Manuál pro 1. stupeň základních škol - e-Bug

Transkript

Manuál pro 1. stupeň základních škol - e-Bug
Manuál pro 1. stupeň základních škol
Rámcový vzdělávací program pro ZV
1
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Obsah manuálu e-Bug
1. stupeň základní školy
1. Mikroorganismy
Člověk a jeho svět
1.1 Úvod
1. Mikroorganismy
Člověk a jeho svět
1.2 Užiteční mikrobi
1. Mikroorganismy
Člověk a jeho svět
1.3 Nebezpeční mikrobi
2. Šíření infekcí
Člověk a jeho svět
2.1 Hygiena rukou
2. Šíření infekcí
Člověk a jeho svět
2.2 Hygiena dýchacího
ústrojí
2. Šíření infekcí
Člověk a jeho svět
2.3 Hygiena potravin
2. Šíření infekcí
Člověk a jeho svět
2.4 Hygiena na farmě
3. Prevence infekcí
Člověk a jeho svět
3.1 Imunitní systém –
přirozená ochrana těla
3.2 Očkování
Člověk a jeho svět
4. Léčba infekcí
4.1 Léky a antibiotika
2
Vítejte v programu e-Bug !
Program e-Bug byl vytvořen kolektivem odborníků pro žáky základních škol, aby se lépe seznámili se
světem mikroorganismů. Tento výukový program je distribuován zdarma do základních škol v České
republice, které o něj projeví zájem. Distribuci zajišťují pracovníci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Výukové manuály je možné volně kopírovat pro potřeby výuky v jednotlivých třídách, není možné je
prodávat.
Projekt e-Bug je financován Evropskou Komisí a je možné ho využít jako doplněk výchovy ke zdraví,
přírodopisu či prvouky na prvním i druhém stupni základní školy (je v souladu s RVP ZV). Jeho hlavním
cílem je, aby se žáci dozvěděli základní informace o mikroorganismech, správném užívání antibiotik, o
různých způsobech šíření infekčních chorob a o vhodné prevenci správnou hygienou a očkováním.
Důležitá je též informace, že antibiotika jsou speciálním druhem léků a že nesmějí být nesprávně nebo
nadměrně používány, protože jinak mohou ztratit svůj léčebný účinek.
Do přípravy programu e-Bug se zapojilo více než 19 evropských států. Vzdělávací materiály byly
vyzkoušeny na vzorku více než 3000 dětí v Anglii, Francii a České republice. Kromě tištěných manuálů je
celý výukový program e-Bug přístupný také na internetu. Na webové stránce www.e-bug.eu naleznete
videa, power-pointové prezentace, pracovní listy pro žáky i učitele zdarma ke stažení. Na webové stránce
jsou také bezplatně přístupné interaktivní hry a vzdělávací kvizy, které zábavnou cestou pomáhají dětem v
získávání základních poznatků ze života mikroorganismů.
Výukový manuál se zabývá čtyřmi základními tématy, která jsou rozčleněna na celkem 9 výukových (45
minutových) lekcí.
Každá z těchto devíti lekcí obsahuje základní informace o tématu určené učiteli, detailní plán hodiny a
modifikovatelné pracovní listy pro žáky. Hlavní přínos našeho výukového programu:
 Kreativní výzkumné metody podporují aktivní učení.
 V programu se klade důraz na důležitost prevence i správné léčby infekčních onemocnění.
 Výuka podnítí zájem žáků o vlastní zdraví a péči o něj.
 Žáci (a často i jejich rodiče) si uvědomí nutnost rozumného užívání antibiotik.
K výuce můžete použít manuály buď samostatně nebo společně s prezentacemi, obrázky a videy
umístěnými na webové stránce e-Bug.
Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se rozhodli využívat ve výuce materiály e-Bug. Tím výrazně
zvýšíte povědomí budoucí generace mladých lidí o nutnosti správného užívání antibiotik. Pouze tak
zachováme jejich antibakteriální účinek i v budoucnosti. Zvláštní dík patří učitelům a žákům z Anglie,
Francie a České republiky, kteří se zúčastnili zkušební výuky a přitom ověřili, že tyto výukové materiály
jsou zábavné a zároveň i efektivní.
Budete-li mít k programu e-Bug nějaké připomínky, postřehy nebo komentáře, pošlete je laskavě doc.
Benešovi na níže uvedenou adresu, přičemž na obálku napíšete heslo “e-Bug” - nebo využijte naši
webovou stránku www.e-bug.eu. Adresa pro korespondenci v češtině:
Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Infekční oddělení FN na Bulovce,
Budínova 2, 180 81 Praha 8
e-mail: [email protected]
Doufáme, že Vám výukové manuály e-Bug zpestří výuku a stanou se neocenitelným pomocníkem také pro
vaše žáky.
Dr Cliodna AM McNulty
Head of Primary Care Unit, Public Health England
Gloucestershire Royal Hospital, Gloucester
GL1 3NN, England, Great Britain
3
4
e-Bug
Celoevropský výukový program zaměřený na vzdělávání dětí
v oblasti mikroorganismů a infekčních nemocí
Vedoucí projektu v České republice
Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Překlad a implementace projektu v České republice
Dr. Tereza Kopřivová Herotová
Autor výukového manuálu
Dr. Donna M. Lecky, BSc
Autor webové stránky a počítačových her
David Farrell
Spolupracovníci z jednotlivých zúčastněných zemí:
Belgie
Prof. Herman Goossens / Dr. NielsAdriaenssens / Dr. Stijn De Corte
Česká republika
Prof. Jiří Beneš / Dr. Tereza Kopřivová Herotová
Dánsko
Dr. Jette Holt / Ms. Marianne Noer
Velká Británie
Dr. Cliodna McNulty / Prof. Julius Weinberg / Dr. Patty Kostkova
Francie
Prof. Pierre Dellamonica / Dr. Pia Touboul
Řecko
Prof. Jenny Kremastinou / Dr. Koula Merakou
Itálie
Prof. Guiseppe Cornaglia / Dr. Raffaella Koncan
Polsko
Prof. Pawel Grzesiowski / Dr. Anna Olczak-Pienkowska
Portugalsko
Dr. Antonio Brito Avo
Španělsko
Dr. José Campos
Chorvatsko
Dr. Arjana Tambic Andrasevic
Finsko
Prof. Pentti Huovinen
Maďarsko
Dr. Gabor Ternak
Irsko
Dr. Robert Cunney
Lotyšsko
Dr. Sandra Berzina
Litva
Dr. Rolanda Valinteliene
Slovensko
Dr. Tomáš Tesař
Slovinsko
Dr. Marko Pokorny
Projekt na celoevropské úrovni finančně podpořila Evropská komise a DG Sanco.
Tisk a distribuci výukových materiálů v České republice sponzovaly Nadace ČEZ a firma Merck
Sharp & Dohme Idea Inc.
5
6
Obsah manuálu
1.
Mikroorganismy
1.1 Úvod
Žáci se naučí rozlišovat různé typy mikroorganismů (bakterie, viry a
plísně), jejich rozdílné tvary a velikosti. Dozvědí se, že mikrobi se
nacházejí téměř všude.
1.2 Užiteční mikrobi
Aktivita “Závod kvasinek” jasně prokáže, že některé mikroorganismy
mohou být pro člověka užitečné.
1.3 Škodliví mikrobi
Žáci se dozvědí, jak se mohou šířit některé nemoci a jakým
způsobem se lidé škodlivými mikroby nakazí. Žáci si procvičí své
znalosti vyplňováním křížovky a osmisměrky .
2.
Šíření infekcí
2.1 Hygiena rukou
Pomocí zajímavého pokusu si žáci vyzkoušejí, jakým způsobem
dochází k šíření infekcí z jednoho člověka na druhého při pouhém
dotyku. Žáci si uvědomí důležitost dodržování osobní hygieny.
2.2 Hygiena respiračního traktu
V dalším pokusu si žáci ukážou, jakým způsobem dochází k šíření
infekcí při kýchání a kašlání.
2.3 Hygiena potravin
Žáci si připraví „kuřecí salát“. Zjistí, že při nedodržování hygienických
návyků dojde k rozšíření nebezpečných mikrobů i na vzdálená místa
ve třídě.
Lekce 2.4, Hygiena na farmě, učí žáky, že prostředí farmy je domov jak
pro užitečné, tak pro nebezpečné mikroby. Díky skupinové diskuzi,
sociální síti a dobrodružné deskové hře Zábava na farmě se žáci naučí,
jaká jsou rizika a přínos různých mikrobů, se kterými se na farmě mohou
setkat.
2.4 Hygiena na farmě
3.
Prevence infekcí
3.1 Imunitní systém –
přirozená ochrana těla
3.2 Očkování
4.
Detailní animace představí žákům, jak naše tělo každý den bojuje
proti nebezpečným mikrobům. Tato lekce poskytne žákům základní
znalosti k pochopení mechanismů uvedených v následujících dvou
lekcích.
Na základě zajímavého článku o historii vakcinace si žáci uvědomí,
jaký je význam očkování.
Léčba infekcí
4.1 Léky a antibiotika
Učitel žákům představí různé způsoby léčby infekcí. Žáci se dozvědí,
jak se správně používají antibiotika a jiné druhy léků.
7
8
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
V úvodní
lekci
je
žákům
představen
svět
mikroorganismů. Nejprve se dozvědí o tom, že existuje
několik různých druhů mikroorganismů, které mají různé
tvary a později také informaci o tom, že mikroorganismy
mohou být jak užitečné a člověku prospěšné, tak také
škodlivé, způsobující onemocnění.
Žáci také využijí své pozorovací schopnosti a vědomosti
z této lekce k tomu, aby si vytvořili svého vlastního
mikroba.
V aktivitě Svět mikrobů si procvičí získané vědomosti
tím, že se budou muset rozhodnout, zda mikrob, o kterém
je řeč, patří mezi bakterie, viry nebo plísně.
Cílové znalosti
Všichni žáci:
 Budou vědět, že bakterie, viry a plísně (houby) jsou tři různé druhy
mikroorganismů.
 Budou vědět, že mikroorganismy žijí všude kolem nás.
Nadanější žáci:
 Budou vědět, že mikroorganismy mohou mít různé tvary a velikosti.
9
1.1 Mikroorganismy
Úvod
Základní informace
Klíčová slova
Bakterie
Buňka
Mikrob
Mikroorganismus
Mikroskop
Nemoc
Patogen
Plísně
Probiotika
Virus
Potřebný materiál
Pro žáka
 Kopii SH 1
 Kopii SW 1
 Kopii SW 2
 Podložku pro
modelování
 Obrázky mikrobů z
www.e-bug.eu
Pro skupinu
 Různobarevné těsto
(recept v TS 4)
Na webu naleznete

Ukázku této aktivity

Fotografie různých
mikroorganismů
FAKTA
Anthony van Leewenhoek
sestrojil v roce 1676 první
mikroskop. Používal ho ke
zkoumání rozmanitých věcí
z okolí svého domu. V
zubním povlaku objevil živé
organismy (bakterie), které
pojmenoval ‘animalcules’.
Mikroorganismy čili mikrobi jsou nejmenší žijící organismy. Jsou
tak malé, že je nejsme schopni vidět pouhým okem. Můžeme je
nalézt téměř všude, na celém světě. Jak probereme později,
existují užiteční a prospěšní mikrobi, ale i škodlivé
mikroorganismy, které jsou schopny způsobit onemocnění.
Vyskytují se v různých velikostech a tvarech. Existují tři základní
druhy mikroorganismů:
Viry jsou z mikroorganismů nejmenší. Ve většině případů jsou
pro člověka nebezpečné. Viry řadíme mezi tzv. nebuněčné
organismy, protože jsou menší a jednodušší než buňka. Samy o
sobě nejsou schopny žít a množit se. Pro své přežití potřebují
hostitelské buňky, které umožní jejich rozmnožování. Po
napadení hostitelské buňky se virus rozmnoží na miliony dalších
virů. Nakonec se hostitelská buňka rozpadne a nově vzniklé viry
mohou napadnout další buňky.
Plísně (houby) jsou vícebuněčné organismy. Získávají výživu
buďto tím, že rozkládají mrtvý organický materiál, nebo jsou
schopny na organismech parazitovat. Plísně mohou být pro
člověka nebezpečné, způsobovat různá onemocnění a otravy z
jídla. Jiné plísně mohou být člověku prospěšné – např.
Penicillium tvoří antibiotika, hřiby nebo žampiony můžeme jíst.
Bakterie jsou jednobuněčné mikroorganismy, které se
rozmnožují velmi rychle (některé z nich se dělí každých 20
minut). Některé bakterie jsou pro člověka nebezpečné, dokáží
produkovat toxiny nebo způsobovat závažná onemocnění
(stafylokoky, streptokoky). Tyto bakterie, které vyvolávají
nemoci, se nazývají patogenní. Jiné bakterie jsou naopak velmi
užitečné (Lactobacillus v potravinářském průmyslu) nebo
dokonce nepostradatelné (Rhizobacterium, důležité pro růst
rostlin). Více než 70 % všech bakterií je užitečných,
nepatogenních.
Bakterie dělíme do tří skupin podle tvaru – koky (kulovité),
tyčinky a spirály. Koky se dále dělí na stafylokoky (uspořádané
do hroznů) a streptokoky (řetízky). Lékaři mohou podle tvaru
jednotlivé typy bakterií rozpoznat a pak vybrat pro nemocného
člověka nejvhodnější léčbu.
Příprava na hodinu
 Pro každého žáka připravte kopii SW 1 a SW 2 .
 Připravte si plakát SH 1 .
 Nakupte nebo podle receptu v TS 4 připravte různobarevná
těsta.
 Na webové stránce www.e-Bug.eu žákům ukažte obrázky.
10
1.1 Mikroorganismy
Úvod
Úvod
1. Hodinu začněte otázkou, zda děti něco vědí o mikroorganismech. Zeptejte se jich, zda ony
nebo někdo z jejich rodiny byl v poslední době nemocný. Pokud ano, zeptejte se, o jakou
nemoc se jednalo a zda by dokázaly říct, co ji způsobilo? Infekční nemoci jsou hlavně ty,
které jsou provázeny horečkou.
2. Vysvětlete, že infekční nemoci způsobují mikrobi, což jsou velmi malé živé mikroorganismy.
Na barevném plakátě SH 1 nebo na www.e-bug.eu ukažte dětem, že existují tři rozdílné
druhy mikroorganismů: bakterie, viry a plísně.
3. Vysvětlete jim, že tyto mikroorganismy jsou tak malé, že je není možné vidět pouhým okem,
pouze mikroskopem. Pro lepší názornost můžete využít SH 2 nebo webové stránky e-Bug,
které jejich rozdílnou velikost dobře demonstrují.
4. Zdůrazněte, že ačkoliv některé mikroorganismy jsou původci infekcí, existují také užitečné
mikroorganismy. Zeptejte se dětí, jestli některé prospěšné mikroorganismy znají. Pokud ne,
uveďte jim několik příkladů (jogurt, probiotika, penicilin, atd.)
5. Jako poznámku na konec: Řekněte, že mikrobi se nachází úplně VŠUDE: Ve vzduchu, který
dýcháme, v jídle, které jíme, na povrchu i uvnitř našeho těla. Znovu zdůrazněte, že ačkoliv
existují škodliví mikrobi, existuje mnohem větší množství těch užitečných nebo neškodných.
Hlavní aktivita
1. Tuto aktivitu mohou dělat žáci samostatně nebo ve skupinách.
2. Každé skupině dejte barevnou kopi pracovního listu SH 1 nebo ve třídě vyvěste jeho velký
plakát či promítněte jako power-point na tabuli. (ke stažení je na www.e-bug.eu) Tento
pracovní list žákům ukáže mikroby různých typů, tvarů a velikostí a zda se jedná o
nebezpečného či užitečného mikroba.
3. Do každé skupiny dejte různobarevná těsta, podložky pro modelování a kopii SW 1.
4. Požádejte žáky či skupiny, aby si z obrázku vybrali mikroba nebo skupinu mikrobů, které
následně vytvoří z barevných těst na svých podložkách.
5. Každý se musí rozhodnout, zda vytváří užitečné či nebezpečné mikroby a vymyslet jim
jméno. Je důležité, aby děti zapojily svou fantazii, ale zachovaly alespoň přibližně správné
tvary jednotlivých mikrobů (tak jak je na obrázku)
6. Připomeňte třídě, že plísně jsou největší, viry naopak nejmenší.
7. Po uplynutí času mohou žáci své výtvory ostatním (s patřičným komentářem) prezentovat.
11
1.1 Mikroorganismy
Úvod
Otázky
Prověřte získané vědomosti dětí následujícími otázkami:
1.
Jaké znáte nejčastější typy mikroorganismů?
Existují tři základní druhy mikrobů: viry, bakterie a plísně (houby).
2.
Co to jsou bacily?
Bacily jsou jen jiný název pro nebezpečné mikroby.
3.
Kde všude se mikrobi vyskytují?
Mikroby se vyskytují VŠUDE, ve vzduchu, který dýcháme, v jídle, které jíme, na našem těle,
v našich ústech, nose, zažívacím traktu, atd.
4.
Jsou všichni mikrobi nebezpeční?
Ne, někteří mohou být opravdu našemu zdraví nebezpeční, ale velké množství mikrobů je
naopak užitečných. Potřebujeme je každý den. Například Saccharomyces (plíseň) se
používá ke kynutí chleba, Lactobacillus (bakterie) pomáhá vytvářet jogurt.
5.
Jaké různé tvary bakterií znáte?
Spirály (Campylobacter), tyčinky (Lactobacilli) a kuličky (Staphylococcus).
Doplňková aktivita
1. Každému dejte kopii SW 2 a SH 1.
2. Podle popisu pod každým obrázkem musí žáci určit, zda se jedná o bakterii, virus nebo
houbu.
a. Staphylococcus je bakterie.
b. Lactobacillus je bakterie.
c. Dermatofyta jsou houby.
d. Chřipka je virus.
e. Penicillium je houba.
f. Campylobacter je bakterie.
12
1.1 Mikroorganismy
Úvod
Barevné domácí těsto je měkký a pružný materiál, jehož příprava nezabere příliš mnoho času. Z
časových důvodu je možné koupit modelínu, avšak domácí příprava má tu výhodu, že si těsto
můžete obarvit přesně podle svých představ, a máte jistotu, že je vyrobeno z čistě přírodních
materiálů.
Suroviny
 150g hladké mouky
 300ml vody
 75g soli
 2 lžíce octa
 1 lžíce oleje
 potravinářská barviva
Postup
Smíchejte dohromady všechny suché suroviny.
Přidejte vodu a míchejte do hladka.
Přidejte potravinářské barvivo a olej.
Vařte na středním ohni v teflonové pánvi za
stálého míchání dokud těsto nezhutní tak, že už
téměř nepůjde zpracovávat (asi 4minuty).
Před použitím nechte vychladnout, uchovávejte v
ledničce a spotřebujte do 3 – 4 týdnů.
13





Mikrobi jsou živé organismy.
Jsou tak malí, že potřebujeme mikroskop, abychom je viděli.
Vyskytují se v různých tvarech a velikostech.

Vyskytují se úplně všude!
Někteří mikrobi jsou užiteční a dokonce prospěšní pro
náš organismus.
Někteří mikrobi mohou způsobovat onemocnění.
Existují tři základní druhy mikrobů
Chřipka

Viry jsou ještě menší než bakterie a někdy v
nich mohou žít!

Některé viry mohou způsobovat nemoci.

Nemoci jako plané neštovice a chřipka jsou
způsobeny viry.

Viry se velmi dobře šíří z jednoho člověka na
druhého.

Penicillium
Existují tři druhy bakterií. Vypadají jako:
Dermatofy
(plíseň štětičková)
Spirály
Tyčinky
Kuličky
(Kampylobakter)
(Laktobacily)
(Stafylokoky)

Plísně patří mezi houby.

Jsou největší ze všech mikroorganismů.

Plísně se vyskytují ve vzduchu, na
rostlinách, v půdě i ve vodě.
Některé bakterie jsou nebezpečné a způsobují nemoci.

Plísně můžeme nalézt také na starém
chlebu nebo marmeládě.
Bakterie se velmi rychle rozmnožují.

Z některých plísní se vyrábějí
antibiotika.

Jsou tak malé, že tisíce bakterií by se vešly na tak
malou plochu, jakou je tečka na konci této věty.

Některé bakterie se využívají při vaření, například při
výrobě jogurtů a sýrů.



14
1. Pokud by jste byli velcí jako Evropa ...
3. Bakterie by byly velké asi jako autobus!
15
2.
Plísně by měly velikost fotbalového
hřiště!
4. Virus by byl velký asi jako fotbalový míč!
Vytvoř si svého vlastního mikroba
Vytvoř si svého vlastního mikroba – bakterii, virus nebo plíseň
Využij našich návodů, jak na to.
Než začneš, rozhodni se, jestli tvůj mikrob bude užitečný nebo škodlivý!
Zde je pár obrázků, které ti mohou pomoci:
Viry
Bakterie
Plísně
Tip
Bakterie mají různé
tvary a velikost.
Některé jsou kulaté
jako balónky, jiné
vypadají jako spirály
a jiné jsou dlouhé
jako tyčky. Existují i
takové, které mají
ocásek, který jim
pomáhá plavat a
rychle se
pohybovat.
1. Je to užitečný nebo
nebezpečný mikrob?
____________________
2. Vyber svému mikrobu
jméno:
______________________
Víš, že:
Ve tvém těle bydlí
1000 miliónů mikrobů?
Toto je obrázek:
16
________________________________
Jmenuji se Staphylococcus
aureus. Jestliže se dostanu do
krve, jsem schopen vyvolat
závažné onemocnění. Mám
kulatý tvar a rád žiji na sliznici v
nose nebo na kůži v podpaží.
Když se dostanu pod kůži,
způsobím hnisání. Co jsem?
Staphylococcus je:
___________
Jmenuji
se
Lactobacillus
bulgaricus. Lidé mě mají rádi,
protože měním mléko na jogurt
Když mě s jogurtem sníte, žiji
ve střevech a pomáhám trávit
další jídlo. Co jsem?
Patřím mezi kožní plísně
(Dermatophyta) a rád žiji na
kůži. Obzvláště rád mám vlhká
místa, například nohy, které se
potí. Pokud žiji mezi prsty
nohou, mohu způsobit mykózu.
Co jsem?
Lactobacillus je:
___________
Dermatophyta jsou:
Jmenuji se Penicillium a
můžete mě vidět, jak rostu na
starém chlebu. Ten pak vypadá
plesnivě. Lidé mě používají k
výrobě antibiotika - penicillinu.
Penicilin
pomáhá
léčit
bakteriální infekce. Co jsem?
Jmenuji se Campylobacter
jejuni. Mám krásný spirálovitý
tvar a rád žiji v těle drůbeže.
Když se s potravou dostanu do
lidského těla, můžu způsobit
závažné onemocnění – průjem!
Co jsem?
Penicillium je:
Campylobacter je:
___________
___________
___________
Existují tři druhy
mikroorganismů –
bakterie, viry a plísně.
Budete schopni podle
obrázků a popisu poznat,
který mikroorganismus
patří mezi bakterie, který
mezi viry a který mezi
houby?
Nápověda
Existují tři druhy bakterií:
- tyčinky
- spirály
- koky neboli
kuličky
Jsem
původce
chřipky.
Objevuji se hlavně koncem
zimy. Rozdávám lidem bolest
hlavy a horečku. Velmi snadno
se šířím z člověka na člověka
kašláním a kýcháním. Co jsem?
Chřipku způsobuje:
___________
__
17
18
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
Lekce 1.2 „Užiteční mikrobi“ žákům zdůrazní fakt, že ne
všechny mikroorganismy jsou pro nás nebezpečné.
Ukáže různé způsoby využití užitečných mikroorganismů
v různých průmyslových odvětvích i medicíně.
V aktivitě “Závod kvasinek” žáci na vlastní oči uvidí, že
některé mikroby je možné využít v potravinářském
průmyslu. Proces fermentace (kvašení) si přiblíží na
pokusu s kynutým těstem.
Cílové znalosti
Všichni žáci:


budou vědět, že užiteční mikrobi nám pomáhají být zdraví.
budou vědět, že užiteční mikrobi mohou být využíváni k našemu
prospěchu.
19
1.2 Mikroorganismy
Užiteční mikrobi
Základní informace
Klíčová slova
Fermentace
Kultura
Kvašení
Mikroorganismy
Probiotika
Potřebný materiál
Pro žáka
 Kopii SW 1
 Kopii SH 1
Pro skupinu





2 plastové kelímky
mouku
kvásek
cukr
2 odměrné válce nebo
dvě vysoké sklenice s
vyznačenou stupnicí
 mísu
 horkou vodu
Zajímavost
Ilia Mečnikov dostal v roce
1908 Nobelovu cenu za
objev
probiotik.
Byl
přesvědčen, že bulharští
sedláci žili déle než ostatní
lidé díky tomu, že pili
kysané
mléko,
které
obsahuje mikroby. Později
dostali tito mikrobi jméno
Lactobacillus bulgaris.
Bakterie jsou jednobuněčné organismy. Ačkoli některé bakterie
mohou být pro člověka nebezpečné a způsobit mu onemocnění,
většina z nich nám pomáhá a některé jsou zdraví prospěšné.
Jedním z příkladů, jak nám mohou být bakterie užitečné, je
potravinářský průmysl. Sýr, chléb, jogurt, čokoláda, ocet a
alkohol se vyrábějí právě pomocí užitečných bakterií. Bakterie k
vytvoření těchto produktů používají chemického procesu, který
nazýváme kvašení čili fermentace. V průběhu kvašení bakterie
rozkládají cukry přítomné v potravině. Kvašením se z jedné
potraviny stává potravina jiná.
Když
bakterie
Streptococcus
thermophilus
nebo
Lactobacillus bulgaricus přidáte do mléka, budou tyto bakterie
v průběhu fermentace přeměňovat cukry přítomné v mléce na
jogurt. Zároveň se vytvoří velké množství kyseliny mléčné, které
je schopné zahubit téměř všechny nebezpečné mikroorganismy.
Bakterie Lactobacillus je všeobecně považována za užitečnou
nebo také “přátelskou” bakterii. Tato přátelská bakterie žije v
našich střevech a pomáhá nám s trávením. Někdy také bývá
označována za probiotickou bakterii, což znamená bakterii
potřebnou pro život. Je to tatáž bakterie, kterou nalezneme v
“živém” jogurtu a probiotických nápojích.
Kvasinka Saccharomyces cerevisiae se využívá ke kynutí
chleba a jiných těst – jedná se o klasické využití kvašení, čili
fermentace. Ke kvašení kvasinky potřebují vhodné podmínky:
vlhkost, živiny (ve formě cukrů/škrobů) a teplotu (21-29°C).
Během fermentace kvasinky tvoří plyn, který zůstává uvězněn
uvnitř těsta. Tím dochází ke kynutí těsta.
Příprava na hodinu
1. Kopie SW 1 a SH 1 pro každého žáka.
2. Je potřeba nakoupit suroviny na přípravu těsta – mouku,
cukr a sušené droždí.
3. Před začátkem hodiny si můžete kvasinky v sušeném
droždí aktivovat tím, že droždí nasypete do vlažné vody.
Pozor: cukr do roztoku s droždím přidejte až těsně před
hlavní aktivitou, jinak začne process fermentace příliš brzy a
aktivita se nezdaří.
Na webu naleznete

Ukázku této aktivity

Alternativní aktivitu –
výrobu vlastního jogurtu
Doplňková aktivita
1. Každý žák se doma v kuchyni pokusí najít potraviny, které
by mohly obsahovat mikroby. U každé potraviny mohou žáci
určit, zda by měla být skladována ve skříni nebo v ledničce,
která zpomalí růst nebezpečných mikrobů v potravině.
20
1.2 Mikroorganismy
Užiteční mikrobi
Úvod
1. Začněte hodinu vysvětlením, že mikroorganismy mohou mít jak negativní, tak kladný vliv na
naše zdraví. Zeptejte se třídy, co žáci vědí o hodných nebo “přátelských” bakteriích. Mnoho
dětí určitě někdy slyšelo o probiotických bakteriích v jogurtu.
2. Vysvětlete, že mikrobi pomáhají rozkládat mrtvá těla rostlin a živočichů, pomáhají zvířatům i
lidem trávit potravu a jsou schopny měnit mléko na jogurt, sýr a máslo.
3. Řekněte žákům, že proces, kterým dochází ke kynutí těsta, se nazývá kvašení neboli
fermentace a způsobují ho kvasinky. Kvašení znamená, že kvasinky zpracovávají sacharidy
(cukry) přítomné v jídle a vytvářejí z nich kyseliny. Kyseliny změní chuť, vůni i konzistenci
původní potraviny.
4. Řekněte třídě, že si uděláte pokus, v jehož průběhu poznají, jak probíhá kvašení. Navíc žáci
uvidí, jak přátelské bakterie způsobují kynutí těsta.
Hlavní aktivita
1. Tato aktivita je vhodná pro skupiny 2-5 žáků.
2. Zdůrazněte žákům, že užitečné houby – kvasinky – se používají ke kynutí těsta. Kvasinky
pomáhají těstu zvětšit svůj objem díky procesu, kterému říkáme fermentace, čili kvašení.
3. Do každé skupiny dejte recept na “Závod kvasinek” (SH 1). Recept je možné také najít na
webových stránkách www.e-bug.eu ve formě power-pointové prezentace.
4. Nechte žáky vyrobit si vlastní kynuté těsto. Žáci mohou pozorovat funkci kvasinek a výsledky
svého pozorování zaznamenávat do pracovního listu (SW 1).
5. Dokáží žáci odpovědět na otázku, proč se kvasinky množí rychleji v odměrném válci, ve
kterém je roztok cukru, než v odměrném válci bez něj?
Cukr je zdroj energie, fermentace se cukrem výrazně urychlí.
Otázky
1. Pro ověření získaných vědomostí použijte těchto otázek :
a. Jaký je proces množení kvasinek a kynutí těsta?
Kvasinky se množí a využívají cukr jako energii; při růstu produkují plyn, který způsobuje
kynutí těsta.
b. Co se stane, pokud do těsta nepřidáme kvasinky?
Nestane se nic, protože pouze kvasinky mohou způsobit kynutí těsta.
c. Proč jsme misku dali do teplé vody?
Většina mikrobů se lépe množí při teplotách kolem 37oC. Čím rychleji se mikrobi množí,
tím větší množství cukru spotřebovávají a tím rychleji kynutí probíhá.
d. Které další potraviny se vyrábějí za přispění bakterií či plísní?
Sýr, chléb, víno, pivo, kysaná smetana atd.
21
Označte jeden z kelímků písmenem A a
druhý písmenem B.
písmenem B
Do každého kelímku
dejte 4 čajové lžičky
mouky.
Přidejte kvásek do kelímku označeného písmenem A
tak, aby vznikl roztok hustý asi jako mléčný koktejl.
Přidejte kvásek s cukrem do kelímku B tak,
aby vznikl roztok hustý asi jako mléčný koktejl.
Z kelímku A odlijte 30ml do
odměrného válce A.
Z kelímku B odlijte 30ml do odměrného
válce B.
Do pracovních listů zaznamenejte
opravdovou výšku nalitého těsta.
Oba odměrné válce umístěte do mísy s
teplou vodou.
Každých 5 minut měřte výšku těsta, celkem po
dobu 30 minut.
22
1. Následujte jednotlivé kroky popsané v receptu v SH 1.
Čas
KVASINKY
KVASINKY A CUKR
(min)
Objem
těsta
Změna v objemu
těsta / ml
Objem
těsta
Změna v objemu
těsta / ml
0
0
0
0
0
5
10
15
20
25
30
Víte, že
Celé 2 kg tělesné hmotnosti
dospělého člověka tvoří
užiteční mikrobi, kteří žijí v
našich střevech? Je to
stejná váha jako dva pytlíky
cukru!
1. Co způsobuje, že těsto zvětšuje svůj objem?
_________________________
2. Jak se teno proces nazývá?
_________________________
3. Proč těsto v odměrném válci B kyne rychleji než ve válci A?
_________________________
4. Které další potraviny se vyrábějí za přispění bakterií či plísní?
__________________________
23
Fakta
V našem zažívacím
traktu žije několik
biliónů užitečných
bakterí!
24
Vzdělávací oblast
Člověk a zdraví
Předpokládaná délka výuky
45 minut
Lekce 1.3 „Škodliví mikrobi“ představí žákům oblast
zdraví a nemoci. Tato lekce se zaměřuje na
patogenní mikroorganismy, které jsou schopny
vyvolat onemocnění.
Žáci by měli ve třídě diskutovat o tom, jak mohou být
škodliví mikrobi nebezpeční pro jejich zdraví a co by
měli dělat, aby se chránili před vznikem onemocnění.
Žáci se také dozvědí, že ne všechny choroby jsou
infekčního původu, tzn. způsobené mikroby
Hledání slov v osmisměrce a vyplňování křížovky
žákům pomůže lépe si zapamatovat získané
vědomosti o úzkém vztahu mezi infekcí a škodlivými
mikroby.
Cílové znalosti
Všichni žáci:
 Budou vědět, že někteří mikrobi mohou způsobovat onemocnění
25
1.3 Mikroorganismy
Nebezpeční mikrobi
Základní informace
Klíčová slova
Bakterie
Cesty přenosu
Hygiena
Infekce
Kolonizovat
Nákaza
Patogeny
Plísně
Toxiny
Viry
Některé mikroorganismy mohou být pro člověka nebezpečné a
vyvolávat infekce; Chřipkové viry vyvolávají chřipku, bakterie
jménem salmonely nebo kampylobakter vyvolávají průjmy, a
kožní plísně (dermatofyta) způsobují mykózu nohou nebo lišej.
Tyto mikroorganismy, které působí nemoce, nazýváme
patogeny. Různí mikrobi nás mohou nakazit různým způsobem.
Jestliže se bakterie rozmnožují v těle člověka, některé z nich
dokážou vytvářet nebezpečné látky zvané toxiny, které mohou
způsobit, že se necítíme dobře, nebo v horším případě poškodit
tkáně a orgány.
Viry žijí jako parazité. Po vstupu do našeho těla napadají různé
druhy buněk, proniknou do nich a množí se v nich. Viry v buňce
se rozmnoží do velkého množství a pak způsobí rozpad buňky.
Uvolněné viry se rozšíří do okolí a napadnou další buňky.
Potřebný materiál
Pro žáka
 Kopii SW 1
 Kopii SW 2
Pro skupinu/třídu
 Kopii SH 1
 Kopii SH 2
Na webu naleznete
 Obrázky mikrobů jsou
v lekci 1.1
 SH 1 a SH 2 jsou ke
stažení ve formátu
word
Plísně většinou svého hostitele nezabíjejí. Dermatofyta rostou
na kůži, mohou napadnout i nehty nebo vlasy. Na kůži se v
místech jejich růstu objevuje zarudnutí a svědění.
Když má někdo nemoc způsobenou mikroby, říká se, že byl
nakažen čili infikován. Mnoho nebezpečných mikrobů se dokáže
šířit z jednoho člověka na druhého různými způsoby –
vzduchem, dotykem, vodou, aerosolem, prostřednictvím klíšťat
nebo komárů a podobně. Mluvíme o různých cestách přenosu.
Nemoci, které způsobují mikrobi, se nazývají přenosné
nemoci, nakažlivé nemoci nebo také infekce.
Ve většině případů nás naše mikroflóra (užiteční mikrobi žijící
na a uvnitř našeho těla) brání před nebezpečnými mikroby. Na
místech osídlených přirozenou mikroflórou (tlusté střevo) se
patogenní bakterie nemohou množit. Když se množení
přirozených bakterií zastaví (třeba působením antibiotik), mohou
se nebezpeční mikrobi množit a způsobit onemocnění. Tak
mohou vzniknout například těžké průjmy a v některých
ojedinělých případech i perforace (protržení) střeva.
Příprava na hodinu
1. Pro každého žáka připravte kopii SW 1 a SW 2 .
2. Stáhněte si SH 1 a SH 2 z webové stránky www.e-bug.eu.
26
1.3 Mikroorganismy
Nebezpeční mikrobi
Úvod
1.
Hodinu začněte tím, že řeknete žákům o existenci mikrobů, kteří mohou být někdy pro
člověka nebezpeční. Zeptejte se jich, co si myslí, že způsobuje nemoci. Všimněte si, kolika
různými synonymy děti mikroby nazývají.
2. Vysvětlete jim, že pojem mikrobi v sobě zahrnuje jak bakterie, tak viry i plísně, a že některé z
nich mohou způsobit onemocnění. Proberte různé druhy mikrobů a chorob, které mohou
způsobit. Obrázky mikrobů najdete na webu www.e-bug.eu v lekci 1.1.
3. Zdůrazněte, že mikrobi jsou vysoce adaptabilní organismy, které dokážou žít úplně všude,
včetně našeho těla a potravin.
4. Řekněte třídě, že bakterie a další mikrobi, které se dokážou snadno šířit z člověka na
člověka, způsobují infekční onemocnění, zjednodušeně řečeno infekce.
Hlavní
aktivita
1. Tuto činnost je vhodné začít jako celotřídní diskusi, dále mohou žáci pracovat individuálně.
2. Ukažte třídě všchny obrázky (1-6) v SH 1 a SH 2. Můžete je buďto každému nakopírovat,
nebo je promítnout na zeď pomocí zpětného projektoru nebo dataprojektoru. Máte-li ve třídě
internet, můžete také použít internetové stránky projektu e-Bug (www.e-bug.eu).
3. Povězte jim o Alence a Honzíkovi, ukažte jim je na obrázcích a zeptejte se, co si myslí, že se
jim stalo. Následně přečtěte třídě krátké příběhy z pracovního listu TS 3. Následuje diskuse,
zda žáci také někdy onemocněli stejnými symptomy jako Alenka a Honzík, a pokud ano, jak
se léčili.
4. Nezapomeňte, že v dalších kapitolách (osobní hygiena, hygiena potravin atd.) bude toto téma
podrobněji rozvedeno.
5. Pokud zbývá trochu času, rozdejte žákům kopie SW 1 a SW 2. Hledání slov v osmisměrce a
doplňování křížovky pomůže žákům lépe si zapamatovat důležitá fakta z této hodiny.
Otázky
1. Pro ověření získaných vědomostí použijte těchto otázek:
a. Co způsobuje infekce?
Infekce vyvolávají škodliví mikrobi, kteří se dostanou dovnitř těla a pomnoží se na
dostatečné množství způsobující onemocnění.
b. Je bolest v krku vždy způsobena škodlivými mikroby?
Ne, někdy nebolest v krku způsobena kašlem, suchým vzduchem, nebo se může
jednat o projev neinfekční nemoci).
c. Jsou všechny nemoci způsobeny mikroby?
Ne, nemoci, jako například astma a senná rýma nejsou způsobeny mikroby.
d. Vzpomeneš si na nějakou infekci, která je způsobena mikroby?
Chřipka, angína, zápal plic, mykóza nohou, spála.
27
1.3 Mikroorganismy
Nebezpeční mikrobi
Alenka si velice pečlivě a pravidelně myje ruce a čistí nehty.
Když se podíváme na Alenčiny ruce blíže, vidíme, že jsou
pokryté velkým množstvím malých bakterií. Tyto bakterie
nejsou škodlivé, žijí na naší kůži a pomáhají nám být zdraví.
Honzík je neustále někde venku s kamarády. Buď hraje fotbal
nebo tropí různé vylomeniny. Proto si nedělá žádné starosti s
mytím rukou. Když se na ně podíváme zblízka, uvidíme, že i
jeho ruce jsou plné bakterií, avšak některé z nich jsou
nebezpečné a kdyby se dostaly dovnitř těla, mohly by způsobit
závažné onemocnění.
Alenka se necítí příliš dobře, protože jí bolí v krku. Někdy
může být bolest v krku provázena kašlem nebo rýmou. Při
bolestech v krku se někdy špatně polyká. Když se toto stane,
musí Alenka pít hodně tekutin a užívat léky proti bolesti v krku.
Bolesti v krku často způsobují viry nebo bakterie (např.
streptokoky vyvolávají angínu).
Myslíte si, že Honzík má nějaké onemocnění způsobené
škodlivými mikroby? Odpověď zní NE! Honzík má záchvat
dušnosti a kašle, ale příčinou je onemocnění, kterému říkáme
astma. Astma je nemoc plic a projevuje se zhoršeným
dýcháním, není ale způsobeno mikroorganismy. Je důležité si
pamatovat, že ne všechna onemocnění jsou způsobena
mikroby.
.
Copak zlého se stalo Honzovi? Chudák Honza snědl na pouti
nedopečené grilované kuře a dostal infekci z jídla, kterou
způsobily bakterie salmonely nebo kampylobakter. Existuje
mnoho mikrobů, které na jídle nejsou vidět, ale mohou nám
způsobit vážné onemocnění. Je důležité dostatečně vařit a
péci zejména maso, abychom zničili veškeré nebezpečné
mikroby.
Alenka hraje tenis a má zpocené nohy, které příliš nevoní, když
si zuje boty. Vždycky má naspěch, a tak si nikdy nohy neumyje
ani neosuší pořádně. To rozhodně nedělá dobře kůži na jejích
chodidlech. Teď ji dokonce začíná svědit kůže mezi prsty! To je
způsobené kožní plísní (Dermatofyta), která s oblibou napadá
kůži mezi prsty, zvláště je-li vlhká. Tak vzniká mykóza čili plíseň
nohou, která se projevuje velkým svěděním, praskáním kůže,
zarudnutím a někdy i zápachem!
28
G U B E
I
B Y
Ž
É
A V
U S
Í
Š
G E
K M
L
M Z
Y
B U G C L
W I
K S
P
E
Ě
C H Ř
I
P
K A H L
C U R É
V
A N
D Ů Z
Y
É
O V
V
X
Á A N G
Ó Á U O U A K Č E
Z
Č O L
P
V
Ě
A E
R Á M R T
N L
A Ý
O T
R A V
H B L
I
S
A Z
E
C Ú R T
U E
M E
A T
T
Š
L
H Y
J
Ž
I
L
P
Í
Š
Q C Á R
Í
N A
J
Ž
A Z
O Š
G Ý
F
R Ž
R S
Á D
V
D
L
A W N S
N Ř E
F
Š
C B N É
I
M A E
Ř
J
M A N
Y
S
P
E
R O U
Ý
M
V A Z J
V I
C
N O H
P I
Z
V
R
Í D L A
C
E
E
N
O U
Í
A Š E L
S
N A
T
M
R Ý M A
K
T
Í
R Ý
S
S
P
T R A
L
Š T O
V
Ó Z A
A
N
G
N G Í
N
N N A
R O H K M Ý
H O Ů A N M É
O Š
P
O D N A P
B P
M P
Á L
I
Š
P
H
I
O
N
R
A N É N E
V
Č
É
M Y K
R
A
P R U J E M
C
E
A
C
H
Ř
I
P L
K
A
Í
E
Ř
G N A S
Č
A N D O
Í
Y
L
C Ý
NAPŘÍČ
1 Drobní červíčci, kteří mohou žít ve střevech a
vyvolávat nepříjemné svědění kolem konečníku.
7 Když sníme potravinu, která obsahuje bakteriální
toxiny, postihne nás _______ __ _______ (3 slova)
8 Virové onemocnění způsobující svědivé puchýřky na
kůži. (2 slova)
9 Plísňové onemocnění, které způsobuje svědění a
zápach nohou. (2 slova)
10 Projev otravy z jídla, který člověka donutí pobývat na
toaletě hodně dlouho.
11 Příznak onemocnění průdušek. Často se objeví, když
máte chřipku nebo virózu. Šíří se jím infekce mezi
lidmi.
13 Nemoc, která se projeví horečkou a bolestí v krku,
hlavně při polykání. Mohou ji způsobit baktérie i viry.
14 Alergcké onemocnění, které člověka nutí kýchat a
smrkat a při kterém slzí oči. (2 slova)
29
DOLE
1 Nemoc, při které člověku teče z nosu.
2 Projev otravy z jídla, při němž člověk nemůže
jíst ani pít.
3 Virová infekce, která způsobuje náhlou
horečku a bolesti hlavy a svalů.
4 Častá příčina šíření infekcí. Přenosu nákazy je
obvykle možné předejít mytím mýdlem a
teplou vodou. (2 slova)
5 Tento druh angíny vyvolávají baktérie –
streptokoky. Může být provázen drobnou
vyrážkou, která je nejvíce vidět na kůži v
podbřišku. (2 slova)
6 Příznak doprovázející většinu infekčních
nemocí.
12 Alergické onemocnění, které není způsobeno
mikroby a projevuje se občasnou dušností.
30
Mikroorganismy
31
Kdo z vás jako první najde všechna slova týkající se škodlivých mikrobů, která jsou ukrytá v
osmisměrce? Nezapomeňte, že slova mohou být napsána vodorovně, odshora dolů, ale také
úhlopříčně, zleva doprava nebo zdola nahoru. Pozor, písmeno “ch” je v osmisměrce psáno jako dvě
samostatná písmena, “c” a “h”. Začáteční písmeno je u všech výrazů podtrhnuto.
G
U
B
E
B
U
G
C
L
I
O
D
N
A
P
K
M
I
B
Y
Ž
É
V
X
B
P
Ě
Ž
L
Í
L
A
V
U
S
Í
C
H
Ř
I
P
K
A
H
L
M
Z
Š
G
E
C
U
R
É
V
A
N
I
P
Š
Y
W
I
E
M
P
D
Ů
Z
Y
É
Q
C
Á
R
K
S
P
Á
L
O
V
Á
A
N
G
Í
N
A
J
Ó
Á
U
O
U
A
K
Č
E
R
O
H
K
M
Ý
Z
Č
O
L
P
V
Ě
Š
L
Ž
A
Z
G
Ý
T
A
E
R
Á
M
R
T
H
Y
O
Š
V
F
R
Ž
N
L
A
Ý
H
O
Ů
A
N
M
É
R
S
Á
D
O
T
R
A
V
A
Z
J
Í
D
L
A
W
N
S
H
B
L
I
S
E
N
Ř
E
F
Š
C
B
N
É
O
Š
C
Ú
R
T
I
R
Ý
M
A
E
Y
E
Ř
U
E
M
E
Ř
J
M
A
N
Í
G
N
A
S
Č
P
A
T
T
Y
S
P
A
N
D
O
Í
L
C
Ý
KAŠEL
SENNÁ RÝMA
MYKÓZA NOHOU
ANGÍNA
ASTMA
PRŮJEM
OTRAVA Z JÍDLA
ROUPI
E BUG
ŠPINAVÉ RUCE
PLANÉ NEŠTOVICE
ZVRACENÍ
HOREČKA
CHŘIPKA
SPÁLOVÁ ANGÍNA
RÝMA
32
1
3
4
SVISLE
1 Nemoc, při které člověku teče z nosu.
2 Projev otravy z jídla, při němž člověk nemůže jíst ani pít.
3 Virová infekce, která způsobuje náhlou horečku a bolesti hlavy a svalů.
4 Častá příčina šíření infekcí. Přenosu nákazy je obvykle možné předejít
mytím mýdlem a teplou vodou. (2 slova)
5 Tento druh angíny vyvolávají bakterie – streptokoky. Může být provázen
drobnou vyrážkou, která je nejvíce vidět na kůži v podbřišku. (2 slova)
6 Příznak doprovázející většinu infekčních nemocí
12 Alergické onemocnění, které není způsobeno mikroby a projevuje se
občasnou dušností.
2
5
6
7
8
VODOROVNĚ
1 Drobní červíčci, kteří mohou žít ve střevech a vyvolávat nepříjemné
svědění kolem konečníku.
7 Když sníme potravinu, která obsahuje bakteriální toxiny, postihne
nás (3 slova)
8 Virové onemocnění způsobující svědivé puchýřky na kůži. (2 slova)
9 Plísňové onemocnění, které způsobuje svědění a zápach
nohou. (2 slova)
10 Projev otravy z jídla, který člověka donutí pobývat na toaletě
hodně dlouho.
11 Příznak onemocnění průdušek. Často se objeví, když máte
chřipku nebo virózu. Šíří se jím infekce mezi lidmi.
13 Nemoc, která se projeví horečkou a bolestí v krku, hlavně při
polykání. Mohou ji způsobit bakterie i viry.
14 Alergické onemocnění, které člověka nutí kýchat a smrkat a při
kterém slzí oči. (2 slova)
9
10
11
12
13
14
ODPOVĚDI
33
Spálová angína
Kašel
Astma
Senná rýma
Horečka
Chřipka
Špinavé ruce
Rýma
Mykóza nohou
Zvracení
Otrava z jídla
Průjem
Roupi
Plané neštovice
Angína
34
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
Tato lekce žákům ukáže, že špatná hygiena (t.j.
nedostatečné mytí rukou, špatné návyky při chřipce a
nachlazení, špatné zacházení s potravinami atd.) může
vést k šíření mikrobů a infekčních nemocí.
V lekci 2.1 “Hygiena rukou” žáci provedou pokus, v jehož
průběhu budou moci pozorovat, jak se mikrobi šíří z
člověka na člověka při pouhém podání ruky. Také si
uvědomí, která metoda mytí rukou je nejúčinnější.
Cílové znalosti
Všichni žáci:
 Budou vědět, že infekce se může šířit špinavýma rukama.

Budou vědět, že mytí rukou může zabránit šíření infekcí.
35
2.1 Šíření infekcí
Hygiena rukou
Základní informace
Klíčová slova
Antibakteriální mýdlo
Hygiena
Infekce
Infekční
Nakažlivý
Přenos
Potřebný materiál
Pro žáka
 kopii SW 1
 kopii SW 2
Pro skupinu
 kopii SH 1
 umyvadlo
 mýdlo
 papírové utěrky
 studenou a teplou
vodu
 Glo Gel a UV lampu
nebo kuchyňský olej a
skořici/třpytky
Bezpečnost
práce
 Pokud používáte
skořici místo Glo-gelu,
dejte, prosím, pozor
na děti, které jsou na
ni alergické nebo mají
citlivou pokožku.
 Zjistěte, zda některé
dítě není alergické na
používané mýdlo.
Na webu naleznete

Ukázku této aktivity

Plakát s ukázkami
doporučených metod
správného mytí rukou
Škola je rájem pro škodlivé mikroorganismy, které se dokážou
velmi rychle šířit z člověka na člověka pouhým dotykem. Mytí
rukou je nejlepší způsob, jak šíření nebezpečných mikrobů
zastavit a zabránit tak vzniku celé řady nemocí.
Kůže na našich rukou přirozeně vytváří maz (je to vlastně
polotuhý tuk), který kůži zvlhčuje a brání jejímu nadměrnému
vysušování. Tento maz, ačkoliv je velice důležitý pro zdravý
vzhled kůže, má však i některé nevýhody. Je velice vhodným
podkladem pro růst a rozmnožování bakterií. V důsledku jeho
mastné konzistenci mikrobi na ruce lépe přilnou. Naše ruce
jsou přirozeně pokryty neškodnými mikroby, například
neškodnými druhy stafylokoků. Pravidelným mytím rukou
pomáháme z rukou odstranit jiné, nebezpečné mikroby, jež se
na našich rukou zachytili při styku s okolním prostředím (doma,
ve škole, na zahradě, ze zvířat, jídla, atd.) Některé z těchto
mikrobů nám mohou způsobit onemocnění, jestliže se z rukou
dostanou například do rány nebo je spolkneme spolu s jídlem.
Mytí rukou bez mýdla nebo ve studené vodě do určité míry
odstraňuje viditelnou špínu, ale teprve použití mýdla a teplé
vody zajistí odstranění i nebezpečných mikrobů zachycených v
mazu.
Ruce bychom si měli umýt vždy:
-
před, v průběhu a po přípravě jídla
po použití záchodu
po hře se zvířaty a hlazení zvířat
po kašli, kýchání a smrkání
po styku s nemocnými lidmi (včetně pobytu ve společné
místnosti)
Příprava na hodinu
4. Kopie SW 1 a SW 2 pro každého žáka.
5. Kopie SH 1 pro každou skupinu.
6. Před hodinou ve třídě vytvořte 4 pracovní místa. Na ně
umístěte pracovní pomůcky a-d:
a. Nápis “Bez mytí rukou”.
b. Nádobu se studenou vodou, papírové ručníky a
nápis “Mytí rukou ve studené vodě”
c. Nádobu s teplou vodou, papírové ručníky a
nápis “Mytí rukou v teplé vodě”.
d. Nádobu s teplou vodou, mýdlo, papírové ručníky
a nápis “Mytí rukou mýdlem a teplou vodou”.
Náhradní suroviny
 Pokud neseženete Glo-gel a UV lampu, je možné použít
běžný kuchyňský olej, kterým si děti v přední řadě potřou ruce
a posypou je36mletou skořicí nebo třpytkami či flitry.
2.1 Šíření infekcí
Hygiena rukou
Úvod
1. Začněte hodinu otázkou, kolik žáků si dnes již umylo ruce. Zeptejte se, proč si ruce myli (aby
odstranili mikroby, které se mohou vyskytnout na rukou) a co by se mohlo stát, kdyby si ruce
nemyli (mohli by onemocnět).
2. Řekněte žákům, že své ruce používáme celý den, a proto se na nich zachycují milióny
mikroorganismů, z nichž některé mohou být zdraví nebezpečné. Vysvětlete, že tím, že se
rukama dotýkáme předmětů kolem sebe, ale také svých kamarádů, můžeme na ně
nebezpečné mikroby přenést. To je důvod, proč si musíme pravidelně mýt ruce.
3. Prozraďte žákům, že si dnes ukážete, který způsob mytí rukou je nejúčinnější a odstraní z
rukou největší množství nebezpečných mikrobů.
Hlavní aktivita
1. Rozdělte třídu na 4 přibližně stejně velké pracovní skupiny.
2. Každou skupinu postavte k jednomu ze 4 pracovních míst:
b. Mytí rukou ve studené vodě
d. Mytí rukou mýdlem a teplou vodou
a. Bez mytí rukou
c. Mytí rukou v teplé vodě
3. V každé skupině zakryjte jednomu z žáků oči šátkem, pokryjte ruce glo gelem (nebo olejem a
posypte skořicí či flitry). Zavázáním očí zajistíte, že si žáci ruce umyjí tak, jak jsou zvyklí, ne
pečlivěji. Požádejte všechny žáky, aby si umyli ruce přesně podle toho, v jaké skupině se
nacházejí.
4. Až se umyjí, sundejte jim šátek a požádejte je, aby si potřásli rukou s žákem, který jim je ve
skupině nejblíže. Je důležité, aby si ruce stiskli pevně a po dobu alespoň několika vteřin.
Druhý žák si potřese rukou se třetím žákem, ten se čtvrtým atd., dokud si předposlední
nepotřese rukou s posledním žákem ze skupiny (mezi tím si již ruce nemyjí).
5. Až si potřese rukou předposlední s posledním, zhasněte světlo a rozsviťte UV lampu a
posviťte s ní všem žákům na ruce. Začněte se skupinou A.
6. Požádejte žáky, aby vyplnili své pracovní listy (SW 1 a SW 2).
Otázky
1. Proberte s žáky výsledky. Který výsledek shledali jako nejpřekvapivější? Vysvětlete, že mýdlo
odstraňuje z kůže také tuk, na kterém se mikrobi velmi dobře drží a rozmnožují.
2. Zeptejte se, odkud se na našich rukách mikrobi berou? Připomeňte žákům, že některé z
mikrobů, kteří na našich rukách žijí, jsou pro nás užiteční.
3. Zdůrazněte, že je velmi důležité mýt si ruce důkladně, protože mnoho nebezpečných mikrobů
se zdržuje mezi prsty a pod nehty! Je velmi důležité vědět nejen KDY, ale také JAK ruce
správně mýt, pouze tak můžeme zabránit šíření nebezpečných infekcí.
37
38
Čisté
Trochu špinavé
Jaký je nejúčinnější
způsob, jak se zbavit
mikrobů?
Špinavé
Velmi špinavé
2. Po pokusu si zapište výsledky do tabulky. Zaznamenejte, ke
komu až se mikrobi podáním ruky dostali.
Po umytí (neumytí) a podání rukou
Žák 1
2
3
4
5
Bez mytí (kontrola)
Studená voda
Teplá voda
Teplá voda a mýdlo
1. Do tabulky zapiš, kde byli mikrobi ještě vidět u žáků z tvé skupiny.
2. Která metoda mytí rukou odstranila největší množství mikrobů?
 Studená voda
 Teplá voda
 Mýdlo a teplá voda
3. Která metoda mytí rukou odstranila nejmenší množství mikrobů?
 Studená voda
 Teplá voda
 Mýdlo a teplá voda
4. Která metoda mytí rukou způsobila největší šíření mikrobů?
 Studená voda
 Teplá voda
 Mýdlo a teplá voda
5. Která metoda mytí rukou nejvíce zabránila šíření mikrobů?
 Studená voda
 Teplá voda
 Mýdlo a teplá voda
6. V každé skupině nakreslete graf, kam až se mikroorganismy rozšířily (včetně kontroly).
5. Jak se nejúčinněji zbavíme mikrobů z našich rukou?
_______________________________________________________
6. Jaký je rozdíl mezi tím, když při mytí použijeme nebo nepoužijeme mýdlo?
_______________________________________________________
7. Kdy bychom si měli mýt ruce?
____________________________________________________________________
39
Zajímavá
informace:
90 % všech
mikrobů na
rukou se
nachází pod
nehty!
40
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
Tato lekce žákům zdůrazní fakt, že špatná hygiena rukou
a dýchacích cest, stejně jako nevhodné zacházení s
potravinami může vést k šíření mikrobů a nemocí.
V lekci 2.2 „Hygiena dýchacích cest“ se žáci vtipnou
formou seznámí s tím, jak daleko se mikrobi šíří při
kýchání. Sérií pokusů se žáci naučí, že přikrytím úst v
průběhu kýchání a kašlání mohou výrazně zabránit šíření
mikrobů a předcházet tak vzniku infekcí.
Cílové znalosti
Všichni žáci:
 Budou vědět, že některé infekce se mohou šířit kašlem a kýcháním.
 Budou vědět, že přikrytím úst při kašli a kýchání mohou zabránit
šíření infekcí.
Nadanější žáci:
 Budou vědět, že kýcháním a kašláním do holých rukou (pokud si je
ihned neumyjí) také podporuje šíření infekcí
41
2.2 Šíření infekcí
Hygiena dýchacích cest
Klíčová slova
Pokus
Nakažlivý
Odhad
Příznaky
Přenos
Výsledky
Potřebný
materiál
Pro žáka
 kopii SW 1
 kopii SW 2
Pro skupinu
 Kašlací dráhu
 Modrou kašlací
(rozprašovací) láhev
 Červenou kašlací
(rozprašovací) láhev
 Zelenou kašlací
(rozprašovací) láhev
 Metr
 Velkou ruku z papíru
 Velký kapesník
Bezpečnost
práce
 Žáci mohou použít
rukavice a zástěry.
 Pamatujte, že
potravinářská barviva
intenzivně barví i při
malém množství.
 Všechny rozprašovací
lahve musí být před
použitím čisté.
 Někteří žáci možná
budou potřebovat
ochranné brýle
Základní informace
Kašel a kýchání (kapénková infekce) je nejčastější způsob
přenosu infekčních chorob. Tyto choroby se také mohou
přenášet těsným kontaktem s nemocnou osobou (dotek, polibek
atd.) a kontaminovanými potravinami
Chřipka a běžné virózy jsou nejčastějším a nejnakažlivějším
typem onemocnění, které se vyskytují ve škole mezi žáky.
Chřipka i virózy jsou způsobeny viry, to znamená, že nemohou
být léčeny antibiotiky. K léčbě většinou postačí klid na lůžku a
pití dostatečného množství tekutin, pouze pokud příznaky
přetrvávají, je doporučována návštěva lékaře. Příznaky chřipky
a nachlazení jsou: zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest v krku,
někdy i rýma a kašel.
Kýchání nastává drážděním drobných nervových zakončení
v dýchacích cestách, které způsobují mikrobi (při chřipce a
nachlazení) nebo prach a podobně. Kýchání je reflex, kterým se
nos čistí od dráždivých podnětů. Pokud je příčinou chřipka nebo
nachlazení, dochází k rozprášení mikrobů do okolí nemocného.
Milióny virů se tímto způsobem rozšíří na ruce a oblečení
nemocného i na kolemstojící lidi.
Příprava na hodinu
1. Vytvořte kýchací dráhu (viz obrázek dole). Prostřete balicí
papír nebo papírové kuchyňské utěrky na podlahu a svislou
desku můžete udělat z položené lavice, také pokryté balicím
papírem.
2. Naplňte jednu rozprašovací lahev vodou s modrým
potravinářským barvivem. Pro další skupiny připravte lahve
s jinými potravinářskými barvivy (červeným, zeleným, atd.).
3. Z kartonového papíru vystřihněte (pro každou skupinu jednu)
velkou ruku s dostatečně dlouhou paží.
4. Z papírových utěrek vytvořte velký kapesník.
Na webu naleznete

Ukázku této aktivity
42
2.2 Šíření infekcí
Hygiena respiračního traktu
Úvod
1.
Začněte hodinu tím, že žákům řeknete, že nebezpeční mikrobi se mohou šířit z jednoho
člověka na druhého kašlem a kýcháním. Zeptejte se, zda žáci vědí, co znamená věta
“Nakazil jsi mě chřipkou” nebo “Chytil jsem od tebe angínu“.
2. Vysvětlete žákům, že velké množství infekcí se šíří vzduchem ve formě malinkých částeček
(kapének). Zejména, když kýcháme a kašleme bez zakrytí úst, dochází k takovému způsobu
přenosu infekce z jednoho člověka na druhého. Běžně se takto šíří například chřipka a jiné
virózy, ale také mnohem závažnější infekce, jako je tuberkulóza. Ty jsou tak nebezpečné, že
mohou způsobit i smrt člověka. Obrázky mikrobů jsou volně ke stažení v lekci 1.1 na webu
www.e-bug.eu, pomohou žákům představit si tyto nebezpečné mikroby.
3. Zdůrazněte žákům, že chřipka i viróza jsou nemoci způsobené viry, ne bakteriemi!
Připomeňte jim také, že je velice důležité přikrývat ústa a nos, když kašleme, kýcháme a
smrkáme. Několikrát do roka dochází k propuknutí menších či větších epidemií virových
onemocnění, kterými onemocní tisíce lidí.
4. Zeptejte se žáků, zda si vzpomenou, kdy naposledy onemocněli chřipkou nebo virózou.
Požádejte je, aby na papír napsali jména všech svých známých a kamarádů, kteří měli stejné
onemocnění v tutéž dobu. Dokážou si vzpomenout, kdo z blízkých onemocněl jako první?
Myslí si, že virózou onemocněli právě v důsledku kontaktu s touto osobou?
Hlavní aktivita
1. Rozdělte třídu do skupin po 4 - 5 žácích
2. Každá skupina musí mít kýchací dráhu, kýchací láhev (s rozprašovačem na kropení prádla),
metr na měření, velkou ruku a velký kapesník. Každému žáku rozdejte SW 1. Ověřte si, že si
vše dobře přečetli a pokynům porozuměli.
3. Pro předvedení délky kýchání a šíření mikrobů žáci v každé skupině podrží lahev na začátku
kýchací dráhy a zmáčknou rozprašovač. Před „kýchnutím“ (zmáčknutím rozprašovače) žáci
mohou tipovat, jak daleko a do jaké šířky se „kýchnutí“ dostane. Svůj odhad zaznamenají do
pracovních listů (SW 1). Po „kýchnutí“ změří skutečnou délku a šířku „kýchnutí“ a také ji
zaznamenají do svých pracovních
4. Další pokus ukáže, co se stane, když si při kýchnutí nedokonale zakryjeme ústa. Jeden žák
bude „kýchač“ a druhý bude držet velkou ruku 2-5 cm od kýchající lahve. Ostatní studenti si
opět nejprve tipnou a poté změří výsledek. Vše zaznamenají do pracovních listů.
5. Na závěr si žáci ukážou, co se stane, když si při kýchání zakryjeme ústa správným způsobem.
Opět jeden student ze skupiny bude „kýchač“ a druhý přidrží velký kapesník přímo před ústím
lahve. Žáci opět zaznamenají předpokládanou a reálnou dráhu šíření mikrobů do SW 1 a
zakreslí své výsledky do grafu.
43
2.2 Šíření infekcí
Hygiena respiračního traktu
Otázky
1. Proberte s žáky výsledky a přínos zakrývání úst v průběhu kýchání a kašlání. Nechte je, aby
se i po delší době podívali na kapesník (či své ruce, jestliže si zkoušeli kýchnout i do vlastních
rukou) a ověřili si, že „mikrobi“ jsou zde stále přítomni.
2. Ukažte jim, že když ruku, na kterou si „kýchli“, přiloží na papír, mikroby se na něj přenesou.
Zdůrazněte, že přikrýt kýchnutí či kašel rukou je dobré a zabrání to šíření infekcí, ale poté je
nutné si ruce pečlivě umýt. Nebo je možné použít papírový kapesník, který hned po kýchnutí
vyhodíme.
3. Proč se v některých zemích říká ‘sneeze in your sleeve’ (kýchej do rukávu)?
Jak si žáci demonstrovali na pokusu, i když si při kýchnutí zakryjeme ústa rukou,
nezabráníme dalšímu šíření infekce na další lidi. Centrum pro kontrolu infekčních nemocí
(CDC) v USA doporučuje, pokud nemáme po ruce kapesník, kýchnout aspoň do rukávu. Tím
se zabrání masivnímu rozšíření infekce do okolí.
Doplňková aktivita
2. Žáci mohou vymyslet jednoduché říkanky, a pravidla, pomocí nichž si snadněji zapamatují
význam přikrývání úst při kašlání a kýchání. Například:

Kýchej vždy do kapesníku, tak zabráníš nemoci vzniku.
3. Nejlepší říkanky a pravidla napište velkými písmeny na plakát, který vystavíte ve škole nebo
ve své třídě.
44
Jak daleko se dostalo tvé kýchnutí?
Žák 1
Žák 2
Žák 3
Žák 4
Žák 5
Délka (cm)
Kýchnutí
Šířka (cm)
Kýchnutí s
rukou
Kýchnutí s
kapesníkem
Délka (cm)
Šířka (cm)
Délka (cm)
Šířka (cm)
Ruka před kýchnutím
1. Co myslíš, že se stane, když si dáš při kýchání ruku před pusu?
____________________________________________
2. Co se doopravdy stalo? (Kam a jak daleko se kýchnutí dostalo?)
____________________________________________
Kapesník před kýchnutím
3. Co myslíš, že se stane, když si dáš při kýchání kapesník před pusu?
____________________________________________
4. Co se doopravdy stalo? (Kam a jak daleko se kýchnutí dostalo?)
____________________________________________
1. Když si po kašli a kýchání neumyjeme ruce, co se stane?
____________________________________________
2. Co bychom měli udělat s kapesníkem, do kterého jsme kýchli?
____________________________________________
3. Co je lepší pro zabránění šíření infekce: kýchání do kapesníku nebo do ruky? Proč?
____________________________________________
45
46
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
Tato lekce žákům zdůrazní fakt, že špatná hygiena rukou
a dýchacích cest, ale i nevhodné zacházení s potravinami
může vést k šíření mikrobů a nemocí.
Lekce 2.3 „Hygiena potravin“ žáky naučí, jak velmi
snadno se mohou nebezpeční mikrobi, kteří bývají
přítomni na syrových potravinách, přenést na člověka.
Žáci si zahrají na šéfkuchaře a připraví si kuřecí sendvič.
Při této aktivitě žáci doslova uvidí, jak daleko se
nebezpeční mikrobi z potravin mohou rozšířit.
Cílové znalosti
Všichni žáci budou vědět, že:
 mikrobi se mohou nacházet na našem jídle a mohou se přenést
na lidi
 dostatečné vaření či pečení jídla nebezpečné bakterie zahubí
 bakterie se množí velmi rychle
Nadanější žáci budou vědět, že:
 lednička (chlad) pouze zastaví množení bakterií, ale nezabije je
47
2.3 Šíření infekcí
Hygiena potravin
Základní informace
Klíčová slova
Kontaminace
Mikroorganismus
Patogen
Probiotika
Potřebný materiál
Nebezpeční mikrobi, kteří se mohou nacházet v potravinách,
způsobují takzvané otravy z jídla. Tyto otravy ve vzácných
případech mohou způsobit i smrt. Projevy otravy z jídla se
většinou objeví za několik hodin, ale i za několik dní po požití
nakažené potraviny. Patří mezi ně: bolest v oblasti žaludku,
průjem, pocit na zvracení nebo zvracení a horečka. Většina
otrav z potravin má krátké trvání a není nutné navštívit lékaře.
Stačí klid a zejména dostatek tekutin, ale i minerálů (sůl).
Pro žáka
Ne všichni mikrobi, kteří se v potravinách vyskytují, jsou
nebezpeční! Většina z nich je naopak užitečných! Zde je přehled
nejčastějších užitečných i škodlivých potravinových mikrobů:
Pro skupinu
Užiteční mikrobi se využívají například k výrobě potravin a
nápojů. Příkladem může být kvasinka Saccharomyces
cerevisiae, která se využívá při kynutí chleba a kvašení piva;
bakterie Lactobacilli se využívají při výrobě jogurtů a sýrů.
 kopii SW 1
 kopii SW 2 nebo SW 3









kopii SH 1
kopii SH 2
Glo Gel nebo pudr
UV lampa
Kuřecí maso vyrobené
z barevného těsta
(recept naleznete v
lekci 1.1)
Krepový papír (zelený
a červený) nebo
plastové makety jídla
Papírové talíře
Plastové nože
Troubu/její maketu
Bezpečnost
Práce
 Pozor, aby se Glo gel
nedostal žákům do
úst.
 Nedívejte se přímo do
UV lampy
 Pozor na případné
alergie žáků na
mýdlo, gel, atd.
Alternativa
Místo Glo gelu je možné
použít například olej a
skořici nebo gely na
vlasy, které obsahují
třpytivé flirty. Ty mohou
být i různobarevné – a
tak demonstrovat různé
druhy mikrobů.
Nebezpeční mikrobi, například salmonely, rotaviry nebo
kampylobakter, mohou způsobit otravy z jídla. Nacházejí se
nejčastěji v syrovém mase a vejcích. Nemoc se projeví průjmem
a zvracením. Ve vzácných případech může ztráta vody způsobit
nemocnému i smrt.
Mikrobi způsobující kažení potravin většinou nejsou člověku
příliš nebezpeční. Plíseň Rhizopus stolonifer způsobuje
plesnivění chleba a bakterie Pseudomonas způsobují zelenání
salámů a masa.
Jak můžeme zabránit otravě z jídla a kažení potravin?
Většina mikrobů, kteří se na potravinách vyskytují, se
rozmnožuje ve vlhkém prostředí a při teplotách mezi 5oC a 40oC.
Většinu z nich ničí teploty nad 70oC. Při nízkých teplotách se tito
mikrobi rozmnožují velice pomalu nebo vůbec. Poté, co se
dostanou do teplejšího prostředí se však opět velmi rychle
množí. Proto skladujeme potraviny v ledničce a dostatečně
vaříme jídlo, než ho jíme.
Někdy můžeme nebezpečné mikroby ze syrového masa přenést
na ostatní potraviny špinavýma rukama nebo špinavým
kuchyňským náčiním a tím způsobit otravu z jídla. Tomu se říká
druhotné znečištění (sekundární kontaminace).
Příprava na hodinu
1. Každému žákovi okopírujte SW 1 a SW2 nebo SW 3 .
2. Do každé skupiny připravte “kuřecí prsa” z barevného těsta
(modelíny) a pokryjte je Glo gelem nebo olejem se skořicí či
flirty.
3. Každé skupině připravte pracovní místo s troubou (troubu
můžete nahradit papírovou krabicí, atd.).
4. Nastříhejte krepový papír na kousky, ten bude představovat
zeleninu. Nebo můžete použít plastové makety zeleniny.
48
2.3 Šíření infekcí
Hygiena potravin
Úvod
1. Vysvětlete žákům, že někteří mikrobi rádi žijí na příznivých teplých a vlhkých místech, například
uvnitř našeho těla. Pokud se dostanou na místo, které jim vyhovuje, usadí se tam a rychle se
rozmnoží. Nemají však rádi místa, kde je příliš teplo nebo příliš chladno. V dnešní hodině se žáci
naučí, jak se mikrobi mohou z potravin, které jíme, rozšířit do našeho těla.
2. Zeptejte se žáků, zda vědí, proč potraviny vaříme nebo proč je uchováváme v ledničce. Vysvětlete,
že uchovávání jídla v ledničce mikroby nezabije, pouze zastaví jejich rozmnožování. Mikrobi se
mohou opět rozmnožovat, když jídlo z lednice vyndáme. Jediný způsob, jak mikroby přítomné na
nebo v potravinách zničit, je potraviny uvařit či upéci při dostatečné teplotě.
3. Se třídou proberte nejnebezpečnější potraviny (ty, které obsahují nejvíce mikrobů). Ukažte jim
obrázek s různými druhy potravin (SH 1) a zeptejte se, které z nich obsahují užitečné a které
nebezpečné mikroby.
Odpovědi
Ovoce a zelenina: Užiteční/neškodní mikrobi. Vyskytují se v půdě, ve které plodiny rostou,
napomáhají zrání a nemají negativní vliv na zdraví lidí.
Mléko: V čerstvém (nadojeném) mléce se vyskytuje bakterie Lactobacillus, která pomáhá s
trávením potravy. Koupené mléko je při výrobě tepelně ošetřené, proto neobsahuje bakterie.
Jogurt: Užiteční mikrobi. Jogurt také obasahuje bakterii Lactobacillus.
Chléb: Užiteční/neškodní mikrobi. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae pomáhá s kynutím
chlebového těsta. V upečeném chlebu mikrobi nejsou, teplota při pečení je zničí.
Syrové kuře: Nebezpeční mikrobi. Syrové kuře může obsahovat bakterie salmonely nebo
kampylobakter, které způsobují otravu z jídla.
Syrové klobásy: Nebezpeční mikrobi. Syrové maso může obasahovat tytéž bakterie jako kuře.
Ukažte žákům, jak rizikové potraviny skladovat v lednici – ve spodním šuplíku, aby z něj šťáva
nekapala na jiné potraviny. Pro lepší zapamatování si žáci mohou zahrýt hru na www.e-bug.eu.
Hlavní aktivita
1. Aktivita je vhodná pro skupiny 2-3 žáků.
2. Prozraďtě žákům, že si dnes připraví fiktivní kuřecí sendvič. Ukažte jim jejich pracovní plochu.
3. Zeptejte se žáků, zda vědí, jak se kuřecí sendvič připravuje – měli by využít vědomosti, které se
před chvílí o přípravě jídla ze syrového masa dozvěděli. Mohou použít SH 2.
4. Když je úkol splněn, zeptejte se každé skupiny, jak moc si myslí, že byli úspěšní při přípravě
zdravotně nezávadného jídla. Vysvětlete jim, že „syrové kousky kuřete“ byly označeny gelem/flitry,
který představuje nebezpečné mikroby. Nemohou je vidět, protože ani mikroby není ve skutečném
životě vidět.
5. Rozsviťte UV lampu. Posviťte s ní na jednotlivé pracovní plochy a ruce žáků. Tak jasně uvidí, jak
čistě pracovali, kam až se mikrobi rozšířili a jak zdravotně závadné či nezávadné jídlo žáci připravili.
6. Zeptejte se žáků, jak si myslí, že je nutné v kuchyni pracovat, aby se zabránilo rozšíření mikrobů ze
syrového masa na ostatní potraviny a okolní plochu – mytím rukou a všeho nádobí, které přišlo do
styku se syrovým masem.
49
2.3 Šíření infekcí
Hygiena potravin
Otázky
1. Žáci vyplní pracovní list SW 1
2. Prověřte získané znalosti otázkami:
a. Proč byli mikrobi po celé kuchyni?
Mikrobi se rozšířili z pracovní plochy do okolí proto, že si žáci neumyli ruce poté, co sahali
na syrové maso.
b. Proč je důležité mýt si ruce před i po vaření?
Na našich rukách, ale i na syrovém mase a jiných syrových potravinách se vyskytují
nebezpeční mikrobi, kteří mohou způsobit onemocnění – otravu z jídla.
c. Jak můžeme předejít šíření mikrobů?
Existuje celá řada opatření, kterými můžeme šíření mikrobů v průběhu vaření zabránit:
i. Myjte si ruce při přípravě jídla, zejména tehdy, když vaříte ze syrového masa nebo
připravujete jídlo ze syrových surovin (zeleniny, ovoce, atd.)
ii. Používejte jiná prkénka na syrové maso, jiná na uvařené, další na zeleninu,
ovoce, chléb, atd.
iii. Používejte jiný nůž na syrové a jiný na uvařené maso.
d. Co se stane, když sníme kontaminovaný kuřecí sendvič?
Můžeme dostat otravu z jídla (zvracení, horečka, průjem).
e. Proč v dobře upečeném kuřeti nejsou nebezpečné bakterie?
Kuře pečeme v troubě při vysoké teplotě, která nebezpečné bakterie zničí.
f. Proč skladujeme potraviny v lednici?
Teplota v chladničce je kolem 4oC. Toto studené prostředí brání mikrobům, aby se množili
Někteří se za těchto teplot nemnoží vůbec, někteří dokonce zahynou, ale existují i některé
nebezpečné bakterie, které se množí i při této teplotě. Když jídlo z lednice vyndáme na
teplejší místo, mikrobi se začnou množit rychleji.
3. Zeptejte se žáků, zda byli překvapeni tím, čeho všeho se při přípravě svačiny ve své vlastní
kuchyni dotkli. Připomeňte jim, že pokud se při přípravě svačiny dotkli jedné kontaminované
potraviny a neumyli si ruce, mohli přenést nebezpečné mikroby po celé kuchyni.
Doplňková aktivita
1. Tuto aktivitu je nejlépe dělat ve skupinách po 2 – 4 žácích.
2. Rozdejte pracovní list SW 3.
3. Žáci by měli označit 9 činností, které by se v kuchyni neměly dělat, a u každé také vysvětlit
proč.
50
2.3 Šíření infekcí
Hygiena potravin
Výsledky
2
5
3
1
7
8
4
6
9
Výsledky - vysvětlení
1. Syrové maso by mělo být v chladničce skladováno na talíři, tácku nebo ve spodním šuplíku. Jinak
může z masa odkapávat tekutina obsahující velké množství nebezpečných mikrobů a kontaminovat
tak ostatní potraviny.
2. Normální teplota v chladničce by měla být 2-4°C. Při této teplotě nedochází k množení mikrobů.
Necháme-li chladničku otevřenou, teplota v ní stoupá, mikrobi se mohou množit a nakazit nás.
3. Olizování lžíce může zanést mikroby z úst do připravovaného jídla nebo naopak, pokud ještě není
jídlo dostatečně upravené, můžeme se ochutnáním nedodělaného jídla (plného mikrobů) nakazit.
4. Zakrytím úst kapesníkem při kýchání a kašlání pomáháme předcházet nežádoucímu šíření infekce
do okolí.
5. Ruce znečištěné od smrkání a šťourání v nose si musíme umýt. Jinak do jídla zaneseme mikroby
přítomné v nose.
6. Syrová vejce jsou známa tím, že mohou obsahovat nebezpečné bakterie salmonely, které mohou
způsobit závažnou střevní infekci.
7. Veškeré odřeniny a říznutí musí být při vaření pořádně zalepeny, jinak se mikrobi z rány mohou
dostat do jídla anebo naopak mikroby ze syrového jídla si můžeme zanést do rány.
8. Tato propiska mohla přijít do styku s celou řadou nebezpečných mikrobů, zejména pokud ležela na
stole nebo na podlaze. Když si ji dáme do pusy, všichni tito mikrobi se mohou dostat do našich úst a
zažívacího traktu.
9. Hmyz může šířit infekce. Mouchy často sedají na odpadky. Nebezpeční mikrobi z odpadků se jim
51
přitom přichytí na nohy, a když si pak moucha sedne
na talíř s jídlem, mikrobi se na něj přenesou.
Které z těchto potravin obsahují užitečné/neškodné
mikroby a které naopak ty nebezpečné?
Milk
Ovoce a zelenina
Mléko
Jogurt
Chléb
Kuře
Klobásy
52
Nakrájejte kuře na menší
kousky a dejte je na talíř.
Dejte kousky kuřete do trouby
péct.
Nakrájejte hlávkový
salát, rajčata a
okurku a připravte si zeleninový salát.
Připravte si chléb na sendvič a až bude
kuře upečené, vyndejte ho z trouby.
Na chleba dejte zeleninový salát a
kousky upečeného kuřete a vše dejte na
talíř.
Všichni si sednou kolem stolu a
připraví se k jídlu.
53
Po každé
manipulaci s
masem si vždy
umyjte ruce!
Poté, co jsem si připravil salát, viděl jsem mikroby:





V salátu
Na kuřeti
Na pracovním stole
Na mých rukou
Na jiných místech
1. Představ si, že
mikrobi na tvé ruce
mají modrou barvu
a vše, čeho se
dotkneš, se také
zbarví do modra.
2. Nakresli si plán
kuchyně a modře si
označ veškerá
místa, kterých se
při přípravě salátu
dotkneš.
.
1. Co se stane, pokud si neumyjeme ruce poté, co sáhneme na syrové kuře?
______________________________________
2. Jak můžeme mikrobům z kuřete zabránit, aby se rozšířili na jiná místa?
______________________________________
3. Co by se mohlo stát, kdybychom snědli sendvič s nebezpečnými mikroby?
______________________________________
54
Označ 9 činností, které by žáci v kuchyni neměli dělat, a řekni proč.
55
Označ 9 činností, které by žáci v kuchyni neměli dělat, a řekni proč.
56
57
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka
výuky
45 minut
Tato lekce žákům ukáže, že špatná hygiena (t.j.
nedostatečné mytí rukou, špatné návyky při chřipce a
nachlazení, špatné zacházení s potravinami atd.) může
vést k šíření mikrobů a infekčních nemocí.
Lekce 2.4, Hygiena na farmě, učí žáky, že prostředí farmy
je domov jak pro užitečné, tak pro nebezpečné mikroby.
Díky skupinové diskuzi, sociální síti a dobrodružné
deskové hře Zábava na farmě se žáci naučí, jaká jsou
rizika a přínos různých mikrobů, se kterými se na farmě
mohou setkat.
Cílové znalosti
Všichni žáci budou vědět, že:



užiteční mikrobi na farmě pomáhají farmářům s výrobou potravin
na farmě najdeme i škodlivé mikroby a ti se mohou šířit také na člověka
mytím rukou a dodržováním několika základních pravidel snížíme šanci,
že si z farmy odneseme nějakou infekci
Nadanější žáci budou vědět:


kde se na farmě nacházejí škodliví mikrobi
kde se na farmě nacházejí užiteční mikrobi a jak jsou tito mikrobi
využívaní v produkci potravin
58
2.4
Šíření infekcí
Hygiena na farmě
Klíčová slova
Farma
Hygiena
E. coli
Salmonela
Campylobakterie
Užiteční mikrobi
Rhizobia
Thermofil
Lactobacil
Potřebný materiál
 Kopii SW 2 - SW 8
 Hru Zábava na farmě:
herní desku, herní
žetony, kostku a karty
Pro třídu
 Kopii Power point
prezentace, nebo
přílohu SW 1 pro
každého žáka
Na webu naleznete

Ukázka této aktivity

Power point prezentace
pro hlavní aktivitu

Interaktivní hra ‘Zábava
na farmě’ na stránce
pro mladší děti k
upevnění znalosté z
této lekce

Klip na stránce pro
mladší děti, která
ukazuje doporučený
způsob mytí rukou
mýdlem a vodou
Další doporučení
Pokud je pro vás
PowePoint nevyhovující,
můžete
si
stáhnout
materiál
v
PDF,
nakopírovat ho a rozdat
žákům jako vizuální
pomůcku
Základní informace
Prostředí farmy je místo, kde se mohou vzdělávat i bavit lidé v
každém věku. Je ale nezbytné se nejprve seznámit s
informacemi o mikrobech, kteří se vyskytují v prostředí farmy a
mohou být člověku nebezpeční, aby návštěva farmy byla
bezpečná a přínosná. Zvířata na farmě, dokonce i když
vypadají čistě a zdravě, mohou přenášet mikroby, kteří jsou pro
zvířata bezpeční a dokonce užiteční, ale když se dostanou do
našeho těla, mohou nám způsobit velké potíže a nemoci.
Escherichia coli, Salmonela a Campylobakterie jsou příkladem
některých bakterií, které mohou způsobit infekce lidem bez
rozdílu věku, ale příznaky mohou být pro mladší lidi a děti o
mnoho vážnějsí. Bakterie se normálně nacházejí ve zvířecích
výkalech,ale mohou být příomny všude, kudy se zvířata
pohybují, například na plotech, vratech, na tváři zvířat atd. A
stačí jen několik těchto bakterií, aby člověku způsobily infekci.
Symptomy těchto bakteriálních infekcí mohou být různé, ale
většinou dochází k velké a náhlé ztrátě tekutin následkem
průjmu a zvracení a v těch nejzávažnějších případech může
dojít i ke smrti.
Přesto je na farmě více užitečných mikrobů, než těch
škodlivých. Těmi jsou například Lactobacili, kteří se podílí na
kvašení siláže, přeměňují mléko na jogurt; Thermofili, kteří
rozkládají zbytky rostlin a přeměňují je na kompost; Rhizobia,
kteří mění atmosférický dusík na amoniak v půdě. Tato lekce si
klade za cíl naučit žáky o užitečných i nebezpečných
mikrobech, kteří se nacházejí v prostředí farmy.
Žáci se naučí základní pravidla, jak snížit riziko nákazy infekcí
při návštěvě farmy. Také se naučí, jak se mikrobi mohou šířit v
různém prostředí.
Základní pravidla jsou:

Umýt si správně ruce vodou a mýdlem po kontaktu se
zvířaty, před jídlem a pitím (gel ani mokré ubrousky
nedokáží mikroby pořádně odstranit).

Vyhnout se přímému kontaktu obličeje se zvířaty
(nedávat jim pusinky); nedotýkat se špinavýma rukama
obličeje a úst.

Jíst pouze v místech k tomu určených.

Nejíst nic, co spadlo na zem, nebo co žáci našli na
farmě.

Umýt si zablácené boty a poté si umýt ruce mýdlem a
vodou.
Příprava na hodinu
Okopírujte SW 2 - SW 8 pro každou skupinku žáků (4-5 žáků na
skupinu). Stáhněte si PowerPoint prezentaci, nebo si připravte
SW 1 pro každého žáka/skupinu.
59
Připravte pro každou
skupinku zalaminovanou deskovou hru.
2.4
Šíření infekce
Hygiena na farmě
Úvod
1. Na začátku hodiny se zeptejte žáků na možná zdravotní rizika při návštěvě farmy, například chůze po
nezpevněném povrchu, práce se zemědělskými stroji atd. Pak se zeptejte, zda jim může něco na farmě
přivodit nemoc. Na konci diskuze se zeptejte, jestli mohou být na farmě škodliví mikrobi, kteří jim
mohou onemocnění způsobit.
2. Vysvětlete žákům, že některá zvířata (která vypadají zdravě a čistě) mohou na sobě mít mikroby
neviditelné pouhým okem, kteří nejsou nebezpeční pro zvířata, ale dětem mohou ublížit, když se
dostanou ze zvířat do jejich těla.
3. Vysvětlete, že normálně mikrobi žijí ve zvířecích výkalech, ale někdy se kousky výkalů mohou dostat na
různá nečekaná místa. Řekněte žákům, aby si představili, jak si kráva drbe zadek o ohradu a pak se o
to samé místo na plotě otře tlamou. Kde jsou teď všichni ti škodliví mikrobi z kravských výkalů? Na
zvířecím zadku a tlamě, ale také na ohradě. Vysvětlete žákům, že jakmile se dotkneme zvířat, nebo
míst, kde se zvířata pohybují, drbou, tam kde něco olizují, tak si můžeme přenést škodlivé mikroby na
ruce a pokud se mikrobi dostanou do našeho těla, můžou nám přivodit infekci, např. zvracení a průjem.
4. Vysvětlete žákům, že se v této lekci dozvědí o některých škodlivých mikrobech na farmě a naučí se, jak
se před nimi při návštěvě farmy a při styku se zvířaty snadno ochránit. Také se dozvědí o užitečných
mikrobech na farmě a o tom, jak lidem pomáhají při produkci potravin.
Hlavní aktivita
1. Představte studentům všechna zvířátka na obrázcích (použijte PowerPointovou prezentaci, nebo
PDF obrázky, které naleznete na webové stránce www.e-bug.eu).
2. U každého zvířete položte žákům otázku pod obrázkem a nechte je odpovídat a diskutovat (detail
výuky najdete v TS 4).
3. Pak se žáků zeptejte, kde by na farmě hledali mikroby, kteří jsou užiteční lidem.
4. Zeptejte se třídy, jestli mají představu, jak se říká škodlivým a užitečným mikrobům na farmě.
Rozdejte žákům listy SW 1 – SW 6.
5. Diskutujte se žáky o profilech jednotlivých mikrobů, o rizikách a výhodách jednotlivých mikrobů a
zda by si je chtěli přidat do přátel na sociální síti. Zeptejte se, zda si v profilech mikrobů všimli
něčeho, co by mohlo pomoci předejít/zabránit škodlivým mikrobům, aby se šířili mezi lidmi.
Doplňková aktivita
Hra ‘Zábava na farmě’ zdůrazní nezbytná opatření k prevenci šíření infekcí na farmě.
1. Rozdělte žáky do skupin po šesti a každé skupině dejte herní desku, žetony, kostku a balíček
karet.
2. Žáci se střídají v házení kostkou a posunují žetony po herní desce. Když se jejich figurka dostane
na škodlivý, nebo užitečný mikrob, hráč po jejich levici zvedne kartičku a položí hráči otázku z
kartičky. Použitá kartička je pak umístěna na spodek balíčku a hraje další hráč. Vítězem je ten
hráč, který se na konec herní desky dostane jako první.
Hru je možné hrát také před třídním výletem na farmu. Scénář hry můžete měnit podle toho, co budou
žáci na farmě dělat, nebo hrajte podle našich instrukcí před zahájením prohlídky farmy.
60
2.4
Šíření infekcí
Hygiena na farmě
Závěr (po školní aktivitě, nebo návštěvě farmy)
1. Diskutujte se žáky o důležitosti toho, co se naučili
Je důležité uvědomit si rizika spojená se škodlivými mikroby, které mohou zvířata přenášet a
dbát na správnou hygienu, aby se děti ochránily před onemocněním.
Je také velice důležité, aby si žáci uvědomili, že existuje i řada užitečných mikrobů, kteří se
denně, nejen na farmě, podílejí na produkci potravin, které pak jíme.
2. Požádejte třídu, aby vybrali některé věci, které mohou udělat, aby se při návštěvě farmy
ochránili před škodlivými mikroby. Například:
a.
Umýt si ruce vodou a mýdlem poté, co se dotýkali zvířat a než budou cokoliv jíst či pít
b. Jíst pouze ve vyhrazeném prostoru
c. Nejíst nic, co předtím spadlo na zem
3. Při diskuzi se snažtě zdůraznit hlavní zásady důležité pro zdraví:

Zvířata na farmě mohou přenášet škodlivé mikroby, jako je například Salmonela, E.
coli a Campylobakterie, kteří nám mohou způsobovat nemoci.

Mytí rukou mýdlem a vodou je velice důležité, zvláště po kontaktu se zvířaty a před
každým jídlem a pitím.

Děti by se měly vyvarovat kontaktu se zvířaty v oblasti tlamy, zadku a nohou při
pobytu na farmě a neměly by zvířata pusinkovat.

Pokud děti po návštěvě farmy onemocní, rodiče by měli navštívit pediatra a neměli by
děti posílat do školy ještě minimálně dva dny po vymizení všech příznaků, aby
zabránili rozšíření infekce mezi vrstevníky.
Doplňková aktivita
Navštivte sekci pro Mladší žáky na www.e-bug.eu pro přístup k interaktivní výukové aktivitě
‘Zábava na farmě’. Tato interaktivní animace pomůže žákům ukázat, co mladí návštěvníci
farmy dělají špatně a proč každá z těchto věcí může vést ke zranění/nemoci.
61
2.4
Šíření infekcí
Hygiena na farmě
Kde na těle kravičky najdete nejvíce škodlivých mikrobů?
Mikrobi mají tendenci se shromažďovat především v některých
částech, jako je tlama, zadek, ocas a nohy a žáci by se proto
měli vyvarovat doteku těchto částí zvířat, protože tak snáze
mohou chytit infekci. E. coli žije ve střevech zvířat, kde jim
pomáhá zpracovávat přijatou potravu a proto se nejvíce nalézá
v místech počátku a konce trávícího ústrojí a na zemi, kde se
nacházejí/nacházely zvířecí výkaly. Zeptejte se žáků, kde by
bylo nejlepší zvířata podrbat či pohladit (odpovědí je bok, krk a
nebo hřbet).
Tyto kozy na sobě mají mikroby. Kde všude na farmě je
mohou rozšířit?
Kozy mohou šířit škodlivé mikroby v místech, kudy procházejí,
na ohrady, kterých se dotýkají, v nádobách, ze kterých se krmí
a nebo na jakékoliv lidi či ostatní zvířata, se kterými měly
kontakt. Navíc zvířata přenáší mikroby, kteří mohou být sice
pro zvířata užiteční a udržijí je zdravá, ale pro lidi mohou být
nebezpeční (například E. Coliv pomáhá zvířatům v žaludku se
zpracováním potravy, ale u nás může vyvolat průjem). Proto si
musíme po kontaktu s čímkoliv na farmě umýt ruce, včetně
kontaktu s běžnými zvířaty, jako jsou kočky a psi.
Proč si musíš umýt ruce poté, co jsi choval tohle kuřátko?
S kuřatama je sice sranda a dají se dobře ochočit, ale
slepičince mohou obsahovat škodlivé mikroby, takže byste se
měli vyhnout styku s nimi a po kontaktu s kuřaty si vždy umýt
pořádně ruce pod tekoucí vodou.
Honzík chytil po návštěvě farmy bacila a bolí ho teď bříško –
víš proč to tak je?
Na všem, čeho se na farmě dotýkáte může být mnoho
užitečných i škodlivých mikrobů. Tito mikrobi sice zvířatům
neublíží, ale lidem mohou způsobit velké problémy! Je proto
velice důležité si pořádně mýt ruce, abyste odstranili škodlivé
mikroby získané při jakémkoliv kontaktu se zvířaty a před
jakýmkoliv jídlem či pitím. Pokud po návštěvě farmy
onemocníte, měli byste zůstat doma, pít hodně tekutin a při
návšěvě pediatra ho upozornit, že jste byli na farmě.
62
63
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Vyměň si místo s
posledním hráčem
Vyměň si místo s
hráčem za tebou
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Ale zůstaň, kde jsi, pokud dovedeš
odpovědet na otázku:
Proč bys neměl jíst sladkosti ve
zvířecím výběhu?
Proč si musíš umýt ruce poté, co
jsi si hrál se zvířátky?
Proč bys měl jíst jídlo jen tam, kde
ti farmář řekne?
Jdi o 3 políčka zpěr
Při jídle se ti do pusy mohou dostat škodliví mikrobi a
může ti být pak špatně.
Jdi o 5 políček zpět
Zvířata přenášejí škodlivé mikroby, kteří ti můžou způsobit
onemocnění. Stačí se zvířete dotknout a můžeš je chytit.
Jdi o 4 políčka zpět
Farmář ti řekne, abys jedl v místech, kde si můžeš umýt
ruce a kam zvířata nesmějí, takže se sníží šance, že
chytneš škodlivé mikroby.
Za každou špatnou
odpověď jdi o 1
políčko zpět
Ale zůstaň, kde jsi, pokud dovedeš
odpovědet na otázku:
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Proč můžou být škodliví mikrobi
na ohradách?
Na farmě se vyskytují pouze
škodliví mikrobi.
Pravda nebo lež?
Jmenuj 3 místa, kde na farmě
mohou být škodliví mikrobi?
Lež –na farmě je i mnoho užitečných mikrobů, kteří
farmářům pomáhají s výrobou potravin, které pak jíš.
Odpovědi: Na těle zvířat, ve zvířecím výběhu, ve zvířecích
výkalech, na ohradách a v okolí, kde se zvířata pohybují.
Zvířata přenáší škodlivé mikroby na kůži a když kolem
ohrady prochází, drbou se o ni nebo ji olizují, mikrobi na ni
přeskočí.
Jdi zpět na políčko č.2
Jdi o 2 políčka zpět
Jdi o 1 políčko zpět
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Jmenuj 1 škodlivého mikroba,
který se nachází na farmě?
Učitelka tě nachytala, jak si cucáš
palec, poté co sis hrál s telátkem.
Proč se to nesmí?
Mýdlo a voda jsou k mytí rukou
lepší, než gel.
Pravda nebo lež?
Odpověď: E. Coli, Salmonella, Campylobacter
Když si cucáš palec, škodliví mikrobi se ti mohou
dostat do pusy a můžeš onemocnět.
64
Pravda, protože odstraní vice škodlivých mikrobů.
65
Podařilo se ti smýt škodlivé
mikroby umytím rukou,
poté, co jsi si hrál se zvířaty.
Jdi o 3 políčka vpřed
Farmář si myslí, že jsi velmi
chytrý, protože jsi věděl, že na
farmě jsou užiteční mikrobi, kteří
pomáhají plodinám růst.
Jdi o 4 políčka vpřed
Viděl jsi zvíře, jak si drbe záda o
ohradu a tak jsi se k ní nepřiblížil,
protože by mohla být pokryta
škodlivými mikroby.
Jdi o 5 políček vpřed
Pomohl jsi mladším dětem
umýt si správně ruce před
obědem.
Jdi o 4 políčka vpřed
Pomohl jsi farmářovi ukázat
ostatním, že používá
užitečné mikroby při výrobě
siláže.
Vyměň si políčko s
osobou ve vedení
Pokud dokážeš jmenovat 1
místo na farmě, kde se
nacházejí užiteční mikrobi.
Vyměň si místo s
osobou před tebou
Odpověď: v kompostu, v půdě, v mlékárně, v nádrži se
siláží, ve farmářské kuchyni,
Opláchl jsi si holinky před
odchodem z farmy a tak jsi
pomohl spláchnout škodlivé
miroby, kteří by na nich mohli
být.
Jdi o 1 políčko vpřed
Pokud dokážeš říct, proč je
lepší si umýt ruce mýdlem a
vodou, než jen gelem nebo
vlhčenými ubrousky...
Jdi o 8 políček vpřed
Mýdlo umyje mastnotu, ve které se mikrobi drží a voda je
dokáže smýt. Gel nedokáže umýt z rukou všechny mikroby.
66
Když dokážeš jmenovat 3
místa, kde se na farmě
nacházejí škodliví mikrobi...
Vyměň si místo s
člověkem ve vedení
Odpověď: Na těle zvířat, ve výběhu, ve zvířecích výkalech,
na ohradách, v místech, kudy zvířata prochází.
67
Jdi o 3 políčka zpět
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Co bys měl udělat, pokud tě
několik dní po návštěvě farmy
bude bolet břicho?
Zůstaň doma a pij hodně tekutin a požádej rodiče aby dali
vědět tvému pediatrovi že jsi navštívil farmu.
Vyměň si místo s
posledním hráčem
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Můžeš najít škodlivé mikroby i na
domácích zvířátkách?
Ano, i zvířata žijící doma mohou přenášet škodlivé mikroby, takže si
umyj ruce mýdlem a vodou vždy poté, co jsi si s nimi hrál.
Vyměň si místo s hráčem
za tebou
Ale zůstaň, kde jsi, pokud dovedeš
odpovědet na otázku:
Dej příklad škodlivého mikroba,
který se nachází na farmě?
Odpověď: E. Coli, Salmonella, Campylobacter
Jdi o 5 políček zpět
Jdi o 4 políčka zpět
Ale zůstaň, kde jsi, pokud dovedeš
odpovědet na otázku:
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Za každou špatnou
odpověď jdi o 1 políčko
zpět
Můžeš sníst sendvič, který ti upadl
na zem při pobytu na farmě?
Proč je lepší nosit při návštěvě
farmy holinky, než botasky?
Jmenuj tři věci, které bys neměl
dělat při pobytu ve zvířecí
ohradě?
Ne, škodliví mikrobi ze země se mohli usadit na tvém sendviči.
Pokud bys ho snědl, mohlo by ti být špatně.
Holinky je po návštěvě farmy jednodušší opláchnout a mají
méně záhybů, kam se můžou mikrobi přichytit a schovat.
Odpovědi: jíst, cucat si palec, olizovat si prsty, dotýkat se
zvířecích výkalů, sedět na zemi, pusinkovat zvířata a sahat si
na obličej.
Jdi zpět na políčko č.2
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Jdi o 2 políčka zpět
Jdi o 1 políčko zpět
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Ale zůstaň, kde jsi, pokud
dovedeš odpovědet na otázku:
Kde na zvířecím těle je obvykle
nejvíce škodlivých mikrobů?
Vidíš jablko, které spadlo z
jabloně na zem do kravské
ohrady a máš hlad. Můžeš ho
sníst?
Co je lepší? Umýt si ruce pod
tekoucí vodou z venkovního
kohoutku, nebo v míse s vodou?
Odpovědi: tlapy, tlama, zadek, ocas
Ne, škodliví mikrobi ze země se mohli usadit na jablku. Pokud
bys ho snedl, mohlo by ti být špatně.
68
Tekoucí voda je lepší, odstraní vice škodlivých mikrobů a je
čistější.
69
Nezapomněl jsi dát rodičům
informační leták od farmáře
s instrukcemi, jak se chovat
po návštěvě farmy
Jdi o 3 políčka vpřed
Nezapomněl jsi si sníst oběd na
místě vyhrazeném k jídlu a po
cestě jsi si umyl ruce
Jdi na následující sudé
políčko
Sebral jsi sladkost ze země a
zahodil ji rovnou do koše
Jdi o 5 políček vpřed
Upadl jsi a zablátil jsi si ruce, ale
hned jsi si je umyl vodou a
mýdlem, než ses dotkl ostatních
lidí
Vyměň si políčko s
osobou ve vedení
Vzpomněl jsi si, že zvířecí
výkaly obsahují škodlivé
mikroby a tak jsi se vyhnul
šlápnutí do kravího hovínka!
Na farmě je více užitečných
mikrobů, než těch škodlivých
– pravda nebo lež? Když
odpovíš správně...
Jdi o 4 políčka vpřed
Vyměň si místo s
osobou před tebou
Pravda – mnoho z těchto mikrobů pomáhá farmáři s produkcí
potravin, které pak jíš.
Když jsi se vrátil z farmy, sundal
jsi si boty a nechal je na
verandě, aby je dospělí mohli
očistit
Pokud dokážeš jmenovat
alespoň jednoho užitečného
mikroba, který se nachází
na farmě, tak...
Jdi o 1 políčko vpřed
Jdi o 8 políček vpřed
Odpovědi: Lactobacilli, Thermophiles, Rhizobia
70
Pokud dokážeš jmenovat
alespoň jednu potravinu,
nebo nápoj, který se vyrábí
na farmě s pomocí
užitečných mikrobů...
Vyměň si místo s
osobou ve vedení
Odpovědi: jogurt, mléko, chléb, mošt, pivo, cereálie nebo
jakákoliv jiná plodina či zelenina
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
1
2
3
4
5
6
71
7
8
9 10
72
Kde na těle kravičky najdete
nejvíce škodlivých mikrobů?
Tyto kozy na sobě mají mikroby. Kde
všude na farmě je mohou rozšířit?
rozšíř it?microbes that they carry?
Proč si musíš umýt ruce poté, co
jsi choval tohle kuřátko?
73
Honzík chytil po návštěvě farmy
bacila a bolí ho teď bříško – víš proč?
to tak je?
2.4
Hygiena na farmě
e-Bug Sociální síť
Přezdívka: E. coli
Adresa: Záhyb 1, Tvoje střevo, Lidské tělo 299 01
Jsme pěkná potvora,
narozdíl od mých
hodných sestřenic E.
col... ony dovedou být
lidem i prospěšné,
zatímco já jim
mnohem raději delám
potíže!
Přátelé
C. difficile
H. pylori
Shigella
Fotky
Přechodná adresa: Kozí jazyk 1554, Kraví zadek, Farma
270 21
Moje záliby: Ráda způsobuji lidem nemoci (haha!), mám
ráda zvířecí trus – Mňam! Ráda si v lidském střevě udělám
divokou párty, která končí na záchodě... jo to je vždycky jízda!
Také mám ráda antiseptické gely a vlhčené ubrousky. Lidi si
myslí, jak jsou chytří, že se mě tímhle způsobem zbaví – ale
jak málo toho vědí... Mě se jen tak nezbaví. Jsem silnější, než
si myslíte!
Co nesnáším: Antibiotika... Fuj! A taky lidi, co pijí hodně vody
(to mi totiž ztěžuje život, ach jo). Taky NESNÁŠÍM mýdlo a
vodu, to se pak musím snažit na kůži držet o hodně hodně víc,
než když si lidie prostě jenom opláchnou ruce vodou.
Příspěvky na zdi
Ovečka Štěpka E. coli, chybíš mi! Už od té doby co jsi ode
mě odjela na prázdniny do toho lidského těla! Doufám, že si
užíváš působení problémů v lidském žaludku a máš se tam
dobře! Béé x
Norovirus Ahooj, právě jsem viděl pozvánku na Kongres
zvracení a průjmu na tenhle rok... snad se dozvíme nějaké
nové způsoby, jak lidem působit trable! Hurá! Uvidíme se
tam, N.
Doktor Novák E. coli, dostal jsem tě z těla mých pacientů,
díky radě, aby pili hodně vody a drželi se dál od jiných lidí,
než se tě zbaví. Mytí rukou mýdlem také funguje jako
prevence! Přeji ti více štěstí při příštím pokusu!
Přidat do přátel?
Ano
74
Ne
2.4
Hygiena na farmě
e-Bug Sociální síť
Přezdívka: Jsem hrdou členkou Salmonella Armády – je nás
přes 2500 různých druhů!
Adresa: Žaludeční dutina 37, Lidské tělo 201 01
Můj životní cíl je
usadit se – ale zdá
se, že se mi to ne a
ne podařit! Nemůžu si
prostě pomoct, vždy
jsem odhalena a
vyhoštěna, protože
způsobuji otravu
jídlem...
Přátelé
C. difficile
Přechodná adresa: Kuřecí vajíčko 2, Kurník, Zelené Pole 270
23
Moje záliby: Já a moji kámoši z naší Salmonella Armády
nemáme nic raději, než si udělat večírek na farmě... tam prostě
vědí, jak nás přivítat! Taky ráda cestuji... Miluji teplé krajiny!
Takže pokud se v nejbližší době do takových končin chystáte, tak
si mě tam můžete vyzvednout.
Co nesnáším: Nesnáším všechny lidi, co si myjí ruce mýdlem...
kazíte mi prázdniny!
Příspěvky na zdi
H. pylori
Cestovní delegát Pepa Jen ti chci rychle poděkovat, že jsi
s námi cestovala až přes moře! Společně se opravdu
dostaneme do každého kouta zeměkoule! Doufám, že
příště vezmeš i své přátele!
Shigella
Kačka Blátotlačka Salmonello, necháš už moje vajíčka
konečně na pokoji? Lidi je přestali kupovat, co jsi se
objevila a já teď zoufale potřebuju peníze – vyhlídla jsem si
nový rybníček... a ty mi kazíš plány!!!
Fotky
Doktor Novák Jo aha – tak vidím, že ti střeva zvířat už
nejsou dost dobrá a snažíš se dostat dokonce i do
fazolových klíčků, abys uspokojila své infekční choutky!
Neboj, jsem připraven se ujistit, že všichni moji pacientis si
pořádně umyjí a uvaří syrové potraviny, než je budou jíst,
aby se ti vyhnuli!
Přidat do přátel?
Ano
75
Ne
2.4
Hygiena na farmě
e-Bug Sociální síť
Adresa: Žaludeční dutina, Lidské tělo, 253 06
Mojí specialitou je
způsobování
strašného průjmu a
bolestivých křečí v
žaludku... jo, to je
vždycky sranda,
když se někde
objevím!
Přechodná adresa: Nedovařená 1, Kurník, Farma 270 24
Moje záliby: Rád hraju žaludeční tornádo! Musím se
pochválit, že jsem velice dobrý ve způsobování křečí
vnitřních orgánů. Mám rád taky kuřata a nepasterizované
mléko... jsou to totiž dost dobrá místa, kam se mohu ukrýt.
Máš v lednici nějaké syrové maso? Nejsem moc vybíravý.
Pokud něco takového máš, rád si z toho udělám svůj nový
domov.
Co nesnáším: Dobře uvařené maso a vysokou teplotu v
troubě... to jsou mí úhlavní nepřátelé!
Přátelé
C. difficile
H. pylori
Shigella
Fotky
Příspěvky na zdi
Pacientka Anička Campylobactere, jsi naprosto příšerný!
Byla jsem kvůli tobě hodně nemocná! Kéž bych se s tebou
nikdy nebyla skamarádila!
Kuřátko Pípátko Ahoj kámo,pokud tenhle týden navštívíš
tvou oblíbenou kuchyni, tak bys měl použít raději hodně
silný opalovák – trouba bude rozžhavená do běla a vysoká
teplota by tě mohla zabít!
Doktor Novák Campylobactere... Jdu po tobě! Vím, že se
tu v okolí schováváš a můžeš se šířit na další lidi i přesto,
že se moji pacienti cítí už dobře. Ale dej si raději
pozor...upozornil jsem je na výhody mytí rukou vodou a
mýdlem!
Přidat do přátel?
Ano
76
Ne
2.4
Hygiena na farmě
e-Bug Sociální síť
Přezdívka: Bakterie, které váží dusík
Adresa: Kořenová 24, Luštěninová cesta, Podzemní
vesnice, 205 55
Rhizobia jsou skvělé
zejména v jedné věci
– přeměně plynného
dusíku na chutnou a
zdravou svačinku pro
rostliny. Ale
nezmůžeme to samy.
Žijeme v těle rostlin,
jako jsou fazole, jetel
a hrách, které nám s
naší obtížnou prací
pomáhají.
Naše záliby: My jsme takové domácké typy. Jakmile
najdeme krásné místečko na kořenech, tak se tam držíme
celé dny i noci! Ne, že bysme byli líní – věnujeme svůj život
vytvářením spousty amoniaku z přírodního plynu, dusíku,
který je ve vzduchu. Amoniak pak vylučujeme do půdy –
rostliny ho totiž potřebují k růstu!! Zní to jako kouzlo, ale je to
jen jakýsi výměnný obchod... a navíc máme díky téhle
spolupráci střechu nad hlavou!
Co nesnášíme: Příliš mnoho kyslíku – pro vás lidi to zní asi
jako blbost, ale my ho prostě nemáme rádi, kazí nám naši
důležitou práci.
Přátelé
L. acidophilus
Příspěvky na zdi
Jetelíček Ahoj, tak jak to tam dole jde? Máme na cestě
hodně semínek a ta jsou opravdu vybíravá, takže musíte
pracovat extra tvrdě, abyste pro ně připravili super půdu!
Musíme pořádně spolupracovat, aby se to všechno správně
povedlo!
S. cerevisiae
Penicillium
Farmář David Ahoj lidi, myslel jsem, že byste chtěli vědět,
že jsem teď vyhrál ve městě cenu za své fantastické
obiloviny. Jen jsem vám chtěl říct, že bez vás bych to
nezvládl – díky moc!
Fotky
Přidat se ke skupině?
Ano
Ne
77
2.4
Hygiena na farmě
e-Bug Sociální síť
Přezdívka: velká skupina milovníků tepla!
Adresa: Rašeliniště 7, Stodola 150 03
Jsme termofilní,
protože milujeme
teplo! Udělej si výlet
doprostřed
kompostu a zjištíš,
jak je tam krásně
útulno a teploučko,
což je pro nás
dokonalé – díky
tomu se nám
mnohem lépe
pracuje!
Přechodná adresa: Cereální cesta, Zelené Pole 270 22
Naše záliby: Milujeme starou dobrou hromadu rostlinných zbytků
– mix posekané trávy a půdy je prostě skvělým jídlem! Chceš-li se
stát členem naší teplomilné skupiny, můžeš být buď bakterie a
nebo houba – všechno je jen o práci ve vysokých teplotách! Tlející
rostliny jsou naší specialitou – rozložíme je a přetvoříme je na
lahodné živiny a to vše v pohodlí tropického vedra!
Co nesnášíme: Už víš, že máme rády teplo – takže nesnášíme
zimu! A když říkáme zimu, tak tím myslíme teplotu plus 20ºC a
méně – v těchto teplotách ani nevylezeme z našich krásných
ochranných spór! Brrr!
Přátelé
L. acidophilus
S. cerevisiae
Penicillium
Fotky
Příspěvky na zdi
Jahůdka Červenka Ahoj teplomilky, díky moc za báječnou
večeři, kterou jste mi připravili v té své kompostové
kuchyni, byla vynikající! Poprosím farmáře Davida, aby mi
příští víkend donesl nějakou další, tak pokračujte ve své
práci!
Lactobacillius Ahoj všichni, doufám, že se dostavíte příští
týden na mou party – je to polní party na oslavu dalšího
úspěšného roku ve světě produkce potravin na farmě. Jen
to prosím moc nešiřte – nechci, aby tam přišly i nějaké
odporné škodlivé bakterie!
Eko Eda Gratuluji teplomilky, byly jste nominovány na ekocenu za své zásluhy ve světě recyklace. Tím, že přetváříte
všechen ten rostlinný odpad na farmě na živiny opravdu
pomáháte ekosystému. Dobrá práce!
Přidat se ke skupině?
Ano
Ne
78
2.4
Hygiena na farmě
e-Bug Sociální síť
Přezdívka: Probiotické bakterie
Adresa: Plovárna, Rybníček kravského mléka, Mléčná
farma, 269 01
Rády si dáme dobrý
boxerský zápas, když
se jen tak
poflakujeme v
lidských střevech,
takže si na nás dejte
bacha, vy škodlivé
bakterie – bojujeme
za pevné zdraví
všech lidí! Ding, ding,
začíná první kolo!
Přechodná adresa: 1. Užitečný mikrob, Roh tenkého
střeva, Bříškov, 270 23
Naše záliby: Naší oblíbenou potravou je laktosa –
člověče ten mléčný cukr skvělý! Dodává nám tolik
energie!!! My dobře víme, že nás má každý rád, protože
výsledkem našeho kvašení je chutný a jemný jogurt hodný
krále! Někteří z nás jsou také skvělí ve výrobě siláže –
fermentovaná tráva, kterou mohou jíst krávy a ovce po celý
rok... a oni ji milují!
Co nesnášíme: Hnusné škodlivé mikroby, kteří škodí
lidem – co je to s nima? Lidé a Lactobacilli byli vždy těmi
nejlepšími kamarády – vzájemně si pomáháme, no že jo?!
Přátelé
L. acidophilus
Příspěvky na zdi
S. cerevisiae
Společnost pro mléčné výrobky Drahé Lactobacily,
pořádáme přednášku o důležitosti živých kultur v
potravinářství a napadlo nás, jestli byste mohli přijet a
udělat nám prezentaci? Vy jste v tomhle totiž jedni z
nejlepších! Prosím ozvěte se co nejdříve.
Penicillium
Pacientka Anička Díky moc, kamarádi. Poté, co se se
mnou rozhodla na nějakou dobu pobýt Campylobakterie,
tak jste mi moc pomohli postavit se zpátky na nohy a díky
vám se cítím zase zdravá. S láskou Anička x
Fotky
Kravička Dorotka Jen tak dál, Lactobacili! Díky vaší
pomoci je moje mléko opravdu populární a dobře se
prodává! Již brzy si budu moct zaplatit dovolenou u moře,
po které jsem vždycky toužila... Už se nemůžu dočkat, až
ucítím pod kopýtkama písek z pláže!
Přidat se ke skupině?
Ano
Ne
79
2.4
Hygiena na farmě
e-Bug Sociální síť
Přezdívka: Probiotické bakterie
Adresa: Plovárna, Rybníček kravského mléka, Mléčná
farma, 269 01
Rády si dáme dobrý
boxerský zápas, když
se jen tak
poflakujeme v
lidských střevech,
takže si na nás dejte
bacha, vy škodlivé
bakterie – bojujeme
za pevné zdraví
všech lidí! Ding, ding,
začíná první kolo!
Přechodná adresa: 1. Užitečný mikrob, Roh tenkého
střeva, Bříškov, 270 23
Naše záliby: Naší oblíbenou potravou je laktosa –
člověče ten mléčný cukr skvělý! Dodává nám tolik
energie!!! My dobře víme, že nás má každý rád, protože
výsledkem našeho kvašení je chutný a jemný jogurt hodný
krále! Někteří z nás jsou také skvělí ve výrobě siláže –
fermentovaná tráva, kterou mohou jíst krávy a ovce po celý
rok... a oni ji milují!
Co nesnášíme: Hnusné škodlivé mikroby, kteří škodí
lidem – co je to s nima? Lidé a Lactobacilli byli vždy těmi
nejlepšími kamarády – vzájemně si pomáháme, no že jo?!
Přátelé
L. acidophilus
Příspěvky na zdi
S. cerevisiae
Společnost pro mléčné výrobky Drahé Lactobacily,
pořádáme přednášku o důležitosti živých kultur v
potravinářství a napadlo nás, jestli byste mohli přijet a
udělat nám prezentaci? Vy jste v tomhle totiž jedni z
nejlepších! Prosím ozvěte se co nejdříve.
Penicillium
Pacientka Anička Díky moc, kamarádi. Poté, co se se
mnou rozhodla na nějakou dobu pobýt Campylobakterie,
tak jste mi moc pomohli postavit se zpátky na nohy a díky
vám se cítím zase zdravá. S láskou Anička x
Fotky
Kravička Dorotka Jen tak dál, Lactobacili! Díky vaší
pomoci je moje mléko opravdu populární a dobře se
prodává! Již brzy si budu moct zaplatit dovolenou u moře,
po které jsem vždycky toužila... Už se nemůžu dočkat, až
ucítím pod kopýtkama písek z pláže!
Přidat se ke skupině?
Ano
Ne
80
2.4
Hygiena na farmě
Pravidla hry
Pravidla hry
1. Hoďte si všichni kostkou, hráč který hodí nejvyšší číslo začíná!
2. Další hráči nastupují do hry jak sedí vedle sebe, ve směru pohybu hodinových
ručiček.
3. Když stoupneš na políčko s mikrobem, osoba po tvé levici vezme z balíčku
vrchní kartu a položí ti z ní otázku.
4. Ten, kdo se dostane na konec hry jako první, vyhrává!
81
82
v
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
V lekci 3.1 se žáci dozvědí o imunitním systému, který
funguje jako přirozená ochrana lidského těla.
Podrobná animace žákům ukáže, jak lidské tělo denně
bojuje proti nebezpečným mikrobům. Vědomosti získané
v této lekci jsou nezbytné k pochopení posledních dvou
témat manuálu.
Cílové znalosti
Všichni žáci:



Budou vědět, že lidské tělo má mnoho přírozených způsobů
obrany proti infekcím.
Budou vědět, že naše tělo má 3 hlavní linie obranného
systému.
Budou vědět, že někdy naše tělo potřebuje pomoci s bojem proti
infekci.
83
3.1 Prevence infekcí
Imunitní systém
Základní informace
Klíčová slova
Antigen
Bílé krvinky
Fagocyty
Fagocytóza
Imunita
Patogen
Protilátky
Plazma
Zánět
Naše tělo má velice účinný systém ochrany, který zabraňuje
vzniku infekčních chorob. Ochrana těla má tři obranné linie:
1. Zabránění vstupu patogenu dovnitř těla
Naše kůže zabraňuje většině mikroorganismů, aby se
dostali dovnitř našeho těla,
Lepkavý sekret na sliznici dýchacích cest zabraňují průniku
mikrobů do dýchacího ústrojí a plic.
Dokonce i slzy v našich očích obsahují enzymy, které ničí
bakterie (jedná se o chemickou bariéru).
2. Nespecializované bílé krvinky
Potřebný
materiál
□
Stáhněte si prezentaci
na webu
www.e-bug.eu
Pro žáka
□ kopii SH 1
Na webu naleznete

PowerPointovou
prezentaci SH 1

Podrobnou kreslenou
animaci toho, jak
imunitní systém funguje
Tyto bílé krvinky se nazývají fagocyty. Pohltí, zabijí a
rozloží nebezpečné mikroby v procesu, kterému se říká
fagocytóza. V zasaženém místě vyvolají zánětlivý proces,
který je charakterizován bolestivostí, zarudnutím a otokem v
postiženém místě. Je-li infekce rozsáhlejší, dojde současně
i k zvýšení tělesné teploty (horečka). Do místa zánětu se
stahují další a další bílé krvinky (jejich nahromaděním
vzniká hnis) a zároveň sem pronikají i různé bílkoviny
obsažené v krvi. Tyto bílkoviny také pomáhají ničit mikroby.
Tak naše tělo bojuje s mikroby, které pronikly do našich
tkání.
3. Specializované bílé krvinky
Tento typ bílých krvinek se zaměřuje vždy proti určitým
mikrobům – mikrobům, které pronikly do tkání a byly zde
rozpoznány mezi vlastními buňkami. Každý mikrob má na
svém povrchu unikátní molekuly, kterým říkáme antigeny.
Když do těla pronikne mikrob, jehož antigeny bílé krvinky
neznají, začnou tyto krvinky tvořit protilátky. Protilátky se
navážou na povrch mikroba, tím ho označí a pomocí
fagocytů a krevních bílkovin pak může být rychle zničen.
Protilátky se tvoří neustále, podle toho, jaké mikroby
(patogeny) do těla pronikají. Když dojde ke zničení všech
nebezpečných patogenů, protilátky v krvi zůstávají a čekají,
zda se původce choroby opět nevrátí. Takto vzniká paměť
vašeho imunitního systému! Když se do těla dostane
mikrob, který vás již jednou napadl, díky této paměti dokáže
imunitní systém velice rychle reagovat, vytvořit velké
množství protilátek, mikroby zničit a vás tak ochránit před
vznikem stejného onemocnění – jste proti tomuto
onemocnění IMUNNÍ.
Příprava na hodinu
5. Pro každého okopírujte SH 1.
6. Na webu www.e-bug.eu si stáhněte prezentaci.
84
Imunitní systém
Ne vždy potřebujete k léčbě nemoci léky. Víte, že vaše tělo
každý den bojuje proti desítkám nebezpečných mikrobů, aniž
byste to vůbec věděli? Naše tělo má tři linie obrany proti
nebezpečným mikrobům.
První linie obrany – zabraňuje mikrobům proniknout do
těla
1. Kůže: Kůže zabraňuje mikrobům vstoupit do našeho organismu, ale pouze za předpokladu, že
není poškozená (poškrábaná, pořezaná). Když je kůže poraněna, krevní destičky rychle vytvoří
strup, který brání vstupu infekce.
2. Dýchací trakt: Lepkavý povlak a řasinky na povrchu dýchacích cest zachycují a odstraňují
mikroby.
3. Oči: Slzy obsahují zvláštní bílkoviny, které zabíjejí bakterie.
Druhá linie obrany – nespecializované bílé krvinky
1. Bílé krvinky zvané fagocyty
a. Pohlcují všechny cizí částečky, které proniknou do těla přes první linii obrany.
b. Polykají a tráví mikroby.
c. Říká se jim nespecializované nebo nespecifické, protože pohlcují úplně VŠECHNO,
co je našemu tělu cizí.
d. Spouštějí zánětlivý proces (zčervenání a bolestivý otok) tím, že:
i. Zvyšují průtok krve v postižené oblasti
ii. Umožňují prostup plazmy cévní stěnou do okolních postižených tkání
iii. Přilákají do místa zánětu další bílé krvinky
Třetí linie obrany – specializované bílé krvinky
1. Tyto bílé krvinky tvoří protilátky
a. Všechny buňky mají na svém povrchu specifické molekuly zvané antigeny – to platí pro
buňky lidského těla i pro bakterie, viry a plísně.
b. Když tyto bílé krvinky v krvi rozpoznají buňku s neznámým antigenem, začnou proti
němu tvořit protilátky. Ty se na antigen navážou a tím označí cizí buňku jako
nebezpečnou. Ostatní bílé krvinky ji pak zničí. Každá protilátka se může navázat pouze
na jeden druh antigenu, ne na ostatní.
c. Jakmile se tělo naučí tvořit určitý druh protilátek, zapamatuje si to a když dojde k vniknutí
stejného mikroba, začne je znovu tvořit ve velkém množství.
i. Protilátky se rychle navazují na nežádoucí patogeny a tím je označí jako
nebezpečné, určené ke zničení.
ii. Protilátky zůstávají v krvi i po vyléčení infekce. Tak je naše tělo chráněno proti
opakované infekce stejným mikrobem. Říkáme, že tělo je imunní proti již prodělané
infekci. Proto některé infekce (např. plané neštovice) prodělá člověk vždy jen
jednou, pak už je nadosmrti chráněn.
iii. Některé bakterie (streptokoky, stafylokoky a další) tvoří různé klony, které se
navzájem liší v tom, jaké antigeny na svém povrchu nesou. Naše tělo si po infekci
vytvoří protilátky proti jednomu klonu bakterií, ale není chráněno proti jiným.
85
86
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
Lekce 3.2 „Prevence infekcí“ žákům ukazuje, kdo byl
objevitelem první očkovací látky a co to je očkování.
Žáci si přečtou příběh doktora Edwarda Jennera. Dozvědí
se, jak objevil vakcínu proti černým neštovicím. Žáci si
pak ověří, zda čtenému textu porozuměli: pokusí se
dosadit vynechaná slova v textu, který se k doktoru
Jennerovi vztahuje. Tím si lépe zapamatují důležité
informace z této výukové lekce.
V doplňkové aktivitě “Zábavná hra” si žáci znovu osvěží
příběh doktora Jennera.
Cílové znalosti
Všichni žáci:
 Budou vědět, že vakcíny dokáží předejít celé řadě infekcí, včetně
chřipky.
Nadanější žáci:
 Budou vědět, že bohužel neexistují vakcíny na všechny infekční
nemoci.
87
3.2 Prevence infekcí
Očkování
Základní informace
Klíčová slova
Náš imunitní systém si dokáže poradit s většinou patogenních
mikroorganismů, které pronikají do našeho těla. Dostatečným
množstvím spánku, odpočinku, kvalitním jídlem s vyváženým
množstvím vitamínů a minerálů (čili vhodnou životosprávou)
pomáháme našemu imunitnímu systému, aby dobře pracoval, a
tím předcházíme vzniku infekčních onemocnění.
Antigen
Bakterie
Bílé krvinky
Imunitní systém
Nemoc
Protilátka
Vakcinace-očkování
Vakcína
Virus
Životospráva
Potřebný materiál
Pro žáka
 kopii SW 1
 kopii SH 1
 Bílá
tabule
nezbytná)
(není
Na webu
naleznete
 Ukázku této aktivity.
FAKTA
Slovo vakcína pochází z
latinského slova – vacca –
znamená krávu. Je tak
pojmenovaná proto, že
první
vakcína
byla
vyrobená
z mírnějších
kravských neštovic.
Dalším způsobem, jak můžeme pomoci našemu imunitnímu
systému bránit se infekcím, je vakcinace neboli očkování.
Očkování se užívá jako prevence (předcházení nemoci), nelze je
použít k léčbě již vzniklých nemocí. Vakcíny jsou vyráběny z
oslabených a neaktivních mikrobů, nebo z částí jejich těl.
Některé vakcíny jsou vyráběny z mikrobů, kteří jsou málo
nebezpeční, ale nesou na svém povrchu podobné antigeny jako
praví vyvolavatelé infekcí (viz příběh o Edwardu Jennerovi a
očkování proti černým neštovicím). V zásadě ale každá vakcína
chrání jen proti jednomu druhu mikrobů.
Když se vakcína dostane do těla (většinou injekcí), imunitní
systém na ní začne odpovídat, jako by to byl nebezpečný
mikrob. Bílé krvinky začnou tvořit velké množství protilátek,
které potom kolují v krvi a chrání nás. Když později dotyčný
mikrob pronikne do našeho těla, protilátky se na něj ihned
navážou a znemožní mu, aby se množil a poškozoval buňky a
tkáně. Jinými slovy: Po očkování si imunitní systém pamatuje,
jak má tvořit protilátky proti dotyčnému mikrobu. Tato paměť
obvykle vydrží několik let. Aby se tato paměť obnovovala a
nevyhasla, je někdy nutné očkování opakovat.
Někteří mikrobi jsou velmi proměnliví a často mění své antigeny.
Nové antigeny imunitní systém nezná, proto proti nim neumí
účinně bojovat. To je důvod, proč je nutné každý rok
přeočkovávat proti chřipce.
Příprava na hodinu
1.
Kopii SH 1 a SW 1 pro každého žáka.
88
3.2 Prevence infekcí
Očkování
Úvod
1. Začněte hodinu vysvětlením, že ačkoliv existuje celá řada škodlivých mikrobů, kteří nám mohou
způsobit onemocnění, někdy se proti jejich vzniku můžeme účinně bránit.
2. Vysvětlete, že vakcíny obsahují neškodné malé množství mikrobů, které bezpečným způsobem naučí
náš imunitní systém, jak nejlépe bojovat proti škodlivým mikrobům, kteří by jinak mohli způsobit
nebezpečné onemocnění. Popovídejte si o zkušenostech žáků s očkováním, zjistěte, zda si
vzpomenou na některé své očkování, a pokud ano, kdy byli očkováni.
3. Ukažte žákům obrázky nemocí, virů a bakterií proti kterým byli očkováni (obrázky naleznete na
www.e-bug.eu). Řekněte dětem, že ještě v 18. století byly tyto nemoci velmi časté.
4. Zdůrazněte žákům, že kdyby neexistovalo očkování, velké množství z nich by se nedožilo ani pěti let
života. Díky vakcinaci jsou nebezpečné a dříve často smrtelné choroby jako černý kašel, spalničky,
dětská obrna či tuberkulóza dnes již velmi vzácné.
5. Někteří mikrobi mění svůj zevní povrch stejně často, jako my měníme kabáty. Každá tato změna je
spojena se změnou antigenů – to znamená míst, které protilátky dokážou rozpoznat. Někdy je tedy
nutné vakcíny stále přizpůsobovat, podle toho, jak se mikrob mění. Například vakcína proti chřipce se
vyrábí každý rok nová.
Hlavní aktivita
1. Rozdejte každému kopii SW 1.a SH 1.
2. Přečtě celé třídě příběh doktora Jennera (SH 1) a poté příběh promítněte na tabuli nebo
nechte žáky, aby si ho sami ještě prošli.
3. Po přečtení textu žáci vyplní pracovní list SW 1.
Otázky
1. Pro ověření získaných vědomostí použijte těchto otázek:
a. Co to jsou vakcíny a k čemu slouží?
Vakcíny čili očkovací látky pomáhají předcházet vzniku nebezpečných
nemocí. Jedná se o mrtvé či velmi oslabené patogenní mikroby, kteří podnítí
imunitní systém k tvorbě protilátek, ale nezpůsobí onemocnění.
b. Kdy mohou být vakcíny použity?
Vakcíny se používají předtím, než nemoc vznikne. Jejich podáním se zabrání
vzniku onemocnění, čili jedná se o prevenci.
c. Kdo jako první objevil vakcíny?
Edward Jenner použil vakcínu proti černým neštovicím v roce 1796.
Doplňková aktivita
Po přečtení textu o Edwardu Jennerovi si mohou žáci jeho příběh osvěžit tím, že si ho zahrají.
Příklad scénáře naleznete v SH 2 (vytvořili si ho sami žáci v základní škole v Elmbridge v Anglii
pod vedením svého učitele pana Burbyho). Tuto hru můžete take vidět na webu www.e-bug.eu.
89
Edward Jenner se narodil v Anglii roku 1749. Jako malý chlapec se Edward zajímal o přírodní vědy. Na
břehu řeky Severn trávil dlouhé hodiny hledáním zkamenělin. V roce 1770, když mu bylo 21 let, začal v
Londýně studovat lékařskou fakultu. O dva roky později si zařídil lékařskou praxi ve svém rodném městě
Berkeley v hrabství Gloucestershire.
V té době byli lidé na celém světě často sužováni nebezpečnou nemocí, která se
jmenuje pravé nebo také černé neštovice. Lidem, kteří se nakazili touto nemocí,
se objevily po celém těle bolestivé puchýřky (neštovice), po kterých na kůži
zůstávaly hluboké jizvy. Velké množství lidí na tuto nemoc také umíralo. Edward
Jenner slyšel od svých pacientů z venkova vyprávět o neštovicích. Tito lidé
věřili, že když se někdo nakazí takzvanými kravskými neštovicemi (nemoc
dobytka s podobnými příznaky, která se může přenést na člověka),
During
this time,
people
werepokus
terrified
of experiment,
a horrible disease
smallpox.
už nikdy černé neštovice nedostane.
Jenner
se rozhodl
udělat
neboli
který bycalled
ukázal,
who
got1796
this za
disease
got severe
scarring
even
died! As a
zda mají lidé z venkova pravdu People
či ne. V
roce
ním přišla
dojička
mléka and
Sárasometimes
Nelmesová,
která
doctor, Edward
Jenner listened
to what
the country
people
saidpuchýřků
about small pox.
měla na svých rukou vyrážku způsobenou
kravskými
neštovicemi.
Jenner
odebral
z jejích
They
that someone
who Phippse,
caught a different
infection
called cowpox
vzorky hnisu, které pak přenesl
na believed
ruku osmiletého
Jamese
který bylmild
synem
Jennerova
zahradníka.
from
their cows
would notneštovicemi,
catch the much
more serious
James
onemocněl
kravskými
ale velice
brzy se smallpox.
bez jakýchkoliv
následků
uzdravil.
Jenner poté na Jamesovu ruku přenesl hnis, který získal od člověka, jenž
onemocněl černými neštovicemi. Jamesovi se udělalo na rukou několik stroupků,
ale neštovicemi neonemocněl. Jenner tak dokázal, že se lze před neštovicemi
chránit. Jennerův objev dostal pojmenování VAKCINACE (česky očkování) podle
latinského výrazu pro krávu: vacca. Jenner začal očkovat kravskými neštovicemi
všechny místní děti a tím zabránil tomu, aby onemocněly smrtelně nebezpečnými
černými neštovicemi.
90
Vypravěč
Jenner
Vypravěč
Jenner
Edward Jenner se narodil v roce 1749. Jako malý chlapec se Edward zajímal
o přírodní vědy. Na břehu řeky Severn trávil dlouhé hodiny hledáním
zkamenělin.
Jaký je dnes krásný den! Je jako stvořený na procházku po břehu řeky
Severn a hledání zkamenělin. Může být něco krásnějšího?!
V roce 1770, to mu bylo 21 let, se stal začal v Londýně studovat lékařskou
fakultu. O dva roky později si zařídil lékařskou praxi ve svém rodném městě
Berkeley v hrabství Gloucestershire. V té době byly černé neštovice velkým
problémem.
Pojďte dál, copak máte za problém?
Paní
Smithová
Dobrý den doktore, můj manžel dostal vyrážku od kravských neštovic. Co s
tím máme dělat?
Pan Smith
Pane doktore, můj kamarád loni umřel na černé neštovice. Ale on nikdy
neměl kravské neštovice.
Jenner
Opravdu? Pokračujte prosím, pane Smithsi.
Pan Smith
Takže, já jsem slyšel od mnoha lidí, kteří onemocněli kravskými neštovicemi,
že nikdy pak už nedostali černé neštovice! Myslíte si pane doktore, že ani já
už je nemohu dostat?
Jenner
Pane Smithsi, musím říct, že nejste první, kdo mi to říká. Myslím si, že máte
pravdu. Pokusím se to ověřit.
Vypravěč
Co doktor slíbil, to udělal. Když k němu přišla dojička mléka jménem Sarah
Nelmesová s kravskými neštovicemi, dostal nápad na jedinečný pokus. K
tomu však ještě potřeboval pomoc malého, teprve osmiletého chlapce
Jamese Phippse.
Sarah
Pane doktore, na rukou mám vyrážku od kravských neštovic.
Jenner
Ano, slečno Nelmesová, ukažte mi tu vyrážku. Jamesi, pojď ke mě a nastav
ruku.
Sarah
Co to děláte pane doktore?
Jenner
Takový pokus, Sáro. Pokusím se odebrat vám vzorek z puchýřků a zanesu
ho Jamesovi do takového malého škrábance na ruce.
Vypravěč
James opravdu onemocněl kravskými neštovicemi, ale brzy se úplně
uzdravil. Teď byl doktor Jenner připraven k dokončení svého pokusu. Již opět
zdravému Jamesovi zanesl do ranky na kůži hnis z pravých černých neštovic.
Jenner
Milý Jamesi, jestli vše půjde dobře, zapíšeš se do historie medicíny jako
hrdina!
James
A když to nepůjde podle plánu?
Jenner
Nebudu ti lhát Jamesi, mohl bys i umřít!
James
Ach bože!
Vypravěč
Ale James nezemřel a černé neštovice nedostal! Jenner výsledek
předpokládal správně a za krátký čas toto svou metodu uvedl úspěšně do
praxe. Dnes ji známe jako očkování. Díky němu se dnes s černými
neštovicemi nikde nesetkáme.
91
Dokážete vyplnit chybějící místa v textu slovy z tabulky?
Edward Jenner se narodil v Gloucestershire, v ____________. Jako malý
chlapec se nejvíce ve škole zajímal o _____________, a když vyrostl, stal
se ___________. Ve stejné době byli lidé v Anglii sužováni hroznou nemocí,
zvanou ______________. Příznakem je velké množství _____________.
Mnoho lidí na tuto nemoc zemřelo. Jenner si všiml, že dojičky, které dostaly
______________, přímo od krav, nezemřely na pravé neštovice. Jenner
vzal hnis z ruky _____________, která měla kravské neštovice a vpravil ho
Osobnost
lékařství
Doktor Edward
Jenner je jedním z
nejvýznamnějších
lidí v historii
medicíny. Bez
objevu vakcíny proti
pravým neštovicím
by tu dnes možná
nebyla polovina vaší
třídy.
do kůže chlapce jménem __________. Chlapec dostal kravské neštovice,
ale brzy se zotavil. Poté Jenner __________ Jamese černými neštovicemi.
Několik _____________ se vyvinulo, ale chlapec neonemocněl. Jenner byl
nadšený, že jeho metoda se osvědčila a začal všechny děti ze svého města
___________________,
aby
Kravské neštovice
Anglii
černé neštovice
vědu
zabránil
vzniku
James Phipps
puchýřků
očkovat
neštovic
pravých
neštovic.
lékařem
nakazil
dojička mléka
Věděli jste, že:
Odpovězte na následující otázky:
1. Jak se jmenoval lékař, který objevil očkování?
_________________________________________________________
2. Jak se nazývala nebezpečná choroba, proti které začal očkovat?
V 9 letech je
každé dítě
očkováno proti
nejméně 10
nebezpečným
chorobám.
_________________________________________________________
3. Jak napadlo Dr. Jennera, že je možné nebezpečnou chorobu léčit?
_________________________________________________________
4. Co se stalo Jamesovi poté, co ho nakazil kravskými neštovicemi?
_________________________________________________________
Zajímavost
Slovo vakcína
pochází z
latinského slova –
vacca –znamená
krávu.
5. Co se stalo Jamesovi poté, co ho nakazil pravými neštovicemi?
_________________________________________________________
6. Proč Dr. Jenner nejprve vakcínu vyzkoušel na Jamesovi a teprve potom
ji použil pro léčbu dalších dětí?
_________________________________________________________
92
Vaccination
comes from the
Latin word for a
cow – vacca.
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Předpokládaná délka výuky
45 minut
Lekce 4 „Léky a antibiotika“ ukazuje žákům správné
užívání antibiotik a dalších druhů léků v léčbě celé řady
nemocí.
Jedná se o diskusní aktivitu. Žáci jsou vystaveni celé
řadě událostí, které se Alence a Honzovi stanou
v průběhu jednoho školního dne. Žáci společně s učiteli
diskutují o jednotlivých příhodách a rozhodují se, zda
s jejich řešením souhlasí nebo nesouhlasí, a proč.
Cílové znalosti
Všichni žáci:
 Budou vědět, že mnoho běžných infekcí je možno vyléčit
bez použití léků, pouze odpočinkem, dostatečným
přísunem tekutin a zdravým životním stylem.
 Budou vědět, že při užívání antibiotik je důležité dobrat
celé balení přesně podle pokynů lékaře.
93
4.1 Léčba infekcí
Léky a antibiotika
Základní informace
Klíčová slova
Antibiotika
Imunitní systém
Infekce
Léky
Přirozená bariéra/ochrana
Přirozená obrana
Rezistence = odolnost
Symptom = příznak
Vakcinace = očkování
Potřebný materiál
Pro žáka/skupinu
 kopii SH 1
 kopii SH 2
 kopii nebo pomocí
dataprojektoru
promítnutý SW 1
Lidské tělo má celou řadu přirozených mechanismů, které
pomáhají imunitnímu systému bojovat proti škodlivým mikrobům
způsobujícím infekce: Kůže pomáhá zastavit vstup mikrobů do
organismu, v nose je lepkavá sliznice, která zachycuje
vdechnuté mikroby, slzy obsahují látky, které zabíjejí mikroby, a
žaludek tvoří kyselinu chlorovodíkovou, která ničí mikroby
snědené společně s potravou. Jestliže dodržujeme zásady
zdravého životního stylu (jíme zdravé potraviny, pijeme
dostatek tekutin, přiměřeně střídáme zátěž a odpočinek, atd.),
tyto přírodní bariéry většinou správně fungují a zabraňují
vniknutí infekce do organismu. V některých případech však
mikrobi mohou proniknout touto bariérou a způsobit
onemocnění.
Imunitní systém většinou zahubí všechny škodlivé mikroby,
kteří se do našeho těla dostanou. Někdy však potřebuje naši
pomoc. Antibiotika jsou speciální léky, které lékaři používají ke
zničení nebezpečných bakterií. Některá antibiotika zabraňují
rozmnožování bakterií, jiná je přímo zabíjejí. Antibiotika léčí
pouze nemoci způsobené bakteriemi, například angínu, spálu,
zápal plic, tuberkulózu a další. Nepůsobí ale proti virům. Proti
některým virům máme léky podobné antibiotikům, ale zdaleka
ne proti všem virům.
Předtím než byla antibiotika objevena, měly bakteriální choroby
velký podíl na úmrtnosti lidí. Ačkoliv dnes díky antibiotikům
snadno léčíme dříve smrtelné nemoci, bakterie se nevzdávají.
Při velké a často zbytečné spotřebě antibiotik dochází k tomu,
že bakterie vůči účinkům některých antibiotik získají odolnost
čili rezistenci. Na takovéto bakterie se získanou odolnosti jsou
běžná antibiotika neúčinná. Infekce pak probíhá hůře a někdy
může skončit i smrtí pacienta. Musíme se proto snažit o to, aby
se odolnost bakterií pokud možno nerozšiřovala. Proto je
potřeba dodržovat některá pravidla:
- Užívejte pouze ta antibiotika, která vám předepsal
lékař, protože ta jsou cíleně vybrána na vaši nemoc
a přímo Vám na míru.
- Dodržujte dávkování podle předpisu, protože jinak
nebudou bakterie kompletně zničeny a infekce se
může vrátit
- Neužívejte antibiotika na běžný kašel a rýmu (virózy)
– většinu z nich způsobují viry. Na viry antibiotika
neúčinkují.
Antivirové a antiplísňové léky dnes již také existují a jsou, stejně
jako antibiotika, pouze na lékařský předpis. Většina virových
onemocnění nemá závažný průběh, stačí léčit pouze jednotlivé
příznaky onemocnění (horečku, kašel, bolest v krku, atd.).
Příprava na hodinu
Pro každého okopírujte SH 1, SH 2 a SW 1.
94
4.1 Léčba infekcí
Léky a antibiotika
Úvod
1. Začněte hodinu tím, že řeknete žákům, že dnes se naučí, jak se léčí infekce. Připomeňte, že
škodliví mikrobi mohou způsobit onemocnění. Zeptejte se žáků na jejich vlastní zkušenost
s infekčními nemocemi. Kterou nemoc měli, jak se cítili, jak se léčili? Byli u doktora, v lékárně
koupili volně prodejné léky nebo se léčili léky, které měla maminka v domácí lékárničce?
2. Řekněte žákům, že předtím, než začneme jíst léky, můžeme nechat naše tělo, aby si samo
zkusilo se škodlivými mikroby bojovat. Vysvětlete jim, že existuje imunitní systém, který
dokáže mikroby zničit. Pokud dostatečně spíme a zdravě jíme, pomáháme udržovat imunitní
systém v dobré formě (snadněji ničí nebezpečné mikroby) a tím prospíváme našemu zdraví.
3. Vysvětlete, že někdy, zejména když se do našeho organismu dostane velké množství
bakterií, potřebuje náš imunitní systém pomoc. To je situace, kdy potřebujeme léky. Existuje
velké množství léků, každá skupina léčí jiné příznaky. Například léky proti kašli, proti teplotě,
proti bolesti, atd.
4. Zdůrazněte, že antibiotika jsou speciálním druhem léčiv. Používají se pouze pro léčbu
závažných bakteriálních infekcí. Antibiotika nám pomáhají tím, že zabíjejí bakterie, které
vyvolávají infekce. Různé druhy antibiotik ničí různé druhy bakterií. Proto nemůžeme bez
porady s lékařem užívat antibiotika, která nám například zbyla po předchozí nemoci.
Nemusela by totiž vůbec působit.
5. Zdůrazněte, že když dostaneme od lékaře antibiotika, je velice důležité brát je přesně podle
jeho pokynů a balení vždy dobrat! Pokud to nedodržíme, může se stát, že některé bakterie
přežijí a mohou nám znovu způsobit onemocnění, nebo mohou získat vůči antibiotiku
odolnost.
6. Žáci by měli vědět, že jiné druhy léků, jako například léky proti bolesti, proti kašli atd., se
používají k léčbě jednotlivých projevů (příznaků) nemoci, neodstraňují však příčinu infekční
nemoci.
Hlavní aktivita
1.
Tato aktivita je koncipována jako obrázkový příběh.
2.
Každá část příběhu představuje různé situace a vyžaduje jejich řešení. Řešení je napsané
kurzívou, takže je dobře viditelné.
3.
Každou příhodu ukažte žákům - buďto každému dejte kopii SH 1 a SH 2 nebo ji ukažte na
webu www.e-bug.eu nebo ji promítněte projektorem. Pak s žáky rozeberte, zda jsou
jednotlivá řešení správná nebo ne.
4.
Správné odpovědi naleznete v TS 3.
95
4.1 Léčba infekcí
Léky a antibiotika
Otázka
Pro ověření získaných vědomostí použijte těchto otázek:
1. Co způsobuje infekční onemocnění?
Nebezpeční mikrobi.
2. Co to jsou léky?
Jsou to zvláštní látky, které se používají k odstranění nemoci nebo ke zmírnění jednotlivých
příznaků.
3. Co to jsou antibiotika?
Antibiotika jsou speciálním druhem léků. Používají se k léčbě bakteriálních infekcí.
4. Proč nesmíme použít antibiotika, která byla předepsána jinému člověku?
Různé druhy antibiotik ničí různé druhy bakterií, proto například antibiotika předepsaná na
angínu nebudou fungovat na infekci močových cest nebo infekci v břiše.
5. Co se může stát, když nebudeme brát antibiotika v předepsaných intervalech?
Když nebudeme brát antibiotika podle předpisu, může se stát, že v našem těle přežijí některé
nebezpečné bakterie, které byly vystaveny antibiotické léčbě příliš krátce a naučily se, jak se
jí bránit. Tak vznikají rezistentní (odolné) bakterie. Jestliže taková bakterie opět způsobí
onemocnění a lékař použije stejná antibiotika, léčba už nezabere.
Doplňková aktivita
1. Tuto aktivitu mohou dělat žáci samostatně nebo ve skupinách po 2-4.
2. Dejte žákům kopii SW 1.
3. Žáci by měli ve „Slovních hrátkách“ spojit výrazy z levého sloupečku se správným tvrzením ve
sloupečku pravém.
96
1. Alenka odešla do školy, ačkoli se necítila moc dobře. Bolela ji
hlava a měla rýmu. Když přišla do třídy a sedla si vedle své
kamarádky Nataši, zjistila, že ani Nataša se necítí příliš dobře.
Natašo, je ti dobře?
Moc ne, ale maminka říkala,
že musím jít do školy. (Poté
Nataša dvakrát zakašlala.)
Mě taky není dobře, ale naštěstí
nekašlu. Natašo, musíš si zakrývat
ústa rukou, když kašleš!
2. O polední přestávce šla obě děvčata na toaletu. Nataša měla
veliký hlad, a proto velmi pospíchala, aby už už byla na obědě.
Ale prosím tě, to je zbytečné! Já si
ruce nemyji a ještě se mi nic nestalo!
.
Alenko, pospěš si, mám
velký hlad!
Počkej, musím si
ještě umýt ruce!
3. Při obědě Alenka vyprávěla svému kamarádovi Honzíkovi o
bolesti hlavy a rýmě.
Opravdu mě
ta hlava bolí
a navíc mám
pocit, že
dostanu
kašel.
To není špatný nápad.
Myslím, že nám doma
nějaká zbyla po sestře,
když měla zánět ucha.
A nemáš doma nějaká
antibiotika, která by sis
mohla vzít?
97
4. Po obědě šly děti ven, proběhnout se na hřiště. Honzík upadl a velice
ošklivě si odřel koleno.
Auuuu, z kolena mi teče
krev!
Honem, pojď,
musíme to ukázet
paní učitelce!
Ach, ukaž mi to koleno.
Naštěstí to nevypadá zle.
Bude stačit jenom náplast.
6. Když přišla Alenka domů, její maminka se rozhodla, že raději zajdou k
doktorovi. Ten řekl, že Alenka má virózu.
Alenko, jdi domů, lehni si do postele, a když tě
bude bolet hlava, můžeš si vzít prášek na
zmírnění bolesti.
Buďte klidná. V tomto případě
naštěstí nejsou nutná.
Ale ona je nemocná!
Musíte jí přece dát
antibiotika!
5. Honzík nepřišel druhý den do školy a tak se Alenka za ním vydala
domů.
No nazdar! A dal ti
něco proti bolesti?
Dneska jsi nebyl ve škole,
jsi v pořádku?
Ne, ale dal mi antibiotika,
která pomohou tělu bojovat
proti infekci. A řekl mi, že
musím všechna sníst.
Nejsem, koleno mě v noci
začalo hrozně bolet, a tak
jsem musel jít k doktorovi.
Ten řekl, že je v ráně
infekce.
98
NEJMENŠÍ ZE VŠECH
MIKROBŮ, VĚTŠINOU
JE NEBEZPEČNÝ
PODÁVÁME JE
NEMOCNÉMU
ČLOVĚKU KE
ZMÍRNĚNÍ PŘÍZNAKŮ
NEMOCI
PROJEV NEMOCI,
ČASTO BOLEST HLAVY,
HOREČKA, PRŮJEM,
ATD.
SPECIÁLNÍ LÉKY,
KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ K
LÉČBĚ BAKTERIÁLNÍCH
INFEKCÍ
NEMOC ZPŮSOBENÁ
MIKROBY
MALÝ MIKROB, KTERÝ
MŮŽE BÝT UŽITEČNÝ,
ALE I NEBEZPEČNÝ
LÉK, KTERÝ SE
POUŽÍVÁ KE ZMÍRNĚNÍ
BOLESTI
99
100
Slovníček pojmů
Antibakteriální
mýdlo
Antibiotika
Antigen
Bakterie
Mýdlo, které ničí některé bakterie. Jeho používání v běžném životě je zbytečné
nebo dokonce nevhodné, neboť toto mýdlo může ničit naši přirozenou
mikroflóru. Pro běžnou potřebu stačí klasické mýdlo a teplá voda.
Druh léků, které se používají pro léčbu bakteriálních infekcí. Antibiotika usmrcují
bakterie nebo alespoň zabraňují jejich množení.
Část mikroba, kterou imunitní systém rozpozná a začne proti ní tvořit protilátky.
Dermatofyta
Mikroskopické jednobuněčné organismy, které jsou prakticky všudypřítomné.
Jednotlivé druhy mohou být pro člověka užitečné, neškodné, ale i nebezpečné.
Buňky, které se nacházejí v krvi. Jsou součástí imunitního systému. Pomáhají
tělu bojovat proti infekcím a jiným nemocem.
Anglický název pro malého brouka, mouchu, hmyz, a přeneseně také mikroba.
e-Bug je název pro „evropského mikroba“.
Nejmenší stavební jednotka lidského, zvířecího nebo rostlinného těla. Lidské
tělo, stejně jako tělo zvířecí i tělo rostlin se skládá z miliónů buněk. Některé
mikroorganismy, například bakterie, jsou tvořeny jedinou buňkou, proto se jim
říká “jednobuněční”. Buňka je nejmenší částečka živé hmoty, která je schopna
samostatného života.
Skupina hub či plísní, které žijí na kůži a někdy napadají pokožku, vlasy a nehty.
Experiment
Pokus, při němž si ověříme, zda byl náš předpoklad správný či nikoli.
Fagocyty
Infekce
Bílé krvinky, které napadají a pohlcují mikroby nebo cizorodé částice, jež se
dostaly do tkání organismu nebo do krve.
Proces, při kterém buňka (obvykle bílá krvinka) obklopí mikroba nebo cizorodou
částici svými výběžky, pohltí jej a ztráví.
Český název je “kvašení”. Jde o chemický děj, který probíhá bez přístupu
vzduchu a jeho podstatou je přeměna cukru na oxid uhličitý a alkohol.
Do říše hub patří velké množství mikroorganismů. Houby mohou mít dvojí
uspořádání – buďto rostou jako jednotlivé nezávislé buňky (např. kvasinky) nebo
se sdružují do vláken. Velké množství vláken může vytvořit viditelný útvar, který
se běžně označuje jako plíseň.
Dodržování určitých zdraví prospěšných návyků (např. mytí rukou) k omezení či
zabránění šíření infekčních chorob.
Systém orgánů, tkání, buněk a buněčných produktů (např. protilátek), který
rozpozná nebezpečné mikroby v lidském těle a dokáže je zabít a odstranit.
Znamená vytvoření specifických protilátek proti určitému mikrobu. Imunizace
vzniká například při očkování. Protilátky, které při imunizaci vznikají, chrání
člověka před vznikem nemoci.
Vytvoření ideálních podmínek pro růst a rozmnožování mikrobů. Znamená to
přípravu vhodné živné půdy, zajištění správné teploty, vlhkosti atd.
Nemoc způsobená mikroorganismy.
Infekční
Schopný způsobit infekci. Zdrojem infekce může být člověk, zvíře nebo věc.
Kolonie
Skupina mikroorganismů, které vznikly dělením z jediné mateřské buňky.
Kolonizovat
Schopnost mikrobů osídlovat kůži a sliznice člověka a množit se zde, aniž by
došlo k poškození těchto tkání (nevzniká nemoc).
Zanesení nežádoucích mikrobů na různé předměty (včetně lidských rukou). Na
povrchu těchto předmětů mohou mikrobi podle okolností jen přežívat anebo se
zde mohou množit. V každém případě se kontaminované předměty mohou stát
zdrojem infekce. Mikrobi jsou příliš malí, než abychom je mohli vidět – proto
předměty mohou být kontaminované i tehdy, když se na pohled zdají být čisté.
Bílé krvinky
Bug
Buňka
Fagocytóza
Fermentace
Houby
Hygiena
Imunitní
systém
Imunizace
Inkubace
Kontaminace
101
Slovníček pojmů
Kultivace
Růst mikrobů na speciálně připravených živných půdách.
Lék
Mikrob
Speciálně upravené látky, které pomáhají odstraňovat příznaky nemoci a
navracet zdraví. Mohou být ve formě tablet, sirupů nebo mastí, anebo se mohou
podávat jako injekce. Léky se prodávají (a někdy i připravují) v lékárnách.
Zkrácený název pro mikroorganismus.
Mikroorganismy
Živé organismy, které jsou velmi malé. Nejsou viditelné pouhým okem.
Mikroskop
Optická pomůcka, která zvětšuje obraz nepatrných předmětů a umožňuje tak
pozorovat jednotlivé buňky, bakterie, někdy i viry (elektronový mikroskop).
Nakažlivé nemoci se šíří přímým i nepřímým způsobem od jednoho člověka
nebo zvířete k druhému. Původcem nakažlivých nemocí jsou různé druhy
mikrobů.
Je opakem zdraví. Nemoc je provázena typickými příznaky či skupinou příznaků
(např. horečka, bolest v krku, bolest hlavy, kašel, atd.)
Mikrob, který dokáže způsobit onemocnění.
Nakažlivý
Nemoc
Patogen
Plasma
Plísně
Prevence
Probiotický
Protilátka
Přenos
Přirozené bariéry
Přirozená obrana
Příznak
Toxiny
Vakcína
Vakcinace
Virus
Žlutavá tekutina, která tvoří základ krve. V plasmě plavou červené krvinky
(kterých je nejvíc a které proto udílejí krvi červenou barvu; jejich úkolem je
přenos kyslíku z plic do tkání), bílé krvinky (důležité pro boj s infekcemi) a krevní
destičky, které jsou potřeba pro srážení krve při poškození cévy.
Je to forma růstu hub. Plísně na rozdíl od bakterií nebo virů vytvářejí
mnohobuněčná vlákna, jejichž změť je viditelná prostým okem.
Předcházení vzniku nemoci (například očkováním nebo životosprávou).
Přesný překlad znamená “podporující život”. Probiotické jsou například bakterie,
které člověku pomáhají s trávením potravin.
Bílkovina, kterou tvoří bílé krvinky. Protilátky se navážou na mikroby a tím
pomohou imunitnímu systému rozpoznat tohoto nepřítele a zničit ho.
Způsob šíření mikrobů z jednoho organismu na druhý. Mikrobi se mohou
přenášet z člověka na člověka, mezi zvířaty, anebo také ze zvířete na člověka.
Přirozená ochrana našeho těla, která zabraňuje vstupu mikrobů do organismu.
Patří sem například kůže, sliznice, žaludeční šťáva a podobně.
Přirozený způsob, kterým se tělo brání nemoci. Zahrnuje jednak přirozené
bariéry, které zadrží většinu mikrobů na povrchu těla, jednak imunitní systém,
který zahubí a odstraní mikroorganismy, které již pronikly do tkání.
Je to typický projev nemoci – např. horečka nebo bolest hlavy nebo průjem.
Doslova to znamená jedy. Jsou to nebezpečné látky, které jsou tvořeny
některými druhy mikrobů. Toxiny způsobují onemocnění, otravu.
Očkovací látka obsahující oslabené nebo mrtvé mikroby, například viry či
bakterie. Po očkování začne imunitní systém tvořit protilátky proti příslušným
mikrobům. Vakcína tak brání vzniku onemocnění.
Česky znamená očkování. Očkování chrání tělo před vznikem nebezpečných,
často smrtelných chorob (např. tuberkulóza, zánět mozkových blan atd.).
Nejmenší z mikrobů. Viry se mohou množit samy, jsou to nebuněčné organismy,
které ke svému rozmnožování potřebují živé buňky jiných organismů.
102
Slovníček pojmů
Zánět
Zárodek
Zkřížená
kontaminace
Je to obranná reakce lidského organismu na poškození (úrazem, infekcí apod.).
Cílem zánětu je odstranit mikroby nebo neznámé látky z organismu a současně
zahájit hojivý děj (obnovu poškozené tkáně). Projevem zánětlivé reakce v místě
poškození je zarudnutí kůže, otok a bolestivost.
Mikrob, který vyvolává nemoc. Význam je stejný jako „Patogen“.
Je to přenos patogenních mikrobů z potravinářských surovin (např. zeleniny,
masa apod.) na již hotové pokrmy. Potravinářské suroviny mohou obsahovat
mikroby, ty by však měly být zničeny při kuchyňském zpracování (vaření, pečení
či smažení masa, u zeleniny totéž – nebo alespoň důkladné omytí, oloupání
slupky a podobně). Špinavé a čisté provozy by vždy měly být od sebe odděleny,
nikdy se nemají křížit. Typickým příkladem křížení špinavého a čistého procesu
je používání stejného prkénka nebo stejného nože na krájení surovin i na krájení
hotového jídla. Podobně nebezpečné je neumýt si ruce při přechodu od
špinavých potravin k čistým.
103
104
Tento projekt vznikl za podpory Centra preventivního lékařství 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Ministertva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Evaluace
projektu v České republice proběhla díky ochotě a obětavosti učitelů na těchto
základních školách v Praze a Ostravě:
ZŠ Kateřinky, Praha 4
ZŠ Hanspaulka, Sušická Praha 6
ZŠ Na dlouhém lánu, Praha 6
ZŠ Zenklova, Praha 8
ZŠ Lyčkovo nám, Praha 8
ZŠ U školské zahrady, Praha 8
ZŠ Zelená, Moravská Ostrava
ZŠ Gajdošova, Moravská Ostrava
ZŠ Gen. Janka, Ostrava-Mariánské Hory
ZŠ Chrjukinova, Ostrava-Zábřeb
ZŠ Horymírova, Ostrava-Záhřeb
ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba
ZŠ Paskovská, Ostrava-Hrabová
Vzdělávací program vznikl ve velké Británii ve spolupráci s těmito institucemi:
Městská Univerzita v Londýně
Mezinárodní vědecké forum o hygieně
Mikrobiologická společnost
Ministerstvo zdravotnictví UK
Tým e-Bug by rád poděkoval celé řadě organizací i jednotlivcům, kteří mu pomáhali
tento výukový materiál připravit. Řada z nich nám udělila povolení uveřejnit
informace, na které mají copyright. Pro kompletní seznam navštivte:
http://www.e-bug.eu/ebug_sch.nsf/licenses
105
Tím, že se děti již od útlého dětství budo dozvídat základní
informace z oblasti mokrobiologie, osobní hygieny a
správného užívání antibiotik, bude možné zachovat
účinnost antibakteriální léčby i pro další generace. Budou
vědět kdy se antibiotika mohou a kdy nemohou brát, proti
kterým onemocněním jsou či nejsou účinná a také to, že
pokud nám byla antibiotika předepsána, je nutné vždy
dobrat celé balení. Pouze tak předejdeme tomu, aby si
bakterie proti antibiotikům začaly vytvářet rezistenci.
Tento výukový materiál obsahuje zajímavé informace,
podrobné plány jednotlivých hodin a také návrhy pokusů a
růzuných aktivit pro Vás a vaše žáky.
Výuka tohoto manuálu koresponduje s Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
106

Podobné dokumenty