ZDE

Transkript

ZDE
TÉMA
4. srpna 2015
11
Guru českých kuchařek zemřela před 170 lety
y
Inspiruje
i Pohlreicha!
ová (†60)
PRA (et) – Moderně, rychle a prakticky! Takové
PRAHA
bylo motto nejslavnější české kuchařky Magdaleny
Dobromily
Rettigové (†60). Zítra uplyne 170 let od
Do
její smrti a čeští mistři kuchaři podle jejích předpisů vaří dodnes. Nechte se inspirovat i vy...
Magdalena
Dobromila
Rettigová
byla
pokroková
žena.
„Aktuální je na
R
Rettigové
úplně
všechno. Jak vařivš
la, to byla světová
la
úroveň.
Všechny
ú
ty recepty fungují,
m
musela to vymysllet, a tak to řemeslo taky
tak musela umět!“
řříká
íká známý
á
šéfkuchař Zdeněk
Pohlreich.
Vymýšlení nových re-
Kuchařka, která Rettigovou
učinila nesmrtelnou, vyšla
v roce 1826.
ceptů je neustálé vaření a pilování. Pokusnou myší pro pokrmy, které představila v knize Domácí kuchařka aneb
Pojednání o masitých pokrmech pro dcerky české a moravské, se stal její manžel.
„Ach bože, jen kdybych se
Česky se naučila
až v 18 letech
Má své muzeum
Moudrá žena
ní
ruj
podpo ící české národ
něobrození se narodila do
gdalena
mecky mluvící rodiny. Ma
ová se
ann
tm
Ar
ená
roz
Dobromila
poté si
ch,
naučila česky až v 18 lete
nce
oze
obr
o
kéh
roku 1808 vzala čes
rem
vzo
se
la
Sta
a.
ttig
Jana A. S. Re
y, což
tehdejší emancipované žen
rodio
i
péč
znamenalo řádnou
ň
ove
zár
a
ost
ácn
nu, dom
vzdělání.
své
o
Po Rettigové zbyla kabelka, mísa
na polévku i forma na pečení.
Rettigová se narodila ve Všeradicích na
Berounsku, kde má v nád
her ně
zrekonstr uovaném Záme
ckém
dvoře své interaktivní mu
zeum, kde
vás komentářem proved
e herečka Simona Stašová. V areálu
najdete penzion, pivovar s restaurac
í, víceúčelové hřiště, relaxační ste
zku pro
senior y, oddechový park
s arboretem a minigolf.
Recepty na každý den
mohl aspoň trochu kloudné polévky najíst, žena pořád jen zkouší nová jídla,
i z bramborové nati,“ vzdychal podle dobových záznamů.
Ženu ale nechal tvořit.
Mohlo tak vzniknout 1150 receptů ze všemožných surovin.
„Lidé si sice dělají srandu
z frází »vraž do toho kopu
vajec«, ale to bylo tehdy poplatné době. Byla to obrovská dáma, mohli bychom
jí to závidět. Nemám přímo oblíbený recept, ale ta
jídelní kultura od ní byla
obrovská. To dneska bohužel je u nás umlácené
smaženým sýrem,“ vysekl Rettigové poklonu
Pohl reich.
Smrt 8 dětí
Umění R
vé, díky ně ettigose spisovate muž se znala
ráskem, Fra lem Aloisem Jin
bylo tvrdě tiškem Palackým,
vykoupeno
.P
11 dětí, do
spělosti se orodila
z nich ale
dožily tř i.
Světo
ka psala do známá kucha řčasopisu K
v
a vedla i d
ívčí spolky, ěty
takzvanou »k
afíčkovo
společnost u«
.
Manžel Jan
Alois Sudiprav
Rettig.
Foto ara
Magdalena Dobromila Rettig
SLOVNÍČEK:
ÍČ
Žejdlík = 0,484 litru; Lot = 17,5 gramu; Česká libra = 0,514 kilogramu; Kvintlík = 5 gramu; Vanilie = vanilka
Ž
Žloutková polévka na způsob krupovky
Ragú ze zajíce a sardelí
Zmrzlina z vanilie
Nákyp z jablek
Pro dvanáct osob vezmi dvanáct žloutků do hrnku velikosti asi šestižejdlíkového.
Rozmíchej žloutky asi se třemi loty nového
másla, dej k tomu trochu muškátového květu
a s trochou vlažné hovězí polívky to pečlivě
rozmíchej. Pak vše doplň hrnkem se zbytkem
hovězí polívky.
Maso se zaječího předku nakrájej na drobné
kousky, dej na rendlík kus másla, nasekanou cibuli a dvě šalotky, tlučený bobkový list, tymián
a pepř. Na to vlož to nakrájené maso, trochu to
osol a nech to dusit. Kosti utluč v moždíři a nech
je s cibulí a tymiánem vařit. Když dušenina na
rendlíku vysmahovat začíná, podlévej ji polívkou
z kostí. Když je maso dost měkké, přidej k němu
dvě lžíce smažené žemličky, dvě trochu vymočené nakrájené sardele, trochu nasekané citronové
kůry, několik lžic vína a nech to ještě povařit.
Nech vařit žejdlík dobré smetany se čtvrt
librou cukru a jedním kvintlíkem na malé
kousky nakrájené vanilie. Pak rozmíchej šest
žloutků s trochou studené smetany, vlej to do
vařící smetany a míchej tím, až to zhoustne.
Potom to proceď skrze žíněné sítko a míchej
tím, až to vychladne. A nech to zmrazit.
Vymaž formu máslem a vysyp ji strouhanou
žemličkou. Pak ji poklaď vrstvou nakrájených
míšenských jablek, posyp je tlučeným cukrem
a drobně nakrájenými mandlemi. Na to dej opět
vrstvu jablek, zase je posyp a tak pokračuj, až je
forma do polovice plná. Odměř mouky a cukru, co vážejí 4 vejce, ty roztluč na misku a tři je
půl hodiny s tím cukrem. Pak do toho zlehounka vmíchej tu mouku, přidej k tomu buď citronovou, nebo vanilovou chuť, nalej to na jablka a
nech to hodinu zvolna péct. Je to výborný nákyp.
y
Křížovk
Nové číslo Nedělních Aha! Křížovek již na stáncích
Číslo 16
Spousta luštění o ceny v hodnotě 21 tisíc!
OSMISM
OSMIS ĚRKY
Ě
Režisérka a spisovatelka
Olga Sommerová (66 let):
„Dospěla jsem do věku,
ještě...“
času miherec
a divadelní
ptám, kolik
a politik.
kdy1.seFilmový
SUDOKU
2. Ztvárnila postavu agentky v americkém
1
Zpěvačka Ewa Farna (22
seriálu.
2. 8. 1949
4. Oba jeho rodiče jsou také herci.
Věnuje se i režírování.
Y
5. Americký komik, který
se na svých snímcích
podílí i jako scenárista.
6. Jeho herecké počátky
ky jsou spjaty
s
se seriálem
podle Danielle Steelové.
vé.
Bavič Petr Novotný
6. 8. 1947
ofová
Herečka Tatiana Pauhofová
13. 8. 1983
5
ZÁBAVA P
PRO
RO CH
RO
CHYTRÉ HLAVIČK
Řešení najdete na straně
střední
2x BLESK peněženka
nabitá na 1100 korun
seriálu
u Chlapci a chlapi.
ch
…“
4
á v tom, že žena musí být…“
(32 let): „Byla jsem vychovávan
30.
ALOBAL - ALOTRIUM
- ALTERNÁTOR
R - AVÍZO - BACILONOSIČ
B
- DESTILACE - DVOJDOMEK
- CENÍK
- EPIGON
ON - EPIŠTOLA
EPIŠTO
- GALEJNÍK - ISLÁM
- FACKA - FENYKL
- KASTROL - KLAMÁNÍ
- KONTEMPLAC
K
LÍŘKA - LAMPIČKA E - KUPLETOPIS - LISTOPAD
STOPAD - LOŽISKO
LO
MASKA - METODOLOGIE
- MARCIPÁN - MÍNĚNÍ - MINIGOLF
- NEVRLOST - OBRAZ
- ODSTUPNÉ - OPILOST
- PÍSKOMIL
L - PLACENÍ - POSYP
PŘEDMLUVA - PŘESTOUPENÍ
- PŘEBAL - SEDIMENT
IMENT - SRNKA
SRN
UMF - VAVŘÍN - VETEŠNÍK
- TLAMPAČ - TRI- VITAMIN
N - VODOJEM - ZÁLIV
- ZÁVISLOST
AKROBAT - AREÁL - BAKON
- DEAKTIVACE - DĚTSTVÍ
D
RIGENTKA - DISKETA
- DEVĚTSIL - DI- DUETO - HBITOST HORKO
HO
TENCE - KABRŇÁK - HOŠTĚNÍ - IMPOKANEC - KAPIE - KARTA
- KOMÍN - KOMPARATIV
- LEŠTIDLO - LOPATKA
- MOKRO
RO - NADHLAVNÍK
NADHLAVN - NEZMAR
- OPILOST - ORCHESTR
- NONETO
- OSIŘELOST
ELOST - OSTEN - OTRLOST
- PLACKA - PLECHOVKA
- PALISANDR
- POLÁRNÍK
ÁRNÍK - POTŘEBA - POVSTÁNÍ
- PRVOPOČÁTEK - SJEZD
- PROCES
- SKLESLOST SONE
NOST - STÍHAČKA - STÍNÍTKO LESLOST - SONET
- SOSNA - SOUČAS- STŘÍDA - TLAČÍTKO
TLAČÍT
- ÚČAST - ZKÁZA
Zamilujte se do
d nového časopisuu
Aha! pro
pro
ro ženy
6
D
Dům
a zahrada
da ❯ Móda
s přílohou
NÁPADník
ZDARMA
V
Vaření
(52) ze Strakonic
S
Str
trakonic
trak
k ni
POTŘEBUJETE:
POTŘEBUJ
P
POTŘ
POTŘE
POTŘEB
POT
PO
OTŘEBUJ
O
OTŘEB
TŘEB
Ř
ŘEB
ETE:
E
ET
ETE
TE
TE
SNADNÉ
ZAA
NÁP
N
NÁ
NÁPAD
ÁPAD
ÁPAD
PAD
D
200
200,-,20
S!
proo vás
pro
vvás
Jak
JJa
aakk na
na to:
too::
1.
1.
2.
2.
Ob
O
Oba
ba
b
a ptáčky
ptáčk
ptáč
ptá
pt
p
tá
ttáčk
áč
áčky
á
áčk
čkkkyy i destičččky
desti
destič
des
dest
d
estičesti
eestič
est
es
stičst
sstič
tič
ttiiččč-ku
ku nalakujeme
nalak
nalakuj
nal
n
na
nalaku
nala
allla
ala
a
akku
akuj
aku
a
kkuj
u
ujjeeme
em
me bílou
me
bílíílou
bílo
bí
b
ílo
llo
ou
o
u
akrylovou
akry
a
ak
akr
kkrrryyylovou
yllo
ylo
lov
llovo
lovou
ovo
ovou
o
ov
vo
vvou
ou
o
u bar
barvou.
barv
barvo
b
ba
barvou
arv
arvou
arvo
a
ar
rvou
rrvo
rv
vvo
ou
ou.
o
u..
u
Z vázacího
vázací
vá
vvázacíh
váz
váza
ázzza
ázacího
á
zacího
zacíh
zací
acího
ací
a
cího
ccí
íh
íího
ho
h
o drátku
drá
d
rát
rá
rátku
rrátk
átk
átku
át
á
ttku
tk
kku
u
vytva
vytv
vy
vvyt
ytva
yt
yytv
ttva
vva
a j
4400 stran
jen
je za
,
77,90
Kč
18.
a dekor
kor ❯
ř
Domo
omovníí znamení od í
Jitky
VÍTEJTE U NÁ
2 dřevěné
dře
d
dř
dřev
dřevě
řřevěné
evě fi
figurky
gurky
gurky
gurk
urrkkky ptáčků
ptá
pt
p
t čků
ů obdélníková
obdélníkov
obdélník
obdélní
o
bd
bdélník
délní
délník
d
élník
ííkk á dřevěná
akkkrylová
akrylová
rylovvá
rylová
dře
d
řevěná
eevěná
áb
věná
barva
arva čče
á destička
dest
desti
destič
d
estič
tiičč b
černá
errrn bar
eern
barva
bílá
ílá
rrvva v tubě
ttu
ubě (např.
u
(n
např
např.
vázací
apř
apř.
ázacíí d
á
p na
n sklo)
drrátek
drá
drátek
sklo)) fl
t lesklé
floristický
lesk
le
esk
es
eesklé
ori
o
oristick
oristický
skl
sklé
ristický
kklé
lé průhledné
ti ký
p h
prů
hledné
ledn
ledné
néé korálky
kkor
ko
orrá
o
állky
álky
álk
lkky
ky tavná
t
á pistole
pist
pis
pist
pi
is
isto
oll štětec
ole
ní
3. Český herec známý z legendárního
ADRESÁT - APARTHEID - AREOMETR
- DCERA - DEKLARACE - DEKOLT - DETAIL - DOGMA - DOPAD
- JANTAR - JASNOZŘENÍ - KABRIOLET - KLEVETIL - KMOTŘENEC
- KOPNA - KORIDA - MANGO MELODIE - METÁL - METRO - NOUZE
- OBLIGACE - OPORA - OSMÁK
- PAPÁJA - POETIKA - POKLESNUTÍ
- POPIS - PROPOZICE - RECITATIV - REGISTR - ŘEZBÁŘSTVÍ
- SKÁLA - SPORT - SPOŘIVOST
- STATISTIKA - STÁVKOKAZ STETOSKOP - SVORKA - TEPLOMĚR
- TRIBUNA - TROJICE - TŘESKOT
- ÚHLOPŘÍČKA
střední
AKVABELA - ARCHITEKT - ČELEĎ
- DEMONSTRANT
NT - DÍLEK - DOBDO
ROZDÁNÍ - DOZNÍVÁNÍ - ELASTIN
- HLÍDKA - HVÍZDNUTÍ
ZDNUTÍ - KAVI
KAVIÁR
- KOMPROMIS - KONČINA - KOPNA
- KRIZE - MEDAILE - MRA
MRAČNO - NÁHRDELNÍK - NAHŘÍVÁNÍ
- NEOCHOTA - NIKLÁK - OKLI
OKLIKA
- OSTEN - PARTYZÁN - PERPLEX
- PILNÍK - PODNEBÍ
EBÍ - PODSAZE
PODSAZENÍ
- PROLETARIÁT - PROZÍRAVOST
- ROZBÍHÁNÍ - ROZLADĚNÍ
OZLADĚNÍ - RO
ROZNESENÍ - SNAHA - SPORTKA
- STÁNKAŘ - STÉNÁNÍ
NÍ - TOASTOVA
TOASTOVAČ
- TOXIKOMAN - VAČICE - ZELENINA
- ZORNÍK
ední
HR
DVĚ VÝ
16
ěrek...
smism
oku, o
d
u
s
,
k
ove
41 kříž
tisíc!
1
2
a
z
Výhry
Eva Jeníčková
3
:
DNOM
Y V JE
500051
8 594067
á
Tatiana Pauhofov
Solte
s mírou!
si recepty nebo se inspiruji,
12. 8. 1993
Petr Novotný
Petr Rychlý
Hledám
va
Ráda vařím.
let): „Ráda
2
30.
ovoce
nič
Ladislav Župa
O Třináct
áctéé komn
kkomnaty
celebrit
brit
O Dojemn
mnéé příbě
příběhy
český h ž
Řešení najdete na straně
Dobroty
ího
l t íh
z letn
terest.com
e se
Luštímými
slavn
lehké
srpna 2015
le 2. srpn
děle
Nedě
15 Kč
lehké
Nedělní
(68 let): „Rád hraju
m pracuju ve své...“
divadlo, ale předevší
Jen za
15 Kč
Hrajeme
u
o 2x knih
y
Marie Gra
14
podob
touhy

Podobné dokumenty

Hypokalémie a hyperkalémie

Hypokalémie a hyperkalémie ledvin, vč. dopplerovské analýzy krevních toků bez abnormit; aldosteron v séru 6,4 nmol/l (n.h. 0,11 – 1,33) a plazmatická reninová aktivita (PRA; 5,85 nmol/l/hod; n.h. 0,5 – 1,9)

Více

Listy ODS 6/2011

Listy ODS 6/2011 často se na nás obracíte s dotazem, jak je možné zrušit zasílání Listů ODS. Většinou je tomu tak z důvodu zasílání více výtisků Listů do jedné domácnosti se snahou o finanční úsporu ODS. Listy jsou...

Více