kinezioterapie u pozdních komplikací onemocnění diabetes melittus

Transkript

kinezioterapie u pozdních komplikací onemocnění diabetes melittus
FYZIOTERAPIE U POZDNÍCH
KOMPLIKACÍ ONEMOCNĚNÍ
DIABETES MELITTUS
KINEZIOTERAPIE U POSTIŽENÍ
MUSKULOSKELETÁLNÍHO
APARÁTU U DIABETIKŮ
KOMPLIKACE DM SPOJENÉ S
POSTIŽENÍM MUSKULOSKELETÁLNÍHO
APARÁTU
Mikroangiopatie
Makroangiopatie
Neuropatie (senzorické, motorické, autonomní)
Změna kvality kolagenu
Porucha metabolismu vápníku
ANGIOPATICKÉ PŘÍZNAKY DM NA DOLNÍCH
KONČETINÁCH
Absence pulsu
Pocit chladu
Zblednutí DKK při elevaci
Bolest a klidová bolest
Tenká lesklá kůže
Ztráta ochlupení
Namodralý palec
Zarudlá noha
Nehojící se rány
Časté infekce
NEUROPATICKÉ PŘÍZNAKY DM NA DOLNÍCH
KONČETINÁCH
Ztráta pocení
Suchá kůže
Bolest
Parestézie, dysestézie, hypestézie
Hyporeflexie
Neschopnost diferenciace tepelných podnětů
Neschopnost diferenciace hmatových podnětů
Slabost a hypotrofie drobných svalů nohy
KINEZIOTERAPIE U KOMPLIKACÍ DM
Ischemická choroba DKK
distální lokalizace, klaudikace však jen u 27 –
35% diabetiků (ale u 95% nediabetiků)
- terapie charakteru cévní gymnastiky dle
zátěžového testu
- test: pac. provádí střídavě plantární a dorsální
flexi v hleznu do nástupu bolesti. Intenzita = 2/3
výsledku testu 2-3x denně.
!problém se sníženým vnímáním bolesti u
diabetiků!
-režimová opatření
KINEZIOTERAPIE U KOMPLIKACÍ DM
Motorická neuropatie
(zejména na DKK, atrofie drobných svalů nohy,
kladívkovité prsty, změna architektoniky nohy)
- senzomotorická stimulace
- stimulace svalů dle Kenny
- techniky PNF
- exteroceptivní stimulace plosky
- reflexní terapie
- RHB chůze
KINEZIOTERAPIE U KOMPLIKACÍ DM
Paréza n. facialis
- stimulace svalů dle Kenny do stupně 3 dle
svalového testu
- techniky PNF
KINEZIOTERAPIE U KOMPLIKACÍ DM
Diabetická osteopenie (zvláště u DM I.)
- pravidelná pohybová aktivita se zatížením
skeletu podporující ukládání kalcia
Charcotova osteoartropatie
- proprioceptivní techniky (senzomotorická
stimulace dle Jandy, techniky PNF, Frankelovo
cvičení,…)
- exteroceptivní techniky
- cévní gymnastika
- mobilizace
- režimová opatření
KINEZIOTERAPIE U KOMPLIKACÍ DM
Syndrom „zmrzlého“ ramene (capsulitis
adhesiva)
- 1. fáze (bolest, omezení pohybu) mobilizace,
polohování, asistovaný pohyb, odstranění
reflexních změn
- 2. fáze (pokles bolesti, omezení pohybu)
Codmanovo cvičení, techniky na zvýšení ROM
(MET, jemný stretching do bolesti, PNF,…)
- 3. fáze (min. bolest, postupné zvětšování
ROM)
centrace (dynamická stabilizace) pletence
-časté periartikulární kalcifikace
KINEZIOTERAPIE U KOMPLIKACÍ DM
Omezení kloubní pohyblivosti drobných kloubů ruky
– cheiropatie (diabetická ruka, znamení modlitby,
30% pacientů s DM)
- mobilizace kloubů
- techniky na zvýšení ROM (MET, stretching,
polohování)
- nácvik jemné motoriky
KINEZIOTERAPIE U KOMPLIKACÍ DM
Dupuytrenova kontraktura
- MET flexorů prstů, stretching nekontraktilních
složek svalu v obl.flexorů prstů
- polohování do hyperextenze
- měkké techniky na oblast volárního předloktí a
palm. aponeurózy
Syndrom karpálního tunelu
- snížení zátěže postižené HK
- mobilizace zápěstních kůstek
- uvolnění fascií předloktí (popř. normalizace
poměrů v oblasti horní hrudní apertury)
- úprava refl. změn ve svalech předloktí
REŽIMOVÁ OPATŘENÍ
Denní kontrola nohou zrakem (zrcadlo) a
hmatem
Nechodit na boso ani v otevřené obuvi
Zjemňovat pokožku (prevence prasklin)
Tlusté ponožky
Měkké boty, indiv. tvarované vložky
Neomezovat krevní průtok DKK
Omezení stání, odlehčení chůze
Denní hygiena DKK

Podobné dokumenty

Lekce 4_Diagnostika - Základní informace

Lekce 4_Diagnostika - Základní informace záškub ve svalech, zodpov dných za daný pohyb. Stupe 0 – pak absenci jakékoli aktivity. Svalový test je velmi zatížen chybou subjektivního hodnocení, p edevším ve vyšších stupních, ale pokud je tes...

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo des...

Více

Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy

Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy Vliv angiopatie na vznik syndromu diabetické nohy: Diabetická makroangiopatie na dolních končetinách je charakteristická především postižením tepen distálně od arteria poplitea, podstatně méně čas...

Více

2) Distal radius Aptus

2) Distal radius Aptus možnost časné rehabilitace

Více

kondukční studie a jehlová emg u demyelinizační a axonální

kondukční studie a jehlová emg u demyelinizační a axonální účinná léčba není dosud k dispozici CMT není smrtelné onemocnění, vede však nezřídka k tělesné invalidizaci

Více

Bolest paty a df.dg

Bolest paty a df.dg (11–13) a dále extrakorporální shock wave terapii (ESWT) (14). Současné literární poznatky ukazují, že odstranění plantární patní ostruhy nepřináší požadované výsledky (15, 16). Při dodržování toho...

Více

Proč a jak pečovat o nohy, když mám diabetes

Proč a jak pečovat o nohy, když mám diabetes přípravky s kyselinou α-lipoovou, thiaminem, pyridoxinem nebo léky ovlivňující nervová zakončení v mozku, které zmírňují vnímanou bolest (např. gabapentin, pregabalin, duloxetin). Účinnost těchto l...

Více

příbalová informace: návod k použití

příbalová informace: návod k použití U dětí od 1 roku je doporučeno aplikovat přípravek Contractubex jednou nebo dvakrát denně na jizvy. Aplikace u dětí do 1 roku se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici data. Máte-li jakékoli dalš...

Více