Klegováček 2014-15 č.3

Transkript

Klegováček 2014-15 č.3
Klegováček č.3
2014/2015
Školní akce aneb
U nás ve škole se pořád něco děje
Velikonoční jarmark
Inspirace na velikonoční výzdobu mohli najít na našem velikonočním jarmarku všichni, kteří
jej navštívili.
Pálení čarodějnic
Krásná akce nejen pro žáky 1. - 5. ročníku, ale také pro jejich sourozence, rodiče, prarodiče a
starší žáky, kterým se líbilo pomáhat s organizací. Viděli jsme mnoho různých čarodějnic,
čarodějů, kteří si nejprve něco vytvořili v čarodějnické dílně, a pak se po dvojicích vydali na
"strašidelnou" cestu školou. Po splnění různých úkolů získal každý sladkou odměnu.
1
Ozdravné pobyty žáků 1. stupně
Sportovní, zábavný, ale i vzdělávací a poučný byl program ozdravných pobytů žáků 1. stupně.
Mendelovo dědictví - 7.A
V pátek 10. 4. 2015 jsme se zúčastnili hry PopuLARP v rámci projektu Nattech s tématem
dědičnosti pod názvem Mendelovo
dědictví na Landeku. Po rozdělení na dvě
poloviny část začala křížit mezi sebou
živočichy, (samozřejmě na papíře), aby
nalezli co nejlepší řešení pro naši
kosmickou loď, která se vrací na Zemi.
Zpočátku se účastníkům příliš nechtělo, ale
pak se zabrali do hry a bojovali statečně až
do konce. Druhá skupina procházela s
průvodcem místa na Landeku a mimo jiné
si
vyzkoušela
trénink
báňských
záchranářů. Nejrychlejší byli Adéla a
Milan. Kdo chtěl, mohl si vylézt pro
kousek „svého“ uhlí. V poledne po svačině
si obě skupiny činnosti vyměnily. Počasí a dobrá nálada udělaly za akcí pěknou tečku.
Mgr. Z. Kotulová
2
Noc s Andersenem
Z pátku na sobotu 27. - 28. března 2015 se žáci 4. tříd ZŠ Klegova zapojili do celorepublikové
akce na podporu dětského čtenářství: „Noc s Andersenem.“
Vše začalo v 17 hodin, kdy se všechny natěšené děti sešly v hale školy a poté si odnesly své
spacáky do třídy, kde nocovaly. Následovalo uvítání a děti se dozvěděly něco o historii
pořádání Nocí s Andersenem. Děti byly rozděleny do skupin a začaly pohádkové soutěže. V
první soutěži s názvem „Najdi si své písmeno“ žáci nacházeli v knihách písmena, díky kterým
zjistili téma letošního ročníku a povyprávěli jsme si o Janu Drdovi. Výtvarně jsme zpracovali
koláž čerta, který je častou postavou pohádek. O tom, jak se děti vyznají v pohádkách, se
přesvědčili ve hře „Activity o pohádkách“. Na závěr večera se žáci vydali na stezku odvahy a
poté zhlédli pohádku Nejkrásnější hádanka. Ráno následovala společná snídaně s čerstvými
domácími buchtami a společně jsme si přečetli pohádku. Na závěr děti dostaly pamětní list a
proběhlo vyhodnocení celé akce. Děti byly nadšené, předháněly se ve čtení a už se spolu
domlouvaly, kdy půjdou do knihovny a zapůjčí si knihy. Kdyby těchto akcí bylo více, určitě
by se čtenářská gramotnost a slovní zásoba našich dětí zvětšila. Těšíme se na další ročníky!
Mgr. P. Hrnčárová, Mgr. J. Kučerová
Svět techniky
Dne 20. 3. 2015 navštívili žáci 9.B a dva žáci
z 9.C expozici Velkého světa techniky
v Dolní oblasti Vítkovic.
3
Škola očima žáků
I letošní školní rok opouští brány naší školy žáci devátých ročníků. Zeptali jsme se
tedy, jaký názor mají na české školství.
Na zadané otázky odpovídal Pavel Černík z 9.A.
9.A
1. Ve kterém věku by děti měly začít chodit do školy?
V šesti až sedmi letech.
2. Kolik žáků by mělo být ve třídě a proč?
Zhruba patnáct,
ct, protože tak má paní učitelka větší přehled
ehled a může se každému
věnovat.
3. Co říkáš tomu, že se dnes často vzdělávají rodiče i prarodiče?
Rodiče se učí kvůli lepšímu zaměstnání a prarodiče,
prarodiče, protože pomáhají svým
vnoučatům.
4. Jak hodně tě mohou v životě ovlivnit spolužáci?
Podle toho, jak zapadneš do kolektivu. Ale já osobně beru svou třídu jako rodinu.
Za těch devět let, co se známe, jsme zažili spoustu dobrých, ale i zlých zážitků.
5. Měli by rodiče zasahovat do vzdělávání svých dětí?
Určitě ano. Rodiče by měli vést děti ke vzdělání, ale když se syn/dcera nechce učit,
tak by se měli snažit alespoň na čtyřky.
6. Jaký je tvůj názor na slovní hodnocení?
Podle mě jsou lepší známky.
námky.
7. Čím bys přesvědčil malého sourozence, proč je dobré chodit do školy?
Že
e se něco naučí, že pak bude vydělávat hodně peněz a pokud by to nezabralo, tak
bych mu řekl, že jestli se nebude učit, tak nedostane čokoládu.☺
čokoládu.
4
Jak bych chtěla prožít letošní
prázdniny?
Prázdniny bych chtěla prožít u moře. Letos jedeme do Turecka.
Moc se těším.
Na začátku prázdnin chodím každý den ven a
jsem s kamarády nebo rodinou. Vyrážíme na bazény a
tobogány. Léto je moje nejoblíbenější roční období.
Můžeme chodit v šatech, jíst zmrzlinu a pít ledové
tříště. Všichni jsou k sobě milejší a mají větší radost.
V létě se jezdí například na dovolenou,
chodí se na výlety a dá se podnikat spousta
různých věcí. Jsem názoru, že by rodiče měli
taky dostat pár dní volna, aby si mohli
odpočinout.
Naše rodina jezdí buď na dovolenou, nebo k babičce na statek.
U babičky se mi moc líbí. Má krásně rozkvetlou zahradu a hodně zvířat.
Nejlepší na prázdninách je to, že jsou to
dva měsíce bez školy, a tak můžeme vyspávat,
jak dlouho chceme.
hceme. Ale po prázdninách
nastupuji na střední školu a tam se mi moc
nechce. Chtěla bych být ještě se svou třídou,
ale všechno jednou končí, a tak to v životě
chodí. Snažím se na to moc nemyslet a užít si to, jak jen to jde.
Kristýna Petřeková, 9.A
5
Jak přežít na pustém ostrově
Když se octnete na pustém ostrově, tak se nejspíš budete řídit podle filmu
Trosečník. Ale pro ty, kteří tento film neviděli, vám to popíšu.
Asi vaše loď ztroskotala a vyplavilo vás to na pláž nebo k něčemu, co
připomíná pláž. Budete v šoku, rozhlédněte se kolem sebe. Možná uvidíte kusy lodi
kolem sebe na pláži. Kusy lodě se budou hodit! Nečekejte na cizí pomoc, asi jste
někde v Atlantiku. Možná ještě uvidíte zásoby a bedny, ve kterých by mohlo něco
být, ale taky ne. Když jste se už trošku
postavili na nohy, vytáhněte kusy věcí
z vody.
Třeba spatříte palmy. Jestli ano, tak
máte pití a trochu jídla. Přeci jste nechtěli pít
vodu z oceánu! Pokud ano, tak bůh s vámi!
Pokud umíte šplhat na stromy, tak si
vylezte pro kokosový ořech. Musíte najít
ostrý kámen. Do kokosu si tak uděláte díru a vypijete obsah. V kokosu toho moc
není, takže jeden vám určitě stačit nebude. Když už jste nasyceni, tak se dejte
na průzkum.
Najdete-li živočichy, můžete si je ulovit. Ale spíše asi ještě nemáte loveckou
výbavu.
Nejhorší
bude,
když
potkáte
kanibaly. Jestli vám řeknou, ať si s nimi
jdete najíst, tak to prosím nedělejte, protože
byste jedli své druhy.
Na cestě zpátky se snažte nasbírat
popadané
větve
a
vraťte
se
zpátky
na pláž…
Pokračování příště ☺
Jan Schaier, 7.A
6
Jak mraveneček přerostl žirafu
Byl jednou jeden mraveneček, který byl nejmenší ze všech z mraveniště a
velmi ho to trápilo. Pořád se mu smáli, že je prcek. Mraveneček si přál být veliký
třeba jako žirafa.
Mraveneček chodil do mravenčí školy. Jednoho dne po škole nešel domů, ale
šel se podívat do laboratoře, kam byl vstup PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN. Doufal, že tam
najde nějaký lektvar pro růst. Ale nenašel nic.
Když najednou se dveře začaly otevírat. Mraveneček se utíkal schovat pod
stůl, aby ho nikdo neviděl. Spatřil šuplík, který byl
otevřený a něco tam zářilo. Vzal si lahvičku s nápisem
„Lektvar pro růst.“ Schoval ho za záda, a když se
nikdo nedíval, utekl a přitom narazil do hlavního
mravence.
„Co tu děláš?“ zeptal se hlavní mravenec přísně.
„Jdu z mravenčí školy,“ odpověděl mraveneček a
utíkal domů. Doma otevřel lahvičku, vypil lektvar, ale
nic se nestalo. Mraveneček byl
velmi smutný. Šel se tedy
navečeřet a pak šel spát.
A co se nestalo? Přes noc se začal zvětšovat. Ráno byl
větší než jeho tatínek. Mraveneček byl konečně šťastný. Ve
škole se už mu nikdo nesmál. Ale když přišel domů, bylo něco
v nepořádku. Zvětšoval se víc a víc, až přerostl celé
mraveniště.
Sešla se proto mravenčí rada a rozhodla, že ho
vykážou z mraveniště do doby, dokud se zase nezmenší.
Mraveneček se rozbrečel a odešel pryč. Chodil všude možně, až narazil na
stvoření stejně veliké, jako byl on. Byla to žirafa. Mraveneček se jí zeptal:
„Nevíš, jak se můžu zase zmenšit?“ „Musíš jít za velkým šamanem, ten ti pomůže,“
odpověděla žirafa. Mraveneček poděkoval a odešel.
Kde vlastně ten velký šaman žije, pomyslel si mraveneček. Hned jak to
dořekl, narazil do malé chaty. Zaklepal a vešel dovnitř. Uvnitř byl šaman, který
ho pozorně vyslechnul a dal mu napít kouzelné vody.
Mraveneček se ihned po vypití zmenšil. Vrátil se do mraveniště a byl rád,
že je malý. Už mu vůbec nevadilo, že je nejmenší. Žil šťastně, i když byl malý.
Kateřina Pěronková, 7.A
7
Místo, kam bych se chtěl podívat
Mým snem vždycky bylo podívat se do Asie, konkrétně do Japonska
nebo Číny.
Chtěl bych se tam podívat, protože tam vzniklo
bojové umění, které se učím. Japonsko je místo, kde se
dodržuje osobní čest, místo, kde je mezi vesnicemi mír,
svoboda, kouzelná atmosféra,
atmosféra, která se tam nese. Lidé
tam mají úplně jiné vychování než tady. Na vrcholech
hor se cvičí bojové umění na velmi vysoké úrovni. Každý
ze žáků má svůj určitý cíl, kterého se snaží dosáhnout.
Cvičí se tam i několik hodin denně. Jejich výuku vede
učitel,l, kterého oslovují „Mistře.“ Uchovávají staré tradice a hlavně úctu ke
svému učiteli. Mají víru, která má svá pravidla, podle kterých se řídí.
Nedovolí si urážet nebo být drzý na svého mistra.
Cvičenci jsou rozdělováni na různé pestrobarevné pásky podle
technického stupně, někteří jsou lepší a někteří slabší. Ale každý z nich se
postupně zlepšuje. Svůj pásek může zvýšit jednou za půl roku. Když jejich
usilovný trénink skončí, jdou výše do hor navštívit chrám, kde jsou mniši.
Mniši je provedou chrámem, kde se nachází vysoká socha Buddhy, u
které si sednou
ednou a zakončí svůj den klidem a duchovní meditací.
Nejen v horách je něco
něco zajímavého. Ve městě (nebo vesnici pod
horami) se odehrávají souboje cvičenců z jiných klubů pod dohledem
zkušených mistrů. Také jde slyšet, jak na trzích prodavači křičí a vyzývají
lidi k tomu, aby koupili jejich zboží. Lidé jsou na sebe přátelští, milí a
hodní.
Podívat se do takové
takové země je můj sen. Byl bych rád, kdybych se
mohl zdokonalovat ve svém umění pod rukou zkušených okinawských
mistrů.
Adam Trímay, 7.A
8
Co pro mě
mě znamená
přátelství
řátelství
átelství a láska?
Je těžké
žké najít upřímného
upř
kamaráda, alespoň v dnešní době.
Vztahy mezi lidmi už nejsou tak upřímné.
up ímné. Lidé se za zády pomlouvají,
nadávají si, a když se mezi nimi něco
n co stane, tak to neumí napravit.
Mnohdy se spolu přestávají
řestávají bavit.
Přátelství
átelství pro mě
m znamená
hodně.. Je to krásný pocit vědět,
v
že je tady někdo
ěkdo pro tebe a zná tě
t
takovou, jaká jsi. Já jednu
takovou kamarádku mám a jsem
za ni velmi ráda.
A láska? Jednou, až budu
dospělá,
lá, bych chtě
chtěla poznat tu
pravou lásku, mít přítele
p
nebo
manžela, do kterého budu
zamilovaná a se kterým budu
chtít strávit zbytek života. Láska
je to, co je v životě nejlepší.
Snad každý člověk touží
po lásce a myslím, že většinou
vě
tu pravou lásku najde.
Ale i přesto,
řesto, že nněkoho
milujeme, máme zůstat
ůstat závislí
sami na sobě.
ě. Musíme se umět
um
o sebe postarat sami. Sice je ta
zamilovanost
krásná,
ale
nesmíme být závislí na druhé
osobě.
Zuzana Drozdová, 9.A
9
Moje nejoblíbenější postava
Mám ráda Boba a Bobka z pohádky Králíci z klobouku. Bob je větší králík a starší
brácha Bobka. Je celý bílý a má huňatý ocas, hlavu s velkýma ušima a malý nosík.
Bobek je úplně stejný, je to vlastně miniatura Boba.
Bob se chová jako starší a milý bráška. Má
M Bobka velmi
rád. Bobek se chová jako malý tajtrlík. Nechce brzy
vstávat, ale brášku má taky rád. Já mám ráda králíky
proto,
oto, že mi připomínají dva naše králíky, které jsem
také pojmenovala Bob a Bobek.
Nikol Karbulová, 4.A
Já mám rád Spongeboba.
Spongeboba. Je to houba na umývání, má
žlutou pleť. Nosí oblek s kravatou. Chová se přátelsky a
je vtipný. Rád chytá medúzy. Chodí do práce
do Křupavého krabu. Pracuje tam jako kuchař.
Matyáš Brýdl, 4.A
Vybrala jsem si postavu z komiksu Čtyřlístek. Jmenuje se
Fifinka. Je to pes, má bílou srst. Nosí žlutou mašli, růžové šaty a
žluté boty. Fifinka je hodná, nejraději peče. Mám ji ráda,
protože je to pes a já mám psy ráda.
Marie Myslikovjanová, 4.A
Jmenuje se Bart Simpson. Bydlí ve
Springfieldu. Je to velký rošťák,
rošťák, podpálil školu. Chodí
do 4. třídy. Nosí červené tričko a modré kraťasy. Má
sestru Lisu a Maggie. Bartův nejlepší kamarád se jmenuje
Milhouse.
David Salla, 4.A
10
Omalovánka
Už se těšíš na léto?
Aby ti čas do prázdnin rychleji utekl, vybarvi si tento
obrázek.
11
Obsah
Školní akce aneb U nás ve škole
1
Škola očima žáků
4
Jak bych chtěla prožít letošní prázdniny?
5
Jak přežít na pustém ostrově
6
Jak mraveneček přerostl žirafu
7
Místo, kam bych se chtěl podívat
8
Co pro mě znamená přátelství a láska?
9
Moje nejoblíbenější postava
10
Omalovánka
11
Obsah
12
12

Podobné dokumenty