TRAFIKA ROKU 2011 zná své vítěze

Komentáře

Transkript

TRAFIKA ROKU 2011 zná své vítěze
Časopis distribuční sítě PNS a.s. I Neprodejné I Listopad 2011
��������������
�
�
�
Bez názvu-1 1
Na dětech
se nešetří str. 10
TRAFIKA ROKU 2011
zná své vítěze
str. 8
�
Samozhasínací cigarety
očima stánkařů str. 7
����������
�
�
���������
��
ROZHOVOR:
KRAUS
v trafice! str. 12
2.11.2011 11:23:18
MOJE ZEMĚ
POKRAČUJE!
Oblíbený titul přechází na nového vydavatele, společnost
P. F. art, spol. s r. o. a pokračuje v plné síle. Moje země opět
přináší na sto stranách kvalitní křídy vše, na co jsou její
čtenáři zvyklí – zajímavé reportáže, poutavé články z naší
historie, silné fotografie, podrobné průvodce regiony, tipy
a objevy z cest po vlasti.
Dle nedávného průzkumu jsou čtenáři Mojí země
titulu velmi věrni. Nejlepší místo pro Moji zemi je mezi
českou mutací National Geographic a časopisem Květy,
obě redakce mají na vzniku časopisu hlavní podíl.
zajímavé reportáže ■ poutavé články z naší historie ■ silné fotografie
podrobné průvodce regiony ■ tipy a objevy z cest po vlasti
Nové číslo Mojí země
vychází 9. prosince 2011. Distribuce PNS
P. F. art, spol. s r. o., Gromešova 769/4, 621 00 Brno, � 532 193 011
Cena 49 Kč
ÚVODNÍ SLOVO
OBSAH
Vážení trafikanti, milí čtenáři
a čtenářky,
v listopadovém magazínu Trafikant
se dozvíte, kdo zvítězil v úvodním
ročníku soutěže o TRAFIKU ROKU
2011. Přinášíme také obrazovou
reportáž ze slavnostního vyhlášení
výsledků této soutěže, které
se konalo v rámci tradičního
společenského večera PNS. Jan
Kraus – jméno populárního televizního moderátora a ostrého
politického glosátora jistě znáte. Ale možná nevíte, že Jan
Kraus propůjčil své jméno také vlastnímu časopisu, který právě
přichází na pulty trafik. Jak jeho duchovní otec exkluzivně pro
stánkaře říká, byl by rád, kdyby měsíčník uspěl u „seriózně
neseriózní svižné střední třídy“. O tom, jak se díváte na
samozhášecí cigarety, tedy novinku nařízenou od tohoto měsíce
Evropskou unií, se dočtete více v naší anketě. V rubrice Na
pultu vám poradíme, na co a jak nalákat dětské zákazníky trafik.
Může to být docela důležité – podle průzkumů děti rozhodují
až o polovině veškerých nákupů. Představíme vám také další
novinku v distribuci PNS – fotbalový měsíčník Sport Góóól! Ten
patří do „rodiny“ deníku Sport a je určený speciálně pro mladé
fanoušky tohoto sportu. Zkrátka Trafikant má opět zajímavé
a důležité informace. Přeji vám pohodové listopadové dny
a těším se na viděnou nad prosincovým Trafikantem!
Zuzana Horáková Hurychová
[email protected]
ÚVODNÍ SLOVO
3
MOZAIKA
4
Slavnostní večer PNS a vyhlášení
soutěže TRAFIKA ROKU 2011
MEZI NÁMI TRAFIKANTY
Samozhasínací cigarety
očima stánkařů
7
TÉMA TRAFIKANTA
TRAFIKA ROKU 2011
zná své vítěze!
8
NA PULTU
Na dětech se nešetří
10
TRAFIKANT
Časopis distribuční sítě PNS a.s.
Periodicita: měsíčník
Ročník: VIII. Číslo: 11 Rok: 2011
Rozsah: 20 stran Náklad: 16 000 výtisků Neprodejné
Teritorium: celé území ČR
Evidenční číslo: MK ČR E 10165
Internetová verze časopisu: http://www.trafikant.cz
Pro První novinovou společnost a.s. zpracovává
Sanoma Media Praha, s.r.o.
Lomnického 7, 140 79 Praha 4, IČ: 45278776
Marketingový manažer PNS a.s.
Zuzana Horáková Hurychová
e-mail: [email protected]
Redakce:
Lomnického 7, 140 79 Praha 4, tel. 296 162 341
Šéfredaktor: Filip Poštulka, e-mail: [email protected]
Foto titul: www.pixmac.cz.
Převzaté názory a citace se nemusí shodovat
se stanoviskem společnosti PNS a.s. a redakce
Za obsah a zpracování inzertních stran nese odpovědnost inzerent
Rozhovor
s moderátorem
Janem Krausem str. 12
SEGMENT
Profesní časopisy VI
14
PROFIL
Sport GÓÓÓL!
15
INFORMACE
16
SOUTĚŽ
Křížovka
18
Listopad 2011/TRAFIKANT
MOZAIKA
Společně do oblak
PNS každoročně pořádá setkání vydavatelů, obchodních partnerů a novinářů. Letošní rok nebyl výjimkou −
hosté PNS se 9. listopadu sešli v nejvyšší pražské budově na Pankráci.
Kromě nezvyklého výhledu na Prahu z výšky 109 metrů
byl pro všechny hosty připraven zajímavý program.
Večerem provázel moderátor Milan Hein s hercem
Václavem Postráneckým; hudební recitál svých písní zde
představila Marta Kubišová.
Slavnostní ráz dodalo večeru vyhlášení prvního ročníku
soutěže TRAFIKA ROKU 2011. Plakety a věcné výhry
si vítězové převzali z rukou vedení společnosti, čemuž
se zájmem přihlíželi i zástupci médií. O pocitech vítězů si
můžete více přečíst na straně 7.
Letošní společné setkání tak bylo nejen příležitostí potkat
se s lidmi „z branže“, ale i poděkováním a oceněním
práce všech obchodních partnerů holdingu PNS. A to jak
ze strany vydavatelů a dodavatelů, tak i prodejců tisku. ◆
Generální ředitelka vydavatelství RINGIER Axel Springer CZ Libuše
Šmuclerová hovořila s Martinem Novákem, ředitelem obchodu PNS.
4
Společenského večera PNS se zúčastnili i předsedkyně představenstva
Jitka Bosáková a ředitel distribuce Milan Pekárik z VLP.
Listopad 2011/TRAFIKANT
Text: Zuzana Hurychová; Foto: Martin Kovalík
Na pódiu hosty přivítali předseda představenstva PNS Radomil Juda,
moderátor Milan Hein a patron soutěže TRAFIKA ROKU 2011 Václav
Postránecký.
MOZAIKA
Předseda představenstva PNS Radomil Juda vítá
Josefa Havelku, generálního ředitele vydavatelství
Sanoma Media Praha.
Místopředseda představenstva PNS
Pavel Borovka s členem přestavenstva
Romanem Breitenfelnerem.
Přišli se podívat i generální ředitelka vydavatelství EGMONT ČR Mirka
Vobecká se svými kolegy Klárou Šofrovou a Zdeňkem Štěbetákem.
Na večeru se setkali Roman Latuske, člen představenstva vydavatelství MAFRA a Soňa Štarhová a Kateřina
Piškulová z MLADÉ FRONTY.
Společenského večera spojeného s vyhlášením soutěže TRAFIKA ROKU
2011 se účastnili vydavatelé a obchodní partneři PNS i zástupci médií.
Kompletní čtveřice vítězů soutěže TRAFIKA ROKU 2011 se na pódiu sešla i s patrony letošního ročníku – Václavem Postráneckým a Martou Kubišovou.
5
Listopad 2011/TRAFIKANT
Válka, zhrzená láska, intriky a stavba velkolepé katedrály…
Ještě nikdy jste neměli možnost prožít středověk tak zblízka! Světový knižní bestseller
Kena Folletta Pilíře Země přichází ve 4 dílné filmové podobě na 2x 2DVD společnosti URANIA.
Anglie roku 1123. Tom Stavitel (RUFUS SEWELL), povoláním kameník, sní o stavbě velkolepé katedrály.
Spojence pro její realizaci nachází v ambiciozním převorovi Philipovi (MATTHEW MACFADYEN).
Zatímco se Anglie po smrti krále Jindřicha I. utápí v občanské válce,
začíná se v Kingsbridgi po letech příprav mohutně stavět.
Zhmotnění jedné velké představy však bude trvat několik desetiletí plných intrik,
vražda válek. Cíle by však nebylo nikdy dosaženo bez lásky. To ona dává lidem sílu a křídla
k uskutečnění snů malých i velkých. To ona pomáhá dobru zvítězit nad zlem.
A právě o tomto vítězství je náš příběh.
MEZI NÁMI TRAFIKANTY
Samozhasínací cigarety očima stánkařů
Není roku, ve kterém by se neobjevily změny v tabákovém zákonodárství. A to má vliv i na prodejce.
Nynější „novinkou“ je zákaz prodeje běžných cigaret a povinnost nabízet pouze samozhasínací. Jak to
stánkaři vnímají? To zjišťuje nynější anketa magazínu Trafikant.
Anketní otázky:
Stihli jste doprodat
do 17. listopadu 2011
cigarety, které nejsou
samozhasínací?
Jak vnímáte novou legislativu Evropské unie
ohledně samozhasínacích cigaret?
■ I. Není to nic příjemného, ale
■ I. Velká část cigaret podle zástupců
výrobci cigaret nás s předstihem
informovali, že to bude třeba
doprodat, a dodali nám nové
cigarety.
výrobců splňovala normu již předtím.
My jsme tak skoro nemuseli nic
doprodávat.
II. Chápu, že EU chce zamezit případům uhoření, ale na druhou stranu
mám pocit, že tato svévolná rozhodnutí vznikají od stolu a s prodejci je
nikdo neprobírá.
Michaela Houdková
Text: Filip Poštulka, Foto: Thinkstock
■ I. Určitě mi nějaké cigarety, které
neodpovídají nové vyhlášce, zůstaly.
A víte, co s nimi udělám? Vykouřím
si je sám. Jsem kuřák, a tak mi to
snad EU nemůže zakázat. Prodávat
už budu samozřejmě jen ty nové.
II. To už nemá smysl ani komentovat. Snad jen, že každé nové
nařízení je namířené proti malým
podnikatelům.
Petr Cajthaml
7
II. Myslím, že je celkem srozumitelná.
Prospělo by ale, kdyby byl v zákonech pevně stanoven rabat z prodeje. Nynější marže je velmi nízká.
Dana Křečková
II. V posledních letech chodí jenom
samá nařízení a s tím související
omezení. Proč ale stát neudělá něco
pro naši podporu? Marže z cigaret se
snižují, a navíc lze tabákové výrobky
zakoupit skoro všude. V některých
jiných státech se cigarety můžou
nakupovat jen v trafikách, a tak by
to mělo být i u nás.
Ivana Koucká
■ I. Cigarety jsme doprodali. Co nás ale
■ I. Četli jsme o tom v Trafikantovi
trápí mnohem víc, to jsou velmi nízké
rabaty z jejich prodeje. Myslím, že pro
některé menší trafiky to může být až
likvidační.
a měli jsme zprávy od výrobců, takže
žádné staré cigarety nemáme.
Nechápu ale, proč nám nepovolili
postupný doprodej.
II. Tyto zákony jenom prodejcům
ztrpčují život. Jsem zvědavý, s čím
bruselští úředníci přijdou dále.
Jiří Kurz
II. Je to zase další komplikace,
žádných pozitivních věcí jsme se
z Bruselu nedočkali. Kdyby nám
alespoň povolili prodávat kusovky.
Jana Siváková
◆
■ I. Věděli jsme, i díky časopisu
Trafikant, že klasické cigarety bude
třeba doprodat, tak jsme to stihli.
Pozn. red: Příspěvky stánkařů mohou být kráceny a redakčně upraveny
Listopad 2011/TRAFIKANT
TÉMA TRAFIKANTA
TRAFIKA ROKU 2011
zná své vítěze!
Velký zájem prodejců a vysoká kvalita příspěvků. To jsou nejpříjemnější
překvapení, která přinesla nová soutěže TRAFIKA ROKU 2011. A vítězové?
Zde jsou!
Absolutní vítěz soutěže a výherce
plazmové televize Panasonic
Pavel Knebl, Podivín
Prodejnu Pavel Knebl provozuje od roku 1994. V roce 1998 postavil
s pomocí kamarádů trafiku podle svých představ dle vlastního
projektu. Kromě pestrého sortimentu tiskových produktů nabízí
trafika cigarety všeho druhu, DVD, cukrovinky pro děti, chlazené
nápoje a také je zde terminál SAZKY. Každý rok na Vánoce
najdou zákazníci ve výloze betlém a celá prodejna je osvětlena
vánočními řetězy.
Vítězové soutěže a výherci navigace Garmin
Pozn.: Vítězové jsou seřazeni podle abecedy, nikoliv podle pořadí
Dagmar Brzáková, Hostinné
Trafika zahájila provoz v listopadu 2010 v rekonstruovaných prostorách
měšťanského domu u náměstí. Kromě široké nabídky denního tisku, časopisů,
tabákových výrobků či dárkových předmětů se v této trafice vaří i káva
Lavazza.
Jana Pavlasová,
Žďár nad Sázavou
S podnikáním v prodejně začala v roce 2002. V prodeji má
veškeré dostupné značky cigaret, široký sortiment novin
a časopisů včetně DVD. Nabízí doplňkové služby, jako je
prodej známek a terminál Fortuny s novou hrou LOTO.
Karin Šlosárková, Hlučín
Prodejna byla otevřena v letošním březnu. Kromě širokého sortimentu tisku
zde zákazníci můžou vsadit hry od společnosti SAZKA a brzy bude zapojen
i terminál od společnosti Fortuna. V trafice je výběr cukrovinek, nanuků, lze
zde vyvolat fotky, vyrobit tričko či hrníčky s potiskem i koupit fotoalbum.
8
Listopad 2011/TRAFIKANT
TÉMA TRAFIKANTA
SOUTĚŽ TRAFIKA ROKU 2011
očima vítězů
Čtyři výherci se s magazínem Trafikant podělili o názor
na soutěž TRAFIKA ROKU 2011, když nám odpověděli na
následující otázky:
1. Jak vnímáte soutěž TRAFIKA ROKU 2011?
2. Co pro vás znamená toto ocenění?
Absolutní vítěz
Pavel Knebl
1. Soutěž „TRAFIKA ROKU
2011“ je velmi dobrý námět jak
na samotnou soutěž, tak je
i výbornou pomocí pro začínající trafikanty. Ti se tak můžou
inspirovat, jak vylepšit nebo rozšířit sortiment své trafiky. Každá
prodejna má své kouzlo − to ocení hlavně zákazníci, kteří se
pak rádi vracejí. Záleží na přístupu trafikanta, který dovede
oslovit vlídným slovem a hlavně širokým sortimentem zboží.
Velmi důležité v této branži je dodržovat otvírací dobu, aby
zákazník dostal své noviny a časopisy vždy včas .
2. Ocenění v soutěži „TRAFIKA ROKU 2011“ samozřejmě
potěší především mě jako majitele a zároveň stavitele, který
si sám trafiku naprojektoval a postavil. Možná budou mile
překvapeni také zákazníci, kterým se samozřejmě pochlubím.
V podnikání je třeba ale hlavně o každého zákazníka bojovat
a získávat novou klientelu co největším výběrem sortimentu
a především příjemným vystupováním vůči každému, byť
i dětskému zákazníkovi.
Vítězové soutěže
Text: Filip Poštulka; Foto: Martin Kovalík a archiv PNS
Dagmar Brzáková
1. Provozovat v dnešní době
trafiku není jednoduché. Proto je
dobře, když taková soutěž upozorní na živnostníky, kteří si své provozovny hledí a snaží se vytvořit pro
zákazníky podmínky k příjemnému
nákupu. Pokud se za svoji snahu
dočkají ocenění díky soutěži
TRAFIKA ROKU 2011, je to pro ně
milou odměnou. Takže akce
tohoto typu určitě mají smysl.
2. Z ocenění, které dostane moje trafika, mám velkou radost.
Určitě to podpoří chuť a elán do další práce. Budu se snažit,
aby veřejnost v našem městě byla o mém úspěchu v celostátní
soutěži informována, a věřím, že se zákazníci do mého
obchodu budou rádi vracet.
9
Jana Pavlasová
1. Soutěž jsem velmi uvítala. Ráda
se účastním soutěží, ale nikdy se mi
ještě nepodařilo vyhrát. Je to
dobrá příležitost porovnat svoji
trafiku prostřednictvím měsíčníku
Trafikant, kde jsou a budou
otištěny příspěvky všech soutěžících, s ostatními prodejci. Zjistit, co
druzí mají v prodeji a o co bych
mohla já svůj prodej ještě rozšířit.
Skutečnost, že jsem vyhlášena mezi 4 NEJ trafikami je pro
mne velké překvapení. Je to pro mne výzva, abych se ještě
více snažila svoji provozovnu vylepšit a prodej rozšířit.
2. Samolepku, že moje prodejna patří mezi TRAFIKY ROKU
2011, si určitě vylepím na výlohu, aby si toho zákazníci všimli.
To třeba naláká více zákazníků, kteří by byli zvědaví a přišli by
se podívat a přitom by nakoupili a tím by se mi navýšila tržba.
Karin Šlosárková
1. Soutěž TRAFIKA ROKU 2011
mne velmi zaujala, jelikož tak
můžu čerpat z nápadů svých
kolegů, kteří provozují trafiky, což
mne motivuje k dalšímu zdokonalování jak sama sebe, tak prostředí prodeje či nabídky sortimentu
zákazníkovi.
2. Jsem potěšena, že se mi s velkou pomocí mého životního
partnera podařilo vybudovat důstojné prodejní místo, které
bylo oceněno, zvláště pak, že mi téměř ještě nezaschlo razítko
na živnostenském listě. Velmi si vážím ocenění, kterého se mi
dostalo, a jsem na něj pyšná. Je příjemné, že naše snaha, píle
a vize byly oceněny odborníky. Jsem dojata a poctěna. Myslím
si, že vaše ocenění je i dobrou reklamou pro mou „TRAFIKU
KARIN“.
Hodnotit nebylo snadné
Největší zásluhu na vyváženém posouzení uchazečů
má především manažerka koordinace prodeje PNS Ing.
Eva Wegmannová, která několik týdnů cestovala po
České republice a navštěvovala soutěžící, kteří se
zúčastnili soutěže. O jejím putování a hodnocení se
dočtete v příštím čísle Trafikanta. Stejně tak se
dozvíte, jak příspěvky hodnotili další členové poroty;
tedy členové redakční rady časopisu Trafikant a předseda komise – generální ředitel PNS Ing. Radomil Juda.
Příjemným doplněním a neotřelým pohledem bude
i komentář populární televizní moderátorky Jolany
Voldánové, která v porotě zasedla jako čestný host!
V příštím čísle vám rovněž představíme dalších osm finalistů
soutěže TRAFIKA ROKU 2011. Ti byli více než zdatnými soupeři
pozdějším vítězům.
Listopad 2011/TRAFIKANT
NA PULTU
Na dětech
se nešetří!
Rozhodují až o polovině nákupů domácnosti! Ženy? Ne děti! Alespoň
to tvrdí průzkumy. Ostatně není divu, že podíl dětí, které se účastní
nákupního spolurozhodování rodičů, je obrovský − vždyť kdo by šetřil
na dítěti?
Příkladem úspěšného marketingu
zacíleného na děti jsou v poslední
době například 3D sběratelské
kartičky Šmoulů v jistém řetězci,
které do supermarketů přivedly
prostřednictvím dětí i rodiče. Podle
výzkumu sbíralo kartičky Šmoulů nyní
v České republice každé třetí dítě ve
věku od tří do deseti let! Je jasné, že
malá prodejna nemůže nabídnout
rozsáhlou kampaň, ale taktika
zásahu dětí může být podobná. Je
třeba myslet na to, že do trafiky
často dospělí přicházejí se svými
ratolestmi. Platí, že kdo chce vycházet s dětmi, musí být zadobře i s jejich rodiči. Dítě před trafikou, které
žadoní: „mami kup mi ten časopis, ve
kterém je ta skládačka,“ znamená
jistý prodejní úspěch.
Pro dětské oči
A co děti – tedy ty od zhruba tří do
deseti let – ovlivňuje? Především
Jiřina Heroldová, která
provozuje trafiku na Praze 4,
má s prodejem dětem
dlouhodobé zkušenosti. Na
co sází? „U mne vedou
žvýkačky – nabízím netradiční páskové Hubba Bubba, ty
mají děti rády. Jenom škoda,
že už se neprodává Pedro, to
by, myslím, lidi oslovilo. Třeba
ale o cucavé bonbony už děti
zájem příliš nemají.“
10
Listopad 2011/TRAFIKANT
Autor: Filip Poštulka, Foto: Thinkstock a archiv
Pohled stánkařky
NA PULTU
Jak přilákat děti
(a tím i jejich rodiče)
do trafiky
■ Nabízejte nějaké zboží pro
děti, které u konkurence
není. Nemusí jít o nic „velkého“. Třeba speciální lízatka či
žvýkačky. Důležité je, aby si
jich děti hned všimly.
■ Maminky, které přicházejí
s dětmi do trafiky, lze třeba
k nákupu aktivně motivovat
– když se prodávajícímu
podaří získat si dítě například
tím, že mu nabídne bonbon,
potomek bude maminku
přesvědčovat i příště, aby si
šla koupit tisk tam, kde může
dostat laskominu.
■ Výrazným pomocníkem pro
prodej daného výrobku je,
pokud stánkař zná reklamy
pro děti a přizpůsobuje jim
i nabídku zboží. Reklamám
totiž děti jen tak neodolají.
Jsou-li vtipné a dobře zacílené, dítě je zná nazpaměť.
Před trafikou to, ve chvíli,
kdy dítě takový reklamou
podporovaný výrobek spatří,
znamená jediné – slovní
útok na mámu či tátu –
„kup mi to!“
mánie, které se objevují v pravidelných intervalech; ať už jsou to
Šmolouvé, Harry Potter či Pokémoni,
dokážou tvůrci těchto fenoménů
brilantně vytěžit z dočasného úspěchu maximum; na hlavní produkt
marketingoví mágové nabalí bezpočet dalších. O samotném prodejním
úspěchu u dětí – a to se týká jak
doplňkového zboží, tak i dětských
titulů – rozhoduje také umístění
produktu v prodejně. V případě
trafiky platí známý marketingový fígl,
že si lidé více všimnou zboží, které je
umístěné na pravé straně. U malých
dětí je však třeba myslet na to, aby na
lákadlo dobře viděly. Znamená to
umístit takové zboží co nejníže či ho
naklopit tak, aby ho dětské oči bez
problému zahlédly. U kamenné
prodejny je tím nejlepším prostorem
pro vystavení místo přímo u pokladny. V takovém případě lze i „tlačit“
na výrobce – jimiž jsou nejčastěji
producenti žvýkaček, čokoládových
a jiných tyčinek či bonbonů – aby za
tak vystavené zboží nabídli nějakou
protislužbu.
◆
Nynější rubrika se týká především
prodeje doplňkového zboží.
V jiném vydání magazínu Trafikant
se zase podíváme na prodej
dětských titulů.
Možné dětské
vánoční hity
■ Zdůrazněte nějaký produkt, který přináší spotřebitelskou soutěž zaměřenou na
děti. Ideální forma soutěže
jsou sběratelské kartičky či
samolepky.
11
Každý stánkař má díky svým
zkušenostem vlastní tipy, co
děti v předvánoční trafice nejvíce zaujme. Magazín Trafikant přináší pouze drobnou
inspiraci, co by se mohlo
dětem, které tak rády něco
sbírají, trefit do vkusu:
■ Plastové příšerky Gormiti
■ Figurky Hnusáci Lepáci
■ Upíří panenky Beyblade
Listopad2011/TRAFIKANT
ROZHOVOR
Pohotové reakce, ostrý
jazyk, neotřelé názory.
Tak zřejmě znáte Jana
Krause. Jaký však bude
časopis, jenž nese jeho
jméno? O tom se
dočtete v rozhovoru,
který věnoval Jan Kraus
– prostřednictvím
měsíčníku Trafikant –
přímo stánkařům!
KRAUS
v trafice!
Do trafik právě přichází měsíčník,
který nese vaše jméno a vlastně
i tvář. Můžete časopis stručně
představit?
Osobní magazín. Tedy ne, že bych
obsah časopisu napsal, ale můj vkus
má podstatný vliv na jeho obsah.
Co vás přesvědčilo, abyste své
jméno, které se stalo i úspěšnou
značkou, propůjčil časopisu?
Propůjčení by to bylo, kdybych na to
neměl žádný vliv. Ale protože podle
dohody s vydavatelstvím (pozn. red.:
je jím společnost Sanoma Media
Praha), ale i praxe u takových
časopisů v zahraničí, nejsem jen
panákem, tak mně to přišlo jako
zajímavé dobrodružství.
Text: Filip Poštulka; Foto: Sanoma
A proč jste se spojil s tištěným
produktem, když tisk je často
vnímán jako médium, které
pomalu ustupuje novým mediálním formátům?
No právě proto! Jsem si vědom
„tištěného odcházení“, přijde mi to
jako výzva. Na druhou stranu časopisů vychází stále ohromné množství,
tak ať zkusí zaniknout někdo jiný...
Mediální svět začal proměňovat
před více než dekádou internet
a před několika lety i nástup
sociálních sítí. Vnímáte tyto
fenomény jako soupeře tisku,
12
Listopad 2011/TRAFIKANT
ROZHOVOR
anebo můžou tištěnému titulu
také pomoci?
U sociálních sítí, myslím, ještě
nikdo neví. Jejich historie je příliš
krátká. Můj odhad je, že výrazně
splasknou, až projdou obdobím
objevení. Internet celkově je něco
jiného. To je nová elektřina obsahu.
Perspektivně po něm pojede všechno. Ať už do televizorů, nebo
velkých i malých displejů atd.
Časopisy zřejmě v tradiční formě
nikdy zcela nezaniknou. Ale bude
jich nepoměrně méně. A pro jiný
druh čtenářů.
Domníváte se tedy, že navzdory
nástupu nových médií, může být
tisk úspěšný?
Nástup nových médií je vlastně
revoluční – a neodhadnutelný. Web
je sice funkční – ale téměř bez peněz
z reklamy – tedy v porovnání s tiskem
a televizí. Za jak dlouho a s jakým
průběhem mediální čurbes skončí, to
těžko někdo odhadne. Ale o to
zábavnější kus světa to je a bude.
Škoda u toho nebýt.
Jaký je, podle vašeho názoru,
typický čtenář časopis KRAUS?
To bych byl opatrný. Časopis se právě
narodil. Zatím bojuji o to, aby
vyhovoval mně. Není to snadné. Na
jednu stranu musím respektovat řadu
oborových zvyklostí a na druhou
bych jich rád řadu zbořil či změnil.
Ale kdybyste chtěl takové ty reklamní
žvásty, pak bych vám řekl, že bych
rád, kdyby uspěl u „svižné střední
třídy“. To jsou pro mě sice na jednu
stranu normální lidé, co umí číst,
většinu roku mají práci, ale ne
maloměšťáčci. Seriózně neseriózní.
Časopis je na tuzemské poměry
nebývale objemný. Má kolem
160 stran. Jak je náročné naplnit
každý měsíc tolik stran atraktivními tématy?
Náročné. Strašně náročné. Nejde ale
jen o témata, ale také o grafiku,
obrazový doprovod, design.
13
A co vlastně tvoří
hlavní obsahové pilíře
magazínu?
Když zazní „obsahové
pilíře“ – malinko se mi
zvedne žaludek. Smrdí mi
to školou nebo „literárním
sympoziem“. Ale když jinak
nedáte, dejme tomu, že se
to pohybuje v rozmezí:
dějiny – sex.
Titul KRAUS rovněž staví
na neotřelém autorském
přístupu. Jak je obtížné
sehnat kvalitní autory,
kteří dokážou přitáhnout
čtenáře?
To zjišťuju až teď. Šéfredaktorka, jíž je Simona Matásková, oslovila všechna
jména, která jsem doporučil. A když
k mému úžasu všichni vyhověli, vznikl
trapas, že se to tam nevejde...
Vy sám budete mít právo veta,
pokud vám autoři přinesou text,
který budete vnímat jako nepodařený?
To asi jo. Nebo se o tom pohádám
s šéfredaktorkou Simonou Matáskovou. Vítěz hádky rozhodne – mám
šanci, znám její slabá místa... (smích)
Určitě od vás lze očekávat
i autorské texty – v jakých sekcích se budou objevovat a jakým
oblastem se budou případně
věnovat?
Původně jsem myslel, že to bude jen
úvodník. Ale nějak jsem se zase
rozčílil, takže zdá se, že tam bude o to
rozčílení víc. Předpoklad, že by mě má
vlast nepopudila – je totiž malý.
Časopis KRAUS je osobnostní či,
jak říkáte, spíše osobní magazín –
jiný takový na tuzemském trhu
neexistuje. Vnímáte nějaký
časopis jako přímou konkurenci?
Všechny tituly vnímám jako konkurenci. Kdyby nevycházely, naše pozice
by byla nepoměrně lepší.
Pokud byste měl porovnat dvě
média, ve kterých se pohybujete
– tedy televizi a časopis: co je
spojuje, a čím se naopak liší?
Spojuje je moje maličkost. Hraji na
své jméno. Víc nemůžu nabídnout.
Liší se samozřejmě v tom, že televizi
dělám v divadle a mám s tím svoji
zkušenost. Časopis tohohle typu je
můj první pokus. Ale trochu mě na
něm těší, že bude i prvním typem
tohoto druhu v Česku.
KRAUS právě přichází na trh.
Zkusme si zahrát na jasnovidce:
jak podle vašeho mínění bude
časopis vypadat za pět let?
Takovou hru nehraju. Přijde mi to
jako rouhání. Ostatně, vy jste si jist,
že budete za 5 let naživu?
Jak vnímáte roli trafikantů pro
prodej časopisu?
Trafikant – to je jako u všech ostatních, ten dobrý udělá z trafiky radost
na pohled a člověk se těší do krámu,
na druhou stranu neschopa – odradí
nejen od časopisu, ale od trafik
vůbec... Ten první vám dá přinejmenším šanci prodat. Ten druhý, kdybyste
tisknul bankovky – odradí. Tím chci
říci, že roli mají klíčovou.
◆
Listopad 2011/TRAFIKANT
SEGMENT
elektronických
součástek, mikrovlnné technologie,
multimédií a televize. Sdělovací technika vycházela před
i po rozdělení
Československa
v úzké spolupráci s klíčovými osobnostmi elektronického a telekomunikačního průmyslu i akademické sféry.
Magazín patří do nabídky vydavatelství Sdělovací technika.
Pozn.: Magazíny jsou představeny v abecedním pořadí.
SAT a DVB-T
magazín
Měsíčník SAT
& DVB-T je zaměřený na příjem
digitální satelitní
a digitální pozemní
televize a rozhlasu.
Vedle odborných
testů digitální techniky čtenář najde na
šedesáti čtyřech stranách technické
a informativní články, celou řadu
informací, příspěvky čtenářů, přehledy
digitálních satelitních a pozemních
programů, adresář firem v ČR/SR
a další. Magazín vychází již desátým
rokem. Vydavatelem je společnost
Adam studio.
Scientific American
Měsíčník, který informuje o aplikacích
nejnovějších vědeckých poznatků
v průmyslu, medicíně, dopravě,
14
komunikačních technologiích a o dopadech vědy a techniky na ekonomiku
společnosti. Mezi čtenáře patří – jak
vysvětluje vydavatel, jímž je společnost
Espero Publishing – lidé z rozhodujících míst průmyslu, politiky a bankovnictví, lékaři, vědci,
studenti i učitelé.
Magazín představuje novinky
z vědy a techniky
tak, aby byl
vhodný pro
vysokoškoláky
i středoškoláky.
Sdělovací technika
Technický časopis zaměřený na
telekomunikace, multimédia a elektroniku. Tento měsíčník je tradiční
odbornou platformou pro tisíce
specialistů v oblasti telekomunikací,
elektroniky a měřicích systémů,
Střelecká revue
Předmětem zájmu
tohoto měsíčníku
jsou především ruční
palné zbraně.
Časopis se věnuje
zejména palným
zbraním sportovním,
sebeobranným, vojenským i loveckým.
Nezapomíná ani na vzduchovky,
větrovky a plynovky, které sice nejsou
palnými zbraněmi, ale pilně se jimi
střílí a střílet bude. Magazín rovněž
píše o střeleckém sportu a lidech, kteří
se zbraněmi umějí dobře zacházet.
A čtenář si zde může přečíst články
i o výrobcích zbraní a jejich konstruktérech. Titul na trh přináší Pražská
vydavatelská společnost.
◆
Listopad 2011/TRAFIKANT
Text: LKO; Foto: Thinkstock a archiv
Odborné, oborové
a profesní tituly VI
Stavitel
Odborný měsíčník
pro profesionály
velkého i malého
stavebnictví. Informuje o nových
trendech ve stavebnictví, materiálech,
mechanizaci, softwaru, konstrukcích
a technologiích, zveřejňuje ukázky
zajímavých staveb. Obsahuje také
právní předpisy, normy, cenové
analýzy a srovnání stavebního trhu.
K novým rubrikám patří sekce: Technická zařízení budov a právní poradna. Časopis vychází od roku 1993,
vydavatelem je společnost Economia.
PROFIL
Sport GÓÓÓL!
Nový sportovní časopis pro teenagery
Značka Sport (deník Sport, Sport magazín, Nedělní Sport) nyní
přišla s novým titulem. Je jím fotbalový měsíčník „Sport
GÓÓÓL!“ určený pro čtenáře od 13 let. Časopis je v distribuci PNS
od října letošního roku.
Silná reklamní kampaň
Nový časopis Sport GÓÓÓL vychází
v rozsahu 60 stran a stojí 39 Kč.
Každé číslo je doprovázeno velkou
reklamní kampaní v denících Sport
a Blesk, v časopisech Blesk pro ženy,
ABC, Svět motorů, Auto TIP a v dalších titulech vydavatelství Ringier
Axel Springer CZ.
◆
Text: Kateřina Kuchařová: Foto: Ringier Axel Springer CZ
Svět fotbalu a jeho superhvězd ve
výjimečné moderní grafice a s desítkami exkuzivních fotografií – to je
ve zkratce nový měsíčník „Sport
GÓÓÓL“, který je určený pro všechny aktivní teenagery. Nedílnou
součástí časopisu jsou také tematické dárky, přiložené zdarma pod fólií.
Tah na branku
Každé číslo měsíčníku Sport
GÓÓÓL mapuje cestu jedné
fotbalové ikony od prvního
zápasu až na fotbalový olymp,
obsahuje rozhovor s nadějným
českým fotbalistou, který má
nakročeno do velkého světa,
a netradičně představuje vybraný fotbalový velkoklub. Nechybí
ani žebříčky Top 10 nejlepších
střelců, brankářů, rychlíků či
tvrďáků a zajímavosti o tom, za
co slavní hráči utrácejí, jaké mají
kopačky nebo co si píší na
Facebook. Kromě toho radí
Sport GÓÓÓL mladým fotbalistům, jak kráčet ve stopách
legend – všechny čtenářské
dotazy zodpovídají renomovaní
trenéři, kteří také vysvětlují, v čem
je kouzlo Messiho, Rooneyho,
Čecha nebo Ronalda. V obsahu
měsíčníku Sport GÓÓÓL je i pravidelné okénko do hokejového světa
a představení idolu z jiného sportovního odvětví.
15
Listopad 2011/
2011/TRAFIKANT
INFORMACE
Nové tituly distribuované v síti PNS a.s.
titul
ZKRATKA
cks
vydavatel
anotace
periodicita
Podivné dědictví
PODED
99,00 Kč
Eusebius, s.r.o.
Western na DVD
Filmexport film
FIFIL
99,00 Kč
Filmexport Home Video, s.r.o.
Seriál Legenda o Enyovi na DVD
Retro hity DVD
RETHI
79,00 Kč
EMI Czech Republic, s.r.o.
Hudební DVD
1x
Boj DVD
BOJDV
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Akční thriller na DVD
1x
Boj se stínem DVD
BOJSE
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Akční film z boxerského prostředí na DVD
1x
Čest DVD
CEST_
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Akční drama na DVD
1x
Dentista DVD
DENTI
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Horor na DVD
1x
Dirty Dancing, taneční škola DVD
DIRDA
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Taneční lekce na DVD
1x
Divoká Afrika Savana DVD
DIVAS
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Přírodopisné dokumenty na DVD
1x
Lexx 1 DVD
LEXX1
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Dobrodružný sci-fi seriál na DVD
1x
Oliver Twist DVD
OLTWI
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Rodinný film na DVD
1x
Nejlepší COUNTRY výběr všech dob
NECOU
99,00 Kč
Universal music, s.r.o.
Hudba na CD
1x
Lovci myšlenek
LOMYS
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Krimi thriller na DVD
1x
Po čem kluci touží
POCEK
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Komedie na DVD
1x
Animálek
ANIMA
76,00 Kč
Řitka video, s.r.o.
Dětský titul s dárkem
6x
Za řekou je Texas
ZAREK
99,00 Kč
Eusebius, s.r.o.
Western na DVD
1x
DinoFroz World Magazín
DINOF
76,00 Kč
Řitka video, s.r.o.
Dětský titul s dárkem
6x
Top krimi: Sběrna hrůzy
TOPSH
89,00 Kč
Vydavatelství VÍKEND Jiří Černý
Krimi příběhy
1x
Mikuláš ztratil plášť speciál
MIKZS
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Hádanky a doplňovačky pro děti 5–12 let
1x
Čertovské legrácky speciál
CELES
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Hádanky a doplňovačky pro děti 5–12 let
1x
Veselé Vánoce speciál
VEVAS
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Hádanky a doplňovačky pro děti 5–12 let
1x
Rolničky, rolničky speciál
ROROS
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Nejhezčí vánoční koledy, určeno dětem 5–12 let
1x
Těšíme se na Ježíška speciál
TE ES
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Hádanky a doplňovačky pro děti
1x
Hej, koleda, koleda speciál
HEKOS
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Hádanky a doplňovačky pro děti
1x
Divoká Afrika Hory DVD
DIVAH
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Přírodopisné dokumenty na DVD
1x
Dobyvatelé rudé planety DVD
DORUP
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Sci-fi na DVD
1x
Frída DVD
FRIDA
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Životopisný film na DVD
1x
Hele, kámo, kdo tu vaří DVD
HELKA
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Komedie na DVD
1x
Hrdina DVD
HRDIN
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Historická válečná superprodukce o sjednocování Číny na DVD
1x
Chicago DVD
CHICA
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Muzikál na DVD
1x
Lexx 2 DVD
LEXX2
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Dobrodružný sci-fi seriál na DVD
1x
Winx Club 17-19 DVD
WIN19
49,00 Kč
Storage servis, s.r.o.
Pohádky pro děti na DVD
1x
Filly Fairy
FILFA
76,00 Kč
Řitka video, s.r.o.
Dětský titul s dárkem
6x
a medové zákusky
ZAKME
23,00 Kč
Ing. Darina Ftáčková
Zákusky ...
1x
SuperApple Magazín
SUPAM
119,00 Kč
Satomar, s.r.o.
Populárně vědecké a technické tiskoviny
6x
Česká knihovna
CEKNI
59,00 Kč
Česká multimediální, s.r.o.
To nejlepší z českého slova v dobré kvalitě (dospělí –
Čapkovy povídky a fejetony, děti – Erben, Říha
či Němcová) v multimediální podobě na počítač
26 x
26 x
1x
Týdeník celkem 6x
Zákusky speciál – Medovníky
Světem zábavy
SVEZA
59,00 Kč
Česká multimediální, s.r.o.
Zábava pro všechny uživatele počítačů (počítačové hry,
specializované multimediální tituly pro ženy, oborově
zaměřené doplňky a výbava pro PC a digitální fotografii)
Zlatý kompas DVD
ZLKOM
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Dobrodružný film na DVD
1x
Casablanca DVD
CASAB
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Romantické drama na DVD
1x
Já, legenda DVD
JALEG
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Sci-fi na DVD
1x
Kačeří příběhy 1/1 DVD
KAP11
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Příběhy pro děti na DVD
1x
Lidice DVD
LIDCE
299,00 Kč
Magic Box, a.s.
Příběh o vypálení Lidic na DVD
1x
Občan Kane DVD
OBKAN
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Drama na DVD
1x
16
Listopad 2011/TRAFIKANT
INFORMACE
TITUL
ZKRATKA
CKS
VYDAVATEL
ANOTACE
Pekelní andělé DVD
PEKAN
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Válečný film na DVD
PERIODICITA
1x
Pojistka smrti DVD
POJSM
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Kriminální film na DVD
1x
Sunset Boulevard DVD
SUNGO
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Drama na DVD
1x
Tom a Jerry – film DVD
TOJEF
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Film pro děti na DVD
1x
U2 Rattle and Hum DVD
U2RAT
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Hudební dokument na DVD
1x
Život je krásný DVD
ZIJEK
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Romantický film na DVD
Překvápko – Geronimo
PRGER
69,00 Kč
Řitka video, s.r.o.
Další titul z projektu Překvápko
Dalibor Janda – Hvězdné duety CD
DAJAH
79,00 Kč
EMI Czech Republic, s.r.o.
Hudební CD
1x
Byt DVD
BYTDV
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Drama na DVD
1x
Auta DVD
AUTAD
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Film pro děti na DVD
1x
Ben Hur DVD
BENHU
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Dobrodružný film na DVD
1x
Kačeří příběhy 1/5 DVD
KAP15
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Příběhy pro děti na DVD
1x
Kačeří příběhy 1/2 DVD
KAP12
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Příběhy pro děti na DVD
1x
Kačeří příběhy 1/3 DVD
KAP13
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Příběhy pro děti na DVD
1x
Kačeří příběhy 1/4 DVD
KAP14
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Příběhy pro děti na DVD
1x
Zpívání v dešti DVD
ZPIDE
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Hudební film na DVD
1x
Kočka na rozpálené plechové střeše DVD
KOCNA
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Drama na DVD
1x
1x
1x
12 x
Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň
LENAL
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Film pro děti na DVD
Letopisy Narnie: Princ Kaspian
LENAP
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Film pro děti na DVD
1x
Na sever severozápadní linkou
NASEV
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Akční film na DVD
1x
Terminátor 2 2DVD
TER22
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Akční film na DVD
1x
Velká země DVD
VELZE
199,00 Kč
Magic Box, a.s.
Western na DVD
1x
Omalovánky A5 – Sněhurka
O5SN
13,00 Kč
JIRI MODELS, a.s.
Omalovánky
1x
Omalovánky A5– Rumcajs
OSM5RU
13,00 Kč
JIRI MODELS, a.s.
Omalovánky
1x
Šprýmovné křížovky Speciál
SPRKS
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Luštění křížovek s nejlepšími šprýmy
6x
Báječné osmisměrky speciál
BAJOS
39,00 Kč
ArsPress, s.r.o.
Luštění osmisměrek
6x
Ukončení distribuce
TITUL
ZKRATKA
POSL. Č.
VYDAVATEL
Vitalita
VITA_
8/2011
Press media, s.r.o.
OK Magazín
OKMAG
8/2011
Press media, s.r.o.
Windsurfer
WINSL
3/2011
Press media, s.r.o.
Tabu
TABU_
8/2011
Press media, s.r.o.
Štyl bývania
STYLB
7-8/2011
Press media, s.r.o.
OKM
OKM__
219/2011
Press media, s.r.o.
Svet motocyklov
SVMOT
8-9/2011
Press media, s.r.o.
Chovatel �
CHOSL
9/2011
Press media, s.r.o.
Línia
LINIA
7-8/2011
Press media, s.r.o.
Zdravie
ZDRSL
9/2011
Press media, s.r.o.
Stop motoristický magazín
STOPM
7-8/2011
Press media, s.r.o.
PC revue
PCREV
8/2011
Press media, s.r.o.
MOTOR
MOTMA
8-9/2011
Press media, s.r.o.
Program
PROGR
19/2011
Zimní osmisměrky speciál
ZIMOS
1/2011
ArsPress, s.r.o.
Zimní křížovky speciál
ZIKRS
1/2011
ArsPress, s.r.o.
Novoroční osmisměrky speciál
NOVOS
1/2011
ArsPress, s.r.o.
Moje astrologie
MOJAS
4/2011
Sanoma Media Praha, s.r.o.
Svět
SVET_
17/2011
North Video, s.r.o.
Extra Publishing, s.r.o.
Aktuální informace o změnách titulů a ukončení distribuce v síti PNS najdete na www.pns.cz
17
Listopad 2011/TRAFIKANT
SOUTĚŽ
Vážené trafikantky a trafikanti,
nynější výhra je neobvyklá a s předstihem ji přinese Ježíšek. Je totiž
spojená s křížovkou, kterou ale budete moci luštit až v příštím vydání
magazínu Trafikant. Tajenku totiž – a to můžeme prozradit už nyní – zadá
přímo Ježíšek! Výhrou pro tři z vás, kteří uspějí už v nynější soutěži, tak
bude krásná a kvalitní hračka Ježíška a jedinečná knížka Ježíškův celý rok.
Znění tajenky z říjnového čísla:
LEKKERLAND JE S VÁMI JIŽ DVACET LET
Výherci z říjnového čísla:
Pavla Bromová – Čáslav, Hana Krejcarová – Lomnice nad Popelkou,
Vlastimil Škrobánek – Vsetín
Znění tajenky zašlete na adresu:
REDAKCE TRAFIKANT, Sanoma Media Praha, s. r. o., Lomnického 7, 140 79 Praha 4 nebo na e-mailovou adresu trafi[email protected] Nezapomeňte uvést své odběratelské číslo, název a adresu subjektu, pro který pracujete a jenž
má s PNS a.s. uzavřenou smlouvu.
18
Listopad 2011/TRAFIKANT
JSME VŽDY PO RUCE?
KDYKOLIV POTŘEBUJETE!
WWW.XANTYPA.CZ
ds, beauty
2011 ZIMA ROČ
•
NÍK
XVII I. • CENA 74
Kč/3,92 €
haute couture, tren
®
s, beauty
✽ Muž, který
hýčká ženy
✽ Levandule
a champagn
e
✽ Vůně zimy
✽ Šperk y ✽
haute couture, tre
nd
Vanilka
a rituály
2012
2011 ZIM A
Módní horoskop
Eklektický
styl v bydlení
V čem na jachtu
a za teplem
Cesty za úspěchem
2 neobyčejných žen
Kožešiny v kontrastu
Litlle Red Dress
Hit sezony
Kabáty
www.dama-online
.cz
�����������������������
���
Čtvrtletník nabitý módou, kosmetikou a osudy úspěšných žen.
Nechybí módní styly, hitové doplňky, design a moderní bydlení,
auto pro dámu, cestování a pozvání za kulturou.
To, co nenajdete zde, najdete na www.dama-online.cz
– doplní vám informace , než vyjde další číslo magazínu DÁMA.
Nejbližší číslo vychází na konci listopadu 2011.
Vydává Watch Star Media, s.r.o. Biskupcova 30, 130 00 Praha 3, tel. 222592201,
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

TRAFIKA ROKU 2012 str. 8 - První novinová společnost

TRAFIKA ROKU 2012 str. 8 - První novinová společnost v trafikách. Představíme vám také trafikantku, která prodala nejvíce předplacených telefonních karet BLESKmobil. S očekáváním snad již skutečného jara se těším na shledanou nad květnovým Trafikantem. ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 učení,poruchomi chovĺíní,tělesným postiženímo poruchomi řeči, ole io žĺíkynodoné.Pro vzdělővací źőky, kŤeří mojí doporučeníz odborných procovíšt' jsou zpracovóny indívíduĺílní progromy pro jednotlĺ...

Více

3/2014

3/2014 druhá místa. Potěšující je, že oceněné zahrady svou velikostí a pořizovací cenou patří mezi takové, kterých se ročně v  České republice realizuji desítky. Pokud vás zajímá, jak takové zahrady vypad...

Více

PDF listů ke stažení! - Piráti Praha

PDF listů ke stažení! - Piráti Praha Zajímá vás, jak se hospodaří na magistrátech a radnicích v České republice? Stačí zajít na webovou stránku http:// www.pirati10.cz/mapa-faktur. Pirátům se zatím podařilo získat strojově čitelný pře...

Více