Kronika 2014 - 2015

Transkript

Kronika 2014 - 2015
Školní kronika
2014/15
1
Managment školy:
Ing. Milena Lednejová
ředitelka školy
Ing. Jitka Vaňátková , statutární zástupce ředitelky
zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování
Ing. Martina Nováková
zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování
Ing. Taťána Kohoutová
zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování
Jan Burda
vedoucí domova mládeže
Libor Havel
vedoucí školní jídelny
2
Začátek nového školního roku
Dne 24. srpna 2014 jsme zahájili přípravný týden nejen úvodní poradou, ale v tomto dni
proběhlo, za asistence zkušeného turnovského fotografa Jana Staňka, i první společné
fotografování pedagogického sboru obou budov. Z foto č. 1 je patrné, že opravdu nejsme
malý kolektiv, neboť v tomto školním roce nás zde pracovalo celkem 56 učitelů a o provoz
školy se staralo 30 zaměstnanců.
Foto č. 1
1. září 2014 – na slavnostním zahájení nového školního roku se podíleli nejen třídní učitelé,
ale i vedení školy, které přivítalo žáky prvních ročníků nejdříve ve Zborovské ulici a poté
i Alešově ulici (viz foto č. 2, 3, 4). V obou budovách se v tomto školním roce připravovalo
na budoucí profesi celkem 591 žáků, z toho 392 žáků ve čtyřletých studijních oborech a 199
žáků v tříletých učebních oborech.
Foto č. 2
3
Foto č. 3
Foto č. 4
4
Nabízené obory a programy dalšího vzdělávání v roce
2014/15
Studijní obory:
63-41-M/02 Obchodní akademie
65-42-M/01 Hotelnictví
65-42-M/02 Cestovní ruch
23-41-M/01 Strojírenství
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Učební obory:
23-52-H/01
23-51-H/01
23-56-H/01
23-62-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01
Nástrojař
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Jemný mechanik-optik
Kuchař-číšník
Prodavač
Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého
kraje a je členem Vzdělávacího centra Turnov o.p.s.
Spolupracuje s Úřadem práce v Semilech, Úřadem práce v Liberci a s Okresní hospodářskou
komorou Liberec.
V rámci udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu se nám podařilo
zrealizovat kurz „ Péče o hosta“. Kurz absolvovali tři uchazeči.
Celoživotní vzdělávání zahrnuje různé typy a formy vzdělávání, naše škola poskytuje
celoživotní vzdělávání ve formě kurzů rekvalifikačních i zájmových atd. Škola umožňuje
i získání stupně vzdělání.
Škola je Akreditovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., o Ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání profesních zkoušek registrovaných na Ministerstvu průmyslu
a obchodu a Ministerstvu pro místní rozvoj.
Akreditovány jsou tyto dílčích kvalifikace:
Příprava teplých pokrmů
Příprava pokrmů studené kuchyně
Příprava minutek
Prodavač
Složitá obsluha hostů
Soustružení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Vrtání kovových materiálů
Obsluha CNC obráběcích strojů
5
Optik pro brýlovou techniku
Pokladní
Skladník
Manažer prodeje
Průvodce cestovního ruchu
Nabízené rekvalifikační kurzy:
Daňová evidence
Účetnictví
Prodavačské práce
Základy obsluhy osobního počítače
Kovoobráběčské práce
Obsluha CNC strojů
Kuchařské práce
Český jazyk pro administrativu
Správná hygienická a výrobní praxe
Efektivní komunikace
Obchodní korespondence
Právní minimum pro obecní úřady (Specializační studium pro zaměstnance obecních úřadů,
členy obecních rad, zastupitele obecních úřadů)
Český jazyk pro cizince
Programy realizované:
Ve školním roce byly realizovány zkoušky osvědčující profesní kvalifikace v návaznosti na
zákon 179/2006 Sb.:
Příprava teplých pokrmů - 3 absolventi
Příprava pokrmů studené kuchyně – 3 absolventi
Příprava minutek - 3 absolventi
Průvodce cestovního ruchu – 11 absolventů
Kurzy a semináře organizované pro žáky školy:
Kurz cukrářských technologií
Seminář o čokoládě
Seminář o pivu
Základní barmanský kurz
Carvingový kurz
Seminář o kávě
Kurz funkčního čtení - specificky odborný kurz pro 1. ročníky školy
6
Přehled akcí organizovaných pro žáky školy
Harmonizační den
Na počátku měsíce září 2014 absolvovali žáci všech sedmi prvních ročníků harmonizační
den (viz foto č. 5, 6), který postupně probíhal v jednotlivých třídách jak v budově
ve Zborovské, tak i v Alešově ulici.
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Srnová a metodička primární prevence Mgr. Jana
Chrumková připravily program tak, aby žáci pochopili, na jakých principech vzniká
přátelství v kolektivu a současně jejich aktivity směřovaly k prevenci šikany a kyberšikany.
Cílem harmonizačních dnů v jednotlivých třídách bylo vést žáky a jejich třídní učitele
k uvědomění si negativního chování, které by mohlo narušovat pohodové klima ve třídě,
a poté k sepsání těchto zakázaných aktivit tzv. Tabu třídy (viz foto č. 7).
Foto č. 5
Foto č. 6
Foto č. 7
7
Jičín – město pohádky
11. září 2014 se uskutečnil výlet na téma „Jičín – město pohádky“, který organizovaly
maturantky oboru Cestovní ruch.
23 malých žáčků MŠ Spirálka v Turnově ve věku od jednoho a půl roku do pěti let se
v 8:00 vypravilo do Jičína na festival „Jičín – město pohádky“ (viz foto č. 8). Autobus děti
i celý jejich doprovod, paní učitelky a tři maturantky, zavezl k Rumcajsově jeskyni, kde děti
nechaly pro Rumcajse, Manku a Cipíska každý svůj dárek v podobě vybarveného obrázku
těchto tří pohádkových postav.
V Jičíně děti posvačily a poté byly rozděleny do tří skupin. Některé děti v kreativních
dílnách malovaly na kamínky, jiné si vyráběly dešťovou hůl a další stavěly domečky
pro skřítky.
Dále cesta pokračovala na hrad a zámek Staré Hrady. Tam děti absolvovaly zábavnou
prohlídku plnou loutek a strašidel. Výlet byl ukončen před 14. hodinou opět v Turnově
u MŠ Spirálka.
Foto č. 8
-
8
Exkurze - Krásy Saského Švýcarska
30. září 2014 pořádala třída C4 zájezd do Saského Švýcarska (viz foto č. 9). Už samotná
cesta do Königsteinu šla, jak se říká, „po másle“. Hned v autokaru byli žáci seznámeni
s programem zájezdu a během celé cesty jim byly podávány informace o zajímavostech,
kolem kterých vedla naplánovaná trasa. Výklad směřoval především k historickým, ale i
k přírodním památkám, jako např. Panská skála, České Švýcarsko, Pravčická brána,
Hřensko, Saské Švýcarsko či Bad Schandau. Na pevnost Königstein dorazili naši žáci jako
první návštěvníci dne. Zde je především zaujala monumentálnost, historie a atmosféra
pevnosti.
Poté účastníci exkurze pokračovali do Rathenu. Před nimi byl velice náročný úkol - zdolat
pěti kilometrovou túru kolem Bastei a Amselsee. Pro některé to bylo doslova jak výšlap
na Mt. Everest, a proto, když všichni nasedli do lodičky, která je měla dopravit nazpátek,
s chutí si zde každý našel místo k sezení.
Foto č. 9
Exkurze – Filmový cestovní ruch
7. října 2014 žáci 4. ročníku oboru Cestovní ruch uspořádali exkurzi na téma Filmový
cestovní ruch (viz foto č. 10), která byla součástí praktické maturitní zkoušky. V 7.45 se
sešli v aule školy žáci tříd A3, H3 a C4, kteří se vypravili autobusem do Prahy, kde jejich
první zastávkou bylo filmové studio Barrandov. Zde se dozvěděli, jaké světové či tuzemské
filmy se natáčely ve zdejších ateliérech a pan průvodce žákům ukázal všechny prostory
od nejstarších po nejmladší, včetně největšího sálu, kde natáčeli např. Adina Mandlová,
Nataša Gollová či Oldřich Nový. Třešničkou na dortu byl exteriér vybudovaný jako kopie
náměstí sv. Petra v Římě 15. století, na kterém se průběžně natáčí historický seriál
o italském rodu zvaném Borgiové. Po prohlídce ateliérů se žáci vydali na Kampu, kde se
prošli krásným zeleným parkem a poslechli si výklad o českých filmech, které se zde natáčely.
První zastávka byla u domu rodiny Vodičkových z filmu „Jak utopit doktora Mráčka aneb
konec vodníků v Čechách“. Dále pokračovali k vile Jana Wericha. Procházku završil výklad
o filmu „Chobotnice z druhé patra“. Z Kampy se vydali do muzea Karla Zemana, kde už na
9
ně čekala soutěž o poklad. Žáci dostali křížovku a jejich úkolem bylo správné vyluštění
tajenky, aby získali báječný poklad v podobě cukrové vaty. Přes Karlův most pokračovali
v cestě na Václavské náměstí, kde měli dvacetiminutový rozchod, po němž následoval
společný oběd v Paláci Lucerna. Po výtečném obědě proběhla prohlídka kina Lucerna a jeho
zákulisí. Zejména je zaujal otevřený malý kinosál, kde obdivovali velmi originální sedadla –
na každém opěradle je fotografie jedné osobnosti z českého i světového filmového světa.
Foto č. 10
Exkurze - Co mohl i nemohl vidět praotec Čech
22. 10. 2014 se konala exkurze na téma Co mohl i nemohl vidět praotec Čech (viz foto
č. 11), kterou přichystaly maturantky oboru Cestovní ruch.
Na všechny zúčastněné žáky čekalo v autokaru malé občerstvení. Po celou cestu
poskytovaly maturantky výklad, a to až k první zastávce, kterou byla hora Říp. Počasí
účastníkům exkurze příliš nepřálo, občasný déšť a prudký vítr nebyl moc příjemný, ale
všichni úspěšně nakonec náročný výstup zdolali. Na vrcholku hory se žákům naskytla
příležitost prohlédnout si rotundu Sv. Jiří a Sv. Vojtěcha. Pro ostatní, kteří nenavštívili
rotundu, si přichystala jedna z maturantek vlastní výklad. Příjemným doplněním náročného
výstupu byla možnost rychlého občerstvení spojená s odpočinkem, kterého všichni s radostí
využili.
Po sestupu z Řípu pokračovali žáci autokarem v cestě, tentokrát k Památníku Terezín. Zde
měli možnost nahlédnout do terezínského muzea. Poté si je převzala paní průvodkyně,
která jim poskytla bohatý výklad a provedla je celým památníkem. Po hodinové prohlídce je
čekalo ještě zhlédnutí krátkého filmu o Terezíně, ve kterém byly zachyceny
i dochované obrázky, jež malovali lidé, kteří zde pobývali. Po Terezínu následovala poslední
zastávka a tou byl Mělník. Na náměstí v Mělníku proběhl výklad jedné z maturantek
u soutoku Labe s Vltavou. Pak se všichni přesunuli do Regionálního muzea Mělník, kde
pro ně byla přichystaná degustace čtyř vzorků vín. Ochutnávku provázel odborný výklad
o místních odrůdách vín.
10
Foto č. 11
Exkurze – Za krásami Českého ráje
16. října 2014 maturantky ze třídy C4 pořádaly zájezd, který byl zaměřen na oblast Českého
ráje (viz foto č. 12). Protože si vylosovaly zájezd v němčině, snažily se žáky nalákat na něco
akčního, co tu ještě nebylo – koloběžky. V 8.00 všichni nastoupili do autobusu a vyjeli směr
Malá Skála. Brzy nato však začalo pršet, což byla noční můra všech účastníků exkurze.
Po příjezdu na Malou Skálu sice stále poprchávalo, ale žáci se na koloběžky natolik těšili,
že nakonec se rozhodli, že stezku absolvují. Po pár minutách jízdy na koloběžkách byli
všichni promočení od hlavy až k patě, ale přesto po Greenway stezce dojeli do cílové stanice
– Dolánky. Druhou část exkurze tvořila cesta autobusem do Dětenic, kdy po příjezdu
se účastníci usadili na dřevěné lavice ke kamenným stolům a po dobrém obědě následovala
poslední část výletu, a to prohlídka barokního zámku Dětenice. Krásný zámek zařízený
v loveckém stylu nemohl nikoho neuchvátit. Po zdařilé prohlídce následoval půlhodinový
rozchod po zámeckém parku, který si všichni užili.
11
Foto č. 12
Exkurze – Památky UNESCO
6. listopadu 2014 se uskutečnila exkurze na téma Památky UNESCO (viz foto č. 13), která
byla připravena maturanty oboru Cestovní ruch. Sraz byl v hale školy v 7.00 hodin, kde
probíhalo finální počítání účastníků. Autobus odjížděl z Turnova v půl osmé a jeho první cíl
byl poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Po příjezdu do Žďáru nad
Sázavou se účastníci seznámili s historií města a jeho památkami. Následně je čekala
prohlídka poutního kostela svatého Jana Nepomuckého, kde žáky přivítala velmi milá
průvodkyně. I přes chladné počasí si všichni prohlídku náramně užili.
Další zastávkou bylo město Třebíč. Zde si žáci nejprve prohlédli židovskou čtvrť se dvěma
synagogami a židovským muzeem. Potom bylo hodinové osobní volno, během něhož
si většina studentů došla na oběd. Poslední památkou, kterou navštívili, byla bazilika sv.
Prokopa. Všechny zaskočila její úctyhodná velikost a propojení románského slohu
s gotickým.
Foto č. 13
12
Exkurze – Regionální produkty
4. prosince 2014 se uskutečnila exkurze na téma Regionální produkty (viz foto č. 14), kterou
připravily maturantky oboru Cestovní ruch pro žáky tříd A1, H1 a C4. První zastávka byla
v Moštovně Lažany. Zde se žáci podívali přímo do výroby. Na konci prohlídky je potěšila
ochutnávka několika vybraných moštů. Z Lažan se účastníci přesunuli na zámek Sychrov,
kde zhlédli jeho interiér a exteriér. Podobná prohlídka se uskutečnila i na hradě Kost, kde
žáky namísto vznešených prostor čekala dobová mučírna. Exkurze byla zakončena
návštěvou pivovaru ve Svijanech a obědem v místní restauraci. Během zpáteční cesty byly
žákům rozdány dotazníky a pracovní listy, za jejichž správné vyřešení obdrželi drobné
dárečky.
Foto č. 14
Barmanský kurz
Ve dnech 8. – 12. prosince 2014 se uskutečnil na naší škole ve Zborovské ulici základní
barmanský kurz (viz foto č. 15), který vedl zkušený lektor Martin Smolný z Pardubic. Díky
němu se 23 žáků oborů Hotelnictví, Cestovní ruch i Obchodní akademie dozvědělo řadu
informací o surovinách potřebných k přípravě míchaných nápojů a zvládlo techniku práce
za barovým pultem. Na závěr museli účastníci projít teoretickou i praktickou zkouškou.
Všichni ji bez problémů zvládli, a mohli tak obdržet certifikát o absolvování kurzu.
13
Foto č. 15
Exkurze - Historie a současnost lihovarnictví
13. ledna 2015 se uskutečnila exkurze na téma Historie a současnost lihovarnictví
s návštěvou města Dobrovice (viz foto č. 16), kterou připravily a realizovaly maturantky
oboru Cestovní ruch. V 7.45 se žáci vydali autobusem směrem do Dobrovic, kde je čekala
první zastávka. Zde byli žáci rozděleni na dvě skupiny. Jedna šla nejprve do muzea
cukrovarnictví a řepařství a druhá navštívila přímo provoz cukrovaru a lihovaru. Poté se
obě skupiny vystřídaly. Prohlídka probíhala za plného provozu, tudíž účastníci exkurze měli
možnost naživo zhlédnout, jak se vlastně takový cukr či líh zpracovává, než se stane
použitelným. Žáci navštívili i cukrovarnickou varnu, kde se opravdu pořádně zapotili,
jelikož teplota se tam pohybuje okolo 50 stupňů Celsia. Dále cesta pokračovala do Mladé
Boleslavi, kde měli žáci možnost prohlédnout si moderní OC Bondy. Odpoledne se žáci
vydali na Metalovou cestu po Mladé Boleslavi, která je zavedla do historických zákoutí
města a ukázala významné pamětihodnosti. Koncem Metalové cesty byl Zimní stadion, kde
na žáky čekal autobus, který je dovezl zpět do Turnova.
14
Foto č. 16
Barista – COFFEE EXPERT & LATTE ART
Ve dnech 19. a 20. ledna 2015 se v prostorách školy ve Zborovské ulici uskutečnil kurz
o kávě s názvem Barista – COFFEE EXPERT & LATTE ART (viz foto
č. 17). Lektorem byl Bc. Radim Janoušek z Bar High – barového institutu v Praze. První
část se týkala teorie. Hovořilo se o pěstování kávy, dělení kávy podle druhů a o práci
profesionálního baristy. Praktická část obsahovala ukázky a nácvik přípravy různých druhů
kávy včetně jejich zdobení. Přítomní byli také seznámeni s obsluhou kávovaru,
kávomlýnku a technikou pěnění mléka. Všech 33 účastníků obdrželo mezinárodní certifikát
o absolvování kurzu.
Foto č. 17
15
Barmanský kurz
Ve dnech 23. až 27. února 2015 se v učebně stolničení žáci zúčastnili barmanského kurzu
(viz foto č. 18) pořádaného 1. českou barmanskou akademií. Pod vedením zkušeného lektora,
zakladatele a majitele akademie Miloše Trettera, získali bohaté teoretické znalosti
a praktické dovednosti v oboru barmanství. Naučili se techniku míchání mnoha druhů
nápojů dle Mezinárodní barmanské asociace a seznámili se s provozem baru i potřebnou
etiketou vystupování. Zpestřením kurzu byla spousta zajímavostí, například z historie
vzniku whisky, koňaku a dalších alkoholických nápojů, s kterými barmani denně pracují.
Poslední den kurzu proběhly zkoušky, které byly náročné nejenom v části písemné, ale
i praktické. V limitu dvou minut museli účastníci namíchat vylosovaný nápoj, u kterého se
hodnotila nejen správná chuť, ale též vzhled. Všichni absolventi zvládli jak písemný test,
tak i přípravu míchaného nápoje velmi dobře a získali mezinárodně uznávaný barmanský
certifikát v anglickém jazyce.
Foto č. 18
Flair barmanský kurz
Tři dny intenzivní výuky a tréninku prožili účastníci Flair barmanského kurzu (viz foto
č. 19), který se uskutečnil v budově školy ve Zborovské ulici ve dnech 2. – 4. března 2015.
Zúčastnilo se ho celkem 8 žáků druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví, Cestovní ruch
a Obchodní akademie. Pod vedením zkušeného lektora CBA Davida Smolného a Petra
Hurty, mistra ČR 2010 ve flairu, se naučili základům přípravy koktejlů volnou technikou,
její zvládnutí museli dokázat při závěrečné praktické zkoušce. Poté obdrželi certifikát České
barmanské asociace, ten ale pro ně představuje jenom doklad o absolvování kurzu. Trénovat,
zdokonalovat se a učit se novým prvkům a pracovním postupům zůstává už jen na nich
samotných.
16
Foto č. 19
Cukřářský kurz
Prostory cvičné kuchyně v budově školy ve Zborovské ulici se 16. a 17. března 2015 zaplnily
účastníky semináře na téma „Dezertní a čokoládové cukrovinky“ (viz foto č. 20).
Pod vedením zkušené lektorky Pavlíny Berzsiové z Prahy se celkem 29 žáků, rozdělených do
dvou skupin, naučilo připravovat dezertní a čokoládové cukrovinky. Seminář se skládal ze
dvou částí. V teoretické části se žáci dozvěděli řadu informací o objevu čokolády a seznámili
se i s její výrobou. Náplní praktické části byla výroba mléčných, jádrových a čokoládových
pralinek a bonbónů, připravených rychle a snadno bez použití forem. Domů si pak účastníci
semináře odnesli kromě osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu i marcipánové pralinky,
mléčné jádrové hrudky, čokoládové lanýže a další dobroty.
Foto č. 20
17
Barmanský kurz s bází ginu
Dne 25. března 2015 se v učebně stolničení v Alešově ulici konal jednodenní základní
barmanský kurz s bází ginu (viz foto č. 21), kterého se zúčastnili žáci absolvující únorový
základní barmanský kurz. Pod vedením lektorky Kateřiny Kluchové, zástupkyně Jan
Becher – Pernod Ricard, byli žáci seznámeni s teorií i praxí míchání koktejlů s bází ginu.
Foto č. 21
Pracovní stáž v Portsmouth
V termínu od 14. března 2015 do 11. dubna 2015 deset vybraných žáků ze třetích ročníků studijních
oborů Hotelnictví, Obchodní akademie a Cestovního ruchu absolvovalo zahraniční stáž
v Portsmouth ve Velké Británii (viz foto č. 22), kde anglickou partnerskou firmou pro naši školu byl
The IBD Partnership Business & Education Consultancy, Portsmouth. Cílem této společné akce
bylo pro všechny žáky získání nových poznatků, praktických dovedností, ale především jejich
zdokonalení v anglickém jazyce pro přípravu na státní zkoušku, kterou budou skládat v průběhu
května a června 2015. Po příjezdu do Portsmouth a ubytování žáků pro ně zástupkyně z The IBD
Partnership připravila víkendovou prohlídku města. V pondělí dopoledne proběhla společná schůzka
v sídle firmy, kde po krátkém vzájemném představení byli žáci informováni o průběhu stáže,
organizačních záležitostech a jejich pracovní náplni. Žáci byli podle svého studijního zaměření
rozmístěni na jednotlivá pracoviště. Někteří vykonávali praxi v hotelech (Holiday Inn, Ibis Budget),
jiní v kancelářích firem (IBD Office, Lib-Dem Office, Conservative Office), další připravovali
propagační materiály pro Groundlings Theatre. Při individuálních rozhovorech s managementem
hotelu Holiday Inn byli žáci pochváleni za jejich vysokou odbornost. V případě jakýchkoliv dotazů
a získání nových informací měli žáci možnost každý čtvrtek v podvečer zúčastnit se diskuse
18
v partnerské firmě. Poslední pracovní den během slavnostního ukončení všichni obdrželi od vedení
The IBD Partnership certifikáty o absolvování stáže.
Foto č. 22
Za poznáním krás jižní Anglie a Walesu
V úterý 31. března 2015 výběr žáků včetně pedagogického dozoru vyrazil na šestidenní
exkurzi za krásami jižní Anglie a Walesu (viz foto č. 23). Garantem této akce byla
Mgr. Kamila Panušková a oponentem třídní učitelka Mgr. Dana Votrubcová. Po celých
6 dní se o dopravu postarala společnost Student Agency. Exkurze začala návštěvou města
Portsmouth, kde účastníci zájezdu strávili celý den. Action Stations, Harbour Tour,
Spinnaker Tower, HMS Victory a v neposlední řadě Muzeum Mary Rose bylo lákadlem
tohoto města. Ve večerních hodinách se žáci s pedagogickým dozorem vydali do města Bath,
kde se ubytovali v anglických rodinách. Druhý den pobytu byla naplánována cesta
do města Wells, kde žáky čekala prohlídka gotické katedrály. Dále se přesunuli
do Glastonbury a zde je svým výkladem zcela pohltil průvodce v dobovém kostýmu. Poslední
zastávkou druhého dne bylo město Bath s prohlídkou římských lázní. Třetí den hned brzy
ráno pozornost žáků směřovala ke kachně sedící na masivním fortifikačním systému hradu
Caerphilly. Jelikož byl Velký pátek, cestu do římských kasáren a amphitheatru v Caerleonu
našim žákům zpříjemňovalo tradiční hledání vajíček v trávě. Krásu gotického slohu mohli
obdivovat v opatství Tintern a poslední zastávkou dne se stal hrad Chepstow.
19
Se sbalenými kufry čekal žáky poslední den Cardiff, hlavní město Walesu, s jeho slavným
hradem. Oběd a individuální volno strávili účastníci exkurze v největším nákupním centru
St. David´s Dewi Sant. Cestou do Cardiff Bay proběhala krátká zastávka u městského
stadionu Millennium. Posledním zážitkem žáků byla jízda Eurotunelem pod mořskou
hladinou.
Foto č. 23
Pracovní stáž v irském Corku
Deset žáků třetího ročníku maturitních oborů Strojírenství, Hotelnictví, Obchodní akademie
a Cestovní ruchu se v termínu 21. března - 18. dubna 2015 zúčastnilo pracovní stáže
ve městě Cork v Irsku (viz foto č. 24). Celá stáž se uskutečnila díky evropskému programu
Erasmus+. Během stáže žáci pracovali ve firmách blízkých oborům, které studují. Měli tak
možnost upevnit si nejen dosavadní znalosti, ale získali také nové poznatky a rozšířili si
dovednosti. Samozřejmě, že nedílnou součástí byla komunikace v anglickém jazyce, ať už
na pracovišti či v rodinách, kde žáci byli po celou dobu pobytu ubytováni. Po příletu
do Dublinu žáci strávili jeden den prohlídkou tohoto hlavního města a poté přejeli
autobusem do Corku, kde si je zástupci z jednotlivých rodin odvezli domů. První pracovní
den proběhla schůzka, na které se žáci dozvěděli důležité informace týkající se pracovní
náplně a průběhu stáže. Následující den pak již všichni žáci nastoupili na svá pracoviště,
kde po dobu 4 týdnů pracovali 8 hodin denně. Ve svém volném čase měli možnost navštívit
nejenom město Cork, ale také zajímavá města a památky v jeho okolí, např. slavnou palírnu
20
whisky v Midletonu, přímořské městečko Cobh či hrad Blarney. Samotní žáci hodnotí stáž
velice pozitivně. Nejenže se mohli zapojit do chodu firmy, ale také měli možnost poznat
nové lidi a kulturu dané země. Za nejvíce přínosné pak považují zdokonalení
se v komunikaci a porozumění v anglickém jazyce.
Foto č. 24
Kurz studené kuchyně
Ve dnech 4. – 7. května 2015 v odborné učebně gastronomie ve Zborovské ulici proběhl
pro žáky naší školy Kurz studené kuchyně, který vedl pan Vladimír Picka. Pod jeho
odborným vedením žáci postupně vytvořili „umělecká díla“ v podobě obložených mís,
kanapek, chlebíčků, sushi, rolád apod. (viz foto č. 25. 26, 27, 28).
Foto č. 25
Foto č. 26
21
Foto č. 27
Foto č. 28
22
Exkurze do Makra a Legiovlaku
Dne 8. června 2015 se třídy A1 a A2 společně s Mgr. Štěpánkou Chvalovou a PhDr. Evou
Špínovou zúčastnily exkurze do Makra a následně do Legiovlaku (viz foto č. 29). Celá akce
začala v nákupním středisku, kde žáci nejprve měli možnost zjistit, jak fungují jednotlivá
oddělení i to, jak takový velikán jedná se svými klienty. Poté byli rozděleni na dvě skupiny
a následovala prohlídka. První zastávka byla v oddělení ovoce a zeleniny, kde žáci dostali
ochutnat pyré a různé druhy tropického ovoce. V oddělení ryb se dozvěděli, jak ryby správně
skladovat a co toto centrum nabízí. Zajímavý byl i výklad tamějšího sommeliera. Na závěr
pro účastníky exkurze bylo připraveno občerstvení z Makro produktů. Po skončení
prohlídky se žáci přesunuli na nádraží, kde je u Legiovlaku už očekávali dobrovolníci
z Československé obce legionářské v dobových uniformách. Kus naší historie, vlak o několika
vagónech, každý se zaměřením na něco jiného, je vnesl přímo do doby 1. světové války. Skoro
hodinová prohlídka s průvodcem zakončila celou poutavou exkurzi.
Foto č. 29
23
Soutěže a úspěchy našich žáků
Soutěž o nejlepší marmeládu
Naše škola společně ve spolupráci s Pekárnou Mikula uspořádala dne 13. září 2014
v prostorách školní budovy ve Zborovské ulici Den otevřených dveří a Soutěž o nejlepší
marmeládu (viz foto 30, 31). 50 přihlášených vzorků posuzovala jednak odborná komise, ale
na hodnocení se podílela i veřejnost, která nejen ochutnala kulinářské výtvory, ale prohlédla
si prostory školy a seznámila se s nabízenými studijními a učebními obory. V soutěži
nakonec vyhrála u odborníků podzimní marmeláda a veřejnosti nejvíce chutnala jahodová.
Vítězové si odnesli zajímavé ceny, které sponzoroval majitel turnovské pekárny.
Foto č. 30
Foto č. 31
24
Mladý cestovatel
Naše škola byla ve středu 10. prosince 2014 organizátorem 2. ročníku soutěže žáků
9. ročníků základních škol, kteří mají rádi zeměpis a cestování (viz foto č. 32). Záštitu
nad akcí převzala Alena Losová, dipl. um., členka Rady Libereckého kraje resortu školství,
mládeže a zaměstnanosti. Do soutěže se přihlásilo 6 škol. Výkony soutěžících hodnotila
odborná porota, ve které usedli: Ing. Eliška Gruberová, ředitelka příspěvkové organizace
Turnovské památky a cestovní ruch Města Turnov; Olga Chvalinová, pracovnice oddělení
správy a provozu SH Karlštejn; Ing. Martin Bauer, SUNDISK s.r.o.; PhDr. Miloš Kadlec,
ředitel územní památkové správy na Sychrově, kastelán Státního zámku Sychrov; Ing.
David Pastva, vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu Statutárního města Liberec,
Magistrátu města Liberec. Soutěž organizovali pod dohledem svých učitelů žáci 4. ročníku
oboru Cestovní ruch hostitelské školy. Celkovým vítězem soutěže se stala ZŠ 28. října 18,
Turnov. Druhé místo obsadila Základní škola Pěnčín u Jablonce nad Nisou, třetí místo
vybojovala ZŠ Železný Brod, Pelechovská. Praktické dovednosti předvedli soutěžící
v individuálních disciplínách. První žák prezentoval významnou lokalitu ze svého regionu.
Další dva členové týmu nám v prezentaci představili významnou osobu z města či obce, a to
nejen v českém, ale i v anglickém nebo německém jazyce. Znalosti ze zeměpisu, místopisu a
historie prověřil finálový video test.
Foto č. 32
Soutěž v angličtině
Ve dnech 13. a 14. ledna 2015 proběhla ve Zborovské ulici soutěž v angličtině (viz foto
č. 33). Ve dvou kategoriích se zúčastnilo celkem 34 žáků. Po zkoušce z poslechu
a jazykovém testu se do finále probojovalo v každé kategorii pět nejlepších, kteří prokázali
své dovednosti v konverzaci. Hodnotilo se uspořádání myšlenek, slovní zásoba, pohotovost,
plynulost a dodržování gramatických zásad. A kdo si vedl nejlépe? Vítězem v kategorii 1.
25
ročníků se stal Tomáš Košíček, 2. místo obsadil Dominik Spěšný a 3. Nina Glenk, všichni ze
třídy C1. V kategorii 2. a 3. ročníků byla nejúspěšnější Lenka Zajícová, 2. Tomáš
Dobrodinský, oba z C3 a 3. místo vybojoval Václav Houba ze třídy H3. Lenka Zajícová a
Tomáš Dobrodinský budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže.
Foto č. 33
Soutěž Karmel Cup
Ve čtvrtek 19. února 2015 se naši žáci studijního oboru Hotelnictví zúčastnili soutěže
Karmel Cup (viz foto č. 34) na ISŠ v Mladé Boleslavi. Soutěž probíhala pod záštitou
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Hamáčka.
Soutěžili zde a vystavovali své práce žáci gastronomických oborů pekař, cukrář a barman.
Naši školu vzorně reprezentovali žáci ze třídy H3 – Alena Koublová v oboru barman
a Vojtěch Beran v oboru pekař. Soutěžním úkolem pro barmany bylo připravit v časovém
limitu 7 minut čtyři porce míchaného nealkoholického nápoje. Naše soutěžící Alena
Koublová připravovala long drink s názvem „Rio koktejl“ a získala v soutěži barmanů
pěkné 4. místo. Vojtěch Beran se zúčastnil soutěže pekařů ve dvou disciplínách: výroba
housek, kde připravoval pletýnku ze špaldové mouky se sezamem a lněným semínkem, a dále
výroba chodského koláče, ve které získal 5. místo. Oba naši žáci si ze soutěže přivezli nejen
pamětní listy a věcné ceny, ale i hodně nových znalostí, zkušeností, dovedností a příjemných
zážitků.
Foto č. 34
26
Mistroství České republiky v grafických předmětech – krajské kolo Libereckého kraje
Dne 24. března 2015 proběhlo na naší škole ve Zborovské ulici krajské kolo soutěže
v grafických předmětech. Soutěže se zúčastnili zástupci 5 středních škol Libereckého kraje Obchodní akademie Česká Lípa, Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec, Vyšší
odborná škola a obchodní akademie Jablonec nad Nisou, Obchodní akademie Tanvald a naše
škola. Celkem soutěžilo 27 žáků ve třech disciplínách: opis textu, korektura textu
a wordprocessing neboli formátování textu. Z našich žáků se umístila Vendula Šmídová
na 3. místě v opisu i korektuře. 1. a 2. místo v korektuře obsadili žáci z jablonecké obchodní
akademie, 1. a 2. místo v opisu žáci z České Lípy. Ve wordprocessingu byli nejlepší zástupci
z Tanvaldu a Liberce. Vítězové soutěže obdrželi diplom a hodnotnou cenu, ostatní pak
pamětní list a upomínkové předměty.
Sportovní úspěchy
Žáci v průběhu celého školního roku reprezentovali školu v různých sportovních soutěžích
v rámci okresu nebo kraje.
Za největší úspěch - na úrovni kraje - lze považovat 1. místo žákyň ze Zborovské
ve florballu. Pozadu za dívkami nezůstali ani chlapci, kteří zvítězili - na úrovní okresu –
v malé kopané, sálové kopané a kopané.
27
Zapojení školy do projektů
Škola se zapojila do těchto projektů:
1) projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji „Tech Up“
Tento projekt začal již v loňském roce a i letos byl zaměřen na podporu přírodovědného
a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Jeho hlavním cílem bylo
motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit
systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.
Cílovou skupinou projektu byli žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje.
Klíčové aktivity:

Metodická centra – pedagogičtí pracovníci SŠ a ZŠ si zde předávali zkušenosti
v oblasti vzdělávání technických předmětů (viz foto č. 35).

Volnočasové aktivity pro žáky SŠ: 1. Technický kroužek - byl zaměřen
na získávání praktických dovedností v metrologii, programování CNC strojů, 2D
a 3D konstruování pro žáky strojírenských oborů. Kroužek byl realizován 2krát
měsíčně v rozsahu 2 hodin pro 10 žáků. 2. Optický kroužek (viz foto č. 36) - byl
zaměřen na získávání praktických dovedností při opracování optických prvků
a mechanických součástí rozvíjejících školní vzdělávací program pro obor Jemný
mechanik. Kroužek probíhal 2krát měsíčně v rozsahu 2 hodin pro 10 žáků.

Spolupráce SŠ a ZŠ: Projektové dny (viz foto č. 37) - pro žáky ZŠ byly
realizovány projektové dny, v rámci nichž se žáci seznamovali s jednotlivými
přístroji a nástroji v odborných učebnách a dílnách školy.

Volnočasové aktivity pro ZŠ: Kroužek pro žáky ZŠ (viz foto č. 38) – zde se žáci
seznamovali s různými technickými oblastmi uzpůsobenými pro žáky ZŠ metrologie, 2D kreslení, 3D tisk, 3D scanner, technické dovednosti v optice (výroba
optických lup, výroba a sestrojení dalekohledů, výroba krasohledů, opracování
jednoduchých optických prvků, broušení a leštění rovinných ploch - sbírkových
kamenů, měření a optické klamy v optice).
Foto č. 35
28
Foto č. 36
Foto č. 37
29
Foto č. 38
2) projekt ERASMUS+, číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA-102-000017
Podrobněji o projektu je napsáno na straně 20 - 21.
3) projekt Spolupráce školy s reálnou praxí – rozvojový program na podporu dalšího
vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe
v roce 2014.
4) projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031, realizace projektu: 1. 9. 2014. –
31. 7. 2015. Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických
pracovníků v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky. Tímto
projektem naše škola získala vybavení 20 ks notebooků nebo jiných IT zařízení. V rámci
projektu se učitelé zúčastnili uživatelských školení s představením možností, jak notebooky
používat v jednotlivých předmětech nebo s jakými materiály a zdroji pracovat. Cílem
projektu bylo využití stávajících hardwarových a softwarových prostředků na školách,
zkvalitnění výuky a využití nových výukových materiálů, mentoring a vzdělávání pedagogů
za účelem zlepšení integrace ICT nástrojů do výuky (viz foto č. 39).
30
Foto č. 39
31
Prezentační akce školy
Jednou z hlavních aktivit všech našich pedagogických pracovníků byla jejich účast
na různých prezentačních akcích, které měly za cíl jednak seznámit žáky 9. tříd a jejich
zákonné zástupce s nabídkou studijních a učebních oborů na naší škole, nebo předvést
znalosti a dovednosti žáků a jejich učitelů široké veřejnosti.
Kde a jak jsme se prezentovali? Vedle náboru žáků na všech turnovských základních
školách a školách regionu jsme se účastnili těchto prezentačních akcí:
2. října 2014 - Setkání výchovných poradců Semilského okresu ve Vítkovicích
10. října 2014 – AMOS 2014 v Jablonci nad Nisou
16. – 18. října 2014 – EDUCA MY JOB v Liberci (viz foto č. 40)
Foto č. 40
16. října 2014 - EdukArt 2014 v Mladé Boleslavi
32
5. listopadu 2014 – v budově v Alešově ulici se konala již tradiční 20. Burza SŠ, která se
uskutečnila pod záštitou Libereckého kraje a Úřadu práce ČR, krajskou pobočkou v Liberci,
kontaktním pracovištěm v Semilech. Na této akci se prezentovalo 40 SŠ z našeho regionu,
ale i širokého okolí (viz foto č. 41, 42) a dvě firmy - Mahle a Kamax. Burzu navštívilo
celkem 626 žáků ze ZŠ.
Foto č. 41
Foto č. 42
33
5. – 6. listopadu 2014 – Burza škol v České Lípě
10. října 2014, 7. listopadu 2014 - Pracovní dny pro žáky ZŠ - žáci z turnovských
základních škol navštívili odloučené pracoviště odborného výcviku ve Sklostroji Turnov (viz
foto č. 43, 44), kde pro ně učitelé odborného výcviku připravili zajímavý program. Smyslem
těchto setkání bylo pomoci žákům 9. tříd v orientaci a výběru povolání ve strojírenských
oborech. Po celé dopoledne žáci pozorně sledovali výklad učitelů a pod jejich vedením si
zhotovili výrobky, které svědčily o jejich šikovnosti a velkém zájmu. V závěru proběhla
exkurze na moderních CNC strojích. Akce byla ukončena rozdáním jimi zhotoveného
výrobku a ti nejlepší navíc obdrželi i drobný dárek.
Foto č. 43
Foto č. 44
34
11. listopadu 2014 - Svatomartinská husa - další možností, jak prezentovat naši školu
na veřejnosti, bylo pozvání zástupců firem, se kterými škola spolupracuje, na slavnostní
gurmánský večer s ochutnávkou svatomartinských vín. Každý účastník si odnesl domů
dárek v podobě koláčů (viz foto č. 45), které pro ně upekli žáci učebního oboru Kuchař –
číšník pod vedením učitelek odborného výcviku.
Foto č. 45
12. listopadu 2014 – Výstava Student 2014 v Jičíně
3. prosince 2014, 14. ledna 2015 – Dny otevřených dveří naší školy - zpestřením prvního
DOD bylo malování vánočních perníčků žákyněmi 1. ročníku oboru Hotelnictví (viz foto
č. 46) a výstava vánočních tabulí, jimiž se prezentovali žáci 3. ročníku oboru Kuchař –
číšník (viz foto č. 47, 48, 49).
35
Foto č. 46
Foto č. 47
Foto č. 48
Foto č. 49
36
16. ledna 2015 - vernisáž výstavy Umění Pojizeří 55 - zde se žáci naší školy prezentovali
svými dovednostmi na zajištění občerstvení na zahajovací vernisáži výstavy. Podávaly se
chuťovky a studené nealko i alkoholické nápoje pro 150 hostů. Vernisáž se konala
v prostorách Muzea a Pojizerské galerie v Semilech. Projekt Umění Pojizeří 55´ představil
prestižní díla 55 nejvýznamnějších umělců z oblasti výtvarného umění regionu Pojizeří.
Na podávané občerstvení a ochotu žáků zaznělo od hostů i organizátorů výstavy mnoho
pochval. Žáci si mohli vyzkoušet v praxi techniku obsluhy na společenské akci, která byla
pro ně dosud neznámá. I ve ztížených podmínkách muzea a při velkém počtu hostů své
úkoly zvládli úspěšně, a to i díky vhodně zvolené formě pohoštění a způsobu servisu pokrmů
(viz foto č. 50).
Foto č. 50
28. února 2015 – S Golemem v Anežském klášteře - 6 žáků naší školy se podílelo na
zajištění slavnostní večeře pro více než 850 hostů ze 48 zemí světa v Anežském klášteře
v Praze (viz foto č. 51). Již podruhé v tomto školním roce nás o výpomoc požádala
cateringová firma Golem. Tentokrát šlo o galavečeři pro lékárníky a pracovníky ve
farmaceutickém průmyslu s názvem Redefining the boundaries – Launch Meeting. Žáci
prvního ročníku oboru Hotelnictví pomáhali při výdeji pokrmů ve třech kuchyních. Jako
studený předkrm se podávala šunka s grilovanou zeleninou a vodním melounem, hlavním
chodem byl norský grilovaný losos servírovaný s restovanou zeleninou, cuketovým rizotem a
37
šafránovou omáčkou a na závěr menu se podával jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou a
šlehačkou. Žáci se seznámili s organizací práce při výdeji pokrmů, tým kuchařů s jejich
asistencí vydával 25 hlavních jídel za minutu. Žáci druhého a třetího ročníku Hotelnictví,
Cestovního ruchu, Obchodní akademie a Kuchaři-číšníci pracovali v obsluze. Nejprve
připravovali banketní stoly a židle, poté byli rozděleni na nápojaře a jídlonoše. Každá
skupina obsluhovala předem určené hosty. Z nápojů byla servírována minerální voda,
červené a bílé víno a na závěr káva.
Foto č. 51
38
Škola není jen o učení …
29. srpna 2014 nás nečekaně zasáhla smutná zpráva o úmrtí naší milé
spoluzaměstnankyně paní Jany Markové, která se nám mnoho let starala především
o provoz školního bufetu.
10. října 2014 – v tento den se naší kolegyni Mgr. Aleně Lecké a jejímu partnerovi
Svatopluku Kouřilovi narodil krásný syn Honzík (viz foto č. 52).
Foto č. 52
Stužkovací večírky
Říjen - listopad 2014 - v tomto období nastal tradičně čas stužkování maturantů.
Každý večírek byl veden v nějakém zajímavém tématu. Letos se někteří žáci viděli
v postavách hrdinů podmořského světa (třída C4 viz foto č. 53), jiní zatoužili v tématu
„Retro“ po mladých časech svých rodičů (třída H4 viz foto č. 54), další případně chtěli na
chvíli zažít, jaké to je, kdyby se narodili jako opačné pohlaví (A4 viz foto č. 55) nebo prožít
alespoň jeden večer v přestrojení za nějakou známou filmovou postavu (4ES viz foto č. 56).
39
Foto č. 53
Foto č. 54
40
Foto č. 55
Foto č. 56
41
Maturitní plesy
23. ledna 2015 – se konal společný maturitní ples tříd A4 (viz foto č. 57) a 4ES (viz foto
č. 58), který se uskutečnil za velké pomoci třídních učitelů – Ing. Pavla Matouška
a Mgr. Jany Srnové v KC Střelnice Turnov.
Foto č. 57
Foto č. 58
42
13. února 2015 – uspořádali žáci Cestovního ruchu s třídní učitelkou Mgr. Danou
Votrubcovou svůj maturitní ples (viz foto č. 59), který proběhl též v KC Střelnice Turnov.
Foto č. 59
20. února 2015 – třída H4 s třídní učitelkou Mgr. Alenou Loudovou ukončila sezonu
maturitních plesů naší školy.
43
Životní jubilea
Padesátniny: Ing. Jitka Vaňátková
Mgr. Karel Melichar
Helena Vašková
Ing. Agáta Davidová
Radka Nováková
Miloslava Müllerová
Šedesátiny: Bohumír Hejduk
Jarmila Koťátková
Jaroslava Šprachtová
Blanka Gottvadová
Společná setkání kolegů
Předvánoční posezení
21. listopadu 2014 – se uskutečnilo přátelské posezení všech zaměstnanců obou budov
v restauraci Maškovka v Turnově (viz foto 60, 61). Pozvaný DJ se postaral o hudební
produkci, která rozproudila zábavu. Milým zpestřením večera byla krátká návštěva
Lukáška a Honzíka – dvojčat našich kolegů - manželů Barochovských (viz foto č. 62).
Foto č. 60
44
Foto č. 61
Foto č. 62
45
Společný výlet
30. června 2015 - poslední den školního roku zaměstnanci a několik jejich dětí nasedli ráno
do autobusu, který je odvezl do Štěchovic. Pěší výlet, jenž následoval po příjezdu, vedl
nádhernou krajinou podél Vltavy přes osady Fáberka a Ztracenka (viz foto č. 63). Cílem
túry se staly Třebenice, kde v tamější hospůdce na hladové výletníky čekala odměna v podobě
dobrého oběda. Někteří kolegové nelenili a výlet si zpestřili ještě prohlídkou Slapské
přehrady. Tato poslední společná akce se i díky hezkému počasí vydařila a všichni
zúčastnění odjížděli do Turnova spokojeni s myšlenkami na blížící se čas letní dovolené.
Foto č. 63
Zapsala Mgr. Jana Srnová
46

Podobné dokumenty