independent unformal magazine

Komentáře

Transkript

independent unformal magazine
www.jineteritorium.cz
únor 2013 | #5 | zdarma
independent unformal magazine
Ohlédnutí za letními
festivaly 2012. I. část
Bondáž
Šintoismus – původní
japonské pohanství
Sabaton:
historie v metalu
Helloween:
„Přežili jsme 2012“
Průlet světem
japonských videoher
Hanafuda a Kabufuda:
Hry, které daly Yakuze jméno
7sins Of Surviving
VISUAL KEI:
Historie, vznik a vývoj
Tattoo:
Irezumi – japonská krása
novinky | hudba | umění | kino | styl | móda | akce
JINÉ TERITORIUM
Šéfredaktor:
Mikhail Spotkay
[email protected]
[email protected]
+420 773 666 445
Hlavní redaktor:
Maxmilian Anders
[email protected]
[email protected]
+420 773 262 910
Redaktoři:
Maxmilian Anders, Anantes,
Dr.M.Simon, Rob Rock, Newguy, Linda
Dragonari, Marcus, Jan Král, Kakumei
no Kazoku, Berkana Wunjo, Vaas,
Michal Měřinský
Redaktoři v zahraničí:
Swietłana Pawlienko (Polsko)
Inzerce (Klientský servis):
Jan Král
[email protected]
+420 775 509 661
Kristina Reznikova
[email protected]
Jazyková úprava a překlad:
Maxmilian Anders, ketmara, Rott
DTP (grafická úprava a sazba):
Mikhail Spotkay
Distribuce:
Anastasia Yanina
[email protected]
Foto:
El Reznikova, Michal Měřinský,
oficiální stránky kapel, distributorů
a jiné internetové zdroje.
Vydavatel:
Mikhail Spotkay
IČO 88864626
Jeseniova 1151/55, 130 00, Praha – Žižkov.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátů. Názory
redakce nemusí nutně odpovídat názorům
jednotlivých redaktorů. Redakce nenese žádnou
zodpovědnost za publikaci názorů redaktorů či
druhých osob. Přetisk a jakékoli šíření celku i částí
obsahu časopisu povoleno pouze s písemným
souhlasem vydavatele. Časopis není určen pro
prodej v obchodní síti.
Vydání 5 (únor 2013), zdarma
02 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Zdravím Tě,
milý čtenáři!
Vše
nejlepší
ke svátku svatého
Valentýna. A pro
toho, kdo považuje
tento „usoplený a
komerční“ svátek
za
hloupost,
popřeji aspoň všem
čtenářům a celou redakci JT
s jubilejním, pátým číslem a faktem,
že pro své čitatele potíme krev
již přesně půl roku! Proto cítíme
vděk k tobě, věrný čtenáři, ale i
k lidem, kteří si ve své skromnosti
rozhodně zasluhují náš obdiv, za
všechny jmenujme i s tituly Roba
Rocka z Rock Fashion, FouSage
z Hell.cz, Lucku a Xagashe z Red
Ravenu, pana Kaštana z Modré
Opice a v neposlední řadě pana
Tomáše Barana z Pragakoncertu.
Toto číslo v dosti neobvyklém
pro JT stylu a provedení,
nás
seznámí
s jedním
z nejpopulárnějších v poslední
době
fenoménů
jménem
Japonofilie. Japonské hudební styly
a kapely, japonské počítačové hry,
lifestyle a mnoho dalšího Tě čeká
v tomto netradičním výtisku, kde
ovšem nesmí chybět oblíbené
rubriky a pořádná dávka metalu.
Také zde najdete malé
překvapení pro milovníky komixu,
čekáme na odezvu z řad čtenářů!
Mír a lásku pro všechny,
hlasitou hudbu a nové zajímavé
zážitky přeje
Váš šéfredaktor
Mikhlail Spotkay
02 editorial
03 obsah
04 bdsm
Bondáž
06 vhled
Šintoismus – původní japonské
pohanství
08 hi-tech
08-09
Průlet světem japonských videoher
10 games
Hanafuda a Kabufuda:
Hry, které daly Yakuze jméno
12 hudba
VISUAL KEI:
Historie, vznik a vývoj
16 camera obscura
Modelka: Karolína Koblenová
12-15
18 svět bez jména
Komiks
19 kalendář
23 rock fashion
Ohlédnutí za letními festivaly 2012
I. část
28 recenze
Sabaton
23-27
30 recenze
Helloween: „Přežili jsme 2012“
32 tattoo
Irezumi – japonská krása
36 horoskop
38 profil
7sins Of Surviving
30-31
www.jineteritorium.cz |
03
Bondáž
«Většina technik japonské
bondáže jde rozdělit do
dvou kategorií: jednoduché
symetrické úvazy a
komplikované asymetrické
kompozice, případně
závěsy. Protože se pracuje
s přírodními hrubými lany je
možné pro běžné svázání
pracovat s minimem uzlů a
spoléhat na tření provazu o
sebe samotného.»
P
ro milovníky nevšedních věcí zde máme zajímavé a často diskutované téma, o kterém
ovšem víme dost málo. Podívejme se tedy na věc z nečekané, japonské perspektivy. Bondáž
či konkrétně svazování je jedna z rozšířených praktik v BDSM. Samotná trojzkratka
BDSM ji obsahuje hned na začátku: B&D znamená „bondage and discipline“, D&S znamená
„dominance and submission“ a poslední S&M znamená „Sadism and masochism“.
O sadismu a masochismu jistě již většina z
o bondáž estetickou a i pak spíše o různé
našich čtenářů slyšela, jak se to tedy má s tím
postroje či dekorativní pouta než bondáž
zbytkem? Centrálním prvkem celého BDSM
provazovou.
je «power exchange», volně přeloženo jako
V Japonsku nejsou o erotické bondáži
odevzdání nadvlády nebo výměna schopností.
téměř žádné historické doklady až do druhé
Jedna strana se dobrovolně odevzdává druhé,
světové války, jedná se tedy o praktiku
ať už jde o fyzickou bolest v případě sadismu
dovezenou. Japonsko je ale jako vždy
a masochismu, chování v případě dominance,
specifické tím jak transformuje vnější vlivy. S
submisivity a
termínem BDSM
disciplíny, nebo v
se tam prakticky
«Většina praktik, BDSM
případě bondáže:
nesetkáte, místo
obsahuje, v sobě skrývá
fyzické omezení.
toho se říká SMBD
Prakticky ve
rizika, obzvláště pak bondáž, nebo prostě SM
všech komunitách
(disciplíny a
kde může snadno dojít k
zabývajících se
submisivity mají
BDSM se klade velký omezení toku krve, poškození pravděpodobně
důraz na bezpečí
dost v obyčejném
nervů či uškrcení.»
a informovanost.
životě). Bondáž je
Většina praktik, BDSM obsahuje, v sobě
tam jednou z hlavních aktivit a to v poměrně
skrývá rizika, obzvláště pak bondáž, kde
tradiční formě vycházející z technik svazovaní
může snadno dojít k omezení toku krve,
vězňů Hojojutsu a z mučících praktik období
poškození nervů či uškrcení. Většina rizik se
Edo, které zahrnovaly svazování do pozice
dá rozumným přístupem minimalizovat, ale
«krevety» s kotníky přitaženými k hrudi
pravidla bezpečnosti by samotná mohla být
nebo zavěšování za končetiny se závažím na
tématem několika rozsáhlých článků sama o
ramenou.
sobě. Většina komunit vás do nich ráda zaškolí
Pro japonský styl bondáže se na západě
a stejně tak je najdete u každého seriózního
používají nejčastěji termíny „shibari“ (doslova
návodu na internetu.
tkát nebo vázat) a „kinbaku“ (svázání, pevný
V «západním» pojetí BDSM ve stylu
uzel). Obě tyto slova mají v japonštině obecný
Markýze de Sade se vyskytuje bondáž
význam, v souvislosti s erotickou bondáží se
především funkční - jde o znehybnění
používají jen v SM kruzích.
protějšku. Používají se pouta, postroje, řetězy,
Japonská bondáž klade velmi vysoký důraz
šátky, balící fólie, restriktivní korzety, nebo
na propojení funkčnosti a estetiky. Používají
to, co je zrovna po ruce. Jen zřídka se jednalo
se téměř výhradně provazy z přírodních
Pro japonský styl bondáže se na západě používají nejčastěji termíny
„shibari“ (doslova tkát nebo vázat) a „kinbaku“ (svázání, pevný uzel).
Typy bondáže:
- karada - celotělní úvazy
- shniju - bondáž prsou (doslova svázání perel)
- sakura - bondáž přes genitálie (svázání třešně)
04 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Tsukioka Yoshitoshi, rok 1885
The Lonely House on Adachi Moor
Zdroj: Toshidama Gallery
materiálů, konkrétně jutové a konopné, které
velmi málo kloužou a proto není příliš potřeba
dělat komplikované uzly - ty často slouží jen
jako dekorace. Často se používají celotělní
úvazy „karada“, bondáž prsou „shniju“
(doslova svázání perel) a bondáž přes genitálie
„sakura“ (svázání třešně) které neomezují
pohyb, ale mají za účel přímo vzrušovat nebo
sloužit jako základ složitější bondáže.
Většina technik japonské bondáže jde
rozdělit do dvou kategorií: jednoduché
symetrické úvazy a komplikované asymetrické
kompozice, případně závěsy. Protože se
pracuje s přírodními hrubými lany je možné
pro běžné svázání pracovat s minimem uzlů a
spoléhat na tření provazu o sebe samotného.
Pro většinu těchto technik vystačíte se
základním uzlem zvaným očko a ambulanční
smyčkou.
Tyto základní techniky se lze naučit
poměrně snadno, z internetových zdrojů lze
doporučit video návody na online obchodu
s provazy twistedmonk.com nebo mnohé z
odkazů na stránkách americké bondážové
akce shibaricon.com. Z českých pak mohu
doporučit archivy článků na eleferno.cz
či ds-life.cz. Na živo si to v Praze můžete
vyzkoušet pod dohledem odborníků například
na bondage workshopu v BDSM ateliéru
(bdsmklub.cz). Nejbližší workshop se koná v
pátek 15. února.
text Newguy
foto archiv, Tsukioka Yoshitoshi
www.jineteritorium.cz
| 05
Šintoismus – původní japonské pohanství
M
noho lidí má problém uvažovat o šintoismu jakožto o jednom z pohanských
náboženství. Nicméně, definujeme-li pohanství jakožto předmonoteistickou
spiritualitu, která vznikla přirozeně. To znamená, že nelze dohledat konkrétní osobu
zakladatele (pouze nějaké významnější myslitele, kteří dotyčný proud ovlivnili), ani stanovit
ústřední „Písmo Svaté“, které by bylo bráno jakožto jediné a neomylné. Zjistíme, že šintoismus
do pohanství patří. Co tedy vlastně je šintoismus?
Šintoismus je původní japonské
náboženství, jehož hlavními rysy jsou
animismus a polyteismus. Přes pozdější
vliv buddhismu a konfucianismu
můžeme říci, že se jedná o živé pohanské
náboženství s kořeny v pravěku, které
přežilo bez přerušení do moderní
doby. Může být velice inspirativní i
pro evropské pohany, kteří se snaží
rekonstruovat původní náboženství
svých předků, a často bývají napadáni
kritiky, že pohanství je náboženství
pro primitivy a neslučitelné s životním
stylem moderního člověka. Domnívám
«Může být velice inspirativní
i pro evropské pohany,
kteří se snaží rekonstruovat
původní náboženství
svých předků, a často
bývají napadáni kritiky, že
pohanství je náboženství
pro primitivy a neslučitelné
s životním stylem moderního
člověka. Domnívám se, že
o současných Japoncích
snad nikdo nemůže říci, že
by byli primitivní, zaostalí a
nekráčeli s moderní dobou,
přesto se drží víry svých
předků.»
Charakteristickým znakem šintoistické svatyně
je brána „torii“, podle které lze snadno
rozlišit šintoistickou svatyni od buddhistického
chrámu a stala se nejznámějším šintoistickým
symbolem vůbec.
Šintoismus je původní japonské náboženství, jehož hlavními rysy jsou
animismus a polyteismus. Přes pozdější vliv buddhismu a konfucianismu
můžeme říci, že se jedná o živé pohanské náboženství s kořeny v
pravěku, které přežilo bez přerušení do moderní doby.
06 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Charakteristickým znakem šintoistické
se, že o současných Japoncích snad nikdo
svatyně je brána „torii“, podle které lze
nemůže říci, že by byli primitivní, zaostalí
snadno rozlišit šintoistickou svatyni
a nekráčeli s moderní dobou, přesto se drží
od buddhistického chrámu a stala se
víry svých předků.
nejznámějším
Šintoismus
můžeme v dnešní
«Šintoismus nikdy nevytvořil pevnou šintoistickým
symbolem vůbec.
době rozdělit do
církevní organizaci, a to i přesto,
Šintoismus
několika proudů.
že profesionální kněží a kněžky
nikdy nevytvořil
Není tedy
existují. Dokonce se vzdělávají
pevnou církevní
centralizovaný,
na oficiální akademii. Místo
organizaci, a
nenajdeme tam
to i přesto, že
žádná universální
nejvyššího kněze zaujímá císař,
profesionální
dogmata.
který je držitelem nejposvátnějších
kněží a kněžky
Těžištěm
kultovních předmětů (zrcadlo, meč, existují. Dokonce
šintoismu je
náhrdelník).»
se vzdělávají
kult „kami“.
na oficiální
Výraz „kami“ je
akademii. Místo nejvyššího kněze zaujímá
nejčastěji překládán jako bohové, nicméně
císař, který je držitelem nejposvátnějších
tento překlad není přesný, neboť jsou jím
kultovních předmětů (zrcadlo, meč,
označována božstva v klasickém pojetí
(bohyně slunce, bůh bouře), tak stromy, skály, náhrdelník).
V domácnostech bývá běžný domácí
prameny, ale i různé významné předměty,
oltářík „kamidana“ („polička bohů“), který
jako například zbraně. Některá „kami“
je centrem domácího kultu. Bývají tam
mají pouze lokální význam (duch místního
pravidelně obětovány potraviny a nápoje.
pramene), jiná jsou zas uctívána po celém
Šintoismus nás může inspirovat svojí
Japonsku (bohyně slunce Amaterasu).
typicky pohanskou etikou, vnímáním
přírody a přístupem k životu celkově. Mnoho
současných evropských pohanů řeší jak svojí
víru začlenit do běžného života, aby mohli
opravdu prožívat plnohodnotnou spiritualitu,
ne být pouze „svátečními praktikanty“. V
šintoismu mohou nalézt vzor, cestu, jak toho
docílit.
Pro bližší informace doporučuji prof.
Karel Werner: Náboženské tradice Asie a
Japonské mýty kódžiki, PhDr. Viktor Krupa,
DrSc. překlad F.R. Hrabal.
text Linda Dragonari
foto archiv
Průlet světem japonských videoher
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda, gameplay
J
aponsko je často považováno za ráj hráčů. Koneckonců dva ze tří největších konzolových
gigantů na světě, Sony a Nintendo, jsou japonské firmy. Ve věci hraní v Japonsku je ale
potřeba uvědomit si dvě věci – většina japonských her se nikdy nedostane mimo Japonsko a
hraní na počítači je tam naprosto okrajovou záležitostí. Velkou část herních společností vůbec
nezajímá lokalizace jejich her ani jejich prodej na západě. Tak to bývá hlavně v případě malých
herních projektů, ale setkáváme se s tím i u velkých her. Hráči ze západu občas musí zajít tak
daleko a pořádat petice pro vydání některých her mimo Japonsko, jako to nedávno bylo v
případě trháků Xenoblade a Last Story.
Metroid Prime
Metroid Prime, gameplay
Killzone (PS3), gameplay
Co se hraní na počítačích týče, není
to s ním zrovna slavné. Naprostá většina
japonských hráčů hraje na herních konzolích,
což je považováno za normu. Hraní
počítačových her je spojováno v lepším
případě se závislostí na online hrách typu
World of Warcraft, a v tom horších ve hraní
pro Japonsko typických erotických her a
simulátorů randění.
Z hlediska herních žánrů je nejvýraznějším
rozdílem přístup ke střílečkám z pohledu
první osoby (FPS). Ty nemají v Japonsku
téměř žádnou oblibu a až na pár obskurních
pokusů je ani nikdo v Japonsku nevyvíjí. Jediné
japonské značky, které se k tomuto žánru blíží,
jsou skvělé série Metroid Prime a Killzone, ty
byly ovšem vyvinuty západními studii.
Střílečky ze třetí osoby také nemají v
08 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Japonsku velké
zastoupení, ale několik známých her
se mezi nimi už najít dá. Typickým
zástupcem může být stealth série Metal
Gear Solid.
Naopak žánr, který v Japonsku prakticky
vznikl, jsou akční adventury. Herní série The
Legend of Zelda založila tento žánr a hned
dvakrát v něm provedla revoluci. Nejdříve jeho
proslavení v jeho dvojrozměrných začátcích
a pak s jeho převedením do 3D ve hře The
Legend of Zelda: Ocarina of Time, která je
dodnes považována za jednu z nejlepších her
vůbec.
Specifickému žánru akčních mlátiček
hack‘n‘slash pak vévodí značky jako Devil May
Cry nebo například nová Bayonetta.
Žánr plošinovek je v Japonsku také velmi
oblíbený. Jak jinak, když se jedná o zemi, ze
které vyšla vůbec nejslavnější série tohoto
žánru Super Mario. Specifickými případy jsou
hry typu „Metroidvania“, založené sériemi
Metroid a Castlevania, což jsou plošinkovky
s otevřeným herním světem a často i
nelineárním postupem hrou.
Bojovky jsou v Japonsku také hrané
velmi často, hlavně díky v minulosti velmi
rozšířeným herním arkádám. Série jako
Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, King of
Fighers a další, společně s jejich vzájemnými
kombinacemi, se často dočkávají nových
přírůstků.
Vertikální dvojrozměrné střílečky typu
shoot‘em-up mají v Japonsku také velkou
fanouškovskou základnu. Například série
Touhou se stala vcelku známou i na západě,
a to i přesto, že existují pouze neoficiální
fanouškovské překlady těchto her.
Podžánry jako jsou simulátory randění,
vizuální romány a erotické hry, jsou v
Japonsku vyvíjeny ve velkém. V případě
erotických her se o jejich hraní sice Japonci
mezi sebou moc nešíří, ale některé více
příběhově orientované vizuální romány
sizískaly své hráče. Hry jako Fate\Stay Night
nebo Steins;Gate se dočkaly i filmových
adaptací.
Žánr strategických her má mezi Japonci
oblibu, hlavně co se týče těch tahově
orientovaných. Série jako Disgaea nebo Final
Fantasy Tactics dosáhly velké slávy i na západě.
Nakonec se podíváme na žánr RPG. V
tomto směru si Japonci vytvořili vlastní
podžánr jRPG (japonské RPG), který je
velmi oblíbený jak v Japonsku tak mimo něj.
Nejslavnějším zástupcem pro hráče ze západu
je série Final Fantasy, pro Japonce je ovšem
nejtypičtější sérií Dragon Quest. Tento žánr se
vyznačuje tahovými souboji a velkým důrazem
na příběh.
V posledních letech se začaly objevovat
i japonské variace na RPG západního stylu.
Obzvláště slavnými se staly hry jako Dragon‘s
Dogma, Demon‘s Souls a Dark Souls.
Celkově Japonci preferují hlavně pomalejší
a arkádové hry, které moc nezatěžují hráče
a které je možné hrát v malých dávkách. To
dokazuje i velká obliba příručních handheldů,
které v Japonsku mají obrovskou prodejnost
Final Fantasy
Final Fantasy, gameplay
text Marcus
foto oficiální stránky distributorů
www.jineteritorium.cz
| 09
Hanafuda a Kabufuda:
Hry, které daly Yakuze jméno.
H
anafuda a Kabufuda jsou japonské karetní hry, jež původně vznikly v 16. století
z evropských karetních her. V 9. století se objevují ve střední Asii první hrací karty, které
zanedlouho přicházejí i do Japonska. Zde jsou převážně nevinou zábavou šlechty a to
až do roku 1549, kdy na Japonských ostrovech přistála výprava vedená Portugalským Jezuitou
Franciscem da Jaso y Apilicueta (též známý jako svatý František Xaverský), jejíž členové přivezli
do Japonska nejen křesťanství, palné zbraně a podobně veselé srandy, ale také hazardní karetní
hru 48. Hombre. Tento nový druh hazardu se mezi Japonci velmi rychle ujal a zdomácněl.
V roce 1633 byli Togukawským výnosem
mají rozličnou hodnotu. Cílem hry je nasbírat
hazardní karetní hry prohlášeny za
co nejvíce bodů díky sebrání a vyložení těchto
nejaponské, tudíž nelegální a stejně jako i
měsíců. Více objasněná pravidla najdete na
většina cizinců, zakázány na celém území
našem webu.
Japonska. I přes oficiální zákaz byly hazardní
Kabufuda je starší a je na ní více patrný
karetní hry velmi
evropský vliv.
populární a proto
«V roce 1889 Yamauchi Kabufuda doslova
důvtipní Japonci
znamená „Devět
Fusajiro založil společnost Karet“, což je dost
přišli na způsob, jak
nařízení o zákazu
výstižný popis,
Nintendo Koppai která
obejít. Oficiálně
protože karty
v té (předMáriovské) době v Kabufudě jsou
byly hry jako
takové povolené,
bodovány od 1 do
vyráběla ručně dělané
jen nesměly mít
10 a každé číslo je v
návaznost na ty
Hanafudové karty, které si balíčku ve čtyřech
„nejaponské“,
kopiích. Hraje se
díky vysoké kvalitě oblíbila s ní hlavně Japonská
západní, například
tématy či třeba
verze Blackjacku
právě Yakuza.»
také tím, že na nich
zvaná Oicho-Kabu.
nesměla být čísla. Tak vznikly unikátní karetní
Narozdíl od Hanafudy, kterou hráli hlavně
sady Hanafuda a Kabufuda.
ženy, děti a dvořané, je Kabufuda zábavou
více lidovou dalo by se také říci, že je hrou
Jak se liší Hanafuda od Kabufudy?
“opravdových mužů“.
Hanafuda nebo také Hanagaruta vznikla
až v druhé polovině 18. století. Hanafuda je
Co to má vše ale společného s Yakuzou?
spojením slov Hana-Květina a Fuda-Karta,
V roce 1889 Yamauchi Fusajiro založil
tedy doslovný překlad zní Květinové karty. Je
společnost Nintendo Koppai která v té
sestavena z 12 sad představujících jednotlivé
(předMáriovské) době vyráběla ručně dělané
měsíce roku, každý měsíc má 4 karty, které
Hanafudové karty, které si díky vysoké
Kabufudové karty: povšimněte si Evropského vlivu na kartě „Krále“
10 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
kvalitě oblíbila právě Yakuza. Používala je
ve svých “hráčských domech“, ve kterých se
hrálo mnoho variant Hanafudy a Kabufudy.
Jednou z těch to variant je Oicho-Kabu, která
je velmi oblíbená (nejen) mezi členy Japonské
mafie, též zvané Yakuza. Ya-Ku-Sa je fonetický
slangový přepis původního sinojaponského
názvu nejhorší karetní kombinace v OichoKabu a oslova znamená: 8(Ya) 9(Ku) 3(Sa).
Co vedlo hráče k tomu spojovat tu kombinaci
s organizovaným zločinem je prosté: znamená
fatální smůlu.
Z Hanafudy dále pocházejí slova Oyabun
(hlava klanu Yakuzy) a Kobun (Lokální šéf).
Oya znamená rodič (v Hanafudě se používá
jako název pro dealera) a Ko, tedy dítě,
název pro hráče. Tyto názvy mají svůj původ
v původním využití Hanafudy, květinové
vzory které často používali rodiče při výuce
svých dětí. Taktéž se dají najít tyto vzory a
obrazy na tetováních členů Yakuzy. Ostatně,
jeden z mála okamžiků, kdy člen Yakuzy má
z tradice povoleno ukázat své tetování na
veřejnosti, je právě při hře Oicho-Kabu.
Hraje se to ve světě a kde?
Nejvíce hráčů je samozřejmě v Japonsku.
Další státy, ve kterých je Hanafuda hojně
rozšířena, jsou
Jižní Korea a
Havaj. Hraje se
však po celém
světě.
Jak se to
hraje a hraje se
to vůbec u nás?
Hraje,
většinou sice
pouze na
japanofilních a
Otaku akcích, ale
jako alternativa
zde pod záštitou Hanafuda v Japonsku
sdružení
často inspiruje umělce,
povšimněte si Hanfudového
Fatecon vzniká
tetování dívky nalevo
Klub893, který
a stejně tak
se specializuje
tematické yukaty
na japonské
dívky v napravo.
deskové hry a
bojová umění. Pokud si chcete hru vyzkoušet,
kontaktujte nás na FB stránkách Fatecon.
Česká pravidla najdete ke stažení zdarma na
našem webu.
text Jan Král
foto Archiv
Hanafudové karty
www.jineteritorium.cz
| 11
VISUAL KEI:
Historie, vznik a vývoj.
J
edná se doslova o „vizuální styl“ japonských hudebníků, kteří chtěli tímto stylem a hudbou
primárně šokovat. Styl vzniká na začátku 80. let 20. století a mezi první „zakladatele“ tohoto
stylu patří X-Japan, kteří se inspirovali japonským punkem a americkým metalem. Jejich
motto „Psychedelic Violence Crime of Visual shock“ účel tohoto stylu pod­poruje. Dalšími ve
visual kei byly kapely jako D‘erlanger, Buck-Tick, LUNA SEA nebo Color.
Zpočátku se Visual kei potýká s
neúspěchem. X byli svou image moc odlišní
a nikdo s nimi nechtěl natočit jedi­ný singl.
Díky tomu ale Yoshiki Hayashi (bubeník
XJapan) přišel s nápadem založit vlastní
nezávislou nahrávací společnost jménem
Extasy Records, načež pak Dynamite Tommy
(zpěvák Color) v roce 1986 založil také
nezávislou hudební společnost s názvem
Free-Will, která se tak stala hlavním
distributorem visual kei hudby do ostatních
zemí mimo Japonsko.
I když byl Visual kei pořád underground,
přidávalo se více a více kapel. Jedni ze
zakladatelů stylu, XJapan, roku 1997
oznámili, že kapela končí a 31.12.1997
opravdu zakončila svou éru velkolepým
Last live, které se konalo v hale v Tokyo
Dome. O tři roky později oznamují další ze
zakladatelů visual kei Luna Sea svůj rozpad, a
tím končí zlatá. Ale nebyl to konec, současně
se zánikem staré éry se zrodila éra nová
(mimochodem to byl konec klasickému
kote kei) a světlo světa spatřili nové kapely
jako Kuroyume, Dir en grey, Malice Mizer
nebo Pennicilin. VK začíná pronikat i do
Asie mimo Japonsko a stává se známým i
všude ve světě. Kolem roku 2004-2005 se
stává průlomovým, visual kei umělci začínají
koncertovat i v Americe a poprvé v roce 2005
jako první koncertovali v Evropě také Dir en
grey. Tím se i v Evropě zrodila mánie ohledně
visual kei a právě rokem 2004 se zrodil
evropský label Gan-Shin.
Styly, se kterými vás tu budeme
seznamovat, nejsou zdaleka ani desetinou
stylů, které ve visual kei jsou. Je velice těžké
je uchopit a popsat tak, aby vyhovovaly každé
kapele, která se do toho stylu řadí, proto jsou
uvedeny pouze kusé informace základního
rozdělení, popsání, stylu.
Ero Guro: Shironuri
kei: Někdo tyto styly
Angura Kei:
považuje za jeden a ten
chikashitsu kei:
samý. Jiný by nesouhlasil.
Oblečení je typicky
Rozliší je často jen
japonské (školní uniformy,
samotná kapela. Styl
vojenské uniformy
velmi podobný anguro,
nebo klasická kimona a
ero-guro má ovšem jiný
hakamy), hudba je temná,
styl líčení: jsou bledí,
s prvky nostalgie a stesku.
někdy až bílí s výraznými
Aristocrat: Jejich
černými liniemi, mohou
hudba je temná i světlá, s
působit i strašidelně,
prvky klasických nástrojů, The Candy Spooky Theater
hudba je velice těžká,
texty jsou většinou spojené /Visual Kei: Ero Guro/
temná a složitá, tématem
se smrtí, s láskou, která
písní jsou tradiční
ovšem nekončí dobře nebo s tajemnými
japonské (ať už děsivé, démonické či jiné)
příběhy, inspirace sem zasáhla hlavně z
příběhy etc.
viktoriánské doby.
XJapan /Visual Kei: Kote Kei/
«... chtěli tímto stylem a
hudbou primárně šokovat.
Styl vzniká na začátku 80.
let 20. století a mezi první
„zakladatele“ tohoto stylu
patří X-Japan, kteří se
inspirovali japonským punkem
a americkým metalem.»
Inugami Circus-dan /Visual Kei: Angura Kei/
12 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
PODSTYLY:
Versailles /Visual Kei: Aristocrat/
www.jineteritorium.cz
| 13
Maximum the Hormone
/Visual Kei: Nomuro Kei/
SuG
/Visual Kei: Oshare Kei/
kostýmy, stejně tak hudba klade velký důraz
na texty a rytmy (což můžete pozorovat u
kapely Phantasmagoria (disband)) nebo
Lin/Rin-the end of corrup­tion world).
Nagoya Kei: Sem se zařazují pouze
kapely vzniklé v
Nagoyi a okolí,
na vzhledu si
nedávají moc
záležet, na
první místo jde
hudba, která je
nejdůležitější:
je temná a pro
někoho hůře
poslouchatelná.
LuLu /Visual Kei: Iryou Kei/
Iryou Kei:
Nemocniční styl, kostýmy
tvoří převážně doktorské
pláště, obvazy a všechno
spojené s krví a operací,
hudba je ponurá, vyjadřuje
bolest, všechno spojené s
nemocničním prostředím.
Osobně bych se přiblížila
tak maximálně k LuLu,
Buck-Tick /Visual Kei: Kurofuku/
vypadají mile, možná
by člověka nerozpitvali
hned.
Kurofuku: Aneb
styl “černých obleků”:
kapely se oblékají do
formálního tmavého
oblečení; vzhled není
až tak důležitý tak jako
sama hudba, ta je více
pocitová.
Lin ( -the end of corruption world-)
/Visual Kei: Neo kote kei/
14 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Kote Kei: Jeden
z prvních stylů Visual
Kei. Skvěle výstižní
jsou například staří X,
kteří mají propracované
kostýmy; klade se důraz
jak na hudbu, tak na
způsob oblékání, chování
a vyjadřování. Přestože
kostýmy nebyly až tak
moc křiklavé, později
se z kote kei vyvinul
další styl.
Neo kote kei:
Též neo kote kote
kei, neo kotei; je to
obdoba kote kei, dnes
už se kapely takto
neoznačují, dává se
přízvisko neo. Liší se
hlavně více výraznými
Nomuro
Kei:
Lynch
/Visual Kei: Nagoya Kei/
“Normální” styl, kapely nechodí nijak
křiklavě oblékané a hrají jakoukoliv muzi­ku,
příklad za všechny je kapela Maximum the
Hormone.
Oshare Kei: Jednoznačně nejveselejší
a nejbarevnější styl ze všech. Samotní
zakladatelé tohoto stylu, Baroque, ovšem
dali oshare kei duši hlavně díky svým
songům, které se od tehdy temnějších
a melodičtějších kote, kurofuku apod.
lišily hlavně melodií a textem; kapela pak
nosila normální, ale stále trochu bláznivě
kombinované oblečení. Dnešní oshare kei
je převážně
hodně
barevný
bláznivý styl
s tématem
lásky,
přátelství
a denního
života (škola,
rodina,…).
Hide
/Visual Kei: Toroteru Kei/
Koteosa
Kei: Styl
něco mezi
Oshare Kei a Neo kote kei, zakládají si více
na vizuálním projevu.
Toroteru Kei: Míchá prvky punku a
glamour rocku, oblečení je barevné a veselé,
někdy i obyčejné, rozlišovací prvek je spíše
hudba.
text Kakumei no Kazoku
foto Archiv Kapel
Kakumei no Kazoku je (zatím) malá skupina lidí zajímajících se o styl tvrdší
japonské hudby. Vznikla na základě snahy přinést společnosti informace o tomto
zajímavém světě, ve kterém hudba a vzhled nemají meze. Našim cílem je přinášet
informace o právě probíhajících koncertech jak u nás tak v Evropě a jiné aktuality
z prostředí JRocku.
V současné době ovšem JRock zažívá menší úpadek kvůli vlivu Kpopu
(korejského popu) a uvítáme každého nového fanouška. Bohužel, náš kontinent
stále méně navštěvují kapely JRocku a stále více KPopu. Naší snahou je JRock
rozeslat mezi všechny fanoušky tvrdší hudby s nadějí, že snad někoho tato
neobyčejná hudba zaujme! Jsme si jisti, že Vám přinese i zajímavý nový vhled do
jiné kultury a subkultury našeho světa a budete zas o něco bohatší.
blogspot: kakumeinokazoku.blogspot.cz
Facebook: Kakumei no Kazoku
www.jineteritorium.cz
| 15
Modelka:
Karolína Koblenová
(KK)
Země:
Česká Republika
Datum narození:
9.4.1988
Zájmy:
fotografování, malba,
literatura, film, móda
a ...lenochodi!
Oblíbené hudební žánry:
nedělím hudbu na
žánry... ale na dobrou
a špatnou. Když už
nějaké žánry, tak rock,
80´s pop, indies.
Foto:
autoportréty
www.jineteritorium.cz
| 16
AKCE | KONCERTY | PARTY | FESTIVALY v Praze /únor-březen 2013/
únor 2013
KDY KDO/CO
KDE
pá 01.02
BOMBEROS (crossover), Stockholm Syndrome (death-metal)
Modrá Vopice
so 02.02
ALVARÉZ PERÉZ (20 LET KAPELY & KŘEST NOVÉHO CDKOMIXU «KRÁLOVSTVÍ»), PHOSGENE GIRLS, JERUSALEM,
HOSTÉ: ZUZANA ANTARES, PETRA SLOVÁKOVÁ,
AFTERPARTY: DJ NEPHILIM
Rock Café
Welcome to Hell - pravidelné večírky pro všechny, co mají rádi
tvrdou, temnou, (nejen) elektronickou muziku. EBM * fetish * body
mods
Styx Smart Club
NIHIL NOVUM (jazz jam instrumentale), Rotgor (death-metal)
Modrá Vopice
Cafe alternativ - poprvé budete moci nahlédnout do prostoru za
tabulí
Kavárna Do Větru
ne 03.02 GRAVE DIGGER (Ger).German Metal Attack 2013! Special guests:
Majesty, Wizard, Gun Barrel
Klub Matrix
„AMASTAGE“: DIVADELNÍ SOUBOR TÁBOR: ŠVÉDSKÝ STŮL /
DAVID DRÁBEK
Rock Café
út 05.02
„FREEZONE“: FAKE TOWN, BUGMEN, LACHENDE
KREATUREN
Rock Café
st 06.02
ESENCIA FLAMENCA IV. - «GIPSY» (DIVADELNÍ SÁL)
Rock Café
„FREEZONE“: ROYALBALL, VIKI, ISING, GLITCHTET
Rock Café
«SLAM POETRY EXHIBICE VOL.9»
Rock Café
čt 07.02
BREAK THE RULES (KŘEST DEBUTU THE
NEW BEGINNING!), SUPPORTS: LOCO
LOCO, COCA CORE COMPANY
Rock Café
Rock Café
Drum and Beer. Drum and beer’s to je noc
plná skvělého drumanbassu a lahodného
piva!!!
HooDoo Music Club
GERONIMO (crossover-pop), STILLKNOX
(rock-grunge), LOS TREFILOS (rockhits
revival)
Modrá Vopice
ne 10.02 ZIG ZAG DANCE STUDIO UVÁDÍ
«CALLING ALL HEPCATS»: CHERRY
CASINO & THE GAMBLERS (DE), THE
ROUND UP BOYS (DE)
Rock Café
út 12.02
Rock Café
„FREEZONE“: EPYDEMYE + HOST: MAREK
JELÍNEK
čt 21.02
pá 22.02
so 23.02
BRING BACK THE VIBES! - Volume 2:
Bring The Artist. Druhý díl pravidelné reggae/
dancehall party! FMP & Peeni Walli Crew ls.
FIRESON (Kenya) & Missy M (CZ)
HooDoo Music Club
ČANKIŠOU (HUDBA LIDU ČANKI)
Rock Café
«HELP TO PEJSKOVÉ FEST NO.5»:
LENIWIEC (PL), HOUBA, NEŽFALEŠ,
FALEŠNÝ OBVINĚNÍ, NO SIDE
Rock Café
PIKODEATH (thrash-grind)
Modrá Vopice
UNDEDNA w/ Pavel Bidlo, The Storm
Brothers (House/Tech-House/Techno/
Minimal)
HooDoo Music Club
Od 20.00 - cestovatelská přednaška o Novém
Zélandu
Kavárna Do Větru
„KINO“: VRAŽDA NA OBJEDNÁVKU
Rock Café
Umělá hmota slaví 40 let!
HooDoo Music Club
Depeche Mode - B-Sides Special vol.7
Lucky Lucky
út 26.02
„FREEZONE“: BAYER + HOST
Rock Café
st 27.02
Vyhlášení turnaje ve fotbálku o pohár kavárny
Do Větru
Kavárna Do Větru
„FREEZONE“: THE ROAD HOME
(PUNKROCKBAND FROM ENSCHEDE/NL)
A COVERS FOR LOVERS
Rock Café
st 13.02 „FREEZONE“: LARIKA + HOST
Rock Café
st 13.02 Křest CD Šrouby dětem: BOUCHACÍ
ŠROUBY (christian-industrial), BLEK
DEFEKT (rock-crossover). Každé dítě dostane
CD zdarma!
Modrá Vopice
čt 14.02 «(ANTI)VALENTÝNSKÁ PARTY»: THE
MOONSHINE HOWLERS, DISCOBALLS,
THE MAGGIE´S MARSHMALLOWS
Rock Café
čt 28.02
Rock Café
čt 14.02 LOCK UP, INGROWING, PERFECT
CITIZEN, COLLISION
HooDoo Music Club
„SANCTUARY.CZ PRESENTS“ : HOCICO
(MEX), MULPHIA (CZ), DIGITAL FACTOR
(DE)
pá 01.03
Gambrz Reprs - Křest CD
HooDoo Music Club
Žižkovská Noc
Bunkr Parukářka
PSYCHOTIC DESPAIR (křest nového CD).
Dále vystoupí GODLESS TRUTH, BUT,
DIPHTERIA, BRUTALLY DECEASED, V.O.H.
HooDoo Music Club
Welcome to Hell - pravidelné večírky pro
všechny, co mají rádi tvrdou, temnou, (nejen)
elektronickou muziku. EBM * fetish * body
mods
Styx Smart Club
čt 07.03
SABATON (Swe), ELUVEITIE (Swi),
WISDOM (Hun)
Incheba Aréna
pá 08.03
Animals in ribcage
Bunkr Parukářka
TYING TIFFANY (IT), Hieros Gamos (SK)
Chapeau Rouge
SEVER ATAK: POŽADOVANÝ STAV
MYSLI (hardcore-grind), NOT! (hardcoregrind), GINNUNGAGAP (hardcore-punk),
CULTURE OF DEATH (metal-crust)
Modrá Vopice
FORESIGHT (rock), ADONIS DNA
(progressive-rock’n’roll)
Modrá Vopice
Valentýnská ve Větru
Kavárna Do Větru
pá 15.02 «PVPLABEL PRESENTS»: MAAT - KŘEST
37EP, 420XYZOGANG - KŘEST POD
VLIVEMEP (LOGIC,JACKPOT, JIMMY
DICKSON, LVCAS DOPE), PNZKJS, DJ
PEDRO, DJ RUSTY
Rock Café
TSUNAMI.JEDNOTA + FDM. Tekno party!
HooDoo Music Club
SOMRAK (black-metal/SL), ATER ERA
(metal/SL), INFVERNO (black-metal/
CZ), ODEM ARCARUM (black-metal/DE),
TEMPLE DESECRATION (metal/PL)
Modrá Vopice
so 16.02 ROCKENROLLOVÁ PAŘBA: EXTIP (punkrock’n’roll), PRINCOVIA (punk-rock),
EXISTENCE NOVÉ DOBY (punk-rock’n’roll)
so 02.03
březen 2013
únor 2013
so 09.02 UK SUBS (UK) + SPECIAL GUEST FROM
THE ADVERTS T.V. SMITH (UK)
HooDoo Music Club
únor 2013
pá 08.02 SILENT NOISE - MartyParty. Freeparty on
waves of acid techno!
so 09.03
Modrá Vopice
březen 2013
so 09.03 Spectres of Sound
Matrix Club
so 16.03 HAPPY HOODAY!!!Budeme slavit 3. narozeniny!!!S náma a
s Váma je oslaví například United Heads, Pedro Zakatchku,
Thom Herrian, BABE LN a další!!!
HooDoo Music Club
Ubandu Tribe + hoste (techno/minimal)Bunkr
Bunkr Parukářka
pá 19.03 COMMANDERS OF HARDCORE: Pokračování podařené
gabber party Mokum in Prague - další pořádná Gabber/
Hardcore party v Hoodoo!5 DJs z Holandska!
HooDoo Music Club
čt 21.03 Bardo Thödol NewOpera
RockOpera Praha
pá 22.03 HELLOWEEN (Ger), GAMMA RAY (Ger), SHADOWSIDE
(Brasil)
Tip Sport Arena
pá 29.03 Matrax + Sega Sound Systems + friends
Bunkr Parukářka
Adresa koncertních pódií
Bunkr Parukářka
Parukářka, Olšanské náměstí, Praha - Žižkov
Chapeau Rouge
Jakubská 647/2, Praha 1
HooDoo club
Korunní 106, Praha 10
Incheba Aréna
Areál Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice
Kavárna Do Větru
Za zahradou 1930/5, Praha 6
Klub Matrix
Tachovské náměstí 7, Praha 3
Klub Roxy
Dlouhá 33, Praha 1
Kongresové centrum
tř. 5. Května 65, Praha 4
Lucky Lucky (bývalý GOX)
Nádražní 76, Praha 5
Music Club Modrá Vopice
roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9
Nová Chmelnice
Koněvova 2597/219, Praha 3
Rock Café
Národní 20, Praha 1
RockOpera Praha
Komunardů 306/1, Praha 7
Styx Smart Club
Sokolovská 144/349, Praha 8
Tip Sport Arena, Praha
Za elektrárnou 419/1, Praha-Bubeneč
Ohlédnutí za letními festivaly 2012. I. část
[*v rámci úcty k autorovi a hustého efektu jsme článek nijak neupravovali. JT]
etalfest, Votvírák, Basinfirefest, Rock for People, Masters of Rock, Benátská Noc,
Brutal Assault, to jsou ty nejdůležitější, ale zdaleka ne jediné festivaly a akce, které
jsme s naším teamem navštívili. Naším teamem myslím zaměstnance, brigádníky a
šéfa společnosti Rock Fashion & Steel Boots Shop. Následující řádky jsou o pár zkušenostech a
trapasech z trochu jiné strany než běžný fanoušek zná. Ale opravdu jen trochu, protože i my jsme
všichni fanoušci kvalitní rockové muziky. Termín rocková muzika beru jako veškerou dobrou
hudbu a show, poněvadž v našem teamu máme různé borce.
M
Tattoo Convention Prague
(25.-27.5.2012)
Že se většina z nás po celý rok motá v naší
přažský prodejně je jasný, a když najednou
můžeme vyrazit někam ven mezi kamarády,
partnery a zákazníky, máme z toho malý svátek.
A že po pár pivech pak už jsou všichni kamarádi
nemusím asi zdůrazňovat a může se ten malý
svátek i zdárně slavit. Ale aby to všechno zase
nevypadalo jenom jako jedna velká párty – ne,
to není. Je to i spousta práce a tady začneme.
Festivalovou sezónu 2012 jsme netradičně
začali už v květnu, konkrétně 25.-27.5.2012
na Tattoo Convention Prague na výstavišti
v Holešovicích. Tuto akcičku navrhla tetovaná
Joan, Rob se zamyslel, vyprázdnil svůj roh
s medovinou, a protože pokérovaný týpky máme
rádi, bylo rozhodnuto. Na pražské výstaviště
jsme přivezli kopu bot Steelek a různý hadry,
který jsme si říkali, že se budou na takový akci
líbit. Mezi ostatní vystavovatele a tatéry jsme
zapadli celkem lehce, věci co jsme přivezli
se líbili všem, a my byli spokojení. Nejvíc
spokojený byl ale team na stánku, který neodolal
té veškeré kráse, a v neděli při odjezdu zdobilo
jejich těla nejedno nové tetování. Ponaučení
z tohoto? Je důležité mít silnou vůli, odolávat
chtíčům a neřestem, ale když něco chceš, tak to
udělej.
Rob Rock (šéf společnosti Rock Fashion
& Steel Boots Shop):
«V našem teamu máme různé borce:
Rob je samozvaným expertem na death,
pagan a hevy metal, a taky někdy ulítne
a myslí si, že je pradávným válečníkem.
Olda aktivně provozuje black metal
nejhrubšího zrna a šmínky má rád.
Veruna s oblibou sjíždí český rockery,
Joan je na starý pardály a každý den se
modlí před Ozzýkem.
Janča „G“ je punkerka, který chybí
akorát spínací špendlík v puse a nenosí
křiváka naruby.
Dredař Jirka zase smaží hardcore a
metal ve všech podobách.
A nesmím zapomenout ani na další
pomocníky, které nebudu jmenovat, ale
jestli to čtou tak vědí, že jsem si na ně
aspoň vzpomněl.»
RockFashion na Tattoo Convention Prague (25.-27.5.2012). Web: http://www.tattoo-convention.cz
www.jineteritorium.cz
| 23
Matalfest v Plzni
(8.-10.6.2012)
Po tomto rozehřívacím kole
nás ale už čekal první velký a
důležitý festival – Metalfest
v Plzni Lochotíně. Kdo tam
byl, tak ví, že ten areál je prostě i
přes své stáří krásnej. Rozlámaný
schody, po kterých chodit po
pár pivech znamená skoro jistý
rychlodržkopád do spodní části
atria, občas lavička znamená, že
kdo najde na lavičce prostor pro celý
zadek na sezení vyhrává, a úplně nejvíc je
zoologická zahrada hned za velkým pódiem.
Ale nevykládejte si to špatně, tato akce se
mne osobně velmi líbí a jezdíme na ní od
začátku konání. Jestli se nepletu, tak letos to
již bude 4.ročník Metalfestu v České krajině.
A že se tam již vystřídalo zvučných jmen
kovotepců všech možných žánrů. Metalfest
2012, konaný ve dnech 8.-10.6.2012 byl ve
znamení Megadeth, W.A.S.P., Uriah Heep,
Kreator, Behemoth, Soulfly, Blind Guardian a
mnohých dalších.
Našemu stánku vévodila punkerka Janča
„G“ s dredařem Jirkou, na akci jsme měli
fůru známých a festival šlapal jako hodinky.
Menší problémy při příjezdu, že se už jako
nevejdeme s autem do řady stánkařů řešil
Rob po telefonu stylem
„máme velký auto naložený
těžkejma botama tak je k…a
všechny pošoupněte“ byly posléze
vyřešeny smírčí cestou a my se
nakonec vešli bez toho, aniž
by naše auto, cizí auto, nebo
kdokoliv jiný došel k újmě.
Podtrženo sečteno, toto
byla velmi podařená akce a i
když v neděli již byla na všech
znát únava, na našem teamu i na
fanoušcích, úsměv nikomu na tváři
nechyběl. A ponaučení z této akce? Kdo
pozdě chodí, sám sobě škodí, ale když máš
velký auto naložený těžkejma botama, tak jseš
v pohodě.
Metalfest 2012 byl ve znamení Megadeth,
W.A.S.P., Uriah Heep, Kreator, Behemoth,
Soulfly, Blind Guardian a mnohých dalších.
RockFashion na Metalfestu v Plzni (8.-10.6.2012). Web: http://cz.metalfest.eu
24 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Votvírák
(15.-16.6.2012)
se o ní už nebudeme zmiňovat. Jo a má taky
matějskou pouť, teda velký atrakce a k těm se
ještě dostanu.
Náš výjezdní team se na naší centrále,
Votvírák je taky krásná akce. Mraky lidí,
prodejně v Praze, moc dlouho neohřál a
festival po skončení uváděl až 60.000 lidí, ale
už jsme se připravovali na další akci. Teď
to byl kec, protože fanoušky počítali každý
si možná budete klepat
den při příchodu a teda
na čelo, ale věřte mi, že
když tam někdo byl
«Sluníčko pražilo,
někteří fanoušci tohoto
opakovaně, tak byl taky
z naší nabídky Steelek počítán opakovaně. Takže
festivalu si na čelo klepali
mnohem víc, když viděli
reálné číslo návštěvnosti je
fanoušky Votvíráku
naši nabídku těžkých bot.
nižší, ale i tak tam
zaujali hlavně růžový znatelně
Vyjeli jsme do Milovic na
bylo jako fakt mraky lidí.
Votvírák. Tento festival,
desetidirkáče, ale nejvíc Když to v sobotu na velký
konaný ve dnech 15.odpálili rockový
se
líbili Steelový sandále. stage
16.6.2012 byl hlavně o
pardálové Olympic a
českých kapelách. Arakain, Bylo horko, tak aspoň že Petr Janda tam oslavil
Visací zámek, Harlej,
50 let kapely, bylo plno.
jsme je měli sebou.»
Olympic, Škwor, N.V.Ú a
Hodně plno. No a my jako
mnozí další. Teda Votvírák má i vlastní Hip
obchodníci jsme si mysleli, že bude i mraky
Hop Stage, ale tý nikdo z nás nerozumí, takže
kšeftů, že prostě tady vyděláme balík peněz.
RockFashion na Votvíráku (15.-16.6.2012). Web: http://www.votvirak.cz
26 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Na stánku byl tentokrát Rob s dredařem
Jirkou. Sluníčko pražilo, z naší nabídky Steelek
fanoušky Votvíráku zaujali hlavně růžový
desetidirkáče, ale nejvíc se líbili Steelový
sandále. Bylo horko, tak aspoň že jsme je měli
sebou. S reklamníma pláštěnkama, který šéf
nechal vyrobit v hojném počtu jsme se tam
mohli akorát tak vyfotit.
Vono vůbec je Votvírák zajímavá akcička.
Vlezný tam je cca 200,-Kč, ale fanoušci tam
akorát chlastaj, poslouchaj rock n roll a
nenakupujou. Aspoň že tam maj ty atrakce,
velký a vysoký. Rob byl v sobotu ráno za
úsvitu odvážnej, samozřejmě posilněn dobrým
mokem se nebál a dobrovolně se nechal
vystřelit v takový divný kouli asi 60 metrů do
vzduchu. Three, two, one, you motherfuckers,
attention … GOOO. Tahle hláška nás pak
provázela celou sobotu. On vlastně tenhle
fesťák už v sobotu večer končil, a když se
počítala tržba, zbyly nám jen oči pro pláč. A
jointík. Nebudeme tady teď rozebírat, jestli
je marihuana legální nebo nelegální, zdravá
nebo nezdravá, jestli je to droga nebo příroda.
Prostě jsme si tam zahulili, to nám dodalo
úsměv na tvář, protože ten balík peněz, co
jsme chtěli vydělat se nějak nekonal a tak
bysme jinak byli smutný.
OK, v neděli dopoledne jsme zaveleli
odjezd z akce, vše probíhalo hladce až na
jeden malý problém. Tato masová akce
samozřejmě přitáhla i příslušníky veřejné
bezpečnosti, tedy policii, která pečlivě a
důkladně kontrolovala každý odjíždějící
automobil z Milovického vojenského areálu.
Náhoda nebo neštěstí tomu chtěly, že jeden
člen našeho teamu byl kontrolován a načapán,
ve slinách měl stopy THC. Tento hříšník byl
okamžitě policií odvezen na lékařské vyšetření
a my museli řešit problém náhradního řidiče.
No problémy jsou od toho, aby se řešili, takže
jsme vše vyřešili a dojeli nakonec všichni i
s hříšníkem domů. A ponaučení z této akce?
Hulit můžeš, ale nesmíš bejt podezřelej.
[pokračování příště]
text Rob Rock
foto Archiv, Rock Fashion
Sabaton:
historie v metalu
V
předchozím čísle
jsme se dotkli tématu
historického metalu,
„vynálezcem“ kterého se stali
Grave Digger. Půjdeme v tomto
tématu dále a řekneme si o mladé,
ale již dost známé švédské kapele
Sabaton.
Většina našich metalových čtenářů
skupiny,
již má určitě představu o této skupině,
sympatie autora textu
minimálně kvůli jejím častým návštěvám
je přeci jen na straně
v naší republice
pražských obyvatel.
«Většina našich
v rámci větších festů
Ale začneme od
i sólo koncertů. Není
metalových čtenářů již má začátku.
divu, vždyť matka
Stejně jako jiné
určitě představu o této
lídra a zpěváka
skupiny,
které hrají
skupiny (Joakim
skupině, minimálně kvůli
historický metal,
Brodén) je Češka. No
Sabaton přišli
jejím častým návštěvám
a stojí upomenout,
k tomuto tématu
že Sabaton má song
v naší republice v rámci
postupně, ale stejně
o bitvě švédského
větších festů i sólo koncertů. dostatečně rychle, již
generála jménem
svého druhého
Königsmarck, která
Není divu, vždyť matka lídra od
alba „Primo Victoria“
se konala roku 1648
a zpěváka skupiny (Joakim (2005), což přeloženo
u Prahy. Nehledě
z latiny znamená
na švédský původ
Brodén) je Češka.»
„První Vítězství“, což
je docela symbolické,
Profil kapely
protože díky provedení a stylu začala
Název: Sabaton
popularita skupiny dramaticky růst.
Stojí také poukázat na fakt, že
Hudební žánr: power metal, heavy metal
když se kapela zabývá historickou
Země: Švédsko
tématikou, ne vždy to znamená nutně
Sestava: Joakim Brodén — vocals
konceptuální systém stylu alba. Tak
Pär Sundström — bass
například, ve výše zmíněném albu
Erikssona. 13. listopadu vydali debutové
EP album „Rome is Falling“. Basák
Pär Sundström vysvětluje změnu
posádky „nedostatkem motivace a
přáním sedět doma.“ V listopadu
2012 bubeník Robban Bäck
skupinu opouští, aby se více věnoval
narozenému dítěti. Na jeho místě
se skupinou na evropském turné
s názvem „Swedish Empire“ bude hrát
hudebník Snowy Shaw.
Nicméně, nehledě na okolnosti,
nová sestava Sabatonu se našla dost
rychle a dokonce
«Tak například, ve výše byla s ovacemi přijata
skupiny.
zmíněném albu „Primo fanoušky
Nyní se skupina již rok
Victoria“ hned po songu nachází na turné, během
kterého se v březnu
o Stalingradské bitvě
ukáže i v Praze, Zlíně a
následuje jeden o válce Plzni.
„Primo Victoria“
hned po songu o
Stalingradské bitvě
následuje jeden o válce
ve Vietnamu a v dalším
albu z roku 2006 „Attero
Dominatus“ najdeme
jak song občanské válce
text Anantes
v Jugoslávii a tak i píseň
ve Vietnamu»
foto archiv kapely
o první světové válce.
Celkově má kapela konceptuálních alb jen
dva, „The Art Of War“, zasvěcené událostem
druhé světové a nynější, poslední album
roku 2012 „Carolus Rex“, který vypráví o
vojenských úspěších švédského krále Karla
XII.
Více než 10 let hudebníci Sabatonu hráli
pospolu v původní sestavě, až v roce 2012
ze skupiny náhle odešla prakticky celá
sestava, zůstal jen Joakim Brodén. Odpadlíci
založili vlastní projekt jménem „Civil War“ a
pozvali si zpěváka jménem Patrik Johansson
Joakim Brodén (Sabaton)
ze skupiny Astral Doors a basáka Stefana
Osobitý postoj zpěváka
Chris Rörland — guitar,
backing vocals
Thobbe Englund — guitar,
backing vocals
Robban Bäck — drums (po
čas turné jej supluje Snowy
Shaw)
Diskografie:
Oficiální stránka:
2012
2010
2008
2007
2006
2005
2000
Carolus Rex
Coat of Arms
The Art of War
Metalizer
Attero Dominatus
Primo Victoria
Fist for Fight
www.sabaton.net
28 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Dvojitý obal posledního alba
(anglická a švédská verze)
www.jineteritorium.cz
| 29
S
«Co by se stalo, kdyby se
doopravdy blížil konec
světa, co bychom mohli
změnit a zda bychom
se drželi svých zásad,
snažili bychom se udělat
svět lepším, abychom
se vyhnuli katastrofě,
nebo nejsme dost silní na
jakoukoli změnu?»
Helloween: „Přežili jsme 2012“
tává se tak, že skupiny hrající power metal jsou dosti častí hosté naší hudební rubriky
a proto jsme se rozhodli pokračovat v této tradici a povědět si něco o novém albu
základního kamene tohoto hudebního žánru, kterými jsou Helloween.
Nutno podotknout hned na začátku,
temnou, melancholickou tvorbu, Helloween
že reklamní kampaň alba „Straight Out
to občas dělá také, tentokrát se jim ale zachtělo
Of Hell”, které vyšlo v lednu, byla dost
trochu jiného přístupu. Sami hudebníci se
originální. Nejdříve se na oficiálním webu
nechali slyšet, že jsou s výsledkem spokojeni
po částech objevovala obálka alba, pak se
a výsledný projekt se plně shoduje s tím, co
tamtéž zpřístupnil první a nejdelší song alba
zamýšleli.
„Nabataea“ a nakonec, ještě dva týdny před
Po hudební stránce je album dost obsahově
vydáním skupina dráždila fanoušky svými
rozsáhlé: 15 songů s celkovým časem přes 70
komentáři k úryvkům svých songů a tím
minut. Je to velmi dobrý výsledek pro skupinu,
připravovala horkou půdu očekávání a napětí.
která stojí na pódiu již 30 let. Melodie jsou
Ovšem to se skupině
vcelku pozitivní a
moc nevyplatilo:
«Mnohé kapely si píší temnou, energické, i když
někdo posedlý
se našlo i místo
melancholickou tvorbu,
očekáváním těsně
pro „ploužák“
před oficiálním
Hellowen to občas dělá také, s názvem „Hold
vydáním hodil celé
Me In Your Arms“,
tentokrát se jim ale zachtělo který také dává znát
album na net a tím
kapele vzal drobet
přísliby naděje a
trochu jiného přístupu.»
vítr z plachet.
dobra. Kompozice
Co se ale týká samotného alba, zpracování
„Live Now!“ se může líbit i těm, kteří jsou
je velmi originální, tak jak bylo i zamýšleno:
principiálně od metalu vzdálení a preferují
producent skupiny Charlie Bauerfeind chtěl,
spíše lehčí styly. Track je určen pro široké
aby toto album bylo více výrazné, pozitivní
spektrum posluchačů, protože v sobě nese
a nedrželo se temnějšího přístupu k věci, tak
určité globální poselství: dle slov hudebníků
tradičního v této hudbě. Mnohé kapely si píší
je tento song (i samotný název alba „Straight
Profil kapely
Název:
Hudební žánr:
Země:
power metal, heavy metal
Německo
Sestava:
Michael Weikath – lead
& rhythm guitar, backing
vocals
Markus Grosskopf – bass,
backing vocals
Andi Deris – lead vocals
Sascha Gerstner – rhythm
& lead guitar, backing
vocals
Daniel Löble – drums
Diskografie:
2013 Straight Out of Hell
2010 7 Sinners
2007 Gambling with the
Devil
2005 Keeper of the Seven
Keys: The Legacy
2003 Rabbit Don’t Come
Easy
2000 The Dark Ride
1998 Better Than Raw
1996 The Time of the
Oath
1994 Master of the Rings
1993 Chameleon
1991 Pink Bubbles Go Ape
1988 Keeper of the Seven
Keys, Pt. 2
1987 Keeper of the Seven
Keys, Pt. 1
1985 Walls of Jericho
Oficiální stránka:
30 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Helloween
www.helloween.org
Out of Hell”) manifestací věty „Přežili jsme
2012.“
Věc se má tak, že pod vlivem zkazek o
blížícím se konci všehomíra Michael Weikath
přemýšlel následujícím způsobem: „I kdyby
se nic nestalo, tak by se lidstvo mělo trochu
zamyslet: Co by se stalo, kdyby se doopravdy
blížil konec světa, co bychom mohli změnit
a zda bychom se drželi svých zásad, snažili
bychom se udělat svět lepším, abychom se
vyhnuli katastrofě, nebo nejsme dost silní
na jakoukoli změnu?“ Bylo zde dokonce i
přání udělat ze songu titulku alba, ale pak
výběr padl na „Nabataea“, na kterou byl pak
i natočen klip.
Zvláštní pozornosti by se mělo věnovat
i turné 2013 roku v rámci podpory nového
alba společně s Gamma Ray. Díky tomuto
faktu se dokonce na netu objevily fámy o
společné studijní práci obou skupin, ovšem
oficiální zdroje tuto informaci nepotvrzují
ani nijak nevyvracejí. Ve starších rozhovorech se skupinou je upomínán track „Come
Rain Or Shine”, ale v albu jej nenajdete,
což Michael Weikath vysvětluje určitými
pochyby ohledně tohoto a ještě jednoho
nezapsaného tracku, na dopilování kterých
již nezbývalo ani sil ani času. Ale právě to
dává ještě nějakou tu šanci vidět výsledky
práce těchto dvou kapel nejen na scéně, ale i
v rámci studijní práce.).
text Anantes
foto Martin Haeusler, archiv kapely
www.jineteritorium.cz
| 31
Irezumi – japonská krása
D
okážete si představit bolest, kterou Vám způsobují miliony vpichů malé jehly? Pro mnohé
z nás to dnes není jen představa. Oblíbenost tetování je na vzestupu a zdobí se jím čím
dál více lidí. Ale co když jehla není poháněna motorkem, ale lidskou rukou a vytvořit
malý motiv tak netrvá několik hodin, ale dní, a bolest je mnohem větší? Navíc malé motivy
nejsou žádané. Plátnem pro krásné vzory je celé tělo. Připadá Vám to jako noční můra? Vítejte ve
světě irezumi. Světě, který ovládá děsivá japonská mafie Yakuza.
Irezumi. Toto slovo, česky nejčastěji
mladou generací. Tato ozdoba je však stále
překládané jako „vložit barvu“, označuje
spojována s podsvětím. Kvůli tomu je na
tradiční japonský styl tetování. Bolestivá
mnoho veřejných míst tetovaným lidem
procedura má v zemi vycházejícího slunce
vstup zakázán.
tisíciletou tradici. První podobná tetování
Pravé irezumi pokrývá celé tělo kromě
se na kůži místních objevují kolem roku 300
hlavy, rukou a chodidel. Občas je na hrudi
př. n. l.. Nejedná se
necháván pruh,
o krásné kapry a
kterým se odlišují
«...co
když
jehla
není
draky jaké známe
členové Yakuzy s
dnes, ale pouze
poháněna motorkem, ale různým postavením.
o malé znaky a
Tetování zobrazuje
lidskou rukou a vytvořit složitě propletené
vzory, označující
zločince či otroky.
motivy z literatury,
malý motiv tak netrvá
Teprve později se
mýtů, nebo přírody.
vzory mění v nám
několik hodin, ale dní, a Jak již bylo řečeno,
známou krásu. Z
irezumi není
bolest je mnohem větší? vytvářené strojkem,
Číny přichází do
ostrovního císařství
stejně, jako před
Navíc malé motivy nejsou ale
nový, barevný,
staletími. Jehlou s
trend, který
barvou, na kterou
žádané. Plátnem pro
nahrazuje původní,
tatér druhou rukou
krásné vzory je celé tělo.» poklepává kulatým
černobílé vzory.
Zlatý věk tetování
nástrojem. Tato
nastal v období nazývaném Edo, během
procedura je velmi bolestivá, nákladná a
17. - 19. století. Začíná se objevovat jako
zdlouhavá. Tetovaný navštěvuje mistra tatéra
dekorace na těle běžných lidí ale již v tomto
jednou týdně na několik hodin. I tak zabere
období je inkoustové umění spojováno
vytvoření kompletního inkoustového kabátu
hlavně se zločineckým podsvětím. To vede
5 až 12 let. Cena se pohybuje v přepočtu
k jeho oficiálnímu zákazu.
mezi 500 tisíci až milionem
Stejně jako prohibice
korun!
prospívá alkoholu, prospěl
I v české kotlině
tento zákaz irezumi. Pro
dnes vidíme mnoho
členy Yakuzy se stává ctí
japonských tetování.
a výsadou, že mohou své
Jelikož však vznikla v
tělo pokrýt touto ozdobou
moderních salonech,
a jeho obliba mezi zločinci
nejedná se o irezumi,
stoupá. Nakonec, a to platí
ale tetování s japonským
dodnes, je pro každého
vzorem. Pro Evropana je
člena této mafie povinností
téměř nemožné obstarat
mít tělo pokryté spletitými První podobná tetování se na kůži
si originál. I pokud
místních objevují kolem roku 300
vzory. Zákaz je zrušen
by našetřil na letenky
př. n. l.. Nejedná se o krásné kapry
roku 1948. Od té doby
do Japonska, bude
a draky jaké známe dnes, ale pouze zklamán. Tatéři se nikdy
vzrostla obliba klasických
o malé znaky a vzory, označující
tetování, hlavně mezi
neprezentují veřejně, lze
zločince či otroky.
32 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Irezumi tattoo. Pravé irezumi pokrývá celé tělo kromě hlavy, rukou a chodidel. Občas je na
hrudi necháván pruh, kterým se odlišují členové Yakuzy s různým postavením.
se k nim dostat pouze přes doporučení
bývalého zákazníka. V celé zemi existuje
přibližně 200 mistrů tatérů. Každý klan
Yakuzy, která ovládá japonské ilegální trhy
se zbraněmi, drogami i bílým masem, si
vydržuje své. Jsou v této organizaci vysoce
váženými členy. Nikde pro ně ale nenajdete
školu. Jejich umění se dědí z generace
na generaci a je velmi těžké se takovým
mistrem stát. Učedníci několik let zastávají
jen pomocné práce a až po tomto dlouhém
a psychicky náročném období se mohou
dotknout lidské kůže.
Není se čemu divit. Mistr musí být zručný
a zákazník mu plně důvěřuje. Nepoužívají
se žádné náčrty, ani předlohy. Zákazník si
sám určí vzor, podle klanových zvyklostí
a poté již mistr pracuje od ruky. Nejprve
vytvoří obrysy, poté jemné linky a nakonec
stínování, které je kvůli použité technologii
nejtěžší. Na předem připravené místo pak
umístí svůj podpis. Tetování je po většinu
života skrýváno. Odhaluje se pouze při hraní
tradičních karet, nebo při náboženských
slavnostech, kdy odhalení tetovaní muži
tančí v průvodech.
A co ženy? Nebývá zvykem, aby se
nechávaly tetovat dobrovolně. Irezumi tak
vlastní pouze partnerky mistrů tatérů, nebo
japonské gejši. Umění je ale často zneužito
ke zcela jiným, než estetickým účelům. V
krásných křivkách ladných draků nebo
Drak je pro Japonce kladnou bytostí.
Chrání vodu ve všech jejích podobách,
ovládá hromy a blesky. Každý drak
symbolizuje sílu, moudrost a svobodu,
konkrétní význam se mění podle barvy a
atributů. Jeho přítomnost přináší štěstí a
bohatství. Symbolizuje mužskou plodivou
sílu.
www.jineteritorium.cz
| 33
Ačkoli se na území Japonska nikdy
nevyskytoval, je dalším z oblíbených zvířat
tygr. Podle polohy, ve které se nachází, může
symbolizovat moudrost, sílu a odvahu, ale
také potěšení ze zabíjení.
Velmi oblíbení jsou kapříci Koi. Podle
pověsti se z nich vyvinuli právě draci.
Největší oblibu získaly repliky obrazů
malíře Kacušika Hokusaje, který se
často zabýval vodní tématikou. Barevné
rybky představují sílu, moc, štěstí a
individualitu.
lechtivých výjevů na tělech těchto společnic
se skrývá označení jejich majitele, případně
určení k jaké skupině patří.
Pojďme se nyní podívat na nejoblíbenější
vzory irezumi. I když mohou vypadat jako
knihy, ve kterých se dá číst, opak je pravdou.
Irezumi má dotvořit vyváženost těla a nemá
tedy žádnou složitou symboliku. I přesto se
stručně podívejme na nejčastější vzory.
Drak je pro Japonce kladnou bytostí.
Chrání vodu ve všech jejích podobách,
ovládá hromy a blesky. Každý drak
symbolizuje sílu, moudrost a svobodu,
konkrétní význam se mění podle barvy a
atributů. Jeho přítomnost přináší štěstí a
bohatství. Symbolizuje mužskou plodivou
sílu a proto se často zobrazuje v boji se
svým nesmiřitelným nepřítelem, fénixem,
34 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
Ačkoli se na území Japonska nikdy
nevyskytoval, je dalším z oblíbených
zvířat tygr. Podle polohy, ve které se
nachází, může symbolizovat moudrost,
sílu a odvahu, ale také potěšení ze
zabíjení.
nazývaném Ho - oo. Ten symbolizuje stálost,
nesmrtelnost a věrnost. Se svou ohnivou
živočišností představuje ženský princip.
Velmi oblíbení jsou kapříci Koi. Podle
pověsti se z nich vyvinuli právě draci.
Největší oblibu získaly repliky obrazů malíře
Kacušika Hokusaje, který se často zabýval
vodní tématikou. Barevné rybky představují
sílu, moc, štěstí a individualitu.
Tradičně na levém rameni se již od
dob samurajů objevuje lidožravý obr Oni.
Má především zastrašit. Není samozřejmě
jediným démonem nebo člověkem, který
se na tetovaných tělech objevuje. Často
jsou zobrazovaní i samurajové samotní.
Symbolika těchto vzorů se liší podle
konkrétní zobrazené osoby.
A pokud neholdujete siláckým zvířatům,
ale jemnosti, nabízí vám tradiční
vzorík spoustu možností ze světa flóry,
od jasmínových květů, po oblíbené
třešňové kvítky, nazývané sakury.
Tento strom dokáže přežít a rozkvést i
v nejtěžších podmínkách, ale jeho krása
trvá jen několik málo dní. Reprezentuje
tak japonský pohled na život, podle
kterého bychom si měli užít každí den
plnými doušky. Jedná se o symbol krásy
i síly.
A pokud neholdujete siláckým zvířatům,
ale jemnosti, nabízí vám tradiční vzorík
spoustu možností ze světa flóry, od
jasmínových květů, po oblíbené třešňové
kvítky, nazývané sakury. Tento strom
dokáže přežít a rozkvést i v nejtěžších
podmínkách, ale jeho krása trvá jen několik
málo dní. Reprezentuje tak japonský pohled
na život, podle kterého bychom si měli užít
každí den plnými doušky. Jedná se o symbol
krásy i síly.
Krása irezumi je nám sice vzdálená
zeměpisně i dostupností, ale krásu tetování
s japonskými vzory můžeme obdivovat i v
našich podmínkách. Pokud se pro takové
rozhodnete, nebo ho již vlastníte, zamyslete
se chvíli nad jeho původem a tisíciletou
historií, která vyústila do i dnes obdivované
krásy.
text Berkana Wunjo
foto archiv, DS, SSjUmi
N
ový, tentokrát naprosto normální horoskop plný zaručených pravd
a bez jediné lži připravili společně pro zvídavé čtenáře Maxmilián
Anders a Dr. M. Simon.
Beran. Budete nejen inspirátorem, ale také zachráncem, protože budete trpět bludy, že dokážete
napravit všechny křivdy světa. Za velmi komických okolností si prý uvědomíte, že krása duševní je
důležitější, než ta fyzická, ale stejně uděláte vše posvém. A vůbec budete Matky Terezy: rozdáváte
peníze, úsměvy i výchovné pohlavky.
Býk. Budete úspěšní v práci a dobře ohodnocení, což je vše, co vás zajímá, takže bacha na nedostatek
duševních ambicí. Partnerské vztahy tím budou trpět, moc se budete věnovat svému pohodlnému
korýtku v práci, dokud vám jej partner nepřevrhne na hlavu, protože na něj házíte bobek celé týdny.
Takže hlídejte si týl a buďte okouzlující!
Blíženci. Nebojte se věci dělat jinak v práci či soukromí, vždy spoléhejte na vlastní intuici a
sebevědomě se pouštějte do sekýrování poddaných doma i na pracovišti, ale jen konstruktivně, buďte
tedy spíš hybnou silou než tankem na Václaváku.Nezaměřujte se na týmovou práci, spíše si hlídejte
vlastní projekty.
Rak. Počátkem února se ve vás opět probudí vaše křehká stránka a primárně zaměříte svá klepeta
na mezilidské vztahy, čímž půjdou do kelu práce i společenský život. Nejlépe vám bude doma. Dejte
si rodinu na první místo a věnujte se jí, jinak vám v druhé polovině měsíce přeteče přes hlavu jako
kupónová privatizace. Jste ale krásní, kouzelní a obvzláště pro kozorohy naprosto neodolatelní!
Lev. Pracovní plány na jedničku! Pokud se ale mají realizovat, potřebujete obrovské úsilí překonat
překážky i toho malého trpaslíka v hlavě, který většinou říká věci typu: „Odlož to na zítra.“ Jako
jedinec budete slabý, lépe se vám povede v kolektivu, kolegové pomohou se vším.Váš čas, kdy se
můžete projevit jako silná osobnost, ještě přijde. Neodkládejte důležité rozhodnutí!
Panna. Aktuální období vás nerozhází! Vztah se bude vyvíjet překvapivě dobře, bude z vás čišet
neuvěřitelné kouzlo osobnosti, charisma z vás bude prýštit tak, že jím úplně zaplavíte ty ubohé
uhrovaté remcaly kolem sebe, co se doposud považovali za sličné rétory. V únoru dokážete cokoli, co
budete chtít, takže toho využijte a chtějte dát kozorohovi nějaký prachy.
Váhy. Jo, vám se bude ale dařit! V práci, kariérně, rodinně i finančně. Ale bez práce nejsou eura,
takže v potu tváře s krumpáčem, stáváme se kopáčem! V oblasti sexu to bude ještě větší pecka než
obvykle a ukážete, že se máte čím chlubit a partner to náležitě ocení. Neodmítejte možnosti školení či
cest do zahraničí, najdete si nové kamarády, které můžete bavit.
Štír. Budete se muset přizpůsobit netradičním situacím, jejich řešení prověří vaši sílu a odolnost.
Dobrá role pro vás bude intelektuál, která vám pomůže potlačit přirozenou výbušnost a agresivitu,
to dělají nevyzrálí lidé. V práci se toho na vás nahrne tuna a kousek, takže využijte všech dostupných
možností k relaxu, nejlépe se uchylte do náruče trpělivého, chápajícího a mužného kozoroha.
Střelec. Úspěchy v zaměstnání i vzdělání vás neminou. Budete se cítit velmi silní, ale raději svůj
luk nepřepínejte, nebo si uženete astma. Ve vztazích to bude ale mela, nepodaří se vám najít žádnou
společnou řeč s partnerem ani rodinou. Nebuďte zbrklí a radši si vše dvakrát promyslete. Jednejte
instinktivně a zkazí se toho o hodně méně.
Kozoroh. Únor značí příliv financí! Takže můžeme myslet méně na práci a užívat si naplno zimní
radovánky, vyrazte na chatu, na koně, střelnici či na ples. S vyčištěnou hlavou se věnujte více svému
protějšku, bude to potřebovat. Rodina nám něco tají, překazme tedy jejich hru na schovávanou. V
tomto měsíci se nebojme nic riskovat, risk je nulový a výhry maximální!
Vodnář. Více dávejte najevo své emoce, jedině tak dáte dokupy mezilidské vztahy okolo. Zdá se
vám, že vám nikdo nerozumí. To protože sedíte v koutě a nekomunikujete! Jste nezvykle podráždění,
hlavně vůči svému protějšku. Všem dávejte najevo, co si myslíte a cítíte, okolí hned dojde změny.
Sjeďte si na víkend na horskou chatu k lesu.
Ryby. Už se nemusíte starat o kariéru, protože se vše otočí správným směrem, cashflow stabilní,
vyhlídky správné a rizika nízká, i když ne tak jako u kozorohů. Můžete konečně přestat počítat měďáky
a věnovat se příjemnějším záležitostem, třeba rodině. Uvědomte si, že pořád jen poučujete a jste sušší
než Sahara. Přinese to zklidnění do všech aspektů života.
7sins Of Surviving
V
roce 2010 se frontman Pain
a MadBoi (Martin Fojtík)
rozhodli udělat projekt
založený na hudbě žánru
melodic-metal core a hard core,
což se jim povedlo a kapela si
udržela svůj osobitý ráz i po změně
obsazení, aktuální obsazení, které
má na svědomí tento zajímavý
projekt, je následující : Ondra
Vlach zastávající sólovou
kytaru, deep growl a sekundární
vokál, klávesačka Nika, charismatický
bubeník Jogurth, Meph - basová kytara,
pigskwueal a řvoun a konečně
growlista, sreemer, possesed-horse
a backlightový kytarista Pain.
Pod vlivem Winds of plague,
Bleeding through a dalších kapel
chtěl zakladatel skupiny hrát ve stylu
metal core/dead core se symfonickými
elementy. Samozřejmě, jak to tak bývá, čím
více umělců, tím více individuality. Tak
vznikl kompromisní styl 7sins Of Surviving
– depress core! Tvrdá corová hudba s
neveselými texty ve znamení hříchu.
Každý člen skupiny se drží hříchu, který
je mu nejbližší. Pain – pýcha, Jogurt – lenost,
Meph – smilstvo, Ondřej – hněv a pod
těmito maskami se také snaží v rámci kapely
vystupovat, především v rámci vizuální
stránky. A proč samotný název „7 hříchů“?
Není to náboženským přesvědčením.
Umělci se rozhodli ukázat světu, že
hřích je neoddělitelná součást každého
člověka, což vystihuje i samotné
kapelové motto: „Žiji, abych hřešil,
hřeším, abych přežil.“
První koncert kapely byl v březnu
roku 2011, na kterém si zahráli
se skupinou Minsk Security
ze Švýcarska. Tak si jich všiml
produkční Exitu Chmelnice, což
dobře chlapcům a Nice nahrálo do
kapsy. Už na třetím koncertu si zahráli s
hvězdou Ragnarok. A co se týče
naší rodné společnosti, tak si
měli 7sins Of Surviving tu čest
zahrát se skupinami Suffocate with
your faim, XXXX, Clytor, Pikodeath,
Noostrak a spřátelenou kapelou Rise of
Surya.
text Vaas, Michal Měřinský
foto Michal Měřinský
Profil kapely
Název:
7sins of Surviving
Hudební žánr:
depress core
Země/město:
Sestava:
38 | j i n é t e r i t o r i u m # 5
ČR/Praha
Pain / kytara, zpěv
Ondra /kytara, zpěv
Nika/ klávesy
Meph/basa, zpěv
Jogurth/bicí
Diskografie:
Demo Fall from seventh
heaven
Up comming The fallen
rise
Of. stránka:
http://www.7sos.cz/
http://bandzone.cz/7sins

Podobné dokumenty

independent unformal magazine

independent unformal magazine archiv, oficiální stránky kapel, distributorů a jiné internetové zdroje. Vydavatel: Mikhail Spotkay IČO 88864626 Jeseniova 1151/55, 130 00, Praha – Žižkov. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátů. N...

Více

zde - Jiné Teritorium

zde - Jiné Teritorium Distribuce: Anastasia Yanina [email protected] Foto: Benn Murhaaya, Constance, El Reznikova, Jiří Šnorych, libor fojtík, martin šandera, terézia mia, martin maršík, Jan Němec, [email protected], arch...

Více

Klub Felis - Court of Moravia

Klub Felis - Court of Moravia je velký a tajuplný. A i pro nás se v tomhle městě pořád najdou neprozkoumaná místa. Míč může být míč, ale klidně taky něco docela jiného. Kočka má vždy své oči, uši a nos otevřené a pokud ví něco ...

Více

Jam zASSHI

Jam zASSHI byla poprvé publikována společností Kodansha v roce 1999 a pravidelně vycházela na pokračování v časopise Shūkan Shōnen Magajin až do roku 2006, kdy ji po 38 boocích autor(ka) definitivně ukončil(a...

Více

Přijďte se zasnít do knihovny Mým vzorem byl Dominik Hašek

Přijďte se zasnít do knihovny Mým vzorem byl Dominik Hašek upoutá. To jim žádná velká, anonymní a uměle vytvořená korporátní identita nemůže nabídnout. Co plánuješ do budoucna a kde si o tobě lidé můžou najít víc informací?

Více

Chebské dvorky

Chebské dvorky Křížovnická ulice a na jihu ulice Obrněné brigády. Páteřními komunikacemi se tak staly ulice Dlouhá, Hradební a Růžová a tím došlo ke snadnější orientaci návštěvníků festivalu. Z hlediska programov...

Více