Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT

Transkript

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT
WASTE WATER Solutions
Pásová sušárna čistírenských kalů
HUBER BT
–
–
–
–
–
–
Maximální energetická efektivita
Využití odapdního tepla dle individuálních potřeb
Plně automatizováno
Nenáročný provoz
Kompaktní a robustní konstrukce z nerezové oceli
Vysoká odolnost a nenáročná údržba
e
U
c
U
d
U
d
U
b
U
a
U
a Pelletizátor
b Sušárna se 2 pásy
c Kondenzační jednotka
d 2-stupňová pračka vzduchu
e Biofiltr
Pásová sušička HUBER BT produkuje suchý, desinfikovaný granulát, který vyniká minimální prašnosti a snadnou manipulovatelností. Sušárna využívá lokálně dostupných zdrojů odpadního tepla a redukuje náklady na likvidaci kalu.
➤
➤
➤ Pásová sušárna HUBER BT
WASTE WATER Solutions
Sušící systém musí splňovat protichůdné požadavky
související s ekonomickou efektivitou, dodávkami energie,
požadavky na produkt apod. Pomocí sušení je dosahováno
redukce hmotnosti, objemu a díky tomu i nákladů na
likvidaci kalu. Produkovaný desinfikovaný granulát je
ceněným materiálem pro jeho další využití. Jako zdroj
tepelné energie pro sušení mohou být kombinovány různé
lokálně dostupné zdroje (např. odpadní teplo). Rozhodli
jsme se se pro sušící proces využívat nízkých teplot (do
145 °C), které jsou dostatečně vysoké pro rychlé sušení a
zároveň umožňují ekonomicky a ekologicky efektivní
využití odpadního tepla. Procesní vzduch je díky
kondenzační jednotce opětovně stejně jako jeho tepelná
energie opětovně využíván.
Dávkování kalu pomocí našeho peletizátoru je nezbytné
pro vysokou výkonnost našich pásových sušáren.
k
U
d
U
a
U
b
U
h
U
kogener.
jednotka
c
U
i
U
elektrárna
kotel
tepelné čerpadlo
j
U
g
U
e
U
a Šnekový lis pro odvovnění kalu
f
U
b Kalová jímka s čerpadly odvodněného kalu
c Peletizátor
d Pásová sušárna
efg Výhoz suchého granulátu do velkých pytlů,
otevřených kontejnerů, nebo do sila.
h Kondenzační jednotka
i Pračka odpadního vzduchu
j Biofiltr odpadního vzduchu
k Zdroje tep. energie
(elektrárna, kotel, tep. čerpadlo, kogenerace)
Naše řešení vyhoví specifickým požadavkům jendotlivých zákazníků. Pásové sušárny HUBER BT využívají různé zdroje
tepelné energie (optimálně odpadní teplo), proto jsou vhodným řešením pro integraci do stávajících systémů.
➤
➤
➤ Výhody pásové sušárny HUBER BT
➤ Minimální spotřeba elektrické a tepelné energie díky
optimalizovanému proudění vzduchu v sušárně
➤ Malá jednotka pro čištění odpadního vzdudchu díky
maximální možné míře recyklace procesního vzduchu
a jeho vysoké vlhkosti před kondenzační jednotkou.
➤ Automatizovaný provoz s ovládáním stupně sušení a
nastavováním pro využití rozdílných zdrojů energie.
➤ Volitelný obsah výstupní sušiny kalového granulátu ≥
90 % nebo 70 - 90 %
➤ Efektivní čištění odpadního vzduchu s
jednostupňovou, nebo dvoustupňovou pračkou
vzduchu a biofiltry.
➤ Uživatelsky vstřícná procesní vizualizace
➤ Skvělá dostupnost
➤ Minimální požadavky na údržbu
➤ Přizpůsobivý systém využití odpadního tepla
➤ Nízké riziko vznícení, nebo exploze díky procesní
teplotě pod 145 °C
➤ Kontrolovaný podtlak v systému zabraňující šíření
zápachu v hale sušárny.
➤ Vysoce účinné sušení s minimální tvorbou prachu díky
využití speciálního peletizačního systému.
➤ V souladu s požadavky ATEX a směrnicí EU 94/9/EG
Pásová sušička HUBER BT: dávkování mokrého kalu pomocí peletizátoru a odběr suchého kalu horizontálním šnekovým
dopravníkem
➤
➤
➤ Rozsah našich služeb
➤ HUBER nabízí řešení na míru, které jsou ideální pro
integraci do stávajících systémů.
➤ Pásové sušárny HUBER BT splňují evropské a
mezinárodní standardy.
➤ Vývoj individuálních konceptů, návrh a rozvržení
celého zařízení.
➤
➤
➤ Velikosti
➤ Odpar jedné sušárny 0.3 až 3.3 t/h
➤ Možnost kombinace více linek pro dosažení vyšší
kapacity.
➤ 4 až 30 m aktivní sušící délky pásu
➤ Přizpůsobitelný systém úpravy vzduchu
➤ Produkce, dodávka, instalace a zprovoznění “pod
střechou”
➤ Údržba zařízení vč. integrovaných komponentů
Velkokapacitní sušárna čistírenských kalů s externími kondenzačními jednotkami a biofiltry
HUBER CS spol. s r.o.
Cihlářská 19 · 602 00 Brno · Česká Republika
Phone + 42 05 32 191 545 · Fax: + 42 05 32 191 575
E-Mail: info @hubercs .cz · Internet: www.hubercs.cz
WASTE WATER Solutions
Technické změny vyhrazeny
0 / 2 – 6.2015 – 5.2013
Pásová sušárna HUBER BT

Podobné dokumenty

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou náro...

Více

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Při ohlédnutí do roku 2014 je patrné, že činnost asociace se stále rozšiřuje. Odborné skupiny vedené pod hlavičkou CzWA pokrývají stále větší spektrum oboru vodního hospodářství. Abychom však jako ...

Více

MOLDAVSKÁ PEKÁRNA V TIRASPOLU

MOLDAVSKÁ PEKÁRNA V TIRASPOLU 2006 a  postupně i  do  linek dalších. V linkách, které jsou v provozu 16–22 PEKAŘ CUKRÁŘ 3/2015

Více

Příručka 2003/2

Příručka 2003/2 především z hlediska úspory času však vedou v podmínkách ČR k jejich rozšiřování i do oblastí se střední nadmořskou výškou a vyššími srážkami.

Více

ODVODŇOVACÍ LIS VÝPLIVŮ Základní části stroje Materiál

ODVODŇOVACÍ LIS VÝPLIVŮ Základní části stroje Materiál tlakové síly, které slisují vstupní odpad do minimálního objemu a odstraní z něj maximální množství vody. Zařazení lisu do linky sběrového papíru snižuje množství a náklady na skládkování odpadu a ...

Více

Toshiba 40T5435DG

Toshiba 40T5435DG úroveň. U filmů s rychlými akčními scénami nebo sportovních přenosů je to skutečně úžasná podívaná – a když zvolíte filmový režim, budete si u televize připadat jako v kině. Díky zvýšenému jasu a k...

Více

Vize a realita nové průmyslové revoluce Průmyslový klastr 4.0

Vize a realita nové průmyslové revoluce Průmyslový klastr 4.0 • Individuální výroba až po série velikosti „1“ • Inovativní obchodní modely (služby, nové formy B2B)

Více