Gruppen und Stücke 2010

Transkript

Gruppen und Stücke 2010
 Programm Gruppen und Stücke Unser Team Presse Photos Jahrgänge Unterstützung Základní škola Antonínská/Grundschule Antonínská, Brno, Česká republika/Tschechische Republik Žáci ze 3. ­ 6. třídy Německého divadelního kroužku ze ZŠ Antonínská nacvičují podle učebnice Das Geschenk příběh českého chlapce, který se přestěhoval do německého Schwabachu a prožívá s německými dětmi různé příhody. Schüler der 3.­ 6. Klasse, die das Deutsche Theaterseminar besuchen, üben nach dem Lehrbuch Das Geschenk eine Geschichte ein. Es handelt sich um einen tschechischen Jungen, der nach Schwabach umzieht und mit deutschen Kindern Verschiedenes erlebt. Leonce und Lena , Georg Büchner
Leoncianer , Wien, Rakousko/Österreich Princ Leonce z království Popo se má proti své vůli oženit s Prinz Leonce vom Königreich Popo soll gegen seinen Willen princeznou Lenou z království Pipi, uteče a aniž by to tušil, potká Prinzessin Lena vom Königreich Pipi heiraten, reißt aus, trifft Lenu, která také uprchla, zamiluje se a nakonec se s ní přece jen jedoch, ohne es zu wissen, Lena, die ebenfalls ausgerissen ist, ožení. verliebt sich und heiratet sie schließlich doch. Wörter und Körper , Martin Heckmanns
Gruppe07 , FF MU, Brno, Česká republika/Tschechische Republik Myslím, že teď hledám, ale taky hledám to, co přesně hledám. Hra o loučení a cestohledání. Und jetzt suche ich, glaube ich, aber ich suche auch, was genau ich suche, glaube ich. Ein Stück über Abschied und Aufbruch. Myslím, že teď hledám, ale taky hledám to, co přesně hledám. Hra o loučení a cestohledání. Und jetzt suche ich, glaube ich, aber ich suche auch, was genau ich suche, glaube ich. Ein Stück über Abschied und Aufbruch. Das Leben, das sie vor sich hatte , Herbert Berger
Gruppe Doppel L , PedF MU, Brno, Česká republika/Tschechische Republik Jak to skončí, když anděl ztratí trpělivost? Co se stane, když Wie endet es, wenn ein Engel die Geduld verliert? Was passiert, podloudník zbankrotuje? To si nedokáže představit ani sama wenn ein Schleichhändler bankrottgeht? Das kann sich selbst die kartářka. Zabití a tango v jedné zcela obyčejné vídeňské rodině. Kartenlegerin nicht vorstellen. Totschlag und Tango in einer ganz
gewöhnlichen Wiener Familie. I LOVE LENZ , Georg Büchner/Sebastian Börngen
Cammerspiele Leipzig , Leipzig, Německo/Deutschland Lenz zdrhne do lesa. Pronásledován narůstajícími poruchami vědomí se stále více ztrácí v přírodě, která ho obklopuje. Zmítá se tam mezi šílenstvím a naprostým štěstím. Zdá se, že ztratil veškerý smysl pro prostor a čas... Lenz haut ab in den Wald. Begleitet von zunehmenden Bewusstseinstörungen verliert er sich mehr und mehr in der ihn umgebenden Natur. Zwischen Wahnsinn und absolutem Glück, dreht er dort seine Bahnen. Es scheint, dass ihm jegliches Gefühl für Raum und Zeit abhanden gekommen sei... Die kahle Sängerin , Eugène Ionescu Reactor Theater Wien , Wien, Rakousko/Österreich Střetnutí dvou párů odhalí rozvrácené vztahy a překonané společenské konvence. Das Aufeinandertreffen zweier Paare offenbart zerrüttete Beziehungen und überholte gesellschaftliche Konventionen. Reactor Theater Wien , Wien, Rakousko/Österreich Střetnutí dvou párů odhalí rozvrácené vztahy a překonané společenské konvence. Das Aufeinandertreffen zweier Paare offenbart zerrüttete Beziehungen und überholte gesellschaftliche Konventionen. Ein Sommernachtstraum , William Shakespeare
Theaterverein Vision , Wien, Rakousko/Österreich Milenci, řemeslník a hádavý královský pár se setkávají. Liebespaare, ein Handwerker und ein streitendes Feenherrscher paar treffen auf einander. t o s u y a . n e t

Podobné dokumenty