PCTR Newsletter - CEVRO Institut

Transkript

PCTR Newsletter - CEVRO Institut
PCTR Newsletter
9/2014
PCTR / CEVRO INSTITUT
Ju ngma n n ov a 1 7 / 1 1 0 0 0 Pra ha 1 / Cze c h R epu bl ic
tel. : + 4 20 22 1 5 0 6 7 3 7
ema il : p ctr @ v s ci .c z / www. ce vr oi n stit ut . cz
0
PCTR Newsletter
Úvodní slovo ředitele
9/2014
str. 2
Vážení čtenáři,
máme za sebou další měsíc plný mnoha významných událostí ve světě, a také několik námi
uspořádaných akcí, o kterých si můžete dočíst v PCTR Bulletinu na straně č. 2. V září na půdě
vysoké školy CEVRO Institut vystoupilo přes dvě desítky expertů, a to jak z ČR, tak například
z USA. Mezi významné události patřila mimo jiné návštěva bývalého guvernéra Floridy
a možného budoucího kandidáta na amerického prezidenta Jeba Bushe.
V následujícím měsíci nás však čekají další akce. Dne 13. října se bude konat panelová diskuse
„THE FUTURE OF KURDISTAN“ v rámci osmnácté výroční konference Forum 2000, kde vystoupí
mimo jiné kurdský ministr zahraničních věcí Falah Mustafa Bakir. Další akce se bude konat
23. října, a to na téma „Current Trends and the Future of Global Jihad: Why Should We Fight
Against the Islamic State?“. Akce se zúčastní Dr. Ely Karmon (Senior Research Scholar,
International Institute for Counter-Terrorism, Izrael), Dr. Jonathan Spyer (Senior Research
Fellow, Global Research in International Affairs Center in Herzliya, Israel), a také Gen. Milan
Kovanda (Velitel úkolového uskupení speciálních sil, bývalý ředitel Vojenského zpravodajství).
Jako vždy jsme si pro Vás připravili monitoring událostí z oblasti bezpečnosti a transatlantických
vztahů, a proto Vám přeji příjemné počtení a celý tým PCTR se bude těšit na setkání při našich
akcích.
S úctou,
Alexandr Vondra
ředitel
1
PCTR Newsletter
9/2014
PCTR Bulletin
str. 2
V úterý 9. září přijela do CEVRO Institutu na pozvání Alexandr Vondry, ředitele Centra
transatlantických vztahů, vzácná návštěva – Jeb Bush. Někdejší populární guvernér Floridy, syn
a bratr dvou ze čtyř posledních amerických prezidentů strávil v Praze několik dnů na soukromé
návštěvě se svou hispánskou manželkou.
V rámci setkání v kanceláři zakladatele
a šéfa CEVRO Institutu Ivana Langera
se diskutovalo o situaci v USA i v Evropě.
Říká se, že ze všech možných kandidátů
na prezidenta z řad republikánů by měl
právě Jeb Bush největší šanci porazit
příštího soupeře z řad Demokratické
strany. Ani po jeho návštěvě sice nevíme,
zda
se
bývalý
dlouholetý
guvernér
rozhodne o Bílý dům ucházet (má se
údajně rozhodnout do konce roku), ale pokud se do boje pustí, nepochybujeme, že má velkou
šanci vyhrát. V Praze rozhodně zanechal skvělý dojem jako charismatický a inteligentní politik
i člověk.
O dva dny později (11. září) uspořádalo PCTR ve spolupráci s Center for European Policy Analysis
(CEPA) za účasti předních expertů mezinárodní seminář Strenghtening Czech – U.S. Strategic
Relations: A Roadmap for Future. Klíčovými tématy semináře byly otázky spojené s hodnocením
česko-americké
bezpečnosti,
spolupráce
českého
členství
v
oblasti
v
NATO
a obchodními styky obou zemí. Debatovalo se
rovněž o rozdílech českého a evropského
přístupu k situaci na Ukrajině, směřování
americké zahraniční politiky pod současnou
administrativou prezidenta Obamy a české
zahraničně-politické a bezpečnostní strategii.
Blíže o diskutovaných tématech pojednávají
policy-papers amerických hostů konference
Bruce P. Jacksona (PTD), Johna K. Glenna
(USGLC), Wesse Mitchella (spoluautorka Leah
Scheunemann, CEPA) a Camerona Muntera
(Pomona College, California).
V jednotlivých panelech promluvili také Hynek Kmoníček (ředitel zahraničního odboru kanceláře
Prezidenta ČR), Jiří Schneider (PSSI), Vladimír Dlouhý (Česká obchodní komora), Peter Stračár
(GE), Weston Stacey (AmCHam), Daniel Koštoval (MO ČR), gen. Petr Pavel (AČR), Pavel Bartuška
2
PCTR Newsletter
9/2014
(MZV ČR) a Tomáš Pojar (CEVRO Institut). Akci moderoval ředitel str.
PCTR2Alexandr Vondra spolu
s Janem Jirešem (MO ČR), Břetislavem
Dančákem (FSS MU) a Wessem Mitchellem
(CEPA).
PCTR dále uspořádalo 23. září seminář
s názvem „Česká republika ve Společné
bezpečnostní a obranné politice EU mezi
minulostí
a
a perspektivy".
budoucností:
Na
akci
audit
pořádané
k desátému výročí členství České republiky
v Evropské
unii
vystoupili
přední
čeští
odborníci pro oblast bezpečnostní politiky, a to za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR.
Seminář zahájili ředitel PCTR Alexandr Vondra a vedoucí Zastoupení Evropské Komise v ČR
Jan Michal.
Úvodní
velvyslanec
ČR
příspěvky
přednesli
v
Politickém
a bezpečnostním výboru EU David Konecký
a státní tajemník Ministerstva obrany ČR
Daniel
Koštoval.
Michal
Kořan,
Pavel
Štalmach, Petr Nečas a Alexandr Vondra
v panelu zaměřeném na politickou dimenzi
bezpečnostní
spolupráce
hovořili
o budoucnosti
společných
bojových
jednotek
Evropské
unie.
Shodli
se,
že klíčovou otázkou je postoj Německa
a Velké Británie. Jedním z témat panelu byl nevyužitý potenciál v rámci skupiny V4. Ve druhém
panelu vojenských expertů genmjr. Jiří Baloun, arm. gen. Jiří Šedivý, plk. Jan Österreicher
a pplk. Bohuslav Pernica diskutovali o schopnostech a možnostech České republiky v programu
SBOP.
Připomněli
například
aktuální zapojení českých vojáků
do mise EU v Mali a prezentovali
své
pohledy
podobných
na
akcí
a
budoucnost
roli
české
armády v nich.
V závěrečné části hovořili státní
tajemník Úřadu vlády ČR Tomáš
Prouza
a
obranného
prezident
a
Asociace
bezpečnostního
průmyslu v ČR Jiří Hynek o situaci
na
trhu
obranného
průmyslu
ve vztahu k aktuální legislativě EU.
3
PCTR Newsletter
9/2014
Události v euroatlantických
str. 2vztazích
(září 2014)
Česká republika, Slovensko a Švédsko podepsaly v pátek 30. srpna dohodu o spolupráci
v oblasti vývoje víceúčelového bojového letadla. Deklarace umožňuje naplnění projektu
společné obrany českého a slovenského vzdušného prostoru. Prvním krokem bude vytvoření
společné expertní skupiny, jejímž úkolem bude posoudit připravenost letecké infrastruktury na
provoz letecké techniky. Podle státního tajemníka MOČR Daniela Koštovala povede spolupráce
k vybudování maximálně integrované protivzdušné obrany. V první fázi se předpokládá využití
současné vojenské techniky. Po roce 2016 pak slovenská strana plánuje zapojit stejný typ
stíhaček, jako využívá česká armáda, což oběma stranám výrazně sníží náklady na logistiku
a výcvik a zároveň posílí interoperabilitu obou letectev v rámci NATO.
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/cr--slovensko-a-svedsko-podepsalydeklaraci-o-spolupraci-v-oblasti-viceuceloveho-bojoveho-letounu-101408/
Rusko plánuje aktualizaci své vojenské doktríny na základě aktuálních bezpečnostních hrozeb.
Podle vyjádření člena bezpečnostní rady Ruské federace budou změny reflektovat situaci na
Ukrajině, občanskou válku v Sýrii a hrozby spojené s průběhem arabského jara. Za hrozbu
považuje Rusko také další rozšiřování NATO a přibližování vojenského arsenálu Aliance
k hranicím země.
http://www.reuters.com/article/2014/09/02/us-ukraine-crisis-securityidUSKBN0GX1AK20140902
Vedoucí představitelé členských zemí NATO se na summitu ve Walesu shodli na vytvoření
nových jednotek rychlé reakce. Jednotky vysoké připravenosti budou složeny z rotujících
spojeneckých kontingentů. Celkem půjde o několik tisíc jednotek vzdušné a námořní podpory
a speciálních sil. Podle zdroje z NATO by jednotky měly být schopny zasáhnout v krizové
oblasti do dvou dní. Stávajícím Jednotkám rychlé reakce NATO trvá přeskupení na místo určení
pět dní. Dále se lídři ve Walesu zavázali zvrátit trend snižování rozpočtových výdajů na obranu
a přislíbili podporu Ukrajině.
http://www.reuters.com/article/2014/09/05/us-ukraine-crisis-nato-measuresidUSKBN0H01G420140905
V Minsku bylo 5. září podepsáno memorandum o příměří na Ukrajině. Podstatným bodem
dokumentu bylo zastavení palby na obou stranách konfliktu. Mírových jednání se účastnili
představitelé Ruska, Ukrajiny, Luhanské a Doněcké republiky a zástupci OBSE.
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/328988-v-minsku-rokuju-o-rieseni-krizy-na-vychodeukrajiny/
Lídr islamistické skupiny al-Šabáb zemřel při amerických náletech na Somálsko. Potvrdil to
5. září Pentagon. Ahmed Abdí Godane byl vůdcem skupiny od roku 2008. Pod jeho vedením se
stala důležitou součástí sítě al- Káidy. Příslušníci milicí al-Šabáb podnikali bombové útoky
a sebevražedné atentáty v Somálsku i jiných částech regionu. Mají na svědomí na příklad útok
na obchodní centrum v Nairobi z loňského září.
http://www.reuters.com/article/2014/09/05/us-somalia-usa-islamistidUSKBN0H01OO20140905
4
PCTR Newsletter
9/2014
Malajsijské letadlo se v červenci zřítilo v důsledku zásahu několika objekty, ukazuje zpráva
str. 2
nizozemských vyšetřovatelů zveřejněná 8. září. Let MH17, na jehož palubě zemřelo bez mála
tři sta lidí, spadlo nad východní částí Ukrajiny, kde spolu bojovali ukrajinské vládní síly
a separatisté. Vyšetřovatelé zdůraznili, že zpráva neměla označit viníka neštěstí.
Další, detailnější zpráva o okolnostech incidentu by měla být zveřejněna během jednoho roku.
http://www.natoaktual.cz/nizozemsko-zverejnilo-predbeznou-zpravu-o-mh17-frs/na_zpravy.aspx?c=A140909_111752_na_zpravy_m00
Jednotkám Europol se během devíti dnů podařilo zadržet 1027 osob zapojených
do organizovaného zločinu. Při dosud největší společné akce policejních složek z 34 zemí bylo
zachráněno 30 unesených dětí a zabaveny stovky kilogramů tvrdých drog. Kromě zemí EU se
do operace Archimedes, která trvala od 15. do 23. září, zapojily také bezpečnostní složky
Austrálie, Kolumbie, Srbska, Švédka, Norska, Švýcarska a USA.
https://www.europol.europa.eu/content/organised-crime-networks-targeted-huge-lawenforcement-operation-europe
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Petr Pavel byl 20. září zvolen do
funkce předsedy vojenského výboru NATO. Generál Petr Pavel je prvním zástupcem z bývalých
zemí východního bloku, který získal nejvyšší vojenskou funkci v NATO. Oficiálně post
převezme příští rok v červnu.
http://hn.hnonline.sk/svet-120/druhy-najvyssi-post-v-nato-ziskal-cesky-general-petr-pavel630551
Stovky lidí zemřely při útocích Talibanců v okolí Kábulu na konci září. Během pěti dnů počínaje
21. zářím Talibanci také uťali hlavu členům rodin patnácti afghánských policistů.
Ve strategicky důležité provincii Ghazní extrémisté zaútočili v době, kdy nový prezident Ghazní
přebírá moc po svém předchůdci Hamídu Karzáímu. Podle afghánských médií v zemi roste vliv
Islámského státu.
http://zpravy.idnes.cz/talibanci-povrazdili-u-kabulu-pres-sto-lidi-fer/zahranicni.aspx?c=A140926_093011_zahranicni_ert
Spojené státy v noci na 23. září zahájily letecké údery na pozice Islámského státu v Sýrii. Do
operace byly nasazeny stíhačky, bombardovací letadla a rakety s plochou dráhou letu
Tomahawk. Do akce byly poprvé zapojeny i nejmodernější stíhačky F-22 Raptor. Podle
amerického ministerstva obrany se na útocích podílely také Jordánsko, Bahrajn, Saúdská
Arábie a Spojené arabské emiráty. Cílem útoků byly zejména muniční sklady, zásoby zbraní
a kontrolní stanoviště. Podle agentury Reuters většina obětí útoku nebyli rodilí Syřané.
http://zpravy.idnes.cz/nalety-na-islamsky-stat-v-syrii-d3h/zahranicni.aspx?c=A140923_035855_zahranicni_jw
Evropská unie chce nahradit ruský plyn íránským. Podle zdroje z Evropské komise EU uvažuje
o náhradní variantě kvůli ochlazení vztahů s Ruskem na jedné straně a postupnému zlepšování
vztahů s Teheránem na straně druhé. Írán má po Rusku největší zásoby zemního plynu na
světě. Evropa by však musela výměnou za íránský plyn zrušit sankce uvalené na islámskou
republiku kvůli jejímu jadernému programu a dobudovat infrastrukturu potřebnou pro import
plynu.
http://www.reuters.com/article/2014/09/24/eu-iran-gas-idUSL6N0RG2NG20140924
5
PCTR Newsletter
9/2014
Ukrajinu čekají sociální ekonomické reformy, které mají zemi vyvést z krize a vyústit v její
str. 2
členství v Evropské unii. Oznámil to ukrajinský prezident Petro Porošenko 25. září. Cílem plánu
reformního plánu Strategie 2020 je dosažení evropských životních standardů.
http://zpravy.idnes.cz/primeri-na-ukrajine-a-sankce-proti-rusku-fdh/zahranicni.aspx?c=A140925_100423_zahranicni_ert
Britské stíhačky poprvé bombardovaly pozemní cíle Islámského státu v Iráku. Dvě britské
stíhačky typu Tornado zaútočily 30. září na severní část Iráku, kde během průzkumného letu
identifikovaly pozice islamistů vybavené těžkými zbraněmi. Tyto skupiny představovaly hrozbu
pro místní kurdské pozemní jednotky.
http://zpravy.idnes.cz/britske-stihacky-poprve-bombardovaly-islamsky-stat-v-iraku-pl1/zahranicni.aspx?c=A140930_190615_zahranicni_im
Spojené státy podepsaly s Afghánistánem dohodu o statutu vojsk NATO. Smlouva podepsaná
30. září umožňuje USA ponechat v Afghánistánu kontingent 9800 vojáků i po roce 2014.
Podpisem dohody naplnil své předvolební sliby nový afghánský prezident Ašraf Ghan
Ahmadzaj. Úkolem amerických jednotek bude radit afghánským bezpečnostním složkám
a podporovat je, zapojí se také do protiteroristických misí proti al-Káidě a jejím spojencům.
http://www.bbc.com/news/world-asia-29415170
6

Podobné dokumenty