Uživatelský manuál česky

Transkript

Uživatelský manuál česky
SHURE.@
MODE). $M57
JEDNOSMERNY
,
DYNAMICKY
MIKROFON
Shure model SM57 je tenky dynamicky mikrofon urceny pro sirokopasmovou reprodukci hudby a
mluveneho
slova. Jeho mimoi'adne
rovnomema
a ucinna smerova snimact charakteristika
minimaJizuje nezadouci ucinky zpusobene polohovymi a studiovymi akustickymi ,.tminkami
nebo
hlukem v pozadi. Diky sve provozni charakteristice, ktera se vyznacuje brilantnfin, cistym zvukem a
peelive tvarovanym narustem prezence je mikrofon SM57 idealnim i'esenim pro krittcky dulezite
ozvuCovaci, nahravaci a pi'enosove aplikace. Diky sve kompaktni velikosti, nenapadnemu vZhledu a
pfijemnemu wpocitu je vhodny zejmena pro rueni drfeni pi'i rozhovofech (interview).
Mikrofon SM57 je dodavan 5 kloubovym adapterem a transportnim/uloznym
saekem se zipem.
U
VLASTNOSTI MIKROFONU:
• MimoffJdn~ uCinna kardioidnl snlmael sm~rova eharakterisfika
minimalizuje netfJdoucl vlivy
zpcisobenlJ polohou, akustikou studia nebo hlukem v pozadl. PotlaCenl zadnleh a boCnleh zvukci je
rovnom~me i pfi velmi nlzkym kmitoCteeh a zeela symetrieke kolem osy mikrofonu.
• Srilantnl a Cistj zvuk. Mikrofon je vhodny zejmena pro zpravodajstvl, vyprav~nr dialogy, zpfJv a
ryfmleke nastroje.
• Dlky tlumenemu ulofenl mikrofonnl vlotky je dosateno tieheho provozu.
• Unlverzalnosf - mikrofon je vhodny pro ruCnl drtenl, upevn~nl na stojan, vnitfnl i venkovn[ provoz.
• Mikrofon je dodfJvan s nastavitelnym kloubovym adapferem, kterj umott'luje vyehylovfJnl v rozsahu
9(/ od svisle po vodorovnou polohu.
VARIACE
Model SM57-CN: Tento model je dodav(m s kabelem* opatienym profesionalnimi
konektory.
Model SM57-LC: Tento model je dodavan bez kabelu.
* Popis kabelu vyhledejte v odstavci
•T ttthnicke
udaje".
XLR audio
TECHNICKE UOAJE
Typ mikrofonu
Dynamicky
Kmitoctova charakteristika
40 ai 15.000Hz (viz obr.1)
CD
~+IO
~
en
N
0
Z
--i
>
~
«-10
...J
W
~
20
'"
•
KMITOCET
OBR.1 - TYPlcKA
KMITOCTOvA
1,000
20.000
[Hz]
CHARAKTERISTIKA
MIKROFONU
Snimaci smerova charakteristika
v polarnich soufadnicich
Jednosmerna (kardioidni), ucinne a pri vsech kmitoaech rovnomerne
zezadu, eelni snimaci charakteristika je osove symetricka (viz obr.2).
potlaceni zvuku pnchazejiciho
I
/'
I
90·
I,
Impedance
Jmenovita impedance mikrofonu je rovna 1500 (skutecna impedance je rovna 3100); mikrofon je
ureen k pnpojeni k mikrofonnfm vstupum s jmenovitou impedanci od 19 do 3000.
Vystupni uroven (pn 1000kHz)
Napetr naprazdno*: -75.5dB (0.17mV)
Vystupni vykon-: -56.OdB
*OdB 1V/J.1bar
-QdB = 1mWI1 OJ.1bar
Fizovini
Kladny tlak na membranu vyvola kladne napetf na pinu 2 vzhledem k pinu 3 na audio konektoru.
Kabel
=
SM57-CN: 7.6m dlouhy, dvouvodiCovy kabel se stfnenim TRIPLE-FLEX@ opatreny profesionalnimi
XLR audio konektory*.
Model SM57-LC: Tento model je dodavan bez kabelu.
* Kabelove konektory jsou zkonstruovany pro pfipojenl do protejsku fady Cannon XL, Switchcraft A3 (Q.G.)
nebo jejich ekvivalentu.
Pouzdro
Tlakove lite 5 tmavosedym smaltem, sifka je zhotovena z polykarbomfltu5 nerezavejici oceli.
Kloubovy adapter
Se samosvomym drienim, nastavitelny v mezich uhlu od 00 do 900 se standardnim 5/8" ai 27
zavitem.
Rozmiry
viz obr.3
64",",
32
m_m
1
---r --
93mm -----
.....••
Irn_t--
s
]"_~;-
Cistahmotnost (bez kabelu)
284g
Pfepravni hmotnost
Model SM57-CN: 1.2kg
Model SM-57-LC: 0.6kg
KABEL
I~\ - - -
-".cERVEN
---.---r--- /- ,
\ I
_.-----
,~ CERNA
\
STINENi
I
2
KONSTRUKTERSKA
SPECIFIKACE
Mikrofon je typu 5 pohyblivou civkou (dynamicky) 5 kmitoCtovym rozsahem od 40 do 15.000Hz a
vykazuje kardioidni smerovou snimaci charakteristiku. Utlum po stranach dosahuje cca 6dB a utlum
za mikrofonem se pohybuje od 15 do 20dB. Jmenovita impedance mikrofonu je 150n. Vystupni
uroven mikrofonu je -56.0dB, kde OdB= 1miliwatt na 10 mikrobaru.
Mikrofonni konektor je profesionalni, ti'ipinovy audio konektor zkonstruovany pro pi'ipojeni do
protejsku i'ady Cannon XL, Switchcraft A3 (Q.G.) nebo jejich ekvivalentu. Mikrofon je opati'en
kloubovym adapterem nastavitelny v rozsahu uhlu 90° od svisle po vodorovnou polohu. Tento
adapter je urcen pro montaz do stojanu s 5/8" - 27 zavitem. Celkove rozmery mikrofonu jsou
nasledujici: delka 157mm, prumer 32mm.
Mikrofonu je znacky Shure, model SM57 nebo jeho ekvivalent.
OOOAVANE PRisLUSENSTVi
Kloubovy stojanovy adapter: A25B
Pi'epravnilulozny sacek: 26A13
VOLITELNE
PRisLUSENSTVi
Kryt proti vetru: A2WS
Stolni stojan: S37A, S39A
Izolacni objimka: A55M, A55HM
Dvojita objimka: A25M, A26M
Kabel 7.6m: C25F
NAHRAONi SOUCASTI
Vlozka: R57
Kabel (SM57-CN): C25F
Pouzdro: RK142C
Kabelovy konektor: RK120P
Nasuvny dil: RK40P
Sestava mi'izky a rezonatoru: RK244G*
*Vymenu smf provest pouze kvalifikovany
servisnf personal

Podobné dokumenty

Plakátek s programem

Plakátek s programem Technick6vybaveni: JeviSti: o I x studioWkondenzritoroW krofonMXL 2010 i kulovousmdrovoucharakteristikou snim6nis kardioidni,osmi o 2 x mikrofonAKG D3700M o ikou.citlivostnaZ- 70 dB snimrinis kardi...

Více

ROKOPUR EMAIL EKO RK422

ROKOPUR EMAIL EKO RK422 Tužidlo Rokopur tužidlo RK500 (4:1 hm. – 4 díly Rokopur Email Eko RK422 ku 1díl Rokopur tužidla RK500, nebo 3,3:1 objemově) Doba zpracovatelnosti: 4 hod. při 20 °C Ředění: Doporučená viskozita pro ...

Více

Hypertextová podpora výuky v oblasti automatického řízení

Hypertextová podpora výuky v oblasti automatického řízení programovat vlastní program. Název Matlab vznikl zkrácením z MATrix LABoratory. Původně Matlab vznikl jako interaktivní nadstavba pro usnadnění práce s knihovnami LINPACK a EISPACK pro práci s mati...

Více

XF 440

XF 440 TB je celková šířka vzadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

Více

koIekce `15 y NABYT i

koIekce `15 y NABYT i koIekce '15 y N A B Y T i Zvysene luzko GALA s ul. prostorem

Více

XF 440

XF 440 Výška nenaloženého vozidla uprostred hnané nápravy. Výška naloženého vozidla uprostred hnané nápravy. TK = prumer otácení mezi obrubníky. TW = prumer otácení mezi stenami. Výška nenaloženého vozidl...

Více