říjen 2011 - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Transkript

říjen 2011 - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
říjen 2011 | neprodejné
Z pr a vod a j R e g ion á ln í r a d y r e g ionu soudr Ž nosti S e v e rov ý c h od
Lidské činy jsou jako stromy. Mají hodně kořenů
a hodně větví. Salvator de Maderiaga
KRÁTCE
Pardubický územní odbor
se přestěhoval do budovy kraje
Územní odbor realizace programu v Pardubicích, který administruje a kontroluje projekty, se v září přestěhoval. Pobočka Úřadu
Regionální rady nově sídlí ve druhém nadzemním podlaží Krajského úřadu Pardubického kraje na náměstí Republiky 12. Podrobnosti naleznete na straně 6.
(ej)
Stavba roku 2011 je ve finále
Celostátní soutěž Stavba roku 2011 dospěla do finále. Mezi čtyřiačtyřiceti přihlášenými objekty postoupilo do druhého
kola také pět dotovaných z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod. Své stavby roku mají i kraje. Více
o nich čtěte na straně 4. (red)
Radko Martínek se vrátil do úřadu
V srpnu byla proplacena polovina unijních dotací
Severovýchodní Čechy dostaly na své projekty už 328 milionů EUR, tedy polovinu vyčleněných unijních prostředků, které je do roku 2013 možné vyčerpat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Podporu dosud získalo
519 projektů. V září se navíc příjemcům dotací proplatila z ROPu už devátá miliarda korun.
(ej)
Lidé, kteří zůstanou v ústavech, státu nic nevrátí
O nesnázích života hendikepovaných lidí ví své Iveta Exnerová, ekonomka projektu Nový
domov v Dubé. Původní fara, kterou od jednoty bratrské získala Diakonie Dubá, je dnes
útočištěm pro vozíčkáře a tělesně postižené. Po rekonstrukci v roce 2005 byla otevřena
půlka domu, od letošního června už slouží všechny prostory včetně nových pokojů, kuchyně,
společenské místnosti i koupelny s hydromasážní vanou.
Pro koho je centrum určeno?
Pro tělesně postižené, kteří opouštějí ústav
sociální péče a nemají kam jít. Slouží také lidem po úrazu s omezeným pohybem.
Jak se zrodil nápad na jeho zřízení?
Od roku 1991 jsme navštěvovali děti v libereckém Jedličkově ústavu, pořádali pro
ně výlety a letní tábory. V 18 letech nebo
po ukončení vzdělání však děti často odcházely do nevhodných zařízení, někdy dokonce do
domovů důchodců. Proto jsme chtěli vytvořit vhodný
domov a začali hledat prostory. Nakonec jsme se rozhodli naučit fyzicky oslabené samostatnosti, ať se mohou vrátit do běžného života. První část rekonstrukce
se povedla díky nadacím a charitativnm koncertům,
druhá díky dotaci z Unie.
Jak vypadá běžný den člověka v Novém domově?
Je to individuální, ale většinu dne se učí věci potřebné pro běžný život: připravit jídlo, nakupovat, ovládat
počítač a cvičí na rehabilitacích. Vždy si najdou čas i na
vlastní záliby a koníčky. O víkendech je také více prostoru na výlety a kulturní vyžití.
Co je pro člověka zdravotně omezeného v životě
nejtěžší?
Pokud postižený člověk má rodinu, která se o něj zajímá
a je ochotná mu pomoci, je to pro něj snazší. Bez blíz-
kých je těžké zapojit se do běžného života. I když všichni víme o potřebách postižených, oni se často potýkají
s lhostejností svého okolí.
Mají podle vás lidé fyzicky hendikepovaní dost
možností, kam jít a kde žít? Změnila se situace
za poslední roky?
Situace je rozhodně lepší. Doba, kdy děti z Jedličkových ústavů odcházely i do domovů důchodců, je
naštěstí dávná minulost. Teď v každém větším městě
slouží bezbariérové byty nebo domy s pečovatelskou
službou. My už při příchodu nového klienta aktivně
spolupracujeme s úřady v jejich trvalém bydlišti, aby
budoucí odchod našich klientů byl bezproblémový.
Cítíte dostatečnou podporu okolí?
V našem malém městě je oboustranně obohacující pobyt
„zdravých“ a hendikepovaných lidí. Jedni se od druhých
mohou učit. Z hlediska institucí je stále těžší získat podporu nadací, nadačních fondů či jiných donátorů. Zatím
je tento projekt navracení lidí se zdravotním omezením
zpět do společnosti spíše ojedinělým, zatímco na západ
od nás jsou takovéto projekty podporovány z devadesáti procent, protože tito lidé jsou schopni vynaložené
prostředky společnosti vrátit. Ti, kteří nastálo zůstanou
v ústavech, státu naopak nic nevrátí. Takže doufáme,
že to politici i v naší zemi pochopí a budou těmto projektům více nakloněni.
Zuzana Škvrnová
Informujte se >> www.rada-severovychod.cz
Radko Martínek, předseda Regionální
rady NUTS II Severovýchod a pardubický hejtman, se po půlroční odmlce vrátil
ke svým pracovním povinnostem. Lékaři
z královéhradecké fakultní nemocnice mu
12. března transplantovali ledvinu vzhledem k vrozenému onemocnění, které navíc zhoršil loňský úraz na lyžích. „Dnes ještě
nemohu mluvit o budoucnosti, protože ji
nemám ve svých rukou. Nechci slíbit sobě
ani jiným nic, co bych nemohl splnit na
sto procent. Taková práce by mě netěšila,
protože bych neviděl výsledky. V polovině října budu vědět s větší jistotou, zda
zvládnu všechno, co bych rád,“ řekl Radko
Martínek. Ten se kromě jiných témat pozastavil také u čerpání unijních dotací z ROP
Severovýchod na projekt v Dolní Moravě.
„Strávil jsem tam u známých na chalupě
jeden srpnový týden. Utekl podstatně
rychleji než v nemocnici,“ uvedl Martínek.
Podle něj se v Dolní Moravě soustředí velké investice, takže v místě vzniká komplexní centrum cestovního ruchu srovnatelné
snad jen se Špindlerovým Mlýnem. „Kralicko patří s Moravskotřebovskem k nejzaostalejším částem Pardubického kraje.
Tím víc mě těší reálná šance, kterou region
dostal,“ dodal Martínek.
Text a foto Eva Jouklová
EUROPROJEKTS
ANEB JAKÉ PROJEKTY SE REALIZUJÍ
DÍKY DOTACI Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO
PROGRAMU NUTS II SEVEROVÝCHOD
Představujeme vám projekty „Severovýchodu“
Nové autobusy jezdí v Chrudimi a v Královéhradeckém kraji
Jedenáct nových autobusů dotovaných z ROP Severovýchod více než 17 miliony korun
uvedla 29. srpna do provozu společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. Šest autobusů jezdí v chrudimské MHD, pět zbývajících na linkách v Královéhradeckém kraji. Všechny
vozy vyhovují ekologickým limitům, takže splňují normu EURO 5. Cestující chrudimskou MHD využívají šest nových autobusů. „Pět nízkopodlažních vozů měří
dvanáct metrů, jeden je o tři a půl metru kratší,“ řekla Petra Poláčková, královéhradecká vedoucí obchodní oblasti společnosti. Veolia čerpala na chrudimské vozy více než 11 milionů
korun z ROP Severovýchod, z toho 9,3 milionů plynulo z evropských fondů. Všechny autobusy jsou vybaveny elektronickou informační tabulí, vnitřním hlásičem zastávek, hlásičem
pro nevidomé a také modelem pro dálkové sledování polohy vozidla. Maminky s kočárky,
vozíčkáři a další cestující se sníženou schopností pohybu bezesporu uvítají mechanickou
plošinu instalovanou u prostředních dveří. „Na vyzvání ji sklopí řidič. Obsluha je jednoduchá, a tedy rychlá, navíc plošina téměř nic neváží,“ uvedl Jindřich Poláček, generální ředitel
společnosti.
Dva do Nového Bydžova a po jednom do Nechanic, Černilova a do Rohoznice. Řeč je o pěti nových autobusech s 25 místy k sezení, 32 ke stání včetně místa pro vozíčkáře či kočárek. „Autobus
se jednoduše a lehce ovládá. Je tu i pěkné zázemí pro řidiče, takže budou určitě spokojení,“
chválil nové vozy Petr Matyáš, který vozí cestující v Královéhradeckém kraji už sedmatřicet let.
V pondělí 29. srpna svezl kromě jiných po krajském městě i hejtmana Lubomíra France.
(ej)
Foto: Pavel Novák
Pardubický Kosatec neslouží jen hendikepovaným
Kosatec pojmenovaný podle kosé střechy nad vstupem do zrekonstruovaného objektu bývalých tiskáren ve Sladkovského ulici slouží od 5. září hendikepovaným lidem z Pardubic a okolí.
A nejen jim.
Integrační centrum sociálních aktivit vybudovala s bezmála 50 milionovou evropskou dotací z ROP Severovýchod tamější pobočka České abilympijské asociace, která, jak uvedla
její ředitelka Ivana Dolečková, chce objekt otevřít i veřejnosti. Sociální rehabilitace, osobní asistence, poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti pro projektanty, volnočasové a další aktivity dnes v Kosatci využívají hendikepovaní lidé. Pro ně jsou otevřeny
chráněné dílny - truhlářská, šicí, montážní a keramická dílna včetně tréninkové restaurace
s kavárnou. Největšímu zájmu se těší poslední z uvedených. „Od září ji využívá devět klientů,“ uvedla ředitelka Dolečková. Právě v dílnách se klienti připravují na práci, kterou by
mohli v budoucnu vykonávat. „Denně tu vaří čtyřicet obědů a obsluhují v kavárně a na
recepci. Je to dobrá zkušenost, která se jim bude při hledání práce hodit,“ dodala Dolečková. Budova je bezbariérová, což kromě vozíčkářů oceňují také maminky s malými
dětmi. I s nimi se počítá, stejně jako s lidmi v těžké životní situaci a s každým jiným, kdo
bude mít o služby centra zájem. (ej)
Foto: Česká abilympijská asociace
Takže ano, budeme vás kontrolovat
Ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod Zdeněk Semorád odpovídal 2. srpna v redakci Hradeckého deníku na on-line dotazy čtenářů. Dotýkaly
se zejména čerpání dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zkrácený záznam chatu přinášíme i v Europlanu.
Co myslíte, je snazší žádat o dotace Unii,
nebo si radši sehnat peníze sami? Prý to
u vás hrozně dlouho trvá.
Dost komplikovaná otázka, ale díky za ni.
Záleží na požadované částce i aktivitách.
Jsem přesvědčen, že u nás v regionálním
programu to jde poměrně rychle. Od konce výzvy do rozhodnutí, kdo dotaci dostane, je to maximálně půl roku.
Co známá rivalita mezi Hradcem Králové a Pardubicemi? Nevyčítá vám někdo, že dáváte přednost tomu či onomu kraji, městu, obci?
Působíme na území Královéhradeckého,
Pardubického a Libereckého kraje. Rivalitu
mezi Hradcem a Pardubicemi, ať na městské nebo krajské úrovni, si nijak zvlášť neuvědomuji. Nikdo nás zatím z „nadržování“
neobvinil. Jsem z jižní Moravy, tak ani já
nemám žádnou preferenci.
Nezdá se vám agenda kolem projektů
přehnaná? Nejsme v Čechách papežštější než papež?
Přehnaná je především agenda kontrol.
Nicméně se obávám, že dokud budeme
mít k veřejným prostředkům takový přístup, jaký zatím máme – předražené veřejné zakázky a podobně, pak nám nic
jiného nezbude.
Kolik peněz ještě máte k dispozici?
A kolik jich skutečně rozdáte? Vyčerpá
se všechno, nebo se bude vracet Unii?
Máme k dispozici 656 milionů EUR z Unie,
tedy podle vývoje kurzu přibližně 16 miliard korun. Jsem přesvědčen, že vše vyčerpáme.
Chrudimské Muzeum soch se líbí doma i v zahraničí
Nové unikátní muzeum, věnované východočeskému baroknímu sochařství, se otevřelo
veřejnosti v sobotu 10. září v 10 hodin dopoledne. Bývalý kapucínský kostel svatého Josefa na Školním náměstí, dříve využívaný také jako sklad, se proměnil díky bezmála 43 milionové dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
V bezbariérovém prostoru je k vidění dvaatřicet soch zapůjčených městy a obcemi Pardubického a Královéhradeckého kraje. Návštěvníci tak nahlédnou například do dílny
Jana Pavla Čechpauera, Ignáce Rohrbacha, Jana Alberta Devotyho či Jiřího Františka
Pacáka. Expozici doplňuje Kamenný příběh, krátký film o historii města, baroku a chrudimských sochařích. Povedenou rekonstrukci kostela ocenili ještě před jeho otevřením
členové porot architektonických soutěží. Postoupil do druhého kola v celostátním klání
o Stavbu roku 2011, v Pardubickém kraji dokonce získalo ve své kategorii titul. Projekt
zaujal také v zahraničí. Postoupil totiž do užšího finále soutěže, kterou organizuje sekce
pro životní prostředí OSN. Výsledek se dozvíme koncem října, kdy v jihokorejském Soulu
proběhne finále.
(ej)
Foto: archiv města
Pište >> [email protected]
Jakou mám jistotu, že když požádám
o dotaci, že ji opravdu dostanu?
A jak je to potom s těmi kontrolami?
To mě budete chodit kontrolovat?
Poměrně těžká otázka. Záleží na tom,
na co byste dotaci požadoval. V aktivitách zaměřených na cestovní ruch
uspěje přibližně každý třetí, v jiných
oblastech to může být malinko lepší.
Kontroly využití dotací jsou poměrně
přísné, takže ano, budeme vás chodit
kontrolovat.
Jak se Severovýchod brání problémům s dotacemi, s nimiž se potýkal
Jihozápad?
Díky za otázku. Především tím,
že máme třístupňový systém hodnocení, kdy posuzují každý projekt
na sebe nezávislé tři skupiny. Celkem
tedy kontroluje projekt minimálně devět lidí. Možnost ovlivnění hodnocení
projektů se tak minimalizuje. Musím
taky konstatovat, že jsme pod neustálým dohledem různých kontrolních
orgánů – aktuálně nás bude půl roku
sledovat Nejvyšší kontrolní úřad, zároveň je u nás v dnešních dnech kontrola Ministerstva financí ČR zaměřená
na certifikaci výdajů Evropské unie
(certifikací stát „posvěcuje“, že výdaje, které jsme poskytli, jsou v pořádku) a od 15. srpna ministerstvo financí
opět přezkoumává naše hospodaření.
K tomu naši auditoři již od února kontrolují celkem 52 projektů, zda jsou
správně ohodnocené, námi zkontrolované a tak dále.
Foto: Deník / David Taneček
Tipy redakce
na podzimní prázdniny
Z původních dvou prázdninových dnů, které letos vyšly
na 26. a 27. října, se nakonec stane pětidenní volno.
Toho je třeba využít a někam vyrazit…
Když bude jasno, vyrazila bych do Krkonoš.
Na Hnědém vrchu, který v zimě vozí lyžaře
nad černou sjezdovku, se díky dotaci z ROPu
postavila nová rozhledna. Dostanete se k ní
lanovkou nebo
po svých, ale
počítejte nahoře s chladnějším počasím. Základ
trojúhelníkové podstavy tvoří nehoblované klády. Poslední patro
a střechu podepřely tři ocelové
nosníky. Ze sedmadvaceti metrů
uvidíte Sněžku, sjezdovku Javor,
ale i centrum Pece a celé údolí
až k Velké Úpě. Rozhledna je denně otevřená od 9 do16 hodin,
navíc zdarma. Výlet určitě ocení
dospělí, zvládnou ho i děti.
Eva Jouklová
Na podzim se vydám za bláznivými vědci s kapalným dusíkem do libereckého iQparku. Jsem
zvědavá, jak si sáhnou na 500 tisíc voltů, vyrobí obří bublinu pomocí suchého ledu nebo
rozbouchanou růži na prach. Tuto Science
show představují o podzimních prázdninách
i víkendech. A hlavně si chci vyrobit svůj vlastní parfém. Každou neděli v září a říjnu během workshopu ukazují, jak se získávají esence
destilováním nebo lisováním. Mají připraveno deset
esencí, spolu se míchají tři
až čtyři a můžete sami objevit novou vůni. Nebo zkusit
namíchat parfém „podle receptu“. Parfém si navíc odnesete domů ve flakonku.
Zuzana Škvrnová
Naposledy v sezóně bych vyrazil na cyklistický
výlet. Začal bych v Luži, kde je kromě známé
zříceniny Košumberk k vidění i několik dalších
památek, třeba Peletínská kaple nebo barokní chrám Panny Marie na Chlumu, na jejichž
zpřístupnění čerpalo město dotaci z ROPu.
V nedaleké Skutči bych se zastavil ve skvělém
Muzeu obuvi a kamene a pak nabral po vedlejších silnicích a značených cyklotrasách směr Litomyšl. Rozhodně bych projel skalní
oblastí Toulovcových Maštalí a v Litomyšli se vykoupal v novém
krytém bazénu – po zhruba 40 kilometrech přijde lázeň vhod.
Přímá cesta zpět do Luže po silnici přes Nové Hrady je asi o patnáct kilometrů kratší.
Martin Škeřík
2 3
Eurohlasatel
Stavba roku 2011 vyhlášena, projekty financované z ROPu uspěly
Krytý plavecký bazén v Litomyšli, dopravní
terminál v České Třebové a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, tyto
tři projekty dotované z ROP Severovýchod
byly spolu s dalšími dvanácti nominovány
na prestižní titul Stavba roku 2011. Výsledek
devatenáctého ročníku celostátní soutěže vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 3. října, tedy po uzávěrce Europlanu.
Přesto vás o něj neošidíme. Čtěte aktuality
na www.rada-severovychod.cz.
V letošním devatenáctém ročníku postoupilo
24 z přihlášených 44 staveb do druhého kola. Mezi
nimi i Sportovní a relaxační centrum Rychnovska,
krytý plavecký bazén v Litomyšli, multifunkční dopravní terminál v České Třebové, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas a Muzeum
barokních soch v kostele sv. Josefa v Chrudimi
včetně rekonstruovaných klášterních zahrad. Všech
pět projektů vzniklo díky dotaci z ROP Severovýchod. Bazén, terminál a společenské centrum pak
získaly spolu s dvanácti dalšími stavbami nominaci
do nejužšího finále. Českotřebovský terminál navíc ocenilo ministerstvo průmyslu a obchodu za
zásadní modernizaci přednádražního prostoru uzlové stanice Českých drah a její skloubení s osobní
automobilovou a autobusovou dopravou.
Soutěž pořádá Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
a ECONOMIA, a. s. a časopis Stavitel. Seznamují tak
odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury.
Eva Jouklová
I královéhradecké
stavby mají své krajské
nominace
Liberečtí architekti
oslavují roubenku
a historické náměstí
V pardubické soutěži
bodovaly výhradně
projekty ROPu
Další ročník soutěže o Stavbu roku Královéhradeckého kraje je v běhu. Odborná komise v září
šestnáct přihlášených staveb ohodnotila. „Výsledky budeme znát na konci letošního roku,“
řekl Imrich Dioszegi, mluvčí Královéhradeckého kraje. O krajský titul se ucházejí také čtyři
projekty podpořené evropskou dotací z ROP
Severovýchod. Patří mezi ně například zrekonstruovaný komplex královéhradeckých budov
Tereziánský dvůr, v němž je otevřen unikátní
prostor Divadla Drak, součástí je i hotel a bytový
dům s parkovacím zázemím.
Dalším adeptem je letovisko Studánka u Rychnova nad Kněžnou coby soubor staveb umístěných v historické výletní lokalitě areálu přírodního parku „Les Včelný“.
Také rychnovský bezbariérový plavecký bazén
s tobogánem, dětským bazénkem, vodními lůžky, masážními a perličkovými tryskami a saunou
patří k zajímavým stavbám v regionu.
Stejně tak Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas, jedno z nejmodernějších kulturních prostor v České republice. Od
loňského září se v něm pořádají divadelní představení, koncerty širokého žánrového rozpětí,
plesy, kongresy a další kulturní akce.
Eva Jouklová
Liberecký kraj s dalšími partnerskými organizacemi již posedmé vyhlásil veřejnou
soutěž, kde hodnotil architektonicky nejzdařilejší stavby.
Do letošní Stavby roku Libereckého kraje se přihlásilo 11 objektů, z čehož jsou
4 podpořené dotacemi z ROP Severovýchod. Jsou to Muzeum Českého ráje s Kamenářským domem v Turnově, zámecký
most v Mimoni, parter liberecké Základní školy Lesní a historické centrum
Hrádku nad Nisou.
Všechny přihlášené stavby hodnotila jedenáctičlenná porota. V rámci Dne stavbařů
odtajnil 13. září vítěze v Libereckém kraji Vít Příkaský, náměstek hejtmana. Je to
Multifunkční návštěvní, kulturní a vzdělávací zařízení ve Vratislavicích nad Nisou.
Pomyslné stříbro získalo Muzeum Českého
ráje – Kamenářský dům a bronz Horní náměstí v Hrádku nad Nisou.
Zuzana Škvrnová
Porotu nejvíce zaujala zdařilá rekonstrukce
památkově chráněného kostela svatého Josefa v Chrudimi na Muzeum barokních soch
s přilehlými klášterními zahradami. Titulem
se může pyšnit i Multifunkční dopravní terminál na Pernerově náměstí v České Třebové, který už posbíral vítězné vavříny mimo jiné
v soutěži TOP INVEST 2010 o nejlepší investiční
projekt roku.
Také ostatní projekty přihlášené do soutěže
v Pardubickém kraji byly realizovány s významnou dotační pomocí z ROP SV.
Krytý plavecký bazén v Litomyšli poutá pozornost nejenom svou netradiční architekturou
a důrazem na ekologii – v bazénu využívají energetického potenciálu odpadního tepla.
Nejen hendikepovaným lidem, ale i veřejnosti
by mělo sloužit nové Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec, které si v Pardubicích
pořídila Česká abilympijská asociace.
Možná tak trochu Popelkou bylo mezi ostatními
soutěžními stavbami Centrum volnočasových
aktivit v Nekoři. Místní sportovní areál prošel
kompletní rekonstrukcí a postavila se zde také
nová budova pro spolkovou činnost.
Inženýrské a dopravní stavby zastupoval kromě
pozdějšího vítěze také projekt Modernizace silnice II/342 Seč–Běstvina.
Martin Škeřík
Semináře věnovali závěrečné monitorovací
zprávě a udržitelnosti projektu
Pro příjemce dotací z ROP Severovýchod, jejichž projekt finišuje nebo
už skončil, uspořádal Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod ve
spolupráci s projektem PAAK od 21. do 23. září semináře. Ve třech krajských městech regionu se hovořilo o závěrečné monitorovací zprávě
a častých pochybeních, jichž se příjemci při jejím psaní dopouštějí.
Tématem byla i udržitelnost projektu. Svou cenu měly pro účastníky
i praktické zkušenosti tvůrců pilotních projektů. (ej)
Foto: Jakub Semerád
Severovýchod v PRESSU
Jak vidí „Severovýchod“ média? Čtěte v Tiskovém centru
na www. rada-severovychod.cz.
Výběr textů přinášíme ve zkrácené podobě i na stránkách Europlanu.
Stavba tramvajové trati na sídliště v Liberci
se odkládá, chybí peníze
liberec.iDNES.cz | 10. 8. 2011
Stavba tramvajové trati, která měla vést až do největšího libereckého sídliště Rochlice, se odkládá. Podle libereckého
Dopravního podniku by získané evropské dotace nepokryly náklady na celou stavbu za půl miliardy. Místo toho chce
tyto peníze použít na opravu tratě do Vratislavic nad Nisou.
Dotace 150 milionů korun by na celou trať nestačila a tramvaje by kvůli tomu musely končit ještě před Rochlicí v ulici
Krejčího…
Archeoskanzen Keltů vyrůstá, stavby jsou
z dubového dřeva
Chrudimský deník | 12. 8. 2011
Výstavba Keltského archeoskanzenu byla zahájena v červnu
a nyní už na louce za Pivovarským rybníkem tak za poslední dva
měsíce vyrostlo již pět unikátních staveb.
Realizátorem stavby je občanské sdružení BOII o. s., stavba je spolufinancována dotací z Regionálního operačního programu. Dodavatelem stavby je společnost ABK Pardubice, a. s. Na staveništi
v tuto chvíli vzniká pět staveb v různých dvorcích…
„Pětiletku“ ROPu zhodnotína pardubické konferenci
Výroční konferenci ROPFÓRUM 2011 bude ve čtvrtek 6. října hostit
Východočeské divadlo v Pardubicích. V první části programu, která
zhodnotí dosavadní výsledky ROPu a představí výhled do budoucnosti kohezní politiky, vystoupí předseda Regionální rady Radko Martínek a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Promluví
také náměstek ministra financí pro státní rozpočet Jan Gregor. Pro
představitele operačního programu, zástupce úspěšných příjemců,
starosty měst a obcí i širokou veřejnost je poté připraveno představení pardubického souboru Černá komedie.
(mš)
Foto: archiv Východočeského divadla Pardubice
V Tanvaldu už začaly práce na výstavbě terminálu
Jablonecký deník | 15. 8. 2011
Začátkem srpna 2011 byla zahájena výstavba přestupního terminálu u vlakového nádraží na Šumburku. Jedná se o investici za více
než sedmdesát milionů korun. Na tuto stavbu obdrželo město dotaci z Regionálního operačního programu z prostředků Evropské
unie ve výši přes 46 milionů. Finanční podíl města na tuto stavbu
má být ve výši 26 milionů…
Hotelu Sever vrátili jeho tvář
Jablonecký deník | 15. 8. 2011
Budova na spadnutí, vymlácená okna, vytrhané podlahy.
Tak ještě na počátku loňského ledna vypadal proslulý hotel
Sever ve Cvikově. Od té doby se jeho zchátralý vzhled díky
desítkám milionům evropských peněz radikálně změnil. Do
dálky svítí nová fasáda, na níž nechybí zachované erby, štíty
či zdobné hlavy. Interiéry osvětlují umělecké lustry z jablonecké Preciosy…
Za 300 miliónů přemění lázně na galerii
Právo | 1. 9. 2011
Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt přestavby Městských
lázní na galerii odsouhlasili liberečtí radní a postoupili ji ke
schválení zastupitelům. Náměstek primátorky Lukáš Martin uvedl, že dotaci ve výši do 325,5 miliónu korun získají z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod…
Články byly kráceny.
Volejte >> tel.: 498 501 011
Výběr připravila Eva Jouklová
4 5
EurofÓrum
Jak se dostat k informacím
ROP zve na výstavu plakátů
Sedmapadesát úspěšně realizovaných projektů
ROPu se představuje veřejnosti severovýchodních
Čech formou zbrusu nových plakátů. V září si je
prohlédli návštěvníci Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové, v říjnu se výstava přesune do budovy pardubického krajského úřadu a v listopadu
a prosinci zavítá do libereckého Babylonu. Plakáty
stručně popisují přínosy jednotlivých projektů, informují také o poskytnuté dotaci z fondů EU. Většinu snímků, které ilustrují výstupy projektů, dodali
profesionální fotografové. (mš)
Foto: Jakub Semerád
Sérii nových plakátů si zájemci poprvé prohlédli ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
Letní filmové večery startoval videospot
Pardubický územní odbor se přestěhoval
Půlku prázdnin zahajoval filmové promítání videospot
o Regionálním operačním programu Severovýchod. Vysílal se v pardubickém letním kině v Tyršových sadech
v období od 6. července do 5. srpna před očekávanými filmy. Návštěvníky multikin CineStar v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci znovu uvítá na konci roku,
a to od 17. do 23. listopadu. Animovaný snímek představuje během půl minuty, co se v krajině mění díky ROPu,
co je možné postavit či zrekonstruovat a kam se evropské peníze investují.
(zuš)
Územní odbor realizace programu v Pardubicích, který administruje a kontroluje projekty, se v září přestěhoval. Pobočka Úřadu Regionální rady nově sídlí
v budově Krajského úřadu Pardubického kraje na adrese: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice. Odbor naleznete ve druhém nadzemním podlaží.
Při návštěvě využijte vchod naproti divadlu nebo boční vchod od křižovatky
u střední průmyslové školy elektrotechnické. Parkovat můžete v parkovacím
domě nad Penny marketem 100 metrů od Domu techniky.
ROP se prezentuje na sedmi středních
školách, které získaly dotaci
Snad všechny střední školy zvou několikrát za rok
do svých učeben, dílen či ateliérů veřejnost. Nejinak
je tomu i v severovýchodních Čechách. Na sedmi odborných školách se však kromě zajímavostí o studiu dozvíte
také o projektech, na které čerpají unijní dotace z ROP
Severovýchod. Plakáty, brožury a letáky umístěné obvykle ve vestibulu či na chodbách seznámí návštěvníky
s projektem, který školu výrazně přiblíží praxi. Sledujte www.rada-severovychod.cz, budeme vás informovat
o termínech. (ej)
PAAK připravuje cyklus školení
Další vlnu vzdělávacích seminářů pro
všechny zájemce připravuje na podzimní
a zimní měsíce projekt
PAAK. Zkušení lektoři
se budou s účastníky
věnovat
stěžejním
oblastem při realizaci a administraci projektů, zaměří
se tedy na veřejné zakázky, projektové a finanční řízení
nebo na řízení z pohledu technického dozoru investora.
Semináře se otevřou ve všech krajích regionu Severovýchod, přihlašovat se budete moci on-line. Podrobnější informace a registrační formulář naleznete na webu
www.cep-rra.cz/paak/.
(m š)
Jméno
Aleš Vyčítal
Petra Masaříková
Ondřej Nečas
Dobromila Nováková
Andrea Hebková
Andrea Koblížková
Filip Hoffman
Roman Jiroušek
Světlana Barešová
Eva Šitancová
Martina Dvořáková
Radka Housková
Kancelář
B231
B232
B233
B234
B235
B237
B238
Pevná telefonní linka
+420 466 026 820
+420 466 026 821
+420 466 026 822
+420 466 026 823
+420 466 026 824
+420 466 026 825
+420 466 026 826
+420 466 026 827
+420 466 026 828
+420 466 026 829
+420 466 026 830
+420 466 026 831
Konzultujte: SJEDNEJTE SI SCHŮZKU
Kde získáte další informace o ROP Severovýchod?
Hledáte dobré rady při
tvorbě a realizaci vašeho
projektu?
Neváhejte a kontaktujte nás.
Zvolte si místo konzultace:
Územní odbor
Územní odbor
Územní odbor
realizace programu
realizace programu
realizace programu
Hradec Králové
Liberec
Pardubice - POZOR!
Pražská 320/08
Masarykova 542/18
nám. Republiky 12
500 04 Hradec Králové
460 01 Liberec
530 02 Pardubice
| + 420 498 501 027
| +420 488 577 875
Vydavatel
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod / Registrace MK ČR E 18462
Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 500 ks
Další číslo vychází v lednu 2012.
Informujte se, pište a volejte nám: www.rada-severovychod.cz,
[email protected], tel. 498 501 011.
| +420 466 026 821
Redakce
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Pražská 320/08, 500 04 Hradec Králové
Mgr. Eva Jouklová | [email protected] | tel. 498 501 021, 774 000 538
Ing. Martin Škeřík | [email protected] | tel. 498 501 020, 774 000 530
Mgr. Zuzana Škvrnová | [email protected] | tel. 498 501 022

Podobné dokumenty

Praktická maturitní práce Téma: Ubytovací zařízení a jejich služby a

Praktická maturitní práce Téma: Ubytovací zařízení a jejich služby a 2005 se v roce 2000 nacházelo na území ČR 11 petihvězdičkových hotelů a v roce 2005 už 34. Čtyřhvězdičkových hotelů bylo v roce 2000 141 a v roce 2005 už 252. Avšak nejvíce jsou zastoupeny hotely t...

Více

Goniometrie – základní pojmy - Fred

Goniometrie – základní pojmy - Fred z bodu A do bodu B nebo naopak. Není tedy důležitý jen samotný pohyb mezi body A a B, ale svou roli hraje také jeho „orientace“. Z těchto důvodů označujeme jednu polohu (jedno z ramen úhlu) jako po...

Více

Muzejní čtvrtletník č. 3/2015 - Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzejní čtvrtletník č. 3/2015 - Muzeum Českého ráje v Turnově lidové kultury České republiky. Mimo jiné jsme spolupracovali i na nominaci České loutkářství – lidové interpretační umění, která byla roku 2014 zapsána na národní seznam. Muzeum Českého ráje v Tur...

Více

Výstavní plán 2016 - Galerie hlavního města Prahy

Výstavní plán 2016 - Galerie hlavního města Prahy přicházíme s několika projekty zaměřenými hlouběji do historie. Výstava „Neklidná figura“, která ovládne prostor Městské knihovny v květnu 2016, nabídne zajímavý introspektivní pohled do vývoje čes...

Více