Návštěva rodiště Scyrise a Masiniho

Transkript

Návštěva rodiště Scyrise a Masiniho
Návštěva rodiště
Scyrise a Masiniho
Roční hřebci na pastvině v SK Widzów
Hřebčín, který jsme tentokrát navštívili, dal českému turfu dva koně,
kteří se zapsali do jeho historie ve stylu největších hvězd, které náš
dostihový sport zná. Na rovinách byl takovou osobností Scyris,
nejúspěšnější sprinter celé historie našeho dostihového sportu a v
překážkovém provozu Masini, který stále drží pozici nejbohatšího koně
našeho turfu. Hřebčín Widzów ale výrazně promluvil i do historie
dostihů v Polsku, mj. třemi vítězi polské trojkoruny a šesti držiteli titulu
Kůň roku.
očátky hřebčína se datují do konce
19. století a za jeho založení Polsko
vděčí šlechtickému rodu Lubomirských, bratrům Stefanovi, Wladyslawovi a Stanislawovi. Ti nechali
vystavět moderní stáje, založili pastviny a získali
první chovný materiál. Nemohli začít lépe,
protože pro nákupy chovných klisen vyrazili do
kolébky turfu do Anglie, jejíž chov tehdy
výrazně převyšoval všechny ostatní, a tak
nebylo divu, že se prvních úspěchů Widzów
dočkal poměrně brzy a jeho koně začali
vyhrávat v Rusku, Rakousku či Německu, ba
dokonce se nebáli měřit síly ani v Anglii nebo
Francii. Do počátku I. světové války získali
jejich odchovanci 4
vítězství v derby (2x v
polském, po jednom
P
v ruském i rakouském), dvakrát zvítězili v
Grosser Preis von Baden a získali celou řadu
dalších jedničkových úspěchů. Velká část z nich
byla spojena s hřebcem Sac-á-Papier, velmi
úspěšným plemeníkem, který krátkou dobu stál
i v Napajedlích.
Vliv trojice bratrů na rozvoj chovu plnokrevníka
v regionu byl ale podstatně širší, spočíval též v
šíření osvěty a Lumirští mj. vlastním nákladem
vydali jednu z prvních "učebnic" a teoretických
prací v chovu - Chov koní podle číslicového
systému od Bruce Lowea.
Válečná vřava ale byla pro hřebčín takřka
likvidační. Začátek války si vynutil evakuaci
stáda, většina koní našla nový
domov v Rakousku, ale obnova hřebčína po
válce se nezdařila. Většina koní nenávratně
zmizela a s nimi pomalu mizela i ochota
majitelů pokračovat v plnokrevném chovu, a
tak bratři hřebčín prodali. V roce 1930 si jej od
nových majitelů pronajal uznávaný chovatel
Henryk Wozniakowski, který hřebčín vedl až
do jeho znárodnění v roce 1945. Nevedl jej
rozhodně špatně, o čemž svědčí mj. vítězství
widzowského odchovance Bombowiece v
derby roku 1942.
hřebčína jen zásluhou Džamajky, ale i změnou
vlastníka. Hřebčín byl privatizován a novým
majitelem se stal Krzysztof Tyszko. Nová éra
hřebčína, během níž se ve Widzówě narodil
třetí trojkorunový vítěz San Moritz, bohužel
dostala začátkem letošního roku nečekanou
ránu v podobě smrti pana Tyszka. Hřebčín však
pokračuje dál, roli majitele převzala vdova se
svými syny, kteří se mohou opírat o bohaté
zkušenosti ředitele hřebčína Jaroslawa Kocha,
který vede hřebčín již od roku 1968.
Od státního znovu k soukromému
Ani pod vedením státu neklesla ve Widzówě
úroveň chovu a koně z Widzówa nadále patřili
k polské špičce. Takřka legendou se stal hřebec
Dipol (Antiquarian), v Polsku ve třech letech
neporažený vítěz trojkoruny, ale jeho věhlas
ještě předčil Dixieland, skvělý kůň na dráze, ale
ještě lepší v chovu a dodnes považovaný za
nejlepšího poválečného plemeníka polského
chovu. Řada z tamních odchovanců zdobila i
české dráhy, vzpomeňme koně jako Diatelot,
Džentile či Soderano.
Dvacet osm let po Dipolovi se Widzów dočkal
dalšího zisku trojkoruny - a to zásluhou
fenomenální Džamajky, která vedle trojice
klasických dostihů otevřených oběma pohlavím
vyhrála i Oaks. Rok 2000 nevešel do historie
SK Widzów dnes odchovává plnokrevníky na
celkem 50 hektarech, které jsou ale
rozčleněny do 30 malých pastvin o
rozloze 1 - 2,5 hektaru. Na nich se
střídají 3 stáda - stádo chovných
klisen s hříbaty, ročních hřebců
a nakonec chovných klisen
aktuálně bez hříbat, které
jsou v jednom stádě s
ročními klisnami. Když se
ptám, jak systém s tolika
menšími pastvinami funguje, Jaroslav Koch si jej
Držitel polské trojkoruny
Kůň roku 2007
Vítěz 9 dostihů a 192.135 zlotých
Vítěz Nagroda Derby (Gd3), Nagroda Rulera (VJC)(L),
Saint Leger (L), Nagroda Nemana, Strzegomia,
Kozienic (L)
Druhý Nagroda Mokotowska (L)
San Moritz
Machiavellian
Roulette (GB)
Rimsh
Who Knows
Santa Monika (POL)
Sonora
Mr Prospector
Coup De Folie
Storm Bird
Carefully Hidden
Known Fact
Happy Kin
Dakota
Serbia
Otec Roulette, syn Machiavelliana, vynikajícího otce plemeníků, měl v prvním
nepočetném ročníku DŽASPERA (1. Nagroda Mokotowska, L, Nagroda
Mosznej, L), ve druhém vítěze trojkoruny SAN MORITZE.
Potenciální plemeník
k pronájmu
info:
Agencja Jeździecka A.
A. Bober
0048 507 175 865
Matka: Santa Monika, 5 umístění, matka:
SAN MORITZ, viz výše
SAN LUIS, 13 vítězství, 1. Wielka Warszawska, Gd3, - 2x, Nagroda Widzówa,
Prezesa Rady Ministrów, L, Saint Leger, L, 2. Wielka Warszawska, Gd3, 2x, Nagroda Dipola, Saint Leger, L, Nagroda Prezesa Rady Ministrów, L
Bába: SONORA, 6 vítězství, Kůň roku 1982, 1. Nagroda Oaks, L, Wielka
Warszawska, Gd3. Matka 5 vítězů:
SOLOZZO, 9 vítězství, 1. Nagroda derby, Gd3, Nagroda Korabia - 2x, Velká
cena Slovenska, Kincsem díj, Gd1, Nagroda Prezeda Rady Ministrów, L
SOKMAN, 9 vítězství, 1. Nagroda Syreny, L, Nagroda Deer Leapa, Haracza
Scyrisova pravá sestra Soczi s hříbětem
nemůže vynachválit. "Na každé jsou koně tak
10 - 11 dní, podle toho, kolik je trávy. Ostatní
pastviny mezitím odpočívají a dorůstá na nich
pastva. Díky tomu jsou všechny pastviny dobře
využité, ale zároveň se neničí," vysvětluje Koch
a dodává, že část pastvin, kterou koně nestačí
vypást, využívá hřebčín pro tvorbu sena.
V hřebčíně dnes stojí 27 chovných klisen a jak
bývá v Polsku zvykem, nenajdeme mezi nimi
žádnou importovanou - všechny se narodily v
Polsku. Je mezi nimi i již zmíněná Džamajka
(Juror), která má ve stádě zařazeny již dvě dcery
- Džordžii (Sorbie Tower), vítězku na rovinách,
které jste si možná všimli při jejím pokusu o
překážkovou kariéru v Pardubicích, a Dženifer
(Zafonium), vítězku Nagrody Próbna. Více než
na Džamajku a její dcery jsem byl ale zvědav na
klisny příbuzné našim šampiónům. V tomto
směru je ve Widzówě nejvíce vidět rodina
Scyrise, jehož matka tu má zařazeny dvě dcery.
Jaroslaw Koch si sice více cení třináctileté
Scintiny (Dixieland), našince více zaujme
nezvítězivší Soczi, která je Scyrisovou pravou
sestrou. I tu si můžete pamatovat z českých drah
- po dvou sezónách v Polsku ji jako čtyřletou
převzal do tréninku František Holčák a zkoušel
s ní běhat jak roviny, tak i překážky.
Soczi jsem si pořádně prohlédnout nemohl,
protože má pod sebou hříbě a krátce před
polednem, kdy jsem do Widzówa dorazil, byly
všechny klisny s hříbaty ve stáji, aby se vyhnuly
horku přesahujícímu 30 stupňů. Stejně tak
Milerytovu matku Mikolu (Dixieland), jednu z
těch, které hřebčín je ochoten nabídnout k
prodeji.
Dobře prohlédnout jsem si naopak mohl
nejcennější matku widzówského stáda
šestnáctiletou Santa Moniku (Who Knows).
Možná u ní by dnes bylo lepší uvést přídomek
nejúspěšnější než nejcennější, protože v
posledních pěti letech se chovatelům nepodařilo z ní získat žádného potomka. Zatímco
běžná matka by za těchto podmínek už dávno
překročila hranici, kdy ji chovatel nechá v
základním stádě, Santa Monika si trpělivost
chovatele vysloužila předchozími výsledky.
Nezvítězivší tmavá hnědka, která na dráze
stačila jen na 5 umístění, přivedla na svět dva z
51
Chovné klisny SK Widzów
DANTINA, 13, Hda
DOMIKA, 5, čHda
DYSKUSJA, 7, Ra
ARGENTA, 12, Ra
DŽASMINA, 10, tHda
DŽIUSEPPA, 16, Hda
DŽULIANOVA, 13, Ra
DŽUNONA, 11, Ra
DŽUNGLA, 5, tHda
DŽAMAJKA, 13, Ra
DŽORDŽIA, 7, Ra
DŽENIFER, 4, Ra
DŽOLIBA, 8, tHda
FREEDOM, 13, tHda
MIKOLA, 11, Hda
NATANJA, 13, Hda
SCINTINA, 13, Hda
SOCZI, 9, Ba
SANTA MONIKA, 16, čHda
SANTA ELENA, 7, čHda
SAKARIA, 20, Ra
SODANA, 8, Hda
SOCORDIA, 9, tHda
SANTALINA, 3, Hda
SOLA, 4, Ra
SZATA, 11, Ra
SZTALUGA, 4, Ba
Dixieland - Diaterma, Rutilio Rufo
Snow Kid - Domira, Dietmar
Roulette - Dyslokacja, Pyjama Hunt
Alywar - Atencja, Five Star Camp
In Camera - Džiuseppa, Who Knows
Who Knows - Džugara, Orange Bay
Dixieland - Džuganda, Rutilio Rufo
Dixieland - Džuganda, Rutilio Rufo
Snow Kid - Džugara, Orange Bay
Juror - Džamira, Rutilio Rufo
Sorbie Tower - Džamajka, Juror
Zafonium - Džamajka, Juror
Baby Bid - Džalina, Graf
All Hands On Deck - F-Troop, Nordico
Dixieland - Mikronezja, Long Meadows
Dixieland - Nachodka, Club House
Dixieland - Scytia, Euro Star
In Camera - Scytia, Euro Star
Who Knows - Sonora, Dakota
Roulette - Santa Monika, Who Knows
Rutilio Rufo - Sake, Club House
Sorbie Tower - Soda, Five Star Camp
Tioman Island - Socora, Five Star Camp
Roulette - Santa Ana, Dixieland
Zafonium - Soda, Five Star Camp
Alywar - Szaranda, Miami Prince
Snow Kid - Sztanga, Rutilio Rufo
Zmíněný San Moritz je
synem plemeníka, který
toho na dráze sice mnoho
neukázal, ale kvalitní
rodokmen (po Machiavellian z matky po Storm
Bird) a důvěra v něj se
Widzówu vyplatila. Vedle
San Moritze zde zplodil
třeba
vítěze
Nagrody
Mosznej Džaspera. Není
divu, že Roulette dostal ve
zdejším chovu nemalou
příležitost, je otcem většiny
nabízených ročků a působil
zde i letos, společně se
Scyrisovým
otcem
In
Camera (Sadler's Wells). In
Camera a Roulette pomalu
pronikají i do mateřského
stáda, kterému však nadále
početně vládnou dcery
Dixielanda. Ale jako u
většiny polských chovů i zde jsou možná více
než mateřští otcové podstatnější rodiny, které
alespoň podle mého názoru, stojí za úspěšností
polského chovu. Pro naše chovatele, kteří by
chtěli řadou generací prověřené a proselektované rodiny využít k vlastnímu prospěchu
mohu dodat, že Widzów počítá s částečnou
redukcí stáda a v současnosti nabízí některé
chovné klisny na prodej, k čemuž na českém
nejlepších widzówských odchovanců posledních let. V roce 1999 porodila dvojnásobného
vítěze Velké varšavské San Luise (Dixieland) a v
roce 1994 se jí po hřebci Roulette narodil hřebec
San Moritz, již zmiňovaný třetí vítěz trojkoruny z
Widzówa a desátý v celé polské historii. Cenná
matka se ale, i kdyby již žádného potomka
nedala, zřejmě nemusí obávat o zánik své
rodiny ve Widzówě. V chovu působí San
Moritzova pravá sestra
Ročci SK Widzów
Santa Elena, ale nejen ta.
Rodina,
směřující
k
DALIPAN
Hd, nar. 15.5.
anglické klisně Sylistria, je
DIVITANOS
R, nar. 23.5.
jednou
z
pohledu
DŽAGAN
R, nar. 26.5.
Jaroslawa Kocha trojice
SOCORTES
Hd, nar. 27.3.
SOSO
B, nar. 9.1.
nejcennějších rodin ve
ARIA
Ra, nar. 22.2.
Widzówě. "Ze stejné rodiny
DŽALA
Hda, nar. 11.3.
pochází třeba Sinaja (tu si
DŽOLITA
tHda, nar. 3.1.
starší turfmani pamatují z
DŽORDŽETA Ra, nar. 5.1.
jejího souboje s naší LatiDŽUSTICJA
Hda, nar. 6.5.
INOCENTYNA Ra, nar. 3.5.
nou na Mezinárodním
MODESTIA
Ba, nar. 29.3.
mítinku, pozn. red.), vítěz
SANTA LUCIA Ba, nar. 29.4.
Kincsem díj Solozzo, ale
52
také třeba Sordina, která
už nestojí u nás, ale dala
loňského vítěze derby Sorose," říká Koch.
Tioman Island - Dantina, Dixieland
Roulette - Divitana, Dixieland
Roulette - Džunona, Dixieland
Roulette - Socorida, Tioman Island
Roulette - Soczi, In Camera
Roulette - Argenta, Alywar
Roulette - Džalina, Graf
Roulette - Džoliba, Baby Bid
Roulette - Džordžia, Sorbie Tower
Roulette - Džiuseppa, Who Knows
Roulette - Inari, Rutilio Rufo
Tioman Island - Modesta, Five Star Camp
Tioman Island - Santa Elena, Roulette
trhu využívá služeb Artura Bobera.
Dostihová stáj jako cesta k prodeji
Widzów má vedle hřebčína i početnou
dostihovou stáj ve Sluzewieci, ale ta je,
podobně jako u řady dalších polských chovatelů, důsledkem situace na trhu spíše než
svobodným rozhodnutím o tom nechat běhat
své odchovance ve vlastních barvách. "Chceme
prodávat celou produkci a běháme s vlastními
koňmi jen proto, že na ně nemáme kupce,"
vysvětluje Jaroslaw Koch situaci, která se
projevuje prakticky v celém polském turfu.
"Zdejší trh zkolaboval," konstatuje. "Te díky
Totalisatoru dotace rostou, ale zatím pomalu.
Přesto působení Totalisatoru Sportowego na
Sluzewieci dává naději, díky němu by se mohli
objevit noví majitelé, což by nám všem určitě
pomohlo."
Podobně jako ostatní polští chovatelé tak
Widzów posílá ročky, které neprodá, do
tréninku s cílem prodat je ze stáje nebo na
podzimní dražbě koní v tréninku ve Sluzewieci.
"Majitelé raději než ročky kupují dvouleté
koně," konstatuje Koch situaci, která panuje
nejen na tamním trhu mezi polskými majiteli,
ale podporuje ji i přístup a zkušenosti našich
majitelů. "Prodali jsme do Čech a na Slovensko
celou řadu koní, ale s výjimkou Sadomise se
koním, prodaným jako ročci, u vás moc
nedařilo. Scyris nebo Masini byli prodáni až
jako dvouletí," vzpomíná Koch.
Přesto ne všichni koně jsou ve Widzówě na
prodej. Na rozdíl od našich komerčních
chovatelů, kteří vesměs prodávají vše včetně
klisen a pak mají problémy s obnovou stáda,
respektive nahrazují starší prověřené klisny
jejich méně úspěšnými dcerami, když ty
úspěšnější zdobí chovy nových ownerbreederů, Widzów klisny, s nimiž počítá pro
Rodina žije koňmi
Pro rodinu Tyszkových není vlastnictví hřebčína Widzów zdaleka jediným spojením s koňmi.
Naopak. Oba synové dvojčata Mateusz a Michal (20 let) se věnují sportovnímu ježdění, a to velmi
úspěšně, mj. jsou již 4 roky členy polské reprezentace, Michal se stal polským juniorským mistrem.
Vedle 30 parkurových koní, ustájených přímo v bydlišti rodiny, zde najdeme i 4 páry spřežení, které
se například účastnily mistrovství světa dvou a čtyřspřeží.
Více na www.tkjgarbowek.pl, kde najdete i koně k prodeji
K přípravě parkurových koní mají Tyszkovi k dispozici velkou halu
obnovu stáda, neprodává. "Ekonomika ale
někdy hovoří jinak," říká Koch a vzpomíná na
prodej Džamajky, kterou pan Tyszko ale koupil
zpět poté, co se stal novým majitelem hřebčína.
Prodej ročků v letošní sezóně navíc zřejmě
negativně ovlivní i rozložení ročníku podle
pohlaví, protože v něm výrazně převládají
klisny. "To je sice lepší pro chov, ale mnohem
horší pro prodej," komentuje současný stav
vedoucí chovu, který zřejmě i nadále bude
muset spoléhat hlavně na prodej již
vyzkoušených koní. Výhodou Widzówa je, že s
jeho odchovanci nemají kromě domácích
54
majitelů dobrou zkušenost jen čeští či slovenští,
ale že koně ze zdejšího chovu se dobře zapsali
třeba ve Skandinávii (polobratr Scyrisovy matky
Serafin 5x vyhrál Swedish Grand National
Steeplechase, uplatnili se tu i Dostojnik či
Oviedo), ve Francii i Španělsku (Džudo), v
Německu (Sokman) i jinde. Ta by mu měla
pomoci překlenout složitou situaci na domácím
trhu a přežít do doby, kdy se po letech nejistot
konečně nabytá perspektiva dalšího rozvoje ve
Sluzewieci přetaví v oživení na tamním trhu.
Miloslav Vlček
www.skwidzow.pl

Podobné dokumenty

Hyperjemné interakce v hexagonálních feritech

Hyperjemné interakce v hexagonálních feritech Celý systém si vyměňuje energii s jinými stupni volnosti v látce (např. rotačnı́ a translačnı́ pohyby molekul). Souhrn všech těchto stupňů volnosti, se kterými systém interaguje, se ...

Více