Terminál CKP-3

Komentáře

Transkript

Terminál CKP-3
Terminál CKP-3
 Terminál CKP-3 je další HW komponentou
identifikačního systému IDSIMA 4.
 Je určen pro snímání docházkových údajů, event. pro
zadávání hesla (PIN kódu) v přístupových systémech.
 Má lepší technické parametry oproti svému předchůdci
 Tlačítková klávesnice s překryvnou fólií, matice 4x4
 Interní čtečky bezkontaktních karet běžných typů
 Moderní řešení designu
 Se systémem IDSIMA 4-PRO je modul propojen linkou
RS 485.
 Ovládat jím lze až 4 zábrany.
Produkty
Terminál CKP-3
Mechanické provedení
Terminál je zabudován do plastové skříňky COMTEC 200 H firmy OKW, z materiálu ABS
o rozměrech cca 200x150x62 mm. Barevné provedení je standardní v barvě černé RAL 9005 nebo
béžové RAL 9002.
Technické parametry
Řídicí jednočipový mikroprocesor: . . . . . . . . . . . typu 8052
Rozsah datové paměti CMOS SRAM: . . . . . . . . . 256 kB (větší počet záznamů v režimu off-line)
Rozsah datové paměti FLASH EPROM: . . . . . . 128 kB (SW zabezpečení proti rušení)
Rozsah programové paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 kB, možnost změny FW přes kom. rozhraní
Napájecí napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 – 16 VDC
Spotřeba (bez čteček karet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mA
IMA
Max.spotřeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 A (včetně čteček, Ethernetu)
Pracovní teplota okolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od -40 °C do +65 °C
Klimatická odolnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 až 90% relativní vlhkost, bez kondenzace
Krytí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 30
Zobrazovací jednotka (displej) . . . . . . . . . . . . . . . LCD 2x16 alfanumerických znaků, podsvětlení, variantně fluorescenční
Optická indikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zelená a červená LED dioda pro indikaci provozních a chybových stavů
Zvuková indikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siréna indikuje akceptaci karty
Tlačítková klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . životnost tlačítek větší než 107
Komunikační rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Base-T Ethernet (možnost), připojení konektorem RJ45 - komunikační
rozhraní RS485 (dle normy TIA/EIA-485-A), komunikační protokol IMA,
9600bit/s, galvanické oddělení
Vstupy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 univerzální galvanicky oddělené TTL vstupy, 2 až 4 vstupy pro čtečky karet,
pro čtečky s ABA rozhraním, Wiegand 26 a 32 bitů (základní firmware čte
karty Motorola, HID, Mifare, Legic, EM karty, magnetické karty s formátem
záznamu IMA a Dallas čipy s pomocí přídavného modulu)
Výstupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x přepínací kontakty relé max. spínací proud 1 A
max. spínací napětí ~120 V/=60 V, max.spínací výkon ~60 VA/=30 W
Tampery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 tampery zapojené v sérii (EZS), 1 tamper – interní indikace otevření skříně
Maximální počet záznamů v režimu off-line . . 7500
IMA s.r.o.
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
Na Valentince 1, 150 00 Praha 5
tel. obchod: (+) 251 081 097
fax: (+ 420) 251 081 066
e-mail: [email protected], www.ima.cz
IMA s.r.o.
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
Bartolomějská 87, 530 02 Pardubice
tel.: (+420) 466 501 562
fax: (+420)466 513 457
e-mail: [email protected], www.ima.cz