunkční dům Redl
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126736
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Ostrava Poruba malá větrná elektrárna AP 12, VŠB - TU Ostrava
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
4
Přírůstková kniha
GF P126737
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Ostrava Mariánské
Hory, ul. Karla Tomana - bytový dům
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126738
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Karviná, Bohumínská
ul., průmyslová zóna - propustek
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126739
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Ludgeřovice, ul.
Markvartovická - Svatá Eufrasie
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126740
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Ostrava Nová Bělá,
ul. Kaminského - Integrované výjezdní centrum - etapa
orientačního průzkumu
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Holasovice - ČOV
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126741
GF P126742
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Josefovice - SSMsK,
hala a skládka posypu
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126743
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Huzová - ČOV
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126744
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Bohumín - Pudlov,
ulice Partyzánská - septik
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
6.1.2010
GF P126745
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Ostrava Vítkovice, ulice Erbenova - AUSYS
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
GF P126746
VLK, Libor; 2009
Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Ostravice klubovna
Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba
5
6.1.2010
6.1.2010
Přírůstková kniha
GF P126747
MACEŠKA, Dušan; 2008
ČS PHM Lovosice - Benzina, s.r.o., analýza rizika, VZ
malého rozsahu, závěrečná zpráva
SCES - Group spol. s r.o., Ústí nad Labem
6.1.2010
GF P126748
MACEŠKA, Dušan; 2008
ČS PHM Klášterec nad Ohří - Benzina, s.r.o., analýza
rizika, VZ malého rozsahu, závěrečná zpráva (opravená)
SCES - Group spol. s r.o., Ústí nad Labem
6.1.2010
GF P126749
BLECHA, Martin; 2009
Posouzení možnosti vybudování domovní studny a odběru
podzemní vody na pozemku p.č. 910/6 v k.ú. Hejtmánkovice,
kraj Královehradecký, vyjádření dle § 9, odst. 1) zák. č.
254/2001 Sb.
Hydrotech SG s.r.o., Praha
7.1.2010
PAŠEK, Tomáš; 2009
České Budějovice, EKODUKT 1 - GTP, závěrečná zpráva o
podrobném geotechnickém průzkumu pro výstavbu ekoduktu 1
na propojení ulic Milady Horákové a Strakonické
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.1.2010
PIŠTORA, Zdeněk; 2006
Monínec - rekonstrukce hotelu Montana (sektor E), (pozemky
p.č. 80, 557/1 a 600/1, k.ú. Jetřichovice), odborný
hydrogeologický posudek k nakládání se svedenými
srážkovými vodami, závěrečná zpráva
Zdeněk Pištora, Praha
6.1.2010
PIŠTORA, Zdeněk; 2006
Monínec - Skirelax centrum (sektory A,B,C), (pozemky p.č.
636(A), 90(B) a 679(C), k.ú. Jetřichovice), odborný
hydrogeologický posudek k nakládání se svedenými
srážkovými vodami, závěrečná zpráva
Zdeněk Pištora, Praha
6.1.2010
PIŠTORA, Zdeněk; 2007
Zbečno - pozemky p.č. 926 a st. 94 (k.ú. Zbečno),
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
Zdeněk Pištora, Praha
6.1.2010
GF P126750
GF P126751
GF P126752
GF P126753
GF P126754
GF P126755
PIŠTORA, Zdeněk; 2008
Rymaně - chata č.e. 0421 (pozemek p.č. 125, k.ú. Rymaně),
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu, realizace
průzkumného hydrogeologického vrtu HR - 1 včetně
doprovodných zkoušek a měření
Zdeněk Pištora, Praha
6.1.2010
PIŠTORA, Zdeněk; 2008
Praha 5 - Stodůlky, Auto Styl a.s., Jeremiášova 3/1115,
15500 Praha 5 (pozemek p.č. 2311/7, k.ú. Stodůlky),
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu, realizace
průzkumného hydrogeologického vrtu HPS - 1 včetně
doprovodných zkoušek a měření
Zdeněk Pištora, Praha
6.1.2010
6
Přírůstková kniha
GF P126756
GF P126757
GF P126758
GF P126759
GF P126760
GF P126761
GF P126762
PIŠTORA, Zdeněk; 2006
Zahořany (pozemek p.č. 510/101, k.ú. Zahořany u Mníšku pod
Brdy), závěrečná zpráva vybudování vodního díla, domovní
vrtaná studna HZ 1 včetně doprovodných zkoušek a měření
Zdeněk Pištora, Praha
6.1.2010
PIŠTORA, Zdeněk; 2009
Praha 2, Všeobecná fakultní nemocnice - Karlovo náměstí
(pozemky p.č. 1645, 1651 a 1646, k.ú. Nové Město),
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu, realizace
hydrodynamických zkoušek na nemocničních studnách S - 1, S
- 2 a S - 3
Zdeněk Pištora, Praha
6.1.2010
PTÁČEK, Radim; 2009
Šumbark - záměr rozšíření hřbitova - inženýring, závěrečná
zpráva z hydrogeologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
6.1.2010
MUŠKA, David - PTÁČEK, Radim; 2009
Karviná - úpravy sportovního areálu - posouzení a návrh
vsaku srážkových vod (HG posouzení lokality z hlediska
možnosti likvidace srážkových vod).
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
6.1.2010
MUŠKA, David; 2009
Žst. Bohumín, stožáry GSM-R v trase Hrušky - Petrovice u
Karviné - IGP, III. etapa (úsek Ostrava-Svinov - Petrovice
u Karviné), závěrečná zpráva inženýrsko-geologického
průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
6.1.2010
MUŠKA, David; 2009
Žst. Přerov, stožáry GSM-R v trase Hrušky - Petrovice u
Karviné - IGP, II. Etapa (úsek Přerov - Jistebník),
závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
6.1.2010
STARÝ, Václav; 2009
Výstavba produktovodu Heřmanův Městec - LZ Čáslav, zpráva
o geologickém průzkumu
GEOTREND s.r.o., Slaný
7.1.2010
GF P126763
STOLAŘOVÁ, Markéta; 2009
Moravské Budějovice, ČS PHM Benzina, analýza rizika,
závěrečná zpráva
EPS, s.r.o., Veselí nad Moravou
7.1.2010
GF P126764
STOLAŘOVÁ, Markéta; 2008
Telč, ČS PHM Benzina, analýza rizika, závěrečná zpráva
EPS, s.r.o., Veselí nad Moravou
7.1.2010
GF P126765
SÝKORA, Vilém; 2008
Jesenice (parc. č. 735, 736/29), skladová hala Koska best
s.r.o., inženýrsko-geologický průzkum
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
7
Přírůstková kniha
GF P126766
SÝKORA, Vilém; 2008
Kladno - Dříň, logistický Park LPKD, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
GF P126767
SÝKORA, Vilém; 2009
Dobřichovice, ul. 5. května, přístavba základní školy,
zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
GF P126768
SÝKORA, Vilém; 2009
Praha 2, nám. W. Churchilla a Italská ul., bytové a
administrativní centrum - objekt C, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
SÝKORA, Vilém; 2009
Kladno, Sportovců č.p. 2311, areál bývalých kasáren
Lidice, zpráva o inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém
průzkumu
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
SÝKORA, Vilém; 2009
Praha 11, Janouchova ul., přístavba sociálně
ošetřovatelského zařízení, zpráva o inženýrsko-geologickém
průzkumu
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
SÝKORA, Vilém; 2009
Kosmonosy, komerční centrum, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
GF P126769
GF P126770
GF P126771
GF P126772
SÝKORA, Vilém; 2009
Zásmuky, Hügli Food s.r.o. Závod I., výrobní a skladová
hala III., zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu
RNDr.Vilém Sýkora - UPO, Dobřichovice
6.1.2010
GF P126773
SKOPAL, Richard; 2009
Třinec - rozmrazovací tunely, geotechnický průzkum
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
GF P126774
GF P126775
SKOPAL, Richard; 2009
Vsetín Jasénka, zpráva o geotechnickém průzkumu
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.1.2010
8.1.2010
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Chrudim - Hřiště SK, Novoměstská ulice, Pardubický kraj,
vyhodnocení průzkumných hydrogeologických prací, závěrečná
zpráva
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
8
Přírůstková kniha
GF P126776
GF P126777
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Lično, okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký,
vyhodnocení průzkumných hydrogeologických prací, závěrečná
zpráva
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
NOVOTNÁ, Vlasta - TŮMA, Walter - VOLDÁN, Jan; 2009
Ostrovačice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský,
vyhodnocení hydrogeologických prací na pozemku p.č. 676/3
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126778
NOVOTNÁ, Vlasta - TŮMA, Walter - VOLDÁN, Jan; 2009
Oldřichov v Hájích (p.č. 1097), okres Liberec, vyhodnocení
průzkumných hydrogeologických prací, závěrečná zpráva
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126779
NOVOTNÁ, Vlasta - TŮMA, Walter - VOLDÁN, Jan; 2009
Oldřichov v Hájích (p.č. 1082/1), okres Liberec,
vyhodnocení průzkumných hydrogeologických prací, závěrečná
zpráva
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Pardubice (p.p.č. 2536/7), vyhodnocení průzkumných
hydrogeologických prací, závěrečná zpráva
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126780
GF P126781
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, dílčí sanace v prostoru
stavby okružní křižovatky, závěrečná zpráva
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126782
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Borovnička, okres Trutnov, kraj Královéhradecký, likvidace
následků havárie stožárového transformátoru
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126783
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Javorník, okres Trutnov, kraj Královéhradecký, likvidace
následků havárie stožárového transformátoru TS 32
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126784
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Nemošice, okres Pardubice, kraj Pardubický, likvidace
následků havárie stožárového transformátoru PA 0098
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126785
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Rovensko pod Troskami, okres Semily, kraj Liberecký,
likvidace následků havárie stožárového transformátoru
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
9
Přírůstková kniha
GF P126786
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Veliny, okres Pardubice, kraj Pardubický, likvidace
následků havárie stožárového transformátoru TR 998
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126787
NOVOTNÁ, Vlasta - TARANZA, Jan - VOLDÁN, Jan; 2009
Vítězná - Kocléřov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký,
likvidace následků havárie stožárového transformátoru
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126788
NOVOTNÁ, Vlasta - TŮMA, Walter - VOLDÁN, Jan; 2009
R 35 Sedlice - Opatovice nad Labem, dílčí vyhodnocovací
zpráva za období XI/2006 až X/2009
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, s.r.o., Chrudim
8.1.2010
GF P126789
BABOROVÁ, Martina - PODPĚRA, Pavel; 2009
Praha - Újezd, Vodnická ul., mateřská škola a dům služeb
(parc. č. 265/1), závěrečná zpráva inženýrskogeologického
a hydrogeologického průzkumu
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, Praha
8.1.2010
BABOROVÁ, Martina - PODPĚRA, Pavel; 2009
Praha - Uhříněves, Bečovská ul. ( Uhříněveská obora ),
závěrečná zpráva inženýrskogeologického a
hydrogeologického průzkumu
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, Praha
8.1.2010
BABOROVÁ, Martina - PODPĚRA, Pavel; 2009
Dubí u Kladna - hala, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, Praha
8.1.2010
GF P126790
GF P126791
GF P126792
GF P126793
GF P126794
GF P126795
BABOROVÁ, Martina - PODPĚRA, Pavel; 2009
Jablonec nad Nisou - parc.č. 1108/1, speciální školy,
závěrečná zpráva předběžného inženýrskogeologického
průzkumu
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, Praha
8.1.2010
BABOROVÁ, Martina - PODPĚRA, Pavel; 2009
Praha 14 - Kyje, Panorama Kyje, II. etapa - objekty A1 a
A2, závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, Praha
8.1.2010
BABOROVÁ, Martina - PODPĚRA, Pavel; 2009
Praha 13 - Nové Butovice, Explora - fáze II. - objekty 1 3, závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu
(orientačního)
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, Praha
8.1.2010
BABOROVÁ, Martina - PODPĚRA, Pavel; 2009
Praha - Horní Měcholupy, II. bytový areál Janovská,
objekty A - E, závěrečná zpráva inženýrskogeologického
průzkumu
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, Praha
8.1.2010
10
Přírůstková kniha
GF P126796
KARNETOVÁ,
Benešovsko
nerostných
Geo Vision
GF P126797
KARNETOVÁ, Lucie - RAUS, Miroslav; 2009
Srovnání ZZ o zajištění OPDD evidovaných na MŽP a v ČGS Geofondu
Geo Vision s.r.o., Praha
8.1.2010
GF P126798
TOMÁŠEK, Jiří; 2009
Praha 5 - rezidenční objekt Radlice-západ, Na Farkáně IV.,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
7.1.2010
GF P126799
TOMÁŠEK, Jiří; 2009
Praha 10 - Malešice, transformovna, výměna T 202,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
Lucie - RAUS, Miroslav; 2009
- ověření a doplnění SDD a Deponií po těžbě
surovin
s.r.o., Praha
8.1.2010
7.1.2010
GF P126800
PATEROVÁ, Barbora; 2009
Zajištění starého důlního díla - štoly Hessenbrunn v k.ú.
Český Krumlov, závěrečná zpráva
TIMEX ZDICE s.r.o.
7.1.2010
GF P126801
VOTOČEK, Jaroslav; 2009
Zajištění dvou starých důlních děl v k.ú. Těnovice a
Hořehledy, závěrečná zpráva
GEMEC - UNION a.s., Jívka
7.1.2010
GF P126802
SVOJTKA, Jiří; 2009
2272 - zajištění SDD Otov - stará šachta 6 v k.ú. Otov u
Nového Kramolína (MŽP č. OOHPP - 82/09/SDD), závěrečná
zpráva
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
7.1.2010
; 2009
Zajištění starého důlního díla 2264 - důl Měkký cech v
k.ú. Zlaté Hory, okres Jeseník (MŽP - OOHPP-76/09 SDD),
závěrečná zpráva
EUROGAS a.s., Ostrava - Poruba
7.1.2010
; 2009
Zajištění starých důlních děl: 2277 - štola Břidličná 3 a
2278 - štola Břidličná 4, k.ú. Břidličná, okres Bruntál
(MŽP - OOHPP -87/09/SDD), závěrečná zpráva
EUROGAS a.s., Ostrava - Poruba
7.1.2010
ŠEFRNA, Martin; 2009
Darová - odvodňovací štola Terezie (č.ozn. 228), oprava
zabezpečení SDD v k.ú. Kříše (MŽP-OOHPP-94/08/SDD),
závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
7.1.2010
GF P126803
GF P126804
GF P126805
11
Přírůstková kniha
GF P126806
KOTALA, Bohumil; 2009
Závěrečná zpráva o zajištění SDD č. 2256 Propad u
břidlicového dolu Lhotka (MŽP OOHPP-68/09SDD)
Břidlicový důl Lhotka s.r.o., Vítkov
7.1.2010
GF P126807
TISOVSKÝ, Tomáš; 2009
Zabezpečení starého důlního díla Propad Horní Benešov v
k.ú. Horní Benešov (MŽP OOHPP-83/09/SDD), závěrečná zpráva
GEMEC - UNION a.s., Jívka
7.1.2010
GF P126808
BUREŠ, Karel; 2009
Svatava - Podlesí, průzkum SDD Větrná jáma Matyáš (MŽPOOHPP-86/09/SDD), závěrečná zpráva
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň 1
7.1.2010
GF P126809
BAŤKA, V. - JANÁK, Petr - TÁSLER, Radko - ZIKA, V.; 2009
Průzkum a dokumentace důlních děl, starých důlních děl a
jejich projevů v Obřím dole v k.ú. Pec pod Sněžkou (MŽPOOHPP-34/08/SDD)
Česká speleologická společnost Albeřice, Svoboda nad Úpou
7.1.2010
DRAHORÁD, František - DRAHORÁDOVÁ, Miroslava - SLIVOŇOVÁ,
Ivana; 2009
Likvidace starého důlního díla Propad v areálu Jezuitské
koleje" v k.ú. Kutná Hora (MŽP-OOHPP-89/09/SDD), závěrečná
zpráva
Důlně - stavební s.r.o., Kutná Hora
7.1.2010
STOHALM, Petr; 2009
Závěrečná zpráva o zajištění 4 SDD v k.ú. Kněževes a
Bohuňov nad Křetínkou: 2267 - šachta na sz. svahu kóty
541, 2268 - štola Jobova Lhota, 2269 - propad Jobova
Lhota, 2270 - propad Bohuňov nad Křetínkou (MŽP-OODPP90/09/SDD)
PETRSTON s.r.o., Brno
7.1.2010
KIČMER, Vladimír - RAŠNER, Petr; 2009
Plán likvidace starých důlních děl: 18118 - štola Bohatá
sever spodní a 18117 - štola Bohatá sever vrchní v oblasti
k.ú. Ludgeřovice (MŽP-OOHPP-77/09/SDD), závěrečná zpráva
Green Gas DPB, a.s., Paskov
7.1.2010
ŠEBA, Petr - ŠTRUPL, Vít - ŠÍR, Pavel; 2009
Závěrečná zpráva úkolu: Analýza, zpracování metodického
postupu, vyhledání a zpracování podkladů z externích
archivů pro zjišťování starých důlních děl na roky 2008
až 2009
Česká geologická služba - Geofond
7.1.2010
HORÁKOVÁ, Anna - ŠTRUPL, Vít - ŠÍR, Pavel; 2009
Závěrečná zpráva úkolu: Zapracování digitálních dat z
Atlasu starých důlních děl na území ostravsko-karvinského
revíru do stávajících databází hlavních důlních děl a
starých důlních děl na období 1.7.2009 - 30.11.2009
Česká geologická služba - Geofond
7.1.2010
GF P126810
GF P126811
GF P126812
GF P126813
GF P126814
12
Přírůstková kniha
GF P126815
GF P126816
GF P126817
GF P126818
ČMEJREK, Petr; 2009
Závěrečná zpráva z průzkumů starých důlních děl: 1710 jáma Venuše Větrní v k.ú. Libkovice u Mostu, 2209 Barbora - výdušná jáma (Trojice) v k.ú. Jeníkov u
Duchcova, 2210 - Bruno - výdušná jáma v k.ú. Novosedlice,
2211 - Bruno - vodní j. v k.ú. Novosedlice, 2254 Alexandr - v.j. VI v k. ú. Hrdlovka - Nový Dvůr
Litvínovská uhelná a.s., Most
7.1.2010
; 2009
Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu: Měření
zemního plynu v půdním vzduchu na ústí vrtů NP 805 a NP
546 a v jejich bezprostředním okolí v letech 2008 a 2009
FORING s.r.o., Frýdek-Místek
7.1.2010
PRAVŇANSKÝ, Jan; 2009
Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu: Průzkum
důlních děl a starých důlních děl v lokalitě Příčný vrch
k.ú. Zlaté Hory, Heřmanovice, Horní Údolí a Dolní Údolí
(MŽP-OOHPP-35/08/SDD)
After mining, s. r. o., Lučina
7.1.2010
FULKA, Jan; 2009
Vřesová - fenolka - sklad hutního materiálu, závěrečná
zpráva podrobného inženýrskogeologického průzkumu
INGEP, spol. s r.o., Karlovy Vary
14.1.2010
GF P126819
FULKA, Jan; 2009
Sokolov - Ohře - revitalizace levobřežního ramene,
závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu
INGEP, spol. s r.o., Karlovy Vary
14.1.2010
GF P126820
STŘESKA, Jaromír; 2009
Cheb - HZS - garáže, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
INGEP, spol. s r.o., Karlovy Vary
GF P126821
GF P126822
14.1.2010
STŘESKA, Jaromír; 2009
Cheb - přístavba polyfunkčního objektu, ul. 26. dubna
(p.p.č. 138/5), závěrečná zpráva inženýrskogeologického
průzkumu
INGEP, spol. s r.o., Karlovy Vary
14.1.2010
STŘESKA, Jaromír; 2009
Cheb - rozšíření objektu Za Mostní branou 5, závěrečná
zpráva inženýrskogeologického průzkumu
INGEP, spol. s r.o., Karlovy Vary
14.1.2010
GF P126823
STŘESKA, Jaromír; 2009
Olšová Vrata - RD na p.p.č. 519/5 a 523/8, závěrečná
zpráva inženýrskogeologického průzkumu
INGEP, spol. s r.o., Karlovy Vary
14.1.2010
GF P126824
HEŘMÁNEK, Radek; 2009
Vranovská Lhota, skládka nebezpečného odpadu, zpracování
analýzy rizik, závěrečná zpráva
KHSanace s.r.o., Benešov
13.1.2010
13
Přírůstková kniha
GF P126825
GF P126826
GF P126827
GF P126828
GF P126829
GF P126830
GF P126831
GF P126832
GF P126833
GF P126834
MAZÁČ, Petr - VALTR, Viktor; 2010
Rousínov - kompostárna, akce: 09-159 Komunitní kompostárna
pro město Rousínov, zpráva o inženýrskogeologickém
průzkumu a posouzení možnosti zasakování dešťových vod
Sihaya, s.r.o., Brno
13.1.2010
KAPINUS, Andrej; 2009
Chropyně - Fatra, provozní monitoring 2009, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
15.1.2010
PATZELTOVÁ, Beatrice; 2009
Rumburk, Oblouková ulice (p.p.č. 3213/9), vyhledání zdroje
podzemní vody pro plánovaný rodinný dům v Rumburku,
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
Beatrice Patzeltová, Staré Křečany
15.1.2010
PATZELTOVÁ, Beatrice; 2009
Nové Hraběcí (p.p.č. 92/2), vyhledání zdroje podzemní vody
pro zásobování zahrádky, závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu
Beatrice Patzeltová, Staré Křečany
15.1.2010
PATZELTOVÁ, Beatrice; 2009
Nové Hraběcí (p.p.č. 93/4), vyhledání zdroje podzemní vody
pro zásobování plánovaného rodinného domu, závěrečná
zpráva hydrogeologického průzkumu
Beatrice Patzeltová, Staré Křečany
15.1.2010
PATZELTOVÁ, Beatrice; 2009
Šluknov (vrty CA-1, CA-2, CA-3), vyhledání zdrojů podzemní
vody pro zásobování kempu, závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu
Beatrice Patzeltová, Staré Křečany
15.1.2010
PATZELTOVÁ, Beatrice; 2009
Valdek (čp. 445), vyhledání zdroje podzemní vody pro
individuální zásobování domu, závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu
Beatrice Patzeltová, Staré Křečany
15.1.2010
PATZELTOVÁ, Beatrice; 2009
Rumburk - Dolní Křečany, Poplužní ulice (p.p.č. 1165/4),
vyhledání zdroje podzemní vody pro zahrádku, závěrečná
zpráva hydrogeologického průzkumu
Beatrice Patzeltová, Staré Křečany
15.1.2010
PATZELTOVÁ, Beatrice; 2009
Šluknov (p.p.č. 682/1), vyhledání zdroje podzemní vody pro
zásobování zahrádky, závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu
Beatrice Patzeltová, Staré Křečany
15.1.2010
; 2009
Monitorovací vrt RS 138 - akce: Revitalizace systému
monitoringu vodních hladin v tělese Radovesické výsypky,
technická a předávací zpráva
Vrtný a geologický průzkum s.r.o., Praha
15.1.2010
14
Přírůstková kniha
GF P126835
HROUZEK, Stanislav; 2009
Jablůnka, skládka TKO, závěrečná zpráva z monitorování v
roce 2009
VEGI, s.r.o., Kroměříž
15.1.2010
GF P126836
HROUZEK, Stanislav; 2009
Chropyně - monitorování skládky Smeťák, souhrnná zpráva za
rok 2009
VEGI, s.r.o., Kroměříž
15.1.2010
GF P126837
KABÁTNÍK, Patrik; 2009
Tlumačov, studna V-1 na p.č. 1163/61, hydrogeologické
vyjádření
GEOBE s.r.o., Brankovice, Tasova 81
15.1.2010
GF P126838
CHALUPNÍK, Tomáš - GNOJEK, Ivan - GUERTLER, Richard KAROUS, Miloš - KAROUSOVÁ, Magda - MYSLIL, Vlastimil NIKL, Pavel - POŠMOURNÝ, Karel - SEDLÁK, Jiří - ZABADAL,
Stanislav; 2009
Geologické práce pro využití hlubinné geotermální energie
v oblasti Nové Paky, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-105/8/GP)
GEONIKA, s.r.o., Praha
12.1.2010
ABRAHAM, Miloš - CHLUPÁČOVÁ, Marta - DĚDKOVÁ, Jana GREGOROVÁ, Hana - HANÁK, Jaromír - JÁNĚ, Z. - KARPÍŠEK, P.
- KAŠPAREC, Ivan - MATOLÍN, Milan - MUELLER, Pavel MUELLEROVÁ, Hana - PECINA, Vratislav - REPKOVÁ, Helena STAREČKOVÁ, Jiřina - VELEBA, Bohumil - ŠKOVIEROVÁ, M.;
2009
Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů
v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany - Přelouč Pelhřimov - Bechyně - Milevsko, závěrečná zpráva za
geologický úkol MŽP-OG-31/07/GP
Česká geologická služba
12.1.2010
GNOJEK, Ivan - SEDLÁK, Jiří - SEDLÁKOVÁ, Iva - ZABADAL,
Stanislav; 2009
Gravimetrické měření 1: 25 000 v okolí Kunštátu, Letovic a
Boskovic v letech 2008 - 2009, závěrečná zpráva
Miligal, s.r.o., Brno
12.1.2010
GNOJEK, Ivan - SEDLÁK, Jiří - ZABADAL, Stanislav; 2009
Letecké geofyzikální mapování Šumavy v letech 2008 - 2009,
závěrečná zpráva
Miligal, s.r.o., Brno
12.1.2010
GF P126839
GF P126840
GF P126841
GF P126842
FORMÁNEK, Zdeněk - FOUSEK, Milan - TUREK, Vojtěch; 2009
Skuhrov, vyhodnocení čerpacích zkoušek na vrtech HVD - 1 a
HVD - 2, hydrogeologické posouzení pozemku p.č. 509/6
Vodní zdroje, a.s., Praha
15.1.2010
GF P126843
FOUSEK, Milan; 2009
Lenešice - hydrogeologický průzkumný vrt HV - 1,
vyhodnocení geologických prací
Vodní zdroje, a.s., Praha
15
15.1.2010
Přírůstková kniha
GF P126844
FOUSEK, Milan; 2009
Černošice (p.č. 4101/15 a 4101/16) - hydrogeologický
průzkumný vrt HV 1, vyhodnocení geologických prací
Vodní zdroje, a.s., Praha
15.1.2010
GF P126845
BRZÁKOVÁ, Radka - BÁRTA, Jaroslav - CHOCHLÍK, Stanislav DOUDA, Josef - KODETOVÁ, Jitka - RYDVAL, Miroslav; 2009
CTR Nelahozeves - monitorovací vrty pro nádrže H 11 - H
12, závěrečná zpráva
Vodní zdroje, a.s., Praha
15.1.2010
VOKŠICKÝ, Petr; 2009
Boháňka - Skála (kraj Královéhradecký), hydrogeologický
průzkum pro stavbu domovní studny na pozemku p.č. 223/2,
závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
18.1.2010
HOLEČEK, Miroslav; 2009
Jaroměř - Semonice (kraj Královéhradecký), hydrogeologický
průzkum pro stavbu domovní studny na pozemku p.č. 361/2,
závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
18.1.2010
HOLEČEK, Miroslav; 2009
Lázně Bohdaneč (kraj Pardubický), hydrogeologický průzkum
pro stavbu domovní studny na pozemku p.č. 867/201,
závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
15.1.2010
HEŘMÁNEK, Radek; 2010
Nový Svět, sanační práce v areálu farmy (sektor I),
závěrečná zpráva
KHSanace s.r.o., Benešov
19.1.2010
GF P126846
GF P126847
GF P126848
GF P126849
GF P126850
GF P126851
GF P126852
SMUTEK, Daniel; 2009
Cejřov - lom Zárubka (z. č. 099047). Dokumentační zpráva o
vybudování monitorovacího hydrogeologického vrtu HVZ-2 na
p.p.č. 926/2 v k.ú. Leštinka, a o doprovodných pracích
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
NADRCHAL, Jaroslav; 2009
Češov čp. 103 - vodní zdroj (Královéhradecký kraj).
Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu a projektová
dokumentace pro vybudování vodního zdroje
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
VLČEK, Lubomír; 2009
Dřenice, Pardubický kraj. Zpráva o inženýrskogeologickém
průzkumu pro projekt suché nádrže v katastrálním území
Dřenice
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
16
Přírůstková kniha
GF P126853
GF P126854
GF P126855
GF P126856
GF P126857
GF P126858
GF P126859
GF P126860
DUŠKOVÁ, Jana - NADRCHAL, Jaroslav - PAVLIŠ, Radko SMUTKOVÁ, Vítězslava - TEFR, Blahoslav - VLČEK, Lubomír ČECHLOVSKÝ, David; 2009
Chornice - lom (Pardubický a Olomoucký kraj). Vybudování a
otestování nových hlubokých monitorovacích vrtů V-19-08
V-20-08 - závěrečná zpráva
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
VLČEK, Lubomír; 2009
Chrudim - Střelecká ulice, Pardubický kraj. Zpráva o
výsledcích inženýrskogeologického a hydrogeologického
průzkumu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
VLČEK, Lubomír; 2009
Jičín - bytový dům U Stadiónu. Zpráva o
inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
SMUTEK, Daniel; 2009
Jičín - Textilní ulice (Královéhradecký kraj). Vyhodnocení
hydrogeologického, environmentálního a
inženýrskogeologického průzkumu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
BLAŽEK, Jan; 2009
Kočí, p.p.č. 652/2 (Pardubický kraj). Vyhodnocení
hydrogeologického průzkumu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
SMUTEK, Daniel; 2009
Závěrečná zpráva o vybudování průzkumného
hydrogeologického vrtu LBKK-1 na p.p.č. 1061/1 v k.ú.
Lázně Bohdaneč (zakázkové číslo 09 9 206)
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
SMUTEK, Daniel; 2009
Ledec - lom Chrtníky (z.č. 08 9 298). Závěrečná zpráva o
vybudování monitorovacího hydrogeologického vrtu LE-2 na
p.p.č. 101/1 v k.ú. Ledec
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
PAVLIŠ, Radko; 2009
Neděliště (Královéhradecký kraj). Vyhledávací
hydrogeologický průzkum v areálu koupaliště - závěrečná
zpráva o vrtu HV-2
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
17
Přírůstková kniha
GF P126861
GF P126862
GF P126863
GF P126864
GF P126865
GF P126866
GF P126867
GF P126868
GF P126869
VLČEK, Lubomír; 2009
Opočno, Královéhradecký kraj. Zpráva o výsledcích
inženýrskogeologického průzkumu a průzkumu znečištění
zemin a vod
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
VLČEK, Lubomír; 2009
Předhradí, Pardubický kraj. Zpráva o inženýrskogeologickém
a hydrogeologickém průzkumu pro projekt veřejné kanalizace
v obci Předhradí
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
VLČEK, Lubomír; 2009
Pustá Rybná - p.p.č. 1447, Pardubický kraj. Zpráva o
výsledcích hydrogeologického průzkumu a projekt
přebudování průzkumného vrtu na trubní studnu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
VLČEK, Lubomír; 2009
Třemošnice - Kovolis Hedvikov, Pardubický kraj. Zpráva o
výsledcích hydrogeologického průzkumu a projekt
přebudování průzkumné sondy na šachtovou studnu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
NADRCHAL, Jaroslav; 2009
Trutnov - Kryblice, p.p.č. 860/11 (Královéhradecký kraj).
Dokumentační zpráva o vybudování vrtů pro tepelná čerpadla
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
VLČEK, Lubomír; 2009
Žďár nad Sázavou - betonárka, Kraj Vysočina, zpráva o
výsledcích hydrogeologického průzkumu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
19.1.2010
BUREŠ, Jaroslav - POLENKOVÁ, Alena; 2009
Kyjov ČSAD, monitoring. Dílčí zpráva o výsledcích
monitoringu kvality podzemní a odpadní vody v areálu ČSAD
Kyjov a.s. v roce 2009
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
BUREŠ, Jaroslav - POLENKOVÁ, Alena; 2009
Velká Bíteš - BDS. Závěrečná zpráva o výsledcích
monitoringu kvality podzemní a odpadní vody v areálu
Bítešská dopravní společnosti spol. s r. o., Velká Bíteš v
roce 2009
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
WOHLGEMUTHOVÁ, Hana - ČÁSLAVSKÝ, Milan; 2009
Březina - ANNA, monitoring 2009. Závěrečná zpráva o
výsledcích monitorovacích prací v okolí dehtofenolového
jezírka v areálu P-D Refractories CZ v Březině u Moravské
Třebové
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
18
Přírůstková kniha
GF P126870
GF P126871
GF P126872
GF P126873
GF P126874
GF P126875
GF P126876
GF P126877
GF P126878
BUREŠ, Jaroslav - POLENKOVÁ, Alena; 2009
Uherský Ostroh - ŽPSV, monitoring. Dílčí zpráva o
výsledcích monitoringu kvality podzemní, technologické a
odpadní vody v areálu ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh v
roce 2009
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
BUREŠ, Jaroslav - POLENKOVÁ, Alena; 2009
Hustopeče - BORS, monitoring. Dílčí zpráva o výsledcích
monitoringu kvality odpadních a podzemních vod ve
společnosti BORS Břeclav a.s., provozovna Hustopeče v roce
2009
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
BUREŠ, Jaroslav - POLENKOVÁ, Alena; 2009
Nošovice - Pivovar Radegast, monitoring. Dílčí zpráva o
výsledcích monitoringu vývoje kvality podzemní, povrchové,
srážkové, drenážní, technologické a odpadní vody v areálu
pivovaru a jeho okolí v roce 2009
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
BENKOVIČ, Pavel; 2009
Sm VaK Ostrava - úpravna Podhradí, hodnocení rizika.
Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle
přílohy č. 11, odstavce 3a, vyhlášky č. 294/2005 Sb. na
lokalitě skládky vodárenských kalů v areálu úpravny vody v
Podhradí
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
OBERHELOVÁ, Jindra - PAVLÍK, Jiří - PIVNIČKA, Lubomír;
2009
Chomutov Sandvik, IG průzkum. Inženýrsko-geologický
průzkum pro stavbu haly č. 4 a 5. Závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
WOHLGEMUTHOVÁ, Hana - ČÁSLAVSKÝ, Milan; 2009
Boršov - ZZN POMORAVÍ, monitoring 2009. Závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Žebětín, parcela č. 2720/1. Individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna. Výsledky hloubení
průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Zbraslav, parcela č. 3034. Zdroj podzemní vody vrtaná studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Semice nad Labem, parcela č. 946/6. Zdroj podzemní
vody - vrtaná studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
19
Přírůstková kniha
GF P126879
GF P126880
GF P126881
GF P126882
GF P126883
GF P126884
GF P126885
GF P126886
GF P126887
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Nupaky - Zpráva o výsledcích podrobného
hydrogeologického průzkumu. Vodní zdroj pro komplex
budoucích RD
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Koleč, parcela č. 137/2. Individuální zdroj podzemní
vody - vrtaná studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Rdek; 2009
k.ú. Sadská, parcela č. 641. Zdroj podzemní vody - vrtaná
studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Loučeň, parcela č. 205/4. Zdroj podzemní vody vrtaná studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Velký Beranov, parcela č. 795/30. Zdroj podzemní vody
- vrtaná studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Střezimíř, parcela č. 476. Individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna. Výsledky hloubení
průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Horky, parcela č. 69/1. Individuální zdroj podzemní
vody - vrtaná studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Popice u Jihlavy, parcela č. 88/41. Zdroj podzemní
vody - vrtaná studna. Výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
19.1.2010
DVOŘÁK, Vojtěch - POLENKOVÁ, Alena; 2009
ŠKODA AUTO a.s. Odstranění starých ekologických zátěží,
ohnisko 10/A - sanace jihovýchodní části parkoviště,
sanace nesaturované zóny. Závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
18.1.2010
20
Přírůstková kniha
GF P126888
GF P126889
GF P126890
GF P126891
GF P126892
DVOŘÁK, Vojtěch - POLENKA, Miloš - POLENKOVÁ, Alena PROKEŠ, Václav; 2009
ŠKODA AUTO a.s. Odstranění starých ekologických zátěží,
Ohnisko 15/A, sanace saturované zóny - V. etapa, dílčí
závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
18.1.2010
DVOŘÁK, Vojtěch - FABIÁNOVÁ, Andrea - JIRSA, Jiří POLENKA, Miloš - POLENKOVÁ, Alena - PROKEŠ, Václav; 2009
ŠKODA AUTO a.s. Odstranění starých ekologických zátěží,
oblasti 4 a 18, sanace saturované zóny. Závěrečná zpráva
doplňkového průzkumu
Geotest, a.s., Brno
18.1.2010
SEDLÁČKOVÁ, Jana; 2009
Valašské Meziříčí - hydrogeologický průzkum. Závěrečná
zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
21.1.2010
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2009
LINEA Nivnice a.s. Závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu. Hydrogeologické vyjádření ve smyslu § 9, zák. č.
254/2001 Sb.
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
21.1.2010
SVOBODA, Tomáš; 2009
Svinná na Šumavě - hydrogeologický průzkum. Závěrečná
zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
21.1.2010
GF P126893
CAHLÍK, Aleš; 2009
Hošťálková- Selce. Závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
21.1.2010
GF P126894
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2010
Nivnice - LINEA NIVNICE a.s., návrh ochranných pásem
vodních zdrojů
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
21.1.2010
GF P126895
KABÁTNÍK, Patrik; 2009
Sanace horninového prostředí v areálu PLASTIKA a.s.,
Kroměříž. Závěrečná zpráva 1. etapy sanace
AQUATEST a.s., Praha 5
21.1.2010
GF P126896
KABÁTNÍK, Patrik; 2006
Screening horninového prostředí a účelová analýza rizik v
areálu PLASTIKA a.s., Kroměříž
AQUATEST a.s., Praha 5
21.1.2010
GF P126897
DORŇÁK, Luděk; 2010
Technická zpráva o skutečném provedení vrtných prací. Vrty
pro tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného
domu p.p.č. 482, v k.ú. Brňov
Luděk Dorňák, Olomouc
21.1.2010
21
Přírůstková kniha
GF P126898
GF P126899
GF P126900
GF P126901
GF P126902
GF P126903
GF P126904
GF P126905
GF P126906
GF P126907
DORŇÁK, Luděk; 2009
Technická zpráva o skutečném provedení vrtných prací. Vrty
pro tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného
domu p.p.č. 438, v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
Luděk Dorňák, Olomouc
21.1.2010
KRINER, Ondřej - VALENTOVÁ, Marta - ZIMA, Jan; 2009
Česká rafinérská, a.s. Monitoring a sanace znečištění
podzemních vod v bloku 65 - oblast tanku TR F. Zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
21.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Posouzení likvidace odpadních vod na pozemku ppč. 2302/2 z
projektovaného rodinného domu v k.ú. Semily, obec Semily,
Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Posouzení likvidace odpadních vod na pozemku ppč. 2302/1 z
projektovaného rodinného domu v k.ú. Semily, obec Semily,
Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Posouzení likvidace odpadních vod na pozemku stpč. 89 z
rozestavěného rodinného domu v k.ú. Karlov u Roškopova,
obec Stará Paka, Královéhradecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 640 z objektu čp. 132 v k.ú. Víchová nad
Jizerou, obec Víchová nad Jizerou, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - posouzení možnosti zajištění
zdroje vody na pozemku ppč.68 pro objekt čp. 4 v k.ú.
Rudolfov, obec Liberec, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost zajištění zdroje vody na
pozemku ppč. 791/62 pro budoucí rodinný dům v k.ú.
Petkovy, obec Petkovy, Středočeský kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost zajištění zdroje vody na
pozemku ppč. 1485/3 v k.ú. Zásada, obec Zásada, Liberecký
kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - posouzení možnosti zajištění
zdroje vody na pozemku ppč. 4080/1 pro projektovaný dům v
k.ú. Raspenava, obec Raspenava, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
22
Přírůstková kniha
GF P126908
GF P126909
GF P126910
GF P126911
GF P126912
GF P126913
GF P126914
GF P126915
GF P126916
GF P126917
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Posouzení možnosti provedení hlubinných vrtů pro tepelné
čerpadlo na pozemku ppč. 506/37 pro rodinný dům čp. 53 v
k.ú. Kobyly, obec Kobyly, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 410/3 z rozestavěného rodinného domu v
k.ú. Vápno, obec Hlavice, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Posouzení možnosti legalizace zdroje vody na ppč. 659/1
pro potřeby zavlažování fotbalového stadionu v Jilemnici.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologické posouzení možnosti zajištění zdroje vody
na pozemku stpč. 139 pro objekt čp. 49 v k.ú. Buřany, obec
Jablonec nad Jizerou, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek vypracovaný pro účely legalizace a
zajištění ochrany vodního zdroje umístěného na ppč. 285 v
k.ú. Starý Dub, obec Český Dub, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Posouzení možnosti zajištění zdroje vody a likvidace
odpadních vod z budoucího rodinného domu na pozemku ppč.
1307/1 v k.ú. Dalešice, obec Dalešice, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost provedení hlubinného
vrtu pro tepelné čerpadlo na pozemku ppč. 1438/13 pro
projektovaný rodinný dům v k.ú. Rychnov u Jablonce nad
Nisou, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 1890 z rodinného domu čp. 342 v k.ú. Velké
Hamry, obec Velké Hamry, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 1796/3 z rodinného domu čp. 49 v k.ú.
Držkov, obec Držkov, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost zajištění zdroje vody na
pozemku ppč. 470/18 pro budoucí rodinný dům v k.ú. Březina
u Mnichova Hradiště, obec Březina, Středočeský kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
23
Přírůstková kniha
GF P126918
GF P126919
GF P126920
GF P126921
GF P126922
GF P126923
GF P126924
GF P126925
GF P126926
GF P126927
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost zajištění zdroje vody na
pozemku ppč. 1920/79, popř. 1920/157 pro rekreační objekt
č.e. 82 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy,
Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Hydrogeologický posudek - možnost zajištění zdroje vody a
likvidace odpadních vod na pozemku ppč. 864 z
projektovaného rodinného domu v k.ú. Rýnovice, obec
Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj.
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
18.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Radošov, p.p.č. 629/3
- ČOV.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Lesov, p.p.č. 241/7 studna.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Roztoky u Křivoklátu
- vodní zdroje.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Suchá, p.p.č. 754/3 ČOV.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Karlovy Vary - bytový
dům Prestige.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Jáchymov, p.p.č.
2388/2 - studna.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Nová Kyselka silnice.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Slapany - hráz.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
24
Přírůstková kniha
GF P126928
GF P126929
GF P126930
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Horní Žďár, p.p.č.
161/6 - ČOV.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Nivy, p.p.č. 46/15 ČOV.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Zdemyslice - rybník.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
GF P126931
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Domažlice - rybník.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
GF P126932
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Nejdek - Rolava.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
GF P126933
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Luby - kanalizace.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
GF P126934
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Nová Ves u Sokolova ČS PHM.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Dalovice - p.p.č.
550/1.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Smolné Pece, p.p.č.
764/6 - ČOV.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Hradecko - malá vodní
nádrž.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
GF P126935
GF P126936
GF P126937
25
Přírůstková kniha
GF P126938
GF P126939
GF P126940
GF P126941
GF P126942
GF P126943
GF P126944
GF P126945
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Horní Rozmyšl, p.p.č.
420/6 - studna.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva hydrogeologického úkolu. Maroltov 54/2 studna.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
JEHLIČKA, Jan - MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK,
Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva pedologického průzkumu, Bochov průmyslová zóna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Číňov - jez.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Počerny - p.p.č.
1085/1.
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
22.1.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna k.ú. Hroznětín, ppč. 2573.
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
25.1.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna k.ú. Cheb, ppč. 916/10.
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna k.ú. Dražov, ppč. 84.
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
25.1.2010
25.1.2010
GF P126946
FRIČ, Jiří; 2010
Dolní Jirčany. HG vrt v obci Dolní Jirčany. Pozemek p.č.
141/168, okres Praha - západ, kraj Středočeský.
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
26.1.2010
GF P126947
FRIČ, Jiří; 2010
Mirošovice, část Božkov. HG vrt v obci Mirošovice. Pozemek
p.č. 895/4, okres Praha - východ, kraj Středočeský.
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
26.1.2010
26
Přírůstková kniha
GF P126948
ŠTEGENA, Viktor; 2009
Závěrečná zpráva. Technická opatření na jámě Anna - těžní.
Lokalita k.ú. Zruč - Senec.
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň 1
26.1.2010
GF P126949
ŠTEGENA, Viktor; 2009
Závěrečná zpráva. Technická opatření na jámě Anna výdušná. Lokalita k.ú. Zruč - Senec.
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň 1
26.1.2010
GF P126950
RADA, Jiří; 2009
Výsledky postsanačního monitoringu v areálu kasáren
Stříbro v roce 2009, monitorovací práce, roční zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.1.2010
GF P126951
ŘEZÁČOVÁ, Lucie; 2009
Monitoring podzemních vod v areálu čistírny oděvů v
Domažlicích za rok 2009, zhodnocení monitoringu znečištění
podzemních vod, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.1.2010
; 1111
Duplicita k GF P126691.
29.1.2010
GF P126952
GF P126953
GF P126954
GF P126955
GF P126956
GF P126957
MATYÁŠ, František; 2010
Tunel Ejpovice - IGP, podrobný IG průzkum základových
poměrů v prostoru jezu Klabava a tunelu Ejpovice,
závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.1.2010
RADA, Jiří; 2009
Ochranná pásma vodního zdroje obce Kočov, hydrogeologický
návrh OPVZ a návrh ochranných opatření, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.1.2010
LENCSESOVÁ, Lucia - NAVRÁTILOVÁ, Vlasta - NOL, Ondřej ŠUPÍKOVÁ, Irena; 2009
Vodní zdroj Třebechovice, průzkum pesticidů, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Zpráva o průběhu sanace znečištění podzemní vody v areálu
CEDIMA Meziměstí s.r.o. za kalendářní rok 2009
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
PAZDERSKÝ, Jiří; 2009
Hrádek nad Nisou - skládka TKO Kristýna, sledování
tlakových projevů jednotlivých vrtů a průzkum skládkového
plynu v kalendářním roce 2009
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
27
Přírůstková kniha
GF P126958
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Měření stavu hladin podzemní vody za rok 2009 na vybraných
lokálních vodních zdrojích v obci Plaňany, okres Kolín
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
GF P126959
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Smrčí - režimní měření stavu hladin podzemní vody na
vybraných lokálních zdrojích v okolí DP Smrčí za rok 2009
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
GF P126960
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Monitoring kvality a úrovně hladiny podzemní vody na
vybraných objektech podél trasy budoucí přeložky silnice
I/35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou za rok 2009
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Dubnice - režimní měření úrovně hladiny podzemní vody a
její kvality na vybraných objektech v DP Dubnice a jejím
okolí za rok 2009
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2009
Zpráva o provedeném monitorování podzemní vody na
monitorovacím objektu P-1 v DP Václavice I za rok 2009
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
GF P126961
GF P126962
GF P126963
GF P126964
GF P126965
GF P126966
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek k možnosti likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 156/2 z objektu čp. 20 v k.ú. Rejdice,
obec Kořenov, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Posouzení možnosti legalizace stávajícího způsobu
likvidace odpadních vod na pozemku ppč. 306 z objektu čp.
36 v k. ú. Dolní Dvůr, obec Dolní Dvůr, Královehradecký
kraj, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Ve znění všech pozdějších
předpisů a novel
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Posouzení možnosti likvidace odpadních vod na pozemku ppč.
719/4 z projektovaného rodinného domu v k. ú. Nová Ves u
Chrastavy, obec Nová Ves, Liberecký kraj, vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. ve znění všech pozdějších předposů a novel
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Posouzení možnosti likvidace odpadních vod na pozemku ppč.
831 z projektovaného rodinného domu v k. ú. Bílý Potok pod
Smrkem, obec Bílý Potok, Liberecký kraj, vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. Ve znění všech pozdějších předpisů a novel
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
28
Přírůstková kniha
GF P126967
GF P126968
GF P126969
GF P126970
GF P126971
GF P126972
GF P126973
GF P126974
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek k možnosti likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 799/2 z projektovaného rodinného domu v
k.ú. Hrubá Skála, obec Hrubá Skála, Liberecký kraj,
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb. Ve znění všech pozdějších předpisů
a novel
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Posouzení možnosti likvidace odpadních vod na pozemku ppč.
1017/2 z rozestavěného rodinného domu v k.ú. Modlibohov,
obec Český Dub, Liberecký kraj, vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Ve
znění všech pozdějších předpisů a novel
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek k možnosti zajištění zdroje vody
na pozemku ppč. 937/112 pro rozestavěný rodinný dům v k.ú.
Hejnice, obec Hejnice, Liberecký kraj, vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. Ve znění všech pozdějších předpisů a novel
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
29.1.2010
BUREŠ, Karel; 1998
Technická zpráva o provizorním zabezpečení opuštěných
průzkumných důlních děl v působnosti OBÚ Most
Geoindustria, závod Stříbro
29.1.2010
DRGO, Pavel - RŮTA, Věroslav; 2009
Archivace důlně měřické a geologické dokumentace ložisek
černého uhlí na okolních lokalitách (Sulkovské doly,
Chlumčany, Vstiš, Mirošovsko, Manětínsko, Merklínsko,
Hornobřízsko)
ZUD a.s., Zbůch
1.2.2010
PÍCHA, Petr; 2010
Hojsova Stráž - silnice II/190 - průtah - GTP, závěrečná
zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.1.2010
KARLÍN, Petr; 2009
Rantířov - most, závěrečná zpráva o výsledcích
geotechnického a stavebně-technického průzkumu pro opravu
mostu přes řeku Jihlavu na železniční trati Jihlava Veselí nad Lužnicí v Rantířově, okres Jihlava
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.1.2010
KARLÍN, Petr; 2009
Mokrý Lom, geotechnické posouzení základových poměrů v
místě stavby zastřešení silážního žlabu na farmě ZD
Ločenice v Mokrém Lomě, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.1.2010
29
Přírůstková kniha
GF P126975
GF P126976
GF P126977
GF P126978
BOUŠKA, Martin; 2009
Plzeň, závěrečná zpráva o geotechnickém průzkumu pro
výstavbu bytového polyfunkčního domu v Jablonského ulici
č.p. 1553 v Plzni, okres Plzeň - město
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.1.2010
NOVÁK, Michael; 2009
Kunžak, závěrečná zpráva o geotechnickém posouzení
základových poměrů pro založení nové výpusti a opravy
odpadního potrubí rybníku Komorník u Kunžaku, okres
Jindřichův Hradec
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.1.2010
MICHÁLKOVÁ, Marta; 2009
Temelín, závěrečná zpráva o výsledcích podrobného
geotechnického průzkumu pro stavbu čistírny odpadních vod
v obci Temelín, okres České Budějovice
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.1.2010
FRIČ, Jiří; 2010
Kaliště u Ondřejova (p.č. 291/15), závěrečná zpráva o
sanačním čerpání 2 hydrogeologických vrtů
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.1.2010
GF P126979
FRIČ, Jiří; 2010
Třeboc (p.č. 97/19), závěrečná zpráva o průzkumném
hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.1.2010
GF P126980
KOŘISTKA, Libor; 2010
Praha 6 - Ruzyně, výsledky hydrogeologické služby
realizované pro Letiště Praha, a.s. v roce 2009, roční
zpráva
Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha
29.1.2010
BLAŽÍČEK, Martin; 2009
Častolovice, Saint-Gobain Orsil s.r.o., hydrogeologický
průzkumný vrt HVC-1-9, závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu a projekt stavby studny
VODASERVIS s.r.o., Žďár nad Sázavou
20.1.2010
BŘEZINA, Boleslav - URBAN, Jakub; 2010
Cheb - jihovýchodní obchvat, zpráva o předběžném
geotechnickém a hydrogeologickém průzkumu pro stavbu
přeložky silnice II/214
PUDIS a.s., Praha
1.2.2010
VOREL, Josef; 2009
Smíchov - radlická radiála JZM, tunel Radlice (stavba č.
9567), průzkumná štola Dívčí hrady, doplňující předběžný
geotechnický průzkum
PUDIS a.s., Praha
1.2.2010
MATĚJÍK, Zdeněk; 2009
Mydlovary - monitorovací vrty PRLP, 2009
ENACON s.r.o., Praha
1.2.2010
GF P126981
GF P126982
GF P126983
GF P126984
30
Přírůstková kniha
GF P126985
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Polžice u Bezdružic (p.p.č. 13/1), domovní vrtaná studna,
závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
1.2.2010
GF P126986
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Milhostov u Mariánských Lázní (p.p.č. 59/11), domovní
vrtaná studna, závěrečná zpráva o hydrogeologickém
průzkumu
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
1.2.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Žírovice (p.p.č. 1014/1), domovní vrtaná studna, závěrečná
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
1.2.2010
GF P126987
GF P126988
SOUČEK, Luboš; 2009
Polná - odbahnění rybníka Kukle, inženýrskogeologický
průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
1.2.2010
GF P126989
SOUČEK, Luboš; 2009
Nedvědice - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky,
K Pernštejnu, novostavba kanalizace, inženýrskogeologický
průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
1.2.2010
SOUČEK, Luboš; 2009
Retenční vodní nádrž v k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí a
v k.ú. Kozlov, inženýrskogeologický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
1.2.2010
GF P126990
GF P126991
MORIC, Petr; 2009
Brno - Líšeň, centrální park Rokle, inženýrskogeologický a
hydrogeologický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
1.2.2010
GF P126992
KAPINUS, Andrej; 2009
Uherský Brod - Česká zbrojovka, monitoring 2009, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
3.2.2010
GF P126993
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2009
Brno - Dolní Heršpice, hydrogeologické vyjádření - projekt
vrtané studny, závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
GF P126994
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2009
Heršpice, okres Vyškov - hydrogeologické vyjádření projekt vrtané studny, závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
31
Přírůstková kniha
GF P126995
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2009
Babice u Rosic - hydrogeologické vyjádření - projekt
vrtané studny, závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
GF P126996
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2009
Ochoz u Tišnova, okres Brno - venkov, hydrogeologické
vyjádření - projekt k vrtům pro tepelné čerpadlo,
závěrečná zpráva
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2009
Řikonín, okres Brno - venkov, hydrogeologické vyjádření projekt vrtané studny, závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2009
Voděrady u Kunštátu, okres Blansko, hydrogeologické
vyjádření - projekt vrtané studny, závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
HÝBLEROVÁ, Lucie; 2008
Kunštát - průtah, silnice I/19, geotechnický průzkum,
závěrečná zpráva
Geokonzult, Brno
3.2.2010
GF P126997
GF P126998
GF P126999
GF P127000
MACHOVÁ, Lucie; 2009
Závěrečná zpráva podrobné etapy geotechnického průzkumu.
Stavba 01312 - SO Rohlenka, ISPROFIN č. 3272861078
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
GF P127001
HÝBLEROVÁ, Lucie; 2009
Závěrečná zpráva geotechnického průzkumu a hydrogeologické
vyjádření Pohořelice - bytové domy, parc.č. 389/25 a
389/146
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
MACHOVÁ, Lucie; 2009
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu III/3657
Letovice, most v Tyršově ulici, ev.č. 3657-1
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
GF P127002
GF P127003
MACHOVÁ, Lucie; 2009
Závěrečná zpráva geotechnického průzkumu Brno - Žebětín,
stavba BD u sv. Jana Nepomuckého
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
GF P127004
HÝBLER, Petr; 2009
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu Obchodní
centrum Penny Market Vítkov
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
32
Přírůstková kniha
GF P127005
MACHOVÁ, Lucie; 2009
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu II/374
Doubravice nad Svitavou - Rájec, V. stavba
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
GF P127006
MACHOVÁ, Lucie; 2010
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu silnice
II/28 Salačova Lhota, obchvat
Geokonzult, Brno
3.2.2010
GF P127007
MACHOVÁ, Lucie; 2009
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu silnice
II/150 Pavlíkov - Leštinka
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
3.2.2010
GF P127008
RADA, Jiří; 2009
Monitoring podzemních vod v areálu Železáren Hrádek v roce
2009. Zhodnocení monitoringu znečištění podzemních vod,
závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
3.2.2010
RADA, Jiří; 2009
Monitoring obsahu NEL v podzemních vodách u parkoviště
Lasselsbergeru v Chlumčanech za rok 2009. Zhodnocení
monitoringu podzemních vod, roční zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
3.2.2010
RADA, Jiří; 2009
Monitoring kvalitativních a kvantitativních parametrů
podzemních vod v okolí areálu firmy LB MINERALS, a.s. za
rok 2009. Zhodnocení monitoringu podzemních vod, roční
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
3.2.2010
DVOŘÁK, Vojtěch - POLENKOVÁ, Alena; 2009
ŠKODA AUTO a.s. Odstranění starých ekologických zátěží.
Monitoring - říjen 2009, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
4.2.2010
GF P127009
GF P127010
GF P127011
GF P127012
GF P127013
GF P127014
ŽIDKOVÁ, Jarmila; 2009
Vyhodnocení hydrogeologických prací, vodní zdroj na p.p.č.
599/3 v k.ú. Olšová Vrata, Karlovarský kraj (okres Karlovy
Vary)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
ŽIDKOVÁ, Jarmila; 2009
Vyhodnocení hydrogeologických prací, vodní zdroj na p.p.č.
1433 v k.ú. Bublava, Karlovarský kraj (okres Sokolov)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
ŽIDKOVÁ, Jarmila; 2009
Vyhodnocení hydrogeologických prací, vodní zdroj na p.p.č.
408/34 v k.ú. Kolová, Karlovarský kraj (okres Karlovy
Vary)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
33
Přírůstková kniha
GF P127015
ŽIDKOVÁ, Jarmila; 2009
Vyhodnocení hydrogeologických prací, vodní zdroj na p.p.č.
481/15 v k.ú. Březová, Karlovarský kraj (okres Sokolov)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
GF P127016
ŽIDKOVÁ, Jarmila; 2009
Vyhodnocení hydrogeologických prací, vodní zdroj na p.p.č.
1347/5 v k.ú. Bublava, Karlovarský kraj (okres Sokolov)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
GF P127017
ŽIDKOVÁ, Jarmila; 2009
Vyhodnocení hydrogeologických prací, vodní zdroj na p.p.č.
237 v k.ú. Bublava, Karlovarský kraj (okres Sokolov)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
GF P127018
KVĚŠ, Jiří; 2009
Vyhodnocení průzkumných sond. Výstavba rodinného domu na
p.p.č. 758/2 v k.ú. Broumov u Zadního Chodova, Plzeňský
kraj (okres Tachov)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
KVĚŠ, Jiří; 2009
Inženýrsko-geologický průzkum. Výstavba skladovací haly v
areálu spol. PBS INVEST s.r.o. v Rotavě, Karlovarský kraj
(okres Sokolov)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
KVĚŠ, Jiří; 2009
Vyhodnocení průzkumných sond. Rekonstrukce a modernizace
DOPZ - Sokolík, Karlovarský kraj (okres Sokolov)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
GF P127019
GF P127020
GF P127021
KVĚŠ, Jiří;
Vyhodnocení
Karlovarský
VGE spol. s
2009
průzkumné sondy. Sesuv - Háje u Chebu,
kraj (okres Cheb)
r.o., Březová, Gen. Svobody 298
4.2.2010
GF P127022
KVĚŠ, Jiří; 2009
Vyhodnocení průzkumných sond. Výstavba marketu Tesco v
Kdyni, Plzeňský kraj (okres Domažlice)
VGE spol. s r.o., Březová, Gen. Svobody 298
2.2.2010
GF P127023
KRATOCHVÍLA, Ladislav - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Hanušovice, most ev.č. 446-039, IGP. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
GF P127024
MAKOWETZ, Karel - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Krnov, monitoring 2009. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
34
8.2.2010
Přírůstková kniha
GF P127025
GF P127026
KRATOCHVÍLA, Ladislav - MAKOWETZ, Karel - TOPORSKÁ,
Kamila; 2009
Jeseník - rekonstrukce sídliště 9. května, IG průzkum.
Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
KUBOŠ, Ivo - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Krnov - CVILÍN, Guntramovice, monitoring 2009. Závěrečná
zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
GF P127027
KUBOŠ, Ivo - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Krnov - Cvilín, GUNTRAMOVICE, monitoring 2009. Závěrečná
zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
GF P127028
KRATOCHVÍLA, Ladislav - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Jeseník - Wellness centrum, IG-doprůzkum. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
GF P127029
KRATOCHVÍLA, Ladislav - MAKOWETZ, Karel - TOPORSKÁ,
Kamila; 2009
Krnov - sídliště pod Cvilínem, řešení statické dopravy, IG
průzkum. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
CHOVANEC, Miroslav - KUBOŠ, Ivo - SKOPAL, Richard TOPORSKÁ, Kamila - VAVREČKOVÁ, Jitka; 2009
Jeseník - sesuvy - povodně 2009, souhrnná zpráva.
Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
KRATOCHVÍLA, Ladislav - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Javorník, Zálesí, most ev.č. 4571-005, IGP. Závěrečná
zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
GF P127030
GF P127031
GF P127032
GF P127033
GF P127034
KUBOŠ, Ivo; 2009
SŽDC, s.o., SDC Praha, Traťová distance Kladno. Část mechanizační okrsek Kladno. Ekologický audit, výsledky
geologicko - průzkumných prací
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
CHOVANEC, Miroslav - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Písečná - sesuv č.p. 285. Realizační projekt průzkumných
prací
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
CHOVANEC, Miroslav - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Písečná - sesuv č.p. 285. Realizační projekt prvotního
zabezpečení sesuvu
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
35
Přírůstková kniha
GF P127035
GF P127036
GF P127037
CHOVANEC, Miroslav - JANČOVIČ, Ladislav - TOPORSKÁ,
Kamila; 2009
Příčná - sesuv č.p. 285. Závěrečná zpráva průzkumných
prací
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
MAKOWETZ, Karel - PIŠL, Pavel - TOPORSKÁ, Kamila; 2009
Dolní Lipová - pozemek parc. č. 2081/11. Vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí k možnosti zasakování odpadních vod
do půdních vrstev. Hydrogeologický posudek
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
8.2.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna - k.ú. Otín, p.p.č. 1290
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
8.2.2010
GF P127038
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna - k.ú. Stanoviště u Mariánských
Lázní, p.p.č. 128
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
8.2.2010
GF P127039
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Vrtaná studna pro zemědělský areál - k.ú. Čistá u Rovné,
p.p.č. 1664/1
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
8.2.2010
GF P127040
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna - k.ú. Losiná, p.p.č. 445/70
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
GF P127041
GF P127042
GF P127043
GF P127044
8.2.2010
MATYÁŠ, František; 2009
Odstranění starých ekologických zátěží v areálu bývalých
kasáren Aš - Skřivánčí vrch. Monitoring saturované zóny
2009.
AQUATEST a.s., Praha 5
8.2.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Inženýrsko geologický průzkum na elektrickém vedení v
5654/5655 2 x 110 kV mezi městy Suchdol nad Odrou a Nový
Jičín (stožáry č. 1 - 42)
AQUATEST a.s., Praha 5
8.2.2010
ŘEZÁČOVÁ, Lucie; 2010
Zajištění nového vodního zdroje pro rekreační objekt č.
817/43 na parcele č. 817/82, 773808 Újezd nade Mží.
Hydrogeologický posudek, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
8.2.2010
MATYÁŠ, František; 2009
Inženýrsko geologický průzkum na elektrickém vedení 22 kV
u města Horní Slavkov (stožáry č. 60, 64, 78, 79, 84, 85)
AQUATEST a.s., Praha 5
8.2.2010
36
Přírůstková kniha
GF P127045
GF P127046
GF P127047
GF P127048
GF P127049
GF P127050
MATYÁŠ, František; 2009
Průzkum znečištění horninového prostředí v prostoru
čerpacích stanic PHM v k.ú. Dolní Žandov a Malá Šitboř.
Hydrogeologický průzkum
AQUATEST a.s., Praha 5
8.2.2010
NOVÁK, Michael; 2009
Závěrečná zpráva o posouzení geotechnických poměrů v
prostoru projektovaného rozšíření V. etapy skládky Vydlaby
v k.ú. Smrkovice, okres Písek
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
8.2.2010
PAŠEK, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva o podrobném geotechnickém průzkumu pro
rekonstrukci dvou objektů (pivovar a hospodářský dvůr) v
areálu kláštera v Plasích, okres Plzeň - sever
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
8.2.2010
NOVÁK, Milan; 2010
Radim - skládka TKO, Centrum odpadového hospodářství.
Podrobný inženýrskogeologický průzkum
Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha
8.2.2010
KOVÁŘ, Martin - KUTILOVÁ, Lucie - STEJSKAL, Vladimír SUCHÝ, Jiří - WEBER, Radek; 2010
Zhodnocení rizikovosti zbytkové kontaminace podzemních vod
v areálu ABB EJF, a.s. Brno
AECOM CZ s.r.o., Praha
8.2.2010
HODNÝ, Václav; 2009
Jamartice, revitalizační nádrž, IG průzkum, závěrečná
zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127051
HODNÝ, Václav - ŠIŠKOVÁ, Šárka; 2009
Jablunkov, obchodní centrum, analýza rizik kontaminovaného
území, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127052
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2009
Šternberk - obchvat, silnice I/46, podrobný GTP, závěrečná
zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127053
KROBOT, Pavel; 2009
Karviná - Ráj, fotbalový stadion, IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127054
KROBOT, Pavel; 2009
Hradec Králové - lávka přes Orlici, GTP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
37
Přírůstková kniha
GF P127055
VALOVÁ, Renata; 2009
Ostrava - Slezskoostravský hrad, průzkum kontaminace II,
záverečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127056
HODNÝ, Václav; 2009
Krásné Loučky - hala, inženýrsko-geologický průzkum,
závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127057
HODNÝ, Václav; 2009
Bruntál, Josef Koutecký & syn, hala, inženýrsko-geologický
průzkum, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127058
HODNÝ, Václav; 2009
Edrovice - parcela 115, základové poměry pro stavbu RD,
závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127059
ŠMÍT, Radan; 2009
Mošnov - letecké cargo, zasakování, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127060
KROBOT, Pavel; 2009
Karviná - přístavba bazénu, rešerše, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127061
ŠMÍT, Radan; 2009
Mošnov - cargo, odstranění ekologické zátěže,
produktovody, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127062
ŠMÍDOVÁ, Kateřina; 2009
Frýdek-Místek, obchodní centrum - IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127063
ŠMÍDOVÁ, Kateřina; 2009
Frýdek-Místek, sportovní hala - IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127064
KROBOT, Pavel; 2009
Ostrava - Divadlo loutek, přístavba, IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127065
ZOGLOBOSSOU, Hippolyte; 2009
Ostrava - Poruba, bytový dům - IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
38
Přírůstková kniha
GF P127066
HODNÝ, Václav; 2009
Kněžpole - vodní nádrž, vliv na režim podzemních vod,
hydrogeologický posudek
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127067
ŠMÍDOVÁ, Kateřina; 2009
Ostrava - Stará Bělá, vodoměrná šachta, posudek, závěrečná
zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127068
KROBOT, Pavel; 2009
Ostrava - Hrabová - BETA, vibrolis, IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
9.2.2010
GF P127069
HODNÝ, Václav - ŠIŠKOVÁ, Šárka; 2009
Ostrava - Trojice, komplexní řešení sanace kontaminovaného
území lokality Trojice - Fáze I: Aktualizace analýzy rizik
kontaminovaného území, závěrečná zpráva
TOP GEO Group CZ spol. s r.o., Praha 2
9.2.2010
URBANOVÁ, Věra - ŘEZNÍČEK, Vladimír; 2010
Luhačovice - Augustiniánský dům, závěrečná zpráva o
vybudování jímacího vrtu HV 352
AQUA MINERA, Brno
9.2.2010
GF P127070
GF P127071
FRIČ, Jiří; 2010
Kublov (pozemek p.č. 647/15), závěrečná zpráva o
průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
9.2.2010
GF P127072
FRIČ, Jiří; 2010
Stradonice (pozemek p.č. st. 26), závěrečná zpráva o
průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
9.2.2010
GF P127073
FRIČ, Jiří; 2010
Korno (pozemek p.č. 163/6), závěrečná zpráva o průzkumném
hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
9.2.2010
GF P127074
HONETSCHLAEGEROVÁ, Lenka - ŠPAČEK, Pavel; 2009
Karlovy Vary - Tuhnice, realizace sanačních prací na
lokalitě společnosti ČEZ Správa majetku, s.r o., etapová
zpráva VIII. - X. 2009
CHEMCOMEX a.s., Praha + KHSanace s.r.o., Benešov
9.2.2010
MACHOVSKÁ, Ilona - PILNÝ, Vojtěch - VÁŇA, Jaromír; 2009
Beroun - vedení 400 kV V412 SO 01, inženýrskogeologický
posudek, podrobný IG průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
9.2.2010
GF P127075
39
Přírůstková kniha
GF P127076
GF P127077
GF P127078
GF P127079
GF P127080
GF P127081
GF P127082
GF P127083
GF P127084
GF P127085
FOLLPRECHT, Luděk; 2010
Praha 5 - Smíchov, bytový dům - ul. Pod Kesnerkou (p.č.
1139), inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva o
řešení geologického úkolu
CHEMCOMEX a.s., Praha
9.2.2010
FOLLPRECHT, Luděk; 2010
Praha 5 - Smíchov, bytový dům Nikolajka, Ostrovského ul.
(p.č. 2312, 2313/2), inženýrskogeologický průzkum,
závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu
CHEMCOMEX a.s., Praha
9.2.2010
FOLLPRECHT, Luděk - MACHOVSKÁ, Ilona - VÁŇA, Jaromír; 2010
Praha 6 - Podbaba, bytový dům - V Podbabě 2519/12 (p.č.
4846/1, 4846/2, 4847/1, 4847/2, 4847/3),
inženýrskogeologický posudek, podrobný IG průzkum,
závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu
CHEMCOMEX a.s., Praha
9.2.2010
KUNOVJÁNEK, Aleš - ROUT, Jiří - ŘÍHA, Vladimír; 2009
Brandýs nad Labem, inženýrskogeologický a stavebnětechnický průzkum
plavební komory, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
9.2.2010
OPĚLA, Pavel; 2009
Karlovy Vary - Rybáře, železniční trať Karlovy Vary Cheb, km 186,700 - 186,800, inženýrskogeologický průzkum,
monitoring
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
9.2.2010
BOTLÍKOVÁ, Tereza - HLADKÝ, Radim; 2009
Bratronice (parcela č. 1156/17), rodinný dům,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
9.2.2010
HARTMAN, Michal; 2009
Pardubice - Popkovice, KonekTel - přístavba
(inženýrskogeologický průzkum), závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
9.2.2010
PLŠKOVÁ, Miroslava; 2009
Praha 10 - Vršovice, zpráva o provedeném doprůzkumu
podzákladí objektu před rekonstrukcí v Rybalkově ul. č.p.
220/11
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
9.2.2010
PTÁČEK, Radim; 2010
Hranice - posouzení stability svahu pro stavbu stožáru
GSM-R, závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
9.2.2010
BURČEK, Jiří - MUŠKA, David; 2010
Ostrava - SE-MI service - doplňující průzkum, závěrečná
zpráva
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
9.2.2010
40
Přírůstková kniha
GF P127086
GF P127087
GF P127088
GF P127089
GF P127090
GF P127091
STEJSKAL, Vladimír; 2010
Brno - Dolní Heršpice, průběžná zpráva o sanačních pracích
v podniku ABB EJF, a.s. v Brně za období červenec prosinec 2009 (29)
AECOM CZ s.r.o., Praha
9.2.2010
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Veselí nad Moravou - OD Kaufland, vsakování srážkových
vod, závěrečná zpráva HG průzkumu a posouzení
infiltračních schopností horninového prostředí
GEOBE s.r.o., Brankovice, Tasova 81
9.2.2010
STARÝ, Lubomír; 2005
Černuc, operativní výpočet zásob výhradního ložiska
štěrkopísku (přehodnocení zásob podle nových podmínek
využitelnosti)
Václav Maurer, Lužec nad Vltavou
11.2.2010
ŠÍR, Pavel; 2010
Registr starých důlních děl, přehled stavu databáze za rok
2009
Česká geologická služba - Geofond
11.2.2010
HEŘMÁNEK, Radek; 2010
Náměšť nad Oslavou - sanační práce ve společnosti Velamos,
a.s., pilotní test sanace podzemní vody - MZ č. 1, zpráva
pro kontrolní den č. 3
KHSanace s.r.o., Benešov
11.2.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Olešovice (p.p.č. 128) - domovní vrtaná studna, závěrečná
zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
10.2.2010
GF P127092
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Smíchov (p.p.č. 4070) - projekt průzkumných prací na
vyhledávání vodního zdroje, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
10.2.2010
GF P127093
CAHLÍK, Aleš; 2010
Koválovice - Osíčany, vrt HV-1 pro zásobování obyvatel
pitnou vodou - hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
EKODRILL s.r.o., Zlín
12.2.2010
GF P127094
SEDLÁČEK, Filip; 2008
Brno - VMO Žabovřeská (silnice I/42), podrobný
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno + INSET, s.r.o., Praha
GF P127095
15.2.2010
HANÁK, Jaroslav - PAVLÍK, Jiří - ČERNÝ, Vít; 2008
Brno - VMO Žabovřeská (silnice I/42), podrobný
inženýrskogeologický průzkum pro tramvajový tunel v Brně Žabovřeskách, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
15.2.2010
41
Přírůstková kniha
GF P127096
HAMPL, Richard; 2010
Rodov u Hradce Králové, posouzení geologických poměrů pro
stavbu sluneční elektrárny
Richard Hampl Mgr., Praha-Kunratice
15.2.2010
GF P127097
JERIE, Roman; 2009
Hradišťko (parcela č. 405/61), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků průzkumných prací včetně vyjádření
podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
16.2.2010
JERIE, Roman; 2009
Třebsín (parcela č. 261/3), závěrečná zpráva o vyhodnocení
výsledků průzkumných prací včetně vyjádření podle § 9
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
16.2.2010
KOŘÍNKOVÁ, Irena - MAZÁČ, Petr; 2010
Popůvky - most ev. č. 43327-3, IG průzkum
Geostar, s.r.o., Brno
19.2.2010
GF P127098
GF P127099
GF P127100
VÍŠEK, Josef; 2009
Nedašova Lhota. Inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127101
MAZÁČ, Petr; 2009
Dub u Nového Jičína, rekonstrukce mostu ev.č. 04816-5.
Inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127102
MAZÁČ, Petr; 2009
Dub u Nového Jičína, rekonstrukce mostu ev.č. 04816-4.
Inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127103
MAZÁČ, Petr; 2009
Přibyslav, stanovení koeficientu propustnosti podloží pro
vsakovací jímku u mostního objektu. Hydrogeologický
průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
DONĚK, Michal - KOŘÍNKOVÁ, Irena; 2009
Silnice I/11 Mokré Lazce, mostní objekt SO 207. Doplňkový
inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127104
GF P127105
KOŘÍNKOVÁ, Irena; 2009
Staré Město u Uherského Hradiště - obchodní centrum. IG
průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
42
Přírůstková kniha
GF P127106
POPELÁŘOVÁ, Věra; 2009
Silnice II/385 Hradčany a Čebín - obchvat. Předběžný
inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127107
KOŘÍNKOVÁ, Irena; 2009
Bytový dům - Václavkova, Myslbekova (Brno - Židenice). IG
průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127108
MAZÁČ, Petr; 2009
Salaš, most ev.č. 4221-1. Inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127109
MAZÁČ, Petr; 2009
Hovězí, silnice III/4873a a most ev.č. 4873a-2.
Inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127110
KOŘÍNKOVÁ, Irena; 2009
Silnice I/35 křižovatka se silnicí III/4868 u Stříteže.
Předběžný inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127111
KOŘÍNKOVÁ, Irena - POPELÁŘOVÁ, Věra; 2009
Silnice I/43, Letovice - Rozhraní. Podrobný geotechnický
průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127112
KOŘÍNKOVÁ, Irena; 2010
Josefov 19, 20. IG průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
15.2.2010
GF P127113
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-241 Koloveč
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127114
BRUNNEROVÁ, Zdena - CHLUPÁČ, Ivo - HAVLÍČEK, Vladimír KŘÍŽ, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana - MAŠEK, Jan - MOTTLOVÁ,
Ludmila - ODEHNAL, Ludvík - SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk
- ČEKAN, Viktor - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef; 1977
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-234 Domažlice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH,
Josef; 1977
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-233 Klenčí pod Čerchovem, 21-411 Bystřice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127115
43
Přírůstková kniha
GF P127116
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-232 Horšovský Týn
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127117
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-214 Mířkov
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127118
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1981
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-213 Bělá nad Radbuzou
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127119
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1980
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-212 Staré Sedlo
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127120
HAZDROVÁ, Milena - KOVALOVÁ, Marie - MIKSA, Vladimír VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-211 Stráž
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BRUNNEROVÁ, Zdena - CHLUPÁČ, Ivo - HAVLÍČEK, Vladimír KOVANDA, Jiří - KŘÍŽ, Jiří - ZELENKA, Přemysl - ŠALANSKÝ,
Karel - ŠTYCH, Josef; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-413 Králův Dvůr
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BRUNNEROVÁ, Zdena - CHLUPÁČ, Ivo - HAVLÍČEK, Vladimír KOVANDA, Jiří - KRÁLÍK, František - KŘÍŽ, Jiří - MAŠEK,
Jan - ODEHNAL, Ludvík - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef;
1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-414 Černošice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BRUNNEROVÁ, Zdena - FIALA, František - HAVLÍČEK, Vladimír
- KOVANDA, Jiří - KŘÍŽ, Jiří - MAŠEK, Jan - ODEHNAL,
Ludvík - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef; 1985
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-431 Hostomice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
HAVLÍČEK, Vladimír - HAZDROVÁ, Milena - KOVALOVÁ, Marie LÍBALOVÁ, Jana - MAŠEK, Jan - ODEHNAL, Ludvík - STRAKA,
Jiří - ŠALANSKÝ, Karel; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-432 Mníšek pod Brdy
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127121
GF P127122
GF P127123
GF P127124
44
Přírůstková kniha
GF P127125
GF P127126
HAVLÍČEK, Vladimír - LÍBALOVÁ, Jana - MAŠEK, Jan POŠMOURNÝ, Karel - STRAKA, Jiří - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH,
Josef; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-433 Rosovice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-142 a 21-231 Poběžovice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127127
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1981
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-124 Železná
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127128
HAZDROVÁ, Milena - KLEČÁK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-121, 21-122 Rozvadov
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BRUNNEROVÁ, Zdena - DUŠEK, Karel - HAVLÍČEK, Vladimír HOLUB, Vlastimil - HRKAL, Zbyněk - KOVANDA, Jiří - KŘÍŽ,
Jiří - LÍBALOVÁ, Jana - MANOVÁ, Magdalena - MAŠEK, Jan RUDOLSKÝ, Jiří - VALEČKA, Jaroslav - VEJNAR, Zdeněk VOLŠAN, Vladimír - ČECH, Stanislav - ŠALANSKÝ, Karel; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
13-133 Úvaly
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
HAVLÍČEK, Vladimír - MAŠEK, Jan - ODEHNAL, Ludvík STRAKA, Jiří - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-423 Davle
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
CHÁB, Jan - DOBEŠ, Miroslav - HAVLÍČEK, Vladimír - HOPPE,
Pavel - KRÁLÍK, František - WALDHAUSROVÁ, Jarmila - ZEMAN,
Miroslav - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef; 1974
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-324 Zdice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BRUNNEROVÁ, Zdena - CHLUPÁČ, Ivo - HAVLÍČEK, Vladimír KLEIN, Vladimír - KŘÍŽ, Jiří - ODEHNAL, Ludvík - TOMÁŠEK,
Milan - ZOUBEK, Jan - ČUTA, Jiří - ŠEFRNA, Luděk - ŠIMEK,
Rudolf - ŠTYCH, Josef; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-243 Praha -sever
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GF P127129
GF P127130
GF P127131
GF P127132
45
Přírůstková kniha
GF P127133
GF P127134
GF P127135
GF P127136
GF P127137
GF P127138
BRUNNEROVÁ, Zdena - BŮŽEK, Čestmír - CÍLEK, Václav DOMAS, Jaroslav - DUŠEK, Karel - ELZNIC, Antonín - FEJFAR,
Oldřich - JENÍČKOVÁ, Alena - JINOCHOVÁ, Jarmila - KAČURA,
Georgij - KODYMOVÁ, Alexandra - KOPECKÝ, Lubomír LÍBALOVÁ, Jana - MALKOVSKÝ, Miroslav - MANOVÁ, Magdalena MUELLER, Vlastimil - SCHOVÁNEK, Pavel - SOKOLOVÁ,
Miroslava - VOLŠAN, Vladimír - VÍTEK, Jaroslav - ČADEK,
Josef - ČECH, František - ČTYROKÝ, Pavel - ŘEHÁKOVÁ,
Zdeňka - ŠALANSKÝ, Karel - ŠANTRŮČEK, Pravoslav - ŠTYCH,
Josef; 1990
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
02-341 Bílina
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
JADRNÍČEK, Pavel - KLENER, Jiří - MAŠEK, Jan - MENTLÍK,
Tomáš - POSPÍŠIL, Jaromír - SUCHÁNEK, Zdeněk - ZELENKA,
Přemysl - ZOUBEK, Jan - ŠALANSKÝ, Karel - ŠEBESTA, Jiří ŠTYCH, Josef; 1990
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-232 Buštěhrad
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BŮŽEK, Čestmír - FEJFAR, Oldřich - HAKOVÁ, Miroslava HOKR, Zdeněk - KAČURA, Georgij - KOPECKÝ, Antonín KOPECKÝ, Lubomír - LÍBALOVÁ, Jana - MALKOVSKÝ, Miroslav MLČOCH, Bedřich - RŮŽIČKOVÁ, Eliška - VOLŠAN, Vladimír VÍTEK, Jaroslav - ČADEK, Josef - ČECH, František ŠALANSKÝ, Karel; 1989
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
02-333 Chomutov
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BREITER, Karel - BŮŽEK, Čestmír - DUŠEK, Pavel - ELZNIC,
Antonín - FIKAROVÁ, Jindřiška - HEČKO, Emil - JINOCHOVÁ,
Jarmila - KAČURA, Georgij - KODYMOVÁ, Alexandra - KOPECKÝ,
Lubomír - LÍBALOVÁ, Jana - MALKOVSKÝ, Miroslav - MLČOCH,
Bedřich - RŮŽIČKOVÁ, Eliška - SCHOVÁNKOVÁ, Daniela SOKOLOVÁ, Miroslava - VOLŠAN, Vladimír - VÍTEK, Jaroslav ZEMAN, Antonín - ČADEK, Josef - ČECH, František ŠALANSKÝ, Karel - ŽEŽULKOVÁ, Valentina; 1990
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
02-314 Litvínov
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
HAZDROVÁ, Milena - LÍBALOVÁ, Jana - MAŠEK, Jan - MORÁVEK,
Petr - PELC, Zdeněk - PETROŠ, Richard - STRAKA, Jiří WALDHAUSROVÁ, Jarmila - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEŽULKOVÁ,
Valentina; 1988
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-434 Dobříš
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BRUNNEROVÁ, Zdena - CHLUPÁČ, Ivo - CHÁB, Jan - HAVLÍČEK,
Vladimír - HOLUB, Vlastimil - HRKAL, Zbyněk - KOVANDA,
Jiří - RUDOLSKÝ, Jiří - VOLŠAN, Vladimír - ŠALANSKÝ, Karel
- ŠTORCH, Petr; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-411 Beroun
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
46
Přírůstková kniha
GF P127139
GF P127140
GF P127141
GF P127142
GF P127143
GF P127144
GF P127145
BRUNNEROVÁ, Zdena - HRKAL, Zbyněk - LOCHMANN, Zdeněk RUDOLSKÝ, Jiří - STRAKA, Jiří - VALEČKA, Jaroslav VOLŠAN, Vladimír - ZELENKA, Přemysl - ZOUBEK, Jan ŠALANSKÝ, Karel; 1988
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-241 Roztoky
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
HAVLÍČEK, Pavel - HRKAL, Zbyněk - KOVANDA, Jiří LOCHMANN, Zdeněk - PAŠAVA, Jan - PRAŽÁK, Jiří - RŮŽIČKOVÁ,
Eliška - SHRBENÝ, Otakar - STRAKA, Jiří - VALEČKA,
Jaroslav - VEJLUPEK, Miroslav - VOLŠAN, Vladimír - VÍTEK,
Jaroslav - ZEMAN, Antonín - ZOUBEK, Jan - ŠALANSKÝ, Karel;
1990
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
12-224 Neratovice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
DVOŘÁK, Jaroslav - ELIÁŠ, Mojmír - HAVLÍČEK, Pavel HOLZKNECHT, Milan - JURÁŠOVÁ, Felicia - KLEČÁK, Jiří KRÁSNÝ, Jiří - NOVÁK, Zdeněk - PÁLENSKÝ, Petr - STRÁNÍK,
Zdeněk - ZELENKA, Jaromír - ČEKAN, Viktor - ČTYROKÁ,
Jiřina - ČTYROKÝ, Pavel; 1992
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000;
34-214 Čejkovice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BATÍK, Petr - ELIÁŠ, Mojmír - HAVLÍČEK, Pavel - KLEČÁK,
Jiří - MINAŘÍKOVÁ, Dagmar - NOVÁK, Zdeněk - TOMÁŠEK, Milan
- VOLŠAN, Vladimír - ČEKAN, Viktor - ČTYROKÁ, Jiřina ŠEFRNA, Luděk - ŠTYCH, Josef; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-143 Hevlín
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
DORNIČ, Ján - ELIÁŠ, Mojmír - FEJFAR, Oldřich - HAVLÍČEK,
Pavel - HOLÁSEK, Oldřich - KLEČÁK, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana NOVÁK, Zdeněk - STŘÍDA, Miroslav - ČEKAN, Viktor ČTYROKÁ, Jiřina - ŠTYCH, Josef; 1985
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-141 Hrušovany nad Jevišovkou
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BATÍK, Petr - ELIÁŠ, Mojmír - HOLÁSEK, Oldřich - KLEČÁK,
Jiří - MOLČÍKOVÁ, Věra - NOVÁK, Zdeněk - ČEKAN, Viktor ČTYROKÁ, Jiřina - ČTYROKÝ, Pavel - ŠTYCH, Josef; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-134 Jaroslavice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BATÍK, Petr - HOLÁSEK, Oldřich - KLEČÁK, Jiří - MOŘKOVSKÁ,
Věra - ZEMAN, Antonín - ČTYROKÝ, Pavel - ŠALANSKÝ, Karel ŠTYCH, Josef; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-133 Hatě
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
47
Přírůstková kniha
GF P127146
GF P127147
GF P127148
GF P127149
GF P127150
GF P127151
GF P127152
GF P127153
GF P127154
BATÍK, Petr - BRČÁK, Jiří - DORNIČ, Ján - GABRIEL,
Miroslav - GABRIELOVÁ, Naděžda - HAVLÍČEK, Pavel - KRÁSNÝ,
Jiří - MOLČÍKOVÁ, Věra - NOVÁK, Zdeněk - STŘÍDA, Miroslav
- ZEMAN, Antonín - ČEKAN, Viktor - ČTYROKÁ, Jiřina ČTYROKÝ, Pavel; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-132 Božice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
GABRIEL, Miroslav - HOLÁSEK, Oldřich - KLEČÁK, Jiří STŘÍDA, Miroslav - ZEMAN, Antonín - ŠALANSKÝ, Karel ŠTYCH, Josef; 1982
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-131 Šatov
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
DORNIČ, Ján - ELIÁŠ, Mojmír - HAVLÍČEK, Pavel - KLEČÁK,
Jiří - LÍBALOVÁ, Jana - MINAŘÍKOVÁ, Dagmar - VOLŠAN,
Vladimír - ČEKAN, Viktor - ČTYROKÁ, Jiřina - ŠTYCH, Josef;
1992
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000;
34-123 Drnholec
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
BATÍK, Petr - CICHA, Ivan - DORNIČ, Ján - DUDEK, Arnošt HAVLÍČEK, Pavel - HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana MOLČÍKOVÁ, Věra - STŘÍDA, Miroslav - ZEMAN, Antonín ČEKAN, Viktor - ČTYROKÁ, Jiřina - ŠTYCH, Josef; 1985
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-114 Prosiměřice
Ústřední ústav geologický, Praha
17.2.2010
ŠTAINER, Michal; 2009
Pardubice, Zelené předměstí. Inženýrskogeologický průzkum
základových půd pro akci Skautské centrum Vinice v
Pardubicích
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
17.2.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Hněvětice, Miřetín, Perálec. Inženýrskogeologický průzkum
pro akci Krounka, Kutřín - výstavba poldru.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
17.2.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Slatiňany. Inženýrskogeologický průzkum základových půd
pro projektovanou nadzemní nádrž v areálu firmy EURO Šarm spol. s r.o.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
17.2.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Praha 5 - Košíře. Hydrogeologické posouzení vsakovací
kapacity horninového prostředí mezi ulicemi Jinonická a U
Vojanky
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
17.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
Frenštát pod Radhoštem. Mycí rampy v bývalých kasárnách po
Sovětské armádě. Závěrečná zpráva o průběhu sanace a
postsanačního monitoringu.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
48
Přírůstková kniha
GF P127155
GF P127156
GF P127157
GF P127158
GF P127159
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Olomouc, provozní středisko Opava.
Roční zpráva o průběhu sanace za období od 1.1. do
31.12.2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Olomouc p.p. Lipová - lázně. Roční
zpráva o průběhu sanace NEL za období od 1.1. do
31.12.2009.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Olomouc, provozní pracoviště
Šumperk. Roční zpráva o průběhu sanace za období od 1.1.
2009 do 31.12. 2009.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Olomouc, provozní jednotka Olomouc.
Roční zpráva o průběhu sanace za období od 1.1.2009 do
31.12.2009.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - HALAMOVÁ, Ivana - KOZÁK, Josef; 2010
Letiště Hradčany. Závěrečná zpráva supervizních prací
XIII. etapa sanace (2009)
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
GF P127160
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav; 2010
KDS Sedlčany, v.d. Zpráva o průběhu sanačních prací za rok
2009.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
GF P127161
BARTÁKOVÁ, Helena; 2010
Jihostroj, a.s., Zpráva o sanaci za rok 2009.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
GF P127162
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Plzeň, provozní jednotka Bělá nad
Radbuzou. Zpráva o průběhu sanace za rok 2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
GF P127163
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Plzeň, provozní jednotka Plzeň.
Zpráva o průběhu sanace za rok 2009.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
GF P127164
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Plzeň, provozní jednotka Karlovy
Vary. Zpráva o průběhu sanace za rok 2009.
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
49
Přírůstková kniha
GF P127165
GF P127166
GF P127167
GF P127168
GF P127169
GF P127170
GF P127171
GF P127172
GF P127173
BARTÁKOVÁ, Helena - BENEDOVÁ, Kateřina - GERNT, Miroslav MINAŘÍK, Miroslav - SOTOLÁŘOVÁ, Markéta; 2009
ČD Cargo a.s., OKV Břeclav, Závěrečná zpráva o průběhu
sanace kontaminace horninového prostředí ClU v prostoru
haly ZÚ - 1. etapa
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - BENEDOVÁ, Kateřina - GERNT, Miroslav MINAŘÍK, Miroslav - SOTOLÁŘOVÁ, Markéta; 2009
ČD Cargo a.s. - OKV Břeclav - Závěrečná zpráva o průběhu
sanace kontaminace horninového prostředí ClU v prostoru
haly ZÚ - 2. etapa
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BENEDOVÁ, Kateřina - GERNT, Miroslav - SOTOLÁŘOVÁ,
Markéta; 2010
ČD Cargo a.s., OKV Brno, p.j. Břeclav - Zpráva (září prosinec 2009 ) o průběhu sanace kontaminace horninového
prostředí ClU v prostoru haly ZÚ - 1. etapa
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BENEDOVÁ, Kateřina - GERNT, Miroslav - SOTOLÁŘOVÁ,
Markéta; 2010
ČD Cargo a.s. - OKV Brno, p.j. Břeclav - Zpráva ( září prosinec 2009 ) o průběhu sanace kontaminace horninového
prostředí ClU v prostoru haly ZÚ - 2. etapa
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - BENEDOVÁ, Kateřina - GERNT, Miroslav;
2010
ČD Cargo a.s. - OKV Břeclav - Zpráva o sanaci NEL za rok
2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - BENEDOVÁ, Kateřina - GERNT, Miroslav SOTOLÁŘOVÁ, Markéta; 2009
ČD Cargo a.s., OKV Břeclav. Aktualizovaná analýza rizika
kontaminovaného území ClU v prostoru haly ZÚ
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - HALAMOVÁ, Ivana KOZÁK, Josef; 2010
ČD Cargo a.s., SOKV Ústí nad Labem. Zpráva o průběhu
sanace za období I. až XII. 2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - BENEDOVÁ, Kateřina - GERNT, Miroslav;
2010
České dráhy a.s., Havárie lokomotivy na vlečce do areálu
Čokoládovny Nestlé a.s. v Olomouci. Zpráva o sanačním
zásahu za rok 2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - MINAŘÍK, Miroslav SOTOLÁŘOVÁ, Markéta; 2009
Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.
Beroun. Řízená biodegradace (reduktivní dechlorace a
aerobní biodegradace). Závěrečná zpráva
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
50
Přírůstková kniha
GF P127174
GF P127175
GF P127176
GF P127177
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - HALAMOVÁ, Ivana KOZÁK, Josef; 2010
OEZ Letohrad, Dolní Třešňovec. Zpráva o průběhu sanace za
2. pololetí 2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
GERNT, Miroslav - HALAMOVÁ, Ivana - KOZÁK, Josef; 2010
OEZ Letohrad - skládka Písečná I. Zpráva o výsledcích
sanace za období 2. pololetí 2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - HALAMOVÁ, Ivana KOZÁK, Josef; 2010
OEZ Letohrad - Hlavní závod. Zpráva o výsledcích sanace v
období 2. pololetí 2009
GEO Group a.s., Ostrava
18.2.2010
STEHLÍK, Oldřich; 2010
Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum v obci
Soustov, okres Klatovy
AQUATEST a.s., Praha 5
19.2.2010
GF P127178
SKOŘEPA, Jaroslav; 2009
Společný monitoring v oblasti vlivu dolu Turów na území ČR
AQUATEST a.s., Praha 5
19.2.2010
GF P127179
ŠMOLKA, Martin; 2009
Staříč 2009. Hydrogeologický průzkum dobývacího prostoru,
závěrečná zpráva
Green Gas DPB, a.s., Paskov
22.2.2010
GF P127180
MALUCHA, Pavel; 2010
Řešení hydrogeologických poměrů po uzavření činných dolů
ČMD, a.s., Kladenské doly, o.z. Libušín. Sledování průběhu
zatápění - zpráva za rok 2009
Green Gas DPB, a.s., Paskov
22.2.2010
HÁJKOVÁ, Helena - KOLAŘÍK, Vladimír - VALACH, Michal; 2010
Rychnov nad Kněžnou - studně Na Láni. Zpráva o provedení
hydrogeologických průzkumných prací.
2G geolog s.r.o., Ústí nad Orlicí
19.2.2010
GF P127181
GF P127182
GF P127183
FADRHONS, Aleš - HAVELKOVÁ, Marcela - HERČÍK, Ferdinand MACHÁČKOVÁ, Jiřina - PROKŠOVÁ, Stanislava - VÍTEČEK, Jan;
2010
Etapová zpráva o monitoringu zemin, podzemní a povrchové
vody na lokalitě Hradčany - XIII. etapa ( 01.2009 - 12.
2009 )
AECOM CZ s.r.o., Praha
22.2.2010
JERIE, Roman; 2009
Závěrečná zpráva o provedení vrtných prací včetně
vyjádření podle § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb.
Lokalita: Křeslice, Hlavní město Praha (parcela č. 412/40)
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
22.2.2010
51
Přírůstková kniha
GF P127184
NOVÁKOVÁ, Danuše; 2009
Moravany, hydrogeologický průzkumný vrt HGN-1 na pozemku
p.č. 662/527, hydrogeologický průzkum
RNDr.Bc. Danuše Nováková, Sudoměřice
22.2.2010
GF P127185
NOVÁKOVÁ, Danuše; 2010
Brno - Obřany, hydrogeologické průzkumné vrty HGL-1 na
pozemku p.č. 1549/3 a HGL-2 na pozemku p.č. 1497/4
RNDr.Bc. Danuše Nováková, Sudoměřice
22.2.2010
GF P127186
NOVÁKOVÁ, Danuše; 2010
Brno - Obřany, hydrogeologický průzkumný vrt HGV-1 na
pozemku p.č. 1497/3
RNDr.Bc. Danuše Nováková, Sudoměřice
22.2.2010
GF P127187
NOVÁK, Michael - PUPÍK, Václav; 2010
Závěrečná zpráva o geotechnickém posouzení základových
poměrů pro založení horní rejdy u plavební komory VD
Hněvkovice, okres České Budějovice
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
22.2.2010
PUPÍK, Václav - PÍCHA, Petr; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického
průzkumu pro opravu silnic II/169 a II/145 v úseku Dlouhá
Ves - Radešov, okres Klatovy. Úsek A (km 0,000 - 1,200)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
22.2.2010
PUPÍK, Václav - PÍCHA, Petr; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického
průzkumu pro opravu silnice II/145 v úseku Dlouhá Ves Radešov, okres Klatovy. Úsek C (km 4,492 - 6,445)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
22.2.2010
VYBÍRAL, Roman; 2008
Mladá Boleslav, Podzemní parkoviště v rámci Rekonstrukce a
revitalizace Staroměstského náměstí, inženýrsko-geologický
průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
VYBÍRAL, Roman; 2008
Liberec - Ruprechtice, U Slunečních lázní - objekty A - G,
inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
GF P127188
GF P127189
GF P127190
GF P127191
GF P127192
GF P127193
VYBÍRAL, Roman; 2009
Jablonec nad Nisou. Obchodní centrum mezi ulicemi
Komenského, Generála Mrázka a Máchova, inženýrskogeologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
VYBÍRAL, Roman; 2009
Liberec. OPZ Sever - Obchodní centrum DECATHLON,
inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
52
Přírůstková kniha
GF P127194
VYBÍRAL, Roman; 2009
Železný Brod. Terminál, parkovací dům, komunikace,
stabilita. Doplňující inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
GF P127195
VYBÍRAL, Roman; 2009
Mníšek u Liberce. Bytové domy, inženýrsko-geologický
průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
GF P127196
VYBÍRAL, Roman; 2009
Bedřichov. Vzdělávací a informační centrum LČR na parcele
č. 637/1, inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
GF P127197
VYBÍRAL, Roman; 2009
Jablonec nad Nisou. Tělocvična pro ZŠ v Sokolí ulici na
parcelách 1880/1 a 5367/70, inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
GF P127198
VYBÍRAL, Roman; 2009
Bedřichov. Hydrogeologický průzkum na parcele č. 637/1
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
GF P127199
VYBÍRAL, Roman; 2010
Jablonec nad Nisou. Zokruhování Lesní - Liliová - Na
Hutích, inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
GF P127200
VYBÍRAL, Roman; 2010
Praha - Chvaly, areál Církve Bratrské, dostavba areálu Rehabilitační a Komunitní centrum, doplňující inženýrskogeologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
23.2.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Česká Ves v Podještědí (p.č. 770/1) - zdroj podzemní vody
pro hospodářskou usedlost, vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Liberec - Ruprechtice (p.č. 610) - zdroj podzemní vody pro
rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
GF P127201
GF P127202
GF P127203
SOUKUP, Lubomír; 2009
Markvartice v Podještědí (p.č. 810/28) - zdroj podzemní
vody pro středisko dopravy, vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
53
Přírůstková kniha
GF P127204
GF P127205
GF P127206
SOUKUP, Lubomír; 2009
Bedřichov u Jablonce nad Nisou (p.č. 625) - zdroj podzemní
vody pro rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Milovice - posouzení vlivu výstavby rychlostní komunikace
R 35 na zdroj podzemní vody Milovice, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
SOUKUP. Lubomír; 2008
Smržovka (p.č. 2490/1) - zdroj podzemní vody pro
průmyslový objekt, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
GF P127207
SOUKUP, Lubomír; 2009
Tanvald (p.č.119) - zdroj podzemní vody pro rodinný domek,
vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
GF P127208
SOUKUP, Lubomír; 2008
Roprachtice (p.č. 58/2) - zdroj podzemní vody pro
rekreační domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
GF P127209
SOUKUP, Lubomír; 2009
Janov nad Nisou (p.č. 741/4) - zdroj podzemní vody pro
rekreační chalupu, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
GF P127210
SOUKUP, Lubomír; 2008
Chocnějovice (p.č. 173/22) - zdroj podzemní vody pro
kravín ZD Sever Loukovec, vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
SOUKUP, Lubomír; 2008
Jizerka (p.č. 1810) - zdroj podzemní vody pro ubytovací
hostinec Jizerka, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
GF P127211
GF P127212
GF P127213
SOUKUP, Lubomír; 2009
Albrechtice v Jizerských horách (p.č. 1895/1) - zdroj
podzemní vody pro rodinný domek, vyhodnocení
hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
SOUKUP, Lubomír; 2007
Liberec - Ruprechtice (p.č. 716) - doplňkový zdroj
podzemní vody pro rodinný domek, vyhodnocení
hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
23.2.2010
54
Přírůstková kniha
GF P127214
ZAJÍČEK, Roman; 2009
OZT Toužim, II. etapa sanace - rok 2008, etapová zpráva č.
11
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
24.2.2010
GF P127215
ZAJÍČEK, Roman; 2010
OZT Toužim, II. etapa sanace - rok 2009, etapová zpráva č.
12
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
24.2.2010
GF P127216
KRČMÁŘ, Zdeněk - ONDRÁČEK, Pavel - ZAJÍČEK, Roman; 2009
Mníšek pod Brdy, areál ÚVR, odkaliště - hydrogeologický
průzkum, závěrečná zpráva
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
24.2.2010
GF P127217
KRČMÁŘ, Zdeněk - ONDRÁČEK, Pavel - ZAJÍČEK, Roman; 2009
Mníšek pod Brdy, areál ÚVR, odkaliště - analýza rizik
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
24.2.2010
GF P127218
JÁNSKÝ, Pavel; 2009
Vyškov, opatření vedoucí k odstranění starých ekologických
zátěží v areálu společnosti Vydos servis a.s., závěrečná
zpráva
Lidařík, s.r.o., Železná 680/12, Brno
24.2.2010
RADA, Jiří; 2010
Hrádek u Rokycan, ověření vodního zdroje PV 3,
hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.2.2010
GF P127219
GF P127220
HOLEČEK, Vít; 2009
Havlovice, skládka TKO - výsledky monitoringu podzemní
vody v okolí skládky v roce 2009, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.2.2010
GF P127221
KOŘISTKA, Jaroslav; 2010
Praha - Radotín, výsledky ověřovacího průzkumu výskytu
staré ekologické zátěže (SEZ) v místě velkokapacitních
ocelových nádrží společnosti Brudra, s.r.o., závěrečná
zpráva
Mgr. Jaroslav Kořistka, Praha 10
25.2.2010
HOŠŤÁLEK, Jan - KOVÁŘOVÁ, Jitka - STANĚK, Ivo - ČERNÝ,
Radek; 2009
Suchá, HG monitorovací vrty, závěrečná zpráva
LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza
25.2.2010
GF P127222
GF P127223
SVATUŠKA, Milan; 2008
Vyškov - Lear, průzkumné práce - inženýrskogeologický a
radonový průzkum pro výstavbu halových objektů III a IV,
závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
55
Přírůstková kniha
GF P127224
BUREŠ, Jaroslav - WOHLGEMUTHOVÁ, Hana; 2010
A + S Vlkoš - ZZN Pomoraví, monitoring 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127225
PÁNSKÁ, Lenka; 2009
Šumperk - Cembrit, monitoring kvality podzemní vody,
závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127226
MÁTL, Václav; 2010
Únanov - skládka, monitorovací vrty, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127227
VILÍMOVÁ, Zuzana; 2010
České Budějovice - Kovošrot Group CZ a.s. (provoz 08),
sanace, závěrečná zpráva o výsledcích postsanačního
monitoringu za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
MICHNA, Jiří; 2009
Vlčí Doly - skládka, monitoring 2009, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127228
GF P127229
GF P127230
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Vyskytná nad Jihlavou, skládka (.A.S.A. Praha),
monitoring, závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Žerčice, dekontaminační plocha (.A.S.A. Praha),
monitoring, závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
1.3.2010
GF P127231
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Borek u Dačic, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring,
závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127232
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Tisová u Sokolova, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring,
závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127233
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Řepiště, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná
zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
56
Přírůstková kniha
GF P127234
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Uhy, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná zpráva
za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127235
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Praha - Ďáblice, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring,
závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127236
NOVOTNÝ, Marek; 2009
Vranová Lhota - Armaturka, a.s., monitoring odpadních vod,
závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127237
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Dolní Přím, dekontaminační plocha (.A.S.A. Praha),
monitoring, závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127238
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Lodín, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná
zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127239
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Uhlířské Janovice - Bláto, skládka (.A.S.A. Praha),
monitoring, závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127240
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Ostrava - Hrabová, LCO - logistické centrum odpadu
(.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127241
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Úholičky, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná
zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127242
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Lišov, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná
zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127243
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Žabčice, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná
zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
GF P127244
JURNEČKOVÁ, Romana; 2009
Únanov, skládka (.A.S.A. Praha), monitoring, závěrečná
zpráva za rok 2009
Geotest, a.s., Brno
1.3.2010
57
Přírůstková kniha
GF P127245
VOKŠICKÝ, Petr; 2010
Časy (p.č. 175/11), hydrogeologický průzkum pro stavbu
domovní studny, závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
3.3.2010
GF P127246
VOKŠICKÝ, Petr; 2010
Vamberk (p.č. 143/1), hydrogeologický průzkum pro stavbu
domovní studny, závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
3.3.2010
GF P127247
BLECHA, Martin; 2010
Bílý Újezd u Dobrušky - část Roudné (p.č. 763),
hydrogeologický průzkum pro stavbu domovní studny,
závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
GF P127248
GF P127249
GF P127250
GF P127251
GF P127252
GF P127253
GF P127254
3.3.2010
BLECHA, Martin; 2010
Provodov - Šonov (p.č. 197/44), hydrogeologický průzkum
pro stavbu domovní studny, závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
3.3.2010
ŽITNÝ, Petr; 2010
Jažlovice - posouzení možnosti zasakování srážkových vod
zachycených střechou plánované přístavby haly III a
zpevněnými plochami v areálu společnosti Promedica na
pozemcích p.č. 249/33 a 249/74, závěrečná zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
3.3.2010
ŽITNÝ, Petr; 2010
Malá Skála, tamponáže vrtu L4-J, který se nachází na
pozemku p.č. 1344/2 v k.ú. Vranové I (Nabídkový projekt
prací)
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
3.3.2010
STEJSKAL, Petr; 2010
Stará Boleslav (parcel. č. 276/6), inženýrskogeologický
průzkum pro plánovanou výstavbu domu pro seniory
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2010
Jakartovice - Deštné, zdroj vody na pozemkové parcele č.
1763/1 (k.ú. Deštné), hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu JV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Skřipov, zdroj vody na pozemkové parcele č. 393/35,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu HV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Melč, zdroj vody na pozemkové parcele č. 1337/2,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu TV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
58
Přírůstková kniha
GF P127255
KURKA, Kamil; 2009
Mladecko, zdroj vody na pozemkové parcele č. 334/3,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu KV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127256
KURKA, Kamil; 2009
Řeka, zdroj vody na pozemkové parcele č. 977/25,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu RV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127257
KURKA, Kamil; 2009
Hlubočec, zdroj vody na pozemkové parcele č. 763,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu HV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127258
KURKA, Kamil; 2009
Velké Heraltice, zdroj vody na pozemkové parcele č. 38/1,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu VV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127259
KURKA, Kamil; 2009
Velké Heraltice, zdroj vody na pozemkové parcele č. 44,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu PV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127260
KURKA, Kamil; 2009
Gručovice, zdroj vody na pozemkové parcele č. 98/1,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu LV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127261
KURKA, Kamil; 2009
Kružberk, zdroj vody na pozemkové parcele č. 564/27,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu PV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127262
KURKA, Kamil; 2009
Vendryně, zdroj vody na pozemkové parcele č. 2570,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu SV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127263
KURKA, Kamil; 2009
Vítkov, zdroj vody na pozemkové parcele č. 615/8,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu PV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127264
KURKA, Kamil; 2009
Nýdek, zdroj vody na pozemkové parcele č. 96,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu PV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127265
KURKA, Kamil; 2009
Kružberk, zdroj vody na pozemkové parcele č. 339/30,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu CV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
59
Přírůstková kniha
GF P127266
KURKA, Kamil; 2009
Chvalíkovice, zdroj vody na pozemkové parcele č. 364,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu BV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127267
KURKA, Kamil; 2009
Krnov, zdroj vody na pozemkové parcele č. 1702/3 (k.ú.
Opavské Předměstí), hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu KV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Jakartovice, zdroj vody na pozemkové parcele č. 1737/2,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu JV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127268
GF P127269
KURKA, Kamil; 2009
Dětřichovice, zdroj vody na pozemkové parcele č. 1095/3,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu RV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127270
KURKA, Kamil; 2009
Krnov, zdroj vody na pozemkové parcele č. 2002/7 (k.ú.
Opavské Předměstí), hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu ŠV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Klokočov u Vítkova, zdroj vody na pozemkové parcele č.
1842/2, hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu FV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Vojtíškov, zdroj vody na pozemkové parcele č. 68/1,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu VV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127271
GF P127272
GF P127273
KURKA, Kamil; 2009
Jedlí, zdroj vody na pozemkové parcele č. 1175,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu JV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127274
KURKA, Kamil; 2009
Andělská Hora ve Slezsku, zdroj vody na pozemkové parcele
č. 1273/10, hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu HV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Březová u Vítkova, zdroj vody na pozemkové parcele č.
914/1, hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu
HV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127275
60
Přírůstková kniha
GF P127276
GF P127277
KURKA, Kamil; 2009
Bruntál - město, zdroj vody na pozemkové parcele č.
3621/18, hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu BV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Horní Bečva - zdroj vody na pozemkové parcele č. 2199/1,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu JV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127278
KURKA, Kamil; 2009
Moravice - zdroj vody na pozemkové parcele č. 1066/4,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu SV-2
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127279
KURKA, Kamil; 2009
Moravice - zdroj vody na pozemkové parcele č. 1060/6,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu SV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127280
KURKA, Kamil; 2009
Nové Těchanovice - Zálužné, zdroj vody na pozemkové
parcele č. 844/1 (k.ú. Nové Těchanovice), hydrogeologická
zpráva o provedení průzkumného vrtu PV-2
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Dlouhá Voda - zdroj vody na pozemkové parcele č. 42/1,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu BV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127281
GF P127282
KURKA, Kamil; 2009
Seč u Jeseníka - zdroj vody na pozemkové parcele č. 201,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu ŠV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127283
KURKA, Kamil; 2009
Melč - zdroj vody na pozemkové parcele č. 1448/3,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu KV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127284
KURKA, Kamil; 2009
Čeladná - zdroj vody na pozemkové parcele č. 590/1,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu BV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127285
KURKA, Kamil; 2009
Horní Lipka - zdroj vody na pozemkové parcele č. 1153/10,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu BV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
61
Přírůstková kniha
GF P127286
GF P127287
GF P127288
KURKA, Kamil; 2009
Pustá Polom - zdroj vody pro závlahu hřiště na pozemkové
parcele č. 1061, hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu HV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Podlesí pod Pradědem - zdroj vody na pozemkové parcele č.
376, hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu
CV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
KURKA, Kamil; 2009
Kružberk - zdroj vody na pozemkové parcele č. 559/21,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu KV-2
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127289
KURKA, Kamil; 2009
Jakartovice - zdroj vody na pozemkové parcele č. 767/1,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu MV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127290
KURKA, Kamil; 2009
Májůvka - zdroj vody na pozemkové parcele č. 867/2,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu HV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127291
KURKA, Kamil; 2009
Klokočůvek - zdroj vody na pozemkové parcele č. 877/9,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu HV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127292
KURKA, Kamil; 2009
Sádek - zdroj vody na st. parcele č. 114/2,
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu CHV-1
Mgr. Kamil Kurka - HGO, Opava
3.3.2010
GF P127293
KAPINUS, Andrej; 2009
Olomouc - Zirmova ulice, ověření znečištění, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
4.3.2010
GF P127294
KAPINUS, Andrej; 2009
Nový Jičín - ČOV Rybí, ověření znečištění, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
4.3.2010
GF P127295
MATYÁŠ, František; 2010
Chotíkov, skládka TKO, výsledky monitoringu podzemní vody
v okolí skládky v roce 2009, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
4.3.2010
62
Přírůstková kniha
GF P127296
HAMPL, Richard; 2010
Zadní Chodov, posouzení geologických poměrů pro stavbu
rozvodny, trafostanice a přípojky VVN 110 kV
Richard Hampl Mgr., Praha-Kunratice
5.3.2010
GF P127297
NOVÁK, Milan; 2009
Mochov, transformovna 400/220/110 kV - Čechy Střed,
hydrogeologický posudek, vyhodnocení průzkumného
hydrogeologického vrtu HG 1
Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha
4.3.2010
TRTÍLEK, Jan; 2009
Třinec - TŽ - sanace (SO-21 R.1/2 Opravna lokomotiv (PbNEL)), závěrečná zpráva ze sanačního doprůzkumu
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127298
GF P127299
GF P127300
TRTÍLEK, Jan; 2009
Třinec - TŽ - sanace (SO-22 R.1/3 Opravna lokomotiv,
čerpací stanice PHM (NEL)), závěrečná zpráva ze sanačního
doprůzkumu
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - ČECHOVÁ, Šárka - ŽÁKOVÁ, Lenka; 2009
Třinec - Domov Sosna - nádrže LTO. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127301
TRTÍLEK, Jan; 2009
Třinec - TŽ - sanace, SO-23 R.6 Nůžky na šrotišti B.
Závěrečná zpráva ze sanačního doprůzkumu
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127302
KOZELKOVÁ, Jana - KRATOCHVÍLA, Ladislav - PALIZA, Marek ČECHOVÁ, Šárka; 2009
Polešovice - průzkum ložiska. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127303
CHOVANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Iva - KRATOCHVÍLA, Ladislav
- ČECHOVÁ, Šárka; 2009
Havířov - novostavba rodinného domu. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127304
DOSTALÍKOVÁ, Zuzana; 2009
Bohumín - BONATRANS - monitoring 2009, závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127305
BUBÍK, Libor - TRTÍLEK, Jan; 2009
Ostrava - KJŠ - sanace, III. etapa. Postupová etapová
zpráva č. 42
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
63
Přírůstková kniha
GF P127306
CHOLEVOVÁ, Jana - HOŇKOVÁ, Vladimíra - TRTÍLEK, Jan; 2010
Třinec - TŽ - sanace, SO-17 K. Kyslíkárna. Aktualizace
analýzy rizik
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127307
ŽÍLA, Pavel; 2010
Biocel - mezideponie popelovin Oprechtice - monitoring
2009. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127308
DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - ČECHOVÁ, Šárka - ŽÁKOVÁ, Lenka; 2010
Brno - Líšeň - zasakování dešťových vod. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
4.3.2010
GF P127309
ŠAFÁŘ, František; 2009
Semtín - UMA - U11, U12 - IGP
RNDr. František Šafář, stav.geol.průzkum, Ústí n. Orlicí
5.3.2010
GF P127310
ŠAFÁŘ, František; 2009
Újezd u Chocně - VKK - Bioplynová stanice, podrobný IG
průzkum
RNDr. František Šafář, stav.geol.průzkum, Ústí n. Orlicí
5.3.2010
GF P127311
ŠAFÁŘ, František; 2009
Běstovice - štěrkopísek, orientační geolog. průzkum
ložiska štěrkopísku
RNDr. František Šafář, stav.geol.průzkum, Ústí n. Orlicí
5.3.2010
GF P127312
ŠAFÁŘ, František; 2009
Česká Třebová - Centrum obchodu a služeb Kaufland - IG
průzkum staveniště
RNDr. František Šafář, stav.geol.průzkum, Ústí n. Orlicí
5.3.2010
GF P127313
ŠAFÁŘ, František; 2009
Dolní Jelení - OMD - nádrž typu WOLF a stáj - IG průzkum
RNDr. František Šafář, stav.geol.průzkum, Ústí n. Orlicí
5.3.2010
GF P127314
ŠAFÁŘ, František; 2009
Lanškroun - Třešňovecká ulice - Školící centrum manž.
Novákových - IG průzkum
RNDr. František Šafář, stav.geol.průzkum, Ústí n. Orlicí
5.3.2010
GF P127315
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2008
Třebihošť. Vsak předčištěných odpadních vod z rekreačního
domu č.p. 22 na p.p.č. 147/1. Hydrogeologické vyjádření k
likvidaci OV vypouštěním do vod podzemních.
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
64
Přírůstková kniha
GF P127316
GF P127317
GF P127318
GF P127319
GF P127320
GF P127321
GF P127322
GF P127323
GF P127324
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2008
Třebihošť. Vsak odpadních vod ze septiku u č.p. 115 na
pozemcích p.č. 299 a 300. Hydrogeologické vyjádření k
likvidaci OV vypouštěním do vod podzemních.
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2008
Lampertice - č.p. 227. Likvidace předčištěných odpadních
vod z č.p. 227. Zhodnocení výsledků hydrogeologického
průzkumu.
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
TICHÝ, Petr; 2008
Dolany, okres Náchod - vrtaná studna na p.p.č. 118/1.
Zhodnocení zdroje vody a vyjádření k podmínkám odběru
podzemní vody z vrtané studny
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2008
Velká Úpa - chata č.p. 41. Zdroj vody a likvidace
předčištěných odpadních vod pro rekreační objekt č.p. 41,
hydrogeologické zhodnocení a vyjádření.
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2008
Vilantice - Chotěborky, zdroje vody na pozemcích p.č. 1085
a 1265. Hydrogeologické zhodnocení a vyjádření k odběru
podzemní vody ze zdrojů obce
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2009
Dvůr Králové nad Labem. Zdroj užitkové vody na p.p.č.
168/5. Zhodnocení hydrogeologických průzkumných prací a
vyjádření k možnosti a podmínkám odběru podzemní vody z
nového zdroje
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2009
Víchová n./J. - Horní Sytová, zdroj vody na p.p.č. 353/1
pro objekt požární zbrojnice. Zhodnocení hydrogeologického
průzkumu.
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2009
Dvůr Králové n./L. - č.p. 244, zdroj vody na p.p.č.
1154/38 pro RD. Zhodnocení hydrogeologického průzkumu a
vyjádření k odběru vody.
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - POSPÍŠIL, Ota - TICHÝ, Petr; 2009
Staré Buky - Zámek, zajištění zdroje vody pro plánovanou
rekonstrukci zámečku a kravína. Vyhodnocení
hydrogeologického průzkumu.
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
65
Přírůstková kniha
GF P127325
GF P127326
GF P127327
GF P127328
GF P127329
GF P127330
GF P127331
GF P127332
GF P127333
GF P127334
BOBR, Pavel - TICHÝ, Petr; 2009
Hřibojedy, zdroj vody pro RD na p.p.č. 483 (díl 2) ve
zjednodušené evidenci. Zhodnocení hydrogeologického
průzkumu a vyjádření k možnosti a podmínkám odběru
podzemní vody pro RD
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
BOBR, Pavel - MATĚJKOVÁ, Blanka - TICHÝ, Petr; 2009
Rudník - Janovice, zdroj vody pro objekt č.p. 219 zhodnocení hydrogeologického průzkumu a projekt stavebního
dokončení vrtané studny
TICHÝ Petr - HYDROTREND, Trutnov
5.3.2010
EBERMANN, Tomáš - OLIŠAR, Petr; 2009
Závěrečná zpráva - etapa II. Geotechnický průzkum a sanace
propadu v areálu SPŠ na Proseku, Novoborská 2, 190 21
Praha 9
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
8.3.2010
EBERMANN, Tomáš - OLIŠAR, Petr; 2009
Závěrečná zpráva - etapa I. Geotechnický průzkum pro
ověření rozsahu propadu v areálu MŠ Speciální, Štíbrova
1691, Praha 8
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
8.3.2010
FIALA, Zdeněk - KOŘALKA, Svatopluk - ROUT, Jiří - VOTOČEK,
Robert; 2010
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu pro akci
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn
nad Vltavou
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
8.3.2010
BOTLÍKOVÁ, Tereza - KNÍŽEK, Martin - ŠEFRNA, Martin; 2010
Závěrečná zpráva doplňující geologický průzkum IV. Koridor
- příportálové úseky Olbramovického tunelu - geologické
zhodnocení extenzometrických vrtů
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
8.3.2010
NOVOTNÝ, Jan - VOTOČEK, Robert; 2009
Doplňující geofyzikální průzkum v lokalitě Kamenná Hora u
Manětína. Průzkum pro těžbu vhodného kamene pro opravu
Karlova mostu: Průzkumná pole č. 1 a č. 3
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
8.3.2010
KOMBEREC, Miroslav - KOŘÍNEK, Michal; 2010
Heřmanův Městec. Závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu včetně vyjádření hydrogeologa. Projektová
dokumentace vrtané studny 15,5 m pro stavební povolení
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.3.2010
BOUŠKA, Jiří; 2009
Stonava - U čápa, geotechnický průzkum a monitoring svahu,
geotechnický průzkum svahu
Ing.Jiří Bouška-geol.průzkum, Ostrava
8.3.2010
BOUŠKA, Jiří; 2009
Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí, km 2.3006,500 (č.st. 5573). Ověření stability pravého břehu toku v
km 2,600 - 2,950
Ing.Jiří Bouška-geol.průzkum, Ostrava
8.3.2010
66
Přírůstková kniha
GF P127335
BEŇÁK, Petr; 2009
Hodonín - JMA - opláštění slévárny - ig. průzkum
SURGEO s.r.o., Hodonín
8.3.2010
GF P127336
BEŇÁK, Petr; 2009
Závěrečná zpráva Valtice - penzion na ulici Polní - ig
průzkum
SURGEO s.r.o., Hodonín
8.3.2010
GF P127337
BEŇÁK, Petr; 2009
Závěrečná zpráva Hodonín - Nesyt - ložiskový průzkum
SURGEO s.r.o., Hodonín
8.3.2010
GF P127338
TOPINKA, Zdeněk; 2009
Závěrečná zpráva Inženýrskogeologický průzkum Dolní Chabry
- rybník
SGS Czech Republic, s.r.o., Praha
8.3.2010
GF P127339
KYSELÁK, Přemysl - NÁHLÍK, František; 2010
Geologické zhodnocení vrtu Prušánky 7
MND a.s., Hodonín
GF P127340
GF P127341
GF P127342
8.3.2010
PAPOUTSIDES, Erotokritos; 2008
Závěrečná zpráva výhradního ložiska cihlářské suroviny
Žihle
TONDACH Česká republika s.r.o., Hranice + RNDr.
Erotokritos Papoutsides, Plzeň
8.3.2010
PAPOUTSIDES, Erotokritos; 2008
Závěrečná zpráva výhradního ložiska cihlářské suroviny
Chrást
TONDACH Česká republika s.r.o., Hranice + RNDr.
Erotokritos Papoutsides, Plzeň
8.3.2010
SEDLÁŘ, Michal - SVOBODA, Tomáš; 2010
Likvidace starých ekologických zátěží na lokalitě ŠKODA,
Hlavní areál. Dokumentační zpráva za rok 2009.
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
12.3.2010
GF P127343
CHARVÁT, Tomáš - CHOCHLÍK, Stanislav; 2010
Likvidace starých ekologických zátěží na lokalitě ŠKODA areál Doudlevce. Dokumentační zpráva za rok 2009.
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
12.3.2010
GF P127344
CHARVÁT, Tomáš; 2010
Likvidace starých ekologických zátěží na lokalitě ŠKODA,
areál Bolevec. Vyhodnocení technických prací dle Metodické
změny č. 1 Prováděcího projektu III. etapy sanačních prací
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
12.3.2010
67
Přírůstková kniha
GF P127345
CAHLÍK, Aleš; 2010
Hvozdečko - závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
12.3.2010
GF P127346
VOKŠICKÝ, Petr; 2010
Hydrogeologický průzkum pro stavbu domovní studny na
pozemku p.č. 213 v k.ú. Křešín, kraj Středočeský
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
15.3.2010
GF P127347
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Stařeč, parcela č. 1327/43. Individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna. Hydrogeologické vyjádření
dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
12.3.2010
MIČKE, Radek; 2009
k.ú. Lysá nad Labem, parcela č. 2566/30. Individuální
zdroj podzemní vody - vrtaná studna. Hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
12.3.2010
ČÍŽEK, Petr; 2010
Hydrogeologický průzkum Mělník Chloumek u vodárny
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
15.3.2010
GF P127348
GF P127349
GF P127350
ČÍŽEK, Petr; 2009
Velké Heřmanice - Dědkov, hydrogeologický průzkum,
závěrečná zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
15.3.2010
GF P127351
RINN, Martin; 2009
Krčín u Nového Města nad Metují, závěrečná zpráva o
provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro výstavbu
areálu fotovoltaické elektrárny
Martin Rinn, Praha-Kolovraty, Mladotova 663/2
15.3.2010
RINN, Martin; 2009
Jablonec nad Nisou, aktualizace ekologického auditu pro
privatizační projekt části státního podniku Stavomontáže
Liberec
Martin Rinn, Praha-Kolovraty, Mladotova 663/2
15.3.2010
ŽÁKOVSKÁ, Ivana; 2006
Analýza rizika pro lokalitu ČS PHM Valtice, závěrečná
zpráva
ENVIprojekt s.r.o., Zlín
15.3.2010
GF P127352
GF P127353
GF P127354
DOLEŽELOVÁ, Radmila - FIŠER, Oldřich - KURFUERST, Jan ŽÁKOVSKÝ, Zbyněk; 2009
Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna, průzkumné práce
pro zpracování analýzy rizika, závěrečná zpráva
ENVIprojekt s.r.o., Zlín
15.3.2010
68
Přírůstková kniha
GF P127355
GF P127356
GF P127357
GF P127358
BAJEROVÁ, Zuzana - VICHEREK, Petr - ZICHÁČEK, Vladimír ŽÁKOVSKÝ, Zbyněk; 2008
Horní Suchá - skládka odpadů S-OO3 Solecká, provoz
monitorovacího systému skládky v roce 2007, integrovaná
závěrečná zpráva
ENVIprojekt s.r.o., Zlín
15.3.2010
BAJEROVÁ, Zuzana - DOLEŽELOVÁ, Radmila - KURFUERST, Jan VICHEREK, Petr - ŽÁKOVSKÝ, Zbyněk; 2008
Horní Suchá - skládka odpadů S-OO3 Solecká, provoz
monitorovacího systému skládky v roce 2008, integrovaná
závěrečná zpráva
ENVIprojekt s.r.o., Zlín
15.3.2010
BAJEROVÁ, Zuzana - DOLEŽELOVÁ, Radmila - KURFUERST, Jan VICHEREK, Petr - VÍT, Toman - ŽÁKOVSKÝ, Zbyněk; 2010
Horní Suchá - skládka odpadů S-OO3 Solecká, provoz
monitorovacího systému skládky v roce 2009, integrovaná
závěrečná zpráva
ENVIprojekt s.r.o., Zlín
15.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Hracholusky, likvidace nepotřebného vrtu Če-4a (70 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127359
TENENKO, Jan; 2009
Dobříň, likvidace nepotřebného vrtu Do-3 (43 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127360
TENENKO, Jan; 2009
Česká Lípa (Stará Lípa), likvidace nepotřebného vrtu PO-1
(VP 8449), závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Česká Lípa (Stará Lípa), likvidace nepotřebného vrtu PO-2
(VP 8450), závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Úštěk (Habřina), likvidace nepotřebného vrtu SH-14B (VP
8209), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127361
GF P127362
GF P127363
GF P127364
TENENKO, Jan; 2009
Česká Lípa (Stará Lípa), likvidace nepotřebného vrtu PO-3
(VP 8451), závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Bílá, likvidace nepotřebného vrtu L-2J (353 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
69
Přírůstková kniha
GF P127365
TENENKO, Jan; 2009
Březovice, likvidace nepotřebného vrtu Klpc-4 (374 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127366
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu S-28 (160
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127367
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu S-33 (165
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127368
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu S-34 (166
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127369
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu S-35 (167
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127370
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu V-6 (138
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127371
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu V-7 (139
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127372
TENENKO, Jan; 2009
Štětí, likvidace nepotřebného vrtu Št-1 (131 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127373
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu V-2 (134
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127374
TENENKO, Jan; 2009
Písty, likvidace nepotřebného vrtu Pi-2 (75 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
GF P127375
15.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Mantov, likvidace nepotřebného vrtu VP 1562, závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
70
Přírůstková kniha
GF P127376
TENENKO, Jan; 2009
Dobřany, likvidace nepotřebného vrtu VP 1577, závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127377
TENENKO, Jan; 2009
Štěnovice, likvidace nepotřebného vrtu VP 1590, závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127378
TENENKO, Jan; 2009
Vejprnice, likvidace nepotřebného vrtu VP 1599, závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127379
TENENKO, Jan; 2009
Počedělice, likvidace nepotřebného vrtu L-3 (291 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127380
TENENKO, Jan; 2009
Selibice, likvidace nepotřebného vrtu T-3 (299 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127381
TENENKO, Jan; 2009
Staňkovice, likvidace nepotřebného vrtu T-4 (300 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127382
TENENKO, Jan; 2009
Malý Újezd, likvidace nepotřebného vrtu Pš-0 (244 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127383
TENENKO, Jan; 2009
Jenichov - Jelenice, likvidace nepotřebného vrtu PšS-14
(278 VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Mělnická Vrutice, likvidace nepotřebného vrtu PšS-19 (283
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127384
GF P127385
TENENKO, Jan; 2009
Kleneč, likvidace nepotřebného vrtu Če-3 (68 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
71
Přírůstková kniha
GF P127386
TENENKO, Jan; 2009
Hracholusky, likvidace nepotřebného vrtu Če-5a (72 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127387
TENENKO, Jan; 2009
Malé Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu Mi-3b (26
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127388
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu S-26 (158
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127389
TENENKO, Jan; 2009
Velké Žernoseky, likvidace nepotřebného vrtu S-27 (159
VÚV), závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127390
TENENKO, Jan; 2009
Doksany, likvidace nepotřebného vrtu Do-2 (79 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127391
TENENKO, Jan; 2009
Dobříň, likvidace nepotřebného vrtu Do-2 (42 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127392
TENENKO, Jan; 2009
Roudníček, likvidace nepotřebného vrtu Rd-1 (3 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127393
TENENKO, Jan; 2009
Slatina, likvidace nepotřebného vrtu Sl-1 (6 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127394
TENENKO, Jan; 2009
Soběnice, likvidace nepotřebného vrtu So-2 (90 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127395
TENENKO, Jan; 2009
Lužná, likvidace nepotřebného vrtu VP 1612, závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127396
TENENKO, Jan; 2009
Přívory, likvidace 5-ti nepotřebných pozorovacích vrtů u
KšS-2, závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
72
Přírůstková kniha
GF P127397
TENENKO, Jan; 2009
Počedělice, likvidace nepotřebného vrtu L-3b (293 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127398
TENENKO, Jan; 2009
Přívory, likvidace nepotřebného vrtu KšS-2 (220 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127399
TENENKO, Jan; 2009
Velký Borek, likvidace nepotřebného vrtu PšS-1 (265 VÚV),
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127400
TENENKO, Jan; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. PšS-4 Velký
Borek, 268 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. PšS-5 Malý
Újezd, 269 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. PšS-6 Malý
Újezd, 270 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. PšS-8 Malý
Újezd, 272 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. PšS-9 Malý
Újezd, 273 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. PšS-17 Velký
Borek, 281 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1604
Třemošná (Záluží). Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
GF P127401
GF P127402
GF P127403
GF P127404
GF P127405
GF P127406
73
Přírůstková kniha
GF P127407
GF P127408
GF P127409
GF P127410
GF P127411
GF P127412
GF P127413
GF P127414
GF P127415
GF P127416
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1605
Třemošná. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1606
Rokycany. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1608
Kamenný Újezd. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 2009
Višňová. Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Kp-1 t,c, VP
8457-8 Růžová. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1821
Žatec (Záhoří). Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 2012
Andělka (Filipovka). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 201
Bulovka (Arnoltice). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HVJ-PP 12,
VP 8000 Vochov. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HVJ-PP 16,
VP 8006-8 Vstiš. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
74
Přírůstková kniha
GF P127417
GF P127418
GF P127419
GF P127420
GF P127421
GF P127422
GF P127423
GF P127424
GF P127425
GF P127426
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HVJ-PP-III-I
až III, VP 8102-4 Trnová (Vísky). Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HVJ-PP-20,
VP 8105-6 Plasy (Lomnička). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. O-16 VP 8218
Snědovice (Velký Hubenov). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HJ-30 až 31,
VP 8421-2 Tachov u Doks. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. L-3N
Radostín (355 VÚV). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. L-6N
Radvánovice (361 VÚV). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Ok-2 Okna,
97 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Ol-2 Oleško
(85 VÚV). Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Chd-1
Chodouny, 109 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Kř-2
Křešice, 95 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
75
Přírůstková kniha
GF P127427
GF P127428
GF P127429
GF P127430
GF P127431
GF P127432
GF P127433
GF P127434
GF P127435
GF P127436
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Kř-1 Křešice
(93 VÚV). Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Lb-2
Libotenice (81 VÚV). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Li-0
Žitenice (86 VÚV). Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. Mi-3 Malé
Žernoseky (24 VÚV). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. L-3J
Radostín (356 VÚV). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HJ-28/1
Chcebuz (211 VÚV). Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. PšS-7 Malý
Újezd, 271 VÚV. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. L-3a
Počedělice (292 VÚV). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 3D Sadská
- Milčice, VP 483. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 3C Sadská
- Milčice, VP 482. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
76
Přírůstková kniha
GF P127437
GF P127438
GF P127439
GF P127440
GF P127441
GF P127442
GF P127443
GF P127444
GF P127445
GF P127446
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 3B Sadská
- Milčice, VP 481. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 1D
Písková Lhota, VP 487. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 2B Vrbová
Lhota, VP 477. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 2C Vrbová
Lhota, VP 478. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 2D Vrbová
Lhota, VP 479. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 1C
Písková Lhota, VP 486. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. HP 1B
Písková Lhota, VP 485. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1636
Krupá. Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1811
Nejdek (Pozorka). Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1912
Bechlín (Předonín). Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
77
Přírůstková kniha
GF P127447
GF P127448
; 2009
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů. VP 1819
Stroupeč. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
15.3.2010
ZACHAŘ, Zdeněk; 2010
Zpráva o sanaci podzemní vody v areálu SAP s.r.o., Mimoň
za období 03/2009 - 02/2010.
AECOM CZ s.r.o., Praha
16.3.2010
GF P127449
KNĚŽEK, Jan; 1975
Hydrogeologické posouzení možnosti asanace skládky u obce
Křivice, okres Rychnov n/Kněžnou.
Stavební geologie, Praha
15.3.2010
GF P127450
SOUKUP, Marek; 2009
Rožnov pod Radhoštěm (Meziříčská ulice), obchodní centrum
Kaufland, závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém a
radonovém průzkumu, průzkumu kontaminace
INGES s.r.o. Praha
16.3.2010
SOUKUP, Marek; 2009
Ústí nad Labem (Všebořická ulice), obchodní centrum
Kaufland, závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém a
radonovém průzkumu, průzkumu kontaminace
INGES s.r.o. Praha
16.3.2010
HRDINA, Aleš - SOUKUP, Marek; 2009
Kyjov (Svatoborská ulice), obchodní centrum Kaufland,
závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém a radonovém
průzkumu, průzkumu kontaminace
INGES s.r.o. Praha
16.3.2010
CHÝLE, Milan - HRDINA, Aleš - SALAVA, Jaroslav; 2009
Praha 6 - Střešovice, obytný soubor Triangl, závěrečná
zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
INGES s.r.o. Praha
16.3.2010
GF P127451
GF P127452
GF P127453
GF P127454
GF P127455
GF P127456
SOUKUP, Marek; 2010
Česká Třebová (ulice Dr. E. Beneše), obchodní centrum
Kaufland, závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém a
radonovém průzkumu, průzkumu kontaminace
INGES s.r.o. Praha
16.3.2010
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2010
Pozděchov (p.č. 1382/3), závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické vyjádření ve
smyslu § 9, zákona č. 254/2001 Sb.
ALTEC International s.r.o., Holešov
17.3.2010
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2009
Újezdec u Luhačovic (p.č. 260), závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické vyjádření ve
smyslu § 9, zákona č. 254/2001 Sb.
ALTEC International s.r.o., Holešov
17.3.2010
78
Přírůstková kniha
GF P127457
GF P127458
GF P127459
GF P127460
GF P127461
GF P127462
GF P127463
GF P127464
BÁRTA, Dan - HRUDOVÁ, Jiřina - VRTEK, Tom; 2010
Tvrdonice (okres Břeclav), průzkum kontaminace v okolí
sondy HR 43, zpráva o výsledku geologických průzkumných
prací
DHV CR, spol. s r.o., Praha 3, Táboritská 1000
17.3.2010
TOMEČEK, Viktor; 2009
Modernizace trati Brno - Přerov, I. etapa Blažovice Nezamyslice, geotechnický a hydrogeologický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
TOMEČEK, Viktor; 2009
Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km
22,480 - 23,610 a kol. č. 1 v km 21,110 - 27,261 trati
Horní Lideč - st. hr. SR, souhrnná zpráva
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
HRUŠKA, Jakub; 2009
Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať, předběžný
geotechnický a stavebnětechnický průzkum, souhrnná zpráva
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
VITÁSEK, Petr; 2009
I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat (silnice I/2
Pardubice - jihovýchodní obchvat, 1.etapa), doplňující
geotechnický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
HLADKÝ, Radim; 2009
Silnice I/20 a II/231 v Plzni (Plaská - Na Roudné Chrástecká), 1. etapa - most přes Berounku - Chrástecká,
doplňující inženýrsko-geologický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
TOMEČEK, Viktor; 2009
Libice nad Cidlinou, Kanínská spojka - varianta 2,
předběžný geotechnický a hydrogeologický a pedologický
průzkum, geotechnický pasport - most přes řeku Cidlinu
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
TOMEČEK, Viktor; 2009
Tramvajová trať Podbaba - ČD Podbaba (1. etapa),
geotechnický průzkum, souvisící dokumentace
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
GF P127465
HRUŠKA, Jakub; 2009
Mosty na plavebních kanálech Vraňany - Hořín a Trója Podbaba, inženýrskogeologický a stavebnětechnický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
18.3.2010
GF P127466
MATYÁŠ, František; 2010
Myslív, hydrogeologický posudek vodních zdrojů, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
18.3.2010
79
Přírůstková kniha
GF P127467
ŘEZÁČOVÁ, Lucie; 2010
Rešerše o vodních zdrojích v rozsahu katastru města
Spálené Poříčí, hydrogeologická studie, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
18.3.2010
GF P127468
TOMÁŠEK, Jiří; 2009
Praha 5 - Smíchov (ul. Strakonická), administrativa
obsluhy přístavu, inženýrsko-geologický průzkum, závěrečná
zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
18.3.2010
MATULA, Tibor - TOMÁŠEK, Jiří - WERKMANN, Michal; 2010
Veleň - bytové a rodinné domy, inženýrsko-geologický
průzkum a hydrogeologický průzkum pro vsakování
zachycených atmosférických srážek, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
18.3.2010
TOMÁŠEK, Jiří - ŠRÉDL, Ladislav; 2010
Praha 5, Jinonice - Walter, retenční nádrž u výduchu,
výduch metra a opěrná zeď, archivní rešerše
inženýrskogeologických poměrů a inženýrskogeologický
průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
18.3.2010
TOMÁŠEK, Jiří; 2010
Praha 5, Jinonice - Walter, retenční nádrž východ,
archivní rešerše inženýrskogeologických poměrů a
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
18.3.2010
TOMÁŠEK, Jiří - TRČKOVÁ, Barbora; 2010
Praha 5, Jinonice - Walter, opěrná stěna Radlická,
archivní rešerše inženýrskogeologických poměrů a
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
18.3.2010
ŠRÉDL, Ladislav; 2010
Praha 5, Jinonice - Walter, výduch metra, archivní rešerše
inženýrskogeologických poměrů, závěrečná zpráva - doplněk
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
18.3.2010
GF P127469
GF P127470
GF P127471
GF P127472
GF P127473
GF P127474
GF P127475
GF P127476
KOŘÁN, Václav - VYLITA, Tomáš; 2010
Drahovice (ul. Stará Kysibelská na p.p.č. 1060/1 a
1060/2), inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
pro výstavbu obytných objektů, závěrečná zpráva
geologicko-průzkumných prací
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
23.3.2010
VYLITA, Tomáš; 2009
Mírová (p.p.č. 349/4), inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum pro výstavbu rodinného domu,
závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
23.3.2010
VYLITA, Tomáš; 2009
Děpoltovice, inženýrsko-geologický a hydrogeologický
průzkum pro výstavbu rodinných domů, závěrečná zpráva
geologicko-průzkumných prací
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
23.3.2010
80
Přírůstková kniha
GF P127477
GF P127478
GF P127479
GF P127480
GF P127481
GF P127482
GF P127483
VYLITA, Tomáš; 2009
Karlovy Vary (Sadová třída 50), inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum pro potřeby realizace stavebních
úprav a přístavby objektu na p.p.č. 1588, závěrečná zpráva
geologicko-průzkumných prací
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
23.3.2010
VYLITA, Břetislav; 2009
Karlovy Vary - Bohatice, komunikace a inženýrské sítě pro
výstavbu rodinných domků, inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva geologickoprůzkumných prací
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
23.3.2010
KARVÁNKOVÁ, Jana; 2010
Písek (lokalita Na Flekačkách - p.č. 2370/1), závěrečná k
hydrogeologickému průzkumu pro vytápění administrativní
budovy ředitelství Lesů města Písku geotermální energií
odebíranou z vertikálních vrtů prostřednictvím tepelného
čerpadla
Josef Karvánek KCZ - GEO, Písek
23.3.2010
KARVÁNKOVÁ, Jana; 2009
Písek (parcela č. 1449/5), závěrečná zpráva o výsledcích
hydrogeologického průzkumu pro napájení volně pasoucího
skotu podzemní vodou
Josef Karvánek KCZ - GEO, Písek
23.3.2010
ZIKMUNDOVÁ, Jana; 2009
Přední Ptákovice (p.č. 320/164), závěrečná zpráva k
hydrogeologickému průzkumu možnosti využívání vrtu pro
vytápění rodinného domu geotermální energií
prostřednictvím tepelného čerpadla
Josef Karvánek KCZ - GEO, Písek
23.3.2010
ZIKMUNDOVÁ, Jana; 2009
Horní Vltavice - lokalita Zátoň (p.č. 354/1),
hydrogeologický posudek možnosti uvedení do provozu vrtané
studny pro zásobování rodinného domu podzemní vodou
Josef Karvánek KCZ - GEO, Písek
23.3.2010
BUCHTA, Štěpán - FILÁK, Pavel - NÁHLÍK, František; 2010
Poštorná 8, závěrečná zpráva vrtu
MND a.s., Hodonín
24.3.2010
GF P127484
JÍROVEC, Aleš; 2010
Praha - Háje (parc. č. 449/90,91,92), závěrečná zpráva o
provedení ekologického auditu
SGS Czech Republic, s.r.o., Praha
26.3.2010
GF P127485
FÁRIK, Miroslav; 2009
Kbel (č. parc. 8/1), projekt vrtané studny a
hydrogeologické posouzení lokality
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
81
29.3.2010
Přírůstková kniha
GF P127486
FÁRIK, Miroslav; 2009
Brandýs nad Labem (č. parc. 691/87), hydrogeologický vrt a
projekt vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127487
FÁRIK, Miroslav; 2009
Brandýs nad Labem (č. parc. 1227/5), hydrogeologický vrt a
projekt vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127488
FÁRIK, Miroslav; 2009
Lysá nad Labem (č. parc. 2175/9), hydrogeologický vrt a
projekt vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127489
FÁRIK, Miroslav; 2009
Horoměřice (č. parc. 163/25), hydrogeologický vrt a
projekt vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127490
FÁRIK, Miroslav; 2009
Ptýrov (č. parc. 143/6), hydrogeologický vrt a projekt
vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127491
FÁRIK, Miroslav; 2009
Úherce (č. parc. 192/5), hydrogeologický vrt a projekt
vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127492
FÁRIK, Miroslav; 2009
Čelákovice (č. parc. 2142/4), hydrogeologický vrt a
projekt vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127493
FÁRIK, Miroslav; 2009
Čelákovice (č. parc.2142/6), hydrogeologický vrt a projekt
vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127494
FÁRIK, Miroslav; 2009
Dubeč (č. parc. 650/28), hydrogeologický vrt a projekt
vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
29.3.2010
GF P127495
FÁRIK, Miroslav; 2009
Radovesice u Libochovic (č. parc. st. 50/1),
hydrogeologický vrt a projekt vrtané studny
Miroslav Fárik - HYDROGEOSOND, Čelákovice
GF P127496
MAŠEK, František - SEDLÁČEK, Zdeněk; 2008
Vísky, hydrogeologický průzkum
Geotest, a.s., Brno
82
29.3.2010
24.3.2010
Přírůstková kniha
GF P127497
GF P127498
DORŇÁK, Luděk; 2010
Stará Boleslav (p.p.č. 274/2), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
30.3.2010
TENENKO, Jan; 2009
Chvalín, likvidace vrtu a stavebního objektu Chv - 2,
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
GF P127499
TENENKO, Jan; 2009
Chvalín, likvidace vrtu a stavebního objektu Chv - 1a,
závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
GF P127500
TENENKO, Jan; 2008
Stavební práce - likvidace starého, trvale nepotřebného
vrtu - likvidace průzkumného hydrogeologického vrtu. VP
8001 - 5 Chotíkov, HVJ pp 1. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace vrtu 412 VÚV Pěkov (VS-18). Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
GF P127501
GF P127502
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace vodního zdroje JL - 2 Jílové - Martiněves.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
GF P127503
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace vodního zdroje Nový Oldřichov včetně souvidející
stavby. Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
GF P127504
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0402 Nemyčeves. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0312 Březhrad 16. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0312 Březhrad 16. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
GF P127505
GF P127506
83
Přírůstková kniha
GF P127507
GF P127508
GF P127509
GF P127510
GF P127511
GF P127512
GF P127513
GF P127514
GF P127515
GF P127516
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0413 Zachrašťany (Vysočany). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0142 Malšova Lhota. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0349 Hlavečník. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0217 Dašice. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0270 Pardubice. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0399 Holovousy (Chodovice). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0411 Lískovice. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0467 Vestec. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0316 Staré Hradiště (Brozany) 6.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0378 Bezděkov u Libice nad Doubravou.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
84
Přírůstková kniha
GF P127517
GF P127518
GF P127519
GF P127520
GF P127521
GF P127522
GF P127523
GF P127524
GF P127525
GF P127526
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0214 Trusnov (Opočno). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0260 Luže (Košumberk). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0320 Podůlšany. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0427 Odřepsy. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0437 Roudnice. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0208 Javorník. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0330 Lány na Důlku (Srnojedy). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0020 Jaroměř. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 056 Hlinsko (Srní). Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0215 Holice (Roveňsko). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
85
Přírůstková kniha
GF P127527
GF P127528
GF P127529
GF P127530
GF P127531
GF P127532
GF P127533
GF P127534
GF P127535
GF P127536
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0371 Žehušice (Bojmany). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0205 Vysoké Mýto. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0218 Úhřetická Lhota. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0120 Skořenice (Bošín). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0416 Prasek (Zdechovice). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0445 Kladruby nad Labem. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0273 Pardubice V 15. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0301 Hradec Králové. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0422 Kolesa. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0408 Chotělice. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
86
Přírůstková kniha
GF P127537
GF P127538
GF P127539
GF P127540
GF P127541
GF P127542
GF P127543
GF P127544
GF P127545
GF P127546
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0307 Čeperka. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0471 Budiměřice. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0405 Úlibice (Řeheč). Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0429 Sány. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0440 Kosičky. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0101 Nekoř. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0091 Smiřice. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0086 Černožice. Závěrečná technická
zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0028 Slavětín nad Metují. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0095 Pouchov - Piletice. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
87
Přírůstková kniha
GF P127547
GF P127548
GF P127549
GF P127550
GF P127551
GF P127552
GF P127553
GF P127554
GF P127555
GF P127556
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 001 Vrchlabí (Podhůří). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 0425 Libice nad Cidlinou. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
mělkých vrtů. VP 7604 Petříkov. Závěrečná technická zpráva
- likvidační protokol
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7605 Petříkov. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7606 Petříkov. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7607 Petříkov. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7608 Petříkov. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7609 Petříkov. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7610 Petříkov. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7600 Petříkov, VP 7601
Petříkov, VP 7602 Petříkov. Závěrečná technická zpráva likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
88
Přírůstková kniha
GF P127557
GF P127558
GF P127559
GF P127560
GF P127561
GF P127562
GF P127563
GF P127564
GF P127565
GF P127566
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7505 Český Dub (Kněžičky).
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7509 Hlavice (Hrubý Lesnov).
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7003 Kohoutov P 16.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7006 Hořičky (P 5).
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7220 Lhotka US-7C. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7226 Domašín V1. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7204 Dlouhoňovice HP9T.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7701 Hrdlořezy, VP 7702
Hrdlořezy. Závěrečná technická zpráva - likvidační
protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7007 Hořičky (P 5/1).
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7019 Provodov PV-1a.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
89
Přírůstková kniha
GF P127567
GF P127568
GF P127569
GF P127570
GF P127571
GF P127572
GF P127573
GF P127574
GF P127575
GF P127576
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7612 Olešník. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7305 Cerekvice (Pekla) Lo
15/3. Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7000 Dvůr Králové P 2.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7704 Hrdlořezy. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7703 Hrdlořezy. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7223 Kvasiny (PV-3).
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. VP 7521 Borovice Klsc 1a.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 14 VÚV Křesín Kř - 1a.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 267 VÚV Velký Borek PšS-3.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 13 VÚV Křesín Kř - 1. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
90
Přírůstková kniha
GF P127577
GF P127578
GF P127579
GF P127580
GF P127581
GF P127582
GF P127583
GF P127584
GF P127585
GF P127586
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 103 VÚV Vrutice Vr-4. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 74 VÚV Písty Pi-1. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 440 VÚV Hronov (Hr-6).
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 421 VÚV Bělý (V-24). Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2007
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 406 VÚV Pěkov (VS-12).
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 234 VÚV Krpy Kš - 5. Závěrečná
technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
TENENKO, Jan; 2008
Likvidace starých trvale nepotřebných vrtů - likvidace
hlubinných vrtů v Čechách. 231 VÚV Kojovice Kš - 2.
Závěrečná technická zpráva - likvidační protokol.
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
31.3.2010
ŘEZÁČOVÁ, Lucie; 2010
Zajištění nového vodního zdroje pro rodinný dům na parcele
č. 655/5 v k.ú. Šerkov - hydrogeologický posudek.
Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
1.4.2010
RADA, Jiří; 2010
Ochranná pásma vodního zdroje obce Týček. Hydrogeologický
návrh OPVZ a návrh ochranných opatření. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
1.4.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Hydrogeologický průzkum k vyhledání vodních zdrojů v Plzni
- Malesicích. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
1.4.2010
91
Přírůstková kniha
GF P127587
HOLEČEK, Vít; 2010
Doplňující vodní zdroj pro obec Líté, hydrogeologický
průzkum. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
1.4.2010
GF P127588
STEJSKAL, Petr; 2010
Inženýrskogeologický průzkum pro plánovanou výstavbu dvou
havarijních jímek v trafostanici Sokolnice. Závěrečná
zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
1.4.2010
HAMPL, Richard; 2010
Posouzení základových poměrů pro stavbu rodinného domku
p.č. 2443/134 v k.ú. Roztoky u Prahy
Richard Hampl Mgr., Praha-Kunratice
1.4.2010
GF P127589
GF P127590
GF P127591
GF P127592
GF P127593
GF P127594
GF P127595
GF P127596
DORŇÁK, Luděk; 2010
Technická zpráva o skutečném provedení vrtných prací. Vrty
pro tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného
domu p.p.č. 402/19 v k.ú. Zvole u Prahy
Luděk Dorňák, Olomouc
1.4.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Technická zpráva o skutečném provedení vrtných prací. Vrty
pro tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného
domu p.p.č. 380/63, v k.ú. Čestlice
Luděk Dorňák, Olomouc
1.4.2010
ŠTAINER, Michal; 2009
Ing. Miloslav Janeček a Vladislava Janečková Doubravice Velehrádek. Inženýrskogeologický průzkum základových půd
pro nadzemní močůvkovou jímku
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Sádecký Dvůr, zdroj vody na parcele č. 741/1, k.ú. Sádek u
Opavy. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu SD-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Sklenov, zdroj vody na parcele č. 505/39, k.ú. Sklenov.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu SK-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Branka u Opavy, zdroj vody na parcele č. 596/1, k.ú.
Branka u Opavy. Závěrečná hydrogeologická zpráva o
provedení průzkumného vrtu BR-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Malé Hoštice, zdroj vody na parcele č. 755/23, k.ú. Malé
Hoštice. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu MH-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
92
Přírůstková kniha
GF P127597
GF P127598
GF P127599
GF P127600
GF P127601
GF P127602
GF P127603
GF P127604
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2009
Stránské, zdroj vody na parcele č. 180/1, k.ú. Stránské.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu S-6. Projektová dokumentace úpravy a vodárenského
využití vrtu S-6
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2009
Kylešovice, zdroj vody na parcele č. 113/2, k.ú.
Kylešovice. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu OK-7
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Krnov - Ježník, zdroj vody na parcele č. 5682/1, k.ú.
Krnov - Horní Předměstí. Závěrečná hydrogeologická zpráva
o provedení průzkumného vrtu JE-5
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Rožmitál - rekreační středisko MAYA zdroj vody na parc.č.
2704, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách. Závěrečná
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu RO-1 a
projektová dokumentace úpravy a vodárenského využití vrtu
RO-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Žimrovice - zdroj vody na parc.č. 131 k.ú. Žimrovice.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu ŽM-4
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Svojanov - zdroj vody na parc.č. 2083/3 k.ú. Starý
Maletín. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu SV-1 a projektová dokumentace úpravy a
vodárenského využití vrtu SV-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2009
Zátor - zdroj vody na parc.č. 1377 k.ú. Zátor. Závěrečná
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu ZV-12
a projektová dokumentace úpravy a vodárenského využití
vrtu ZV-12
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Andělská Hora ve Slezsku - zdroj vody na parc.č. 597/8
k.ú. Andělská Hora ve Slezsku. Závěrečná hydrogeologická
zpráva o provedení průzkumného vrtu AH-2
Artés, Úvalno
6.4.2010
93
Přírůstková kniha
GF P127605
GF P127606
GF P127607
GF P127608
GF P127609
GF P127610
GF P127611
GF P127612
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Čeladná - zdroj vody na parc.č. 2039/2 k.ú. Čeladná.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu ČE-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Čaková - zdroj vody na parc.č. 348/3 k.ú. Čaková.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu ČA-20
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Česká Ves u Města Albrechtic - zdroj vody na parc.č. 521/2
k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic. Závěrečná
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu ČV-9
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Ondřejovice v Jeseníkách - zdroj vody na parc.č. 299 k.ú.
Ondřejovice v Jeseníkách. Závěrečná hydrogeologická zpráva
o provedení průzkumného vrtu ON-7 a projektová dokumentace
úpravy a vodárenského využití vrtu ON-7
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Andělská Hora ve Slezsku - zdroj vody na parc.č. 375/4
k.ú. Andělská Hora ve Slezsku. Závěrečná hydrogeologická
zpráva o provedení průzkumného vrtu AH-3 a projektová
dokumentace úpravy a vodárenského využití vrtu AH-3
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2009
Malá Morávka Ski areál Kopřivná - zdroj vody na parc.č.
192/1 k.ú. Malá Morávka. Závěrečná hydrogeologická zpráva
o provedení průzkumného vrtu MM-8 a projektová dokumentace
úpravy a vodárenského využití vrtu MM-8
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Krásná pod Lysou Horou - zdroj vody na parc.č. 952/2 k.ú.
Krásná pod Lysou Horou. Závěrečná hydrogeologická zpráva o
provedení průzkumného vrtu KV-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Milotice nad Opavou - zdroj vody na parc.č. 991 k.ú.
Zátor. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu MI-10 a projektová dokumentace úpravy a
vodárenského využití vrtu MI-10
Artés, Úvalno
6.4.2010
94
Přírůstková kniha
GF P127613
GF P127614
GF P127615
GF P127616
GF P127617
GF P127618
GF P127619
GF P127620
GF P127621
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška ULAHEL, Petr; 2009
Stará Voda - zdroj vody na parc.č. 48/1 k.ú. Stará Voda v
Jeseníkách. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu SV-5
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2009
Lipová-Lázně - zdroj vody na parc.č. 1305/3 k.ú. Dolní
Lipová. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu DL-1 a projektová dokumentace stavby
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Široká Niva - zdroj vody na parc.č. 1528/12 k.ú. Široká
Niva. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu ŠN-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2009
Ondřejovice v Jeseníkách - zdroj vody na parc.č. 303
k.ú.Ondřejovice v Jeseníkách. Závěrečná hydrogeologická
zpráva o provedení průzkumného vrtu ON-8 a projektová
dokumentace stavby
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Rapotín - Terezín - zdroj vody na parc.č. 146 k.ú.
Rapotín. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu RA-1 a projektová dokumentace stavby
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2009
Jarkovice - zdroj vody na parcele č. 32 k.ú. Jarkovice.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu JA-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Malé Heraltice - zdroj vody na parc.č. 23/2 k.ú. Malé
Heraltice. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu MH-1 a projektová dokumentace stavby
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2009
Suchá Rudná - zdroj vody na parc.č. 325/1 k.ú. Suchá
Rudná. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu SR-2
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2009
Jakartovice - zdroj vody na parc.č. 1669/11 k.ú.
Jakartovice. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu JK-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
95
Přírůstková kniha
GF P127622
GF P127623
GF P127624
GF P127625
GF P127626
GF P127627
GF P127628
GF P127629
GF P127630
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2009
Holčovice - zdroj vody na parc.č. 547 k.ú. Holčovice.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu HO-9
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2009
Vrbno pod Pradědem - zdroj vody na parc.č. 533/3 k.ú.
Vrbno pod Pradědem. Závěrečná hydrogeologická zpráva o
provedení průzkumného vrtu VV-2
Artés, Úvalno
6.4.2010
BOEHM, Lukáš - CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2010
Úvalno - zdroj vody na parc.č. 115/7 k.ú.Úvalno.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu ÚV-9
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2009
Lichnov - zdroj vody na parc.č. 407/1 k.ú. Lichnov.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu LI-9 a projektová dokumentace úpravy a vodárenského
využití vrtu LI-9.
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Kylešovice - zdroj vody na parc.č. 2250/10 k.ú.
Kylešovice. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu OK-6
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Žimrovice - zdroj vody na pozemkové parc.č. 129/1 k.ú.
Žimrovice. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu ŽM-2 a projektová dokumentace úpravy a
vodárenského využití vrtu ŽM-2.
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Skřipov - zdroj vody na stavební parc.č. 49 k.ú. Skřipov.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu SK-2 a projektová dokumentace úpravy a vodárenského
využití vrtu SK-2.
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Víno - zdroj vody na pozemkové parc.č. 45/3 k.ú. Víno.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu VN-2 na pozemkové parc.č. 45/3 k.ú. Víno
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Valšov - zdroj vody na pozemkové parc.č. 296/14
k.ú.Valšov. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu VA-1 a projektová dokumentace úpravy a
vodárenského využití vrtu VA-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
96
Přírůstková kniha
GF P127631
GF P127632
GF P127633
GF P127634
GF P127635
GF P127636
GF P127637
GF P127638
GF P127639
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Býkov - zdroj vody na pozemkové parc.č. 1448 k.ú. Býkov.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu BK-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Nová Ves u Rýmařova - zdroj vody na pozemkové parc.č.
554/2 k.ú. Nová Ves u Rýmařova. Závěrečná hydrogeologická
zpráva o provedení průzkumného vrtu NV-4 a projektová
dokumentace úpravy a vodárenského využití vrtu NV-4.
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Razová - zdroj vody na pozemku parc.č. 321 k.ú.Razová.
Závěrečná zpráva o provedení průzkumného vrtu RA-5 na
pozemku parc.č. 321 k.ú.Razová
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Čaková - zdroj vody na pozemkové parc.č. 29 k.ú.Čaková.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu ČA-19
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Suchá Rudná - zdroj vody na pozemku parc.č. 35/4 k.ú.Suchá
Rudná. Závěrečná zpráva o provedení průzkumného vrtu SR3 na na pozemku parc.č.35/4 k.ú. Suchá Rudná
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Vlaštovičky - zdroj vody na pozemkové parc.č. 333.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu VL-2 na pozemkové parc.č.333, k.ú. Vlaštovičky
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Chatová osada Pocheň - zdroj vody na pozemkové parc.č.
1352/3 k.ú. Úblo. Závěrečná hydrogeologická zpráva o
provedení průzkumného vrtu PO-4 a projektová dokumentace
úpravy a vodárenského využití vrtu PO-4
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Ondřejovice - zdroj vody. Závěrečná zpráva o provedení
průzkumného vrtu ON-6 na parc.č.95 k.ú. Ondřejovice v
Jeseníkách.
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Žimrovice - zdroj vody. Hydrogeologická zpráva k vrtu ŽM-3
na pozemkové parc.č.605/13 k.ú. Domoradovice
Artés, Úvalno
6.4.2010
97
Přírůstková kniha
GF P127640
GF P127641
GF P127642
GF P127643
GF P127644
GF P127645
GF P127646
GF P127647
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Dlouhá Voda - zdroj vody na pozemkové parc.č. 57/3 k.ú.
Dlouhá Voda. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu DV-4 a projektová dokumentace úpravy a
vodárenského využití vrtu DV-4
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2008
Zadní Ves - zdroj vody. Závěrečná zpráva o provedení
průzkumného vrtu ZV-2 na pozemkové parc.č.304/1 k.ú.
Karlovice ve Slezsku
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2008
Linhartovy - zdroj vody na parc.č. 252/2 k.ú. Linhartovy.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu LV-5 a projektová dokumentace úpravy a vodárenského
využití vrtu LV-5
Artés, Úvalno
6.4.2010
ULAHEL, Petr; 2008
Malá Morávka - zdroj vody na pozemkové parc.č. 171/1 k.ú.
Malá Morávka. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu MM-7
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Staré Hamry - zdroj vody na pozemkové parc.č. 2849/1 k.ú.
Ostravice 2. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu SH-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - ULAHEL, Petr; 2007
Staré Purkartice - zdroj vody na pozemku parc.č. 339.
Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu SP-3 na pozemku parc.č.339 k.ú. Dlouhá Ves
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2008
Velká Lhota - zdroj vody na pozemkové parc.č. 730/34 k.ú.
Velká Lhota u Valašského Meziříčí. Závěrečná
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu VL-1 a
projektová dokumentace úpravy a vodárenského využití vrtu
VL-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2008
Březová - zdroj vody na pozemkové parc.č. 641/15 k.ú.
Březová u Vítkova. Závěrečná hydrogeologická zpráva o
provedení průzkumného vrtu BZ-1 a projektová dokumentace
úpravy a vodárenského využití vrtu BZ-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
98
Přírůstková kniha
GF P127648
GF P127649
GF P127650
GF P127651
GF P127652
GF P127653
GF P127654
GF P127655
GF P127656
CHMELAŘOVÁ, Lucie - KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA,
Ladislav; 2008
Krnov - zdroj vody na parcele .č. 2092/1 k.ú. Opavské
Předměstí. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu KR-10 a projektová dokumentace úpravy a
vodárenského využití vrtu KR-10
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr - ŘEHKA, Ladislav; 2008
Krnov - zdroj vody na parcele č. 1976/4 k.ú. Opavské
Předměstí. Závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení
průzkumného vrtu KR-9 a projektová dokumentace úpravy a
vodárenského využití vrtu KR-9
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Opava - Jaktař, zdroj vody na pozemkové parc. č. 1267/2,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu OJ-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Opava - Jaktař, zdroj vody na pozemkové parc. č. 1267/1,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu OJ-2
Artés, Úvalno
6.4.2010
ULAHEL, Petr; 2008
Brumovice, zdroj vody na pozemkové parc. č. 43/7,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu BU-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Kravaře, zdroj vody na pozemkové parc. č. 2298/2,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu KA-3
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Kylešovice, zdroj vody na pozemkové parc. č. 2715/4,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu OK-5
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Mezina, zdroj vody na pozemkové parc. č. 1171/7, závěrečná
hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného vrtu ME-2
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Stará Ves, zdroj vody na pozemkové parc. č. 238/43 (k.ú.
Žďárský Potok), závěrečná hydrogeologická zpráva o
provedení průzkumného vrtu SV-5
Artés, Úvalno
6.4.2010
99
Přírůstková kniha
GF P127657
GF P127658
GF P127659
GF P127660
GF P127661
GF P127662
GF P127663
GF P127664
GF P127665
GF P127666
ULAHEL, Petr; 2008
Trojanovice, zdroj vody na pozemkové parc. č. 554/9,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu vrtu TR-1
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2009
Bobrovníky - zdroj vody na pozemkové parcele č. 3989/34
(k.ú. Hlučín), závěrečná hydrogeologická zpráva o
provedení průzkumného vrtu BO-3
Artés, Úvalno
6.4.2010
KREJČÍ, Eliška - ULAHEL, Petr; 2008
Brantice - zdroj vody na pozemkové parcele č. 977/6,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu B-3
Artés, Úvalno
6.4.2010
ULAHEL, Petr; 2008
Malá Morávka - zdroj vody na pozemkové parcele č. 1155/6,
závěrečná hydrogeologická zpráva o provedení průzkumného
vrtu MM-6
Artés, Úvalno
6.4.2010
SVOBODA, Daniel - VALENTA, Zdeněk; 2009
Nová Ves, čerpací stanice Benzina, s.r.o, doplněk
aktualizované analýzy rizika
AGSS, s.r.o., Praha
6.4.2010
KOŘISTKA, Jaroslav; 2010
Praha - Radotín, vliv staré ekologické zátěže (SEZ) v
místě velkokapacitních ocelových nádrží a kotelny
společnosti Brudra, s.r.o. na okolní životní prostředí,
analýza rizik
Mgr. Jaroslav Kořistka, Praha 10
6.4.2010
LAŠEK, Vladimír; 2008
Borovnice - společnost Zopos Přestavlky (pozemek č. 249/7
k.ú. Borovnice u Potštejna), závěrečná zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
LAŠEK, Vladimír; 2008
Čistá u Litomyšle (pozemek č. 790/1), závěrečná zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2009
Kozlov - přestavba hájovny na penzion, inženýrskogeologický průzkum
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2009
Litomyšl - administrativní budova H.R.G., inženýrskogeologický průzkum
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
100
Přírůstková kniha
GF P127667
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2008
Litomyšl, inženýrsko-geologický průzkum pro kostel
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
GF P127668
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2008
Litomyšl, inženýrsko-geologický průzkum pro krytý bazén
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
GF P127669
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2009
Litomyšl - U nemocnice, bytové domy - inženýrskogeologický
průzkum
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
GF P127670
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2009
Litomyšl, zóna Prokop - Lidická, inženýrsko-geologický
průzkum pro kanalizaci
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
GF P127671
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2009
Opatovec, podrobný inženýrskogeologický průzkum pro nádrže
na kejdu
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
GF P127672
LAŠEK, Vladimír - STUCHLÍK, Josef; 2009
Svitavy, výstavba prodejny se skladem, podrobný
inženýrsko-geologický průzkum
GGS Litomyšl s.r.o.
7.4.2010
GF P127673
ONDRÁČEK, Pavel; 2010
Brno - Horní Heršpice, České dráhy a.s - DKV Brno, sanace,
zpráva o průběhu sanačních prací za rok 2009
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
7.4.2010
GF P127674
ONDRÁČEK, Pavel; 2010
Brno - Maloměřice, České dráhy a.s. - DKV Brno, sanace,
zpráva o průběhu sanačních prací za rok 2009
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
7.4.2010
GF P127675
ONDRÁČEK, Pavel; 2010
Tišnov, České dráhy a.s. - DKV Brno, sanace, zpráva o
průběhu sanačních prací za rok 2009
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
7.4.2010
GF P127676
MINOL, Vratislav; 2010
Staré Město - geotechnický a hydrogeologický průzkum,
závěrečná zpráva
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
7.4.2010
101
Přírůstková kniha
GF P127677
GF P127678
GF P127679
GF P127680
GF P127681
BULGUROVSKÁ, Martina - JANKŮ, Hynek - NOVOTNÝ, Marek ČERNÝ, Vít; 2010
Pohořelice - Ivaň, závěrečná zpráva o podrobném
geotechnickém průzkumu pro úsek rychlostní silnice R52
(stavba 5204), ISROFIN 2271651004
Geotest, a.s., Brno
1.4.2010
FOJTÍK, Stanislav; 2009
Tachov - výstavba rodinných a bytových domů v ulici
Třešňová, inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
RNDr.S.Fojtík-CORNUS CONSULTING, Kladno
9.4.2010
JÍROVEC, Aleš - TOPINKA, Zdeněk; 2010
Praha 10 - Strašnice (Malá Vinohradská), závěrečná zpráva
o provedení inženýrsko-geologického průzkumu a
ekologického auditu
SGS Czech Republic, s.r.o., Praha
9.4.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Domažlice (p.p.č. 2291/4), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
9.4.2010
LUBOJACKÝ, Ondřej; 2009
Svibice, Olza Multipark - příprava území - IGP a EIA,
závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127682
KRÁLÍK, Roman; 2009
Český Těšín - bytový areál Cihelna - průzkum, závěrečná
zpráva průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127683
KRÁLÍK, Roman; 2009
Bohumín - ocelárna, doplňkový IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127684
KRÁLÍK, Roman; 2009
Moravice, Nové Lubice - větrné elektrárny - IGP, závěrečná
zpráva inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127685
SCHOFFER, Tomáš; 2009
Velká Polom - Mlýnek, IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
GF P127686
SCHOFFER, Tomáš; 2009
Nová Dědina - IG průzkum, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
102
12.4.2010
12.4.2010
Přírůstková kniha
GF P127687
KRÁLÍK, Roman - LUBOJACKÝ, Ondřej; 2009
Mošnov, R zóna - infrastruktura, IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127688
SCHOFFER, Tomáš; 2009
Ostrava, Ostravice - IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127689
KRÁLÍK, Roman; 2009
Palkovice - HG posudek, vsakování, hydrogeologický posudek
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127690
LUBOJACKÝ, Ondřej; 2009
Sportovní centrum v Ostravě - Janové - průzkumy, závěrečná
zpráva inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127691
KRÁLÍK, Roman; 2009
Ostrava - urbanistická studie - IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127692
KRÁLÍK, Roman; 2009
Praha - Holešovice - kontaminační a IG průzkum, závěrečná
zpráva inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127693
SEBERA, Ivo; 2009
Praha - Holešovice (lokalita Bubenská) - kontaminační
průzkum, závěrečná zpráva
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127694
SEBERA, Ivo; 2009
Praha - Holešovice (lokalita Argentinská) - kontaminační a
IG průzkum, závěrečná zpráva
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127695
SCHOFFER, Tomáš; 2009
Slavičín - IGP, závěrečná zpráva inženýrskogeologického
průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GF P127696
SCHOFFER, Tomáš; 2009
Ostrava - Dalkia - IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
GF P127697
LUBOJACKÝ, Ondřej; 2009
Markvartovice - IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
103
12.4.2010
12.4.2010
Přírůstková kniha
GF P127698
GF P127699
GF P127700
GF P127701
GF P127702
GF P127703
GF P127704
GF P127705
GF P127706
GF P127707
KRÁLÍK, Roman; 2010
Třinec - bytový dům - IGP, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu
AZ GEO s.r.o., Ostrava
12.4.2010
GRYCZ, David; 2010
Skalice u Frýdku-Místku, hydrogeologický posudek pro
projektovanou čitírnu odpadních vod u rekreačního objektu
na parcele č. 733/16
Green Gas DPB, a.s., Paskov
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 836/4, k.ú.
Zlín
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č.1637/2, k.ú.
Slušovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1637/11, k.ú.
Slušovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1637/9, k.ú.
Slušovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 856, k.ú.
Olešnice na Moravě
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 2976, k.ú.
Vlčnov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1250/6, k.ú.
Sivice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 89/1, k.ú.
Sudoměřice u Tábora
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
104
Přírůstková kniha
GF P127708
GF P127709
GF P127710
GF P127711
GF P127712
GF P127713
GF P127714
GF P127715
GF P127716
GF P127717
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1163/17, k.ú.
Velatice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 149/21, k.ú.
Smrčná na Moravě
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1/3, k.ú.
Nelepeč
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 2539, k.ú.
Kuřim
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1188, k.ú.
Radčice u Skutče
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 213/2, k.ú.
Klínec
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 168/31, k.ú.
Mladcová
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 168/32, k.ú.
Mladcová
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1637/3, k.ú.
Slušovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 433, k.ú.
Mokrá u Brna
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
105
Přírůstková kniha
GF P127718
GF P127719
GF P127720
GF P127721
GF P127722
GF P127723
GF P127724
GF P127725
GF P127726
GF P127727
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 218/29, k.ú.
Maleny
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 245/5, k.ú.
Nedašova Lhota
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1550/12, k.ú.
Uherský Brod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1273/1, k.ú.
Bratřejov u Vizovic
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1302/1, k.ú.
Helvíkovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 137, k.ú.
Kunčice pod Kralickým Sněžníkem
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 307/22, k.ú.
Bylany u Kutné Hory
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 2621/2, k.ú.
Stod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1446, k.ú.
Nýřany
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3/1, k.ú.
Studce
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
106
Přírůstková kniha
GF P127728
GF P127729
GF P127730
GF P127731
GF P127732
GF P127733
GF P127734
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 471/7, k.ú.
Dobšice u Žehuně
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1651/1, k.ú.
Brod u Stříbra
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1651/3,k.ú.
Brod u Stříbra
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.4.2010
PAŠTYKA, Libor - VALENTA, Michal; 2010
Choustník č.p. 116. Závěrečné hydrogeologické posouzení
vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku p.č. 603/21 k.ú.
Choustník
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. České Budějovice
13.4.2010
KOLÁŘ, Pavel - PAŠTYKA, Libor - STANĚK, L. - VALENTA,
Michal; 2010
Dolní Hrachovice vrt HV-1, závěrečná zpráva z
hydrogeologického průzkumu
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. České Budějovice
13.4.2010
PAŠTYKA, Libor - STANĚK, L. - VALENTA, Michal; 2010
Vidov vrt Vi-6, závěrečná zpráva z hydrogeologického
průzkumu
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. České Budějovice
13.4.2010
ŠTĚTINA, Karel - ŠULCEK, Petr; 2010
Těžební průzkum Vršany 2009. Odběr vzorků hmotné
dokumentace z vybraných vrtů.
Česká geologická služba - Geofond
13.4.2010
GF P127735
ŘEHOŘ, Jiří - ŠTĚTINA, Karel; 2010
Těžební průzkum ČSA 2009 - Odběr vzorků hmotné dokumentace
z vybraných vrtů
Česká geologická služba - Geofond
13.4.2010
GF P127736
GALEK, Roman - ŠTĚTINA, Karel; 2010
Vrt DP 332-09, odběr vzorků hmotné dokumentace z vrtu
Sokolovské uhelné a.s.
Česká geologická služba - Geofond
13.4.2010
GF P127737
MUŠKA, David; 2010
Parkovací dům SLL Karlova Studánka - IGP. Závěrečná zpráva
inženýrsko - geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
15.4.2010
107
Přírůstková kniha
GF P127738
GF P127739
GF P127740
GF P127741
GF P127742
GF P127743
GF P127744
GF P127745
GF P127746
GF P127747
KNĚŽEK, Jan - ČECHOVÁ, Eliška; 2009
Geologický posudek pro p.p.č. 139, kt.ú. Vaňov u Ústí n.
L.
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha + Eliška Čechová GEOLOGIE,Ústí nad Lab.
19.4.2010
KNĚŽEK, Jan - KOČKA, P. - NAKLÁDAL, V. - ZIMA, J.; 2008
Ústí nad Labem - Střekov, zvýšení protipovodňové ochrany,
kontrola injektáží
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha + Eliška Čechová GEOLOGIE,Ústí nad Lab.
19.4.2010
KNĚŽEK, Jan - KNĚŽKOVÁ, Ivana; 2005
Hydrogeologický posudek pro zdroj minerální vody Tvršice u
Žatce
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha + Eliška Čechová GEOLOGIE,Ústí nad Lab.
19.4.2010
CHARVÁT, Tomáš; 2010
Senohraby, Václav Spilka. Závěrečné vyhodnocení
hydrogeologického průzkumu
RNDr. Tomáš CHARVÁT, Praha 2
19.4.2010
PAŠEK, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva Planá u Českých Budějovic hydrogeologický průzkum pro zdroj vody pro firmu STRABAG
a.s., parc. č. 417/1 v k.ú. Planá u Českých Budějovic,
okres České Budějovice
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
19.4.2010
PUPÍK, Václav; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického
průzkumu pro stavbu lávek přes Mži, Radbuzu a Úslavu v
Plzni v rámci akce GREENWAYS - sportovně rekreační trasy v
údolích řek, Plzeň
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
19.4.2010
BARTÁKOVÁ, Zdena - HANDL, Roman - PELIKÁN, Vladimír SKALSKÝ, Ctirad; 2010
PRECHEZA a.s. Přerov. Závěrečná zpráva o ochraně
podzemních vod za rok 2009
AQUAPROTEC, s.r.o., Brno
19.4.2010
PAVLIŠ, Radko; 1992
Bohdalov, okres Svitavy. Návrhová hydrogeologická studie
řešící možnosti zajištění zdroje podzemní vody pro řádné
zásobování obce.
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
15.4.2010
ČMEJREK, Petr; 2010
Závěrečná zpráva o monitoringu zlikvidovaných starých
důlních děl, 2009
Litvínovská uhelná a.s., Most
15.4.2010
ADÁMEK, Boris - LEVÝ, Oldřich - MRLINA, Jan; 1995
Kašperské Hory - náměstí. Geofyzikální průzkum, závěrečná
zpráva
INSET, s.r.o., Praha
15.4.2010
108
Přírůstková kniha
GF P127748
; 1995
Zpráva o provedení průzkumných prací jámy Radostné Štěstí
u Vyškova u Plané u Mariánských Lázní dne 29.11.1995
Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., Praha
15.4.2010
GF P127749
TAKLA, Georges; 2003
Komplexní řešení problematiky výstupů důlních plynů na
povrch. 2. vydání opravené podle připomínek oponentů
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
GF P127750
; 2008
Katalog starých důlních děl v ostravsko-karvinském revíru
(tabulkové zpracování)
DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem
15.4.2010
GF P127751
JALŮVKA, Libor - KIČMER, Vladimír - LOKAJ, Jiří - RAŠNER,
Petr; 2002
Plán zajištění starého důlního díla 15/2 - 51 Kutací č. 14
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
GF P127752
JALŮVKA, Libor - KIČMER, Vladimír - LOKAJ, Jiří - RAŠNER,
Petr; 2002
Plán zajištění starého důlního díla 12/2-56 Karel
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
GF P127753
JALŮVKA, Libor - KIČMER, Vladimír - RAŠNER, Petr; 2002
Plán zajištění starého důlního díla 13-55 Kutací 19
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
GF P127754
JALŮVKA, Libor - KIČMER, Vladimír - RAŠNER, Petr; 2002
Plán zajištění starého důlního díla 12/2-51 Zwierzina (N2)
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
GF P127755
JALŮVKA, Libor - KIČMER, Vladimír - LOKAJ, Jiří - RAŠNER,
Petr; 2002
Plán zajištění starého důlního díla 13-68 Kutací 11
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
GF P127756
; 2003
Roční zpráva o monitorování výstupu metanu ze zajištěných
nebo zlikvidovaných starých důlních děl v objektech
zabezpečených elektronickými zabezpečovacími systémy na
území města Ostravy a Orlové
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
; 2001
Závěrečná zpráva - řešení projektu č. I/1999 ČBÚ v Praze Eliminace nebezpečí od metanu unikajícího na povrch z
podzemních prostorů, kde byla ukončena hornická činnost
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
GF P127757
109
Přírůstková kniha
GF P127758
; 1111
Duplicita k GF P115130
15.4.2010
GF P127759
ŠIMEK, Miroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Kutací 10, i.č. 13 - 64,
k.ú. Ostrava - Hrušov
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
15.4.2010
GF P127760
ŠIMEK, Miroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Větrní
- 40, k.ú. Ostrava - Muglinov
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
vrt 4, i.č. 15/2
15.4.2010
GF P127761
ŠIMEK, Miroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Větrní do 8. sloje, i.č.
13 -65, k.ú. Ostrava - Hrušov
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
15.4.2010
GF P127762
ŠIMEK, Miroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Větrní duklice do 9.
sloje, i.č. 13 - 100, k.ú. Ostrava - Hrušov
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
15.4.2010
GF P127763
ŠARBOCH, Petr; 2008
Zajištění starého důlního díla - větrací jámy Na hájích,
číslo oznámení 1987 v k.ú. Slaný
Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., Praha
15.4.2010
GF P127764
VESELÝ, Miroslav; 2003
Zajištění starých důlních děl v krajích Jihomoravský,
Pardubický a Vysočina, která ohrožují zákonem chráněný
obecný zájem
GEOMIN - družstvo, Jihlava
15.4.2010
GOTTFRIED, Jan - LÁT, Jindřich - OSTREZY, Josef ŠENOVSKÝ, Pavel; 2002
Návrh efektivního způsobu svedení plynu na ohroženém
území, ve vymezené lokalitě centra Orlové
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Poruba
15.4.2010
ŠEFRNA, Martin; 2009
Souhrnná zpráva - Provedené zajišťovací a stabilizační
práce na zabezpečení komplexu důlních děl Čistá - Jeroným
v k.ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov
Stavební geologie-Geotechnika, a.s., Praha
15.4.2010
KOČANDRLE, Jaroslav; 2003
Zajištění starých důlních děl, dohledaných v rámci
zakázky: Vyhledávání starých důlních děl na území
Olomouckého kraje - a ohodnocených stupněm nebezpečnosti 2
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
15.4.2010
GF P127765
GF P127766
GF P127767
110
Přírůstková kniha
GF P127768
VRŠECKÝ, Zbyněk; 2002
Pozorování a geodetické měření posunů - sedání, areál
bývalého dolu S.K. Neumann - lom. 2. kontrolní měření
Ing. Zbyněk Vršecký, Meziboří
15.4.2010
GF P127769
VOJÍŘ, Vladimír; 2001
Průzkum podzemních prostor v Podbořanech, 2001
GEONIKA, s.r.o., Praha + Vladimír Vojíř - NAUTILUS, Praha
2
15.4.2010
GF P127770
ŠTĚŘÍK, Martin; 2003
Označení starých důlních děl v terénu - Karlovarský kraj
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
15.4.2010
GF P127771
; 2004
Roční zpráva o monitorování výstupu metanu ze zajištěných
nebo zlikvidovaných starých důlních děl v objektech
zabezpečených elektronickými zabezpečovacími systémy na
území města Ostravy a Orlové.
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
KUČERA, Petr; 2001
Výsledky manuálního monitoringu v minulosti zlikvidovaných
starých důlních děl, vrtů a objektů v OKR za rok 2001
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
15.4.2010
GF P127772
GF P127773
GF P127774
; 2000
Aktualizovaný katalog starých důlních děl - jam v
petřvaldské dílčí pánvi OKR (2 . dílčí závěrečná zpráva
III. etapy bezpečnostního zajištění 42 SDD).
Aktualizovaný katalog starých důlních děl - jam v
karvinské dílčí pánvi OKR (3. dílčí závěrečná zpráva III.
etapy bezpečnostního zajištění 124 SDD).
Aktualizovaný katalog starých důlních děl - III.etapa dílčí část ostravská dílčí pánev.
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Světlík E, k.ú. Slezská
Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127775
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Kutací jáma, k.ú. Slezská
Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127776
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Kutací jáma č. V (5),
k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
111
Přírůstková kniha
GF P127777
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Štola sloje Jan (k.ú.
Slezská Ostrava)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127778
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Jáma D,
Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
k.ú. Slezská
15.4.2010
GF P127779
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Kutací jáma Gustav (G2),
k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127780
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Jáma III, k.ú. Petřkovice
u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127781
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Větrní šachtice (Š1),
k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127782
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Šachtice, k.ú. Petřkovice
u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127783
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Kutací jáma Hugo, k.ú.
Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127784
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Kutací jáma č. 7, k.ú.
Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127785
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Salm (N1), k.ú. Slezská
Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127786
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Zajištění starého důlního díla - Salm (N4), k.ú. Slezská
Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127787
KVĚŤÁK, Alois - POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. 24, k.ú. Hrušov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
112
Přírůstková kniha
GF P127788
GF P127789
KVĚŤÁK, Alois; 2002
Zpráva o mimořádných událostech - havarijních stavech při
realizaci akce: Zajištění nebo likvidace starých důlních
děl s výstupy metanu, Ostravsko-karvinský revír, u starých
důlních děl jam Pavlína, Hraniční a Michálkovická
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Štoly
Dovrchní - sever, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127790
STOKLASA, Karel; 2001
Zajištění starého důlního díla - Kutací jámy U Eleonory,
k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127791
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Světlíku
Jaklovecké štoly č. 3, k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127792
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Denní
štola, k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127793
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Jáma
Harrachova č. I, k.ú. Heřmanice
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127794
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Jámy
Muzika (k.ú. Slezská Ostrava)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127795
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Boční
chodby Jaklovecké štoly (k.ú. Slezská Ostrava)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127796
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Světlíku
Jaklovecké štoly č. 1 (k.ú. Slezská Ostrava)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127797
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva Zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. 4 (k.ú. Muglinov)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
113
Přírůstková kniha
GF P127798
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Jaklovecká štola (k.ú. Slezská Ostrava)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127799
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Světlíku
Jaklovecké štoly č. 2 (k.ú. Slezská Ostrava)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127800
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Výdušná
B, k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127801
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. 2, k.ú. Muglinov a Hrušov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127802
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy Eleonora, k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127803
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Hraniční, k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127804
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy Písek, k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127805
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. 10, k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127806
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Štoly
Dovrchní - jih, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127807
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy Otto, k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127808
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Jámy
Pavlína, k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
114
Přírůstková kniha
GF P127809
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Naneta,
k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127810
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Jámy
Bruno, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127811
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Štoly
Kleinpeter, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127812
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Štoly
Hugo, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127813
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Štoly
Vilém, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127814
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Barbora,
k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127815
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Štoly
Údolní (jižní + severní vchod), k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127816
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Štola
Arnošt, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127817
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištěnístarého důlního díla - Štoly
Bruno, k.ú. Petřkovice u Ostravy
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127818
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Michálkovické jámy, k.ú. Michálkovice
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
GF P127819
15.4.2010
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Světlíku
č.1 Štoly Svatá Barbora, k.ú. Hrušov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
115
Přírůstková kniha
GF P127820
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
II, k.ú. Petřvald u Karviné
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127821
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Jáma 14,
k.ú. Petřvald u Karviné
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127822
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. 7, k.ú. Hrušov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127823
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy Barbora, k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127824
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Jámy
August, k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127825
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Světlíku
I (k.ú. Petřkovice u Ostravy)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127826
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Nálezná
III (k.ú. Petřvald u Karviné)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127827
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. I (k.ú. Radvanice)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127828
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva Zajištěnístarého důlního díla - Jámy
Josef (k.ú. Slezská Ostrava)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127829
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2001
Závěrečná zpráva Zajištění starého důlního díla - Martin I
(k.ú. Petřvald)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127830
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Jáma 4,
k.ú. Rychvald
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
116
Přírůstková kniha
GF P127831
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Větrní
jámy č. 10, k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127832
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy Kunhuta, k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127833
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. 14, k.ú. Hrušov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127834
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
VIII, k.ú. Petřvald u Karviné
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127835
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č.13, k.ú. Hrušov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127836
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Zwierzina III, k.ú. Petřvald u Karviné
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
GF P127837
GF P127838
GF P127839
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Zwierzina IV, k.ú. Poruba u Orlové
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Zwierzina II - stará, k.ú. Poruba u Orlové
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
STOKLASA, Karel; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Zwierzina č.3 (III), k.ú. Slezská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
15.4.2010
15.4.2010
15.4.2010
GF P127840
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Světlíku
I, k.ú. Poruba u Orlové
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127841
POSPÍŠIL, Jaroslav; 2002
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla Zwierzina II - nová, k.ú. Poruba u Orlové
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
117
15.4.2010
Přírůstková kniha
GF P127842
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Vrtné
jámy č. 9, k.ú. Moravská Ostrava
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127843
STOKLASA, Karel; 2001
Závěrečná zpráva zajištění starého důlního díla - Kutací
jámy č. 6, k.ú. Muglinov
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127844
KLIKA, Radůz - MIČULEK, Tomáš; 2000
Vyhodnocení průzkumu na koncentraci metanu v půdním
vzduchu - Vesnička soužití v Ostravě Muglinově
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
GF P127845
; 2002
Kontrolní činnost, dozor investora. Monitoring v minulosti
zlikvidovaných starých důlních děl - jam a odplyňovacích
vrtů
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2003
Kontrolní činnost, dozor investora. Zajištění nebo
likvidace starých důlních děl s výstupy metanu v
ostravsko-karvinském revíru
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2002
Dílčí závěrečná zpráva o výkonu dozoru investora při
zjišťování nebo likvidaci starých důlních děl s výstupy
metanu v rámci programu 3.1.9 SFŽP ČR, oblast 6, 9, 10,
12, 14, 15
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2002
Kontrolní činnost, dozor investora, zajištění nebo
likvidace starých důlních děl (jam) v severočeském
hnědouhelném revíru, č. smlouvy objednatele: OH-21/02/SDD
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2002
Dílčí závěrečná zpráva o výkonu dozoru investora při
zajišťování a likvidaci havarijního stavu 10-ti starých
důlních děl s nekontrolovatelnými výstupy metanu v k.ú.
Orlové
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2002
Kontrolní činnost, dozor investora, zajištění nebo
likvidace 6-ti starých důlních děl (jam), zajištění a
likvidace starých důlních děl (jam) dolu Antonín I a
Antonín III, I. etapa likvidace následků starých důlních
děl v lokalitě Pustinka
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
GF P127846
GF P127847
GF P127848
GF P127849
GF P127850
118
Přírůstková kniha
GF P127851
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2002
Kontrolní činnost, dozor investora. Realizace III. etapy
zajištění a zpřístupnění komplexu SDD - Důl Jeroným
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
GF P127852
NOVOTNÝ, Radan; 2001
Zajištění nebo likvidace a metanscreening 6 SDD v k.ú.
Orlová: jáma Bohumír, jáma Arcibiskupská 1, Jáma 5, jáma
Jiří II, jáma Švábská, jáma Mühsam, 2001
OKD, DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2002
Dílčí závěrečná zpráva o výkonu dozoru investora při
zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl s výstupy
metanu v rámci programu 3.1.9 SFŽP ČR, oblast 2, 4, 5
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2002
Kontrolní činnost dozoru investora, zajištění území s
nebezpečím nekontrolovaných výstupů důlních plynů pod
historickým centrem města Orlová
GSP s.r.o., Ostrava 1
15.4.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2004
Závěrečná zpráva z výkonu kontrolní činnosti výkonu dozoru
investora v roce 2004
Dušan Pravňanský, Poruba
15.4.2010
GF P127853
GF P127854
GF P127855
GF P127856
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2003
Zpráva o činnosti dozoru investora v roce 2003
Dušan Pravňanský, Poruba
15.4.2010
GF P127857
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2003
Závěrečná zpráva z výkonu dozoru investora v roce 2003
Dušan Pravňanský, Poruba
15.4.2010
GF P127858
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2007
Závěrečná zpráva z výkonu kontrolní činnosti, dozor
investora v roce 2007
Dušan Pravňanský, Poruba
15.4.2010
GF P127859
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2008
Zpráva o kontrolní činnosti dozoru investora v roce 2008
Dušan Pravňanský, Poruba
15.4.2010
GF P127860
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2009
Zpráva o kontrolní činnosti dozoru investora v roce 2009
Dušan Pravňanský, Poruba
15.4.2010
119
Přírůstková kniha
GF P127861
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2007
Závěrečná zpráva o výkonu dozoru investora v roce 2006
Dušan Pravňanský, Poruba
15.4.2010
GF P127862
HORÁKOVÁ, Anna; 2007
Dílčí části projektu úkolu Revize zajištění starých
důlních děl, pilotní projekt, roční zpráva za rok 2006
Česká geologická služba - Geofond
15.4.2010
GF P127863
ŠÍR, Pavel; 2007
Registr starých důlních děl. Přehled stavu databáze za rok
2006.
Česká geologická služba - Geofond
15.4.2010
GF P127864
KVĚŤÁK, Alois; 2002
Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) podporované ze SFŽP ČR.
Zajištění nebo likvidace starých důlních děl s výstupy
metanu, Ostravsko-karvinský revír.
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
15.4.2010
FROEML, Karel; 2005
Návrh systému odplynění starých důlních děl v areálu
lokality Jan Karel Dolu ČSA podle smlouvy o dílo č.
6641020272
Green Gas DPB, a.s., Paskov
15.4.2010
TICHÝ, Václav; 1971
Bělá u Pecky, hydrogeologické posouzení prameniště,
výsledná zpráva
Krajské vodohosp. rozvoj. a invest. střed., Hradec Králové
29.4.2010
GF P127865
GF P127866
GF P127867
PUDA, Svatopluk; 2010
Holice, ověření geologické stavby na pozemku p.č. 1736/1
(místní část Holický les - Zákopa), závěrečná zpráva
Svatopluk Puda RNDr., Rýmařov
20.4.2010
GF P127868
CRON, Macel - SMÉKAL, Martin - SZURMANOVÁ, Zdenka - ŽÁČEK,
Josef; 2010
Orlová, sanace odvalu Václav, analýza rizika lokality
bývalého odvalu, závěrečná zpráva
AQD-envitest, s.r.o., Klimkovice
19.4.2010
JERIE, Roman; 2010
Březová-Oleško (parcela č. 169/1), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků průzkumných prací včetně vyjádření
podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
19.4.2010
JERIE, Roman; 2010
Petrov u Prahy (parcela č. 495/1), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků průzkumných prací včetně vyjádření
podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
19.4.2010
GF P127869
GF P127870
120
Přírůstková kniha
GF P127871
GF P127872
GF P127873
GF P127874
GF P127875
JERIE, Roman; 2010
Nižbor (parcela č. 216/23), závěrečná zpráva o vyhodnocení
výsledků průzkumných prací včetně vyjádření podle § 9
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
19.4.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Pec (p.p.č. 1910/2), vrty pro tepelné čerpadlo k vytápění
a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o skutečném
provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
19.4.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Horšovský Týn (p.p.č. 428), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
19.4.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Svinošice (p.p.č. 376/30), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
19.4.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Skvrňany (p.p.č. 164/1), projekt průzkumných prací na
vyhledávání vodního zdroje, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
19.4.2010
GF P127876
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Stráň (p.p.č. 56/8), vrtaná studna pro penzion a stáje,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
19.4.2010
GF P127877
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Malesice (p.p.č. 6/2), projekt průzkumných prací na
vyhledávání vodního zdroje pro sportovní areál, závěrečná
zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
19.4.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Stará Role (p.p.č. 1003/2), domovní vrtaná studna,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
19.4.2010
GF P127878
GF P127879
KOŘÍNKOVÁ, Irena; 2010
Havlíčkův Brod, lávka přes Sázavu u Sv. Jána, IG průzkum
Geostar, s.r.o., Brno
19.4.2010
GF P127880
KADLEC, Jiří; 2010
České Budějovice, závěrečná zpráva o hydrogeologickém
průzkumu zásobování vodou pro firmu Kern-Liebers CR spol.
s r.o.
OVYVOZ s.r.o., Češňovice
23.4.2010
121
Přírůstková kniha
GF P127881
GF P127882
GF P127883
GF P127884
GF P127885
GF P127886
BIČÍK, Miroslav - HORVÁTH, Peter - JONÁŠOVÁ, Yvona JUNGMAN, Jiří; 2010
Kladno - Dubí, analýza rizik staré ekologické zátěže v
průmyslové zóně, závěrečná zpráva
WASTECH a.s., Praha 10
27.4.2010
RAPPRICH, Vladislav; 2009
Magmatic and Volcanic Evolution of the Doupovské hory
Volcanic Complex, cumulative PhD. Thesis
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
28.4.2010
POLÁČKOVÁ, Šárka; 2009
Tektono-metamorfní vývoj jednotek na rozhraní
Saxothuringické a Tepelsko - Barrandienské jednotky na
západním okraji Českého masivu, diplomová práce
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
28.4.2010
HAFOUDH, Shumran; 2009
Tektonický vývoj mariánsko-lázeňského komplexu a okolních
geologických jednotek, diplomová práce
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
28.4.2010
KUBÍKOVÁ, Emilie; 2009
Redistribuce zirkonia v horninotvorných minerálech během
vysokého stupně metamorfózy - implikace pro krystalizaci
metamorfních zirkonů ve felsických granulitech, diplomová
práce
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
28.4.2010
PAKOSTA, Jaroslav; 2009
Moldava - Nové Město, hydrogeologický průzkumný vrt NM-2,
vyhodnocení geologických prací
Vodní zdroje, a.s., Praha
28.4.2010
GF P127887
FOUSEK, Milan - MILICKÁ, Michaela - TUREK, Vojtěch; 2010
Řevnice, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení
geologických prací, závěrečná zpráva
Vodní zdroje, a.s., Praha
28.4.2010
GF P127888
FOUSEK, Milan - TUREK, Vojtěch; 2010
Netvořice, hydrogeologický průzkumný vrt NC-6, vyhodnocení
geologických prací
Vodní zdroje, a.s., Praha
28.4.2010
GF P127889
FOUSEK, Milan; 2010
Běleč, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení
geologických prací
Vodní zdroje, a.s., Praha
28.4.2010
GF P127890
FOUSEK, Milan; 2010
Kladno, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení
geologických prací
Vodní zdroje, a.s., Praha
28.4.2010
122
Přírůstková kniha
GF P127891
MUŠKA, David; 2010
Bzenec - repeater GSM-R, IGP, závěrečná zpráva inženýrsko
- geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
28.4.2010
GF P127892
BURČEK, Jiří - PTÁČEK, Radim; 2010
Plzeň, Centrum výzkumu Řež, HG posouzení možnosti vsaku,
závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu a vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí dle §9 zákona č. 254/2001
Sb. o vodách
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
28.4.2010
DVOŘÁK, Vojtěch; 2010
Mladá Boleslav, Škoda Auto a. s., odstranění starých
ekologických zátěží, sanace nesaturované zóny, ohnisko
17/A (hala M2) - prostor trubního kanálu a procesní
techniky, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
29.4.2010
DVOŘÁK, Vojtěch - POLENKOVÁ, Alena; 2010
Mladá Boleslav, Škoda Auto a.s., odstranění starých
ekologických zátěží (ohnisko 10/A), sanace saturované zóny
- II. etapa, dílčí závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
29.4.2010
JAECKL, Pavel; 2010
Olomouc - Řepčín, zpráva o výsledcích orientačního
geotechnického průzkumu
QUALIFORM, a.s., Brno
29.4.2010
GF P127893
GF P127894
GF P127895
GF P127896
JAECKL, Pavel; 2010
Mrsklesy, zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro
VIII. etapu skládky TKO
QUALIFORM, a.s., Brno
29.4.2010
GF P127897
JAECKL, Pavel; 2010
Chromeč, zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro
opravu místní komunikace
QUALIFORM, a.s., Brno
29.4.2010
GF P127898
JAECKL, Pavel; 2010
Štíty, zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro
opravu mostu ev. č. 43-075 přes Březnou náhon na sil. I/43
QUALIFORM, a.s., Brno
29.4.2010
GF P127899
FUKSA, Josef - HUDRLÍK, Miloš - NĚMEČEK, Vladimír; 1984
Orlické Záhoří, dílčí zpráva o hydrogeologickém průzkumu
zdrojů pitné vody v okolí obce
Stavební geologie, Praha
29.4.2010
GF P127900
DORNIČ, Ján - HAVLÍČEK, Pavel - HAZDROVÁ, Milena LÍBALOVÁ, Jana - MATĚJOVSKÁ, Olga - STŘÍDA, Miroslav ŠALANSKÝ, Karel; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
33-222 Jevišovice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
123
Přírůstková kniha
GF P127901
GF P127902
GF P127903
GF P127904
GF P127905
GF P127906
GF P127907
GF P127908
GF P127909
DORNIČ, Ján - DUDEK, Arnošt - HAVLÍČEK, Pavel - HAZDROVÁ,
Milena - JENČEK, Vladimír - LÍBALOVÁ, Jana - STŘÍDA,
Miroslav - ŠALANSKÝ, Karel; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
33-223 Vranov
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BATÍK, Petr - GABRIEL, Miroslav - HOLÁSEK, Oldřich KLEČÁK, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana - MATĚJOVSKÁ, Olga - MÁTL,
Václav - STŘÍDA, Miroslav - ZEMAN, Antonín - ČTYROKÝ,
Pavel - ŠALANSKÝ, Karel - ŠTYCH, Josef; 1983
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
34-113 Znojmo
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DROZDEN, Jan - HRÁDEK, Mojmír - MYSLIL, Vlastimil PŘÍHODOVÁ, Anežka - VESELÁ, Marta - ŠALANSKÝ, Karel; 1989
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
23-243 Luka nad Jihlavou
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
CHROBOK, Jaroslav - HRÁDEK, Mojmír - VESELÁ, Marta ŠALANSKÝ, Karel; 1989
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
23-234 Jihlava
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
CHROBOK, Jaroslav - HRÁDEK, Mojmír - POSPÍŠIL, Zdeněk VESELÁ, Marta - ŠALANSKÝ, Karel; 1988
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
23-232 Dobronín
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
SUK, Miloš - ZÍMA, Jiří - ŠALANSKÝ, Karel; 1977
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
23-134 Černovice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HOLÁSEK, Oldřich - KRÁSNÝ, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana - MRŇA,
František - ODEHNAL, Ludvík - SUK, Miloš - ŠALANSKÝ,
Karel; 1979
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
23-132 Cetoraz
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DORNIČ, Ján - HAVLÍČEK, Pavel - HAZDROVÁ, Milena HOLÁSEK, Oldřich - JENČEK, Vladimír - KLEČÁK, Jiří LÍBALOVÁ, Jana - ODEHNAL, Ludvík - STŘÍDA, Miroslav ŠALANSKÝ, Karel; 1983
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
33-214 Uherčice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DORNIČ, Ján - HAVLÍČEK, Pavel - HAZDROVÁ, Milena LÍBALOVÁ, Jana - MATĚJOVSKÁ, Olga - STŘÍDA, Miroslav ŠALANSKÝ, Karel; 1985
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
33-221 Nové Syrovice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
124
Přírůstková kniha
GF P127910
GF P127911
GF P127912
GF P127913
GF P127914
GF P127915
GF P127916
HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana - MRŇA, František ODEHNAL, Ludvík - TOMÁŠEK, Milan - ŠALANSKÝ, Karel ŽEBERA, Karel; 1982
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-241 Velešín
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DOMÁCÍ, Luděk - HORÁKOVÁ, Věra - KLEIN, Vladimír KNOBLOCH, Ervín - KRÁSNÝ, Jiří - MRŇA, František - STŘÍDA,
Miroslav - TOMÁŠEK, Miroslav - VRÁNA, Stanislav ŘEHÁKOVÁ, Z. - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1983
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-224 Borovany
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
GABRIELOVÁ, Naděžda - HOKR, Zdeněk - HOLÁSEK, Oldřich KNOBLOCH, Ervín - KODYM, Odolen - KRÁSNÝ, Jiří - LÍBALOVÁ,
Jana - MALECHA, Adolf - ODEHNAL, Ludvík - ČELOUDOVÁ,
Jarmila - ŘEHÁKOVÁ, Z. - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel;
1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-223 Kamenný Újezd
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HOLUB, Vlastimil - HOLÁSEK, Oldřich - KNOBLOCH, Ervín KRÁSNÝ, Jiří - LOMOZ, Miloš - LÍBALOVÁ, Jana - MALECHA,
Adolf - MRŇA, František - POKORNÝ, Joel - SATTRAN,
Vladimír - STŘÍDA, Miroslav - SUK, Miloš - ŠALANSKÝ, Karel
- ŽEBERA, Karel; 1981
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-222 Lišov
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DOMÁCÍ, Luděk - GABRIELOVÁ, Naděžda - HOLÁSEK, Oldřich KNOBLOCH, Ervín - KODYM, Odolen - KRÁSNÝ, Jiří - MANOVÁ,
Magdalena - SATTRAN, Vladimír - ZUSKA, Václav - ŘEHÁKOVÁ,
Z. - ŠALANSKÝ, Karel - ŠEFRNA, Luděk - ŽEBERA, Karel; 1981
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-221 České Budějovice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich - KODYM, Odolen LÍBALOVÁ, Jana - ODEHNAL, Ludvík - POKORNÝ, Joel ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1985
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-214 Křemže
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HOLÁSEK, Oldřich - KODYM, Odolen - KRÁSNÝ, Jiří LÍBALOVÁ, Jana - MALECHA, Adolf - MANOVÁ, Magdalena ODEHNAL, Ludvík - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1981
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-212 Nová Ves
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
125
Přírůstková kniha
GF P127917
GF P127918
GF P127919
GF P127920
GF P127921
GF P127922
GF P127923
GF P127924
HORÁKOVÁ, Věra - KLEIN, Vladimír - KRÁSNÝ, Jiří - KUŠKOVÁ,
Jana - STŘÍDA, Miroslav - TOMAS, Josef - ŠALANSKÝ, Karel;
1981
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
23-313 Soběslav
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DORNIČ, Ján - HAVLÍČEK, Pavel - HAZDROVÁ, Milena - JENČEK,
Vladimír - LÍBALOVÁ, Jana - ODEHNAL, Ludvík - STŘÍDA,
Miroslav - ŠALANSKÝ, Karel; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
33-212 Jemnice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
GABRIELOVÁ, Naděžda - LÍBALOVÁ, Jana - MALECHA, Adolf STANÍK, Evžen - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
33-131 Nové Hrady
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HOLÁSEK, Oldřich - KRÁSNÝ, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana - MANOVÁ,
Magdalena - SLABÝ, Jaromír - VOLŠAN, Vladimír - VRÁNA,
Stanislav - ŠALANSKÝ, Karel; 1988
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-421 Rožmberk nad Vltavou
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HRKAL, Zbyněk - HRÁDEK, Mojmír - MANOVÁ, Magdalena NOVÁK, Jiří K. - PŘÍHODOVÁ, Anežka - VESELÁ, Marta ŠALANSKÝ, Karel; 1988
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
23-421 Brtnice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana MANOVÁ, Magdalena - VOLŠAN, Vladimír - VRÁNA, Stanislav ŠALANSKÝ, Karel; 1988
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-244 Benešov nad Černou
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DOMÁCÍ, Luděk - HAZDROVÁ, Milena - LÍBALOVÁ, Jana STŘÍDA, Miroslav - VRÁNA, Stanislav - ŠALANSKÝ, Karel ŽEBERA, Karel; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
32-242 Trhové Sviny
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DORNIČ, Ján - HOKR, Zdeněk - HOLUB, Vlastimil - HOLÁSEK,
Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana - ODEHNAL, Ludvík - SATTRAN,
Vladimír - SUK, Miloš - ZIMA, Karel - ŠALANSKÝ, Karel ŽEBERA, Karel; 1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-444 Ševětín
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
126
Přírůstková kniha
GF P127925
GF P127926
GF P127927
GF P127928
GF P127929
GF P127930
GF P127931
GF P127932
DOMÁCÍ, Luděk - GABRIELOVÁ, Naděžda - HOLÁSEK, Oldřich KNOBLOCH, Ervín - KRÁSNÝ, Jiří - KUŠKOVÁ, Jana - LÍBALOVÁ,
Jana - NOVÁK, Pavel - ODEHNAL, Ludvík - VLACH, Jiří VRÁNA, Stanislav - ČELOUDOVÁ, Jarmila - ŘEHÁKOVÁ, Z. ŠALANSKÝ, Karel; 1980
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-443 Hluboká nad Vltavou
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BÁRTEK, Jiří - HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana MALECHA, Adolf - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-434 Netolice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HOKR, Zdeněk - HOLÁSEK, Oldřich - HORÁKOVÁ, Věra LÍBALOVÁ, Jana - MALECHA, Adolf - ODEHNAL, Ludvík RYGLEVICZ, Josef - SCHOVÁNEK, Pavel - SKOŘEPA, Jaroslav STŘÍDA, Miroslav - TOMÁŠEK, Milan - ČELOUDOVÁ, Jarmila ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1981
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-432 Vodňany
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
KUŠKOVÁ, Jana - LÍBALOVÁ, Jana - MALECHA, Adolf - VRÁNA,
Stanislav - ŠALANSKÝ, Karel; 1977
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-423 Týn nad Vltavou
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BERNARD, Jan Hus - LÍBALOVÁ, Jana - MALECHA, Adolf STŘÍDA, Miroslav - TOMAS, Josef - ŠALANSKÝ, Karel ŽEBERA, Karel; 1976
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-422 Želeč
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BERNARD, Jan Hus - FIŠERA, Milan - HORÁKOVÁ, Věra MALECHA, Adolf - MANOVÁ, Magdalena - ODEHNAL, Ludvík ŠALANSKÝ, Karel; 1978
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-412 Kluky
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BERNARD, Jan Hus - FEDIUK, Ferry - HEJTMAN, Bohuslav LÍBALOVÁ, Jana - MALECHA, Adolf - SKOŘEPA, Jaroslav VRÁNA, Stanislav - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1976
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-421 Bechyně
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DOMÁCÍ, Luděk - FIŠERA, Milan - HAZDROVÁ, Milena HOLÁSEK, Oldřich - KLEČÁK, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana MACHART, Jiří - MANOVÁ, Magdalena - NOVOTNÁ, Jaroslava ODEHNAL, Ludvík - ZUSKA, Václav - ČELOUDOVÁ, Jarmila ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1982
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-414 Protivín
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
127
Přírůstková kniha
GF P127933
GF P127934
GF P127935
GF P127936
GF P127937
GF P127938
GF P127939
GF P127940
HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana MAŠEK, Jan - POKORNÝ, Joel - ŠALANSKÝ, Karel; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-441 Purkarec
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DOMÁCÍ, Luděk - FIŠERA, Milan - HOLÁSEK, Oldřich - KLEČÁK,
Jiří - KRÁSNÝ, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana - MACHART, Jiří MANOVÁ, Magdalena - ODEHNAL, Ludvík - STŘÍDA, Miroslav ČELOUDOVÁ, Jarmila - ŠALANSKÝ, Karel; 1982
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-411 Písek
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
DUDEK, Arnošt - HOLÁK, Jan - KRÁSNÝ, Jiří - LÍBALOVÁ, Jana
- MACHART, Jiří - TONIKA, Jaroslav - VEJNAR, Zdeněk ŠALANSKÝ, Karel; 1985
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-322 Radomyšl
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BRUNNEROVÁ, Zdeňka - KOVALOVÁ, Marie - KRÁSNÝ, Jiří LÍBALOVÁ, Jana - MANOVÁ, Magdalena - MIKSA, Vladimír NEUŽILOVÁ, Marie - VEJLUPEK, Miroslav - VEJNAR, Zdeněk ŠALANSKÝ, Karel; 1991
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-321 Horažďovice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BERNARD, Jan Hus - KODYM, Odolen - LÍBALOVÁ, Jana MALECHA, Adolf - SKOŘEPA, Jaroslav - STŘÍDA, Miroslav SUK, Miloš - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEBERA, Karel; 1975
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-243 Bernartice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HOLÁSEK, Oldřich - HORÁKOVÁ, Věra - JAKEŠ, Petr LÍBALOVÁ, Jana - MRŇA, František - ODEHNAL, Ludvík SKOŘEPA, Jaroslav - STŘÍDA, Miroslav - SUK, Miloš - TOMAS,
Josef - ZIKMUND, Jaroslav - ŠALANSKÝ, Karel; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-241 Milevsko
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
BRUNNEROVÁ, Zdeňka - HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich MANOVÁ, Magdalena - NOVÁK, Pavel - ODEHNAL, Ludvík POKORNÝ, Joel - VLACH, Jiří - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEŽULKOVÁ,
Valentina; 1980
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-234 Oslov
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana MANOVÁ, Magdalena - MRŇA, František - ODEHNAL, Ludvík STŘÍDA, Miroslav - TOMÁŠEK, Milan - WALDHAUSROVÁ, Jarmila
- ŠALANSKÝ, Karel - ŽEŽULKOVÁ, Valentina; 1985
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-233 Mirotice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
128
Přírůstková kniha
GF P127941
GF P127942
GF P127943
GF P127944
GF P127945
GF P127946
GF P127947
GF P127948
BEZVODOVÁ, Bohumila - HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich
- HORÁKOVÁ, Věra - KLEČÁK, Jiří - KOVALOVÁ, Marie LÍBALOVÁ, Jana - MRŇA, František - NEUŽILOVÁ, Marie NOVÁK, Pavel - ODEHNAL, Ludvík - TONIKA, Jaroslav VEJNAR, Zdeněk - VLACH, Jiří - WALDHAUSROVÁ, Jarmila ZIKMUND, Jaroslav - ŠALANSKÝ, Karel - ŽEŽULKOVÁ,
Valentina; 1986
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-232 Kostelec nad Vltavou
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana MANOVÁ, Magdalena - NEUŽILOVÁ, Marie - TOMÁŠEK, Milan TONIKA, Jaroslav - WALDHAUSROVÁ, Jarmila - ZUSKA, Václav ŠALANSKÝ, Karel - ŽEŽULKOVÁ, Valentina; 1980
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-144 Blatná.
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich - HORÁKOVÁ, Věra MANOVÁ, Magdalena - MRŇA, František - NEUŽILOVÁ, Marie NOVÁK, Pavel - TONIKA, Jaroslav - VLACH, Jiří - ŠALANSKÝ,
Karel - ŽEŽULKOVÁ, Valentina; 1980
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-143 Oselce
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - HOLÁSEK, Oldřich - LÍBALOVÁ, Jana MANOVÁ, Magdalena - NEUŽILOVÁ, Marie - TOMÁŠEK, Miroslav VLAŠÍMSKÝ, Pavel - WALDHAUSROVÁ, Jarmila - ŠALANSKÝ, Karel
- ŠEFRNA, Luděk - ŠTORCH, Petr - ŽEŽULKOVÁ, Valentina;
1989
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
22-142 Bělčice
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - KLEČÁK, Jiří - MIKSA, Vladimír STRAKA, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-421 Nýrsko
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
SKRBEK, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ, Karel; 1977
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-412 Všeruby
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HAZDROVÁ, Milena - KLEČÁK, Jiří - KOVALOVÁ, Marie - MIKSA,
Vladimír - STRAKA, Jiří - VEJNAR, Zdeněk - ŠALANSKÝ,
Karel; 1987
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-244 Klatovy
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
HALADA, Svatopluk - MOTTLOVÁ, Ludmila - VEJNAR, Zdeněk ŠALANSKÝ, Karel; 1984
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000;
21-243 Kdyně
Ústřední ústav geologický, Praha
23.4.2010
129
Přírůstková kniha
GF P127949
GF P127950
GF P127951
GF P127952
GF P127953
HOLEČEK, Vít; 2010
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží
vzniklých před privatizací společnosti PERMON s.r.o.
Roztoky u Křivoklátu, závod PERMON 1 Sanace podzemní vody
v roce 2009. Roční zpráva.
AQUATEST a.s., Praha 5
29.4.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2009
Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
pro výstavbu mateřské školky Velvarská na p.č. 731/1,
731/2, 731/3 a 731/4, k.ú. Dejvice
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2009
Dostavba a rekonstrukce areálu U starého mlýna.
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pozemku
155, 156, 157/1-3, 158/1-3, 159 v k.ú. Uhříněves
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2009
Polyfunkční dům Střížkov. Inženýrsko-geologický,
hydrogeologický, radonový a korozní průzkum na parcele
4083/19, 20, 23, 26 a 27, k. ú. Libeň
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2008
Bytový dům Skrétova. Inženýrsko-geologický a radonový
průzkum na parcelách 9777/1-4 a 9778/1-3 k.ú. Plzeň město
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
GF P127954
JEŽKOVÁ, Kateřina; 2008
Inženýrsko-geologický a radonový průzkum pro výstavbu
rodinného domu na p.č. 1068/5 v k.ú. Lešany nad Sázavou
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
GF P127955
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2008
Ledčice - závod na výrobu betonových výrobků. Inženýrskogeologický průzkum na parcele 1362/24 v k.ú. Ledčice
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
GF P127956
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2009
Administrativa a haly fy LYON PRAHA INVEST s.r.o.
Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
na parcele 131/16 v k.ú. Klíčany
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2008
Inženýrsko-geologický a radonový průzkum na parcelách
č.143/634, 143/635, 143/828, 143/836 v k.ú. Jesenice u
Prahy
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2009
Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
pro výstavbu rodinného domu na p.č. 104/43 v k.ú.
Horoušany
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
GF P127957
GF P127958
130
Přírůstková kniha
GF P127959
GF P127960
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2010
Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
pro výstavbu villadomu na pozemcích p.č. 137, 138, 139/1 a
135/4 k.ú. Hlubočepy
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2008
Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu na parcele č. 39
a 40, Bořivojova 103, Praha 3 - Žižkov
TOMÁŠ VRANA, Praha 6, Dejvice, Duchoslávka 2053/6
30.4.2010
GF P127961
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna, k.ú. Předenice, p.p.č. 334/7,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
30.4.2010
GF P127962
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna, k.ú. Radobyčice, p.p.č. 438/2,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
30.4.2010
GF P127963
VYBÍRAL, Roman; 2010
Liberec, administrativní budova VZP na parcelách č. 714/12. Inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
3.5.2010
GF P127964
KOMBEREC, Miroslav - ŠTAINER, Michal; 2010
VAMAPLAST s.r.o., inženýrskogeologický průzkum základových
půd pro administrativní budovu a výrobní halu v rámci I.
etapy výstavby v areálu investora
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
3.5.2010
KOMBEREC, Miroslav; 2010
VAMAPLAST s.r.o., hydrogeologický posudek pro zasakování
srážkových vod z projektovaného výrobního areálu v Lipníku
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
3.5.2010
GF P127965
GF P127966
DOBIÁŠ, Vojtěch - KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,
hydrogeologický průzkum. Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
3.5.2010
GF P127967
KOMBEREC, Miroslav; 2010
TDP s.r.o. Hradec Králové, hydrogeologický posudek pro
zasakování srážkových vod z parkoviště a střešních ploch v
projektované provozovně autoservisu v Opatovicích nad
Labem
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
3.5.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠTAINER, Michal; 2010
AV ENGINEERING, a.s. Zlín, Inženýrskogeologický průzkum
základových půd a radonový průzkum pro zkušební halu v
Chrudimi v průmyslové zóně - sever
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
3.5.2010
GF P127968
131
Přírůstková kniha
GF P127969
VYBÍRAL, Roman; 2010
Turnov, Městský fotbalový stadion - likvidace srážkových
vod, hydrogeologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
5.5.2010
GF P127970
VYBÍRAL, Roman; 2010
Košťálov, čerpací stanice a čistírna odpadních vod.
Inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
5.5.2010
GF P127971
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan - ŠIMŮNEK, Pavel; 2006
Elektrárna Tušimice II. Projekt EK54.0066.P.110.
Inženýrsko-geologický průzkum, závěrečná zpráva
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
6.5.2010
GF P127972
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan - ŠIMŮNEK, Pavel; 2006
Komplexní obnova EPR II, inženýrsko-geologický průzkum
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
6.5.2010
GF P127973
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan; 2007
Komplexní obnova EPR II - Archivní rešerše geologických
prací
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
6.5.2010
GF P127974
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan; 2007
Komplexní obnova EPR II. Inženýrsko-geologický průzkum,
bloky 3, 4, 5. Závěrečná zpráva
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
6.5.2010
GF P127975
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan - ŠIMŮNEK, Pavel; 2006
JE Temelín. SVJP v lokalitě JE Temelín. Doplňující
inženýrsko-geologický průzkum, závěrečná zpráva
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
GF P127976
GF P127977
GF P127978
6.5.2010
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan; 2008
Elektrárna Počerady, inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum pro výstavbu paroplynového zdroje,
etapa 2, závěrečná zpráva
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
6.5.2010
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan; 2008
JE Temelín - SVJP v lokalitě JE Temelín, inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
6.5.2010
PISKAČ, Jan - PRACHAŘ, Ivan; 2008
MND a.s. - orientační inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum pro potřeby investičního záměru v
lokalitě Hrušky, závěrečná zpráva
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.
6.5.2010
132
Přírůstková kniha
GF P127979
HAVELKOVÁ, Marcela - SUCHÝ, Jiří - TESAŘÍK, Karel; 2010
Zpráva o realizaci ochranného sanačního čerpání v areálu
podniku Colorlak, a.s., leden 2009 - leden 2010
AECOM CZ s.r.o., Praha
5.5.2010
GF P127980
PUPÍK, Václav - PÍCHA, Petr; 2010
Plzeň - Bukovec, závěrečná zpráva o výsledcích podrobného
geotechnického průzkumu pro ZTV - Obytná zóna U hřiště
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.5.2010
GF P127981
MICHÁLKOVÁ, Marta; 2010
Blatec u Bechyně, závěrečná zpráva o výsledcích podrobného
geotechnického průzkumu pro stavbu mostu (evidenční číslo
13717-2)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.5.2010
PUPÍK, Václav; 2010
Volyně, silnice II/142 - GT posouzení, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
6.5.2010
GF P127982
GF P127983
GF P127984
GF P127985
POUL, Ivan; 2010
Brno, závěrečná zpráva o provedeném doplňkovém
inženýrskogeologickém průzkumu pro stavbu nových objektů
ICRS v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny
RNDr. Ivan Poul, Hustopeče
7.5.2010
POUL, Ivan; 2010
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro
založení rodinného domu a vybudování studny na parc. č.
401/8 v Želešicích (býv. okr. Brno - Venkov)
RNDr. Ivan Poul, Hustopeče
7.5.2010
PTÁČEK, Radim; 2010
Počerady - IG vrt pro posouzení založení komína, závěrečná
zpráva inženýrsko-geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
10.5.2010
GF P127986
HAMPL, Richard; 2010
Chodová Planá, posouzení geologických poměrů pro stavbu
bioplynové stanice
Richard Hampl Mgr., Praha-Kunratice
11.5.2010
GF P127987
SUCHNA, Milan; 2009
Analýza rizik území ve správě s.p. DIAMO - o.z. SUL
Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Březové
Hory - Příbram
EKOM CZ a.s., Praha 10, Průmyslová 1472/11
11.5.2010
JERIE, Roman; 2010
Doubravčice (parcela č. 288/28), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků průzkumných prací včetně vyjádření
podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
10.5.2010
GF P127988
133
Přírůstková kniha
GF P127989
GF P127990
GF P127991
GF P127992
GF P127993
GF P127994
GF P127995
GF P127996
GF P127997
GF P127998
JERIE, Roman; 2010
Mratín (parcela č. 137/14), závěrečná zpráva o vyhodnocení
výsledků průzkumných prací včetně vyjádření podle § 9
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
10.5.2010
KUNOVJÁNEK, Aleš - ŘÍHA, Vladimír; 2010
Hydrogeologický monitoring metra V. A před zahájením
stavby, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
12.5.2010
KOLLÁR, Marián; 2010
Doplňující inženýrskogeologický průzkum v prostoru ústí
Ploučnice do Labe v rámci řešení projektu Zlepšení
plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem státní hranice ČR/SRN - plavební stupeň Děčín (č. projektu
327 520 0007)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
12.5.2010
ROUT, Jiří; 2010
Hluboká nad Vltavou, sportovní přístav (číslo projektu 531
553 0001), inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
12.5.2010
PLŠKOVÁ, Miroslava; 2010
Malá Lečice (kat. č. 398/4, 6, 404/1, 2, 3, 412/1 a
422/1), zpráva o provedeném inženýrskogeologickém a
hydrogeologickém posouzení podzákladí objektů navržených v
projektovaném areálu ranče
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
12.5.2010
HARTMAN, Michal; 2010
Dříteč - zasakování srážkových vod (inženýrskogeologický
průzkum), závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
12.5.2010
HARTMAN, Michal; 2010
Albrechtice n. Orlicí - hráze, doplňkový
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
HARTMAN, Michal; 2010
Jaroměř - hráze (SO-I-01 hráz Olšina), doplňkový
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
12.5.2010
12.5.2010
KOVÁŘ, Martin; 2010
Etapová zpráva 4. fáze sanace nesaturované a saturované
zóny ve společnosti CL Servis s.r.o. zahrnující opatření k
zamezení vzniku závadného krajně naléhavého stavu (sanační
doprůzkum)
AECOM CZ s.r.o., Praha
12.5.2010
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Marefy - studna St-1 na pozemku p.č. 166/6,
hydrogeologické vyjádření
Mgr. Patrik Kabátník
12.5.2010
134
Přírůstková kniha
GF P127999
GF P128000
BLECHA, Martin; 2010
Miškov - hydrogeologický průzkum pro stavbu domovní studny
na pozemku p.č. st. 80 v k.ú. Spáleniště, město Dobruška,
kraj Královehradecký, závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
13.5.2010
HANZLÍČEK, Jiří; 1992
Závěrečná technická zpráva k zajištění starého důlního
díla Štola u Zlatého potoka
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128001
HANZLÍČEK, Jiří; 1992
Závěrečná technická zpráva k zajištění starého důlního
díla - Zadní Arnoštov
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128002
HANZLÍČEK, Jiří; 1994
Závěrečná technická zpráva o zajištění starého důlního
díla - Štola ve SPR Vápenka
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128003
HANZLÍČEK, Jiří; 1991
Stará důlní díla v okrese Klatovy v okolí Kašperských Hor
- plán zajištění - Amálino údolí
Unigeo, s.p., Ostrava
19.5.2010
GF P128004
MRLINA, Jan - NEDVĚD, Jiří - URBANEC, Mojmír;
Technická zpráva - dílčí část Plánu zajištění
Klatovy v okolí Kašperských Hor (Geofyzikální
60)
Geofyzika Brno, závod Praha + GMS a.s., Praha
a.s., Ostrava - Hrabová
GF P128005
1992
SDD v okrese
měření č.p.
7 + Unigeo
19.5.2010
KOVALOVÁ, M. - NOVÁK, Václav; 1992
Kaňk u Kutné Hory - č. p. 262. Zpráva o starém důlním
díle. Geofyzikální měření
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
19.5.2010
GF P128006
HLAVÁČEK, A; 1993
Zpráva o zajištění propadu starého důlního díla (č.p. 137)
v Kaňku u Kutné Hory č.p. 167
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
19.5.2010
GF P128007
HLAVÁČEK, A.; 1993
Zpráva o otevření krypty kostela Sv. Mikuláše ve Vilémově
u Kadaně v souvislosti s možným nepříznivým vlivem starých
důlních děl na statiku kostela
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
19.5.2010
ŘEHOŘ, Vratislav; 1993
Zajištění starých důlních děl na vrchu Mědníku
Nadace Georgia Agricoly, reg.Slavk.les
19.5.2010
GF P128008
135
Přírůstková kniha
GF P128009
ŠAFAŘÍK, Jiří; 1993
Návrh na ochranu významné geologické lokality - skarnového
tělesa vrchu Mědník u Měděnce v Krušných horách.
Nadace Georgia Agricoly, reg.Slavk.les
19.5.2010
GF P128010
HANZLÍČEK, Jiří; 1993
Zajištění starého důlního díla: propad v Obřím dole (k.ú.
Pec pod Sněžkou)
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128011
KOŽÁK, Milan - PIHERA,; 1994
Zabezpečení starých důlních děl v Jáchymově objektech č.p. 267 a 268, 2. etapa, projekt
REKON a.s., Mariánské Lázně
štoly v
19.5.2010
GF P128012
KLAUDY, Stanislav; 1994
Technická zpráva o zajištění starého důlního díla - jámy
Svatý Kříž v katastru obce Suchá, okr. Havlíčkův Brod
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
19.5.2010
GF P128013
KOŽÁK, Milan - PIHERA,; 1994
Zabezpečení starých důlních děl v Jáchymově - štola v
objektu č. p. 535 - projekt, technická zpráva (arch. č. OS
- 016/2)
REKON a.s., Mariánské Lázně
19.5.2010
KOŽÁK, Milan - PIHERA,; 1994
Zabezpečení starých důlních děl v Jáchymově - štola v
objektu č. p. 94, 1. etapa, projekt (arch. č. OS-014)
REKON a.s., Mariánské Lázně
19.5.2010
GF P128014
GF P128015
MYSLIL, Vlastimil; 1994
Zpráva o provedení revize uzávěrů štol v Jáchymově
VM consult, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128016
BUREŠ, Karel; 1991
Projekt (plán) zajištění a likvidace starého důlního díla
na pozemku ZD Měčín
Geoindustria Stříbro, s.p.
19.5.2010
GF P128017
HANZLÍČEK, Jiří; 1991
Stará důlní díla v okrese Klatovy v oblasti Hartmanic plán zajištění
Unigeo, s.p., Ostrava
19.5.2010
GF P128018
HOLUB, Jindřich; 1994
Plán a technická zpráva zajištění starých důlních děl v
lokalitě Čistá
GEOMONT, s.r.o., Příbram + Jindřich Holub - APOS (atelier
podzemních staveb), Praha
19.5.2010
136
Přírůstková kniha
GF P128019
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Nejdek, Nádražní ulice (p.p.č.105/1), vodní zdroj pro
areál firmy Nejdecká česárna vlny, a.s., závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
17.5.2010
GF P128020
DORŇÁK, Luděk; 2010
Komárov (p.p.č. 314), vrty pro tepelné čerpadlo k vytápění
a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o skutečném
provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
17.5.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Koloděje (p.p.č. 201/1), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
17.5.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Jevany (p.p.č. 288/59), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
17.5.2010
HERTLOVÁ, Lucie - KAMAS, Jiří - SOTOLÁŘOVÁ, Markéta; 2009
Janská - Veselé, analýza rizik na území po bývalé Sovětské
armádě, závěrečná zpráva AR
EPS, s.r.o., Veselí nad Moravou
13.5.2010
GF P128021
GF P128022
GF P128023
GF P128024
GF P128025
HERTLOVÁ, Lucie - KAMAS, Jiří - SOTOLÁŘOVÁ, Markéta; 2009
Kostelec nad Černými Lesy, sanatorium (autopark),
doprůzkum ekologické zátěže na lokalitě po Sovětské
armádě, závěrečná zpráva
EPS, s.r.o., Veselí nad Moravou
13.5.2010
HERTLOVÁ, Lucie - KAMAS, Jiří; 2010
Vysoké Mýto, ČS PHM Benzina, s.r.o., doplněk analýzy
rizika, závěrečná zpráva
EPS, s.r.o., Veselí nad Moravou
13.5.2010
GF P128026
HERTLOVÁ, Lucie; 2010
Přelouč, ČS PHM Benzina, s.r.o., doplněk analýzy rizika,
závěrečná zpráva
EPS, s.r.o., Veselí nad Moravou
13.5.2010
GF P128027
KNÉSL, Ilja - KOPAČKOVÁ, Veronika - KŘÍBEK, Bohdan PETÁKOVÁ, Zdeňka - POŇAVIČ, Michal; 2009
Vliv těžby, úpravy a zpracování nerostných surovin na
životní prostředí, závěrečná zpráva projektu geologických
prací (Smlouva o dílo č. MŽP-OG-36/07/GP, č.ú. ČGS 637200)
Česká geologická služba
13.5.2010
137
Přírůstková kniha
GF P128028
GF P128029
GF P128030
CHARVÁT, Petr - HRKALOVÁ, Markéta - JEZERSKÝ, Zdeněk LENCSESOVÁ, Lucia - NEŠETŘIL, Kamil - NOL, Ondřej - PACL,
Aleš - PERGLER, Ivan - PĚKNÁ, Věra - VRÁNEK, Tomáš; 2009
Hydrogeologický monitoring a posouzení pohybu podzemních
vod na hranicích Polské, Německé a České republiky v
povodí toků Horní Ploučnice, Nisy a Smědé, závěrečná
zpráva 2008/2009
AQUATEST a.s., Praha 5
13.5.2010
POSPÍŠIL, Zdeněk; 1992
Zabezpečení a možné využití štoly G. Pfluga v Horním
Slavkově, hydrogeologický posudek na báňskou studii GIS
Stříbro
RNDr. Zdeněk Pospíšil, Brno
19.5.2010
KOŽÁK, Milan - PIHERA,; 1993
Horní Slavkov, rekonstrukce štoly Kašpara Pluha (G.
Pfluga), studie
DIAMO,odštěpný závod PÚUP Ostrov n/Ohří
19.5.2010
GF P128031
HLAVÁČEK, A. - KOVALOVÁ, M.; 1992
Plán zajištění starých důlních děl - oblast Karlovarsko
(Potůčky a okolí)
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
19.5.2010
GF P128032
KRIŠTIAK, J.; 1993
Zajištění lesních cest proti propadům - Rudní rajón
Potůčky
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
19.5.2010
GF P128033
HANZLÍČEK, Jiří - TKADLEČEK, Oskar; 1993
Zajištění SDD Letovice - geofyzikální kontrola, závěrečná
technická zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128034
BUREŠ, Karel - NEPUSTIL, Zdeněk; 1990
Projekt (plán) zajištění a likvidace starých důlních děl a
jejich následků na lokalitách Plzeň - Božkov a Plzeň Lobzy
Geoindustria Stříbro, s.p.
19.5.2010
HANZLÍČEK, Jiří; 1993
Špindlerův Mlýn, doplněk technické zprávy o provedení
zajištění starého důlního díla
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128035
GF P128036
HANZLÍČEK, Jiří; 1992
Zajištění starého důlního díla Mertova díra, závěrečná
technická zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128037
HANZLÍČEK, Jiří - URBANEC, Mojmír; 1992
Plán zajištění starého důlního díla - štoly u Šluknova
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
138
Přírůstková kniha
GF P128038
URBANEC, Mojmír; 1992
Zajištění starého důlního díla Jiřetín pod Jedlovou - Za
vojenskou střelnicí
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128039
URBANEC, Mojmír; 1992
Zajištění starého důlního díla Radvanice - průzkumná štola
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128040
HANZLÍČEK, Jiří; 1992
Zajištění starého důlního díla Dolní Podluží, závěrečná
technická zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128041
HANZLÍČEK, Jiří; 1992
Zajištění starého důlního díla Úpadnice Bílý Újezd,
závěrečná technická zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128042
HANZLÍČEK, Jiří; 1992
Zajištění starého důlního díla Ovčí Hora, závěrečná
technická zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
19.5.2010
GF P128043
JANÍK, Oldřich; 2010
Kosmonosy, Service Training Center Škoda auto, a.s., IG,
HG a radonový průzkum, závěrečná zpráva
Centroprojekt a.s., Zlín
17.5.2010
GF P128044
JANÍK, Oldřich; 2010
Rajnochovice, kanalizace a ČOV, IG a HG průzkum, závěrečná
zpráva
Centroprojekt a.s., Zlín
17.5.2010
GF P128045
JANÍK, Oldřich; 2010
Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP,
inženýrskogeologický, radonový, základní korózní průzkum a
měření BP, závěrečná zpráva
Centroprojekt a.s., Zlín
17.5.2010
URBAN, Lubomír; 2008
Bystřice n./P., Wera Werk, posouzení inženýrskogeologických poměrů pro založení nové haly, závěrečná
zpráva
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Velké Meziříčí
17.5.2010
VACEK, Zdeněk; 2010
Otrokovice, areál Geostavu spol. s r.o., hydrogeologický
průzkum, závěrečná dokumentační zpráva
AQUA-GEA, Holešov
18.5.2010
GF P128046
GF P128047
139
Přírůstková kniha
GF P128048
PAŠEK, Tomáš; 2010
České Budějovice 6 - Mladé (parc. č. 2452/13), HG průzkum,
závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
18.5.2010
GF P128049
KARLÍN, Petr - NOVÁK, Michael - PUPÍK, Václav; 2010
Bezdrev - rekonstrukce mostu, GTP a STP, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
18.5.2010
GF P128050
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 3292, k.ú.
Bělá u Liberka
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1730/3, k.ú.
Držková
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 7126 , k.ú.
Vápenice u Starého Hrozenkova
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 324/3, k.ú.
Poděbaby
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 55, k.ú. Úžice
u Kutné Hory
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č.1/2, k.ú.
Kostelecký Dvůr
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1520/43, k.ú.
Čížov u Jihlavy
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1520/48, k.ú.
Čížov u Jihlavy
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
GF P128051
GF P128052
GF P128053
GF P128054
GF P128055
GF P128056
GF P128057
140
Přírůstková kniha
GF P128058
GF P128059
GF P128060
GF P128061
GF P128062
GF P128063
GF P128064
GF P128065
GF P128066
GF P128067
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 825/10, k.ú.
Hrbov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1019/2, k.ú.
Velký Beranov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 112/16, k.ú.
Středokluky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 554/8, k.ú.
Pavlov u Unhoště
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 2348/58, k.ú.
Pelhřimov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 696, k.ú.
Jinačovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 7409/7, k.ú.
Napajedla
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1705/1, k.ú.
Dolany u Olomouce
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 3575/1, k.ú.
Bystrc
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 182/3, k.ú.
Stružinec
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
141
Přírůstková kniha
GF P128068
GF P128069
GF P128070
GF P128071
GF P128072
GF P128073
GF P128074
GF P128075
GF P128076
GF P128077
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 251/5, k.ú.
Čtyřkoly
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 49/1, k.ú.
Záborná
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 35/13, k.ú.
Brnky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 6297/4, k.ú.
Napajedla
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 425/39, k.ú.
Kašava
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 4637, k.ú.
Slavičín
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1002/1, k.ú.
Nebovidy u Brna
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 261/2, k.ú.
Roubanina
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 645/96, k.ú.
Líbeznice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1981/10, k.ú.
Nivnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
142
Přírůstková kniha
GF P128078
GF P128079
GF P128080
GF P128081
GF P128082
GF P128083
GF P128084
GF P128085
GF P128086
GF P128087
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1693/20, k.ú.
Žítková
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 4, k.ú.
Tasovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 12/2, k.ú.
Branišovice u Ratiboře
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 95/15, k.ú.
Svojetice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 512/22, k.ú.
Svinošice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 5169, k.ú.
Znojmo - město
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 5106/1, k.ú.
Znojmo - město
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 298, k.ú.
Ludíkov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1234, k.ú.
Říčky u Brna
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 290/2, k.ú.
Pozďátky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
143
Přírůstková kniha
GF P128088
GF P128089
GF P128090
GF P128091
GF P128092
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 87/1, k.ú.
Sokolí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 667/1, k.ú.
Vojnův Městec
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 22, k.ú.
Všetice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
VESELÝ, Miroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1349, k.ú.
Krasová
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
12.5.2010
DANĚK, Antonín; 2009
Volary - zdroj podzemní vody na parcele č. 1033/1. Zpráva
o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128093
TYBITANCL, Josef; 2009
Strmilov - zdroj vody na parcele č. 740/3. Zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128094
TYBITANCL, Josef; 2009
Choustník - Intersnack, zdroj vody. Zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128095
DANĚK, Antonín; 2009
Zlatá Koruna - zdroj podzemní vody a posouzení drenážního
podmoku na p.č. 233/25. Zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128096
DANĚK, Antonín; 2009
Bohdalovice - Svéráz, zdroj podzemní vody nap.č. 1727/4.
Zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128097
DANĚK, Antonín; 2009
Přídolí - Zahořánky, zdroj podzemní vody na p.č. 2844/2.
Zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
144
Přírůstková kniha
GF P128098
HOMOLKA, Marcel; 2009
Pluhův Žďár - Mostečný č.p. 21 , náhradní zdroj podzemní
vody. Zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128099
HOMOLKA, Marcel; 2009
Číčenice - Újezdec, zdroj vody na parcele č. 374. Zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128100
DANĚK, Antonín; 2009
Boršov nad Vltavou - Zahorčice, zdroj podzemní vody na
parcele č. 2350/1, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128101
DANĚK, Antonín; 2009
Hluboká nad Vltavou - Křesín, zdroj podzemní vody na
parcele č. 1096/122, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128102
DANĚK, Antonín; 2009
Nové Hutě - Penzion Jiskra, zdroj podzemní vody na parcele
č. 350/5, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128103
DANĚK, Antonín; 2009
Lišov, zdroj podzemní vody, vrtaná studna na parcele č.
2066/38
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128104
DANĚK, Antonín; 2009
Všepadly - OÚ, zdroj podzemní vody na parcele č. 16,
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128105
DANĚK, Antonín; 2009
Všepadly, zdroj podzemní vody na parcele č. 18, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128106
DANĚK, Antonín; 2009
České Budějovice 6 - Nové Hodějovice, zdroj podzemní vody
na parcele č. 2749/2, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128107
HOMOLKA, Marcel; 2009
Třeboň - Spálená Borkovna, monitorovací vrty, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128108
DANĚK, Antonín; 2009
Stachy - Jaroškov, zdroj podzemní vody na parcele č. 46,
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
145
Přírůstková kniha
GF P128109
TYBITANCL, Josef; 2009
Stachy, zdroj vody na parcele č. 295/81, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128110
TYBITANCL, Josef; 2009
Radvánov - ZD, zdroj vody, zpráva o hydrogeologickém
průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128111
TYBITANCL, Josef; 2009
Kobylnice - ČSÚ, zdroj vody, zpráva o hydrogeologickém
průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128112
HOMOLKA, Marcel; 2009
Poněšice, zdroj vody na parcele č. 2613/2, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128113
HOMOLKA, Marcel; 2009
České Žleby, zdroj vody na parcele č. 1265/1, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128114
HOMOLKA, Marcel; 2009
R4 Mirotice - Třebkov - SO317, náhradní zdroj vody pro
č.p. 25 Předotice, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128115
DANĚK, Antonín; 2009
Nové Městečko, zdroj vody pro bytový dům, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128116
DANĚK, Antonín; 2009
České Budějovice 7, Roudné - Sadová 20, zdroj podzemní
vody, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128117
DANĚK, Antonín; 2009
Besednice, zdroj vody na pracele č. 229, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128118
HOMOLKA, Marcel; 2009
České Budějovice 6, Mladé - p.č. 2450/11, zdroj vody,
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128119
DANĚK, Antonín; 2009
Planá u Českých Budějovic - Devil s.r.o., zdroj podzemní
vody, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
146
Přírůstková kniha
GF P128120
HOMOLKA, Marcel; 2009
Halámky - hřiště, rekonstrukce zdroje vody, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128121
HOMOLKA, Marcel; 2009
Hlinsko - p.č. 423/7, zdroj vody, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128122
DANĚK, Antonín; 2009
Domoradice - JS TÝM s.r.o., zdroj podzemní vody, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128123
DANĚK, Antonín; 2009
Hluboká nad Vltavou - Kostelec, zdroj podzemní vody na
parcele č.962/3, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128124
DANĚK, Antonín; 2009
Nové Hutě - Pláně, zdroj podzemní vody na parcele č. 31/4,
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128125
DANĚK, Antonín; 2009
Svatý Jan nad Malší - Sedlce, zdroj podzemní vody na
parcele 204/43, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128126
HOMOLKA, Marcel; 2009
Lhotka - průzkumný vrt HV-4 na parc. č. 775/4, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128127
HOMOLKA, Marcel; 2010
České Budějovice 5, zdroj vody na parcele č. 2533/106,
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128128
HOMOLKA, Marcel; 2010
Borovany - průzkumný vrt BHV-3 na parc..č. 1049/38, zpráva
o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128129
TYBITANCL, Josef; 2009
Blažejov, zdroj vody na parcele č. 324/2, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128130
HOMOLKA, Marcel; 2009
Suchdol nad Lužnicí - průzkumný vrt HV-4 na parc.č. 845/6,
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
147
Přírůstková kniha
GF P128131
HOMOLKA, Marcel; 2009
Bošilec - průzkumný vrt H-3B na parc.č. 1172/6, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128132
HOMOLKA, Marcel; 2009
Třeboň - Branná - Doubí - ČASPV, náhradní zdroj vody na
parc.č. 665/16, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128133
DANĚK, Antonín; 2010
Stachy - Chalupy, Pastor - stavba, zdroj podzemní vody na
parcele č. 462/45, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128134
DANĚK, Antonín; 2010
Kaplice - Strádov, zdroj podzemní vody na parcele č.
1823/16, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128135
TYBITANCL, Josef; 2009
Hluboká nad Vltavou, zdroj vody na parcele č. 812/2,
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128136
TYBITANCL, Josef; 2007
Hůrka, zdroj vody na parcele č. 1692/64, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128137
TYBITANCL, Josef; 2008
Levín, zdroj vody na parcele č. 988/3, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128138
TYBITANCL, Josef; 2008
Prachatice, zdroj vody na parcele č. 336/14, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128139
TYBITANCL, Josef; 2010
Nakolice - čp.3, zdroj vody, zpráva o hydrogeologickém
průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128140
TYBITANCL, Josef; 2010
Doudleby, zdroj vody na parcele č. 184/1, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128141
TYBITANCL, Josef; 2010
Frymburk - Kovářov, rekreační park, zdroj vody
zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
148
Přírůstková kniha
GF P128142
HOMOLKA, Marcel; 2010
Bohunice - Kooprodukt, zdroj vody, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128143
HOMOLKA, Marcel; 2010
Ševětín, zdroj vody na parcele č. 183/8, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128144
HOMOLKA, Marcel; 2010
Husinec - Povodí Vltavy, zdroj vody, zpráva o
hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128145
DANĚK, Antonín; 2010
Větřní - Zátoň, Josef Hos s.r.o., zdroj podzemní vody na
parc. č. 338/3, zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., České Budějovice
19.5.2010
GF P128146
DYMÁČEK, Jiří - KRATOCHVÍL, František - MIKYNOVÁ, Marie SEVERA, Petr; 2009
Havířov - Suchá, DS PHM, odstranění starých ekologických
zátěží v areálu společnosti Benzina, s.r.o., závěrečná
zpráva o provedení sanačních prací
LINEO, spol. s r.o., Třebíč, Hrotovická 177
18.5.2010
ŠTOREK, David; 2009
Rozšíření dálnice D 1 - stavba 01311 Brno, jih - Brno,
východ (km 197,500 - km 203,700), ISPROFIN č. 3272861077,
podrobný geotechnický průzkum
K + K průzkum s.r.o., Praha
19.5.2010
GALGÁNEK, Jan; 2010
Vraclávek (parc. č. 163/1), úprava vrtu VR - 101 na
domovní studnu
Ján Galgánek, Zlaté Hory
19.5.2010
GF P128147
GF P128148
GF P128149
GALGÁNEK, Jan; 2010
Nové Valteřice (parc. č. 57/2 a parc.č. 57/1), návrh
ochranných pásem VZ PV
Ján Galgánek, Zlaté Hory
19.5.2010
GF P128150
; 1111
Duplicita k GF P125550
19.5.2010
GF P128151
VAŠÁK, Adolf; 2009
Chudolazy - most - 9 - 028, silnice I/9 - Rekonstrukce
mostních objektů. Geologický průzkumný vrt
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
149
Přírůstková kniha
GF P128152
VAŠÁK, Adolf; 2009
Silnice I/9 - Vehlovice - rekonstrukce mostu 9 - 020.
Geologické průzkumné vrty
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128153
VAŠÁK, Adolf; 2009
Silnice I/9 - Tupadly. Rekonstrukce mostu 9 - 027.
Geologický průzkumný vrt
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128154
LEVÁ, Blanka - TRÁZNÍK, František - TŘÍSKALA, Zdeněk ŠPLÍCHAL, Ladislav; 2009
Silnice I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat. Geotechnický
průzkum Florentinské štoly
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
VAŠÁK, Adolf; 2009
MO Myslbekova - Prašný most, stavba č. 9515 - jáma
Myslbekova. Doplňkový inženýrskogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128155
GF P128156
VAŠÁK, Adolf - ČERNOCH, Petr; 2009
Přeložka silnic I/9 a I/16 Mělník, I. etapa. Předběžný
geotechnický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128157
CHABR, Tomáš - KARÁSEK, Petr - MORÁVEK, Radek - VAŠÁK,
Adolf; 2009
R35 MÚK Rádelský Mlýn. Předběžný geotechnický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128158
MRÁZKOVÁ, Renata - VAŠÁK, Adolf; 2009
Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Šafránce, Estonská, Praha
10. Geologický průzkum - sondy
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128159
VAŠÁK, Adolf; 2009
Administrativní centrum Letňany - Praha 9.
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128160
LEVÁ, Blanka - ČERNOCH, Petr; 2009
Transformovna 110/22 kV Letňany. Inženýrskogeologický
průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128161
LEVÁ, Blanka; 2009
Rychlostní komunikace R6, úsek Nové Strašecí - křiž. I/27
- 1. stavba. Hydrogeologický monitoring 2008 - 2009
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
150
Přírůstková kniha
GF P128162
GF P128163
FRANC, Oldřich - LEVÁ, Blanka - ŠPLÍCHAL, Ladislav; 2009
Rychlostní komunikace R6, úsek Nové Strašecí - křiž. I/27
- 2. stavba. Geotechnický a hydrogeologický monitoring.
Etapová zpráva 2008 - 2009. Souhrnná zpráva 2006 - 2009
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
LEVÁ, Blanka; 2009
Rychlostní komunikace R6, úsek Nové Strašecí - křiž. I/27
- 3. stavba. Hydrogeologický monitoring 2008 - 2009
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128164
LEVÁ, Blanka - MALÁT, Richard - MORÁVEK, Radek; 2009
Studie - Rekonstrukce venkovní rozvodny 110 kV Praha
Třeboradice. Inženýrskogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128165
LEVÁ, Blanka; 2010
I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat úsek km 3.250 - 4.550.
Podrobný hydrogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128166
VAŠÁK, Adolf; 2010
I/9 Chudolazy, rekonstrukce mostu ev. č. 9-029.
Inženýrskogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128167
MORÁVEK, Radek - VAŠÁK, Adolf - ŠTAINBRUCH, Jakub; 2010
Rekonstrukce a dostavba kanalizace Mnichovo Hradiště.
Inženýrskogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128168
VAŠÁK, Adolf; 2010
I/9 Liběchov, rekonstrukce mostu ev. č. 9-021.
Inženýrskogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128169
VAŠÁK, Adolf - ŠPLÍCHAL, Ladislav; 2010
Karlovy Vary - Doubí, bytový dům na pozemku p.č. 434/174
k.ú. Doubí. Inženýrskogeologický průzkum
INSET, s.r.o., Praha
19.5.2010
GF P128170
CHOLEVOVÁ, Jana - DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - HORÁK, Milan NEDBAL, Roman - TRTÍLEK, Jan - USTRNULOVÁ, Markéta ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Třinec - TŽ - sanace. Podrobný průzkum kontaminace
sedimentů Líštnice a Olše. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
BUBÍK, Libor - TRTÍLEK, Jan; 2010
Ostrava - KJŠ - sanace, III. etapa. Postupová etapová
zpráva č. 43
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
GF P128171
151
Přírůstková kniha
GF P128172
HORÁK, Milan - MAKOWETZ, Karel - PODROUŽEK, Vladan TRTÍLEK, Jan; 2010
Třinec - TŽ - sanace. Roční zpráva za rok 2009
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
GF P128173
CHOVANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Iva - KRATOCHVÍLA, Ladislav
- ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Ostrava - Muglinov - RD, ul. Na Tvrzi. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
GF P128174
NEDBAL, Roman - ČECHOVÁ, Šárka - ŽÁKOVÁ, Lenka; 2010
Štramberk - Pískovna, ověření odpadů. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
GF P128175
CHOVANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Iva - KRATOCHVÍLA, Ladislav
- ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Vítkovice - technické muzeum - aula, IG, závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
GF P128176
ŽÍLA, Pavel; 2010
Biocel - monitoring 2009. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
GF P128177
GF P128178
28.5.2010
DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - KRATOCHVÍLA, Ladislav - PALIZA,
Marek - ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Vratimov - klempířská dílna, odborný inženýrsko-geologický
a hydrogeologický posudek, posouzení základových poměrů
pro stavbu a pro zasakování vod
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
CHOVANEC, Miroslav - DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - ČECHOVÁ, Šárka;
2010
Bílovec - Stará Ves - HG a IG průzkum. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
GF P128179
BUBÍK, Libor - TRTÍLEK, Jan; 2010
Ostrava - KJŠ - sanace, III. etapa. Postupová etapová
zpráva č. 44
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
GF P128180
HORÁKOVÁ, Iva - ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Vítkovice - plynojem. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
GF P128181
28.5.2010
NEDBAL, Roman; 2010
Nový Jičín - p.č. 350/2 - průzkumný vrt. Hydrogeologický
průzkum, závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
28.5.2010
152
Přírůstková kniha
GF P128182
SVOBODA, Tomáš; 2010
Bystřice pod Lopeníkem, hydrogeologický průzkum. Závěrečná
zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
20.5.2010
GF P128183
SVOBODOVÁ, Alena; 2010
Bystřice pod Hostýnem, parcela č. 1653/1. Hydrogeologický
průzkum, závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
20.5.2010
GF P128184
SVOBODA, Tomáš; 2010
Buchlovice, hydrogeologický průzkum. Závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
20.5.2010
GF P128185
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2010
Osíčko, posilový zdroj podzemní vody. Dokumentační zpráva
stavby: Osíčko - vrtaná studna
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
20.5.2010
GF P128186
SEDLÁČEK, Jaroslav; 2010
Mistřice - Ing. Pavel Svoboda, na parcele č. 77/3,
hydrogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení.
Závěrečná zpráva
ALTEC International s.r.o., Holešov
20.5.2010
NAVRÁTILOVÁ, Vlasta - SEKYROVÁ, Blanka - VRÁNEK, Tomáš ZIMA, Jan - ŠUPÍKOVÁ, Irena; 2009
Monitoring v oblasti Milíčovských rybníků, Praha 11.
Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
21.5.2010
ŠUPÍKOVÁ, Irena; 2006
Sedimenty Únětického rybníka pod Holým vrchem. Průzkum
znečištění - závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
21.5.2010
GF P128187
GF P128188
GF P128189
ŠUPÍKOVÁ, Irena; 2010
Benátky nad Jizerou. Monitorování kvality podzemní vody v
okolí skládky TKO a PO - zpráva za rok 2009
AQUATEST a.s., Praha 5
21.5.2010
GF P128190
KOPPOVÁ, Hana; 2010
Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů záměru na podzemní a
povrchovou vodu. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.5.2010
DOBIÁŠ, Vojtěch; 2010
BAK stavební společnost, a.s. Hydrogeologický posudek pro
posouzení horninového prostředí v okolí zasakovacích
galerií na lokalitě Dobřenice
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
21.5.2010
GF P128191
153
Přírůstková kniha
GF P128192
GF P128193
GF P128194
GF P128195
GF P128196
GF P128197
GF P128198
GF P128199
GF P128200
HRUŠKA, Jiří - MIKISKOVÁ, Iva - NAKLÁDAL, Petr PROCHÁZKA, Radek; 2010
Kněžmost - Projekt geologického průzkumu na zajištění
nového vodního zdroje
Ing. Karel Kliner CSc. - vodní zdroje, Praha
24.5.2010
SOVADINA, Ladislav; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích hydrogeologického průzkumu.
Luhačovice - staveniště MD ARKÁDA.
Ing. RNDr. Ladislav Sovadina, CSc.- HYDROGEOLOGICKÁ
SLUŽBA, Zlín
25.5.2010
VODIČKA, Vlastimil; 2010
Hydrogeologický posudek, zajištění zdroje podzemní vody.
Projekt na vrtanou studnu, k.ú. Vepřek, okres Mělník,
pozemek č.k. 148
Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o., Tachlovice
26.5.2010
PAZOUREK, Josef; 2010
Kotouč Štramberk, monitoring 2009. Závěrečná zpráva
RNDr.Josef Pazourek, Brno
26.5.2010
BAUMAN, Robert - DOSOUDIL, Petr - PAZOUREK, Josef VOBRÁTIL, Libor; 2007
Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých
ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve
společnosti HEXION Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově.
Výroční zpráva - roční etapa 2006
DEKONTA a.s., Ústí nad Labem
26.5.2010
DOSOUDIL, Petr - PAZOUREK, Josef - URBAN, Ondřej VOBRÁTIL, Libor; 2008
Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých
ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve
společnosti HEXION Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově.
Roční zpráva 2007
DEKONTA a.s., Ústí nad Labem
26.5.2010
BAUMAN, Robert - DOSOUDIL, Petr - PAZOUREK, Josef VOBRÁTIL, Libor; 2009
Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých
ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve
společnosti HEXION Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově.
Roční zpráva 2008
DEKONTA a.s., Ústí nad Labem
26.5.2010
BAUMAN, Robert - DOSOUDIL, Petr - PAZOUREK, Josef VOBRÁTIL, Libor; 2009
Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých
ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve
společnosti HEXION Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově.
Závěrečná zpráva sanace
DEKONTA a.s., Ústí nad Labem
26.5.2010
MEDŘÍK, František; 2010
Geologický průzkum pro poldr v Rudolticích, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, kraj Pardubický
RNDr. FRANTIŠEK MEDŘÍK, Pardubice
28.5.2010
154
Přírůstková kniha
GF P128201
GF P128202
KUMPERA, Petr - SYSEL, Pavel - ŽÁČKOVÁ, Eva; 2010
Dubá - U Svatého Prokopa, hydrogeologické vyhodnocení vrtů
BS - 1 a BS - 2 a návrh pásem hygienické ochrany vrtů BS 1 a BS - 2, závěrečná zpráva
RNDr. Pavel Sysel, CSc., Mratín
1.6.2010
KNĚŽEK, Jan; 2010
Žežice u Ústí nad Labem, posudek a vyjádření hydrogeologa
pro studnu na p.p.č. 136/3
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha
2.6.2010
GF P128203
KNĚŽEK, Jan - ČECHOVÁ, Eliška; 2010
Janův Dvůr - Hošťka, posudek a vyjádření geologa pro
okrasný rybníček
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha
2.6.2010
GF P128204
KNĚŽEK, Jan - ČECHOVÁ, Eliška; 2010
Lukov, obec Úštěk - návrh kontrolního měření na studnách
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha
2.6.2010
GF P128205
JANÍK, Oldřich; 2010
SPZ Holešov, technologický park, inženýrskogeologický
průzkum
Centroprojekt a.s., Zlín
1.6.2010
GF P128206
DAVID, M. - STARÝ, Jiří; 2009
Plzeň - Bručná (parcela č. 1069/8), zdroj pitné vody,
hydrogeologický průzkum
AZ CONSULT, s.r.o., Ústí nad Labem + RNDr. Jiří Starý,
Ústí nad Labem
2.6.2010
STARÝ, Jiří; 2009
Plzeň - Valcha (parcela č. 1016/3), zdroj podzemní vody,
hydrogeologický průzkum
AZ CONSULT, s.r.o., Ústí nad Labem + RNDr. Jiří Starý,
Ústí nad Labem
2.6.2010
STARÝ, Jiří; 2009
Špičák - (parcela č. 204/9), zdroj podzemní vody,
hydrogeologický průzkum
AZ CONSULT, s.r.o., Ústí nad Labem + RNDr. Jiří Starý,
Ústí nad Labem
2.6.2010
STARÝ, Jiří; 2010
Skorotice (parcela č. 899/115), závěrečná zpráva z
podrobného hydrogeologického průzkumu
RNDr. Jiří Starý, Ústí nad Labem
2.6.2010
GF P128207
GF P128208
GF P128209
GF P128210
STARÝ, Jiří; 2010
Plzeň - Černice (parcela č. 1458/7), vrtaná studna,
podrobný hydrogeologický průzkum a vyjádření hydrogeologa
dle §9 zák. 254/2001Sb.
AZ CONSULT, s.r.o., Ústí nad Labem + RNDr. Jiří Starý,
Ústí nad Labem
2.6.2010
155
Přírůstková kniha
GF P128211
GF P128212
GF P128213
GF P128214
GF P128215
GF P128216
GF P128217
GF P128218
GF P128219
GF P128220
STARÝ, Jiří; 2010
Starý Plzenec - (parcela č. 149/1), zdroj podzemní vody,
hydrogeologický průzkum a vyjádření k nakládání s podzemní
vodou dle §9 odst. 1 zák. 254/2001 Sb.
RNDr. Jiří Starý, Ústí nad Labem
2.6.2010
STARÝ, Jiří; 2010
Spálené Poříčí - (parcely č. 55/1 a 143/2), průzkumný
hydrogeologický vrt a vrty pro tepelné čerpadlo,
hydrogeologický průzkum a vyjádření k nakládání s podzemní
vodou dle §9 odst. 1 zák. 254/2001 Sb.
RNDr. Jiří Starý, Ústí nad Labem
2.6.2010
STARÝ, Jiří; 2010
Markvartice - (parcela č. 2001/1), zdroj podzemní vody,
hydrogeologický průzkum a vyjádření k nakládání s podzemní
vodou dle §9 odst. 1 zák. 254/2001 Sb.
RNDr. Jiří Starý, Ústí nad Labem
2.6.2010
STARÝ, Jiří; 2010
Loučky u Verneřic - (parcela č. 30/6), zdroj podzemní
vody, hydrogeologický průzkum a vyjádření k nakládání s
podzemní vodou dle §9 odst. 1 zák. 254/2001 Sb.
RNDr. Jiří Starý, Ústí nad Labem
2.6.2010
BENEDIKTOVÁ, Kateřina - KODROVÁ, Zuzana - KUKLÍK, Jan LANČA, David - SEDLÁČKOVÁ, Irena - URBAN, Jiří; 2009
Analýza rizik území ve správě s.p. DIAMO - o.z. SUL
Příbram, bývalého důlně-upravárenského závodu Kaňk - Kutná
Hora
AQUATEST a.s., Praha 5
2.6.2010
MUŠKA, David - PTÁČEK, Radim; 2010
Horní Bečva - (p.č. 1834/2 a 1732), HG průzkum pro návrh
vodního zdroje a posouzení jeho vlivu na okolní studny,
část 1: studna HV - 1, část 2: studna HV-2
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
2.6.2010
MUŠKA, David; 2010
Opava - pavilon "N" interních oborů SNO, IGP, závěrečná
zpráva inženýrsko - geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
2.6.2010
MUŠKA, David; 2010
Obnova VN Rybníček v k.ú. Hladké Životice, IG průzkum a
posouzení HG poměrů pro zásobování rybníčka, část II:
Závěrečná zpráva IG průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
2.6.2010
TOMÁŠEK, Jiří - ŠRÉDL, Ladislav; 2010
Praha 5 - Jinonice (Walter), zajištění sanační jámy ul.
Klikatá, inženýrskogeologický průzkum doplněný archivní
rešerší inženýrskogeologických poměrů, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
2.6.2010
TOMÁŠEK, Jiří; 2010
Praha 5 - Jinonice (Walter), propad komunikace,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
2.6.2010
156
Přírůstková kniha
GF P128221
TOMÁŠEK, Jiří - TRČKOVÁ, Barbora; 2010
Tuchoměřice - GO Parking, fotovoltaická elektrárna,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
2.6.2010
GF P128222
TOMÁŠEK, Jiří; 2010
Praha 11 - Újezd (Kateřinky), ul. Pod napětím, splašková
kanalizace, inženýrskogeologický průzkum, závěrečná
zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
2.6.2010
SLIVKOVÁ, Alena; 2010
Aktualizovaná analýza rizik na lokalitě DS PHM Ostrava Hrabová společnosti Benzina, s.r.o., realizační projekt
Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., Havířov
2.6.2010
GF P128223
GF P128224
GF P128225
GF P128226
GF P128227
GF P128228
GF P128229
GF P128230
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 127/69, k.ú.
Minice u Kralup nad Vltavou
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 160/6, k.ú.
Chválov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 80/2, k.ú.
Nechvalice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 436, k.ú.
Nasavrky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 560/1, k.ú.
Uherský Brod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 117/3, k.ú.
Chotoviny
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 562/75, k.ú.
Květnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
157
Přírůstková kniha
GF P128231
GF P128232
GF P128233
GF P128234
GF P128235
GF P128236
GF P128237
GF P128238
GF P128239
GF P128240
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 562/74, k.ú.
Květnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 562/73, k.ú.
Květnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1002/6, k.ú.
Bílovice nad Svitavou
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 899/31, k.ú.
Bežerovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1263/20, k.ú.
Choceň
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 733/10, k.ú.
Nekoř
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1590/26, k.ú.
Čížov u Jihlavy
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 67/2, k.ú.
Jedlany
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 619/1, k.ú.
Chlum nad Jihlavou
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
3.6.2010
GILLOVÁ, Eva - MICHELE, Libor - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK,
Zdeněk; 2010
Brno - Černá Pole, I. Inženýrsko geologický průzkum pro
opravu vodovodu a kanalizace v trase ulice Hansmannova,
závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
158
Přírůstková kniha
GF P128241
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava; 2010
Smolín, monitoring podzemních vod v okolí rekultivované
městské skládky Pohořelice, zpráva za rok 2010
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
GF P128242
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava; 2010
Pískovna Mohelnice, Kámen Zbraslav, spol. s r.o.,
hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemní vody
pro velín při DP Mohelnice I, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
SD Kovošrot s.r.o. - provozovna Kuřim, hydrogeologický
průzkum pro posouzení možnosti zasakování odpadních
dešťových vod do horninového prostředí, hydrogeologický
posudek
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto; 2010
Brno - Židenice, Spalovna a komunální odpady Brno a.s.,
monitoring kvality a exploatace podzemní vody z vrtů HVS 1
a HVS 2, zpráva za rok 2009
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava; 2010
SD Kovošrot s.r.o. - provozovna Letovice, zhodnocení stavu
kvality podzemních vod v roce 2010, pravidelný monitoring
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
GF P128243
GF P128244
GF P128245
GF P128246
GF P128247
GF P128248
GF P128249
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
Ostopovice, realizace hydrogeologického průzkumného vrtu
HV2 na pozemku p.č. 808/1 za účelem posílení zdroje
užitkové vody k rodinnému domu, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL. Oto - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
ZPA Nová Paka a.s., monitoring znečištění podzemních vod,
zpráva za rok 2009
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK,
Zdeněk - VRTEK, František; 2009
Brno - Komárov, přestavba železničního uzlu Brno, studie
souboru staveb městské infrastruktury - IV. etapa - DSP,
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro
výstavbu retenční nádrže Jeneweinova
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava - VAVŘÍČEK, Zdeněk;
2010
Poříčí, ČEZ a.s., OJ Teplárny, Provoz EPO, monitoring
kvality podzemních vod, zpráva za rok 2010
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
159
Přírůstková kniha
GF P128250
GF P128251
GF P128252
GF P128253
GF P128254
GF P128255
GF P128256
GF P128257
GF P128258
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK,
Zdeněk; 2010
Sokolnice - inženýrskogeologický, hydrogeologický a
radonový průzkum pro výstavbu skladového areálu Démos
Trade, a.s., závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
GILLOVÁ, Eva - MICHELE, Libor - PILAŘ, Leoš - TKADLECOVÁ,
Jaroslava; 2010
Brno - Trnitá, monitoring znečištění podzemních vod v
areálu OSC Galerie Vaňkovka
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK,
Zdeněk; 2010
Olomouc (k.ú. Černovír, Klášterní Hradisko, Pavlovičky,
Chválkovice, Olomouc - město, Hodolany), rekonstrukce
žst., analýza rizika
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
GILLOVÁ, Eva - KADLECOVÁ, Jaroslava - PILAŘ, Leoš POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
Kuřim, hydrogeologický průzkum pro ověření kvalitativních
a kvantitativních parametrů neogenní zvodně pro exploataci
podzemních vod v místě sportovního areálu na ulici
Blanenská, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
3.6.2010
BURČEK, Jiří - CRON, Marcel - GONSIOR, Vlastimil - SMÉKAL,
Martin - ŽÁČEK, Josef; 2010
Ostrava - BC MCHZ, prováděcí projekt sanace saturované
zóny (oblast SP8) a monitoringu podzemních vod
BIODEGRADACE s.r.o., Ostrava
7.6.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Inženýrsko geologický průzkum na elektrickém vedení V 208
220 kV mezi Městy Milín a Čelákovice (stožáry č. 7-265),
kraj Středočeský a Hlavní město Praha, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
8.6.2010
STEJSKAL, Petr; 2010
Zvíkov u Lišova (p.č. 7/14), inženýrskogeologický průzkum
pro plánovanou výstavbu fotovoltaické elektrárny FVE 2,
závěrečná zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
8.6.2010
ŠMEJKAL, Josef; 2010
Debř (p.č. 882/1), hydrogeologický průzkum pro stavbu
domovní studny, závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
8.6.2010
ONDRÁČEK, Pavel; 2010
Hlubočky, vrt HS-8 - hydrogeologický průzkum, závěrečná
zpráva
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
9.6.2010
160
Přírůstková kniha
GF P128259
KONEČNÝ, Miroslav; 2009
Ostravice (parc. č. 1599/9), měření výšky hladiny podzemní
vody ve vrtané studni na pozemku u RCH čp. 262
RNDr.Miroslav Konečný ZEMPOLA, Hnojník
9.6.2010
GF P128260
DORŇÁK, Luděk; 2010
Bludovice (p.p.č. 1642/1), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
10.6.2010
PEŇÁZOVÁ, Oldřiška; 1111
Petrografie hornin granulitového tělesa v okolí Horních a
Dolních Borů, diplomová práce
Přírodovědecká fakulta UJEP Brno
10.6.2010
GF P128261
GF P128262
GF P128263
GF P128264
GF P128265
CAHLÍK, Aleš - CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2010
Lidečko (p.č. 52/3), závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu, hydrogeologické vyjádření ve smyslu § 9, zákona
č. 254/2001 Sb.
ALTEC International s.r.o., Holešov
10.6.2010
CAHLÍK, Aleš; 2010
Lidečko (p.č. 528), závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu - TTO, hydrogeologické vyjádření ve smyslu § 9,
zákona č. 254/2001 Sb.
ALTEC International s.r.o., Holešov
10.6.2010
BENKOVIČ, Pavel; 2010
Praha - Ďáblice, posudek o prověření hydrogeologických
podmínek k využívání podzemních vod na skládce firmy
A.S.A., spol. s r.o., závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
OBRHELOVÁ, Jindra; 2010
Praha 5 - Třebonice (p.č. 321/98 a 321/99), radonový
průzkum, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
GF P128266
POLÁK, Marek; 2010
Brno (ul. Botanická), inženýrskogeologický a radonový
průzkum, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
GF P128267
SEDLÁČEK, Zdeněk; 2010
Rájec - Jestřebí, hydrogeologický průzkum 2, závěrečná
zpráva
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
GF P128268
BENKOVIČ, Pavel; 2010
Rokycany, hodnocení rizika využití odpadů k terénním
úpravám dle přílohy č. 11, odstavce 3a, vyhlášky č.
294/2005 Sb. na stavbě Terénní úpravy Rokycany, závěrečná
zpráva
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
161
Přírůstková kniha
GF P128269
MICHNA, Jiří; 2010
Bystřice pod Hostýnem - skládka Cihelna, monitoring 2009,
závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
GF P128270
JURNEČKOVÁ, Romana; 2010
Brno - Zetor, kompresorovna, ověření kontaminace,
závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
GF P128271
GF P128272
GF P128273
GF P128274
JURNEČKOVÁ, Romana; 2010
Brno - Maloměřice, R&P, účelový ekologický audit,
závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
NOVOTNÝ, Marek; 2010
Brno - Zelný trh, podzemní garáže, část A,
inženýrskogeologická rešerše
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
11.6.2010
11.6.2010
HORÁK, Marek - KRUMLOVÁ, Andrea - POKORNÝ, Bohumil; 2006
Lišov - skládka, aktualizace analýzy rizik, hodnocení
zdravotního rizika z pitné vody ze studní s možnou
kontaminací ze skládky Lišov
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
KOHUTOVÁ, Irena; 2006
Lišov - skládka, aktualizace analýzy rizik, závěrečná
zpráva
Geotest, a.s., Brno
11.6.2010
GF P128275
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Nová Role - skládka, závěrečná zpráva za rok 2009
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
GF P128276
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2009
Stará Role (p.p.č. 182/5), studna, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Chodov - obytná zóna, závěrečná zpráva geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
GF P128277
GF P128278
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Pstruží u Merklína (p.p.č. 333/7), studna, závěrečná
zpráva hydrogeologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
162
Přírůstková kniha
GF P128279
GF P128280
GF P128281
GF P128282
GF P128283
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Ostrov (p.p.č. 440/29 a 30), závěrečná zpráva geologického
úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Počerny (p.p.č. 128/4), závěrečná zpráva geologického
úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Ostrov Zámek - SPŠ, závěrečná zpráva geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Tatrovice - prameniště, závěrečná zpráva geologického
úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Zdice (st.p.č. 610), závěrečná zpráva geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
GF P128284
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Počerny - V Zahradách, závěrečná zpráva geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
GF P128285
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Podlesí u Sadova (p.p.č. 241/4) - ČOV, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Podhrad (p.p.č. 545/58) - studna, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Krásná (p.p.č. 1922/2) - studna, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Jenišov - Pod Rohem 2 (p.p.č. 165/424), závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
GF P128286
GF P128287
GF P128288
163
Přírůstková kniha
GF P128289
GF P128290
GF P128291
GF P128292
GF P128293
GF P128294
GF P128295
GF P128296
GF P128297
GF P128298
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Pstruží u Merklína (p.p.č. 605) - ČOV, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Pstruží u Merklína (p.p.č. 293/4) - ČOV, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Oldřichov u Nejdku (p.p.č. 599/2) - studna, závěrečná
zpráva geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Nejdek (p.p.č. 2404/3) - studna, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Podlesí u Sadova (p.p.č. 256/5) - ČOV, závěrečná zpráva
geologického úkolu
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
11.6.2010
HOLEČEK, Miroslav; 2010
Praha 3 - Vysočany, průzkum znečištění horninového
prostředí a stavebních konstrukcí v prostoru autoservisu v
areálu TJ Spoje Praha, ekologický audit, závěrečná zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
15.6.2010
HOLEČEK, Miroslav - MIKEŠ, Martin; 2010
Praha 5 - Řeporyje, analýza rizika souvisejícího se
znečištěním horninového prostředí a podzemní vody v areálu
obalovny živičných směsí a v areálu závodu LOP společnosti
Skanska a.s., závěrečná zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
15.6.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2005
Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu na parcele 147 v
k.ú. Davle - Sloup
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2005
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro
výstavbu bytového komplexu na parcelách č.1, 1/1, 1/2,
1/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 230/3, 370/1 v k.ú. 623555
Velké Číčovice, okres 3210 Praha západ
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
JEŽKOVÁ, Kateřina - VRANA, Tomáš; 2006
Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém a radonovém
průzkumu pro stavbu výrobní haly na parcelách 188/52, 53,
54, 58, 59, 113 v Podbořanech
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
164
Přírůstková kniha
GF P128299
HEJNÁK, Josef; 2006
Inženýrsko-geologický průzkum staveniště rodinného domu na
parcele 334/76 v obci Bradlec
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128300
HEJNÁK, Josef; 2006
Zlonice - Brůdek, inženýrsko - geologický průzkum
staveniště vodní nádrže
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128301
SADLOŇOVÁ, Iva; 2008
Vchynice, inženýrsko - geologický průzkum pro stavbu suché
vodní nádrže
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128302
HEJNÁK, Josef; 2009
Brozany nad Ohří, inženýrsko - geologický průzkum pro
zajištění stability školní budovy
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128303
HEJNÁK, Josef; 2008
Mirkov, inženýrsko - geologický průzkum pro rekonstrukci
vodní nádrže
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128304
HEJNÁK, Josef; 2009
Raspenava, inženýrsko - geologický průzkum staveniště
retenční nádrže Pustý potok
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128305
HEJNÁK, Josef; 2009
Kunčina, inženýrsko - geologický průzkum pro rekonstrukci
hřišť
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128306
HEJNÁK, Josef; 2009
Mladá Boleslav (Pod Chlumem), inženýrsko - geologický
průzkum v trase odpadu
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128307
HEJNÁK, Josef; 1997
Geologické podklady pro návrh revitalizačních opatření a
návrh hospodářského využívání zemědělských pozemků v
povodí vodního díla Švihov - dokumentace sond
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
HEJNÁK, Josef; 2002
Návrh revitalizačních opatření v povodí Hradišťského
potoka, zpráva
Josef HEJNÁK - AgroGeologie, Praha 10
11.6.2010
GF P128308
165
Přírůstková kniha
GF P128309
GF P128310
PÍCHA, Petr; 2010
Borová Lada, závěrečná zpráva o výsledcích podrobného
geotechnického průzkumu pro stavbu pozemních objektů,
hřišť a lávky
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
15.6.2010
PAŠEK, Tomáš; 2010
České Budějovice, závěrečná zpráva o podrobném
geotechnickém průzkumu pro výrobní halu firmy Leader Fox
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
15.6.2010
GF P128311
PUPÍK, Václav; 2010
Radouňka, účelová komunikace - GTP, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
15.6.2010
GF P128312
PUPÍK, Václav; 2010
Mlýny, most - GTP, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
GF P128313
GF P128314
GF P128315
GF P128316
15.6.2010
MICHÁLKOVÁ, Marta; 2010
Ledce, závěrečná zpráva o výsledcích podrobného
geotechnického průzkumu pro stavbu mostu přes řeku
Třemošnou
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
15.6.2010
FRANCŮ, Eva - HANÁK, Jaromír - HAVLÍN, Aleš - KONEČNÝ,
František - KOUBOVÁ, Magdalena - KREJČÍ, Oldřich MUELLER, Pavel - ŘEPKOVÁ, Helena; 2009
Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených
náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru
obce Halenkovice a návrhy opatření, závěrečná zpráva za
řešení geologického projektu OOHPP (etapa 2007 - 2009)
Česká geologická služba
15.6.2010
CHARVÁT, Petr - LENCSESOVÁ, Lucia - NOL, Ondřej - PACL,
Aleš - PĚKNÁ, Věra - VRÁNEK, Tomáš - ŠUPÍKOVÁ, Irena; 2010
Hydrogeologické práce v oblasti Hřensko - Křinice
(/Kirnitzsch). Závěrečná zpráva za období 2009/2010
AQUATEST a.s., Praha 5
15.6.2010
FOJTÍK, Stanislav; 2010
Tachov - dostavba areálu firmy Grammer CZ,
inženýrskogeologický průzkum (2. etapa), závěrečná zpráva
Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha
16.6.2010
GF P128317
PLACHKÝ, František; 2008
Volary, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro stavbu
základní technické vybavenosti - ZTV Finské domky
František Plachký - IG průzkum, České Budějovice
16.6.2010
GF P128318
PLACHKÝ, František; 2009
Valtínov, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu na
staveništi čerpací stanice pohonných hmot
František Plachký - IG průzkum, České Budějovice
16.6.2010
166
Přírůstková kniha
GF P128319
GF P128320
GF P128321
GF P128322
GF P128323
PLACHKÝ, František; 2009
Kovářov, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
staveniště soustavy rybníků na Lužním potoku
František Plachký - IG průzkum, České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2008
Jarošovice - Jarošovický dvůr, zpráva o
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště bioplynové
stanice
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2008
Dobrá Voda u Českých Budějovic, zpráva o podrobném
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště Administrativní
budovy Lesů ČR, s.p.
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2008
České Budějovice (č. par. 2984/2, 2989/1 a 2989/2), zpráva
o inženýrskogeologickém průzkumu na staveništi bytového
domu BD Bios (Pekárenská ulice)
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2008
Vodňany, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu na
staveništi výrobní a skladovací haly fy Laminar Medica
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128324
PLACHKÝ, František; 2008
Ševětín (Zahradní ulice), zpráva o podrobném
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště bytového domu
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128325
PLACHKÝ, František; 2008
Borek u Českých Budějovic (č. par. 223/3), zpráva o
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště sportovně rekreačního komplexu
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2008
Třeboň (ulice Svobody), zpráva o podrobném
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště bytového domu
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128326
GF P128327
PLACHKÝ, František; 2008
Český Krumlov - Nové Spolí (č. p. 1640/21), zpráva o
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště bytového domu
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128328
PLACHKÝ, František; 2009
Kaplice (par. č. kat. 1760/1, 1760/3 a 1760/4), zpráva o
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště II. etapy
přístavby hal B, C, E a F v areálu fy Hauser
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
167
Přírůstková kniha
GF P128329
PLACHKÝ, František; 2009
Dolní Bukovsko, zpráva o podrobném inženýrskogeologickém
průzkumu staveniště tělocvičny základní školy
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128330
ŠIMEK, Josef; 2009
Lišov, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
skladovací haly s kancelářemi firmy Terrati
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128331
ŠIMEK, Josef; 2009
Kamenný Újezd (parc. č. 2516), zpráva o
inženýrskogeologickém průzkumu v trase komunikace
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128332
PLACHKÝ, František; 2009
Třeboň, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
bioplynové stanice
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128333
PLACHKÝ, František; 2009
Český Krumlov (ul. Křížová), zpráva o
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště bytového domu
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128334
PLACHKÝ, František; 2009
Borovany (ulice K Višnici), zpráva o podrobném
inženýrskogeologickém průzkumu stavenišť bytových domů
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128335
PLACHKÝ, František; 2009
Prachatice, zpráva o podrobném inženýrskogeologickém
průzkumu pro revitalizaci areálu Knížecího pivovaru
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128336
PLACHKÝ, František; 2009
Prachatice - ul. U Stadionu (stp. č. 2053), zpráva o
podrobném inženýrskogeologickém průzkumu staveniště hotelu
s volnočasovými aktivitami
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
Hluboká nad Vltavou, zpráva o inženýrskogeologickém
průzkumu staveniště víceúčelového objektu a stavebních
úprav OC
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2010
Hluboká nad Vltavou, zpráva o doplňujícím
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště víceúčelového
objektu a stavebních úprav OC
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128337
GF P128338
168
Přírůstková kniha
GF P128339
ŠIMEK, Josef; 2009
Hospříz, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu na
staveništi bioplynové stanice
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128340
PLACHKÝ, František; 2009
České Budějovice - Čtyři Dvory, zpráva o podrobném
inženýrskogeologickém průzkumu staveniště Hokejového
centra Pouzar
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
Jindřichův Hradec, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
staveniště modernizace a dostavby nemocnice - dostavba
pavilonu D
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
České Budějovice, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
na staveništi administrativní budovy a bytového domu City
Park
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
Písek, zpráva o podrobném inženýrskogeologickém průzkumu
staveniště víceúčelové sportovní haly
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128341
GF P128342
GF P128343
GF P128344
GF P128345
GF P128346
PLACHKÝ, František; 2009
České Budějovice, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
staveniště dvou bytových domů v ulici Skuherského a B.
Smetany
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
České Budějovice - Mladé, zpráva o inženýrskogeologickém
průzkumu staveniště přístavby Sportovního centra mládeže Složiště
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
České Budějovice, zpráva o podrobném inženýrskogeologickém
průzkumu staveniště vysokoškolských kolejí Pedagog
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128347
PLACHKÝ, František; 2009
Ktiš, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
víceúčelového zařízení
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128348
PLACHKÝ, František; 2009
České Budějovice, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu
v trase komunikace, lokalita Na Sádkách II
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
169
Přírůstková kniha
GF P128349
PLACHKÝ, František; 2009
Levín, zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
retenční nádrže Hůrky II
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128350
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
přístavby INGO CASINA a zimní zahrady ve Strážném
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128351
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o podrobném inženýrskogeologickém průzkumu
staveniště Plaveckého bazénu v Písku
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128352
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
bytového domu v Bavorovské ulici v Netolicích
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128353
ŠIMEK, Josef; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu na staveništi
bioplynové stanice Slapy v obci Lom, okres Tábor
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128354
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště areálu
SCONTO Za Voříškovým dvorem v Českých Budějovicích
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128355
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
skladovací haly - přístavba HVB EFKO CZ ve Veselí nad
Lužnicí
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště III.
etapy ZTV Mladé - U Špačků v Českých Budějovicích
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128356
GF P128357
GF P128358
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
sportovně ubytovacího zařízení na Jiráskově nábřeží v
Českých Budějovicích
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2009
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště na p.č.
726/1 pro revitalizaci areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory
v Českých Budějovicích
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
170
Přírůstková kniha
GF P128359
PLACHKÝ, František; 2010
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
podzemních garáží na par.č. 1745 v Jindřichově Hradci
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128360
PLACHKÝ, František; 2010
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
rodinných domů DD1 - Zavadilka U Boru - V. etapa, k.ú.
Haklovy Dvory
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
PLACHKÝ, František; 2010
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště ZTV na
par. č. 690/135 - 160 a 690/165 - 175 v Horní Plané
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128361
GF P128362
PLACHKÝ, František; 2010
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
posklizňové linky Netěchovice
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
GF P128363
PLACHKÝ, František; 2010
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště
polyfunkčních domů, blok 40 - dům č. 3 a blok 43 - dům č.
1, Lipno nad Vltavou
PRŮZKUMNÉ PRÁCE s.r.o., České Budějovice
16.6.2010
MALÝ, Miroslav - POKORNÝ, Ladislav; 2009
Předsanační doprůzkum - Úložiště popílků Triangl u
Mydlovar, E.ON Trend s.r.o.
DBMV s.r.o., Praha 1
17.6.2010
GF P128364
GF P128365
MALÝ, Miroslav - POKORNÝ, Ladislav; 2009
Předsanační doprůzkum - První brněnská strojírna, a.s.
Velká Bíteš, říjen 2009
Envirex Holding a.s. Nové Město na Mor.
17.6.2010
GF P128366
MALÝ, Miroslav - POKORNÝ, Ladislav; 2009
Ekologický audit pro privatizační projekt části s.p.
Stavomontáže Liberec, lokalita Kateřinky, pozemek p.č. 753
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128367
POKORNÝ, Ladislav - URBANEC, Milan; 2009
ZEA-LAND s.r.o., středisko Sýkořice - jímání podzemní
vody, k.ú. 796549 Žernov, parc. č. 1864/3. Vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí dle zákona č. 254/2001 Sb. , par.
9, odst. 1
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Nové Město na Moravě, Hřiště u Černého rybníka.
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128368
171
Přírůstková kniha
GF P128369
LÁZNIČKOVÁ, Jana
Závěrečná zpráva
Lečice, parc. č.
ENVIREX, s.r.o.,
GF P128370
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
CENTRAL STICKS, s.r.o., Libčany. Závěrečná zpráva o
výsledcích hydrogeologického průzkumu, vrt Lb-CS-4.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle zák. č.
254/2001 Sb., §9, odst. 1, ve znění pozdějších úprav
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
POKORNÝ, Ladislav - URBANEC, Milan; 2010
Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu na lokalitě
Zhořec, okr. Pelhřimov
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128371
GF P128372
GF P128373
- POKORNÝ, Ladislav; 2009
hydrogeologického průzkumu k.ú. Malá
58
Nové Město na Moravě
17.6.2010
POKORNÝ, Ladislav - TOMENDAL, Karel; 2009
Závěrečná zpráva Perknov, okr. Havlíčkův Brod.
Inženýrskogeologický průzkum pro návrh a výstavbu záchytné
retenční nádrže - poldru
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2009
Obec Ostředek - vodní zdroj. Závěrečná zpráva o výsledcích
hydrogeologického průzkumu
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128374
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2009
Zimní stadion Náměšť nad Oslavou. Inženýrsko-geologický
průzkum
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128375
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2009
Nové Město na Moravě, plocha U Černého rybníka. Předběžný
inženýrsko-geologický průzkum
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128376
POKORNÝ,
Vranov výstavbu
ENVIREX,
GF P128377
PETR, Jiří - POKORNÝ,
Pavel; 2009
Aktualizovaná analýza
areálu ČKD - Plotiště
listopad 2009
ENVIREX, s.r.o., Nové
GF P128378
Ladislav - TOMENDAL, Karel; 2009
Útěchov. Inženýrsko-geologický průzkum pro
výzkumného centra Josefa Ressela
s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
Ladislav - URBANEC, Milan - ŠEFL,
rizik starých ekologických zátěží v
nad Labem, společnost BOOSTER, a.s.,
Město na Moravě
17.6.2010
TOMENDAL, Karel; 2008
Kamenolom Bílčice. Inženýrskogeologický průzkum pro
založení zásobníku na kamenivo
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
172
Přírůstková kniha
GF P128379
GF P128380
PETR, Jiří - POKORNÝ,
Pavel; 2008
Aktualizovaná analýza
areálu ČKD - Plotiště
prosinec 2008
ENVIREX, s.r.o., Nové
Ladislav - URBANEC, Milan - ŠEFL,
rizik starých ekologických zátěží v
nad Labem, společnost BOOSTER, a.s.,
Město na Moravě
MALÝ, Miroslav - ZÍDEK, Karel; 2009
Předsanační doprůzkum. Rozvodna E.ON Mydlovary
Envirex Holding a.s. Nové Město na Mor.
17.6.2010
17.6.2010
GF P128381
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Vojnův Městec - Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu
rodinných domků. Posouzení stability území
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128382
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Jaroslav Šebek, Farma Vižina - vodní zdroj. Závěrečná
zpráva o výsledcích hydrogeologického průzkumu. Vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí dle zák. č. 254/2001 Sb., §
9, odst. 1, ve znění pozdějších úprav
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Závěrečná zpráva Nové Město na Moravě, rekonstrukce
sportovních areálů. Předběžný inženýrskogeologický průzkum
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
GF P128383
GF P128384
GF P128385
GF P128386
GF P128387
GF P128388
LÁZNIČKOVÁ, Jana - POKORNÝ, Ladislav; 2010
Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu k.ú. Křtiny,
Dykovy školky. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle
zák. č. 254/2001 Sb., § 9, odst. 1, ve změně pozdějších
předpisů
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
17.6.2010
HORVÁTH, Peter; 2010
Rekonstrukce objektů bývalého mlýna, k.ú. Oparno - p.č.
112 - studna. Vyhodnocení průzkumných prací
WASTECH a.s., Praha 10
17.6.2010
VÁCLAVÍK, Stanislav; 2010
Bukovina u Čisté - obec - II. etapa, okr. Semily.
Technicko-geologická zpráva. Průzkumný hydrogeologický vrt
BO - 2
RNDr. Stanislav Václavík, Hraběšín
17.6.2010
VÁCLAVÍK, Stanislav; 2009
Sobětuchy - Dvořákovi, okr.Chrudim. Technicko-geologická
zpráva. Průzkumný hydrogeologický vrt SD-3
RNDr. Stanislav Václavík, Hraběšín
17.6.2010
VÁCLAVÍK, Stanislav; 2009
Hradec Králové - Žižkovy sady. Technicko-geologická
zpráva. Průzkumný hydrogeologický vrt HZ-1
RNDr. Stanislav Václavík, Hraběšín
17.6.2010
173
Přírůstková kniha
GF P128389
GF P128390
VÁCLAVÍK, Stanislav; 2010
Pohleď u Světlé nad Sázavou - Malýnský, okr. Havlíčkův
Brod. Technicko-geologická zpráva a projekt
vodohospodářského díla. Průzkumný hydrogeologický vrt PM 1
RNDr. Stanislav Václavík, Hraběšín
17.6.2010
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Uhřice - Jan Malík, studna St - 1 na pozemku parcela č.
473/1, hydrogeologické vyjádření
Mgr. Patrik Kabátník
21.6.2010
GF P128391
ČÍŽEK, Petr; 2010
Závěrečná zpráva: Hydrogeol. průzkum Lhota u Dobřan
jihozápad
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
21.6.2010
GF P128392
ČÍŽEK, Petr; 2010
Závěrečná zpráva: Hydrogeologický průzkum Podolanka sever
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
21.6.2010
GF P128393
ČÍŽEK, Petr; 2010
Závěrečná zpráva: Hydrogeologický průzkum Varvažov u
Telnice
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
21.6.2010
GF P128394
KOPPOVÁ, Hana - RAPANT, Jan; 2010
Uničov - skládka - monitoring, I. kolo 2010. Ověření
znečištění podzemní vody v okolí bývalé skládky, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
21.6.2010
RADA, Jiří; 2010
Ochranná pásma vodních zdrojů, obec Osek. Hydrogeologický
návrh OPVZ a návrh ochranných opatření. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
21.6.2010
GF P128395
GF P128396
KOPPOVÁ, Hana - RAPANT, Jan - ŠVECOVÁ, Zuzana; 2010
Olomouc - Holice - rodinné domy - ověření kontaminace.
Účelová analýza rizik
AQUATEST a.s., Praha 5
21.6.2010
GF P128397
KNĚŽEK, Jan; 2010
Posudek a vyjádření geologa pro studnu na p.p.č. 178, Žďár
u Velkého Chvojna
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha
21.6.2010
GF P128398
MICHÁLKOVÁ, Marta - PUPÍK, Václav; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického
průzkumu pro stavbu komunikace a mostu v Českém Vrbném,
okres České Budějovice
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
23.6.2010
174
Přírůstková kniha
GF P128399
GF P128400
MICHÁLKOVÁ, Marta; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického
průzkumu pro přístavbu objektu rybářského centra FROV JU a
rekonstrukci experimentálního rybochovného zařízení ve
Vodňanech, okres Strakonice
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
23.6.2010
TOMÁŠEK, Jiří; 2010
Noviny pod Ralskem - dostavba transformovny.
Inženýrskogeologický průzkum
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
22.6.2010
GF P128401
BUCHTA, Štěpán - MATAS, Ondřej - NÁHLÍK, František; 2010
Závěrečná zpráva vrtu Břeclav 41
MND a.s., Hodonín
22.6.2010
GF P128402
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č.365, k.ú. Podolí
u Brna.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1264/2, k.ú.
Hluk.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1211/4, k.ú.
Jickovice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 332/4, k.ú.
Trávník u Kladorub.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 256, k.ú.
Lhotsko.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 187/2, k.ú.
Provodov na Moravě.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3423/1, k.ú.
Boskovice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
GF P128403
GF P128404
GF P128405
GF P128406
GF P128407
GF P128408
175
Přírůstková kniha
GF P128409
GF P128410
GF P128411
GF P128412
GF P128413
GF P128414
GF P128415
GF P128416
GF P128417
GF P128418
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 38, k.ú. Choteč
u Prahy.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1725/404, k.ú.
Uherský Brod.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1617, k.ú.
Zádveřice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 47/1, k.ú.
Oldřiš u Hlinska.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 402/5, k.ú.
Zámostí.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 165/7, k.ú.
Oleško u Zvole.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1163/11, k.ú.
Velatice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 367/54, k.ú.
Čáslav.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 456/2, k.ú.
Tukleky.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1981/7, k.ú.
Nivnice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
176
Přírůstková kniha
GF P128419
GF P128420
GF P128421
GF P128422
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3334/3, k.ú.
Starý Hrozenkov.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 18/5, k.ú.
Nesvačily u Berouna.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
23.6.2010
HRUŠKA, Jakub; 2010
Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě - II. etapa.
Inženýrskogeologický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
24.6.2010
HRUŠKA, Jakub; 2010
Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec.
Inženýrskogeologický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
24.6.2010
GF P128423
HRUŠKA, Jakub; 2010
Projektová dokumentace pro rekonstrukci mostních objektů v
okrese Jablonec nad Nisou. Inženýrskogeologický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
24.6.2010
GF P128424
POUR, Ondřej; 2010
I/12 Plaňany, potok most 12-020d. Inženýrskogeologický
průzkum
SUDOP Praha, a.s.
24.6.2010
GF P128425
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků hydrogeologického
průzkumu včetně vyjádření podle §9 odst.1 zákona č.
254/2001 Sb. Lokalita: Jesenice u Prahy, Praha - západ.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
24.6.2010
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků průzkumných prací
včetně vyjádření podle §9 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.
Lokalita: Klokočná, Praha - východ.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
24.6.2010
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků průzkumných prací
včetně vyjádření podle §9 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.
Lokalita: Babice, Praha - východ.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
24.6.2010
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků průzkumných prací
včetně vyjádření podle §9 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.
Lokalita: Voděrádky, Praha - východ.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
24.6.2010
GF P128426
GF P128427
GF P128428
177
Přírůstková kniha
GF P128429
GF P128430
GF P128431
GF P128432
GF P128433
GF P128434
GF P128435
GF P128436
GF P128437
GF P128438
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků průzkumných prací
včetně vyjádření podle §9 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.
Lokalita: Kunice, Praha - východ.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
24.6.2010
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků průzkumných prací
včetně vyjádření podle §9 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.
Lokalita: Stašov, Středočeský kraj.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
24.6.2010
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků průzkumných prací
včetně vyjádření podle §9 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.
Lokalita: Krhanice, Středočeský kraj.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
24.6.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Vrtaná studna pro zemědělský areál, k.ú. Bolevec, p.p.č.
1831
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně +
VODOVRTY, s.r.o., Mariánské Lázně
24.6.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna, k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní,
p.p.č. 67/10
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně +
VODOVRTY, s.r.o., Mariánské Lázně
24.6.2010
RADA, Jiří; 2010
Výsledky postsanačního monitoringu v areálu kasáren
Stříbro. Monitorovací práce. Souhrnná závěrečná zpráva.
AQUATEST a.s., Praha 5
28.6.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Hydrogeologické posouzení zasakování přečištěných vod z
ČOV a dešťových vod na pozemku p.č. 258/2 v katastru obce
Kvilda. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.
AQUATEST a.s., Praha 5
28.6.2010
RADA, Jiří; 2010
Hydrogeologické posouzení vlivu zasakování srážkových vod
na vody podzemní v areálu firmy OSONA HOLDING a.s.,
Koterovská 170, Plzeň. Hydrogeologický posudek.
AQUATEST a.s., Praha 5
28.6.2010
RADA, Jiří; 2010
Expresní zkoušky na kopané studni v obci Víchov.
Hydrogeologický posudek
AQUATEST a.s., Praha 5
28.6.2010
SOUČEK, Luboš; 2010
Zpracování zadávací dokumentace stavby "Mělník - dostavba
kanalizace, 2.stavba. Dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby". Inženýrskogeologický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
178
Přírůstková kniha
GF P128439
GF P128440
GF P128441
GF P128442
SOUČEK, Luboš; 2010
Vypracování projektu pro stavební povolení
protipovodňových opatření obce Malešovice. Doplňkový
inženýrskogeologický průzkum.
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
MORIC, Petr; 2010
ČOV Blížkovice. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
MORIC, Petr; 2010
Rosice. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
MORIC, Petr; 2010
ČOV Blučina. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
28.6.2010
GF P128443
MUSEL, Vítězslav; 2010
Kanalizace a vodovod Brno - Sedlákova. Geotechnický
průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
GF P128444
SOUČEK, Luboš; 2010
Brno - Cihlářská, Antonínská I. Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
GF P128445
MUSEL, Vítězslav; 2010
SN Strabenice. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
GF P128446
SOUČEK, Luboš; 2010
Dobřínsko - kanalizace a ČOV. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
GF P128447
MORIC, Petr; 2010
IG, HG průzkum v lokalitě budoucího rozšíření skládky
Ďáblice. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
GF P128448
MORIC, Petr - MUSEL, Vítězslav; 2010
Projektová dokumentace pro stavební povolení s výkazem
výměr pro výběr zhotovitele - protipovodňová opatření
města Velké Meziříčí. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
179
Přírůstková kniha
GF P128449
SOUČEK, Luboš; 2010
Dvůr Králové nad Labem. Rekonstrukce kanalizace, stoka
"A", stoka "B". Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
28.6.2010
GF P128450
HEGRLÍK, Ludvík - LEVÝ, Oldřich; 1995
Kašperské Hory - náměstí. Vyhledávání reliktů staré báňské
činnosti (šachet a štol) pomocí geofyzikálních metod.
Rajonizace centra města z hlediska rizika vzniku propadů
INSET, s.r.o., Praha
29.6.2010
JURANKA, Pavel - LÍBAL, Josef; 1996
Silnice I/13 Jirkov -Třebušice, havárie v km 3,450.
Situační zpráva o stavu průzkumných prací k 16.7.1996
Stavební geologie-Geotechnika, a.s., Praha
29.6.2010
GF P128451
GF P128452
KOŽÁK, Milan - PIHERA,; 1994
Zabezpečení starých důlních děl v Jáchymově, provizorní
zajištění portálu štoly u č.p. 162, projekt - 1. etapa.
REKON a.s., Mariánské Lázně
29.6.2010
GF P128453
URBANEC, Mojmír; 1996
Plán zajištění starého důlního díla Malá Morávka lokalita Jelení cesta - Šimon a Jude - č.o. 143
(02968811), závěrečná technická zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.6.2010
BLECHA, Vratislav - ZELENÝ, Radek; 1997
Abertamy, geofyzikální měření, zpráva
První příbramská s.r.o., Příbram
29.6.2010
GF P128454
GF P128455
GF P128456
GF P128457
; 1997
Přebírka zabezpečených SDD v Jáchymově
Město Jáchymov
29.6.2010
KONÍČEK, Jiří - KRÁL, Viktor - PLÁTENÍK, Miroslav STANEK, Jiří; 1998
Realizace zajištění starých důlních děl: Sanace Karolina. Zajištění sanačních prací na lokalitě Karolina
proti výstupu plynů ze starých důlních děl, závěrečné
vyhodnocení. Monitoring metanu v půdních vzdušninách na
lokalitě Karolina, závěrečná zpráva. Vyhodnocení realizace
monitorovacích a odplyňovacích vrtů KM-1, KM-2 a KJ.
OKD, Rekultivace, akciová společnost, Havířov
20.6.2010
PREČUCH, Daniel - PUSCHNER, Reinhard - RATHOUSKÝ, Bedřich;
1999
Likvidace starého důlního díla (liniových propadů):
Potůčky - Šedivec II a Potůčky - Šedivec (ve smyslu
smlouvy o dílo MŽP OH - 2/99/SDD), dodatek k závěrečné
zprávě
Podnik ekol.výstavby a.s., Chomutov
29.6.2010
180
Přírůstková kniha
GF P128458
PREČUCH, Daniel; 1999
Háj u Duchcova (okres Teplice), likvidace starého důlního
díla (jámy) Háj - Jižní (č.o. 481), závěrečná zpráva
Podnik ekol.výstavby a.s., Chomutov
29.6.2010
GF P128459
LÚDIK, Vojtěch; 1999
Dubí (Pozorka) - jáma Franz - Josef, záznam o kontrole
zlikvidovaného starého důlního díla
Vojtěch Lúdik, Mariánské Lázně
29.6.2010
GF P128460
DRAHORÁD, František; 2000
Hlášení o provedení prací hornickým způsobem ve dnech
29.2.2000 až 1.3.2000 na katastru území města Kutné Hory
Ing. František Drahorád, Kutná Hora
29.6.2010
GF P128461
TRNKA, Petr; 2000
Jáma Brtevník, měřičská zpráva
První příbramská s.r.o., Příbram
GF P128462
GF P128463
29.6.2010
PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2000
Zápis z provedeného výkonu dozoru investora při realizaci
zajištění nebo likvidace starých důlních děl s výstupy
metanu v Ostravsko-karvinském revíru sdružením DPB - VVUÚ
v měsíci září až prosinec roku 2000
GSP s.r.o., Ostrava 1
29.6.2010
URBANEC, Mojmír; 1996
Zpráva o plnění úkolu: Plán zajištění starého důlního díla
Malá Morávka - Malé díly
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.6.2010
GF P128464
KIČMER, Vladimír; 2003
Zajištění nebo likvidace starého důlního díla 15114 Haber,
závěrečná zpráva
OKD, DPB, a.s., Paskov
29.6.2010
GF P128465
JISKRA, Jaroslav; 2005
Nové Sedlo - jáma Union I, znalecký posudek
Ing. Jaroslav Jiskra - Sta-ge-pra, Bukovany
GF P128466
GF P128467
29.6.2010
ADAMCOVÁ, Jana - BOHDÁLEK, Petr - DUŠEK, Karel - GODÁNY,
Josef - KNÉSL, Ilja - LUKEŠ, Petr - MAŠEK, Dalibor PETÁKOVÁ, Zdenka - POŇAVIČ, Michal - RAMBOUSEK, Petr VEČEŘA, Josef; 2009
Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl, I.
revizní etapa (2008 - 2009), zpráva o řešení projektu
(smlouva o dílo MŽP-OOHPP-95/08/GP)
Česká geologická služba
29.6.2010
ZIMA, K.; 1952
Hydrogeologické posouzení vodovodních zdrojů pro město
Ledeč nad Sázavou
Ústřední ústav geologický, Praha
29.6.2010
181
Přírůstková kniha
GF P128468
PAZDERSKÝ, Jiří; 2009
Pískovny Hrádek a.s., Pískovna Oldřichov - doprůzkum.
Geologická dokumentace průzkumných vrtů OLV - 1 až OLV - 7
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
GF P128469
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti zajištění
zdroje vody na pozemku ppč. 271/44 pro rodinný dům v k.ú.
Minkovice, obec Šimonovice, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Janův Důl, hydrogeologické posouzení vypracované za účelem
prověření možnosti změny povolení k nakládání s vodami
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
GF P128470
GF P128471
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Rekonstrukce Jenišovského rybníka, odběr a vyhodnocení
odebraného vzorku zeminy
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
GF P128472
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 708/3 z rodinného domu čp. 75 , v k.ú.
Machnín, obec Liberec, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti likvidace
odpadních vod na pozemku stpč. 25/2 z projektovaného
rodinného domu v k.ú. Žibřidice, obec Křižany, Liberecký
kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti likvidace
odpadních vod na pozemku ppč. 420/30 z projektovaného
rodinného domu v k.ú. Bílá u Českého Dubu, obec Český
Dub, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti likvidace
odpadních vod na pozemku ppč. 710/2 z projektovaného
rodinného domu v k.ú. Chuchelna, obec Chuchelna,
Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti likvidace
odpadních vod na pozemku ppč. z projektovaného rodinného
domu v k.ú. Sekerovy Loučky, obec Mírová pod Kozákovem,
Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
GF P128473
GF P128474
GF P128475
GF P128476
182
Přírůstková kniha
GF P128477
GF P128478
GF P128479
GF P128480
GF P128481
GF P128482
GF P128483
GF P128484
GF P128485
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti zajištění
zdroje vody na pozemku ppč. 333/3 pro objekt čp. 236, v
k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, Liberecký
kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti likvidace
odpadních vod na pozemku ppč. 638/3 z projektovaného
rodinného domu v k.ú. Dobšín, obec Dobšín, Středočeský
kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, posouzení možnosti likvidace
odpadních vod na pozemku ppč. 55/3 z projektovaného
rodinného domu v k.ú. Dolní Sedlo, obec Hrádek nad
Nisou, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost zajištění zdroje vody a
likvidace odpadních vod na pozemku ppč. 1041/1 z
projektovaného rodinného domu v k.ú. Jindřichovice pod
Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 733/64 z rozestavěného rodinného domu v
k.ú. Doubí u Liberce, obec Liberec, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost likvidace odpadních vod
na pozemku ppč. 637/4 z rozestavěného rodinného domu, v
k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami,
Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost zajištění zdroje vody a
likvidace odpadních vod na pozemku ppč. 1288/1 z
projektovaného rodinného domu v k.ú. Horní Chrastava, obec
Chrastava, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost zajištění zdroje vody na
pozemku ppč. 81/1 pro objekt čp. 162, v k.ú. Novina u
Liberce, obec Kryštofovo Údolí, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost zajištění zdroje vody na
pozemku ppč. 44/1 pro objekt čp. 5, v k.ú. Boseň, obec
Boseň, Středočeský kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
183
Přírůstková kniha
GF P128486
GF P128487
GF P128488
GF P128489
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost zajištění zdroje vody na
pozemku ppč. 742/7 pro rozestavěný rodinný dům, v k.ú.
Loukov u Mnichova Hradiště, obec Loukov, Středočeský kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Hydrogeologický posudek, možnost zajištění zdroje vody na
pozemku stpč. 83/1 v k.ú. Horní Světlá pod Luží, obec
Mařenice, Liberecký kraj
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
28.6.2010
KOFROŇ, Michal - KROBOT, Pavel - ZOGLOBOSSOU, Hippolyte ŠMÍT, Radan; 2009
Mošnov - obchvat (silnice I/58), podrobný GTP, závěrečná
zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
KROBOT, Pavel; 2010
Ostrava - Radvanice, sesuvné území Šporovnice - IGP,
závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128490
KROBOT, Pavel; 2009
Hodnocení geotechnických vlastností materiálu Heřmanického
odvalu, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128491
KROBOT, Pavel - ZOGLOBOSSOU, Hippolyte - ŠIMKOVÁ, Soňa ŠMÍT, Radan; 2010
Mošnov, železniční cargo - průzkumy, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128492
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2009
Dětmarovice - kanalizace, IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
GF P128493
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2009
Dětmarovice - odvodnění, IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
25.6.2010
GF P128494
KROBOT, Pavel; 2010
Ludgeřovice, posouzení podloží násypu, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128495
KROBOT, Pavel; 2010
Ostrava - OC Hornbach, OVA Jih, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
184
25.6.2010
Přírůstková kniha
GF P128496
GF P128497
GF P128498
ŠMÍDOVÁ, Kateřina; 2010
Mošnov - lakovna, IGP, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
HODNÝ, Václav; 2010
AL Invest Břidličná, a.s., zhodnocení monitoringu
podzemních vod za rok 2009, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
ŠMÍDOVÁ, Kateřina - ŠMÍT, Radan; 2010
Mošnov, ověření pH v kanalizaci, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
25.6.2010
25.6.2010
GF P128499
ŠMÍT, Radan; 2010
Mošnov, odstranění ekologické zátěže, produktovody,
závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128500
ŠIŠKOVÁ, Šárka; 2010
Zábřeh na Moravě, budoucí areál firmy Sulko, a.s.
Hydrogeologický posudek
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128501
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2010
I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba, přeložení hřiště.
Geologický průzkum, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128502
ŠMÍT, Radan; 2010
I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba, přeložení hřiště.
Hydrotechnický průzkum, závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128503
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2010
Hlučín, obchodní centrum - IGP. Závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128504
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2010
Vítkov, nám. J. Zajíce - kašna, IGP. Závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
GF P128505
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2010
Sil. I/56 - Ostrava - Hrabová, Nová Bělá, Paskov,
protihluková opatření. Závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
GF P128506
25.6.2010
HODNÝ, Václav; 2010
Mezina, parcela 55/9 - zasakování odpadních a srážkových
vod. Hydrogeologický posudek
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
185
Přírůstková kniha
GF P128507
GF P128508
GF P128509
ŠIMKOVÁ, Soňa; 2010
Mořkov, sběrný dvůr - IGP. Závěrečná zpráva
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
25.6.2010
SOVADINA, Ladislav; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích hydrogeologického průzkumu.
Režimní hydrogeologická pozorování v přilehlém okolí
ložiska štěrkopísků Napajedla - IV. etapa
Ing. RNDr. Ladislav Sovadina, CSc.- HYDROGEOLOGICKÁ
SLUŽBA, Zlín
30.6.2010
ČIHÁK, Petr; 2009
Geotechnický průzkum Litohrady - záchytná retenční nádrž
bez trvalého nadržení
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128510
ČIHÁK, Petr; 2009
Geotechnický průzkum Opočínek - EXCALIBUR ARMY - hala DC1
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128511
ČIHÁK, Petr; 2009
Geotechnický průzkum Nové Město nad Metují - Spy - silnice
I/14 - zajištění svahu v km 128,991 - 130,042
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128512
ČIHÁK, Petr; 2009
Geotechnický průzkum Mlýnický dvůr - přeložka a
rekonstrukce místní komunikace
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128513
ČIHÁK, Petr; 2010
Geotechnický průzkum Vysoké Mýto - IVECO ČR a.s. - haly v
prostoru A4 U02,03
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128514
ČIHÁK, Petr; 2010
Geotechnický průzkum Litomyšl - Pfahnl Backmittel spol. s
r.o. - pekařské školící centrum firmy
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128515
ČIHÁK, Petr; 2010
Geotechnický průzkum Janov u Litomyšle - základní škola přístavba tělocvičny
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128516
ČIHÁK, Petr; 2010
Geotechnický průzkum Česká Třebová - JAF HOLZ - přístavba
nových hal
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
186
Přírůstková kniha
GF P128517
ČIHÁK, Petr; 2010
Geotechnický průzkum Pošná - most e.č. 1296 - 3 přes
Novodvorský potok
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128518
ČIHÁK, Petr; 2010
Geotechnický průzkum Polička - Masokombinát - modernizace
zařízení na skladování hotových výrobků
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128519
ČIHÁK, Petr; 2010
Stavebně - geologická rešerše Česká Třebová - KORADO a.s.
- nová výrobní hala firmy
Ing.Petr Čihák - 2G, Choceň
1.7.2010
GF P128520
OREL, P.; 1959
Roční zpráva o vyhledávacím průzkumu za rok 1958,
lokalita: Drakov, Fe - rudy
Geologický průzkum Brno, závod Rýmařov
1.7.2010
GF P128521
BÍLEK, Jaroslav - JANGL, Ladislav - URBAN, Jan; 1960
Báňskohistorický výzkum oblasti Vrbka - Postoloprty
GEOFOND ČR, Praha
1.7.2010
GF P128522
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Průzkumné práce na vyhledání vodního zdroje pro výstavbu
RD Panorama Černice, k.ú. Černice, p.p.č. 136/1
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
1.7.2010
GF P128523
BLECHA, Martin - FIŠER, Josef - HOLEČEK, Miroslav - MIKEŠ,
Martin - TOMÁŠEK, Jiří - VOKŠICKÝ, Petr - ZETTEL,
Ladislav; 2007
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v
areálu společnosti Benzina a.s. - lokalita ČS PHM Kostelec
nad Černými Lesy. Předsanační doprůzkum, závěrečná zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
7.7.2010
BLECHA, Martin; 2009
Hydrogeologický průzkum pro výstavbu nových objektů v
areálu bývalé strojírny Rustonka, k.ú. Karlín, Praha 8.
Závěrečná zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
7.7.2010
DOSTÁL, Petr - JAKUBOVÁ, Petra - MACHŮ, Pavel - MALEC,
Petr - VALOVÁ, Pavlína - VLČEK, Petr; 2010
I/42 Brno, VMO-Tomkovo náměstí v km 0,75-0,85. Inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
GEODRILL s.r.o., Brno
7.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č.391/3 v k.ú. Mokřany u Nechanic, podle § 9
Zákona č. 254/2001 (Zákon o vodách)
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
GF P128524
GF P128525
GF P128526
187
Přírůstková kniha
GF P128527
GF P128528
GF P128529
GF P128530
GF P128531
GF P128532
GF P128533
GF P128534
GF P128535
GF P128536
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVJe-1 na p.č. 68/1 v k.ú. Jaroslavice u Zlína, dle
§ 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPá-40 na p.č. 364 v k.ú. Polná, dle § 9 Vodního
zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVMí-7 na p.č. 23/2 v k.ú. Meziříčí, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVMy-50 na p.č. 1135/12 v k.ú. Malé Žernoseky, dle
§ 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVVv-1 na p.č. 438/48 v k.ú. 438/48 Vražkov, dle §
9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDo-1 na p.č. 374/1 v k.ú. Dobřínsko, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVHá-1 na p.č. 4179/1 v k.ú. Hošťálková, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDn-3 na p.č. 1284/102 v k.ú. Dolní Němčí, dle §
9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSy-1 na p.č. 112/13 v k.ú. Středokluky, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVBLa-2 na p.č. 68/1 v k.ú. Bradlecká Lhota, dle §
9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
188
Přírůstková kniha
GF P128537
GF P128538
GF P128539
GF P128540
GF P128541
GF P128542
GF P128543
GF P128544
GF P128545
GF P128546
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPe-5 na p.č. 1980 v k.ú. Pastuchovice, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPe-6 na p.č. 130/1 v k.ú. Pastuchovice, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPe-7 na p.č.54 v k.ú. Pastuchovice, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVČá-6 na p.č. 618/1 v k.ú. Česká, dle § 9 Vodního
zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVZo-29 na p.č.5126/1 v k.ú. Znojmo - město, dle §
9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVBá-1 na p.č. 184/3 v k.ú. Březová u Zvole, dle §
9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 46/2 v k.ú. Popelín, podle § 9 Vodního
zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVRv-67 na p.č. 2469 v k.ú Rychnov u Jablonce nad
Nisou, dle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSy-4 na p.č.1003 v k.ú. Sedlčany, dle § 9 Vodního
zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVHn-5 na p.č. 924/3 v k.ú. Dolní Holetín, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
189
Přírůstková kniha
GF P128547
GF P128548
GF P128549
GF P128550
GF P128551
GF P128552
GF P128553
GF P128554
GF P128555
GF P128556
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 1630/26 v k.ú. Čížov u Jihlavy, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSa-1 na p.č. 119/2 v k.ú. Svitávka, dle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVKy-1 na p.č. 673/1 v k.ú. Košíky, dle § 9 Vodního
zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVČe-3 na p.č. 150/1 v katastrálním území Čimelice
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVJe-5 na p.č. 1744 v katastrálním území Jedovnice
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSú-20 na p.č. 672/39 v katastrálním území
Sezimovo Ústí dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSú-21 na p.č. 977 v katastrálním území Sezimovo
Ústí dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDe-1 na p.č. 2017/96 v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDe-2 na p.č. 2017/116 v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDe-3 na p.č. 2017/104 v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
190
Přírůstková kniha
GF P128557
GF P128558
GF P128559
GF P128560
GF P128561
GF P128562
GF P128563
GF P128564
GF P128565
GF P128566
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDe-4 na p.č. 2017/117 v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVJe-6 na p.č. 1743 v katastrálním území Jedovnice
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPe-2 na p.č. 420/48 v katastrálním území
Petrovice u Sedlčan dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPe-3 na p.č. 420/47 v katastrálním území
Petrovice u Sedlčan dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDy-1 na p.č. 53/2 v katastrálním území Daleké
Dušníky dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVZí-1 na p.č. 787/50 v katastrálním území Záluží u
Třemošné dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVŠv-2 na p.č. 973/2 v katastrálním území Švihov
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSv-3 na p.č. 1520/1 v katastrálním území Sepekov
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPv-72 na p.č. 707 v katastrálním území Petrušov
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPv-73 na p.č. 588/2 v katastrálním území Petrušov
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
191
Přírůstková kniha
GF P128567
GF P128568
GF P128569
GF P128570
GF P128571
GF P128572
GF P128573
GF P128574
GF P128575
GF P128576
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVZe-71 na p.č. 338/22 v katastrálním území
Zaječice u Chrudimi dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVKy-7 na p.č. 40/1 v katastrálním území Klokoty
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVHe-5 na p.č. 291/5 v katastrálním území Helenín
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDe-2 na p.č. 1162/3 v katastrálním území
Divišovice dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSe-19 na p.č. 123/7 v katastrálním území
Sudoměřice u Tábora dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVNn-70 na p.č. 469/3 v katastrálním území Nesměň u
Zásmuk dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSo-1 na p.č. 8/2 v katastrálním území Sedlečko u
Chotovin dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSo-2 na p.č. 16/2 v katastrálním území Sedlečko u
Chotovin dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVBc-2 na p.č. 721/11 v katastrálním území Brtec
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVChy-1 na p.č. 71 v katastrálním území Chrastiny
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
192
Přírůstková kniha
GF P128577
GF P128578
GF P128579
GF P128580
GF P128581
GF P128582
GF P128583
GF P128584
GF P128585
GF P128586
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVŠv-1 na p.č. 430/17 v katastrálním území Štikov
podle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVČd-1 na p.č. 1142 v katastrálním území Český Brod
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPa-3 na p.č.st. 19 v katastrálním území
Podchýšská Lhota dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVHi-1 na p.č. 58 v katastrálním území Hlavňov u
Budislavi dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPd-76 na p.č. 102/4 v katastrálním území Pohled
dle §9 zákona číslo 254/2001 Sb. (zákona o vodách).
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPd-75 na p.č. 147/10 v katastrálním území Pohled
dle §9 zákona číslo 254/2001 Sb. (zákona o vodách).
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVKv-1 na p.č. 29/8 v katastrálním území Květnov
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVVá-2 na p.č. 454 v katastrálním území Vysoká u
Havlíčkova Brodu dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 2124/16 v katastrálním území Lančov podle
§9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2009
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVLe-1 na p.č. 14 v katastrálním území Lidéřovice
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
193
Přírůstková kniha
GF P128587
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVMy-9 - Moravany u Kyjova dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
GF P128588
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 492/1 v katastrálním území Ráječko podle §9
vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 745/1 v katastrálním území Strmilov dle §9
vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVNy-12 na p.č. 112/27 v katastrálním území
Nasavrky u Tábora podle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 4400/12 v katastrálním území Znojmo - město
podle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVChy-1 na p.č. 618/3 v katastrálním území
Chrášťany u Týna nad Vltavou podle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVCe-1 na p.č. 37 v katastrálním území Církvice u
Kolína dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVJe-1 na p.č. 5158 (5401) v katastrálním území
Jamolice dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVUv-1 na p.č. 67 v katastrálním území Únanov dle
§9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVHe-1 na p.č. 30/6 v katastrálním území Habrkovice
dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
GF P128589
GF P128590
GF P128591
GF P128592
GF P128593
GF P128594
GF P128595
GF P128596
194
Přírůstková kniha
GF P128597
GF P128598
GF P128599
GF P128600
GF P128601
GF P128602
GF P128603
GF P128604
GF P128605
GF P128606
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVVe-1 na p.č. 957/5 v katastrálním území Velká
Losenice dle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVJa-11 na p.č. 5706/631 v katastrálním území
Jihlava podle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSv-4 na p.č. 234/39 v katastrálním území Smržov u
Smiřic podle §9 vodního zákona.
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSv-5 na p.č. 234/40 v katastrálním území Smržov u
Smiřic podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSv-6 na p.č. 234/41 v katastrálním území Smržov u
Smiřic podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSv-7 na p.č. 234/45 v katastrálním území Smržov u
Smiřic podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSy-1 na p.č. 109/46 v katastrálním území Slapy u
Tábora podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVNe-1 na p.č. 805/16 v katastrálním území
Nedvědice u Soběslavi podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVSv-81 na p.č. 1958 v katastrálním území Starý
Harcov podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 1941/2 v katastrálním území Bánov podle § 9
Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
195
Přírůstková kniha
GF P128607
GF P128608
GF P128609
GF P128610
GF P128611
GF P128612
GF P128613
GF P128614
GF P128615
GF P128616
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVHy-3 na p.č. 85/1 v katastrálním území Hrazany
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPv-1 na p.č. 772/12 v katastrálním území Přeborov
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVBn-1 na p.č. 1727 v katastrálním území Budenín
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu na p.č. 864/2 v katastrálním území Borotín u Tábora
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVŠv-6 na p.č. 430/14 v katastrálním území Štikov
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPí-1 na p.č. 42/3 v katastrálním území Podhradí
nad Dyjí podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVLv-1 na p.č. 1799/1 v katastrálním území Lančov
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVHe-2 na p.č. 18/3 v katastrálním území Habrkovice
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVNs-3 na p.č. 313/1 v katastrálním území Nová Ves
u Oslavan podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVVv-1 na p.č. 140/116 v katastrálním území Vojkov
u Votic podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
196
Přírůstková kniha
GF P128617
GF P128618
GF P128619
GF P128620
GF P128621
GF P128622
GF P128623
GF P128624
GF P128625
GF P128626
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVKa-1 na p.č. 582/4 v katastrálním území Kunčina
Ves u Zdobnice podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVNl-1 na p.č. 95 v katastrálním území Nemyšl podle
§ 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVTa-1 na p.č. 6310 v katastrálním území Trnava u
Třebíče podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVBe-1 na p.č. 253 v katastrálním území Brtnice
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDv-1 na p.č. 1/1 v katastrálním území Dudov podle
§ 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVJe-1 na p.č. 1043 v katastrálním území
Jaroslavice u Zlína podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVLá-1 na p.č. 177/1 v katastrálním území Lesná u
Želetavy podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVVá-1 na p.č. 373/5 v katastrálním území Veselá u
Rokycan podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVKd-1 na p.č. 8988 v katastrálním území Kunvald
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVKd-2 na p.č. 9017 v katastrálním území Kunvald
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
197
Přírůstková kniha
GF P128627
GF P128628
GF P128629
GF P128630
GF P128631
GF P128632
GF P128633
GF P128634
GF P128635
GF P128636
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVRv-1 na p.č. 186/2 v katastrálním území Rváčov u
Hlinska podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVŠv-1 na p.č. 8/2 v katastrálním území Šafov podle
§ 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVŠv-2 na p.č. 261/2 v katastrálním území Šafov
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVŠv-3 na p.č. 8/6 v katastrálním území Šafov podle
§ 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPy-1 na p.č. 544/5 v katastrálním území Podveky
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVDe-5 na p.č. 2282 v katastrálním území Dačice
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVŠv-84 na p.č. 33/1 v katastrálním území Štěpánov
u Přelouče podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVNy-10 na p.č. 112/25 v katastrálním území
Nasavrky u Tábora podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
CHMELAŘ, Jaroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
z vrtu HVPv-2 na p.č. 772/1 v katastrálním území Přeborov
podle § 9 Vodního zákona
Jaroslav Chmelař - GEOCECH, Nové Město na Moravě
9.7.2010
KADLEC, Jíří; 2010
Závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu zásobování
vodou pro Památník Lidice v k.ú. Lety
OVYVOZ s.r.o., Češňovice
9.7.2010
198
Přírůstková kniha
GF P128637
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Staré Město (parcela č. 6073/181), technická zpráva
vrtných prací
GEOBE s.r.o., Brankovice, Tasova 81
9.7.2010
GF P128638
MUŠKA, David; 2010
Kopřivnice - úvodní posouzení základové spáry panelového
domu na ulici Kadláčkova (č.p. 1019 - 1021), závěrečná
zpráva inženýrsko-geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
9.7.2010
BURČEK, Jiří - PTÁČEK, Radim; 2010
Stará Plesná - posouzení vsaku srážkových vod na parcele
č. 265/5, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle §9
zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
9.7.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠTAINER, Michal; 2010
Kostěnice (Wolters Packaging Czech, s.r.o.),
hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemní vody
pro novou výrobní halu, závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
14.7.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠTAINER, Michal; 2010
Kostěnice (Wolters Packaging Czech, s.r.o.),
inženýrskogeologický průzkum základových půd pro novou
výrobní halu, závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
14.7.2010
KOMBEREC, Miroslav; 2010
Doprůzkum jižního předpolí lokality Kozí hřbety, závěrečná
zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
14.7.2010
GF P128639
GF P128640
GF P128641
GF P128642
GF P128643
GF P128644
GF P128645
KUBIZŇÁK, Petr - ZIGO, Martin - ŠVEC, Jan; 2010
Město Semily, analýza rizik ohrožení jímacího území
prameniště Slaná migrací kontaminace z bývalé skládky Na
Rovném
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
14.7.2010
KOŘALKA, Svatopluk - SHÁNĚLEC, Vladimír; 2009
Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů a jejich
zařazení do centrální relační databáze České geologické
služby - Geofondu, závěrečná zpráva za období 2007 - 2009
(řešení celého úkolu)
Česká geologická služba - Geofond + AQUATEST a.s., Praha 5
14.7.2010
MALOUŠEK, Vlastimil - SHÁNĚLEC, Vladimír; 2009
Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů a zařazení
do centrální relační databáze České geologické služby Geofondu, závěrečná zpráva
Geofyzika GP s.r.o., Ostrava + Česká geologická služba Geofond
14.7.2010
199
Přírůstková kniha
GF P128646
GF P128647
GF P128648
GF P128649
GF P128650
GF P128651
GF P128652
GF P128653
GF P128654
GF P128655
MALOUŠEK, Vlastimil - SHÁNĚLEC, Vladimír; 2009
Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů a zařazení
do centrální relační databáze České geologické služby Geofondu, závěrečná zpráva - výseč 2009
Geofyzika GP s.r.o., Ostrava + Česká geologická služba Geofond
14.7.2010
HOLEČEK, Vít; 2010
Výsledky prací v areálu skladu Benziny Točník za roky 2009
- 2010, sanační a monitorovací práce, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
15.7.2010
BARTÁKOVÁ, Helena - BENEDOVÁ, Kateřina - KOZÁK, Josef;
2010
DKV Karlovy Vary - východní část, aktualizace analýzy
rizika
GEO Group a.s., Ostrava
19.7.2010
MAREŠOVÁ, Lenka; 2010
Závěrečná zpráva vrtu Poddvorov 129
MND a.s., Hodonín
19.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1257/4, k.ú.
Kašava
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 2133, k.ú.
Želechovice nad Dřevnicí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1036/2, k.ú.
Radimovice u Želče
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1785, k.ú.
Vlčnov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 464/2, k.ú.
Klokoty
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 2649/4, k.ú.
Velká nad Veličkou
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
200
Přírůstková kniha
GF P128656
GF P128657
GF P128658
GF P128659
GF P128660
GF P128661
GF P128662
GF P128663
GF P128664
GF P128665
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 7405/3, k.ú.
Napajedla
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1714, k.ú.
Strání
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 695/314, k.ú.
Květnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 797, k.ú.
Vítějeves
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 63/5, k.ú.
Lhota u Dolních Břežan
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 669/65, k.ú.
Kozly u Tišic
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 8840, k.ú.
Kunvald
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 8937, k.ú.
Kunvald
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 8983, k.ú.
Kunvald
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1101/29, k.ú.
Lensedly
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
201
Přírůstková kniha
GF P128666
GF P128667
GF P128668
GF P128669
GF P128670
GF P128671
GF P128672
GF P128673
GF P128674
GF P128675
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 45/7, k.ú.
Chotěnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 755, k.ú.
Chudčice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 2075, k.ú.
Konice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 466/7, k.ú.
Racková
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 430/17, k.ú.
Klučov u Českého Brodu
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 480/6, k.ú.
Skuteč
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 315/95, k.ú.
Uherský Brod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
17.7.2010
JERIE, Roman; 2010
Turkovice u Ondřejova (parcela č. 1893/6), závěrečná
zpráva o vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu
včetně vyjádření podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
20.7.2010
JERIE, Roman; 2010
Všestary (parcela č. 852/7), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu včetně
vyjádření podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
20.7.2010
HABÁSKO, J. - NOVÁK, J. - PAŠKA, R.; 1981
Závěrečná zpráva ložiska Dolní Žandov
Uranový průzkum, závod Příbram + Uranový průzkum, Liberec
20.7.2010
202
Přírůstková kniha
GF P128676
ČELEDA, Miloš; 2010
Boudy, hydrogeologický průzkumný vrt HBB-1, vyhodnocení
geologických prací
Miloš Čeleda, Příbram V
23.7.2010
GF P128677
RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Sloup u Davle - Nad Orionem (p.č. 197/71), podrobný
hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
26.7.2010
GF P128678
MACHOVSKÁ, Ilona; 2010
Luka pod Medníkem (p.č. 369/1), hydrogeologický posudek,
zpráva o 2 průzkumných vrtech
CHEMCOMEX a.s., Praha
26.7.2010
GF P128679
POLÁK, Pavel - RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Louny (Husova 402) - Lostr, a.s., nové kompletační haly,
inženýrskogeologický posudek podrobný inženýrskogeologický
průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
26.7.2010
RADIMSKÁ, Michaela - ŠPAČEK, Pavel; 2010
Prostějov (p.č. 7358/4), výrobní a skladovací areál,
inženýrskogeologický posudek, podrobný
inženýrskogeologický průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
26.7.2010
RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Praha 5 - Radlice, Atrium Radlická (Radlická ul. č.p. 119
a 176/142), inženýrskogeologický průzkum - zakládání,
stavební jáma
CHEMCOMEX a.s., Praha
26.7.2010
MACHOVSKÁ, Ilona - VÁŇA, Jaromír; 2010
Vedení 400 kV V480 Chotějovice - Výškov, III. Etapa (k.ú.
Hetov, Hostomice nad Bílinou, Chotějovice, Pohradice,
Světec, Štrbice, Štěpánov u Lukova, Radovesice u Bíliny),
inženýrskogeologický posudek, podrobný IG průzkum,
závěrečná zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
26.7.2010
POLÁK, Pavel - RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Benešov nad Ploučnicí (p.č. 418/2, 418/3, 765 a 1433),
výstavba výrobní haly, inženýrskogeologický posudek,
podrobný inženýrskogeologický průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
26.7.2010
HAŠKOVÁ, Marta - VENCELIDES, Zbyněk; 2010
Hněvice (Čepro a.s.), revitalizace objektu 236, závěrečná
zpráva
Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha
26.7.2010
GF P128680
GF P128681
GF P128682
GF P128683
GF P128684
GF P128685
BLAŽEK, Jan - KALENDA, František - LUKEŠ, Jiří - MICHELE,
Libor - ČECH, Stanislav; 2010
Velký Osek (Středočeský kraj), režim podzemních vod v
okolí Velkého Oseku, závěrečná zpráva za období 2008/2009
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim 2, U vodárny
137
27.7.2010
203
Přírůstková kniha
GF P128686
KOTÍK, Pavel; 2010
Závěrečná zpráva vrtu Poddvorov 128
MND a.s., Hodonín
29.7.2010
GF P128687
MALUCHA, Pavel; 2010
Sesuv Vrchovec 2010: Zhodnocení příčin nestability svahu,
posudek
Green Gas DPB, a.s., Paskov
29.7.2010
GF P128688
DORŇÁK, Luděk; 2010
Zábřeh nad Odrou (p.p.č. 568/8), vrty pro tepelné čerpadlo
k vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
2.8.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Sudovo Hlavno (p.p.č. 205), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
2.8.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Tříč (p.p.č. 2178/2), vrty pro tepelné čerpadlo k vytápění
a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o skutečném
provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
2.8.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Kolomuty (p.p.č. 111/3), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
2.8.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Bezměrov (p.p.č. 148/4), vrty pro tepelné čarpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
2.8.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Kroměříž (p.p.č. 1003/46), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
2.8.2010
KUDLIČKA, Vladimír - SEDLÁČEK, Filip - VAŠÁK, Adolf; 2009
Kývalka (rozšíření dálnice D1 na šesti pruhové uspořádání,
stavba 01171 Kývalka - Bosonohy), podrobný geotechnický
průzkum pro MÚK, mostní objekty a zdi, závěrečná zpráva
INSET, s.r.o., Praha
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
Velký Vřešťov (p.č. 366/15), individuální zdroj podzemní
vody - vrtaná studna, hydrogeologické vyjádření dle § 9,
odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., O vodách v platném znění
jako podklad k povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
GF P128689
GF P128690
GF P128691
GF P128692
GF P128693
GF P128694
GF P128695
204
Přírůstková kniha
GF P128696
GF P128697
GF P128698
GF P128699
GF P128700
GF P128701
GF P128702
GF P128703
MIČKE, Radek; 2010
Olešná nad Vltavou (p.č. 41/5), individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna, hydrogeologické vyjádření
dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., O vodách ve
znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
Olešná nad Vltavou (p.č. 41/8), individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna, hydrogeologické vyjádření
dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., O vodách ve
znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
Hostějeves (p.č. 127), individuální zdroj podzemní vody vrtaná studna, výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., O vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
Malý Ratmírov (p.č. 36/39), individuální zdroj podzemní
vody - vrtaná studna pro rekreační chatu, hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., O
vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Veselí nad Lužnicí. Vrtaná studna pro zásobování
objektu ve Veselí nad Lužnicí. Hydrogeologické vyjádření
dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve
znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Suchdol nad Lužnicí. Individuální zdroj podzemní vody
- vrtaná studna. Hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších
předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Přední Výtoň, parcela č. 442/11. Zdroj podzemní vody
- vrtaná studna pro srubový RD. Hydrogeologické vyjádření
dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve
znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Lásenice. Individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna. Hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění jako podklad k
povolení odběru podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
205
Přírůstková kniha
GF P128704
GF P128705
GF P128706
GF P128707
GF P128708
GF P128709
GF P128710
GF P128711
GF P128712
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Vlastkovec. Individuální zdroj podzemní vody - vrtaná
studna. Hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Lipno nad Vltavou. Individuální zdroj podzemní vody vrtaná studna pro rekreační chatu. Hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách ve znění pozdějších předpisů
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Český Brod. Zdroj podzemní vody na závlahu sadu.
Výsledky hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění jako podklad k povolení odběru
podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Střížovice u Kunžaku. Zdroj podzemní vody pro drážní
dům. Výsledky hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění jako podklad k povolení odběru
podzemní vody
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
MIČKE, Radek; 2010
k.ú. Cunkov. Zdroj podzemní vody pro golfový klub.
Dokumentace skutečného provedení studny, výsledky
doplňujícího hydrogeologického průzkumu
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
2.8.2010
STEHLÍK, Oldřich; 2010
Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum v obci
Hamry na Šumavě, okres Klatovy
AQUATEST a.s., Praha 5
3.8.2010
BULGUROVSKÁ, Martina - HANÁK, Jaroslav - JANKŮ, Hynek NOVOTNÝ, Marek - PAVLÍK, Jiří - ČERNÝ, Vít - ŘEZNÍČEK,
Pavel; 2010
Rychlostní silnice R52 stavba 5205, Ivaň - Perná, ISPROFIN
č. 2271651005, podrobný geotechnický průzkum. Část A Závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
4.8.2010
HANÁK, Jaroslav - NOVOTNÝ, Marek; 2010
Rychlostní komunikace R52, stavba 5205, Ivaň - Perná,
podrobný geotechnický průzkum. Část B - Mostní objekty
Geotest, a.s., Brno
4.8.2010
KUČERA, Jaromír - SLAVÍK, Josef; 2010
Omice, hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva.
Geotest, a.s., Brno
206
4.8.2010
Přírůstková kniha
GF P128713
GF P128714
GF P128715
BENKOVIČ, Pavel; 2010
Černá Hora - Skleníky - hodnocení rizika. Hodnocení rizika
využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11,
odstavce 4, vyhláčky č. 294/2005 Sb. na stavbě Terénní
úpravy Skleníky II - Černá Hora, v k.ú. Bořitov
Geotest, a.s., Brno
4.8.2010
BENKOVIČ, Pavel; 2010
Držovice - cihelna - hodnocení rizika. Hodnocení rizika
využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11,
odstavce 4, vyhláčky č. 294/2005 Sb. v zařízení na
využívání odpadů Rekultivační závod Držovice, v k.ú.
Držovice
Geotest, a.s., Brno
4.8.2010
POLENKOVÁ, Alena - URBÁNEK, Boris; 2010
EMP s.r.o. - předsanační doprůzkum a projektová
dokumentace sanačního zásahu. Studie proveditelnosti
Geotest, a.s., Brno
4.8.2010
GF P128716
PIVNIČKA, Lubomír - SVATUŠKA, Milan; 2010
Rajhrad - prodejna Billa, inženýrskogeologický a radonový
průzkum
Geotest, a.s., Brno
4.8.2010
GF P128717
JURNEČKOVÁ, Romana - WOHLGEMUTHOVÁ, Hana - ČÁSLAVSKÝ,
Milan; 2010
Roštín - WEQ Czech, EA. Účelový ekologický audit
Geotest, a.s., Brno
4.8.2010
GF P128718
RŮŽIČKA, Jiří - SVATOŠ, Jiří; 2001
Nabídka likvidace a definitivní zabezpečení opuštěných
průzkumných důlních děl v lokalitě Oloví
Stavební geologie-Geotechnika, a.s., Praha
5.8.2010
GF P128719
ŠEFRNA, Martin; 2001
Změna projektu č. 1 likvidace OPDD, prováděcí projekt.
Odvedení důlních vod, likvidace propadlé šachty a
zajištění vstupní šachty v obci Lukavice, okres Rychnov
nad Kněžnou
Stavební geologie-Geotechnika, a.s., Praha
5.8.2010
HOUSKA, Bohumil; 2000
Zpráva o likvidaci opuštěného důlního díla - propadu
větracího komína v k.ú. Lukavice, okr. Chrudim
První příbramská s.r.o., Příbram
5.8.2010
GF P128720
GF P128721
PREČUCH, Daniel - ŠEFRNA, Martin; 2000
Závěrečná zpráva Likvidace opuštěných důlních děl Komáří
Vížka - jáma Göppelschacht (obec Horní Krupka okres
Teplice)
Duchcovská obchodní společnost vrtný a geologický průzkum,
s.r.o.
5.8.2010
207
Přírůstková kniha
GF P128722
GF P128723
GF P128724
GF P128725
GF P128726
GF P128727
GF P128728
GF P128729
GF P128730
GF P128731
SVOJTKA, Jiří; 2000
Zpráva o znepřístupnění propadů opuštěného průzkumného
důlního díla na lokalitě Kozí Hory - Pánův vrch (Besídka)
v okrese Příbram
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
5.8.2010
CHUDEŠ, Jaroslav - HOUSKA, Bohumil; 2000
Zpráva o likvidaci opuštěného důlního díla - HRANICE,
šachtice 5a v k.ú. Borotice, okr. Příbram
První příbramská s.r.o., Příbram
5.8.2010
SVOJTKA, Jiří; 2000
Zpráva o znepřístupnění propadu šachtice opuštěného
průzkumného důlního díla na lokalitě Klučenice - Voltýřov
v okrese Příbram
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
5.8.2010
VÁŇA, Tomáš; 2002
Zpráva úkolu Oplocení opuštěných průzkumných děl - 3
šachtice v dolovém poli Krak a Běhounek u Křemže
TIMEX ZDICE s.r.o.
5.8.2010
VÁŇA, Tomáš; 2002
Závěrečná zpráva Provizorní zabezpečení dvou opuštěných
průzkumných děl - šachtice 34 Červený kopec Křemže a
komínu K3 Malovidy
TIMEX ZDICE s.r.o.
5.8.2010
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků hydrogeologického
průzkumu. Lokalita: Předboř u Prahy, Praha - východ
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
5.8.2010
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Technická zpráva vrtných prací Ždánice
GEOBE s.r.o., Brankovice, Tasova 81
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 315/85, k.ú.
Uherský Brod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 446/9, k.ú.
Malé Kyšice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 259, k.ú.
Blatnička
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
208
Přírůstková kniha
GF P128732
GF P128733
GF P128734
GF P128735
GF P128736
GF P128737
GF P128738
GF P128739
GF P128740
GF P128741
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 253/1, k.ú.
Veletiny
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1981/38, k.ú.
Nivnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1981/37, k.ú.
Nivnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 402, k.ú.
Jarcová
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na st. parcele č. 224, k.ú.
Javorník nad Veličkou
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 814/7, k.ú.
Nový Dvůr u Žihle
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 88/14, k.ú.
Velký Ořechov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1259/2, k.ú.
Březůvky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 595, k.ú.
Újezdec u Luhačovic
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 403/33, k.ú.
Hrbov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
209
Přírůstková kniha
GF P128742
GF P128743
GF P128744
GF P128745
GF P128746
GF P128747
GF P128748
GF P128749
GF P128750
GF P128751
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 49/6, k.ú.
Bítov u Radenína
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 389/81, k.ú.
Stod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 389/34, k.ú.
Stod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3017/2, k.ú.
Horní Bečva
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3017/1, k.ú.
Horní Bečva
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 238/3, k.ú.
Klášterec nad Orlicí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 311/32, k.ú.
Klášterec nad Orlicí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 63, k.ú. Nový
Maletín
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1807/3, k.ú.
Cotkytle
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 7/5, k.ú.
Dolní Roveň
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
210
Přírůstková kniha
GF P128752
GF P128753
GF P128754
GF P128755
GF P128756
GF P128757
GF P128758
GF P128759
GF P128760
GF P128761
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 348/3, k.ú.
Sedlešovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 70/6, k.ú.
Vortová
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 261/1, pro
rekreační objekt č.ev. 206, k.ú. Bítov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 261/1, pro
rekreační objekt č.ev. 1024, k.ú. Bítov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 264/1, pro
rekrační objekt č.ev. 215, k.ú. Bítov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 260/7, pro
rekreační objekt č.ev. 214, k.ú. Bítov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 205/41, k.ú.
Radonice u Prahy
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 644/18, pro
rekreační objekt č.ev 254, k.ú. Olbramkostel
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 644/11, pro
rekreační objekt č.ev. 258, k.ú. Olbramkostel
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 393/7, k.ú.
Příluky u Zlína
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
211
Přírůstková kniha
GF P128762
GF P128763
GF P128764
GF P128765
GF P128766
GF P128767
GF P128768
GF P128769
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1155/33, k.ú.
Pastuchovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
6.8.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Horoměřice (p.p.č. 160/5), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
9.8.2010
JANÍK, Oldřich; 2010
Podsúhradí, pozemkové úpravy v k.ú. Malenovice, IG a HG
průzkum, závěrečná zpráva
Centroprojekt a.s., Zlín
9.8.2010
JERIE, Roman; 2010
Svinaře (parcela č. 792/3), závěrečná zpráva o vyhodnocení
výsledků hydrogeologického průzkumu včetně vyjádření podle
§ 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
9.8.2010
JAECKL, Pavel; 2010
Skřípov, zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro
opravu silnice III/36619
QUALIFORM, a.s., Brno
9.8.2010
JAECKL, Pavel; 2010
Zpráva o výsledcích podrobného geotechnického průzkumu pro
akci: Silnice IIII/44436 Bělkovice - Lašťany - obchvat
(Olomoucký kraj)
QUALIFORM, a.s., Brno
9.8.2010
BURIAN, Václav - HOPPE, Pavel - KUMPERA, Petr - OUHRABKA,
Vratislav - VOJTĚCHOVSKÁ, Anna - ŘEHÁK, Josef - ŘEHÁK,
Marcel - ŘEHÁK, Stanislav - ŠIROKÝ, Michal; 2009
Hydrogeologie Plzeňského historického podzemí, výsledky
hydrogeologického průzkumu v PHP za období 2004 - 2009,
závěrečná zpráva
HYDRO-ECO, KUMPERA Petr, Praha + H - E - G RNDr. Pavel
Hoppe, Praha + Josef Řehák - SPELEO, Semily
BALÁK, Ivan; 1990
Inventarizační průzkum neživé přírody chráněného
přírodního výtvoru Vratíkov
RNDr. Ivan Balák, Blansko, Zahradní 1108/4
11.8.2010
GF P128770
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Doubí u Karlových Varů (p.p.č. 458/10), domovní vrtaná
studna, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
10.8.2010
GF P128771
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Přeštice (p.p.č. 1253), projekt průzkumných prací na
vyhledání vodního zdroje pro drůbežářskou farmu, závěrečná
zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
10.8.2010
212
Přírůstková kniha
GF P128772
GF P128773
GF P128774
DORŇÁK, Luděk; 2010
Střešovice (p.p.č. 1138/1), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
11.8.2010
KOROŠ, Ivan - OPEKAR, Ladislav; 2006
Myslinka - hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu v jižním okolí průmyslové zóny
Myslinka
GET, s.r.o., Praha
11.8.2010
ČÍŽEK, Petr; 2010
Mukařov, hydrogeologický průzkum Srbín - západ, závěrečná
zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
11.8.2010
GF P128775
ČÍŽEK, Petr; 2010
Babice, hydrogeologický průzkum Babice - jihozápad,
závěrečná zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
11.8.2010
GF P128776
GALGÁNEK, Jan - PAVLÍK, Roman; 2010
Dolní Údolí, dostavba, hodnocení základových půd,
závěrečná zpráva
ProGeo Consulting s.r.o., Zlaté Hory
11.8.2010
GF P128777
KNĚŽEK, Vojtěch - POLESNÁ, Jana; 2009
Teplice - Toma, hydrogeologický průzkum na pozemku p.č.
273/1, závěrečná zpráva
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
GF P128778
KNĚŽEK, Vojtěch; 2009
Roblín, hydrogeologický průzkum na pozemku 13/26,
závěrečná zpráva
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
GF P128779
GF P128780
GF P128781
12.8.2010
KNĚŽEK, Jiří - KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - POLESNÁ,
Jana; 2009
Trutnov - Horní Staré Město (p.č. 1408/15), dokumentace
průzkumného hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení
odběru podzemní vody
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
KOROŠ, Ivan - POLESNÁ, Jana - SCHEJBAL, Jan; 2009
Úvaly (p.č. 3933/1), dokumentace průzkumného
hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení odběru
podzemní vody
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
KOROŠ, Ivan - KRÁL, Štěpán - POLESNÁ, Jana; 2009
Broumov (p.č. 489/21), dokumentace průzkumného
hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení odběru
podzemní vody
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
213
Přírůstková kniha
GF P128782
GF P128783
GF P128784
GF P128785
GF P128786
GF P128787
GF P128788
GF P128789
GF P128790
GF P128791
KNĚŽEK, Jiří - KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana; 2009
Trutnov (p.č. 2929), dokumentace průzkumného
hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení odběru
podzemní vody
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - KRÁLOVÁ, Lada - POLESNÁ,
Jana; 2009
Nová Paka (p.č. 1957/1), betonárna, dokumentace
průzkumného hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení
odběru podzemní vody
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
KNĚŽEK, Vojtěch; 2010
Studnice u Náchoda, hydrogeologický průzkum na pozemku
p.č. 1114/2, závěrečná zpráva
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
KNĚŽEK, Vojtěch; 2010
Žirecká Podstráň - Juta, hydrogeologický průzkum,
dokumentační zpráva
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
HOFMANNOVÁ, Gabriela - KNĚŽEK, Vojtěch - SCHEJBAL, Jan SVOBODA, Jan; 2010
Praha 5 - Zbraslav (pozemek p.č. 67), hydrogeologické
posouzení lokality, návrh na stanovení odběru podzemní
vody k individuálnímu zásobování
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
CHÝLE, Milan - KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - SOUKUP,
Marek; 2010
Náchod - Běloves (ul. K Tábořišti), napojení výustě B1 na
ČOV, inženýrskogeologický průzkum
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
CHÝLE, Milan - KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - SOUKUP,
Marek; 2010
Velké Poříčí (ul. Žďárecká, Pod Horou), napojení VP4,
inženýrskogeologický průzkum
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
CHÝLE, Milan - KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - SOUKUP,
Marek; 2010
Velké Poříčí - Hronov, napojení kanalizační výustě VP2-VP3
na ČOV, inženýrskogeologický průzkum
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
CHÝLE, Milan - KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - SOUKUP,
Marek; 2010
Hronov (ulice Na Drahách), napojení kanalizační výustě H1
na ČOV, inženýrskogeologické posouzení
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
CHÝLE, Milan - KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - SOUKUP,
Marek; 2010
Nové Město nad Metují (ul. Českých bratří), ČOV,
inženýrskogeologický průzkum
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
214
Přírůstková kniha
GF P128792
GF P128793
GF P128794
GF P128795
GF P128796
GF P128797
KOROŠ, Ivan - KRÁLOVÁ, Lada - POLESNÁ, Jana - SCHEJBAL,
Jan; 2010
Tuchoměřice - Kněžívka (p.č. 345/7), dokumentace
průzkumného hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení
odběru podzemní vody
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
KNĚŽEK, Vojtěch; 2010
Lipí, hydrogeologický průzkum na pozemku p.č. 270/1,
závěrečná zpráva
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
CHÝLE, Milan - HOFMANNOVÁ, Gabriela - KOROŠ, Ivan KOROŠOVÁ, Zuzana - SOUKUP, Marek; 2010
Dobrošov, propojení vodovodního přivaděče Dobrošov - Česká
Čermná, inženýrskogeologický průzkum
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
KOROŠ, Ivan - KOROŠOVÁ, Zuzana - POLESNÁ, Jana - SCHEJBAL,
Jan; 2010
Bělá pod Bezdězem - park (p.č. 2697/5), dokumentace
průzkumného hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení
odběru podzemní vody
Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha
12.8.2010
PTÁČEK, Radim; 2010
Moravskoslezský kraj - oblast Českého Těšína pasportizace sesuvů, pasport sesuvů pro rozhodovací proces
nápravných opatření
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
12.8.2010
SADLOŇOVÁ, Iva; 2010
Netvořice, odstranění podzemních nádrží, závěrečná zpráva
KHSanace s.r.o., Benešov
12.8.2010
GF P128798
HODNÝ, Václav; 1994
Vysoká - skládka, vyhodnocení kontaminace podzemních vod
pod skládkou PDO
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
12.8.2010
GF P128799
HODNÝ, Václav; 1994
Malá Štáhle - skládka, vyhodnocení kontaminace podzemních
vod pod skládkou PDO
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
12.8.2010
GF P128800
HORAD, V. - HUŠNER, M. - ORT, D. - TUŠLOVÁ,; 1975
Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro
přeložku silnice I/6 Budov
Pragoprojekt, Praha
23.8.2010
GF P128801
KOČANDRLE, Jaroslav; 1994
Kroměříž - Velké náměstí 33. Závěrečná zpráva o provedeném
inženýrsko geologickém průzkumu objektu
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
16.8.2010
215
Přírůstková kniha
GF P128802
MUŠKA, David; 2010
Janovice - geologický průzkum pro sanaci komunikace.
Závěrečná zpráva inženýrsko - geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
16.8.2010
GF P128803
MUŠKA, David; 2010
Český Těšín - KOVONA- IGP pro výstavbu nové haly.
Závěrečná zpráva inženýrsko - geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
16.8.2010
GF P128804
MUŠKA, David; 2010
Český Těšín - ul. Nová Cesta a K Hájence - průzkum pro
návrh stabilizačních opatření sesuvných území. Část 1:
Lokalita Nová Cesta. Závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
16.8.2010
MUŠKA, David; 2010
Český Těšín - ul. Nová Cesta a K Hájence - průzkum pro
návrh stabilizačních opatření sesuvných území. Část 2:
Lokalita K Hájence. Závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
16.8.2010
DVOŘÁK, Vojtěch - POLENKOVÁ, Alena; 2010
ŠKODA AUTO a.s. Odstranění starých ekologických zátěží.
Monitoring - duben 2010. Závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
16.8.2010
GF P128805
GF P128806
GF P128807
PAVELKA, Jiří - TOPINKA, Zdeněk; 2010
Závěrečná zpráva Inženýrsko-geologický doprůzkum Žďár nad
Sázavou průmyslový areál AQUASYS
SGS Czech Republic, s.r.o., Praha
18.8.2010
GF P128808
PAVELKA, Jiří - TOPINKA, Zdeněk; 2010
Závěrečná zpráva o provedení inženýrskogeologického
průzkumu na lokalitě Praha - Háje
SGS Czech Republic, s.r.o., Praha
18.8.2010
GF P128809
PAVELKA, Jiří - TOPINKA, Zdeněk; 2010
Závěrečná zpráva o provedení inženýrskogeologického
průzkumu na lokalitě Praha Hostivař (parcela č. 370/51)
SGS Czech Republic, s.r.o., Praha
18.8.2010
GF P128810
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 816/34, k.ú.
Ostopovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 465/1, k.ú.
Horní Hradiště
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
GF P128811
216
Přírůstková kniha
GF P128812
GF P128813
GF P128814
GF P128815
GF P128816
GF P128817
GF P128818
GF P128819
GF P128820
GF P128821
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 948/2, k.ú.
Podkopná Lhota
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1801/1, k.ú.
Želechovice nad Dřevnicí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 6222/174, k.ú.
Strání
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 809/2, k.ú.
Popice u Jihlavy
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 123/1, k.ú.
Horky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1855, k.ú.
Rožnov pod Radhoštěm
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 185/9, k.ú.
Býkovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1016/2, k.ú.
Orlické Zlákovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 339/9, k.ú.
Vížky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 197/4, k.ú.
Havlovice u Miřetic
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
217
Přírůstková kniha
GF P128822
GF P128823
GF P128824
GF P128825
GF P128826
GF P128827
GF P128828
GF P128829
GF P128830
GF P128831
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 4002/26, k.ú.
Bojkovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 317/1, k.ú.
Senohraby
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 322/8, k.ú.
Uherský Brod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na st. parcele č. 11, k.ú.
Chudolazy
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 8/3, k.ú.
Stoklasná Lhota
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 352/1, k.ú.
Skryje
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 262/28, k.ú.
Bystřice pod Lopeníkem
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 411/36, k.ú.
Hodonín u Kunštátu
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1514, k.ú.
Moravany u Kyjova
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 909/21, k.ú.
Bánov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
218
Přírůstková kniha
GF P128832
GF P128833
GF P128834
GF P128835
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 133, k.ú.
Kapličky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 643/1, k.ú.
Vysoká u Havlíčkova Brodu
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 590/1, k.ú.
Vysoká u Havlíčkova Brodu
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Lesní Hluboké, kanalizace a ČOV, inženýrskogeologický
průzkum
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
GF P128836
VESELÝ, Miroslav; 2010
Přibyslavice, kanalizace a ČOV, inženýrskogeologický
průzkum
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
19.8.2010
GF P128837
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Kokonín, hydrogeologické posouzení možnosti zajištění
zdroje vody na pozemku ppč. 800/44 (vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Jenišovice u Jablonce nad Nisou, hydrogeologické posouzení
možnosti likvidace odpadních vod z objektu č.e. 508 na
pozemku ppč. 515/8 a ppč. 515/3 (vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Dalešice u Jablonce nad Nisou, výstavba rodinných domů I.
etapa, hydrogeologické posouzení možnosti likvidace
odpadních vod z projektovaných rodinných domů (vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Horní Řasnice, hydrogeologické posouzení možnosti
likvidace odpadních vod z objektu čp. 24 na pozemku ppč.
104 (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
GF P128838
GF P128839
GF P128840
219
Přírůstková kniha
GF P128841
GF P128842
GF P128843
GF P128844
GF P128845
GF P128846
GF P128847
GF P128848
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Fojtka, hydrogeologické posouzení možnosti likvidace
odpadních vod z projektovaného rodinného domu na pozemku
ppč. 862 (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Kokonín, hydrogeologické posouzení možnosti likvidace
odpadních vod z rodinného domu na pozemku ppč. 810/2
(vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Dalešice u Jablonce nad Nisou, hydrogeologické posouzení
možnosti likvidace odpadních vod z projektovaného
rodinného domu na pozemku ppč. 1308 (vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Vrbčany, zaměření stavu hladin podzemní vody na vybraných
lokálních vodních zdrojích
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Martinice v Krkonoších, hydrogeologické posouzení možnosti
legalizace stávajícího způsobu likvidace odpadních vod z
rodinného domu čp. 83 na pozemku ppč. 129 (vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Horní Branná, hydrogeologické posouzení možnosti likvidace
odpadních vod z rozestavěného rodinného domu na pozemku
ppč. 3342/1 (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle §
9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Kořenov, hydrogeologické posouzení možnosti legalizace
průzkumného vrtu jako zdroje vody pro objekt č.e. 1389 na
ppč. 341/1 v k.ú. Polubný (vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Klášter Hradiště nad Jizerou, hydrogeologické posouzení
možnosti zajištění zdroje vody na pozemku ppč. 188/2
(vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
220
Přírůstková kniha
GF P128849
GF P128850
GF P128851
GF P128852
GF P128853
GF P128854
GF P128855
GF P128856
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Šluknov, hydrogeologické posouzení možnosti provedení
hlubinného vrtu na tepelné čerpadlo pro rozestavěný
rodinný dům na pozemku ppč. 217/1 (vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Příšovice, hydrogeologické posouzení možnosti likvidace
odpadních vod z rozestavěného rodinného domu na pozemku
ppč. 407/30 (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle §
9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Bílý Potok pod Smrkem, hydrogeologické posouzení možnosti
likvidace odpadních vod z objektu čp. 75 na pozemku ppč.
521 (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Doksy u Máchova jezera, hydrogeologické posouzení možnosti
zajištění zdroje vody pro rekreační objekt č.e. 0284 na
pozemku ppč. 2807/1 (vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Varnsdorf (ppč. 4966/3 a ppč. 4980/8), fotovoltaická
elektrárna, zhodnocení základových poměrů v místě výstavby
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Radčice u Krásné Studánky, hydrogeologické posouzení
možnosti likvidace odpadních vod z rodinného domu na
pozemku ppč. 472/1 (vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Radčice u Krásné Studánky, posouzení možnosti zajištění
zdroje vody pro projektované rodinné domy na pozemcích
ppč. 431/7 a ppč. 432/2 (vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Poustka u Frýdlantu, hydrogeologické posouzení možnosti
likvidace odpadních vod z projektovaného rodinného domu na
pozemku ppč. 207/1 (vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
221
Přírůstková kniha
GF P128857
GF P128858
GF P128859
GF P128860
GF P128861
GF P128862
GF P128863
GF P128864
GF P128865
SLEZÁKOVÁ, Monika; 2010
Frýdlant, hydrogeologické posouzení možnosti likvidace
odpadních vod z projektovaného rodinného domu na pozemku
ppč. 4631/10 (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle
§ 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a novel)
Ing. Monika Slezáková (PROSPEKTA), Liberec
19.8.2010
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2009
Skalice u Znojma (pozemek parc. č. 3986/1), závěrečná
zpráva hydrogeologického průzkumu (hydrogeologické
vyjádření)
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2010
Bukovice u Rohozce (p.č. 512/1), projekt vrtané studny,
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
(hydrogeologické vyjádření)
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2010
Velká Bíteš (p.č. 2870/26), projekt vrtané study,
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
(hydrogeologické vyjádření)
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
MACHOVÁ, Lucie; 2010
Lipůvka (parc. č. 835/7), rodinný dům, závěrečná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu vč. stanovení radonového
rizika
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
MACHOVÁ, Lucie; 2010
Těmice, řízená skládka TKO, monitoring indikačního systému
v roce 2010 (jarní část), závěrečná zpráva
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
MACHOVÁ, Lucie; 2010
Rohatec - Kolonie, zrekultivovaná skládka TKO, monitoring
indikačního systému v roce 2010 (jarní část), závěrečná
zpráva
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2010
Křižanov (parc. č. st. 335 a st. 415), projekty vrtů pro
tepelné čerpadlo systému země-voda, závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu (hydrogeologické vyjádření)
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
MĚLNÍČKOVÁ, Pavla; 2010
Osové (parc. č. 119/5), projekty vrtů pro tepelné čerpadlo
systému země-voda, závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu (hydrogeologické vyjádření)
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
222
Přírůstková kniha
GF P128866
GF P128867
MACHOVÁ, Lucie; 2010
Ivančice (Rezidence Boží hora), zhodnocení silničního
podloží, podloží přečerpávací stanice, geologického
profilu startovací jámy protlaku a stěn kanalizační rýhy,
závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu
HS geo, s.r.o. Brno-Komín
23.8.2010
CAHLÍK, Aleš; 2010
Vsetín (p.č. 5371/1), závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu, hydrogeologické vyjádření
ALTEC International s.r.o., Holešov
24.8.2010
GF P128868
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2010
Pržno u Vsetína (p.č. 1044), závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické vyjádření
ALTEC International s.r.o., Holešov
24.8.2010
GF P128869
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2010
Halenkov, závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu,
hydrogeologické vyjádření
ALTEC International s.r.o., Holešov
24.8.2010
GF P128870
PUPÍK, Václav; 2010
Budeč - most, GTP, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
GF P128871
ZIMA, Karel; 1959
Chrast - Podlažice, hydrogeologický průzkum
Vodní zdroje, Praha
23.8.2010
24.8.2010
GF P128872
PAVLÁSEK, Bedřich; 1960
Horní Město, podrobný průzkum Pb-Zn rudy, roční zpráva za
rok 1959
Geologický průzkum Brno, n.p.
24.8.2010
GF P128873
SKOPOVÝ, Jaroslav; 1992
Chlumčany - těžební (surovina: kaolín), závěrečná zpráva
úkolu
GMS a.s., Praha 7
24.8.2010
GF P128874
VÁCLAVÍK, Stanislav; 1973
Hydrogeologická studie Heřmanoměstecka
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
GF P128875
24.8.2010
ŠKOPEK, Jiří; 1978
Sedání staveb, srovnání skutečných deformací základové
půdy s předpoklady průzkumu
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha +
Stavební geologie, Praha
24.8.2010
223
Přírůstková kniha
GF P128876
GF P128877
PAZDERA, Antonín; 1971
Družba III (hydrogeologie Sokolovska - kóta 310, surovina:
hnědé uhlí), 3. část, souborná závěrečná zpráva s návrhem
ochranných opatření
Geoindustria, Praha
24.8.2010
HYNIE, Ota; 1946
Hydrogeologické podklady pro volbu vodních zdrojů pro
zamýšlený vodovod města Hradce Králové
Ústřední ústav geologický, Praha
24.8.2010
GF P128878
; 1994
Stará Lysá, závěrečná zpráva o podrobném ložiskovém
průzkumu ložiska štěrkopísků
GEOTREND s.r.o., Slaný
24.8.2010
GF P128879
CHYBA, Petr; 1988
Jaroměř II - úpravna vody. Inženýrsko-geologický průzkum
Východočeské vodovody a kanalizace, Hradec Králové
24.8.2010
GF P128880
ŠEDA, Svatopluk; 1971
Hydrogeologické posouzení pramenišť v Němčicích, okres
Ústí nad Orlicí
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
24.8.2010
GF P128881
FARKA, Ondřej; 1969
Sledování doznívajících pohybů půdy v dobývacím prostoru
Chrustenice
Ústav pro výzkum rud, Praha
24.8.2010
GF P128882
FARNÍKOVÁ, Jana - TOMÁŠEK, Jiří - TOMÁŠKOVÁ, Zita; 2008
Závěrečná zpráva BENZINA, s.r.o., ČS PHM Františkovy
Lázně. Analýza rizik
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
27.8.2010
GF P128883
FARNÍKOVÁ, Jana - MATULA, Tibor - TOMÁŠEK, Jiří TOMÁŠKOVÁ, Zita; 2010
Závěrečná zpráva BENZINA, s.r.o., ČS PHM Toužim. Analýza
rizik
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
27.8.2010
STEHLÍK, Oldřich; 2010
Hydrogeologický průzkum na pozemku p.č. 4422 v obci Týnec
nad Sázavou okres Benešov. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.8.2010
GF P128884
GF P128885
HOLEČEK, Vít; 2010
Posouzení stávajícího vodního zdroje na p.č. 294/1 v k.ú.
752720 Nový Spálenec. Hydrogeologický posudek, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.8.2010
224
Přírůstková kniha
GF P128886
GF P128887
GF P128888
GF P128889
GF P128890
GF P128891
GF P128892
GF P128893
BERVIC, Pavel - KOLÁŘOVÁ, Jana - RADA, Jiří - ŠUPÍKOVÁ,
Jana - ŠVOMA, Jan; 2010
Čachovice - stáčiště PHM, hydrogeologický doprůzkum pro
vypracování zadávací dokumentace. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.8.2010
RADA, Jiří; 2010
Ochranná pásma vodního zdroje HV 07 města Dobřany (kraj
Plzeňský). Hydrogeologický návrh OPVZ a návrh ochranných
opatření. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.8.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Domovní vrtaná studna k.ú. Horní Tašovice, p.p.č. 1327/7,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
30.8.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Vrtaná studna pro obecní koupaliště k.ú. Zálesí u
Příchovic, p.p.č. 39/4. Závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
30.8.2010
CHALOUPKA, Jiří - KABÁTOVÁ, Miluše - KNĚŽEK, Vojtěch LICHTNEGER, Vratislav - POLESNÁ, Jana - SLEPIČKA,
František - ČERNÁ, Jaroslava; 1981
Polická pánev, režimní pozorování 1976 - 1980
Vodní zdroje, Praha
30.8.2010
HOLUBOVÁ, Dana - MACHOVÁ, Václava - NOVOTNÁ, Vlasta TŮMA, Walter; 1980
Návrh nových ochranných pásem hygienické ochrany
prameniště Zlatá voda - Smrčí
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
30.8.2010
TICHÝ, Václav - TŮMA, Walter - VÁCLAVÍK, Stanislav; 1969
Hydrogeologické poměry svrchní křídy Dlouhé meze na
jihozápadní straně Železných hor mezi Jeřišnem a rybníkem
Velké Dářko
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
30.8.2010
VRÁNA, Milan; 1963
Hydrogeologické poměry okresu Hradec Králové
Vodní zdroje, Praha
30.8.2010
GF P128894
VRBA, Jaroslav; 1963
Hydrogeologie polické pánve (hydrogeologický celek
Adršpach - Zdoňov), dokumentace vrtů VS-1, VS-2, VS-3
Vodní zdroje, Praha
30.8.2010
GF P128895
NOVÁK, Jiří - STAROSTA,
Česká Třebová - režim režimu podzemních vod v
Česká Třebová, Svitavy,
Vodní zdroje, Praha
225
Alois - VLČEK, Lubomír; 1985
závěrečná zpráva. Vyhodnocení
zájmovém území vodárenských skupin
Březová.
30.8.2010
Přírůstková kniha
GF P128896
VÁCLAVÍK, Stanislav; 1975
Horní Jelení, zhodnocení II. etapy hydrogeologického
průzkumu
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
30.8.2010
GF P128897
VÁCLAVÍK, Stanislav; 1974
Horní Jelení, zhodnocení vyhledávacího hydrogeologického
průzkumu
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
30.8.2010
GF P128898
NOVÝ, Zdeněk; 1976
Zpráva o výsledcích geoelektrických měření ve svrchní
křídě v území mezi Heřmanovým Městcem a Přeloučí
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
30.8.2010
GF P128899
KAROUS, Miloš; 1974
Křída Dlouhé meze (blatnická oblast), geofyzikální průzkum
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
30.8.2010
GF P128900
ABRAHAM, Miloš; 2010
Závěrečná zpráva Geoenvironmentální posouzení vysokých
obsahů Cd a Be ve zdrojové oblasti pitných vod v okolí
Kralického Sněžníku
GEOMIN - družstvo, Jihlava
30.8.2010
DOSBABA, Marek - HRANÁČ, Pavel - HÁJEK, Josef; 2010
Závěrečná zpráva Draselné živce západní Moravy
GEOMIN - družstvo, Jihlava
30.8.2010
GF P128901
GF P128902
GNOJEK, Ivan - SEDLÁK, Jiří - ZABADAL, Stanislav; 2009
Gravimetrické měření 1:25 000 v severní části brněnského
masivu v letech 2007 - 2009
Miligal, s.r.o., Brno
30.8.2010
GF P128903
POLÁČEK, Alex - RYŠÁVKA, Jaroslav - SKOPAL, Richard STŘALKA, Ivan; 2010
Frýdek-Místek-Skalice, cesta I - sesuv, geotechnický
průzkum. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
POLÁČEK, Aleš - RYŠÁVKA, Jaroslav - SKOPAL, Richard STŘALKA, Ivan; 2010
Skalice č.p. 72 - Kláskovi - sesuv, geotechnický průzkum.
Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
BOUŠKA, Jiří; 2010
Řepiště - Vinohrady, ul. Dolní 171 - sesuv, geotechnický
průzkum. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
GF P128904
GF P128905
226
Přírůstková kniha
GF P128906
RYŠÁVKA, Jaroslav - SKOPAL, Richard - STŘALKA, Ivan; 2010
Chlebovice sjezdovka - sesuv, geotechnický průzkum.
Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
GF P128907
SKOPAL, Richard; 2010
Frýdek-Místek-Skalice, cesta II - sesuv, geotechnický
průzkum. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
GF P128908
RYŠÁVKA, Jaroslav - SKOPAL, Richard - STŘALKA, Ivan; 2010
Frýdek-Místek - Bahno - sesuv. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
GF P128909
RYŠÁVKA, Jaroslav - SKOPAL, Richard - STŘALKA, Ivan; 2010
Markvartovice - Na Výsluní - sesuv. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
GF P128910
RYŠÁVKA, Jaroslav - SKOPAL, Richard; 2010
Propad Šternberk, geotechnický průzkum. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
1.9.2010
GF P128911
MATYÁŠ, František; 2010
Inženýrsko geologický průzkum na elektrickém vedení 220kV
V270 u města Frýdek-Místek (stožáry č. 10 a 14)
AQUATEST a.s., Praha 5
2.9.2010
GF P128912
MATYÁŠ, František; 2010
Inženýrsko geologický průzkum na elektrickém vedení 220kV
V615/616 mezi městy Ostrava - Výškovice a Stará Bělá
(stožáry č. 00 - 26)
AQUATEST a.s., Praha 5
2.9.2010
POUL, Ivan; 2010
Inženýrskogeologický průzkum pro založení rodinného domu
na parc. č. 5185 a 5186 v k.ú. Lukovany
RNDr. Ivan Poul, Hustopeče
2.9.2010
GF P128913
GF P128914
GF P128915
HEŘMÁNEK, Radek; 2010
Závěrečná zpráva o sanaci, postsanačním monitoringu
podzemní vody a o likvidaci hydrogeologických vrtů. Pan
Vladimír Šašek, farma Nicov, sektor I - sanace staré
ekologické zátěže
KHSanace s.r.o., Benešov
2.9.2010
TOMÁŠEK, Jiří; 2010
Závěrečná zpráva Nižbor - zárubní zeď pod komunikací
III/23617 na p.č. 89/6 u č.p. 89/6 u č.p. 100.
Inženýrskogeologický průzkum
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
2.9.2010
227
Přírůstková kniha
GF P128916
RÝDL, Václav; 2010
Ekologický audit areálu provozovaného firmou AEES Power
Systems s.r.o. ve Stříbře, Plzeňská 387
AECOM CZ s.r.o., Praha
2.9.2010
GF P128917
RÝDL, Václav; 2010
Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro akci Využití
areálu základní školy v Chotíkově
AECOM CZ s.r.o., Praha
2.9.2010
GF P128918
RÝDL, Václav; 2010
Zpráva o hydrogeologickém průzkumu znečištění na lokalitě
Statek Chyše
AECOM CZ s.r.o., Praha
2.9.2010
GF P128919
RÝDL, Václav; 2010
Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro projekt
vodovodu a kanalizace v obci Bučí
AECOM CZ s.r.o., Praha
2.9.2010
GF P128920
GEBOUSKÝ, Milan; 2010
Hydrogeologický posudek Nadlesí - hřbitov
RNDr. Milan Gebouský, Loket
GF P128921
GEBOUSKÝ, Milan; 2010
Hydrogeologický posudek Loket - hřbitov
RNDr. Milan Gebouský, Loket
2.9.2010
2.9.2010
GF P128922
SVOBODA, Jiří; 1972
Návrh jímání podzemní vody pro zásobování města Svitavy
GEOS, družstvo pro geologické služby
2.9.2010
GF P128923
HRUŠKA, J. - KNĚNICKÝ, Stanislav - KOČIČKA, J. LICHTNEGER, V. - VLČEK, L. - VOJÍŘOVÁ, I.; 1984
Vyhodnocení režimního sledování k roku 1983 v zájmovém
území vodárenských skupin Česká Třebová, Svitavy, Březová
Vodní zdroje, Praha
2.9.2010
VÁCLAVÍK, Stanislav; 1974
Zhodnocení hydrogeologického průzkumu na lokalitě
Sudslava, okres Ústí nad Orlicí
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
2.9.2007
GF P128924
GF P128925
BULÍNOVÁ, Magda - MAREŠ, Stanislav; 1969
Zpráva o karotáži vrtu Lt-1 (České Meziříčí)
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha + Vodní
zdroje, Praha
2.9.2010
228
Přírůstková kniha
GF P128926
GF P128927
KNĚNICKÝ, Stanislav - SMĚTÁKOVÁ, Alena - ŽIŽKA, Vilém;
1991
Vysokomýtská synklinála, aktualizace jakosti a množství
podzemních vod
Vodní zdroje, Zličín
2.9.2010
KABÁTOVÁ, Miluše - KNĚŽEK, Vojtěch - ČURDA, Stanislav;
1979
Litá - režimní pozorování za období 1977-1978
Vodní zdroje, Praha
2.9.2010
GF P128928
BULÍNOVÁ, Magda - TŮMA, W.; 1971
Zpráva o provedení hydrogeologického průzkumu na lokalitě
Suchá Lhota - Bučina, okres Svitavy
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
2.9.2010
GF P128929
POŽÁR, Miroslav; 1988
Dolejší Kunčice, geologický sled 1987, etapová zpráva
geologické dokumentace vodárenské štoly (posílení OOV z
nádrže Slezská Harta, stavba I. A)
Geologický průzkum Ostrava, závod Zlaté Hory
2.9.2010
PAVLÍK, Tomáš; 1981
Stará Paka - Karlov (okres Jičín). Návrh pásem hygienické
ochrany vodních zdrojů VK-1, 2, 3.
Vodní zdroje Praha, závod Bylany (Chrudim)
2.9.2010
GF P128930
GF P128931
KNĚŽEK, Vojtěch; 1961
Zhodnocení jímacího vrtu V-3 v Sebranicích, okr. Svitavy
Vodní zdroje, Praha
2.9.2010
GF P128932
STEJSKAL, Vladimír; 2010
Závěrečná zpráva o sanačních pracích v podniku ABB EJF,
a.s. v Brně
AECOM CZ s.r.o., Praha
7.9.2010
GF P128933
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá, Anenský vrch. Analýza rizik
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
GF P128934
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Barnov.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Daskabát.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
GF P128935
229
Přírůstková kniha
GF P128936
GF P128937
GF P128938
GF P128939
GF P128940
GF P128941
GF P128942
GF P128943
GF P128944
GF P128945
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Haplkoše.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. Kozlov, analýza rizik
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Křelov.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Přáslavice.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá, Rudoltovice. Závěrečná
zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Smilov.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Stará Voda.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Šibeniční vrch.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. Tankový pluk. Závěrečná
zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Točka-sever.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
230
Přírůstková kniha
GF P128946
GF P128947
GF P128948
GF P128949
GF P128950
GF P128951
GF P128952
GF P128953
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. VVP Libavá - Točka-jih.
Závěrečná zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
KOMBEREC, Miroslav - ŠVEC, Jan; 2010
Současný stav zbytkového znečištění na lokalitách po
Sovětské armádě - VVP Libavá. Točka-západ. Závěrečná
zpráva
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
8.9.2010
HEŘMÁNEK, Radek; 2010
Závěrečná zpráva - postsanační monitoring. Odstranění
starých ekologických zátěží v areálu společnosti
Západočeská energetika a.s., lokalita Ostrov nad Ohří transformovna. Sanace podzemní vody
ECO - F a.s., Praha 2, Vinohrady, Na Švihance 1476/1
9.9.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Projekt průzkumných parací na vyhledání vodního zdroje pro
sportovní areál k.ú. Vochov, p.p.č. 505/6
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
9.9.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Lhota u Dřís (p.p.č. 276/41), vrt pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
9.9.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Babice nad Svitavou (p.p.č. 533/1), vrty pro tepelné
čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická
zpráva o skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
9.9.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Horky nad Jizerou (p.p.č. 118/14), vrt pro tepelné
čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická
zpráva o skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
9.9.2010
GALGÁNEK, Jan; 2010
Staré Město u Bruntálu (parc. č. 319/4), drenážní podmok,
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
Ján Galgánek, Zlaté Hory
9.9.2010
GF P128954
GALGÁNEK, Jan; 2010
Javorník - ves (parc. č. 467/2), vsakování odpadních vod
do vod podzemních, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
Ján Galgánek, Zlaté Hory
9.9.2010
GF P128955
GALGÁNEK, Jan; 2010
Bukovice u Jeseníka (parc. č. 584/1), drenážní podmok,
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
Ján Galgánek, Zlaté Hory
9.9.2010
231
Přírůstková kniha
GF P128956
GF P128957
GF P128958
GF P128959
GF P128960
GF P128961
GF P128962
GF P128963
GF P128964
GF P128965
DORŇÁK, Luděk; 2010
Hodslavice (p.p.č. 507), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
10.9.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Sazovice (p.p.č. 232/7, 232/9), vrt pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele 129/42, k.ú. Ruda
u Nového Strašecí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 165/2, k.ú.
Letohrad
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 29/1, k.ú.
Svojanov u Borušova
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 108, k.ú.
Janovice u Rýmařova
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 653, k.ú.
Peklo nad Zdobnicí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1588/12, k.ú.
Jirny
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1371/38, k.ú.
Moravany u Brna
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele 1981/32, k.ú.
Nivnice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
232
Přírůstková kniha
GF P128966
GF P128967
GF P128968
GF P128969
GF P128970
GF P128971
GF P128972
GF P128973
GF P128974
GF P128975
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 4710/7, k.ú.
Vysoké Mýto
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 1101, k.ú.
Chrast
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 Vodního zákona z vrtu na parcele č. 29/1, k.ú.
Mokřice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
10.9.2010
FOLLPRECHT, Luděk - MACHOVSKÁ, Ilona; 2010
Praha 1 - Hradčany (Strahovská ul. č. 128), hotel Crowne
Plaza Castle Prague, hydrogeologický průzkum (sledování
hladiny podzemní vody), závěrečná zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Praha 4 - Braník (ul. Nad Vinohradem, p.č. 1425),
doplňkový inženýrskogeologický průzkum - monitoring
stavební jámy, inženýrskogeologický posudek, závěrečná
zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
POLÁK, Pavel - RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Letiště Praha - Ruzyně (p.č. 2684), pojezdová dráha TWY R,
inženýrskogeologický posudek (průzkum konstrukce pojezdové
dráhy), závěrečná zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
POLÁK, Pavel - RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Praha 5 - Smíchov (ul. Pod stadiony/Nad Palatou, p.č.
4205/11), bytový dům Palata, inženýrskogeologický posudek
(podrobný inženýrskogeologický průzkum), závěrečná zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
RADIMSKÁ, Michaela - ŠPAČEK, Pavel; 2010
Lichoceves (p.č. 16), revitalizace rybníka - vliv na
okolní studny (orientační hydrogeologický průzkum),
hydrogeologický posudek, závěrečná zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Praha 20, Horní Počernice (p.č. 3968/2, 3968/17, 3968/2728, 3968/39-40, 3968/11-13), VGP Park Sever - IV. etapa,
orientační IG a HG průzkum, závěrečná zpráva
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
RADIMSKÁ, Michaela; 2010
Praha 4 - Braník (Nad vinohradem, parc. č. 1425), podrobný
inženýrskogeologický posudek, podrobný
inženýrskogeologický průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
233
Přírůstková kniha
GF P128976
FOLLPRECHT, Luděk; 2010
Praha 6 - Dejvice (ul. Na Kotlářce, č.p. 16/9), usedlost
Kotlářka, inženýrskogeologický průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
GF P128977
FOLLPRECHT, Luděk; 2010
Mšené-lázně (Lázeňská ul., č.p. 69), rekonstrukce
rodinného domu, inženýrskogeologický průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
GF P128978
MACHOVSKÁ, Ilona; 2010
Praha 5 - Stodůlky (náměstí Na Lužinách, p.č. 1810/3),
hydrogeologický posudek, zpráva o průzkumném vrtu
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
GF P128979
MACHOVSKÁ, Ilona; 2010
Rabyně (p.č. 1376/3, k.ú. Blaženice), hydrogeologický
posudek, zpráva o průzkumném vrtu
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
GF P128980
MACHOVSKÁ, Ilona; 2010
Neustupov (p.č. 285/34, k.ú. Broumovice), SLZMV Jankov,
hydrogeologický posudek, zpráva o průzkumném vrtu a
možnosti vsakování srážkových vod
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
FOLLPRECHT, Luděk; 2010
Praha 4 - Krč (Murgašova ul. č. 1286/2, p.č. 2869/161,
2869/162, 2869/163, 2869/164, 2869/165), chráněné bydlení
Murgašova, inženýrskogeologický průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
FOLLPRECHT, Luděk; 2010
Praha 6 - Dejvice (ul. V Šáreckém údolí, p.č. 2114, 2115 a
2116), Villa Emilka, inženýrskogeologický průzkum
CHEMCOMEX a.s., Praha
10.9.2010
GF P128981
GF P128982
GF P128983
KORBEL, Petr; 2010
Křišťanov, odstranění čerpací stanice PHM, závěrečná
zpráva
KHSanace s.r.o., Benešov
10.9.2010
GF P128984
BREITER, Karel - BÁRTA, Jaroslav - DOBEŠ, Petr - HANÁK,
Jaroslav - HAVLOVÁ, Václava - HOLEČEK, Jan - KLOMÍNSKÝ,
Josef - KOPAČKOVÁ, Veronika - KRÁLOVCOVÁ, Jiřina - LAUFEK,
František - LUKEŠ, Jiří - MARYŠKA, Jiří - MRÁZOVÁ,
Štěpánka - MÁLEK, Jiří - PAČES, Tomáš - PROCHÁZKA, Josef RUKAVIČKOVÁ, Lenka - SCHENK, Vladimír - SEDLÁČEK, Jan SIDORINOVÁ, Tamara - SKARKOVÁ, Helena - ULRICH, Stanislav
- VESELOVSKÝ, František - VOKÁL, Antonín - ZEMAN, Antonín
- ZÁRUBA, Jiří - ŠAFANDA, Jan; 2010
Výzkum procesů pole vzdálených interakcí HÚ vyhořelého
jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů, souborná
zpráva projektu
Ústav jaderného výzkumu, Řež + Česká geologická služba +
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha + Technická univerzita v
Liberci
13.9.2010
234
Přírůstková kniha
GF P128985
ONDRÁČEK, Pavel; 2010
Troubky nad Bečvou (p.p.č. 4672), vrt HV-502,
hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
13.9.2010
GF P128986
KRČMÁŘ, Zdeněk; 2010
Černovická skládka - geofyzikální průzkum, lokalizace
vrtů, závěrečná zpráva
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
13.9.2010
GF P128987
ZIELINA, Jiří; 2010
Taurus (družstvo Protivanov), závěrečná zpráva o
výsledcích hydrogeologického průzkumu, vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí dle zák. č. 254/2001 Sb., § 9, odst.
1, ve znění pozdějších úprav
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
13.9.2010
LÁZNIČKOVÁ, Jana; 2010
Tišnov (parc. čís. 1534/16), IN-EKO TEAM s.r.o., projekt
stavby vrtané studny, vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí podle zákona č. 254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve
změně pozdějších předpisů
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
13.9.2010
MALÝ, Miroslav; 2010
Kateřinky u Liberce (pozemek p.č. 753), analýza rizik
staré ekologické zátěže
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
13.9.2010
GF P128988
GF P128989
GF P128990
GF P128991
GF P128992
GF P128993
LÁZNIČKOVÁ, Jana; 2010
Nové Město na Moravě (parc. čís. 2872), projekt stavby
vrtané studny, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
podle zákona č. 254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve změně
pozdějších předpisů
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
13.9.2010
PTÁČEK, Radim; 2010
Odry - areál Semperflex - HG posouzení možnosti odběru
podzemní vody, závěrečná zpráva průzkumu pro legalizaci
historických vodních zdrojů Boží Hrob a jímka pod objektem
č. 57/1, hydrogeologické posouzení lokality a vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí dle §9 zákona č. 254/2001 Sb
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
14.9.2010
NOVÁKOVÁ, Danuše; 2009
Tvrdonice, ČS PHM a sklad hnojiv v bývalém zemědělském
družstvu, hydrogeologický průzkum a průzkum geologických
činitelů
RNDr.Bc. Danuše Nováková, Sudoměřice
14.9.2010
ŠUSTA, V.; 1952
Uhelná - Javorník, ložiska žáruvzdorných jílů
Ostravsko - karvinské doly, koncern
14.9.2010
235
Přírůstková kniha
GF P128994
GF P128995
GF P128996
GF P128997
GF P128998
GF P128999
GF P129000
GF P129001
GF P129002
GF P129003
ONDERKA, R. - TÁBORSKÝ, L.; 1971
Bělkovice (vyhledávací průzkum, kámen: droba), závěrečná
zpráva s projektem na předběžný průzkum drob lokality
Domašov u Šternberka
Český geologický úřad, Praha
14.9.2010
KYPÚSOVÁ, Jana; 2006
Ostrava - Martinov, pekárna, archivní vrty
K-GEO, s.r.o., Ostrava
14.9.2010
RYP, Jaromír; 2008
Mladá Boleslav, zdroj podzemní vody na parcele č. 355/66,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2008
Mladá Boleslav, zdroj podzemní vody na parcele č. 355/65,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2008
Liberec - Ruprechtice, zdroj podzemní vody na parcele č.
2061/1, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Stráž nad Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č. 783/1,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Krásný Les, zdroj podzemní vody na parcele č. 2133/2,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Jablonec n./Nisou - Lukášov, zdroj podzemní vody na
parcele č. 125/3, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG
vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Proseč n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č. 925/2,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Troskovice, zdroj podzemní vody na parcele č. 467/2,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
236
Přírůstková kniha
GF P129004
GF P129005
GF P129006
GF P129007
GF P129008
GF P129009
GF P129010
GF P129011
GF P129012
GF P129013
RYP, Jaromír; 2009
Krásná Studánka, zdroj podzemní vody na parcele č. 980/22,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Proseč n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č. 266,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Jozef Fajčík
- FaJoST, Křižany
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Příkrý u Semil, zdroj podzemní vody na parcele č. 1914,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Benešovice u Všelibic, zdroj podzemní vody na parcele č.
1170/1, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Rokytno v Krkonoších, zdroj podzemní vody na parcele č.
154/5 (oddělené části p.č. 154/2), dokumentace a
vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Borovice, zdroj podzemní vody na parcele č. 642,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Hraničná n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č.
639/3, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Proseč n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č. 754,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Chlum u Dubé, zdroj podzemní vody na parcele č. 898/14,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Liberec - Krásná Studánka, zdroj podzemní vody na parcele
č. 783/1, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Jozef Fajčík
- FaJoST, Křižany
15.9.2010
237
Přírůstková kniha
GF P129014
GF P129015
GF P129016
GF P129017
GF P129018
GF P129019
GF P129020
GF P129021
GF P129022
GF P129023
RYP, Jaromír; 2009
Bílý Kostel n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č.
957/3, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Proseč n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č. 1319/1,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Čejetice u Mladé Boleslavi, zdroj podzemní vody na parcele
č. 511/1, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Mladá Boleslav, zdroj podzemní vody na parcele č. 355/69,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Mladá Boleslav, zdroj podzemní vody na parcele č. 355/71,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Mladá Boleslav, zdroj podzemní vody na parcele č. 355/72,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Mníšek u Liberce, zdroj podzemní vody na parcele č.
1037/2, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Liberec - Ruprechtice, zdroj podzemní vody na parcele č.
2065/1, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Malá Skála - Vranové II, zdroj podzemní vody na parcele č.
55/10, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Nová Ves - Mlýnice, zdroj podzemní vody na parcele č. 5,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
238
Přírůstková kniha
GF P129024
GF P129025
GF P129026
GF P129027
GF P129028
GF P129029
GF P129030
GF P129031
GF P129032
GF P129033
RYP, Jaromír; 2009
Oldřichov v Hájích, zdroj podzemní vody na parcele č.
57/1, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Vlkava - Bor, zdroj podzemní vody na parcele č. 131,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2009
Valdice, zdroj podzemní vody na parcele č. 2/1,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Hoškovice - letiště, zdroj podzemní vody na parcele č.
252/9, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Velké Hamry, zdroj podzemní vody na parcele č. 2870,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Chrastava - Horní Vítkov, zdroj podzemní vody na parcele
č. 1230, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Josefův Důl - Antonínov, zdroj podzemní vody na parcele č.
580, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Suhrovice - Drhleny, zdroj podzemní vody na parcele č.
300/3, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Blatce - Beškov, zdroj podzemní vody na parcele č. 77,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Blatce - Tubož, zdroj podzemní vody na parcele č. 1066/2,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
239
Přírůstková kniha
GF P129034
GF P129035
GF P129036
GF P129037
GF P129038
GF P129039
GF P129040
GF P129041
GF P129042
RYP, Jaromír; 2010
Liberec - Vesec, zdroj podzemní vody na parcele č. 1075,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, zdroj podzemní vody na
parcele č. 214, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG
vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Suhrovice - Drhleny, zdroj podzemní vody na parcele č.
236/34, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Doksy, zdroj podzemní vody na parcele č. 1497/9,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Václav Mlčoch
- NOIGER Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Neveklovice, zdroj podzemní vody na parcele č. 161,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Jenišovice u Jablonce n./Nisou, zdroj podzemní vody na
parcele č. 563/19, dokumentace a vyhodnocení průzkumného
HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Jablonec n./Nisou - Rýnovice, zdroj podzemní vody na
parcele č. 1085, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG
vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Tuhaň u Stružince, zdroj podzemní vody na parcele č. 38,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Jindřichovice p./Smrkem, zdroj podzemní vody na parcele č.
432/5, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
240
Přírůstková kniha
GF P129043
GF P129044
GF P129045
GF P129046
GF P129047
GF P129048
GF P129049
GF P129050
GF P129051
GF P129052
RYP, Jaromír; 2010
Vansdorf, zdroj podzemní vody na parcele č. 2031/2,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Kotel, zdroj podzemní vody na parcele č. 50/3, dokumentace
a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Stav, zdroj podzemní vody na parcele č. 192/10,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Bělá u Pecky, zdroj podzemní vody na parcele č. 85/1,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Vratislavice n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č.
3054, dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Stráž n./Nisou, zdroj podzemní vody na parcele č. 728/4,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Ing.Miloš
Grieszl - IMG, Liberec
15.9.2010
RYP, Jaromír; 2010
Desná I, zdroj podzemní vody na parcele č. 1106,
dokumentace a vyhodnocení průzkumného HG vrtu
Mgr. Jaromír Ryp eR - GEA, Stráž nad Nisou + Jiří
Rozporka, Liberec
15.9.2010
CYRÁNY, J. - VRBA, Jaroslav; 1961
Návrh ochranných pásem podzemních vod v jižní části
polické pánve
Vodní zdroje, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
; 1949
Sondovací práce vodovodní - Dobruška, hydrogeologický
posudek
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha + Českoslov.
stavební závody, závod Vodotechna
14.9.2010
LOUDA, K.; 1957
Vyhodnocení prameniště v Březhradu na základě čerpacích
pokusů
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
14.9.2010
241
Přírůstková kniha
GF P129053
GF P129054
GF P129055
GF P129056
ANDREJSEK, Karel - VRBA, Jaroslav - WALLENFELSOVÁ, Marcela
- ZIMA, Karel; 1958
Geotechnica, sbírka prací z praktické geologie, svazek 24.
Regionální hydrogeologický výzkum v okolí Železných hor.
Ústřední ústav geologický, Praha + Výzkumný ústav
vodohospodářský, Praha
14.9.2010
ŠŤASTNÝ, V.; 1953
Chrudim, hydrogeologický posudek, 1952 - 1953
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha + Zeměvrtný průzkum
a sondy, Praha
14.9.2010
KLEINER, A.; 1961
Závěrečný posudek podrobného průzkumu pro zásobení vodou
JZD Řepníky, okr. Chrudim, kraj: Východočeský
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha + Krajský zemědělský
projektový ústav, Pardubice
14.9.2010
ZIMA, Karel; 1955
Hydrogeologické poměry v území horního povodí Loučné (mezi
Poličkou, Svitavami a Litomyšlí)
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
14.9.2010
GF P129057
SARGA, Karel - ZIMA, Karel; 1961
Základní dokumentace vrtů Chrást - Podlažice
Vodní zdroje, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
GF P129058
BOUŠKA, Miroslav - CANDRA, Jiří - ŠIMŮNEK, Pavel; 1967
Zpráva o inženýrsko-geologickém mapování zátopné oblasti
VD Jangelec a jejího okolí
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha +
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
14.9.2010
BÁRTA, - HUŠEK,; 1944
Technická zpráva o zaměření hladin podzemních vod ve
studních kat. území obce Přerov nad Labem
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
14.9.2010
GF P129059
GF P129060
GF P129061
GF P129062
HLADNÝ, J.; 1955
Vyhodnocení čerpacího pokusu Březovice 1955 (okres Hořice
v Podkrkonoší)
Český hydrometeorologický ústav, Praha + Výzkumný ústav
vodohospodářský, Praha
14.9.2010
NĚMEC, Jiří; 1958
Závěrečný hydrogeologický posudek o zeměvrtných pracích
pro JZD Dubenec okres Dvůr Králové n/Lab.
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha + Agroprojekt,
Hradec Králové
14.9.2010
SOUKUP, Josef; 1951
Zpráva o geologických poměrech v povodí Cidliny u Jičína s
návrhem výzkumných vrteb na podzemní vodu
Ústřední ústav geologický, Praha + Výzkumný ústav
vodohospodářský, Praha
14.9.2010
242
Přírůstková kniha
GF P129063
GF P129064
GF P129065
GF P129066
GF P129067
ZIMA, Karel; 1952
Hydrogeologický posudek o poměrech podzemních vod v okolí
Mělníka
Vodní zdroje, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
KNĚŽEK, Vojtěch; 1958
Zpráva o hydrogeologické sondáži v neogenní turovecké
pánvičce v r.1957 (stav ke dni 28.2.1958)
Ústřední ústav geologický, Praha + Výzkumný ústav
vodohospodářský, Praha
14.9.2010
DVOŘÁČKOVÁ, D. - HEPNAR, P.; 1968
Závěrečná zpráva o ukončené první etapě rekonstrukčních
prací na hydrogeologických vrtech v severní části
Třeboňské pánve
Geoindustria, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
VÁVRA, Josef; 1954
Klatovy - rozšíření prameniště. Zhodnocení čerpacího
pokusu vykonaného v I. pololetí 1954
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha + Zásobování vodou a
kanalizace, Praha
14.9.2010
ŠVOMA, Jan; 1969
Ztráta vody v obci Vochov, hydrogeologický posudek
Stavební geologie, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
GF P129068
ŠVOMA, Jan; 1970
Ztráta vody v obci Vochov, hydrogeologický posudek, 2.část
Stavební geologie, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
GF P129069
ANTON, Z.; 1969
Zpráva o výsledku hydrogeologického průzkumného vrtu v
Bořanovicích
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
14.9.2010
GF P129070
VRBA, Jaroslav; 1959
Zpráva o doplňujícím hydrogeologickém výzkumu v Nebanicích
Vodní zdroje, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
GF P129071
LOUDA, K.; 1959
Nebanice - vodovod - prameniště. Závěrečné hodnocení a
hydraulické výpočty
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha + Výzkumný ústav
vodohospodářský, Praha
14.9.2010
VRBA, Jaroslav; 1961
Zhodnocení definitivních vrtaných studní A13, A14, A15 a
A16 v prostoru spouštěné studny S5 v nebanickém prameništi
na pravém břehu Ohře
Vodní zdroje, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
GF P129072
243
Přírůstková kniha
GF P129073
GF P129074
GF P129075
GF P129076
GF P129077
KNĚŽEK, Vojtěch; 1958
Zpráva o sondáži na pitnou vodu na Roudnicku v r. 1957
(list spec. mapy Roudnice - 3852), stav ke dni 28.2.1958
Ústřední ústav geologický, Praha + Výzkumný ústav
vodohospodářský, Praha
14.9.2010
ZIMA, Karel; 1959
Dílčí zpráva o hydrogeologickém průzkumu v povodí Čepele
Vodní zdroje, Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
14.9.2010
SLEPIČKA, F.; 1951
Zastřené výrony v povodí Blšanky
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
14.9.2010
MITÁŠOVÁ, D.; 1958
Zpráva o hydrogeologických poměrech měcholupské křídové
kry
Ústav stavební geologie, Praha + Výzkumný ústav
vodohospodářský, Praha
14.9.2010
FOŘT, Karel; 1967
Posouzení geologických a základových poměrů na staveništi
úpravny vody v Brozanech
IGHP, závod Praha + Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
14.9.2010
GF P129078
; 2002
Doklady z jednání s majiteli pozemků u SDD, Kutací VII
(k.ú. Petřvald u Karviné)
VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice
14.9.2010
GF P129079
MIKOVEC, Jiří - PRAVŇANSKÝ, Dušan; 2010
Závěrečná zpráva o monitoringu zlikvidovaných starých
důlních děl v období od 01.01.2009 - 31.12.2009
OKD, Rekultivace, a.s., Havířov - Prostřední Suchá
14.9.2010
GF P129080
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků hydrogeologického
průzkumu včetně vyjádření podle § 9odst. 1 zákona
č.254/2001 Sb. Lokalita Černošice, Praha - západ, parcela
č. 2917/144
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
16.9.2010
JERIE, Roman; 2010
Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků hydrogeologického
průzkumu včetně vyjádření podle § 9odst. 1 zákona
č.254/2001 Sb. Lokalita: Hvězdonice, Středočeský kraj
(parcela č. 1787/14)
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha
16.9.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Technická zpráva o skutečném provedení vrtných prací, vrty
pro tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného
domu p.p.č. 428/2 Přílepy u Holešova
Luděk Dorňák, Olomouc
16.9.2010
GF P129081
GF P129082
244
Přírůstková kniha
GF P129083
MEDŘÍK, František; 2010
Geologický průzkum pro opravu opěrné zdi v Kostelci nad
Orlicí, kraj Královéhradecký
RNDr. FRANTIŠEK MEDŘÍK, Pardubice
16.9.2010
GF P129084
MEDŘÍK, František; 2010
Geologický průzkum pro tři poldry biocentra Velká Ves v
Broumově, kraj Královéhradecký
RNDr. FRANTIŠEK MEDŘÍK, Pardubice
16.9.2010
GF P129085
MEDŘÍK, František; 2010
Geologický průzkum pro šest bytových domů v Hlinsku, kraj
Pardubický
RNDr. FRANTIŠEK MEDŘÍK, Pardubice
16.9.2010
GF P129086
STEHLÍK, Oldřich; 2010
Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum - sondy H1 až H-3 v obci Horní Lánov, okres Trutnov. Závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
17.9.2010
STEHLÍK, Oldřich; 2010
Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum - sondy S2 a S-3v obci Horní Lánov, okres Trutnov. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
17.9.2010
GF P129087
GF P129088
STEHLÍK, Oldřich; 2010
Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum - sonda S1 v obci Horní Lánov, okres Trutnov. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
17.9.2010
GF P129089
BEŇÁK, Peter - BRADÁČ, Vratislav; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrskogeologického
průzkumu levobřežní ochranné hráze ř. Ostravice mezi
Paskovem a Sviadnovem (km 16,755-20,500 dle TPE)
ALGOMAN - ZH s.r.o., Otice
17.9.2010
BEŇÁK, Peter - BRADÁČ, Vratislav - KRATOCHVÍLA, Ladislav;
2010
Závěrečná zpráva o předběžném inženýrskogeologickém
průzkumu pro využití bilančních přebytků zemin při
realizaci protipovodňových opatření na Horní Opavě
ALGOMAN - ZH s.r.o., Otice
17.9.2010
KAŠPAR, Jan; 2010
Sanace skládky Lukavice. Závěrečná zpráva ze sanačních
prací
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
17.9.2010
GF P129090
GF P129091
GF P129092
HRUŠKA, Jakub - VITÁSEK, Petr; 2010
Podúrovňový soustruh v Depu kolejových vozidel Praha.
Inženýrskogeologický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
17.9.2010
245
Přírůstková kniha
GF P129093
GF P129094
GF P129095
DRAGOUN, František - POUR, Ondřej - VITÁSEK, Petr; 2010
Příprava projektové dokumentace modernizace silnice II/409
Uherčice - Vratěnín - Rančířov, most ev.č. 409-025.
Inženýrskogeologický průzkum
SUDOP Praha, a.s.
17.9.2010
DRAGOUN, František - POUR, Ondřej; 2010
Oprava 4 mostních objektů na sil. III/2931 Levínská
Olešnice, most ev.č. 2931-1. Geotechnický pasport
SUDOP Praha, a.s.
17.9.2010
DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Brno - Líšeň - zasakování dešťových vod, doplněk.
Hydrogeologický posudek
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
GF P129096
HORÁKOVÁ, Iva; 2010
Rožnov pod Radhoštěm - SCG CZECH DESIGN CENTER. Závěrečná
zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
GF P129097
DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - STRNIŠTĚ, Ivo - ČECHOVÁ, Šárka ŽÁKOVÁ, Lenka; 2010
Hrabová - CTP - Rossignol - hydrogeologické vrty a průzkum
pláně. Část A - hydrogeologické vrty. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
DOSTALÍKOVÁ, Zuzana - STRNIŠTĚ, Ivo - ČECHOVÁ, Šárka ŽÁKOVÁ, Lenka; 2010
Hrabůvka - halda - hydrogeologický průzkum. Závěrečná
zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
KOZELKOVÁ, Jana - KRATOCHVÍLA, Ladislav - PALIZA, Marek ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Dolní Morava - hotel - IGP. Závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
GF P129098
GF P129099
GF P129100
KOZELKOVÁ, Jana - KRATOCHVÍLA, Ladislav - PALIZA, Marek ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Nový Jičín - havárie plotu - sesuv, závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
GF P129101
HORÁKOVÁ, Iva - KOZELKOVÁ, Jana - KRATOCHVÍLA, Ladislav ČECHOVÁ, Šárka - ŽÁKOVÁ, Lenka; 2010
Vítkovice - Svět techniky, inženýrsko-geologický průzkum,
radonový a korozní průzkum, průzkum kontaminace, s
vyhodnocením pro zjištění základových poměrů, závěrečná
zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
HORÁKOVÁ, Iva - KOZELKOVÁ, Jana - ČECHOVÁ, Šárka; 2010
Tylovice - IGP pro řadové a bytové domy, závěrečná zpráva
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
21.9.2010
GF P129102
246
Přírůstková kniha
GF P129103
GF P129104
GF P129105
GF P129106
GF P129107
GF P129108
GF P129109
GF P129110
GF P129111
FOUSEK, Milan - TUREK, Vojtěch; 2010
Horšov (p.č. 1810/1), hydrogeologický průzkumný vrt HV-2,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
21.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Zaječice u Bečova (p.č. 21/1 a 179/1), hydrogeologické
průzkumné vrty ZA-1, ZA-2, ZA-3, vyhodnocení geologických
prací podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve znění zákonů č.
543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.3.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Noutonice (p.č. 40/47), hydrogeologický průzkumný vrt HV1, vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č.
62/1988 Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000
Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Tříč (p.č. 2368/2), hydrogeologický průzkumný vrt HV-2,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Rokytnice nad Jizerou (p.č. 606/4), hydrogeologický
průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení geologických prací podle
zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb.
a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Lojovice (p.č. 276/7), hydrogeologický průzkumný vrt HV-1,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Košátky (p.č. 137/29), hydrogeologický průzkumný vrt HV-1,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Semčice (p.č. 360/15), hydrogeologický průzkumný vrt HV-1,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Doksy u Kladna (p.č. 1263/55), vrty pro tepelné čerpadlo
TČ-1, TČ- 2 a TČ - 3, vyhodnocení geologických prací podle
zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb.
a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
247
Přírůstková kniha
GF P129112
GF P129113
GF P129114
GF P129115
GF P129116
GF P129117
FOUSEK, Milan; 2010
Doksy u Kladna (p.č. 360/15), hydrogeologický průzkumný
vrt HV-1, vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR
č. 62/1988 Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č.
366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan - TUREK, Vojtěch; 2010
Drahňovice, hydrogeologické průzkumné vrty HV-1 a HV-2,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
FOUSEK, Milan; 2010
Soběhrdy, čerpací zkouška na vrtech HV-1 a HV-3, závěrečná
zpráva
Vodní zdroje, a.s., Praha
22.9.2010
KAPINUS, Andrej; 2010
Velký Týnec - Vsisko (Přerovská ulice), ověření
kontaminace podzemní vody ve studni vlivem stavby
kanalizace, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.9.2010
KOPPOVÁ, Hana; 2010
Nový Maletín (parc. č. 63) - studna, posouzení ovlivnění
vydatnosti nového vodního zdroje na stávající studnu,
hydrogeologický posudek
AQUATEST a.s., Praha 5
29.9.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav; 2010
Kámen u Kraslic (p.p.č. 77/1), vrtaná studna pro
zemědělský areál
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
29.9.2010
GF P129118
DOLEŽALOVÁ, Martina; 2010
Nová Včelnice, analýza rizik vlivu bývalé skládky TKO na
podzemní a povrchové vody toku Kamenice
Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., Chrudim
29.9.2010
GF P129119
BLECHA, Martin; 2010
Černčice (p.č. 160/9), hydrogeologický průzkum pro stavbu
domovní studny, závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
22.9.2010
GF P129120
ŠMEJKAL, Josef; 2010
Vamberk, hydrogeologický průzkum pro stavbu domovní studně
na pozemku p.č. 487 v k.ú. Peklo nad Zdobnicí, závěrečná
zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
22.9.2010
JAKUBOVÁ, Petra - KRÁSNÝ, Otakar - LOSSMANN, Jaroslav ROUT, Jiří - VODA, Petr; 2010
Rychlostní silnice R52 (stavba 5206 Perná - st.hr.
ČR/Rakousko), podrobný geotechnický průzkum, závěrečná
zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.9.2010
GF P129121
248
Přírůstková kniha
GF P129122
SVOJTKA, Jiří; 2010
Domažlice, zajištění dvou SDD: 2282 - úpadní dobývka a
2283 - úpadnice, závěrečná zpráva (MŽP č. OOHPP-97/09/SDD)
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
29.9.2010
GF P129123
BUBNÍKOVÁ, Olga; 2010
Zaječov, štola Varta, závěrečná zpráva o zajištění starého
důlního díla (MŽP-OOHPP-96/09/SDD)
TIMEX ZDICE s.r.o.
29.9.2010
GF P129124
TISOVSKÝ, Tomáš; 2010
Andělská Hora ve Slezsku, zabezpečení starého důlního díla
Vysoká 16 - záp. část (štola), závěrečná zpráva (MŽP
OOHPP-128/09/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.9.2010
DRAHORÁD, František; 2010
Sedlec u Kutné Hory - Šipší, propad, závěrečná zpráva o
likvidaci starého důlního díla (MŽP-OOHPP-129/09/SDD)
Důlně - stavební s.r.o., Kutná Hora
29.9.2010
GF P129125
GF P129126
GF P129127
GF P129128
GF P129129
GF P129130
GF P129131
STANĚK, Stanislav; 2010
Moravice (p.č. 1143/4 a 1143/5), zajištění starého důlního
díla č.ozn. 2257 - štola Zálužné 1, závěrečná zpráva (MŽPOOHPP-11/10/SDD)
RNDr. Stanislav Staněk., Zlaté Hory
29.9.2010
ČMEJREK, Petr; 2010
Provedení likvidace šesti starých důlních děl v k.ú.
Pařidla, Srbice, Nové Modlany a Duchcov, závěrečná zpráva
(MŽP-OOHPP-102/09/SDD)
Litvínovská uhelná a.s., Most
29.9.2010
URBANEC, Mojmír; 2010
Zajištění dvou starých důlních děl: 2291 Kamenec u Radnic
- štola 1, 2292 Vranovice u Břas - štola 1, závěrečná
zpráva (MŽP-OOHPP-114/09/SDD)
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.9.2010
VOTOČEK, Jaroslav; 2010
Třebsín, zajištění dvou starých důlních děl: štola pod
Rakousy (č.o. 1489) a
štola Váňovka (č.o.2306),
závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-6/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.9.2010
OTRUBOVÁ, Dana - ŠEFRNA, Martin - ŠTEFAN, Martin; 2010
Jáchymov (č.p. 507), propad náměstí Republiky, závěrečná
zpráva o zabezpečení starého důlního díla (MŽP-OOHPP4/10/SDD)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.9.2010
ŘEZNÍČEK, Aleš; 2010
Újezd u Boskovic, zajištění starých důlních děl: 2327 odvodňovací štola u Ledkové Hutě a 2328 - štola u Pilského
Dvora, závěrečná zpráva (MŽP OOHPP-9/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.9.2010
249
Přírůstková kniha
GF P129132
STROHALM, Petr; 2010
Kněževes, šachta na SZ svahu kóty 541 mv, závěrečná zpráva
o zabezpečení starého důlního díla (MŽP-OOHPP-16/10/SDD)
PETRSTON s.r.o., Brno
29.9.2010
GF P129133
HANUS, Radek - HANZLÍK, Petr - JAČEK, Martin - JEČNÝ,
Miloš - MATUŠKOVÁ, Kateřina - MICHALÍK, Bohumil; 2010
Všeteč, průzkum starých důlních děl v lokalitě Kometa,
závěrečná zpráva
GET, s.r.o., Praha
29.9.2010
URBANEC, Mojmír; 2010
Zabezpečení šesti starých důlních děl: 2311 Kočín u
Kralovic - štola 3, 2312 Kozojedy u Kralovic - štola 5,
2313 Planá u Nynic - štola III, 2314 Vranovice u Břas štola 2, 2315 Vranovice u Břas - štola 3, 2316 Terešov štola 1, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-12/10/SDD)
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.9.2010
PRAVDA, Rudolf - TRUHLÁŘ, Otakar - ŠTEGENA, Viktor; 2010
Staré Sedlo u Sokolova, zabezpečení starých důlních děl:
Dědičná štola Jana Křtitele a propad jámy Fahrschacht,
závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-72/09/SDD)
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň 1
30.9.2010
STROHALM, Petr; 2010
Semanín, Rudoltice u Lanškrouna a Vranova Lhota,
zabezpečení pěti starých důlních děl: 2335 Semanín - štola
v lomu, 2336 Semanín - štola u cesty, 2337 Nad Myslivnou Erlösse Stollen (Rudoltice), 2338 Roveňský důl 6a (Vranova
Lhota), 2339 Roveňský důl 6b (Vranova Lhota), závěrečná
zpráva (MŽP-OOHPP-15/10/SDD)
PETRSTON s.r.o., Brno
30.9.2010
OTRUBOVÁ, Dana - ŠTEFAN, Martin; 2010
Jáchymov, propad na Neklidu, závěrečná zpráva o
zabezpečení SDD (MŽP-OOHPP-28/10/SDD)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
30.9.2010
GF P129134
GF P129135
GF P129136
GF P129137
GF P129138
OTRUBOVÁ, Dana - ŠTEFAN, Martin; 2010
Dalovice, propad, závěrečná zpráva o zabezpečení SDD (MŽPOOHPP-49/10/SDD)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
30.9.2010
GF P129139
KOVÁŘ, Josef; 2010
Potůčky, průzkum starého důlního díla Dorota a stability
podloží komunikace Stráň - Potůčky (MŽP-OOHP-29/10/SDD)
Geomont GP s.r.o., Chrudim
30.9.2010
GF P129140
BÍLEK, Ondřej - GERŠLOVÁ, Dana - HÁJEK, Miroslav KARNETOVÁ, Lucie - KUNEŠOVÁ, Tereza - ZÝVAL, Vladimír;
2009
Hlavní důlní díla Plzeňské pánve - těžba uhlí, závěrečná
zpráva (MŽP-OG-94/07/GP)
Geo Vision s.r.o., Praha
30.9.2010
250
Přírůstková kniha
GF P129141
GF P129142
GF P129143
GF P129144
GF P129145
GF P129146
GF P129147
BUBNÍKOVÁ, Olga - PATEROVÁ, Barbora - SCHROETTER, Tomáš;
2009
Průzkum opuštěných průzkumných důlních děl a starých
důlních děl v důlních polích lateritických Ni-Fe rud
oblasti Křemže, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-12/09/SDD)
TIMEX ZDICE s.r.o.
30.9.2010
KUKLOVÁ, Květoslava - URBANOVÁ, Věra - ŘEZNÍČEK, Vladimír;
2010
Luhačovice - Viola, BJ 340, závěrečná zpráva o
hydrogeologickém průzkumu minerálních uhličitých vod
AQUA MINERA, Brno
30.9.2010
JERIE, Roman; 2010
Mnichovice (parcela č. 1128/50), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu včetně
vyjádření dle § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb
Ivan Houska, Praha 10
4.10.2010
JERIE, Roman; 2010
Doubravčice (parcela č. 358/19), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků hydrogeologických průzkumných prací
včetně vyjádření dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
4.10.2010
JERIE, Roman; 2010
Zdiměřice (parcela č. 246/300, 246/301), závěrečná zpráva
o vyhodnocení výsledků hydrogeologických průzkumných prací
včetně vyjádření dle § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
4.10.2010
JERIE, Roman; 2010
Praha 6 - Střešovice (parcela č. 1753), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků hydrogeologických průzkumných prací
včetně vyjádření dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
4.10.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Chotíkov, inženýrskogeologický průzkum ČOV, závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
4.10.2010
GF P129148
ŘEZÁČOVÁ, Lucie; 2010
Spálené Poříčí, čerpací zkouška na stávajícím vodním
zdroji HV 1, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
4.10.2010
GF P129149
MATYÁŠ, František; 2010
Domažlice, čerpací zkouška na studních ST 1 a ST 2 v
areálu ČOV, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
4.10.2010
GF P129150
POPELÁŘOVÁ, Věra; 2009
Silnice II/419 Násedlovice - most ev.č. 419-004,
inženýrskogeologický průzkum.
Geostar, s.r.o., Brno
251
4.10.2010
Přírůstková kniha
GF P129151
MAZÁČ, Petr; 2009
Žatčany, fotovoltaická elektrárna. Inženýrsko geologický
průzkum
Geostar, s.r.o., Brno
4.10.2010
GF P129152
MAZÁČ, Petr; 2010
Kunín - lávky pro pěší, SO 01 Lávka v km 3,615 a SO 02
Lávka v km 4,451. Inženýrskogeologický průzkum
Geostar, s.r.o., Brno
4.10.2010
GF P129153
MAZÁČ, Petr; 2009
Rozšíření dálnice D1, stavba 01172 Bosonohy - Starý
Lískovec v km 186,169 - 191,120. Podrobný geotechnický
průzkum pro mostní objekty a zdi
Geostar, s.r.o., Brno
4.10.2010
MAZÁČ, Petr; 2010
Silnice I/34 Ždírec nad Doubravou - obchvat,
inženýrskogeologická a hydrogeologická studie
Geostar, s.r.o., Brno
4.10.2010
GF P129154
GF P129155
KOŘÍNKOVÁ, Irena - MACKA, Zdeněk - OTÝPKOVÁ, Ivana RELICH, David - SMEJKAL, David; 2010
III/37930 Habrovany - lom Olšany - TST, IGP
Geostar, s.r.o., Brno
4.10.2010
GF P129156
ŠKOLA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva z opravy zajištění devíti starých důlních
děl: č.o. 281 Marie Pomocná I, č.o. 334c Malá Morávka sever c, č.o. 1601 štola Melchior I, č.o. 1605 Marie
Pomocná IV - dolní jáma, č.o. 1753 Poštovní 3 - komora,
č.o. 1787 Olověná 2, č.o. 1817 Pavel - 167, č.o. 1965
Wortgottes - pinka, č.o. 2062 Willibald štola č.4
FORING s.r.o., Frýdek-Místek
4.10.2010
BERANOVÁ, Jaroslava - BUBNÍKOVÁ, Olga - SCHROETTER, Tomáš
- VÁŇA, Tomáš; 2004
Monitoring zlikvidovaného starého důlního díla, jáma
Kaplice Nádraží u Českého Krumlova, III. etapa
TIMEX ZDICE s.r.o.
4.10.2010
BURČEK, Jiří - PTÁČEK, Radim; 2010
Bartovice, HG průzkum pro vybudování vsakovacího objektu
na pozemku p.č. 96/13. Vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí dle §9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
1.10.2010
BLECHA, Martin; 2010
Hydrogeologický průzkum pro stavbu domovní studny na
pozemku p.č. 598/122 v k. ú. Skuhrov nad Bělou, kraj
Královéhradecký. Závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
4.10.2010
KNĚŽEK, Jan - ČECHOVÁ, Eliška; 2010
Hydrogeologický průzkum pro stavbu ocelových sil Poplze u
Libochovic
RNDr. Jan Kněžek - Infrageologie, Praha
4.10.2010
GF P129157
GF P129158
GF P129159
GF P129160
252
Přírůstková kniha
GF P129161
GF P129162
GF P129163
STEJSKAL, Petr; 2010
Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu viladomu na
pozemcích p.č. 1515 a 1516 v k.ú. Bubeneč, v Praze 6,
ulice Vietnamská. Závěrečná zpráva
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
4.10.2010
KOVÁŘ, Luděk - KOŠAŘ, Roman - VINCENECOVÁ, Marcela; 2010
Havířov - Hálkova 42, sesuv. Předběžný inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
KOVÁŘ, Luděk - VINCENECOVÁ, Marcela; 2010
Bystřice nad Olší, č.p. 478, sesuv. Předběžný
inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
GF P129164
KOVÁŘ, Luděk - PODLIPNÁ, Hana; 2010
Ostrava Hošťálkovice, stabilita břehu rybníka. Inženýrskogeologický průzkum
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
GF P129165
KOVÁŘ, Luděk - KOŠAŘ, Roman - PODLIPNÁ, Hana; 2010
Ostrava Radvanice - hřbitov, sesuv. Předběžný inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
GF P129166
KOVÁŘ, Luděk - KOŠAŘ, Roman - PODLIPNÁ, Hana; 2010
Staré Hamry - č.p. 117, sesuv. Předběžný inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
GF P129167
KOVÁŘ, Luděk - KOŠAŘ, Roman - MRÓGALA, Edward; 2010
Horní Bludovice - sesuv pod ČOV I. Předběžný
inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
GF P129168
KOŠAŘ, Roman - MRÓGALA, Edward; 2010
Havířov Bludovice - Svážná 22, předběžný
inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
GF P129169
KOVÁŘ, Luděk - KOŠAŘ, Roman - PODLIPNÁ, Hana; 2010
Dolní Domaslovice - poloostrov, sesuv. Předběžný
inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
GF P129170
KOŠAŘ, Roman - PAVLOSKOVÁ, Daniela; 2010
Rychvald - ulice Mezi lány, sesuv. Předběžný inženýrskogeologický průzkum sesuvného území
K-GEO, s.r.o., Ostrava
6.10.2010
253
Přírůstková kniha
GF P129171
GF P129172
GF P129173
GF P129174
GF P129175
GF P129176
GF P129177
GF P129178
GF P129179
GF P129180
BÁRTA, Jaroslav - HRDINA, Aleš - SOUKUP, Marek; 2010
Závěrečná zpráva o geologickém, radonovém a korozním
průzkumu, průzkumu kontaminace Praha 9, Kyje,
Technologický park Horní Lada
INGES s.r.o. Praha
6.10.2010
SOUKUP, Marek; 2010
Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu.
Kopidlno, areál RD, komunikace
INGES s.r.o. Praha
6.10.2010
SOUKUP, Marek; 2010
Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém a
hydrogeologickém průzkumu, průzkumu kontaminace.
Boskovice, ul. Otakara Kubína, obchodní centrum Kaufland
INGES s.r.o. Praha
6.10.2010
SOUKUP, Marek; 2010
Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém, hydrologickém a
radonovém průzkumu, průzkumu kontaminace. Orlová, Okružní
ulice, obchodní centrum Kaufland
INGES s.r.o. Praha
6.10.2010
SOUKUP, Marek; 2010
Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém, hydrogeologickém
a radonovém průzkumu, průzkumu kontaminace. Veselí nad
Moravou, Stolařská ulice, obchodní centrum Kaufland
INGES s.r.o. Praha
6.10.2010
SOUKUP, Marek; 2010
Závěrečná zpráva o hydrogeologickém a
inženýrskogeologickém průzkumu. Benátky nad Jizerou,
protipovodňová opatření II.
INGES s.r.o. Praha
6.10.2010
PAŠEK, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu pro odvodnění
podloží stavby SVJP v JE Temelín, okres Č. Budějovice
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
7.10.2010
PUPÍK, Václav - PÍCHA, Petr; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického
průzkumu pro rekonstrukci Budějovické a části Chýnovské
ulice v Táboře
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
7.10.2010
NOVÁK, Michael - PAŠEK, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva o geotechnickém posouzení lokality pro
stavbu rodinného domu v obci Černý Dub, okres České
Budějovice
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
7.10.2010
BOUŠKA, Martin - PUPÍK, Václav; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro
stavbu vyztuženého svahu násypu tělesa komunikace v
předpolí mostu přes Berounku v obci Liblín, okres Rokycany
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
7.10.2010
254
Přírůstková kniha
GF P129181
GF P129182
PUPÍK, Václav - PÍCHA, Petr; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického
průzkumu pro stavbu PHS podél rychlostní silnice R4 v
katastru obcí Klínec a Líšnice u Prahy, okres Praha západ
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
7.10.2010
BOUŠKA, Martin; 2010
Závěrečná zpráva Merklín - Kloušov - most - GTP
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
7.10.2010
GF P129183
BARTÁKOVÁ, Helena - GERNT, Miroslav - KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s. , DKV Plzeň, provozní jednotka Karlovy
Vary. Závěrečná zpráva o průběhu sanace
GEO Group a.s., Ostrava
7.10.2010
GF P129184
KOZÁK, Josef; 2010
České dráhy a.s., DKV Olomouc, provozní jednotka Šumperk.
Aktualizace analýzy rizik, Doplněk č. 1
GEO Group a.s., Ostrava
7.10.2010
GF P129185
STUCHLÍK, Josef; 2010
Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rychnov
nad Kněžnou - hala firmy STROM Export s.r.o.
Ing. Josef Stuchlík, Hradec Králové
7.10.2010
GF P129186
STUCHLÍK, Josef; 2010
Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rychnov
nad Kněžnou - přístavba halového objektu fy. PARABIT
Technologies, s.r.o.
Ing. Josef Stuchlík, Hradec Králové
7.10.2010
STUCHLÍK, Josef; 2010
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu Smržov čistička odpadních vod
Ing. Josef Stuchlík, Hradec Králové
7.10.2010
GF P129187
GF P129188
STUCHLÍK, Josef; 2010
Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Mnichovo
Hradiště - hala RP Komponent, s.r.o.
Ing. Josef Stuchlík, Hradec Králové
7.10.2010
GF P129189
STUCHLÍK, Josef; 2010
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu Hradec
Králové - mlýn Kydlinov: sila
Ing. Josef Stuchlík, Hradec Králové
7.10.2010
GF P129190
CAHLÍKOVÁ, Zuzana; 2010
Osíčko, posilový zdroj podzemní vody. Návrh ochranných
pásem vodního zdroje
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.10.2010
255
Přírůstková kniha
GF P129191
SVOBODA, Tomáš; 2010
Pohořelice u Napajedel, hydrogeologický průzkum. Závěrečná
zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.10.2010
GF P129192
POSPÍŠILÍKOVÁ, Marcela; 2010
Bolatice, hydrogeologický průzkum. Závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.10.2010
GF P129193
POSPÍŠILÍKOVÁ, Marcela; 2010
Halenkovice - hydrogeologický průzkum. Závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.10.2010
GF P129194
POSPIŠILÍKOVÁ, Marcela; 2010
Průzkumný hydrogeologický vrt Holešov, p.č. 3497/2
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.10.2010
GF P129195
VAVŘÍNOVÁ, Dagmar; 1976
Zhodnocení hydrogeologického vrtu HV-1
Stavební geologie, Praha
7.10.2010
GF P129196
CEPÁK, J.; 1969
Návrh hydrogeologického průzkumu ve svrchnokřídové oblasti
Žehrovských skal a jejich bližším okolí
Vodní zdroje, Praha
7.10.2010
GF P129197
CHYBA, Petr; 1970
Studie hydrogeologických poměrů okolí Jilemnice
Vodní zdroje, Praha
7.10.2010
GF P129198
CHALOUPKA, Jiří - KOČIČKA, Jindřich - KRATOCHVÍL, Jaroslav
- STAROSTA, Alois; 1987
Zaměření průtoků na akci Litá
Vodní zdroje, Praha
7.10.2010
GF P129199
CHYBA, Petr; 1988
Sedloňov - vodovod - I. etapa. Inženýrskogeologický
průzkum
Východočeské vodovody a kanalizace, Hradec Králové
7.10.2010
GF P129200
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 65/5, k.ú.
Přistoupim
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
256
Přírůstková kniha
GF P129201
GF P129202
GF P129203
GF P129204
GF P129205
GF P129206
GF P129207
GF P129208
GF P129209
GF P129210
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č.138/5, k.ú.
Dolní Kamenice u Staňkova
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 552, k.ú.
Hlásná Lhota u Jičína
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 117, k.ú. Brňov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 610/1, k.ú.
Hlásná Lhota u Jičína
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 9/18, k.ú.
Bystřička I
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1077/3, k.ú.
Hrachovec
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 238, k.ú.
Skryje nad Berounkou
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 120/1, k.ú.
Záboří nad Labem
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 249/30, k.ú.
Kozičín
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1721/172, k.ú.
Uherský Brod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
257
Přírůstková kniha
GF P129211
GF P129212
GF P129213
GF P129214
GF P129215
GF P129216
GF P129217
GF P129218
GF P129219
GF P129220
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 31/1, k.ú.
Radobyčice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 551/9, k.ú.
Beranovec
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 60/23, k.ú.
Vortová
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 2299, k.ú.
Pašovice na Moravě
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1147/1, k.ú.
Havřice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle §9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 2045/32, k.ú.
Nevězice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.10.2010
ARON, Lubomír - PARMA, Jiří; 2010
Dnešice - Plzeňsko - jih (č. 3 123 500), ložiskový průzkum
výhradního ložiska vyhrazeného nerostu bentonitu,
závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu
KERAMOST a.s., Most
12.10.2010
ARON, Lubomír - PARMA, Jiří; 2010
Vyšehořovice - východ (č. 3 154 000), Vyšehořovice Kamenná Panna (č. 1 153 901), ložiskový průzkum výhradních
ložisek vyhrazeného nerostu jílu žáruvzdorného a
pórovinového, závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu
KERAMOST a.s., Most
12.10.2010
LÁZNIČKOVÁ, Jana; 2010
Senešnice (parc. č. 204/13), vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí podle zákona č. 254/2001 Sb., §9, odst. 1 ve
změně pozdějších předpisů a projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
12.10.2010
ZIELINA, Jiří; 2010
Netín, DS AGROS, a.s., vodní zdroj 2010, hydrogeologický
průzkum, závěrečná zpráva
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
12.10.2010
258
Přírůstková kniha
GF P129221
GF P129222
GF P129223
GF P129224
GF P129225
GF P129226
GF P129227
DORŇÁK, Luděk; 2010
Žilina u Nového Jičína (p.p.č. 1493/82), vrty pro tepelné
čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická
zpráva o skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
12.10.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Křižanov u Zábřeha (p.p.č. 104/2), vrty pro tepelné
čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická
zpráva o skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
12.10.2010
VENCLŮ, Ivan; 2010
Jezernice (okres Přerov), kanalizace a ČOV,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
VENCLŮ, Ivan; 2010
Rusava (p.p.č. 1806/5), závěrečná zpráva o provedení
hydrogeologického průzkumného vrtu za účelem zřízení
studny individuálního zásobování vodou
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
VENCLŮ, Ivan; 2010
Lipník nad Bečvou, budova ředitelství divize VLS stavební úpravy a přístavba, inženýrskogeologický průzkum,
závěrečná zpráva
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
VENCLŮ, Ivan; 2010
Rokytnice u Přerova (p.p.č. 378/13), novostavba RD,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
VENCLŮ, Ivan; 2010
Lošov (p.p.č. 921 a 922), novostavba RD,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
GF P129228
VENCLŮ, Ivan; 2010
Újezdec u Přerova (p.p.č. 1246/5), novostavba rodinného
domu, inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
GF P129229
VENCLŮ, Ivan; 2010
Domaželice (p.p.č. 716/23), vyjádření - posouzení
hydrogeologických poměrů pro projekt a zřízení nové studny
individuálního zásobování vodou
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
VENCLŮ, Ivan; 2010
Prostějov - Krasice (p.p.č. 273/39), vyjádření - posouzení
hydrogeologických poměrů pro projekt a zřízení nové studny
individuálního zásobování vodou
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
GF P129230
259
Přírůstková kniha
GF P129231
GF P129232
GF P129233
GF P129234
GF P129235
GF P129236
GF P129237
GF P129238
GF P129239
GF P129240
VENCLŮ, Ivan; 2010
Prostějov - Krasice (parcela č. 273/39), novostavba
rodinného domu, inženýrskogeologický průzkum, závěrečná
zpráva
RNDr. Ivan Venclů - PROGEO, Lipník nad Bečvou
12.10.2010
; 1111
Chanov, Moravěves, geologické profily vrtů - psané
(dokumentace z let 1898 - 1961)
Litvínovská uhelná a.s., Most + Czech Coal Services a.s.,
Most
12.10.2010
; 1111
Braňany, geologické profily vrtů - psané (dokumentace z
let 1900 - 1963)
Litvínovská uhelná a.s., Most + Czech Coal Services a.s.,
Most
12.10.2010
; 1957
Polerady I, geologické profily vrtů - psané (dokumentace z
let 1957 - 1959)
Litvínovská uhelná a.s., Most + Czech Coal Services a.s.,
Most
12.10.2010
; 1959
Polerady II, geologické profily vrtů - psané (dokumentace
z let 1959 - 1963)
Litvínovská uhelná a.s., Most + Czech Coal Services a.s.,
Most
12.10.2010
; 1111
Mostecko - hnědé uhlí, geologické profily vrtů - psané
(dokumentace z let 1896 - 1961)
Litvínovská uhelná a.s., Most + Czech Coal Services a.s.,
Most
12.10.2010
; 1111
Mostecko - hnědé uhlí, geologické profily vrtů - psané
(dokumentace z let 1872 - 1960)
Litvínovská uhelná a.s., Most + Czech Coal Services a.s.,
Most
12.10.2010
KARNETOVÁ, Lucie - RAUS, Miroslav; 2010
Ověření a doplnění SDD a deponií po těžbě nerostných
surovin v okrese Beroun (databáze hlavních důlních
děl:prvotní podklad pro šetření oznámení starých důlních
děl)
Geo Vision s.r.o., Praha
15.10.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Rozdělov (p.p.č. 148/118), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
15.10.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Dolní Chabry (p.p.č. 1741), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
15.10.2010
260
Přírůstková kniha
GF P129241
MUŠKA, David; 2010
Sviadnov - Huisman - IGP pro novou halu, závěrečná zpráva
inženýrsko-geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
15.10.2010
GF P129242
MUŠKA, David; 2010
Třinec - průmyslová zóna - předběžný IGP, závěrečná zpráva
inženýrsko - geologického průzkumu
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
15.10.2010
GF P129243
KOLDA, L. - SÝKORA, Ladislav - VALENTA, J.; 2010
Lety - cihelna, závěrečná zpráva o předběžném průzkumu
stavu přírodního prostředí
MikroChem LKT spol. s r.o., Třeboň
15.10.2010
GF P129244
NOVÁK, Milan; 2010
Radim - skládka TKO, hydrogeologické monitorovací vrty HV
5 a HV 6, závěrečná zpráva
Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha
19.10.2010
GF P129245
STRÁNSKÝ, Radim; 2010
Slezská Ostrava - RBP - IG průzkum, závěrečná zpráva
DRILLING TRADE, s.r.o., Ostrava - Kunčičky
20.10.2010
GF P129246
PODHRÁZSKÝ, Leo; 2010
Monitorovací vrt RS 139 - akce:Revitalizace systému
monitoringu vodních hladin v tělese Radovesické výsypky,
technická a předávací zpráva
Vrtný a geologický průzkum s.r.o., Praha
20.10.2010
PAŠEK, Tomáš; 2010
Temelín - PSG - stavba SVJP, HG doprůzkum, závěrečná
zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.10.2010
GF P129247
GF P129248
PÍCHA, Petr; 2010
Dlouhá Ves - Radešov, silnice II/145 - oprava, GTP (úsek
B), závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.10.2010
GF P129249
; 1964
Dolní Lipová - Branná (č.ú. 524320015), závěrečná zpráva s
výpočtem zásob z předběžného průzkumu a projektem
podrobného průzkumu (č.ú. 524320751)
Geologický průzkum Ostrava, n.p.
20.10.2010
HANÁK, Jaromír - ONDRA, Pavel; 1999
Geologické podmínky formování plynových struktur - blok
Jih, technická zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129250
261
Přírůstková kniha
GF P129251
VALTR, Viktor; 2003
Přerov - TESCO, zpráva o měření bludných proudů
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129252
VALTR, Viktor; 2003
Blansko - průmyslová zona Vojánky, zpráva o průzkumu pro
určení hloubky skalního podloží
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129253
POSPÍŠIL, Z. - VALTR, Viktor; 2003
Ostrava - Martinov, úvodní studie průzkumu pro vyhledávání
zdroje podzemní vody v areálu Mlékárny Kunín
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129254
HANÁK, Jaromír - ONDRA, Pavel - SVOBODOVÁ, I.; 2002
Petrofyzikální charakteristika základních typů hornin
území KRNAP. Rešerše z databáze Geofyziky, a.s. Brno
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129255
VALTR, Viktor; 2003
Odplynění skládky TKO Brno - Černovice, zpráva o průzkumu
pro posouzení podmínek pro zakládání staveb
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129256
VALTR, Viktor; 2003
Zpráva o geoelektrické kontrole neporušenosti fólie na
skládce KO Bohuňovice - etapa 2003
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129257
VALTR, Viktor; 2003
Čertova hora, zjištění tvaru a rozměru základu pod
stožárem ČRa
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129258
VALTR, Viktor; 2003
Rozšíření skládky TKO v Ostravě - Hrušově, IV.etapa - DSP,
projekt kontrolního systému nepropustnosti fólie
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129259
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2002
Zpráva o geofyzikálním průzkumu, silnice I/23 Dolní Dvorce
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129260
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2003
Zpráva o pyrotechnickém průzkumu na pozemku p.č. 428/1 v
katastrálním území Dolní Suchá
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129261
JANČOVIČ, Ladislav; 2002
Vyhledávání munice - polesí Valtice, etapa 2002
Geofyzika, a.s., Brno
262
28.10.2010
Přírůstková kniha
GF P129262
GF P129263
GF P129264
GF P129265
DĚDÁČEK, Karel - GNOJEK, Ivan - MUTLOVÁ, Alena; 2002
Radioaktivita zemského povrchu chráněné krajinné oblasti
Broumovsko. Souhrnné zhodnocení výsledků letecké
spektrometrie gama a pozemního ověření anomálních lokalit,
závěrečná zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
DĚDÁČEK, Karel - GNOJEK, Ivan - MUTLOVÁ, Alena; 2002
Pozemní ověření letecky indikovaných radioaktivních
anomálií ve střední části Broumovska. Závěrečná zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
29.10.2010
HRUŠKA, Jiří; 2003
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě ŠLP Křtiny,
proměření kořenových systémů metodou GEORADAR v rámci
spolupráce na projektu SUSTMAN
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
MATOUŠ, Josef; 2002
Hořejší Vrchlabí - Peklo, geofyzikální průzkum. Závěrečná
zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129266
MATOUŠ, Josef; 2002
Bernartice - Vodní údolí, geofyzikální průzkum. Závěrečná
zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129267
MATOUŠ, Josef; 2002
Brzice, geofyzikální průzkum. Závěrečná zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129268
JANČOVIČ, Ladislav - MATOUŠ, Josef; 2002
Jaroměř - Karsit. Geofyzikální průzkum. Technická zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129269
MATOUŠ, Josef; 2001
Mostek - Souvrať. Geofyzikální průzkum. Závěrečná zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129270
MATOUŠ, Josef; 2002
Líně letiště - monitoring. Geofyzikální průzkum. Závěrečná
zpráva
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129271
VALTR, Viktor; 2002
Znojmo - katodová ochrana, zpráva o měření bludných proudů
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
263
Přírůstková kniha
GF P129272
VALTR, Viktor; 2002
Brno - Černovice, zpráva o měření rezistivity půdy
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129273
FROLKA, Josef; 2002
Silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov, I. etapa, základní
korozní průzkum
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129274
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na akci ČD DDC, rekonstrukce
zárubní zdi tratě Velká nad Veličkou - Vrbovce
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129275
HRUŠKA, Jiří; 2002
ČD DDC, rekonstrukce násypového tělesa tratě Brno - Česká
Třebová, mezistaniční úsek Rájec-Jestřebí - Skalice nad
Svitavou (geofyzikální měření)
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Rokycany - ČOV,
průzkum dosazovací nádrže
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129276
GF P129277
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Lovosice, sklad
kyseliny dusičné KD6
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129278
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o stanovení trasy protlaku na základě georadarového
měření na lokalitě Brno - Trnitá
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129279
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v místě protlaku na lokalitě
Brno - Starý Lískovec, ulice Klobásova II
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129280
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v míste protlaku na lokalitě
Brno - Starý Lískovec, ulice Klobásova I
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129281
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Žampachova ulice
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
264
Přírůstková kniha
GF P129282
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v místě protlaku na lokalitě
Brno - Černá Pole, ulice Helfertova
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129283
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v místě protlaků na lokalitě
Brno - Černá Pole, ulice Durďákova II
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129284
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Lužice, parcela
č.2649/1
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129285
VALTR, Viktor; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Votice - II.
etapa, kontrola těsnosti fólie
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129286
VALTR, Viktor; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na skládce KO Bratčice, II.
etapa - sekce IV, kontrola těsnosti fólie
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129287
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Moravské náměstí
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129288
FROLKA, Josef; 2002
Zpráva o geofyzikálním průzkumu, silnice II/422 Lednice průtah
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129289
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Pozořice - stará
kanalizace, celkové vyhodnocení
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129290
VALTR, Viktor; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Mrsklesy - IV.
etapa, kontrola fólie VIII/2002
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129291
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním ověření pilot na lokalitě Prostějov
- polyfunkční dům
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
265
Přírůstková kniha
GF P129292
GF P129293
HRUŠKA, Jiří; 2002
ČD DDC - průjezd železničním uzlem Děčín, měření
skutečného provedení konstrukčních vrstev georadarem km
537,500 - 539,300
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
VALTR, Viktor; 2002
Otrokovice - ŘSKAO II., ig, zpráva o měření zemního odporu
a bludných proudů
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129294
VALTR, Viktor; 2002
Břest - ŘSKAO, ig, zpráva o měření zemního odporu a
bludných proudů
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129295
VALTR, Viktor; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Rejchartice II. etapa, kontrola těsnosti fólie
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129296
HRUŠKA, Jiří - HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Litvínov ulice
Studentská, průzkum podzemních dutin
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
GF P129297
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě ČD DDC, průjezd
železničním uzlem Děčín, podzemní prostory pod severním
zhlavím
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
HRUŠKA, Jiří; 2002
ČD DDC, modernizace traťového úseku Studénka - Ostrava,
mezistaniční úsek Jistebník - Polanka nad Odrou, km
254,400 km 255,186 georadarový průzkum
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Podivín Šakvice, lokalita Šakvice (km 106,700 - 106,900) zjištění
stavu železničního spodku
Geofyzika, a.s., Brno
28.10.2010
MLEJNECKÝ, František - ZÝMA, Zdeněk - ŠRÉDL, Ladislav;
2009
Zoologická zahrada hl.m. Prahy, Praha 7 - Trója. Předběžný
inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu expozice
"Evropská řeka"
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
MLEJNECKÝ, František - TOPINKA, Zdeněk - ZÝMA, Zdeněk;
2009
Zoologická zahrada hl.m. Prahy, Praha 7 - Trója.
Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci stavby
STEZKA PRO PĚŠÍ (Vyhlídková pěšina)
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
GF P129298
GF P129299
GF P129300
GF P129301
266
Přírůstková kniha
GF P129302
GF P129303
GF P129304
GF P129305
GF P129306
GF P129307
GF P129308
GF P129309
GF P129310
LACINOVÁ, Johana - MICHNA, Ondřej - MLEJNECKÝ, František ZÝMA, Zdeněk - ŠRÉDL, Ladislav; 2009
Skladový areál Brodce nad Jizerou - Dobčice. Inženýrskogeologický průzkum, screening znečištění a radonový
průzkum. Závěrečná zpráva
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
LACINOVÁ, Johana - MLEJNECKÝ, František - ZÝMA, Zdeněk ŠRÉDL, Ladislav; 2009
Skladový areál Mstětice - GLOBUS. Inženýrsko-geologický
průzkum, screening znečištění a radonový průzkum.
Závěrečná zpráva
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
LACINOVÁ, Johana - MLEJNECKÝ, František - ZÝMA, Zdeněk ŠRÉDL, Ladislav; 2009
Skladový areál Boršov II. Inženýrsko-geologický průzkum,
screening znečištění a radonový průzkum
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
MLEJNECKÝ, František - ZÝMA, Zdeněk - ŠRÉDL, Ladislav;
2008
Obytný areál Praha 5 - Stodůlky. Inženýrskogeologický a
hydrogeologický průzkum pro potřeby zpracování DUR (na
pozemcích p.č. 2166/26, 2131/281, 2131/282 a 2131/283 k.ú.
Stodůlky)
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
MLEJNECKÝ, František - WOJNAROVÁ, Valérie - ZÝMA, Zdeněk ŠRÉDL, Ladislav; 2008
Obytný soubor Na Vackově (k.ú. Žižkov - pozemky p.č.
3541/1 a 3541/4). Komplexní inženýrsko-geologický průzkum
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
LACINOVÁ, Johana - MLEJNECKÝ, František - ZÝMA, Zdeněk;
2008
Nový Bydžov. Průzkum kontaminovaného území, závěrečná
zpráva
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
HAVLÍK, Michal - LACINOVÁ, Johana - MLEJNECKÝ, František ZÝMA, Zdeněk; 2009
AVIA Kutná Hora a.s. v konkursu. Analýza rizika
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
HAVLÍK, Michal - LACINOVÁ, Johana - MICHNA, Ondřej ZEMAN, David - ZÝMA, Zdeněk; 2009
Most - Elektrárna Komořany. Souhrnná zpráva
inženýrskogeologického průzkumu a realizace
hydrodynamických zkoušek v místě plánované výstavby
hlubinných pásových dopravníků (I. a II. etapa)
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
HAVLÍK, Michal - PIŠOVÁ, Martina - ZÝMA, Zdeněk; 2010
ČSAP, s.r.o. Poděbrady. Aktualizace analýzy rizik
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
267
Přírůstková kniha
GF P129311
HAVLÍK, Michal - MLEJNECKÝ, František - WOJNAROVÁ, Valérie
- ZÝMA, Zdeněk; 2009
MĚĎ POVRLY a.s. v Povrlech. Aktualizace analýzy rizik
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
GF P129312
HOCKE, Jan - PIŠOVÁ, Martina - RYCEK, Miroslav - ZÝMA,
Zdeněk; 2009
Roční zpráva sanačních prací za období červen 2008 červen 2009. "Řešení krajně naléhavého stavu v areálu
WALTER a.s. - Stará Boleslav"
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622 +
EKOM CZ a.s., Praha 10, Průmyslová 1472/11
20.10.2010
HOCKE, Jan - WOJNAROVÁ, Valérie - ZÝMA, Zdeněk - ŠRÉDL,
Ladislav; 2010
Most, k.ú. Třebušice. Inženýrskogeologický průzkum pro
studii proveditelnosti na akci "Energetické využití
odpadů"
G-servis Praha spol. s r.o., Praha 6, Třanovského 622
20.10.2010
JAECKL, Pavel; 2010
Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro opravu
silnice II/447 Tři Dvory, Olomoucký kraj
QUALIFORM, a.s., Brno
22.10.2010
GF P129313
GF P129314
GF P129315
GF P129316
GF P129317
GF P129318
JAECKL, Pavel; 2010
Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro opravu
mostu ev. č. 44 - 028 přes Vitonínský potok před obcí
Bludov, Olomoucký kraj
QUALIFORM, a.s., Brno
22.10.2010
BLECHA, Martin - HOLEČEK, Miroslav; 2010
Hydrogeologický průzkum pro stavbu domovní studny na
pozemku p.č. 1445 v k.ú. Lety u Dobřichovic, kraj
Středočeský. Závěrečná zpráva
Hydrotech SG s.r.o., Praha
21.10.2010
ZBOŘILOVÁ, Magda; 1985
Závěrečná zpráva: Operativní výpočet zásob západních svahů
dobývacího prostoru Slatinice, surovina: hnědé uhlí, stav
ke dni: 29.7.1985
Geoindustria, Praha
22.10.2010
HÁJEK, Miroslav - RAUS, Miroslav - ZÝVAL, Vladimír; 2010
Ověření a doplnění SDD a deponií po těžbě nerostných
surovin v okrese Plzeň - jih
Geo Vision s.r.o., Praha
22.10.2010
GF P129319
KOČANDRLE, Jaroslav; 1968
Dílčí závěrečná zpráva prospekce Nerudy sever III - čedič
s výpočtem zásob lokality Zlatá Lípa
Geologický průzkum Ostrava, n.p.
25.10.2010
GF P129320
CHROMEC, Mojmír - ONDERKA, R.; 1966
Zpráva o výsledcích předběžného průzkumu tmavé slezské
žuly v oblasti Vápenná za rok 1963 - 1966 s výpočtem zásob
Ústřední geologický úřad, Praha
25.10.2010
268
Přírůstková kniha
GF P129321
GF P129322
GF P129323
GF P129324
GF P129325
GF P129326
GF P129327
GF P129328
GF P129329
GF P129330
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Měděnec, p. p. č. 48 studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Jáchymov - Městský
rybník
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Nejdek, p. p. č.
1294/12 - studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Černýš, p. p. č. 837/3
a 837/2 - ČOV
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Černýš, p. p. č. 837/2
- studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Cheb - kasárna Zlatý
vrch, II. etapa
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Horní Slavkov, p p.č.
950/1- studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Hroznětín, p.p.č.
1079/3 - studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Pernink - lyžařský
vlek
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
CHVÁTAL, Petr - KOVÁŘOVÁ, J. - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu. Hodnocení
hydrogeologické prozkoumanosti oblasti DP Velký Luh I
LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza
25.10.2010
269
Přírůstková kniha
GF P129331
GF P129332
GF P129333
GF P129334
GF P129335
GF P129336
GF P129337
GF P129338
GF P129339
GF P129340
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Františkovy Lázně přístavba ZUŠ
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Boží Dar - záchytná
protipovodňová zařízení
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Plzeň - areál MOVO
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Jenišov - p. p. č.
374/1
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Nejdek, p. p. č.
1262/2 - studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Horní Blatná, p. p. č.
972/9 - studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Pstruží u Merklína,
st.p.č. 25 - studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Tatrovice, p.p.č. 86/6
- septik
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Nové Hamry, p.p.č.
401/2 - zasakování
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVA, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Jenišov - sběrný dvůr
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
270
Přírůstková kniha
GF P129341
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Černýš, p. p. č.
772/98 - studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129342
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Žatec, p.p.č. 4614/67
- studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129343
MATĚJKOVÁ, Věra - TVRDÝ, Jaromír - ŠTĚŘÍK, Martin ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Horní Rozmyšl, p.p.č.
420/6 - ČOV
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Olšová Vrata - p.p.č.
61/1
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129344
GF P129345
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Abertamy - p.p.č.
714/1
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129346
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Srní u Boče, st. p. č.
16/1 - studna
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129347
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Ruzyně sever - ČOV
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129348
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Karlovy Vary - p.p.č.
1525
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129349
MATĚJKOVÁ, Věra - ŠTĚŘÍK, Martin - ŠTĚŘÍKOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva geologického úkolu Nejdek - ČOV
Martin Štěřík, GP sdružení pro geologii, Karlovy Vary
25.10.2010
GF P129350
KUNEŠOVÁ, Eva; 2010
Karlovy Vary - Dalovice, hala, inženýrskogeologický
průzkum
Eva Kunešová-MINIGEO,inženýrsko-geolog.průzkum, Karlovy
Vary
27.10.2010
271
Přírůstková kniha
GF P129351
GF P129352
GF P129353
GF P129354
GF P129355
GF P129356
GF P129357
GF P129358
GF P129359
JERIE, Roman; 2010
Zdiměřice (parcela č. 246/176), závěrečná zpráva o
provedení průzkumných prací vč. vyjádření podle § 9 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
27.10.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Plzeň - Valcha, těžba písku v oblasti průmyslové zóny,
hydrogeologický posudek, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.10.2010
RADA, Jiří; 2010
Záchlumí, ověřovací čerpací zkouška vrtu HV 01,
hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.10.2010
KUČERA, Miroslav - LANGOVÁ, Jitka - NAVRÁTILOVÁ, Vlasta NOL, Ondřej - PACL, Aleš - VRÁNEK, Tomáš - ŠUPÍKOVÁ,
Irena; 2010
Most - Ležáky, rekultivace, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.10.2010
ŠVECOVÁ, Zuzana; 2010
Ivaň - sběrný dvůr odpadů, hydrogeologický posudek
(vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 zákona č.
254/2001 Sb.)
AQUATEST a.s., Praha 5
27.10.2010
BÁRTA, Jaroslav - FRANĚK, Jan - GNOJEK, Ivan - HRKALOVÁ,
Markéta - KOPAČKOVÁ, Veronika - MARTÍNEK, Karel NAVRÁTILOVÁ, Vlasta - ORGOŇ, Antonín - PERTOLDOVÁ,
Jaroslava - SEDLÁK, Jiří - TICHÝ, Ladislav - VERNER,
Kryštof - VONDROVIC, Lukáš - WOLLER, František - ZABADAL,
Stanislav - ŠEBESTA, Jiří; 2010
Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení
potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného
úložiště, závěrečná zpráva, stav ke dni 30.8.2010
AQUATEST a.s., Praha 5
27.10.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Plzeň -Tylova ulice, inženýrskogeologický průzkum,
závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.10.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Inženýrskogeologický průzkum na elektrickém vedení 110 kV
V1271 u města Ostrov u Stříbra (stožár č. 95), závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
27.10.2010
ČERNÁ, Lenka - ČERNÝ, Ivo; 2008
Zadní Třebaň (k. č. 983), hydrogeologické posouzení vrtané
studny, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9
odst. 1 zákona 254/2001 Sb. v platném znění
Lenka Černá, Jíloviště
2.11.2010
272
Přírůstková kniha
GF P129360
GF P129361
GF P129362
GF P129363
GF P129364
GF P129365
PTÁČEK, Radim; 2010
Odry - areál Semperflex - čerpací test II a alternativní
realizace nových hlubinných vrtů se souvisejícími
geologickými výkony, projekt geologických prací pro
průzkum hlubinné zvodně bazálních klastik Oderské kotliny
za účelem zamýšleného odběru podzemní vody
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
2.11.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Rájov u Mariánských Lázní (p.p.č. 45/1), domovní vrtaná
studna, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
2.11.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Sulice (p.p.č. 141/163), projekt průzkumných prací na
vyhledávání vodního zdroje pro budovaný rodinný dům,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
2.11.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Podlesí u Dolního Žandova (p.p.č. 203/6), domovní vrtaná
studna, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
2.11.2010
HEŘMÁNEK, Radek; 2010
Vysoké Mýto, ČS PHM, ochranné čerpání v rámci opatření
vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých
před privatizací ve společnosti Benzina, s.r.o., závěrečná
zpráva
KHSanace s.r.o., Benešov
2.11.2010
DVOŘÁK, Dušan - KALÁŠEK, Jan - LANG, - MATĚJKA, J.; 1957
Dolní Bohdíkov - Komňátka, průzkum vápence (1956-57)
Nerudný průzkum Brno
2.11.2010
GF P129366
HLAVATÝ, - JANČA,; 1959
Průzkum ložisek cihlářských surovin pro starý závod Kunín
545 285, doplněk (1958)
Geologický průzkum Brno, n.p.
2.11.2010
GF P129367
SVOBODA,; 1959
Mapové podklady k severomoravské grafitové oblasti,
lokality Malé Vrbno a Branná, 1952 - 1959
Tuhové doly, Netolice + Ústřední ústav geologický, Praha
2.11.2010
GF P129368
ONDRÁŠKOVÁ, Milena; 1958
Soupis lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť okresu Místek
(výtah z diplomové práce z roku 1958)
organizace nezjištěna
2.11.2010
GF P129369
KNĚŽEK, Vojtěch; 1961
Dílčí zpráva o průběhu vrtných prací pro akci Vamberk vodárna, okres Rychnov nad Kněžnou
Vodní zdroje, Praha
2.11.2010
273
Přírůstková kniha
GF P129370
GF P129371
GF P129372
GF P129373
MINÁŘ, J.; 1952
Slavonín, průzkum cihlářských hlín v ČSR, 1952
Ústav pro průzkum a těžbu ker. surovin, Brno
KOČANDRLE, Jaroslav; 1998
Supíkovice IV, závěrečná zpráva s výpočtem zásob
stavebního kamene
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
2.11.2010
2.11.2010
MALÝ, Miroslav - POKORNÝ, Ladislav - ŠEFL, Pavel; 2010
Aktualizovaná analýza rizik na lokalitě skládky TDK Stará
Chodovská společnosti Sokolovská uhelná - právní nástupce,
a.s
VPGEO, s.r.o., Žďár nad Sázavou 2, Vejmluvova 457/22
2.11.2010
MED, Luboš - PEKO, Miroslav; 2009
Náchod - obchvat (I/33), most přes silnici a trať ČD v km
6,150 - 6,510, zpráva z doplňku předběžného GTP
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129374
MED, Luboš - PEKO, Miroslav; 2009
Pohránov - Hejnský, inženýrské sítě a komunikace pro RD,
zpráva z inženýrskogeologického průzkumu
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129375
PEKO, Miroslav; 2009
Jenišovice (okr. Chrudim), výstavba rodinných domů,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129376
GUERTLER, Richard - KAROUS, Miloš - MED, Luboš - NIKL,
Pavel - PEKO, Miroslav; 2009
Náchod - obchvat (I/33), SO 602 tunel Dolní Radechová, v
km 3,750 - 4,135, doplněk předběžného GTP
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
PEKO, Miroslav - ŠČUKA, Julius; 2009
Pardubice, polyfunkční dům Magnum II,
inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonový průzkum,
závěrečná zpráva
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GUERTLER, Richard - MED, Luboš - NIKL, Pavel; 2010
Semtín - Univerzita Pardubice, Výukové a výzkumné centrum
v dopravě, závěrečná zpráva z inženýrskogeologického,
radonového a korozního průzkumu
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
MED, Luboš - PEKO, Miroslav; 2010
Čeperka - DPS (dům s pečovatelskou službou),
inženýrskogeologický a radonový průzkum, závěrečná zpráva
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129377
GF P129378
GF P129379
274
Přírůstková kniha
GF P129380
MED, Luboš; 2010
Pardubice - Fáblovka (p.č. 3673/3), závěrečná zpráva z
inženýrskogeologického a radonového průzkumu
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129381
MED, Luboš; 2010
Dobruška - provozně výrobní hala M&T, závěrečná zpráva z
inženýrskogeologického průzkumu
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129382
MED, Luboš; 2010
Dříteč (p.č. 651/1), rodinný dům, závěrečná zpráva z
inženýrskogeologického průzkumu
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129383
MED, Luboš; 2010
Červený Kostelec - polyfunkční dům, závěrečná zpráva z
inženýrskogeologického průzkumu
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
GF P129384
MED, Luboš; 2010
Rosice nad Labem, revitalizace areálu Plynostav - regulace
plynu, a.s., SO 03 výrobní a skladovací hala, závěrečná
zpráva z inženýrskogeologického průzkumu
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
PEKO, Miroslav - ŽABA, Pavel; 2010
Mnichovo Hradiště - Jizera, protipovodňová ochrana SZ
části města, inženýrskogeologický a hydrogeologický
průzkum, závěrečná zpráva
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
PEKO, Miroslav - ŽABA, Pavel; 2010
Cerekvice nad Loučnou - Loučná, protipovodňová ochrana,
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, závěrečná
zpráva
SUDOP Pardubice, s.r.o.
3.11.2010
HANZLÍČEK, Aleš - LISNER, Milan; 2010
Dobývací prostor Hlavno II, závěrečná zpráva
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov
4.11.2010
GF P129385
GF P129386
GF P129387
GF P129388
KUBÍKOVÁ, Katuše; 2010
Olšanské papírny, a.s., závod Alojzov, akualizace analýzy
rizik, závěrečná zpráva
RNDr. Katuše Kubíková, Ústí nad Orlicí
4.11.2010
GF P129389
DORŇÁK, Luděk; 2010
Mělník (p.p.č. 5970/1), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
5.11.2010
275
Přírůstková kniha
GF P129390
GF P129391
GF P129392
GF P129393
GF P129394
GF P129395
GF P129396
GF P129397
GF P129398
MIČKE, Radek; 2010
Kozárovice (parcela č. 721/33), individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna u rekreační chaty, výsledky
hloubení průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle §
9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
5.11.2010
MIČKE, Radek; 2009
Čížov u Jihlavy (parcela č. 1715/2), zdroj podzemní vody
pro rekreační chatu - vrtaná studna, hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
5.11.2010
; 1111
Duplicita k GF P127348
5.11.2010
MIČKE, Radek; 2009
Sluštice, vodní zdroj pro MŠ, zpráva o výsledcích
podrobného hydrogeologického průzkumu
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
5.11.2010
MIČKE, Radek; 2009
Pelhřimov (parcela č. 2879/1), zdroj podzemní vody vrtaná studna, výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
5.11.2010
MIČKE, Radek; 2009
Nedvědice pod Pernštejnem (parcela č. 53/5), individuální
zdroj podzemní vody - vrtaná studna, výsledky hloubení
průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
5.11.2010
MIČKE, Radek; 2009
Boskovice (parcela č. 4415/10), individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna, výsledky hloubení
průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
5.11.2010
MIČKE, Radek; 2009
Spělov, vodní zdroj pro veřejný vodovod, zpráva o
výsledcích podrobného hydrogeologického průzkumu
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
5.11.2010
; 1111
Duplicita k GF P127347
5.11.2010
276
Přírůstková kniha
GF P129399
KOČANDRLE, Jaroslav; 1997
Přáslavice, tanková střelnice, závěrečná zpráva z
inženýrskogeologického průzkumu
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
5.11.2010
GF P129400
BRADÁČ, Vratislav; 2010
Staré Oldřůvky - vodojem. Inženýrskogeologický průzkum.
ALGOMAN - ZH s.r.o., Otice
5.11.2010
GF P129401
BRADÁČ, Vratislav; 2010
Slavkov u Opavy, Rodinné domy - p.č. 1243/1 - 1243/7,
inženýrskogeologický průzkum
ALGOMAN - ZH s.r.o., Otice
5.11.2010
GF P129402
BRADÁČ, Vratislav; 2010
Vodní nádrž Racková. Inženýrskogeologický průzkum.
ALGOMAN - ZH s.r.o., Otice
5.11.2010
GF P129403
KOPPOVÁ, Hana; 2010
Podolí u Bouzova - ČOV - posudek. Zhodnocení úplnosti
projektové dokumentace ČOV.
AQUATEST a.s., Praha 5
9.11.2010
GF P129404
HRBÁČ, Milan; 2006
Průzkum znečištění ropnými látkami s návrhem dalšího
postupu na pozemku Česko-slezská výrobní a.s., Zlaté Hory.
Závěrečná zpráva.
AQUATEST a.s., Praha 5
9.11.2010
POUL, Ivan; 2010
Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu developerského
projektu Sladké město, Olomouc, parc.č. 849/9 k.ú. Řepčín.
RNDr. Ivan Poul, Hustopeče
9.11.2010
GF P129405
GF P129406
GF P129407
GF P129408
DORŇÁK, Luděk; 2010
Technická zpráva o skutečném provedení vrtných prací. Vrty
pro tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV obecního
úřadu p.p.č. 2/1, v k.ú. Chrudčice.
Luděk Dorňák, Olomouc
11.11.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Technická zpráva o skutečném provedení vrtných prací. Vrty
pro tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV firemního
areálu p.p.č. 2539/1, v k.ú. Bruntál - město.
Luděk Dorňák, Olomouc
11.11.2010
PAŠEK, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva. Munice - skládka TKO - náhradní
monitorovací vrt - HG průzkum.
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
11.11.2010
277
Přírůstková kniha
GF P129409
VACEK, Stanislav; 2010
Geologický průzkum. Kuks - granátové jablko. Obnova areálu
- IOP.
RNDr.Stanislav Vacek, Machov
11.11.2010
GF P129410
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 72/11, k.ú.
Ráječko.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1124/12, k.ú.
Zádveřice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3888/1, k.ú.
Letonice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 70, k.ú. Čížov
u Jihlavy.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3400/2, k.ú.
Strání.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 2019/49, k.ú.
Holice v Čechách.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 446/1, k.ú.
Vítová.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 300/5, k.ú.
Jedousov.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 151/21, k.ú.
Horka u Žehušic.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
GF P129411
GF P129412
GF P129413
GF P129414
GF P129415
GF P129416
GF P129417
GF P129418
278
Přírůstková kniha
GF P129419
GF P129420
GF P129421
GF P129422
GF P129423
GF P129424
GF P129425
GF P129426
GF P129427
GF P129428
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 100/1, k.ú.
Malechovice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1638/1, k.ú.
Černá Hora.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 55, k.ú. Lhota
u Lysic.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3394/7, k.ú.
Jindřichův Hradec.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1824/88, k.ú.
Pelhřimov.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 732/64, k.ú.
Zbraslavice.
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
11.11.2010
SVOBODA, J.; 1958
Mineralogicko - petrografický rozbor horninového materiálu
z lokality Malé Vrbno.
Ústřední ústav geologický, Praha
2.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Přelouč. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
zástavbu RD a komunikaci s inženýrskými sítěmi, napojenou
na ulice Jahnova a Pražská.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Víska. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
místní komunikaci.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Dolní Ředice. Hydrogeologické posouzení záměru zasakování
dešťových vod do horninového prostředí a podzemních vod v
rámci akce "Posouzení vlivu nové zástavby na odtokové
poměry v obci".
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
279
Přírůstková kniha
GF P129429
ŠTAINER, Michal; 2010
Spojil. Hydrogeologický posudek pro objekt přístavby
bazénu u RD č.p. 162.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
GF P129430
ŠTAINER, Michal; 2010
Podmoky. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
čistírnu odpadních vod a posouzení těžitelnosti zemin v
trase kanalizace.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Sobětuchy. Inženýrskogeologický průzkum základových půd
pro novostavbu RD na pozemku p.č. 270/6 a 198/3.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
GF P129431
GF P129432
GF P129433
GF P129434
GF P129435
GF P129436
GF P129437
GF P129438
ŠTAINER, Michal; 2010
Kopidlno. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
čistírnu odpadních vod a čerpací stanici a posouzení
těžitelnosti zemin v trase kanalizace.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Velké Svatoňovice. Inženýrskogeologický průzkum
základových půd pro čerpací stanici odpadních vod a
posouzení těžitelnosti zemin v trase kanalizace.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Přelouč. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
nový obchodně výrobní areál firmy SVOS.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Česká republika - Ministerstvo financí. Aktualizace
analýzy rizik areálů společnosti DUKLA Trutnov, s.r.o.
Závěrečná zpráva.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Česká republika - Ministerstvo financí. Aktualizace
analýzy rizik areálů společnosti DUKLA Trutnov, s.r.o.
Doplněk č. 1 k závěrečné zprávě.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Turnov - TR110/35kV - studna.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Lipoltice. Inženýrskogeologický průzkum základových půd
pro novostavbu RD na pozemku p.č. 319/5.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
280
Přírůstková kniha
GF P129439
GF P129440
GF P129441
ŠTAINER, Michal; 2010
Žleby. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
retenční nádrž na dešťové kanalizaci stoka "D" na lokalitě
Sibiř II.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Žiželice - Loukonosy. Inženýrskogeologický průzkum pro
novostavby RD na pozemcích v k.ú. Loukonosy p.č. 263/117,
263//119, 263/125 a 263/127.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
ŠTAINER, Michal; 2010
Spojil. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
novostavbu RD na pozemku p.č. 24/6.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
GF P129442
ŠTAINER, Michal; 2010
Dříteč. Inženýrskogeologický průzkum základových půd pro
intenzifikaci čistírny odpadních vod.
Mgr. Michal Štainer, Přelouč
11.11.2010
GF P129443
KALANDRA, Dušan; 2010
Závěrečná zpráva ke geotechnickému průzkumu pro zpracování
projektové dokumentace pro území řízení stavby:
Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá
Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity a turistiku
Ing. Dušan Kalandra, CSc., Ostrava
11.11.2010
MALIŠ, Eduard; 1994
Přehled ložisek štěrkopísků z oblasti Pohořelice Bratčice - Hrušovany u Brna - Vranovice.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
11.11.2010
GF P129444
GF P129445
KOČANDRLE, Jaroslav; 1998
Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu
staveniště. HMZ a.s. Bruntál.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
11.11.2010
GF P129446
KOČANDRLE, Jaroslav; 1998
Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu objektu
Administrativní budova RIVALL, Pustiměř.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
11.11.2010
GF P129447
KOČANDRLE, Jaroslav; 2000
Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu
Bučovice.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
11.11.2010
GF P129448
KOČANDRLE, Jaroslav; 2000
Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu
staveniště SO 260 HMZ a.s. Bruntál.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
11.11.2010
281
Přírůstková kniha
GF P129449
KOČANDRLE, Jaroslav; 2001
Závěrečná zpráva o geologickém dozoru na staveništi.
Hraniční přechod Bartultovice.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
11.11.2010
GF P129450
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě ČD DDC, průjezd
železničním uzlem Děčín, kanalizační sběrač u koleje č.
102
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Mikulčice,
parcela č.2754
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129451
GF P129452
PROVAZNÍK, Jan - VALTR, Viktor; 2002
Olše - Darkov, km 23,8 - 23,95, pravobřežní protipovodňová
ochrana Karviné, závěrečná zpráva geofyzikálního průzkumu
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129453
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Žarošická, akce V-9266.5712, Beno Vinohrady, Penny
market - ÚPS
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Pozořice,
zjištění průběhu staré kanalizace
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129454
GF P129455
GF P129456
GF P129457
GF P129458
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Chvalkovice na
Hané, zjištění stavu tělesa železničního spodku, km 58,890
- 59,010
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HRUŠKA, Jiří; 2002
ČD DDC, optimalizace úseku tratě Ostrava - Petrovice, SO
92-16-01 žst. Bohumín, km 277,090 - 277,101; kontrola
skutečného provedení georadarem
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno, Husova ulice
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
VALTR, Viktor - ŠPALKOVÁ, Edita; 2002
Zpráva o geoelektrické kontrole folie na lokalitě Medlov
(III. etapa, 2002)
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
282
Přírůstková kniha
GF P129459
VALTR, Viktor; 2002
Silnice II/374 Rájec - Blansko, zpráva o základním
korozním průzkumu
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129460
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Olomouc,
podzemní garáže - milánská stěna, II. etapa
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129461
KLABLENA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Kujavy (kontrola
izolační fólie), 5/2002
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129462
JANČOVIČ, Ladislav; 2002
Zpráva o geofyzikálním průzkumu, dálnice D47, stavba 4704,
Lipník nad Bečvou - Bělotín, objekt SO 214 v km 100,436
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129463
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Drahotuše Hranice, zjištění stavu tělesa železničního spodku km
210,160 - 210,300
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
KLABLENA, Jiří - VALTR, Viktor; 2002
Zpráva o geoelektrické kontrole těsnosti fólie na lokalitě
Lipník nad Bečvou (kontrola fólie IV), 5/2002
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129464
GF P129465
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Olomouc,
podzemní garáže, milánská stěna
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129466
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno, křižovatka ulic Körnerova a Cejl
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129467
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Brno Technologický park, lokalita TPB - FEI
Geofyzika, a.s., Brno
GF P129468
2.12.2010
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2002
Zpráva o geofyzikálním průzkumu, I/50 Staré Hutě - Rasová,
sanace sesuvů
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
283
Přírůstková kniha
GF P129469
GF P129470
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v místě protlaků na lokalitě
Brno - Černovice, ulice Blatouchová a Přední (určení
polohy a hloubky plynového potrubí)
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Jihlava, křižovatka ulic Okružní a U břízek
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129471
ŠPALKOVÁ, Edita; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Trhový Štěpánov,
kontrola folie IV/02
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129472
JANČOVIČ, Ladislav; 2002
Rájec - Blansko, geofyzikální průzkum
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129473
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním proměření délky mikropilot na
lokalitě Český Těšín - Žukov
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129474
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2002
Skládka tuhých komunálních odpadů Rychvald, kontrolní
měření neporušenosti části izolační folie
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129475
KLABLENA, Jiří - SYNEK, Václav - ŠPALKOVÁ, Edita; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Holasovice II II. etapa (kontrola fólie)
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129476
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním proměření integrity pilot na
lokalitě dálnice D47/2 SO 204, Ostrava - Svinov
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129477
JANČOVIČ, Ladislav; 2002
Projekt 2 D seismika Lednice, pyrotechnický průzkum
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129478
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Bratčice, kaseta
č.II, sekce 3, kontrola fólie II/02
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
284
Přírůstková kniha
GF P129479
VALTR, Viktor; 2002
Bratislava - SLOVNAFT, zpráva o měření seismických
rychlostí ve vrtech HRP-1, HRP-9 a HRP-17
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129480
HUBATKA, František; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Kopřivnice,
dosazovací nádrž
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129481
HRUŠKA, Jiří; 2002
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Ivanovice Česká (zaměření jímky)
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129482
PROVAZNÍK, Jan - VALTR, Viktor; 2002
Areál CANOINVEST, Brno - Královo Pole, ul. Kolejní,
inženýrskogeologické zhodnocení základových poměrů pro
stavbu 9ti objektů
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HUBATKA, František - KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Ostrava,
vyhledávání starších důlních děl
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129483
GF P129484
JANČOVIČ, Ladislav; 2001
Vyhledávání munice, polesí Valtice, etapa 2001
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129485
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Brno - Baumax,
podzemní garáže - těsnící fólie
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129486
DĚDÁČEK, Karel - GNOJEK, Ivan - MUTLOVÁ, Alena - ZABADAL,
Stanislav; 2001
Letecké geofyzikální mapování střední části Broumovska,
závěrečná zpráva a přílohy
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
DĚDÁČEK, Karel - GNOJEK, Ivan - MUTLOVÁ, Alena - ZABADAL,
Stanislav; 2001
Letecké geofyzikální mapování Doupovských hor, závěrečná
zpráva a přílohy
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2001
Zpráva o geofyzikálním průzkumu Hlinsko pod Hostýnem
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129487
GF P129488
285
Přírůstková kniha
GF P129489
JANČOVIČ, Ladislav; 2001
Zpráva o pyrotechnickém průzkumu, zapojení sondy Le - 12
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129490
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Jevíčko,
Kopřivova zmola, kontrola folie XII/01
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129491
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Bratčice, II.
etapa, kontrola fólie XII/01
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129492
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Brno,
Královopolské strojírny, opěrná zeď
Geofyzika, a.s., Brno
GF P129493
GF P129494
GF P129495
GF P129496
2.12.2010
HRUŠKA, Jiří; 2001
ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Ostrava - Petrovice, SO
94-16 (17) žst. Dětmarovice, km 283,060 - 285,140,
kontrola skutečného provedení georadarem
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Vyškov - ÚSPD
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
JANČOVIČ, Ladislav; 2001
Víceúčelová ekologická plocha, Třinecké železárny 2.etapa, kontrolní měření neporušenosti svrchní izolační
folie
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Údolní
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129497
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Gorkého, křižovatka s ul. Úvoz a Čapkova
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129498
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Pozořice,
kanalizační stoka
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
286
Přírůstková kniha
GF P129499
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Obřany, ulice Babická
Geofyzika, a.s., Brno
2.12.2010
GF P129500
DORŇÁK, Luděk; 2010
Běleč (p.p.č. 467), vrty pro tepelné čerpadlo k vytápění a
ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o skutečném
provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
15.11.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Most II. (p.p.č. 2736), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
15.11.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Střemy (p.p.č. 193/3), vrty pro tepelné čerpadlo k
vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická zpráva o
skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
15.11.2010
DORŇÁK, Luděk; 2010
Radostice u Vchynice (p.p.č. 50), vrty pro tepelné
čerpadlo k vytápění a ohřevu TUV rodinného domu, technická
zpráva o skutečném provedení vrtných prací
Luděk Dorňák, Olomouc
15.11.2010
VEČEŘOVÁ, Viera; 2010
Ověření a doplnění SDD a deponií po těžbě nerostných
surovin, ve vybraných poddolovaných územích v okrese
Jeseník (poddolovaná území ID 4030, 4149, 4165, 4171,
4182, 4196, 4254, 4263, 4270, 4277, 4286, 4291, 4297,
4313, 4324, 4346, 4654, 4359, 4361, 4362, 4365, 4371),
závěrečná zpráva geologického úkolu
RNDr. Viera Večeřová - PINKA, Jeseník
15.11.2010
HORČIČKA, Lumír - VANĚK, Václav - VOJÍŘ, Marek - ZÍMA,
Jaroslav; 2010
Ověření a doplnění SDD a deponií po těžbě nerostných
surovin, ve vybraných poddolovaných územích v okrese
Chomutov pro zajištění úkolu MŽP Databáze hlavních důlních
děl:Prvotní podklad pro šetření oznámení starých důlních
děl, závěrečná zpráva geologického úkolu
Geologické služby, s.r.o., Chomutov
8.11.2010
DUSÍLEK, Pavel - KOŠULIČOVÁ, Monika - PAULIN, Tomáš; 2009
Aktualizovaná analýza rizik výsypky v lomu Hájek, sanace
výsypky lomu Hájek, I. etapa, varianta B, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
15.11.2010
GF P129501
GF P129502
GF P129503
GF P129504
GF P129505
GF P129506
GF P129507
SOUKUP, Lubomír; 2009
Žibřidice (p.č. 110/3), zdroj podzemní vody pro rodinný
domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
287
Přírůstková kniha
GF P129508
SOUKUP, Lubomír; 2009
Žibřidice (p.č. 110/1), zdroj podzemní vody pro rodinný
domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129509
SOUKUP, Lubomír; 2010
Křižany (p.č. 2186/2), zdroj podzemní vody pro rodinný
dům, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129510
SOUKUP, Lubomír; 2010
Lvová (p.č. 1014), vrt HL-1, zdroj podzemní vody pro
státní zámek Lemberk, vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Oldřichov v Hájích (p.č. 612/2), zdroj podzemní vody pro
rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129511
GF P129512
SOUKUP, Lubomír; 2009
Mníšek u Liberce (p.č. 449/1), zdroj podzemní vody pro
rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129513
SOUKUP, Lubomír; 2008
Fojtka (p.č. 826), zdroj podzemní vody pro rekreační
chalupu, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129514
SOUKUP, Lubomír; 2007
Vlčí Důl (p.č. 30/4), zdroj podzemní vody pro rodinný
domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129515
SOUKUP, Lubomír; 2009
Stráž nad Nisou (p.č. 571/1), zdroj podzemní vody pro
rodinný domek a vrt pro tepelné čerpadlo, vyhodnocení
geologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Bedřichov u Jablonce nad Nisou (p.č. 518/15), zdroj
podzemní vody pro rodinný domek a vrt pro tepelné
čerpadlo, vyhodnocení geologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Krásná Studánka (p.č. 125/19), zdroj podzemní vody pro
rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129516
GF P129517
288
Přírůstková kniha
GF P129518
SOUKUP, Lubomír; 2008
Kunratice u Liberce (p.č. 143/3), zdroj podzemní vody pro
rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129519
SOUKUP, Lubomír; 2009
Huntířov u Děčína (p.č. 729/5), zdroj podzemní vody pro
bývalý větrný mlýn, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129520
SOUKUP, Lubomír; 2009
Záhoří u Semil (p.č. 179/2), zdroj podzemní vody pro
kravín ZD Kozákov, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129521
SOUKUP, Lubomír; 2009
Kristiánov (p.č. 888/4), zdroj podzemní vody pro rekreační
chalupu, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129522
SOUKUP, Lubomír; 2010
Radostín u Sychrova (p.č. 1044), vrt HR-5, zdroj podzemní
vody pro státní zámek Sychrov, vyhodnocení
hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
SOUKUP, Lubomír; 2008
Jablonecké Paseky (p.č. 849/9), zdroj podzemní vody pro
rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129523
GF P129524
SOUKUP, Lubomír; 2009
Heřmanice v Podještědí (p.č. 1910/8), zdroj podzemní vody
pro rodinný domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129525
SOUKUP, Lubomír; 2009
Čtveřín, SPZ Sychrov, a.s, rozšíření zdroje podzemní vody
pro velkokapacitní vepřín, vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Polubný (p.č. 1681), zdroj podzemní vody pro rekreační
chalupu, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
GF P129526
GF P129527
SOUKUP, Lubomír; 2009
Česká Lípa (p.č. 3961/1), zdroj podzemní vody pro rodinný
domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
289
Přírůstková kniha
GF P129528
GF P129529
GF P129530
GF P129531
SOUKUP, Lubomír; 2010
Frýdlant - Větrov (p.č. 3905), Čefos, s.r.o., doplnění
monitorovacího systému skládky odpadů, vyhodnocení
hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
SOUKUP, Lubomír; 2010
Starý Harcov (p.č. 1059), zdroj podzemní vody pro rodinný
domek, vyhodnocení hydrogeologického průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
SOUKUP, Lubomír; 2009
Vratislavice nad Nisou (p.č. 2682/6), zdroj podzemní vody
pro rekreační chatu, vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu
RNDr.L.Soukup - Hydrogeologie, Liberec
18.11.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Milhostov u Mariánských Lázní (p.p.č. 549/6), domovní
vrtaná studna, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
22.11.2010
GF P129532
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Milhostov u Mariánských Lázní (p.p.č. 549/10), domovní
vrtaná studna, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
22.11.2010
GF P129533
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Milhostov u Mariánských Lázní (p.p.č. 549/11), domovní
vrtaná studna, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
22.11.2010
GF P129534
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Výhledy (p.p.č. 87/1), domovní vrtaná studna, závěrečná
zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
22.11.2010
GF P129535
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Horní Lažany u Lipové (p.p.č. 219/6), domovní vrtaná
studna, závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
22.11.2010
GF P129536
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Mechová (p.p.č. 371/23), domovní vrtaná studna, závěrečná
zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
22.11.2010
GF P129537
LÁZNIČKOVÁ, Jana - POKORNÝ, Ladislav; 2010
Doly (parc. čís. 730), a) Vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve
změně pozdějších předpisů, b) Projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
22.11.2010
290
Přírůstková kniha
GF P129538
GF P129539
GF P129540
GF P129541
GF P129542
GF P129543
GF P129544
LÁZNIČKOVÁ, Jana - POKORNÝ, Ladislav; 2010
Bukovinka - parc. čís. 288/7, a) Vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb., § 9,
odst. 1 ve změně pozdějších předpisů, b) Projekt stavby
vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
22.11.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Bystřice nad Pernštejnem, Centrum zelených vědomostí,
ekopavilon, inženýrsko-geologický průzkum, závěrečná
zpráva
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
22.11.2010
LÁZNIČKOVÁ, Jana - POKORNÝ, Ladislav; 2010
Souňov (parc. čís. 36/3), a) Vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve
změně pozdějších předpisů, b) Projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
22.11.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Křtiny, vrt HV-105 - vodní zdroj, závěrečná zpráva o
výsledcích hydrogeologického průzkumu
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
22.11.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Bystřice nad Pernštejnem (parc. čís. 3131/1), a) Vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb.,
§ 9, odst. 1 ve změně pozdějších předpisů, b) Projekt
stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
22.11.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Čikvásky (parc. čís. 23), a) Vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve
změně pozdějších předpisů, b) Projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
22.11.2010
KRATOCHVÍL, František - URBAN, Lubomír; 2010
Libkova Voda (JZ část parcely p.č. 850/1), IG a HG průzkum
pro BPS, závěrečná zpráva
RNDr. František Kratochvíl, Velké Meziříčí
22.11.2010
GF P129545
TENENKO, Jan; 2010
Všemily, průzkumný hydrogeologický vrt JČ-1, závěrečná
technická zpráva
Bau - Geo s.r.o., Ústí nad Labem
22.11.2010
GF P129546
MATYÁŠ, František; 2010
Hydrogeologický posudek a pasport vodních zdrojů pro obec
Velký Malahov, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
23.11.2010
GF P129547
MATYÁŠ, František; 2010
Domažlice - Masarykova ulice, inženýrskogeologický
průzkum, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
23.11.2010
291
Přírůstková kniha
GF P129548
TOMÁŠEK, Jiří - TRČKOVÁ, Barbora; 2010
Mírovka u Havlíčkova Brodu, rekonstrukce TR Mírovka I,
inženýrskogeologický průzkum, závěrečná zpráva
4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29
23.11.2010
GF P129549
KOČANDRLE, Jaroslav; 2005
Jeseník - Šumperská ulice, posouzení tříd těžitelnosti v
sondách
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
23.11.2010
GF P129550
DONÁT, Alan; 2010
Závěrečná zpráva úkolu Vytvoření systému elektronického
zpracování a prezentace fondů hmotné dokumentace a
souvisejících dokumentů
Česká geologická služba - Geofond
24.11.2010
ČERNÁ, Aneta; 2010
Rekonstrukce tečení lávového proudu Kozákova na základě
studia magnetické a minerální stavby, diplomová práce
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
24.11.2010
GF P129551
GF P129552
ORSÁGOVÁ, Lucie; 2010
Mechanismy vmístění a magnetické stavby žil syenitových
porfyrů (západní části moldanubika), diplomová práce
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
24.11.2010
GF P129553
JERIE, Roman; 2010
Poříčí nad Sázavou (parcela č. 1524/55), závěrečná zpráva
o vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu včetně
vyjádření podle § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
25.11.2010
JERIE, Roman; 2010
Všestary (parcela č. 947/25), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu včetně
vyjádření podle § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
25.11.2010
HAMPL, Richard; 2010
Trotina (p.č. 217/11), posouzení základových poměrů pro
stavbu rodinného domku
Richard Hampl Mgr., Praha-Kunratice
25.11.2010
GF P129554
GF P129555
GF P129556
GF P129557
KRÁSNÝ, Otakar - VLČEK, Petr; 2010
Závěrečná zpráva průzkumu. Inženýrsko-geologický průzkum
skalní stěny Steinwand v Českém Krumlově. Doplňkový
inženýrsko-geologický průzkum skalní stěny Steinwand v
Českém Krumlově
SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o., Brno
26.11.2010
KUBÍKOVÁ, Katuše; 2010
Olšanské papírny, a.s., závod Lukavice na Moravě,
aktualizace analýzy rizik, závěrečná zpráva
RNDr. Katuše Kubíková, Ústí nad Orlicí
26.11.2010
292
Přírůstková kniha
GF P129558
GF P129559
GF P129560
GF P129561
GF P129562
GF P129563
PUPÍK, Václav; 2010
Strýčice - most - GTP, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
STEHLÍK, Oldřich; 2010
Čížkovice - monitoring 2010, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.11.2010
26.11.2010
MATYÁŠ, František; 2010
Hydrogeologický posudek a pasport vodních zdrojů
zemědělského družstva Rozvoj Trstěnice, závěrečná zpráva a
vodohospodářský pasport
AQUATEST a.s., Praha 5
26.11.2010
RADA, Jiří; 2010
Hydrogeologické posouzení možnosti vybudování nového
vodního zdroje na pozemku č. 1584 k.ú. Soběkury (okres
Plzeň - jih), závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.11.2010
RADA, Jiří; 2010
Hydrogeologické posouzení hřbitova v České Bříze pro
stanovení tlecí doby (okres Plzeň - sever), závěrečná
zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.11.2010
ČENĚK, Ctirad; 2010
Jistebník, kanalizace a ČOV - igp, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.11.2010
GF P129564
ČENĚK, Ctirad; 2010
Miřejovice, kanalizace a vodovod, rešerše geologických
poměrů, zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.11.2010
GF P129565
ČENĚK, Ctirad; 2010
Revitalizace PR U Sedmi rybníků - igp, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
26.11.2010
GF P129566
ONDRÁČEK, Pavel - PEJZL, Marcel; 2010
Olomouc MILO, lokalita Centrum - analýza rizika, závěrečná
zpráva
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
30.11.2010
GF P129567
ONDRÁČEK, Pavel - PEJZL, Marcel; 2010
Olomouc MILO, lokalita Ostrov - analýza rizika, závěrečná
zpráva
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
30.11.2010
293
Přírůstková kniha
GF P129568
ONDRÁČEK, Pavel; 2010
Černovická skládka, závěrečná zpráva o průběhu monitoringu
v roce 2010
ENVI-AQUA, s.r.o., Brno
30.11.2010
GF P129569
MORIC, Petr; 2010
Skládka Tisová, geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
GF P129570
GF P129571
GF P129572
30.11.2010
MORIC, Petr - MUSEL, Vítězslav; 2010
Opatření na horní Opavě, příprava akce v obobí 2008 2010, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (IGP)
- G.12 podrobný průzkum pro opatření na vodních tocích a
G.12.112 podrobný IGP pro stavbu 02.112, závěrečná zpráva
o předběžném inženýrsko-geologickém průzkumu
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
30.11.2010
MORIC, Petr - SOUČEK, Luboš; 2010
Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2008 2010, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (IGP)
- G.12 podrobný průzkum pro opatření na vodních tocích a
G.12.010 podrobný IGP pro stavbu 02.010, závěrečná zpráva
o podrobném inženýrsko-geologickém průzkumu
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
30.11.2010
MORIC, Petr; 2010
Skládka Úholičky, geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
30.11.2010
GF P129573
MORIC, Petr; 2010
Rodinný penzion Svět v obci Medlov, geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
30.11.2010
GF P129574
MORIC, Petr - SOUČEK, Luboš; 2010
Praha - Ďáblice, překládací stanice pro skládku Uhy,
geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
30.11.2010
GF P129575
MORIC, Petr - SOUČEK, Luboš; 2010
Novostavba rybníka v k.ú. Černá, geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
30.11.2010
GF P129576
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 621/1, k.ú.
Česká
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 557, k.ú.
Přední Chlum
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
GF P129577
294
Přírůstková kniha
GF P129578
GF P129579
GF P129580
GF P129581
GF P129582
GF P129583
GF P129584
GF P129585
GF P129586
GF P129587
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 4457/65, k.ú.
Slavkov u Uherského Brodu
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 7494/5, k.ú.
Uherský Brod
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 853, k.ú.
Jince
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 632, k.ú.
Březiny u Poličky
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 427/26, k.ú.
Oslov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 311, k.ú.
Bukvice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1653/29, k.ú.
Uhříněves
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 465/4, k.ú.
Věchnov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 39, k.ú.
Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 3025/2, k.ú.
Velké Karlovice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
295
Přírůstková kniha
GF P129588
GF P129589
GF P129590
GF P129591
GF P129592
GF P129593
GF P129594
GF P129595
GF P129596
GF P129597
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 1165/23, k.ú.
Seč
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 18/3, k.ú.
Podhradí u Jičína
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 246/6, k.ú.
Kojetice na Moravě
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 2634, k.ú.
Želechovice nad Dřevnicí
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 182/7, k.ú.
Malý Ratmírov
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 334/2, k.ú
Veselice
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 290, k.ú.
Železné
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
VESELÝ, Miroslav; 2010
Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzemní vody
dle § 9 vodního zákona z vrtu na parcele č. 775/2, k.ú.
Klokoty
Mgr. Miroslav Veselý, Bystřice nad Pernštejnem
1.12.2010
HAVELKA, Jaroslav - KUEHN, Petr; 1979
Výzkumná zpráva úkolu Rudní mineralogie ložiska Horní
Benešov
Vysoká škola báňská, Ostrava
1.12.2010
BLÁHA, Pavel - DURAS, Roman - NOVOTNÁ, Jitka - PAVLÍK,
Jiří - RECH, Stanislav - RUPP, David - SVATUŠKA, Milan VYLAMOVÁ, Pavlína - ŘEZNÍČEK, Pavel; 2003
Silnice I/42 Brno - VMO Dobrovského A, průzkumné štoly,
podrobný geotechnický průzkum, závěrečná zpráva
Geotest, a.s., Brno
3.12.2010
296
Přírůstková kniha
GF P129598
MATĚJÍK, Zdeněk; 2010
Mydlovary, monitorovací vrty, odkaliště KIV/D - 2010,
závěrečná zpráva
ENACON s.r.o., Praha
6.12.2010
GF P129599
PUDA, Svatopluk; 1993
Bartošovice v Orlických horách - geologický průzkum
ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
6.12.2010
GF P129600
JAECKL, Pavel; 2010
Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro opravu
mostu ev. č. 46-034 ve Šternberku, Olomoucký kraj
QUALIFORM, a.s., Brno
7.12.2010
GF P129601
JAECKL, Pavel; 2010
Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro stavbu: ZŠ
Heyrovského - sportujeme společně, v Olomouci, Olomoucký
kraj
QUALIFORM, a.s., Brno
7.12.2010
DOSOUDIL, Petr - PAZOUREK, Josef; 2010
Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých
ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve
společnosti HEXION Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově.
Závěrečná zpráva zakázky Ochranné sanační čerpání II
DEKONTA a.s., Ústí nad Labem
7.12.2010
SVOBODA, Tomáš; 2010
Obec Držková, hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.12.2010
GF P129602
GF P129603
GF P129604
POSPÍŠILÍKOVÁ, Marcela; 2010
Lutopecny, hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.12.2010
GF P129605
POSPÍŠILÍKOVÁ, Marcela; 2010
Pravčice, zdroj podzemní vody na p. č. 49/1.
Hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.12.2010
GF P129606
POSPÍŠILÍKOVÁ, Marcela; 2010
Miroslav, hydrogeologický průzkum, závěrečná zpráva
Vodní zdroje Holešov, a.s., Holešov
7.12.2010
GF P129607
VYLITA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva hydrogeologických prací. Průzkum
potenciálních zdrojů podzemní vody v katastrálním území
Stráž nad Ohří p.p.č. 1038/11, průzkumné vrty BJ-141 a BJ142, kraj Karlovarský
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
7.12.2010
297
Přírůstková kniha
GF P129608
GF P129609
GF P129610
GF P129611
GF P129612
GF P129613
GF P129614
GF P129615
GF P129616
VYLITA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva hydrogeologických prací. Průzkum
potenciálních zdrojů podzemní vody v katastrálním území
Stráž nad Ohří p.p.č. 1038/11, průzkumné vrty BJ-145 a BJ146, kraj Karlovarský
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
7.12.2010
VYLITA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací. Orientační
inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro PD pro
SP stavby. Objekt ÚZZS Karlovarského kraje II. etapa,
Karlovy Vary - Dvory
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
7.12.2010
VYLITA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu v
lokalitě Na Vyhlídce p.p.č. 1321, k.ú. Karlovy Vary
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
7.12.2010
VYLITA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu
průmyslové haly v Dalovicích na p.p.č. 561/7 a 561/18 k.ú.
Dalovice, kraj Karlovarský
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
7.12.2010
VYLITA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu
rodinného domu Kfely, p.p.č. 925/29, k.ú. Kfely
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
7.12.2010
VYLITA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva geologických prací. Inženýrsko-geologický
a hydrogeologický průzkum pro novou výstavbu v Bečově nad
Teplou, Zlatý vrch p.p.č. 277/2, 277/8, 277/9, 277/11,
317/1, 314/3 a 318/5 k.ú. Bečov nad Teplou
AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary, Pražská silnice 43
7.12.2010
HOTÁREK, Václav - KOVÁŘ, Luděk; 2010
Šenov - Lapačka, ul. Ořechová, RD. Závěrečná zpráva o
výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu
Green Gas DPB, a.s., Paskov
7.12.2010
KADLEC, Jiří; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích HG průzkumu pro zásobování
RD podzemní vodou a vytápění geotermální energií
prostřednictvím tepelného čerpadla p.č. 85/9 k.ú. Semice u
Písku
OVYVOZ s.r.o., Češňovice
9.12.2010
KARVÁNEK, Josef - ZIKMUNDOVÁ, Jana; 2010
Hydrogeologický posudek. Možnosti uvedení do provozu
vrtané studny pro zásobování rodinného domu podzemní
vodou, p.č. 123/20 - k.ú. Kluky u Písku
Josef Karvánek KCZ - GEO, Písek
9.12.2010
298
Přírůstková kniha
GF P129617
GF P129618
GF P129619
GF P129620
GF P129621
GF P129622
GF P129623
GF P129624
GF P129625
KARVÁNEK, Josef - ZIKMUNDOVÁ, Jana; 2010
Hydrogeologický posudek. Možnosti uvedení do provozu
vrtané studny pro zásobování rodinného domu podzemní
vodou, p.č. 426/30 - k.ú. Chřešťovice
Josef Karvánek KCZ - GEO, Písek
9.12.2010
KARVÁNEK, Josef - ZIKMUNDOVÁ, Jana; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích hydrogeologického průzkumu
pro posílení zdrojů podzemní vody pro zásobování osady
LIBĚJOVICKÉ SVOBODNÉ HORY podzemní vodou - k.ú. Křepice u
Vodňan
Josef Karvánek KCZ - GEO, Písek
9.12.2010
STEJSKAL, Petr - ŽITNÝ, Petr; 2010
Hydrogeologický průzkum pro ověření úrovně hladiny
podzemní vody a její agresivity a posouzení možnosti
zasakování srážkových vod zachycených střechami
plánovaných objektů obytného souboru Schoellerova v Praze
9 - Čakovicích
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha 9
9.12.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Domovní vrtaná studna, k.ú. Plesná, p.p.č. 175/5,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
9.12.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ,
Jaroslava - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Popůvky u Brna. Hydrogeologický průzkum pro zajištění
zdroje podzemní vody k projektovanému rekreačnímu objektu
na pozemku p.č. 958, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
POSPÍŠIL, Oto; 2010
K.ú. Bežerovice, Hodonice u Bechyně. Sanačně geologický
doprůzkum v areálu autoparku VÚ 6365 Bechyně, závěrečná
zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto; 2010
K.ú. Mikulčice. Hydrogeologický průzkum pro posouzení
možnosti zasakování dešťových vod na pozemku p.č. 2096/14
pro areál projektované výzkumné základny, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Lipůvka. Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje
podzemní vody pro projektovaný rodinný dům na pozemku p.č.
770/1, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Kohoutovice. Hydrogeologický a inženýrskogeologický
průzkum pro posouzení základových poměrů a možnosti
zasakování dešťových vod v místě projektované komunikace
Vaňhalova - Chalabalova, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
299
Přírůstková kniha
GF P129626
GF P129627
GF P129628
GF P129629
GF P129630
GF P129631
GF P129632
GF P129633
GF P129634
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava; 2010
K.ú.Mikulčice. Hydrogeologický průzkum pro posouzení
možnosti vybudování zdroje podzemní vody na pozemku p.č.
2096/17 pro projektovanou výzkumnou základnu, závěrečná
zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ,
Jaroslava; 2010
Brno - k.ú. Židenice. Monitoring kvality podzemních vod v
areálu ALSTOM s.r.o., zpráva za rok 2010
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava; 2010
SD KOVOŠROT s.r.o. - provozovna Brno, zhodnocení kvality
podzemních vod v roce 2010, pravidelný monitoring
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
GILLOVÁ, Eva - MICHELE, Libor - PILAŘ, Leoš - TKADLECOVÁ,
Jaroslava; 2010
Brno - k.ú. Trnitá. Monitoring znečištění podzemních vod v
areálu OSC Galerie Vaňkovka
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava; 2010
SD KOVOŠROT s.r.o. - provozovna Svitavy. Posouzení kvality
podzemních vod, zpráva za rok 2010
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava - VAVŘÍČEK, Zdeněk;
2010
K.ú. Modřice OD KIKA Brno. Vyhodnocení původu vody
prosakující do podzemního technologického podlaží
obchodního domu, hydrogeologický posudek
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Velká Střelná. Analýza rizik vojenských objektů
Pěchotní střelnice Daskabát a Tankové střelnice Přáslavice
ve Vojenském újezdu Libavá narušených uložením odpadů
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
GILLOVÁ, Eva - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ, Jaroslava VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Žabovřesky. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu
bytového domu na ulici Horova č.o. 63, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - PROVAZNÍK,
Jan - VALTR, Viktor - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Žabovřesky. Podrobný inženýrskogeologický,
hydrogeologický a radonový průzkum a vyhodnocení výskytu
bludných proudů pro administrativně bytový komplex
Sochorova II, závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
300
Přírůstková kniha
GF P129635
GF P129636
GF P129637
GF P129638
GF P129639
PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
Brno, k.ú. Trnitá. Sanace saturované zóny horninového
prostředí kontaminované chlorovanými uhlovodíky v bývalém
areálu Vlněna na ulici Přízova. Postsanační monitoring,
závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ,
Jaroslava - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Stránice. Doplňkový inženýrskogeologický průzkum pro
výstavbu bytového domu při ulici Bohuslava Martinů,
závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - TKADLECOVÁ,
Jaroslava - VAVŘÍČEK, Zdeněk; 2010
K.ú. Kuřim. Hydrogeologický průzkum pro ověření
kvalitativních a kvantitativních parametrů neogenní zvodně
pro exploataci podzemních vod v místě sportovního areálu
na ulici Blanenská. 2. etapa průzkumných prací, závěrečná
zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
GILLOVÁ, Eva - PILAŘ, Leoš - POSPÍŠIL, Oto - VAVŘÍČEK,
Zdeněk; 2010
K.ú. Popůvky u Brna. Inženýrskogeologický průzkum pro
výstavbu rekreačního objektu na pozemku p.č. 958,
závěrečná zpráva
AQUA ENVIRO s.r.o., Brno
14.12.2010
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Technická zpráva vrtných prací. Ivanovice na Hané
GEOBE s.r.o., Brankovice, Tasova 81
14.12.2010
GF P129640
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Koryčany - Ing. Jan Fridrich, studna St-2 na pozemku p.č.
1963. Hydrogeologické vyjádření
GEOBE s.r.o., Brankovice, Tasova 81
14.12.2010
GF P129641
KABÁTNÍK, Patrik; 2010
Koryčany - Josef Hemmel, studna St-1 na pozemku p.č.
1965/1. Hydrogeologické vyjádření
GEOBE s.r.o., Brankovice, Tasova 81
14.12.2010
GF P129642
BROKEŠ, Miroslav - ZEIS, Karel; 2010
Zpráva o výsledku prověrky: Kontrola zdrojů podzemní vody
dle databáze České geologické služby - Geofondu
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha
14.12.2010
GF P129643
LAVRINENKO, Milan - MARKOVÁ, M.; 1967
Vyhodnocení těžebního průzkumu ložiska cihlářských hlín
Loštice
Geologický průzkum Ostrava, n.p.
16.12.2010
301
Přírůstková kniha
GF P129644
FIDES, Jozef; 1111
Hydrogeologické poznatky z čerpacích vrtov v spodnom
panóne juhomoravského lignitového revíru
Bánsky výskumný ústav, Prievidza
16.12.2010
GF P129645
HOLEČEK, Vít; 2010
Opatření zamezující šíření kontaminace v bývalé obalovně
Holostřevy. Etapová zpráva za rok 2010
AQUATEST a.s., Praha 5
16.12.2010
GF P129646
HOLEČEK, Vít; 2010
Postsanační monitoring podzemních vod v okolí areálu
bývalého překladiště uranové rudy Chodová Planá.
Monitoring znečištění podzemních vod v domovních studních
v období 2000 - 2010. Závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
16.12.2010
KRYSTYNÍK, Jaroslav - PÚČEK, Martin; 2010
Domovní vrtaná studna k.ú. Ovesné Kladruby, st.p.č. 52/2,
závěrečná zpráva
KRYSTYNÍK J., Vodní hospodářství, Mariánské Lázně
16.12.2010
GF P129647
GF P129648
VALA, Jaromír; 1980
Realimentace obzorů jodových vod zpětnou infiltrací
použitými vodami v balneaci v Novém Darkově
organizace nezjištěna
17.12.2010
GF P129649
HODNÝ, V.; 1993
Zpráva o orientačním vyhodnocení vodních zdrojů pitné vody
pro obec Stará Ves
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
20.12.2010
GF P129650
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Pitín,
železniční násep
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129651
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
ulice Kotlářská - Bayerova, Brno
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129652
HRUŠKA, Jiří - KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Lužice poddolování
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129653
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Bystřička,
přehradní hráz
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
302
Přírůstková kniha
GF P129654
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Prakšice,
kontrola folie X/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129655
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Brno-Žebětín,
ulice Hostislavova (porucha vozovky)
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129656
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Mozolky
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129657
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - ulice Křížkovského
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129658
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Kelčany a
Moravský Písek
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129659
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě rychlostní
komunikace R 35, stavba 3509, Slavonín - Přáslavice
2.etapa, objekt D210
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Podivín Šakvice, lokalita Zaječí (km 100.255 - 100.505)
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129660
GF P129661
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Mrsklesy,
kontrola folie VIII/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129662
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Obchodní centrum
PROTEC MEDIA HALL BRNO (zjišťování měrných odporů a
bludných proudů)
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno, Slovákova ul.
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129663
303
Přírůstková kniha
GF P129664
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Markvartovice,
kontrola folie IX/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129665
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2001
Zpráva o geofyzikálním průzkumu Kostelec
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129666
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
ulice Veveří - Brno
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129667
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
ulice Kotlářská - Brno
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129668
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Brno - ulice
Mečová, nájemní dům č.8
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129669
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Brno - ALSTOM
Power, proměření základových pilířů
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129670
VALTR, Viktor; 2001
Areál Canoinvest Brno - Královo Pole, ul. Kolejní. Zpráva
o průzkumu základové půdy pro stavbu 9 objektů
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129671
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Kaplice Bukovsko, kontrola folie VIII/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129672
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě rychlostní
silnice R 35, stavba 3509, Slavonín - Přáslavice, 2.etapa,
objekty D 205 a D 210
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
KLABLENA, Jiří - VALTR, Viktor; 2001
"Environmental due diligence". Část areálu bývalé ČKD
Hořovice (Warep, s.r.o.)
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129673
304
Přírůstková kniha
GF P129674
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Růžov u Borovan,
kontrola folie VII/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129675
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Zvonařka a Trnitá
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129676
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Úzká
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129677
HRUŠKA, Jiří; 2001
ČD DDC Modernizace tratě Moravský Písek - Huštěnovice,
kontrola skutečného provedení georadarem žst. Staré Město
u Uherského Hradiště - žst. Huštěnovice, kolej 1, km
138.853-142.503
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Kuchyňky u
Zdounek, kontrola folie VI/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129678
GF P129679
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2001
Zpráva o pyrotechnickém průzkumu Lažany Vilímské
Geofyzika, a.s., Brno
zahrada pí.
24.1.2011
GF P129680
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - ul. Trnitá II. u ústředního autobusového nádraží
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129681
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Medlov, kontrola
folie VI/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129682
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Žerotínovo náměstí
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129683
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním zaměření vodovodního potrubí v ose
protlaku na ulici Brno - Domažlická
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
305
Přírůstková kniha
GF P129684
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Křížová, ústí Mendlova náměstí
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129685
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Brno - ALSTOM
Power, lokalizace základových patek
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129686
FROLKA, Josef - VALTR, Viktor; 2001
Pyrotechnický průzkum v oblasti projektované stavby:
Rekonstrukce staré správní budovy ZOO Brno (Bystrc - Mniší
hora)
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Pekařská, křižovatka s ul. Anenská a Studánka
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129687
GF P129688
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním zaměření plynového potrubí STL v
ose protlaku na lokalitě Brno - Domažlická + Chodská
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129689
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Lužice
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129690
VALTR, Viktor; 2001
Brno - Černovice. Garáže G20 - BD Družba Brno. Zpráva o
průzkumu podzemních vod
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129691
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaků na lokalitě
Brno - ulice Botanická, Hrnčířská a Dřevařská
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129692
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Úvoz, křižovatka s ul. Pekařská, Sladová a Tvrdého
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129693
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Křížová, křižovatka s ul. Bělidla
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
306
Přírůstková kniha
GF P129694
FROLKA, Josef - JANČOVIČ, Ladislav; 2001
Zpráva o pokusném geofyzikálním měření v polesí Valtice.
Lokality č.8 a č.27
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129695
HRUŠKA, Jiří; 2001
ČD DDC Modernizace tratě Moravský Písek - Huštěnovice.
Kontrola skutečného provedení georadarem žst. Staré Město
u Uherského Hradiště - žst. Huštěnovice, kolej 2, km
138.853 - 142.505
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Hybešova, křižovatka s ul. Leitnerova
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129696
GF P129697
HUBATKA, František; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření v ose protlaku na lokalitě
Brno - Polní
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129698
HRUŠKA, Jiří; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Severovýchodní
část Budějovické pánve - hydrogeologie
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129699
KRATOCHVÍL, Bohdan; 2001
Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Bratčice,
kontrola folie IV/01
Geofyzika, a.s., Brno
24.1.2011
GF P129700
BOTLÍKOVÁ, Tereza - GARDAVSKÁ, Anna - ROUT, Jiří; 2010
Vodárenský soubor Litice, závěrečná zpráva o výsledcích
orientačního inženýrskogeologického průzkumu
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GF P129701
GARDAVSKÁ, Anna - ROUT, Jiří; 2010
Praha 5 - Motol, závěrečná zpráva doplňujícího
inženýrskogeologického průzkumu pro projekty zajištění
stavebních jam na staveništích KÚ1 a stanice Motol na
trase metra 5A
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GARDAVSKÁ, Anna; 2010
Vintířov - Vřesová, Regionální centrum zpracování odpadu
KV kraje, orientační inženýrskogeologický průzkum,
závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
HARTMAN, Michal; 2010
Mladá Boleslav, 1101 - Novostavba objektu RZ - I. etapa,
inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu objektu datového
centra v areálu společnosti Škoda Auto, a.s., závěrečná
zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GF P129702
GF P129703
307
Přírůstková kniha
GF P129704
GF P129705
GF P129706
BOTLÍKOVÁ, Tereza - GARDAVSKÁ, Anna - KOSTOHRYZ, Ondřej ROUT, Jiří - VODIČKA, Vlastimil; 2010
Praha 1 (Na Příkopě 14), zpráva o inženýrskogeologickém
průzkumu pro projekt rekonstrukce budovy
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GARDAVSKÁ, Anna - VODIČKA, Vlastimil; 2010
Mokrovraty - bioplynová stanice, výsledky
inženýrskogeologického průzkumu pro stavbu fermentoru,
příjmové jímky a plynojemu, závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
ANTONÍNOVÁ, Pavla - KRESTA, František; 2010
Ostrava - Mariánské Hory, geotechnický průzkum, závěrečná
zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GF P129707
HARTMAN, Michal - KŘIVÁNEK, Jaroslav; 2010
Pasport - SO 204, most přes Štítarské údolí v Kolíně Štítarech (I/38 obchvat Kolína), doplňující IGP
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GF P129708
HARTMAN, Michal; 2010
Příšovice - protipovodňová ochrana, inženýrskogeologický
průzkum (v prostoru navržené ochranné protipovodňové hráze
a zídky), závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GARDAVSKÁ, Anna - ŠULÁKOVÁ, Erika; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrskogeologických
průzkumných prací pro projekt protipovodňové ochrany
elektrárny Prunéřov
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GARDAVSKÁ, Anna; 2010
Praha 9 - Harfa City, inženýrskogeologický průzkum,
závěrečná zpráva
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
20.12.2010
GF P129709
GF P129710
GF P129711
GF P129712
GF P129713
FOUSEK, Milan - ČERNÝ, Ivo; 2010
Huť, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení
geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve
znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
TUREK, Vojtěch - ČERNÝ, Ivo; 2010
Úžice, hydrogeologické průzkumné vrty HV-1 a HV-2,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
FOUSEK, Milan - ČERNÝ, Ivo; 2010
Tuchlovice, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
308
Přírůstková kniha
GF P129714
GF P129715
GF P129716
GF P129717
GF P129718
GF P129719
GF P129720
GF P129721
GF P129722
FOUSEK, Milan - TUREK, Vojtěch - ČERNÝ, Ivo; 2010
Žďár, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení
geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve
znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
FOUSEK, Milan - ČERNÝ, Ivo; 2010
Zaječice II, hydrogeologické průzkumné vrty, vyhodnocení
geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve
znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
FOUSEK, Milan - ČERNÝ, Ivo; 2010
Nosálov - Příbohy, hydrogeologické průzkumné vrty HV-1 a
HV-2, vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č.
62/1988 Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000
Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
TUREK, Vojtěch - ČERNÝ, Ivo; 2010
Křeslice, hydrogeologický průzkumný vrt KE-3, vyhodnocení
geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve
znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
FOUSEK, Milan - ČERNÝ, Ivo; 2010
Františkov, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
FOUSEK, Milan - ČERNÝ, Ivo; 2010
Holubice, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení
geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve
znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
FOUSEK, Milan - KAHUDA, Daniel - ČERNÝ, Ivo; 2010
Libuš, hydrogeologický průzkumný vrt HV-1, vyhodnocení
geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve
znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
FOUSEK, Milan - TUREK, Vojtěch - ČERNÝ, Ivo; 2010
Česká Lípa, hydrogeologický průzkumný vrt VB-2,
vyhodnocení geologických prací podle zákona ČNR č. 62/1988
Sb. ve znění zákonů č. 543/1991 Sb. a č. 366/2000 Sb
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
ANTON, Petr - CHOCHLÍK, Stanislav - DUŠKOVÁ, Klára HLAVÁČOVÁ, Pavlína - KAHUDA, Daniel - MILICKÁ, Michaela STŘEMCHA, Jiří - VLASÁK, Jan - ČERNÝ, Ivo - ŠPAČEK, Karel;
2010
OZ Chemie Horní Počernice, závěrečné vyhodnocení
přípravných prací v rámci projektu DPP III
Vodní zdroje, a.s., Praha
20.12.2010
309
Přírůstková kniha
GF P129723
GF P129724
GF P129725
GF P129726
GF P129727
GF P129728
GF P129729
GF P129730
GF P129731
RINN, Martin; 2010
Jevany - Bohumil, závěrečná zpráva předdemoličního
průzkumu objektu kotelny v areálu spol. Baxter Bioscience,
s.r.o
Martin Rinn, Praha-Kolovraty, Mladotova 663/2
20.12.2010
RINN, Martin; 2010
Hlaváčova Lhota (p.č. 236/6), závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu, návrh na povolení k nakládání
s podzemními vodami (vyjádření odborně způsobilé osoby dle
§ 9 zákona 254/2001 v platném znění) pro vodní dílo vrtanou studnu
Martin Rinn, Praha-Kolovraty, Mladotova 663/2
20.12.2010
RINN, Martin; 2010
Závěrečná zpráva o provedení inženýrsko-geologického
průzkumu pro výstavbu areálu fotovoltaické elektrárny v
k.ú. Lično
Martin Rinn, Praha-Kolovraty, Mladotova 663/2
20.12.2010
RINN, Martin; 2010
Závěrečná zpráva o provedení inženýrsko-geologického
průzkumu pro výstavbu areálu fotovoltaické elektrárny v
k.ú. Veliš u Jičína
Martin Rinn, Praha-Kolovraty, Mladotova 663/2
20.12.2010
RINN, Martin; 2010
Dolní Krupá (p.č. 156/4), závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu, návrh na povolení k nakládání
s podzemními vodami (vyjádření odborně způsobilé osoby dle
§ 9 zákona 254/2001 v platném znění) pro vodní dílo vrtanou studnu
Martin Rinn, Praha-Kolovraty, Mladotova 663/2
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Studénky (parcela č. 438/47), sekundární zdroj vody pro
RD, vrtaná studna, hydrogeologické vyjádření dle § 9,
odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Moravské Budějovice (parcela č. 556/4), sekundární zdroj
vody pro RD a na zálivku zahrady, vrtaná studna, výsledky
hloubení průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle §
9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Modřice (parcela č. 929/1), zdroj vody pro RD a na zálivku
zahrady, vrtaná studna, výsledky hloubení průzkumného
vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Vohančice (parcela č. 124/5), vrtaná studna u novostavby
RD, výsledky hloubení průzkumného vrtu, hydrogeologické
vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
310
Přírůstková kniha
GF P129732
GF P129733
GF P129734
GF P129735
GF P129736
GF P129737
GF P129738
GF P129739
GF P129740
MIČKE, Radek; 2010
Horní Radíkov (parcela č. 8), vrtaná studna pro rekreační
chalupu, výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Oblekovice (parcela č. 244/3), individuální zdroj podzemní
vody - vrtaná studna, výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách v platném znění
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Březí u Říčan (parcela č. 229/4), vrtaná studna pro
budoucí RD, výsledky hloubení průzkumného vrtu,
hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst. 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Velká Bíteš (parcela č. 2539/76), individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna, výsledky hloubení
průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Velké Meziříčí (parcela č. 1565/2), individuální zdroj
podzemní vody - vrtaná studna, výsledky hloubení
průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle § 9, odst.
1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Chválkov u Kamenice nad Lipou (parcela č. 409),
individuální zdroj podzemní vody - vrtaná studna, výsledky
hloubení průzkumného vrtu, hydrogeologické vyjádření dle §
9, odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
MIČKE, Radek; 2010
Lužany (parcela č. 1050/112), vrtaná studna pro autokemp,
zpráva o průzkumném hydrogeologickém vrtu, výsledky
čerpací zkoušky
Jihlavská vrtná, s.r.o., Jihlava, Brněnská 65
20.12.2010
HORKÝ, Štěpán; 2010
Kostomlaty pod Řípem (p.č. 940), závěrečná zpráva o
průzkumném vrtu
Mgr. Štěpán Horký, Svitavy
20.12.2010
JERIE, Roman; 2010
Stříbrná Skalice (parcela č. 272/2), závěrečná zpráva o
vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu včetně
vyjádření podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
20.12.2010
311
Přírůstková kniha
GF P129741
JERIE, Roman; 2010
Řitka (parcela č. 216/94), závěrečná zpráva o prohloubení
vrtané studny
RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha + Ivan Houska, Praha 10
20.12.2010
GF P129742
MATYÁŠ, František; 2010
Odstranění starých ekologických zátěží v areálu bývalých
kasáren Aš - Skřivánčí vrch, monitoring saturované zóny
2010, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
22.12.2010
MAREŠOVÁ, Lenka; 2010
Geologické zhodnocení vrtu Josefov 20
MND a.s., Hodonín
22.12.2010
GF P129743
GF P129744
MAREŠOVÁ, Lenka; 2010
Geologické zhodnocení vrtu Josefov 19
MND a.s., Hodonín
22.12.2010
GF P129745
ČÍŽEK, Petr; 2010
Hydrogeologický průzkum Čelákovice - východ, závěrečná
zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
27.12.2010
GF P129746
ČÍŽEK, Petr; 2010
Husinec u Řeže, hydrogeologický průzkum, vrty pro tepelné
čerpadlo, závěrečná zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
27.12.2010
GF P129747
ČÍŽEK, Petr; 2010
Hydrogeologický průzkum Zdiměřice sever, závěrečná zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
27.12.2010
GF P129748
ČÍŽEK, Petr; 2010
Hydrogeologický průzkum Všekary sever, závěrečná zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
27.12.2010
GF P129749
ČÍŽEK, Petr; 2010
Hydrogeologický průzkum Dolní Houska, závěrečná zpráva
RNDr. Petr ČÍŽEK - A až Zet, Praha
27.12.2010
GF P129750
FRIČ, Jiří; 2010
Louňovice, HG vrt v obci Louňovice, pozemek p.č. 218/61,
okres Praha - východ, kraj: Středočeský. Závěrečná zpráva
o průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.12.2010
312
Přírůstková kniha
GF P129751
GF P129752
GF P129753
GF P129754
GF P129755
GF P129756
GF P129757
GF P129758
GF P129759
FRIČ, Jiří; 2010
Strančice, HG vrt v obci Strančice, pozemek p.č. 107/28,
okres: Praha - východ, kraj: Středočeský. Závěrečná zpráva
o průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.12.2010
FRIČ, Jiří; 2010
Červený Újezd, dva HG vrty Červený Újezd, pozemky p.č.
73/7 a 73/21, k.ú. Červený Újezd, okres Praha - západ,
kraj: Středočeský. Závěrečná zpráva o dvou průzkumných
hydrogeologických vrtech
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.12.2010
FRIČ, Jiří; 2010
Trpoměchy, HG vrt Trpoměchy, pozemek p.č. 5/14, k.ú.
Trpoměchy, okres Kladno, kraj: Středočeský. Závěrečná
zpráva o průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.12.2010
FRIČ, Jiří; 2010
Unhošť, HG vrt Unhošť, pozemek p.č. 1337/8, k.ú. Unhošť,
okres Kladno, kraj Středočeský. Závěrečná zpráva o
průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.12.2010
FRIČ, Jiří; 2010
Blaženice, HG vrt v obci Rabyně, část Měřín, pozemek p.č.
1124/4, okres: Benešov, kraj: Středočeský. Závěrečná
zpráva o průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.12.2010
FRIČ, Jiří; 2010
Horní Počernice, HG vrt v obci Horní Počernice, pozemek
p.č. 1849/4, okres: Hlavní město Praha, kraj: Hlavní město
Praha. Závěrečná zpráva o průzkumném hydrogeologickém vrtu
Ing. Jiří Frič, Tuchlovice, Za Humny II 346
29.12.2010
FOJTÍK, Stanislav - ZUSKA, Richard; 2010
Praha 9 - Hrdlořezy. Sanační práce v prostoru bývalé
kotelny, potrubních kanálů a úložiště LTO v areálu bývalé
firmy Váhostav, a.s., Za mosty 34, Praha 9. Závěrečná
zpráva
Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha
29.12.2010
KUTILOVÁ, Lucie - STEJSKAL, Vladimír - SUCHÝ, Jiří WEBER, Radek; 2010
Postsanační monitoring v areálu podniku ABB EJF, a.s. v
Brně, 2. cyklus - září 2010
AECOM CZ s.r.o., Praha
29.12.2010
ŽABKA, Luděk; 2010
Klecany - rekonstrukce ČOV, inženýrskogeologický průzkum červenec 2010
Luděk Žabka GEM, Liberec
29.12.2010
313
Přírůstková kniha
GF P129760
GF P129761
GF P129762
GF P129763
GF P129764
GF P129765
GF P129766
GF P129767
GF P129768
SOVADINA, Ladislav; 2010
Závěrečná zpráva o výsledcích hydrogeologického průzkumu.
Otrokovice - Barum Continental. Postsanační monitoring
kvality podzemních vod - II. etapa
Ing. RNDr. Ladislav Sovadina, CSc.- HYDROGEOLOGICKÁ
SLUŽBA, Zlín
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
K.ú. Vlachovice u Rokytna, parc. čís. 483/36. A) Vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb.,
§ 9, odst. 1 ve změně pozdějších předpisů. B) Projekt
stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
K.ú. Dolní Moravice, parc. čís. 956/1. Hotelový komplex
Avalanche. A) Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
podle zákona č.254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve změně
pozdějších předpisů. B) Projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
DH Dekor, s.r.o., Humpolec. Závěrečná zpráva o výsledcích
hydrogeologického průzkumu vrt DH-1-10. Vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí podle zák. č.254/2001 Sb., § 9,
odst. 1 ve znění pozdějších úprav
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie - vrty pro tepelné čerpadlo. Miroslav Trnka,
Bystřice nad Pernštejnem
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie - vrty pro tepelné čerpadlo. Vladimír Zobač,
Bystřice nad Pernštejnem
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
LÁZNIČKOVÁ, Jana - POKORNÝ, Ladislav; 2010
K.ú. Újezd nad Rokytnou, parc. čís. 60/7, 3 Tulipány
s.r.o. A) Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle
zákona č.254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve změně pozdějších
předpisů. B) Projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Jakub Klouda, Štěpánovice, k.ú. Štěpánovice, parc. čís.
192. A) Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle
zákona č.254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve změně pozdějších
předpisů. B) Projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Slavomil Vorel, Výčapy, k.ú. Výčapy, parc. čís. 147/205.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona
č.254/2001 Sb., § 9, odst. 1 ve změně pozdějších předpisů.
B) Projekt stavby vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
314
Přírůstková kniha
GF P129769
POKORNÝ, Ladislav - URBANEC, Milan; 2010
Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu na lokalitě
Újezd u Boskovic
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
GF P129770
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie - vrty pro tepelné čerpadlo. Tomáš Vicherek,
Světnov
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie - vrty pro tepelné čerpadlo. Jiří Sochor,
Žďár nad Sázavou
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie - vrty pro tepelné čerpadlo. Ing. Roman
Trojan, Nová Ves u Nového Města na Moravě
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
POKORNÝ, Ladislav - ZIELINA, Jiří; 2010
KARO LEATHER a.s., Rohanské nábřeží 642/35, 186 00 Praha 8
- Karlín, k.ú. Karlín, parc. čís. 889/87. Vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb., § 9,
odst. 1 ve změně pozdějších předpisů. B) Projekt stavby
vrtané studny
ENVIREX, s.r.o., Nové Město na Moravě
29.12.2010
PIŠTORA, Zdeněk; 2009
Loučná pod Klínovcem, Lesní zámeček - hotel Star 4
(pozemek p.č. 735/5, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem).
Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu realizace
hydrodynamických zkoušek na vrtané studně HK - 1
Zdeněk Pištora, Praha
29.12.2010
PIŠTORA, Zdeněk; 2010
MCELY, závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu.
Hydrogeologické posouzení vsakovacích poměrů v prostoru
projektované výstavby altánu a sauny, se zhodnocením
možnosti zásaku svedených srážkových vod z daných
stavebních celků
Zdeněk Pištora, Praha
29.12.2010
PIŠTORA, Zdeněk - PÝCHA, Roman; 2010
Hájek u Uhříněvsi, závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu. Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu HH1 včetně doprovodných zkoušek a měření s detailním
ověřením geologických poměrů v zájmovém území
Zdeněk Pištora, Praha
29.12.2010
PIŠTORA, Zdeněk - PÝCHA, Roman; 2009
Jíloviště, závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu.
Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu HJí - 1
včetně doprovodných zkoušek a měření
Zdeněk Pištora, Praha
29.12.2010
GF P129771
GF P129772
GF P129773
GF P129774
GF P129775
GF P129776
GF P129777
315
Přírůstková kniha
GF P129778
ČENĚK, Ctirad; 2010
Blšany u Loun, hala a MŠ - igp, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.12.2010
GF P129779
ČENĚK, Ctirad; 2010
Blšany u Loun, revitalizace zámeckého parku - igp,
závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.12.2010
GF P129780
KOPPOVÁ, Hana - RAPANT, Jan; 2010
Uničov - skládka - monitoring, závěrečná zpráva za rok
2010. Vyhodnocení výsledků monitoringu v letech 2008 2010
AQUATEST a.s., Praha 5
29.12.2010
RADA, Jiří; 2010
Sanační práce na lokalitě Zbiroh - Františkov. Sanační
práce, závěrečná zpráva
AQUATEST a.s., Praha 5
29.12.2010
GF P129781
GF P129782
MATYÁŠ, František; 2010
Hydrogeologický posudek a pasport vodního zdroje Horní
Ves. Závěrečná zpráva a vodohospodářský pasport
AQUATEST a.s., Praha 5
29.12.2010
GF P129783
SOUČEK, Luboš; 2010
Rekonstrukce kanalizace města Znojma, II. etapa.
Geotechnický průzkum.
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
GF P129784
MORIC, Petr - MUSEL, Vítězslav; 2010
Oprechtice - úplné zatěsnění dělící hráze mezideponie
energetických odpadů. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
GF P129785
MORIC, Petr; 2010
České Meziříčí, kanalizace a ČOV. Geotechnický posudek
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
GF P129786
SOUČEK, Luboš; 2010
Morava, protipovodňová ochrana obce Troubky. Geotechnický
průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
GF P129787
MORIC, Petr - MUSEL, Vítězslav; 2010
Brno, Elgartova. Oprava kanalizace a vodovodu, drobná
rekonstrukce na vodovodní síti, reko NTL, oprava pro BVK.
Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
316
Přírůstková kniha
GF P129788
HRADSKÝ, Božetěch - SOUČEK, Luboš; 2010
60756 Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.B
etapa, DSP, D.7 Geotechnický průzkum.
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
GF P129789
MORIC, Petr - MUSEL, Vítězslav; 2010
Brno, Vážného II - rekonstrukce kanalizace. Gotechnický
průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
GF P129790
SOUČEK, Luboš; 2010
Brno, Barvičova I - rekonstrukce kanalizace, Geotechnický
průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
29.12.2010
GF P129791
MORIC, Petr; 2010
Studie PPO Olympia Modřice. Geotechnický průzkum
Pöyry Environment a.s., Brno, Botanická 834/56
GF P129792
VYBÍRAL, Roman; 2010
Liberec. Pasáž Pražská, přístavba objektu Hůlka.
Inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
29.12.2010
GF P129793
VYBÍRAL, Roman; 2010
Desná III - Souš, hotel Montanie. Inženýrsko-geologický
průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
GF P129794
VYBÍRAL, Roman; 2010
Liberec. Dostavba domu na Sokolovském náměstí. Inženýrskogeologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
GF P129795
VYBÍRAL, Roman; 2010
Radvánovice, 9 RD na parcele č. 694/1 v k.ú. Karlovice.
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
GF P129796
VYBÍRAL, Roman; 2010
Liberec. ČS AGIP na parcele č. 43/1 v k.ú. Růžodol I.
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
GF P129797
VYBÍRAL, Roman; 2010
Turnov - Průmyslová zóna Vesecko, parcela č. 695/186 v
k.ú. Daliměřice. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický
průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
317
Přírůstková kniha
GF P129798
VYBÍRAL, Roman; 2010
Milovice. Areál Milten Sport Center - Penzion s bazénkem.
Inženýrsko-geologický průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
GF P129799
VYBÍRAL, Roman; 2010
Mimoň. Obchodní centrum K I K. Inženýrsko-geologický
průzkum
GIS, geologicko-inženýrský servis, Liberec
29.12.2010
GF P129800
BOHDÁLEK, Petr - DUŠEK, Karel - GODÁNY, Josef - KNÉSL,
Ilja - LUKEŠ, Petr - MAŠEK, Dalibor - PETÁKOVÁ, Zdenka POŇAVIČ, Michal - RAMBOUSEK, Petr - VEČEŘA, Josef; 2010
Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl, II.
etapa (2009-2010), zpráva o výsledcích řešení projektu
geologických prací (MŽP-OOHPP-95/08/GP)
Česká geologická služba
29.12.2010
NĚMEC, Petr; 2010
Zajištění nebo likvidace starých důlních děl v k.ú.
Petříkov u Branné: 2332 - Petříkov u Branné - komín, 2333
- Petříkov u Branné - střední štola II., 2334 - Petříkov u
Branné - šachtice pod střední štolou I, závěrečná zpráva
(MŽP OOHPP-20/10/SSD)
EUROGAS a.s., Ostrava - Poruba
29.12.2010
ŘEZNÍČEK, Aleš; 2010
Zajištění starého důlního díla 2343 - propad na důlní míře
Clara v k.ú. Razová, závěrečná zpráva (MŽP OOHPP30/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.12.2010
KŘÍSTEK, Zdeněk - ŠPERLÍN, Kamil; 2010
Zajištění starých důlních děl a opuštěného průzkumného
důlního díla: 2329 - štola u tunelu (SDD), 2330 - štola
Bílý potok 1 (SDD), 2331 - jáma Drahoš (OPDD), závěrečná
zpráva (MŽP-OOHPP-21/10/SDD)
DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem
29.12.2010
STOKLASA, Karel; 2010
Zajištění deseti starých důlních děl v k.ú. Tišnov a k.ú.
Křtěnov u Olešnice, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-13/10/SDD)
After mining, s. r. o., Lučina
29.12.2010
GF P129801
GF P129802
GF P129803
GF P129804
GF P129805
GF P129806
ŠTEGENA, Viktor; 2010
Průzkum projevů dědičné štoly František z Pauly v k.ú.
Potůčky, se zaměřením zejména na úsek v blízkosti
komunikace, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-31/10/SDD)
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň 1
29.12.2010
POLÁŠKOVÁ, Regina - ŠKOLA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva z opravy zajištění osmi starých důlních
děl: č.o. 516 Ludvíkov I, č.o. 616b Uhliska b (725 - jáma
Černý důl), č.o. 617 Kerhartice-Kružberk, č.o. 618
Klokočov, č.o. 1545 úpadnice Zálužné 2, č.o. 1633 Borovec
- propad, č.o. 1712 dobývka Woodboys, č.o. 1863 Vysoká-jih
14 - žíla 3/2, (MŽP-OOHPP-58/10/SDD)
FORING s.r.o., Frýdek-Místek
29.12.2010
318
Přírůstková kniha
GF P129807
GF P129808
GF P129809
GF P129810
GF P129811
GF P129812
RAJCHL, Michal - VOTOČEK, Jaroslav; 2010
Zajištění starého důlního díla v k.ú. Dolní Vernéřovice:
propad do Janovy štoly (č.1) č.o. 2379 v k.ú. Dolní
Vernéřovice, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-45/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.12.2010
KOVÁŘ, Josef - MIKAN, Martin; 2010
Zabezpečení starého důlního díla propad Drahlín v k.ú.
Drahlín, stabilizace propadu na odvodňovací štole Drahlín,
závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-41/10/SDD)
Geomont GP s.r.o., Chrudim
29.12.2010
STRAŠÍK, Jiří; 2010
Průzkum tří starých důlních děl v k.ú. Rynholec a Lány,
závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-42/10/SDD)
AWT Rekultivace a.s, Havířov - Prostřední Suchá
29.12.2010
TÁSLER, Radko; 2010
Zabezpečení starého důlního díla: Obří důl - šachtice
(p.č. 524/1) v k.ú. Pec pod Sněžkou, závěrečná zpráva
(MŽP-OOHPP-22/10/SDD)
Česká speleologická společnost Albeřice, Svoboda nad Úpou
29.12.2010
DRAHORÁD, František; 2010
Likvidace dvou starých důlních děl: 2340 - propad u šachty
Šafary v k.ú. Kaňk, 2341 - propad v zahrádkářské kolonii u
Bylanky v k.ú. Kutná Hora, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP24/10/SDD)
Důlně - stavební s.r.o., Kutná Hora
29.12.2010
OTRUBOVÁ, Dana - ŠTEFAN, Martin; 2010
Zajištění nebo likvidace devíti SDD v k.ú. Ohnišťovice,
závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-37/10SDD)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.12.2010
GF P129813
KOTLOVSKÝ, Petr - SVOJTKA, Jiří; 2010
Zabezpečení osmi starých důlních děl v k.ú. Otov u Nového
Kramolína, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-33/10/SDD)
Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram
29.12.2010
GF P129814
ČMEJREK, Petr; 2010
Závěrečná zpráva z dokončení likvidace pěti starých
důlních děl v k.ú. Libkovice u Mostu, Jeníkov u Duchcova,
Novosedlice a Hrdlovka (MŽP-OOHPP-17/10/SDD)
Litvínovská uhelná a.s., Most
29.12.2010
OLIŠAR, Petr - OTRUBOVÁ, Dana - ŠEFRNA, Martin; 2010
Průzkum starých důlních děl na lokalitě Orty v k.ú. Hosín
a Hrdějovice, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-27/10/SDD)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.12.2010
GF P129815
GF P129816
KOVÁŘ, Josef - MIKAN, Martin; 2010
Zabezpečení šesti starých důlních děl v k.ú. Zámělíč a
Otov u Nového Kramolína, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP51/10/SDD)
Geomont GP s.r.o., Chrudim
29.12.2010
319
Přírůstková kniha
GF P129817
GF P129818
GF P129819
GF P129820
GF P129821
GF P129822
URBANEC, Mojmír; 2010
Zabezpečení dvou starých důlních děl: 2393 - štola Červené
Poříčí, 2394 -šachtice Červené Poříčí, závěrečná zpráva
(MŽP-OOHPP-38/10/SDD)
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.12.2010
BUBNÍKOVÁ, Olga; 2010
Zabezpečení pěti starých důlních děl v k.ú. Černín u Zdic
a Zahořany u Berouna, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP39/10/SDD)
TIMEX ZDICE s.r.o.
29.12.2010
PREČUCH, Daniel; 2010
Likvidace tří starých důlních děl v k.ú. Lom u Mostu a
Loučná u Lomu, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-50/10/SDD)
Milan Vopat - servis TP, Litvínov
29.12.2010
RAJCHL, Michal - VOTOČEK, Jaroslav; 2010
Zajištění šesti starých důlních děl v k.ú. Dolní Prysk a
Lindava: štola č.1 (Rýdlova jeskyně) č.o.2373 v k.ú. Dolní
Prysk, štola č.2, štola č.3, štola č.4, štola Věneček,
šachta Věneček v k.ú. Lindava, závěrečná zpráva (MŽPOOHPP-46/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.12.2010
BUČEK, Tomáš - JARKOVÁ, Soňa - PLÁŠIL, Mirko - VANKA,
Pavel - ŠEVČÍK, Josef; 2010
Průzkum důlních děl a starých důlních děl v lokalitě
Michalovy Hory, Výškov a Dolní Kramolín, závěrečná zpráva
(MŽP-OOHPP-13/09/SDD a MŽP-OOHPP-13/09/SDD-dod.č.1)
GEKON, spol. s r.o., Plzeň 3
29.12.2010
URBANEC, Mojmír; 2010
Zabezpečení starého důlního díla 1597 - štola Nový Svět C.
v k.ú. Odry, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-52/10/SDD)
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.12.2010
GF P129823
STRAŠÍK, Jiří; 2010
Dokončení likvidace starého důlního díla: důl Průhon v
k.ú. Kladno, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-57/10/SDD)
AWT Rekultivace a.s, Havířov - Prostřední Suchá
29.12.2010
GF P129824
KŘÍSTEK, Zdeněk - ŠPERLÍN, Kamil; 2010
Průzkum důlních děl a starých důlních děl v okrajové části
štěpánovského rudního revíru - k.ú. Štěpánov nad Svratkou,
Koroužné a Horní Čepí, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP7/10/SDD)
DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem
29.12.2010
BUBNÍKOVÁ, Olga; 2010
Zabezpečení opuštěného průzkumného důlního díla: propad
šachtice Š-44 (i.č.HDD 4584) v k.ú. Vyšný, závěrečná
zpráva (MŽP-OOHPP-66/10/SDD)
TIMEX ZDICE s.r.o.
29.12.2010
GF P129825
320
Přírůstková kniha
GF P129826
NĚMEC, Petr; 2010
Provedení zajištění starého důlního díla v k.ú. Žulová,
závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-64/10/SDD)
EUROGAS a.s., Ostrava - Poruba
29.12.2010
GF P129827
OTRUBOVÁ, Dana - ŠEFRNA, Martin; 2010
Zabezpečení SDD: propad Vojnův Městec v k.ú. Vojnův
Městec, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-59/10/SDD)
ARCADIS Geotechnika a.s., Praha
29.12.2010
GF P129828
STANĚK, Stanislav; 2010
Závěrečná zpráva o zajištění starého důlního díla v k.ú.
Nové Těchanovice 1, č. ozn. 2258 - štola Nové Těchanovice
1 (MŽP-OOHPP-62/10/SDD)
RNDr. Stanislav Staněk., Zlaté Hory
29.12.2010
STROHALM, Petr; 2010
Zabezpečení jednoho starého důlního díla a čtyř opuštěných
průzkumných důlních děl v k.ú. Maršov u Veverské Bitýšky a
Obora u Boskovic (MŽP-OOHPP-56/10/SDD)
PETRSTON s.r.o., Brno
29.12.2010
BUŘIVAL, Zbyněk - KOZUBEK, Pavel; 2010
Zajištění štoly Barbora v k.ú. Rohozná u Jihlavy (MŽPOOHPP-75/10/SDD)
GEOMIN - družstvo, Jihlava
29.12.2010
GF P129829
GF P129830
GF P129831
GF P129832
GF P129833
GF P129834
GF P129835
BOSÁK, Pavel - FILIPPI, Michal - KRIŠTŮFEK, Václav NAVRÁTIL, Tomáš - ROHOVEC, Jan - ŽÁK, Karel; 2010
Studium důlních vod ve štole dolu Arnošt, Rybářská ulice,
Český Krumlov, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-10/10/SDD)
AV ČR - Geologický ústav, Praha
29.12.2010
DEDEK, Dušan - ZAJÍČEK, Petr; 2010
Zajištění nebo likvidace šesti SDD v k.ú. Potůčky: č.o.
2345, 2346, 2347, 2348, 2349 a 2350, závěrečná zpráva
(MŽP-OOHPP-54/10/SDD)
G - Consult, spol. s r.o. Ostrava
29.12.2010
DEDEK, Dušan - ZAJÍČEK, Petr; 2010
Zajištění nebo likvidace čtyř SDD v k.ú. Potůčky: č.o.
2395, 2396, 2397 a 2398, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP55/10/SDD)
TOP GEO Group CZ spol. s r.o., Praha 2
29.12.2010
ŘEZNÍČEK, Aleš; 2010
Zajištění tří starých důlních děl v k.ú. Vratíkov,
závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-70/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.12.2010
ŘEZNÍČEK, Aleš; 2010
Likvidace starého důlního díla v k.ú. Guntramovice: jáma
Guntramovice, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-71/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.12.2010
321
Přírůstková kniha
GF P129836
GF P129837
BUBNÍKOVÁ, Olga - VÁŇA, Tomáš; 2010
Kontrola stavu zlikvidovaných opuštěných průzkumných
důlních děl v působnosti OBÚ Kladno a Příbram, závěrečná
zpráva za období 2008 - 2010
TIMEX ZDICE s.r.o.
29.12.2010
PREČUCH, Daniel; 2010
Závěrečná zpráva o provedení zabezpečení starého důlního
díla v k.ú. Pětipsy: propad Pětipsy (MŽP-OOHPP-74/10/SDD)
Milan Vopat - servis TP, Litvínov
29.12.2010
GF P129838
URBANEC, Mojmír; 2010
Zabezpečení starého důlního díla: 2410 - štola u potoka v
k.ú. Malé Tresné (MŽP-OOHPP-63/10/SDD)
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.12.2010
GF P129839
DRAHORÁD, František; 2010
Likvidace starého důlního díla: propad Kaňk - parcela č.
301/1 v k.ú. Kaňk, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-76/10/SDD)
Důlně - stavební s.r.o., Kutná Hora
29.12.2010
GF P129840
ŠKOLA, Tomáš; 2010
Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu Měření úniku
zemního plynu, který vystupuje volně na povrch v místech
původních zlikvidovaných vrtů NP 546 a NP 805 a jejich
bezprostředním okolí (k.ú. Trojanovice), kontrola stavu
oplocení vrtů a kontrola stavu zajištěného vrtu NP 326 v
k.ú. Domaslovice (MŽP-OOHPP-3/10/SDD)
FORING s.r.o., Frýdek-Místek
29.12.2010
URBANEC, Mojmír; 2010
Zabezpečení starého důlního díla 2427 - propad Holýšov
(parcela č. 76/1), závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-82/10/SDD)
Unigeo a.s., Ostrava - Hrabová
29.12.2010
GF P129841
GF P129842
GF P129843
GF P129844
DUŠEJOVSKÁ, Eva - DUŠEK, Karel - GODÁNY, Josef - KNÉSL,
Ilja - MAŠEK, Dalibor - PETÁKOVÁ, Zdenka - POŇAVIČ, Michal
- RAMBOUSEK, Petr - VEČEŘA, Josef; 2010
Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl,
zpráva o řešení projektu geologických prací v roce 2010
(MŽP-OOHPP-95/08/GP)
Česká geologická služba
29.12.2010
KOCOUREK, Karel - ŠÍR, Pavel; 2010
Závěrečná zpráva úkolu Digitalizace závěrečných zpráv,
týkajících se problematiky starých důlních děl, na roky
2009 až 2010
Česká geologická služba - Geofond
29.12.2010
VOTOČEK, Jaroslav; 2010
Zajištění dvou starých důlních děl v k.ú. Stradonice u
Nižboru a Velké Hydčice: štola Stradonice u Nižboru č.o.
2413, štola Velké Hydčice č.o. 2414, závěrečná zpráva
(MŽP-OOHPP-68/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.12.2010
322
Přírůstková kniha
GF P129845
GF P129846
VOTOČEK, Jaroslav; 2010
Zajištění čtyř starých důlních děl v k.ú. Horní Krupka:
propad u Alte Maria Opferung č.o. 2415, propad u Maria
Opferung č.o. 2416, Silberbucher č.o. 2417, Alter
Christoph č.o. 2418, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP69/10/SDD)
GEMEC - UNION a.s., Jívka
29.12.2010
STEJSKAL, Vladimír - SUCHÝ, Jiří - WEBER, Radek; 2010
Brno, postsanační monitoring v areálu podniku ABB EJF,
a.s., 1. cyklus -březen 2010
AECOM CZ s.r.o., Praha
29.12.2010
GF P129847
KUBIŠ, Pavel - MACHŮ, Pavel - MALEC, Petr; 2010
Silnice I/42 VMO Brno - Tomkovo náměstí, hydrogeologický
monitoring za období 10/2009-12/2010, závěrečná zpráva
GEODRILL s.r.o., Brno
29.12.2010
GF P129848
MIČKE, Radek; 2010
Zdroj podzemní vody pro zásobování živočišné farmy ve
Vidlaté Seči, závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu
Radek Mičke - Geoservis, Jihlava
29.12.2010
GF P129849
RUTŠEK, Jozef; 2010
Stebno u Petrohradu, oceňovací průzkum v žihelské pánvi se
zaměřením na geologickou stavbu a akumulaci zlata, zpráva
o předání geologické dokumentace - mapovacích vrtů do
Geofondu
RNDr. Josef Rutšek
29.12.2010
ŠEDA, Svatopluk; 2009
Monitorovací systém podzemní vody v přírodní rezervaci
Zbytka. Zpráva o provedení průzkumných hydrogeologických
prací.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
ŠEDA, Svatopluk; 2009
Lanškroun - zdroj vody pro koupaliště, k.ú. Lanškroun.
Závěrečná zpráva o provedení průzkumného hydrogeologického
vrtu LK-1.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
ŠEDA, Svatopluk; 2010
České Meziříčí monitoring podzemních vod v prostoru
cukrovaru. Dokumentace skutečného provedení stavby a
závěrečná zpráva o monitoringu podzemních vod.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
BEZDĚKOVÁ, Lenka - JAROŠ, Vladimír - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Sudslava - doplňující zdroj vody na st.p.č. 94 - k.ú.
Sudslava. Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu SV1.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
GF P129850
GF P129851
GF P129852
GF P129853
323
Přírůstková kniha
GF P129854
GF P129855
GF P129856
HUBENÝ, Ivo - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2010
Vrdy - zdroj vody pro lihovar na st.p.č. 108/1 a p.p.č.
42/1 a 68/1 k.ú. Vrdy. Závěrečná zpráva o hydrogeologickém
průzkumu. Projektová dokumentace vodního díla pro územní
řízení a stavební povolení. Návrh na povolení k odběru
podzemní vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2009
Ústí nad Orlicí - vrty pro TČ na st.p.č. 1/2 k.ú.
Knapovec. Závěrečná zpráva o provedení vrtů KZ-1 a KZ-2.
Projektová dokumentace vodního díla pro územní řízení a
stavební povolení. Návrh na povolení k jinému nakládání s
podzemními vodami.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2009
Špindlerův Mlýn - vrty pro TČ na st.p.č. 127 k.ú. Labská.
Dokumentace skutečného provedení stavby.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
GF P129857
KOČANDRLE, Jaroslav; 2004
Posouzení inženýrskogeologických poměrů. Frenštát pod
Radhoštěm, obytné budovy.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
29.12.2010
GF P129858
HUBENÝ, Ivo - NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2008
Žamberk - zdroj vody na p.p.č. 875/2 k.ú. Žamberk.
Závěrečná zpráva o provedení vrtu ZS-1. Projektová
dokumentace vodního díla pro územní řízení a stavební
povolení. Návrh na povolení k odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - SMĚJOVÁ, Veronika - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Nová Bystřice - zdroj vody na p.p.č. 104/1 k.ú. Blato u
Hůrek. Závěrečná zpráva o provedení vrtu NS-1. Projektová
dokumentace změny stavby po jejím dokončení. Návrh na
povolení k odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HODNÝ, Václav; 1996
Vyhodnocení kontaminace podzemních vod pod skládkou PDO.
Skládka Malé Štáhle.
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
29.12.2010
GF P129859
GF P129860
GF P129861
GF P129862
HUBENÝ, Ivo - SMĚJOVÁ, Veronika - ŠEDA, Svatopluk; 2008
Jindřichův Hradec - zdroj vody na p.p.č. 3111/78 k.ú.
Jindřichův Hradec. Závěrečná zpráva o provedení vrtu JS-2.
Projektová dokumentace vodního díla pro územní řízení a
stavební povolení. Návrh na povolení k odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - MEISSNEROVÁ, Lucie - SMĚJOVÁ, Veronika ŠEDA, Svatopluk; 2008
Orlické Podhůří - zdroj vody na p.p.č. 551/1 k.ú. Rviště.
Závěrečná zpráva o provedení vrtu RK-2. Projektová
dokumentace vodního díla pro územní řízení a stavební
povolení. Návrh na povolení k odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
324
Přírůstková kniha
GF P129863
GF P129864
GF P129865
GF P129866
GF P129867
GF P129868
GF P129869
GF P129870
ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ. Lucie; 2009
Rychnov nad Kněžnou - zdroj vody pro ZD na p.p.č. 273/44
k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou. Dokumentace
skutečnoého provedení stavby.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - MEISSNEROVÁ, Lucie - SMĚJOVÁ, Veronika ŠEDA, Svatopluk; 2008
Synkov - Slemeno - zdroj vody na p.p.č. 410/10 k.ú.
Slemeno u Rychnova nad Kněžnou. Závěrečná zpráva o
provedení vrtu SP-1. Projektová dokumentace vodního díla
pro územní řízení a stavební povolení. Návrh na povolení k
odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
POPELÁŘ, Miloš - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2008
Dolní Dobrouč - vrty pro TČ na p.p.č. 636/1 a 637/5 k.ú.
Horní Dobrouč. Závěrečná zpráva o provedení vrtů DB-1 a
DB-2. Projektová dokumentace vodního díla pro územní
řízení a stavební povolení. Návrh na povolení k jinému
nakládání s podzemními vodami.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - MEISSNEROVÁ, Lucie - SMĚJOVÁ, Veronika ŠEDA, Svatopluk; 2008
Orlické Podhůří - zdroj vody na p.p.č. 368/7 k.ú. Říčky u
Orlického Podhůří. Závěrečná zpráva o provedení vrtu RP-1.
Projektová dokumentace vodního díla pro územní řízení a
stavební povolení. Návrh na povolení k odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
JANZOVÁ, Iva - MIKELADZOVÁ, Jana - POPELÁŘ, Miloš - ŠEDA,
Svatopluk; 2010
Dolní Morava - vodovod - III.stavby k.ú. Velká Morava,
Horní Morava. Závěrečná zpráva o hydrogeologických pracích
SO-01 zdroj vody - vrt
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Letohrad - vrty pro TČ na p.p.č. 420/5 k.ú. Orlice.
Dokumentace skutečného provedení stavby.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Dolní Dobrouč - zdroj vody na p.p.č. 725/5 k.ú. Dolní
Dobrouč. Závěrečná zpráva o provedení průzkumných
hydrogeologických prací. Projektová dokumentace vodního
díla pro územní řízení a stavební povolení. Návrh na
povolení k odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Vrty pro TČ na p.p.č. 70/8 a 70/17, k.ú. Horní Malá Úpa.
Závěrečná zpráva o provedení průzkumných hydrogeologických
prací. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vydání
souhlasu vodoprávního úřadu.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
325
Přírůstková kniha
GF P129871
GF P129872
GF P129873
GF P129874
GF P129875
GF P129876
GF P129877
GF P129878
HUBENÝ, Ivo - NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ,
Lucie; 2010
Trutnov - vrty pro TČ na st.p.č. 202 a p.p.č. 338/1 k.ú.
Horní Staré Město. Vyhodnocení průzkumných
hydrogeologických prací. Projekt vodního díla pro územní
řízení, stavební povolení. Návrh na povolení k nakládání s
vodami.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2010
Dolní Morava - zdroj vody Slaměnka k.ú. Velká Morava.
Projektová dokumentace vodního díla pro stavební povolení.
Návrh na povolení k odběru podzemní vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 200
Borová - zdroj vody na p.p.č. 1900/2 k.ú. Borová u
Poličky. Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumných prací.
Projektová dokumentace vodního díla pro územní řízení a
stavební povolení. Návrh na povolení k odběru vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HUBENÝ, Ivo - ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2009
Vamberk - zdroj vody na st.p.č. 96 k.ú. Peklo nad
Zdobnicí. Závěrečná zpráva o provedených průzkumných
pracích. Projektová dokumentace vodního díla pro územní
řízení a stavební povolení. Návrh na povolení k odběru
vody.
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Hradec Králové - zdroj vody na p.p.č. 357/21 v k.ú.
Svinary, projektová dokumentace vodního díla pro územní
řízení a stavební povolení, návrh na povolení k odběru
podzemní vody a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k
nakládání s odpadními vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2009
Rychnov nad Kněžnou - zdroj vody, vrt RK-3 v k.ú. Slemeno
u Rychnova nad Kněžnou, projektová dokumentace vodního
díla pro územní řízení
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Pluhův Žďár - zdroj vody na p.p.č. 223/2 v k.ú. Mostečný,
závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu, projektová
dokumentace úpravy stávajícího vodního díla pro stavební
povolení, návrh na povolení k nakládání s vodami,
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s
odpadními vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - VRBOVÁ, Jana - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Kunčina Ves - zdroj podzemní vody na p.p.č. 554/1 v k.ú.
Kunčina Ves u Zdobnice, vyhodnocení průzkumných
hydrogeologických prací, projekt vodního díla pro územní
řízení, stavební povolení a povolení k nakládání s vodami,
návrh na povolení k nakládání s vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
326
Přírůstková kniha
GF P129879
GF P129880
GF P129881
GF P129882
GF P129883
GF P129884
GF P129885
GF P129886
ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2009
Dolní Čermná - zdroj vody na p.p.č. 2260/7 v k.ú. Dolní
Čermná, projektová dokumentace vodního díla pro územní
řízení a stavební povolení, návrh na povolení k odběru
vody
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Horní Maršov - zdroj vody na p.p.č. 275 v k.ú. Dolní
Lysečiny, projektová dokumentace vodního díla pro
dodatečné stavební povolení, návrh k povolení odběru
podzemní vody
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
SKALICKÝ, Milan - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Ústí nad Orlicí - zdroj vody pro psí útulek na p.p.č.
1034/1 v k.ú. Hylváty, projektová dokumentace vodního díla
pro územní řízení a stavební povolení, návrh na povolení k
odběru vody
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
SMĚJOVÁ, Veronika - ŠEDA, Svatopluk; 2009
Bystřec - vrty pro TČ na p.p.č. 237/37 v k.ú. Bystřec,
závěrečná zpráva o provedení vrtů BV-1 až BV-3, projektová
dokumentace vodního díla pro územní řízení a stavební
povolení, návrh na povolení k jinému nakládání s
podzemními vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2009
Mnichovo Hradiště - optimalizace jímání podzemní vody,
závěrečná zpráva o provedení průzkumného hydrogeologického
vrtu HV-4
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
JANZOVÁ, Iva - NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Lánov - posílení vodovodu, vrt HV-L1 v k.ú. Prostřední
Lánov, vyhodnocení poloprovozní čerpací zkoušky,
projektová dokumentace vodního díla pro stavební povolení,
návrh na povolení nakládání s podzemními vodami, včetně
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 zákona č.
254/2001 Sb
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Kerhartice - zdroj vody na p.p.č. 300/12 v k.ú. Kerhartice
nad Orlicí, závěrečná zpráva o provedení průzkumných
hydrogeologických prací, projektová dokumentace vodního
díla pro územní řízení a stavební povolení, návrh na
povolení k nakládání s vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
MIKELADZOVÁ, Jana - ŠEDA, Svatopluk - ŠRAUT, Bohumír; 2010
Helvíkov - zdroj vody na p.p.č. 90 v k.ú. Helvíkov,
závěrečná zpráva o provedení průzkumných hydrogeologických
prací, projektová dokumentace vodního díla pro územní
řízení a stavební povolení, návrh na povolení k nakládání
s vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
327
Přírůstková kniha
GF P129887
MIKELADZOVÁ, Jana - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Velká Chuchle - vrty pro TČ na p.p.č. 447 v k.ú. Velká
Chuchle, dokumentace skutečného provedení stavby
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
GF P129888
KOLAŘÍK, Vladimír - MIKELADZOVÁ, Jana - ŠEDA, Svatopluk;
2010
Tichá Orlice - Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města
hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů, zpráva o předběžném
hydrogeologickém a inženýrsko-geologickém průzkumu
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
JAROŠ, Vladimír - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Broumov, vrty pro TČ na p.p.č. 436/2, závěrečná zpráva o
provedení průzkumných hydrogeologických prací, vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí k vydání souhlasu
vodoprávního úřadu
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
MIKELADZOVÁ, Jana - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Ekola České Libchavy - hydrogeologické posouzení záměru
rozšíření skládky v k.ú. České Libchavy, komplexní
charakteristika a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí, vlivy na podzemní a povrchovou vodu
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Žacléř - zdroj vody na p.p.č. 208/2 v k.ú. Prkenný Důl,
závěrečná zpráva o provedení průzkumných hydrogeologických
prací, návrh na povolení k nakládání s vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Orlické Podhůří - zdroj vody na p.p.č. 206/6 v k.ú. Dobrá
Voda u Orlického Podhůří, závěrečná zpráva o provedení
průzkumných hydrogeologických prací, projektová
dokumentace vodního díla pro územní řízení a stavební
povolení, návrh na povolení k nakládání s vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Králíky - zdroj vody na p.p.č. 3458 v k.ú. Králíky,
závěrečná zpráva o provedení průzkumných hydrogeologických
prací, projektová dokumentace vodního díla pro územní
řízení a stavební povolení, návrh na povolení k nakládání
s vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
NOVOTNÝ, Tomáš - ŠEDA, Svatopluk; 2010
Deštné, zdroj vody pro rekreační objekt na st.p.č. 182 v
k.ú. Deštné v Orlických Horách, závěrečná zpráva o
provedení průzkumných hydrogeologických prací, projektová
dokumentace vodního díla pro územní řízení a stavební
povolení, návrh na povolení k nakládání s vodami
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
GF P129889
GF P129890
GF P129891
GF P129892
GF P129893
GF P129894
328
Přírůstková kniha
GF P129895
ŠEDA, Svatopluk - ŠRAUT, Bohumír; 2010
Police nad Metují - vrt pro TČ na p.p.č. 1153/2 v katastru
Velká Ledhuje, dokumentace skutečného provedení stavby
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
GF P129896
ŠEDA, Svatopluk - ŠÍMOVÁ, Lucie; 2009
Choceň - zdroj vody na p.p.č. 326/9 v k.ú. Choceň,
závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu, projektová
dokumentace vodního díla pro územní řízení a stavební
povolení, návrh na povolení k odběru vody
OHGS s.r.o., Ústí n. Orlicí
29.12.2010
HODNÝ, Václav - VALÍČEK, Svatopluk; 1995
Rýmařov (Novopolský potok), odběr povrchových vod,
hydrogeologické posouzení vodohospodářského díla s návrhem
zachování asanačního průtoku
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
29.12.2010
HODNÝ, Václav - VALÍČEK, Svatopluk; 1995
Dolní Morava, studna, návrh ochranného pásma vodního
zdroje
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
29.12.2010
GF P129897
GF P129898
GF P129899
HODNÝ, Václav - VALÍČEK, Svatopluk; 1995
Malá Štáhle, skládka, vyhodnocení kontaminace podzemních
vod pod skládkou PDO
GEOLOGIE RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov
29.12.2010
329

Podobné dokumenty