Zápis ze setkání pracovní skupiny pro zdravotně postižené občany

Transkript

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro zdravotně postižené občany
Zápis ze setkání pracovní skupiny pro zdravotně postižené občany dne 2. 5. 2011
Projekt číslo CZ.1.04/3.1.3/45.00059
Místo jednání: klub RESET, Stříbro, Mánesova1522
Začátek jednání: 15.00 hodin
Přítomni: Jaroslav Kupec, Ladislava Vodenková, Veronika Pětrošová, Pavla Hrušková,
Monika Holečková Machanová, Eva Kaurová, Zdeněk Kaur, Božena Nenutilová,
Alena Šámalová, Jarmila Drábková, Dušan Drábek, Karel Lukeš, Michal Kandler
Program:
Vedoucí skupiny Veronika Pětrošová seznámila přítomné s hlavními problémy, které zdravotně postižení
občané a osoby pečující vyslovili již na prvním setkání.
Společná navrhovaná řešení:
- terénní odlehčovací služby většinou nahrazuje péče v rámci rodiny a přátel
- dlouhodobé odlehčovací služby
(při volné ubytovací kapacitě lze využít služeb Farní charity Stříbro pro lehčí případy, ne pro ležící
osoby, jinak služby zajišťuje např. Longevita Plzeň)
pro jednorázovou osobní asistenci lze ve Stříbře poskytnout pečovatelskou službou, ale pouze ve
všední dny do 15 hodin
- bariérovost a parkovací místa pro ZP občany v centru města by měla být řešena v rámci projektu
revitalizace náměstí
• dořešit vyznačení parkovacích míst pro ZP u MÚ, polikliniky, supermarketu a odstranění
betonového květináče na chodníku u ZIOSSu
- volnočasové a zájmové aktivity mladší generace ZP osob je možné řešit formou spolupráce
s klubem RESET (nutné upřesnit náplň a časové rozmezí aktivit v klubu na základě vzájemné
dohody)
- zaměstnání ZP
• příkladné zaměstnávání v kavárně Kačaba Plzeň, o.s. Ledovec, EMZ Černošín
p. Kandler navrhuje pozvat zástupce firmy Kačaba na příští setkání
• zastupitel p. Lukeš přislíbil pomoc při hledání zaměstnání pro ZP u místních zaměstnavatelů,
vedoucí skupiny vypracuje seznam osob se schopnostmi pro zaměstnání, které o zaměstnání mají
zájem
- doprava ZP speciálním vozidlem by z důvodu finančních nákladů a malé poptávky nebyla
občany využívána, doprava zajištěna v rámci rodin nebo známých
- informovanost o sociálních službách je poskytována formou osobních kontaktů,
připravuje se vydání katalogu služeb, v návrhu je uspořádat den služeb regionu
Návrh prioritních oblastí:
1) Zajištění terénních odlehčovacích služeb po celém území ORP Stříbro
2) Zajištění zaměstnání pro ZP
3) Podpora volnočasových a zájmových aktivit pro ZP
4) Podpora současných služeb (středisko Víteček, Centrum pro zdrav. postižené Plzenského kraje)
Příští setkání naplánováno na druhou polovinu června, termín bude upřesněn pozvánkou.
Zapsala: Božena Nenutilová