IFAA základní pravidla pro terčovou lukostřelbu, lovecké kolo

Komentáře

Transkript

IFAA základní pravidla pro terčovou lukostřelbu, lovecké kolo
IFAA základní pravidla pro terčovou lukostřelbu, lovecké kolo (Hunter Round)
Každý účastník obdrží před startem bodovačku – oficiální IFAA Recording Card.
1. Kategorie, divize:
Věk: (určuje se podle věku, kterého dotyčný dosáhne v první den turnaje; dospělý
(17+), veterán (55+), junior (13-17+), žák (do 13),
kategorie luku: TR-LB, TR-RB, BB, CU, HU, OL, PB-HB
2. Hunter Round – 14 terčů po 4 šípy, známé vzdálenosti, každý terč se střílí 2 x (2 kola),
maximální skóre je 560 bodů. Střílejí vždy 2 střelci ve skupině současně. Body, zásahy: čára
se nepočítá, až kontakt s vyšší bodovací zónou.
3. Složení skupiny:
- Vedoucí skupiny-střelec, první zapisovač-střelec, druhý zapisovač-střelec, střelec
 Povinnosti vedoucího skupiny (Target Captain) je určit v jakém pořadí se bude
střílet, a zaznamenat všechny otázky. Rozhoduje o sporných zásazích s výjimkou
vlastních šípů, kdy rozhoduje první zapisovač. Taktéž rozhoduje o potřebě
vyměnit terč před střelbou.
 Zapisovač zapisuje aktuální body na každém terči, udržuje průběžný součet a
porovnává (kontroluje) zásahy na každém terči.
1
4. Pokud není uvedeno jinak, střílí každý střelec ze stejné strany první kolo, druhé kolo ze
strany druhé. Střelec si může vybrat se souhlasem vedoucího skupiny, střílet z druhé strany,
pokud tu původní na terči považuje za znevýhodňující. Po odstřílení čtrnácti trčů si střelci
vymění pořadí střelby. Ti co stříleli první, budou střílet jako poslední, a ti, co stříleli jako
poslední, budou střílet jako první.
5. Rozmístění při jedné střelecké značce:
 Žádný střelec nesmí střílet z pozice před značkou. Bližší chodidlo nesmí být za
značkou dále než šest palců (15 cm), nebo víc než tři stopy (89 cm) na stranu od
značky.
6. Skupina nesmí zdržovat jinou skupinu hledáním ztracených šípů. Střelec by měl mít s sebou
dostatečný počet šípů tak, aby byl schopen pokračovat ve střelbě a šípy hledat až po
skončení střelby.
7. Neexistuje časový limit pro vystřelení 4 šípů. Počet možných natažení před výstřelem šípu je
omezený na 4. Když střelec nevystřelí ani potom, započítá se jako „mimo“. Výjimka může
být jen v případě nebezpečných situací na povolení vedoucího skupiny nebo prvního
zapisovače.
8. Časový limit pro absolvování 2 okruhů po 14 terčích nebo 1 okruhu s 28 terči je 8 hodin.
9. Na vzdálenostech kratších než 55 yardů (50,292 m) je dle předepsaného způsobu možné
zapsat body a vytáhnout šípy po odstřílení dvojice střelců kvůli minimalizaci rizika poškození
šípů. Zapsat body jdou oba bodovači a vedoucí skupiny.
10. Když se šíp zabodne do terče po odrazu od země, je hodnocen „mimo, aut“, 0 bodů. Při
průstřelu terče nebo odrazu od bodované zóny před terč má střelec nárok na náhradní šíp.
11. Velmi doporučujeme označení šípů příjmením! Zkratky, iniciály, přezdívky nebo neoznačené
šípy ztěžují vrácení nalezených šípu vlastníkovi, jakož i zápis do score karty.
12. Když střelec střílí ze špatné značky nebo na špatný terč, zásah se hodnotí jako mimo.
Náhradní šíp se nestřílí.
13. Lovecký terč je černý s bílým středem. Rozlišují se 4 velikosti. Bodování, počítáno od středu:
5, 4, 3, 0.
2
14. Terč s vícero střeleckými pozicemi v různých vzdálenostech se nazývá Walk up a střílí se
postupně od nejdelší vzdálenosti po jednom šípu.
15. Terč s více střeleckými pozicemi ve stejných vzdálenostech se nazývá Fan (vějíř) a střílí se
postupně od každé střelecké pozice po jednom šípu. Když jsou kolíky označeny zleva
doprava čísly 1, 2, 3, 4, střelec vlevo začíná na kolíku 1 a střelec vpravo začíná na kolíku 3.
Střelec vlevo tedy střílí kolíky v pořadí 1, 2, 3, 4, a střelec vpravu v pořadí 3,4,1,2. Když jsou
na terčovnici 2 stejné terče, šípy vystřelené od kolíků 1 a 2 jsou stříleny do levého terče, a
šípy vystřelené od kolíků 3 a 4 jsou stříleny do pravého terče, bez ohledu na to, který střelec
je střílí.
16. V případě, že je umístěn 35 cm terč, střílejí se všechny 4 šípy do jednoho terče. Šípy
vystřelené z levé strany mají být střelené do terče nalevo, a naopak, kromě terčů
s vícenásobnými pozicemi (Fan – Vějíř), kdy jsou 2 šípy vystřelené z levé strany značky do
levého terče a šípy z pravé strany značky střelené do pravého terče.
17. Pro ověření vzdálenosti, nebo zjištění úhlu střelby, je možné použít dálkoměr nebo jiné
mechanické nebo elektronické zařízení.
18. Střelecké pozice:
 Každý terč musí mít tabulku s označením na střelecké pozici, každá tabulka musí
být viditelná z přístupové strany k střelecké pozici, a musí obsahovat všechny
informace stanovené v Pravidlech.
 Vzdálenost střelby musí být jasně vyznačena na každé střelecké značce. Povinná
je minimálně jedna značka na každé střelecké pozici. Vícero značek může být
použitých dle výběru pořadatele závodu.
 Když jsou použity značky na stejnou vzdálenost, jejich minimální vzdálenost
musí být alespoň 3 stopy (91 cm) a maximální vzdálenost mezi krajními
značkami musí být nejvíce 15 stop.
 Na 20 cm terče se střílí v následujícím pořadí: Vlevo nahoru, vpravo nahoru,
vlevo dolů, vpravo dolů. Šíp vystřelený mimo pořadí se bere jako by byl „mimo“.
3

Do 35, 50 a 65 cm terče se střílejí všechny 4 šípy do jednoho terče.
4

Podobné dokumenty

Kniha 3 Terčová lukostřelba

Kniha 3 Terčová lukostřelba terčovnici a nechodí bodovat a vytahovat šípy. Každý střelec si určí svého zástupce (agenta), který zajistí zápis zásahů a vytažení šípů. Šípy se racejí střelci po skončení druhé a každé následujíc...

Více

Kniha 3 - Terčová lukostřelba

Kniha 3 - Terčová lukostřelba neslouží k vedení tětivy; se dotýkají pouze luku; nepředstavují žádné nebezpečí nebo překážku pro ostatní střelce.

Více