Čtvrtletní zpráva 3Q 2015 947 kB, publikováno 13

Transkript

Čtvrtletní zpráva 3Q 2015 947 kB, publikováno 13
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.
Čtvrtletní zpráva o společnosti k 30/9/2015
www.prvniklubova.cz
1 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Základní údaje o společnosti
Název společnosti:
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.
Právní forma:
akciová společnost
Adresa společnosti:
Na Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové Město
IČ:
04257111
Datum zápisu:
21. července 2015
Obchodní rejstřík:
Městský soud v Praze , oddíl B, vl. 20807
Telefon:
+420 734 524 734
E-mail:
[email protected]
www:
www.prvniklubova.cz
Základní kapitál:
160 mil. Kč, splaceno 100%
Předmět podnikání
Pojišťovací činnost ve smyslu § 3 odst. 1 písm. f) zákona o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví
neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 bodu 1, 2, 3, 8, 9 10, 13 a 18 k zákonu o pojišťovnictví.
Výše uvedenou činnost zapsanou v Obchodním rejstříku společnost vykonává. Tato činnost nebyla omezena ani
pozastavena ze strany České národní banky.
www.prvniklubova.cz
2 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Akcie vydané společností
K 30. září 2015 zahrnoval základní kapitál společnosti tyto akcie:
AKCIE
Typ
Nominální hodnota (Kč) Počet (ks)
ISIN
Druh
Podoba/forma
A
24 000
5 000
CZ0008041746
kmenové
zaknihované/na jméno
B1
8 000
2 500
CZ0008041753
kmenové
zaknihované/na jméno
B2
5 000
2 000
CZ0008041761
kmenové
zaknihované/na jméno
C
20 000
500
CZ0008041779
kmenové
zaknihované/na jméno
Datum emise všech typů akcií společnosti je 23. července 2015 a u všech typů akcií se jedná o neregistrované
cenné papíry (neobchodovatelné na veřejném trhu).
www.prvniklubova.cz
3 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Organizační struktura společnosti
Dozorčí rada
Interní audit
Předstvenstvo
Úsek
ekonomický
Úsek provozu
Úsek řízení
produktů
Úsek obchodu
Úsek
Compliance a
HR
Finanční a
klientská
účtárna
Správa
pojištění
Vývoj
pojistných
produktů
Řízení a
podpora
obchodu
Compliance
Controlling a
výkaznictví
Likvidace
pojistných
událostí
Zajištění a
underwriting
PR a
Marketing
Lidské zdroje
Řízení rizik
Asistenční
služby
Právní
Odpovědný
pojistný
matematik
IT provoz a
vývoj
Asset
management
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti k datu 30. září 2015 byl 4,2.
www.prvniklubova.cz
4 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Orgány společnosti
Představenstvo
Předseda
Ing. Marek Orawski, MBA
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
SPŠ Rychnov nad Kněžnou, ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel
Vysoká škola Báňská, se zaměřením na elektroenergetiku
Liverpool John Mores University, Anglie, zaměření na ekonomiku a management
Praxe:
Česká pojišťovna a.s. – člen dozorčí rady, vrchní ředitel likvidace pojistných událostí
s odpovědností za strategii, pojistně-technický ředitel regionu Severní Morava,
likvidátor
Kooperativa a.s. – poradce člena představenstva se zaměřením na likvidaci pojistných
událostí
G6 consulting s.r.o. - jednatel
Člen
Ing. Miroslav Matocha
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
VŠE Praha, fakulta obchodní
Praxe:
Kooperativa a.s. – vedoucí odboru zajištění
Winterthur pojišťovna a.s. – vedoucí úseku neživotního pojištění
Česká pojišťovna a.s. – náměstek generálního ředitelně odpovědný za pojistně
technickou agendu, úpis rizik a zajištění, zajištění a mezinárodní úpis rizik, člen
představenstva
Aon Central and Eastern Europe – jednatel, výkonný ředitel a předseda
představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s. – ředitel odboru pojištění průmyslu
Matocha Consulting and Insurance s.r.o. – výkonný ředitel
Člen
Ing. Lubomír Bušek, MBA
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
ČVUT Praha, se zaměřením na stavebnictví, ekonomiku a management
Rochester Institut of Technology, NY, USA
Praxe:
Česká pojišťovna a.s. – náměstek generálního ředitele, ředitel úseku controllingu,
ředitel Integrační kanceláře
Univerzální správa majetku a.s. – člen dozorčí rady
VÚB Generali dochodková správcovská spoločnosť a.s. – člen dozorčí rady
Maxima pojišťovna a.s. – finanční a provozní ředitel
Člen
Ing. Filip Saidl, MBA
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
VŠE Praha
University of Pittsburgh, Pensylvánie, USA
www.prvniklubova.cz
5 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Accenture Central Europe B.V. – vývoj a zavádění informačních systémů
Praxe:
Zemědělská a dopravní technika s.r.o. – obchodní ředitel
Česká pojišťovna a.s. – poradce člena představenstva, ředitel odboru řízení externích
partnerů při likvidaci pojistných události, ředitel odboru strategického rozvoje,
vedoucí kompetenčního centra likvidace pojistných událostí Generali PPF Holdingu
střední a východní Evropě
ve
Profinit s.r.o. – expert holdingu odpovědný za rozvoj a řízení IT projektů
pojišťovnictví ve střední a východní Evropě
Člen
Zdeněk Habala
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
Gymnázium Koněvova, Brno
IBM Insurance Application Architecture
Praxe:
NETic, spol s r.o. – programátor-analytik – vývoj aplikací pro správu a zpracování
životního pojištění
BSG Partners CS. s.r.o. – programátor-analytik – vývoj a implementace informačních
systémů pro správu a zpracování pojištění
AIS Software, a.s. – předseda představenstva
Společnost zastupují alespoň 2 členové představenstva společně.
www.prvniklubova.cz
6 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Dozorčí rada
Předseda
Ing. Jan Vyhnálek
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
VŠE Praha – fakulta financí a účetnictví
ČNB – makléřská zkouška, Kategorie II.
RSJ a.s. – obchodník s cennými papíry
Praxe:
RSJ Private Equity investiční fond s proměnným kapitálem, a.s. – statutární ředitel
Člen
Ing. Jiří Divoký
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
VŠE Praha – fakulta podnikohospodářská
The Association of Chartered Certified Accountants – Management accounting
MFČR – Makléřská zkouška
Praxe:
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. – manažer v oddělení auditu a poradenství pro
finanční instituce
FP majetková a.s. – člen dozorčí rady
RSJ Private Equity investiční fond s proměnným kapitálem, a.s. – člen správní
rady
Člen
Ing. Ján Čiernik
Ve funkci od:
21. července 2015
Vzdělání:
Vysoké učení technické Brno – fakulta ekonomická
Praxe:
Česká státní pojišťovna – vedoucí systémového oddělení distribuovaných systémů
ZVT ČP
NETic s.r.o. – vedoucí projektu vývoje části systému pro zpracování životního
pojištění
AIS Software, a.s. – člen představenstva
www.prvniklubova.cz
7 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Údaje o osobách s řídící pravomocí
Osobami s řídící pravomocí vůči společnosti jsou členové představenstva a členové dozorčí rady.
Přehled hlavních a pro společnost významných aktivit členů představenstva a dozorčí rady v jiných
společnostech:
Marek Orawski
G6 consulting s.r.o. – jednatel
Zdeněk Habala
AIS Software, a.s. – předseda představenstva
Jan Vyhnálek
ČP Cloud a.s. – člen představenstva
Centrum Pivovar a.s. – člen představenstva
MOSTEK energo s.r.o. – jednatel
RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. –
statutární ředitel a předseda správní rady
Brobosu properties s.r.o. - jednatel
Jiří Divoký
RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. –
člen správní rady
Centrum Pivovar a.s. – předseda dozorčí rady
Ján Čiernik
AIS Software, a.s. – člen představenstva
Žádný z členů představenstva ani dozorčí rady nebyl odsouzen za podvodný trestný čin.
K 30. září 2015 evidovala společnost krátkodobou pohledávku vůči členům představenstva ve výši 31 tis. Kč
z titulu přefakturace služeb. Ke konci září 2015 společnost neevidovala žádné jiné půjčky, zálohy ani záruky
poskytnuté členům představenstva ani dozorčí rady.
www.prvniklubova.cz
8 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Akcionářská struktura
Kvalifikované podíly
RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo:
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO:
24704415
Podíl na hlasovacích právech:
50%
Předmět podnikání:
činnost podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním
investování vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky
Ing. Marek Orawski, MBA
Bydliště:
U Michelského mlýna 1521/31, 140 00 Praha 4 – Michle
Podíl na hlasovacích právech:
12,5%
Ing. Lubomír Bušek, MBA
Bydliště:
Na Vrstvách 991/17, 140 00 Praha 4 – Podolí
Podíl na hlasovacích právech:
12,5%
Ing. Filip Saidl, MBA
Bydliště:
Letohradská 917/18, 170 00 Praha 7
Podíl na hlasovacích právech:
10%
Ing. Miroslav Matocha
Bydliště:
Bratří Dohalských 140/5, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Podíl na hlasovacích právech:
10%
K 30. září 2015 neměla společnost ovládající osobu ve smyslu ustanovení § 74 zákona o obchodních
korporacích.
Struktura skupiny
Společnost je součástí skupiny RSJ, kterou jejíž struktura je znázorněna na následujících schématech:
www.prvniklubova.cz
9 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Grafické%
znázornění%
vztahů%
mezi%
ovládajícími%
a%
ovládanými%
osobami
Pozn.:'Toto'grafické'znázornění'je'doplněno'částí'2,'která'znázorňuje'dceřiné'společnosti'společnosti'RSJ'Private'Equity''investiční'fond's'proměnným'základním'kapitálem,'a.s.'
''''''''''
Karel'Janeček
Václav'Dejčmar
Libor'Winkler
21,9'%'
Tomáš'Janeček
Michal'Šaňák
12,7'%'
40'%'
4,126'%'
RSJ,%
a.s.
6'%'
100'%'
100'%'
RSJ%
Services,%
s.r.o.
RSJ%
Feeder,%
Inc.
14'%'
24'%'
39'%'
20'%'
6'%'
20'%'
RSJ%
Private%
Equity%
%
investiční%
fond%
s%
proměnným%
základním%
kapitálem,%
a.s.
40'%'
12'%'
RSJ%
Prop
%
PPC
10'%'
10'%'
6'%'
25'%'
39'%'
16'%'
RSJ%
II%
PowerFunds%
PCC
15'%'
29'%'
31'%'
DOX%
PRAGUE,%
a.s.
31'%'
BOX%
a.s.
20'%'
29'%'
20'%'
10'%'
18'%'
10'%'
10'%'
Nadace%
RSJ
10'%'
40'%'
Weegschaal,%
a.s.
100'%'
75%'
85.4'%'
51'%'
51'%'
51'%'
51'%'
Kancelář%
Karla%
Janečka,%
s.r.o.
Kanebos,%
s.r.o.
Milénium%
Média,%
s.r.o.
100'%'
50'%'
45'%'
Czechoslovak%
Models%
s.r.o.
INTERACTIVE%
ONE%
s.r.o.
PROARTE%
investiční%
fond%
s%
proměnným%
ZK,%
a.s.
100'%'
Enigmatus%
s.r.o.
I3%
CZ%
s.r.o.
Dobrá%
Vinice%
a.s.
Enosfera,%
s.r.o.
100'%'
Vinitor%
s.r.o.
53'%'
Vissen,%
a.s.
30'%'
'
90'%'
Nano%
Energies%
a.s.
28'%'
'
25'%'
Pilot%
21%
s.r.o.
Restaurant%
Gopál%
s.r.o.
MISUR%
CZ,%
s.r.o.
70'%'
50'%'
50'%'
SUPERLOFT%
s.r.o.
Virtuoso%
s.r.o.
Field%
Restaurant,%
s.r.o.
90'%'
25'%'
Restaurant%
SCHOOL%
s.r.o.
Mateřská%
škola%
Duhovka,%
s.r.o.
100'%'
Základní%
škola%
Duhovka,%
s.r.o.
100'%'
Institut%
Duhovka,%
s.r.o.
100'%'
FREE%
ENERGY%
s.r.o.
Duhovka%
Group,%
a.s.
Cafedu,%
s.r.o.
Gymnázium%
Duhovka%
s.r.o.
International%
School%
for%
IndividualSystematics,%
a.s.%
v%
likvidaci
Bio`Plevel,%
s.r.o.
78,019'%'
Demokracie%
2.1.%
s.r.o.
51'%'
www.prvniklubova.cz
50'%'
40'%'
38,2'%'
51'%'
Steenbok,%
a.s.
AL.21%
s.r.o.
GISTin%
UP!%
s.r.o.
10 / 14
50'%'
100'%'
50'%'
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Grafické)znázornění)dceřiných)společností)společnosti)RSJ)Private)Equity)investiční)fond)s)proměnným)základním)kapitálem,)a.s.)
RSJ)Private)Equity)investiční)fond)s)proměnným)základním)kapitálem,)a.s.
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
70#%#
50#%#
100#%#
90#%#
100#%#
100#%#
BLOOMING)s.r.o.
TARGET)VALUE)s.r.o.
ADVANCED)SYSTEM)s.r.o.
Back)swing)s.r.o.
AKMIT)s.r.o.
MOSTEK)didacta)s.r.o.
MOSTEK)energo)s.r.o.
El)NIŇO)BEVERAGES,)a.s.
Sancela,)s.r.o.
Brobosu)Properties)s.r.o.
BEACH)RESORTS)INVESTMENT)
LIMITED
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
51#%#
51#%#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
75#%#
Zlatice)s.r.o.
Old)Town)Garden)s.r.o.
Projekt)Mojmírovo)s.r.o.
SANAKA)Industry,)a.s.,
Cínovecká)deponie,)a.s.
PXW)Czech,)a.s.
PRVNÍ)KLUBOVÁ)pojišťovna,)a.s.
RSJ)Land)II)s.r.o.
Uzuri)Investment)Limited
Centrum)Pivovar)a.s.)
Algamo)s.r.o.
100#%#
Culerus)s.r.o.
100#%#
Rustera)s.r.o.
50#%#
Děčínský)pivovar)s.r.o.
Retail)Shops)CPD)s.r.o.
Eyen)Life)Sciences)s.r.o.
50#%#
50#%#
www.prvniklubova.cz
Pivovarská)restaurace)CPD)s.r.o.
Biofarma)Skřeneř,)s.r.o.
100#%#
43#%#
100#%#
Colius)s.r.o.
100#%#
100#%#
BMC,)akciová)společnost
RSJ)Land)I)s.r.o.
HZY)Czech,)s.r.o.
100#%#
100#%#
Axention)one)s.r.o.
42#%#
50#%#
ASSET)CENTER)a.s.
11 / 14
Hopsárium)Děčín)s.r.o.
SUPI)Energy)s.r.o.
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Osoby ovládané a s podstatným vlivem
K 30. září 2015 nedržela společnost ve svých aktivech žádné majetkové cenné papíry zakládající účast v jiných
společnostech.
www.prvniklubova.cz
12 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
Finanční údaje o činnosti společnosti
Společnost zahájila svou činnost v červenci 2015. Proto v této zprávě uvádí pouze hodnoty za aktuální
vykazované období.
VÝKAZ FINANČNÍ POZICE
V tis. Kč
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
NEHMOTNÝ MAJETEK
HMOTNÝ MAJETEK
INVESTICE, Z TOHO:
Aktuální období
30/9/2015
0
20 122
0
6 092
DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
3 092
DEPOZITA U FINANČNÍCH INSTITUCÍ
3 000
POHLEDÁVKY, Z TOHO:
DLUŽNÍCI
OSTATNÍ POHLEDÁVKY
38
7
31
HOTOVOST NA ÚČTECH U FINANČNÍCH INSTITUCÍ A HOTOVOST V POKLADNĚ
173 584
AKTIVA CELKEM
199 836
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
160 000
NEROZDĚLENÝ ZISK A FONDY
29 997
ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ
-5 292
TECHNICKÉ REZERVY, Z TOHO:
REZERVA NA NEZASLOUŽENÉ POJISTNÉ
OSTATNÍ TECHNICKÉ REZERVY
OSTATNÍ REZERVY
VĚŘITELÉ
PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV
PASIVA CELKEM
www.prvniklubova.cz
4 200
5
4 195
0
954
9 977
199 836
13 / 14
Pojišťovna pro přátele a jejich přátele
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V tis. Kč
Aktuální období
30/9/2015
0
ZASLOUŽENÉ POJISTNÉ, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ
ZASLOUŽENÉ POJISTNÉ
0
POJISTNÉ POSTOUPENÉ ZAJISTITELŮM
0
VÝNOSY Z FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ
3 049
OSTATNÍ VÝNOSY
0
VÝNOSY CELKEM
3 049
0
ČISTÁ VÝŠE NÁKLADŮ NA POJISTNÁ PLNĚNÍ
HRUBÉ NÁKLADY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ
0
PODÍL ZAJISTITTELŮ NA NÁKLADECH NA POJISTNÁ PLNĚNÍ
0
ZMĚNA STAVU OSTATNÍCH TECHNICKÝCH REZERV, OČIŠTĚNÁ OD ZAJIŠTĚNÍ
-4 195
0
POŘIZOVACÍ NÁKLADY
SPRÁVNÍ REŽIE
NÁKLADY NA SPRÁVU FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ
-4 144
-1
NÁKLADY CELKEM
-8 341
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V BĚŽNÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ
-5 292
UKAZATEL SOLVENTNOSTI A GARANČNÍ FOND
NEŽIVOTNÍ POJŠTĚNÍ - v tis. Kč
Aktuální období
30/9/2015
POŽADOVANÁ MÍRA SOLVENTNOSTI
120 000
DISPONIBILNÍ MÍRA SOLVENTNOSTI
164 584
POMĚR DISPONIBILNÍ A POŽADOVANÉ MÍRY SOLVENTNOSTI
GARANČNÍ FOND
POMĚR GARANČNÍHO FONDU A SOUČTU POLOŽEK PODLE § 18
1,37
120 000
0,73
POMĚROVÉ UKAZATELE
Aktuální období
30/9/2015
RENTABILITA PRŮMĚRNÝCH AKTIV
-2,92%
RENTABILITA PRŮMĚRNÉHO VLASTNÍHO KAPITÁLU
-3,04%
COMBINED RATIO – NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
4 749 630,58%
Výše Combined Ratio k 30. září 2015 je ovlivněna skutečností, že společnost zahájila pojišťovací činnost k datu
21. září 2015.
www.prvniklubova.cz
14 / 14