PROGRAM_DIVOTVORNY HRNEC_B_02.indd

Transkript

PROGRAM_DIVOTVORNY HRNEC_B_02.indd
Představení živě doprovází
Karlovarský symfonický orchestr
Obsazení
Čochtan | Radek Bár
Josef Maršálek | Petr Křiváček
Káča Maršálková | Pavla Janiššová
Woody Rychtarik | Petr Vydarený
Susan Rychtarik | Diana Toniková
Senátor Randall | Pavel Marek
Buzz Collins | Karel Beseda
Sally | Jarmila Šimčíková
Lucy | Lucie Domesová
Rosemary | Radmila Urbanová
Vicky | Vladimíra Vítová
Claire | Klára Štěpánková
Šerif, Mr. Bercy | Michal Švarc
Tom, Mr. Dacy | Tomáš Kolomazník
Johnny | Jan Jedlinský
Harry | Jindřich Skopec
Dave | David Beneš
Děti | Natálie Šnajdrová, Jaroslav Novotný
Taneční company |
Magdaléna Hanušová, Tereza Havlíčková, Barbora
Kuklová, Robert Mára, Hoang Khai Trung, Martin Vinš
Premiéra v Karlových Varech | 2. listopadu 2013
Premiéra v Chebu | 9. listopadu 2013
V našem divadelním prostředí Divotvorný hrnec vskutku zdomácněl, za což může především kongeniální překlad, resp. adaptace
Jiřího Voskovce a Jana Wericha, kteří děj výrazně počeštili. Americký příběh se točí kolem přistěhovalce z Irska Finiana McLonergana a jeho dcery z fiktivní vesnice Glocca Morra, jež pronásleduje leprechaun – skřítek, který je typickým zástupcem irského
folkloru. Voskovec s Werichem z Finiana udělali exulanta Josefa
Maršálka z jižních Čech a v jeho stopách nechali jít typickou figuru
české lidové slovesnosti – vodníka s příhodným jménem Čochtan.
BURTON LANE
V dějinách amerického muzikálu patří Divotvornému hrnci
důležité místo jako vůbec prvnímu dílu tohoto žánru, které propojilo černošskou hudební tradici (gospel, blues) s broadwayskou
elegancí, pompou a elánem. A navrch dodalo motiv sociálního smíru
a prostupnosti společenských vrstev. Broadwayský muzikál tradičně
oslavoval hojnost, dostatek a bohatství, finanční úspěch hrdinů pak
byl stabilní součástí happyendu.
Divotvorný hrnec tuto představu
„amerického snu“ neopustil, jen
ho nahlíží z jiného úhlu. Muzikál
poťouchle navrhuje, že na bohatství by mělo dosáhnout co nejvíc
lidí, kteří ho vytvářejí (píseň Ber si, dej si) a že chudoba není nevyhnutelná nutnost (Nedostatek). Divotvorný hrnec vyzýval publikum, aby si představilo budoucnost jinak, než jak ji dosud vnímalo,
písně se dotýkají témat sociální mobility (Když z nuzáka stane se
boháč), liberálnosti v sexuálním životě (Když tu není ta, co mám
rád) nebo bratrství mezi lidmi (Množení).
Zůstává paradoxem, že veškeré vznešené ideje, jež autoři vetkli
do textu, se v jejich životech příliš neodrazily. Za spor, který ukončil
jejich umělecké partnerství, podle
všeho mohla jejich pracovní metoda. Edgar Yip Harburg si vždy přezpívával melodii, s níž Burton Lane
přišel, a postupně, jak ho napadala,
do ní začal vkládat slova, až zazpíval
verš, dva, tři… A někdy byl ideální
počet slov kratší než melodie, jindy
naopak bylo třeba pár not dopsat.
Harburg si postupně začal nárokovat spoluautorství hudby, tvrdil dokonce, že muzikál je z 97 procent
jeho dílem, a rozhádal se s Lanem tak, že spolu od premiéry několik let nepromluvili. A přes obrovský divácký úspěch a nesporné
kvality Divotvorného hrnce už spolu nikdy nic nenapsali…
Kromě této změny v samotných základech příběhu doznalo libreto
i množství drobných úprav a doplnění, dialogy se hemží odkazy
na české reálie i tehdejší společenskou a politickou situaci. Samostatnou kapitolou jsou pak opulentní Čochtanovy výstupy, evidentní variace na slavné forbíny předválečného Osvobozeného divadla
– však také Čochtana hrál sám Jan Werich. Jiří Voskovec mu už
tradičním partnerem nebyl, muzikál se rozhodl „jen“ režírovat.
Přípravy na českou premiéru začaly na podzim roku 1947, instrumentaci pro orchestr Karla Vlacha měl na starosti mladý skladatel Zdeněk Petr. Protože inscenátoři neměli k dispozici notový
zápis, musel Petr hudbu kompletně odposlechnout z gramofonových desek. Pro roli Káči zvažoval Jiří Voskovec mezi jinými
i mladou konzervatoristku Jiřinu Švorcovou, nakonec se však
rozhodl pro Soňu Červenou, která se později začala věnovat
opernímu zpěvu a dosáhla fenomenálního úspěchu na mnoha
světových scénách.
A dodnes, ve svých 88 letech, vystupuje, jednou z jejích posledních prací byla titulní role v inscenaci Roberta Wilsona Věc
Makropulos v pražském Stavovském divadle. Roli jejího partnera
Woodyho ztvárnil budoucí populární zpěvák Rudolf Cortés, Josefa Maršálka hrál Václav Trégl.
Premiéra se měla uskutečnit ve Werichově a Voskovcově divadle
ve Vodičkově ulici (dnes ABC) v polovině března 1948, nakonec
však musela být narychlo přesunuta už na 6. března, protože
po únorovém převratu V+W v obavách před cenzurními zásahy
raději stáhli z repertoáru satirickou komedii Pěst na oko. Diváci
přijali muzikál s nadšením, do konce sezóny se odehrála více
než stovka představení, po prázdninách se inscenace přesunula
do dnešního Hudebního divadla v Karlíně, kde se dočkala dalších více než dvou set repríz. Recenzenti Divotvorný hrnec nejprve zavrhli jako úpadkový americký žánr, ale pod vlivem neustále vyprodaných představení ideologové obrátili a naopak začali
oceňovat sociální témata, jež libreto přináší.
Za šedesát pět let od své české premiéry se Divotvorný hrnec
dočkal dalších více než tří desítek inscenací v mnoha českých
divadlech, boom nastal hlavně po roce 1990. A v emblematické
roli Čochtana se vystřídali třeba Miloš Kopecký (1965; Woodyho
hrál tehdy Josef Zíma) nebo Josef Dvořák (1991).
KOPRODUKČNÍ PROJEKT
PLAKÁT Z COPPOLOVA FILMU Z ROKU 1968
Muzikál Divotvorný hrnec, v originále Finian´s Rainbow (doslova Finianova duha), je dílem autorské dvojice Burton Lane (hudba) a Edgar Yip Harburg (texty a libreto)
s přispěním Freda Saidyho (spolupráce na libretu). Premiéru měl 10. ledna
1947 a dočkal se tehdy úctyhodného
počtu 725 repríz. Na Broadway se pak
vrátil ještě třikrát, v letech 1955, 1960
a 2009. V roce 1968 ho zfilmoval Francis Ford Coppola s Fredem Astairem
coby irským přistěhovalcem Finianem
a tehdejší hvězdou pop-music Petulou
Clarkovou jako jeho dcerou Sharon.
FRED SAIDY
Režie | Zdeněk Bartoš
Scéna | Dragan Stojčevski
Kostýmy | Lucia Škandíková
Hudební nastudování, dirigent | Matěj Kroupa
Choreografie | Ivana Dukić
Dramaturgie | Šimon Dominik
ČESKÝ HRNEC
EDGAR YIP HARBURG
Překlad a úprava | Jiří Voskovec, Jan Werich
AMERICKÁ DUHA
Výjimečnost tohoto uvedení muzikálu Divotvorný hrnec spočívá
v tom, že na jeho produkci spojily své síly tři umělecké subjekty působící zde v Karlovarském kraji: Západočeské divadlo
v Chebu, Karlovarské městské divadlo a Karlovarský symfonický orchestr. Nikoliv náhodou nad touto kulturní spoluprací
v rozsahu, jaký dosud neměl obdoby, převzal záštitu i současný
hejtman Josef Novotný.
WOODY A SHARON V TOMTÉŽ FILMU
VOSKOVCOVA VZPOMÍNKA
Jsou to poslední verše, které jsme s Janem vespolek napsali.
Technicky to byl nejtěžší úkol, před kterým jsme kdy stáli. Psát
slova na hotovou hudbu je obtížnější než naopak. Je-li však ještě k tomu text překlad z jiného jazyka, podobá se práce luštění
jakési obludné hudební křížovky. Samozřejmě nelze překládat
doslovně; podařilo se nám však zachovat nejen ducha původních písní, nýbrž i základní nápady, a v mnoha případech i mnohé
poetické či komické obrazy. A tam, kde jsme je nahradili, jsme
myslím nikdy nevybočili z rámce autorových úmyslů.
Zajímavé je, jak hladce vyšel převod irského folkloru na český. Z toho jsme ze začátku měli velké obavy. Cítili jsme, že pro
působivost v Praze bude nutno učinit z irských přistěhovalců
originálu české; proto také jsme změnili leprechauna, skřítka
z irských lidových bájí, na českého vodníka – který se ostatně
fyzickým typem lépe pro Wericha hodil. To všechno šlo, ale
měli jsme strach, že ve verších nám česká lidovost bude kolidovat s hudbou povahy irské. Jakmile jsme však začali pracovat
na textu první – a nejirštější písně, How Are Things in Glocca
Morra?, v naší adaptaci Jakpak je dnes u nás doma?, shledali
jsme s úžasem, že s českými slovy je najednou po Irsku a muzika
hučí se sázavským jezem, zvedá se s polabskými husami, štěká
s černošickým psem a lká se žižkovskou harmonikou!
Look, Look Over the Rainbow má hudbu a text tak typicky irský, že z nich přímo kape tradiční zeleň svatého Patricka. Napište na ni slova: Tam, tam, tam za tou duhou… a srdce své
jsem vzala – a do šátku dala a obdržíte nejen jazyk a obrazy
české národní písně, nýbrž i původní hudba by najednou klidně
mohla být Ježkova… Nikdy se nepřestanu podivovat hluboké příbuznosti lidové poezie kolem světa. Je to jako mezinárodní souvislost mýtů a symbolů. Kdy se naučíme mávat svými národními
písněmi místo národními prapory?
(Jiří Voskovec: Klobouk ve křoví, 1965)
Západočeské divadlo v Chebu je v současnosti jediné divadlo v kraji s nepřerušeným stálým profesionálním hereckým
souborem (od roku 1961). Hudební žánry pěstuje cíleně dlouhá
léta (v poslední době např. jazzová opera Dobře placená procházka), nicméně do takto velkého muzikálu se pouští poprvé.
(Srovnatelná je snad inscenace Zeyerova a Sukova Radúze
a Mahuleny s doprovodem Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně v roce 2004; tehdy šlo o melodram,
nikoliv o tvar zahrnující i náročná pěvecká a taneční čísla). Kromě
účasti většiny uměleckého souboru se chebské divadlo na Divotvorném hrnci podílí výpravou, taneční company a částí inscenačního týmu (režisér, scénografové, choreografka, dramaturg).
Karlovarské městské divadlo je od roku 2009 nástupcem
předchozích divadelních provozovatelů. Úspěšně navazuje na bohatou divadelní tradici v Karlových Varech, od roku 2011 zejména
díky obnovené původní tvorbě: s týmem stálých spolupracovníků,
kteří tvoří pevné jádro obnovené karlovarské činohry, a dalších
hostů vznikly dosud inscenace Divadelní komedie, Komedie
potmě, Chvála bláznovství a Havrane z kamene... Divotvorný
hrnec znamená další ambiciózní počin, jehož se prostřednictvím
KMD účastní herci Lucie Domesová, Petr Křiváček, Radek Bár
a Karel Beseda. Divadlo dále významně podpořilo instrumentaci
a hudební nastudování.
Karlovarský symfonický orchestr je těleso s bezmála dvousetletou tradicí, rozsáhlou působností a všestranným repertoárem. V dramaturgii orchestru jsou všechna základní díla
klasického a romantického repertoáru a vybraná díla hudby
20. století. Bohatě je zastoupena česká tvorba. Programy zahrnují též hudbu vhodnou pro populární koncerty pod širým
nebem, operní tvorbu a většinu proslulých instrumentálních
koncertů. Svou dramaturgii rozšířil orchestr o multižánrové
projekty. Jde o současnou hudbu, která organicky propojuje
symfonickou hudbu s jazzem, rockem i popem, jako je Sinael
Jazz Symphony Kryštofa Marka, Rocková mše Daniela Kyzlinka, projekt Carlos Jobim / The Beatles a Amazing Grace – nejznámější jazzové standardy. V Divotvorném hrnci se
teď hráči orchestru setkávají s opravdovou „lehkou múzou“
v podobě toho nejlepšího z americké muzikálové klasiky, tedy
žánrem, který svou melodičností, spontaneitou a „šlágrovým“
potenciálem a také elegantním propojením hudby, zpěvu, tance a činohry bezpochyby na lázeňské jeviště patří.
Inspice | Martin Janošec
Nápověda | Květa Pospíšilová
Světla | Ladislav Schejbal (Cheb), Tomáš Hnátek (Karlovy Vary)
Zvuk | Radek Šnajdr
Garderoba | Eliška Jagobová
Zřizovatelem Západočeského divadla v Chebu,
příspěvkové organizace, je město Cheb.
Ředitel | Jan Svoboda
Umělecký šéf | Zdeněk Bartoš
Informace a prodej vstupenek
v obchodním oddělení divadla, tel.: 354 432 522
Rezervace on-line na www.divadlocheb.cz
Zakladatelem Karlovarského městského divadla, o.p.s.,
je Magistrát města Karlovy Vary.
Ředitelka | Dana Neumannová
Umělecký šéf | Jiří Seydler
Informace a prodej vstupenek
v pokladně divadla, tel.: 353 225 537
E-mail| [email protected]
Rezervace on-line na www.karlovarskedivadlo.cz
Zřizovatelem Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové
organizace, je Statutární město Karlovy Vary.
Ředitel | Šimon Kaňka
Pokladna KSO: Lázně III, Mlýnské nábř. 5, Karlovy Vary, tel.: 353 232 026,
777 744 893; www.kso.cz
Program připravil | Šimon Dominik
Grafická úprava | Andrea Dobrkovská
Foto | Michal Mráka
Program vychází společným nákladem Západočeského divadla v Chebu
a Karlovarského městského divadla.
Inscenaci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR
a Karlovarský kraj.
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální
agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, 190 03 Praha 9 – Vysočany.
Cena programu 20 Kč

Podobné dokumenty

Divotvorný hrnec | Život města Vysoké Mýto

Divotvorný hrnec | Život města Vysoké Mýto listopadu ve 14.30, pondělí 12. listopadu v 19.00 a v úterý 13. listopadu v 19.00. Jiří Voskovec a Jan Werich ve své geniální úpravě toto původní americké dílo plně počeštili. Hrají v něm postavy s...

Více

Divotvorný hrnec - Jihočeské divadlo

Divotvorný hrnec - Jihočeské divadlo hrncem skřítka Oga do fiktivního jižanského státu Missitucky v USA. Dramatickým konfliktem muzikálu je - paradoxně - svornost bílých i černých obyvatel „Údolí duhy“, která je solí v očích senátorov...

Více

Divotvorný hrnec - Jihočeské divadlo

Divotvorný hrnec - Jihočeské divadlo Premiéra 26. září 2014 od 19.00 v DK Metropol České Budějovice Operní soubor Jihočeského divadla uvede 26. září jako svou první premiéru sezóny 2014/2015 muzikálový evergreen Burtona Lanea Divotvor...

Více