Brožura zima 2009

Transkript

Brožura zima 2009
ZIMA 2009
www.rozumacit.cz
PĚSTOUNSKÉ RODINY – ŠANCE PRO OPUŠTĚNÉ DĚTI
MOTTO:
ROZUM NÁS PŘIVEDE K ÚSPĚCHU, CIT K ČLOVĚKU.
Čím méně mají,
tím více dávají.
Každý z nás viděl pohádku Pyšná princezna už
nejmíň stokrát. Nevím proč, ale kromě slavné
jízdy na kládě se mi vždycky líbila scéna v lese
s chudým uhlířem a jeho umouněnou rodinou.
Dětí jako smetí, ale radosti plná chalupa. O poslední kus chleba se rozdělí, a ještě si u toho
zpívají, vzpomínáte?
Poslání a cíle nadačního fondu
Nadační fond podporuje zejména:
• pěstouny, kteří chtějí přijmout další dítě z dětského domova, ústavu, a potřebují
pro to vytvořit vhodné podmínky
• rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči
• rodiny, které se snaží zajistit trvalé bydlení pro dospívající děti v pěstounské péči
• pěstounské rodiny pečující o zdravotně postižené dítě
• pěstouny-prarodiče
• pěstounky, které pečují samy o opuštěné děti
• děti a mládež, osamostatňující se z pěstounské péče
• pěstouny v nepříznivé sociální situaci
• adoptivní rodiče
Nadační fond Rozum a Cit přispívá na:
patronka Naďa Konvalinková
„Moje dlouholetá podpora a uznání patří
těm, kteří ze svého života dokážou předat
lásku a porozumění opuštěným dětem,
a stávají se tak na několik let, někdy
na celý život, jejich průvodcem. Proto
věřím pěstounské péči.
Díky za každou lásku, kterou v životě
dostaneme a dokážeme dát.“
•
•
•
•
•
•
vybavení dětských pokojů
rekonstrukce bezbariérových prostor
rekonstrukce a přístavby obydlí
vybavení domácností
výpomoc pro sociálně slabší rodiny
společné akce pro děti vyrůstající v náhradních
rodinách
• na odborné služby a výtvarné dílny Občanskému
sdružení Rozum a Cit
• šíření myšlenky náhradní rodinné péče
Konkrétní podpora konkrétnímu dítěti:
Život však některé dětské osudy rozehraje všelijak, jen ne pohádkově. Přesto jsou mezi námi
lidé, kteří dokážou ve svém domě i v srdci najít
dost místa nejen pro své vlastní děti…
Hana Švejnohová,
členka Správní rady
Statistiky o počtu opuštěných dětí u nás jsou zdrcující. Od chvíle, kdy mě náhoda
přivedla ke spolupráci s Nadačním fondem Rozum a Cit, změnily se mi trochu
životní hodnoty. Poznala jsem spoustu úžasných a obětavých lidí, kteří se nejen snaží
pěstounským rodinám pomáhat, ale i těch, kteří je sami vytvářejí.
Dnes už vím, kolik síly, trpělivosti, a především
lásky je k tomu zapotřebí. A věřte, že nový domov a pocit bezpečí nedávají dětem z dětských
domovů žádní milionáři… Děti do pěstounské
péče si berou obvykle rodiče, kteří žijí se svými
vlastními potomky často velmi skromně.
Pojďme se za některými z nich podívat.
V letošním roce jsme uskutečnili pilotní projekty:
• Vychováváme dítě s handicapem, tento projekt jsme rozšířili
o financování respitní péče v náhradních rodinách
• Pomáháme ke vzdělávání, týdenní letní jazykový kurz – výuka
anglického jazyka s rodilým mluvčím
• Pomáháme ke zdraví – finanční příspěvky na očkování proti
žloutence, encefalitidě, rakovině děložního čípku atd.
Komu jsme od listopadu 2008 do září 2009 pomohli:
• 26 rodinám jsme přispěli částkou 827 000 Kč na rekonstrukce
a bezbariérové úpravy domu
• 56 rodin jsme obdarovali částkou 875 750 Kč na zařízení
domácností a dětských pokojů
• 45 rodinám jsme pomohli částkou 418 798 Kč na výukové
zdravotní a rehabilitační pomůcky pro děti
• 9 rodin jsme obdarovali částkou 160 000 Kč na zakoupení auta
• 60 rodinám jsme přispěli částkou 597 650 Kč na volnočasové
aktivity dětí
POMOZTE NÁM PROSÍM POMÁHAT I VY,
DĚTI PŘECE PATŘÍ DO RODINY.
Veronika, 6 let
Obrázek na titulní straně nakreslila Veronika, 5 let.
• podpora volnočasových aktivit dětí
• projekt „Vychováváme dítě s handicapem“ – zakoupení
zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro
zdravotně postižené děti, příspěvky na osobního asistenta
• projekt „Pomáháme ke vzdělávání“ – příspěvky na doučování,
na školné ve speciálních školách, na jazykové kurzy
Karolínka, 4 roky
Veselá je rodina, co se v Chřibské zrodila…
Nozarovi rádi slaví...
V malém domku vychovali manželé Veselí tři svoje vlastní děti, a dokonce mají už i vnoučky od nejstarší dcery Kamily, která žije se svou rodinou jinde, zatímco další dva synové, dvaadvacetiletý Jaroslav a o rok mladší Ondřej, bydlí pořád s rodiči. Přesto se maminka a tatínek Veselých rozhodli vzít
pod rodičovská křídla ještě další dvě děti – Denisku a Martínka. V dětském domově oba sourozenci
žili odděleně několik let, Deniska osm, Martin pět. Obě děti své pěstounské rodiče nade vše milují.
Dokonce tak moc, že trochu žárlí při pomyšlení na přijetí dalších dětí do rodiny, které Veselých zvažují. Nemají totiž s dětmi žádný problém, obě se dobře učí a starší bráškové je přijali taky za vlastní.
S Ondrou dokonce sdílejí pokojíček, který je už ale přece jen pro tři trochu těsný. Bylo by zapotřebí
domek trochu „nafouknout“… Letos však oba manželé přišli o práci a jejich finanční situace bohužel
příliš veselá není. Ještě že mají oporu v další pěstounské rodině, se kterou se přátelí a vzájemně
si pomáhají. A taky sociální pracovnici, která jim vyjde vstříc, pokud je to jen trochu možné.
V rodině, kde je šest dětí, je pořád živo. Nejstarší je šestnáctiletá Zuzka, tři další děti Nozarovi vychovávají v pěstounské péči spolu se svými dvěma dcerami Natálkou a Klárkou. Nikolu si přivedli
domů jako téměř dvouleté batole. Dnes je jí patnáct a jsou s ní trochu problémy, ale všichni mají
velkou trpělivost. Tři roky už jsou tu doma také sourozenci Karel a Blanka. Kája právě oslavil své
osmé narozeniny, jeho sestra je o rok mladší. Maminka Jana je milá a sympatická žena, která dětem
věnuje všechen svůj čas. Rodina se nedávno přestěhovala do Horšovského Týna. V novém domku
bude mít každý svoje soukromí a děti nemusí maminka rozvážet každý den do škol. Výhodou
také je, že děti mohou navštěvovat kroužky v místě bydliště. Doma se často schází spousta přátel
a příbuzných. Společně vymýšlejí různé akce pro děti, například zdobení květináčů, karneval nebo
módní přehlídku… Tatínek Pavel přišel po devíti letech o zaměstnání a hledá si novou práci, musí
splácet hypotéku. V početné rodině panuje příjemná atmosféra, pohoda a dobrá nálada.
Nadační fond rodině přispěl 20 000 Kč na vybavení dětského pokojíčku.
Nadační fond daroval 20 000 Kč na rekonstrukci koupelny a 10 000 Kč na volnočasové
aktivity dětí.
U Tomášků to voní dřevem i kozím sýrem…
Náš táta se v lese vyzná...
Klid a rodinná pohoda panují ve starším domku, který v Bochově před osmi lety koupili mladí manželé
s dvěma malými dcerami. Dnes už je čtrnáctiletá Terezka slečna a o dva roky mladší Anička jakbysmet.
Tatínek Tomáško je šikovný truhlář, a proto není divu, že jeho umění pracovat s dřevem je vidět na každém
kroku. Umí také vyrábět sýr z kozího mléka, ale není na to sám. S péčí o dvě kozy mu pomáhají nejen obě
vlastní dcery, ale i další děti, které si Tomáškovi vzali z dětského domova před třemi lety. Pětiletý Robert
a osmiletá Vivien jsou sourozenci, kteří byli svým biologickým rodičům odebráni ze sociálních důvodů. Loni
přibyl do rodiny ještě tříletý Marek. Narodil se jako patnácté dítě mamince vyššího věku, která už na jeho
výchovu neměla sílu… Malý Marek je hyperaktivní, avšak bezproblémové dítě. Až bude větší, určitě bude
pomáhat tatínkovi v truhlářské dílně. Komunikace s dětmi je zábavná, je jich všude plno, jsou povídavé,
vstřícné a srdečné. Rodiče by jim rádi co nejdříve dostavěli koupelnu, na kterou se těší zejména holčičí část
rodiny.
Hricákovi si do manželství přivedli každý po dvou dětech, dnes už samostatných. S rodiči bydlí pouze syn Vláďa, který trpí LMD (lehkou mozkovou dysfunkcí). Místo vlastního společného potomka
si manželé vzali další čtyři děti do pěstounské péče. Charismatický tatínek Vladimír je lesník a mají
z něj respekt nejen srnky v lese… Je silnou autoritou pro celou rodinu, zatímco maminka Zlatuše
zahrnuje všechny své děti velkou láskou a péčí. Původně pracovala v dětském domově v Kašperských Horách a tam si také našla svou první pěstounskou dceru… Tehdy pětiletá Pamela a její
o rok mladší bratr Nikolas přišli do rodiny před osmi lety. Dnes celkem úspěšně procházejí pubertou. Oba mají hudební nadání, hrají na kytaru, zpívají, tančí… Předloni se Hricákovi rozhodli pro
další sourozence. Barunka začala právě chodit do školky a malý Pepa půjde příští rok. Tyto děti potřebují na vše trošku víc času, ale jsou velmi komunikativní a přítulné. Zejména Pepa je mazlíčkem
celé rodiny, i když je jako živé stříbro. Aby mohli všichni společně sedět u jednoho stolu, potřebují
Hricákovi dokončit rekonstrukci domu a vybavit kuchyň. A samozřejmě splácet hypotéku. Škoda
jen, že sousedé pěstounské rodině příliš nefandí…
Nadační fond rodině přispěl 20 000 Kč na dobudování a vybavení koupelny a 10 000 Kč na volnočasové
aktivity pro děti.
Nadační fond poskytl rodině 9 000 Kč na jídelní stůl a židle.
AKCE PROSINEC 2008 – ZÁŘÍ 2009
PROSINEC 2008
• setkání pěstounských rodin v Praze, prohlídka České televize,
tradiční plavba po Vltavě parníkem Orca
• ples Danone, akce firmy Danone, prezentace NF Rozum a Cit,
výtěžek z tomboly 22 000 Kč věnován na bezbariérovou úpravu
koupelny pro handicapované dítě
• vánoční výstava betlémů, Lipová-lázně, A. Kaniová, V. Šustrová,
J. Raindlová, výtěžek 23 784 Kč, dar získala rodina z regionu
• vánoční koncert na zámku Rochlov, účast pěstounských rodin
z regionu, firma Pegisan s. r. o., Jitka Ždychová
• vánoční trhy v Mělníku, Klára Jindřichovská, stánek – prezentace
Rozumu a Citu
DUBEN 2009
• veřejná sbírka – Sluníčkový den pro opuštěné děti v 54 městech
ČR, 1 300 studentů – dobrovolníků, výtěžek 1 350 000 Kč
• premiéra představení cirkusu Busch-Roland, akce pod záštitou
německého velvyslance, Praha
KVĚTEN 2009
• Máje na Zámku v Rochlově, výtvarná dílna, firma Pegisan s. r. o.,
Jitka Ždychová
• veletrh Esoterika a biostyl 2009, hostem patronka Naďa Konvalinková,
herečka Květa Fialová, prezentace Nadačního fondu spojená
s výtvarnou dílnou
• návštěva v MŠ Horáčkova Praha 4, patronka Naďa Konvalinková,
čtení pohádek a povídání s dětmi ve speciální školce
ČERVEN 2009
• setkání pěstounských rodin v Praze, návštěva Petřínské rozhledny,
zrcadlového bludiště, Muzea hraček na Pražském hradě, dvouhodinová plavba parníkem po Vltavě
• celodenní výlet pro pěstounské rodiny z ostravského regionu
do westernového městečka v Boskovicích u Brna, sdružení Podkova
v Ostravě, Pavel Holuša
SRPEN 2009
• setkání pěstounských rodin v Moravském krasu, projížďka
ekovláčkem, prohlídka Punkevních jeskyní a propasti Macocha
• Dožínky na zámku v Rochlově, výtvarná dílna, firma Pegisan s. r. o.,
Jitka Ždychová
ZÁŘÍ 2009
• Den Danone na zámku Konopiště, akce firmy Danone, prezentace NF
Rozum a Cit, výtěžek od zaměstnanců firmy 8 681 Kč věnován
na vybavení dětského pokoje pro sourozence z Havířova
• Bydlení je hra, spolupráce při natáčení pořadu České televize Ostrava,
cílem projektu bylo vybavení herny pro 6 dětí v podkroví, náhradní
rodina z Janovic u Frýdku-Místku
• Jihomoravský festival pohodových filmů, Public Agency, Vladimír
Koudelka, výtěžek věnován handicapovanému dítěti v rodině
„Dětství je čas,
který si zasluhuje sluneční svit,
vřelou náruč a ochranu svého okolí.“
Občanské sdružení Rozum a Cit prostřednictvím svých služeb :
• Pomáhá dětem žijícím mimo vlastní rodinu rozvíjet vlastní identitu, osobnost a sociální dovednosti.
• Pomáhá dětem vyrovnat se s následky deprivace, prožitých emocionálních traumat a s náročnými
situacemi, které život mimo vlastní rodinu s sebou přináší.
• Pomáhá rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí vhodné pro vývoj dětí.
• Pomáhá rodičům při výchově přijatých dětí, podporuje jejich informovanost a znalost jejich práv.
Občanské sdružení nabízí náhradním rodinám podporu, která vede k porozumění, chování a potřebám dětí
a k získávání praktických informací o tom, jak řešit jednotlivé problémy spojené s výchovou.
Terezka, 5 let
• Poskytuje poradenství, terapii a individuální podporu v případě vztahových či výchovných problémů v rodině.
• Pořádá odborné semináře, vzdělávací a terapeutické pobyty pro náhradní rodiče, celé rodiny a mladistvé
vyrůstající v náhradních rodinách.
• Doprovází náhradní rodiny při výchově svěřených dětí v jejich přirozeném prostředí.
Řada náhradních rodin tak při výchově jim svěřených dětí nachází v obou organizacích průběžnou podporu,
která vede k prevenci obtíží, k harmonizaci a v neposlední řadě i profesionalizaci náhradních rodičů.
Společným cílem obou organizací je též snaha o vytváření vhodných podmínek pro výkon náhradní rodinné
péče v České republice. Společně šíříme myšlenku náhradní rodinné péče a ovlivňujeme rozvoj systému péče
o ohrožené děti mediální osvětou, publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů
v této oblasti.
Přidejte se k nám i Vy!
Lucka, 6 let
Zvláštní poděkování patří
LMC, s. r. o. – Praha, Ing. Liboru Malému
Baxter BioScience s. r. o. – Jevany-Bohumil, Mgr. Tomáši Mlejnkovi,
Mgr. Janě Kotsopoulosové, Ing. Petru Kocinovi
RWE Transgas, a. s. – Praha, RWE Transgas Net, s. r. o. – Praha
Hortim International, spol. s r. o. – Brno, Gabriele Prokešové
TPA Horwath s. r. o. – Praha, Ing. Rostislavu Kunešovi
JAZ Servis, s. r. o., Jiřímu Čermákovi
OMS - ZOLL s. r.o., Janě Bašové
Ing. Petru Tormovi
Poděkování za věcné dary
NUT’S PRODUCTION, o. p. s. – Praha, České federaci potravinových bank – Praha,
Reckitt Benckiser, spol. s r. o. – Praha, Albatros Media a.s. – Praha
Upřímné a velké poděkování patří
3P-CHEM s. r. o. – Líně, AD Procházka CZ s. r. o. – Zdice, AG FOODS Group a. s. – Brno,
ANNONCE, k. s. – Praha 1, ARAXIS s. r. o. – Praha 5 – Zbraslav, Billa, spol. s r. o.– Říčany,
Brněnské komunikace a. s. – Brno, Citibank Europe plc – Praha 6, Colosseum, a. s. – Praha 2,
ČALONA – Jihlava, ČEPS, a. s. – Praha 10, Český výrobek s. r. o. – Prostějov - Dražice,
E-Consulting Czech s. r. o. – Praha 1, ENVIFORM, s. r. o. – Třinec, FLUIDTECHNIK
BOHEMIA, s. r. o. – Brno, GIRO, s. r. o. – Dobřichovice, J.T.O. SYSTEM, s. r. o. – Rožnov pod
Radhoštěm, Jihočeské teplo, s. r. o. – České Budějovice, JURAWELD s. r. o. – Česká Lípa,
L.N.O., s. r. o. – Brno, LANG ŠPINAR ATELIER s. r. o. – Praha 10 – Vinohrady, L-FOTO –
Praha 2, MASSIVE 94 EURO, spol. s r. o. – Praha 10, Mramorka s. r. o. – Praha 6,
Mzdy a Platy spol. s r. o. – Liberec 7, NUT´S PRODUCTION, o. p. s. – Praha 7, NUTRICIA DEVA a. s.
– Nové Město nad Metují, OMS - ZOLL s. r. o. – Sedliště, PETROMETAL s. r. o. – Říčany,
Reckitt Benckiser, spol. s r. o. – Praha 1, REGULUS spol. s r. o. – Praha 4, Retry, s. r. o. – Brno,
REPMAX, s. r. o. – Praha 4, ROMAGRIS, s. r. o. – Praha 10, RWE Transgas Net, s. r. o. – Praha 10,
Saab Czech s. r. o. – PRAHA 8, SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. – Litomyšl
Květuši Antonové, Ivo Balbínovi, Richardu Benešovi, Marku Dědičovi, Gabriele Deus, Mgr. Františku
Deverovi, Pavlu Foitlovi, Miroslavě Henzlové, Kalinovým, Koberovým, Ing. Rostislavu Kunešovi,
Petru Kvapilovi, JUDr. Františku Loskotovi, CSc., Marku Macháčkovi, JUDr. Janě Maisnerové,
JUDr. Janu Oškrdalovi, Tomáši Otradovci, Gustavu Peterkovi, Renatě Petřvalské, Janě Řebřinové,
Marii Sekyrové, Martinu Sittkovi, JUDr. Libuši Stehlíkové, Jiřímu Sušickému, Martě Tovtové
I menší obnos je cenný, věnuje-li ho více dárců. Děkujeme Vám všem.
Můžete také zaslat dárcovskou sms ve tvaru DMS ROZUMACIT NA 87777. Cena DMS je 30 Kč. Rozum a Cit obdrží 27 Kč. více na www.darcovskasms.cz
SLUNÍČKOVÝ DEN SE USKUTEČNÍ 31. 3. 2010. PODPOŘTE OPUŠTĚNÉ DĚTI. KUPTE SI NAŠE SLUNÍČKO – PLACKU.
Nadační fond Rozum a Cit
Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
Korespondenční adresa:
Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
Tel.: 323 631 205
E-mail: [email protected]
www.rozumacit.cz
www.pestounskapece.cz
č. ú.: 268043001/5500
IČ: 65991575
Poradenské centrum
Občanského sdružení Rozum a Cit
poskytuje informace denně do 15.00 hod.
Mobil: 733 102 901
Tel: 323 605 782
POKUD VÁS TENTO MATERIÁL NEZAUJAL, DARUJTE HO NĚKOMU JINÉMU.

Podobné dokumenty

Moje rodina poskytuje pěstounskou péči

Moje rodina poskytuje pěstounskou péči „Kontaktem“ se rozumí spojení, ve kterém je dítě, dívka nebo chlapec, kteří vyrůstají v pěstounské péči, se svou rodinou a kamarády. To, jak často je s těmito lidmi dítě v kontaktu, závisí na celé ...

Více

Jeseníček č. 11. - Základní škola a mateřská škola Jesenice

Jeseníček č. 11. - Základní škola a mateřská škola Jesenice Restaurace OÁZA Johnovi Drahouš Deverovi p. Vyleta pí Doleţalová pí Janíčková

Více

Hostouňsko 27.4.2009

Hostouňsko 27.4.2009 bychom jim touto cestou poděkovali nejen za opravdu skvěle připravenou akci, která měla v Hostouni i v blízkém okolí velký ohlas, ale také za sponzorský dar z výtěžku obou akcí věnovaný MŠ Hostouň....

Více

duben - Hlučín

duben - Hlučín svoz velkých kusů odpadu. Myslím si, že se snad nenajde člověk, který by si ho nevšiml. Jediný klad, který snad mohu na celé věci najít je skutečnost, že hromady odpadu, které vznikly kolem kontejn...

Více

bakalářská práce - České vysoké učení technické v Praze

bakalářská práce - České vysoké učení technické v Praze Pro návrh řízení a jeho simulaci bylo nutno zadání upřesnit. Nebylo zapotřebí zásahů do technologie, jen určitých modifikací pro snazší realizaci řízení. Jedná se zejména o doplnění snímačů poloh p...

Více