resiproof - Soprema CZ

Transkript

resiproof - Soprema CZ
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
Türkova 2332/1
149 00 Praha 4
TECHNICKÝ LIST
No. DTE 11-102_EN.CZ
Tel: +420 242 447 695 – Fax: +420 242 447 697 – IČO: 28966686
RESIPROOF
Popis
RESIPROOF je jednosložková těsnící polyuretanová pryskyřice, která je
připravena k přímému použití.
Charakteristika
Fyzický stav
Barva
Hustota při 25 oC
Vyskozita při 23°C
Obsah sušiny
Bod vzplanutí
Prodloužení při přetržení
Pevnost v tahu
Hořlavost
Doba schnutí
RESIPROOF
Jednosložková, samonivelační,
tekutá stěrka
RAL 1014 nebo RAL 7032
1 700 kg/m3
55 Po
84 %
35 °C
690 %
4,8 Mpa
Vysoce hořlavý
12 až 48 hodin v závislosti na teplotě,
Pochozí po 72 hodinách
Poznámka: Viskozita je udána pro informativní účely, přičemž má tendenci se
vyvíjet jelikož jde o jednosložkový výrobek.
Balení a spotřeba
Plechovky
Skladování
Spotřeba:
S 300 – Nepochozí plochy
S 400 – Terasa s dlažbou a
vlhké prostory
S 500 – Barevné dokončení
S 500 – Protiskluzová úprava
S 500 – Finální dekorativní
povrch s chipsem
SX – Prostupy a detaily
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
RESIPROOF
25 kg
9 měsíců v originalní neotevřené
nádobě, v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, při teplotě > 5°C
RESIPROOF Primer
RESIPROOF - 2 vrstvy 600 g/m2
RESIPROOF Primer
RESIPROOF - 2 vrstvy 600 g/m2
RESIPROOF - 1 vrstva 300 g/m2
+ křemičitý písek (500 g/m2)
RESIPROOF Primer
RESIPROOF - 2 vrstvy 600 g/m2
RESIPROOF Top
RESIPROOF Primer
RESIPROOF - 2 vrstvy 600 g/m2
RESIPROOF - 1 vrstva 300 g/m2
+ křemičitý písek (500 g/m2)
RESIPROOF Primer
RESIPROOF - 2 vrstvy 600 g/m2
RESIPROOF - 1 vrstva 300 g/m2
+dekorativní chips
RESIPROOF Top Transparent
RESIPROOF Primer
RESIPROOF - 1 vrstva 500 g/m2
Výztužná tkanina
RESIPROOF - 2 vrstvy 600 g/m2
RESIPROOF Top
…a voda pouze venku!!!
Strana 1 (celkem 2)
TECHNICKÝ LIST
No. DTE 11-102_EN.CZ
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
Türkova 2332/1
149 00 Praha 4
Tel: +420 242 447 695 – Fax: +420 242 447 697 – IČO: 28966686
Při řešení prostupů a detailů je nutné použít výztužnou pásku a stěrku
RESIPROOF (500 g/m2), které budou umístěny v hlavní oblasti
předpokládaných napětí.
Použití
RESIPROOF je hlavní složkou stěrkového hydroizolačního systému
RESIPROOF. Oblasti použití zahrnují zejména:
- střešní hydroizolace s ochrannou vrstvou, nebo bez ochranné vrstvy
(materiál je UV- stabilní)
- Pochozí střechy s ochrannou vrstvou (beton, lepená dlažba,…)
- pochozí střechy s dodatečnou ochranou ve formě přidané vrstvy
RESIPROOF TOP nebo RESIPROOF TOP Transparent.
V novostavbách i rekonstrukcích.
Aplikace
RESIPROOF se nanáší štětcem nebo válečkem, podle platných
technických pokynů. Nanáší se ve 2 - 3 vrstvách na povrch podkladu.
Před použitím řádně promíchejte. Připravený podklad ošetřete
penetračním nátěrem RESIPROOF Primer
Čistící prostředky : Ředidlo THINNER V, MEK nebo THINNER L,
toluen, Xylen pro pomalý náběh při vysoké teplotě (≥35°C).
Bezpečnost a
ochrana zdraví
- Může být škodlivý při vdechnutí.
- Může dráždit oči a dýchací ústrojí.
- Může způsobit podráždění při vdechnutí, nebo pokud přijde do styku
s kůží, případně při požití.
- Obsahuje isokyanáty. Při práci nekuřte, nepijte ani nejezte.
- Používejte pouze v dobře větraných prostorech .
Více informací naleznete v platném bezpečnostním listu.
Kontrola kvality:
SOPREMA vždy klade nejvyšší důraz na kontrolu kvality svých výrobků.
Kvalita zabezpečena systém v souladu s ISO 9001:2008;, certifikováno
BSI Management System.
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
…a voda pouze venku!!!
Strana 2 (celkem 2)